Srpen 2007

Pomůcky pro přicházející změny při zvyšování našich vibrací

31. srpna 2007 v 8:00 | Germane |  Moudrosti od různých autorů

Tento text předal Germane prostřednictvím Lyssy Royal
Dnes si promluvíme o některých fyzických změnách, kterými vaše těla procházejí a budou procházet, jak se vaše vibrace zrychlují. Podívejme se nejprve na fyzickou úroveň. Jaké tělesné změny můžete očekávat? Co můžete dělat, abyste tento proces ulehčili a snáze jím prošli?
Tedy prvotní změna se týká elektrického systému vašeho těla. Nemusíte si nezbytně uvědomovat, že elektrický systém člověka je neustále v činnosti. Elektrické pole vašeho těla je doslova energií, která překládá ducha na hmotu. Jste z více než 90 procent složeni z vody a pořád vámi proudí elektrický proud. Nyní dojde ke zvýšení napětí. Takže je třeba se podle toho zachovat.
Znamená to, že voda se pro vás stane zřejmě důležitější než kdykoli předtím. Nejen její požívání, ale také ponoření se v ní (ať už formou koupelí, sprchy, vířivky), je velmi důležité. Podstatná je i přítomnost vody, ve vašem aurickém poli nebo na vašem posvátném místě (doma). Navrhujeme tedy pít tolik vody, kolik můžete, a to raději ne vodu z kohoutku, ale vodu očištěnou reverzní osmózou nebo jinak, podle vašich možností. (V ČR se na většině místech voda z kohoutku příliš neliší od vody v lahvích, snad jen o něco vyšším množstvím chloru, pozn. PP.) Také jezte jídlo, které má vysoký obsah vody, což je ovoce a zelenina.
Dále si dovolte cítit se tekutě. To je dost abstraktní, ale jde o to, že kdykoli se cítíte unavení nebo emocionálně nevyrovnaní, představte si sami sebe jako řeku, jako proud. Čím více si dokážete představit sebe, jak plynete jako řeka, tím více usnadníte elektrické změny, kterými prochází vaše tělo a planeta.
Dalším návrhem (vedle požívání) je mít vodu blízko sebe, pokud můžete. (Není třeba se tím stresovat, protože nic se vám nestane, když to nebudete dělat.) Například některé klenoty v sobě zahrnují vodu. Pokud cítíte, že vás nějaké takové přitahují, noste je. Voda tak bude ve vašem aurickém poli. Také můžete sedávat u jezera, dát si nohy do vody nebo si naplnit vanu. Čím blíž se dostanete k vodě v době, kdy cítíte, že potřebujete dobít, tím to pro vás bude lepší. Používejte svou představivost! Můžete použít i zvuk vody, protože váš sluch ve vás vyvolá stejné procesy.
Sprchování a koupání se je také skvělý způsob, jak dostát své denní dávky vody. Voda vyčistí vaše elektromagnetické pole. Když se koupete nebo sprchujete, pomáhá to uvolnit emocionální toxiny, což vám pomáhá zůstat vnitřně čistí. Jestli si chcete dávat do koupele krystaly, je to naprosto v pořádku.
Pokud žijete ve městě, může být také užitečné vytvořit si v bytě malé vodní prostředí. Kupte si třeba akvárium a naplňte ho vodou, hezkými kamínky, krystaly a čímkoli, co se vám líbí, tak aby to pro vás představovalo mírumilovné místo. Položte si ho vedle postele nebo někam, kde se na něj můžete dívat a vnímat tak prostředí vody. Případně si můžete pořídit i rybičky. Tělo bude na takovou přítomnost vody reagovat dobře a bude pokračovat ve svém pročišťování a v přidávání napětí v elektrickém poli.
Očišťujete se z toxinů třetí hustoty. Mnohé zásadní 3D kvality se přemění na 4D, jak se budete stávat čistějšími. Většina planet čtvrtého rozměru má velká množství vody. Vaše planeta je vlastně dost jedinečná, když má tolik vody v realitě třetí hustoty.
Vaše planeta je též vědomí, kterého jste součástí. Žijete v symbióze a odrážíte jeden druhého ve svých vlastních transformacích. Vaše planeta tedy také vidí svou potřebu vody. I když to vypadá tak, že vytváříte tuhle hroznou díru v ozónové vrstvě, ve skutečnosti pomáháte planetě rozpouštět ledovce, aby získala vodu, kterou potřebuje. (Bylo prokázáno, že na ztenčování ozónové vrstvy nemá ani tolik vliv technologie jako jisté řasy žijící v oceánech. Ať je to tak nebo tak, všechno má svůj hlubší smysl, včetně ozónových děr. Viz také značně kontroverznější článek Slunce říká DOST!, pozn. PP.) Takže opět - všechno je propojené. Vaše planeta také udělá, co je třeba, aby získala vodu, kterou potřebuje.
S vodou přichází detoxifikace (odstraňování zplodin, čili toxinů). Mnozí z vás už provádějí nějaký detoxifikační program. Můžeme jen říct, že projít nějakým druhem detoxifikačního programu je pro vás velmi prospěšné, ať už jde o očistu střev, pití jen ovocných šťáv, půst, specifické diety, je to na vás, co je pro vás vhodné. V dlouhodobějším pohledu je to pro vaše těla a elektrický systém obrovská podpora, protože v něm bude méně rušení. Na toxiny se můžeme dívat jako na elektrickou interferenci (rušení).

Co dělat při nedostatku energie, případně pocitu špatné rovnováhy

30. srpna 2007 v 9:00 | Marie Blankytná |  Zdraví
Náprava rovnováhy
Máme-li na schodech pocit nejistoty, případně pocit špatné rovnováhy tak, že se obáváme pádu, může být příčina v tom, že naše těla nejsou dobře sladěna. Znamená to, že nejsou v ose a že některé z nich je vychýleno. Stává se to například v případě velmi těžkého stresu.
Náprava v tomto případě spočívá v tom, že po dobu 3 týdnů provádíme 3x denně následující cvičení:
 • uděláme špetku z ukazováčku + prostředníčku nebo z palce+ukazováčku + prostředníčku a ošetříme tlakem oblast pod lícní kostí směrem od nosu k uchu, místečko po místečku. Projdeme dráhu 5x
 • masírujeme oblast kolem každého ucha-začneme v části, která je nejblíže tváři, jdeme nahoru po obvodu / ne po boltci, nýbrž po kůži/, pak za uchem směrem dolů po ohýbači až ke líční kosti - 5x
 • navlhčit si dlaně vodou, pak je přiložit na uši, otevřít ústa - důležité, 3x zapumpovat dlaněmi, aby se vytvořil dostatečný podtlak a v uších střelilo, když prudce odtáhneme ruce - asi 5x provést
Obvykle již po 2 dnech provádění tohoto cvičení cítíme znatelnou úlevu.
Jakodoplňující cvičení k nápravě rovnováhy je dobré provádět vyrovnání polarity následujícím způsobem:
 1. třikrát nádech pravou dírkou a výdech levou - držet na nose z jedné strany palec, z druhé ukazováček+prostředníček
 2. naopak - třikrát nádech levou dírkou a výdech pravou
 3. položit pravou ruku na levé rameno a udělat 3 otočky vlevo
 4. položit levou ruku na pravé rameno a udělat 3 otočky vpravo
 5. zkřížíme ruce tak, že pravou dlaň dáme na levé rameno a levou dlaň na pravé rameno a vědomím se ponoříme do srdce - provedeme tím stabilizaci
Výroba nové energie
 • pomocí našich prstů promasírovat vlasatou pokožku hlavy
 • svítit baterkou na 3. oko pár minut
 • ukazovák+prostředník jedné ruky dát na třetí oko, druhou ruku položíme na zátylek, zhluboka dýcháme a představujeme si proudící eneergii do celého těla, jak omývá všechny buňky a všechny orgány se omlazují
 • jednu ruku položit na pupek a druhou masírovat místa pod klíčními kostmi, pak nad klíčními kostmi
 • nabíjení přední střední dráhy - jedna ruka na pupek + druhá štípat horní ret
 • nabíjení zadní střední dráhy - jedna ruka na pupek + druhá tlačit na kostrč
 • promnout celý okraj ušních boltců
 • promasírovat a protáhnout prsty na rukou i nohou
Aktivace imunitního systému

Slezina - levou ruku položit pod levý žeberní oblouk a špetkou z prstů pravé ruky poťukávat na střed hrudní kosti - brzlík , celkem 19 ťuknutí.


Co se bude dít v měsíci září

29. srpna 2007 v 19:25 | Martina |  Záhady a tajemno
Elektronickou poštou se ke mně dostal následující text, a protože obsah je velmi zajímavý, je zde. Teprve se zpožděním jsem zjistila, že jde o článek z velmi zajímavých a hodnotných esoterických stránek na adrese
Autorkou těchto stránek a přijatých vzkazů je Martina, čímž se jí omlouvám, že jsem ji hned neuvedla.

Co se bude dít v září 2007?

Od září se začne naplňovat proroctví ohledně otevření brány a vzestupu hladiny energií na nejvyšší možnou míru.
Všichni, kteří toto pocítí, budou do jednoho vnímat spoustu mimosmyslových informací. Projevy budou velice krátkodobé, dokud se vše opět neustálí. Všichni, kteří pocítí tyto změny, budou samozřejmě také sami od sebe požadovat změnu ve svých životech, neboť takto již pro tyto duše není možné žít.
Lidé se k těmto projevům budou stavět velice odmítavě, neboť si nebudou vědomi toho, proč se jim to děje a bude to vyžadovat spoustu trpělivosti a zároveň zásadní změnu v jejich životních postojích, neboť to, čemu se budou nejvíce bránit, udeří s nebývalou silou.
Energie budou přicházet ve vlnách a každá vlna bude doprovázena změnou okolního počasí. Změny počasí probíhají neustále, avšak změny, které budou provázet tyto energetické náboje, budou velice málo patrné.
Během září také nastane otevření brány Slunce, která bude sama nasávat veškeré negativní energie ze Země. Nelze říci, že se Země očistí, ale bude moci odejít další část těchto energií, nastřádaných zde během spousty minulých let. Teprve poté nastane mírná úleva, i když celkově velice nepatrná. Lidé budou stále pociťovat tytéž příznaky jako dosud, neboť jsou součástí transformace. Možná se objeví i další příznaky, jako například tlaky na srdci a oběhové problémy.
Nelze říci, že tyto problémy je jednoduché překonat, ale ten, kdo se bude vědomě snažit postoupit do vyšších vibrací, zvládne tyto problémy daleko snáze. Příchozí energie jsou pouze předzvěstí dalších, daleko silnějších, které budou přinášet nové informace a proudit do myslí těch, kteří mají ve svých kódech kód pomoci ostatním a kód světlonoše pro hledající a tápající.
Vše se začíná měnit a během několika let se projeví následky těchto změn, neboť je žádoucí, aby tyto změny proběhly. Spousta informací přijde na Zemi ještě během tohoto roku. Tyto informace byly spoustu tisíců let drženy v tajnosti a nyní nastává čas jejich návratu k lidem, kteří s nimi budou umět naložit. Tito lidé budou ti ,kteří budou učit ostatní. Takto však se bude také zčásti měnit temnota na světlo.Spousta energií ještě nemůže tu tmu proniknout, ale přichází doba, kdy se proud energií neustále zesiluje a jejich působení se bude projevovat okamžitě po jejich dopadu na určené místo.
Nakonec opět moc a moc odvahy dotáhnout věci do konce a víru, která i hory přenáší.


