KRÁSNÝ ČAS....

Úterý v 6:14 | Marie Blankytná
MÍR A ŠTĚSTÍ VŠEM.....


DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ

Neděle v 6:43 | Marie Blankytná |  O naší duši


Uchovávejme v našich srdcích víru, kterou nám zanechali naši předkové. Je v ní naše existence. Hodně klidu, míru, víry. M.M.
 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

27. listopadu 2016 v 17:03 | Marie Blankytná |  O naší duši
PŘEJI VŠEM ČTENÁŘŮM A PŘÁTELŮM POŽEHNANÝ, KLIDNÝ A MILOSTMI NAPLNĚNÝ ADVENT- TUTO PŘEDVÁNOČNÍ DOBU.

NAJDĚME V SOBĚ HODNĚ MÍRU, VÍRY , LÁSKY A NADĚJE , ABYCHOM UDRŽELI JEJICH PLAMÍNKY HOŘET
TENTO DEN JSME ROZSVÍTILI PRVNÍ SVÍČKU NA ADVENTNÍM VĚNCI , TO SVĚTLO NÁM ŘÍKÁ, ŽE MÁME UDRŽOVAT MÍR V SOBĚ I KOLEM SEBE. MÁME VE SVÉM SRDCI TOLIK MÍRU, ABYCHOM UDRŽELI JEHO PLAMÍNEK NEPŘETRŽITĚ SVÍTIT ?


PŘEJI VÁM Z CELÉHO SRDCE, ABY PLAMÍNEK NA VAŠÍ SVÍČCE Z VAŠEHO VNITŘNÍHO PŘESVĚDČENÍ NEZHASL. M.M.

UMÍME PŘIJÍMAT POŽEHNÁNÍ ?

27. listopadu 2016 v 6:11 | Marie Blankytná |  O naší duši
Mladý muž se připravoval ke státnicím na universitě. Mnoho měsíců obdivoval nádherné sportovní auto v prodejním auto salonu a věděl, že jeho otec by si ho mohl v pohodě dovolit. Řekl tedy otci, že to auto je všechno, co by od něj chtěl.
Když nadešel den promocí, mladý muž očekával náznaky toho, že jeho otec mu auto koupil. Nakonec ráno před jeho promocemi si ho jeho otec zavolal a řekl mu jak je pyšný, že má takového skvělého syna a jak moc ho miluje a předal mu nádherně zabalenou dárkovou krabici. Zvědavý, ale trošku zklamaný mladý muž otevřel krabici a našel nádhernou, v kůži vázanou Bibli, na které bylo zlatě vyryto jeho jméno. "Se všemi těmi penězi, které máš, jsi mi dal Bibli?" Rozzlobeně zvýšil mladý muž hlas na svého otce. Vyřítil se z domu a nechal Bibli za sebou.
Mnoho let uplynulo a z mladého muže se stal úspěšný obchodník. Měl nádherný dům a skvělou rodinu, ale uvědomil si, že jeho otec už je velmi starý. Napadlo ho, že by za ním možná mohl zajít, protože ho neviděl ode dne své promoce. Ale před tím než mohl udělat jakékoliv přípravy obdržel telegram, že jeho otec už bohužel zesnul a odkázal mu všechen jeho majetek. Musí se tedy vrátit domů, aby se postaral o všechny nezbytné věci. Když přijel k otcovu domu, zármutek a lítost zachvátil jeho srdce.
Když začal procházet všechny otcovy důležité dokumenty, náhle uviděl Bibli, která vypadala úplně stejně, tak jak ji před léty zanechal. Se slzami v očích ji otevřel a začal otáčet stránku za stránkou. Jeho otec pečlivě podtrhnul v Matoušově evangeliu kapitolu 7 verš 11:
*"Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!"*
Jakmile přečetl tato slova, ze zadní strany Bible vypadly klíče od auta. Měly na sobě visačku se jménem prodejce, toho samého prodejce, který před lety prodával jeho vysněné auto. Na cedulce bylo datum jeho promocí se slovy "plně uhrazeno".
Kolikrát zmeškáme Boží požehnání jen proto, že není zabaleno tak, jak bychom si přáli.
Jestli se tento příběh dotknul Vašeho srdce - předejte to dál.

