Leden 2008

O našem vztahu k Nejvyšší síle

31. ledna 2008 v 9:00 | MUDr.Bezděk: Etikoterapie |  Zákony Vesmíru
Vztah všech duchovních prvků, které jsou uzavřeny v lidských tělech, k Bohu, této Ústřední a Nejvyšší síle, která všechno stvořila a udržuje, má být co nejužší. Trvalé a pevné spojení s tímto Prazdrojem veškeré Síly, Řádu a Lásky nás udrží ve správném vztahu k sobě samým, k ostatním lidem a k Bohu samému.
Síla a Láska Boží naplňuje celý Vesmír, ona vstupuje sama všude, kde je jí vstup umožněn, ona vstoupí i do nitra člověka, je-li toto otevřeno a schopno ji přijmout.
"Bůh čeká, aby se mohl stát hostem našeho srdce."
Každý duchovní prvek touží po spojení s ní co nejtěsnějším, neboť tato touha po spojení s Bohem je jeho hlavní a základní vlastností. Je-li však tento duchovní prvek zakryt hrubou tělesností, uzavírá jej tato pevně a tvrdě, že úpí ve svém hmotném těle jako vězeň, cítí, že kolem dokola se všude rozlévá záře Síly, Světla a Lásky Boží, ale on se nemůže toho účastnit.
Jak pak přicházejí nemoci, zklamání, smrt blízkých osob, tak zdivo, které věznilo tento prvek, se začíná drobit a povolovat a náš duchovní prvek se stává účastným veliké pomoci Boží. V mnohých případech se mu podaří osvobodit natolik, že už může svobodně pracovat. Okovy tělesnosti, jako poslední pozůstatky svého uvěznění, nosí sice stále sebou až do své fyzické smrti. Tyto okovy jej nepřestávají tlačit, zdržovat od rozletu, ke kterému jej žene jeho vlastní přirozenost, jsou mu nepřekonatelnou překážkou úplného spojení s jeho Věčným Prazdrojem, ale okovy mu přece dovolují, aby chodil kam chce, aby myslel, mluvil, konal, čemu chce on, duch, a ne to, čemu chtějí okovy.
Náš skutečný vývoj tedy směřuje k tomu, aby se člověk osvobodil duchovně / = přerodil v duchu k Pravdě/. Za tím účelem musí lámat během svého vývoje okovy své tělesnosti a sobectví. Druhou a konečnou etapou našeho vývoje je přiblížení se k Bohu. Toto více méně těsné spojení s Bohem pak mění a určuje ze základu vnější podmínky životní, v kterých žijeme. Vztah duchovního a tělesného principu je trvale správný tehdy, když vedoucím principem nepřestává být duchovní prvek.
Většina lidstva se dosud nalézá jen na tom vývojovém stupni, že jejich duchovní prvky dřímou pevně sevřeny hmotami fyzických těl. Lidé probouzející se už cítí záři Božského Světla kolem sebe a umějí aspoň časem čerpat z něho posilu a osvěžení v tvrdém zápase. A jen ojedinělí vítězové chodí v záři Světla duchovního, nosíce jen zbytky okovů své tělesnosti.

Pozvání na meditaci s anděly 2.února 2008

30. ledna 2008 v 16:25 | Ivana Sedláčková |  Meditace
MEDITACE s ANDĚLY pro MATKU ZEMI
v sobotu 2.2.2008 ve 21 h
Vážení a milí přátelé,
opět se nám přiblížil 2. únor - Hromnice - tedy magický den i večer ,
který byl vždy zasvěcenci považován za den zasvěcený Bohu
a tedy výjimečněvhodný pro spirituální "práci" .
V současnosti však se spojují navíc i další aspekty -
jak se dozvídáme z přijatých vzkazůa poselství z duchovních světů.
Při meditaci tento den či večer můžeme mít prožitek hlubšího stupně
a cítit zakořenění sebe sama na ZEMI
a rovněž vnímat propojení s vědomím Nebe .
Je to rovněž mimořádná příležitost se v meditaci setkat
s ANDĚLY i dalšími BYTOSTMI SVĚTLA - v připravované
ANDĚLSKÉ MEDITACI ,
případněpožádat o harmonizující ,podporující a léčivé působení
andělských energií- při ANDĚLSKÉ LÉČIVÉ TERAPII .
Zúčastnit se můžete v soukromí domova sami
a nebo i ve společnosti Vašich blízkých a přátel .
Únor má býtměsícem porozumění a harmonie
a měli bychom dle předpovědí rovněž pochopit,
jak je důležité dovolit světlu,
aby se odráželo zpět v nás, v našem světě.
Nechťje to čas porozumění, kdy můžeme přijmout
mnohem více milosti,daleko více léčení a hojnosti .
Poprosme rovněž o andělská požehnání vztahující se k naší
schopnosti najít kreativnířešení ve všech oblastech našeho života .
Věřme své intuici ařešení se možná projeví skrze naši kreativitu .
Mějte vlídné dny ! ZdravíIVA - Ivana Sedláčková
Mobil: +420 776 871 881
Mobil: +420 604 520 325
Skype: ivana.reiki
ICQ: 345 120 725

