MILOVAT SÁM SEBE JE SOBECKÉ = MÝTUS

Včera v 20:08 | Marie Blankytná |  Duchovní literatura

..................................................."tím, že se nemilujeme, popíráme tu část Boha, která se vyjadřuje naším prostřednictvím. A my to popíráme, protože nás naučili, že milovat sám sebe - nebo ještě hůře: přiznat, že se milujeme - je příšerně sobecké a narcistické. Narcismus vzniká z přesného opaku - z nedostatku lásky a z nutkání získat pozornost ostatních jako kompenzaci. "

"Sebeláska neznamená neustále se chválit a ujišťovat se, jak jsme úžasní. Jde o to, milovat své opravdové , lidské já, toho člověka, který má své slabiny, který se složí, když ho někdo kritizuje, a který občas neuspěje a zklame ostatní. Jde o to, zavázat se, že budete vždycky stát při sobě - i když to nikdo jiný neudělá.
to mám na mysli, když říkám, že musíte milovat sami sebe, jako kdyby na tom závisel váš život, protože já jednoduše vím, že na tom váš život opravdu závisí.

....................................................................................................................................................

.........................ŽÍT NEBE TADY A TEĎ...............................................................................................

Jestliže " milovat sám sebe je sobecké" je mýtus, jaká by mohla být pravda" ?

Uvažujte o těchto možnostech:
- protože nemůžeme dávat něco, co nemáme, milovat sám sebe je nezbytné , potom teprve můžeme milovat jiného.
- čím víc milujeme sami sebe, tím víc lásky máme pro jiné, protože láska roste, lásku, kterou cítíme, nemůžeme vypotřebovat
- jestiže jsme všichni vyjádřením Boha / vesmírné energie/, potom nemilovat sám sebe je stejné, jako říkat , že Bůh /vesmírná energie/ není hoden lásky.

TIPY A CVIČENÍ:
- každý den o sobě napište 5 pozitivních věcí
- máte-li partnera, kamaráda, člena rodiny , kterému důvěřujete, dohodněte se, že každý den strávíte pár minut rozhovorem, v němž pojmenujete kvality- pozitivní věcí, které u druhého pozorujete
- každé ráno po probuzení jděte k zrcadlu, podívejte se sami sobě přímo do očí a nahlas si řekněte : "Miluji tě, nikdy tě nezradím, nikdy tě neopustím, nebudu se k tobě chovat zle. Vždycky budu tvým nejlepším přítelem"

OTÁZKY PRO VÁS :
  • JAK SE MOHU VÍC MILOVAT ?
  • CO BYCH DĚLAL PRÁVĚ TEĎ, KDYBYCH SE OPRAVDU MILOVAL?
  • JAK MOHU SÁM SEBE VÍCE PODPOŘIT PŘI PROBLÉMECH, KTERÝM TEĎ ČELÍM ?
JAK MOHU UKÁZAT SVÝM DĚTEM JAK JE DŮLEŽITÉ MILOVAT SÁM SEBE?

VÍM , ŽE MILUJI SÁM SEBE, KDYŽ :


- si dovolím dělat rozhodnutí, která jsou zábavná a která mi přinášejí radost a potěšení, místo toho, abych si stále dělal starosti , co si pomyslí ostatní
- se přestanu cítit provinile kvůli tomu, že se mi v životě daří a žiji radostně
- hlas mého vnitřního sebekritika není tím nejhlasitějším hlasem v mé hlavě
- přestanu odmítat komplimenty ostatních a raději je vděčně přijmu
- to, co dělám pro ostatní , dělám s radostí a ze svobodné vůle, nedělám to z pocitu povinnosti nebo dokonce z pocitu viny
- uvědomuji si, že mám právo být šťastný, i když lidé kolem mne na tom nejsou nejlíp, nebo dokonce sami nejsou šťastní.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANITA MOORJANI - CO KDYŽ JE TO NEBE / výtažek z kapitoly./
Přeji Vám štěstí na cestě ke zdokonalování sebe. M.
 

JDI DÁL...........

Neděle v 6:41 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
NENÍ SÍLA, KTERÁ BY ZASTAVILA TOHO
...............................................kdo sní .
...............................................kdo znovu povstane z popela
...............................................kdo miluje

..............................................kdo v životě hledá okamžik okouzlení
..............................................kdo nezapomíná, že čas běží

ALE, TOHO, KDO S SEBOU NENESE SVÉ SRDCE.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PROTO SNI, BUDUJ, MILUJ, MĚJ NADĚJI A ....................NEDOVOL, ABY TI ŘÍKALI STARČE - STAŘENKO.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


UMĚNÍ STÁRNOUT ZNAMENÁ - UCHOVAT SI NADĚJI - ANDRÉ MAUROIS

V OČÍCH MLÁDÍ VIDÍME PLAMENY, V OČÍCH STÁŘÍ VIDÍME SVĚTLO. VICTOR HUGO

NENÍ STARÝ TEN, KDO ZTRATÍ SVÉ VLASY, ALE TEN, KDO ZTRATÍ POSLEDNÍ NADĚJI.
..........................................................................................