----------------------------------------------------------------------
bylo převzato z emailu.

HODINY KLAVÍRU

23. listopadu 2016 v 6:00 | Marie Blankytná |  Vychovatelům dětí

PRAVDIVÝ PŘÍBĚH …

HODINY KLAVÍRU

Tento příběh píši na naléhání svých přátel. Jmenuji se Mildred Honor. Jsem bývalá učitelka hudby na základní škole v Des Moines ve státě Iowa. Vždycky jsem si přivydělávala výukou hry na klavír. Dělala jsem to tak přes 30 let. Během těchto let jsem zjistila, že děti mají mnoho úrovní muzikálního nadání. Přestože jsem se nikdy nesetkala se zázračným dítětem, učila jsem několik velmi talentovaných studentů. Měla jsem ale i žáky, kterým muzikální nadání naprosto chybělo. Jedním z takových žáků byl Robby. Bylo mu 11 let, když ho jeho matka (samoživitelka) přivedla na jeho první hodinu klavíru.
Mám raději, když studenti (zejména chlapci) začínají v mladším věku, což jsem také vysvětlila Robbymu. Ale Robby mi řekl, že to byl odjakživa sen jeho matky slyšet ho hrát na klavír. A tak jsem ho přijala. Na konci každé hodiny, kterou jsme měli každý týden, vždycky říkal: "Maminka si mě jednou přijde poslechnout." Mně to ale připadalo beznadějné, protože on prostě neměl žádné
vrozené nadání. Jeho matku jsem znala jen od vidění, když přivezla Robbyho nebo když na něj čekala ve svém starém autě. Vždycky zamávala, usmála se, ale nikdy nepřišla dovnitř. Pak jednoho dne Robby přestal na hodiny docházet. Chtěla jsem mu zavolat, ale usoudila jsem, že se kvůli nedostatku nadání rozhodl věnovat něčemu jinému. Byla jsem i ráda, že přestal chodit. Byl pro mou výuku špatnou reklamou! Za několik týdnů potom jsem poslala studentům pozvánku na recitál. K mému překvapení mě Robby (který dostal pozvánku) požádal, jestli by se mohl recitálu zúčastnit. Řekla jsem mu, že recitál je jen pro stávající studenty a jelikož on odešel, nemůže se zúčastnit. Řekl mi, že jeho matka byla nemocná a nemohla ho na hodiny klavíru vozit, ale on že po tu dobu cvičil. "Prosím, slečno Honor, já prostě musím hrát," naléhal. Nevím, co mě vedlo k tomu, že jsem mu dovolila na recitálu vystoupit - možná to byla jeho neústupnost, nebo možná mi něco uvnitř říkalo, že to bude v pořádku. Nadešel večer recitálu a tělocvična střední školy byla plná rodičů, příbuzných a přátel. Zařadila jsem Robbyho na konec programu, těsně před své vystoupení, kdy jsem měla poděkovat všem studentům a zahrát závěrečnou skladbu. Říkala jsem si, že pokud by to nějak pokazil, bude to až na konci programu a já
svým závěrečným vystoupením budu moci zachránit jeho špatný výkon. Reciál proběhl hladce. Bylo vidět, že se na něj studenti připravovali. Pak přišel na pódium Robby. Měl zmačkané šaty a jeho vlasy vypadaly jako by si je učesal kuchyňským šlehačem. "Proč nebyl oblečen jako ostatní studenti?" pomyslela jsem si. "Proč mu matka pro tento výjimečný večer alespoň neučesala vlasy?" Robby si odsunul stoličku a já byla překvapená, když oznámil, že bude hrát Mozartův Koncert č. 21 C-dur. To, co jsem pak slyšela, mě vyvedlo z míry. Jeho prsty se zlehka pohybovaly po klávesách, dokonce po nich hbitě tančily. Přecházel z pianissima do fortissima, z allegra to virtuosa; jeho suspendované akordy, které interpretace Mozarta vyžadovala, byly úžasné! Nikdy jsem neslyšela někoho v jeho věku tak dobře zahrát Mozarta. Po šesti a půl minutě skončil velkým crescendem a všichni stáli a zuřivě tleskali!!! Ohromená a v slzách jsem vyběhla na pódium a ve velké radosti jsem Robbyho objala. "Robby, nikdy jsem tě neslyšela takhle hrát, jak jsi to dokázal?" Robby to vysvětlil do mikrofonu: "Víte, slečno Honor, pamatujete si, jak jsem vám říkal, že moje maminka je nemocná? Měla rakovinu a dnes ráno zemřela. A víte… ona se narodila hluchá a dnes večer to bylo vůbec poprvé,
co mě slyšela hrát. A já jsem chtěl, aby to bylo výjimečné." Ten večer nezůstalo v sále jediné oko suché. Když lidé ze sociální služby odváděli Robbyho z pódia, aby ho umístili do Fosterova ústavu, všimla jsem si, že i jejich oči byly červené a opuchlé. Pomyslela jsem si, o kolik se můj život obohatil tím, že jsem přijala Robbyho za svého žáka. Ne, nikdy jsem neučila zázračné dítě, ale tento večer jsem se já stala zázračným studentem … Robbyho. On byl učitelem a já byla žákyní, protože mě naučil, co je vytrvalost, láska a důvěra v sebe sama. A možná taky jak na někoho vsadit, i když nevíte proč. O několik let později přišel Robby o život při nesmyslném bombovém útoku Alfreda P. v Murray Federal Building v Oklahoma City v dubnu 1995.
Poznámka k příběhu. Pokud se chystáte přeposlat tuto zprávu, možná přemýšlíte, kteří lidé z vašeho adresáře nejsou pro takový druh zprávy těmi vhodnými. Člověk, který tuto zprávu poslal vám, je přesvědčen, že úplně všichni můžeme něčím přispět. Ve všech zdánlivě obyčejných interakcích mezi dvěma lidmi se nám vždy nabízí možnost si vybrat, jestli budeme jednat se soucitem, nebo si tuto příležitost necháme ujít. Vy si teď můžete vybrat jednu ze dvou možností: 1. vymazat tuto zprávu, nebo 2. přeposlat ji lidem, na
kterých vám záleží. Co jsem si vybrala já, víte. Děkuji, že jste si to přečetli…!! Nechť vám Bůh požehná dnes, zítra a navěky. Pokud by s námi Bůh neměl nějaký záměr, nebyli bychom tady! Žijte prostě. Milujte velkoryse. Pečujte jak nejvíc můžete. Mluvte laskavě. Ostatní přenechte Bohu

