O DEPRESÍCH

Včera v 6:40 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
VYBRÁNO Z KNIHY : ANSELM GRüN : A STRÝČKU WILLI....

.............................................................................................................................................

DANIEL HELL-švýcarský psychiatr řekl :

" DEPRESE JSOU ČASTO VOLÁNÍM O POMOC TVÁŘÍ V TVÁŘ PŘEHNANÝM OBRAZŮM, KTERÉ O SOBĚ MÁME, ŽE MUSÍME BÝT STÁLE PERFEKTNÍ, POŘÁD V DOBRÉ NÁLADĚ, POŘÁD COOL, POŘÁD ÚSPĚŠNÍ, POŘÁD PÁNY SITUACE ".

Musíme-li křečovitě dokazovat svoji individualitu, musíme-li mít perfektního partnera, musím-li být sám perfektním partnerem, povolání, které mne maximálně naplní, nejinteligentnější děti, pAk se tomu bude duše bránit : DEPRESEMI NEBO STRACHEM.

SOCIOLOGOVÉ , kteří se zabývají výzkumem štěstí potvrzují, že ten, kdo chce být šťasten za každou cenu, nebývá šťasten vůbec.
Samozřejmě usilujeme o svůj vlastní život, to patří k našemu lidství .Každý člověk je jedinečný.
Ale neztratím-li kontakt s původním obrazem božím v sobě , nemám zapotřebí si něco dokazovat navenek.
Jsem takový, jak to odpovídá onomu obrazu ve mně.
Nepotřebuji tolik energie na to, abych vypadal nejzajímavěji, nejúspěšněji atd....

Nejde o to, totálně vypustit zevnějšek a žít jen čistě asketicky a bez symbolů společenského postavení, ani věnovat veškerou energii okázalému zevnějšku.

JDE O ROZUMNOU ROVNOVÁHU MEZI VNITŘKEM A VNĚJŠKEM.

TAJEMSTVÍ NENÍ JEN V PRAVIDELNÉM STŘÍDÁNÍ PRÁCE S ODPOČINKEM, ALE TAKÉ V ZABUDOVÁNÍ ODDANOSTI.
Abychom se plně oddali tomu , co děláme, při práci se oddat práci, při odpočinku se oddat odpočinku, abychom se osvobodili od neustálého kroužení kolem svého já, nebo kolem toho, co si o mé práci myslí ostatní.

VELKÉ A SPRÁVNÉ DÍLO MŮŽE VZNIKNOUT JENOM TEHDY, KDYŽ ZAPOMENEME NA SEBE A ODDÁME SE DÍLU.
..................................................................................................................................................
 

O CTIŽÁDOSTI

Čtvrtek v 6:11 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
O TÉTO VLASTNOSTI NÁS VŠECH UVAŽUJE MNICH - ANSELM GRUN :
.....................................................................................

CO JE CTIŽÁDOST ???

" Slovo ctižádost znamená touhu po cti, uznání, důstojnosti a slávě.
Ctižádost nás žene, abychom dosáhli nějakého cíle. Když se to podaří - hovoříme u úspěchu.
Být úspěšný tedy není nic špatného, otázkou však zůstává, v čem chceme být úspěšní ?
Dnes mnoho lidí usiluje o bohatství, topit se v penězích, chlubit se jimi. Nebo se chtějí stát slavnými. To můžeme vidět v televizi : lidé se chtějí proslavit i tím, že do světa vytrubují svoje vlastní chyby a slabosti, jenom proto, aby se o nich mluvilo.
Takoví lidé, jakoby nebyli sami u sebe, nepotkali své já
Uvědomují si sebe samé, jen když je vidí a uznává co nejvíce lidí.

Ale člověk bez ctižádosti nemá ani nic, co by jej hnalo vpřed.
Švýcarský terapeut C.G.Jung říká, že v první polovině života potřebujeme ctižádost, abychom ze svého života něco udělali.

AVŠAK NEJPOZDĚJI V PŮLCE ŽIVOTA BY SE NÁŠ POSTOJ MĚL ZMĚNIT.

Musíme se naučit prostě být pravdiví, zaměřit se na své nitro, přestat hromadit vnější bohatství a začít objevovat bohatství své duše.
Jung říká, že největším nepřítelem změny je úspěšný život.
Jsem-li navenek stále úspěšný, nevidím důvod, proč bych se měl změnit a proč bych se měl zaměřit na své nitro.
Proč se snažit přiblížit se obrazu, který si o mně udělal Bůh, když mne stvořil.