Sen o dračí síle a drakovi

29. srpna 2007 v 12:00 | Marie Blankytná |  Sny a jejich výklad

24.7.2007 23:26

Dobrý den ,
ráda bych se zeptala, co může znamenat sen ,který jakoby na pokračování trval tři dny ,zdálo se mi o dracích ,kteří mi dovolovali používat dračí sílu.Ve snu jsem cítila ,že i když jsem člověk ,tak k nim patřím a jeden z draků byl dokonce mým druhem.Děkuji za výklad Majka

Odpověď:

Milá Majko,
posílám výklad snu pomocí automatického písma:
"Dračí síla v tomto snu je vyjádřením její vlastní síly, která je zatím ukrytá uvnitř její duše.
Ať vyhledává dobré lidi - léčitele, kteří ji budou učit, kteří jí pomohou najít, v čem ta její síla je a jak by ji mohla správně používat, protože síla se dá využít k dobru nebo zneužít ke zlu.
Proto ať dává pozor, s kým se stýká, jakým způsobem žije, aby se tuto sílu naučila používat k dobru, k pomoci nemocným lidem, postiženým lidem, lidem v nouzi - tímto směrem by měla jít.
Měla by svoji sílu spojit se silně založeným protějškem. Pokud by spojila svůj život s člověkem, který nebude její kvalitu uznávat, půjde proti ní, bude ji kritizovat, bude její síly oslabovat a ona bude ochabovat."

Sen o bojišti, umírání a návratu do života

28. srpna 2007 v 7:00 | Marie Blankytná |  Sny a jejich výklad
Dobrý den paní Marie,
chtěl bych Vás poprosit o výklad mého snu,pokud to bude možné.
Zdálo se mi, že jsem byl v bitvě, kde se bojovalo proti - nevím čemu. Měl jsem ochránce - mladého statného muže se světle hnědými vlasy a ten při mně stál vždy a všude. Jednoho dne, ale ochránce zeslábl a začal umírat. Moje mamka ležela nedaleko a taky umírala. Ochránci jsem dal energii v podobě všech barev duhy a mojí mamce jsem dal energii, která se přeměnila na oranžový proud vzduchu. Potom ochránce zmizel a mamka se vyléčila a umíral jsem zase já. Moje mamka řekla, že se uvidíme za 3000 let. A já jsem nakonec obživl a nezemřel jsem.
Za výklad snu Vám moc děkuji.
Milý Otakare,
Váš sen otevřel jeden náš společný život, a sice mezi Vámi a námi dvěma /Marie a Milada/, které tyto stránky tvoříme. Jednalo se o život ve starověku v Tibetu, a z tohoto života plynul silný karmický svazek, který byl včera a dnes rozvázán a duše byly uvolněny k samostatnosti. Na Vašem těle byl vytvořen těmito negacemi blok na 5., 6., a 7. čakře a mohl jste cítit nepříjemnosti spojené s těmito oblastmi. Jestli o tom nic nevíte, najděte si články o čakrách na blogu.
Sdělení pomocí automatického písma:
"V tomto životě jste žili všichni tři jako duchovní učitelé duchovních nauk. Když jste je učili, museli jste je sami dodržovat a žít v souladu s Vesmírem. Otakar zneužíval svoje znalosti pro své výhody materiální i v osobním životě, užíval špatně svou životní sílu, žil nevázaným sexuálním životem a dával špatný příklad svým žákům, které nabádal ke stejným praktikám. Upozornili jste na něj a žádali jste nápravu nebo vyloučení z řad duchovních učitelů.
Vyloučili jej a musel odejít z tohoto duchovního zařízení.
Velmi Vás nenáviděl a svolával na vaše hlavy vše špatné."
Konec automatického písma.
Výklad jeho snu pomocí automatického písma:
"Vysvětlím Otakarovi tento sen. Je to sen instruktivní, který mu dává najevo možnost, kterou se může zabývat. Je to i možná náplň jeho života.Účast na bojišti - žije v čase bojů mezi dobrem a zlem. Útočí na Vás mnoho temných energií reklamami počínaje, přes nejrůznější lákadla až k sexu jako zboží konče. Ten, kdo tomu podléhá, stává se obětí = konzumentem negací, které ho vrhají do propastí civilizačních nemocí. Jeho ochránce se světle hnědými vlasy je jeho anděl strážný, který umdlévá z námahy, kterou musí vynakládat k jeho ochraně. Protože Otakar těmto lákadlům podléhá, jeho anděl strážný je těmito negacemi vytrhovaný z aury Otakara. Andělův boj je těžký, protože je zasažen všemi negacemi, které Otakar pouští do své aury. Otakar si toto uvědomí a vytáhne z nevědomí do vědomí dávno zasunuté vědomosti a poznatky o síle léčení energiemi /slova - barva - hudba/. Použije tuto energii dobra - lásky a jeho strážce "ožívá" = vrací se do jeho aury. Totéž se děje s maminkou. Vpuštění negací - lákadel do svého života,to znamená propad do starostí a negací.Potom návrat do života pomocí energií od Otakara.Nakonec on sám - propad - návrat = i sám sobě může člověk pomoci energiemi správně správně volené a zesílené myšlenky, všeobjímající lásky, barvami, hudbou, cvičením a správnm přístupem k životu. Tento sen má dva hlavní významy:
 1. dává mu najevo, jaký potenciál v sobě nese jeho duše
 2. ukazuje mu nástin jeho života. Bude-li žít zatažen do tohoto světa "lákadel", je to varování proti dopadu do nemocí následkem života, který není v souladu se zákony kosmu. Jeho duše mu jasně ukazuje, proč zde je. Ukázala mu, jaký poklad v sobě nese, ale musí jej v sobě odhalit pomocí práce na sobě, se svým tělem, se svými myšlenkami.
Jeho duše je duší indigovou, která přišla pomáhat bojovat s tímto zlem kolem Vás a bojí se, že Otakar se na svůj úkol nemůže rozpomenout nebo na něj zapomene." - Konec automatického písma.
Protože tento Váš sen otevřel náš společný život výše popsaný, považovala bych ho za sen varující před zneužíváním energií - hlavně energie sexuální, která patří do oblasti 2. čakry, a té odpovídá oranžová barva.
Zdraví M.

Pozvánka k účasti na Dnech Dobra

27. srpna 2007 v 20:22 | www.thedaysofgood.org |  Pomoc planetě Zemi
DNI DOBRA : "ZMEŇME SPOLU SVET !"
P O Z V Á N K A

Milí priatelia, - ľudia našej prekrásnej planéty Zem!
Srdečne Vás pozývame na "DNI DOBRA", ktorými všetci spolu môžeme ZMENIŤ SVET na:
LEPŠÍ, KRAJŠÍ, LÁSKAVEJŠÍ, ŽIARIVEJŠÍ!!

Táto veľkolepá celosvetová akcia sa bude konať v dňoch
9. 9. - 18. 9. 2007 a zapoja sa do nej všetci tí ľudia Zeme (bez rozdielu národnosti, vyznania či filozofie, kultúry, pohlavia, vzdelania, profesie, veku, či rasy...), ktorým nie je ľahostajný vlastný život, či život ich blízkych, život vo svojom okolí, dedine či meste, svojej oblasti, krajine a vôbec, život na planéte Zem ako taký! Nezáleží na tom, kde sa počas týchto dní nachádzaš. Môžeš sa zapojiť so svojim Dobrom, nech si kdekoľvek na svete, každý podľa svojej vôle, cítenia, schopnosti, možností, viery a vyznania. Nech sa však v týchto dňoch každý zameria len na tie úplne NAJVYŠŠIE HODNOTY a NAJVYŠŠIE DOBRO aké si len dokáže predstaviť.

Nezáleží na tom, kto s touto myšlienkou prišiel. To vôbec nie je podstatné! Podstatné je to, že SVET a ŽIVOT v ňom sa môže ZLEPŠIŤ ! K tomuto je však potrebné, aby sa do "DNÍ DOBRA" zapojilo čo najviac ľudí, aby spojili svoje srdcia v jedno obrovské a nasmerovali svoje mysle k uskutočneniu toho NAJLEPŠIEHO, čo môže prísť.
Veď celé ľudstvo Zeme sme vlastne jedna veľká rodina, len o tom mnohí z nás ešte nevedia alebo vedieť nechcú ! Každý z nás je jedinečný, ale: každý je iný - odlišný od všetkých ostatných členov tejto obrovskej rodiny. Je to JEDNOTA v RÔZNORODOSTI.
Jedno máme však všetci spoločné: KAŽDÝ chce byť ŠŤASTNÝ !
A čo je vlastne "Šťastie" ?
ŠŤASTIE je RADOSŤ v SRDCI a MIER v DUŠI.
Je to spokojnosť so sebou a svojimi činmi, svojím okolím, spokojnosť so svojim životom alebo aspoň vedomie, že sa k nej stále viac približujeme, vedomie, že sa o to snažíme, každý podľa svojich možností, schopností a svojej slobodnej vôle.
Doprajme si BYŤ ŠŤASTNÍ !
Je to naše ZÁKLADNÉ PRÁVO !
Avšak doposiaľ sa toto základné právo každého človeka: "BYŤ ŠŤASTNÝ" bralo zväčša ako nesplniteľný sen ...
Prišiel čas splniť si tento "sen", alebo sa aspoň k nemu čo najviac priblížiť !

Mnohí sa možno cítia sklamaní, rozčarovaní, dezorientovaní... Nevedia, komu a čomu majú veriť a či vôbec veriť. Ak však obrátime svoje srdcia, mysle a svoju pozornosť k tomu Najvyššiemu DOBRU, prídu k nám pravdivé odpovede a začne sa nám otvárať perspektíva práve tohoto charakteru - perspektíva NAJVYŠŠIEHO DOBRA !
Myšlienky totiž nesú v sebe mocnú energiu s vlastnosťou bumerangu! To znamená, že čo vysielame do svojho okolia prostredníctvom našich často opakovaných myšlienok, to sa prejaví do hmotnej úrovne a (skôr alebo neskôr) sa k nám vracia. Takto sa podieľa na kvalite nášho života.
PODOBNÉ PRIŤAHUJE PODOBNÉ !
Tak PREČO si nezvoliť DOBRO ?
DOBRO pre seba !
DOBRO pre svojich blízkych !
DOBRO pre celé ľudstvo !
DOBRO pre celú planétu ZEM !
DOBRO pre všetko živé, čo kedy bolo stvorené !