PŘEJI VÁM PŘÍJEMNÉ PODZIMNÍ DNY. M.M.

MILOVAT A SMÁT SE.....

14. září 2017 v 16:23 | Marie Blankytná |  Duchovní literatura
ANITA MOORJANI - CO KDYŽ JE TO NEBE ?

KDYŽ JSEM SE NARODILA DO TOHOTO SVĚTA, UMĚLA JSEM SE JEN SMÁT A MILOVAT.
JAK JSEM PAK ALE VYRŮSTALA, LIDÉ MI ŘÍKALI, ABYCH SE PŘESTALA SMÁT.
"ŽIVOT MUSÍŠ BRÁT VÁŽNĚ," RADILI MI, "JESTLI CHCEŠ V TOMTO SVĚTĚ USPĚT."

................. A TAK JSEM SE PŘESTALA SMÁT.................................

LIDÉ MI ŘÍKALI : " DÁVEJ POZOR, KOHO MILUJEŠ, JESTLI NECHCEŠ MÍT ZLOMENÉ SRDCE."

................A TAK JSEM PŘESTALA MILOVAT.................

ŘÍKALI MI : "NESMÍŠ TOLIK ZÁŘIT, PŘITAHUJEŠ PŘÍLIŠ MNOHO POZORNOSTI."

.................A TAK JSEM PŘESTALA ZÁŘIT..................

ZMENŠOVALA JSEM SE,
.............................CHŘADLA,
...........................................A ZEMŘELA.

JEN ABYCH SE VE SMRTI NAUČILA, ŽE VŠE, CO JE V ŽIVOTĚ DŮLEŽITÉ, JE MILOVAT A SMÁT SE.

............................................................................................................................................
JESTLIŽE JE V ŽIVOTĚ DŮLEŽITÁ CESTA A NIKOLI CÍL, JE MOŽNÉ, ŽE NEBE JE PRÁVĚ ZDE. MOŽNÁ JE JÍM NÁŠ FYZICKÝ ŽIVOT NA ZEMI.
 


POMOC ARCHANDĚLA RAFAELA

10. září 2017 v 6:45 | Marie Blankytná |  Zdraví
PRO DEN 10. ZÁŘÍ

.............................................................................

Vaše organismy jsou velice citlivé vůči chemickým látkám. A.R. vám doporučuje detoxikaci, na kterou bude dohlížet a bude vám pomáhat.
Může to být přechod ke konzumaci biopotravin,k přirozené stravě, která neobsahuje konzervanty, cukr ani jiné chemikálie.
Může to znamenat vyhýbat se látkám " na uvolnění a dobrou náladu", jako jsou alkohol, kofein, drogy, nikotin.
Možná je to pokus odvést vás od dráždivých látek u vás doma nebo na pracovišti. První chemikálie nebo látka , která vás napadne, vám ukazuje směr, kterým se detoxikace má ubírat.

..............................................................................

Možné konkrétní významy této rady:

- koupel z mořské soli
- požádejte v meditaci anděly, aly vás očistili od veškeré negativní energie
- opusťte nezdravý , nesprávný vztah nebo situaci
- očistěte vlastní myšlenky tak, že je změníte na pozitivní myšlenky
- vyhýbejte se chemikáliím v domácnosti
- změňte léky, které užíváte, nebo změňte jejich množství, požádejte lékaře, aby vám zkontroloval správné množství i kombinaci léků-

...................................................................................

MILÝ ARCHANDĚLI RAFAELI,

DĚKUJI TI, ŽE OČIŠŤUJEŠ MOJE TĚLO, MOU MYSL I MŮJ ŽIVOT, ABYCH MOHL/A/ ŽÍT ŠŤASTNÝ A ZDRAVÝ ŽIVOT BEZ

CHEMICKÝCH LÁTEK ..................................................................................................................

SÍLA HLUBOKÉHO MÍRU

7. září 2017 v 6:24 | Marie Blankytná |  O naší duši
Kresba - OČISTA - JANA MICHAELA. Děkuji M.
...............................................................................................................................................

TAJEMSTVÍM SKRÝVAJÍCÍM SE ZA DYNAMICKOU AKTIVITOU JE HLUBOKÝ MÍR.
HLUBOKÝ MÍR A DYNAMICKÁ AKTIVITA JSOU DVĚMA PÓLY ÚSPĚŠNÉHO ŽIVOTA.
SVOJE SKUTEČNÉ - JÁ - NALEZNETE V TŮNI HLUBOKÉHO MÍRU...............Barbara Berger: Cesta k vnitřní síle.

...............................................................................................................................................

Kolem nás je spousta
zdánlivě úspěšných lidí, kteří jako by byli v nekonečném víru neustálých aktiv - , ale JAK DLOUHO JIM TO VYDRŽÍ???????????????
JAK DLOUHO TO VYDRŽÍ ONI???????????????????????
Mnoho takových lidí bohužel umírá na infarkt, na mrtvici, nebo trpí různými nemocemi a potížemi ze stresu. PROČ ??
Protože se nenaučili, že skutečným zdrojem a tajemstvím skrývajícím se za aktivitou- upřímně dynamickou, soustředěnou na cíl a vždy úspěšnou - je hluboký mír.

