Prosinec 2007

Negativní lidé a energetičtí upíři

31. prosince 2007 v 6:00 | Přeložila Mgr.I. Muková |  Záhady a tajemno


© Ivana Muková

Článek je možné dále šířit, ale bez úprav a s uvedením zdroje jitro.bloger.cz

Negativní lidé jsou jako černá díra. Z ničeho nic se objeví a vysají z vás všechnu energii. Snažíte se zůstat pozitivně naladěni a ve svém středu, ale jejich negativita vás odebírá o životní energii, začínáte být vyčerpaní a kolikrát začnete propadat depresi.
Co s tím? Nejprve je potřeba zvážit, kdo z lidí, s nimiž se v životě stýkáte, je negativní. To však nemusí být tak snadné, jak se na první pohled jeví.
Někteří lidé se zdají být milí a příjemní, avšak ve skutečnosti to jsou jacísi "energetičtí upíři". Jak je poznáte?
- máte najednou pocit, jako byste byli vystaveni nějakému neviditelnému nebezpečí
- cítíte se nejistí, nervózní, nebo ve střehu
- pociťujete mrazení, naskakuje vám husí kůže, i když je teplo, těšíte se, až se rozloučíte
- udělá se vám nevolno
Mezi tyto lidi patří ti, kdo si neustále na něco stěžují, nezavřou pusu a nepustí druhého ke slovu, dramatizují a přehánějí, staví se do pozice oběti, které není pomoci, celý svět se proti nim spikl, nikdo je nemá rád atd.
Také si všímejte, o čem lidé hovoří. Hledají na všem neustále nějaké chyby? Stěžují si, aniž by pro zlepšení stavu něco udělali?
Jakmile zjistíte, kdo z vás vysává energii, můžete učinit opatření, jak se před nimi bránit. Navrhuji deset strategií, jak zacházet s negativními lidmi:
1) Odkud jejich negativita pochází?
Rozumíte tomu, proč je dotyčná osoba tak negativní? Protože nemá ráda svoji práci, je frustrovaná, cítí se chycena do pasti, chybí jí sebevědomí, takže jediným způsobem, jak ho získat, je druhé zraňovat a urážet? Objevíte-li příčinu jejich negativity, snáze jejich přístup pochopíte. Někdo se domnívá, že jediným způsobem, jak něčeho dosáhnout, je pomocí manipulace. Myslí si, že když nebudou naříkat a stěžovat si, nikdo je neuslyší a nebude jim věnovat pozornost.
Nezapomínejte, že jejich negativní chování je odrazem jich samých a vyzrazuje to, s čím se potýkají; odraz toho, čím jste vy, to není!
2) Usmívejte se a nenechte se do jejich hry vtáhnout
Jakmile začnou své bolestínské projevy, jenom se usmívejte a nijak to nekomentujte. Nenechte se do jejich problému zatáhnout. Pokud můžete, odejděte z místnosti. Negativní lidé se vás pokoušejí vytočit, aby si z vás mohli cucnout energie. Nechyťte se do jejich nastražené sítě negativity, protože jak to dopustíte, začnou z vás vysávat energii. Vydržte v pozici pozorovatele. Jako pomůcku si můžete říkat, že vás mrzí, jak je ona osoba nešťastná. Pošlete jí světlo., Pokud ho přijme, je to dobře, pokud ne, není to váš problém.
3) Navrhněte, abyste se začali bavit o něčem hezkém
Jakmile se dostanete ke slovu, zeptejte se např., co hezkého dneska prožili. Někdo si vůbec neuvědomuje, že se chová negativně. Prostě v takovém prostředí vyrůstali a žijí, takže se to pro ně stalo druhou přirozeností a životním stylem. Když jim to nenápadně připomenete, je naděje, že si uvědomí, jací jsou, a začnou smýšlet pozitivněji. Pro chronické stěžovatele a permanentní oběti tak navíc přestanete být přitažliví.
4) Představte si, jak vás obklopuje bílé světlo (nebo že jste zahaleni do ochranných křídel andělů)
Může se to zdát jako drobnost, ale schválně to vyzkoušejte a uvidíte, že to funguje. Zjistíte, že se vás jejich energie nemůže dotknout, protože jste pod ochranou ochranného štítu bílého světla.
Tato technika je účinná i v případě, že negativní osobou je někdo, s kým se nemůžete přestat stýkat. Také se mi osvědčilo opakovat si "Jen když to dovolíš" - čímž mám na mysli, že někdo nás může zranit jenom tehdy, když mu to dovolíme.
5) Je to znamení?
Jste-li na duchovní cestě, zvažte rovněž, zda to není znamení k odchodu a posunu dál. Sama jsem vypozorovala, že někdy mi osud do cesty posílá lidi, když jsem se v nějaké situaci ustálila a nepřináší mi nic nového. Může to být něco jako posel, abychom se nenechali lapit do zlaté klese a pokračovali dál v naplňování svého snu. Tito lidé nám vlastně prokazují službu, protože nám poskytují "nakopnutí", abychom se konečně rozhoupali.
6) Co to vypovídá o vás?
Negativní lidé se z vás snaží vydolovat nějakou reakci. A jediným způsobem, jako toho mohou docílit, je najít vaši Achillovu šlachu, vaše zranitelné místo. Často to bývají pocity viny nebo výčitky, litování něčeho, co jste (ne)udělali, připomínání vašich minulých chyb, abyste cítili provinění či lítost, nebo abyste získali dojem, že vás nikdo nemá rád či že nejste dost dobří. Takže na místě je položit si otázku: "Proč se mě to tak dotýká?" Někdy se můžete o sobě dozvědět díky rozboru pocitů, které ve vás negativní člověk vzbudil, opravdu hodně. Navíc tím, že si to uvědomíte a začnete na tom pracovat, připravujete ony osoby o svůj "energetický spouštěč".
7) Potřeba pocitu potřebnosti
Zvažte, zda to, že trpělivě nasloucháte stížnostem druhého není maskovaným pocitem, že chcete být užiteční. Máte pocit, že vás ten druhý potřebuje? Pokud ano, pak se snažte sami sebe více oceňovat a zjistíte, že se vám to už tak často nestává. Vybírejte si, komu pomůžete. Když budete jenom dutou vrbou, které druzí svěřují své neustávající stížnosti, pak tím nikomu nepomůžete. Dobrým testem je zkoumání pocitu, jak se cítíte po té, co jste někomu "pomohli". Pokud jste utahaní, otrávení, znechucení nebo smutní, pak jste jim dali kus své energie. A to ani jednomu z vás neprospívá.
8) Opakujte stále dokola "Já vím, hm, ale prosím tě" apod.
To vám pomůže vystavět si ochranný val, jakousi stěnu, a druhého by to mělo teoreticky přestat bavit. Je to jenom teorie,. Ale pokud vám ostatní techniky selžou, pak stojí za vyzkoušení.
9) Vaše chyba to není
Možná máte dojem, že byste problémy toho druhého měli vyřešit, nebo jim v tom aspoň pomoci. Ovšem vy nejste za negativitu druhých, ani za jejich život zodpovědní. Nemusíte se cítit vinni, když oni jsou nešťastní. Zbavte se potřeby jim pomáhat nebo za ně řešit jejich záležitosti. Oni stejně žádné řešení nehledají; chtějí jenom vaši energii, takže musíte být silní a nedat jim ji. Můžete jim zkusit říci, že máte nějakou práci, a tak jim nemůžete dlouho naslouchat. Pokud toho nedbají, rázně hovor ukončete. Možná se vám to na první pohled jeví jako bezohledné a nelaskavé, ale proč byste se jimi měli nechat stáhnout? Když se oba ocitnete na dně, kdo vám pomůže zpátky nahoru?
10) Udržujte si elán a soustřeďte se na svoji vlastní energii
Tím, že se budete snažit zůstat vitální a budete si představovat, že jste pod ochranou, pomůže vám to udržet se ve svém středu a nepustit si druhé příliš blízko k tělu. Také platí, že čím méně pozornosti negativním lidem věnujete, tím méně je k sobě budete přitahovat.
"Energetičtí upíři" se z času na čas objeví v životě každého. Je potřeba se naučit s nimi efektivně jednat, a to nejlépe dřív, než se v takovéto situaci ocitnete. Pokud se na to nepřipravíte, připraví vás oni o vaši cennou energii, ať si toho budete či nebudete plně vědomi. Také mají silný vliv na to, zda se nám podaří naplnit svoje sny a přání.
Když si budete sami sebou jistí, nikdo z vás - pokud to nedovolíte - vaši energii nevysaje.Co je důležité pro myšlení člověka?