Vnitřní význam nemoci

30. ledna 2008 v 7:00 | MUDr.Bezděk: Etikoterapie |  Duchovní příčiny nemocí a duchovní léčba
Nemoc nepřichází u člověka proto, aby jej mučila. Nemoc má naopak význam upozorňující, očišťující a hlavně má pomáhat našemu duchovnímu principu. Především si má každý člověk, který onemocní jakoukoli chorobou uvědomit, že v jeho mravním životě se stala nějaká porucha. Dále je třeba, aby za pomoci zkušeného přítele prozkoumal, kde se provinil proti Božím zákonům. Všechno, co je v rozporu s nimi, vyčistit a uvést duši opět do souladu s nimi. Tím se nastolí jediná správná cesta ke skutečnému uzdravení a současně se učiní velký krok dopředu na cestě našeho duchovního vývoje.
Na druhé straně je třeba si uvědomit, že každá nemoc tělo oslabuje. Držíme-li se zásady, že smyslem našeho života je zduchovnění našich bytostí, tak aby se člověk přibližoval vždy víc ke svému duchovnímu prastředu - Bohu, potom pochopíme, že i toto oslabení těla má pro nás na naší vývojové cestě velký význam.
Zkušenost nás učí, že každé utrpení, a každá nemoc je utrpením,člověka změkčuje a činí způsobilejším otevřít se duchovní cestě. Jenom ten, kdo se probudil k duchovnímu životu, a cesta k probuzení vede vždy utrpením, dovede směřovat ke skutečnému cíli člověka i bez utrpení. Dokud se člověk neprobudil ze svého smyslového mámení, je pro něho utrpení a s ním nemoc velice důležitým prostředkem a vývojovou pomůckou. V tom případě ztrácí nemoc velikou část své nepříjemnosti. Je na nás, abychom jí takto rozuměli a skutečně všechen prospěch a dobro, které nám může dát, od ní i přijímali.

Všem, kteří tápou

29. ledna 2008 v 22:38 | Marie Blankytná |  Čištění aury
Mým duchovním ochráncem mi bylo sděleno, že vibrace na naší planetě se velmi zvyšují a lidé dostávají možnost čistit své negace a tím také bolesti a nemoci svých fyzických těl, aniž by museli hledat příčiny v karmických životech.
S rychleji proudícím časem se také urychlují vstupy negativních energií z minulosti do současnosti, střídají se nám nálady, bolesti a vznikají v našem těle nová onemocnění.
Využijte maximálně této příležitosti a čistěte nejenom sebe, ale také naši planetu, protože jsme s ní neodmyslitelně spojeni. Bez ní nemůžete žít.
Návod na každodenní čištění:
 1. Použijte znamení svatého kříže - popsáno v článku Mantra kříže, leden 2008
 2. Napojte se na vysoké duchovní energie pomocí symbolu Božího Světla- viz kapitola Duchovní léčení na stránkách http://www.marieblankytna.ic.cz
 3. Poproste modlitbou o vizualizaci barev ve třetím oku - bílá, žlutá nebo zlatá, růžová, červená, modrá, zelená, fialová, nachová. Podle toho, která z barev se vám vizualizačně objeví nejčastěji a nejsnadněji, pak jejího ochránce požádejte o pomoc:
  barva bílá - archanděl Gabriel
  barva zlatá - Jofiel
  barva růžová - Samuel
  barva červená - Uriel
  barva modrá - Michael
  barva zelená - Rafael
  barva nachová - Michael
  barva fialová - Ezekiel
  Jakmile si ho vyberete, v myšlenkách říkejte:
  "Prosím svého andělského ochránce ....../jméno archanděla/ a jeho čistou ....../barva/ energii o pomoc při čištění mých negativních energií. Dále říkejte: čistím touto barvou veškeré negativní energie spojené s proudícím časem - čistím negativní energie, které jsou aktivované z minulosti do současnosti nebo byly vytvořeny v současnosti."
  Stále držíte ve 3.oku představu oné barvy a pokračujete ve vyslovování formule "čistím.....", dokud barva krásně nezesvětlá do odstínu žluté či bílé, pak je to známkou, že můžete pro tentokrát skončit. Zvláště ze začátku bude doba čištění dost dlouhá, proto můžete skončit i dříve, než se ukáže konec čištění a pokračovat až druhý den. Je třeba pracovat každý den, protože jsou aktivovány nové a nové negativní energie hlavně z minulosti a doba, kdy je toto dovoleno, je omezená.
  Až budete zběhlejší v tomto způsobu čištění, začnou se vám objevovat další barvy a vy budete moci oslovit jejich ochránce.
  Buďte kreativní a tvořte své postupy a své myšlenky sami. Můžete třeba vycházet z určité bolesti v těle. Přiložte si dlaně na bolavé místo a poproste, pokud negativní energie způsobují i tuto bolest, aby byly příslušnou barvou rozpuštěny. Zavádíte tak barvu myšlenkou i dlaněmi.

  Pokud čtete pozorně všechny naše články, tak víte, že:
  • v místě operace je třeba navázat cestu pro proudění energií. Pokud je tam tuhá a neprostupná jizva, energie tudy nemůže proudit a její tlak způsobuje bolest nebo i zduření. Jizvy měkčete a cesty navazujte také pomocí paprsků barevných energií.
  • pokud byl odňat některý orgán, třeba žlučník nebo amputovaná končetina, je třeba uzavřít jejich činnost v jemnohmotných tělech aury, abyste se vyhnuli fantomovým bolestem.Také to udělejte prosbou a barvou s jejím ochráncem.
  • věnujte svému tělu pozornost -
   - špatné pocity očí- položit si otázku Co jsem nechtěl vidět nebo Co jsem viděl a špatně použil?
   - uší - Co jsem měl slyšet a nechtěl jsem? Co jsem slyšel a špatně využil?
   - krk - Neublížil jsem někomu špatnou řečí?
   - srdce - Zranil jsem citově? Nechal jsem se zranit?
   - ruce - Měl jsem podat pomocnou ruku a neudělal jsem to?Vnucoval jsem své ruce někam, kde jejich pomoc nebyla žádoucí?
   - nohy - Jaký byl a je můj postoj k životu? Jsem dost samostatný, ale i pokorný?