Ctižádost jsem si zachoval do pozdního věku, protože se potřebuji při psaní stále ptát : Co mě nese? Co zajímá lidi ?
Jak mám najít slova, která otevřou dveře k tajemství lidství a k tajemství božímu ?
Tato ctižádost je pro mne stále dobrá, ale nesmí se pro mne stát tím nejdůležitějším, pak by to bylo nebezpečné.......
...................................................................................................................................................

KNIHA - A STRÝČKU WILLI- DIALOG O VELKÝCH OTÁZKÁCH ŽIVOTA

DEN - 3. ŘÍJNA - SRDCE NEHASNOU

6. října 2019 v 19:01 | Marie Blankytná |  Zákony Vesmíru
"DUŠE VZÁCNÉHO ČLOVĚKA, KTERÝ ŽIL, PRACOVAL A TVOŘIL V BÁZNI BOŽÍ ODEŠLA DO ČISTÉHO SVĚTLA ENERGIÍ SVÉHO PŮVODNÍHO DOMOVA.
ODEŠLA DOPROVÁZENA SVĚTELNÝMI ENERGIEMI ARCHANDĚLŮ MICHAELA, GABRIELA, RAFAELA ,URIELA S POMOCÍ ENERGIÍ PRŮVODCŮ JEHO DUŠE. "

...............................................................................................................................................

CESTA DUŠE TOHOTO ČLOVĚKA BYLA PROVÁZENA TAKÉ ENERGIEMI TĚCHTO ČÍSEL:

-duše odešla dne 3. - duchovní symbolické číslo
-duše odešla v čase 11hodin a 50 minut - číslo 7 -nejsilnější posvátné číslo
-datum narození - numerologický součet = 7

...........................................................................................................................................

https://www.youtube.com/watch?v=BibNLUQG_-4
............................................................................................................................................

Poděkování patří všem, kteří vyjádřili upřímné poděkování za radost, kterou nám tento člověk rozdával z celého svého milujícího srdce.
Svými city a modlitbami pomohli odlehčit připoutání duše k Zemi a ta mohla odejít za dalším vývojem do jiné dimenze Vesmíru.
Ať to přinese úlevu v zármutku všem, kteří jej milovali. M.

.............................................................................................................................................
 


PŘEPOSÍLÁM

3. října 2019 v 16:52 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů

BYLO MI POSLÁNO A RÁDA POSÍLÁM DÁL ROZHOVOR O LÁSKYPLNÉM A POCTIVÉM ŽIVOTĚ VELKÉHO ČLOVĚKA. M.

STRACH Z NEZDARU .....

3. října 2019 v 6:22 | Marie Blankytná |  Duchovní literatura


kniha - A STRÝČKU WILLI - dialog o velkých otázkách života

...................................................................................

.............a je něo cenného na našem strachu z nezdaru- neúspěchu ?
ano, nezdar a úspěch patří k sobě.

Ježíš vyprávěl podobenství o hřivnách :
-první dva služebníci se odvážili riskovat a své hřivny zdvojnásobili.
Ten třetí nechtěl udělat žádnou chybu a svou hřivnu zakopal. Zakusil pak, že si svou opatrností a strachem z neúspěchu přivodil pláč a skřípění zubů tím, že " šel na jistotu".
První dva byli odměněni za to, že se něčeho odvážili.
Když se něčeho odvážím, vždycky také při tom riskuji nezdar.
Kdo nic neriskujem nic také nezíská. Riziko je vždycky spojeno s možností nezdaru.
A právě NEZDAR často představuje duchovní výzvu- učí nás POKOŘE A VDĚČNOSTI za to, co se podaří.

CÍTÍME, ŽE ÚSPĚCH NENÍ SAMOZŘEJMOST, JE TO VŽDYCKY DAR.

Nezdar je spojený s TŘÍBENÍM. V našem nitru se odděluje zrno od plev a tma od světla
V nezdaru se setkáváme s pravdou o sobě, zbavujeme se iluzí, bortí se naše kulisy, aby se ukázalo, co v nás je.
Nezdar velmi bolí a my se bojíme, že tu budeme stát jako ztroskotanci, že se nám budou všichni smát a pohrdat náMi. Ale kdo je schopen přijmout porážku, zbavuje se svých masek a stává se sám sebou.