30. prosince 2007 v 8:00 | Marie Blankytná |  Duchovní příčiny nemocí a duchovní léčba
Automatické písmo:
"Aby viděl důsledky, následky svých činů v tom věku, v němž žije.
Když má oči a srdce otevřené a vidí a cítí správně, může svoje viny napravit, může ze svého vědomí vyloučit negativní důsledky svých činů, myšlenek, konání, může tak předejít uložení těchto negativních postojů, projevů do podvědomí a předejde tak onemocnění fyzického těla. Musí dbát o čistotu myšlenek, citů, omocí, rozhodnutí, aby jeho duše byla ztotožňována s konáním fyzického těla. Pak budete zdraví."

Zákon úcty k životu

29. prosince 2007 v 9:00 | Marie Blankytná |  Zákony Vesmíru
Zákon úcty k životu je základním zákonem pozemského života. Sdělení pomocí automatického písma:
"Ano, zákon úcty k životu vás provází celým životem na Zemi.Tento zákon určuje základní životní postoje k vzniku života - k světské lásce, k milování, postoje k příchodu nového života, postoj k umožnění příchodu tohoto života. Je to postoj k interrupcím, k přerušení těhotenství.
Neodpovědný přístup k sezu, předčasné otěhotnění, přerušení vzniku života, znemožnění duši vtělit se odstraněním vznikajícího fyzického těla, nevzniká vina jen u matky, ale vzniká vina také u muže.
Všechny uváděné důvody - děti už máme, neuživíme ho, nemáme dům ani auto, rodiče jsou mladí - to všechno značí nezodpovědný přístup k životu, protože svoji situaci každý zná.
V těchto okamžicích rozhodování nikoho nezajímá to, co prodělává duše, která se má narodit. Jenom ona dobře ví, proč se má narodit k těmto rodičům. Duše je zoufalá, je bezradná a bezbranná, když slyší slova - miniinterrupce, interrupce. Rozhodne-li se matka pro toto řešení, vynese rozsudek nad životem, přeruší tak započatou inkarnaci duše.
Vina se přesouvá i na muže, protože v jeho konání je přehlížení a neuznání zákona úcty k životu. Hůře však je na tom žena.
Po zákroku je odborně zničeno fyzické tělo, ale zůstává jemné tělo astrální. To se přesouvá na šíji ženy, způsobuje neviditelný tlak, který je vnímán jako tíha svědomí. Nepředstíranou lítostí je třeba požádat o odpuštění a zbavení se této tíhy."

Zákon shodnosti

28. prosince 2007 v 6:00 | Kurt Tepperwein |  Zákony Vesmíru
Zákon shodnosti neboli analogie zní:
"Jak nahoře, tak dole, jak dole, tak nahoře, jak uvnitř, tak vně."
Jestliže mám vědomí, tak má vědomí každá buňka, každý systém, celé UNIVERZUM.
Všechno, co je, má shodný protějšek ve všech rovinách. Člověk jako mikrokosmos je obrazem makrokosmu.
Všechno je vzájemně propojeno:
svět fyzický neboli hrubohmotný - atomy, molekuly a svět duchovní neboli jemnohmotný.
Příkladem toho, jak se například projevuje působení "Jak uvnitř, tak vně" je jev, že všechny myšlenky, city a skutky člověka se zobrazují v jemnohmotném světě v auře kolem jeho těla, a to bez ohledu na to, zda pocházejí ze současného života nebo z jeho dávné minulosti.

Význam pozemského života

27. prosince 2007 v 8:00 | Božena Cibulková:Vnitřní obroda |  Moudrosti od různých autorů
Pozemský život je pro nás velkou školou života. Učit se v ní je požadovaným úkolem, nutností, první povinností nás všech.
Je vzácným darem, protože v něm jsou nesmírné možnosti rychlého vývoje.
Průvodním zjevem rychlého vývoje k tomuto poslání je obtíž, tíseň, zápas se vším, co nás drží v zajetí malosti, nízkého průměru i záporu.
Pro tyto přechodné obtíže zapomínáme na jejich vysoký význam a nutnost. Z hlediska tohoto poznání je pro nás vrcholně důležitý každý den, který je nám dopřán k výchově a obrodě všeho, co obrodu potřebuje. A potřebuje ji vše v nás, čím jsme projeveni v rozumu i citu, slovu i činnosti. Nic v nás není na takové výši, abychom mohli bez výčitek svědomí uléhat k spánku.
Vždyť nikdo nemá zaručeno procitnutí. Proto požehnaný bude každý den, v němž budeme hledat a nalézat v nitru zasypané , netečností zakopané hřivny Božích vloh v sobě. A nejen to. Rozmnožovat je, to znamená rozvíjet se vnitřně v dokonalého člověka.
Božství jako nejvyšší Absolutno všech principů Lásky, Moudrosti, Krásy, Míru a Harmonie může v sebe pojmout jen to, co se v dokonalé promění. Jestliže nás vývoj dovedl až k těmto úvahám, můžeme si dovolit malou radost z myšlenky, že jsme alespoň na prvním stupni dokonalosti.Je to pevná víra přecházející v jistotu skutečnosti Boha, a tím naší věčnosti, nesmrtelnosti v živých božských podstatách naší duše. Postavme se na tento stupeň pevně, neochvějně a již navždy.

