Březen 2008

Pozor na toxické přísady do potravin

31. března 2008 v 8:00 | Klinika dětské onkologie |  Zdraví
Přísady do potravin

Distributor: Klinika dětské onkologie Univerzity Dűseldorf

1. Neškodné přísady

E 100,101,103,104,105,111,121,122,126,130,132,140,151,152,160,162,163,170

E 174,180,181,200,201,236,237,238,260,261,262,263,270,280,281,282,290,300
E 301,305,306,307,308,309,322,325,326,327,331,332,333,334,335,336,337,382
E 400,401,402,403,404,405,406,408,410,411,413,414,420,421,422,440,471,472
E 473,474,475,480

2. Podezřelé přísady

E 125,141,150,153,171,172,173, 175,240,241,477

3. Nebezpečné přísady

E 102,110,120, 123,124,


4. Přísady poškozující zdraví

· Poškození střev E 220,221,222,223,224
· Poruchy zažívání E 338,339,340,341,450,451,463,465,466,407,483,485,486
Eiscreme E 107
· Kožní onemocnění E 230,231,232,233
· Zničení vitamínu B12 E 200
· Cholesterol E 320,321
· Citlivost nervů E 311,312
· Kurděje E 330 je nejnebezpečnější !!! (rakovinotvorný)
obsažen např. v krabím masu, sýru BONBEL, houby v
konzervách, rajčata v konzervách

5. Rakovinotvorné přísady

E 131,142,210,211,213,214,215,216,217,239

Pozor

E 123 je silně rakovinotvorný !!!

V USA a Rusku zakázán !

Pozor na následující přísady především v těchto potravinách:

Mamba E 123/E 110, pozor !
Medvídci ze želatiny, Harribo - želatina, lentilky, šlehačkový pudink Zotti, rybí prsty
Iglo, smetana Kraft, smetanový sýr se salámem Kraft, vanilkový pudink E 102/E 110,
hotové omáčky všeho druhu.

Vyvěsit a používat !!!
Jedná se o zdraví Vaše a Vašich dětí.
Zabraňte používání těchto přísad tím, že budete správně vybírat výrobky, které
kupujete. Kupující nakonec určuje složení výrobku. Myslete na Vaše zdraví a zdraví Vašich dětí.
Okopírujte si tuto zprávu a předejte jí Vašim přátelům a známým.

Živý a mrtvý orgon, živá a mrtvá energie

28. března 2008 v 20:13 | Marie Blankytná |  Práce s vyššími těly
Archanděl Michael:
"Ano, jsem připraven lépe osvětlit to, o čem je v mnoha článcích řeč.
Obecně platí, že každá mrtvá energie a negativní energie způsobuje problémy v psychice a bolesti na fyzickém těle.
Každá negativní energie uvolněná z podvědomí do vědomí, která se uvolňuje v tom zrychleném proudění času, vyvolává nejprve bolest, a když této bolesti nevěnujete pozornost, bolest trvá a může přejít do stavu nemoci na fyzickém těle.
To znamená, že když tělo zaplavuje negativní energie, působí na tělo destruktivně a tělo samo se jí chce zbavit - vznikají hleny, písek a pod. a ty pak postihují jednotlivé orgány.
To znamená, že když už proces přejde do tohoto stavu, že už potřebujte lékaře, protože taková zhmotněná negativní energie chce pryč z těla.
PROTO JSTE NABÁDÁNI K TOMU, ABYSTE SE ČISTILI POMOCÍ ODPUŠTĚNÍ VČAS!
Vzniknou-li ve vašem současném vědomí nelibé pocity, dostaví-li se bolest, která za čas třeba zmizí, pozastavte se nad tím a přemýšlejte - meditujte:
  • za jaké situace vypukly tyto bolesti
  • v přítomnosti koho se to přihodilo
Závěrem se očistěte odpuštěním jemu i sobě. Vždy je třeba odpustit dvěma duším - vaší i jiné, protože viny byly někdy na vás a jindy na druhém.
Toto je to předcházení nemocem.
Stejně působí i mrtvá energie, která je v ovzduší jako následek sprejování ovzduší jedovatými látkami pomocí letadel /chemtrails/.
S touto mrtvou energií přicházejí do styku vlasy, celý povrch těla, sliznice očí, sliznice úst, sliznice dýchacích cest, a tím se dostává do krevního oběhu. Vyvolává onemocnění na těch místech těla, která máte oslabená uloženými a neodpuštěnými, neočištěnými energiemi.
Celkově vás tato mrtvá energie oslabuje a kromě bolestí hlavy, tuposti v určitých částech mozku, vás svědí pokožka, zhoršují se alergie, suchost v krku, suchý kašel, ale také návrat chorob, proti kterým nejste při svém celkovém oslabení dost chráněni.
Pracujte na čištění energií na sobě pomocí MEDITACÍ NA ODPUŠTĚNÍ A VŠÍM, JAK TO DOVEDETE.

PRACUJTE NA TVORBĚ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ!"
Dodatek od Marie:
Kromě čistoty duchovní našeho myšlení , cítění a konání, sem patří i čistota fyzická. To se týká i nečistot, které produkujeme a hromadíme "bez ladu a skladu", bez třídění na skládkách.

