Červen 2008

Kožní potíže

30. června 2008 v 20:19 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
Sdělení pomocí automatického písma:
"Tato duše si nese z mnoha minulých životů energie viny a ta se v současnosti zpodobnila na kůži jako obtěžující kožní projevy, kterých by se měl chtít zbavit. Tato duše způsobila v minulosti dost neštěstí."
Uvedu Vám pohled na duchovní příčinu tohoto onemocnění - každý orgán má určitou mez, kam až vydrží tlak negativního- nesprávného jednání. Od toho se odvíjí imunita celková a dílčí.
Dílčí imunita je odolnost jednotlivých orgánů. Projevy plísní jsou dost časté a představují určité nebezpečí i pro ostatní členy domácnosti. Jde-li plíseň až pod nehet, je to opravdu něco velmi špatného. Může to být i neupřímnost, velká naštvanost na sebe i na jiné. Je potřeba děkovat i za maličkosti a všechny milovat bez nějaké kalkulace. Když žije člověk příliš konzumně, s věkem ubývá optimimismus a přibývá pesimismus a tyto choroby nabývají na síle. Nesmíme dopustit , aby chřadla naše víra v lidi, v dobro v lidech, musíme posilovat svoji víru, naději i lásku. Nad hmotou vládne Duch, proto se nesmíme uzavírat do ulity myšlenkami na svou dobrotu a u ostatních vidět jenom jejich chyby. Při čistém myšlení, cítění, konání žádná kvasinka neprolomí imunitu.
Je třeba pěstovat čistotu nejen nehtů, pokožky, ale hlavně svého jednání a myšlení.
" A právě toto praktikuje jeho probuzená duše. Podporuje a miluje lidi svého života a je velmi důležité, aby vše bylo konáno z čisté lásky. Aby to nebyly pózy jako v minulosti. Je třeba dělat vše " čistit" ,aby se mohla léčit také kůže.
Je třeba dodržovat přísnou hygienu, léčit se za pomoci lékaře a vnitřní očistu provádět litováním svých přečinů, v meditaci odpuštěním a příkladně čistým životem."

Meditace duchovního radaru

29. června 2008 v 21:55 | Radomil Hradil |  Meditace


• Sedím (stojím, ležím…) se zavřenýma očima a spouštím svůj duchovní radar.
• Svým pronikavým duchovním zrakem vnímám prostor kolem sebe.
• Pátrám po bytostech přinášejících poselství lásky a přátelství.
• Ve tmě kolem mě se začínají třpytit zářící body, kterých neustále přibývá.
• Každý z těchto bodů získává podobu anděla, který mi přináší zprávu o lásce, přátelství a míru na nebi i na Zemi.
• Nechávám svůj duchovní radar spuštěný, jak dlouho potřebuji.
• Vypínám svůj duchovní radar.
• Vím, že ho mohu zapnout kdykoli, budu-li postrádat poselství lásky a přítomnost andělů, přinášejících přátelství a mír.
• Děkuji.


Máte na srdci tlak a tíhu?

28. června 2008 v 22:23 | http://zlata.dusicka.sweb.cz/ |  Moudrosti od různých autorů
28.6.2008
Mnozí poznávají, že vše, co se nyní děje, je velice silně násobeno.
Na povrch se dostávají velmi silné emoce, které nutí lidi, aby opět prožívali a přerovnávali vše, co se jim děje. Mají spoustu ke zpracovávání a to vše nyní přichází v zesílené míře. Okamžiky klidu jsou velice cenné a také jsou cenné pocity uspokojení.
Je nutné, aby došlo k pročištění dalších vrstev životů a toto čištění se bude dále stupňovat. Náročné období potrvá do poloviny července, kdy nastoupí mírné ulehčení a odpočinek. Lidé projevují silný neklid, který zdánlivě nemá s ničím souvislost.
Vše, co se děje a co se čistí, je zasunuto do nejspodnějších vrstev podvědomí.
Mnoho osob také cítí, že se v nich probouzí opravdu zvláštní vnímání událostí, dějících se kolem. Díky tomuto vnímání mohou lépe analyzovat vše, co je potkává a i když jsou to věci mnohdy velmi bolestné, mohou se takto s nimi lépe vyrovnat. Události přicházejí s velkou silou.
Mnoho bytostí si také tuto sílu uvědomuje a pokud si nehlídají své myšlenky, mohou propadat velice silným depresím. Těchto depresí se lze zbavit pouze pozitivními myšlenkami a snahou žít tady a teď a nemyslet na věci budoucí.
Stupňování síly událostí je však velice důležité, neboť je nutno očistit vše, včetně toho, co je nejvíce ulpělé a to, co se stále vrací a stále opakuje. Toto již v novém světě nemá místo.
Některé opakující se události přicházejí se stále zvyšující se intenzitou, pokud nejsou vnímány s dostatečnou pozorností. Mnohdy velkou silou tlačí některé osoby do změny, jelikož tyto osoby neřeší nastalé problémy. Obavy z budoucnosti jsou velice neopodstatněné, není nutné řešit to, co přijde, ale to, co je teď, což mnozí ještě nezvládají.
Veškeré předpovědi budoucích událostí jsou nepřesné, neboť tyto se mění ze dne na den. Myšleno tím předpovědi událostí týkajících se životů jednotlivých osob.Pokud tyto předpovědi jsou delší nežli měsíc, mohou se opravdu i otočit o 1800, neboť realizace svobodné vůle lidí se stále více dostává do popředí spolu s jejich intuicí, která se den ode dne zesiluje.
Období to je opravdu velice složité a dalo by se říci nelehké. Však také spoustu lidí velmi tápe. Avšak je velice důležité, projít tímto vším. Poté na vás již na klidné cestě bude čekat odměna v podobě lásky, světla a klidu na duši.
19.6.2008
Vztahy
Během prázdnin půjde vše velice rychle a také velmi hladce.
Během měsíce srpna však věci dostanou spád, ale také se znovu začnou dokončovat karmické vztahové problémy, které byly dosud zasunuty do podvědomí a nedořešeny.
Vše bude vyneseno na povrch velkou silou a tato síla povede ke zdárnému ukončování veškerých problémů. Kdo však tyto věci již z velké části zvládl, tomu se dostane za odměnu lásky a štěstí, které mu vstoupí do života.
Také některé v rychlosti navázané vztahy, které nemají hluboké kořeny, budou okamžitě rozpuštěny a povedou k velice silným projevům emocí, které se budou dostávat na povrch. Tyto emoce není dobré potlačovat, ale je dobré kontrolovat jejich projev, neboť pokud by emoce byly projeveny velkou silou a tím ke škodě původce, byla by karma znovu otevřena a dále by docházelo k opakování těchto vztahů.
Mnohé vztahy budou projeveny pouze skrze duchovno, a proto tyto vztahy budou silně utužovány bytostmi světla, neboť duchovní projevy lásky jsou velice povznášející.
Spousta lidí se dokáže na partnera naladit a tím pocítit to, co vnímá ten druhý. Tímto se lidé učí vciťovat se do druhých a tím pádem projevovat více lásky a pochopení ostatním bytostem.
Měsíc srpen bude velice "akční", neboť změny budou následovat klidné období a naopak. Dojde k upevnění pout mezi sourozenci a mezi rodiči a dětmi. Mnohé bytosti naleznou svůj smysl života skrze lásku, které se jim dostane od milované bytosti.
Někteří se projeví jako zcela nové bytosti a začnou projevovat další znaky probuzení. Objeví se u nich stále silnější mimosmyslové vnímání, někteří začnou rozeznávat auru a někteří budou schopni skrze sny vidět budoucnost. Mnoho z těchto schopností bude upevňováno. Důvodem je příprava na budoucnost, kdy tyto schopnosti významně pomohou při hledání místa v životě lidí. Častokrát se projeví "vliv" duchovních průvodců a lidé uposlechnou jejich rady a tím vyváznou ze svých velkých životních chyb.
19.6.2008
Odpovědi, které lidé hledají, jsou skryté mezi myšlenkami, které stále bezcílně bloumají jejich hlavami. Odpovědi se dají velice snadno nalézt, avšak lidé potřebují nalézt klíč, aby mohli tyto odpovědi rozkódovat. Klíčem k těmto odpovědím je velice silná energie, která je sesílána v různých intervalech lidem na Zemi. Tuto energii je však nutné nejprve přijmout a poté skrze ni ukotvit myšlenky tak, aby výchozím bodem byla právě odpověď na otázky existence na Zemi.
Spousta lidí však nebude schopna tuto informaci rozluštit, a proto je důležité vysvětlení, které nyní bude poskytnuto. Veškerá energie, která přichází skrze vesmír, je rozkládána na daleko menší sílu, nežli s jakou přichází. Nebude již nutno používat sílu k tomu, aby došlo k rozdělení energií, ale vše, co nyní přijde na Zemi, přesně odpovídá složení každého jedince, a to také probudí všechny duše, jednu po druhé. Spousta otázek bude zodpovězena a naskytne se příležitost, která bude moci změnit životy lidí na celém světě. Lidé si ještě neuvědomují tuto příležitost, avšak během několika dní přijde na Zem informace, která poskytne podrobný výklad k tomuto vzkazu.
Několik bytostí Světla již předložilo návrh, ve kterém se objevuje nový výklad budoucnosti Země a také nová Země jako taková. Tomuto výkladu byla věnováno spousta času a energie a tento výklad je čímsi jako první knihou nové éry.
Nová éra již přichází a je dobré vědět, že co přijde skrze ni, ovlivní životy všech na Zemi. Mnoho lidí odejde do jiných dimenzí, avšak převážná část z nich zůstane zde a nejméně polovina z těchto lidí bude potřebovat pomoc k tomu, aby byli schopni přizpůsobit se příchozímu.
Mnoho z vás také z počátku bude tápat a bude hledat řešení nastalé situace, avšak spousta z vás toto řešení nalezne skrze sebe sama, skrze Vyšší já.