Co myslíme tím vyjádřením - hluboký mír ?
Je to skutečná přirozenost našeho Vesmíru. Za stálým nádherným aktem tvoření, před tím, než se neprojevené stane projeveným, existuje hluboký mír, o němž hovoříme.
Jakmile se nás, pokorné lidské bytosti, tento hluboký mír dotkne, veškerému svému konání dodáme daleko větší sílu, než o jaké jsme kdy snili.

KDE NALÉZT MÍR ??

možná si myslíte, že se to všechno dobře říká, ale kde tento pocit hlubokého míru objevit ? Vede k němu hned několik cest:
- meditace
- klid a ticho
- pobyt v přírodě
- cvičení se v neposuzování
- modlitba
- zvuková meditace

Cílem všech těchto praktik je zklidnit svůj vnitřní dialog.. Jakmile techniky vyzkoušíte, uvědomíte si vír neustálého vnitřního klábosení, které vám probíhá v hlavě.
Všechny tyto techniky vyžadují praxi, ale vydržte. Čím více cvičíte, tím snazší to pro vás bude.

ZVUKOVÁ MEDITACE

je to meditace na slovo nebo zvuk.
Pro začátek se hodí slabika ÓM. Pohodlně se posaďte, nadechněte se a při výdechu říkejte hlasitě slabiku OOOOOOOOOMMMMMMMM.
Tento zvuk nechejte vibrovat celým tělem i vědomím. Několikrát proveďta nahlas a pak můžete zpívat v duchu.
Pro začátek stačí několik minut denně, později prodlužte meditaci až na 15 minut.
Místo této slabiky si můžete zvolit i jiná posvátná slova, třeba - "MÍT MÍR".
Při nádechu - MÍT - , při výdechu - " MÍR ".

MEDITACE SRDCE / LÁSKY/

Opět se pohodlně posaďte, zhluboka dýchejte a soustřeďte se na oblast srdce.
Přestavujte si, že vaše srdce je naplněno světlem a láskou - jak se otevírá - světlo a láska se dostávají ven - šíří se v kruzích, které se zvětšují a naplňují každou část vašeho těla.
Pak si představujte jak zaplavují vaši rodinu, přátele, jak se spojují s ostatními lidmi celého světa.

HLUBOKÝ MÍR LÉČÍ NEMOCI

Každodenní prožitek hlubokého míru léčí obtíže i nemoci.
Pokud vás něco trápí nebo bolí, můžete svou představu rozšířit o představu hlubokého oceánu míru, moře pohodlí a útěchy, které zaplavuje, potápí a rozpouští ostrov nepříjemností, které zakoušíte.

TICHO A PŘÍRODA

Dalším dobrým způsobem, jak zažít hluboký mír , je ztichnout. Kombinace ticha a přírody je přímo zázračná.
Když se dostaneme ven, do přírody, hlavně do míst, kam chodí málo lidí, odpoutáváme se od kolektivního vědomí.
Dostáváme se z toho kruhu vnitřního dialogu, vnitřního klábosení myšlenek, které neustále provázejí bytosti světa.
Je také příjemné býr o samotě doma, ve svém příbytku, ale někdy nás tam hodně věcí rozptyluje.
Najděme si svoje MÍSTO SÍLY, KTERÁ NÁM POMŮŽE OBEJÍT PŘEKÁŽKY NA CESTĚ KE SVÉMU SKUTEČNÉMU JÁ - JÍMŽ JE NEKONEČNÝ A HLUBOKÝ MÍR.
.............................................................................................................................................

NEDĚLE 3. ZÁŘÍ

3. září 2017 v 6:09 | Marie Blankytná |  Motto dne
17. STOLETÍ - BOSSUET :

" BŮH SE SMĚJE LIDEM, KTEŘÍ LITUJÍ NÁSLEDKY, JEJICHŽ PŘÍČINY MILUJÍ. "

..........................................................................................

.........................................." PRUDKÁ POVAHA LETÍ, ALE NE TAK DALEKO JAKO MODLITBY A ANDĚLÉ. "
..................................................................................................................................................

MĚSÍC ZÁŘÍ A ZDRAVÍ DLE.........

1. září 2017 v 6:58 | Marie Blankytná |  Zdraví
...........ING. J. JANČI

S L E Z I N A

je nejohroženějším orgánem první poloviny měsíce září, i když zde zdárně sekunduje slinivka. Slezina reaguje velice citlivě na na všEchny mimožádné procesy v těle, už od píchnutí komára, a je vlastně neustále zatěžována.
Potíže sleziny se projevují velice pestře, ale především to bývá malá odolnost vůči infekcím a podobným vlivům, například nachlazení, špatný krevníoíbraz a hlavně pohyb bílých krvinek. Nejlepší ověření je opět na reflexníxh ploškách.

