Co uděláme se svým životem

21. května 2008 v 17:45 | Marie Blankytná |  Práce s vyššími těly
Lidstvo jakoby bylo rozděleno na dvě obrovské skupiny, které odděluje vysoká barikáda. Na jedné straně barikády jsou ti, jejichž snažení je orientováno na hromadění hmotných statků. Jejich životy lze charakterizovat jako honbu za penězi a mimořádný význam připisují svému sociálnímu postavení a schopnosti dělat dojem na ostatní. Na druhé straně stojí ti, pro něž nejvyšší hodnotu nepředstavují luxusní automobily nebo honosné vily / ačkoliv to neznamená, že by se jich museli zříci/, nýbrž jejich vztahy s ostatními. Cítí, že jsou povoláni tento svět učinit lepším místem. Jejich cílem je kultivace jejich vztahů s těmi, s nimiž každodenně přicházejí do styku.
Klíčovou pozici v hiearchii jejich hodnot zaujímají vlastnosti představující opak sobectví:
LÁSKA, ŠTĚDROST, LASKAVOST A JEMNOST.
Smyslem jejich života není prosazování vlastních zájmů, nýbrž snaha stát se laskavějším a tolerantnějším, sdílet s ostatními nejcennější dar, jejž každý z nás může nabídnout - lásku v podobě laskavého slova, úsměvu či obyčejného skutku, jenž potěší a duši bližního povznese.