Dosť bolo na Zemi zla, ničenia, nenávisti, chorôb, utrpenia a všakovakých problémov, ktoré sme si tu navzájom vytvárali ...
Je najvyšší čas všetko toto ZMENIŤ !
Preto odložme aspoň na pár dní všetky svoje problémy, zvady, hádky, žiaľ, nepohodu..., všetko, čo nás trápi, straší, hnevá, zarmucuje, bolí ...
VEĎ ČO JE TO VŠETKO OPROTI TAK OBROVSKEJ ŠANCI, KTORÚ MÁME VO SVOJICH RUKÁCH A KTOROU MôŽEME ZAČAŤ MENIŤ SVET DOSLOVA NA RAJ !
Je na nás dať smer ďalšiemu vývoju na Zemi !
Je na nás zlepšiť si svoje životy !
Je na nás pomôcť si navzájom !
Je na nás začať už konečne liečiť aj našu láskavú matku - ZEM !
Veď každý z nás je jedným kolieskom v obrovských hodinách - v gigantickom stroji času ...

SPOJME SA NAVZÁJOM A VYLIEČME SVET !
Vyliečme svoju dušu !
Vyliečme svoje vzťahy !
Vyliečme našu krásnu Zem !

Tým, že sa spojíme, môžeme vyliečiť rany, ktoré sme po mnohé veky tomuto svetu spôsobovali.
Nepodceňujme MOC STVORITEĽA - ZDROJA celej Tvorby tým, že mu prisúdime (dľa našej chabej predstavy) schopnosť vytvoriť len jeden smer či cestu, o ktorej si myslíme, že je tá najlepšia, najpravdivejšia, tá jediná správna... Pre každého je však najlepšia práve tá jeho/jej. Určitá cesta či smer je len jedným z mnohých prejavov Najvyššieho Zdroja !
Práve prichádza čas, kedy sa môžu tieto cesty, smery SPOJIŤ k jednému cieľu: k tomu NAJVYŠŠIEMU DOBRU !
Preto nebuďme ješitní a pochopme, že každý z nás vidí, vníma a cíti všetko navôkol trochu inak a jeho/jej pravda sa možno dosť líši od tej našej. Ale tak je to správne! Skúsme sa navzájom rešpektovať, tolerovať jeden druhého a touto rozdielnosťou sa obohatiť !
V celej tej rozmanitosti je KRÁSA, MÚDROSŤ, ČARO a BOHATSTVO TVORBY, ktoré nás majú SPÁJAŤ a nie rozdeľovať !
Skúsme spoločne pochopiť tento nádherný ZÁMER Najvyššieho Zdroja a spojme svoje sily a schopnosti !

ZMEŇME SPOLU SVET NA:
LEPŠÍ, KRAJŠÍ, LÁSKAVEJŠÍ, ŽIARIVEJŠÍ !

JE TO MOŽNÉ ! - SPOLOČNE TO DOKÁŽEME !

PAMäTAJME na DôLEŽITÚ VEC:
Do akej miery sa kto zapojí do tejto prekrásnej celosvetovej akcie, do tej miery si zlepší i svoj vlastný život! A čím viac nás bude, tým mocnejšia bude aj energia DOBRA, ktorá začne postupne meniť SVET podľa našich najkrajších predstáv!
Počas týchto pre SVET tak dôležitých dní sa koncentrujme LEN NA DOBRO, LÁSKU, MÚDROSŤ, PRAVDU, MIER, POROZUMENIE, ROVNOPRÁVNOSŤ, SÚCIT, RADOSŤ, KRÁSU, ÚSPECH, HOJNOSŤ, SPOKOJNOSŤ, LÁSKAVOSŤ, PEVNÉ ZDRAVIE ...
Zamerajme svoje mysle na tie najkrajšie aspekty !
KONAJME LEN DOBRO !
ÚSMEV je DAR, ktorý nám môže pomôcť rozšíriť po svete radosť !
Dívajme sa na svet a ľudí okolo nás láskavejším pohľadom a pokúsme sa ich už teraz vidieť LEPŠÍCH a KRAJŠÍCH !
Urobme čo najviac dobrého pre seba, pre svojich blízkych, pre svoju krajinu, pre svet ...
POMÁHAJME všade tam, kde vidíme a cítime, že treba pomôcť. Snažme sa poskytnúť pomoc alebo aspoň porozmýšľajme o tom a navrhnime ako pomôcť tým, čo pomoc najviac potrebujú, či už ide o deti, starých, zdravotne postihnutých či chorých ľudí, bezdomovcov či iné sociálne slabšie vrstvy obyvateľov, chudobné štáty, zvieratá, zdevastovanú prírodu, naše životné prostredie...
Istotne sa nájde veľa skvelých nápadov !
Hoci "DNI DOBRA" nemajú určité špeciálne zameranie - špeciálnu orientáciu, majú veľmi vysoký CIEĽ.
Je na každom z nás ako sa zapojí do tejto veľkolepej udalosti. Každý si môže vybrať pre seba ten najvhodnejší a najprijatelnejší spôsob zapojenia sa.
Tu je niekoľko príkladov:
- meditácie či modlitby,
- pomoc (sebe, iným, charitatívna činnosť, pomoc rozvojovým štátom, detské domovy, nemocnice, školy...)
- zlepšenie života, životného prostredia, pracovného prostredia ...
- pomoc prírode (čistenie, ochrana, starostlivosť o zvieratá, rastlinstvo, ...)
- skrášlenie okolia, mesta, parkov...
- vyjadrenie svojich predstáv zlepšenia života prostredníctvom umenia...
atď.
Kdekoľvek sa budeš v tento deň nachádzať, môžeš byť súčasťou tejto udalosti a spolupodieľať sa tak na tejto jedinečnej príležitosti.
Veď tisíce na prvý pohľad drobných dobrých skutkov vytvorí mohutnú masu pozitívnej energie, ktorá prispeje k tomu, aby sa Zem stala planétou MIERU, ŠŤASTIA, VZÁJOMNÉHO POROZUMENIA a TOLERANCIE, doslova RAJOM pre všetky bytosti na nej žijúce !

PROSÍME !
Nech rozšíri sa táto správa po celej Zemi, po všetkých štátoch, aby KAŽDÝ o nej vedel !

PROSÍME !
Nech sa 9. 9. 2007 rozozvučia VŠETKY zvony a zvončeky na znak toho, že ľudstvo si zvolilo ŽIVOT a že sa rozhodlo zmeniť SVET na LEPŠÍ, KRAJŠÍ, LÁSKAVEJŠÍ !

VERÍME, že ľudstvo planéty Zem je už v súčasnej dobe na takej úrovni chápania, že sa rozhodne SPRÁVNE !

SPOLU sa nám to určite PODARÍ ! ***
Chyťme sa všetci za ruky a poďme zmeniť svet !
Na taký, v ktoromLÁSKAvládne a v ktorom smútku NIET ! ***

Poznámka:
Ak sú takí ľudia, ktorí si neželajú žiadne zmeny k lepšiemu, nech jednoducho ignorujú túto "POZVÁNKU" a do DNI DOBRA sa nezapoja. Ich slobodná voľba bude rešpektovaná a tak sa v ich živote NIČ nezmení...

Jak vytvářet zdravé vztahy se Zemí

27. srpna 2007 v 14:52 | Barbara Ann Brennan: Zjevení světla |  Pomoc planetě Zemi

Mezi vaším osobním léčením a léčením Země existuje holografický vztah. Mnoha z nás se dotýká spousta bolesti, která dnes na Zemi je. Chceme vědět, jakým způsobem ji my osobně pomáháme vytvořit a jak bychom mohli pomoci ji léčit.
Naše negativní kontakty v mezilidských vztazích jsou vidět na našem léčení planety a fungují holograficky také v našem vztahu k Zemi.
Spojení se Zemí a vytváření vztahu k Zemi se stejně jako vytváření našich vzájemných vztahů nachází na čtvrté úrovni afrického pole. Z hlediska aury je Země živá vnímající bytost a my jsme částí jejího těla.
Protože mysl a vědomí tvoří všechnu hmotu, vytváří vědomí i fyzické tělo Země. Fyzická Země, stejně jako naše těla, pochází z vědomí, které ji vytvořilo. Naše vědomí je spojeno s naším tělem prostřednictvím afrického pole. Také Země má své vědomí a je s ním spojena stejně - přes své africké pole. Některé skutečnosti o auře Země jsou známé díky studii o magnetosféře a Van Allenových pásech, které jsou součástí zemského magnetického pole. Mnoho lidí vidělo úžasné barvy polární záře, velmi podobné lidské auře.
Jelikož jsou naše těla součástí Země, jsme s ní holograficky spojeni. Z ní pocházíme a ona je naší matkou. Původní obyvatelé Ameriky (a nejen oni) uctívali toto spojení a hluboce vnímali naši závislost na ní.
Mnoho lidí naší současné kultury jakoby na tuto závislost a naše spojení se všemi bytostmi na ní zapomnělo.
Jednáme, jako kdyby nám patřila, a dokonce skutečně věříme, že její části můžeme vlastnit. Jak to hezky řekl krokodýl Dundee ve filmu: "Je to jako když se dvě blechy dohadují, které z nich patří pes, na kterém žijí."
Velká část našeho špatného zacházení se Zemí pochází z osobní bolesti, kterou nám vždy znovu přinášejí naše negativní přesvědčení. Společně zůstáváme plni této bolesti a společně také naši planetu ničíme.
V holografické teorii naše činy ovlivňují všechno, co existuje. Nějak - možná malým dílem musíme být tedy zodpovědni za to, co se dnes na Zemi děje. Koneckonců menší systém uvnitř většího je s nímpřímo spojen a na větší systém okamžitě působí. To je pro mnohé z nás ochromující myšlenka. Máme dost co dělat se svými vlastními životy bez toho, abychom na sebe brali odpovědnost za planetární problémy. Řada z nás se točí zády k problémům lidstva jako celku.
V následujícím článku pochopíte, jak pomáháme problém vytvořit, ale také jak máme pracovat na své části úkolu bez toho, že bychom se cítili jeho grandiózností zavaleni a odešli z něj.
Pochopíte, že když se držíte systémů negativních přesvědčení, které vytváří v našem životě bolest, pomáháme také udržovat tento systém v kolektivním nevědomí lidstva, takže lidská bolest narůstá.
Zdroj: Zjevení Světla - Barbara Ann Brennan
Děkuji Ivaně Sedláčkové za poslání

Co mohu já a osobně udělat pro světový mír?