Z E M Ě

je symbolem měsíce září, protože blížící se konec roku znamená i pozvolný návrat do základu našeho bytí, k zemi.. Ale její vliv v tomto období není dobrý.

Ž L U T Á

je barvou září a vlastně celého blížícího se podzimu, a proto je teď ještě světlá, lehká a působí kladně.

S T A R O S T

je symbolem září a zatím na nás má ještě menší vliv, který ovšem bude časem narůstat.

V A Z I V O

je druhotně ohroženým systémem, ale s velkým rozsahem, takže při každém sebemenším poranění může dojít právě přes slezinu k zánětům a poruchám těžšího rozsahu. Nesmíme zapomenout na to, že slezina se velmi špatně ovlivňuje.

Ú S T A A H L A V N Ě R T Y

jsou zde druhotně ohroženy a hlavně s nimi sliznice úst. Pozor na jejich podráždění.!! Zde je každá pomoc drahá, protože zranitelnost sleziny je snad v lidském organismu největší a proto je třeba požít postupy pro celkové posílení

Proto doporučuji :

-využít všech opatření pro posílení celého organismu
-držet dietu s posilujícími prvky
-provádět reflexní terapii, ovšem nejen sleziny, ale celé látkové vyměny
-pít čaj s bylinami obsahujíci lithium, což jsou všechny druhy mocny-kromě husí-fazol obecný-měsíček lékařský
-užívat vlaštovičníkovou tinkturu- obecně 3 krát denně 10 kapek
-užívat mumio, a to 14 dní 2 krát denně 0,5 gramu rozpuštěné ve vodě.

R E F L E X N Í P L O Š K Y :

-štítná žláza - nadledvinky - slinivka - na pravém i levém chodidle - na levém chodidle - slezina.
Reflexní plošky slinivky s leziny jsou velmi operativní a to v praxi znamená , že jejich masírováním lze okamžitě zastavit celou řadu procesů jako například záchvaty, bolesti.

.............................................................................................................................

M U M I O
je oprávněně oblíbeným prostředkem, protože je to jeden z nejlepších léků na světě. Může se používat prakticky na všechny potíže, ale jsou tu 2 nebezpečí :
1. množí se mumio falšované - z asfaltu, které je naprosto bez účinku
2. hrozí i předávkování. Proto doporučuji užívat 0,5gramu u dospělých a 0,2 gramu u dětí po dobu 10 dní.
Pak je třeba udělat 10 dní přestávku.

KÚRA SMÍ TRVAT JENOM DVA MĚSÍCE V ROCE. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LÉČENÍ S ARCHANDĚLEM RAFAELEM

31. srpna 2017 v 6:57 | Marie Blankytná |  Zdraví
DLE DOREEN VIRTUE :

"Kofein v kávě, čaji, čokládě či kole zhoršuje zdravotní stav.
Konzumace této látky u vás může vyvolávat pocity úzkosti, což následně vyvolává tvorbu tělesných toxinů a ty působí stres v těle.
Neklid vám také možná brání v tom, abyste se cítili šťastni, v bezpečí a ve spojení se svým tělem.
Pokud jste závislí na kofeinu, archanděl Rafael vám dokáže pomoci odstranit nebo zmírnit touhu po něm.
Opakujte následně modlitbu, abyste k sobě povolali jeho božskou léčivou moc.

MODLITBA.

MILÝ ARCHANDĚLI RAFAELI, PROSÍM, ABYS PŘEŤAL POUTA, KTERÁ MNE POJÍ S KOFEINEM,

ABYCH SI MOHL/A/ VÁŽIT PŘIROZENÉHO RYTMU ENERGIE SVÉHO TĚLA BEZ CHEMICKÝCH LÁTEK. "
........................................................................................................................

VĚZTE A VĚŘTE, ŽE BŮH JE ZDROJEM VEŠKERÉ ENERGIE, KTEROU POTŘEBUJETE.


SÍLA SPRÁVNÉHO VIDĚNÍ...

23. srpna 2017 v 6:33 | Marie Blankytná |  O naší duši

DĚKUJI JANĚ MICHAELA ZA JEJÍ OBRÁZKY, KTERÉ SMÍM POUŽÍVAT NA TĚCHTO STRÁNKÁCH .M.

................................................................................................................................

BARBARA BERGER - CESTA K VNITŘNÍ SÍLE

ÚŽASNÝM ZPŮSOBEM, JAK POZVEDNOUT VLASTNÍ SÍLU A VYLEPŠIT SI ŽIVOT, JE PROCVIČOVÁNÍ TOHO, CO NAZÝVÁM "SPRÁVNÝM VIDĚNÍM ".
Tím myslím zaměření pozornosti na dobro, které je neustále přítomné ve všech lidech i situacích. Jestliže se na ně soudtředíte, začnou se vám zdát úžasné věci a bude to docela, jako byste se stali kouzelníky.