ŽEHNÁM SVŮJ I TVŮJ PŘÍBYTEK

13. listopadu 2016 v 8:40 | Marie Blankytná |  Transformace

Žehnání mého bytu

20.10.2016
Žehnání mého bytu

Milosrdný Bože,
ty jsi nás v Ježíši, svém Synu,
navštívil a v něm u nás přijal příbytek.
Prosím tě tedy za své bydlení:
Požehnej prostory mého bytu
a naplň je svým požehnáním.

Vyžeň z nich všechno nedobré,
všechny rozbroje, všechen smutek,
veškeré vnitřní ochromení a chlad.
Ať jsem v těchto prostorách doma
a věřím tomu, že ty sám
se mnou a ve mně bydlíš.
Pokud ty, mé tajemství,
bydlíš v mém domě,
smím se cítit doma.
Vždyť ty sám vytváříš domov.
Požehnej mé pracovně,
aby z mé práce vycházelo požehnání.
Požehnej mému obývacímu pokoji,
abych tu nacházel klid,
mohl odpočívat od práce
a cítil se v bezpečí,
když tu prostě smím být takový, jaký jsem.
A dej, ať v tomto pokoji užívám společenství své rodiny
a svých přátel.
Požehnej kuchyni, ať dary,
které zde připravuji, mě posílí,
umožní žít zdravě
a dají mi radost ze života.
Požehnej mou ložnici,
abych zde dobře a v pokoji spal
a směl se ukrýt do tvých dobrých rukou.
Požehnej i mé sny,
aby mi ukazovaly cestu a to,
co potřebuji pro svůj život.
Požehnej tedy všechny prostory mého bytu
a buď mi v nich nablízku,
abych skrze tvou blízkost mohl být
blízko sobě a své rodině.
Amen.