Vánoce z jiné strany

26. prosince 2007 v 8:00 | Neznámá autorka |  Moudrosti od různých autorů
Elektronickou poštou mi přišel tento příběh z našeho současného života:
Před Vánocemi jsem šla do supermarketu dokoupit dárky, které jsem nestihla.
Když jsem uviděla ten dav lidí, přešla mě chuť a začala jsem si říkat pro sebe:
"Můžu tu čekat věčnost, nic nestíhám, a ješte co všechno musím vyřídit ..."
Vánoce začínají být čím dál tím stresovanější, kdyby se tak dal celý ten shon přespat!"
Nakonec jsem se přece jenom probojovala do oddělení s hračkami a začala jsem nadávat na ceny, říkajíc, jestli si vůbec moje děti budou s těmito hračkami hrát!!!
Když jsem tak bloudila po regálech,tak jsem uviděla jednoho 5-ti letého chlapečka, který si k sobě tulil jednu panenku. Měl strašně smutný pohled přitom, když hladil panenku po vlasech. Potom se otočil k jedné starší dámě a říkal jí:
,,Babi,seš si jistá že mám dost peněz, abych koupil tuto panenku?''
Starší dáma mu odpověděla:
,, Víš ty sám, že nemáš dost peněz, zlatíčko!!"
Potom poprosila vnuka, aby na ni chvilku počkal, že se jde na něco podívat. Rychle odešla. Chlapeček ještě stále měl v náručí tu panenku. Já jsem k němu šla a ptala jsem se ho:
,,Komu chceš koupit tu panenku?''
,,Tuto panenku chtěla moje sestřička k Vánocům ze všeho nejvíc,byla si jistá, že jí panenku Ježíšek přinese pod stromeček."
,,Tak když ji tak chtěla, tak jí to Ježíšek přinese k Vánocům.''
"Ne,ne,tam kde je, nemůže Ježíšek přinést dárky. Aby panenku dostala, musím ji dát mamince, aby ji sestřičce odevzdala, až tam půjde.''
Oči mu přitom ještě víc zesmutněly.
,,Moje sestřička šla k Ježíškovi, aby byla s ním. A tatínek mi povídal, že i maminka za chvilku půjde za Ježíškem, tak jsem si myslel, že by jí tu panenku mohla vzít."
Potom mi ještě ukázal jednu milou fotku, na které se usmíval.
,,Tuto fotku bych jí chtěl též poslat, aby na mě nikdy nezapomněla. Mám velmi rád svou maminku a nechci, aby odešla, ale tatínek říkal, že musí odejít, aby mojí sestřičce nebylo smutno."
Potom se zase podíval s těma jeho smutnýma očima na panenku. Rychle jsem si vyndala peněženku a nepozorovaně jsem si z ní vybrala peníze a řekla jsem chlapečkovi:
"Pojď, přepočítáme tvoje peníze, jestli budou stačit na tu panenku."
Rychle jsem přidala k penězům, které mi podával, ty svoje tak, aby si toho nevšimnul a začali jsme počítat. Bylo dost peněz na panenku a ještě mu i zůstalo. Chlapeček řekl:
,, Děkuju Ti, Bože,že jsi mi dal dost peněz."
Pak se na mě podíval a řekl:
,,Víte, včera jsem poprosil Boha, aby mi dal dostatek peněz na panenku, aby ji mohla vzít moje maminka sestřičce a on mě vyslechnul. Ještě jsem chtěl koupit mamince jednu bílou růžičku, ale to už jsem se neodvážil žádat od Boha. Ale on dal mi dal víc, abych mohl koupit i panenku i růžičku. Víte, maminka má velmi ráda bílé růže."
O pár minut se chlapečkova babička vrátila a odešli.
Po střetnutí s chlapečkem jsem pokračovala v nákupech, ale už v jiné náladě, stále jsem na něj musela myslet. Potom jsem si vzpomněla na článek, který jsem četla před dvěma dny. Psalo se tam o opilém řidiči, který havaroval s jiným autem, v kterém seděla mladá žena se svojí dcerkou. Děvčátko na místě zemřelo a matka byla ve velmi kritickém stavu. Dva dni po mém střetnutí s chlapečkem jsem si přečetla článek, který oznamoval, že chlapečkova maminka zemřela.
Běžela jsem do květinářství koupit kytici bílých růží a šla jsem na pohřeb. Na místě, kde se můžou příbuzní naposledy rozloučit se svojí nejmilejší, ležela mladá žena v truhle, v ruce měla kytici bílých růží a vedle sebe měla položenou chlapečkovu fotku a panenku.
S pláčem jsem opustila hřbitov s pocitem, že se můj život změnil.
Láska, kterou chlapeček cítil ke své mamince a sestřičce byla neuvěřitelná a nepředstavitelná. A jeden opilý řidič mu za setinu sekundy sebral maminku i sestřičku, které tak velmi miloval.

Teď máš dvě možnosti:
1) Pošleš tento mail svým známým
2) Vymažeš si ho, a budeš se tvářit, že se nic nestalo.
Když se rozhodneš přeposlat ho, tak možná zabrání tomu, aby někdo sedal opilý za volant!!!.

Rozmluva s vlastním autem

25. prosince 2007 v 7:55 | Neznámý |  Záhady a tajemno
Tento příběh mi přišel elektronickou poštou a protože je zajímavý, tak je zde.

Koupil jsem si kdysi dávno citroena, starou 16 a samozřejmě jako každé staré auto mělo již svoje mouchy. Bylo doma jen pár dní a já jsem neměl ještě možnost si ho prohlédnout. Ale povinnost velela odjet na služební cestu a tak jsem vyrazil i se svou ženou, která měla volno a chtěla být se mnou.
No abych to neprodlužoval. Jednání se protáhlo dlouho do noci, a tak jsme vyjeli zpět kolem půlnoci. Mezi dvěma městy však auto zaškytalo a stáli jsme uprostřed lesů bez možnosti cokoli dělat. Chvíli jsem seděl a moje žena pravila tak, jako mají ženy zvykem celkem banální poznámku:
" Tak to oprav, přece tady nebudeme stát do rána."
Netušil jsem, kde se otevírá motor, natož, abych rozuměl rozložení motoru a ostatních součástek. Přesto jsem uslyšel jasný a srozumitelný hlas, který pravil- já ti pomohu, jen dělej, co ti řeknu.
No a tak jsem chytil tam, kde jsem slyšel, že sáhnout mám a ejhle, byla tam páčka, která otevřela kryt motoru. Jako by mi někdo vedl ruku a najednou jsem si uvědomil, že v ruce držím kabel od rozdělovače, který byl spálený na uhel. To je pěkné, pomyslel jsem si, ale co teď.
Nic se neděje, slyším jen, chytni tam, co je stěrač, a tam najdeš kabel, který tam odložil ještě dávno před tím, než si mě koupil původní majitel. Nevěřícně jsem chytil tam, co byl stěrač a v ruce jsem držel kabel. Můj údiv vzrůstal. Nasadil jsem kabel a nastoupil do auta. Jen připomínám, že vše se odehrálo v naprosté tmě a tichosti.
"No tak co, pojedeme nebo ne?"
Ptá se mě moje žena, aniž by jen chvilku uvažovala o tom, že to jít nemusí. Otočil jsem klíčem a motor lehce naskočil. Chvíli jsem mlčel a pak jsem své ženě řekl, co se stalo.
" No a to
tě udivuje ,děláš, jako by to bylo poprvé."
Zajímavé a dost často se opakující stav. Vždy, když jedu k mechanikům, tak si promluvím se svým
autem, co potřebuje opravit a ono mi samo řekne, co je potřeba.Moji mechanici si už zvykli na to, že si moje auto řekne co potřebuje, a tak se se mnou už nehádají a dělají, co jim řeknu.

Životní energie a bílý paprsek-čistota

24. prosince 2007 v 7:00 | Božena Koubová: U karmického soudu |  Moudrosti od různých autorů
Bílý paprsek obsahující neposkvrněný boží plán, bělost čistoty a vzkříšení, byl zakotven ve vnitřní sféře Egypta. Jeho ochráncem a udržovatelem je Mistr Serapis Bey, který byl jedním z účastrníků přemístění tohoto záření z Atlantidy na bezpečné místo.
Mistr Serapis Bey zakotvil a obnovil rytmus činnosti bílého paprsku ve svém sídle, v areále chrámů Luxor. Dnes je lidem viditelná pouze bílá budova, která je vstupem do podzemí chrámu bílého paprsku a vede k přítomnosti hierarchie Mistra Serapise Beye.
Každý den člověk obdrží a používá obrovské množství nejčirejší životní energie přicházející z životního pramene, navrací však jen tenoučký pramínek této energie v podobě konstruktivních myšlenek a dobrých předsevzetí.
Člověk by měl být schopen ovládat a řídit sílu bílého paprsku pozitivně, aby nedocházelo ke zneužívání této síly. Průměrný člověk však využívá 3% této energie pozitivním způsobem, 25% negativním způsobem a 72% této síly je vyplýtváno pocity a myšlenkami bez cíle.
Lidské mentální tělo je pak zaneseno
 • myšlenkami chudoby a neštěstí
 • pokroucenými představami o sobě a ostatních lidech
 • nesprávnými představami o nemocech, stárnutí a smrti
 • není schopno udržet plán jak své vlastní osobnosti, tak ostatních lidí.