VŠÍMEJTE SI KRÁSY-
posaďte se na půl hodinky o samotě a soustřeďte se na krásu, kterou vidíte kolem sebe, naleznete ji úplně všude, jestli se rozhodnete, že ji chcete vidět.
- ve váze s květinami
- v úsměvu vašeho dítěte
- ve vzrušení očích malého chlapce, kterého jste potkali v obchodě
- v laskavosti vašeho lékaře
- v ochotě třeba bankovního úředníka
- v neočekávané vřelosti vašeho souseda
- v dobrém pocitu, který získáte ze svého konání..........
Pokud budete věřit, že dobro je někde v dálavách, pak k vám nepřijde.
ŽIVOT SE NÁM REALIZUJE PODLE TOHO, CO SI SAMI O NĚM MYSLÍME.

VŠÍMEJTE SI SÍLY.
Pokud se cítíte oslabení, unavení, zklamaní sebou či životem, zaměřte se na pozorování síly, abyste "viděli sílu". Věřte, že vás to oživí, nastartuje.
Opět se na půl hodiny posaďte o samotě, zavřete oči a zaměřte se na sílu života.
Všímejte si, jak je síla Vesmíru přítomná všude kolem vás.
Vydejte se v duchu na procházku a soustřeďte se na sílu přírody:
- síla mohutného stromu
- síla oceánu narážejícího na pobřeží
- síla větru
- síla toku řeky
- síla v lidech kolem vás
- síla vitality vašich sousedů
- všímejte si energie elánu toho, co vás obklopuje
- připomeňte si jaké to bylo, když jste byli silní
- nechte své tělo spontánně reagovat na svoje vzpomínky
- prociťe jak vámi protéká- pulzuje životní síla
- dovolte si pocit síly vychutnst

TAJEMSTVÍ JE PROŽÍT SI SÍLU, KTEROU JIŽ DISPONUJETE, PROTOŽE ŽIVOT VÁM BYL DÁN- TO, NA CO SE SOUSTŘEDÍTE, TO TAKÉ ROSTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

VŠÍMEJTE SI MOUDROSTI
A co inteligence ? Máte kolem sebe dostatek inteligentního počínání ? Pokud ne, tak opět vidíte jak vnější svět zrcadlí vaše vnitzřní zaměření.
Soustředění na to co vnímáte jako nevědomost druhých, je stejně zničující jako fixace na chudobu a nedostatek. Je to totéž.
Pkud to máte tak, nastal čas, abyste se posadili a cvičili se v pozoro vání moudrosti a inteligence, které jsou všudypřítomné a jsou i kolem vás.
Soustřeďte se na dobro a inteligenci vašich sousedů a všech lidí, které potkáváte. Je všude kolem vás, jenom jste si toto vidění zakryli nějakým závojem , asi pro velký životní spěch.

ABYSTE MOHLI DOBRO, MOUDROST A INTELIGENCI PROŽÍVAT, MUSÍTE JE NEJDŘÍVE POZNAT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ZAMĚŘENÍ SE NA SPRÁVNÉ VIDĚNÍ VÁS DOVEDE K BODU ZLOMU, KTERÝ JE VAŠÍM POCHOPENÍM, ŽE NAŠÍ VDĚČNOSTÍ ZA HOJNOST, KRÁSU, DOBRO, INTELIGENCI A POD. JE NEJRYCHLEJI DO ŽIVOTA PŘITÁHNETE.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Přeji Vám, aby Vám tato tvořivá práce s vlastní myslí přivedla do života radost. M.


SÍLA VDĚČNOSTI

18. srpna 2017 v 6:43 | Marie Blankytná |  Transformace
OBRÁZEK - VDĚČNOST -díky za něj.


Dalším důležitým tajemstvím týkajícím se prosperity je vděk!!!!
Když vzdáváte díky a to upřímně a z celého srdce - za veškerou hojnost, kterou již v životě máte, funguje to jako magnet, který vám přitahuje ještě víc.
Takže přemýšlejta nad tím, co máte už teď : peníze ,přátele, zdraví, krásnou přírodu kolem sebe, svou práci, sny, domov, jídlo na stole, šaty, knihy, rodinu, prosperující zemi, v níž žijete, vzrušující dobrodružství a zkoušky, které vás čekají, všechny příležitosti, které se před vámi otvírají.
Jakmile začnete myslet na vše dobro, které už máte, můžete v tom pokračovat donekonečna.
Soustředit se na dobro v životě je velmi důležité, protože koncentrací a díku vzdáním za všechno, čeho se vám již dostalo, otevírají se dveře větší hojnosti!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" KONEČNĚ BRATŘI PŘEMÝŠLEJTE O VŠEM, CO JE PRAVDIVÉ A ČESTNÉ, COKOLIV JE VHODNÉ LÁSKY, CO MÁ DOBROU POVĚST, CO SE POVAŽUJE ZA CTNOST A CO SKLÍZÍ POCHVALU."
................................................................LIST FILIPINSKÝM, 4:8

NANEBEVZETÍ PANNY MARIE - 15. SRPEN

15. srpna 2017 v 6:48 | Marie Blankytná |  O naší duši
Kresba- Panna Maria od Katky. Děkuji. M.

PŘIŠLA DUŠE ŽENY JMÉNEM MARIE A PŘINESLA POSELSTVÍ, KTERÉ POSÍLÁ P.MARIA.