Začněme všichni u sebe tím, že budeme třídit odpad. Netříděním odpadu dobrovolně a ochotně pomáháme v likvidaci životního prostředí, v němž žijeme. Raději mějme zaplevelenou zahrádku než v popelnici vše dohromady!

Heřmánková mandalka s léčivým účinkem

28. března 2008 v 6:00 | Michaela |  Meditace
Michaelka nakreslila tuto léčivou heřmánkovou mandalku, která jí pomohla s jejími potížemi a proto se rozhodla, že ji dá k dispozici i ostatním lidem, aby se mohli pomocí ní také poléčit. Cítíte ty laskavé léčivé vibrace, které z ní proudí?

Povídání o současnosti

27. března 2008 v 7:00 | Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/index.htm |  Spřátelené stránky
Skončil Velikonoční čas a s ním také začalo jarní období.
Všichni cítí, že přichází cosi zvláštního, něco, co nám dává pocítit jakési tajemné pnutí, čekáme cosi a v duši to i víme, že je to období něčím zvláštní. Jarní čas vždy přináší lehčí energie, které nám po dlouhé zimě navrací sílu do života a provází nás jarními měsíci. I nyní to takto proběhne.
Navíc však přicházejí další události v dění planety Země a koneckonců i v životech všech lidí. Nyní ještě doznívá energie zimních měsíců, energie depresivních nálad a nezájmu. Ale to již končí.
Přichází nový čas a s ním také proměna všeho kolem vás. Tak, jak se promění příroda kolem, vše rozkvete a začne růst, tak se bude měnit i život kolem vás. Nyní vše přijde velice klidně, ale zároveň také velice rychle, aby byl čas připravit se na další sílu, která se chystá začátkem letních měsíců.
Uvědomění, které se nyní v lidech probouzí, ovlivní jejich životy natolik, že začnou velice silně uvažovat o svém původu a budou chtít znát odpověď. Touha po svém domově, kam patří, bude daleko silnější a také touha po lásce a jejím sdílení.
Vše, co vás nyní potkává, je opravdu materializováno okamžitě, a proto opravdu velice pečlivě hlídejte a vybírejte své myšlenky, neboť byste mohli být také nepříjemně překvapeni tím, co vás potkává, pokud byste nechali svým myšlenkám volný průběh.
Několik dní bude ještě chladné počasí, ale přichází teplo, které lidi vyláká ven do přírody, a to je velice dobře, neboť v tento čas je a bude vaše spotřeba energie několikanásobná a proto bude třeba ji častěji obnovovat, jinak bude docházet k velmi silné a také velice časté únavě organismu.
Spoustu lidí bude očekávat cosi zvláštního i nadále, ale nejvýraznější změnou, která proběhne, bude změna uvnitř vás. Vy se změníte. Váš náhled na věci vnější se změní. Váš vztah k ostatním a také k vašemu životu a vůbec ke všemu živému se změní. Mnozí si uvědomí souvislosti se změnou uvnitř a změnami okolo vás, neboť tím, že proběhne změna uvnitř, mění se i vnější, to je vám všem známo.
Veškeré zdroje informací budou zahlceny, neboť spousta lidí bude chtít znát odpovědi a nespokojí se s pouhými náznaky. A to vše se bude pojit také s vesmírným děním. Budou k vám pronikat informace o nových objevech, ale také o závažných nemocích, závažných nehodách a válečných stavech. Tyto stavy se budou stupňovat. Ještě není možné toto zastavit, neboť nenastal ten pravý čas. Ale i tato doba přijde a zasadíte se o ni vy všichni, co se probouzíte a přispíváte k celkové změně.
Nebojte se změnit své životy a celý svět. Vesmír je vám nyní nakloněn, a proto můžete být nápomocní ostatním i sami sobě. Vše, co se vás týká, je propojeno s celosvětovým děním a v tento čas je velmi důležité vnímat potřeby celku, neboť proto jste zde. Abyste změnili svět. A začněte nejprve sami u sebe, tím změníte ostatní, jak již bylo řečeno. Máte to ve své moci.

Modlitba dříve narozeného

25. března 2008 v 5:00 | Neznámý |  Modlitba
Pane, cítím, že stárnu. Tuším, že brzy budu patřit mezi staré. Ty to víš také.
Chraň mne přede vším, co dělá staré lidi tak neoblíbenými.
Chraň mne před upovídaností.
Dej, ať si nemyslím, že se musím při každé příležitosti ke všemu vyjádřit.
Dej, ať uznám, že také někdy nemusím mít pravdu.
Osvoboď mne od pošetilé touhy chtít každému dávat jeho záležitosti do pořádku
Chraň mne od toho, abych se druhým vnucoval se všemi podrobnostmi svých všedních dnů.
Dej mi trpělivost, když si mi druzí stěžují na svoje trápení, ale naopak zapečeť mé rty, když mám chuť se šířit o svých vlastních rostoucích bolestech a chorobách.
A když o tom přece jen mluvím, dej, ať to činím tak, aby tím nebyla zastírána Tvá dobrota.
Dej, ať jsem ochotný ku pomoci, ale ne uspěchaný.
Starostlivý, ale ne panovačný.
A konečně nedopusť, abych zůstal sám.
Potřebuji několik přátel, milý Pane, dobrých přátel. Ale to víš Ty také.
Amen