  Jsou tisíce otázek, které vás napadnou a vy najdete příčiny vašich smutků, depresí, bolestí sami. Jenom se ztišit, uklidnit a najít tu pravou víru. Nemusíte být příslušníkem žádné církve, ale věřit v Boží pomoc a ve spravedlnost Vesmíru. Každému se vrací to, co sám kdysi vyslal.
  Po skončení každé takové meditace poděkujte svým ochráncům, kteří vám pomáhali.Dovolte jim, aby "máváním křídel" větrali ty stojaté vody kolem vás a tím aby vás osvěžovali manou nebeskou, která je vám nabízena také v podobě Diamantové vody.
  Čistěte se a posilujte se barevnými energiemi archandělů a neustálým ODPOUŠTĚNÍM VIN. Všichni jsme chybující a neustále děláme chyby.
  Pokud nenacházíte inspirace pro svoje myšlenky v meditacích, které jsou uvedeny na těchto stránkách nebo pokud se vám dají složité, použijte při odpuštění třeba tuto afirmaci:

  Osvobozuji sebe a všechny ostatní ve svém životě od starých bolestí. Pouštím se minulosti a odpouštím. Jsou volní a já také, abych se mohl vydat k novým, nádherným zážitkům a životním zkušenostem.

Předcházení stavu deprese

29. ledna 2008 v 5:00 | MUDr.Bezděk: Etikoterapie |  Nemoci
Člověk, který snadno upadá do depresívních nálad, stává se náchylný k různým chorobám. Je nutné tedy osvobodit duši od příčin, které mohou podobné sklony a nálady vyvolávat, a poněvadž víme, že u lidí toho druhu se proud myšlenek ubírá stále stejnou, velmi dobře vyjetou cestou, je nutné vytvořit schopnost kontroly myšlenek a dát jim určitý směr. Hlavně je však nutné naladit své nitro radostně a naplnit je myšlenkami a city plnými radosti a síly. /Poznámka zpracovatelky - kontrole svých myšlenek se nejrychleji naučíme v józe při praktikování koncentračního cvičení na černý bod nebo na plamen svíčky./
Stará zkušenost nás poučuje, že je velmi prospěšné věnovat aspoň čtvrt hodiny každý večer tomu, abychom se vnořili do nitra naší duše a zkoumali všechny naše city a myšlenky z hlediska Božího zákona. Zjistíme-li, že v naší duši se nalézá odpor proti někomu, závist, hněv, nenávist, pak je nutné tyto city vyčistit - nejprve v duchu onu osobu poprosit o odpuštění a pak ji zahrnout dobrými a laskavými myšlenkami.To je první krok, při kterém se nelze zastavit, ale nutno tomuto vnitřnímu převratu, který nazýváme odpuštěním, dát výraz i ve světě hmotném v podobě smíření. KAždý, komu se podařilo provést takový převrat ve své duši, ví, jaké pocítí ulehčení ve chvíli, kdy se přemohl a odpustil. Je to pocit, jakoby mu spadl kámen ze srdce. Člověk se pak cítí lehký a jeho duši naplní nejprve radost, která se pak změní ve klid a pokoj.
Toto smíření a odčinění v hmotném světě je někdy už nemožné pro smrt osoby, se kterou je nutno se smířit nebo pro její odchod. V prvém případě nezbývá nic jiného, než odstranit ze svého srdce veškerou zlobu a naplnit je upřímnou lítostí. V druhém případě je třeba všemi silami hledat příležitost ke smíření a svoje myšlenky soustřeďovat na tuto možnost. Nejdokonalejším výrazem takového soustředění je modlitba. Skutečně potom velmi často nadejde taková shoda vnějších okolností, která nám provedení našeho úmyslu nejen umožní, ale velmi často i usnadní, takže to, co se nám zdálo být nespravedlivé a nemožné, se najednou stane úplně dosažitelné a lehké.

Jak zachovat tělesné zdraví

28. ledna 2008 v 4:00 | MUDr.Bezděk: Etikoterapie |  Duchovní příčiny nemocí a duchovní léčba
Jedna církev líčí Boha jako neúprosného soudce, trestajícího hříšníky a dokonce se na nich mstící. Když se věřící začali Boha bát, že si netroufali k němu ani pozvednout oči, bylo vymyšleno učení o milosti Boží, kterou ovlivňuje Bůh své vyvolence a dává jim možnost spasení.
Láska je nejpodstatnější podstatou všech velkých náboženství na světě.
Lidský život, který je postavený na zákoně Božím, přiblíží nám království Boží sem na Zemi, která přestane být slzavým údolím, ale postupně, jak hluboko začne pronikat Boží zákon do každodenního života, se bude měnit v biblický ráj nebo starověký zlatý věk.
O to usilovalo a usiluje lidstvo, co svět ezistuje, a stále nemůže dosáhnout svého zlatého věku, a to jen proto, že žije svými myšlenkami, svými zákony a ne zákonem, který nám dal Bůh.
Velmi důležité je, že budeme-li žít podle Božího zákona, dosáhneme nejen ráje, ale současně i tělesného zdraví.

Vyléčení TBC

27. ledna 2008 v 6:00 | MUDr.Bezděk: Etikoterapie |  Nemoci
Jako příklad, že rozhodující význam pro vyléčení nemoci je přístup samotného pacienta, a to uvedení jeho chování do souladu se zákony Vesmíru, je uveden případ z jednoho chorobopisu:
Studentka vysoké školy stará 19 let, je léčena na TBC, ale stav se nezlepšuje, nález na plicích je stále stejný. Poté je přikročeno k rozboru jejího duševního stavu. Je zjištěno, že nevěří v Boha a že se vyhýbá všem možnostem, které by ji mohly přivést k této víře. Svou samostatnost hledí uplatnit všude. Tím naráží a tak přichází ke konfliktům. Je do sebe uzavřená, nikomu se se svými bolestmi nesvěřuje a chce si sama všechno vybojovat.
Přes to, že na druhé straně byla ochotna pomáhat lidem potřebujícím pomoc jakéhokoli druhu, byla hotova se i obětovat, přece je upozorněna, že její počínání je sobecké, protože se jím vylučuje z jednoty lidí, staví se nad ně nebo aspoň vedle nich. Neznajíc Boha, nejde cestou přímou, ale je zmítána všemi možnými nahodilostmi, které se jí staví do cesty.
Byla upozorněna, že se musí vzdát své výlučnosti, své chorobné touhy po samostatnosti a snažit se žít s každým v míru a harmonii, aby se stala otevřená a silná, že se má svěřovat se všemi nesnázemi své duše sestře nebo matce, což bude dobrý cvik pro to, aby se zbavila své výlučnosti. Je potřeba umět se pokořit a sebekázní se udržovat stále v potřebných mezích, je potřeba konečně se přiblížit k Bohu. Víra v Boha postaví život člověka na pevný základ a hlavně dá mu určitý a neměnitelný směr cesty.
Šlo to pomalu a těžce. Toho dne, kdy přijala tyto rady, pocítila patrně takové ulehčení, že sama spontánně prohlásila:"Ode dneška budu zdravá!"
Skutečně od toho dne začala žít pokojně, vyrovnaně a harmonicky a během krátkého času zmizel i nález na plicích.