Málo lidí, kteří již nezvládnou vše, co přijde, odejde do dimenzí duší, kde se budou léčit a čekat na nabídku znovupříchodu do nového světa. Završením tohoto vzkazu budiž věta:
mnoho lidí vše zvládne velice lehce, pokud budou chtít. To je to, co vás povede. Vaše víra a láska.


Meditace na uvolnění neprůchodných cest čili odstranění bloků z meridiánů

28. června 2008 v 21:37 | Marie Blankytná |  Duchovní příčiny nemocí a duchovní léčba
Dotázala jsem se svého duchovního vedení, jak poznám neprůchodná místa neboli bloky na meridiánech. /Meridiány jsou dráhy, kterými proudí v našem těle životní energie k jednotlivým orgánům./
Odpověď byla následující:
Neprůchodná místa se projevují bolestí. Bolest může být
-vystřelující ostrá
-v intervalech
-tupá stálá
Vystřelující ostrá bolest
vzniká náporem hromadící se energie v místech, která se vlivem různých okolností uzavírají a stávají se neprůchodnými pro energii.
Tupá stálá bolest
vzniká většinou v místech, která mají nedostatek energie.
Pro zprůchodnění uzavírajících se míst můžeme použít jak orgonový zvoneček,tak uvolňující masáže, ale můžeme též použít následující vizualizační metodu při meditaci.
Provedeme přípravu na meditaci:
- očistíme sebe i svou auru

- soustředíme se na svůj dech, abychom se zklidnili a přešli na vlny alfa

- napojíme se na čisté duchovní energie Vesmíru

- přesuneme vědomí do oblasti, kterou budeme uvolňovat. Můžeme si na to místo položit ruku, abychom lépe udrželi vědomí v onom místě

- poprosíme o vytvoření příslušné barvy té které čakry do 3.oka - např. při uvolňování vejcovodu poprosíme o oranžové světlo, protože reprodukční orgány patří do oblasti 2. čakry, a té náleží světlo oranžové, při uvolňování žlučovodu žluté světlo, protože patří do oblasti čakry třetí atd.
- kuličku tohoto světla si představíme a i v myšlence ji zavedeme do zvoleného místa a prosíme o rozptýlení bloku, který uzavírá tuto oblast. Vědomí s kuličkou držíme v onom místě podle toho, jak dlouho jsme zvyklí meditovat, ale mělo by to být aspoň 3 minuty
-poděkujeme za pomoc
- vrátíme se na vlny beta třeba tím, že uděláme 20-30 dřepů.

Meditace hvězdného míru

27. června 2008 v 21:45 | Radomil Hradil |  Meditace


• Cítím se ve svém vnitřním středu.
• Je to centrum mého vnitřního míru, mého božského jasu.
• Cítím, jak z mého vnitřního středu vycházejí do všech stran paprsky a spojují se se středem všech lidí, kteří se účastní této meditace.
• Vnímám světelnou síť míru rozprostírající se po povrchu celé Země.
• Tato světelná síť se dává do pohybu, začíná rotovat a vytváří kolem celé Země souvislou sféru světla, které je světlem míru.
• Tato rotující a opalizující sféra míru pulzuje a v pulzech se rozšiřuje do celého vesmíru. Země je tak středem a zdrojem světového míru. Můj střed, mé srdce je centrem a zdrojem světového míru.
• Šířící se vlny míru nalézají odpověď u vesmírných bytostí a vracejí se na Zemi jako záplava lásky a moudrosti.
• Vlny této lásky a moudrosti omývají všechna lidská srdce, i ta, která dosud mír nepocítila, a odnášejí z nich poslední zbytky strachu, takže i ona se mohou rozzářit světlem míru.
• A tak vnímám světlo hvězdného míru stoupající z mého srdce a ze srdcí všech lidí.
• A vnímám teplo lásky a moudrosti snášející se na Zemi.
• Chvíli tuto představu a tento pocit udržuji.
• Znovu si uvědomuji svůj střed a přetrvávající pocit bezpečí a jistoty. Děkuji za něj.
Jakou práci dělat, abych byla prospěšná celku

26. června 2008 v 4:00 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory

Na tuto širokou otázku dostávám vždy stejnou odpověď.
Jestliže se duše duchovně probudí, to znamená, že člověk na sobě začne duchovně pracovat, bude se snažit přijít sám na to, co jeho duše potřebuje a co chce.
Jestliže najde svoji světlou podstatu, jestliže začne dobře spolupracovat se svým tělem, bude-li dávat pozor na signály i těla i duše, jestliže se naučí svůj život řídit tak, aby zajistil harmonický rozvoj duše s tělem, sám si zodpoví tyto otázky. To je ten náš úkol , přijít na to, co tady děláme, co máme dělat a jaký úkol máme plnit.
To znamená pracovat na zdokonalování svých čaker, na ochraně a budování svých jemnohmotných těl, na budování své aury, probudit v sobě energie lásky a světla, toto kolem sebe šířit, naučit se žít v neustálém odpuštění, snažit se poznat tak sebe a také jiné atd......
Přímou odpověď nedostanete, snad u kartářky, ale moje duchovní vedení i mne vede způsobem - zkus a uvidíš. M.
Zdenka Tichá poslala reakci na tento článek:
Dobrý den paní Marie, dovoluji si reagovat na Váš příspěvek s názvem "Co mám dělat, abych byla prospěšná". Kdysi jsem si dávala také takové otázky a myslela jsem si, že se člověk musí zabývat jen duchovnem a to pak šířit dál, aby byl užitečný nebo prospěšný. Ale životem jsem dostala jiné odpovědi. Jedna je jak ta vaše, pracovat na sobě a být láskyplná bytost, samozřejmě vyzařující zdraví, radost a další pozitiva. Další odpovědi jsou, že máme pracovat pro celek a vůbec nás nemusí být nikde vidět. Různě pomáhat a i ty pomoci jsou někdy úplně jednoduché tak např. 1. Chovat se láskyplně jeden k druhému, ať už v rodině nebo k ostatním bytostem 2. Své bydliště a okolí udržovat v čistotě popř. jej okrášlíme květinami, rostlinami 3. Pracovat v práci s láskou. Nejenže se tu člověk zdokonaluje, ale hlavně se zde učí lásce a učí se tuto lásku předávat dále. Vždyť nejvíce do kontaktu s lidmi přijdeme v práci a je zde nepřeberné množství učební látky - jak být za každých okolností láskyplná. Je jedno co člověk dělá, jestli je zedník, instalatér, řidič, zdravotní sestra, účetní, lékař nebo majitel firmy, ale všichni máme myslet na prospěšnost celku. Máme zapomenout na hromadění majetku a peněz. Peníze a majetek také přijde, ale má to být až vedlejší produkt tohoto života a né smysl života. A další.... Pokládala jsem si hodně otázek, proč jeden má (někdy hodně) a druhý nemá. Přišla jsem na to, že děláš-li cokoliv s láskou dostáváš od vesmíru dary. Děláš-li něco jen pro hromadění majetku a s nenávistí, je ti odebíráno. Závěr je, nejvíce je člověk prospěšný tím, že je láskyplný jeden k druhému. To je to velké tajemství, které my jako lidé hledáme. Hledáme ve všem jen složitosti, ale Bůh nám říká, že vše je v jednoduchosti. Začněte se usmívat na svět a on se bude usmívat na tebe. S láskou Zdenka

