BARAKIEL - vládnoucí anděl RYB

Včera v 6:42 | Marie Blankytná |  O naší duši
LIDÉ ZROZENÍ V DOBĚ - 19. ÚNOR - 20. BŘEZEN - DOBA VHODNÁ K TOMU, ABYSTE KE SVÝM VÁŠNÍM A ZÁVAZKŮM PŘISTUPOVALI KRITIČTĚJI.
..........................................................................................................................................................

BARAKIEL VÁM NABÍZÍ JEMNOU STŘÍBRNOU OCHRANU SVÉ MILUJÍCÍ ENERGIE.

INTELIGENCI A OHLEDUPLNOST JSOU VLASTNOSTI, KTERÉ NA VÁS MNOZÍ OBDIVUJÍ. OBKLOPUJI VÁS LÁSKOU, ABYCH CHRÁNIL VAŠI CITLIVOST, NEBOŤ JSTE JAK VÁŠNIVÍ, TAK I CITLIVÍ, TAK I SOUCITNÍ A VELMI ČASTO SE CELÍ ODDÁVÁTE NEJEN LIDEM, ALE I VĚCEM.
MÁTE MIMOŘÁDNOU SCHOPNOST TVOŘIVOSTI, DÁVEJTE SI VŠAK POZOR NA VĚCI, KTERÉ OBHAJUJETE, NEBOŤ DOSÁHNETE VÍCE, PROJEVÍTE-LI VÍCE SOUDNOSTI. PONECHEJTE SI ČAS NA ROZMYŠLENOU, JSOU-LI VĚCI PRO VÁS SPRÁVNÉ.
ZAVOLEJTE MNE NA POMOC, ABYSTE POSÍLILI DUŠEVNÍ A JASNOZŘIVÉ SCHOPNOSTI, NEŽ SE ZAVÁŽETE K NĚČEMU, ČEHO BYSTE POZDĚJI MOHLI LITOVAT.
kDYŽ JE TO NUTNÉ, HLEDEJTE MODROZELENOU ENERGII VODY, ABY VÁM ZKLIDNILA CITY A TEMPERAMENT A ZNOVU VÁM VRÁTILA ROVNOVÁHU A HARMONII.


Barakielovy Ryby - vodní znamení - jsou ovládány Naptunem, planetou hojící srdce a city. Neptunův vládce je PHUEL.

Zhodnoťte vše, co děláte. Zvláště, pokud jste již v minulosti udělali chyby. Jste nadaní v mnoha směrech, ale andělé vás nabádají, abyste se nenechali zneužívat. Vždyť nemáte čas na to, abyste dělali všechno. Stojíte-li před rozhodnutím- s pomocí PHUELA zachovejte si svůj klid, vyrovnanost, soudnost, neboť jste schopni dosáhnout skvělých výsledků.

VLASTNOSTI SPOJENÉ S RYBAMI A BARAKIELEM :

Citlivost, ohleduplnost, bystrost, tvůrčí představivost a inspirace.

ANDĚLÉ ŽIVLŮ NABÍZEJÍ TYTO VODNÍ SÍLY:

-klid a jasný úsudek při zvažování závazku Magie přírody pro duševní rozvoj/vnímání

PHUEL - VLÁDNOUCÍ PLANETÁRNÍ ANDĚL OVLIVŇUJE :
-zklidnění a uzdravení veškerých emočních problémů a výstřelků.

.................................................................................................................................................
JEDNODUCHÝ ZPŮSOB, JAK PRACOVAT S BARAKIELEM NA NĚKTERÉM Z PROBLÉMŮ :

Nejdříve se rozhodněte, zda potřebujete pomoci s některými uvedenými vlastnostmi. Pokud ano, s pomocí andělů je dejte do rovnováhy.
Vyberte si z vlastností to, co potřebujete a převeďte to do následujícího zaříkávání :

" BARALIELI, BARAKIELI, BARAKIELI, PROSÍM TĚ , POMOZ MI S MOU ............./.vložte vlastnosti, které jste si vybrali /.s LÁSKOU A SVĚTLEM, S LÁSKOU A SVĚTLEM, S LÁSKOU A SVĚTLEM "

Při tomto říkání, zavřete oči, ruce držte dlaněni vzhůru , abyste se lépe soustředili a také lépe vnímali. Nemějte starosti, pokud se vám to z počátku bude zdát složité, pokuste uvolnit ruce, nepředstavujte si nic konkrétního, můžete cítit jemný tlak na dlaních, záblesk světla ve 3. oku, nebo jiný vjem.
Když budete toto procvičovat, pak zjistíte, že jméno anděla stačí zavolat jednou, třeba jenom v duchu, abyste cítili, jak k vám přichází energie.
Andělům vždy poděkujte za jejich pomoc.

RYBY - JAKO VODNÍ ZNAMENÍ - NABÍZÍ VÁM POMOC I ANDĚL HAURVATAT, KTERÝ OCHRAŇUJE ŘEKY. NABÍZÍ CHVÍLI KLIDU, JASNÉHO ÚSUDKU, ABYSTE DOKONALE ZVAŽOVALI SITUACE.