O smyslu lidského života

26. ledna 2008 v 9:00 | M.Hrabica: Co nám tělo říká |  Čištění aury
Vlastníme sáček plný pestrých korálků, které představují nedořešené situace a vztahy z našich uplynulých životů. Ze sáčku postupně navlékáme / za pomoci našeho duchovního vedení / na pružnou nit svého současného osudu jeden korálek za druhým.
Jeden člověk po mnoho let snáší přehlížení a tvrdé jednání druhých
.
Asi obdobné kdysi dával, obdobně kdysi svíral své tehdejší nejbližší a dnes se má vyrovnat se svým dávným dluhem.

Vyrovnání značí pochopit nevhodnost jistého chování i myšlení a v životě, jejž mu někteří lidé moc ztěžují, nevytvářet svou nespokojeností a zlobou další korálky tmavých barev, jež by navlékal na niť v dalších letech či v některém příštím životě.
Někdo si navlékl před svým příchodem na tento svět na osudovou nit nedořešené partnerské vztahy. A ony s rostoucím věkem přicházejí do jeho života v období dospívání, během manželství, a jestliže dotyčnému učení se laskavosti a milosrdenství moc nejde, mohou se jeho problémy s jinými lidmi zvýraznit ve stáří. Je-li osudem napsáno:"Budeš mít velké problémy s partnery," a zároveň s ledvinami, vylučováním moči, pohlavními orgány a také s ušima, neznamená to, že se člověku nezdaří žádný vztah. Záleží na něm, zda a nakolik pochopí svůj problém.
Řeší-li vyvstávající nedorozumění rozumem, jehož rozhodnutí jsou neblaze poznamenaná egem, je-li neústupný a nevstřícný, pak jeho mnohé vztahy i manželství končí rozchodem či rozvodem. Vnese-li člověk, který se má v současnosti učit úctě k lidem a k vidění toho dobrého v nich, do rozladěného vztahu lásku, bude-li se dívat na druhé jejich očima, skrze jejich touhy i přání, pak svůj osudový úkol zvládl. Tmavý korálek se postupně rozzáří a místo smutku začne dávat teplo nejenom do jeho života. Rovněž dispozice k onemocnění ledvin a s nimi úzce souvisejících orgánů zmizí, neboť správné chování je léčí a dodává jim sílu.
Osud člověka vyjadřuje souhrn jeho životních úkolů. Pobyt na Zemi nám dává možnost změnit tmavé korálky za duhové kuličky. Je obtížné odolat rozličným hmotně vyjádřeným pokušením i správně reagovat na chování duševně různě vyvinutých jedinců.Ale dokážeš to, přijmeš-li za učitele Lásku, budeš-li mít pevnou vůli, srdce plné porozumění a kouzla odpuštění.
Konej tak, abys šťastný byl. Chápej a miluj druhé lidi tak, jak toužíš, aby oni chápali a milovali tebe.

Povídání o štěstí

25. ledna 2008 v 8:00 | Stará řecká báje o Prométheovi |  Záhady a tajemno
Povídání o štěstí - stará řecká báje o Prométheovi
Štěstí prý dostalo název před mnoha miliony let, kdy Vesmír ovládali Titáni, kdy květiny odkvétaly nikým neviděny.Nad všehomírem panovalo sedm mocných knížat - sedm bratří a sedm žen - sester. Byli tak obrovití, že jim porosty palmových lesů sahaly po kotníky. Bděli nad zákony neoživené přírody a tento hlídačský úřad učinil jejich mysl studenou jako led a nepoddajnou jako skála.
Neznali žert ani radost, hleděli na hvězdy, cítili proudění světla, zvuku a tíže a pokyvovali hlavami:"Tak je to dobře. Tak to zůstane na celou věčnost!"
Některé dvojice Titánů měly i děti, které vyrůstaly, pobíhaly, smály se a jejich matky s nimi. To se nelíbilo nejmladšímu z Titánů - Kronovi. Říkal, že Titáni nepotřebují radost ani utrpení. Zalekli se rodiče a svým dětem zakázali zpěv, smích i jiné radosti.
Uznali Krona za vládce a sami se stáhli do svých příbytků. Také titánská dvojice Iapetos a Thomis měla dva syny, kteří se jmenovali Prométheus a Epimétheus.Prométheus se lišil svou povahou od všech Titánů. Nesnášel líný život, porušoval Kronův zákaz a odcházel na Zemi a tam se proháněl s větry pod žhavým sluncem po stepích nebo po sněhem jiskřících tundrách.Jednou odpočíval a rázem uviděl tři rudé hvězdičky a uvědomil si krásu zemského povrchu, o kterém nic netušil.
"Co je to, nic tak krásného jsem ještě nikdy neviděl."
Uslyšel mladý a zároveň starý hlas:
"Děkuji ti, milé dítě, za tato slova. Jsem Gaia, Země, matka vás všech. Všichni na mne zapomněli, ale ty jsi často u mne, proto tě mám ráda."
Prométheus uprosil svoji babičku, aby mu ponechala dar vidění krásy Země a nejen to, měl dar prohlídání časem. Kronos, vládce Titánů, však odhalil přátelství matky Země a Prométhea a volal matku k zodpovědnosti s velkou svou hrubostí.
Gaia mu předpověděla, že jednou jeho tvrdou vládu ukončí jeho vlastní děti. Tvrdě ji odbyl, žádné děti neměl. Jednou v sobotu, když svolal všechny příslušníky k povinné audienci, nedostavila se jeho žena Rhea. Zjistil, že právě rodí. Přesto musela přijít, přinesla mu na zlatém polštáři dítě. Kronos je pozřel s tím, že v srdci otce mu bude nejlépe. Tak pozřel pět dětí. Když Rhea měla přinést šesté dítě, kterému dala jméno Zeus, rozhodla se je zachránit. Místo dítěte mu podala ve zlatě zabalený kámen. Dia odnesla matce Zemi do opatrování. Kronos později pochopil, začal na Zemi hledat dítě, které slyšel plakat, ale Gaiu i Dia zachránil před hněvem Krona právě Prométheus. Plul volným ovzduším, cítil se volný jako nikdy dříve. Rozepjal hruď a začal halekat. Cítil radost, ptáci kolem něho hlaholili, jakoby vyjadřovali také radost nad tím, že chlapeček Zeus byl zachráněn před hrozným trestem Krona. Ptáci na něj volali: "Ští - stí, ští - stí, ští - stí." Prométheus si uvědomil, že ptáci plesají stejným citem, který cítil sám ve své hrudi, že tak vyjadřují svoji radost.
Ten neznámý, prsa osvobozující cit nazval podle cvrkotu ptáků ŠTĚSTÍ .

