Červenec 2007

Příčiny roztěkanosti a nevyváženosti aury u Miroslava

31. července 2007 v 9:00 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
Odpověď pomocí automatického písma:
"Ano, jsem s tebou a vím, jak na tebe dopadly uvolněné energie z tvého i jeho podvědomí. Zmatek, který má ve svých myšlenkách, dopadl jako chaos do tvých myšlenek. Nebyla jsi schopná soustředěného zaujetí pro určitou věc a dělala jsi chyby, na fyzickém těle jsi cítila obrovský úbytek energie, který se projevoval mrazením těla, ledové ruce a nohy.
To je problém jeho duše. Práce na propojení pravé a levé mozkové hemisféry a práce na soustředění myšlenek.
Mohl by začít poctivě cvičit jógu, ale cvičení s prvními pokusy o soustřeďování k meditaci pod vedením. Kromě toho cvičení na zpevňování svalů.
Cvičení na soustřeďování myšlenek - soustřeďování na plamen svíčky nebo na černý bod, je to popsáno v jogínské literatuře. Kromě toho začít sbírat poznatky, ale pomalu, aby se třídily a zapadaly do paměti. Prostudovat knihy:
 • M.Foučková: Jsem
 • M.Foučková: Já jsem
 • B.Truhlářová: Karmická učebnice
 • Eckhart Tolle: Moc přítomného okamžiku
Na propojování pravé a levé hemisféry jsou nejlepší křížové cviky.
Jenom toto je práce na dlouhou dobu.Práci na sobě musíte udělat každý sám.
Cítí-li nedostatky ve vztahu s lidmi, ať přemýšlí a má několik možností:
 • nevyvíjet úsilí na změnu lidí
 • otevřeně diskutovat o společných problémech
 • vyvíjet úsilí na změnu svého přístupu k nim, změnit sebe
 • na čas se vzdát jejich přítomnosti, abych zjistil, zda umím žít bez nich nebo mi scházejí
 • uvolnit otěže ve vztahu, protože jenom uvolnění přitáhne zpět, ale přitažení otěží povzbudí k útěku
 • být tolerantnější
 • umět být laskavý a umět odpouštět
 • umět požádat o odpuštění
 • přestat se bát smrti, protože to vyvolává snahu žíy jinde než v přítomnosti
To je jenom část myšlenek, které pomohou uspořádávat energie a tím vyvažovat celou auru, která je dosti nevyvážená.
Příčiny nevyváženosti aury:

 • malá duševní aktivita
 • nedostatečný pohyb a tím i nedostatek kyslíku v těle
 • špatná výživa
 • cigarety
 • naučit se správně dýchat buď v józe nebo podle jogínských knížek, aby se odstranil nedostatek kyslíku v těle.
 • je pod vlivem cizích energií, ale přivtělené duše nemá
 • žije v geopatogenní zóně, pocházející od spodní tekoucí vody, při čemž cesty vody se kříží a je tam i vodní vír.
 • změnami v podloží stoupají také nevhodné eneergie
 • je tam nahromaděná negativní energie mnoha lidí."

Pusa od maminky

30. července 2007 v 12:00 | Bruno Ferrero: Živá voda pro duši |  Moudrosti od různých autorů
Ve škole byl jeden chlapec, který měl pořád sevřenou levou ruku v pěst.
Měl ji zavřenou, když šel do školy, když byl vyvolaný a šel k tabuli, i když psal.
Jednou se ho učitelka zeptala / i proto, že ostatní žáci také byli zvědaví/, proč to dělá. Chlapec zprvu nechtěl odpovědět, ale když naléhala a připojili se i spolužáci, tozhodl se tajemství prozradit.
"Když ráno odcházím do školy, maminka mi pokaždé dá na levou dlaň pusu. Potom mi dlaň zavře, usměje se na mě a řekne, abych tu pusinku dobře opatroval. Proto mám dlaň pořád zavřenou. Mám tam schovanou pusu od maminky."

Dárek k Vánocům

30. července 2007 v 10:00 | Bruno Ferrero: Živá voda pro duši |  Moudrosti od různých autorů
Holčička připravovala dárek k Vánocům.
Balila krabici do obrovského kusu drahého zlatavého papíru a přikrášlovala ji lesknoucími se ozdobami a barevnou stuhou.
"Co to děláš? vyčetl jí otec. "Tolik papíru přijde nazmar! Víš, kolik to stojí?"
Holčička přitiskla krabici k sobě a se slzami v očích utekla do kouta.
O Štědrém večeru holčička přinesla krabici ve zlatém papíru tatínkovi.
"To je pro tebe, tati," šeptla.
Otec zjihl. Asi byl na ni příliš tvrdý. Vždyť to byl dárek pro něj. Rozvázal tedy pomalu stuhu, trpělivě rozbaloval obrovský papír a pomalu krabici otevřel. Byla prázdná.
To ho rozzlobilo:
"To jsi zničila všechen papír jen kvůli prázdné krabici?"
Holčičce se opět nahrnuly slzy do očí:
"Ale ona není prázdná! Dala jsem do ní milion pusinek."
Proto má jeden muž na svém pracovním stole prázdnou krabici od bot.
"Vždyť je prázdná," diví se všichni.
"Není. Je plná lásky mojí holčičky," odpoví pokaždé.

Metastázy na játrech a zánět slinivky

29. července 2007 v 7:00 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory

[1]Vlasta 8.7.2007 21:23

Milá Maruško,
zvědavost mě dovedla k těmto stránkám, které mi ozářily den. Díky za ně.
Napadá mne, že také mohu poprosit o radu pro švagra. Má metastázy na játrech a zánět slinivky. Prosím o radu, jak by bylo možno tyto nemoci vyléčit.
Děkuji Vlasta
Odpověď:
Milá paní Vlasto,
Váš úmysl je ušlechtilý, ale v tomto případě, nebo lépe řečeno , v těchto případech musí na sobě zapracovat každý sám.
U těchto nemocí jde o zhroucení nějakého principu, něco jsme udělali špatně, nežili jsme v souladu se Zákony Vesmíru, něco jsme přestoupili, přešli jsme přes nějakou mez ať v tomto nebo předcházejících životech. Je to zhmotnění nežádoucích negativních energií, které delší dobu nahlodávaly organizmus, ignorovali jsme je, neodstraňovali jsme je, až přešly do hmotných následků. Záleží jenom na člověku, který tímto prochází. Na jeho přístupu k nemoci, jak se zamýšlí nad svým dosavadním životem, jaké ponaučení si vezme a co hodlá změnit.
Jde tedy o mentální očišťování orgánů od zhmotnělých negativních energií , které touto nemocí přešly do útoku na tělo.
Je potřeba nastolit změnu v mysli a to musíme udělat každý sám. V mysli vyhlásit této nemoci boj.
Je třeba bojovat vizualizací- vnitřním viděním doslova vyhlásit boj rostoucím buňkám. Vytvořit si v mysli obraz svého vnitřního boje, takový svůj vlastní film, scénář vlastního programu boje proti tomuto růstu.
Je třeba zapojit vědomě dýchání. U této nemoci se zhroutilo dýchání a tím i okysličování buněk a orgánů na primitivní úroveň. Vědomě pracovat na prodýchání všech orgánů a jeho buněk, pěkně jeden orgán za druhým.
Buňky dostanou čistý příděl kyslíku - v dechu je proud života. Musí u toho být myšlenka, která toto dýchání vede. Třeba při prodýchávání jater mám myšlenku - přivádím čistou energii, odvádím škodliviny z buněk jater.
Naučit se dýchat tak, že budu vdechovat na 4 doby a vydechovat na 6 dob. Když to nejde, začít kratším dechem, ale aby výdech byl delší než nádech. Postupně prodlužovat na 4 a 6 dob. Takto prodýchávat tělo celé.
Můžeme vydýchávat zlobu, nevraživost, hádavost, útočnost, žárlivost. Člověk, který to myslí takto vážně se nezdráhá zeptat se svých bližních na to, co jim na něm vadilo, jaké měl nešvary a toto dechem od sebe odvádět.
Toto je metoda alternativní medicíny, na kterou nepotřebuje lékaře, toto dělá sám, ostatní musí nechat na lékaři a věřit i jemu.
Zdraví Vás M.

Výchova postiženého dítěte

28. července 2007 v 7:00 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory

Vše v uvozovkách je automatické písmo:

"Ano jsem zde a povím pár myšlenek pro maminku. Milá maminko, je úplně zbytečné, abyste svoji mysl i duši zatěžovala myšlenkami, které přinášejí jenom zhoršení vaší rodinné situace.
Nejste na úrovni boha, abyste měla tu moc, která předurčila životní dráhu vašeho chlapečka. Přestaňte se obviňovat z toho, že jste příčinou jeho neštěstí. Nese to jenom zhoršení Vaší situace.
Jeho duše se pro život s tímto zatížením rozhodla dávno před příchodem do tohoto života. Jeho zdravotní stav je v souladu s plněním karmických závazků jeho duše, je v souladu s odčiňováním negativního přístupu k životu někdy dávno, v předchozích životech.
To, že tato duše si vybrala vaši rodinu k tomu, aby jí pomohla splnit tento úkol, Vás zavazuje k tomu, abyste byli hodně silní a odhodlaní jí pomoci.
Nemá to mít dopad negativní, ale pozitivní, při správném pohledu člověka, který ví, jak žít v souladu se Zákony Vesmíru. Tato dušička, které jsou odepřeny takové projevy,které by ji více poutaly k fyzickému světu, má o to bohatší svůj svět duchovní.
Je velmi citlivá a zachycuje s velkou vnitřní bolestí duše vaše rozpoložení, se kterým k ní přistupujete.Svým vlastním smutkem a negativním přístupem k tomuto úkolu jej ještě více rozbolavíte.
Snažte se s úsměvem, pěkným slovem,jemným dotekem, zpěvem dávat najevo lásku, s níž přijímátejeho i svůj životní úkol. Každá matka má léčivý dotek dlaní, ale přenáší tímto dotekem nejen to pozitivní, ale také negativní.
Pracujte na svém uklidnění a proste vaše ochránce o pomoc, o vnitřní sílu potřebnou ke zvládnutí tohoto úkolu.Naučte se neslyšet jeho křik při cvičení. Berte to tak, že přišel na svět proto, aby se zbavil svých starých zlozvyků, svých starých " kabátů", v nichž vězí jeho duše.
Těchto starých zlozvyků se zbavuje velmi těžko, přes odpor jeho duše,která přece jenom příchodem na svět pozapomněla ne svůj úkol a úporně se brání svléci tyto staré kabáty. Proto mnohdy ani tento křik neznamená takovou bolest, ale vnitřní zlost.
Ale proto sem přišla, to byl její plán a vybrala si vaši rodinu k tomu, aby jí pomohla. Musela vědět, že u vás najde tu sílu, odhodlání, trpělivost a lásku, bez níž by tento úkol sama nezvládla. Zapomeňte na jeho i svůj pláč, naučte se kraťoučce meditovat, před cvičením se meditací spojte s jeho duší a řekněte jí, že cvičí pro vlastní dobro, že to jinak nepůjde.
Jeho duše potřebuje hodně lásky a soucitu,ale ne falešného, ne litovat jej, ale pomáhat mu. Jeho přítomnost u vás má vaši rodinu stmelit, ne ji rozdělit.
Rozdělila byste ji sama svým vlastním negativním přístupem. Nechtějte o něj pečovat sama, zapojte všechny, ať mu ukáží lásku svými doteky, úsměvem, písní, pouštějte mu uklidňující hudbu, protože tato duše je hodně vnímavá.
Musíte být silná, abyste ukázala i ostatním členům rodiny, že je třeba nebát se dotýkat jeho tělíčka a modlete se, aby Vám byla dána trpělivost a rozhodnost, s níž přijmete tento nevyhnutelný životní úkol tak, abyste jej plnila bez výčitek komukoliv."