Bylo převzato z :

www.vojtechkodet.cz/modlitby/

MED A JEHO SÍLA

13. listopadu 2016 v 6:19 | Marie Blankytná |  Zdraví
ÚČINKY MEDU NA NÁŠ ORGANIZMUS


Očistná síla medové vody O zdravotních efektech medu jste už zajisté slyšeli, ale možná jste neslyšeli o léčivých vlastnostech medové vody. Příprava medové vody : Do sklenice vlažné vody dejte čajovou lžičku medu. Získáte tak 30% medový roztok, který má podobné složení jako krevní plasma. Med vytváří ve vodě shluky složek, které zvyšují účinnost. Medová voda je organismem velice snadno vstřebávána.

Léčivé účinky medové vody:
Pomáhá srovnat zažívací procesy a umožňuje rozhýbat lenivé střevo. Medová voda navíc pomáhá omlazení střevní mikroflóry. Čistí zažívání od parazitů a brání jejich množení . Pomáhá odstranit nahromaděné toxiny ve střevech . Posiluje imunitní systém . Čistí plíce od hlenu a pomáhá proti bronchitidě . Dochází k čištění buněk celého organismu . Zvyšují se vlastnosti antivirové, antibakteriální a antimykotické . Pomáhá preventivně proti nepříjemné noční potřebě na toaletu. Medová voda pomáhá ulehčit přepracovaným ledvinám.

Jak medovou vodu konzumovat:
Z preventivních důvodů je vhodné dopřát si vodu každý den ráno na lačný žaludek. Voda se rychle dostává do střev a dostává se snadno do krve. Můžete vodu konzumovat i na večer - nemusíte se obávat potřeby noční toalety, neboť medová voda uklidňuje ledviny. Důležité je vždy připravit čerstvou medovou vodu

Převzato z emailu.

RÝŽOVÁ VODA

12. listopadu 2016 v 8:23 | Marie Blankytná |  Zdraví
RÝŽOVÁ A VODA A JEJÍ VLIV NA ORGANIZMUS


Vypijte sklenici rýžové vody a sledujte, co se stane s vaším tělem.