V TOM JE HODNOTA NEÚSPĚCHU - SETKÁVÁME SE S TÍM, KDO OPRAVDU JSME, S NAŠÍM VNITŘNÍM DUCHOVNÍM JÁ, KTERÉ

SE UŽ NEMŮŽE ROZPADNOUT, KTERÉ ODOLÁ KAŽDÉ BOUŘI-

....................................................HODNĚ ŠTĚSTÍ PŘI VAŠICH PROMĚNÁCH. M.

HLASY - vnější a vnitřní .....

1. října 2019 v 6:53 | Marie Blankytná |  Duchovní literatura
výpisky z knihy : A STRÝČKU WILLI -Dialog o velkých otázkách života- Anselm Grun, Andrea J.Larsonová

.......................................................................................................................................

......naše touha něco znamenat souvisí se ztrátou naší vnitřní harmonie.
Proč vlastně dnes tak často nasloucháme hlasům zvnějšku a zapomínáme na to, co máme uvnitř.
Je proto, že svůj vnitřní hlas naprosto neslyší., ztratili kontakt se svým nitrem.
Nejsou v harmonii, v souladu se svým vnitřním já.
Další důvodem je to, že svou hodnotu nevidí ve své jedinečnosti, ale hledají ji v symbolech společenského postavení, jako je elegantní auto, nebo oblečení.....

CÍLEM DUCHOVNÍHO ŽIVOTA JE PŘECE DOTKNOUT SE TOHO JEDINEČNÉHO A NEOPAKOVATELNÉHO OBRAZU, KTERÝ SI O MNĚ UDĚLAL BŮH.

Není snadné tento obraz poznat a není možné jej popsat. Dotknu se jej, pokud můj život harmonicky plyne. Jsem-li autentický, nemusím si nic dokazovat, prostě jsem. A nemusím se ani namáhat.
Pořád si muset něco dokazovat, pořád usilovat o to, abych se druhým zalíbil, aby mě vzali na vědomí, to stojí hodně sil.
A často to vede k tomu, že se přetvařujeme, jen abychom se přizpůsobili očekávání zvenku.

Je to snad tak, že raději nasloucháme hlasům zvenku, protože považujeme přijetí za úspěch a úspěch za důkaz toho, že jsme ve společnosti oblíbení?
Úspěch ale nepřichází sám od sebe - úspěch a nezdar patří k sobě jako vdech a výdech.
My, lidé , jsme nejzranitelnější,, když si myslíme, že jsme nejsilnější.
Každopádně si myslím, že považujeme úspěch a nezdar za věci, které k sobě nepatří. Jako bychom nechtěli vidět, že člověk, který ztroskotal, se pokusil uspět, a ten, kdo má uspěch, musel překonat strach z nezdaru.
Usilujeme v životě o dokonalost a zapomínáme, že dokonalost je jako chůze po laně mezi úspěchem a neúspěchem, a že každou dokonalost předchází celá řada bolestných nezdarů.
Bojíme se nezdaru- na jedné straně z důvodů finančních, na druhé straně proto, že nechceme v očích druhých ztratit respekt a význam.
Ale kdo nikdy neztroskotal, ten se nikdy ani o nic nepokusil a uvázne ve stavu průměrnosti - ve stavu kde není místo pro hnací sílu a vášeň.

ODKUD PRAMENÍ NÁŠ STRACH Z NEZDARU- JE NA NĚM NĚCO CENNÉHO ?