Paní M., tento životní úkol Vás má něčemu naučit. Zvládnete jej s láskou ,trpělivostí , soucitem a rozhodností. Je to velká životní výzva, ale Vy tu sílu v sobě najdete. Přestaňte plakat a začněte se na něj usmívat. Pokládejte své ruce na něj s láskou a nikdy mu nepředávejte své negace. Máte mu jehoúděl ulehčit, ne mu jej ještě ztrpčit.
Přečtěte si pozorně články k duchovnímu léčení na : http://www.marieblankytna.ic.cz
Jakmile naskočí první obrázek, klikněte do srdíčka, otevřou se a klikněte hlavně na rubriku- duchovní léčení a vše přečtěte. Když si kliknete na větu - aktuality najdete zde- otevře se Vám Blog- tam si najděte rubriku zdraví a řádně si přečtěte vše o čakrách i meridiánech.
Kromě toho je třeba také pročíst články o zákonech vesmíru, i ty jsou na prvních i druhých stránkách. Kromě toho si najděte na blogu krátkou meditaci na odpuštění a začněte s ní pracovat.
Než půjdete pracovat se svým synem pomocí cvičení- očistěte svoje ruce. Nejdříve pod tekoucí vodou , potom nad plamenem svíčky s touto myšlenkou :Prosím čistou energii plamene, aby odstranila veškeré negace z aury mých rukou. Prosím anděla strážného, pomoz mi navléci léčivé energetické rukavice, které zmírní bolest při cvičení. Kratince se napojte svým srdcem na jeho a řekněte mu mentálně : Přistupuji k tobě s láskou a pomocí boží, aby se uzdravovala tvá duše.
Když jej budete ukládat k spánku.,vezměte jeho ručičky do svých, zavřete oči a představujte si, že jej oblévá bílé léčivé světlo, které jej nejen chrání, ale také léčí. Nevadí, že z počátku toto světlo nebudete vidět, stačí myšlenka, později je vidět začnete. Takto svému chlapci pomůžete víc než lítostí nad osudem a pláčem.
Hodně síly a odhodlání Vám s láskou posílá Marie.

Sen o uštknutí hadem

27. července 2007 v 11:00 | Marie Blankytná |  Sny a jejich výklad

[7]Filip Kyrš, 3.7.2007 15:49

Dobrý den,
dnešní noc jsem měl sen o hadovi, který mě kousnul do nohy . Přesně o půlnoci jsem se probudil.Prý s velkým křikem, držel jsem se za nohu a hroutil nábytek. Záhy na to jsem usnul a vzbudil mě znovu ošklivý sen, kde jsem viděl oběšené oba rodiče. Jsem z toho zcela zmatený a cítím se strašně unaveně.
Prosím co to znamená.
Zdraví Filip
Odpověď:
Had je znamení jak pozitivní, tak negativní, význam vyplyne z děje snu.
V tomto snu byla použita síla hada k tomu, aby vyburcovala větší zájem syna o rodiče. Jsou v určité situaci, kdy by si zasloužili pozornost svých milých. Stačí s nimi citlivě promluvit.

Vytvoření pevného energetického obalu těla

26. července 2007 v 9:00 | Marie Blankytná |  Ochrana
Pohodlně se postavíme s připaženýma pažema, ale dlaně jsou stočené tak, aby byly vodorovné a byly obrácené k zemi. Napřed požádáme o energii zemskou:
Já ....../dosaď svoje křestní jméno/, prosím pramatku Zemi, dovol mi napojit můj organizmus na tvoje žhavé srdce.Dovol mi čerpat zemskou energii, která bude procházet mým tělem a bude odvádět špatné bloky negativní energie do tvého žhavého srdce. Prosím, přetav tuto negativní energii na energii pozitivní a použij ji ke svému ozdravění.Vydržíme v této pozici asi minutu.
Pak vzpažit ruce s dlaněmi obrácenými dopředu a požádat o energii vesmírnou:
Prosím také o povolení k čerpání energie vesmírné, abych mohla z obou energií, zemské i vesmírné vytvořit pevný energetický obal kolem mého těla.
Ruce držíme vzpažené tak dlouho, dokud je nám to možné bez bolestivých pocitů. Pak z takto získaných energií si uzavřeme auru kolem našeho těla tak, že pohybujeme dlaněmi z hlubokého předklonu od špiček nohou směrem nahoru až nad hlavu - celkem 7x. Dlaně se přitom pohybují nad tělem, to znamená, že se těla nedotýkají.
Tato ochrana se doporučuje i tehdy, pokud se máme setkat s člověkem, o kterém víme, že si rád bere cizí energii nebo který oplývá negativní energií. Ochrana je účinnější, pokud při uzavírání aury si říkáme, proti komu ji uzavíráme.

Modlitba za planetu Zemi

25. července 2007 v 10:00 | Marie Blankytná |  Modlitba
Bože můj, ty, který jsi Stvořitelem celého Vesmíru, ty, který jsi laskavým Otcem všeho Vesmíru, dovol nám, svým dětem, abychom byly nápomocny naší pramatce Zemi.
Veď naše myšlenky k tomu, abychom dokázali v meditaci budovat světlo, kterým obalíme matku Zemi do pláště lásky, světla a odpuštění, kterým ona nám, svým lidským dětem odpustí to, čím jí ubližujeme.
Prosím svatou Trojici Boží, aby vedla moji mysl správným směrem, abych byla pramatce Zemi prospěšnou.

Jak stimulovat buňky k výměně starých nemocných za nové zdravé

24. července 2007 v 12:00 | Marie Blankytná |  Zdraví
Odpověď pomocí automatického písma:
"Dlouho se odhodláváš k těmto otázkám. Otálíš zbytečně, víš, že odpověď dostaneš.
Tato obnova organizmu záleží na síle vůle, na síle obrazotvornosti a síle vytrvalosti, s jakou se do této přestavby dáš. Představuj si svoje tělo jako mozaiku a zaváděj do této mozaiky světlo. Začni od nohou, od prstů a představuj si, že kůže je z dílků a do každého dílku zaveď světlo. Takto prosvětluj celé tělo, povrch i vnitřek. Tímto světlem obnovíš funkci v buňkách, které nepracují naplno."
Otázka:
Jak to světlo zavádět, když někdy vidím pouze zelenou barvu?
"To nevadí, v představě zaváděj to světlo, které vidíš.Potom si vezmi nákres těla, pokryj jej touto mozaikou a zaváděj tam světlo pomocí zvonečku. Vyznač si dílek, který zásob a pak si jej vyplň. To je obnova jak buněk pokožky, tak tělesných orgánů."
Otázka:
Mají regenerační schopnost i vysoce frekventované buňky - mozek, sítnice, srdeční svalovina? Jsou v nich fibroblasty, které spouštějí regenerační proces?
"Tyto vysoce citlivé buňky mají regenerační schopnost v organizmu vysoce vyrovnaném energeticky, s vyrovnanými a stále průchodnými meridiány a s přísunem základních energií ke všem orgánům. Tam, kde není deficit energií, se mohou částečně obnovovat i tyto buňky.
Je pravda, že v buňkách, které obnovuješ přísunem energie, třeba světla, se vytvářejí fibroblasty. Jsou to shluky energií, které spouštějí obnovovací proces v buňkách. Jsou- li v činnosti všechny buňky tělesných tkání, jsou tím podporovány v činnosti i buňky vysoce citlivé - v mozku, očích a srdci.
Každá buňka v těle potřebuje určitou tělesnou teplotu, potřebuje správnou výživu, potřebuje přísun energie, potřebuje přijímat a vydávat. Tyto energie se dají přivést prosvětlováním, potom je zajištěno vše, co udržuje tělesné buňky v těle v chodu, a tyto udržují buňky v mozku atd.
Souvisí to s celým přístupem člověka k životu, s jeho vírou, touhou, chtěním, s věděním nic nezadržovat, ale vše nechat volně proudit jako teče voda v řece, to je správná filozofie života. Kdo tak žije, ví, že se střídají úspěchy a neúspěchy a vše odnáší plynulý tok řeky života. Správný přístup k životu znamená dobrou regeneraci buněk."
Otázka:
Jak spouštíme proces regenerace buněk? Je to možné u obyčejných lidí?
"Mnohý nevzdělaný člověk je na tom dále než vysokoškolák. Každý člověk je neobyčejný, byl stvořen tak, že dostal do vínku všechny možné vlastnosti, kombinace vlastností, dostal Boží jiskru = ducha a záleží jenom na způsobu života. Vysokoškolským studiem ducha nevzděláš, toho vzděláš jenom dobrým studiem života a jeho zákonitostí, které jsou spojeny se zákony Vesmíru a Země.
Tak co je obyčejný člověk? Obyčejný člověk je ten, který žije na úrovni rostlin, bez ducha. Každý jiný je neobyčejný. Všichni máte stejné schopnosti, všichni můžete pracovat na své obnově stejně, ale někteří nad vlastní život povýšili podmínky, v nichž žijete, to znamená majetek, peníze, sláva, úspěch, věhlas, a potom jim nezbývá čas na regeneraci sama sebe a toho, co budují, vůbec neužijí."