 • V emocionálním těle je utlačováno
 • nadšení a víra
 • přání být nápomocný a užitečný
 • je tam deprese a negativní, které přinášejí stáří a nemoce
V éterickém těle jsou
 • myšlenky nenávisti, vzpurnosti, netolerance a pocity nespravedlnosti
 • jsou zapomenuty myšlenky na svůj původ a na síly Světla
Příkladem zneužívání životní síly je vnucování své vůle jedincům i celým národům.
Nezištná pomoc a podpora nebo zastrašující a násilnická manipulace, to jsou příklady různého vývojového stádia dnešního lidstva. Bezcitná agresivita, rasismus, sebevražedné teroristické útoky a náboženské "svaté války" jsou odstrašující ukázkou duchovní slepoty a zablokování vývoje.
Mimo těch, kteří jsou v této době inkarnováni na Zemi dobrovolně, povolila řídící karmická rada nové inkarnace všem ostatním, kteří obývají tuto planetu, aby tak měli příležitost dát do pořádku své vztahy s ostatními lidmi, tím i všechny svoje těla aury a vše zde na Zemi.
stliže se v životě člověka naskytnou těžko řešitelné situace, od negativních pocitů a jakéhokoli strádání, po finanční tíseň, prosbami přímo na Mistra Serapise Beye nebo archanděla Gabriela a tím také na moc bílého paprsku, je člověku zvýšena jeho vibrace a do jeho éterického těla a vědomí jsou vnášeny pozitivní pocity a představy, které se pak spontánně realizují.
Prosby o pomoc pro krizová místa nebo problémové oblasti a jejich obyvatele by dodáním zvýšených vibrací přehlušily typ negativních vibrací. Zvýšení vibrací je obzvláště nutné proto, že éterická těla dnešního lidstva ještě obsahují zranění z minulých válek a bolesti jak nad sebou samými, tak nad ztrátou rodinných příslušníků. Zvýšené vibrace jsou dnes na Zemi nutností, neboť celá planeta je ozvučena tónem vibrací starostí, smutku, strachu z dalších válek, z atomových výbuchů a strachu ze zániku civilizace vůbec.
Bílý paprsek veškeré negativní vibrace navrátí do svého řádu.

Vliv východu a západu slunce na nás

23. prosince 2007 v 7:00 | Doreen Virtue PH.D.: Andělská medicína |  Záhady a tajemno
Pro člověka je blahodárné vystavovat se působení barev a světla při východu a západu slunce. Pobyt venku během východu slunce probouzí horní čakry člověka a západ slunce podněcuje činnost dolních čaker a pomáhá tělu ke zklidnění po celodenní aktivitě a připravuje ho na noční odpočinek.
V ideálním případě bychom měli pozorovat východ a západ slunce venku a bez slunečních brýlí, aby naše tělo mohlo přijímat světlo bezprostředně. Pokud to ale není možné, i pouhé sledování východu a západu slunce přes okno je lepší, než je nevidět vůbec.

Snadná očista od negativních energií

22. prosince 2007 v 9:00 | Doreen Virtue PH.D.: Andělská medicína |  Moudrosti od různých autorů
Doreen Virtue popisuje v této knížce rychlou metodu na očištění od negativních energií. Píše:
"Večer po přednášce jsem se ponořila do vodní lázně s mořskou solí.
Lázeň ve slané vodě je nejrychlejší způsob, jak se na závěr dne zklidnit a očistit. Mořská sůl pohlcuje psychické usazeniny a jiné toxiny a vede k pocitu klidu, jaký jsem často zakoušela při plavání v oceánu.Koneckonců, sůl je krystal, takže plavání v mořské slané vodě je vlastně totéž jako lázeň ve vodě nabité krystaly.
V obchodě u paní Bee jsem si koupila ještě tři malé leštěné růženíny a jeden ametyst. Andělé mne požádali, abych ty krystaly během cesty měla umístěné ve své láhvi s vodou jako pojistku proti stresující energii. Vložila jsem tedy kameny do lahve, a pokaždé, když jsem ji během cesty vyměňovala, přemístila jsem je. A přestože můj program v Irsku byl dosti náročný, pokud jde o zdraví a vitalitu, byla jsem v nejlepší formě. Během našeho pobytu v Irsku jsem paní Bee ještě párkrát navštívila, abych s potěšením zjistila, že někteří z úspěšných studentů mého kurzu pro praktiky Andělské terapie pořádají v jejím obchodě výklady andělských poselství."

Křišťálové děti

21. prosince 2007 v 7:00 | Doreen Virtue PH.D.: Andělská medicína |  Moudrosti od různých autorů
Doreen Virtue, tato nesmírně čistá duše, americká autorka mnoha knížek o andělích, píše ve své knize Andělská medicína o křišťálových dětech následující řádky:
"V době, kdy jsem pracovala na své knize Křišťálové děti, mi dvě rodiny svěřily, že jejich děti s úspěchem levitují svými hračkami. Víra těchto nových křišťálových dětí, které jsou vysoce citlivé a telepatické, je tak neotřesitelná, že pouze jejich čirá důvěra jim umožňuje provádět zázraky, jako je levitace, okamžité duchovní vyléčení jejich nejbližších a pády z velké výšky bez následků poranění.
Jejich křišťálově jasný úmysl a jejich neochvějná víra jsou bezpochyby tím, co vytváří ony zázraky. Tato dávná moudrost, spolu s mistrem a učitelem Ježíšem, říká opakovaně:"Podle vaší víry staň se vám." / Matouš 9:29 /. Tyto nové křišťálové děti nám ukazují, co všechno je možné, a pomáhají nám rozpomenout se na schopnosti, jimiž jsme byli obdařeni v časech Atlantidy a Avalonu."

Vliv slunečního světla na vydatnost nočního spánku

20. prosince 2007 v 6:00 | Doreen Virtue PH.D.: Andělská medicína |  Zdraví
Sluneční světlo vstupuje do těla především očima, které vedou světlo do šišinky mozkové. Epifýza pak využívá sluneční světlo k vytváření zdraví prospěšného hormonu MELATONINU, který spouští produkci SEROTONINU.
Serotonin je důležitý uklidňující prostředek, který nám pomáhá navodit vydatný noční spánek, zmírňuje projevy premenstruačního syndromu a nočního pomočování a omezuje chuť na cukr.
Vzhledem k tomu, že mnohé psychoaktivní léky fungují na bázi zvyšování hladiny serotoninu, mohlo by ozařování sluncem vést k omezování užívání těchto předepisovaných léků.
Studie dokládají, že sluneční brýle, kontaktní čočky a dioptrické brýle zamezují našim očím rozeznávat sluneční paprsky. Máme-li na očích sluneční brýle, mozek nezaznamenává, do jakého stupně jsme vystaveni slunečnímu záření, takže nevyměšuje takové množství melatoninu jako při bezprostředním ozáření plným slunečním spektrem.Melatonin, díky němuž naše kůže zhnědne, zabezpečuje našemu tělu přirozenou ochranu proti slunci. Nosíme-li sluneční brýle, naše tělo neregistruje, že je vystěvenomaximálnímu oslunění, a tím pádem neprodukuje své přirozené obranné látky, které umožňují předcházet spálení. Je to proto, že oči pomáhají tělu regulovat produkci melatoninu v závislosti na míře oslunění. Melatonin zajišťuje přirozenou ochranu proti slunci. Sklo jakéhokoli druhu - ať již je to okenní sklo, čelní skla u automobilu, dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo sluneční brýle - filtruje zdraví prospěšné sluneční paprsky.
Z biologického hlediska jsme stvořeni k tomu, abychom se vystavovali působení slunečních paprsků, neboť jsou blahodárné pro naše zdraví a štěstí. Naše červené krevní barvivo /červené krvinky/ je prakticky identické s chlorofylem v rostlinách. Chlorofyl pohlcuje sluneční světlo a přeměňuje je v energii a potravu nezbytnou pro růst a zdraví rostlin. Podobným způsobem prospívá našemu tělu pobyt na slunci.
Je tudíž důležité pro naše zdraví v přiměřeném množství si užívat slunečních paprsků, nejlépe po ránu a v pozdním odpoledni, kdy stupeň ultrafialového záření není tak vysoký a bez slunečních brýlí a jiných ochranných prostředků proti slunci.
Protisluneční clony nejsou všelékem, studie ukazují, že lidé pobývají pak na slunci déle než je radno, protože se domnívají, že je

