Současná situace na Zemi

24. května 2008 v 21:57 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
Zdroj - http://zlata.dusicka.sweb.cz
24.5.2008
V dnešní době je na Zemi těžká situace. Odešla spousta negativity, avšak jsou zde neustálé boje o moc mezi světlem a tmou, ale také mezi lidmi navzájem. Místo, aby lidé sjednotili svá vědomí, někteří upřednostňují svá ega a rozšiřují informace, které ztrácejí význam a které jsou nepravé anebo nepodstatné. V současnosti je takovýchto lidí stále větší množství. Neuvědomují si, že to, co dělají, neprospívá ani jim, ani ostatním. Nyní je potřeba spojit všechny své síly, aby mohlo být uskutečněno to, co přichází rychlým krokem. A tím je posun Země a s ním i lidského vědomí do vyšších vibrací.
Vždy na Zemi vládla negativita, která bránila v projevu světla, avšak nyní je důležité, aby vše bylo napraveno. Ohledně těchto bojů je nutné, aby všichni, kterých se tento proces týká, stáli při sobě a podporovali se navzájem. Není žádoucí, aby probíhaly boje i zde. Toto musí skončit. Orion se zde objeví a konečně začne konat svou práci, ke které se zaslíbil. A s ním další mistři, kteří se již připravují na svůj sestup do reality Země. Objeví se spousta mistrů a ihned převezmou kontrolu nad probíhajícím procesem. Přijmou své poslání a rozšíří řady bojovníků za světlo. Veškeré ideje, které byly dosud hlásány, budou přeměněny a některé dokonce zavrženy. Projeví se konečně hlas lásky a rozpustí postupně temnotu, která se zde drží. Aby však mistři mohli převzít své úkoly, budou potřebovat další, kteří budou schopni spolupráce na významných projektech. V tomto směru se opět projeví další, kteří skrze své probuzení poznají, kdo jsou a budou rovněž znát své poslání. Orion spolu s dalšími bude stát při zrození vědomí Krista, které se probouzí v tomto čase. Nakonec vše půjde v souladu s vesmírným plánem a bude poznat, kdo již září skrze lásku.
Buďte si vědomi svého původu a svého poslání a buďte s Bohem.