Sen o nefungující zvonkohře

24. března 2008 v 8:00 | Marie Blankytná |  Sny a jejich výklad
M. má zvonkohru, která sestává z 11 červených srdíček a 4 tyčinek, které vydávají 4 tóny, pokud je rozezní kulička, která je umístěna uprostřed.
Zdál se jí sen, že její zvonkohra nefungovala, protože chyběla kulička, která má tyčinky rozeznít.
Marie vyložila sen následujícím způsobem:
M. je upozorňována na to, že má v současné době věnovat zvýšenou péči svému duchovnímu srdci, protože právě prostřednictvím dobře fungující čtvrté čakry proudí do našich těl /i těch jemnohmotných/ vyšší vibrace Světla a Lásky, a tím se uskutečňuje transformace našich těl.
Je vhodné to realizovat každé ráno po probuzení a večer při usínání soustřeďováním svého vědomí do oblasti středu hrudníku - představíme si, že prodýcháváme toto místo a tím tam udržíme vědomí.
Rovněž kdykoliv během dne to jde dělat, jen si na to vzpomenout, třeba ve ztrátových časech při chůzi, jízdě v dopravních prostředcích, příležitostí během dne je hodně. Také je velmi vhodné provést aspoň několikaminutovou meditaci každý den.
Další M. příhoda byla, že se bez jakékoli vnější příčiny náhle v noci probudila a když se podívala na budík, ukazoval 24 hodin, tedy půlnoc.
Výklad čísla 24 podle knížky Doreen Virtue: Andělská čísla je následující:
Andělé ti pomáhají zachovat si víru a mít odvahu Chtějí, abys věděla, že jsou právě teď s tebou. Věř ve své anděly a věř v jejich touhu a schopnost ti pomáhat.
A dále rada pro všechny pro současný čas:
ŽIJTE TADY A TEĎ A NEŘEŠTE MINULOST, NEŘEŠTE BUDOUCNOST!
MYSLETE ČISTĚ - CIŤTE ČISTĚ - JEDNEJTE ČISTĚ!
Dodatek od Milady:
Nedávno jsme s Marií hovořily o tom, že asi naši duchovní ochránci to s námi nemají lehké, když nám chtějí něco sdělit tak, abychom to pochopili. Že je to stojí dost námahy, aby vymysleli způsob, jak nás upozornit, že třeba naše duchovní srdce nefunguje úplně tak, jak by mělo, a že bychom s tím tedy měli něco udělat, a přitom abychom tomu jejich sdělení porozuměli.
Weinfurter ve své knize Ohnivý keř, což je česká učebnice mystiky, se zmiňuje o tom, že řeč Ducha svatého je řeč obrazová.
Já sama mám všechny sny obrazové a případná komunikace v nich probíhá vždy telepaticky.

Mandalka Probouzení sněženek

23. března 2008 v 8:00 | Eva Lipinová |  Práce s vyššími těly
Tato mandalka, znázorňující probouzení něžných jarních kvítků, které vítají příchod Vesny je velmi vhodná pro meditaci.

Mandalka Kalich

22. března 2008 v 20:50 | Marie Blankytná |  Práce s vyššími těly
Evička Lipinová nakreslila před večerní celosvětovou meditací na Velký Pátek
tuto krásnou mandalku, kterou nazvala Kalich. Je to kalich Lásky a Milosrdenství, který se vylévá na celou Zemi a všechna stvoření na ní.

Zelený čtvrtek 2008

20. března 2008 v 21:55 | Marie Blankytná |  Práce s vyššími těly
Archanděl Michael:

"Ano, jsem zde a jsem připraven s tebou mluvit.
Jsi v posledních dnech smutná a rozladěná, protože na tebe doléhá tíha duchovního dění této doby před 2000 léty.
Ponoř se do meditace a světlem v sobě zažehni novou energii, která tě navrátí do fyzického života. Vyčisti smutek, který v sobě nosíš, pomocí světla a přivítej nový život přílivem čistých energií.
Vzkaz pro tuto velikonoční dobu, spojenou s událostmi, které jí předcházely před 2000 léty:
V jednom z minulých vzkazů bylo řečeno, že nebolí fyzicky budování nových čaker, ale bolí očišťovací proces, který je nutný k tomuto budování čaker. Čím je čištější aura a fyzické tělo, tím jsou větší možnosti v budování těl jemnohmotných.
V této velikonoční době mnoho lidí cítí bolesti, většinou v oblasti 4.čakry, které jsou spojeny s bolestmi srdce a plic a problémy s dýcháním. Tyto bolesti mohou být spojeny s negativní energií SMUTKU, která se uvolňuje z podvědomí, kde přetrvává jako smutek, spojený s ukřižování Krista.
Smutek, spojený se zradou spáchanou na Synu Božím.
Přesto, že lidstvu bylo toto konání odpuštěno, lidé sami sobě neodpustili. Toto udělejte v tento velikonoční čas.
Zaměřte se na odpuštění sami sobě a světlem vymeťte ze svých myšlenek a pocitů energii SMUTKU.
Rozjasní se vám mysl, budou ustupovat i bolesti, navrátí se k vám větší radost ze života.
Uvidíte sami na sobě, co vám to přinese. Vesmír vám pomáhá."
Děkuji za tyto rady.
Nezapomínejte, že tyto procesy duchovní očisty jsou doprovázeny procesy i na těle fyzickém.
Proto hodně pijte, trochu se postěte a dejte tělu šanci se očistit. Podpořte tuto očistu třeba průduškovým čajem Bronchiol nebo jinou průduškovou směsí.