Pozvání na meditaci "Slavnosti růže"

19. prosince 2007 v 14:39 | Ivana Sedláčková |  Meditace
VÁŽENÍ A MILÍ,PŘÁTELÉ - ZNÁMÍ I NEZNÁMÍ !
Opět se přiblížil čas nejdelších nocí v roce, konec tohoto roku
a s ním i nejkrásnější svátky-SVÁTKY POKOJE A MÍRU-VÁNOCE.
Je to však rovněž časVELKÝCH SVÁTKŮ v UNIVERZU-
tzv."SLAVNOSTI RŮŽE",
které světí a slaví BYTOSTI SVĚTLA právě29. prosince.
Proto jsem i letos, podobně jako minulý a předminulé roky, zvolila večer tohoto dne
ve21 hod pro MEDITACI s ANDĚLY pro MATKU ZEMI-
pro podporu a očistu naší planety.
Letos navíc přetrvávají i úžasné vibrace mimořádných planetárních konstelací -
22.12. -zimního slunovratua štědrovečerního úplňku!
Tyto dny jsou spojeny s velkým dnem přechodu-21.12. 2012-
přesný čas spojení je právě v čase "naší" MEDITACE s ANDĚLY pro ZEMI .
Před 3 léty - v roce 2004 - jsme pro MATKU ZEMI společně meditovali ve stejný večer, právě několik málo dnů po velkých přírodních katastrofách, a někteří účastníci MEDITACE přijali poselství a vzkazy o nutnosti dalšího čištění naší planety ENERGIEMI SVĚTLA. I ona, jako každý živý organismus, má schopnosti se léčit a do jisté míry je schopna si pomoci sama . Ale jen do jisté míry. V tomto jejím úsilí jí můžeme být velmi nápomocni a účinně jí pomáhat posíláním ENERGIE bezpodmínečné LÁSKY A PODPORY .Toto můžeme ostatně kdykoliv a vždy to bude přínosem, ale je známo, že posílá-li ENERGII LÁSKY a HARMONIE zároveň více lidí - síly se nesčítají, ale násobí !
SPOJME TEDY SVÉ SÍLY A UDĚLEJME NĚCO PRO ZEMI
A ZÁROVEŇ I PRO SEBE !
Pro své příznivé vibrace a vesmírnou podporu SIL SVĚTLA jsou tyto dny mimořádně vhodné nejen proMEDITACE, ale i harmonizaci a posílení léčivou energií - a rovněž pro přijetíARCHANDĚLSKÝCH ZASVĚCENÍ, která zprostředkuji starobylým posvátným rituálem .Toto je informace pro ty, kteří se o tato vysoká zasvěcení zajímali .
Všem vám přeji radostné a pohodové VÁNOCE
a v roce 2008 jen vše dobré!
Mějte vlídné dny!Zdraví
Ivana Sedláčková -IVA
Mobil: +420 776 871 881
Mobil: +420 604 520 325

Mír, Víra, Láska a Naděje

19. prosince 2007 v 9:00 | Marie Blankytná |  O naší duši
Čtyři svíčky na adventním věnci
Hořely 4 svíčky na adventním věnci tak tiše, že bylo slyšet, jak svíčky začaly hovořit.
První svíčka vzdychla a řekla:
"Jmenuji se MÍR. Moje světlo sice svítí, ale lidé žádný mír nedodržují."
Její světélko bylo čím dále tím menší, až docela zhaslo…
Světlo druhé svíčky zablikalo a svíčka řekla:
"Jmenuji se VÍRA, ale jsem zbytečná, lidstvo nechce nic o Bohu vědět, nemá tedy cenu, abych svítila."
Průvan zavál místností a druhá svíčka zhasla.
Tiše a smutně se ke slovu přihlásila třetí svíčka:
"Jmenuji se LÁSKA. Už nemám sílu, abych hořela. Lidé mne odstavili na stranu. Vidí jen sami sebe a žádné jiné, které by měli mít rádi."
A s posledním záchvěvem zhaslo i toto světlo….
V tom vešlo do místnosti dítě, podívalo se na svíčky a řeklo:
"Vy máte přece svítit a ne být zhaslé!"
A skoro začalo plakat. V tom se přihlásila ke slovu i čtvrtá svíčka a pravila:
"Neboj se! Dokud já svítím, můžeme i ostatní svíčky znovu zapálit. Jmenuji se NADĚJE!"
Zapálilo dítě od této svíčky zápalku a rozsvítilo znovu ostatní svíčky.
PLAMEN NADĚJE BY NIKDY NEMĚL VE TVÉM ŽIVOTĚ ZHASNOUT….
A KAŽDÝ Z NÁS BY MĚL PLAMENY
MÍRU
VÍRY
LÁSKY
A NADĚJE
NEUSTÁLE UDRŽOVAT.

Leukémie z hlediska duchovních příčin

18. prosince 2007 v 6:00 | M.Hrabica: Co nám tělo říká |  Duchovní příčiny nemocí a duchovní léčba
Člověk svým životem vytváří prostředí pro druhé. Partneři se vedle sebe vyvíjejí a měli by se vzájemně chápat. Vzít v úvahu zaměření, charakter a koníčky svého druha, ač jsou mu vzdálené a někdy proti mysli.
Jestliže dáváte svému partnerovi jenom příkazy, rady a ponaučení a neposkytnemu mu dostatek volnosti, může se stát, že se vám začne bránit. Každý váš pokyn provází jeho vnitřní povzdech, zklamání a přesvědčení, že život už jiný nebude a že za moc nestojí. Člověk se začne bránit víc, než je to potřebné. Vzniká nerovnováha, která je předzvěstí dalších problémů.
Vzpomeňte si na sebe, na situaci, kdy se vám cosi povedlo, dostali jste něco, po čem jste velmi toužili. Stále ještě cítíte to radostné chvění těla, které alespoň na krátký čas shodilo vše těžké a únavné z vašich beder? A nyní se snažte promítnout si okamžiky velkého zklamání, pocítit znovu hloubku bolesti, při níž se vám nechtělo žít.
Je-li ve vaší blízkosti leukémií nemocný člověk, podívejte se na jeho život. Jak jej druzí, možná právě vy, sužují, shazují, nenechávají ho projevit se.
Každá bolest utlumuje tvorbu červených krvinek, omezuje dýchání a tím snižuje okysličení celého těla. Každá bolest vyvolává potřebu ochrany, mobilizuje imunitní systém a zvyšuje počet bílých krvinek. Postupně dochází k výrazné nerovnováze mezi složkami krve.
V původně rovnovážném / z hlediska tělesných potřeb/ poměru bránit se ku radovat se jednoznačně převažují bílé krvinky, strážci našeho těla. Postupně se začnou nekontrolovaně množit.
Člověk uvadá. Trpné snášení života jej přestane bavit, už ani nebojuje a jenom čeká na vysvobození. Svým myšlením, které by zejména měl naplnit aktivitou a smysluplnou tvorbou, stojí na místě.Neumí plakat, neumí se smát. Je sebezničující. Přeje si odejít z tohoto světa a jeho čas se naplňuje.
Leukémie mívá formy akutní a chronické.
U akutní formy při velmi rychlém průběhu je leukémie řešením minulých, v podvědomí zasunutých chybných názorů.
U chronických foremvyvolaných výše uvedeným jednáním je naděje zastavení a vyléčení nemoci nesrovnatelně vyšší.
Člověk má milovat život a chtít žít za každých, byť sebehorších podmínek. Neboť není nic, co by nešlo alespoň zčásti zvládnout, změnit, přetvořit. Je pouze nutné uvidět životní problém z více stran, najít cestu, která vede do jeho jádra a nejlépe nastiňuje řešení. Je nezbytné být vytrvalý. Při touze nemocného odejít z tohoto světa je naděje na vyléčení mizivá.
U dětí přichází leukémie jako možnost pro rodiče pečovat o těžce nemocné dítě jako příležitost naučit se lásce, obětování se a víře ve složitých podmínkách. V léčbě dětské leukémie dosahuje lékařská věda dobrých výsledků. Rodiče a příbuzní leukémií postižených dětí dávejte dětem zejména lásku. Projevujte upřímný cit a v myšlenkách jim vysílejte vstříc optimismus, úsměv a zdravou barvu do tváří. Děti velmi dobře vycítí váš strach, který se pokoušíte zastřít. Učte je pravdě, vysílejte k nim pokoj a proste za jejich i svoje očištění.
Nejlepší formou prosby je rozdávání lásky a budování klidu vaším příkladem v celém lidském společenství.
Přelomový rok 2012

