Červenec 2008

Problémy s erekcí u muže středního věku

31. července 2008 v 2:44 | Marie Blankytná |  Duchovní příčiny nemocí a duchovní léčba
Mužská síla - problémy.
Před rokem 1970 se lékaři domnívali, že většina problémů s erekcí je podmíněna psychikou, dnes říkají, že polovina problémů má funkční nebo organickou příčinu.
Jak předcházet těmto problémům ?
- dopřejte si více času- nespěchejte, věnujte čas na předehru, až Vaše tělo dá další pokyn
- -uvědomte si, jaké léky používáte- např. antihistaminika, diuretika, léky,které si kupujete sami, je asi 200 položek léků s těmito neblahými účinky
- pozor na závislost - na kokainu, marihuaně, opiátech, heroinu, morfiu, amfetaminu, barbiturátech
- střídmost v pití alkoholu- alkohol posiluje touhu, ale ničí její účinnost, už dvě skleničky alkoholu mohou být důvodem ke znepokojení
- co je dobré pro tepny, to je dobré pro pohlavní funkce- je třeba dostatečné krevní zásobení, pozor na zužování tepen- cholesterol je pravděpodobná příčina poruchy prokrvování penisu
- nekouřit - nikotin zužuje cévy
- snažte se o dobrou náladu, čím lépe se člověk cítí, tím větší má naději na dobrou erekci
- se sportem to nepřehánět - nadměrná námaha nasměruje všechny síly na činnost spojenou se cvičením, reprodukce se oslabí nebo ustane. U tanečnic může dojít až k vymizení menstruace, podobné účinky má i hladovění.
- až ustane bolest - překážkou je jakákoliv bolest. Pod vlivem bolesti se vytvářejí endorfiny, které utlumí erekci.
- velký význam má relaxace- u mnoha mužů je strach před tímto selháním tak velký, že jejich tělo je zalito noradrenalinem a to je erekce nemožná
- neužívat žádné stimulační látky - o kofeinu a jiných látkách se říká, že posilují potenci, ale není to pravda. Působí opačně, způsobují zúžení hladkých svalů, které řídí šířku cév a erekce je nepatrná nebo vůbec žádná
- pozornost upněte na něco jiného - soustřeďte se na partnerku, vnímejte její blízkost, věnujte se mazlení a jiným hrátkám a svoje tělo pusťte ze zřetele. Vypusťte penis jako tu jedinou věc na těle, která zasluhuje pozornost, musí se účastnit celé tělo jako celek.. Když se nesoustředíte na erekci, zpravidla k ní dojde
- mluvte s partnerkou - zahrajte si na detektivy, nezvyšujte napětí mlčením, ale hledejte příčinu společně
- Nemáte potíže v práci? Není mezi Vámi spor ?
- Až najdete tu pravou, nabude všechno jiných rozměrů. Láska není jenom erekce a fyzická přitažlivost, pokud tomu tak je, brzy všechno stejně zkrachuje. Je potřeba spříznění obou duší a budou si vycházet vstříc.

Co se stane 8.srpna 2008

30. července 2008 v 20:22 | http://zlata.dusicka.sweb.cz |  Moudrosti od různých autorů
Mnoho lidí očekává dění dne 8.8.08. Toto datum je velice významné z hlediska posunu Země, ale také z hlediska energetické změny, ke které dojde.
Vzájemné postavení planet ovlivní tento den velice významně, neboť se probudí ohromný potenciál, který rozvíří hladiny moří.
Spousty lidí pocítí ohromné změny, neboť budou vtaženi do energetického víru, který způsobí velice výrazné proměny tělesných struktur a napojí velké množství lidí na své vyšší já. Toto napojení již samozřejmě existuje, avšak v tento den díky energetickému víru dojde k rozdělení duchovního potenciálu každé bytosti a napojení obou částí na potenciál ducha, dlícího ve vyšších dimenzích.
Cokoliv, co v tento den bude počato, bude v tento den také ukončeno díky velice silnému zrychlení času. Časoprostor se opět více zakřiví a začne se roztahovat. Následkem bude velice rychle za sebou následující běh událostí.
Také energetické obaly lidí budou v tento den mnohonásobně zesíleny. Nebude již možnost změny struktury vědomí, neboť v toto datum končí energetická ochrana a clona.
Od této chvíle půjde o jednorázový vzestup každého, kdo pocítí, že jeho duše splývá s univerzem. Mnoho z vás možná dobře nechápe některé zde uvedené údaje, ale vše bude jasnější, jakmile dojde k odstranění blokád v sedmé čakře. Toto se zrealizuje do doby 8.8.08 a poté dojde též k uvolnění sedmého paprsku, který bude vystřelovat směrem vzhůru proto, aby bylo umožněno silnější napojení.
Události, které budou provázet toto období však budou velice napjaté a složité.
Země během tohoto procesu bude dále očišťována, a to daleko větší měrou, než dosud, což samozřejmě bude mít velký vliv na okolní počasí. Nic však se neděje pro nic a za nic. Toto období je velmi krátké, ale velice významné pro budoucnost Země i jejích obyvatel. Mnoho zdaru a opravdu můžete být bez obav, vše proběhne tak, jak má.

