Říjen 2007

Pes v zrcadle

31. října 2007 v 9:00 | Bruno Ferrero:Paprsek slunce pro duši |  Moudrosti od různých autorů
Velký pes se zatoulal do místnosti plné zrcadel. Náhle kolem sebe uviděl celou smečku psů. Zlobně zavrčel a vycenil zuby. Všichni psi okolo samozřejmě udělali totéž.
Pes chvíli zmateně uskakoval před útočníky, a když viděl, že dělají totéž, rozzuřeně zaštěkal a skočil po jednom z "útočníků".
Po strašném nárazu do zrcadla padl na zem jako omráčený a zakrvácený.
Kdyby byl jen jednou přátelsky zavrtěl ocasem, všichni psi v zrcadlech by pozdrav opětovali a jejich setkání by bylo radostné.
Pokaždé se setkáváme s tím, co očekáváme.
Na kraji oázy, v níž leželo město, seděl starý muž. Přišel k němu poutník a povídá:
"Ještě nikdy jsem tu nebyl. Jací lidé tu žijí?"
Stařec odpověděl: "Jací lidé byli ve městě, kde jsi žil?"
"Sobečtí a zlí. Proto jsem odtamtud odešel."
"I tady jsou lidé sobečtí a zlí," odpověděl stařec.
O něco později přišel druhý poutník a položil starci stejnou otázku:
"Jsem tu poprvé. Jací jsou zdejší lidé?"
Stařec odpověděl stejnou otázkou jako předtím:
"Jací lidé žili ve městě, kde jsi předtím žil?"
"Byli dobří, štědří, pohostinní a poctiví. Měl jsem tam spoustu přátel, těžko se mi odcházelo."
" I zdejší lidé jsou takoví," odpověděl stařec.
Obchodník, který vedl velbloudy k napajedlu, slyšel zpovzdálí oba rozhovory, a když druhý poutník odešel, vyčítavě se obrátil ke starci:
"Jak můžeš na tu samou otázku odpovědět pokaždé jinak?"
"Synu můj," řekl stařec, "každý si nosí svůj svět v srdci. Kdo nenajde nic dobrého v minulosti, nenajde nic dobrého ani tady. A kdo měl přátele v jiném městě, udělá si je i tady. Víš, lidé jsou takoví, jaké je vidíme."

Splněné poslední přání malého dítěte

30. října 2007 v 7:00 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
Je ze mě už požárník? Queensland, Austrálie.

26 letá matka upřeně hleděla na svého šestiletého synka, který umíral na smrtelnou leukémii. Její srdce bylo plné smutku a zoufalství, ale přesto uvnitř cítila silné odhodlání jako každý rodič. Přála si, aby její syn vyrostl a splnily se mu jeho sny. Nyní to již ale nebylo možné. Leukémie to rozhodla za ni.
Vzala syna za ruku a zeptala se:
"Bene, přemýšlel jsi někdy, čím bys chtěl být, až jednou vyrosteš? Měl jsi někdy nějaký sen a přání, co bys chtěl v životě dělat?"
"Mami, vždycky jsem si přál být požárníkem, až vyrostu."
Máma se na něj usmála a řekla: "Uvidíme, jestli se nám podaří ti tvůj sen splnit."
Později ten den zašla do místní požární stanice v Brisbane, kde potkala požárníka Boba, který měl srdce velké jako samotný Queensland. Vysvětlila mu poslední přání jejího syna a poprosila, zda by bylo možné svézt jejího 6 letého synka v požárním autě kolem ulice.
Požárník Bob řekl:
"My můžeme udělat daleko více. Jestli bude Váš syn připraven ve středu ráno v 7 hodin, jmenujeme ho čestným požárníkem celého dne. Zůstane s námi na základně, bude s námi jíst a jezdit na všechny výjezdy v plné parádě! A když nám dáte jeho velikosti, necháme mu vyrobit opravdovou uniformu, pravý požárnický klobouk, ne hračku - pravý, se znakem Queeslandské záchranné a požární stanice, žlutý gumový kabát stejný jako nosíme my a gumové boty. Vyrábí se přímo tady v Brisbane, takže to bude vše rychle hotové."
O tři dny později požárník Bob vyzvednul Bena, oblékl ho do jeho požární uniformy a doprovodil jej z nemocničního lůžka k čekajícímu speciálu. Ben si musel sednout na zadní sedadlo a pomoci řídit ho zpět na stanici. Byl v sedmém nebi.
Ten den byly v Brisbane tři požární poplachy. Ben se účastnil všech tří zásahů a řídil tři různá požární auta. Mimo jiné ho i natáčeli na filmový záznam pro místní zpravodajský kanál. Splněný sen a veškerá láska a ohromná pozornost, která mu byla věnována, zapůsobily na Bena tak hluboce, že žil ještě další tři měsíce. Déle než všichni doktoři považovali za možné.
Jednou v noci jeho vitální funkce začaly dramaticky klesat. Vrchní sestra, která věřila v princip hospice -domova - kde by nikdo neměl umírat sám a opuštěný, začala volat rodinné příslušníky do nemocnice. Najednou si vzpomněla také na den, který Ben strávil jako člen požárního sboru a zavolala i na požární stanici. Požádala, zda by bylo možné, aby se jeden z požárníků dostavil v uniformě do nemocnice k Benovi a stál u něj jako čestná stráž v jeho poslední chvíli.
Sloužící důstojník odpověděl:
"My můžeme udělat daleko více! Budeme tam do 5 minut! Máme jen malou prosbu. Až uslyšíte houkat požární sirény a světla, můžete prosím oznámit v rádiu, že se nejedná o žádný požár? Že to jen Hasičský záchranný sbor přijíždí naposled vzdát čest jednomu z jeho nejlepších členů. A můžete prosím nechat otevřené okno do jeho pokoje?"
O 5 minut později za zvuku sirén a světel dorazilo požární auto a vysunulo žebřík do otevřeného okna Benova pokoje ve 3. patře. 16 požárníků v plné výzbroji vstoupilo dovnitř. S dovolením jeho matky ho objali, drželi ho a řekli mu, jak moc ho mají rádi. Ben vzhlédl na velitele a s posledním dechem na rtech se zeptal:
"Veliteli, je ze mne už skutečně požárník?"
"Ano, Bene, jsi velkým požárníkem a nejvyšší velitel drží tvou ruku," řekl důstojník.
S těmito slovy se Ben usmál a řekl:
"Já vím, držel mne za ruku celý den a andělé mi zpívali."
A naposled zavřel své oči.
Dostal jsem za úkol poslat tuto zprávu alespoň čtyřem lidem, kterým přeji, aby se jim splnil životní sen. Vybral jsem si Tebe.
Pri

Ježíšova tvář

29. října 2007 v 10:00 | Bruno Ferrero:Paprsek slunce pro duši |  Moudrosti od různých autorů
Mnich Epifanio, který žil na Sicílii, v sobě jednoho dne odhalil nadání od Boha: zjistil, že umí malovat nádherné ikony. Chtěl namalovat také nějaké mistrovské dílo a rozhodl se, že to bude Kristova tvář.
Kde však hledat vhodný model, který by vyjadřoval utrpení i radost, smrt i zmrtvýchvstání, božství i lidství?
Pomyšlení na obraz Kristovy tváře nedale nedalo Epifaniovi spát. Vydal se na cestu a procestoval celou Evropu, zkoumal jednu tvář za druhou. Žádná však nebyla ta pravá.
Jednou si před usnutím opakoval slova žalmu:"Hospodine, tvář tvou hledám. Svou tvář přede mnou neukrývej."
A zdál se mu sen.Anděl ho vedl od jedné osoby, s níž se setkal, ke druhé a ukazoval mu na ní rysy, kterými se podobala Jažíšovi: radost mladé nevěsty, nevinnost dítěte, sílu rolníka, utrpení nemocného, strach odsouzence, laskavost matky, vylekanost sirotka, přísnost soudce, veselí kejklíře, miloserdenství zpovědníka, obvázanou tvář malomocného. Epifanio se vydalo zpět do kláštera a dal se do práce.
Do roka byla Kristova ikona hotová. Ukázal ji opatovi a spolubratřím, kteří před ní v němém úžase padli na kolena. Kristova tvář byla tak krásná, zářil z ní hluboký cit a měla pohled, který člověku pronikal do nejtajnějších zákoutí srdce.
Marně se Epifania vyptávali, podle koho ji namaloval.
Nehledej Krista ve tváři jediného človška, ale v každém člověku hledej odlesk Kristovy tváře.