17. prosince 2007 v 6:00 | Mgr. Ivana Muková |  Pomoc planetě Zemi
Přelomový rok 2012
O roku 2012 jako o přelomové době se hodně hovoří, hlavně v souvislosti s katastrofickými proroctvími, že nám známý svět bude zničen, že nastane konec času, že bude planeta zpustošena a "živí budou závidět mrtvým". Jaká je pravděpodobnost, že se to skutečně odehraje? 50:50, protože možné je doslova všechno.
Předpovídání budoucnosti
Nejprve si něco řekněme o předpovídání budoucnosti. Existují senzitivní lidé, kteří dokáží z energetického pole jedince odečíst největší pravděpodobnost toho, co se v jeho životě stane. To je mu pak sdělováno jako osud. Senzibil vycítí, na co jeho klient nejčastěji myslí a jaké v něm převládají emoce, což jsou nejdůležitější faktory zodpovídající za to, co se nám v životě přihodí.
Jenže proč se mnoho věšteb nevyplní? Že by se věštci a vědmy mýlili? Nikoli, protože v okamžiku, kdy byla věštba vyslovena, to byla skutečně "plánovaná budoucnost". Pokud klient uposlechl varování a své jednání a názory korigoval, pak k naplnění vyřčeného "osudu" nedochází, neboť se začal soustředit na jinou alternativu a své biopole začal naplňovat jinými myšlenkami a vibracemi.
Známý duchovní zákon totiž říká, že "na co se soustředíme, to roste". Totéž probíhá i v případě budoucího osudu národů, ras, planety. V tomto případě však nezáleží pouze na myšlení jedince (byť jakkoli silného), nýbrž na tzv. kolektivním myšlení. To je egregor napájený všemi myšlenkami a pocity veškerými lidských jedinců. Takže jinými slovy: čím se v myšlenkách zaobírá většina, to se uskuteční.
Aby se změnilo kolektivní myšlení, musí každý začít sám u sebe. Začít využívat svoji osobní sílu, být si vědom sama sebe a toho, co dělám, nejednat jako robot. A vycházet z preferencí duše, nikoli ze závislostí a toho, co "musím": podle koho TO musím, co mi to (nebo komu druhému) přináší.
Osobní přeměna z trpitele v tvůrce
Dnešní doba je tvrdá, ale mimořádná. Dává nám možnost plně se transformovat, což však vyžaduje přizpůsobit se novým proudům a energiím, přestat se stylizovat do pozice oběti (což je paradoxně velmi příjemné, neboť trpící jsou vždy ve středu pozornosti a v minulosti trpitelství byla vysoce ceněná vlastnost) a stát se tvůrcem své reality. Prostě si plně uvědomovat sama sebe ve všech dimenzích a na všech úrovních, pohlížet na sebe a na své bolesti jako na příležitost k růstu, nikoli na nespravedlivost.
K úspěšné transformaci je zapotřebí:
1) jasně definovat problém (karmický dluh) a přijmout ho za svůj;
2) svědomitě a pokud možno i do detailů určit, čeho přesně chci dosáhnout;
3) vypátrat emoci, která za ním leží, a slíbit si, že se za její dočasné znovuvynoření nebudeme obviňovat a nezavrhneme se;
4) rozpustit nežádoucí světlem a nahradit láskou, mírem a harmonií;
5) připravit se na zázrak uskutečnění toho, co chci.

Ničí snaha není zbytečná, neboť každá - i ta nejmenší částice - ovlivňuje celek. Tato myšlenka otevírá obrovský horizont. Patrně jste slyšeli o tzv. "fenoménu sté opice", kdy si na jednom ostrově začaly opice omývat ořechy, aby jim neskřípal písek mezi zuby. Zanedlouho se tento zvyk rozšířil nejen po celém ostrově, ale i mimo něj. Telepatie? Morfická rezonance, jak o ní píše Rupert Sheldrake (Tao přírody, Gardenia Bratislava 1994)?
Původní poselství pro rok 2012
Jedno z mnoha poselství, které lidstvo dostávalo od roku 1957, říká, že "změny, které proběhnou na planetě, budou tak radikální a kataklyzmatické, že by nebylo bezpečné na ní zůstávat. Nastanou další katastrofální záplavy a povodně, ničivá zemětřesení, mnoho majetku shoří a další bude devalvován. To, o čem si mnoho lidí myslí, že bez toho nemůže žít, bude zničeno a oni dospějí k názoru, že to nebylo až tak důležité. Dojde ke změně ve vnímání hodnot.
Zemská osa se posune a celá planeta promění: sever se stane jihem a naopak, tam, kde byla souš, bude voda a na místech oceánů pevnina. Slunce bude vycházet na západě a zapadat na východě. Celá Země se bude otřásat a její povrch pukat. Planeta se promění v takovou, jakou byla při svém stvoření: původně totiž měla sloužit kráse, radosti a harmonii, v níž měli žít všechny bytosti tuto planetu obývající.
Ti, kteří si zvolí zůstat ve třetí dimenzi, budou muset projít procesem smrti. Někteří se pak dostanou na místo, kde se restrukturuje jejich duše a bude jim poskytnuta útěcha po přežilých strastech a utrpení. Další se vrátí do dimenzí nebo světů ve vesmíru/vesmírech, odkud přišli.
A ti, co si vybrali vzestup společně s planetou, budou přeneseni na místo, které pro tento účel bylo speciálně stvořeno (někdo hovoří o kosmických lodích). Toto místo neomylně poznají podle vibrací lásky. Tam si odpočinou a pochopí nové souvislosti a skutečnosti, zregenerují své fyzické tělo i psychický stav. Budou mít pocit, jako by se vrátili domů.
Pak nastane okamžik, kdy se budou muset rozhodnout, zda se vrátí zpět na Zemi, kde mezitím proběhne očista, a oni ji začnou znovu osídlovat, anebo zda zůstanou v páté dimenzi v životě hojnosti a štědrosti, kde to, co si budou přát, si okamžitě zmaterializují; případně se budou moci pohybovat mezi oběma světy.
Znamení k transformaci