Většina z nás nepije vodu, ve které se vařila rýže. Jednoduše ji po dovaření vylijeme do odpadu. To je však velká chyba, kterou děláme, neboť si nejsme vědomi jejich vynikajících účinků na naše tělo.
Proto, nyní vždy, když dovaříte rýži a zůstane vám v hrnci z ní voda, přelejte si ji do sklenice, nechte vychladnout a pak ji vypijte.
Tato voda je plná prospěšných látek, o kterých si více řekneme v tomto článku. Takže, co dokáže pro vaše zdraví vykonat jediná sklenice rýžové vody?
1. Dobrý zdroj energie
Rýžová voda je plná sacharidů, což představuje energii. Lidské tělo potřebuje sacharidy na výrobu energie.
Jedna sklenice rýžové vody hned zrána je skvělý způsob, jak začít den. Není proto divu, že například typickou snídaní v Asii bývá právě rýžová polévka.
Vodu z rýže můžete pít vždy, když se cítíte unaveni nebo, když máte málo energie.
2. Zabraňuje zácpě
Rýžová voda je bohatá na vlákninu a usnadňuje pohyb stravy ve střevech.
Mimo toho, obsah škrobu podporuje růst prospěšných střevních bakterií.
3. Zabraňuje dehydrataci
V době vykonávání fyzických aktivit, jako je cvičení nebo některé druhy manuálního zaměstnání, ztrácí naše tělo mnoho tekutin prostřednictvím potu.
Rýžová voda je tak výborný způsob jak doplnit nejen tekutiny, ale i ztracené minerální látky a elektrolyty.
4. Nejlepší domácí lék proti virálním infekcím
Rýžová voda se často používá při léčbě horečky, protože zabraňuje ztrátám tekutin. Navíc dodává tělu živiny a urychluje proces hojení.
5. Léči průjem
Rýžová voda pomáhá nejen při zácpě, ale také při průjmu. Je účinným prostředkem proti průjmu jak u dospělých, tak i u dětí.
Především novorozenci a batolata jsou náchylní na infekce střev, a průjem se u nich musí léčit velmi rychle, protože jiak by mohl způsobit nebezpečnou dehydrataci a až selhání ledvin.
Jedna studie zjistila, že rýžová voda byla velmi účinná při kontrole a zastavování průjmů u malých dětí.
6. Předchází rakovině
Pravidelné pití rýžové vody dokáže předcházet některým druhům rakoviny, hlavně u orgánů trávicího traktu, jako je žaludek či tlusté střevo.
7. Předchází Alzeimerové chorobě
Sice to není zatím 100% potvrzené, ale některé zdroje říkají, že voda z vařené rýže dokáže bránit propuknutí Alzheimerové choroby.
Jde tedy o další velkou výhodu pití rýžové vody a to hlavně u starších lidí, kde riziko této choroby s věkem prudce narůstá.
8. Ochrana před sluncem
V tomto případě nejde o pití rýžové vody, ale její potírání pokožky, abychom ji chránili před vlivem nadměrného vystavení se slunečním paprskům.
Rýžová voda totiž obsahuje látku nazývanou oryzanol, která blokuje nebezpečné ultrafialové (UV) záření.

Závěr
Věříme, že pro vás byl tento článek extrémně užitečný a přínosný.
Pokud ano, pak určitě nezapomeňte alepoň čas od času vypít rýžovou vodu, a tyto informace dále sdílet i se všemi svými přáteli a známými.

BYLO PŘEVZATO Z EMAILU.


POMOC BLIŽNÍMU

23. října 2016 v 8:24 | Marie Blankytná |  Kontakt

Vážení přátelé,
často se mne ptáte , jakým způsobem mi můžete splatit svůj dluh za odpovědi. Znovu Vám připomínám, že jej můžete splatit těm, kteří pomoc potřebují více než já nebo Vy. Sami uvažte, kam směrovat Vaši finanční pomoc, třeba jenom v desetikorunách.
Trochu Vás zase nasměruji:
-------------------------------------------------------------------

Drazí přátelé,
prosím nepište mi letos přání k vánocům, nekupujte dárky k čemukoli, zkuste místo jízdenky na autobus, koupení kafe,nového trička,krému nebo kytky do okna přispět téhle super holce, která pomohla své blízké v době, kdy ostatní nepomohli. Nedala se,nevzdala to a vrátila ji zpět do života. Bojovala a přitom zůstala skromná. A i ona má svůj sen. Zlepšit svou mobilitu v zařízení, které ji to umožní.Potkala jsem se s ní. Její příběh a obrovská láska a pokora najednou jsou tak neskutečné, že není možné zůstat stát a její sen jí nepomoci naplnit.
Jdete do toho se mnou? Projdete se dnes do práce pěšky, na kole? Půjdete v oblečení co jste měli už jednou na sobě? Nekoupíte si dnes kafe? Nebo chvíli nepoužijete kondicionér a použijete peníze za tyto potřeby na splnění snu Lucky ?
Můžete se na vše doptat i jí samotné. I sdílení je pomoc!!!!
Děkuji vám drazí. Vím, že se mohu na vás spolehnout, protože všichni máme sny a nikdy nevíme, kdo nám s jejich naplněním pomůže :-)
A pokud jste kdy měli chuť nějak mne obdarovat, poděkovat, nebo udělat mi radost, toto je nejlepší způsob. Více v odkazu.
s láskou Mia <3

Děkuji Vám za jakoukoli pomoc potřebným. M.