Zeď

28. října 2007 v 7:55 | Bruno Ferrero:Paprsek slunce pro duši |  Moudrosti od různých autorů
Na nehostinné a skalnaté poušti žili dva poustevníci. Bydleli blízko sebe v jeskyních, které měly vchody naproti sobě.
Po létech modliteb a náročného odříkání jeden z nich dospěl k přesvědčení, že dosáhl dokonalosti. Ten druhý byl stejně zbožný, ale také vlídný a přátelský. Zastavoval se na kus řeči s poutníky, kteří tudy občas procházeli, utěšoval a hostil ty, kdo se ztratili nebo byli na útěku. "Jenom ztrácí čas, který by měl věnovat rozjímání a modlitbě," myslel si první poustevník. S častými, nicméně drobnými pochybeními toho druhého prostě nemohl souhlasit.
Aby mu nějak viditelně naznačil, kolik mu ještě schází do svatosti, rozhodl se, že ke vchodu své jeskyně vloží kámen pokaždé, když ten druhý něco zanedbá. Za několik měsíců před jeho jeskyní stála vysoká šedá kamenná zeď. A on zůstal zazděný uvnitř.
Někdy ve svém srdci stavíme zdi z malých kamínků nevole, zlosti, mlčení, nevyřešených problémů a zachmuřenosti. Naším nejdůležitějším úkolem je zabránit tomu, aby kolem našeho srdce stála zeď.
A především se musíme snažit, abychom se nestali "dalším kamenem" ve zdi někoho jiného.

Sen o plavání v řece

27. října 2007 v 6:00 | Marie Blankytná |  Sny a jejich výklad
Srdečně Vás zdravím paní Marie!
Prosím Vás o pomoc ve výkladu mého dnešního snu, který cítím, jako duchovní, a dumám nad ním od probuzení. Plavala jsem ( bylo tam i více stejně starých dívek jako já,např.bývalá nejl.kamarádka) řekou, chvílemi to bylo i formou soutěže, kdo doplave dřív, či doplave-li vůbec... řeka byla čím dál studenější, plavaly jsme jakoby s proudem, který však tekl obráceně - tedy směrem NAHORU. Chvílemi to bylo v přírodě, chvílemi jakoby tunel, plavba rychlá, nakonci jsem prorážela i kry. Voda průzračná, krajina mi připomínala Skandinávii. Vyplavena jsem se octla v krčku své bývalé zákl.školy, kde jsou třídy prvňáčků a dětí I.stupně ZŠ (červenožlutá barva). Pak mě to vneslo na nějaké náměstí (vypadalo to jako v sousedním městě), mezi tamější ženy, mělo to souvislost s mým současným přítelem - nejspíš to byly jeho příbuzné, ženy, chtěly mne navléct do jejich kroje - temně červený, připadal mi jakoby skandinávských až estonských folklorních prvků. Chtěly, abych s nimi zpívala nějaké jejich folkorní písně, vč.tanců, já se zdráhala. Můj přítel u toho nebyl. Blížil se Advent. Děkuji za odpověď, pokud budete tak laskava a najdete na něj drahocennou chvilku. L.
Odpověď pomocí automatického písma:
" Ano, vysvětlím tento sen.
Plavala řekou- znamená nástup na duchovní cestu, která je obtížnější, namáhavější než cesta pěší.
Přítomnost vody- čistá voda- přítomnost živlu, který očišťuje energie duše od negací. tak jako voda dovede očistit tělo fyzické, pro duši je nutná očista pomocí odpuštění.
Mnoho dalších dívek- má určité karmické závazky, neuzavřené karmické životy s více dušemi , během této cesty by se měla očistit.
Příroda- tunel- kry- zdolávání různých překážek, od lehkých po náročné- provinění lehčí i těžší, pomocí Zákona odpuštění tyto překážky - viny rozpustit, odstranit- zvítězit- prorazit kry- očistit se od vlastních nebo cizích negativních energií- přestupků.
Škola- I. stupeň- je třeba postupovat pomalu, systematicky, učit se přijímat nové informace a pomocí nich " růst ", postupovat stále dál.Je potřeba vybírat si průvodce i na duchovní cestě Vybírat si takové, kteří jsou duši blízcí.."
Byl to pěkný výukový sen.
Zdraví Vás M.

Obrázek inspirovaný meditací pro Zemi

26. října 2007 v 22:14 | Eva Lipinová |  Meditace
Evička Lipinová se nechala inspirovat meditací pro Zemi a nakreslila tento nádherný obrázek, na kterém je Země oblita záplavou zlatých paprsků lásky a vlevo jí žehná andělská bytost.

Sen o botách

26. října 2007 v 6:00 | Marie Blankytná |  Sny a jejich výklad
Dovolte mi,abych se zeptala na dnešní sen.
Šla jsem s maminkou a dětma do muzea obuvi.Maminka šla bez francouzských holí a ještě po schodech,ale nezadýchala se a jak jsem se otočila,tak jsem viděla jak jde úplně normálně,přesto jsem si vyčítala,že jsem ji tam vytáhla.Přišli jsme do čekárny,která byla zařízená jako jídelna,mnoho lidí sedělo a jedlo a nějaká dívka nosila beze slov před každého boty,které byly jako dárek.Najednou všichni šli do muzea,ale já jsem dostala boty s rozbitými a odřenými podpatky,a protože na stole ještě nějaké byly navíc,tak jsem je začala prohlížet a vybírat si jiné,protože se mi více líbily s uzavřenou špičkou a ty letní bych už moc neužila.Jinak všechny byly černé, aměly po pásky i letní i ty uzavřené,všechny měly podpadky,jen ty pro maminku byly nízké a byl přes pásek jakoby zlatý,ale ne čistě.Tak jsem tam prohlížela boty,byla jsem tam jen s mamkou a děti jsem tam neviděla jen vím,že tam byly se mnou.A mamka mi říkala,ať si teda vezmu více těch bot,stejně tam zůstaly,nikdo je nevzal a nikdo tam stejně už není.Já jsem věděla,že ty jedny co se mi moc líbí si ale vzít nemůžu,ty někdo dostal a vrátí se.Nechala jsem si ty odřené ale přemýšlela jsem dke je nechám optavit atak jsem se probudila.Pocit jsem měla takový normální,žádné emoce,strach ani zlost.
Pokud budete mít čas,moc Vám děkuji,že mi odpovíte.
Výklad snu pomocí automatického písma:
" Ano, vyložím tento sen."
Boty- nástup na duchovní cestu- nebo také postup na této cestě.
Muzeum obuvi a množství bot- hledání správné cesty.
Přítomní lidé- spřízněné duše na této cestě.
Maminka bez berlí- v současném životě si tímto způsobem odčiňuje nějakou svoji vinu.
Přebírala boty, ale věděla, že si jich nemůže vzít víc- každý máme určenou svou vlastní cestu " trasu", ale mnozí vykonají několik pokusů. Vracejí se a " zkoušejí si jiné boty".
Rozbité boty a odrané opatky- obvyklá a hodně používaná trasa.
Je to sen, který ji utvrzuje v tom, že její konání je správné
Tak, jak přebírala boty, tak musí vybírat- přebírat lidi, pod jejichž vedením chce jít. "
Zdraví Vás M.