Vzkaz Zlaté dušičky pro současné dny

19. března 2008 v 21:42 | http://zlata.dusicka.sweb.cz/index.htm |  Moudrosti od různých autorů
19.3.2008
Nová doba přichází.
Ještě několik dnů se budete potýkat s neustálými zdravotními problémy, ale potom jako když utne, nastane "bezvětří". Tímto bezvětřím můžeme nazvat stav, kdy vaše tělo i vaše mysl budou v souladu. Bude to pouze další zastávkou na cestě za vyššími vibracemi, ale velice uleví celému vašemu organismu. Veškeré vesmírné dění se na pár okamžiků zklidní.
Tímto projevem bude spuštěna další fáze procesu. Veškeré nové informace, které přicházejí na Zemi, začínají být ve vašich životech uplatňovány. Všichni si uvědomujete, že změny probíhají a vše dostává stále výraznější spád. Vaše potřeby se zužují na potřeby lásky a zdraví, pokud se již sami dokážete napojit na lásku.
Následující dny budou opět velice akční, slunovrat probudí sílu energií, které budou přeneseny do celosvětové mřížky a skrze tuto energii se aktivují další a další místa na Zemi.
Je s tím spojeno i to, co bude následovat, neboť skrze jakoukoliv aktivaci pozemských míst dochází k aktivaci světelných těl lidí a také veškerého dění.
Lidé potřebují mít alespoň náznak pocitu budoucího štěstí, aby si uvědomili, co je pro ně nejlepší. A tyto informace vám budou nyní přicházet skrze vaše vyšší Já.
Budou to informace týkající se nového života, nového uspořádání světa. Nejsou to však informace pro jednoho člověka, ale tyto informace přijdou na více míst a z těchto informací bude postupně složena jedna základní informace jako celkový obraz.
Tento obraz se stane vizí nové doby a nového světa. Složením tohoto obrazu a uvědoměním si skutečné reality dojde ke znovunalezení smyslu života u velkého množství lidí.
Všichni budou vedeni k pochopení souvislostí. Každý, kdo pochopí, bude opět vynesen o několik vibrací výše.
Nakonec všichni budou schopni sdílet daleko vyšší vibrace, než dosud byli schopni. Vše proběhne skrze vyšší Já každé bytosti.
Všechny bytosti jsou vzájemně propojeny a také si to budou moci plně uvědomit. Bude ovšem nutné, aby se skrze pochopení a práci na sobě dostali do předem určené vibrace, kde se jim dostane dalších informací a pomoci. Ohledně změny životního stylu a života celkem budete informace dostávat neustále a dostáváte je i nyní skrze vaše vyšší Já.
Vnímejte své myšlenky a buďte velice trpěliví, neboť nelze vše projít rychle a bezchybně.
Je nutné vše důkladně zpracovat. Nespěchejte a vnímejte vše, co se kolem vás, ale hlavně uvnitř vás děje. Buďte s láskou.

Harmonizační mandalka pro naše čtyřnohé kamarády

19. března 2008 v 6:00 | Michaela |  Meditace
Michaelka ve své tvorbě nezapomněla ani na zvířátka a nakreslila tuto mandalku, kterou nazvala Harmonizační mandalka pro naše čtyřnohé kamarády. Vzhledem k tomu, že je moc pěkná a proudí z ní harmonizující energie, tak snad nebude vadit, že máme pouze dvě nohy a necháme se pomocí ní také zharmonizovat.

Budování křišťálového a diamantového těla

18. března 2008 v 18:17 | Marie Blankytná |  Práce s vyššími těly
Otázka k archandělu Michaelovi:
"Je únava v posledních dnech způsobena přívalem energie o vyšších vibracích nebo přestavbou těla na jemnohmotnější strukturu?"
Odpověď:
"Příval energie o vyšších vibracích tělo nevyčerpává, ale urychluje všechny procesy jak hojivé, tak destruktivní, které v těle už probíhaly.
To, co bylo v těle už nastartováno, to je více v pohybu jak v pozitivním směru, tak v negativním směru.
Negativní proces u tebe probíhá v oblasti zažívání a v oblasti srdce. Během tvého života jsi se dostala do mnoha situací, které jsi nemohla strávit nebo jsi je nemohla přenést přes srdce.
Takové situace jsou neustále, vyvolávají silnější odezvu v těchto oblastech.
Sníš-li něco fyzicky, co špatně trávíš, vyvolá to silnější odezvu na fyzickém těle.
Přestavba těla budováním dalších jemných těl aury nevyvolává fyzické bolesti. Probíhá tak, že se prohlubují - zdokonalují dovednosti v duchovním světě, což je spojeno s očistou vlastního těla, a to probíhá s bolestmi."
"Budovala jsem svoje křišťálové tělo v době mého onemocnění borreliózou?"
"Další čakry jsi budovala v dobách svého onemocnění, kdy jsi vše odevzdala svou navrátivší se vírou do ochrany anděla strážného, modlitbami, energetickými cviky, půsty, očistnou prací svého duchovna, duševna i fyzična."
"Kterou čakrou končí tělo křišťálové?"
"Křišťálové tělo je ukončeno dvanáctou čakrou. Všechny další čakry patří do těla diamantového, které budujete."