27. srpna 2007 v 7:00 | Barbara Ann Brennan: Zjevení světla |  Pomoc planetě Zemi


To je úžasná otázka a doufám, že si ji klade víc lidí. Je čím dál důležitější, že si větší počet lidí začíná uvědomovat, že jsou obyvatelé světa. První krok k tomu je začít se vnímat z toho vyššího místa a nechávat svá rozhodnutí a činy vyrůstat z tohoto širšího poznání.
Milí přátelé, uvědomte si přímý dopad vašeho systému přesvědčení jak na vaše osobní vztahy, tak i na světovou situaci. Protože tento přímý následek existuje, můžete to změnit tím, že naleznete své systémy negativních přesvědčení a přetvoříte je tak, aby přinášely tomuto světu lásku, péči a důvěru. Pokoj a láska vám.
Z našeho pohledu jste spolutvůrci Země a všeho, co na ní existuje. Vytváříte všechno to, co ve svém životě prožíváte, a když je tam bolest, tak jenom proto, že jste ji svým jednáním vytvořili. To neznamená, že jste špatní, to znamená, že jste se nenaučili lekce, které jste se přišli naučit. Tak vytváříte situaci, která nejenže vyrůstá z této nevědomosti, ale dává vám také přesně ty nástroje, které potřebujete, a směr, kterým se máte dívat, abyste pochopili.
Zkuste se dívat z naší perspektivy a aplikujte to na světovou situaci. Nejdříve si položte otázku, kterou byste si dali, kdyby se jednalo o nějaké osobní problémy. Co tato světová situace znamená pro mě osobně? Jako z právu vyššího světa (jako zrcadlo mého já) mi zkouší dát o tom, co se potřebuji naučit? Jaká je povaha bolesti, kterou pomáhám spoluvytvářet? Co je potřeba s tím udělat a co mohu udělat já osobně? Jak mohu já osobně přispět?
Teď byste mohli říci: "Já jsem to nezpůsobil." Můžete dokonce začít obviňovat ostatní - "To všechno ti politici" nebo byste si mohli pro obviňování vybrat nějakou národnost či etnickou skupinu. Ale byli jste to vy, kdo se zúčastnil voleb nebo k nim naopak nešel. Jste to vy, kdo nosíte předsudky vůči ostatním, kteří jsou jiní, než jste vy. Jednáte tak, a´t se jedná o lidi, které znáte, nebo o úplné cizince. Tyto generalizace a domněnky, které uplatňujete na ostatních, také automaticky a často podvědomě používáte na sebe. Jsou příčinou velké části naší vnitřní osobní bolesti.
Když se slyšíte negativně mluvit o někom jiném, zeptejte se sami sebe, jaký účinek to má na vás, když to říkáte o sobě.
Touhy lidské duše nejsou omezeny hranicemi, jazykem nebo vírou. nalezla vhodnou škol Ale tyto rozdíly umožňují, aby dušenašla vhodnou školní třídu (nebo hřiště), kde se bude učit.
Je to právě tato různost, která dělá ze Země tak úžasné místo pro inkarnaci. Národnosti byly vytvořeny proto, aby do našich životů přinesly rozmanitost a rozruch. Nebylo to nikdy míněno jako bitevní pole. Takto může jedinec na Zemi prožít mnoho životů v různých prostředích a opravdu se nebude nudit.
Tak co se to stalo? Věci, které vás dovedly na Zemi, kde se jim máte naučit, jsou přesně ty, které způsobují problémy. Principiálně vás pokaždé vrátí na Zemi vaše víra v oddělenou realitu. Tato víra je také příčinou vašeho strachu. Přicházíte sem, aby se váš strach rozplynul, ale právě skrze tento strach, který potřebuje zmizet, se bojíte ještě víc.
Zeptejte se sami sebe: čeho přesně se nejvíc obávám, a to jak v osobním životě, tak ve světovém měřítku? Uvidíte, že se jedná o stejný strach. Víte, že většina lidí se bojí přesně stejných věcí jako vy a přesně z toho vychází jejich konání? Tyto společné strachy jsou původem světových konfliktů.
Všichni se bojíte
 • ztráty
 • onemocnění
 • smrti
 • nedostatku svobody
Bojíte se, že vám někdo vezme něco cenného, co ve vašem životě funguje. Ale říkám vám, že jediný člověk, který to může udělat, jste vy sami. Jakého množství osobní svobody se vzdáte ze strachu? Přesně tolik se budete pokoušet vzít někomu jinému. V jakém rozsahu si ve svém těle vytvoříte nemoc, přesně v takovém dovolíte ostatním, aby ji v sobě živili a nepříjímali nabídnutou pomoc.
Míra fyzického, emocionálního, mentálního a spirituálního nenasycení, kterou si vytvoříte ve svém životě, je přesně mírou vaší tolerance fyzického, emocionálního, mentálního a spirituálního ochuzení u ostatních. Jestliže to uděláte sobě, uděláte to ti ostatním.
Takže prvním místem, kde se vytváří světový mír, je váš domov. Vytvářejte harmonii doma, v práci a ve společenství a potom ji rozšiřujte dál. Nechali byste své dítě hladovět? Tak proč necháváte hladovět nejbližšího souseda, Afričana nebo Inda? Kdekoliv vedete dělící čáru, tam omezujete i sebe: své sebevymezení, svou lásku a svou sílu.
Doporučuji, aby každý zasvětil deset procent svého času a energie soukromému projektu za účelem dosažení světovému míru. Může to být v oblasti sebevzdělávání, politických aktivit, komunikace, nebo prostě dejte peněžní příspěvek na účel, s nímž se cítíte být spojeni. Udělejte to z hlediska toho, že jste stávající situaci pomáhali vytvořit, a tedy ji chcete léčit jako léčitel, kterým jste, a mocí, která je vám jako spolutvůrci dostupná. Takže místo konání něčeho pro světový mír, protože by se s tím mělo něco dělat, budete pracovat, protože to chcete. Spíše než ze strachu a viny budete pracovat jako tvůrci, kteří dávají své dílo do pořádku. Nikdy se k tomu nestavte s názorem, že jste téměř bezmocní a nemůžete s tím nic udělat. To není a nikdy nebude pravda. Jste spolutvůrcem všech svých zkušeností a zážitků včetně světové situace. Jestliže se vám vaše výtvory nelíbí, nalezněte lekce, které vám umožní poučit se ze svých nedokonalých tvůrčích aktů, a vytvořte to jiným vhodnějším způsobem.
Pokud se obáváte chudoby, potom vaše akce, které vycházejí z tohoto strachu - pokusy zastavit svou osobní chudobu - pomáhají vytvářet chudobu ve světovém měřítku. Váš strach napomáhá udržování masové víry v chudobu. Tato masová víra vyvolává reakci odporu vůči chudobě, v níž se každý snaží získat víc a víc a držet si to pro sebe. Hrabivost vede k bojům o ekonomický zisk, který zase přináší vyčerpání světových zdrojů. To s sebou nese vytváření ještě větší chudoby a udržuje ji tady ve fyzickém světě.
Uvažte to, přátelé: vytváříte strach a věci, kterých se nejvíce děsíte. Nejenže jste zabořeni do vaší víry v osobní chudobu a co všechno pro vás znamená, ale ještě deset procent svého času budete věnovat tomu, abyste hledali řešení světové chudoby. Světové řešení problému bude stejné jako vaše osobní. Lakota a chamtivost jsou založeny na strachu, že nebudete mít dost. Co se jeví jako lakota, je vlastně strach z chudoby. Ten na oplátku vytváří chudobu, která vede k vyčerpání zdrojů surovin a ohrožuje vaši existenci. Ale co je podstatné - pod vaším strachem z chudoby leží váš existenciální strach, a tedy vaše hrabivost spočívá na chatrném základu vašeho hlubšího existencionálního strachu.
Co může být ještě řečeno o lakotě? Určitě si nikdy nepřejete, aby byl tento výraz použit o vás. Trochu to zjemníme: když se podíváte do sebe, naleznete tam mnoho "chtění". Udělejte seznam vašich "chci". Zjistíte, že mnohé z nich jste si vymysleli, abyste se cítili v bezpečí - ale to vám přece nikdy nemohou poskytnout. Teď si položte otázku: "která z těchto chtění mi přinesou, co si přeji vytvořit podle svého vyššího vědomí, a jsou založena na systému pozitivních přesvědčení? Která chci vytvořit, abych se cítil v bezpečí a pocházejí z mého systému negativních přesvědčení?" Tímto způsobem seznam rozdělte. Zaměřte se na část pozitivních přesvědčení a zeptejte se: " Jak každé z těchto mých "chci" poslouží stejně světu jako mně osobně?" Když skončíte, určete každou položku, která by měla jenom zmírňovat váš strach, a opět se zeptejte: "Jaký strach se to pokouším zmírnit a jakým způsobem? Když budu jednat podle těchto chtění, jak moje činy ovlivní svět?"
Jak už víte z předchozího textu, v podstatě platí, že když jednáme ze strachu, prostřednictvím těchto činů potvrzujeme správnost strachu ve světě. Povšimněte si, že v tom případě některé z položek patří do druhé části seznamu. Toto cvičení vám umožní lépe porozumět tomu, jakým způsobem jste odpovědní nejen za vytváření vlastních životních zkušeností a prožitků, ale i světové situace. Vy jste za ni značně zodpovědní! Vaše jednání má obrovský účinek!
Zdroj: Zjevení Světla - Barbara Ann Brennan
Děkuji Evě Marvánové, že dala souhlas ke zveřejnění tohoto materiálu ze svých webových stránek
ANDĚLÉ

Hledání správného místa v životě

26. srpna 2007 v 9:00 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
Milá Eliško,
zdravím Vás z podmračené Moravy.
Nestojíte, jenom čekáte a přešlapujete.Někdy je to lepší než udělat nějakou další chybu. Třeba ještě nedozrál čas. Odpověď je psána automatickým písmem. Jestli jste četla stránky úvodní, které jsou na adrese http://www.marieblankytna.ic.cz
tak víte, kdo je můj duchovní ochránce a kdo mi vede ruku.
" Když Eliška neví, kde je její místo, musí si je nejdříve udělat.
Ať si připraví čisté a příjemné místo zatím doma, ve svém bytě. Když neví , co dál, ať začne fyzicky pracovat na čištění svého příbytku, odpoutá se tak od neodbytných myšlenek a zaměří je jiným směrem. V " nečistém " domě není správná inspirace. Proto začala pracovat na očistě své duše. Připravuje čistý příbytek pro nové, čisté, pozitivní myšlenky. Toto všechno chce sídlit i v čistém domově, příbytku."
Přepošlu vám výtažek z knihy Tajemství energie, kde najdete také hodně inspirace pro očistu svého těla fyzického i příbytku od negativních, těžkých energií.
Na úvodních webových stránkách určitě také najdete dost návodů, třeba v rubrice Duchovní léčba. Na blogu si najděte ukázky týkající se čaker a hlavně meridiánů a začněte s nimi pracovat.
Začněte navštěvovat cvičení, kde se pracuje nejenom s tělem, ale také s myslí, třeba v józe.
Najděte si koníčky, musíte odhalit, co Vaší duši chybí z potravy duševní. Je tolik nabídek na kurzy všeho možného.
Čtěte duchovně zaměřené knížky , třeba od Doreen Virtue a jiné a ukládejte poznatky do paměti. Pomalu, ne překotně, dejte mysli čas, aby vše ukládala, kam to patří, aby nevznikl v mysli chaos. A hned máte co dělat. Potom začnou chodit nové nápady samy od sebe a vydáte se dál.
Přeji Vám samé slunečné dny na této cestě.
Zdraví Vás M.