Jak ochránit děti

25. června 2008 v 0:28 | Eva |  Moudrosti od různých autorů
Bylo zabito další dítě.

Není to tragédie jenom pro mámu a tátu, kamarády, příbuzné...
Je to tragédie pro všechny.

Je to tragédie v tom, že žijeme ve společnosti postižených lidí,
kteří nemají žádné odlišení, abychom je identifikovali na první pohled.
Je to tragédie v tom, že tihle postižení lidé jsou nezodpovědní
a nechtějí zkusit zvládnout své postižení za pomoci lékařů...

Je to tragédie v tom, že naplňují své postižení naostro, způsobí mnoho bolesti a
utrpení...
Je to tragédie v tom, že jsme proti nim v podstatě bezmocní.

Sama mám 4 děti a nechci ani přemýšlet o tom, co bych dělala, kdyby...
Můj táta sloužil jako technik u Veřejné bezpečnosti.
Bál se o mě a brášku, stejně jako se všichni normální rodiče bojí o své děti.
Vyvinul zvláštní metodu OCHRANY.
Pomohla mně, když mě obtěžoval "divnej pán".
Snad pomůže i vašim dětem, kdyby to někdy potřebovaly...
Možná pomůžete VY některému dítěti...
Ochrana tkví v tom, že když se dítě nedokáže ZBAVIT otravujícího dospěláka samo,

MUSÍ oslovit nejbližší CIZÍ paní
- dáma se nesmí válet s krabicí vína po chodníku - a to takto:

"MAMI! MAMI" AHÓJ!"
Divný dospělák se zarazí a většinou se snaží zmizet,
cizí oslovená paní má většinou dobrý přehled o počtu dětí,
a tak se také zarazí a pohlédne na dítě,
tím se získá pár vteřin, kdy si dítě může říct o pomoc.

Naučte to své děti, naučte se to vy.

Když vás osloví cizí dítě, nechte ho, ať vám sdělí, o co jde a pak jednejte,
volejte 112, 158, volejte a všímejte si okolí,
ať pomůžete separovat postiženého, aby už nemohl šířit hrůzu mezi ostatní lidi.


Chráníme tím děti, svoje, cizí, všechny...

Kdybychom takto pomohli jen jednomu dítěti, bude to správné, a o to jde.
Ten "můj" divnej pán dostal 15 let, mě nedostal díky "výcviku" mým tátou,
trest dostal za to, co provedl nevycvičeným dětem...

Eva 8.6.2008

Pokračování příběhu se stáčením hlavy

24. června 2008 v 1:40 | Marie Blankytná |  Duchovní příčiny nemocí a duchovní léčba
Vážení přátelé,
asi před rokem jste si mohli na našich stránkách přečíst příběh paní z Prahy, které bylo diagnostikováno onemocnění - torticollis spastica - stáčení hlavy - špatná funkce svalů. Toto onemocnění má mnoho dalších nepříjemných doprovodných znaků.
V současné době se paní opět ozvala a píše, jak se odvíjela situace po odvedení čtyř přivtělených duší paní Koubovou.
Říká, že po dobu dvou měsíců se nic nedělo. Doporučila jsem jí odpočívat a nabírat síly. V září pocítila, že ujde prvních 10 metrů, aniž by si musela přidržovat pomocí ruky hlavu v normální poloze. Zkoušela se procházet v přírodě, bez přítomnosti lidí a zjišťovala, že tyto úseky cesty se pomalu prodlužují.
Toto zlepšení považuje za zázrak a říká, že v současné době zvládla tyto nepříjemnosti z 92%.
Jako velkou pomoc uvedla cvičení podle Feldenkraise- Feldenkraisova metoda - pohybem k sebeuvědomění a snad nejvíce jí pomohlo cvičení svalů jazyka a cviky na koordinaci očí. Tuto knížku napsal Moshé Feldenkrais.
Je to tak, protože přivtělené duše používají smysly svých " hostitelů ".
Tento nový stav je pro člověka obrovskou úlevou.
Dodávám, že začala zase být sama sebou, začala používat svoje smysly tak, jak to potřebuje ona sama pro své vlastní vnímání světa a svého žití.
Tendence ke stáčení hlavy se u ní náznakově ještě projevuje ve stresových situací, nebo v přítomnosti mnoha lidí. To je těch 8%, které ještě má zvládnout.
Je tedy třeba naučit se relaxova a meditovat. V meditaci se naučit posilovat a chránit svoji auru a svůj energetický systém před cizími negativními energiemi a také Zákonem odpuštění stále čistit svoje energie. Čistit od negativních energií cizích nebo vlastních, které se aktivují v průběhu času z našich karmických životů.
Člověk s tímto onemocněním ztrácí sebedůvěru tím, že se sám vyděluje ze společnosti lidí, protože je mu nepříjemná pozornost, kterou poutá.
Po duchovní nápravě trvá nějakou dobu, než se tělo srovná s novými skutečnostmi, než začne energie proudit tak, jak je třeba a tomu musíme napomáhat.

Přeji nám všem - mysleme, prociťujme a konejme v životě čestně a čistě , v souladu s Vesmírnými zákony.
Protože však děláme chyby - jsme lidé omylní - pracujme na probuzení své duše včas. Probuďme svoje duchovní smýšlení a cítění, abychom pro svůj život byli schopni stanovit tu správnou cestu.
Přeji Vám všem hodně štěstí, hodně zdraví a čisté lásky.M.

Dlouhodobé chraptění

23. června 2008 v 18:12 | Milada |  Duchovní příčiny nemocí a duchovní léčba
Marie a Milada trpěly delší dobu chraptěním, které bylo dost nepříjemné. Navzdory různým pomocným metodám a lékům tento stav přetrvával, až Marii napadlo zeptat se na tuto závadu, zda nemá duchovní příčinu. Odpověď byla následující:
Aktivovaly se energie ze života v 11. století na jednom tichomořském ostrově, kdy obě žily jako mužové a živily se stavěním plavidel. Protože byly konkurenty, tak se navzájem květnatě pomlouvaly / krk - pátá čakra/ a vedly nactiutrhačné řeči. Nikdy ale svoje vyhrůžky neuskutečnily.
Po očištění tohoto života nastalo během dvou dnů značné zlepšení - Miladě se téměř vrátil jasný hlas a Marii se také hodně chrapot zmenšil. Uvidí se, co bude za pár dní.
Z tohoto příkladu plyne poučení, jak je nebezpečné někoho pomlouvat nebo někomu spílat, že tyto energie mohou být po dlouhá staletí uloženy v auře, než jsou aktivovány a je dovoleno je vyčistit!