Tento anděl vám říká : řeka života je tajemná, někdy velmi rychlá, se silnými proudy, které vás nesou k věcem příliš rychle, ale mohou také přinést chvíle klidu, kdy se řeka skoro nepohybuje a vše leží před vámi a je to překvapivě srozumitelné.
S jeho energií se můžete přímo spojt, když budete sedět u říčky, potoka a zavoláte ho zaříkadlem, příklad:


"HAURVATATE, HAURVATATE, HAURVATATE, PROSÍM TĚ, BUĎ SE MNOU BĚHEM DALŠÍHO PŘÍVALU DO MÉHO ŽIVOTA A VEĎ MNE NA MÍSTO KLIDU, ABYCH VIDĚL, CO MÁM DĚLAT. S LÁSKOU A SVĚTLEM, S LÁSKOU A SVĚTLEM, S LÁSKOU A SVĚTLEM."

BARVY RYB :
INDIGO - MODROZELENÁ - LILA - NACHOVÁ.

Nošením těchto barev se můžete lépe soustředit na záležitosti ryb. Ryby - Neptun - Phuel - pán veškerého vodstva, kterému patří přílivy a odlivy a měsíční síly - PROTO SI PAMATUJTE, ŽE JIMI JE OVLÁDÁNA VAŠE NÁLADA.

-indigová modř vám pomůže, pokud máte problémy s odpočinkem nabo nemůžete nalézt klid na přemýšlení
-středně modrá vám pomáhá říkat věci správně a ve správný čas
-modrozelená uklidňuje citlivé nebo citové problémy
-lila barva- oduševnělost, přestavivost, rozvoj ducha
-tmavá nachová - tajemno, duševní- duchovní rozvoj.

ROSTLINY PRO BARAKIELA A RYBY :

Stromy kvetoucí v blízlkosti vody, vrby, vodní rostliny-leknín, iris- kapradiny, všechny druhy rákosí.

VODA - přispívá k emočnímu klidu.
Zvažte, zda si můžete pořídit nějaké zařízení s proudící vodou do bytu, nebo na pracoviště - bytovou fontánku ?
Krása rostlin a přírody pomáhá tvůrčí představivosti.

Další vaši pomocníci :

-anděl SACHLUF - pomůže s tvůrčím vyjádřením
-anděl RADURIEL - umělecká inspirace /malířství /
-anděl ISRAFAEL - pokud píšete poezii nebo prózu
-anděl TAGAS - pokud jste hudebník

Pomozte si podobným zaříkáním / jako bylo už uvedeno /, můžete použít elej či vůni některé rostliny patřící rybám, může to být i růže nebo jasmín- tyto vyvolávají všechny anděly. Provoňte si místnost, kde provádíte svoje zaříkávání, nebo kde meditujete.

.....................................................................................................................................................

ANGELA McGERR - ANDĚL NA KAŽDÝ DEN
 

MODLITBA DÍKŮVZDÁNÍ

Neděle v 6:12 | Marie Blankytná |  Modlitba

Děkuji ti za všechno požehnání, kterým mne zahrnuješ, ó Bože.

Za požehnání daru duše, té jiskry tvého světla,
za požehnání daru anděla strážného, kterého jsi mi na věky dal a který mne ani na okamžik neopouští,
za požehnání míru a lásky, které ve mně přebývají, za požehnání rodiny, kterou jsi mne obdařil,
za požehnání těch, které jsi mi seslal do života, aby byli mými společníky,
za požehnání harmonického soužití s těmi, kteří mne obklopují,
za požehnání mé práce,
za požehnání i všech materiálních věcí, které v životě mám, velkých i těch malých,za požehnání pohoto nádherného světa a okolní přírody,
děkuji ti, Bože i za to, za co ti děkovat zapomínám.
Ale ze všeho nejvíce ti, Bože, děkuji, že i nadále žehnáš mému životu
AMEN.

...................................................................................................................................................

OCHOČENÍ MYSLI - KOUZLO ČÍSLO 2

Sobota v 7:02 | Marie Blankytná |  Meditace
KNIHA - KRÁMEK S KOUZLY
........................................................................................................................................................

ODMĚNOU ZA OCHOČENÍ MYSLI JE JASNOST MYŠLENEK - JAKMILE ZVLÁSNEŠ KOUZLO ČÍSLO 1 /uvedeno 14.února/,můžeš se
.................................................................... pustit do další meditace.


1.Jakmile máš uvolněné tělo /1/, je načase ochočit mysl.

2.Znovu se soustřeď na svůj dech. Je normální, že se myšlenky rozběhnou a ty je následuješ. Pokaždé, když k tomu dojde, se znovu soustřeď na dech. Některým lidem pomáhá myslet na své nosní dírky a vzduch, který jimi proudí dovnitř a ven. To jim pomáhá soustředit se.

3.Další technika je použití mantry, slova nebo věty, která se znovu a znovu opakuje, nebo soustředění na plamen svíčky nebo jiný předmět. Pomáhá to zaměřovat pozornost na putující myšlenky. Můžeš si vybrat jakékoliv slovo, jako svoji osobní mantru a nikomu ji neříkej.Jinému pomáhá soustředit se na plamen svíčky nebo jiný předmět. Vyzkoušej to a vyber si to, co ti nejvíc sedí. Každý jsme jiný a vyhovuje nám něco jiného.

4.Bude to chtít čas a úsilí. Nenech se odradit. Účinek zklidnění mysli na sebe může nechat čekat několi týdnů nebo i měsíců, klidně i déle. Nebudeš věnovat stejnou dávku emocí myšlenkám, které jsou často negativní a rušivé. Klid, který ti přináší uvolnění, se ještě utuží.
Když tě neruší vnitřní dialog, emoce s ním spojené se neprožijí. A taková odezva má účinek na celé tělo.