Přeměna negativní energie na pozitivní

23. července 2007 v 9:00 | Marie Blankytná |  Meditace
 • Posaďte se v klidu tak, aby se vám tělo nepřipomínalo nepříjemnými pocity.
 • Představte si, jak před vámi hoří oheň a vy do něj přidáváte sladce vonící olej
 • Potom vezměte to, co jste určili jako materiál pro negativní situaci - problém vtělíte např. do kusu dřeva nebo na list papíru, na který jste problém napsali.
 • Potom ho vhoďte do plamenů. Pozorujte, jak pomalu taje a rozpouští se a společně se silou myšlenky a tepla ohně ho mentálně nasměrujte tak, aby se stal pozitivním, příjemným, mocným a přínosným.
 • Jak se postupně mění situace, mění se i oheň tak, že z oranžových plamenů se stávají modrobílé sloupce světla.
 • Tyto modrobílé sloupce světla pak po chvíli přemístíte do svého těla a do své páteře a následně necháte jimi zaplavit svůj mozek a srdce.
 • Odtamtud se světlo rozlije do celého světa, při čemž bude šířit mocnou pozitivní myšlenkovou energii, která změnínegativní situaci na pozitivní.

Meditace na zlepšení mezilidských vztahů s určitou osobou

22. července 2007 v 8:00 | Marie Blankytná |  Meditace
Tato meditace nám může pomoci odstranit špatný vztah s určitou osobu a navodit vztah nový na lepší úrovni. Pokud se jedná o dlouhotrvající vaztah, je potřeba ji několikrát opakovat. Neznamená úplné pálení mostů, ale dává možnost vzniku nových kvalitnějších vazeb.
Postup je následující:
 • Zaujmeme jakoukoli meditační polohu.
 • Zklidníme se tím, že pozorujeme náš dech.
 • Přeneseme vědomí do středu hrudníku do duchovního srdce, kde si představíme buď chrám, do kterého vstoupíme po několik schodech nebo vyvoláme si představu zářícího světla, které se zvětšuje a krásně září.
 • Představíme si osobu, s níž chceme přerušit staré špatné vztahy a navázat nové kvalitnější, jak sedí na židli proti vám.
 • Spojíme se s vyšší úrovní této osoby tím, že si představíme nad její i naší hlavou jasné zářící světlo - něco jako zářící slunce za bezmračné oblohy
 • Představíme si zlaté vlákno, které jde od nás ke světlu nad její hlavou a zpět k nám. Tím vznikne nová forma vztahu.
 • Teď zapracujeme na přerušení starého špatného vztahu tím, že si představíme, že náš solar plexus je spojen s jeho solarem energetickým lanem, který musíme přerušit nějakým způsobem. Lano můžeme přeseknout mečem, nožem nebo plamenem. Přetínáme tak dlouho, dokud cítíme spojení.
 • Po přerušení je dobré si představit, že vtahujeme toto lano do sebe.
 • Představíme si nás oba ve vlastní světelné kouli odděleně.
 • Provedeme odpuštění a poděkujeme té osobě za vše, čemu nás naučila.
 • Přejdeme do bdělého stavu .

Západ slunce

21. července 2007 v 10:00 | Bruno Ferrero: Živá voda pro duši |  Moudrosti od různých autorů
Před mnoha lety putoval přes Skalisté hory misionář. Jeho průvodcem byl mladý indián.
Každý večer, právě když zapadalo slunce, mladík odcházel do ústraní. Pokaždé se postavil tváří k slunci, rytmicky podupával a polohlasně zpíval něžnou, smutnou melodii. Misionář tomu zvláštnímu rituálu nemohl přijít na kloub a byl stále zvědavější, co vlastně znamená. Až se jednoho dne zeptal:
"Jaký význam má ten zvláštní obřad, který každý večer provádíš?"
"To je jednoduché," odpověděl mladík. Tu písničku jsme složili společně já a moje žena. Když jsme každý někde jinde, oba ji zpíváme a tancujeme, když se slunce skloní nad obzor. A tak každý večer, přestože jsme od sebe daleko, spolu zpíváme a tancujeme."

Volba

20. července 2007 v 11:00 | Bruno Ferrero : Živá voda pro duši |  Moudrosti od různých autorů
Jeden člověk se neustále cítil zavalený životními problémy a postěžoval si na ně jednomu slavnému duchovnímu mistrovi.
"Už to nevydržím! Takový život se nedá snést!"
Mistr vzal hrst popela a vhodil ho do sklenice s vodou, která stála na stole.
"To je tvoje trápení," a ukázal na sklenici.
Všechna voda ve sklenici se popelem zakalila a byla špinavá. Mistr sklenici vylil. Potom znovu nabral hrst popela, ukázal ji muži a vyhodil ji z okna do moře.
Popel se v okamžiku rozptýlil a moře bylo stejné jako dřív.
"Vidíš?" řekl mistr. "Každý den se musíš sám rozhodnout, jestli budeš sklenicí vody nebo mořem."