Jak kontaktovat svého anděla strážného

25. srpna 2007 v 7:00 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
Dobrý den,
moc se omlouvám že vás zase ruším, ale potřebovala bych od Vás radu.
Jak mám poprosit mého anděla o pomoc? Už hodněkrát jsem ho prosila ,ale nevím, jestli mě slyší. Tak vás prosím, jestli máte čas, tak mi prosím odpovězte.Opravdu už jste mi pomohla.
Děkuji a hezký den vám přeje Nikola

Odpověď:

Milá Nikolo,
podívejte se na úvodní stránky, které jsou na adrese http://www.marieblankytna.ic.cz
Na první stránce klikněte do obrázku srdce a otevřou se Vám.
V záhlaví další stránky si klikněte na duchovní léčení, tam najdete symbol Božího Světla. Naučte se jej kreslit přesně podle návodu, který je tam uvedený. Je tam popsaný postup, jak se pomocí něj lépe napojit na jemnohmotný svět, který je čistý.
Až to budete potřebovat, rozsviťte si pomocníka- svíčku a posaďte se do pohodlné pozice. Soustřeďte své myšlenky do srdce, nakreslete symbol Božího Světla, zachovejte postup a v myšlenkách, pokud to ještě nesvedete, tak hlasitě, poproste vlastními slovy o to, v čem potřebujete pomoc.
Časem si zvyknete a začnete být citlivější, je určitě nablízku, ale Vy jej neumíte vnímat.
Začněte třeba tím, že večer před spánkem jej poprosíte, aby vás vzbudil v určitou hodinu. Stále to opakujte po více dní a uvidíte, jak to bude fungovat. Až to půjde, tak před spánkem poproste, aby Vám pomohl řešit nějaký Váš problém a aby Vám při probuzení vnukl myšlenku, jak to vyřešit . Uvidíte, jak se vše bude vyvíjet. Na sobě musí člověk v tomto směru pracovat. Neumíme to, ale jde to.
Ale hlavně nenuťte o těchto věcech diskutovat lidi, kteří tomu nejsou zatím otevřeni. Přišla byste tak třeba zbytečně o přátele.
Zdraví Vás M.


V čem je problém při hledání životního partnera

24. srpna 2007 v 10:00 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory

23.7.2007
Pokojny den.

Precitala som si celu Vasu stranku a tiez by som Vas chcela poprosit o pomoc.
Mam 37 r., som slobodna a neviem preco - bezdovodne - nenavidim sex. Chyba mi zivotny priatel - opora / ale asexualnyho som nenasla /, a najma mi chyba dieta /dievcatko Nina, hoci aj adoptovane./ Chcela by som vediet, komu som v minulosti ublizila. A ako mu pomoct.
Kazda Vasa veta, kazde slovo bude pre mna vzacne.
Lubica

Odpověď:

Milá Lubico, posílám vám pozdrav z Moravy a také odpověď, která je psána automatickým písmem jako vzkaz pro vás od mého duchovního vedení. Jestli jste si pročetla i úvodní stránky na adrese http://www.marieblankytna.ic.cz
tak víte, kdo mi vede ruku. Nejsem ani kartářka ani jasnovidka, posílám to, co je mi sděleno.
" Vysvětlení je prosté. V minulých životech se nacházela v pozicích mužů i žen, kteří ubližovali a jimž bylo také ubližováno.
Šlo o ponižování, využívání i zneužívání. Protože s těmito energiemi odcházela, neuměla je včas vyčistit, neuměla odpuštět, nese si je stále.
Je plná odporu k opačnému pohlaví, a toto je také odpuzuje. Jsou kolem ní nepříjemné vibrace, které tvoří hradbu, která zastaví každého muže.
Dokud tuto hradbu nezboří, dokud nevyčistí svoji auru od těchto těžkých energií, nenajde odpovídajícího partnera, protože každý člověk touží po lásce a nemusí být tělesná.Bojí se každého i laskavého doteku.Má 7 karmických životů kde ublížila a bylo jí to vráceno z jiné strany."

Budete si muset přečíst oboje stránky, jak na ic, tak na blogu, abyste si našla způsob, který vám bude vyhovovat jako meditační postup k odpuštění jak sobě tak jiným.
Karmické životy nejsou rozepsány, je jenom řečeno to hlavní.Musíme k nim přistupovat bez emocí, jako k uplynulé době, ze které jsme se zapomněli poučit a něco si dlužíme. To je to, co musíme udělat. Odčinit a poučit se pro naše příští.

"Ve 2. století byla římským mužem- vojákem, který znásilnil židovskou dívku.
V 5. století byla dívkou, která byla znásilněna a provinila se tím, že si vzala život.
V 9.století byla dívkou, která byla prodána do otroctví a skončila v harému. Chtěla se pomstít vlastníkovi, byla odhalena a na veřejnosti zmrskána.
Ve 12. století byla mužem-indiánským bojovníkem,který při výpadech svého výbojného kmene znásilňoval a zabíjel i dívky a ženy z pomsty.
Ve 14. století byla mužem, který žil s nevěrnou ženou.
V 16. století byla mužem, který znásilnil dvě sestry, dívky ze středních vrstev šlechty, byl za tento čin potrestán kastrací.
V 19. století muž- podveden dívkou, kterou si chtěl vzít za ženu a ona si to těsně před svatbou rozmyslela, utekla s jiným, aby se vyhnula vysvětlování. Vzal to jako svou životní porážku a zařekl se, že do konce života nechce nic mít s opačným pohlavím.
S tímto přesvědčením zemřel a vlastně sám nad sebou vyřkl jakousi kletbu, kterou může zrušit sama duše tím, že všechno očistí, odpustí a zruší.

Všechny viny a přestupky proti vesmírným zákonům musí zákonem odpuštění odpustit sobě a jiným obecně, protože je konkrétně nezná. Čili, bude-li třeba odpustit muži- bude odpouštět všem mužům, nebo všem ženám."
Nevím , jak dlouho se s tím budete potýkat. Záleží na tom, jak jste zběhlá v meditaci, jak vroucně se do toho dáte, jakou víru budete mít v toto čištění a následnou nápravu. Záleží opravdu jenom na Vašem odhodlání. Na obojích stránkách najdete dost informací, které budete moci použít.
Kromě toho Vám ještě přepošlu výtah z knihy, kde najdete i návody na čištění těla i bytu. Knížka se jmenuje Tajemství energie, napsala Alla Svirinskaja.
Přeji Vám hodně odvahy, víry i odhodlání do této práce.

Zdraví Vás M.Tragické události v životě Hany jsou náhody?

23. srpna 2007 v 11:00 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
Datum: 23.7. 2007, 10:10
Milá paní Maruško,
máte nádherné stránky a ted ty meditace moc mě pomáhají.
Poprosila bych vás, jestli po přečtení těchto pár řádků mám naději na zlepšení mého života.Moje maminka když byla se mnou těhotná měla nějaké finanční komplikace a chtěla jít na potrat,ale nestalo se tak a já se narodila.Vroce 1961 odjel tatínek pracovat na Kubu a maminka se mnou jela s ním.Tam v roce 1962 zahynul,maminka říká dodnes, že mě velmi miloval.Potom se mi velmi věnoval dědeček/tatínkův otec/,ten také zahynul,též velmi velká rána pro mě. Mezi tím se maminka vdala a narodila se sestra, to mi bylo 12let.Já šla na druhou kolej a veškerá péče se obrátila na sestru.V 18letech jsem se vdala,po 17letech se rozvedla.Našla jsem si přítele, se kterým mám 10letou dcerku,ale ani s ním nejsem štastná. Ale stále si říkám - nikdo nejsme dokonalí, snažím se odpouštět všem i sobě a také se snažím meditovat, ale cítím, že se s přítelem od sebe vzdalujeme. Vycházíme spolu dobře, ale láska v tom už není a mně velmi chybí.Tak ,co bude dál, připadá mi, že mám neustále v životě překážky a záleží na mně, jak se k tomu postavím, ale nějak už někdy nemůžu. Jestli mi poradíte, budu moc ráda.
Děkuji Hanka

Odpověď:

Zdravím paní Hanku
a posílám odpověď, kterou si musíte probrat ve vlastní mysli. Nejdříve jsem se podívala na Vás a partnera tak, že jsem Vaše jména převedla do čísel a vycházela z těchto čísel. Každý máme svoje vlastnosti namíchané různě, někdo lépe a někdo hůře. U Vás je víc těch věcí dobrých. Na všechny světové strany máte číslo 6, a to znamená- klid, lásku i harmonii, je to andělské číslo.Pro druhou třetinu života máte - klid, harmonii a úspěch, pro poslední třetinu života- máte číslo obchodníků, občas i nějaký úspěch, finance pomalu, ale jistě. Rušivé bylo číslo pro první třetinu života- hodně nepřátel, klacky pod nohy, rovnováhu hledat v meditaci nebo v umění. Rušivě u vás působí číslo, které znamená sebeobětování až extremní, což by bylo špatně.
U Vašeho partnera je to jinak. Je to člověk kterému vládne fyzično,materiálno,konzervatizmus,majetek, touha po majetku, dělá stále stejné chyby, neumí si vzít poučení. Bude-li jeho touha po penězích silná, bude to vyvolávat moc neporozumění, měl by víc myslet na jiné než na sebe. Pro svou 1. třetinu má- potíže v citových vztazích, protože jde tvrdě za svým.
Pro 2. třetinu- když má úspěch tak na úkor citů, nechá-li se zaslepit vidinou úspěchu, může přijít o víc než o penize.
V poslední třetině dosáhne zaslouženého uklidnění. Má tam také číslo, které je rozporuplné- na cestě za úspěchem jde přes nehody, rizika,pády a osamění.
Myslím, že jej vůbec nemůžete zapojovat do povídání o duchovnu, není tomuto zatím vůbec nakloněný a otevřený. Mohl by Vás za to odsuzovat.
Máte s ním a s maminkou 3 karmické životy.
V 6. století jste žila jako indiánská dívka na území Peru. Muž, bojovník tohoto kmene / matka/ si ji vyhlédl za ženu svého života. Náčelník tohoto kmene / Antonín / tomuto zabránil, protože ji vybral jako ženu pro svého syna / Vaše dcera/.Vy jste toto řešení odmítla a neprovdala jste se ani za jednoho z nich. Od obou jste sklidila posměch a velkou nenávist. Je třeba odpustit všem.
Ve 13. století jste žila s matkou jako dva bratři. Oba jste milovali jednu dívku / Antonín/. Vybrala si Vás jako mladšího z bratrů.Rodný statek však vždy dědil starší bratr. Oba manželé doslova otročili na statku, starší bratr k nim měl velmi nepřátelský postoj . Po pár letech jste to vzdali, odešli do ciziny a tam dívka zakrátko zemřela.
V 16. století- matka a Antoním byli muži, ve službách španělského království jako mořeplavci.Oba milovali tutéž dívku / Hana /. Ta se nedokázala rozhodnout, proto se dohodli, že odjedou oba na stejné lodi a dají jí čas na rozmyšlenou. Po vylodění však byli zajati indiány a zachránili se tak, že se zamilovali do indiánských dívek a Hanu tak zradili. Později se provdala za bohatého kupce, kterého však nikdy nemilovala / dcera/.
Ze všech životů je třeba vybrat viny vlastní a cizí a vše odpustit.
Duše jejího tatínka ani dědečka s ní neměla žádné karmické životy. Po určitý krátký úsek ji pozitivně ovlivnili a odešli.
Věk 12 let je považován za dobu, kdy už člověk samostatně uvažuje. Splnili svou povinnost vůči ní a odešli. Matce ať ještě odpustí váhání v době prenatální, protože tato nejistota matky ublížila i dítěti.
Rok 1961-2- tatínek jel na Kubu splnit svoji karmu- svůj dluh z minulosti.V jednom životě tam způsobil smrt dvou dětí svou neopatrností.. Jel si pro svou smrt, kterou tento dluh vyrovnal.
Pročtěte si nejen stránky na blogu, ale také na adrese http://www.marieblankytna.ic.cz abyste měla přehled o všech metodách, které můžete použít při čištění své aury. Doufám, že naleznete klid a po očištění začnete pracovat na láskyplném vztahu, protože to bude Vaše práce zase jej probudit. Přepošlu Vám ještě jiné způsoby čištění.
Zdraví Vás M.

Maruško mnohokrát děkuji za pomoc a vysvětlení,ale nevím, jak mám odustit tak
hluboké minulosti,aby to mělo účinek.Přeji krásný den Hanka.

Odpověď:

Musíte se při meditaci soustředit do svého srdce a klidně používejte i vlastní slova. Představte si, že dotyčný sedí před Vámi a Vy mu povídáte to, co mu chcete odpustit. Pokud máte problém odpustit své duši, představte si, že mluvíte k dítěti, nebo k hvězdičce na obloze. To půjde, jenom začít.Tatínka si představte opravdu jako tu hvězdu, ale dědečka si pamatujete. Nebo si vezměte fotografie a mluvte k postavě na fotografii.Poproste anděla strážného o pomoc a o vnuknutí. Na obojích stránkách najdete dost poučení.
Zdraví vás M.


Zneužité energie a jejich dopad do současného života

22. srpna 2007 v 12:51 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory

[10]mona, 22.7.2007 20:28

Přeji pěkný večer!
Jsem ráda, že jsem objevila vaše stránky.Poslední dobou se mi stalo pár divných věcí.Asi jsem nějak nerozumně zacházela s energií.Vždy, když to zkusím,něco se stane.Třeba upadne výfuk u mého auta, to je ještě docela veselé, ale v pátek mi spadl strop v jedné místnosti, to už taková sranda není.Byla bych moc ráda, kdybyste mi pomohla se v tom trošku vyznat, popřípadě nasměrovat správným směrem.
Nebo pomoci zjistit,jaký je můj úkol zde.

Odpověď:

Zdravím Monu.
Posílám Vám přepis mého automatického písma. Jestli jste si pročetla i úvodní stránky na adrese http://www.marieblankytna.ic.cz ,tak víte, kdo mi vede ruku. Pokud ne, tak se tam podívejte.
" Ano, jsem zde a vysvětlím Moně její pokusy s energiemi. Má ve svém podvědomí dost destruktivních energií, protože s nimi kdysi pracovala a napáchala i dost zla.
Varování dostala- výfuk- mírné varování, strop- důkladnější varování.
Musí si uvědomit, že myšlenky i city jsou velmi silné energie a jsou-li použity nepřesně, špatně, ve spolupráci s něčím nečistým, vede to k nedobrým koncům.
Měla by , pokud chce duchovně pracovat, vyčistit svoje podvědomí, vytěsnit to zlé, aby dokázala používat sílu energie myšlenky k dobrým věcem.
2 karmické životy jsou i s tebou. To byla ta tvá silná nevolnost,u které jsi nemohla odhalit příčinu. Společné karmické životy s tebou máš povoleno očistit i z její aury, vše ostaní musí dělat sama na sobě.
V 1. století byla židovským mužem, který se zaprodal římanům. Zrazoval za úplatu židy, kteří přijali učení Krista za svou víru. Udával je jmenovitě a prozrazoval jejich úkryty. Měl na svědomí hodně životů.
Ve 12. století žil jako jihoamerický indián- šaman, který měl mnoho znalostí o použití bylin, rozuměl přírodě, znal použití energií myšlenek, ale ne vždy pracoval pro dobro lidí. Jakmile se mu někdo znelíbil, odporoval mu, mstil se a využíval k tomu svoje znalosti. bylo to zneužití energií.
18. století- Irsko.Žila jako žena, která měla mnoho znalostí o léčení bylinami. Ty jsi byl vzdělaný druidský učitel, který vyučoval kromě jiného i energetické cvičení k doplnění tělesných energií. Mnozí toto učení zavrhovali.Začal jsi pořizovat dokumenty o svém učení, aby se dochovaly pro příští generace. Znemožnili ti to za pomocí jedovatého odvaru, který vyrobila bylinářka. Otrávili tě. Učení druidů se dochovalo jenom v ústním podání , které si svěřovali a předávali lidé jednotlivých rodin. Začalo být zaznamenáváno až na přelomu 19. a 20. století."
Tady to skončilo. Očistila jsem Vaši i svoji auru od negací 1. a 18. století, ale zákon odpuštění pro sebe musíte vykonat sama. Z mé strany je vše vyřešeno, nevolnosti odezněly.
12. století musíte zpracovat celé sama.
Meditace na odpuštění najde te na blogu v rubrice- meditace.
Přepošlu Vám ještě výtažek z knihy. Pokud byste si ji chtěla pořídit- Tajemství energie od Ally Svirinské / Svirinskaja/.
Pokud byste narazila na čověka, v jehož blízkosti Vám není dobře, máte neurčené problémy, je to známka nevyřešené karmy. Pokud to nezvládnete očistit, pošlete jméno a najdeme konkrétní viny mezi Vámi.
Hodně odvahy, odhodlání i víry Vám přeje M.


Dalajlámovo poselství

22. srpna 2007 v 7:00 | Dalajláma |  Moudrosti od různých autorů
Jde vlastně o návod pro život na planetě Zemi
 1. Uvědomte si, že velká láska a velké skutky zahrnují velké riskování
 2. Když prohrajete, nenechte si ujít ponaučení - proč
 3. Držte se tří R: - respektu vůči sobě, - respektu vůči ostatním, - responsibility čili zodpovědnosti za všechny svoje činy
 4. Pamatujte si, že když nedostanete, co chcete, je to někdy skvělý zásah štěstí
 5. Naučte se pravidla, abyste věděli, jak je správně porušit
 6. Nedovolte, aby malé neshody zranily velké přátelství
 7. Když si uvědomíte, že jste udělali chybu, udělejte okamžitě kroky k její nápravě
 8. Každý den buďte nějaký čas o samotě
 9. Otevřete svou náruč změně, ale nevzdávejte se při tom svých hodnot
 10. Paamatujte si, že mlčení je někdy ta nejlepší odpověď
 11. Žijte dobrý, čestný život. Až potom zestárnete a budete se dívat zpět, budete se moci těšit z něho podruhé.
 12. Milující atmosféra ve vaší domácnosti je základem vašeho života
 13. Při neshodě s vašimi milovanými řešte pouze přítomnou situaci. Nevynášejte na světlo minulost.
 14. Sdílejte svoje poznakty. Je to způsob, jak dosáhnout nesmrtelnosti.
 15. Buďte jemní k Zemi
 16. 1x do roka se vypravte do míst, kde jste nikdy před tím nebyli
 17. Pamatujte si, že nejlepší vztah je ten, ve kterém vaše vzájemná láska je větší než vaše vzájemné potřeby
 18. Posuzujte svůj úspěch tím, čeho jste se museli vzdát, abyste ho dosáhli
 19. Přistupujte k lásce a vaření s hravou bezstarostnou odevzdaností