Slíbila jsem, že převzatá slova zveřejním na těchto stránkách, aby se slova dostala k lidem :

"PANNA MARIA potřebuje, aby děti narozené v této době byly křtěny.
Tyto děti budou muset řešit v životě úkoly, které budou vyžadovat silné osobnosti.
K tomu je třeba, aby měly svoje andělské průvodce silné.
Každý křtěný člověk je silnější, pevnější, odolnější, ale i vstřícnější, protože jeho průvodce takový je.
Část svých energií mu předává svojí přítomností.
Tyto děti si povedou v životě životaschopněji.
Tato slova je třeba předat tam, kde se lidé setkávají."

----------------------------------------------------------------------------------------

Sdělení jsem Vám předala tak, ja jsem je převzala. Marta Marie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.8.2017
Žijte v lásce
Buďte silní, lidé Země. Blíží se čas vyúčtování, čas silných změn. Rovnodennost je pro vás klíčová, neboť od tohoto období se začíná měřit čas, kdy budete procházet branou uvědomění, branou, která míří pro některé vzhůru a pro mnohé je počátkem cesty, kterou si vybrala duše a která však je dalším, i když cenným opakováním lekcí. Avšak vy, jako duše, opakujete mnohé lekce. Často jste slabí, abyste provedli potřebné změny. Sice toužíte po lepší budoucnosti, ale vaše vůle je oslabována. Je čas, aby se naplno rozjel boj proti ovládání a manipulaci, aby všem bylo ukázáno, že věci nejsou tak, jak se zdají být. I ti největší a nejsilnější nedůvěřivci budou moci být přesvědčeni pádnými důkazy. Změna je na spadnutí. Nečekejte na nic, nedokládejte. Snažte se žít vaše životy, jakoby jste prožívali poslední den svého života. Využijte čas vám daný pro to, abyste napravili křivdy, abyste odpustili. Abyste žili v souladu s ostatními, ale také sami se sebou. Neboť vše se počítá a vše se ukládá do paměti duše a určí vaši další cestu. A vězte, že cesta dolů může opravdu někdy připomínat peklo, neboť jste oběťmi sami sebe, svých iluzí, nepochopení a domněnek, založených na nepravdě, na chybné interpretaci situací života. Cesta vzhůru je pro vás tou jedinou a správnou. Musíte však být připraveni. Neboť pokud byste dokázali tvořit myšlenkou, co byste si asi do života přivolali, když neustále máte myšlenky zaměřené na pochybnosti, máte v sobě strachy, neodpuštění a nepřejícnost? Chápejte, že vše na co pomyslíte, může výrazně změnit váš život. Naučte se vnímat své myšlenky, to, kam vaše mysl zabloudila. Pak dostanete odpověď na to, proč se vám děje to, co se vám děje. Hledejte odpovědi ve svém nitru. Jste napojení na své duše, na zdroj. Dokážete mnohé. A až si toto uvědomíte, až pochopíte, nikdy se již nedát nikým manipulovat, nikdy již nebudete pochybovat sami o sobě. Mějte v sobě víru a žijte v lásce. Milujeme vás a žehnáme vám.


TOTO SDĚLENÍ BYLO PŘEVZATO OD - ZLATÁ DUŠIČKA.

RADY PRO MĚSÍC SRPEN

13. srpna 2017 v 19:39 | Marie Blankytná |  Zdraví
PODLE ING. JANČI
----------------------------------------------------------------------------
- TĚLESNÉ TEPLO :

je v srpnu nejvíce ohroženým systémem, což je logickým vyústěním celého vrcholného období roku, od máje až do konce léta. Ale většinou trvalé přetěžování funkce jater a látkové výměny zvyšuje tělesnou teplotu, která by měla být proto snižována.
potíže jsou vlastně jen signalizací přetížení organizmu, a narušení jeho rovnováhy například nějakou infekcí, ale původ bývá většinou nejasný nebo neznámý.
Charakteristickým zůstává celkové oslabení. Především je třeba uklidňovat tělo a teplotu.

- OHEŇ :

ještě dost hoří, brání se ústupu a jeho vliv je při přece jen znatelné slábnoucím organizmu negativní.

- ČERVENÁ :

je také barvou srpna, ale přejímá tmavý odstín od července, a její působení, i když už dost ovlivněné žlutou, je tedy stále ještě negativní.

- RADOST :

už znatelně slábne, je už pouhým pozůstatkem podařeného léta.Čeká nás méně přájemná budoucnost.