Případ s ukradeným prstenem

30. července 2008 v 0:48 | MUDr.T.Rosinský CSc.: Energoinformační systém člověka |  Moudrosti od různých autorů
Následuje varianta, při které je aspoň hned známý pachatel i čas, byť jeho schopnost rychlého předělání hmoty zůstává skrytou, je specifická, i když není už také ojedinělá.

Případ pro ilustraci:
Mladá vysokoškolačka byla jeden rok na zahraničním studiu v Moskvě.
Tam měli studenti přímo v areálu univerzity jednu kavárničku, kde se scházeli s mladšími učiteli.
Ona tam chodívala zřídka, ale krátce před ukončením pobytu v Moskvě se tam dala zlákat na takovou rozlučkovou party. Občas tam navzdory akademické půdě chodívala jedna místní Rómka a za rubl hádala z dlaně.
Právě když tam bylo toto děvče, přišla a kromě jiných vyzvala i naši dívku, aby si dala hádat. Spolužáci ji hecovali, aby tak udělala, že se aspoň dozví, co ji čeká po návratu domů. Brala to jako recesi, a dala si tedy na ruku rublovou bankovku, ta hadačka ji z její dlaně stáhla, chytila její ruku a vykládala běžné fráze o štěstí a rodině.
Bezprostředně potom si však děvče všimlo, že mu chybí na ruce zlatý prsten s rubínovým očkem, který tam určitě předtím měla. Vykřikla a ta hadačka se v mžiku snažila utéci, ale všiml si toho jeden asistent a zastavil ji. Přinutili ji, aby prsten vrátila. Udělala to s nějakým nenávistným zamumláním tak, že prsten vytáhla z kapsy v některé spodní sukni a hodila ho na zem. Než ho někdo v tom zmatku zdvihl, utekla.
Při pádu na zem se z očka odštípl malý kousek, proto ho děvče více nenosilo.
Na toto všechno si však studentka vzpomenula až po odhalení zdroje problémů, které se u ní objevily asi dva měsíce po návratu z Moskvy, a to jako stav podobný začínající leukémii s podezřelým krevním obrazem a typickými příznaky slabosti atd. Jako zdroj byl lokalizován ten prsten odložený doma ve skříňce. Po jeho přepálení se během pár týdnů krevní obraz i příznaky upravily a bralo se to oficiálně medicínsky jako imunitní reakce na změnu místa s neurotickou reakcí.


Rady pro maséry a poskytovatele energie Reiki

29. července 2008 v 2:34 | Marie Blankytná |  Práce s vyššími těly
Naučte se chránit svoji auru, protože vždycky vstupujete do energií cizích a nevíte, jaké ty energie jsou.
Každá nemoc je vytvářena negativní energií, která se projevuje nějakou bolestí na fyzickém těle.
Bylo mi kdysi napsáno, že pro lidi, kteří si nejsou jisti svým napojením, neví, s jakými energiemi pracují, měli by uzavírat i auru těch, na nichž pracují svou energií, a to proto, aby pracovali jenom na fyzických tělech a nevstupovali do jejich těl aurických.
Do aurických těl se vstupuje meditativní cestou, automatickou kresbou, které mají odstranit příčiny nemocí - bolestí, které jsou výsledkem uložených negativních energií z karmických životů.
Takže náprava je v meditativním odpuštění a tím ve srovnání se s určitými dušemi a tím je propustíme ze svého karmického sevření, odstraníme příčinu nemocí a bolestí a to se děje na tělech jemnohmotných, které tvoří naši auru.
Člověk se toto musí učit víc, než cokoliv jiného. Těchto omylů v této práci jsem se dopouštěla sama na sobě, a tím jsem se učila.
Láska, která vydrží v životě veškeré útrapy, ta nevzniká na základě tělesné přitažlivosti, to je něco jiného.
Ptát se na budoucnost, to je také velmi ošemetná věc. To dělají kartářky, jasnovidci, já to nedělám, protože předpověď je daná pro ten okamžik, vychází z tazatelova momentálního cítění a myšlení. Jakákoliv změna v něm se projeví i na předpovědi, a potom člověk může přestat věřit sám sobě, a to je špatné.
Musíme dbát na to, abychom cítili, mysleli a konali v souladu se Zákony Vesmíru a pak je všechno v pořádku. Současností, tak jak ji prožíváme, cítíme, konáme, to je naše předpověď pro budoucnost. Tento náš současný přístup tvoří to, co nás v budoucnu potká.Přečtěte si knihu- Eckhard Toole- Moc přítomného okamžiku.
Nezapomínejte čistit Vaše prostory, kde pracujete na lidech, od zanechaných negací jak Vašich, tak jejich.