Transformace - jak to vidím já

20. července 2007 v 8:00 | Jiří Mašek |  Moudrosti od různých autorů
Transformace: Duchovní probouzení a naprostý buněčný i energetický přerod lidské bytosti - jak to poznáš?
"Kdyby včely zmizely z povrchu zemského, člověku zbývají čtyři roky života...." Albert Einstein. Včely bohužel začaly v této době hromadně mizet...
Doba je význačná a přelomová, lidstvo zcela nepřipraveno vstupuje do jednoho ze svých nejtěžších období. Bude bojovat o přežití a o duchovní vzestup, který není automatický. Nerad bych šířil poplašné zprávy, ale mám dojem, že mnozí se ho nedožijí... Píše se teprve rok 2007 a kosmické proudy a Slunce nám již předvádějí stále se zvyšující sílu. Ta se bude stupňovat. Vědecké elity již mají ohledně měnících se základních vzorců povědomí, ale veškeré informace jsou zatím před lidmi utajovány, aby se předešlo panice. Z toho důvodu mlčí i média a jsou vymýšleny lži o tzv. "globálním oteplování" díky průmyslovému znečištění.
Fyzické potíže:
 • Dřívě prodělaná nějaká infekční nemoc (často různé druhy "únavového syndromu", EBV virózy)
 • Bolest a píchání v různých částech těla. Zejména pak v zádech, hrudi, ramenech. Je to výsledek změn na úrovni DNA a uvnitř vás se budí "kristovské energie".
 • Krvácení z nosu či změny v menstruačních cyklech. Vaše energetické tělo se ocitá ve větším tlaku, což způsobuje v úvodní fázi krvácení.
 • Nevolnosti. Pocit "je mi špatně od žaludku". Dochází k různým změnám v rotaci Země, jejím sklonu, různě kolísají i gravitační tlaky. Citliví jedinci to cítí.
 • Motání hlavy. Svět se s vámi najednou zhoupne, nebo se cítíte tak, jako byste právě vystoupili z kolotoče.
 • Neobvyklé spánkové vzorce. Často se probouzíte v noci mezi druhou a čtvrtou. V noci se toho s vámi děje a vy se prostě potřebujete jen na chvíli nadýchnout. Budou dny, kdy neusnete až do hluboké noci, budou dny, kdy se naopak budete budit velmi brzy. Budou často dny, kdy přes den budete úplně mrtví. Nebojte se jít si zdřímnout i přes den, hlavně odpoledne. Některé noci budete mít pocit, že spíte velmi mělce, že jste v podstatě ani neusnuli.
 • Fyzická dezorientace. Občas nebudete vědět, kde jste. Budete také vychýleni ze své osy, tudíž se například mlátit o futra dveří.
 • Různě se zvětšující a pak zase zmenšující uzliny.
 • Problémy s polykáním. Občas se stane, že se zakuckáte při pití, nebo jen polykání sliny.
 • Návaly obrovského pocení, často i v noci.
 • Pálení očí.
 • Citlivost na nízko vibrující energie. Je vám špatně v blízkosti některých lidí, nebo na některých místech, kde jste dříve neměli žádný problém.
 • Problémy s dechem. Dechová cvičení budou v této době velmi důležitá. Občas budete doslova "lapat po kyslíku".
 • Problémy s různými částmi kosterního systému. Budou vás tlačit nově se vyvíjející žlázy, např. v oblasti kostrče na zadku lze pociťovat velké bolesti při sezení. Muži budou pociťovat bolest varlat s měnícím se žlázním systémem.
 • Ztráta šťávy. Můžete se cítit úplně vyždímaní, bez jakékoliv chuti dělat cokoliv. Je to v pořádku. Prostě vysaďte a dovolte si "nedělat nic". Je to podobné jako restart počítače.
 • Výpadky paměti. Nemůžete si vzpomenout na věci či jména, na která byste si dříve vzpomněli i pokud by vás probudili v noci.
 • Bolesti zubů a pod zuby (zejména šestka vpravo nahoře... :)) - zuby bolí zdánlivě bez příčiny a tvoří se pod nimi "váček-neváček"
 • Klesá tělesná teplota, často až k 35°C
Psychické příznaky
 • Intenzivní, živé sny, často nebývale hrůzostrašné. Může se jednat o válku nebo nejrůznější příšery. Uvolňujete staré vzpomínky.
 • Pocity obrovského vnitřního smutku bez zřejmého důvodu. Uvolňujete svou minulost (jak z tohoto, tak minulých životů) a to způsobuje smutek. Je to podobné, jako při stěhování do nového domu. Je zde smutek kvůli vzpomínkám, energii a zkušenostem starého domu.
 • Pláč bez zřejmé příčiny. Podobně jako v bodě o jednu výše. Je dobré a zdravé nechat stékat slzy. Pomůže to odplavit staré energie. Pomine to.
 • Zvětšující se "rozmluvy a mluvení sám se sebou." Zjistíte, že k sobě mluvíte stále častěji. Najednou zjistíte, že už 30 minut chatujete sám se sebou. Zažíváte novou úroveň komunikace, která se stane plynnější, soustředěnější a hlubší. Nezbláznili jste se. Pouze vámi plyne nová energie.
 • Výpadky vědomí. Pocit, že brzy omdlíte, že nejste ve svém těle. Vaše vědomí se zrovna toulá v jiné dimenzi.
 • Záchvaty hladu, kdy sníte celou ledničku, či naopak několikadenní nechuť k jídlu.
 • Obrovské pocity samoty, i ve společnosti ostatních lidí či svých blízkých. Nepříjemné pocity ve společnosti skupin lidí. Jdete posvátnou duchovní cestou, po které musí kráčet sám. Navíc tak, jak je vám špatně, nejraději byste si někam zalezli...
Další příznaky
 • Náhlé změny v práci či kariéře. Velmi obvyklý symptom. Tak jak se měníte, mění se i věci kolem vás. Nebuďte znepokojeni, že jste stále nenašli vhodnou práci. Jste v proměně a možná uděláte několik pracovních změn, než se usídlíte v pozici, která vám bude zcela vyhovovat.
 • Uvolňování z rodinných vztahů. Se svou rodinou jste spojeni prostřednictvím karmy. Zpracováním karmy se pouta postupně uvolňují a jste volní. Budet to vypadat, že se kamarádům a rodinným příslušníkům vzdalujete, ale pomine to a budete mít šanci navázat vztahy nové úrovně.
 • U některých činností už prostě nemůžete vydržet. Nemůžete se již v klidu dívat na televizi, či dělat jiné činnosti, se kterými jste dříve neměli problém.
 • Obrovská touha odejít Domů. Říkáte si co na této šílené planetě pohledávám? Kde je láska? Kde jsou mí blízcí? Proč nejsem s nimi? Není to sebevražedná nálada. Nejde o prožívání pocitů frustrace, ale hlubokého stýskání po něčem, co tak důvěrně znáte.
 • Energie chodí doslova ve vlnách. Někdy celý den něco pociťujete, s výjimkou například dvou hodin, kdy se vám zcela uleví a pak to začne nanovo. Dříve to bývalo obráceně, ale s blížícím se vstupem Země do fotonového pásu Světla 21. prosince 2012 se poměr obrací...
Nic takového se vám zatím neděje? Ještě nepřišel váš čas. Transformace vás v každém případě v nejbližších letech dříve či později zasáhne. Až do této chvíli se týkala zejména duchovně pracujících či citlivých lidí, zásah bude větší a větší každým dnem.... Záleží také na tom, v blízkosti koho zrovna žijete, s kým si povídáte, s kým pracujete, s kým se milujete... tyto vztahy mohou případné vaše změny buďto urychlit, nebo zabrzdit. V omezené míře (menší, než je nám předkládáno k víře) transformační proces ovlivňuje i strava. Věřte, že vaše tělo si přesně řekne, co potřebuje a co už nemůže, nevěřte knihám a duchovním guruům, že musíte být vegetariány, či cokoliv jiného. Věřte sami sobě a svému vnitřnímu Bohu!
Pevně věřme, že lidé definitivně z povrchu zemského nezmizí, byť si o to některými svými myšlenkami a činy říkají. V každém případě nás však nečekají lehké časy.
Někdy příště si povíme, co na transformační delirium zabírá, i když jen velmi zvolna.
Článek je z připravované knihy o transformaci, kterou bych chtěl přes léto dokončit, aby se dostala ještě na vánoční trh.Článek rozesílejte svým známým, když rozesíláte všelijaké další kravinky, tohle je aspoń přínosné, resp. se může ukázat zdraví či život zachrańující. :)
Děkuji šéfredaktoru Jiřímu Maškovi za jeho svolení ke zveřejnění na těchto stránkách.