Těžký život indigových dětí

22. června 2008 v 0:11 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
Vážená paní Marie,
mám strach o svého mladšího chlapce.
Můj první manžel mně i naše dva chlapce týral hlavně psychicky, byla jsem na něm citově závislá. Až začal používat i fyzické násilí, teprve tehdy jsem se konečně postavila. Byla to ta pomyslná poslední kapka. Dnes vím, že to tak muselo být a jsem za to vděčná, nemohl se chovat jinak, protože bych se neprobudila. Postavil mě na vlastní nohy a za to mu děkuji.
Až odešel z domu, velmi se mně a troufám si říct, že i dětem, ulevilo a v ten den ze mně spadl veliký kámen. Začala jsem po dlouhých letech zase žít a mohla se věnovat svým dětem. Tehdy měli 7 a 3 roky.
Starší chlapec začal mluvit až ve čtyřech letech, o dva roky později začal pomrkávat, koktat, mít různé tiky v obličeji …v noci se hrůzou budil a ukazoval mi stopy,postavy, ruce, které viděl jenom on.
Vůbec jsem nevěděla, co mám dělat. Dávala jsem si za vinu, že mu nemůžu vynahradit první roky citového strádání. Přes své zvláštní chování se jevil velmi bystrý. Jenomže pak to začalo. Samé stížnosti na jeho chování ve škole.
Ačkoliv ho i dnes třídní učitelka a i ostatní učitelé nazývají "zlatíčkem", má neustálé důtky, dokonce mu teď v deváté třídě hrozila i dvojka z chování a pořád kvůli jedné povahové charakteristice. Nevím, jak to přesně nazvat jedním slovem. Někdo to nazval neúcta k dospělým, neuznávání autorit, neustálé polemizování, kritizování, nesnáší ponižování, ironii, nerespektuje příkazy.
Dnes už vím, že se tak chová proto, že nechápe, proč se k němu chovají jako k dítěti a ne jako k sobě rovnému, nesnáší jakékoliv násilí, od malička úplně "bojuje" se zubařkou, každý lékařský zásah mu musíme dopodrobna vysvětlit, i třeba jen výtěr z krku…Učení mu zrovna moc nejde, ale je to především tím, že nechce, nebaví ho to. Pořád mi říká:
"…k čemu mi to bude?"
S učiteli pořád o všem diskutuje..
Např. šel o přestávce ke svému ml.bratrovi do třídy, ale pí.učitelka se ho zeptala, co mu chce.
Místo, aby v klidu řekl, co potřebuje, řekl, že jí přece nemusí říkat, co chce svému bratrovi… vím, že má pravdu. Dospělého člověka by se nezeptala, ale většina dospělých považuje děti jako své vlastnictví a cítí se nadřazení a povoláni je vychovávat, přitom bychom se měli ve spoustě příkladů od dětí učit...

Vybavila se mi jedna příhoda. Když měl 6let, byli jsme v tělocvičně a v jedné chvíli jsem si všimla, že něco vykřikuje na ostatní děti. Moc mě to překvapilo, protože ve společnosti moc nemluvil. Později jsem se dozvěděla, že se zastával své spolužačky, která má jen 5% sluchu, proto nosí naslouchátka a děti se jí posmívaly. To je pro něj typické.
Pro syna jsou kamarádi posvátní. Pro kamarády je ochotný udělat takřka cokoliv.
Je ke všem - i dospělým velmi bezprostřední, často mě potkávají různí lidé a říkají, jak se s nimi dal syn do řeči, jak je hodný…

Už jednou jsem narazila na pojem indigové děti a dala mu to přečíst, s tím, co si o tom myslí. Reagoval tím, že on není nic takovýho. Vadí mu, že čtu andělské knihy nebo si pouštím relaxační muziku.

Možná jsou to všechno jen mé pocity. Není nutné vědět, jestli je nebo není indigové dítě a že mé vyprávění je asi nepřehledné a zmatené, ale měla jsem nutkavou potřebu vám napsat..

Co mě děsí je fakt, že mám o syna strach. Opravdu nesnáší jakékoliv násilí a přesto v poslední době řeším ve škole problémy s jeho vandalským chováním- ředitelské důtky, ohrožená dvojka z chování ( neřeším známky, spíš nechápu?!)

O syna se ale bojím, je tolik citlivý. Má obrovské výkyvy nálad. Snad kdyby měl možnost popovídat si s vrstevníkem, který by byl stejný, ale jakmile jenom zapálím svíčku, začne nadávat, že to je jak v nějaké sektě… přitom ještě v loni jsme měli celý byt pokapaný voskem, protože první cesta ze školy vedla ke svíčkám a zapaloval, co šlo.


Prosím, můžete mi poradit, jak můžu svým dětem pomoci, ochránit je, popř.
vysvětlit co mezi sebou máme nevyřešené...

Odpověď:

Posílám pozdrav paní X.
Pokusím se Vám odpovědět i pomocí autom.písma.
Protože byste měla napřed Vy sama vyčistit všechny neodpuštěné věci z Vašeho předchozího manželství, přikládám návod na odpuštění. Pokud jste schopná meditace, je toto poměrně dost rychlá záležitost. Možná máte vypracované svoje metody, ale rozhodně " vyčistěte " Váš předchozí vztah od všech věcí, které nosíte v mysli jako nevyřešené záležitosti. Nezraňují jenom Vás, ale zraňují i Vaše syny. Oni to potřebují udělat také, ale za pomoci někoho jiného a k tomu se musí rozhodnout dobrovolně.
Uvádím opis automatického písma :

"Ano, jsem zde, mám i rady , pokud je bude chtít paní X. slyšet.
Velká chyba paní X. byla v manželství s prvním manželem. Trvalo příliš dlouho, než se z něj poučila a nedovedla ochránit svoje děti.
Oba chlapci jsou indigové duše, které mají problém se začleněním do společnosti, právě pro svou odlišnost. Mají velkou potřebu lásky a té se jim tehdy nedostávalo. To na nich zanechalo stopu nedůvěřivosti k lidem. Zvláště mladší měl dlouho pootevřené podvědomí, které mu umožňovalo "nahlížet za oponu", viděl to, co nevidíte vy, dospělí.
Obranu slabších má v sobě zakódovanou a chce jim pomáhat, ale mnohdy tato pomoc vyvolá špatnou odezvu u dospělých, třeba u učitelů, kteří si mohou jeho jednání vyložit špatně, z pozice síly.
Indigové děti jsou vnímány jako " jiné" a ony to tak také vnímají.
Mají třeba pocit, že se ve škole učí zbytečnosti, protože při výkladu látky cítí, že právě toto znají. Z toho pramení pocit, že se to nemusí učit, ale už si neuvědomují, že právě mechanizmus učení teprve uvádí tyto zasunuté vědomosti do činnosti, že si na ně " vzpomenou " a uvedou je do do praxe. Učením se jsou vytahovány ze zapomnění do vědomí a teprve jsou k použití.
Dochází tedy mezi učiteli a dětmi k rozporům - on to přece nepotřebuje - on to ví a zná, ale teprve při zkoušení vidí, že se nenaučil, a ten jenom výklad mu tedy nestačil.
Potřebují mít v každém prostředí, kam jsou nuceny docházet, nějakého prostředníka, člověka - spřízněnou duši, která ho chápe, které on sám věří a s nímž může rozebrat svoje pochybnosti. Člověka, který je s ním ochotný mluvit na rovině duší, který ho bere jako sobě rovného, nedává mu najevo žádnou nadřazenost. Proto mluví s dospělými, hledá mezi nimi někoho, kdo mu takto bude rozumět. Hledá pochopení, důvěru a lásku. Bude respektovat i příkazy od lidí, které respektuje.