DEN 28.ZÁŘÍ

28. září 2019 v 6:08 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
DEN SVATÉHO VÁCLAVA
Václav byl synem knížete Vratislava (mladšího syna Ludmily a prvního doloženého knížete Bořivoje I.) a Drahomíry, dcery knížete Havolanů (polabští Slované), zřejmě Vratislavovy jediné manželky. Jako předpokládaný rok narození bývá na základě kombinace údajů v legendách uváděn rok 907.[6] Václavovy výchovy se ujala jeho babička Ludmila. Podle tradice se mu na Budči dostalo v té době u panovníků neobvyklého vzdělání, které zřejmě spočívalo ve studiu především latinského žaltáře.[7] Pozdější staroslovanské legendy zmiňují i studium slovanských knih. První staroslověnská legenda líčí Václavovy postřižiny, obřad slavnostního stříhání vlasů zpravidla ve věku sedmi let. Podle předpokládaného data narození Václava a údaje, že Vratislav na postřižiny pozval biskupa, je možné obřad klást do roku 915, krátce po Vratislavově nástupu na trůn.[8]
Po smrti knížete Vratislava, 13. února 921, se ujala regentské vlády Václavova matka Drahomíra. Václav spolu s mladším bratrem Boleslavem zůstal v péči Ludmily. Mezi oběma ženami a jejich stoupenci vznikl spor o vliv na Václava a moc v knížectví. Ve sporu zřejmě šlo i o vztah k Sasku, kam se v rámci východofranské říše přesunula moc z Bavorska a které si pod vládou Jindřicha Ptáčníka podrobovalo sousední slovanské kmeny. Spor pro Ludmilu skončil jejím zavražděním Drahomířinými družiníky Tunnou a Gommonem 15. září 921.[9] Pozdější legendy ve sporu líčí Drahomíru jako zastánkyni pohanství, proti které stála zastánkyně křesťanství Ludmila, jejíž roli později převzal Václav.
V době Vratislavovy smrti v únoru 921 Václav ještě nebyl považován za dospělého a proto po svém otci nenastoupil vládu. Kdy Václav dosáhl dospělosti, není přesně známo. Nejpozději to muselo být na podzim 925, kdy již vládl a nechal převézt ostatky kněžny Ludmily z Tetína do Prahy.
Podle historicky nepodložené místní pověsti se Václav narodil na hradišti ve Stochově (název obce má být odvozen od jeho "sto chův" = Stochov), poblíž dubu sv. Václava.[10]

Domácí politika[editovat | editovat zdroj]

Přemyslovská hradiště za svatého Václava
Václav se ujal vlády někdy po roce 921, po smrti svého otce knížete Vratislava, nejpozději k tomu došlo na podzim 925.[11] Přemyslovské knížectví se tehdy rozkládalo ve středních Čechách, na území ovládaném hradišti umístěnými v přibližně třicetikilometrovém okruhu kolem ústředního sídla, pražského hradiště. Ve zbývajících částech Čech byla zřejmě další česká knížectví, někdy považována za samostatné kmeny. Václav se s těmito sousedními vládci dostával do vojenského konfliktu. Kristiánova legenda vypráví střet Václava s kouřimským knížetem, kterého přemohl, ale vládu mu ponechal. To by svědčilo o Václavově politice upevňování stávajícího knížectví místo jeho rozšiřování, které bylo v době hrozby expanzivní saské politiky nebezpečné. Mnohem pozdější Dalimilova kronika jmenuje kouřimského knížete jako zlického Radslava. Hypoteticky může střet souviset se sasko-bavorskou intervencí v Čechách roku 929, což by ukazovalo na samostatnou zahraniční politiku tzv. Radslava.[12] Naopak určitou jednotnost Čech vůči zahraničí je možné vystopovat už od 9. století (daně Východofranské říši, křest 14 českých knížat roku 845 v bavorském Řezně). O jistém výsadním postavení Přemyslovce Václava v rámci českého celku by mohla svědčit zpráva, že se saskému Jindřichovi zavázal odvádět daň z (celých) Čech.[13]
Jednotné nebylo ani vlastní přemyslovské panství. Dokládá to již střet Drahomíry s Ludmilou před nástupem Václava na trůn. Mocenské skupiny okolo obou žen se smrtí Ludmily těžko mohly usmířit. Václav byl zřejmě spjat se skupinou kolem Ludmily, která ho vychovávala. Svědčí o tom i zprávy legend, že po nástupu vlády nechal přenést ostatky kněžny Ludmily z Tetína do Prahy, povolal zpět Drahomírou vyhnané kněze a vyhnal svou matku Drahomíru. Tu měl brzy, asi po upevnění svého postavení, povolat zpět.[14] V pozdějším období Václavovy vlády je rozhodující střet s mladším bratrem Boleslavem a jeho stoupenci usazenými na vlastním hradišti, kde se také skončil Václavovou vraždou. Motivy nepřátelství je možné hledat jak v osobních ambicích později velmi úspěšného vládce Boleslava, tak v pojetí zahraniční politiky, kde Václavovo poddání se Sasku Boleslav obnovil teprve po čtrnáctiletém nepřátelství.
Socha sv. Václava ve Svatováclavské kapli pražské katedrály.
Václavův pozitivní vztah ke křesťanství je legendami doveden do těžko uvěřitelného ideálu "mnicha na trůně". Přehnaně asketický obraz knížete, který ve skutečnosti v domácí i zahraniční politice prokázal kvality schopného vládce, je možné přičíst vlivu ideálů zbožnosti clunyjského hnutí, který českou oblast zasáhl až ve 2. polovině 10. století, tedy v době vzniku prvních legend o Václavovi. Zprávy o kácení model, vlastnoručním pěstování révy (Svatováclavská vinice) a obilí pro výrobu vína a hostií, vykupování otroků ap. mu mohly být dodatečně připsány jako obecné křesťanské ctnosti bez historického základu.[15] Uváděné stavění kostelů také není doloženo, na hradištích kostely stavěli již jeho předchůdci, ovšem s významnou výjimkou v Praze.
Václav postavil na pražském hradišti nový kostel (asi 930) zasvěcený svatému Vítu, jehož ostatek dostal od saského Jindřicha po své porážce roku 929. Tímto ostatkem byla zřejmě později v kostele doložená světcova ruka. První kostel Panny Marie v pražském sídle vystavěl již jeho děd Bořivoj, jeho strýc Spytihněv hradiště opevnil valem a otec Vratislav postavil druhý, větší kostel svatého Jiří. Pro stavbu v krátké době již třetího kostela musel mít Václav nějaký, zřejmě symbolický a reprezentativní důvod. Velká rotunda svatého Víta byla prý postavena po vzoru kostela římského. Protože svatopetrský chrám v Římě byla podélná bazilika, uvažuje se o tehdy na falcích běžném vzoru kaple Panny Marie v Cáchách, postavené obnovitelem římské říše Karlem Velikým.[16] Význam mělo jistě i umístění rotundy uprostřed dnešního III. hradního nádvoří, u vyvýšeniny, kde bylo archeologicky zjištěno starší významné pohřebiště. Není doložené, zda byla rotunda postavena u kamenného nastolovacího knížecího trůnu či dokonce, zda bájným posvátným pahorkem Žiži je právě tato vyvýšenina. Je však jasné, že kostel byl postaven na již dříve významném, centrálním místě hradiště mezi oběma stávajícími kostely a stal se natrvalo jedním z center hradiště i celé české církve a státu.