Příčina astmatických potíží a polypů v nose u Simony

19. července 2007 v 11:00 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
Dobrý den ,
nevím zda můj dotaz bude správný, ale objevila jsem Vaše stránky, a jsou velmi krásné. Tak si troufám Vás oslovit se svým problémem astmatu a polypů v nose, které mě sužují už pomalu 20 let. Nebyla jsem v dětství vůbec nemocná, ale jakmile jsem se vdala, a byla to asi špatná volba partnera, tak jsem poprvé zkusila, co je to astmatický záchvat. Měla jsem asi za úkol mého manžela nějakou dobu na tomto světě doprovázet, ale stálo mě to toto nepříjemné onemocnění,a možná jsem si ho sama i přivolala, svým přístupem, a tím, že jsem tak trochu stvoření na zabití a není to se mnou lehké, ale přesto bych si moc přála trochu vydechnout a znovu volně dýchat, pokud je to možné. Nevím zda na můj dotaz půjde najít odpověď a jestli se někdy stane a já budu moci znovu volně dýchat , snažím se, ale nenacházím správnou cestu nebo jsem málo trpělivá, nevím, třeba najdu ve Vaší odpovědi, pokud nějaká bude, něco co mě navede a dodá naději, a když to má být můj úděl, tak aspoň se budu snažit ho lépe snášet.
Ještě jednou děkuji za Vaše stránky a s pozdravem Simona

Odpověď:
Zdravím paní Simonu
a píši odpověď psanou automatickým písmem:
"Nemoc, která vypukla v době poznání se s manželem souvisí s následky minulých karmických životů.Něco jí na něm vadilo, něco " nemohla vydýchat", něco měla řešit ihned při prvních náznacích, ale neřešila, něco, co možná skrývá před světem.
Tyto uvolňující se negativní energie přicházejí z podvědomí do vědomí, způsobují záchvaty nebo se tak zhušťují , že vytvářejí hmotné překážky- polypy.
Astma je znakem vnitřního nepokoje, také nedostatkem sebekritiky. Máte řešit 3 karmické životy:
1. ve starém Egyptě-
Simona- muž- manžel, současný manžel jeho žena, která se starala o domácnost a děti. Protože manžel byl hodně vytížený, většinu času nebyl doma, našla si žena milence. Manžel - Simona tuto skutečnost " nevydýchal", od rodiny odešel a už se o ni nikdy nezajímal. Z tohoto života je třeba odpustit sobě i protějšku špatný přístup ke společnému životu.
Další život se odehrál v 1. stol.,
byli sourozenci. Simona byla proti tomu, aby se její bratr stal stoupencem učení Kristova. Bála se pronásledování římskými vojáky, její obavy se potvrdily. Bratr byl umučen. Odpustit sobě výčitky vůči bratrovi a odpustit všeobecně všem římanům pronásledování židů.

Poslední život - 12. stol.- Austrálie.
Oba byli byli příslušníci jednoho kmene domorodého obavatelstva. Dívka Simona si vyhlédla tohoto chlapce jako svého partnera. Ještě než to mohla uskutečnit, zahynul v buši při lovu. Měla velké výčitky vůči sobě za to, že svůj cit tajila- odpustit si.
Vrátit se v současném životě tam, kde se objevil první záchvat- najít příčinu, co se Vám nelíbilo, co jste tajila, co jste nechtěla vyjevit a tuto skutečnost dodatečně zpracovat."
Na blogu najdete rubriku meditace na odpuštění , najdete tam i jednodušší postup i složitější postup, jak to udělat. Možná by nebylo na škodu podívat se i na předchozí stránky na ic.cz. Je také potřeba soustředit se na správné dýchání, možná by nebylo marné cvičení jogy. Je třeba pracovat na celkovém klidu, je to dlouhodobé, ale může to být prospěšné. Polypy v nose asi jenom odstranit chirurgicky, když už jsou.
Přeji Vám hodně pěkné práce, ať se Vám daří.M.Bolesti hlavy u Zdenky K.