5.Procvičuj toto 20 až 30 minut denně.

..........................................ODMĚNOU TI BUDE JASNOST MYŠLENEK..........................................................


......................................................
 


KOUZELNÉ UVOLNĚNÍ TĚLA

Středa v 6:37 | Marie Blankytná |  Meditace
KNIHA -- KRÁMEK S KOUZLY .

....................................................................................................................................................

KOUZLO ČÍSLO 1 - UVOLNĚNÍ TĚLA : DÝCHÁNÍ A UVOLNĚNÍ JE PRVNÍM KROKEM K OCHOČENÍ MYSLI.

1.Najdi si čas a místo, kde tě nebude nikdo rušit.
2.nezačínej s tím, pokud jsi ve stresu, pokud ti něco odvádí pozornost, pokud jsi pil alkohol, požil drogy nebo pokud jsi unavený.
3.Nejprve si na několik minut sedni a odpočívej. Přemýšlej o tom, čeho chceš tímto cvičením dosáhnout. Urči si svůj záměr.
4.teď zavři oči.
5.Třikrát se zhluboka nadechni nosem, a pomalu vydechuj ústy. Opakuj, dokud si na tento typ dýchání nezvykneš a nebude tě zneklidňovat.
6.Jakmile se ti bude dobře dýchat, soustřeď se na to, jak sedíš, představ si, že se díváš sám na sebe.
7.Začni se soustředit na prsty u nohou a uvolni je. Pak se soustřeď na chodidla a povol svaly.
představ si, že se rozpouštějí, nepřestávej se nadechovat a vydechovat.
Soustřeď se pouze na prsty a chodidla.
Zpočátku se ti trochu zatoulají myšlenky, dáš se snadno rozptýlit.
Když se to stane, prostě začni opět od začátku.
8.Když se ti povede uvolnit bez myšlenek prsty a chodidla, posuň se na lýtka a stehna.
9.Pak uvolni břicho a hrudník.
10.Pak se soustřeď na svaly podél páteře až k ramenům a ke krku.
11.Nakonec uvolni svaly na obličeji a na hlavě.
12.Jsi schopen uvolnit svaly na celém těle, je to velmi příjemné. V tomto bodě můžeš být unavený nebo dokonce můžeš i usnout. To je v pořádku.
13.později už dokážeš uvolnit celé těle beze spánku i bez únavy. Buď trpělivý a k sobě vlídný.
14.Teď se soustřeď na srdce a uvolnění srdečního svalu tím, že se pomalu nadechuješ a vydechuješ. Zjistíš, že se tep zpomaluje, tělo se uvolňuje a dech uklidňuje.
15.Představ si své tělo, které je teď naprosto uvolněné, a vychutnej si pocit prostého bytí, pomalu se nadechuj a
vydechuj , užij si pocit tepla. často lidem přijde, že se vznášejí a zaplavuje je klid. Pokračuj v pomalém dýchání.
16.Zapamatuj si tento pocit uvolnění, klidu, tepla.
17.Nyní pomalu otevři oči, seď několik minut s otevřenýma očima, bez záměru a bez myšlenek.

....................................


JAK PŮSOBÍME NA LIDI ?

10. února 2018 v 6:59 | Marie Blankytná |  Meditace
MANDALA NA POMOC PŘI MEDITACI K ROZVOJI KOMUNIKACE - od paní Jany. Děkuji za možnost zveřejňovat její kresby. M.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAK ZÍSKÁVAT PŘÁTELE A PŮSOBIT NA LIDI - od Dalea Carnegieho :

- Mějte nefalšovaný zájem o druhé lidi
- Usmívejte se
- Pamatujte, že jméno je pro člověka ten nejkrásnější a nejdůležitější zvuk v jakémkoli jazyce
- Buďte dobrý posluchač - povzbuzujte druhé , aby o sobě mluvili
- mluvte v zájmu ostatních
- Zařiďte, aby se druhá osoba cítila důležitá - a dělejte to upřímně.

........................................................................................................................................................

sv. Hostýn při úplňku 31.1.2018

9. února 2018 v 6:54 | Marie Blankytná

PRAVDIVÉ ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY

6. února 2018 v 6:52 | Marie Blankytná |  Duchovní literatura
NA CESTĚ ŽIVOTEM S ANDĚLY.

Mnoho let jsem cestovala životem sama jako svobodná žena, ale nikdy jsem se necítila osamělá. Musela jsem zcela věřit své intuici a ochraně andělů, dokonce i v situacích, ve kterých se vše zdálo zamlžené a nejisté, kdy jsem nevěděla, kudy mne život povede.
Vím, že když zcela věřím v to, že se vše vyřeší pro mé Nejvyšší dobro, tak se to tak stane a zatím to tak vždy bylo.
Kdekoliv jsem, můj každodenní rituál je vyvolávání andělů, aby byli v mém životě. Představuji si sebe obklopenou Michaelovým ochranným pláštěm.
Monohokrát jsem cítila Michaelovu ochranu, hlavně v noci, když jsem se procházela sama. procházel se po mém boku a vedl mne ke světlu.
Ostatní lidé mne viděli procházet se s tím, o kom si myslí, že je přítel, takže to ani nevypadá, že jsem sama.
Občas mám takový pocit, že lidé vycítí, že jsem chráněná a že mne Michaelův plášť chrání před vším nebezpečným.
Přišla jsem na to, že podpora a láska andělů přináší větší povzbuzení než podpora a láska lidí v mém okolí, protože andělé jsou vždy tady a vůbec jim nezáleží na čase, protože ten pro ně neexistuje.