Vzkaz pro každého, kdo je otevřený pozitivním energiím

24. ledna 2008 v 21:16 | Marie Blankytná |  Čištění aury
Pomocí automatického písma mi byl dnes předán tento vzkaz:
"Čistěte se od negací, spojených s proudícím časem, v němž se uvolňují negativní energie z minulých životů! Tento běh je rychlý. Jakmile skončí tato možnost, tento běh se zastaví a duše půjdou kupředu s těmi energiemi, které zůstaly neočištěny. Podle toho budou jednat a utvářet svou budoucnost.
Je třeba, aby bylo hodně lidí s čistými duševními a duchovními energiemi, aby svou čistou přítomností vytvářely čistou, příznivou a dobrou budoucnost. V tom je vaše záchrana. Odpouštějte si a tím čistěte eneergie, které vás utvářejí, vedou vaše myšlení s následnými slovy a vyřčenými větami a dle toho vaším konáním.
Čisté myšlenky - čisté věty - čisté činy - v souladu se zákony Vesmíru - to je vaše záruka dobré budoucnosti.
Tímto kladně přijímáte zvyšující se vibrace čistých vesmírných energií, které přejí životu, tedy i choroboplodným zárodkům, které u vás vyvolávají nové nemoci.
Buďte čistí, prostí negativních energií ve vašem myšlení a konání - to je vaše ochrana!"
Dostali jsme možnost v tomto omezeném časovém úseku očistit negace, které jsme si přinesli z minulých životů nebo si je vytvořili v současném životě.
Toto čištění můžeme provádět například některou z následujících metod, které jsou zveřejněny na těchto stránkách:
 • Meditace na odpuštění s archandělem Michaelem 21.10.2007
 • Meditace na odpuštění s archandělem Rafaelem 11.6.2007
 • Meditace na zlepšení mezilidských vztahů s určitou osobou 22.7.2007
 • Přeměna negativní energie na pozitivní 23.7.2007
 • Význam odpuštění pro naše zdraví 11.6.2007
 • Jak posilovat duši 2.8.2007
 • Je možné použít i jakoukoli jinou metodu , která je pro nás přijatelná.

Při nemocech z nachlazení

24. ledna 2008 v 7:00 | Marie Blankytná |  Nemoci
je vynikajícím přírodním prostředkem jitrocelový sirup, který mírní dráždivý kašel, rozpouští hleny a působí protizánětlivě. Velmi dobrých výsledků dosahujeme též pitím hodně horkého čaje z kombinace květu lípy a květu černého bezu.
Měli bychom též zajistit dostatečný přísun vitamínu C, ideální je v přirozené formě. Hodně je ho v citrusových plodech, ale také v kyselém zelí a pórku, v jarních měsících je ho v jablcích už málo.Pokud zvolíme vitamín C uměle vyrobený, nezapomeňme přidat ke každé snězené tabletce několik kapiček třeba citrónové šťávy nebo sníst kousek syrové zeleniny, abychom zároveň dodali tělu koenzym vitamínu C, který umělý vitamín C neobsahuje a bez něhož by se umělý těžko vstřebával.
Ale nezapomínejme to nejdůležitější, že na cestě ke zdraví je tím nejlepším lékem láska a u nemocných dětí přítomnost těch nejbližších.Mantra kříže na ochranu osoby i celého prostoru