18. července 2007 v 11:00 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
Milá paní Zdenko,
bolesti hlavy u Vás jsou také způsobovány špatnou průchodností meridiánů, které jdou přes svaly na krku přes hlavu.
Je potřeba zajistit následující - cvičení, masáže- udržovat tělo proužné, aby energie mohly volně proudit. Jakmile se vytvoří kdekoli a jakýkoli shluk negativních energií, způsobí blokádu, přes kterou se tlačí energie. A toto vyvolává bolest / pokud na fyzickém těle není nějaké ložisko jiné /.
Najděte si na blogu články a obrázky o meridiánech a podle bolestivých míst pak také můžete usuzovat, který orgán má potíže. Upravte pitný režim, upravte stravu, čistěte tělo jak fyzické tak jemnohmotná těla pomocí jednoduché meditace arch. Rafaela, kterou tam také najdete. Je tam i rubrika meditace na odpuštění, tak se tam inspirujte. Co se týká Vašeho minulého manželství. Rodiče mohou požádat o pomoc za svoje děti, mohou rozhodnout za ně. Ale za dospělého člověka nemůže rozhodovat nikdo jiný. Pokud nepožádá o duchovní pomoc on sám, nedostanu příležitost cokoliv udělat. Pokud tomuto způsobu nevěří, ani bych mu pomoci nedokázala.
S pozdravem M.


Likvidace negativních energií pomocí světelných kuliček

17. července 2007 v 9:00 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
Milá paní Marie,
neustále pročítám vaše stránky a je to úžasné, pořád nacházím nové věci i když to čtu pořád dokola.Chystám se na očistu také u sebe,ale není mi jasné,i když jsem se dívala pozorně a hledala více,kde se nachází kostrční čakra, je to přímo na kostrči?
A ještě temenní čakra je zezadu anebo nahoře?No nezlobte se prosím na mě,musím si být jistá.
Pak paní Marie bych se chtěla zeptat, jestli víte, co znamenal zase můj sen.Měla jsem zase sen,tak jako před tím s těma dušema.Tentokrát si jen pamatuji tmu nebo přítmí a já stála a kolem mě byly černé fleky nebo terče/bylo jich tam dost/,snad to vypadalo jako velká kaňka a já jsem měla najednou v rukách jakousi světlou kuličku,nevím kde jsem je brala,prostě se mi samy objevovaly v rukách a házela jsem je na ty fleky,které pak pohltilo světlo a zmizely. Pořád na to myslím, vrací se mi to pořád a pořád,tak nevím asi to něco znamená,ale nevím co?Bojím se, abych něco nepokazila,myslím,že musím něco udělat důležitého,ale co?S čím to má souviset? Tak se obracím opět na Vás. Nikdo jiný mi neporadí.
Moc Vám děkuji a zdravím Vás.Jana H.

Odpověď:
Paní Jano,
temenní čili 7. čakra je nahoře na temeni hlavy a otevírá se trychtýřem vzhůru. Kostrční čili 1. čakra je na dolním konci páteře a otevírá se směrem k zemi. Všechny ostatní jsou na páteři a otevírají se trychtýři jak dopředu tak dozadu našeho těla.
No a ten sen , ten je úplně jasný, vesmír vám přímo dává návod na meditaci, jakým způsobem se můžete čistit od negací. Jakékoliv negativní energie, ať jsou to formy myšlenek, citů, pocitů, řeči atd.,se projevují jako černé, tmavé a těžké energie. Tyto energie buď poletují kolem nás nebo je máme v auře a mohou být naše vlastní, které jsme si vytvořili nebo mohou být cizí, třeba nás někdo kritizuje, pomlouvá, nebo mohou být aktivované z podvědomí do současného vědomí, když se nám otevře nějaká karma k vyřešení.
Tyto těžké energie můžeme svou představivostí přímo bombardovat, rozbíjet pomocí světelných energií. Stačí se uklidnit, "zasnít se ", zavřít oči a naučit se vyvolat si před vnitřním zrakem barevnou škálu energií. Někdo vidí dobře zelenou- energie arch.Rafaela, někdo pěknou modrou- en.klidu arch.Gabriela, někdo nachovou-en. arch. Michaela, někdo vidí přímo čistou energii vesmírnou- bílou, žlutou , zlatou, je to na otevřené intuici, ale také na cviku. No a potom je to jednoduché, sen Vám říká, že ji můžete tvarovat do kuliček a házet je na černé fleky- energie.
Budete mít zřejmě citlivé ruce a pomocí tření dlaní vyrábět mezi nimi teplo- energii, kterou zavřenýma očima můžete vidět. Vizualizace barev je velkým pomocníkem při vlastním léčení. Tyto léčivé barvy můžete pomocí rukou zavádět i do bolestivých míst a tak si pomáhat. V rubrice meditace na odpuštění máte i jednoduchou meditaci na čištění pomocí zelené- smaragdové barvy arch. Rafaela. Potom už záleží na nápaditosti. Každá myšlenka má velkou sílu, proto pozitivní myšlenky ve spojitosti s barevnými léčivými energiemi nám pomáhají.
S pozdravem M.
Dotaz Jaroslavy na samovolné přemísťování předmětů

16. července 2007 v 10:00 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
Píšu za kamarádku Danu. která má tyto problémy a dlouho už hledá pomoc. Děje se jí toto :
Začalo to pocitem kroucení levým uchem, bodavýma bolestma hlavy, neklidné spaní, probouzela se s opuchlýma- ubrečenýma očima, celkové chvění.
Dále se stávaly tyto záhady- přemisťování předmětů, nebo vyskočily klíče z mističky na zem, hodinky letící místností, samozapínání televize, v noci prudké samootevření dveří do ložnice - stalo se několikrát.
Přítelkyně Dana, která už hledá pomoc delší dobu, by chtěla vědět proč se jí to děje, co to způsobuje a jak se tomu postavit. Tyto vě ci se jí dějí od r. 1998 a zhruba před 2 lety se to projevilo i zdravotními problémy- zvýšený cukr, cholesterol, bolest cestující levou stranou břicha až do zad.
Paní Blankytná, moc Vás prosím o pomoc alespoň touto cestou, když není možnost osobního kontaktu.Velice Vám důvěřuji, vím, že nic není v životě pouhá náhoda a mě se nejméně měsíc předtím, než mě kamarádka Jaroslava nalezla Vaše stránky stávalo, že jsem si často pobroukávala písničku - "Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankytné".
Odpověď:
Zdravím Danu i Jaroslavu.
První odpověď se týká problémů v domě.Vše, co jste popisovala a co se týká zmatků a problémů ve Vašem domě, způsobuje přítomnost duše utonulého chlapce.
Ne náhodou jste se vyskytla v místě této tragedie. Vaše duše mají nevyřešené dva karmické životy. Duše poznala Vaši dušičku a přidala se k ní. Odmítla opustit tento svět. Teď ale už vidí, že její existence bez vlastního těla je jenom živoření, že si svým rozhodnutím připravila očistec na zemi.Ráda odejde, ale čeká ještě na vaše odpuštění.
Starší život se uskutečnil v 1.století. Setkaly jste se jako ženy s odlišnými názory. On jako žena- římanka- manželka velitele římského vojska, které ubližovalo,mučilo a bralo životy židům za to , že hlásali učení Krista. Vy, jako židovská žena jste ji hodně nenáviděla. Je potřeba odpustit sobě i jí.