SDĚLENÍ BYLO PŘEVZATO Z WIKIPEDIE- DĚKUJI.DUCHOVNÍ PŘÍČINY NEMOCÍ

18. září 2019 v 19:50 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů

Poznámka zpracovatele na internet:
Oceníš-li skromného daru odkrývajícího se Tobě v těchto řádcích, můžeš také Ty darovat cosi spisovateli této knihy a těchto poselství srdce, dle tvé dobré vůle a hloubce svědomí...

BYLO PŘEVZATO.

CHŮZE PROSPĚJE VŠEM

12. září 2019 v 11:54 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
PROSPĚŠNÁ CHŮZE

http://www.alternativnimagazin.cz/leciva-chuze-zdravy-pohyb-ktery-doslova-zmeni-vas-zivot/

Léčivá chůze: Zdravý pohyb, který doslova změní váš život AUTOR ALTERNATIVNIMAGAZIN.CZ · PUBLIKOVÁNO 24.8.2018 Chůze je ten nejzákladnější pohyb, jaký lidé dělají. Pokud nemá někdo nějaká tělesná postižení, bereme ho jako něco zcela přirozeného. Chůze je ten nejzákladnější pohyb, jaký lidé dělají. Pokud nemá někdo nějaká tělesná postižení, bereme ho jako něco zcela přirozeného. Jedna francouzská studie došla k závěru, že přínosům chůze bychom měli věnovat mnohem větší pozornost, než to zatím děláme. Platí to hlavně s přibývajícím věkem.

Zdravotní přínosy chůze:

Přínos chůze u lidí ve věku nad 65 let je přímo neskutečný. Během 12 leté studie o vlivu chůze na tuto věkovou kategorii lidí se zjistilo, že pouze 15 minut chůze snížilo úmrtnost až o 22 %! Uvedený efekt byl ještě výraznější s přibývajícími minutami. Jak uvádí Dr. David Hupin, lékař z Oddělení klinické a pohybové fyziologie z Univerzitní nemocnice v Etienne ve Francii, který se na uvedené studii podílel: "Věk není žádná výmluva pro necvičení. Je dokázáno, že pravidelná fyzická aktivita má na zdraví mnohem lepší vliv než medicínské terapie. Avšak jen méně než polovina starších lidí mívá doporučených 150 minut středně namáhavé nebo 75 minut náročnější fyzické aktivity každý týden." Uvedené zjištění by nemělo být žádným překvapením. Jelikož chůze je nejzákladnějším pohybem pro člověka, její efekt na různá onemocnění byl důkladně prozkoumán. Proč lidé ignorují chůzi Chůzi většina lidí nepovažuje za takzvané aerobní cvičení, a proto její přínosy ignorují. Definice "aerobního cvičení" je, že takové cvičení musí stimulovat srdce a plíce k tomu, aby společně napumpovali do těla extra kyslík pro svaly. Skutečnost je však taková, že k tomuto dochází dokonce i při pomalé chůzi. Samozřejmě, čím rychleji kráčíte, tím je uvedený efekt větší. Zvýšená kardiovaskulární aktivita znamená, že živiny jdou tam, kam musí, aby tělo dokázalo zvládnout uvedené cvičení. Energie se tak vydává, namísto jejího uskladňování. To posiluje vaše orgány, svaly i kosti. Naše těla se totiž vyvinula pro pohyb, ne pro sezení či ležení. Je bez pochyb, že sedavý způsob života, který nezahrnuje adekvátní množství pohybu, vede k nemocem. Nízké hladiny fyzické aktivity způsobují takzvaný "syndrom úmrtí ze sezení" Zřejmě jste o takovém syndromu ještě neslyšeli, ale jedná se o reálnou věc, která se považuje za velkou zdravotnickou tíži způsobující každoročně u mnoha lidí vznik vícenásobných chronických onemocnění a dokonce úmrtí. Jak říká staré přísloví: "Orgán, který se nepoužívá, zakrňuje". To platí nejen o svalech, ale o každém subjektu, včetně kostí, srdce či plic. A pohyb je život. Další studie o tom, jak chůze ovlivňuje organismus: Studie z roku 2016 zjistila, že zvýšení množství chůze u dětí s obezitou na 45 minut denně, 5 dní v týdnu, dokázalo zvýšit kapacitu jejich plic již za 6 týdnů. Navíc intervalový trénink není jen pro vysoce intenzivní aerobní cvičení. Střídání rychlé a pomalé chůze zvyšuje vaši kondiční úroveň lépe, než chůze o konstantní rychlosti. Zvláště přínosné jsou procházky venku v přírodě, a to hlavně pro duševní pohodu a zdraví. Prostředí venku bez rušivých vlivů mobilů a počítačů zlepšuje náladu, snižuje stres a snižuje pocity deprese. Navíc sluneční světlo stimuluje v pokožce tvorbu vitamínu D, jehož nedostatek se v dnešním rozvinutém světě považuje přímo za epidemii. Pokud nemáte možnost jít ven, i chození uvnitř dokáže poskytnout tělu mnohé přínosy. Studie provedená Stanfordovou univerzitou zjistila, že chůze na běžícím pásu uvnitř měla téměř stejný vliv na tělo, jako chůze venku (samozřejmě bez extra bonusu v podobě vitamínu D). Proto, ať už venku nebo v uvnitř, chůze výrazně vítězí nad vysedáváním - co se týče zlepšení mentálního zdraví. Procházka v parku jako prevence a lék: Pokud nás něco bolí, instinktivně se toho nechceme dotýkat. Paradoxem však je, že pravidelná chůze zlepšuje mobilitu a snižuje riziko úrazů. Každé cvičení, při kterém jde o překonávání váhy a gravitace posiluje kosti a pojivové tkáně (vazy, šlachy, chrupavky a klouby), ve kterých se zvyšuje prokrvení a zásobování živinami. Asociace pro artritidu z těchto důvodů vřele doporučuje chůzi jako terapii při bolestech kloubů. Jak uvádí: "Když nechodíte, klouby jsou ochuzeny o životně důležité živiny, což může přispívat k dalšímu zhoršování jejich stavu a degeneraci".

Americká asociace srdečních onemocnění uvádí, že obyčejná chůze snižuje riziko vysokého krevního tlaku, hromadění cholesterolu v cévách, infarktu a mozkové mrtvice. Proto doporučuje mít zdravý pohyb alespoň 30 minut každý den, celkem 150 minut týdně (počítá i se dny odpočinku) mírné aktivity nebo 75 minut intenzivnější aktivity. Chůze přitom vůbec nemusí být provedena v jednom kuse, může se rozložit. 15 minutová procházka je stejně dobrá jako 30 minutová. Začněte pomalu a postupně přidávejte. To není všechno. Další přínosy chůze: Zdravotní přínosy chůze zdaleka nekončí výše vyjmenovanými. Míváte problémy se spánkem? Projděte se. Sdružení pro spánek vyhodnotilo jednu studii, z níž vyplynulo následující: "Středně intenzivní aerobní cvičení, jakým je například chůze, snížila čas potřebný na usnutí a zvýšila délku spánku u lidí s nespavostí v den provedení, ve srovnání se dnem bez fyzické aktivity". To je vskutku působivý výsledek pro jednu procházku, co říkáte?