NEMOCI A MY

22. října 2016 v 19:17 | Marie Blankytná |  Zdraví
Bomba na řídnoucí kosti:

Nservírujte si sušené švestky každý den

Myslíte si, že nejlepším přírodním prostředkem ke zlepšení stavu kostí je mléko a mléčné výrobky? Z nedávných výzkumů vyplývá něco jiného a sice, že jedním z nejúčinnějších prostředků pro tento účel jsou sušené švestky, které dokáží zabraňovat kostním ztrátám ve vyšším věku, ba co víc, dokáží je zvrátit ve váš prospěch.
Výzkumu se zúčastnilo přes 200 žen Floridské státní univerzitě se uskutečnil výzkum, kterého se zúčastnilo 236 žen, přičemž ty měli v rozmezí od jednoho do deseti let před menopauzou. Byly náhodně rozděleny do skupin, z nichž polovina po dobu jednoho roku užívala 100 gramů sušených švestek denně a druhá polovina stejné množství sušených jablek denně. Po skončení výzkumu mohly vědci konstatovat, že ženy užívající švestky, měli výrazně vyšší hustotu kostní dřeně než ženy, které konzumovaly sušená jablka.
Nejpřátelštější ovoce pro kosti

Výzkum vedl dr. Bahramu Arjmandi, který byl z výsledků svého výzkumu nadšený. "Sušené švestky jsou nejvíce přátelské ovoce pro kosti, které jsem v posledních desetiletích viděl. Jsou řešením přírody pro udržení dobrého zdraví kostí. V průběhu své kariéry jsem otestoval mnoho ovoce, včetně fíků, datlí, jahod, rozinek, ale žádné se nepřibližuje vlivu sušených švestek na hustotu kostí, "uvedl po skončení výzkumu odborník.
Obsahují množství vitamínů a minerálů:

Švestky jsou proto skvělou volbou pro ty, kteří mají více než 40, ale i pro všechny ostatní. Co všechno obsahují? • jsou zásobárnou vitaminu C • obsahují komplex vitaminů skupiny B • najdete v nich i vitamin A • obsahují antioxidanty - vitamin E, selen • obsahují i antokyanin, který chrání srdce
• jsou zásobárnou mnoha minerálů: vápníku, draslíku, železa, fosforu, mědi, manganu, zinku, zda jódu • najdete v nich i prospěšnou vlákninu Zhubněte se švestkami Švestky mají sílu čistit organismus, díky čemuž jej zbavují nejen toxinů, ale i nahromaděného tuku. A to díky tomu, že v důsledku svých účinků i přes své kalorické hodnotě omezují ukládání tuku do podkožních zásob. Kromě toho dokážou skvěle zasytit a zlepšují i stav pokožky, vlasů a nehtů.
Kdy si je ještě dopřát?

Švestky vám pomohou i pokud vás trápí: • anémie • slabší paměť • zlepšují svalovou kondici • udržují srdce zdravé, chrání před infarktem a mrtvicí • chrání před rakovinou
• snižují cholesterol v krvi • zlepšují hojení ran • upravují stav cukru v krvi, jsou prevencí před vznikem cukrovky • působí projímavě - pomáhají ulevit od zácpy • mají antibakteriální účinky Stačí 100 gramů denně Na to, abyste si zajistili tělu celou řadu všech výživných látek a prospěšných účinků, které toto ovoce obsahuje stačí, abyste si dali 100 g sušených švestek denně. To znamená, že postačí, když sníte 10 - 12 kousků za den. Pokud máte slabší žaludek, nebo jiné problémy s trávením, dejte si alespoň poloviční dávku. Sušené ovoce však obsahuje kyselinu šťavelovou, takže při konzumaci by měli být opatrní lidé trpící problémy se žlučníkem a ledvinami. Pomoci mohou i při mírných depresích, protože pomáhají uvolňovat hormony dobré nálady - endorfiny.

Dostala jsem v emailu a dávám dál. Hodně štěstí. M.