Tyto duše prožívají i očistu různými projevy.
Třeba bojuje se zubařkou - bojí se bolesti. Vychází to z karmického života, kdy sloužil jako objekt k různým pokusům na lidech, ale také sám tyto pokusy prováděl v jiném životě. Má dvojí zkušenost s bolestí a také to tak prožívá. Bojí se svojí bolesti, ale má strach z odplaty za bolest, kterou sám způsobil. On sám to ve vědomí nemá, ví to jeho duše a odtud to pramení. Potká mnoho lidí, v jejichž přítomnosti se nebude cítit dobře. Tím pozná, že je mezi nimi něco nevyřešeného, ale neví, co s tím, jak na to. Neumí meditovat, neví, jak se těchto pocitů zbavit. Proto potřebuje " nějaké léčení ", ale ne tradičními psychofarmaky, ta by ho jenom tlumila, ale nic neřešila. Potřebuje člověka, který s ním dokáže najít hluboké příčiny jeho strachů, jeho odlišností, příčiny jeho sebezraňování , který toto dokáže odbourat a nahradit něčím novým, pozitivním. Je to práce s energiemi v auře, třeba s pomocí dobrého kineziologa, který toto dokáže. Je třeba hlavně projít a vyčistit jeho dosavadní život, odvést jeho špatné životní zkušenosti a nahradit je něčím jiným."
Zde automatické písmo skončilo.
Je zapotřebí zvládnout jeho " vzteky", kdy nekontrolovatelně buší kolem sebe. Je to třeba dělat kontrolovaně, aby si neubližoval. I z toho je vidět, že má duši plnou energií, které se mu nedaří zvládat, uvolňují se špatnými cestami. Tyto energie sbíral v různých životech, např. mezi druidy a v Atlantidě. Ale vědět o těchto životech a nedokázat to zpracovat, to by mu mohlo spíše ublížit než pomoci.
Bylo by třeba, aby začal navštěvovat nějaký druh sportu, kde by kontrolovaně vydával svoji hrubou sílu, a ta síla by se něčemu podřizovala. Člověk se musí naučit žít podle určitých zákonů, které ho dovedou k žití podle Zákonů Vesmíru. Bylo by třeba cvičit tak, aby zároveň s tělem byl cvičen i jeho duch, a tak byla uváděna do praxe součinnost ducha s tělem. Toto dělají i sporty jako je třeba aikido, pokud má tolik živelné síly nebo je to joga, která usměrňuje ducha i tělo, ať třeba fotografuje, maluje, tančí, zpívá, potřebuje zkusit dělat věci, které by mu odhalily, co potřebuje jeho duše.
Oslabuje se vlastními špatnými rozhodnutími. Nebyl " zralý" na praktikování Reiki! Jestli se takto odhalil před vrstevníky, utržil od nich velké zklamání. Nevěděl, že je zatím málo otevřených lidí, s nimiž může o duchovních věcech otevřeně a bez bázně mluvit. Takového člověka je třeba hledat. Je také zle, když ho nemůžeme najít, protože tyto věci nás nutí mluvit o nich, podělit se s někým. Pokud tímto překypujeme a začnou se v nás příliš vařit, mohou nám i ublížit. Na všechno musíme dozrát, abychom to zvládli ke své pozitivitě. Duchovní oblast je velmi intimní záležitostí každého z nás a není radno o ní mluvit s člověkem, který nechápe. Jeho duše tím utržila ránu. Nedokáže se vědomě ochránit a ubránit před zraňováním od "slepých lidí". Potom si nechává ubližovat a je zlý sám na sebe pro své schopnosti, které se jeho neopatrností obrátily proti němu. Ani Vy sama to nedokážete tak, jak je to zapotřebí.
On je ve věku, kdy ho Vesmír považuje za dospělého. Proto on sám musí chtít slyšet věci spojené s karmou. Pokud to nechce a řeknete mu to, ublížíte mu tím. Není připraven pracovat s tím sám. Proto potřebuje určitý druh pomoci " léčení ". Jsou dobří kineziologové, kteří by mu pomohli, ale musí jejich pomoc přijmout, musí sám chtít se sebou pracovat.
Chovejte se k němu s velkou láskou, s klidem.
I já jsem s ním měla jeden karmický život, pocítila jsem velký úbytek energie, ale zpracuji jej sama, očistím jeho i svoji auru, provedu odpuštění z mé strany, protože on tyto věci ještě nedokáže. Snad jednou napíše on sám.
Toto vše potřebuje i jeho starší bratr, jenže se musí rozhodnout dobrovolně, možná, až bude dopad života ještě těžší, tak tuto cestu najde.
Sama jsem po povodních také požádala o pomoc kinezioložku a moc mi tehdy pomohla.
Kineziologické poradny vyhledáte pomocí internetu, najdete tam vše i poplatky.
Až jednou budete připravena meditačně tak dobře, abyste karmické záležitosti dokázala zpracovat , bude-li to ještě potřeba, napíši Vám vztahy mezi Vámi i oběma manžely.
Klidně se ozvěte, budu ráda, když mi dáte vědět, zda se záležitosti hýbou tím správným směrem.
Hodně štěstí a radosti do života Vám přeje M.

Velká únava nohou

21. června 2008 v 23:59 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory

Problémy s únavou nohou jsou často spojeny s nějakou nepravidelností reprodukčních orgánů. Po operaci ženských orgánů tyto problémy ženy mají.
Já sama bych podporovala krevní oběh třeba pravidelným šlapáním vody, to znamená střídavým ponořováním do teplé a studené vody. Dále bych zkusila masáže nohou, které by napomáhaly dobrému kolování lymfy - lymfatické masáže.
Kromě toho vím sama ze své zkušenosti / po částečné podobné operaci/, že jsem měla 20 let bolesti na operované straně a odstranila jsem je tak, že jsem začala " navazovat cestu životní energie ", která byla přerušena řezem při operaci.
Vím, že lékaři neuznávají žádné meridiány- cesty životní energie , ale čínská medicína s tímtopracuje velmi úspěšně. Po navázání této cesty, kdy energie začala zase kolovat, bolesti zmizely.Nahromaděním energie, která se nemůže dobře rozptylovat vzniká tlak, přetlak a ten vzbuzuje bolest i únavu. My to řešíme masírováním nohou, ale hlavně pomocí orgonového zvonečku. Je to můj denní pomocník.
Pokud o tomto nic nevíte, najděte si na stránkách čtení v rubrice - Zdraví- meridiány, jsou tam i na obrázcích a je k nim řečeno podstatné. Pokud Vás to zajímá, najdete o tom i na dřívějších stránkách na http://www.marieblankytna.ic.cz v rubrice - Duchovní léčení.

Nevyřešený vztah s matkou partnera

20. června 2008 v 4:00 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
Krásný den paní Blankytná,
jmenuji se X.Y. a už to bude téměř 7 let , co řeším vztah matky svého
přítele ke mně i jemu. Extrémně trpí opičí láskou a myslím si, že právě i to je důvodem, proč se nám nedaří počít vytoužené miminko. Dá se říci, že mě tato žena velmi duševně oslabuje, ovládá mé myšlenky, které stále směřují k ní, a já se snažím hledat cestu jak pomoci jí, sobě i mému příteli. Díky různým cestičkám jsem se tak dostala i na vaše stránky, které jsem ( ne ještě celé) pozorně četla a cítím, že je v nich obrovská pravda.
Dá se říct, že již od svého dětství, ač jsem vyrostla v ateistické rodině, jsem hledala boha, neuznávám církve a někoho, kdo mi bude kázat, že mám chodit do kostela a modlit se, ale našla jsem ho tam, kde vy. Momentálně jsem ve stadiu, kdy mám spoustu informací, ráda bych udělala to nejlepší, co lze, ale nevím jak se odpíchnout, čím začít. Proto jsem si dovolila vám napsat a požádat vás o pomoc automatickým písmem, co udělat, aby miminko přišlo a vysvětlení mezilidských vztahů právě s již zmiňovanou maminkou mého přítele.
Předem Vám děkuji X.Y.