..................................................................................................................................................

ENERGIE ARCHANDĚLA MICHAELA NECHŤ VÁS CHRÁNÍ. M.


ZDRAVÍ V MĚSÍCI ÚNORU

1. února 2018 v 6:25 | Marie Blankytná |  Zdraví
PŘEVZATO OD LÉČITELE ING. J.JANČI

...................................................................................................................................................

LEDVINY :

jsou v tomto období nejvíce ohroženy, protože je ohrožena jejich fyzická podstata, spočívá v jejich chemismu neboli schopnosti vylučování zplodin, a tím i jejich kapacita. A v tom právě spočívá největší nebezpečí, neboť tím klesá obrana proti všem druhům nádorů.
Potíže jsou v tomto období už razantnější a dávají téměř otevřeně najevo, že jde o potíž ledvin.
často to bývají tlaky v zádech, bolesti v zádech při sehnutí, narušená funkce pohlavních orgánů, potíže s močením a podobně.
Cvik na procvičování a uvolňování dráhy ledvin, aby energie volně proudila k orgánům. Do pozice jdeme vždy při výdechu, cvičíme 3 serie po 3 cvicích / alespoň/.

Tímto úryvkem jenom upozorňuji na únorové problémy a vše ostatní je zveřejněno v tento den v roce minulém. M.
.................................................................................................................................................

CAMBIEL - VLÁDNOUCÍ ANDĚL VODNÁŘE

31. ledna 2018 v 6:11 | Marie Blankytná |  Duchovní literatura
LIDÉ NAROZENÍ V ROZMEZÍ DAT 20.1 DO 19.2. JSOU ZROZENI VE ZNAMENÍ VODNÁŘE.
...................................................................................................................................................

"INTUITIVNĚ NASLOUCHEJTE SVÉMU SRDCI , ABYSTE NAŠLI SPRÁVNÉ ŽIVOTNÍ NEBO PRACOVNÍ CÍLE. "
...................................................................................................................................................l

- CAMBIEL -
VLÁDNOUCÍ ANDĚL TOHOTO ZNAMENÍ - přináším stříbromodrou vodu života, aby vám uzdravila střed srdce a pomohla vnitřním pocitům růst a rozvinout se v plné šíři.
Neboť ze všeho nejvíce vás vybízím, abyste naslouchali vlastní intuici a tentokrát následovali srdce. Stejně jako bílý blesk rozsvěcí oblohu, síla vzduchu a ohně se projevuje skrze mne a zapaluje jantarovou jiskru vašich jasnovidných snah. Najděte v této mé roční době správný životní a pracovní směr a pracujte na splnění představ.
Poproste mě o pomoc , pokud jste byli zraněni životem.
Vybízím vás, abyste si nelhali a naplnili vlastní představy o správnosti svých slov a činů.
Nepřestaňte soucítit s ostatními, protože v současném složitém světě jsou vaše schopnosti nedocenitelné.
....................................................................................................................................................

Cambielův VODNÁŘ , vzdušné znamení , je ovládán URANEM - planetou tvořivosti a přeměny.
Uranu vládne URIEL.

Je stále začátek roku, ale čas vám může ubíhat. Pokud se soustředíte na změnu nebo přeměnu, Cambiel vám radí, abyste naslouchali svému vnitřnímu Já a následovali intuici s ohledem na své pravé touhy a snahy vašeho srdce.
URIEL vám nabízí, že otevře centrum tvořivosti a nechá je vyjít najevo.
Jiní andělé vás podporují a inspirují, abyste našli nový cíl, který bude v souladu s vašimi vlastními zásadami a ideály. podporuje vaši víru v sebe sama a prospívá také ostatním.

...................................................................................................................................................

VLASTNOSTI SPOJENÉ S VODNÁŘEM A CAMBIELEM :

-Rozpoznání správných snah a cílů
-zásady
-ideály
-čestnost
-schopnost vcítit se.

ANDĚLÉ ŽIVLŮ NABÍZEJÍ TYTO VZDUŠNÉ SÍLY::

-jasnovidecká intuice a inspitrace
-uzdravující energie květinových/esenciálních olejů

VLÁDNOUCÍ PLANETÁRNÍ ANDĚL OVLIVŇUJE :

-tvůrčí energii pro sebepřeměnu
-nový začátek
-pročištění a očištění a obnovu oblasti kříže.

...............................................................

-SNADNÁ CESTA - JAK ZAČÍT S CAMBIELEM PRACOVAT NA TĚCHTO PROBLÉMECH - VYVOLEJTE HO, ABY VÁM POMOHL :

Nnejdříve si promyslete, co je pro vás nejdůležitější. Potom vyberte frázi ,nebo slovo z toho, co je vám nabízeno a které odpovídá vašim potřebám-. Vložte je do následujícího zaříkadla :

"CAMBIELI, CAMBIELI, CAMBIELI, PROSÍM TĚ, POMOZ MI S MÝM / sem vložte vámi vybraný problém, který chcete řešit/
S LÁSKOU A SVĚTLEM, S LÁSKOU A SVĚTLEM, S LÁSKOU A SVĚTLEM ".