Jak můžeme pomoci našemu tělu v případě operace

18. března 2008 v 6:00 | Marie Blankytná |  Zdraví
Rady archanděla Michaela:
"Stále více lidí potřebuje zásah lékaře - chirurga. Určité věci se na fyzickém těle bez těchto zásahů nevyřeší.
Bylo by dobré před těmito zásahy do fyzického těla udělat určitá opatření z hlediska duchovního:
  • Je třeba očistit povrch těla od negativních energií cizích i vlastních jak mentálně, tak prakticky. To znamená vodou, koupelí s přidáním diamantové vody a odvaru bylinek, třeba heřmánku, s myšlenkou:"Čistím všechna svoje těla jemnohmotná i tělo fyzické od všech negativních energií."
  • Před zákrokem se ponořit do krátké meditace, v níž prosvětlete operační sál, obalte ruce operatéra do čistého světla a myšlenkou otevřte svoji auru v místě zákroku.
  • Pozvěte svého anděla strážce, aby byl přítomen a držel nad celým děním ochrannou ruku.
  • Ihned po probuzení uzavřete auru - stačí myšlenkou. Jakmile jste schopni, začněte prosvětlovat operované místo a jizvy čistými paprsky duhových energií.
Požádejte operatéra o rozhovor před operací a dejte mu důvěru i svoji víru. Zjistíte-li, že rozumí, o čem s ním mluvíte, poproste o otevření aury těsně před a uzavření aury těsně po operaci.
Toto otevírání a uzavírání aury se týká i drobných zásahů do těla, jako je injekční jehla.
Před injekcemi, před braním krve otevřete auru třeba pohybem druhé ruky s myšlenkou:
"Otvírám auru v tomto místě ...."
Po výkonu zase uzavřít pohybem ruky s myšlenkou.
Uvidíte sami, co vám to přinese.
NEZAPOMÍNEJTE PROSIT I DĚKOVAT A TAK PROJEVOVAT VDĚČNOST A POKORU.

Vyjímečná událost 21.3.2008

17. března 2008 v 23:58 | (www.hadisila.blog.cz) |  Meditace
21. březen:tři události najednou se záměrem pozvednout lidstvo do světla!
24 hodinová akce
14. každoroční Sluneční vlna 2008
a Rovnodennost na novolunní
spolu s
Přenosy Planetární mřížky

Toto je volání k probuzeným masám, aby se přidali k ohromné hvězdné vlně pozitivního vědomí, aby se transformovaly všechny energie na Zemi, které s tím nerezonují a aby bylo iniciováno spontánní probuzení celého lidstva.
Starší z hvězd potvrdili, že je nyní probuzeno dost lidí a tím jejich starověké předpovědi jsou předběhnuty o 4 roky a rok 2008 je rokem, kdy můžeme spontánně pozvednout svět a lidstvo zpět do světla.
K posílení tohoto 24 hodinového časového intervalu masového probouzení, využijeme také navíc 32 minutové okno rovnodennosti, kdy zesynchronizujeme naše snahy, abychom znásobili tento potenciál. Okno je mezi13:20 a 13:52 lokálního hvězdného času. V tomto okně budou naše šesti smyslové schopnosti mít 400% účinnost.
Volný překlad mailu od Children of the Sun: Markétka (www.hadisila.blog.cz)
Více informací v angličtině naleznete zde:
SOLAR WAVE and LST Time:
More from Aluna Joy and the Star Elders
http://www.kachina.net/~alunajoy/solarwave2008.html

PLANETARY GRID TRANSMISSIONS
More from Children of the Sun

http://www.childrenofthesun.tv/planetary-grid-transmissions.html
Pro Českou republiku jsem zjistila, že lokální hvězdný čas 13:30 odpovídá lokálnímu"normálnímu" času 02:37 a zmíněné okno rovnodennosti

je od 02:27 do 02:59.

Markétka
PŘIDEJTE SE !!

Návod na meditaci na Světelnou mřížku jednoty

17. března 2008 v 23:42 | Ivana Muková |  Meditace
Pohodlně se posadíme, ruce a nohy nepřekřížené, záda vzpřímená. Vydáme se na cestu do sebe, do svého nitra. Udělejte jeden dlouhý uvolněný výdech, zavřete si oči. Cítíte, jak z vás s každým výdechem odchází napětí, úzkost, obavy a strach. S nádechem do vás vstupuje radost, klid, mír a harmonie. Tento postup můžete několikrát zopakovat. Všechny starosti, problémy a strach vypusťte ven oknem...