Další život se uskutečnil v 19. století,
žili jste jako muži-v Jakutsku, živili jste se rybolovem. Vypůjčil jste si od souseda loďku, ale neřekl Vám, že je děravá. Zjistil jste to poměrně daleko od břehu. Nestačil jste se už vrátit. Zahynul jste v ledové vodě řeky. Zde je potřeba odpustit jeho duši to, že jste jeho přispěním přišel o život. Pokud v těchto věcech nejste zběhlá, najděte si na blogu v rubrice meditace na odpuštění jednoduchou meditaci a pokuste se odpustit. Pokud to nepůjde, zkuste to modlitbou. Potom se ozvěte a pomohu Vám jeho duši odvést do jiného světa. Nebo se pokuste se svou kamarádkou o jeho odvedení.


To je ta první část odpovědi. Druhá by se měla týkat vašeho manželství. Máte s manželem neřešených 5 karmických životů. Je to docela dost práce a zatím práci máte.

Až budete mít vyčištěný byt, rozhodnete se, zda budete pokračovat na odpuštění manželovi. Zatím si zkontrolujte, zda Vás zase nějak nepodfoukl.
Až bude duše odvedená, měla byste si byt vyčistit. Zkusím Vám přeposlat výtažek z jedné knihy, kde si můžete najít razantnější způsoby vyčištění, aby byly odstraněny všechny pozůstatky energií, které tam nepatří.
Zdraví Vás M.

Rada

15. července 2007 v 8:00 | Bruno Ferrero: Živá voda pro duši |  Moudrosti od různých autorů
Do manželské poradny přišla žena a stěžovala si:
"Mám velký problém s manželem. Jakmile večer přijde domů, začneme se strašně hádat."

Odborník odpověděl: "Ale to je snadná pomoc."
"Co tedy mám dělat?"
"Každý večer, jakmile uslyšíte, že se manžel vrací, vezmete si tyhle čtyři pilulky. Nezapomeňte, že je musíte dát do úst jednu po druhé, ne najednou, a musíte je celé velmi pomalu vycucat."
Za týden se v poradně žena objevila znovu a celá zářila.
"To jsou opravdu zázračné pilulky! Dejte mi ještě jednu krabičku, prosím vás. Od té doby, co jsem je začala brát, jsme se s manželem večer ani jednou nepohádali."

Pozvání na celosvětový rituál k oživení energetické sítě Země

14. července 2007 v 7:00 | Iva Sedláčková |  Meditace
Celosvětový rituál k oživení energie sítě planety Země
Rituál
Nažhavte energetickou síť planety (Fire the grid) - pozvánka ke
skupinové celosvětové meditaci.

Kdy: 17. července 2007 v
11:11 GMT (což je 13:11 středoevropského
letního času).

Kde: kde zrovna budete, sami či ve skupině (ve skupině se energie
mnohonásobně zesilují).

Jak dlouho: jednu hodinu

Jakým způsobem: Záleží na vás, jak jste zvyklí a jak je to pro vás
příjemné. Jestliže jste zvyklí se modlit, tak se modlete za víru a
splnění úkolu rozsvícení energetické mřížky planety a správné napojení
lidstva na tuto energeticko informační síť. Jestliže jste zvyklí
meditovat, vytvořte si záměr posílání lásky, energie a léčení
energetickému srdci planety. Jestliže nejste zvyklí na nějaký rituál,
prostě si v klidu sedněte a opakujte si větu: "Nabízím svoji energii k
léčení tohoto světa a lidí." Nebo jiné pozitivní přání naděje, lásky a
touhy po změně, která se má v našem světě realizovat.

Hudba ke stažení pro zpříjemnění meditace:
Anael-Be-Still-Thy-Soul ; Heaven-&-Earth-Spirits ; Sky-Sent

Další podrobnosti o celé akci:
http://www.firethegrid.com

Shelley Yates, příběh iniciátorky projektu
Projekt vznikl po tragické automobilové havárii, kdy Kanaďanka Shelley Yates následkem smyku vjela se svým čtyřletým synem do bažiny nedaleko od Halifaxu, Nova Scotia a utopila auto i sebe se synem. Její havárii viděli okolo jedoucí a přivolali záchranáře, kteří ji vyprostili asi po 15 minutách z vody v bezvědomí nevykazující známky života, jejího syna podstatně později ve stavu nedávajícím žádnou naději.
Záchranáři ke svému velikému údivu Shelley oživili, ale syn se neprobral. Odvezli ho na jednotku intenzivní péče, protože vykazoval zbytky jakýchsi tělesných funkcí, zoufalé matce však nedávali žádnou naději. Shelley si najednou uvědomila, že měla v bezvědomí komunikaci s bytostmi světla, které jí daly jasnou instrukci, ať si zachová pod vodou víru a klid, protože se ona i její syn znovu vrátí do života, neboť mají v nadcházející době transformace Země a lidstva důležité poslání. "Tvůj syn potřebuje co nejvíce láskyplné energie a víry. Pošli k němu co nejvíce přátel a hodných lidí!" Tito lidé se postupně každý po dobu 20 minut dotýkali nehybného těla chlapce na jednotce intenzivní péče, předávali mu sílu a lásku ze své aury, povídali mu , zpívali, cokoli hezkého je napadlo. Nepřetržitě dlouhé tři dny.
Syn se "zázračně" probral a byl odpojen od resuscitačních přístrojů bez jakýchkoli následků, čemuž lékaři nedokázali uvěřit. Shelley se ptala světelných bytostí: "Co tedy ode mne chcete?"
Vize a komunikace s bytostmi světla Shelley ukázaly, že podobně jako pevný láskyplný záměr mnoha lidí dokázal probudit z mrtvých jejího syna, tak stejně dokáže na vyšší úrovni vyléčit lidstvo a planetu ze současného chaosu a úpadku civilizace.