Upozornění na úplňkovou celosvětovou meditaci 26.10.2007

25. října 2007 v 16:54 | Marie Blankytná |  Meditace
Chci připomenout, že zítra , to je 26.října 2007 je úplněk a celých 24 hodin se bude konat celosvětová meditace na pomoc naší planetě. Účelem této meditace je přitáhnout a zakotvit energie z páté úrovně na naši planetu a tím pomoci jak jí, tak celému lidstvu, které se zmítá v katastrofách a válečných událostech. Účastnit se mohou všichni lidé dobré vůle, i ti, kteří neumějí meditovat. Popis této meditace je na těchto stránkách dne 14.října 2007.
Není dobré nadávat na poměry a na počasí, ale měli bychom začít dělat něco, co je v naší moci! A to je právě účast na těchto celosvětových meditacích, které se konají o každém úplňku a každém novoluní, kdy jsou duchovní síly největší! Tyto meditace se začaly organizovat od 11. září 2007.

Poděkování Bohu

25. října 2007 v 10:00 | Bruno Ferrero:Paprsek slunce pro duši |  Moudrosti od různých autorů
Paní učitelka požádal žáčky z první třídy, aby nakreslili něco, za co by chtěli Pánu Bohu poděkovat. Říkala si, že ty děti z chudých čtvrtí nemají mnoho věcí, za které mohou být vděčné. Ale věděla, že téměř všichni nakreslí dory nebo plné stoly.
Překvapil ji obrázek, který nakreslil Tino. Byla na něm ruka. Ale čí ruka to byla?
Celá třída byla abstraktním obrázkem nadšena. "Podle ně je to Boží ruka, která nám přináší jídlo," prohlásil jeden chlapec.
"To je ruka zemědělce," oponoval druhý, "protože ten chová slepice a pěstuje brambory na hranolky."
Zatímco ostatní pracovali, sklonila se učitelka k Tinovi a zeptala se ho, číruka je. "Ta je vaše, paní učitelko," zašeptal chlapec.
Pamatoval si totiž, že ho každé odpoledne brala za ruku a vyprovázela ke dveřím. Byl ze všech nejmenší. Vyprovázela tak sice i jiné děti, ale pro Tina to znamenalo hodně.

Duchovní příčiny nemoci sklerozy multiplex

24. října 2007 v 7:00 | Marie Blankytná |  Duchovní příčiny nemocí a duchovní léčba
Pisatelka se ptá na příčiny jejího onemocnění sklerozou multipllex.
Zdravím paní P. a pokusím se odpovídat . Dnešní odpověď věnuji povšechnému pohledu na tuto nemoc a pak si nechám napsat odpověď pomocí automatického písma. Tuto odpověď formuluji podle výsledků práce známého německého lékaře a psychoterapeuta.
Podle něho je tato nemoc výsledkem našeho potlačování všech životních impulzů, ale postižení si to sami nechtějí přiznat. Z Vašeho dopisu však vysvítá, že si uvědomujete to, co jste dělala v životě špatně. Jestliže si to uvědomujeme a pracujeme jenom s tělem fyzickým, třeba jenom masírujeme svaly, aby byly pružnější, ale nepracujeme na bázi psychické, nezpracujeme vše v mysli, nepoužíváme odpuštění vůči jiným i sobě, podepíše se to na nás, na našem těle. Z lékařského hlediska je toto onemocnění výsledkem zadržování energie / jakékoliv, ať jsou to myšlenky pozitivní, negativní, city, pocity atd. /. Příklady reakcí těchto nemocných lidí jsou : " Nežil jsem- byt jsem žit ", Moje manželství bylo jedno sebeobětování", Vždycky jsem lezl ke křížku", Nikdy jsem si nedovolila slabost", " Moc jsem se vzdálila sama sobě " atd...
Je potřeba ponechat, aby se věci děly. Boj s nemocí, to je jakési ustoupení .Během života nedokázali otevřeně říci- přiznat svoje potřeby, proto je potřeba tyto potřeby nejdříve kontrolovat, řídit, plánovat. Teprve až se dokáží tito lidé vymanit od nároků okolí, čili až si vytvoří jakýsi nabytý vlastní egoismus, který je uzdravující, teprve potom se dá proměnit a podřídit ho vyšší vůli - " Ne má, ale Tvá vůle se staň". Nejdříve se musí postavit na vlastní nohy, teprve potom mohou pomoci vysoké ideály!!!
Nemůže se dál podvolovat požadavkům okolí, ale musí začít uplatňovat svoje požadavky a potřeby.

Projevy této nemoci :

- bolesti páteře- symbolizují boj o vlastní linii života

- sklon k závratím- je třeba rozhýbat zatvrzelá stanoviska, nutnost rozhýbat vyjeté koleje, rozhýbat uvízlé představy, toto všechno stojí v cestě.
- dvojité vidění -kromě běžné skutečnosi existuje ještě jiná podstata života. Život má dvojí dno. Život jde podle božího plánu pokud nejdeme proti své duši, proti jejím potřebám.
- problémy s moč.měchýřem - upozorňuje nás na to, abychom nechali přetékat horní odtok- slzy. Je to konflikt v tématu- vypuštění. Zadržení moči, naprostá zdrženlivost- člověk nepamatuje sám na sebe. Místo zdrženlivosti a ustupování mít ohled na sebe.
- poruchy pociťování - naučit se cítit a prociťovat svůj vnitřní svět, který přicházel velmi zkrátka, stále jsme jej odsunovali někam daleko, neměli jsme na sebe čas, stále je něco důležitější než my sami. Když už člověka nohy nechtějí nést, odmítají vykonávat službu znamená to, že je konec s běháním pro druhé , s běháním za uznáním od druhých. Jediná možnost je jít do nitra. Vzít do rukou svůj vlastní vnitřní život.
Je potřeba dát si odpověď na otázky:

 • proč jsem k sobě tak tvrdý,
 • proč dělám vše po vůli jiných,
 • jsou moje názory na život, etiku, morálku správné,
 • jak si usnadnit život,
 • jak cvičit trpělivost se sebou samým,
 • co způsobuje, že vypínám,
 • jaké mám možnosti utkat se s etikou života,
 • co ochromuje mou odvahu,
 • co nechci slyšet,
 • co nechci vidět,
 • jdu sama proti sobě,
 • při čem mohu vnímat svoje slzy,kde přicházejí slzy pozdě, kde jsou přebytečné,
 • proč splňuji očekávání někoho jiného, místo toho , abych naslouchala sama sobě,
 • jak se dostanu od poslouchání cizí vůle k vlastní zodpovědnosti,
 • znám své vlastní potřeby, uskutečňuji je,
 • jak mám hledat svou duševní identitu,
 • jak nalézt smysl svého života?
Jsou to opravdu velmi těžká témata, proto tato nemoc a její udržování se má dít pod dohledem odborníků.
Poradila bych Vám, abyste se přihlásila jako člen Unie ROSKA.
Kdysi jsem měla nakročeno přesně stejným směrem jako Vy a uvědomuji si, že jsem toto měla i v myšlenkách, když jsem chodila od jednoho lékaři ke druhému a říkala jsem, že jsem v počátcích této nemoci. Nakonec to uzavřeli jako neléčenou borreliozu, ale určité projevy mne upozorňují, že jsem v něčem měla pravdu. Uvědomuji si, že během tohoto psaní jsem si uvědomila jednu skutečnost. Také mám problémy s moč. měchýřem. V poslední době mi dost tekou slzy, protože moje vnučka odchází do Prahy na studium. V této době jsem přestala vstávat ve 3 hodiny ráno, abych odpustila močový měchýř. Funguje to. Horní slzy ulevují dolnímu odtoku. Takže nebránit se vlastním potřebám své duše, ale umožnit jí tyto projevy. Není to slabost, ale nutnost nechat duši její přirozené projevy.