- JAZYK :

je nyní dokonce víc ohrožen než v červenci, ale právě proto jej můžeme lépe ovlivňovat, a spolu s tím i negativní procesy v těle. Stačí na to obecně fungující prostředky.
Podobně jako u krevního tlaku je třeba užívet spíše obecné postupy pro celkovou regeneraci organizmu,. proto doporučuji:

-držet dietu na úpravu stravy pro zlepšení funkce jater

- pamatovat na úpravu stravy,která by měla být obecbě šetřící,

-provádět reflexní masáže všech plošek látkové výměny nebo všech bolestivých plošek,

- pít čaje na úpravu funkce jater obsahující hořčiny

- nezapomenout na dodávání chybějících látek, především hořčíku a doplňujících látek,
- pokud metody neklesají, použít metodu- FT

- REFLEXNÍ PLOŠKY

-LYMFATICKÉHO SYSTÉMU SE DAJÍ DETAILNĚ URČIT JEN STĚŽÍ.TENTO SYSTÉM ZABÍRÁ VLASTNĚ CELÉ TĚLO. jE TO SYSTÉM, KTERÝ NEJEN SPOLUZODPOVÍDÁ ZA TĚLESNÉ TEPLO, ALE JAKO CELEK ZAJIŠŤUJE NAŠE BYTÍ. pROTO BY TATO MASÁŽ MĚLA BÝT ZÁKLADEM KAŽDÉ LÉČBY A HLAVNĚ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PREVENCÍ.
KAŽDÝ ORGANIZMUS MÁ SVOU ŘÍDÍCÍ HEMISFÉRU, KTERÁ JE POSILUJÍCÍ A DRUHÁ POLOVINA TĚLA MÁ FUNKCI SPÍŠE TLUMÍCÍ, NEBO UKLIDŇUJÍCÍ

TAKŽE V TOMTO OBDOBÍ BUDEME MASÍROVAT JEDNU POLOVINU TĚLA, U PRAVÁKA PRAVOU A U LEVÁKA LEVOU.
MASÁŽ PŘIZPŮSOBÍME KONKRÉTNÍM POTÍŽÍM.

-budeme masírovat reflexní plošky- horních cest dýchacích, brzlíku, podpažních uzlin, tříselných uzlin, pánve

BRČÁL MENŠÍ - BARVÍNEK:
-JEDNA Z DOST MÁLO ZNÁMÝCH BYLIN SE POMALU PROPRACOVÁVÁ V ŘEBŘÍČKU ÚSPĚŠNOSTI NA PŘEDNÍ MÍSTO, ZEJMÉNA V OBLASTI LYMFATICKÉHO SYSTÉMU A TÍM I PROTINÁDOROVÉHO BOJE. jE PROKÁZÁN ÚČINEK TÉTO BYLINY PŘI LÉČBĚ VYSOKÉHO KREVNÍHO TLAKU, VNITŘNÍHO KRVÁCENÍ,NĚKTERÝCH KREVNÍCH ONEMOCNĚNÍ A TAKÉ LÉČBĚ NÁDORŮ.
UŽÍVÁ SE KVETOUCÍ NAŤ- SUŠENÁ NEBO ZPRACOVANÁ NA TINKTURU.

BRZLÍK :
a jeho funkce u dospělých patří v poslední době mezi překvapivé výzkumy v rámci boje proti různým problémům, jako jsou například trvalé zvýšení tělesných teplot z nezjistitelných příčin, nebo určité pohybové problémy.
BYLO PROKÁZÁNO, ŽE TVRZENÍ O NEFUNKČNOSTI BRZLÍKU U DOSPĚLÝCH JE NESPRÁVNÉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
REFLEXNÍ PLOŠKA BRZLÍKU JE NA PRAVÉ PLOSCE A MAČKÁ SE NANEJVÝŠ 4 MINUTY DENNĚ NA VÍCEKRÁT.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SÍLA DUŠE

13. srpna 2017 v 6:21 | Marie Blankytná |  Motto dne
BUDDHA :

"KDO MÁ VLÁDU SÁM NAD SEBOU, JE MOCNĚJŠÍ NEŽ TEN, KDO VLÁDNE CELÉMU SVĚTU "

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KARL JASPERS
"TEPRVE V KRAJNÍCH SITUACÍCH SI ČLOVĚK SKUTEČNĚ UVĚDOMUJE SVOJE BYTÍ. "

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŽIVOTNÍ PRVEK

12. srpna 2017 v 6:54 | Marie Blankytná |  Zdraví

JE V O D A !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

MĚJME NA PAMĚTI, ŽE VŠECHNO ŽIVÉ VYŠLO Z VODY
.........................A PRÁVĚ VODA JE UNIVRZÁLNÍM VŠELÉKEM.

Utajená přítomnost vody v dalších prvcích :

- ve DŘEVĚ jsou šťávy a to je voda dřeva

- v OHNI je pára a to je voda ohně

- v ZEMI jsou prameny a to je voda země

- v KOVU jsou tekutiny a to je voda kovů

....................................................................................................................................

VODA JE ZDROJEM TVOŘENÍ A POČÁTEK ZRODU VŠECH VĚCÍ JE TEDY VE VODĚ.


NEDĚLE 6. SRPNA

6. srpna 2017 v 6:51 | Marie Blankytná |  Motto dne

" KDO MÁ MOUDRÉ SEDCE JDE DOPŘEDU A STÁLE DOUFÁ.

MOUDRÝ ČLOVĚK VÍ, ŽE SMUTKEM A PLÁČEM NEZASTAVÍ DOPADY BĚHU OSUDU........"
...............................................................................................................................................