Závěr: Na závěr zmiňme ještě jednu meta-analýzu ze 7 zemí, která trvala 11 let. Zjistila, že pravidelná chůze snížila výskyt kardiovaskulárních příhod (infarktů a mrtvice) o 31 % a úmrtnost na ně o 32 %. Chůze pár kilometrů denně rychlostí jen 3 až 4 km/h vás ochrání před mnoha vážnými onemocněními. Ne každý z nás může cvičit hodiny v tělocvičně nebo běhat po schodech. Téměř každý z nás však může chodit. Všechny přínosy uvedené v tomto článku skutečně stojí za to, abyste každý den trochu procházeli. Jediné, co k tomu potřebujete, je pár kvalitních bot a 15 minut denně. Tak co říkáte, půjde to?

Bylo převzato.


Autoimunita

31. srpna 2019 v 6:21 | Marie Blankytná
https://www.youtube.com/watch?v=EX-4E3Ir4Qk

O NADĚJI..........

25. srpna 2019 v 7:20 | Marie Blankytná |  O naší duši
ZDRAVÍM VÁS A PŘEDÁVÁM VŠEM SDĚLENÍ, KTERÉ BYLO DÁVNO NAPSÁNO A OPĚT SE ZOPAKOVALO PŘI HLEDÁNÍ ODPOVĚDI K JEDNÉ OTÁZCE
...............................................................................................................................................

" POVÍM VÁM O NADĚJI .
PLAMÍNEK NADĚJE NEMUSÍ BÝT ZAŽEHNUT JENOM O "ZLATÉ NEDĚLI".
NADĚJE VÁS VŠECHNY PROVÁZÍ V KAŽDÉM OKAMŽIKU ŽITÍ. V KAŽDÉ POCIŤOVANÉ BEZNADĚJI JE ZAHRNUTA ENERGIE NADĚJE.
i VE SLOVĚ BEZNADĚJ JE SKRYTA NADĚJ.
V OKAMŽICÍCH, KDY SE ZTRÁCÍTE V NEGATIVNÍCH ENERGIÍCH VAŠICH MYŠLENEK - ZASTAVTE SE A ZAŽEHNĚTE PLAMÍNEK POZITIVNÍCH MYŠLENEK, KTERÉ VZBUDÍ NADĚJI A ZAŽEHNETE TAK OHEŇ, KTERÝ ROZSVÍTÍ VAŠE MYŠLENKY A

VY TO ŘEŠENÍ UVIDÍTE. "

...............................................................................................................................................
Hodně štěstí. M.

RADA PRO VŠECHNY

23. srpna 2019 v 16:59 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
VÁŽENÍ ČTENÁŘI, MÁM VÁM SDĚLIT NÁSLEDUJÍCÍ :

............................................................................

"ANO, SDĚL TĚM, KTEŘÍ ŽÁDAJÍ RADY TVÝM PROSTŘEDNICTVÍM, ABY LÉPE A POZORNĚJI ČETLI SLOVA, KTERÁ K NIM PŘICHÁZEJÍ POMOCÍ AUTOMATICKÉHO PÍSMA.
ABY VÍCE PŘEMÝŠLELI, ABY HLEDALI RADY I MEZI MEZI SLOVY A MEZI ŘÁDKY, PROTOŽE RADA MŮŽE BÝT SKRYTA VE SLOVECH.
STOPROCENTNĚ KONKRÉTNÍ ODPOVĚĎ NIKDY BÝT NEMŮŽE.
TAKOVÉ VEDENÍ, TAKOVÁ NÁPOVĚDA BY ZNAMENALA ZBAVENÍ VÁS VLASTNÍHO ÚSUDKU, VLASTNÍHO ROZHODNUTÍ.
VŽDY MUSÍTE MÍT MOŽNOST VLASTNÍ VOLBY, VLASTNÍHO ROZHODNUTÍ.
ZA TO STÁLE V ŽIVOTĚ BOJUJETE, TAK SI VAŽTE I VLASTNÍHO SPRÁVNÉHO ROZHODNUTÍ. "

................................................................................

Přeji Vám hodně štěstí. M.

MOJE ŽIVOTNÍ HESLO.....