Až budete toto vyslovovat, nejdříve zavřete oči /zrak je nejsilnější smysl / a držte ruce před sebou, abyste cítili reakci na tuto žádost.
Budete-li toto opakovat a tak posilovat, lépe ucítíte andělskou energii jako odpověď.
Čím častěji se vyvolání věnujete, tím je to pro vás snadnější. Nezapomeňte děkovat.

..............................................................

BARVY, KTERÉ VÁM BUDOU PROSPĚŠNÉ : /podporují ctižádost,intuici, tvořivost, schopnost vcítění .

JANTAROVÁ PODPORUJE TVOŘIVOST, ABYSTE ZDOKONALILI NEBO ZMĚNILI SEBE, NEBO OKOLNOSTI
STŘÍBRNÁ ROZVÍJÍ INTUICI / JE TO GABRIELOVA MĚSÍČNÍ ENERGIE / - OVLIVŇUJE JAK INTUICI , TAK ROVNOVÁHU ENERGIÍ A OTEVŘENÍ SRDCE OSTATNÍM, ABYSTE PRO NĚ MĚLI VÍCE POROZUMĚNÍ.
MODROZELENÁ A MODRÁ JSOU PRO MOUDROST, EMPATII V KOMUNIKACI A KLID.
ANDĚLSKY MODRÁ BARVA MÁ NEJCVÍCE ODSTÍNŮ ZE VŠECH. pRO VODNÁŘE JE PŘÍZNAČNÁ TMAVĚ MODRÁ, KTERÁ PODPORUJE SCHOPNOST DRŽRT SE ZÁSAD A IDEÁLŮ.
BLANKYTNĚ MODRÁ VÁM ZAJISTÍ, ŽE VAŠE JEDNÁNÍ S JINÝMI LIDMI BUDE MÍT VĚTŠÍ ÚČINEK A PODPOŘÍ VÁS, ABYSTE BYLI K SOBĚ UPŘÍMNÍ.
MODROZELENÁ UKLIDŇUJE A UZDRAVUJE CITOVÉ VJEMY, KTERÉ BY VÁM MOHLY BLOKOVAT POKROK V ŽIVOTĚ.

................................................................

ROSTLINY, STROMY A KVĚTINY PRO CAMBIELA A VODNÁŘE :

S tímto znamením jsou spojeny všechny druhy ovoce a ovocných stromů, včetně jablek, hrušek a bezinek.
Speciální Vodnářovy květiny jsou orchdeje, ale vyhovující jsou všechny modré a modrozelené květiny.

OLEJE A VŮNĚ :

vzdušné znamení může získat energii tím, že provoníte místnost vhodnými vůněmi. ORCHIDEJE, OVOCE, RŮŽE A JASMÍN.

PEŘÍ A VZDUCH :

Peří je spojeno s anděly a zároveň představuje živel VZDUCH.
Hledejte malá bílá peříčka, sbírejte je. Ponechte si je, aby vám pomohla myslet na anděly. Jejich vzdušnou energii a inspiraci umocníte, když je rozmístíte okolo malého zrcadla.

.......................................................................

ARAD - stříbrný anděl vám pomůže upevnit víru v sebe sama, ideály a zásady.

RIKBIEL -zlatý anděl, který vám pomůže najít soucit s ostatními - hlavně ve vztazích.

PAGIEL - je andělem touhy srdce

TAGAS - je anděl hudby, volejte jej, potřbujete-li se zklidnit
.........................................................................

ANGELA MC GERR : ANDĚL NA KAŽDÝ DEN.


JSTE ŠŤASTNI ?

28. ledna 2018 v 10:48 | Marie Blankytná |  O naší duši


" TO , CO DĚLÁ ČLOVĚKA ŠŤASTNÝM NEBO NEŠŤASTNÝM, JE JEHO VLASTNÍ SRDCE.

............................NAŠE ŠTĚSTÍ NEZÁVISÍ NA ŽÁDNÝCH VNĚJŠÍCH OKOLNOSTECH, KTERÉ NÁS OBKLOPUJÍ."

.....................................................................................................................................................

PŘÍBĚH O POMOCI ANDĚLA STRÁŽNÉHO

27. ledna 2018 v 6:35 | Marie Blankytná |  Modlitba
VÁŽENÍ PŘÁTELÉ - všichni, ať věříte, nebo nevěříte v pomoc našich andělů strážných. Když jsem psala minulý příběh o pomoci anděla Zadkiela, vzpomněla jsem si na příběh, který se stal minimálně před 20 léty.
V jednom větším městě naší republiky byla zavražděná žena. Stalo se to kolem 22. hodiny na bočním příchdu na nástupiště vlakového nádraží.
Bezpečnost zatkla muže, kterému však tento zločin nemohli dokázat, neměli věrohodné důkazy.
Byl zveřejněn dotaz, zda někdo se náhodou pohyboval v tomto okruhu a v tomto čase.
Přihlásila se žena, která se pár minut před tímto zločinem vracela domů, přijela vlakem.
Tato žena se u soudu vajádřila, že toho muže na cestě potkala, pozna jej.
Vrah dostal otázku, proč se jeho obětí nestala tato žena, proč ji ušetřil.
Odpověděl, že nešla sama, že v těsném závěsu za ní šel člověk - muž, který byl oblečen v bílém letním obleku. Měla doprovod.
Žena se velmi podivila a odpověděla, že šla opravdu sama, ale moc se bála, nebyla zvyklá pohybovat se sama v noci venku, proto se celou cestu modlila ke svému anděli strážnému, prosila o ochranu a bezpečí na cestě domů.
Člověk se pod tíhou tohoto POZNÁNÍ přiznal .
Pokud neznáte modlitbu k andělu strážnému, píši Vám ji :