Paralýza těla Vás myslím jako prvotní upozorňovala na tuto zákeřnou nemoc. Jestliže svaly odpoutají spojení s nervovou soustavou, už jde o tyto signály.
Máte-li zájem, pošlete mi Vaši normální poštovní adresu. Platím jakýsi udržovací poplatek a posílají mi časopis ROSKA, kde je moc dobrých rad. Pokud byste se chtěla jenom zatím poinformovat, pošlu Vám nějaký výtisk z roku minulého.
Měla byste toho pro sebe začít dělat hodně. A tady máte odpověď na ty dvě vaše firmy. Měla byste se začít učit meditovat, najdete vše na stránkách Blogu v rubrice meditace.
Měla byste začít cvičit, měla byste obnovit spojení s přírodou, třeba přes zvířata atd...Měla byste začít dělat pro sebe, abyste tutonemoc zvládala, abyste ji udržovala v jakýchsi mezích
. Přečtěte si také naše první stránky na adrese

http://marieblankytna.ic.cz
je tam několik rubrik, které by Vás mohly zajímat. Na Blogu se podívejte do rubriky Zdraví a Meditace. Příští dopis bude automatickým písmem, o které poprosím.
Zdraví Vás M.Tam v dáli

23. října 2007 v 6:00 | Bruno Ferrero:Paprsek slunce pro duši |  Moudrosti od různých autorů
Jeden chlapec, který bydlel v nížině, okouzleně pozoroval vrcholky hor na obzoru. Byly tak modravé, lehoučké, jednolité - připadalo mu, že právě tam musí být ráj. Tolik se lišily od vyprahlé a šedé země v okolí.
Když vyrostl, podlehl volání dálek a rozhodl se, že se na ono kouzelné místo vypraví. Byla to dlouhá a namáhavá cesta, musel překonat nížiny a kopce.
Vyčerpaný konečně dorazil na vrchol jedné z hor, ale s hlubokým zklamáním zjistil, že hory nejsou vůbec modravé, ale šedé a chaotické, samý kámen, nehostinné a rozeklané. Úplně stejné jako místo, kde žil. Ale na obzoru viděl další hory, a ty byly modravé, nafialovělé, zahalené zlatavým světlem. A znovu se vydal na cestu.
Trvalo mu hodně dlouho, než k nim došel. Ale i tam, čím víc se blížil, tím víc se ztrácela modrá a fialová a na jejich místě nacházel šedé skály a žluť suché, sluncem spálené trávy. Ale obzor byl celý modrý a růžový. A tak se vydal dál.
Pokaždé ho čekalo jen zklamání. Kamkoli přišel, čekala ho jen drsná a zprahlá země.
Jednoho dne , když zestárl a zjistil, že hledal nadarmo, rozhodl se vrátit zpět. Ale když se otočil, užasl. Všechna místa, která předtím nechal za zády, byla v dálce modravá, zalitá zlatavým světlem.
"Den začal špatně a chystal se skončit ještě hůř. Autobus byl jako obvykle nacpaný k prasknutí. Házelo to se mnou do všech stran a moje rozmrzelost narůstala.
Ale pak jsem ze zadní části autobusu zaslechla hluboký hlas:"Dnes je ale krásně, že?" Ten muž byl sice skrytý za hradbou těl ostatních pasažérů, ale slyšela jsem jeho hlas, když popisoval jarní přírodu a věci, které jsme míjeli: kostel, park, hřbitov, hasičskou stanici. Za chvilku jsme se všichni dívali z oken. To nadšení bylo tak nakažlivé, že jsem se toho dne poprvé usmála.
Dojeli jsme k zastávce, na které vystupuji. Podívala jsem se ke dveřím a uviděla jsem přitom našeho "průvodce": silnějšího muže s černými vousy, slunečními brýlemi a bílou hůlkou v ruce. Byl slepý!
Vystoupila jsem z autobusu a všechno napětí bylo totam. Bůh ve své moudrosti poslal slepce, aby mi pomohl vidět. Abych viděla, že i když se něco nedaří, i když mi všechno připadá temné a smutné, svět zůstává krásný. Cestou domů jsem si po schodech prozpěvovala. Nemohla jsem se dočkat, až manžela pozdravím slovy:"Dnes je ale krásně, že?"

Účet

22. října 2007 v 6:00 | Bruno Ferrero:Paprsek slunce pro duši |  Moudrosti od různých autorů
Když maminka jednoho dne večer chystala večeři, přišel za ní do kuchyně jedenástiletý syn s lístkem v ruce.
S podivně strohým výrazem jí ho podal. Maminka si osušila ruce o zástěru a pomalu četla:
 • Vyplení záhonku : 20 Kč
 • Úklid pokojíku : 50 Kč
 • Nákup : 10 Kč
 • Hlídání sestřičky /3x/ : 90 Kč
 • Dvě jedničky : 50 Kč
 • Každodenní vynášení odpadků: 30 Kč
 • Celkem : 250 Kč Maminka se na chlapce něžně podívala. Vzala propisku a na druhou stranu lístku napsala:
 • Devět měsíců nošení pod srdcem : 0 Kč
 • Všechny probdělé noci, když jsi byl nemocný : 0 Kč
 • Všechna pomazlení, když ti bylo smutno : 0 Kč
 • Všechny osušené slzy : 0 Kč
 • Všechny věci, kterým jsem tě každý den učila : 0 Kč
 • Všechny snídaně, obědy, večeře, svačiny a namazané chleby: 0 Kč
 • Každodenní péče : 0 Kč
 • Celkem : 0 Kč Súsměvem lístek podala synovi. Když si ho přečetl, cítil se zahanben. Otočil lístek a pod svůj účet napsal:"Vyrovnáno." Pak maminku objal a dlouho se k ní tiskl.
Když se v osobních a rodinných vztazích začne počítat, je konec všemu. Láska je buď zdarma nebo není vůbec.
Bylo horko, a tak jsem svým čtyřem dětem připravila zmrzlinu.Řekla jsem jim ale, že zadarmo to nebude a že ji dostanou za jedno obejmutí. Hned se postavily do fronty. Ty tři menší mě k sobě rychle přitiskly, popadly zmrzlinu a hurá zase pryč. Ale když přišla řada na mého nejstaršího, dospívajícího syna, objal mě dvakrát. "To máš od cesty," usmál se na mě.

Meditace na odpuštění od archanděla Michaela

21. října 2007 v 16:36 | Marie Blankytná |  Meditace

Jak provádět odpuštění, aby opravdu fungovalo


Vždy je třeba odpustit oběma stranám, sobě i druhému. Ublížila-li jsem někomu sama, on mi to vrátil v podobě negativního přijetí. Ublížil-li mi někdo, vrátila jsem mu to v podobě negativních myšlenek, které jsem mu posílala.
Máme-li při setkání s člověkem, ať známým nebo neznámým pocit, že mne ohrožuje, není mi s ním dobře, případně začne některý s dalších příznaků -špatně se mi dýchá, točí se mi hlava, zvedne se mi žaludek, bolí mne srdce, klesám v nohou, mám je slabé - je to neklamný příznak toho, že si máme cosi odpustit.
I když nevíme konkrétně, co se má odpouštět, je výborné provést následující meditaci na odpuštění, která mi byla na moji prosbu sdělena pomocí automatického písma:
 • sed se vzpřímenou páteří, soustředím svoji pozornost do srdeční čakry a sleduji svůj dech tak dlouho, až se mi podaří zklidnit se. Pak řeknu mentálně nebo i nahlas: "Pane Ježíši Kriste, dokázal jsi odpustit všem, kteří tě ponížili a vzali ti život. Pomoz v mém srdci vzbudit cit lásky, soucitu a odpuštění / říci aspoň 3x /
 • pak přenést pozornost do 7. čakry se slovy: "Otevírám kalich poznání a přijímám energii Světla Krista, která mi pomůže odstranit bloky energií, způsobené neodpuštěním a tak uzdravovat mé tělo" / říci aspoň 3x /
 • s nádechem pak vedu Světlo do 6. čakry a říkám: "Prosvětluji 3. oko, abych vnitřním zrakem dobře "viděla" ty činy, které potřebuji odpustit." / 3x /
 • s nádechem vedu Světlo do 5. čakry se slovy: "Prosvětluji 5. čakru, abych našla správní slova k vyjádření mého odpuštění." / 3x /
 • s nádechem vedu Světlo do srdeční čakry - uvedu příklad mého odpuštění, které jsem dělala: "Odpouštím sobě, že jsem věnovala mému vnukovi mou péči tak dalece, že mu začala být přítěží a odpouštím mému vnukovi to, že se ohradil nevhodnými slovy. Odpouštím nám oběma." V této srdeční čakře zůstanu tak dlouho, až se ve 3. oku objeví některá z příjemných barev - bílá, zlatá, žlutá, růžová, zelená. Pak poděkuji za pomoc a mohu skončit.
Pokud nevíme, co si máme s daným člověkem odpouštět, použijeme výše popsaného způsobu s tím rozdílem, že v srdeční čakře říkáme:
"Odpouštím mé duši i duši tohoto člověka to, že vztahy našich duší nebyly vždy v souladu se zákony Vesmíru. Prosím archanděla Michaela, pomoz mi rozpustit karmický svazek našich duší. Propouštím tuto duši ze své minulosti a uzavírám tuto minulost. Odpouštím oběma našim duším."
Opět zůstanu v této čakře tak dlouho, až barva ve 3. oku naznačí, že se to povedlo.
Někdy je třeba opakovat tuto meditaci několik dní, než je úplně všechno vyčištěno.