23. ledna 2008 v 8:00 | Marie Blankytná |  Záhady a tajemno
V současné době se často setkáváme s negativními energiemi, které mohou na nás působit nepříznivě jak v oblasti fyzického těla, tak v oblasti psychické. Zdroji těchto negací mohou být lidé, ale někdy je jimi i dlouhodobě zamořený celý prostor. Když do takové zamořené místnosti vstoupíme, necítíme se tam dobře, můžeme pocítit i chlad, ačkoliv je tam prokazatelně teplo. Tyto pocity mívají lidé, kteří jsou nadáni dobrou citlivostí.
Také se nám někdy může stát, že se cítíme ohroženi - jakoby nám hrozilo nějaké nebezpečí, které ale nedovedeme blíže specifikovat.
Ve všech těchto případech nám pomůže provádět několikrát denně mantru kříže s následujícími slovy, která mi byla na mou prosbu sdělena mým duchovním vedením:
"Já …….. /křestní jméno/, označuji prostor kolem sebe znamením kříže, znamením, které je ve spojení s osobou Božího Syna.
Prosím tuto čistou energii, aby chránila a zbavila tento prostor všech negativních energií myšlenek, citů i skutků ve všech směrech /otočit se postupně na všechny čtyři světové strany se znamením kříže / na povrchu Země, pod povrchem i nad povrchem.
Buď Bohu dík za tuto pomoc. Amen."
Kříž kreslíme do vzduchu levou rukou v těch směrech, jak jsme zvyklí čili shora dolů a zleva doprava. Pomůžeme tím čistit nejen prostor pro sebe a na svoji ochranu, ale pomáháme tím i naší pramatce Zemi, která se v současné době velmi těžko vyrovnává s těmito těžkými energiemi, kterými ji lidstvo za dobu svého života na této planetě obtížilo a stále je ve velkém množství vytváří.
Energie mantry kříže vydrží v určitém prostoru několik hodin, pak je nutné rituál zopakovat, proto se doporučuje provádění několikrát denně, aby bylo působení této čisté energie dostatečně intenzivní. Vše je individuální, záleží na tom, jak silně je prostor zamořen nebo jak dlouho potřebujeme ochranu naší osoby. V každém případě je chvályhodné časté provádění tohoto rituálu, abychom tím přispívali k čištění Země i svým přičiněním.Meditace za každého úplňku a novoluní

22. ledna 2008 v 23:33 | Marie Blankytná |  Meditace
Meditace za každého úplňku a novoluní pro rok 2008:
8. ledna: novoluní , 22. ledna: úplněk
7. února: novoluní ,
21.února: úplněk
7. března: novoluní , 21. března: úplněk
6. dubna: novoluní ,
20. dubna: úplněk
5. května: novoluní ,
20. května: úplněk
3. června: novoluní ,
18. června: úplněk
3. července: novoluní ,
18. července:úplněk
1. srpna: novoluní ,
16. srpna: úplněk , 30. srpna: novoluní
15. září: úplněk , 29. září: novoluní
14. října: úplněk , 28. října: novoluní
13. listopadu: úplněk , 27. listopadu: novoluní
12. prosince: úplněk , 27. prosince: novoluní

Jak se zobrazí duchovní čištění na duši člověka

22. ledna 2008 v 4:00 | Marie Blankytná |  O naší duši
Autorkou následujících dvou kreseb je mladá dívka, které se tyto vlohy otevřely po absolvování duchovních seminářů. Obě kresby se vztahují k téže osobě, kterou je 50letá paní, která má problémy s rodinnými vztahy, s fyzickým zdravím i s financemi.
Výklad obrázku pomocí automatického písma:
"Tento obrázek ukazuje spoutanost této duše i osoby. Spoutanost duše je znázorněna v protkaných křídlech - je lapena v síti. Tato síť jí nedovoluje roztáhnout křídla. Z duše nemohou vyplynout na povrch pozitiní věci, které ve svých energiích má a spoutanost osobnosti jí nedovoluje překročit kruh, který ji obklopuje, aby udělala kroky k osvěžení a vyzvednutí pozitivních energií v duši.
Tato spoutanost je tvořena energiemi vlastními i cizími. Jenom neustálá očista - odpuštění sobě i jiným může tuto spoutanost rozpouštět, aby našla sílu k potřebným krokům.
To, že se tato vlákna odvíjejí a tvoří se listy - listy stromu života, svědčí o tom, že duchovně pracuje ona sama i za pomoci jiných, s nimiž ji váže karmické pouto."
Další kresba se uskutečnila s určitým časovým odstupem, kdy zmíněná osoba pracovala sama na sobě s energií odpuštění, fyzické tělo se čistilo nemocí a dostalo se jí také duchovní pomoci od dvou bytostí, s nimiž měla karmické vztahy.
"Je zde patrný velký pokrok v očistě. Duše ztratila "brzdy - síť", která jí bránila v roztažení křídel. Přichází k ní energie Lásky a také tato energie z ní proudí ven. Ještě nějaká omezení patrná jsou. Mezi velkým množstvím rozdávané energie Lásky jsou čisté andělské energie v podobě peříček.
Blíží se doba, kdy se sama rozhodne ke krokům, které jí tento vývoj pomohou rozvinout."

Jak zlepšit látkovou výměnu a vyčistit organizmus od tuků a usazenin

21. ledna 2008 v 7:00 | Tibetský receptář |  Moudrosti od různých autorů
Recept byl nalezen archeologickou expedici OSN v r. 1971 v tibetském klášteře. Byl napsán na hliněné tabulce v VI. století před počátkem našeho letopočtu. Po rozluštění písma byl přeložen do všech světových jazyků.
"Vzít po balíčku (100 g) květ heřmánku, třezalky, smilu písečného a březových pupenů - vše rozemlít, smíchat a zakrýt pokličkou. Večer vzít jednu polévkovou lžíci směsi, zalít půllitrem vroucí vody, nechat stát 20 minut, potom přecedit přes řídké plátno (ne přes obvazovinu) a plátno vyždímat. Odlít do sklenice (200 ml) v tomto rozpustit čajovou lžičku medu a vypít. Potom již nejíst ani nepít. Tuto proceduru provádět před spaním. Ráno nahřát zbytek tekutiny, do stavu páry, v ní rozpustit čajovou lžičku medu a vypít 15-20 minut před snídaní. Tímto způsobem pokračovat každodenně tak dlouho, pokud směs neskončí (nevyčerpá se). Celý cyklus léčby opakovat po uplynutí 5 let."

Výsledek: Prudce se zlepší látková výměna, organismus se očisti od tuků a vápenatých usazenin, krevní žíly se stanou elastickými, předchází se skleróze, hypertonii (zvyšování tlaku), zrak se navrátí do původně zdravého stavu, celý organismus se omlazuje.