MODLITBA:

ANDĚLE BOŽÍ, STRÁŽCE MŮJ - RAČ VŽDYCKY BÝT OCHRÁNCE MŮJ -
MĚ VŽDYCKY VEĎ A NAPRAVUJ - KE VŠEMU DOBRÉMU MĚ VZBUZUJ -
CTNOSTEM SVATÝM MĚ VYUČUJ - AŤ JSEM TAK ŽIV, JAK CHCE BŮH MŮJ.
TĚLO, SVĚT , ĎÁBLA PŘEMÁHÁM - NA TVÁ VNUKNUTÍ POZOR DÁVÁM.
A TAK S TEBOU VE SPOJENÍ - AŤ VYTRVÁM DO SKONÁNÍ-
PO SMRTI PAK V NEBI VĚČNĚ - CHVÁLÍM BOHA USTAVIČNĚ. - AMEN .


..............................................................................................................................................

SAMI SI VŽDY DĚLEJTE VLASTNÍ ZÁVĚRY A ŘIĎTE SE SVÝM SRDCEM. M.

PRAVDIVÝ PŘÍBĚH

25. ledna 2018 v 6:09 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
SPOUSTA POMOCI OD ZADKIELA .

ANGELA VE SVÉ KNIZE PÍŠE TENTO PŘÍBĚH, KTERÝ JÍ POSLALA JEJÍ KLIENTKA.

Žena se na mne obrátila s dotazem, jak má přivolat anděly kvůli hojné pomoci s nervozitoum před pracovním pohovorem, a já jsem jí navrhla, at zavolá na pomoc ZADKIELA - anděla hojnosti a moudrosti i úspěchu.
Poslala jsem jí toto vyvolání:

"ZADKIELI, ZADKIELI, ZADKIELI, PROSÍM TĚ, BUĎ SE MNOU , ABYS MI PŘINESL ÚSPĚCH, POKUD TO JE PRO MÉ NEJVYŠŠÍ DOBRO".

Takto mi odpověděla:
Nedávno jsem měla pracovní pohovor a bála jsem se, protože jsem byla velmi nervózní. Kamarádka mi dala kousek Lápisu lazuli a cestou na pohovor jsem ho pevně svírala a říkala jsem si vyvolávání Zadkiela, které jsi mi poradila.
Když jsem přišla do budovy, musela jsem asi 15 minut čekat. Byla jsem nervózní a stále jsem si opakovala vaše slova.
Pár minut před tím než mne zavolali, jsem najednou ucítila, jak někdo pokládá na mé tělo teplou deku, a přestala jsem být nervózní. Kámen v mé dlani byl také teplý.
Měla jsem pocit, že je tam někdo se mnou. Tento příjemný pocit mi putoval celým tělem - dokonce i srdce jsem měla teplé.
Připadalo mi, že bych snad pohnula i horou.

Tento příběh napsala žena - Katalyn z Belgie.

Pusťte k sobě anděly, kteří nám pomohou, pokud je to pro naše Nejvyšší dobro. Hodně štěstí. M.

MEDITACE PRO KOZOROHY /návrh/

23. ledna 2018 v 6:47 | Marie Blankytná |  Meditace
Kozorohu vládne planeta SATURN, to je planeta výzev.
Někdy musíme čelit výzvám a musíme nad nimi zvítězit. Je potřeba, abychom se pokusili vyjít z nich vyrovnaní. Pokud se něco takového děje ve vašem životě, můžete zkusit tuto meditaci z CASSIELEM.

........................................................................................................................................................

- Klidně se usaďte a zavřete oči. uložte si problém, kterému právě čelíte, do srdce,

- máte-li Cassielův krystal /bílý nebo černý achát,zlatý jaspis,bílý obsidián,lesklý křemen/ - držte ho v levé ruce,

- vyvolejte Cassiela těmito slovy :
" CASSIELI, CASSIELI, CASSIELI, PROSÍM TĚ, BUĎ SE MNOU A POMOZ MI ČELIT TÉTO VÝZVĚ A ZVÍTĚZIT NAD NÍ, ABYCH SE MOHL
TĚŠIT NA ROK, KTERÝ MÁM PŘED SEBOU. s LÁSKOU A SVĚTLEM, S LÁSKOU A SVĚTLEM, S LÁSKOU A SVĚTLEM. "

- dýchejte tak hluboce, jak to jen jde, představujte si, že tělem nasáváte čistou bílou energii, dokonce i prsty na nohou,

- s každým výdechem vylučujte negativní pocity, jako třeba strach nebo obavy z toho, čemu čelíte, dokud se toho nezbavíte

- s dalším nádechem odešlete toto světlo pomocí prstů na nohou Matce Zemi, ať se spojí s krystalem v jejím srdci,

-teď prsty na nohou vdechněte energii krystalu zpět a táhněte ji až k srdci,

- když se vaše srdce koupe v jiskřivém světle krystalu, pomůže vám vytušit, jak se s výzbvou vypořádat,

- vyšlete světlo do hlavy. Osvítí vám mysl, aby se rozhodla, co dělat. V důsledku toho se vám vrátí klid a vyrovnanost.