Odpověď:

Zdravím paní X. a přeji klidný večer.
Požádala jsem o radu pro Vás pomocí A.P., vše, co bude v uvozovkách, je psáno touto formou odpovědi:
" Ano, mohu poradit.
Příjmení matky i syna - napovídá hodně. Přímo z něj vychází vztah matky a syna. Tyto dvě duše se navzájem " zavázaly" vzájemnou pomocí, ale ve vztahu matka a syn je tento slib těžko uskutečnitelný v době, kdy matka by měla svého syna propustit k samostatnému vlastnímu životu, pokud do něj vstoupí někdo další. Ten další, cizí, třetí jste Vy sama. Jste ten třetí činitel, který to chce změnit a nemá na to sílu. Matka projevuje přehnanou snahu udržet svého syna v jakémsi vztahu područí ke své osobě.
Ten vztah je mezi matkou a synem, ne mezi matkou a Vámi. Vy sama se můžete bránit proti ovládání z její strany, to se můžete naučit.
Ale nemůžete chtít řešit jejich problém. Je to problém karmický jenom mezi nimi a Vy do něj nemůžete vstoupit tak, že byste jej řešila za ně."
Mohu-li říci svůj názor, synovi schází energie na to, aby postavil matku do jiné pozice než byla dosud zvyklá, nechce jí ublížit, protože ona bude cítit ublížení vždy a on to ví.
Navíc, duchovní řešení problému je jim cizí. Musel by se duchovně " probudit "syn a chtít tuto záležitost řešit.
V tomto soutěživém prostředí by se těžko žilo i dítěti, protože byste o něj neustále bojovaly dvě ženy, které by chtěly stát na stejné pozici. A to bych mu tedy nezáviděla. a dušičky to vidí a vědí.
Poradila bych Vám objednat se na seminář rodinné konstelace. Nikdy jsem se toho neúčastnila, ale vím, že tam chodí třeba i jen jeden z manželů a může se něco v rodině změnit. Váš přítel by na toto řešení zřejmě neslyšel.
Můžete se také pokusit změnit přístup matky k Vám osobně. Chovat se k ní láskyplně jako dcera, aby Vás jako dceru přijala .
Učte se meditativně odpouštět, učte se přípravu na meditace, ta je velmi důležitá. Nechoďte do žádné meditace, pokud se nebudete umět naladit na vlny alfa, protože s hlavou plnou strastí a myšlenek se v meditaci ještě všechno zhorší. Vše najdete i na našich nebo jiných stránkách.
Přepošlu Vám Výpis z knihy jedné ruské léčitelky sídlící v Anglii, tam si možná najdete nějakou formu obrany a ochrany, aby Vás matka neoslabovala.. Existuje také knížka - Umění psychické obrany / nebo ochrany, přesně nevím /.
Přeji Vám, aby se Vaše vztahy změnily příznivě pro Váše soužití, abyste vše v klidu a míru vyřešili. M.
.Nesmírná únava

19. června 2008 v 23:35 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
Milá X.,
přeji Vám pěkný den. Kresbou mi bylo naznačeno, že na Vaší únavě se podílí hodně faktorů.
Velký podíl má nevhodný režim dne, nevhodná strava, špatný rozvrh stravy a odpočinku, ale hlavní podíl je prý v nějakých lécích, které jste brala nebo ještě berete? Měla jste nebo máte antikoncepci? To má být hlavní příčina toho, ža Vaše únava hraničí se zánětem žil, a proto i ta únava nohou. Mohlo by Vás to dovést k anémii. Pokud to tak je, tak je třeba tuto kapitolu uzavřít.
Pokud berete nějaké doplňky stravy, nebo umělé vitamíny, je potřeba toto přestat brát a nahradit to zdravou stravou. Čistit tělo čistícími čaji a čistou vodou. Na Vašem místě bych se naučila komunikovat s Diamantovou vodou a používala bych ji jak k obkladům, tak do koupelí,
k přípravě jídla i čajů. Ale tomu musí člověk věřit.
Dále je to i Vaše empatie, člověk musí umět vyznačit hranice. Parazituje na Vás mnoho tzv.
" upírů ". Nemyslím tím předávání energií v rodině, to je normální, že rodiče si navzájem vyměňují energie a dávají ji i svým dětem. Myslím tím Vaše pracoviště. Jsou to mnozí z Vašich žáků , ale také kolegové. Vy jste po určité době s nimi unavená, nebo ne ve své kůži a oni jsou veselí, nadopovaní tím, co jste jim dobrovolně předala. Všechno má svoje hranice.
Není sobecké " uzavřít " se a říci sama sobě, nemohu rozdávat energii, když mám sama málo.
Je potřeba obrnit se proti těmto všem.
Je mnoho příznaků, které nás varují před "nebezpečím ", které nám hrozí tímto úbytkem. Začne bolet hlava, trnout hlava , nohy, ruce, špatně se nám dýchá, podklesnou nám nohy, zavírají se nám oči, popotahuje nás něco za srdíčko, nebo také dostaneme v nevhodnou dobu velký hlad - neklamný důkaz toho, že úbytek byl příliš velký.
Přečtěte si nějakou knížku třeba - Judy Hall - Umění psychické ochrany. Než se něco naučíte, nějakou metodu na uzavírání aury, udělejte aspoň následující věc. Mezi sebe a jiné dávejte sklenici s vodou. Poproste v myšlence pamět vody, aby pohlcovala veškerý nápor cizí energie, aby Vás tak chránila před úbytkem. Potom ji vylijte, ani kytky by tuto zálivku nevydržely, do WC. Jakmile se vrátíte, dejte si vlažnou sprchu a poproste, aby smyla všechno cizí, aby pročistila všechna Vaše jemnohmotná těla. Dělejte všechno vědomě, do všeho zapojujte mentální energii. Naučte se to a bude Vám lehčeji. Kdo jiný by měl učit děti než empatičtí lidé, ale musí to mít určitou míru. Každý musí chránit i sám sebe a pak to bude v pořádku.
Přeji Vám ten poslední měsíc k vydržení a potom pěkné prázdniny. M.


Stálé finanční potíže

18. června 2008 v 5:00 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
Vážený pane X.
dobře jsem si přečetla Vaše vyznání života a poprosila jsem pro Vás o radu pomocí automatického písma. Vše, co bude uvedeno uvozovkami, je vyjádřením mého duchovního vedení, které doslova opisuji:
"Ano, jsem zde a nastíním X. zásadní omyly jeho života.
Jeho duše zvolila tento život jako očistu od zatížení z mnoha minulých životů. V těchto zmiňovaných životech byl většinou příslušníkem šlechtických rodů, žil velmi rozmařilým životem, neuznával hodnotu peněz, rozhazoval, prohrával a také mnoho lidí o peníze obral. Mnoho lidí kvůli jeho způsobu života ztratilo smysl života, někteří z nich přišli i o život. Všechny tyto skutečnosti prožívá ve zkratce během tohoto života. Byl postavený do různých životních situací, byl v situaci bez peněz i s penězi,, ztrácí je, přichází o ně, dluží, byl v situaci vraha i sebevraha, zažíval tak pocity mnoha jiných.
Tyto situace jej uvádějí do životního kolotoče, z nichž by měl vystoupit správným poznáním. To správné poznání by jej mělo dovést k jinému životnímu zaměření.
Vydělávat peníze ne pro svoje potěšení, ale pro pomoc jiným, cizím, postiženým, těm, kteří sami nestačí na zajištění svého života.Splatit takto svoje minulé dluhy a očistit tak energie proudící životem. Jeho duše stále čeká na správný impulz, na jinou životní cestu.
X. duše vlastní část energií apoštola Jidáše. Jeho duše vzala dobrovolně na sebe úděl pomoci vyčistit tyto energie správným postojem k penězům.
V tomto současném životě se všechno vyhrotilo, že už vědomě hledá příčinu svých problémů s oběhem peněz, hledá tedy konečně tu správnou cestu, jak odčinit špatný čin, kdy za peníze byl zaprodán blízký člověk. Proto jsou zde peníze vnímány jako životní neúspěch. Účinnou lítostí, prosbou o odpuštění a správným životním zaměřením dokáže toto změnit. Peníze musí proudit správným směrem, musí mít správnou funkci."
V tomto případě by bylo dobré z Vaší strany dokonat tento proces očisty pomocí meditace.
Buď si vytvořte vlastní proces očisty pomocí odpuštění a prosby na odpuštění, nebo si najděte na našich stránkách návrh na tuto očistu pomocí energií arch.Michaela nebo Rafaela.