BARIÉRY MEZI LIDMI

20. října 2016 v 6:37 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
DENISA MARTINCOVÁ - ŠARLOTIN ANDĚL /kniha/

............."Klidně mi můžeš říkat jen Magara", zvedla před sebe šálek čaje a čekala, než Šarlota udělá to samé.
Hrnečky o sebe zacinkaly, " tak na lámání bariér", řekla Magara a vypila šálek čaje na jeden doušek.
" Jakých bariér?" zeptala se nechápavě Šarlota a také se napila květinového čaje.
" Bariér mezi lidmi. Jednou budou žít lidé úplně jinak a to, co je dnes nepřípustné, bude úplně běžné.
Ženy budou živit rodinu, děti budou moudřejší než rodiče, lidé si budou hrát na Boha, měnit si části těla, protože se jim ty jejich nebudou líbit, ale pamatuj si ", zdůraznila, " slova jako láska, vděčnost, pomoc jiným, to jsou neměnné věci. Byly tady před námi a budou tady i po nás. A tobě předávám to, na co lidé přicházejí postupně celý život.. A když jsou staří a moudřejší, nejraději by vrátili svůj život nazpátek, aby ho žili jinak.
Lidé říkají, " mít tak o pár let méně a svůj rozum." Šarlota se zasmála, zakousla se do chleba a začala se cítit u Magary jako doma.
"Ale neodpověděla jsi mi, proč mně chceš říct to, na co ostatní přicházejí celý život?"
"Protože i ty budeš lidem pomáhat, lidé za tebou budou chodit a ty jim budeš otevírat oči, aby nebyli slepí.
Poslouchej, slyšíš to ?
Nic neslyším, Magaro, ty něco slyšíš?"
Magara si přiložila prst na ústa a řekla: " PST, DOBŘE SE ZAPOSLOUCHEJ."
"JE TADY JEN TICHO, NIC NESLYŠÍM."
"Právě to ticho, teď ho vnímej a poslouchej tvůj hlas. "
" Ale jak, když nesmím nic říkat?"
"Poslouchej svůj vnitřní hlas, svoje myšlenky, svoje srdce. Co ti naposledy řeklo tvoje srdce?"
Šarlota zesmutněla. ...." Že je mi tady lépe než doma u otce.
" A ještě?"
"...že Oliver je pro mne jako bratr."
" Vidíš, tak přece jsi ho poslouchala.
"Víš, proč lidé bývají nešťastní ?"
"Protože neposlouchají svoje srdce.?"
Magara pocítila vděčnost za dítě, které jí obohatilo smutné večery a ještě důrazněji jí začala vysvětlovat, co tím myslela.

V čem tkví naše SÍLA.........?

10. října 2016 v 16:30 | Marie Blankytná |  O naší duši

Vážení přátelé, příznivci, kteří čtete pravidelně nebo občas příspěvky na tomto blogu.

Delší dobu jsem se odmlčela, protože jsem se vyrovnávala se ztrátou manžela. Neodpovídala jsem na žádné Vaše dotazy. Stránky našeho blogu udržovala dcera kamarádky, která tyto stránky otevřela - uvedla do provozu.
Jsem jí moc vděčná za to, že přijala tuto moji prosbu a nahradila mne. Doufám, že bude spolupracovat i dále.
Plně funkční bude zase emailová adresa, na kterou jste se obraceli se svými dotazy. Pokud mně to bude umožněno a odpověď pro Vás dostanu, odpovím Vám.
Odpovím na dotazy, které přišly na adresu od data 28. září.
Jsem zase s Vámi. Marta Marie