Obavy odložte, protože kdyby se začalo dít něco, s čím vaše duše nesouhlasí, okamžitě se vrátíte do svého obvyklého stavu vědomí.

Jak se vaše dýchání prohlubuje, cítíte, jako by se vám tělo rozpouštělo v teplých slunečních paprscích - to k vám přilétají andělé, poslové bohů. Uvolněte si nohy... břišní dutinu... vnitřní orgány... Uvolněte si hrudník a ramena... krk... bradu a uši... Uvolněte si záda... každý obratel v páteři... každou šlachu a sval... Uvolněte si kůži na hlavě a oční víčka...

Vnímejte, jak andělé uvádějí všechny energie vašeho těla do harmonie a vzájemné souhry. Vracejí vás do původního čistého stavu vědomí, které jste měli při narození. Soustřeďte se v hloubce svého nitra na plnost svého bytí tady a teď, v přítomné chvíli… Prociťujte energii životní síly a vnitřní mír...

Poproste svého anděla strážného, aby vás propojil se světlenou sítí energií páté dimenze, s. kristovským vědomím bezpodmínečné lásky, přijetí, spolupráce, přejícnosti, radosti, respektu, svobody…

Otevřete se této léčivé energii a vnímejte, jak prozařuje do celé vaší bytosti, jak pročišťuje, harmonizuje, posiluje a léčí každou buňku vašeho těla… V hloubce sebe sama máte skutečnou Lásku, Vůli, Poznání a Moudrost.

Odevzdejte této hloubce svého bytí svoje ego, veškeré své myšlenky… Odevzdejte se ve svatyni svého srdce této láskyplné a milosrdné síle, spočiňme spolu nyní na chvíli v posvátné Jednotě všeho Bytí…

…….

Až se dostatečně naplníte tímto povznášejícím pocitem, vraťte se zpátky do svého těla. Protáhněte se, otevřete si oči. Jakmile si otevřete oči, budete zpátky ve svém obvyklém stavu vědomí.

Proveďte nějakou uzemňující činnost, napijte se, najezte, krátce osprchujte, jděte se projít.
Autor: Ivana Muková

Pozvání na meditaci pro matku Zemi na Velký pátek

17. března 2008 v 23:35 | Ivana Sedláčková |  Meditace
MEDITACE pro MATKU ZEMI , za podpory ANDĚLŮa BYTOSTÍ SVĚTLA ve VELKÝ PÁTEK - 21.3. -v 21 hod., kdy se propojí síly úplňku s meditujícími na celé naší planetě.
MŮŽEME NAŠÍ PLANETĚ i SOBĚ ÚČINNĚ POMOCI PRÁVĚ PODPOROU ENERGIE LÁSKY .
POSÍLÁ-LI LÉČIVOU ENERGII ZÁROVEŇ VÍCE LIDÍ - SÍLY SE NESČÍTAJÍ, ALE NÁSOBÍ .
Meditujeme v soukromí domovů sami - či ve společnosti stejně naladěných přátel Tyto dny jsou mimořádně vhodné pro ARCHANDĚLSKÁ ZASVĚCENÍ a rovněž mohu zprostředkovat léčivé a harmonizující energie při Andělské Léčivé Terapii . Pro bližší informace mne kontaktujte .
Velký pátek je tradičním dnem motliteb křesťanů - tento Velký pátek ovšem bude jiný, Kristovo vědomí se k nám vrátí, opět vstoupí do našich životů. Je to den, kdy jsou vyslyšeny motlitby mnoha miliard lidí během těch dlouhých tisíciletí. Naše spojená láska umožní návrat toho, co bylo odmítnuto.
Záměrem Bytostí SVĚTLA je propojit o Velkém pátku vědomí Země a Lidstva v srdcích milionů lidí, chceme vytvořit aktivní celoplanetární síť, která dokáže pojmout mohutnou energii Kristova vědomí, manifestující se Božské reality v našich životech.
V současnosti jsou už mřížky spojeny na stovkách a tisících uzlech. Každé z těchto míst je součástí energetického kanálu, kudy na Zemi přichází obrovské množství tvořivé energie.Kde tato místa leží?
Jsou v srdcích konkrétních lidí.
Možná, že cítíte touhu, připojit se a stát se také aktivním uzlem spojujícím vědomí Země a Lidstva. Vstupme do svého srdce a uvědomme si čistou lásku, kterou v sobě máme. Láska je tím, co nás spojuje. Skrze lásku jsme spojeni sami se sebou, jeden s druhým, láska je to, co tvoří jednotu celého Lidstva, láska je to, co nás spojuje se Životem, se Zemí.
Když si tohle uvědomíme právě teď, jste aktivní ve světelných sítích Země a Lidstva, naše srdce tvoří uzlový bod a jsme energetickým kanálem, skrze který může dojít k Návratu Kristova vědomí.
Udržujme toto spojení svého srdce se Zemí a Lidstvem až do úplňku 21.3.