- požádejte Cassiela, aby vám pomohl zapečetit pozitivní pocity a aby také pomohl dokončit programování krystalu. Poděkujte mu za pomoc.

- mějte krystal u sebe, aby vám dodával sebedůvěru, pokud není váš program vyřešen.
...................................................................................................................................................

UVĚDOMĚNÍ SI VLASTNÍHO TĚLA

21. ledna 2018 v 6:52 | Marie Blankytná |  Meditace
ZÁKLADNÍ UVĚDOMĚNÍ SI VLASTNÍHO TĚLA - TOUTO MEDITACÍ VŽDY KONČÍME JAKOUKOLI JINOU MEDITACI, NEBO JI MŮŽEME PROVÁDĚT PŘED SPÁNKEM.

........................................................................................................................................................

POSTUP :

-PROVÁDÍME-LI MEDITACI PŘED SPÁNKEM - ULEHNEME, SROVNÁME TĚLO, RUCE JSOU PODÉL TĚLA SE , SPOJÍME UKAZOVÁK S PALCEM, DLANĚ OTOČENÉ VZHŮRU

-SEDÍME-LI V TURECKÉM SEDU, NEBO NA ŽIDLI, NAROVNÁME ZÁDA, SROVNÁME HLAVU, NEZAKLÁNÍME ANI NEPŘEDKLÁNÍME, DLANĚ POLOŽÍME NA KOLENA DLANÍ VZHŮRU A SPOJÍME UKAZOVÁK S PALCEM / spojení duch + ego /

-zavřeme oči, pomalu se nadechujeme do břicha - nenásilně - uvolníme tak tělo

-pak se soustředíme na prsty u nohou, jeden prst po druhém, přeneseme tam vědomí a dýcháme do tohoto místa

-postupujeme stále výš

-uvědomujeme si tak celé tělo

-až se dostaneme do místa očí - soustředíme se na místo

3.oka - zde máme celé vědomí, vnímáme vyváženost energií celého těla.

-pokud tímto končíme jinou meditaci - po chvíli se vrátíme do bdělého stavu, je dobré provést ještě nějaké cviky.

-pokud jsme touto meditací uklidňovali tělo před spánkem, je možné, že usneme během meditace.

.................................................................................................................................................

Touto meditací na uvědomění si těla můžeme prodýchávat a podporovat tak i jednotlivé orgány těla, můžeme tak podpořit i kostru, nebo mozek . Hodně štěstí a inspirace . M.

BOLEST UCHA- dotaz

20. ledna 2018 v 6:25 | Marie Blankytná |  Zdraví
DOTAZ : Začala jsem si čistit obě uši a nosní dutiny s pomocí Švédských kapek. Po dvou dnech mne začalo bolet levé ucho a levá strana v krku v místě , kde jsou mandle, které od dětství nemám. Za dva dny zase tato bolest odezněla. ????
.............................................................................................................................................................
" ANO, mohu odpovědět.
Bolest se vyskytla na levé straně těla, ale v tomto případě nešlo o bolest vyvolanou uvolněnými karmickými energiemi. Bolest byla vyprovokována nešetrným zásahem při čištění sliznice zvukovodu.
Použít Švédské kapky, to byla dobrá volba.
Sliznice zvukovodu, která je zduřelá byla ještě více podrážděna nešetrným zaváděním tamponu, který byl příliš silný a tlakem ještě více sliznici podráždil.

???Byl tímto zásahem podrážděný také bubínek ???
..............................................................

" Ne, ale bubínek je částečně atrofovaný a propouští tekutinu . Proto je také horšící se sluch. Eustachovou trubicí se kapky dostaly také do krku a tam účinkem bylin došlo k postupnému čištění, proto se tvořilo větší množství hlenů, které dutinou ústní odešly.
Tuto očistu je třeba provádět ještě pár dní a slabý zánět, který probíhá, odezní.
Nepoužívejte sílu, zásahy musí být jemné, šetrné."
.......................................................................................................................................................

Buďte ke svému tělu šetrní a jemní. Přeji všem zdraví a štěstí. M.

Vzkaz

18. ledna 2018 v 17:05 | Marie Blankytná |  Kontakt
Prosím čtenáře těchto stránek, kteří čekají odpovědi na zaslané dotazy, o trpělivost. Z technických důvodů je zatím nemohu kontaktovat.
M.

NADIEL -andělský vládce Kozoroha

18. ledna 2018 v 6:51 | Marie Blankytná |  Duchovní literatura
MĚSÍC LEDEN :

LIDÉ NAROZENÍ DO 20.LEDNA - MOHOU ŽÁDAT O POMOC ANDĚLSKÉHO VLÁDCE TOHOTO ZNAMENÍ - NADIELA.