Vliv Černé Luny

21. října 2007 v 7:00 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
"Ano, jsem zde a řeknu svoje mínění. Ty se neboj, že ho ovlivníš svým vlastním názorem. Černá Luna je vlastně symbol matky, která neměla v době zplození dítěte vlastně ty nejlepší podmínky z hlediska duchovního. Vlastně toto negativní působení této Luny se promítá do vztahu matka - dcera, neměly ty nejlepší vztahy mezi sebou, což se promítlo dále do vztahu dcery - nejméně vhodný partner, který ubližoval. Z toho se odvíjely všechny další události jejího života.
Zatížení Vesmírem je tady možné, ale ne rozhodující. ROZHODUJÍCÍ JE ČLOVĚK SÁM A JEHO VLASTNÍ POSTOJ KE VŠEM UDÁLOSTEM ŽIVOTA. JEJÍ MANŽEL VYUŽIL JEJÍCH SLABOSTÍ A POSTAVIL JE PROTI NÍ. KDYBY LÉPE SVOJE SLABOSTI ZVLÁDALA, NESTALO BY SE TO.
Záleží jenom na jejím vlastním rozhodnutí,co chce udělat teď. V těchto materiálních věcech je rozhodující ona - matka, ne Černá Luna. Ona je matka svých dětí.
Vliv Luny se dá zlomit pozitivním rozhodnutím, které změní vzájemné postoje.
Rozhodujete sami, nenechte za sebe rozhodovat ani karty, ani jiné pomůcky. VAŠE SRDCE MUSÍ ROZHODNOUT ZA VÁS."

Vliv porodu císařským řezem na vztah matky s dítětem

20. října 2007 v 7:00 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
Milá paní Marie, nejsem Vaše pravidelná čtenářka a Vaše stránky jsem zhlédla náhodou. Spíše jsem chtěla něco více vědět o archandělu Michaelovi a vyhledávač mě navedl na Vaši stránku. Pročítala jsem několik dotazů a odpovědí týkající karmické zátěže, příčin těžkého života a nepochopení lidských vztahů a byla bych Vám moc vděčná jestli bych i já mohla dostat odpověď na mé nevyřešené otázky. . Mám dvě děti. Obě jsou narozené cisařským řezem. Starší dceři je 13 let a synovi 9 let. S dcerou si nijak nerozumíme. Nevím, nedokážu to vysvětlit, ale cítím, že mi hrozně leze na nervy a pořád na ní něco vidím. Chtěla bych, aby všechno dělala tak, jak chci já, což v ní budí patřičný odpor vůči mě. A to mě dost trápí. Nevím jestli je tam nějaké karmické zatížení. Byla bych Vám moc vděčná, jestli by jste na můj dotaz odpověděla. Přeji Vám krásné dny a děkuji

Odpověď:

S Vaší dcerou máte problematický i tento současný život. Přijde-li dítě na svět císařským řezem, neprojde tak zv. tunelem zrození, něco mu stále schází. Při průchodu na svět se utužuje vztah matka a dítě, protože doposud jej matka 100% ochraňovala a nyní si uvědomuje, že už tuto ochranu - moc ochrany nad ním mít nebude. Toto pouto tedy nevznikne. Většinou ani matka dítě nekojí a tím oba velmi tratí. Energie lásky proudí hlavně při tomto aktu, kdy matka vine svoje dítě na prsa a ono slyší tlukot jejího srdce. Toto také schází.
Dítě je vychovatelné z hlediska Vesmíru do 12let, od této doby je považováno za schopné starat se o sebe samo /ne finančně/. Protože schází tato prvotní pouta, musíte s ní jednat jako rovný s rovným, bez emocí, bez vzteku, bez vzhrožování, bez vydírání.
Včera jste se měla dívat na televizní pořad Tykadlo. Probíhala diskuze s dětmi o přístupu rodičů a dětí. Děti mluvily otevřeně o tom, co jim vadí ve vztazích. Většinou volaly po laskavém přístupu, ale tím nemyslely hlazení po vlasech a přemíru kapesného, o tom nepadlo ani slovo. Mluvily o dialogu mezi rodiči a dětmi, který se neodbývá pomocí příkazů a zákazů, ale formou vzájemného dialogu bez negativních emocí.
Nedávejte jí špatný příklad. Tak, jak jednáte Vy s ní, tak ona bude jednat SE SVÝMI DĚTMI. Nebude to umět jinak. Musíte se pokusit zvládnout svoje negace - zlost a vztek. Pokuste se o to pomocí odpuštění sobě.
Naučte se meditovat. Na blogu v rubrice Meditace najdete přípravu na meditace pomocí soustřeďování na černý bod nebo na plamen svíčky. Je to práce na uklidnění toku myšlenek, na jejich změně z negativních na pozitivní. To se člověk nenaučí hned.
Až to zvládnete, ozvěte se znovu a uveďte jméno Vaší matky, která Vás odložila. Mezi Vámi dvěma je dost co řešit, ale to už musíte vydržet meditovat aspoň krátkou dobu. Potom najdeme Vaše karmické životy.
Pro děti vypracujte spolu s nimi pracovní režim dne s přihlédnutím ke všem jejich školním povinnostem a zařaďte také povinnosti pro rodinu. Najděte si každý večer společnou chvíli a ať oni sami zhodnotí, co dodrželi a co se jim vymklo. Vyslechněte, proč jim něco nevyšlo, ať sami řeknou, jak to napraví a nezapomeňte je vždy za něco pochválit. Uvidíte, že ta každodenní chvíle zájmu o ně přinese výsledek. Zdraví M.