Každá vteřina, kterou tomuto spojení v tomto čase věnujeme, je nesmírně cenná. Když na to spojení zapomeneme, nevadí, ve chvíli, kdy si vzpomeneme, spojení je obnoveno. Když pro nás bude těžké udržovat spojení otevřené, požádáme o pomoc své anděle, celé zástupy jich teď čekají a ulehčí nám. Uvědomujeme si, že nejsme na to sami. Je nás spoustu jak na Zemi, tak na Nebi, kteří spolupracujeme na tomto Velkém díle.
Mějte vlídné dny JARA ! Zdraví IVA - Ivana Sedláčková

Jak zůstat dlouho mladý

17. března 2008 v 7:00 | Neznámý |  Moudrosti od různých autorů

1. Zahoďte nepodstatné číslovky.
Sú to vek, hmotnosť a výška.
Nech sa starajú o ne lekári. Platíte ich za to.

2. Ponechajte si len veselých priateľov.
Hundroši vás stiahnu dole.
(Nezabúdajte na to, ak ste jeden z tých hundrošov!)

3. Neustále sa učte:
Učte sa o počítačoch, remeslách, záhradníctve, čokoľvek.
Nikdy nenechajte svoj mozog odpočívať. "Nevyužitá myseľ je dielňou diabla."
A meno toho diabla je Alzheimer!


4. Tešte sa z jednoduchých vecí
Často sa smejte, dlho a nahlas. Smejte sa, až kým nebudete lapať po dychu.
A ak máte priateľa, ktorý vás rozosmeje, strávte s ním čo najviac času!


6. Prípadné slzy:
Dajú sa vydržať, zarmútia a zmiznú.
Jediná osoba, ktorá je pri nás celý život, sme my sami.
ŽITE, kým ste nažive.

7. Obklopte sa tým, čo milujete:
Či už je to rodina, domáce zvieratko, darček na pamiatku, hudba, rastlina, záľuba, čokoľvek.
Váš domov je vaše útočište.

8.Dbajte o svoje zdravie:
Ak je dobré, chráňte si ho.
Ak nie je stabilné, zlepšite si ho.
Ak si ho nemôžete zlepšiť sami, vyhľadajte pomoc.

9.Nepodnikajte výlety s pocitom viny.
Choďte na výlet do nákupného strediska, hoci aj do zahraničnej krajiny, ale NECHOĎTE tam, kde pociťujete vinu.

10.Povedzte ľuďom, že ich máte radi, že ich milujete - prikaždej príležitosti.


Zamyšlení - neodkládej

16. března 2008 v 6:00 | Neznámý |  Moudrosti od různých autorů

Ten nejhezčí kolující dopis na světě, nad kterým bychom se měli opravdu zamyslet! Na tomto příběhu je opravdu něco pravdivého.

Můj nejlepší přítel otevřel šuplík od komody své manželky a vyňal v hedvábném papíru zabalený balíček.
Nebyl to jen tak obyčejný balíček, bylo v něm krásné dámské spodní prádlo. On ten balíček rozbalil a zadíval se na to hedvábí a ty jemné krajky:
"To jsem jí koupil, když jsme byli spolu poprvé v New Yorku. To mohlo být asi tak před 8 nebo 9 roky. Nikdy si to neoblékla. Chtěla si to obléci při zvláštní příležitosti. A teď, myslím, že je ten pravý okamžik".
Přiblížil se k posteli a položil to hedvábné prádélko k jiným věcem, které byly připraveny pro pohřební službu. Jeho žena totiž zemřela. Pak se ke mě obrátil a řekl:
"Neukládej nikdy nic na zvláštní okamžik. Každý den, který žiješ je zvláštní okamžik."
A já stále dodnes myslím na jeho slova ........ta změnila můj život.
Dnes čtu více a uklízím méně. Sednu si na balkon, kochám se přírodou a ignoruji plevel, který se rozrůstá mezi mými květinami.
Trávím více času s rodinou, s mými přáteli a méně v práci.
Pochopil jsem, že život je sbírka zkušeností, kterých si máme vážit.
Od teď si už nic neschovávám na později.
Denně používám své křišťálové sklínky.
Když se mi chce, tak si obléknu mou novou koženou bundu i když jdu jen přes ulici do sámošky. I můj nejdražší parfém použiji, když se mi zachce. Slova jako např. "jednou" nebo "při příležitosti" už v mém slovníku neexistují. Když to stojí za to, tak chci dělat, slyšet i vědět vše hned. Nejsem si jistý, co by žena mého přítele udělala, kdyby věděla, že už zítra nebude. "Zítra", které každý z nás bere na lehkou váhu.
Myslím, že by určitě ještě zavolala své rodinné příslušníky a své blízké přátele. Třeba by i zavolala pár lidí, s kterými by urovnala pár nedorozumění a nebo by se i pár lidem omluvila za věci, které byly nevyjasněné. Odpustila by možná vše, čím jí kdo ublížil. Ta myšlenka, že by třeba ještě šla do čínské restaurace /její zamilovaná kuchyně/ se mi líbí.
To jsou ty nevyřízené maličkosti, které by mě rušily, kdybych věděl, že mé dny jsou počítané. Na nervy by mi také šlo, že vím, že se už nemohu sejít s přáteli, které jsem chtěl jednoho "vhodného" dne navštívit. Na nervy by mi také šlo, že vím, že již nenapíši dopisy, které jsem chtěl jednoho "vhodného" dne napsat. Že jsem svým milým dost často neříkal, že je miluji. Teď nepropasu, neodložím a neuložím nic, co mi dělá radost a co přináší smích do mého života. Stále si říkám, že každý den je zvláštní. Každý den, každá minuta, každá vteřina je zvláštní.