SÍLA PŘÍRODY

1. srpna 2017 v 6:32 | Marie Blankytná |  Zdraví


Jedním z důvodů, proč se venku cítíme lépe, je skutečnost, že jsme blíž k SÍLE. Někdy dokonce cítíme, že jsme s ní v kontaktu.Pak je to takový úžasný, elektrizující pocit.....
Cítíme se silní, povznesení, napojení na zdroj. Cítíme, jak Síla pulzuje téměř ve všem, cítíme její proud a moc, které námi mohutně protékají
Je snazší pocítit onu sílu venku, například v lese, na horách, protože tam není žádný hluk, žádné město, telefony, televize, lidská ega, spěch, násilí, auta, žádné lidské problémy, které odvracejí naši mysl, odvracejí naši pozornost a zahlcují naše vědomí.
Venku, kde alespoň trochu zpomalíme, cítíme a víme, že Síla je právě tam, s námi a v nás.

ZKLIDNĚNÍ
Pokud však na procházkách přírodou se svými přáteli neustále mluvíme a vynášíme všechny své emoce, je pro Sílu nesmírně těžké upoutat naši pozornost.
Síla nezpívá ani netančí ani nekřičí, abychom si jí všimli.
Síla tam prostě jenom JE. Bez času a neustále přítomná. Přímo pod povrchem.
JE TEDY NUTNÉ MLČET, BÝT PŘÍSTUPNÍ A OTEVŘENÍ, ABY V NÁS MOHLA ONU ZÁZRAČNOU PRÁCI VYKONAT.

MÍSTA SÍLY
V přírodě na naší Zemi existují místa, která jsou silnější než jiná.
Takové místo vás přímo zaplaví jasem a krásou, pocitem harmonie, přívalem energie, kterou tam pocítíte. Některá místa na této planetě jsou tak silná, že zapůsobí úplně na každého.
Vzhledem k tomu, že nikdo není stejný jako jiný, může mít každý z nás svoje místo síly. Jsou to naše posvátná místa. Potom už jenom vzpomínka na prožitou harmonii a krásu v nás spustí proces léčení, hluboký pocit míru a klidu.

BUĎTE PŘÍSTUPNÍ A OTEVŘENÍ SVÉMU VNITŘNÍMU HLASU A NAJDĚTE SI SVOJE VLASTNÍ MÍSTO SÍLY.

POHYB V PŘÍRODĚ
Kromě setrvání v tichu, můžete svou vlastní sílu zvýšit běháním, tancem v přírodě, cvičením.
Pokud vás něco trápí , můžete o samotě v lese uvolnit svoje emoce a dovolit tíživé situaci odplynout. Najděte si klidné místo, nebo lesní pěšinku a nakhlas promlouvejte ke stromům, dokud nepocítíte uvolnění, pocit klidu a míru.
Můžete pronášet třeba toto:

"Nyní se plně a svobodně odpoutávám od--------/osoby nebo situace/. žehnám ti-----,propouštím tě ze svého života. Veškerá disharmonie mezi námi se rozplývá. Máš absolutní volnost. Můžeš jít za svým nejvyšším dobrem. také já mám naprostou volnost a mířím za svým nejvyšším dobrem. Mezi námi je všechno v dokonalé harmonii. Nyní i provždy."

VIDÍTE AURU ??
Pokud se chcete naučit vidět auru neboli energetické pole obklopující každý živý organizmus, bývají stromy dobrým začátkem. zahlédnout auru stromů je poměrně snadné.
Vyberte si pěkný vzrostlý strom, postavte se tak daleko, abyste jej viděli celý. Několikrát se zhluboka nadechněte a uvolněte se.
Podívejte se na jeho vrcholek koruny, všímejte si oblohy, která ji obklopuje. Nyní uhněte pohledem, jako byste se dívali na jedničku na ciferníku hodinek.
Opět se uvolněte a rozostřete zrak. Nyní, aniž byste se pokoušeli zaostřit, se koutkem oka vraťte na vrcholek koruny.
Spatříte, že strom-koruna je obklopena bílou, modravou a našedlou barvou.
Když vydržíte, objevíte v sobě přirozenou schopnost vidět auru. Tuto schopnost máme všichni.
----------------------------------------------------
Barbara Berger: CESTA K VNITŘNÍ SÍLE

POSLEDNÍ ČERVENCOVÁ NEDĚLE

30. července 2017 v 6:01 | Marie Blankytná |  Motto dne

ŽIVOT NÁS BOMBARDUJE INFORMACEMI O TOM, KDO JSME A KÝM BYCHOM MĚLI BÝT.

VÍCE ČI MÉNĚ TOMU NASLOUCHÁME , ALE MUSÍME SI UDĚLAT VLASTNÍ ZÁVĚRY.

..............................NAŠI ANDĚLÉ BUDOU PŘI NÁS..........................................................

Cítím sílu kreseb paní Evy Lipinové, opět jí děkuji za tu možnost uvádět její kresby i na tomto blogu. Z celého srdce jí děkuji. M.M.

Další články