Poselství

16. září 2016 v 22:25 |  Spřátelené stránky
14.9.16
Být vítězi
Lidé Země, je mnohé, co potřebujete sdělit, osvětlit. Máte v sobě mnohé dotazy, avšak mnohdy hledáte odpovědi tam, kde vám nemohou být poskytnuty. Byli jste vedeni, abyste se rozhodovali na základě faktů a skutečností. Tato doba od vás však vyžaduje neustálé napojení na svou duši a využívání intuice, neboť pouze zde můžete nalézt odpovědi, které žádáte. Jste mnohdy záměrně vedeni tam, kde budete zabržděni, vaše strachy vás ovládají, vaše životní síla se velice rychle vyplýtvá. Máte v sobě vedení, avšak mnohdy se cítíte tak unaveni životem a událostmi, které prožíváte, že nejste schopni se zorientovat. Okolo vás probíhají mnohé změny, často však zůstávají skryté vašim očím. Jste zde proto, abyste získali čistotu a abyste se učili. Duše však touží po rozkvětu a tato doba vám přináší mnohé příležitosti. Nyní jsou zde mnozí, kteří pochybují o tom, zda ještě někdy budou šťastní a spokojení. Avšak záleží na úhlu pohledu a síle víry. Každý bude prožívat to, čemu uvěří. Buďte více optimističtější. Přijde čas, kdy se vám otevřou brány informací tak závažných, že už nebudete moci dělat nic jiného, nežli uvěřit. Vaše dosavadní pochybnosti budou smeteny. Pokud toužíte po lásce a pochopení, buďte připraveni poskytnout toto také ostatním. Otevřete oči a učte se vidět pravdu. Ti, kteří toto zvládnou, budou osvobozeni a zbaví se manipulace. Pokud toto neuděláte, zapadnete ještě hlouběji do bahna. Máte být součástí probuzení světa, proměny, která se nezadržitelně blíží. Každý má svou představu, je zde mnoho strachu. A také je zde mnoho neskutečných událostí, které vás budou vytrhovat ze šedi života, ze stereotypu a otupění. Musíte procitnout, probrat se a konečně otevírat své nitro nejen jeden druhému, ale hlavně sami sobě, neboť pokud poznáte sami sebe, naleznete sebedůvěru a zbavíte se pochybností o svých schopnostech. Neboť jste schopni čelit mnohému, pokud nepodlehnete strachu, který vás ovládá a svazuje. Buďte připraveni napravovat své chyby a odčinit bezpráví, které jste mohli způsobit svým jednáním. Zatím ještě nevidíte za hranice svých životů. Avšak na své cestě jste nastřádali mnohé radosti i bolesti a toto se stále uvolňuje z vašeho podvědomí. Uvolňujte své emoce a zbavujte se chybných pohledů. Nejste zde sami a stále více se budete dozvídat o jiných světech a jiných bytostech, o světech uvnitř Země a světech skrytých. Za clonou pro vás nepostřehnutelnou. Skrytý boj, který probíhá, bude vyostřen. Lidé Země, opakujte si stále tato slova, neboť potřebujete povzbuzení, ale též sílu do dalších dní. Vliv energií stále stoupá a mnozí toto přestávají zvládat. Šetřete své síly na opravdu důležité věci, nezaobírejte se maličkostmi a zbytečnostmi. Jsou pro vás připraveny ještě mnohé zkoušky, abyste jako duše uspěli. Lidé Země, noste v sobě naději a upevňujte svou víru. Nevidíte začátek ani konec, avšak cítíte, že prožíváte důležitou etapu tohoto života. Naučte se být bdělí a součástí tohoto světa. Nezaměřujte se pouze na sebe, ale i na druhé. Neboť se budete muset spojit, abyste dosáhli vítězství. Ne jednotlivec, ale pouze spojením všech do jednoho celku můžete být vítězi. Milujeme vás a žehnáme vám.
420 775 675 197
ICQ: 222-449-560


Jaký jste posel

24. srpna 2016 v 21:49 |  Moudrosti od různých autorů

Úryvek z audioknihy Dona Miguela Ruize Pátá dohoda

Paradoxy

7. srpna 2016 v 20:13
http://slideplayer.cz/slide/5813376/
www.mitrofanova.eu/zajimavosti/paradoxy-dnesni-doby.pps

Utajený pochod

4. srpna 2016 v 21:17

Pochod za mír na Ukrajině
https://youtu.be/So6ybd9EcA0

Další články