Vesmír není statický, ani se nepohybuje v předem vyjetých kolejích. Podařilo se zaktivizovat dostatečné množství lidí, kteří svými meditacemi a modlitbami tento osud planety pozměnili. Ke změnám samozřejmě dochází, Země se pohybuje ve fotonovém pásu, kdy podle vědy dochází k mimořádnému nárůstu energií neznámé povahy, měnící životní podmínky na planetě. NASA zaregistrovala, že na slunci probíhají nezvyklé změny, ovlivňující počasí na Zemi.
Jsme svědky nejenom rozpadu starých struktur ve společnosti i v osobním životě, ale i přírodních katastrof (zemětřesení, zvětšujícího se množství výbuchů sopek, přílivových vln). Astronomové začali detekovat gamma paprsky a kosmické záření za světlem, berou do úvahy i (zatím) hypotetické částice pohybujících se nadsvětelnou rychlostí, jež nazvali tachyony. Rovněž se mění rychlost času, a to nejenom v lidském vnímání, nebo přecházíme na jednotný galaktický čas. V roce 1992 a 1995 byly dvakrát překalibrovány atomové hodiny.
To jsou všechno bezesporu znamení, aby se člověk probudil, přizpůsobil se změnám a transformoval se.
Naše Slunce nestojí na jednom místě, ale obíhá kolem ústředního Slunce Mléčné dráhy, které se jmenuje Alcyone a vyskytuje se v Plejádách na 30 stupních Býka. Za zimního slunovratu roku 2012 se Slunce dostane do bodu, kdy se jeho ekliptika ocitne v samotném středu naší galaxie. K tomu dochází jednou za cca 26 tisíc let (tzv. Platónský rok).

Je to tedy skutečně výjimečné období, nabízející nám volbu: buď ničení a devastaci, nebo obnovu a růst. Jedno je jisté: v nastoleném směru nelze dále pokračovat. Domnívám se, že k oddělení forem života tak, jak bylo popsáno výše, však nedojde. K definitivnímu skoku na novou úroveň dojde téměř nepozorovaně, z vnějšího úhlu pohledu všechno poběží jako dřív, změní se "jen" vnímání lidstva a společenské struktury.
Jak by to tedy v roce 2012 mohlo být?
Vibrace na planetě se budou i nadále neustále zvyšovat, a ti, kdo nebudou tempu stačit, nebo se nebudou hodlat změnám přizpůsobit, začnou pomalu ztrácet sílu a budou odsud odvoláni na místa, kam patří. Na naší planetě zvítěží dobro a hojnost, chamtivost a lačnost nahradí soucit a pochopení, skrývání skutečných úmyslů a motivací bude odhaleno rozvojem telepatických schopností, stárnutí ve fyziologickém slova smyslu se podstatně zpomalí, místo samoty, opuštěnosti a oddělenosti bude panovat sounáležitost, součinnost a souznění. Poznáme, jaké to je vymanit se ze zaběhaných drážek karmy a koloběhu životů a stát se vládcem svého osudu.
Vzestup naposledy ve známé historii proběhl u starých Mayů. V jejich poselství můžeme najít body, které nám mohou usnadnit naši současnou cestu:
- ujasnit si, kdo skutečně jsem a jaký je můj vztah k Zemi;
- nejen meditovat, ale projevit se i činy;
- naučit se konzervovat potravu a energii (jinými slovy jíst a jednat vědomě);
- reaktivovat energii posvátných míst;
- naučit se vnímat a rozlišovat energie všeho živého i neživého.
Nastávající doba (tzv. Věk Vodnáře) je érou svobody a samostatnosti, současně však spojenectví stejně smýšlejících skupin. Jako v období Věku Ryb vládlo utrpení, obětování se a hmota, nyní to bude radost, spolupráce a energie.

Stojíme na prahu nového věku, v němž bude slučitelné to, co kvůli předsudkům bylo zavrhováno a v němž nám budou k dispozici věci a schopnosti, o nichž jsme se až dosud jen zřídka odvažovali snít. Je to doba, v níž dochází k obrovskému přerodu. Buďme vděční, že jsme byli mezi vyvolenými, jimž bylo povoleno sem právě v této době přijít, a snažme se nestěžovat si na obtíže, které této transformaci napomáhají.
Publikováno v časopise MEDIUM 2/2007, nebo gnosis9.net
© Ivana Muková
Článek je možné dále šířit, ale bez úprav a s uvedením jména autora / překladatele a zdroje jitro.bloger.cz

Davidův sen o zázračné vodě života

16. prosince 2007 v 6:24 Sny a jejich výklad
Krásné ráno paní Marie,
předevčírem se mi zdál sen. Zdálo se mi, že jsem mohl ovládat hmotu, ale jen tehdy, když jsem se dotkl zázračné vody. Jakmile jsem se dotkl starého ztrouchnivělého dřeva, opět vypadalo zdravé. Rozkrojil jsem zhnilé jablko prolezlé červy, stříkl jsem do něj touto vodou a jablko se zázračně zregenerovalo a zcelilo, bylo krásně červené a šťavnaté.
Přišel jsem do domu a uviděl jsem svoji tetu, která má nadváhu, jen jsem se jí trochu dotkl a byla tenká jako tyčka. Ale když se teta podívala do zrcadla, viděla se pořád stejně obézní, ba dokonce ještě více! Řekl jsem si, že pomohu svému otci, aby mohl přibrat pár kil, ale on nechtěl a říkal mi, že chce být pořád hubený. Ve skutečnosti ale přibrat chce a pořád se o to snaží, tak jako se snaží přestat kouřit.
Přišla k nám ještě druhá teta, která z horního patra našeho domu vyhazovala mládence její dcery, kteří byli opravdu nezodpovědní a neslušní. Snažila se jenom o to, aby se dcera měla dobře a nebyla tak slepá.
Odešel jsem do svého pokoje a řekl jsem si, jaké by to bylo, kdybych byl dvakrát.
Nabral jsem vody a z ní vzešla moje sestra, která fyzicky vypadala jinak, ale psychicky stejně. Za nějaký čas mne to s ní přestalo bavit a tak jsem ji odfoukl a ona zmizela pryč. Potom jsem se ve snu ocitl úplně jinde. Byl jsem někde v přístavu, kde byla ta zázračná voda. Nějací lidé říkali, že globální oteplování všechno zaplaví. Já jsem se dotkl zázračné vody a přál jsem si, aby oteplování přestalo. A vážně, velká voda nepřišla.
Prosím Vás, abyste mi tento sen vyložila. Té zázračné vody jsem se nenapil, protože mi něco říkalo, že mi poleptá vnitřní orgány.
Odpověď pomocí automatického písma:
"Tento sen je velmi prostý a dá se vysvětlit jednou větou. Vše máte uloženo v mysli, jenom to máte správným přístupem k životu otevřít.
Sen říká, že vše se odehrává pomocí správného myšlení. Myšlenka je silná energie jak v pozitivním, tak negativním smyslu.

Nejlépe je to vidět na tom úseku, kde jsi dokázal zhubnout tetu, ale ona se viděla stále obézní. Její stav zhubnutí nevyšel z jejího vlastního úsilí, ale z úsilí tvého. Sama se nepřičinila, nevytvořila tu myšlenku sama, neměla tento program ve vlastní mysli dostatečně silný, proto se s výsledkem neztotožnila - neviděla jej.
Anorektičky a bulimičky jsou toho příkladem. Mají v paměti nesprávný vzorec chování, nesprávný postoj ke stravě - jsou hubené jako tyčky, přesto se vidí jinak, a z toho vychází jejich nesprávný postoj k sobě . Základem nápravy je změnit myšlení!
Následky globálního oteplování? Jeden člověk se správným myšlením a postojem nestačí, aby tento jev zvrátil, ale stačí jako příklad správného chování k tomu, aby se k němu přidávali další a další."
Davide, četl jsi něco o diamantové vodě nebo Vodě Světla? Přeposílám dvě adresy, přečti si tam o jejich účincích a zkušenostech s nimi. O diamantové vodě se dočteš také na našich úvodních stránkách na adrese http://www.marieblankytna.ic.cz
Je důležité množit diamantovou vodu třeba jenom proto, abychom ji vylévali do potoků , rybníků a nádrží, aby vodní živočichové měli v zimě dostatek kyslíku k přežití.
Zdraví M.