Životní příběh jedné statečné ženy

19. října 2007 v 6:00 | Marie Blankytná |  Záhady a tajemno
Vážená paní Maruško,
náhodou jsem našla vaše stránky a rozhodla jsem se, že vám napíši.
Jsem spíše křesťansky založena, protože mám Pána Ježíše, ale nepopírám možnost reinkarnace a ostatního tajemna. Vždyť i křesťanství učí, že duše odchází po smrti do nebe, proto by člověk měl být tolerantní i k ostatním náboženstvím .
Proč píši? V mém životě se stalo plno zvláštních věcí a o nich napíši.
Vdala jsem se ve třiceti a někdy okolo 20 let jsem byla rozhodnuta vstoupit do kláštera, ale měla jsem zvláštní sen o rodinném domku a třech dětech a vyšším muži. Mám vyššího manžela a bydlím v jeho rodinném domku. Někde se ale něco pokazilo.
Narodila se nám zdravá dcera, ale jednou jsem potratila a zemřel nám chlapeček, měl srdeční vadu. Minulý rok se nám narodila druhá zdravá dcera. V tom snu to byla holčička a dva chlapečkové. Nechci si stěžovat, ale manželova matka mi dělala problémy a dost se mi naubližovala. Byla i divná, když se dozvěděla, že čekáme miminko a chlapeček nám pak zemřel. Než se narodil, tak mi řekla, že se nemám těšit, že nic nemám ještě jisté, a pak se toto stalo. Já jsem jí pak po jeho smrti řekla, že jí vše odpouštím.
Modlila jsem se k Bohu, ať mi řekne, kde je malý a pak jsem měla sen, že stoupám vzhůru a byla jsem v nějaké místnosti a on tam ležel v postýlce, řekl mi, že se na mně nezlobí, že mně má rád. Také mi řekl, že se mám dát do pořádku, pak tam někdo vstoupil a vyzval mně myšlenkou , ať jdu už pryč. Poklonil se a pokřižoval před malým a já udělala totéž, ani nevím proč. Pak jsem se vzbudila a brečela jsem. Dostala jsem dar, viděla jsem ho po jeho smrti. Pak přicházely další sny, ale zajímavý byl ten, že jeho život byl prodloužen. Reinkarnace? V dalším mi řekl, že budu mít dceru a narodí se na podzim a malá se tak narodila.V době toho snu jsem nebyla těhotná. Častokrát se mi zdálo o Panně Marii a já usoudila, že miminko, které čekám, je pod její ochranou.V době mého těhotenství se mi také zdálo o mém prastrýci, také již nežije. Byla jsem v nějakém meziprostoru a také mi řekl, že čekám holčičku.
Holčička se nám narodila a já začala myslet na malého, začali mně strašit démoni. Myslím si,že mně chtěli upozornit, že se tlačím někam, kam ještě nepatřím. Začala jsem s tím bojovat a přestalo to. Poprosila jsem malého o pomoc a ve snu ke mně přišel z mlhy. Objal mně a usmál se na mně a zpět odešel. Já jsem však začala mít v poslední době zdravotní problémy a mám strach, že se o mně něco pokouší. Mám problémy s krční páteří,.s levým prsem, závratěmi, krkem,bušením srdce. Je toho hodně. Beru vitamíny, minerály, piji bylinné čaje. Nemůžete mi něco poradit i vy?
Musím však závěrem napsat, že jsem opravdu dostala velice zvláštní dar. Láska překonala smrt a já vím, že mému synáčkovi je dobře.
Je mi po něm smutno, ale on byl moudrá duše a na velké duševní úrovni. Také vím, že Bůh je se mnou. Stala se jeho vůle-buď vůle tvá, jak v nebi, tak i na zemi. Amen.
Mějte se pěkně a ať vás Pán Ježíš ochraňuje. S pozdravem H.

Odpověď:

Zdravím paní H.
a posílám odpověď, kterou jsem pro ni dostala pomocí automatického písma.
Tím, že věříme na opětovné životy, se nedostáváme do rozporů s vírou, ale s církví a jejich představiteli., kterým zakazuje Řím toto věřícím říkat. Oni však vědí, že i Kristus o reinkarnaci mluvil, že je i v Bibli, ale bylo to z ní odstraněno v 5. století.
A nyní vzkaz pomocí automatického písma:
" Ano, jsem zde a vím, že paní H. potřebuje slova uklidnění. Má v sobě hlubokou víru v pomoc Ježíše Krista a Panny Marie, ať se drží této víry dál. Povede ji životem.
V období před 2O. rokem svého věku stála na křižovatce. Mohla zvolit cestu přímou nebo strmou. Rozhodla se pro tu druhou, na níž musí zdolávat překážky, které jsou jejím pokušením a zkouškou síly její víry.
Proti úskokům matky manžela, která je i její matkou, ať se brání nadále modlitbou, Světlem a odpuštěním. Může jí jemně naznačit, že ona ji za matku přijala a prosí ji, aby ji přijala za svou dceru.
Sama se přesvědčuje o tom, že myšlenky, které nejsou správné, přivolávají vidiny, sny a představy špatné! Duše jejího syna jednou odešla, přesvědčila se, že je na správném místě, tak ať ho nepřivolává, jenom mu věnuje tichou vzpomínku v modlitbách.
Přišel a odešel proto, aby si také uvědomila tu pravou cestu. Aby se přesvědčila o síle myšlenky, aby věděla, že její energie jsou natolik silné a čisté, že by je mohla předávat dál a být tak nápomocná mnoha nemocným lidem
Potřebuje se úplně uklidnit, zklidnit své myšlenky a vyčistit svou mysl."


Vás zneklidňuje pocit, že jdete proti Vaší víře, která Vám přímo zakazuje myšlenky na reinkarnaci, ale to je faleš současné církve. Ten prvopočátek je pro všechny stejný, byla to obrovská energie Lásky, z níž bylo všechno stvořeno a věčný život energie naší duše. K tomuto se neustále vracíme.
Cest návratu je mnoho, ale jenom jedna je cesta S R D C E : to znamená :
- vybudovat si přímou S t r a t e g i i svého života
- cítit za všech okolností R y t m u s svého srdíčka
- najít správnou duchovní stravu pro D u š i
- vidět stále jasně svůj životní C í l
-umět rozdávat i přijímat E n e r g i e / pozitivní /.
Na krční páteři se zobrazují všechny tyto Vaše nejistoty, pochybování o sobě, o svých názorech, o svém konání, něco táhne doprava, něco doleva, nemůžete pořádně unést hlavu- svoji kostelní věž, která je plná zmatků.
To se projevuje na páteři, na hlavě - závratě, ale kromě toho na citlivé lidi působí změny ve vibracích naší Země. Přepošlu Vám různé články, kde se dozvíte podrobnosti.
Levý prs- není zrada na fyzickém těle.
Je tam zobrazeno napětí, které vzniká při mateřských povinnostech. Zbavit se výčitek ze smrti syna, přivinout na prsa s láskou současné děti a odpustit si chvíle, kdy jste klesala na duchu a nevěnovala se jim plně.
Až budete schopná přijmout Vaše neřešené karmické životy se zemřelým chlapečkem a s Vaší novou matkou, tak mi napište její jméno. Nesmí to být z pouhé zvědavosti, musíte chtít viny svoje i její odpustit.
Myslím, že na to ještě není správný čas.
Zdraví Vás M.

Co dokáže láska

18. října 2007 v 10:00 | neznámý |  Moudrosti od různých autorů
Co dokáže láska .

Bylo jedno slepé děvče, které nenávidělo sebe a celý svět za to, že nemůže nic vidět.
Mělo vrozenou vadu a nikdy nic a nikoho nemohla vidět. Každého nesnášela, kromě svého chlapce.
On byl stále s ní a se vším jí pomáhal. Jednou mu pověděla, že když by mohla někdy uvidět svět, hned by si ho vzala.
Stalo se jednoho dne, že se našel dárce očí pro ni. A tak se konečně těšila, že uvidí svět a svého milého.
Chlapec se jí hned po operaci přišel zeptat "tak teď, když konečně vidíš svět, vezmeš si mne?"
Dívka se usmála a když otevřela oči, byla v šoku, její milý byl slepý.
Začala přemýšlet o svém novém životě a nakonec nabídku k sňatku odmítla.
Chlapec odešel smutný pryč...
Za pár dní jí od něj přišel dopis, napsaný rukou kamaráda. Poděkoval jí za všechny krásné chvíle, které spolu prožili a na konci dopisu stálo toto:
A DEJ PROSÍM POZOR NA MOJE OČI!
Děkuji Ivě Sedláčkové za zaslání.