14. srpna 2019 v 17:18 | Marie Blankytná |  O naší duši
DĚKUJI ČTENÁŘCE MILCE ZA JEJÍ REAKCI NA ČLÁNEK A ŘÍKÁM, ŽE MOJE MOTTO JE :

"DUCHOVNÍ POMOC POSKYTUJI NEZIŠTNĚ A TY JI STEJNÝM ZPŮSOBEM POŠLI DÁL. " MARIE MARTA

................................................................................................................................................

DNEŠNÍ DEN - 13. SRPEN

13. srpna 2019 v 11:30 | Marie Blankytná |  Poděkování
............Vážení přátelé,

dnešní příspěvek jsem přiřadila do rubriky poděkování, protože Vám všem děkuji za pozornost, kterou jste věnovali těmto stránkám, pomocí kterých se Vám měly otevřít trochu širší obzory duchovního vnímání a doufám, že se tak u mnohých také stalo.
Tato Vaše pozornost byla mou radostí, ke které mne přivedli moji duchovní ochránci. Oni to byli, kteří Vám radili a mnoho z Vás se přesvědčilo o tom, že jejich rady jsou Vám přínosem.
Radost je základním předpokladem životního štěstí.
Musíme si ji vytvořit s pomocí svého vlastního myšlení, je to také o tom, jaké hodnoty v životě vyznáváme, a dnes ve svém stáří vím, že pocit radosti není vůbec spojený s nadbytkem hmotných statků.
Je v něčem jiném, je v celém životě, který plyne kolem nás, naše děti jsou naší radostí, naši přátelé jsou naší radostí když radost považují i oni sami za důležitý životní prožitek.
Tento den podávám díkůvzdání všem čistým energiím vesmíru, Boží Inteligenci za uplynulé roky života, který byl takový, jaký měl být. Naplněný vším, co život tvoří - radost, bolest, štěstí i neštěstí, abych si toho dobrého více vážila.
Děkuji za každý den, který byl naplněný poznáním o sobě samé .
Děkuji za za to, že mne neopouští jistota poznání o neustálé přítomnosti mých duchovních ochránců, kteří jsou připraveni pomáhat i jiným lidem.
Děkuji za poznání , které mi přináší setkávání se s lidmi, za poznání z četby vhodné literatury.
Děkuji mým ochráncům za to, že mne vedou cestou poznání k tomu, abych odpustila to, co mne ještě tíží na duši a občas
mne to pronásleduje jako neduh těla nebo vnitřní výčitka.

Toto moje vyznání bych chtěla ukončit prosbou všem, kteří mi něco vyčítají, ať se to týká nedokonalosti úpravy těchto stránek, nebo mého projevu k Vám, PROMIŇTE MI MOJI NEDOKONALOST..

Děkuji a přeji Vám štěstím naplněný život. Marta Marie.Mariko, díky za tento snímek. M.

..........................................................................................................................................

Všem, kteří tento den považujete za Váš den sváteční, přeji pevné zdraví, zdravou mysl, stále funkční nohy i ruce.
Buďte veselé mysli a mějte radost ze života, ať přináší i věci k našemu poučení. Marta.


CITÁTY - 10. SRPEN

10. srpna 2019 v 6:32 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů

ČESKÝ MALÍŘ A SPISOVATEL 20. STOLETÍ : JOSEF ČAPEK

" DĚJINY NEJSOU JENOM DĚJINAMI POKROKU, VELKÝCH ČINŮ A VELIKÝCH LIDÍ,

...............................................................................................OVŠEM TAKÉ LIDSKÉ HLOUPOSTI. "

.....................................................................................................................................................

CITÁTY - 9. SRPEN

9. srpna 2019 v 6:26 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů

ŠPANĚLSKÝ MALÍŘ 20. STOLETÍ - SALVATOR DALÍ :

"INTELIGENCE JE SCHOPNOST,
...................................KTERÁ SE ODHALÍ,
.........................................................AŽ KDYŽ JÍ PŘESTANEME ZAKAZOVAT,
......................................................................................................ABY FUNGOVALA. "

........................................................................................................................................................

CITÁTY - 8. SRPEN

8. srpna 2019 v 6:22 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů

ŘÍMSKÝ FILOZOF 1.STOLETÍ LUCIUS ANNAEUS SENECA :

"ŽIVOT JE JAKO DIVADELNÍ HRA .

.....................................VŮBEC NEZÁLEŽÍ NA TOM , JAK DLOUHO TRVALO PŘEDSTAVENÍ.

PODSTATNÉ JE TO , JAK DOBŘE BYLO SEHRÁNO. "

....................................................................................................................................................

Další články