Vaše poznámka k návštěvám kostela. Věřím v prvotní Lásku a Světlo stvoření duší, které tímto mají nesmrtelnost, čili neustálý koloběh zrození a smrti fyzického těla.
Věřím v sílu prvopočátku, v sílu čistých energií, věřím, že všichni máme ochránce z čistých duchovních energií, jenom je k sobě velmi těžko pouštíme.
Všechny církve se něčím od tohoto pojetí liší a neuznávají.
Nesmíme se bát, strach je odpůrcem všeho dobrého.
Do kostela chodím, když je prázdný.
Ještě bych Vám chtěla poradit, asi by Vám přinesla dost poznatků také kniha - Moc přítomného okamžiku- Eckhart Tolle. Nakladatelství Pragma,www.pragma.cz.
Přeji Vám, abyste našel tu správnou cestu k nápravě věcí minulých, a tím svůj současný život uvedl do souladu se Zákony Ducha. S láskou M.


Recept proti klíšťatům

17. června 2008 v 21:45 | Marie Blankytná |  Ochrana
Elektronickou poštou mi přišel tento recept, nemám ho vyzkoušený, ale zkuste ho, mohlo by to fungovat.
Tento recept mi priniesla moja teta zo Švédska a minulý rok som ho úspešne vyskúšala s mojim synom a neterou. V deň keď sme plánovali výlet do lesa sme sa všetci nasprejovali dole uvedeným odvarom. Nestihol to jedine synko mojej sesternice, ktorého neskoro doviezli rodičia. Po návrate z lesa mal on jediný na nešťastie kliešťa. Od toho výletu sa vždy deti pred vychádzkou do lesa sprejovali.
Vyskúšajte!
1 vrecúško rozmarínu (dostať v obchode ako prísadu do jedla)
1 liter vody
1 lyžica bieleho vinného octu
Dáme variť 1 liter vody, keď sa voda varí odstavíme ju a dáme do nej luhovať 1 vrecko rozmarínu až do vychladnutia. Odvar scedíme a pridáme 1 lyžicu bieleho vinného octu.
Odvar prelejeme do spray fľaštičiek a uchovávame v chladničke. Pred výletom do prírody si nasprejujeme časti tela.
Ďalší účinný prostriedok pre dospelých je užívanie cesnakových tabliet, tie však musíte začať užívať skôr ako plánujete camp v prírode. (Cesnakové tabletky užívajú lesní robotníci vo Švédsku preventívne proti kliešťom.)


Varování vědců před používáním mobilů

16. června 2008 v 23:21 | Článek v Le Journal du Dimanche |  Moudrosti od různých autorů
Dvě desítky amerických a evropských vědců dnes zveřejnily ve francouzském nedělníku Le Journal du Dimanche výzvu, ve které varují před možnými negativními dopady používání mobilních telefonů na lidské zdraví. Ohroženy jsou podle vědců hlavně děti do 12 let.
16. 6. 2008 10:29
Signatáři výzvy doporučují nedovolovat dětem do 12 let používat mobily, nebo jen ve výjimečných případech. Výzvu koordinoval podle agentury AFP světově známý profesor psychologie z Pittsburské univerzity David Servan-Schreiber.
Mobilní telefon je podle vědců při komunikaci třeba mít pokud možno nejméně metr od těla, což umožní zabudovaný reproduktor, nebo takzvaná hands free sada. Člověk by měl prý také nosit co nejméně mobil při sobě.
Vědci zároveň nabádají lidi, aby spíše komunikovali textovými zprávami než telefonováním. Vědci z USA, Francie, Itálie a dalších zemí se shodují v tom, že sice neexistuje formální důkaz škodlivosti mobilních telefonů na zdraví, ale že dlouhodobé vystavování se radiaci mobilu zvyšuje riziko vzniku rakoviny.
"Jsme dnes ve stejné situaci, jako tomu bylo před padesáti lety s azbestem a tabákem. Buď nic neuděláme a přijmeme riziko, nebo připustíme, že existují určité znepokojivé vědecké poznatky," řekl francouzský odborník na rakovinu a signatář výzvy Thierry Bouillet.

Podobná varování se objevila již v minulosti

Mezi dalšími signatáři je například ředitel oddělení preventivní medicíny ve státním ústavu pro rakovinu v Miláně Franco Berrino. Podobná varování se objevila již v minulosti. Například studie týmu Kalifornské univerzity v květnu tvrdila, že těhotné ženy, které pravidelně používají mobilní telefony, zvyšují riziko, že jejich dítě bude trpět poruchou chování.
Studie navazovala na zjištění ruských odborníků, kteří došli k závěru, že ohrožení z mobilních telefonů "není o mnoho nižší než riziko, jaké pro zdraví nenarozených dětí představuje tabák nebo alkohol".