Hvězdice

16. října 2007 v 7:00 | Bruno Ferrero:Paprsek slunce pro duši |  Moudrosti od různých autorů
Zuřila strašná bouře. Ledové ostří větru se zařezávalo do vodní hladiny a zvedalo ji do obrovských vln bijících do pobřeží jako beranidla, které při návratu rozrývaly a obracely mořské dno jako obří pluhy. Vodní proud strhával malá zviřátka, která žila při dně, korýše a plže, a vyhazoval je desítky metrů na břeh.
Bouře skončila stejně rychle, jako začala. Hladina moře se zklidnila a ustoupila o několik metrů. Pobřeží zůstalo pokryté blátem, ve kterém se zmítaly a umíraly tisícovky hvězdic. Bylo jich tolik, že pláž jimi zrůžověla. Ten zvláštní jev vzbudil zvědavost mnoha lidí. Přijely i televizní štáby, aby o podivném úkazu natočily reportáž. Mořské hvězdice se téměř přestaly pohybovat. Pozvolna hynuly.
Mezi lidmi byl také jeden chlapec, který přišel s tatínkem. Smutně se na hvězdice díval. Všichni je jen pozorovali a nikdo nic neudělal. Náhle se chlapec vytrhnul tatínkovi z ruky, zul si boty a ponožky a rozběhl se na pláž. Sklonil se, nabral do ručiček tři malé hvězdice a běžel je hodit do vody. Pak se vrátil a celou akci opakoval.
Z betonového chodníku na něj volal muž:
"Co to děláš, chlapče?"
"Házím ty hvězdice zpátky. Jinak tu na břehu všechny pomřou," odpověděl chlapec v běhu.
"Ale vždyť jich tu jsou tisíce! Stejně je všechny nestačíš zachránit," zavolal na něj muž. "A stejné je to i všude kolem, na tom nic nezměníš!"
Chlapec se usmál. Vzal do ruky další hvězdici a hodil ji do vody se slovy: "Ale pro tuhle jsem to změnil!"
Ten muž chvíli mlčel, pak se sehnul, zul se a slezl dolů na břeh. Začal sbírat hvězdice a házet je zpátky do vody. Za chvilku se k nim přidala dvě děvčata a už byli čtyři. Po chvíli bylo na pláži padesát lidí, pak sto, dvě stě, tisíc. A nakonec byly zachráněny všechny hvězdice.
Aby se změnil svět, stačilo by, kdyby se někdo, třeba maličký, odvážil začít.

Obrázek

15. října 2007 v 11:00 | Bruno Ferrero:Paprsek slunce pro duši |  Moudrosti od různých autorů
Při hodině kreslení se učitelka zeptala žáčka: "To je zajímavý obrázek. Co představuje?"
"To je obrázek Boha."
"Ale vždyť nikdo neví, jak Bůh vypadá."
"Až to domaluji, tak to budou vědět všichni!"
Když se Lucii narodil bratříček, začala naléhat na rodiče, aby ji s miminkem nechali samotnou. Rodiče se báli, že jako snad všechny čtyřleté děti může na bratříčka žárlit a že by mu mohla ublížit. Pro jistotu jí to nedovolili. Ale nezdálo se, že by na něj Lucie žárlila. Byla na bratříčka velmi laskavá. Jen její prosby byly stále naléhavější. Rodiče nakonec souhlasili.
Lucie, celá šťastná, běžela do pokoje, kde leželo miminko. Samou radostí zapomněla pořádně zavřít dvéře, a tak rodičům zůstala škvírka, kterou mohli pozorovat, co se uvnitř děje. Viděli, jak malá Lucie přišla k bratříčkovi, položila k němu tvář a jemně mu povídá: "Bratříčku, pověz mi, jaký je Bůh. Začínám to zapomínat."
Děti vědí, jaký je Bůh, ale přicházejí na svět, který se činí, seč může, aby na to co možná nejdřív zapomněly.

Meditace za každého úplňku a novoluní

14. října 2007 v 20:22 | Marie Blankytná |  Meditace
PROJEKT SVĚTELNÉ MŘÍŽKY JEDNOTY

(Meditace za každého úplňku a novoluní)


11.září 2007, za novoluní (a zatmění Slunce), začaly díky aktivitě nadace Děti Slunce (The Children of the Sun), sloužící jako duhový most mezi paradigmaty vědomí, celosvětové meditace aktivizující světlenou síť energií páté dimenze (tzv. kristovského vědomí bezpodmínečné lásky, přijetí, neodsuzování, spolupráce, přejícnosti, radosti, respektu, svobody atp.). Účastnit se jich mohou jak jednotlivci, tak i skupiny - záleží na vašich možnostech. Jediným předpokladem je to, že touto činností budete vnitřně osloveni.

Ukotvování energií páté dimenze do planetární mřížky Země

Prvního ukotvení vibrací Lásky, harmonie, léčení, spolupráce se zúčastnily tisíce lidí z 26 zemí celého světa (pokud je organizátorům známo): z USA, Kanady, Austrálie, Anglie, Belgie, Jižní Afriky, České republiky, Izraele, Malajsie, Holandska, Španělska, Argentiny, Panamy, Mexika, Peru, Ekvádoru, Chile, Uruguaje, Kolumbie, Venezuely, Brazílie, Paraguaje, Kostariky, Dominikánské republiky…

Pracujeme se živoucí aurou Země, s planetární mřížkou, s níž jsme všichni spojeni a jejíž jsme součástí (neboť naše fyzická těla jsou z prvků Matky Země) - proto se akce jmenuje Projekt planetární mřížky.

Na projekt dohlíží duchovní hierarchie, nanebevzatí mistři, andělé i členové naší galaktické rodiny. Pracujeme s transfiguračním plamenem Božské lásky, fialovým transformačním plamenem, s plamenem osvícení a plamenem nanebevzetí… Hlavním záměrem je ukotvit energie páté dimenze Nové Země a využívat je k procesu osobní přeměny pro nejvyšší dobro všech: pro léčení, inspiraci, rozvoj, očistu, transformaci, překalibrování, aktivizaci kódů DNA a zharmonizování světelného těla a jeho transfiguraci v novou krystalickou matrici. Můžete také obdržet individuální poselství vašich duchovních průvodců, navázat s nimi pevné spojení a zřetelněji s nimi komunikovat.

Krystalická mřížka jednoty je silně aktivována, aby do aury Země ukotvovala energie páté dimenze a božskou formu Nové Země. S přibližujícím se rokem 2012
a díky tomu, jak více lidí bude žít multidimenzionálně, bude stále aktivnější. Je to něco jako "telekomunikační" systém, který nám pomáhá zůstat ve spojení s vyšším vědomím lidí po celém světě.

Tato mřížka světla, které se také říká krystalická mřížka, mřížka vzestupu a mřížka kristovského vědomí, je formou vyšších dimenzí, která kolem planety existovala vždycky a lidstvo ji tedy mohlo vždy používat. Náš vděk patří mnohým bytostem, které přispěly k opravě a reaktivizaci této mřížky, která byla naposled využívána v období zlatého věku Atlantidy, kdy podporovala existenci ve vyšších dimenzích. Díky patří také těm, kdo energie mřížky po celá tisíciletí udržovali.

Společná meditace za každého novoluní a úplňku

Hlavní snahou je vytvořit mocný podpůrný systém, o který se lidstvo bude moci v nadcházejícím období zvýšené intenzity a zmatků spojených s procesem restrukturalizace Země. Pokud by někdy selhala technika a nebylo by možné komunikovat, budeme moci tohoto energetického kanálu využívat k výměně informací.
Tato krystalická struktury rovněž napomáhá rozvoji vnímání vyššími smysly, včetně telepatických schopností, jasnovidnosti a jasnoslyšení, k příjmu a dekódování světelných jazyků. Spadá sem také urychlení smíru a harmonie mezi národy světa, jakož i mírumilovné vztahy s jinými galaktickými bytostmi. Navíc bude také mocnou posilou stabilizace v chaosu stále se zrychlující spirály vedoucí k roku 2012.

Magnetismus této planety se dramaticky mění a jeho energie splývá s polem krystalické energie. Magnetické pole obsahuje minulost. A jak se magnetické pole oslabuje, minulost pomíjí. Bylo by bez minulosti potřeba válek, zneužívání a využívání, nenávisti? Mřížka jednoty se dá využít k ukončení konfliktů v dualitě, neboť druhy těchto energií jsou založeny na asociacích předchozích zkušeností.

Naší snahou je zesynchronizovat záměr našich srdcí a myslí v jednu obří síť a matrici síly Světla. Pokud pochopíme, že jsme všichni na stejné misi, jenom každý s poněkud jinými nasměrováními a rolemi, můžeme intenzivněji pracovat na vědomé transformaci svého individuálního úsilí v jednu kolektivní sílu. Vědomým a pravidelným spojováním s mřížkou jednoty posilujeme svoji schopnost získávat i vyzařovat energie vyšších dimenzí - jako jeden synergický paprsek Lásky a transformační energie.