Dostaneš-li tento dopis, znamená to, že existuje někdo, kdo ti přeje něco dobrého. Jsi-li ale tak zaneprázdněn, že nemáš pár minut času přečíst a poslat toto poselství dále, protože "za chvíli, zítra, za týden ....." je také dost času, možná už to nikdy neuděláš. Tato Tantra přichází ze severní Indie. Udělej si trochu času na přečtení a zamyšlení. Je to Tantra, která přináší štěstí. Obíhá již dlouho kolem světa. Nenech si toto poselství jen pro sebe.

Pozvání na celosvětovou meditaci v době jarního úplňku

15. března 2008 v 22:31 | Marie Blankytná |  Meditace
Letošní jarní úplněk je v pátek 21.3. a celosvětová meditace začíná ve 20 hodin v tento den.
Není nezbytně nutné zachovat přesně tento čas, protože silné energie trvají zhruba 24 hodin
okolo každého úplňku a novoluní.
Využijte velmi příznivých účinků současného působení silných energií úplňku a síly
velikonočních svátků k prosvětlení vaší aury a k budování nového světelného těla, protože
napojování na světelnou mřížku budete mít snadnější.Otevření série hvězdných bran

15. března 2008 v 7:00 | www.mayanmajik.com |  Moudrosti od různých autorů
Antui anshallah, Ansi asi asi asi!


Tento den jsme vám přinesli symboly rozvíjející lidstvo.
Tyto symboly, když jsou používány společně, vytváří otevření, jako kdyby se vnitřní hvězdná brána otevřela uvnitř vašich stavů vědomí.
Otevření k rozmachu toho, kým jste.
Uvědomění si nekonečného potenciálu, který je vám k dispozici.
Stimul vašich kreativních aspektů, které jste jste se jako tvůrci snažili najít.
Využijte tyto symboly, jestli je to vaším přáním, k tomu, čím zamýšlíte být.
Použijte symboly k rozpomenutí si na to, čím již jste.
A použijte symboly k tomu, abyste nechali odejít to, čím nejste.
Jsou darem pro vás. Iniciace k nadcházejícím časům.

Časům, kdy se měníte.
Kdy receptory k přijmutí nadcházejících změn jsou živé.
Jsou probuzené.
Uvnitř vašich energetických polí leželi zakrnělé po mnoho milénií, částečky vašeho Zdroje, které čekaly na signál současné doby.
Tato doba právě nastává.

Současně, uvnitř tvého DNA, prastaré proteinové kombinace, které pocházejí až z počátků vaší manifestace, počátků vašeho druhu, se také probudí.
Tyto proteiny součástí vašich vláken DNA.
Jak se probudí, další části vašeho DNA dostanou signál a je jim připomenut váš Galaktický původ.
Vaše vědomí zareaguje a jak to udělá, budete schopni většího uvědomění, než si umíte představit.
Tento fenomén není omezen jen několika málo nadaným, ale všem a je globální.

Nejen vaše vnímavost se zvýší, budete svědky globální změny.
Mír mezi národy.
Odvaha některých světových vůdců postavit se a mluvit za to, co je správné ve jménu lidu.
Za to, co je nutné ve jménu lidstva.
Za to, co se musí stát, aby svět přežil.
Je čas ukončit otázky odlišnosti a spojit dohromady představu, že všechny lidské bytosti si zaslouží co potřebují.

Jak se vaše vědomí rozvíjí a uvědomění jde do popředí, vaše představy o tom, co je správné a co špatně se změní.
Vaše představy o tom, co je přijatelné se zúží a co je pravda bude evidentní navzdory možným jiným informacím.
Mějte odvahu Milovaní.
Uvnitř vás je celek stvoření.
Jak se můžete mýlit, když jste vytvořeni z dokonalosti?
Také, jak se můžete mýlit, když jste nedílnou součástí všeho co je a vždycky jste byli?
Každá volba, kterou uděláte, každá energie, kterou vynaložíte a přijmete, přispívá ke zkušenosti žijícího celku, Jednoty.
Jak už bylo řečeno, neděláte žádné špatné volby, pouze poskytujete příležitost pro zkušenost!

Naše otázka pro vás je - budete jednat podle své pravdy, předkládajíc, nebo zůstanete nevyslyšeni, nepovšimnuti druhými?
Představte si, že mluvíte pravdu a neexistuje žádný negativní důsledek.
Nejste posuzování, odmítnuti či opuštěni je proto, že co jste řekli, jste mysleli vážně.
Představte si, že vaše vnitřní dumání je také dumání všech ostatních.
Je, víte.

Jak proběhne iniciace uvnitř vašeho energetického pole, zareaguje Galaxie.
V únoru přichází otevření mezigalaktických rozměrů.
Otevření série hvězdných bran Linain.

Zdroj: www.mayanmajik.com
původní zdroj: www.mayanmajik.com
překlad: Markétka (Markéta Jiříková)
Lze a je dobré dále šířit - bez úprav, s uvedením zdrojů a překladatele.