Mayské orákulum

21. srpna 2007 v 12:10 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
22.7.2007
Moc Vás pozdravuji paní Blankytná,
čtu pravidelně vaše stránky, dnes mě na Vás navedla moje kamarádka Kačka, která mi také koupila knížku Mayské orakulum. Součástí této knížky je 40 karet. Nejprve jsem nevěděla jak s těmito kartami pracovat, tak jsme se vzájemně oťukávali, ale
vnitřně jsem cítila, že si k nim mám sednout a že mi mají něco říct.
Tak jsem si sedla, promíchala je a obrátila hned první kartu, která byla nahoře.
Byla to karta Brána do transcendence, nejprve jsem si přečetla, co to znamená- porodní cesty božského já, tajný vchod, extatická spojení..atd, najednou nevím, proč mne napadlo, že mi ta karta chce něco říct, a tak jsem se na ni zadívala a ona se začala měnit, ukazovala mi úplně jiné obrazce, než které byly původní, nevím jistě, co to mělo znamenat, možná nějaké předávání tajných kódů.
V noci se mi stalo také něco zvláštního- mezi bděním a spaním se mi někdo zjevil a já mu říkala, že jsem se probudila nebo procitla a že se hlásím...do služby...?Je mi to divné, protože já si sny vůbec nepamatuji.
Na druhý den jsem si
vytáhla kartu stín - vrátit se do dětsví-měla jsem si vzít zpět, co jsem v dětsví vědomě odsunula na biologické rodiče...
Třetí den karta transparentnost
Co je zajímavé, že po vrácení do dětství mě začalo
bolet v krku, já nemoci neřeším, posílám je pryč a doposud se mi to dařilo, te´d jsem ale chytla takovou hnisavou angínu, s bolestivým váčkem u pravé mandle, že vůbec nevím proč.
Napadlo mě jediné - jako dítě jem trpěla na angíny, pamatuji si na hořký penicilín a jak mi maminka

dávala kolem krku do plínky tvaroh. Protože jsem již opravdu dlouho nebyla nemocná, tak vás chci poprosit paní Blankytná, zda byste mi k tomu mohla napsat pár řádků, s čím nebo kým ta hloupá angína souvisí. Podle mě je každá nemoc hloupá ,protože si ji vytvoříme sami, já vím.. nebo taky souvisí s něčím jiným, teď tomu prostě nerozumím, prostě po x letech beru penicilín a dávám na krk tvaroh....
Mnohokrát Vám děkuji za Vaši odpověď Jana M.
Odpověď:
S pozdravem posílám odpověď pro paní Janu.
Naši ochránci jsou velmi vynalézaví, když nás chtějí popostrčit dopředu na naší cestě. Automatické písmo:

"Pomocí této knížky se otevřela paní Janě brána do neznáma, do podvědomí, pozvedla stavidla svého vnitřního Já.Viděla svého strážce, kterému dala na vědomí, že je připravena pracovat na své očistě a začala odstraňovat příčinu neřešené situace, která se zobrazila na fyzickém těle jako angína.
Karty jí napověděly, že ten stín minulosti je v nevyřešení něčeho zapomenutého ve vztazích k nynější matce.
Karta transparentnost znamená zviditelnění, zprůhlednění něčeho tmavého, zatím skrytého. Zviditelnění problému se týká vztahů, protože problém je nyní na 5.čakře= rozpory ve vztazích, v komunikaci, slovní ublížení,rozepře, hádavost, nesnášenlivost, neschopnost domluvit se atd.

Příčina je v jednom životě, který jste s maminkou prožily v Anglii v 19. století.
Byla jste nucena pracovat v továrně na výrobu textilu- manchestru. Textilní suroviny se zpracovávaly v primitivních podmínkách. Byla jste velmi alergická na odpad, vyvolávalo to u vás různé problémy, dýchací, chrapot, kašel, angíny.

Nadřízená / současná matka / toto nechtěla akceptovat. Nechtěla ji uvolňovat k léčení, protože ji neměla kým nahradit. Vyhodila ji a Jana zůstala bez obživy. Velmi ji nenáviděla.
Maminka byla přinucena splatit svoje dluhy tím, že se musela starat o nemocné dítě, které trpělo na angíny v současnosti.
Zákonem odpuštění vyčistit tyto viny tak, že odpustí mamince její nelidský přístup a sobě za nenávist, kterou jí posílala."
Různé způsoby meditace na odpuštění najdete na blogu v rubrice meditace.
Zdraví Vás M.

Duše indigové, diamantové a křišťálové

20. srpna 2007 v 20:12 | Marie Blankytná |  Záhady a tajemno
Sdělení pomocí automatického písma:
"Napiš stručnou charakteristiku duší, které jmenujete tak, aby název byl pro vás srozumitelný. Všechny tyto duše, prosté zatížení minulostí, jsou vyspělými dušemi, ale jsou mezi nimi rozdíly v jejich schopnostech a dovednostech.
DUŠE KŘIŠŤÁLOVÉ
stojí na nejvyšším stupínku. Tyto duše, pokud jim život dovolí rozvinout vše, co si ve svých energiích přinesly, budou pomocníky a učiteli těch, kteří o to budou stát. Mají vědomosti i schopnosti přímé práce se všemi energiemi.
Dovedou používat energie myšlenky, barvy, vody, minerálů, bylin, stromů, vzbuzovat energie pomocí cvičení, dovedou vše použít při léčení neduhů a jsou nejblíže vysokým energiím duchovním.
DIAMANTOVÉ DUŠE
mají nejvyšší vklad v tom, že mají nejvyšší znalosti v použití krystalů všech možných druhů minerálů.
INDIGOVÉ DUŠE
mají nejvyšší vklad v energiích barev.
Všechny dovedou přesně ztvárňovat energii myšlenky. Bude záležet na toleranci rodiny, jak dalece jim umožní rozvoj osobnosti v současném životě. Potřebují vhodné stimuly - podněty, aby jim bylo pomoženo všechny jejich vklady vynést z podvědomí do vědomí."


Duchovní příčiny - astigmatizmus a problémy s vejcovody

20. srpna 2007 v 14:32 | Marie Blankytná |  Duchovní příčiny nemocí a duchovní léčba
Zdravím paní Alenu a posílám odpověď.
Astigmatizmus je z duchovního hlediska zaviněný duchovním zmatkem v člověku. Je to porucha vidění- zakřivení rohovky, která omezuje vidění do všech směrů. Člověk nechápe sám sebe, nechápe svoji roli v životě, nechápe to, co prožívá, nedovede si vyvodit závěry, nepoučí se , neví, kterým směrem se má ubírat jeho vývoj. Oko je zrcadlo duše. Zobrazuje její hloubku, čistotu, vyrovnanost duše člověka
Určitou dispozici si dítě přináší, ale porucha sama vzniká z rozporu mezi tím, co vidí a tím, co by chtělo vidět.
Vše je umocňováno hádkami rodičů, nepochopením dětí rodiči, sourozenci. Je -li toto příčina, může se porucha vylepšit po vyvázání se z vlivu osob, s nimiž si nerozumí. Lékařská péče musí být podpořena dobrým zázemím v rodině.
Průchodnost vejcovodů ovlivňuje žena svou psychikou. Je mnoho otázek a dohadů před otěhotněním a tyto vedou ženy do strachů z různých věcí. Každým strachem se budoucí matka psychicky " sevře", schoulí se do sebe. Pružné stěny se stahují, nemůže projít to , co projít má. Jestli tento stav mysli trvá dlouho, může dojít ke srůstům a k neprůchodnosti vejcovodů. Každá dívka by se měla na těhotnství připravovat pomocí cvičení paní Ludmily Mojžíšové. Kniha je na trhu a není určena jenom mladým dívkám, ale všem ženám i starším, protože je třeba posilovat pánevní dno a bránit se tak inkontinenci.
Zdraví M.

Dotaz na nemožnost počít dítě

20. srpna 2007 v 7:00 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
Paní Marie,
opět se nás obracím s radou.A až nyní vím,co je skutečný problém..Nevím, na koho jiného se obrátit..
Jsem s přítelem 12 let. Nyní se zhruba 2 roky pokoušíme o miminko, pořád se nám to nedařilo, tak jsem začala chodit po vyšetřeních, kde mi dávali různé léky, ale říkali mi, že jsem v pořádku.Tak šel přítel minulý týden na vyšetření a tam nám řekli tu hroznou věc,že má velmi málo spermií a nikdy nepočneme miminko přirozenou cestou a že jediná cesta je umělé oplodnění. Mám z toho hrůzu, cpali by mi půl roku hormony, pak operativně vyjmuli vajíčka a pod mikroskopem je oplodnili.
Nějak to nemůžu vnitřně "pobrat", je to tak proti přírodě, není to tak správně!!Tak to aspoň cítím.Ale řekli to tak, že jiná šance prostě není a je to neléčitelné.
Řekla jsem příteli, že vyzkoušíme různé alternativní způsoby léčby a kdyby to nevyšlo,tak půjdem na to umělé oplodnění.
Prosím Marie, co máme pochopit? Proč se tak stalo?A největší otázka, počneme přirozeně a kdy?
Vše se mi hroutí, před 14ti dny jsem přišla o práci a teď toto. A to nemluvím o příteli.Je na dně, je hotový, nepřipadá si jako chlap, a dokonce mi řekl, ať si někoho najdu, s kým bych měla děti přirozeně.To však nechci a ani o tom neuvažuji vůbec.Chci být s ním, ale i to, že se umělé oplodnění podaří, je jisté tak 50:50.A to každý pokus stojí přes 50tis a čtvrtý pokus dokonce 100tis.Samozřejmě se nejedná o peníze, šlo by to řešit půjčkou..
Nechci psát, že je to nespravedlivé, každý sklízíme, co zasejeme, ale jde tento problém nějak odčinit?
Děkuji,že jsem se vám mohla vymluvit.Víme to jen my dva a tiše trpíme.

Odpověď:
Milá paní ,
to, o čem píšete a co Vás trápí , je opravdu problémem mnoha dnešních párů.
Tento problém si lidstvo stvořilo samo, protože se odklonilo od přírodních i kosmických zákonů tím, že příliš chtěli rozhodovat sami o tom, co je psáno a dáno. Jsou příliš negativně ovládáni sami sebou, reklamami, které je směřují i tam, kam sami nechtějí, máme slabou vůli, jsme ovládáni peněžnictvím, sexem a jinými realitami, které čteme v literatuře, vidíme ve filmech a špatně tím vším přijímáme vlastní realitu.
Na mimotělní oplodnění se ani nebudu ptát, protože názor vesmíru znáte tak jako ho znám já. Není v souladu se zákony vesmíru.
Návrh Vašeho partnera je sice velkorysý, ale bála bych se tohoto řešení. Člověk je tvor nestabilní, který mění své názory, a tím i svoje postoje.
Ztratili jsme schopnost komunikovat se svým podvědomím, protože je to náročnější metoda pomocí obraznosti, a na to si nechceme udělat čas.
Říkáme, že ho nemáme.
Jestli to myslíte oba opravdově, pokuste se o tuto metodu, která by Vám mohla přinést radost do života. Je potřeba naučit se meditační hovor se svým podvědomím. Naprogramovat ho směrem ke společnému dítěti jako smyslu života.
Nejdříve si vyhraďte společný čas , denně 10 minut ráno i večer. Nejdříve se naučte vytvořit si meditační prostor, do kterého budete vždy vstupovat, a kde Vám bude dobře. Zvolte si nějakou krásnou přírodu, ale společně, stejnou. Můžete to udělat tak, že budete předříkávat. Když by vás to mělo rušit v naladění , tak si to namluvte na magnetofonovou kazetu a přehrávejte si to. Až toto vybudujete a budete si ji umět vyvolat , pokračujte dál. Vytvořte si v tomto prostoru dvě tabule. Jedna bude černá a druhá bílá. Až to budete umět, nakreslete na černou tabuli to, co nechcete.
Nechcete být jen dva. Takže třeba prázdnou kolíbku, nebo vajíčko, které míjí spermie, nebo plačící srdce, nebo třeba 2 srdce. Na bílou tabuli kreslete to, co chcete. Třeba kolíbku s dítětem, nebo vajíčko a spermii, které se našly, nebo smějící se 3 srdíčka, podle toho, jaký symbol bude nejlíp vyhovovat Vašemu přání. Až to budete mít hotové, vezměte pořádné kladivo a černou tabuli rozbijte na malé kousíčky, které už nejdou slepit. Nevím, jak dlouho bude trvat, než to vytvoříte, třeba to bude hned v prvním pokusu. Pokračujte v celé meditaci ráno i večer společně. A mějte se při tom rádi. Tímto způsobem dáte nejevo svému podvědomí přání. Vždycky se nějaká čiperka spermie najde, ale musí cítit, že je vítaná a očekávaná, a to děláte touto meditací. Vydržte.
Během celé doby se připravujte na přijetí dítěte i tak, že budete svoje tělo zásobovat barvami a tvary slunce- matky života na zemi. Jezte plody s jeho barvou i tvarem, pořiďte si něco na sebe v jeho barvách a nechte se tak zahřívat zvenčí i zevnitř.
Ještě mne napadá pomoc diamantové vody. Přijímat ji s myšlenkou o pomoc : Prosím každou kapku této vody, vzbuď životní sílu spermií mého druha k početí dítěte. Váš partner upravenou myšlenku k sobě.
Pokud se v meditaci dovedete aspoň na chvilku odpoutat od rychlého běhu světa, mohli byste být úspěšní a šťastní.
Začala bych cvičit podle knížky - Metoda Ludmily Mojžíšové, kterou napsala Olga Strusková a Jarmila Novotná.