Světelný matrix a silové pole jednoty

Tato mřížka je projevem našeho evolučního procesu a růstem univerzálního vědomí. Všichni jsme spolutvůrci této krystalické matrice energie diamantového světla. Je to sám s sobě fungující a udržující se systém komunikace a přenosu energie.

Mřížka je v tuto dobu velmi aktivní. Posvátná místa a hlavní energetické body na planetě překypují silou a vynořující se světelná města již existují ve svých éterických formách. O tato místa a Novou Zemi se můžeme spolehlivě opřít a vdechnout tuto energii do svého běžného každodenního života, propojit se s ostatními a nadále toto spojení posilovat a šířit mezi další zájemce.

Společně s pomocí Zdroje, neboli samotného plamene stvoření, vytváříme okolo naší planety silové pole Lásky, které pomůže celému lidstvu i Matce Zemi v jejich evoluci. Energie budou nejaktivnější po dobu 24 hodin, takže se s nimi můžete kdykoli v této době spojovat ve svém srdci a soustředit se na uzdravení, stabilizaci Země, světový mír a harmonii, na léčení každého ve fyzickém těle v každé zemi.

My, jako mosty a zářiče této krystalické energie, můžeme směrovat obrovské množství této transformační energie z mřížky k určitým jednotlivcům, skupinám, světovým událostem, vládám, médiím, záležitostem ohledně životního prostředí atd.
Tato mřížka je zásobárnou veškerých vědomostí na planetě a obsahuje v sobě formu energetiky Nové Země. Zesouladěním našich myšlenek a záměrů pramenících ze srdce vytváříme jednotnou harmonickou frekvenci, která propojuje naše kolektivní Vyšší světlo v jedno mocné silové pole. Představte si tu sílu! Díky této mřížce máme snazší přístup k veškerému poznání, k neomezené energii, k otevření se svému nejvyššímu božsko-lidskému potenciálu. Stáváme se energetickými alchymisty a mistry manifestace… jako JEDEN SJEDNOCENÝ SVĚTELNÝ PAPRSEK. Každodenní spojování s touto mřížkou a využívání ji jako mostu k realitě Nové Země mocně ovlivní náš individuální proces, planetu Zemi i masové probuzení celého lidstva.

Mnoho z nás se cítí povoláno sestavit vlastní světelnou síť tím, že bude inspirovat ostatní, aby se k němu v tomto úsilí přidalo. Tuto krystalickou energii lze nejenom přijímat, ale i dále vysílat, podle svého vnitřního vedení. To již mnozí z nás dělají, aniž by si toho byli plně vědomi. Energie Nové Země působí stále a na všechny, ovšem s vědomým záměrem je ještě více umocněna, a společným, sjednoceným energetickým polem slouží jako čisté kanály pro Ducha Svatého.
V současném období velké očisty je důležité zůstat ve spojení s touto mřížkou a energetickým systémem Nové Země, aby se znesnadnil přístup duálních energií mezi vás a vaši síť. Když jste spojeni s čistotou mřížky, všechna její energie má vibrace vyšších dimenzí bezpodmínečné lásky a jednoty.
Účast - sami, nebo ve skupině
Abyste se mohli zúčastnit i vy, stačí se pro to prostě vědomě rozhodnout, ať jste na světě kdekoli. Energie budou proudit a stabilizovat se v průběhu 24 hodin, takže mohou léčit a ovlivňovat všechny, kdo to dovolí.
Soustřeďte se společně s námi na to, jak je dobré být živí. Rozmýšlejte o tom jak a kdy se ve vás vynořuje "velký obraz", jak se všechno posunuje směrem k lepšímu a lepšímu - a usmívejte se. Okamžitě tuto energii pocítíte; je to něco jako když jste zamilovaní.

Mřížka světelné jednoty:
- posiluje a ukotvuje duchovní matrici energie Nové Země v auře naší planety
- slouží jako most podporující planetární posun
- ohromný planetární a vesmírný telekomunikační systém
- systém meridiánů planety a "vesmírný internet"
- zásobárna veškerého poznání na planetě
- spojení s vyšším vědomím lidstva po celém světě
- upevnění schopností našeho transfiguračního procesu
- umožnění komunikace osvícených lidí celého světa

Vědomým spojením s mřížkou Jednoty se všichni stáváme silnějšími přijímači a vysílači vyšších světelných frekvencí, jako jeden synergický paprsek energie vzestupu. Jak se ponoříte do krystalické matrice démantového světla, otevřete se vyššímu lidskému potenciálu a říši nekonečných možností.

Jak se s mřížkou spojit?

S touto sítí, nástrojem míru, spolupráce a Lásky, se spojujeme záměrem a koncentrací na ni. Čím je naše tělo prosvětlenější, tím je napojení snazší a čistší.

- soustřeďte se do svého srdce a vědomě se s ní spojte
- požádejte svoje Vyšší Já, aby vás vedlo
- meditací, vizualizací, každým nádechem

Příklady, jak mřížky využívat:

- posílání Lásky a léčení druhým
- pomoc při osobní a planetární transformaci
- upevnění, vyrovnání a transformaci energií
- vyzařování světla do oddělených oblastí
- aktivizace skrytých kódů
- přístup k univerzálnímu světelnému jazyku
- rozvoj a transformace telepatické komunikace
- spojení světa do jednotného vědomí
- posílení schopnosti manifestace
- rozvinutí schopností vyššího vědomí
- usnadnění komunikace s vyššími světelnými inteligencemi
- jako vstupní a výstupní brána interdimenzionálního cestování
- obdržení poselství o své posvátné misi
- ztělesnění absolutního poznání

Prostředky k propojení:
- ponořte se do Lásky, odeberte se do meditačního prostoru, spojte se s krystalickou mřížkou
- vyvolejte Božské energie
- prohlaste, že se hodláte stát vysílačem
- prohlaste, že hodláte pracovat pro svoji síť nebo skupinu
- spojte se s myšlenkou, že pracujete pro dobro každé osoby, místa či události
- udržujte se v soustředěnosti na svoje úmysly a nechte se vést vyššími bytostmi
- sledujte svoji intuici a vzkazy vyššího vedení
- věřte, že se vám dostane osobních technik a vedení k posílení této schopnosti vědomého vysílání energie

Zakladatelkou nadace Děti Slunce je Tiara Kumara, která je v kontaktu s nanebevzatými mistry a má přístup do éterické Shamaly a do ašrámu mistra 1. paprsku Boží vůle. Rovněž úzce spolupracuje s fialovým plamenem a mistrem alchymie Božské manifestace St.Germainem. Hlásí se rovněž k energiím Matky Terezy a princezny Diany. Cílem této aktivity je urychlení vývoje kolektivního vědomí, sjednocení a stabilizace.

Pokud vaše srdce s těmito informacemi rezonuje, pak se přidejte k celosvětovým meditacím za úplňku a novoluní:

2007
26. října: úplněk
9. listopadu: novoluní
24. listopadu: úplněk
9. prosince: novoluní
24. prosince: úplněk

2008
8. ledna: novoluní
22. ledna: úplněk
7. února: novoluní
21.února: úplněk
7. března: novoluní
21. března: úplněk
6. dubna: novoluní
20. dubna: úplněk
5. května: novoluní
20. května: úplněk
3. června: novoluní
18. června: úplněk
3. července: novoluní
18. července:úplněk
1. srpna: novoluní
16. srpna: úplněk
30. srpna: novoluní
15. září: úplněk
29. září: novoluní
14. října: úplněk
28. října: novoluní
13. listopadu: úplněk
27. listopadu: novoluní
12. prosince: úplněk
27. prosince: novoluní


Children of the Sun
P.O. Box 651
Sedona City of Light
Arizona, 86339
United States of America
(928) 203-5805
Email: info@childrenofthesun.tv
Website: www.childrenofthesun.tv


Přeložila Mgr. Ivana Muková.
Článek je možné dále šířit, ale bez úprav a s uvedením zdroje http://jitro.bloger.cz/, jakož i s adresou původních stránek.


Článek je k dispozici s obrázky na http://jitro.bloger.cz/AKTUALNE/PROJEKT--SVETELNE--MRIZKY--JEDNOTY