Zdroj: Rodinná encyklopedie zdraví, nakladatelství Pragma

Psychika a zdraví orgánů

20. ledna 2008 v 8:00 | A.Hyžová |  Moudrosti od různých autorů

Smutek, žal, deprese, neklid, vztek, netrpělivost, cynismus a další psychické rozlady mohou mít příčinu v oslabení vnitřních orgánů. Lékař tradiční čínské medicíny dokáže podle psychických potíží pacienta určit, které orgány mají oslabenou funkci.

Projevy oslabení energetické dráhy plic a tlustého střeva:
smutek a žal, úzkost, emoční otupělost, deprese, melancholie, sebepodceňování, zíváním, nervozita, mluvení ze spánku, děsivé sny, nespavost.

Projevy oslabení energetické dráhy jater a žlučníku:
výbuchy zuřivosti, impulzivní jednání, vztek, pocit slabého sebeovládání, zvýšená podrážděností, přecitlivělost na hluk nebo na silné vůně a chuti, nepružné myšlení, nevyrovnané chování, přílišné plánování, zvýšená pozornost vůči detailům (puntíčkářství), chronická nespokojenost, zamlžené myšlení, netrpělivost, ustavičná vznětlivost.

Projevy oslabení energetické dráhy ledvin a močového měchýře:
strach, fobie, deprese, bázlivost, nesmělost, váhavost, nerozhodnost, stydlivost, neklid, vztahovačnost, netrpělivost, cynismus, pocity beznaděje, nedbalost, bezohlednost, lehkovážnost, hyperaktivita CNS, neschopnost se uvolnit, averze k zimě.

Projevy oslabení energetické dráhy početí a tří zářičů:
plačtivost, emoční labilita, tréma, nervozita, slabá vůle, sebelítost, nesoustředěnost, obtížná adaptace na prostředí, přílišná starostlivost, pomlouvání druhých, pomalé myšlení, poruchy paměti a smutku.

Projevy oslabení energetické dráhy srdce a tenkého střeva:
hysterie, nezadržitelný smích (člověk se směje a neví čemu), duševní neklid, nadměrné citové reakce, citová labilita, neschopnost se vcítit, poruchy řeči, neschopnost komunikace, poruchy paměti, zapomnětlivost, poruchy spánku a chování, averze k horku a upovídanosti.
.

Co prozrazuje náš obličej o stavu vnitřních orgánů

19. ledna 2008 v 7:00 | Orientální diagnostika |  Moudrosti od různých autorů


Orientální diagnostikové dokáží určit stav organismu podle našich dlaní,plosek nohou, uší, očí, způsobu řeči, pohybů, písma či dokonce z našeho charakteru a povahy. Dle barvy pleti, pupínků, otoků, kožních nepravidelností a asymetrií v různých oblastech obličeje pozná zkušený pozorovatel v jakém stavu se nacházejí jednotlivé orgány v těle.

1. Plíce
Stav plic se ukazuje na lidských tvářích. Změny kondice plic způsobují odpovídající změny barvy tváři. Je známo, že v případě zápalu plic má pacient tváře červeně zbarvené. Pupínky na tvářích ukazují, že se v plicích nacházejí hlenové usazeniny (mucus) nebo mastné kyseliny. Bledé tváře prozrazují slabou kondici plic.
2. Srdce
Kondici srdce můžeme vyčíst z konce nosu. Do široka rozložený (naběhlý) nos je důkazem toho, že i srdce bude pravděpodobně rozšířené. Červené zbarvení nosu je důkazem přetíženosti srdce. Rýha na konci nosu - v jeho středu - je znamením, že existuje šelest na srdci. Tato kondice je podobná kondici, při níž vzniká zaječí pysk. Při ní se pravá a levá strana úst během embryonálního vývoje dokonale nespojí. Příčina je ve špatném stravováni matky, především v nedostatku minerálních látek.
Nosní dírky nám ukazují kondici bronchů (průdušek).
4. Žaludek a slinivka břišní
Tyto orgány, které jsou umístěny spíše ve střední, centrální, části těla, zrcadlí svou kondici na střední a horní části nosu.
5. Ledviny
Ledviny jsou párovým orgánem. Jejich odpovídajícím párovým orgánem v obličeji - respektive v hlavě - jsou oči a uši. Uši také prozrazují celkovou konstituci člověka. Až do poměrně nedávné doby se většina lidí rodila s velkýma ušima. Dokonce ještě dnes má řada lidí, starších 45 let, velmi velké a dobře vyvinuté uši. Ty jsou známkou velmi dobré vrozené konstutice. Mnoho příslušníků mladé generace má naopak uši malé. Jsou důkazem, že nejen ledviny, ale i celková konstituce jsou oslabeny.
V případech, kdy jsou ledviny stažené a křečovité v důsledku nadměrného množství soli v potravě, zabarví se oblast pod očima velmi často tmavě. Tento příznak se může objevit také v důsledku nepřiměřené sexuální aktivity. Když se naproti tomu pod očima objeví otoky nebo zduřeliny, když jsou pod očima znatelně viditelné váčky, je možné mít podezření, že ledviny již nejsou schopny zvládnout nadměrný příjem tekutin. Pupínky v oblasti oka ukazují na to, že se v ledvinách začíná usazovat tuk a hlen. Když tyto usazeniny začínají tvrdnout, dochází ke tvorbě ledvinových kamenů.
6. Játra a slezina
Játrům v obličeji odpovídá středová část obličeje bezprostředně nad nosem. Jedna nebo více svislých linek v této části obličeje nám nabízí závěr, že příslušná osoba má problémy s játry. Slezina má odraz své kondice na obou stranách hlavy, a to přibližně na vnějších koncích obočí. Jestliže se v těchto partiích objevuje zabarvení, je na místě závěr, že slezina nepracuje korektně.
7. Střeva a močový měchýř
Jejich kondici můžeme číst především na čele. Když přijímáme nadměrné množství tekutin, musíme nadměrně močit a zároveň naše tělo začíná reagovat pocením na čele. Vrásky nebo prohloubené linky na čele prozrazují také funkční poruchu výše jmenovaných orgánů.
8. Reprodukční orgány
Jejich kondici a stav je možno číst podle vlasů. Když má někdo vlasy na konečcích rozštěpené, což znamená velmi jin kondici, pak nám to říká, že jeho nebo její sexuální funkce ochabují a pohlavní orgány jsou velmi slabé. Lidský vlas má být silný a odolný proti lomivosti. Každý pramen vlasů vypovídá o naší minulosti. Špička každého vlasu prozrazuje naši kondici ve vzdálenější minulosti, kořen vlasu naši kondici současnou. Podobným způsobem je možné přečíst stejný vývoj na našich nehtech.
9. Zažívací systém
Mnoho lidí má zduřelý nebo předsunutý spodní ret. To je důkazem, že střevo je značně uvolněné. To vede k jeho nepravidelné činnosti. Zduřelý, expandovaný vrchní ret prozrazuje, že nefunguje správně žaludek.
Vnitřní, střední část spodního rtu ukazuje kondici tenkého střeva, vnější část kondici tlustého střeva. Ústní koutky nám prozrazují stav dvanáctníku. Bílé skvrny na rtech jsou znamením, že se v zažívacím traktu vytvářejí hlenové nebo tukové usazeniny. Tmavé skvrny ohlašují tvoření vředů. Podobným způsobem je možné posuzovat kondici zažívacích orgánů podle jazyka. Špička jazyka odpovídá dolním partiím zažívacího traktu, kořen jazyka partiím horním.
Ústa a oblast kolem úst nám podávají svědectví i o reprodukčních orgánech. V oblasti úst nacházíme u mužů knír. Jestliže ho třeba i v náznaku nalézáme u žen, pak je známkou počínajících těžkostí a problémů s pohlavními orgány. Když má například některá žena silnější knírek na pravé straně než na levé, tak z toho můžeme usoudit, že její pravý vaječník má větší poruchy a pracuje hůře než levý.