Hlavy vzhůru

28. července 2008 v 20:46 | http://zlata.dusicka.sweb.cz/ |  Moudrosti od různých autorů
Velice složité období se začíná probouzet k životu. S velikou silou se začínají vyjasňovat problematické vztahy. Mnoho z vás cítí, že to, co je potkává, je vede jinam, nežli dosud zůstávali.
Je mnoho z vás, kteří se obáváte budoucnosti, neboť to, co prožíváte nyní, spaluje vaše srdce a bortí vaše veškeré plány. Každý den je pro vás jiný.
V jednom dni prožíváte veškeré emoce, ráno svítí slunce, poté se zatáhne a přijde bouře a po bouři se znovu vyčasí. Takovéto změny vás dostávají do velice neschůdných situací, neboť v tomto musíte fungovat v běžném životě, což není jednoduché.
Průchodem vysokovibračních energií se přeskládávají vaše fyzická těla a změnou pohledu na současnou realitu se dopracováváte velice důkladných vnitřních změn. Tyto změny nastupují velice nenápadně, ale velice rychle a pojednou si uvědomujete, že vám již nestačí vaše současnost, tak jak ji znáte, neboť nazíráte na věci shora, čímž vnímáte problémy s daleko větším odstupem. Skrze toto vnímání se dostáváte během dne do jiných realit, avšak na několik okamžiků a poté se propadáte zpět do současné reality. Málokdo již není schopen cítit a vnímat energetické změny a toto se neustále zesiluje.
Někteří pociťují posun v oblasti vědomí a jsou schopni sami analyzovat situace ku svému prospěchu. Doba je velice náročná.
Neustále se projevuje vliv galaktické noci a tento potrvá ještě několik měsíců. Do té doby je důležité uvolnit co nejvíce vztahů, neboť poté budou opět lidé posouváni na místa, kam patří a která jsou pro ně připravena k žití v nové zemi. Aby k tomuto mohlo dojít, budou se proto neustále projevovat rychle se střídající změny, které vás budou smýkat z místa na místo.
Neustále budete prožívat pocity méněcennosti a nesmyslnosti konání a žití, střídající se s pocity blaha a euforie. Vše, co vás potkává, uvolňuje vaši cestu vpřed. Nyní je tato cesta zahalená oparem bolesti, kterou prožíváte. Posléze však bolest odejde a zůstane pouze láska.
Není lehké kázat tato málo radostná slova, ale tento život jste si sami vybrali a věděli jste, co budete muset prožít. A v této době se tísní zástupy duší, které se chtějí zrodit do této doby, neboť nyní lze umazat ohromnou část karmy. Buďte proto šťastni, že zde žijete a můžete žít a zvládat pro vás velice těžké životní rány, neboť budete odměněni.
Přijde také lepší doba, jakmile budete schopni vidět vyšší souvislosti všech událostí. Mnoho zdaru, síly a lásky. Máte podporu ze všech stran, a proto zvedněte hlavy a jděte dále po cestě bolesti i lásky. Mnoho z vás má svůj cíl již na dosah.

Očarování

28. července 2008 v 0:33 | MUDr.T.Rosinský CSc.: Energoinformační systém člověka |  Moudrosti od různých autorů
Muž a jeho děti ve školním věku měli zdravotní problémy, manželka tvrdila, že je zdravá.
Prošetření zjistilo zdroj v příčné zdi mezi místnostmi. Po rozbourání určené části zdi, asi metr nad podlahou, našli pod omítkou ve zdi v místě odstraněné půlcihly tmavou směs cementu a zeminy s nasekanými kostmi a malými hřebíčky. Po zlikvidovaní zdroje se stav postižených začal upravovat, při čemž manželka tehdy už byla ve velmi špatném stavu, diagnostikovali jí zatajovanou a tedy neléčenou gynekologickou formu rakoviny v infaustním stavu.
Těsně před smrtí vyznala manželovi, že o očarování věděla, udělal to její otec při stavbě domu s tím, že to mělo podle něho působit jen na zetě, kterého nenáviděl i s celou jeho rodinou. Svoje onemocnění brala jako trest za spolupachatelství. Na jejím pohřbu otec před všemi přiznal, co učinil a vzal na sebe vinu za smrt dcery. Její onkologické onemocnění však zřejmě nezapříčinil jen samotný vliv z místa, mohl ho nanejvýš zkomplikovat.

