Ochrana domu před negacemi a odvedení duší zemřelých

10. srpna 2007 v 7:00 | Marie Blankytná |  Ochrana
Tento způsob je vhodný pro odvádění více duší, které se vyskytují v určitém prostoru a pro vyčištění tohoto prostoru od negativních energií, které tam duše zanechaly. Odvedení přivtělené bude teprve zveřejněno.
Především se naučit kreslit a používat symbol Božího Světla. Symbol Božího Světla nakreslit do všech místností domu bílou svíčkou na všechny 4 zdi a při tomto aktu říkat hlasitě:
"Kreslím symbol B.S. pro ochranu obyvatel tohoto domu.Prosím čisté vesmírné energie, prosím anděly světla, prosím naše anděly strážné, ochraňujte náš příbytek před nebezpečím působení černých energií."
Až to bude připraveno, protkat celý dům sítí svíček tak, aby každý plamen viděl plamen další svíčky. Každý obyvatel pokoje hlídá svůj prostor. Cestu svíček vyvést do dveří ven , které zůstanou otevřené. Majitelka bude v přízemí, v místě ,kde svíčky ústí ven. Očistit si ruce nad plamenem s myšlenkou- prosím tuto čistou energii plamene, aby očistila auru mých rukou od nečistých energií. Natáhnout si čisté energetické rukavice. Ošetřit a uzavřít si auru, pomodlit se modlitbu Otčenáš, nakreslit symbol B.S. do vzduchu před sebe a udělat celý rituál / je popsán na stránkách ic.cz/. Potom říkat: "Já, ....../křestní jméno/, obyvatelka tohoto domu se obracím s důvěrou k duším, které s námi sdílí tyto prostory.Děkujeme Vám za pomoc a ochranu, kterou jste nám svou přítomností poskytovaly.Přejeme vám splnění vašeho přání. Chceme se stát pomocníky vašich průvodců, kteří přicházejí, aby vás doprovodili do jiného světa. Pomohou vám při průchodu atmosférou, která je mezi tímto prostorem a vaším novým příbytkem. Vaše rozhodnutí, zůstat zde na Zemi bylo přijato, ale připravili jste si očistec na zemi.Přijme vás prostředí, kde se budete cítit volně a čistě. Všichni obyvatelé tohoto domu vám děkují, odpouštějí vám, uvolňují vás a prosí vás o totéž. Odpusťte i vy nám a propusťte nás ze svých minulostí.Každý máme jiné poslání. Vy v jiném světě, my zde na Zemi. Prosíme všechny anděly světla, aby vytvořili světelné mosty, po kterých vystoupají vaše duše do jiných dimenzí. Prosíme čisté vesmírné energie, přijměte tyto duše do své náruče, aby jim byl umožněn další vývoj, který pobytem na Zemi zastavily. Přejeme vám dokonalé a čisté bytí v jiném světě,přejeme vám dokonalou očistu a přízeň našeho Stvořitele, Vykupitele a Spasitele.Na cestu vám posílám svoji modlitbu."
Poděkování všem pomocníkům. Ostatní obyvatelé domu by se měli ve svých pokojích připojit medlitbami.