Ochrana před epidemií chřipky

18. ledna 2008 v 23:24 | Marie Blankytná |  Zdraví
Odpověď na otázku, jak se ochránit před hrozící epidemií chřipky zněla pomocí automatického písma takto:
"Nemusíš shánět žádné léky pro prevenci onemocnění chřipkou. Stačí ti diamantová voda s programem:
prosím o tvorbu enzymů, které ochrání tělo proti všem původcům různých druhů chřipky."
Chůze po vodě

18. ledna 2008 v 5:00 | Časopis Spirit 52/2007 |  Záhady a tajemno
Pro běžného člověka je chození po vodě nemožné. Je ale zaznamenáno několik věrohodných případů, kdy se tak stalo.
Od roku 1740 do roku 1748 spolu válčily Anglie a Francie. Francouzi chtěli obsadit ústí řeky Ohio, Angličané museli později na základě císařského míru roku 1748 vyklidit ostrov Cap Breton, který byl klíčovým přístupovým mostem ke Kanadě.
Angličané se pod dohledem inspektorů nalodili na svoje koráby.
V tom více jak tři sta očitých svědků uvidělo anglického důstojníka Bellowa, jak na protest proti anglickému ponížení přešel mezi dvěma válečnými fregatami po mořské hladině vzdálenost dvou set metrů. Pod jeho nohama byla hloubka od sedmi do patnácti metrů.
Tato událost je popsána v lodních denících obou lodí a byl o ní také zvláštním dopisem informován král Jiří II., britský panovník.

Nová Země

17. ledna 2008 v 8:00 | http://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_4.htm |  Moudrosti od různých autorů
26.12.2007
Na sklonku starého roku se uzavírá karma roku 2007.Tento závěr bude z hlediska energetického velice příjemný. Energie se vymění a na Zem se spustí energie, které budou oslavovat začátek dalšího roku, roku 2008. Energeticky budou veškeré události v souladu s vesmírným plánem pro toto období.Málokdo však ví, že spolu se změnou roku nastane i změna ohledně Nové Země. Nová Země bude nabývat stále zřetelnějších rozměrů a její energie se postupně začne materializovat. Na některých místech, kde ještě zůstává velké množství temnoty, bude Nová Země dočasně pouze obrazem toho starého. Tento obraz se rozplyne, jakmile bude energie prostupovat i těmito místy. Navyšováním energie dochází na Zemi ke změnám reality, i když příval energie je dosud redukován, neboť nelze plnou měrou přesouvat veškeré energie.
Mohlo by docházet k velice silným otřesům, neboť síla těchto energií je ohromná. Nová Země se postupně probouzí a okolo roku 2012 bude již při plném vědomí. Nyní však musí jít vše postupně a jakmile dojde k přeměně všech vibračních pásem, nalezne Země nové postavení na žebříčku vesmírné hierarchie.
Naděje na nové uspořádání vede spoustu duší vpřed velkou silou. Jelikož však jde o velice rozsáhlou akci, která může vést k různým výsledkům, bude nutná daleko usilovnější práce všech, kteří přivádí světlo na Zemi a šíří ho mezi lid. Stále budou přibývat noví služebníci boží a veškeré potřebné síly na tuto činnost jim budou k dispozici. Daleko silnější změny než nyní se začnou projevovat během jarních měsíců, kdy půjde o velkou sílu a bude zapotřebí nasazení veškerého potenciálu, aby toto všichni zvládli. Světlo již přichází a s ním i láska, která prostoupí do všech těl a způsobí přímo expanzi energií, to proto, aby všichni zvládli veškeré tlaky, kterým budou v důsledku těchto změn nuceni odolávat. Lidé jsou povoláni na pomoc Zemi.