Potíže s otěhotněním

27. července 2008 v 3:23 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory

S manželem se už čtvrtý rok pokoušíme o miminko, dle vyšetření jsme oba v pořádku a pokusy o oplodnění se nedařily až do loňského listopadu. Nakonec jsem otěhotněla, ale ve 14.týdnu na ultrazvuku se potvrdila vývojová vada miminka a já jsem musela na revizi. Nyní se opět snažíme a zatím se nedaří. Máme se s manželem moc rádi a děti bychom si moc přáli. Trápí nás, proč se nám pořád nedaří a musíme takto čekat...
Odpověď:
Přeji pěkný den a posílám odpověď psanou pomocí automatického písma :
" Ano, mohu jim oběma dát radu.
Měli by požádat o odpuštění duši dítěte, které nepřijali do rodiny. Tato duše se chtěla narodit proto, aby svým životním postižením odčinila svoje chyby z minulých karmických životů. Nebylo jí to dovoleno, zatím neodešla, sídlí u otce a toto brání dalšímu početí. Oba rodiče musí být pokorní vůči Vesmíru, poprosit modlitbou nebo meditační cestou o odpuštění, ujistit duši, že by byla milována a požádat ji, aby odešla do náruče Světla a Lásky, kde se může připravovat na další vtělení. "
Pokud nic o přivtělených duších nevíte, pořiďte si knížky , které napsala léčitelka paní Božena Koubová z Plzně - Nesvobodné duše a Tajemství zbloudilých duší.
Můžete se pokusit o odvedení duše sami, pokud byste si nebyli jisti výsledkem, zkontrolovala bych to.

Po tomto očištění byste ještě měli mezi sebou vyřešit - vyčistit 3 karmické životy a pak by měla být cesta volná.
Rozhodnutí je na Vás.
Zdraví Vás M.


Naturální medicína

26. července 2008 v 0:26 | MUDr.T.Rosinský CSc.: Energoinformační systém člověka |  Moudrosti od různých autorů
Následující případ je výňatkem z výše uvedené knihy.
Jeden léčitel si všiml, že jeho blízcí příbuzní, manželé středního věku, začali trpět rozličnými nakupenými chorobami. Ostatní členové rodiny, jejich děti ve školním věku a s nimi žijící babička, však byli zdraví.
Léčitel měl podezření na nějaké vnější vlivy, jako příbuzným se jim však nesnažil pomoci i když ho o to žádali, a odkázal je na nás.
V té době právě probíhal pokračující kurz naturální medicíny pro lékaře, a tak jsem případ vybral na praktickou demonstraci diagnostiky před posluchači. Prošetření zjistilo vliv z místa a lokalizace odhalila tři zdroje v zahradě u domu, v letní kuchyni a v dřevníku. Překvapivě se přihlásil jeden z posluchačů, šlo o obvodního lékaře z oné vesnice, který případ znal a nevěděl si s ním rady.
Po dohodě potom šli spolu s tím léčitelem prověřit na místo přítomnost určených lokalit nálezů. Bez problémů našli na určeném místě v zahradě pod jednou větší okrasnou rostlinou zakopaný sáček s typickým obsahem kostí a hřebíků, v dřevníku byl zdroj signalizován na úrovni povrchu země, což je nezvyklé, ale našel se tam skutečně, položený pod velkým špalkem na štípání dřeva.
Třetí zdroj se signalizoval v letní kuchyni v souřadnicích odpovídajících spodní skříňce starého příborníku. Tam však tito dva hledači nic nenašli. Oba však znali metodiku lokalizační diagnostiky a na místě identifikovali jiné místo zdroje - na zadní straně příborníku. Poté, co ho odsunuli od stěny, našli tam zavěšený pytlík se sušenými rostlinami, nitkami a kůstkami.
Když šli všechno spálit, ozvala se babička, že ničí štěstí rodiny, protože ona dostala tyto věci, aby je poukrývala, že jim přinesou štěstí a proto, když viděla, co hledají, chtěla zachránit aspoň jeden zdroj a přemístila ho v tom příborníku. Někdo tedy využil naivitu staré paní k šikovnému a bezpracnému deponování zdrojů do blízkosti domu.
Zlikvidovaly se dříve, než se jejich účinek projevil i u dětí a samotné staré paní.