Problémy v komunikaci s lidmi

16. června 2008 v 2:00 | Marie Blankytná
Vážený pane V.,
odpověď pro Vaši dceru jsem dostala, ale musíte uvážit, zda je tak vyspělá duchovně, aby se s ní seznámila. Z duchovního hlediska jsou děti odpovědné za svůj život ve 12ti letech, od této doby se mohou v těchto věcech rozhodovat samostatně. Mohou odmítnout a rodiče to musí přijmout.
Musí vědět, že k těmto karmickýcm životům musí přistupovat bez emocí, aby jí nebylo ještě více ublíženo. Dívat se na to jako na děj, který je pryč, jenom ty následky je potřeba rozmetat- rozpustit do Světla. Emoce v tomto nadělají škodu.To, co je psáno v uvozovkách, je opis automatického písma.:
"Ano, jsem zde i pro X. Její duše je zde proto, aby se právě s lidmi naučila komunikovat. V mnoha životech jí lidé ublížili, ale také obráceně, proto se jich bojí, čeká od nich jenom to zlé.
V mnoha životech sloužila jako objekt ke zkoumání chování při různých zátěžích organizmu.
Byla vystavena i týrání pomocí mentální energie, aby byla ovládána cizí psychikou. Trpěla. Byla také používána jako objekt, který na příkaz ubližoval lidem i zvířatům. V hloubi duše se bránila, ale neměla k tomu sílu.
Současná doba, která svými silnými pozitivními energiemi Vesmíru navozuje situace, při nichž se uvolňují nastřádané negace těchto karmických životů z podvědomí do vědomí, a tak dochází k velké energetické nerovnováze mezi čakrami a také v energiích jemnohmotných těl s dopadem na tělo fyzické. Tato nerovnováha se projevuje nejdříve v psychice jako nelibé pocity, později jsou to silnější strachy, fobie, deprese, a z toho pramenící problémy. Pokud toto není přijmuto tak, že hledáme příčinu, abychom stav napravili, přejdou do stadia fyzických bolestí a následně se rozvinou nemoci fyzického těla.
Dcera pociťuje nedostatek lásky ve všech směrech a vlastně se lásky lidí bojí a bojí se i lásky zvířat. Potřebuje ze sebe negativní energie dostat ven. K tomu jí mohou sloužit sporty, bojová umění, třeba i box, pověsit si doma boxovací pytel a bušit do něj s myšlenkou- vydávám ze sebe silné negativní energie, které by mohly ublížit mně nebo jiným. Měla dobrou intuici s tím sportem, který si vybrala.
Pláč je další obrana proti strachu, ten očišťuje. Velmi se bála - viděla něco, co ji hnalo do strachu a potřebovala v té době neustále někoho blízkého při sobě.
Doba, kdy se bála váhy- to je nedůvěra v něco, co neznám, mohlo by mi ublížit- takové byly její pocity."
Já to znám, bála jsem se tlakoměru, u lékaře změřit mi tlak bylo nemožné, byl to také následek pokusů na mně z doby Atlatidy.
Potřebuje kolem sebe laskavé lidi, potřebuje v novém prostředí někoho blízkého, v němž by měla nějakou psychickou pomoc. Potřebuje pomoc pro získání sebedůvěry.
Duchovní nauky pomocí četby musí vstřebávat pomalu, nesmí se tím zahlcovat, musí nechat vždycky nějaký čas na to, aby si nové myšlenky našly ve vědomí tu " správnou zásuvku", kam patří, aby neměla v hlavě zmatek. Vhodné by pro ni mohly být knihy, které psala Doreen Virtue
/ doktor psychologie/, je to čistá duše s čistým vedením. Vycházejí u nás i u Vás www.eugenika.sk www.taraezoterika.sk
Ať se podívá také na naše dřívější stránky http//www.marieblankytna.ic.cz , také tam najde dost teorie. Intutice jí řekne , co potřebuje.
Zavčas si musí uvědomit, že se vždy bude něčím od svých vrstevníků lišit, má něco navíc, větší citlivost, vnímavost a později také silnější intuici.
Je to něco, co většina z nich vůbec nepochopí, proto s nimi nemůže o těchto věcech diskutovat. Musí odhadnout, co komu říci a komu nic. Je dobré, když člověk má spojence, s nímž může o těchto věcech mluvit.
Bylo by dobře začít kreslit. Do kresby vtělit svoje strachy i obavy, převést je do hmotné podoby, sama uvidí, že se jí vůbec nebudou líbit ani formou ani výběrem barev. Tyto kresby ať vždycky spálí s myšlenkou očisty pomocí ohně.
S úbytkem negací se kresby začnou měnit v líbivější.
Mohla jsem do její aury zasáhnout v jednom životě, kdy bylo ublíženo mně z její strany. Vyvstaly u mne velké bolesti v oblasti srdce, tam jsem měla velký energetický blok vytvořený negacemi uvolněnými ze společného života. Dcera tento blok měla v oblasti hlavy - mentalita, psychika, myšlenky- špatné proudění energií. Proběhl mezi námi proces zákona odpuštění.
Postupně by se měla učit meditace na zharmonizování čaker, na posílení jemnohmotných těl, meditace na odpuštění, ale nejdříve přípravu na meditace. Pokud soustředěně čte, všechno na stránkách najde.
Je toho na ni najednou moc, měl byste jí to nějak asi dávkovat.
Měla by vědět, že člověk, s nímž se necítí dobře, v jehož přítomnsti cítí strach, špatně se jí dýchá a pod. je někdo, kdo si zaslouží jejího odpuštění, a tak zbaví i sebe těchto pocitů. Každá nesympatie toto říká- odpouštěj, a tím vše srovnáš.

Zatím se s Vámi loučím a přeji Vám hodně lásky , porozumění ve všech směrech a pokory, bez které nic nejde. Bude-li dcera potřebovat, může napsat.M.


Stav po odvedení dvou přivtělených duší

15. června 2008 v 7:00 | Marie Blankytná |  Poděkování
Milá paní X.,
přeji Vám pěkný den.
Dnes ráno jsem dostala svolení k odvedení Vašich přivtělených dušiček.
Duše praděděčka si nesla ve svých energiích stopy duševní choroby. Přítomnost těchto energií způsobovaly duševní nerovnováhu, způsobovaly chaos.
Při dalším dočišťování aury se zobrazil energetický blok na úrovni hlavy v oblasti fyzické.
Čakry bude potřeba zharmonizovat, dodat jim energii k vyrovnání energetického potenciálu.
Tuto nerovnováhu způsobily energie duše, které nebylo dovoleno narodit se, ten poslední blok byl v oblasti břicha a hrudníku.
Zase je potřeba zharmonizovat čakry a posílit aurický obal těl.
Obě duše společně odešly.
Přeji Vám, aby problémy způsobené jejich přítomností navždy zmizely. Věřím tomu.
Přeji Vám všem hodně štěstí, zdraví a lásky i pokory k životu.M.
Odpověď:
Pani Marie,
nevim jak nejlepe vyjadrit podekovani vam za sluzbu, kterou jste nam prokazala.
Vim, ze jste nam tim velice pomohla a mozna i zachranila zivoty.Citim se ted lehce a konecne mam jasno i v hlave a v mem tele nastal krasny klid.
Cisteni a harmonizovani aury budu provadet podle pokynu na vasich strankach.
Priznam se vam, ze touzim byt lidem prospesna tak jako jste vy, ale jeste nevim jakym zpusobem.
Mnohokrat vam dekuji a Buh vam zehnej.

Archanděl Gabriel

14. června 2008 v 23:14 | Marie Blankytná |  Modlitba
Autorkou této krásné modlitby je Radka Maria
Archanděl Gabriel
Já očistou tvou teď státi se mohu
a s láskou pozvednout tě blíže k Bohu
jsem světlem co vypere ti roucho doběla
a znova tu budeš čistá a veselá
tvým buňkám zas ve světle nastolím řád
a splním to co budeš si teďpřát
už konec je všemu utrpení
to bolest se rázem vživot mě
a světlo ozářilo chrám
teď znova průchod dej hrám
a vzpomeň si dcero opět dospě
co vždycky jsi se mnou uměla
kdo v blízkosti naší se ocitne
ten do světla znovu teď procitne
Jsem tím, kdo po cestě tě provází
svým světlem vyvedu tě z nesnází
a kdo v blízkost naši přiveden bude
ten prozářen světlem navždy je všude
až do morku kostí se vibrace zvýší
teď ze srdce tvého mé světlo tu prýští
jsi duhy mé strážce a učitel
jsi duší a světla zas léčitel....
Přijde k tobě kdo připraven jest
ukotvíš světlo co můžeš teďnést.
s láskou Radka Maria

Strava bohatá na fryptofan pomáhá v boji s depresí

13. června 2008 v 6:00 | Marie Blankytná |  Zdraví
Trápí vás deprese a nevíte si rady jak na ní? Pak Vám může pomoci dobré jídlo. Podle australské expertky na fyzické zdraví Caroline Longmoreové strava bohatá na tryptofan - aminokyselinu, jenž se mění v těle na serotonin, může příznivě ovlivnit náladu a duševní pohodu. tuto bílkovinu obsahují takové suroviny jako jsou fazolky mungo, humr, krocan, chřest, slunečnicová semínka, sýr cottage, ananas, tofu, špenát a banány.
Serotonin se v centrálním nervovém systému účastní především procesů, které se podílejí na vzniku nálad. Jeho nedostatek má na svědomí snížení přenosu nervových vzruchů, způsobuje tak změny nálady, celkovou depresi, případně poruchy spánku, podrážděnost až agresivitu.
Ve své knize Tajemství serotoninu doktorka Longmoreová tvrdí, že nejlepší způsob, jak dosáhnou optimální hladiny tryptofanu v těle, je řídit se pečlivě propracovaným stravovacím plánem. Vypočítává také desítky potravin s vysokým obsahem tryptofanu.
Knížka vědecké pracovnice a přírodní léčitelky Katrin Hempelové, která se vzdělávala v Austrálii, obsahuje 50 receptů, jejichž účelem je napravit nerovnováhu serotoninu bez léků. Tento systém funguje na témže principu jako selektivní inhibitory zpětného odčerpávání serotoninu (SSRI) - například populární antidepresivum Prozac.
Britský Food and Mood Project doporučuje v zájmu zvýšení hladiny serotoninu konzumaci kuřecího a krocaního masa, sardinek, lososa, čerstvého tuňáka, ořechů a semínek.
Zdroj: Novinky ČTK