Dovede Vás to k lepšímu přijetí i když nemáte problémy Vy sama. Vždycky nějaký problém máme, jenom ho nevidíme. Meditace by Vás měla naladit na lepší vlnu přijetí.
Přeji Vám hodně úspěchů, zdraví ,lásky i pochopení partnera.
Zdraví Vás M.Balzám na duši

19. srpna 2007 v 13:20 | webové stránky http://www.esoterika.cz |  Moudrosti od různých autorů

Kdysi za dávných časů žil v jedné vesnici hospodář jménem Adam se svou ženou Evou. Pracovali na svém malém hospodářství, orali půdu, tkali plátno a žili spolu spokojeně. Jejich práce však byla velice těžká, museli tvrdě pracovat od slunka do slunka. Proto, když se jim narodil syn Tomáš, se Adam rozhodl, že ze svého syna vychová skutečně tvrdého chlapa, který by se s takovým těžkým životem uměl vypořádat.

Jak se rozhodl, tak také jednal. Chlapec musel od malička těžce pracovat a dodržovat otcův přísný režim. Často se stávalo, že musel uprostřed hry opustit své kamarády a jít vyplnit otcův příkaz. Evě Adam nařídil, aby se s chlapcem zbytečně nemazlila aby z něj vyrostl skutečně tvrdý chlap. Ale Eva si vždycky našla nějaký způsob, jak dát Tomášovi najevo svou lásku. Tomáš její lásku a oporu cítil, zvlášť když si k němu před spaním sedla, hladila ho a vyprávěla mu.
Jak šel čas, Adam a Eva stárli a ubývalo jim sil, zato z Tomáše vyrostl silný a pracovitý mladý muž.
Jednou na jaře matka náhle onemocněla. Přijel lékař z města, matku vyšetřil, ale pomoci neuměl. Tomáš viděl maminku jak je den ode dne slabší a slabší. Jako by z ní život unikal. Rozhodl se zajít do vedlejší vsi pro babku kořenářku. Ta však také neuměla pomoci. Nešťastný Tomáš hledal pomoc po celém kraji, až mu kdosi řekl o starém mudrci, který prý již mnoho let žije sám někde vysoko v horách.
Mnoho dní putoval Tomáš po horských hřebenech, všude se vyptával, ale kde žije mudrc, mu nikdo nedokázal říci. Zoufalý seděl na úpatí jedné hory, držel si hlavu v dlaních a vzpomínal na nemocnou maminku. Celým srdcem si přál jí vidět zase zdravou a veselou. Jeho prosící srdce toužilo najít pro maminku pomoc. Už skoro ztrácel naději, když tu najednou vzhlédl a uviděl před sebou stát starého mudrce, kterého hledal.
Stařec se na Tomáše vlídně usmál a povídá: "Odpověď na tvou otázku je velice prostá."
Překvapený Tomáš odporoval: "Vždyť já ti žádnou otázku nepoložil."
"Že ne? Opakuješ jí v duchu po celou dobu, co je tvoje matka nemocná. Tak tedy poslouchej chlapče. Tvoje maminka potřebuje balzám na duši. Protože s tvým otcem zažila příliš mnoho těžké práce, ale příliš málo lásky a štěstí. Proto její duše churaví."
Tomáš se zajíkavě zeptal. "Co to je ten balzám na duši, kde jej mohu sehnat a kolik stojí?" Stařec se na Tomáše vlídně usmál a všechno kolem jako by se pojednou rozzářilo. "Pojď ke mě blíž, já ti ten balzám dám."
Chlapec vstal a přistoupil k mudrcovi. Ten jej na chvíli pevně objal. Tomáš pocítil štěstí láskyplné náruče a slyšel, jak mu mudrc říká: "Víš, každý tomu říká jinak. Jeden balzám na duši, jiný objetí, v některých krajích tomu říkají chlupáč. Ale na názvu vůbec nezáleží. Důležité je, že je to ten správný lék na nemocnou duši. Až se vrátíš domů, používej jej tak, jak ti napoví tvé laskavé srdce."
S těmito slovy odešel mudrc zpět do hor.
Tomáš se vrátil domů a první co udělal bylo, že pevně objal svojí maminku. A znovu při tom pocítil ten krásný a opojný pocit jako když jej v horách objímal mudrc. Tomáš pochopil, že i když dává, tak zároveň i mnoho dostává.
Když viděl, že maminka vysloveně pookřála, bylo pro něho potěšením obejmout jí několikrát denně. Matka očividně ožila a během několika dnů byla zase zdravá a plná síly.
Zpráva o Evině uzdravení se rychle rozlétla po celé vesnici. Všichni se začali chodit ptát, jak je možné, že se Eva tak rychle uzdravila. Tomáš jim všem vyprávěl o mudrci, o balzámu na duši, o tom, jaké to bylo, když ho mudrc objal. A protože byl přesvědčen, že každý má nějakou byť jen maličkou bolístku na duši, každého objal.
Všem také vysvětlil, že ten balzám na duši máme každý v sobě a záleží jen na nás, jestli budeme ochotni jej dát. Má však tu kouzelnou vlastnost, že čím víc jej dáváme, tím víc jej máme.
Život šel dál. Otec a syn žili vedle sebe ve stavení jako dva cizí lidé. Tomáš otce respektoval, choval se k němu uctivě, ale to, co cítil k matce, ve vztahu k otci chybělo.
Až se jednoho dne stalo, že onemocněl otec Adam. Tomáš se rozhodl, že otci pomůže. Překonal rozpaky, které cítil, a otce několikrát objal. Očekával, že se otec začne uzdravovat, ale tomu bylo stále hůř a hůř.
A tak se Tomáš vydal znovu do hor na známé místo, kde se poprvé setkal s mudrcem. Když došel na místo, posadil se, přemýšlel o svém životě a začal prosit o pomoc. Mudrc se objevil za krátkou chvíli. Chlapec mu začal s úzkostí v hlase vyprávět, že objetí asi ztratilo svou kouzelnou moc, protože otec churaví stále víc a víc.
Mudrc se zamyslel a povídá: "Podívej se." a přitom podal Tomášovi dalekohled. Když se mladík podíval dalekohledem, uviděl svůj domov a sám sebe v okamžiku, kdy objímá svého otce.
S otázkou v očích se podíval na mudrce. "Podívej se znovu." řekl mudrc. Chlapec poslechl, a znovu uviděl sám sebe, ale tentokrát v okamžiku, kdy objímá matku. A najednou vidí, že kolem obou dvou září takové zvláštní světlo. A i když se od sebe oddálili, zářil každý z nich dál.
"Co to je za krásné světlo?" obrátil se mladík na mudrce. "Víš, právě tato záře dává objetí jeho léčivou moc. Pouhým okem však není vidět. Objetí, to je jen fyzický pohyb, obyčejné gesto, ale to, co je důležité, je stav tvého srdce v okamžiku objetí. Balzám na duši můžeš předat objetím, pohlazením, nebo jen pohledem do očí.."
"Ale co to znamená stav srdce, jaký stav srdce je důležitý? Prozraď mi to, moudrý muži." prosí mladík.
"To musí poznat každý sám." odpověděl stařec. "Poslouchej své srdce a nauč se myslet srdcem. Dívej se lidem do očí, protože srdcem a pohledem do očí lze vyjádřit víc než pouhými slovy."

Převzato z webových stránek http://www.esoterika.cz


Diamantové duše

19. srpna 2007 v 7:00 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory

[1]jupiterka, mail,21.7.2007 14:22

Dobrý den paní Blankytná .....věřím na reinkarnaci, na "boží mlýny"...každý jsme tu už někdy byli a naše duše se budou vtělovat a budeme se znovu rodit tak dlouho,dokud nenapravíme naše chyby,neodčiníme hříchy....ale co nové duše ,bez minulosti? Rodí se vůbec? Nebo jsou na světě jen duše, které už tu jednou byly?....To mě velmi zajímá a myslím,že nejenom mě........
Přeji krásný den jupiterka- Věra Tesařová
Odpověď:
Zdravím paní Věru
a odpovídám na její dotaz pomocí automatického písma:

" Ano, odpovím i na tuto zvědavou otázku. Velká většina duší obyvatel vaší planety jsou duše zatížené minulostí. Na tuto planetu se opakovaně rodí proto, aby odčinily svoje viny, pramenící z nepochopení zákonů kosmu.
Protože už delší dobu probíhá velká přeměna a proměna, která se týká jak
životního prostředí, tak nového vnímání a chápání zákonů kosmu, přicházejí na vaši planetu duše, které znáte pod jménem diamantové.
Tyto duše si nesou nové poznatky, nové vědomosti, ale mají zároveň problémy
se začleněním do společnosti, na kterou byly málo připraveny.
Jsou zde proto, aby vás učily, aby Vám
pomáhaly ve vaší proměně.
I menší část duší indigových je bez zatížení minulostí."
Zdraví Vás M.