Spojením své zlaté milující energie a zelených paprsků živého světla přináším sílu bronzu, abyste se nohama pevně postavili na zem a měli životní sílu pro rozvoj osobnosti. Neboť pokud neztratíte víru v sebe a ve vlastní schopnosti, získáte tolik odhodlání a důslednosti, že toho hodně dokážete.
V této hře zvané život máte co hrát. Jen nesmíte být příliš zajetí ve vyježděných kolejích. Zbavte se předpojatosti a zamyslete se nad tím, co chcete dokázat
Čeho byste chtěli dosáhnout ?
Snažte se, ať je toto úsilí postaveno na pevných základech a živeno opravdovým přesvědčením. Na své cestě se naučte přijímat drobné neúspěchy a využívejte vrozené schopnosti čelit novým výzvám a zdolávat je.
Moje zemská energie vám přináší vnitřní sílu, abyste dosáhli krásy a naplnění.
..................................................................................................................................................

Nadielův Kozoroh je zemské znamení , kterému vládne Saturn a tato planeta je symbolem překonávání problémů a nalezení klidu a vyrovnanosti.
Vládcem Saturnu je anděl CASSIEL .

VLASTNOSTI SPOJENÉ S KOZOROHEM A NADIELEM:

- SEBEDŮVĚRA - VLASTNÍ PŘESVĚDČENÍ - PRAKTIČNOST - DŮKLADNOST - ODHODLÁNÍ - KURÁŽ.

VLÁDNOUCÍ PLANETÁRNÍ ANDĚL CASSIEL OVLIVŇUJE :

- SCHOPNOST PŘIJÍMAT ZMĚNY A ZVLÁDAT SLOŽITÉ PROBLÉMY.

ANDĚLÉ ŽIVLŮ NABÍZEJÍ TYTO ZEMSKÉ SÍLY ::

- VNITŘNÍ SÍLA, MOUDROST A KLID , ROZVOJ POZITIVNÍCH POCITŮ.
...................................................

BARVY KOZOROHA
-
dokážou podpořit soustředění při řešení problémů tohoto měsíce, pokud je nosíte na sobě, nebo při sobě, nebo je jinak vnesete do svého života.

-použití zelené pro osobnostní a vnitřní růst.
Měsíce zemských znamení vždy obsahují zelenou Pro léčbu srdce má tento měsíc smaragdově zelenou. Tato barva uklidňuje a pomáhá budovat vnitřní mír, vnitřní přesvědčení, které je třeba k úspěchu . Pro vnitřní růst a rozvoj kladných vlastností slouží listově zelená barva.

- tyrkysově modrá a zelenobronzová pro moudrost a stálou sílu.
Pro moudrost a pro to, abyste rozeznali pravou příležitost, když se objeví, je vhodná tyrkysová barva.
Bronzová pomáhá s duševní sílou, vitalitou a vytrvalostí.

KRYSTALY KOZOROHA:

-pomohou vám krystaly v těchto barvách - smaragd - malachit - peridot, tyrkys.
Krystaly přinášejí další energii a lze je naprogramovat meditacemi a cvičením.

CASSIELIVY KRYSTALY

-pro meditaci jsou černý a bílý achát, zlatý jaspis, sněhově bílý obsidián nebo lesklý křemen.
....................................................................................................................


KOZOROH je zemské znamení, proto můžete využít pozitivní energii Matky Země různými způsoby, abyste posílili vlastní obnovu. Třeba i pomocí esenciálních olejů.
V meditaci můžete požádat o pomoc anděla ACHAIAHA - anděla přírodních tajemství, aby vám pomohl vyvážit energie v základních energetických centrech a tak posílit celkově energie těla.
Použijte aromolampu, nakapejte 3 kapky es. oleje do vody a provoňte místnost, můžete si také kápnout 2-3 kapky na zápěstí /před meditací /.
Příslušná energetická centra čtyř čaker jsou :

- kostrč- konec páteře- základy, praktičnost, zakotvení - pro posílení a ukotvení použijte es. olej PAČULI,

- solar - solar plexus - pozitivní emoce a výdrž, použije VOUSATKU /pro ochranu a výdrž /,

- srdce - srdeční oblast , klid,přesvědčení, vnitřní rozvoj , es.olej RŮŽE PRO HOJENÍ, OTEVŘENÍ A ROZPÍNÁNÍ SRDCE,

- krk - oblast krku , příležitost a pravda , es. olej HEŘMÁNKU pro pomoc při sdělování pravdy.

SPECIÁLNÍ ROSTLINY PRO NADIELA A KOZOROHA:

MACEŠKY, LASKAVEC A KOSTIVAL - JSOU SPECIÁLNÍ.
další rostliny jsou - borovice- borové šišky, vrbové proutky- vytvořte si aranžmá, které vám bude připomínat zemskou energii tohoto měsíce a jak do ní s naděly proniknout.
Speciální olej z borovice - pročištění a povzbuzení, použitý v koupeli,
jalovec působí proti negativitě v místnosti,
cedrové dřevo posiluje vaše spojení s anděly.

!!!!!!P. S. TĚHOTNÉ ŽENY MUSEJÍ BÝT PŘI POUŽÍVÁNÍ ESENCIÁLNÍCH OLEJŮ OPATRNÉ !!!!!!!

................................................................................................................................................


Dnem 20.ledna končí znamení KOZOROHA. Kdo touží po hlubším poznání a potřebuje podrobný návod na meditace, na vedení, najde vše v knížce .- ANDĚL NA KAŽDÝ DEN - Angela McGerr.
Tyto základní poznatky ke znamením budu zveřejňovat vždy 1. dne v měsíci.

PŘEJI VÁM HODNĚ ŠTĚSTÍ, OTEVŘENOST A KLIDU SRDCE. M.

Další články