Tloušťka aury a slabost duše

15. prosince 2007 v 7:00 O naší duši
Tloušťka naší aury nesouvisí se silou naší duše, aura je záležitostí fyzického těla. To, že nám vadí, když na nás přistane cizí negativní energie, plyne ze slabosti naší duše. K duchovní práci potřebujeme mít sice duši citlivou, ale také silnou.
Duši lze posilovat:
 1. Konáním duchovní práce pro druhé
 2. Meditací pomocí barev fialové nebo zlaté - představovat si, že je vdechujeme nebo že jsme zahaleni touto barvou
 3. V meditaci si představovat květinu a vdechovat její vůni - levandule, šeřík, růže, vonná tyčinka
 4. Poslechem meditační hudby s klávesovými nástroji - klavír, varhany nebo strunnými nástroji - viola, violinčelo
 5. Četbou knih od osvícených autorů
 6. Vhodným výběrem lidí, se kterými se stýkáme


Sen o výtahu

14. prosince 2007 v 10:53 Sny a jejich výklad

Ak je to mozne chcela by som vas aj ja poprosit o pomoc pri vylozeni
mojho sna spred cca dvoch tyzdnov. ten sen sa mi zdal iny ako moje doterajsie sny. bol asi taky :

zaciatok si velmi nepamatam, ale zrazu som bola vo vchode obytneho domu mojich rodicov. s mojou velmi dobrou priatelkou sme mali na starosti 2 dievcatka. chceli sme ist hore a tak moja priatelka nastupila do vytahu, ja som vsak ostala vonku. pri zatvarani dveri som si to ale rozmyslela a ked sa vytah pohol, dvere som prudko otvorila a nastupila. vsimla som si ale, ze jedno dievcatko chyba. myslela som na to kde je, ale nemala som on strach a ani som ho nehladala, mala som pocit ze je v poriadku. vo vytahu s nami isla este jedna pani, bola starsia, blondina v /zda sa mi, ze / bielom obleceni. aj to dievcatko malo biele saty a dlhe tmave vlasy, pekne upravne. chceli sme ist na druhe poschodie ale vytah tam nezastavil a ja som povedala, "no jasne". vedela som ze nezastal preto, ze som na prizemi tie dvere otvorila velmi prudko, uz ked bol vytah v pohybe. a tak sme isli hore a hore a cakali sme az kam.
zrazu sme sa ocitli na ceste, ale uz to nebol vytah, ale akoby lanovka, ktora ale nesla po ceste ale vznasala sa nad cestou, asi po lane. cesta bola pekna rovna.
isli sme dlhsie slnecnou krajinou akoby primorskou. medzi sebou sme nerozpravali. zrazu sme zastali a dvere otvoril muz. pochopili sme, ze to bol unos, ale vobec sme sa nebali a ani toho muza. vystupili sme. on mal v ruke zbran a zacal mierit na to dievcatko. ja som mu vsak povedala, aby to nerobil, ci ju chce vystrasit. okamzite zbran stiahol.
dalej si to pamatam velmi nejasne, ale viem, ze sa nam vlastne nic nestalo iba som mala pocit, akoby sme boli v inom svete.
to mestecko som videla z kopca a nebolo velke take primorske.
zvlastne je aj to, ze vytah bol mojou nocnou morou, no teraz to tak nebolo. nemala som zly pocit, vlastne neviem aky. zvlasny. v tom sne bolo viac ludi, nie vela, ale vnimala som ich len okrajvo.
(mozno je to hlupost, ale ta zena z vytahu sa podobal na p. vondrackovu a muz so zbranou na p. abrhama.)
Odpověď pomocí automatického písma:
" Celý sen se dá shrnout do pár základních vět. V dobách, kdy pro ni byly sny o výtahu noční můrou, nebyla ještě připavena k nástupu na duchovní cestu.
Přímo se jí bála, proto i ta zbraň ve snu.
Její přístup se však změnil, nastal posun v myšlení.
Celý předcházející popis cesty, cestujících, kteří vytrvají nebo budou vystupovat, opouštět tuto cestu, popis krajiny - to je pobídka k zahájení a uskutečnění změny v myšlení, k nástupu na duchovní cestu. Na této cestě se potká s mnoha známými, najde nové známé, někteří však nevytrvají a budou během cesty odcházet tak, jako ta dívenka. Je to vlastní volba každého člověka."
V dnešní době je už dost podnětů ,vychází dost knih s duchovní tématikou, je dost nabízených seminářů, v nich ž se nám dostane poučení, ale je dobré dát na svoji intuici a vybrat si opravdu ty pravé.
Přeji Vám v životě hodně štěstí. M.

Jak organizmus reaguje na potraviny

13. prosince 2007 v 7:00 Zdraví
Tento článek je převzat z internetových stránek http://chromik.wz.cz se svolením jejich autora

Podvýživa nemusí být způsobená nedostatečným či nesprávným stravováním, tj jídlem, ale že je přírodní energie ve svém čerstvém syrovém stavu zničená vařením a konzervací.
Přibývá lékařů uvědomujících si význam nutričních hodnot potravin, ale takových, kteří jsou ochotní se zabývat jemnými silami živých rostlin a enzymů je poskrovnu. Přesto všechno je obrovským přínosem, že lékařská věda začalo vysoce oceňovat výhody stravy vlákninové, zabraňující vzniku nemoci, počínaje srdečními poruchami a rakovinou tlustého střeva konče.
Nevařená strava zejména založená na čerstvé zelenině a ovoci a na vegetariánském základě, teda bez masitých pokrmů z horkokrevných zvířat (bez mas červených) je ztotožňována s vyléčením dlouho-vleklých nemoci, jako artritidy či rakoviny, žaludeční vředy, cukrovky a všech nemoci srdce a cév.
Pohled z druhé strany: jak organizmus reaguje na potraviny vařené. Už ve 30tých létech byla vědecky ověřena přímá souvislost mezi konzumaci vařených a zpracovaných potravin a kolísáním obranyschopnosti (imunity) organizmu. Zažívací orgány všechny vařené potraviny berou jako vetřelce. Jakmile je vložíme do úst, mezi leukocyty (bíle krvinky) vzniká poplach, že se ihned rozběhnou do zažívacího traktu. Tento fenomén má název leukocytóza trávení.
Původně věda se domnívala, že to je normální projev organizmu a každou stravu v traktu. Při dalším průzkumu se ukázalo, že při konzumaci syrové stravy nedochází k leukocytóze trávení a počet bílých krvinek v krevním řečišti zůstává konstantní. V syrové stravě je větší množství enzymů, aromatických substancí a přírodních cukrů, které podporují v trávicím systému plnou asimilací živin. Nakonec bude stačit, když před konzumací vařených jídel si vezmeme alespoň malé sousto syrové stravy, např. lístek salátu. Z uvedeného je jasné, že syrová strava ponechává leukocyty v klidu, aby se mohly věnovat imunitě, tj odolnosti vůči nemocem celého organizmu. Že ony nemusí zápasit se vstupujícími vetřelci do trávicího traktu.
Jeden konkrétní příklad za všechny. Známý vědec Albert Schweitzer byl postižen těžkou cukrovkou, že si musel píchat ohromné dávky inzulínu denně. Pak si vyhledal pomoc u Maxe Gersona, známého průkopníka syrové stravy. Na jeho doporučení se podrobil režimu diety syrové zeleniny a ovoce s plným obsahem ovocného cukru. Už po 10ti dnech snížil dávky inzulínu na polovinu a za měsíc už nepotřeboval žádný inzulín do konce života. Dožil 92 let jako velmi aktivní a cukrovka se mu už nikdy nevrátila.