Dlouhodobé průjmy u starší paní

25. července 2008 v 3:18 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
Dobrý den paní Maruško,
obracím se na Vás letos už podruhé s prosbou o radu, která se týká tentokrát
mojí maminky. Kdyby nebyla situace alarmující, tak Vás neobtěžuji, ale myslím, že je. Mamince je 80 let a něco přes měsíc trpí neustále špatným trávením a průjmy. Vyšetření ultrazvukem nic neprokázalo, z krve se také nic nezjistilo.
Doktorka by ji poslala na kolonoskopii, ale nemyslíme, že tudy vede cesta.
Výrazně špatně jí nebývá, pouze občas nemá chuť na jídlo. Jí velmi dietně a
stravu si i mixuje, ale nepomáhá to, průjmy má pořád.
Byly jsme u bylinkářky, která poukázala na drobné záněty v tenkém střevě a doporučila jí čajové směsi (4x denně) na vyléčení zánětů a posílení trávicího systému. Vím, že cesta bylinek je dobrá, ale delší. Maminka si čaje vaří týden, ale zatím hubne a ztrácí na vitalitě, je pochopitelně i nervózní. Jsem z toho smutná a hledám pro ni co možná nejrychlejší pomoc.
Moc Vás prosím paní Maruško o pomoc, je-li to možné.

Děkuji Vám a přeji hodně zdraví a sil.
Odpověď:
Zdravím paní X. a posílám pár řádků automatického písma:
" Ano, mohu poradit pár věcí. Ať si dcera uvědomí, že maminka má krásných 80 let, a to už má nárok i na úbytek energie.
Je třeba soustavně pracovat na léčení zánětů a střídat čajové směsi.
Protože při zánětech jsou produkovány jedovaté usazeniny, je třeba ,aby ze střev odcházely. Může používat i výplach střev pomocí čistého výluhu čerstvé kávy. Čerstvě mletou kávu zalít horkou vodou, nechat vyloužit, klesnout, řádně zcedit a zavést jako nálev do střev. Začít s malým množstvím / pomocí balonku - 2,5 dcl / a pomalu přidávat, podle toho, jak to bude snášet.Nechat ve střevě aspoň 10 minut vstřebávat. Pomáhá odbourávat střevu jedovaté usazeniny produkované střevem. Je možno pít čaj z měsíčku zahradního, také pomáhá vylučovat jedy z těla. Proti zánětům pomáhá i kurkuma. Je třeba to vyzkoušet. "

Dá se plátek másla, rozehřát, přidat trošku kurkumy, mírně prohodit na másle,přilít trochu mléka, nechat vzkypět a nakonec přidat trochu medu- už nevařit. Mléko by asi při těchto potížích nemělo, zředila bych ho vodou. Kurkuma s medem by jí mohla přidat trochu energie.
" A hlavně - z duchovního hlediska pomáhat mamince v bilanci života. Mluvit s ní o tom ,jaký měla život, komu dluží třeba nějakou omluvu, kdo dluží omluvu jí a toto zpracovávat Zákonem odpuštění. Vyčistit si tímto způsobem pobyt na naší Zemi. Pokud tomuto nebude chtít popřát sluchu, dělejte to za ni."
Ještě bych dodala k té Diamantové vodě. Při každém použití, ať vnitřně nebo jako vnější pomocník- obklad, bych ji prosila o pomoc pro její tělo, aby zase fungovalo v souladu s Božím plánem jejího života.

Hodně síly Vám přeje M.
Dodatek od Milady:
ten kávový nálev povzbuzuje játra k lepší činnosti čili k účinnější detoxikaci těla.
Pozor, má to být nálev a ne tu kávu vypít! Je dobré uvařit kávu večer předešlý den, scedit, dát na noc do chladničky a na druhý den slít pouze čistý vývar, na dně bývá ještě hodně usazeniny, která by mohla dráždit tlusté střevo. Slitý vývar ohřát na teplotu těla a aplikovat do konečníku.
Někteří léčitelé v Americe toto používají u těžkých případů onemocnění rakovinou, protože bolesti u těchto pacientů bývají způsobeny zahlcením krevního oběhu toxiny. Nemocní pak nemusí užívat léky proti bolestem, které stejně ve finálních stadiích nezabírají. Nepoužívat večer, narušil by se spánek, člověk by byl příliš čilý a nemohl by usnout.
Možná by mamince pomohl nějaký přípravek na podporu činnosti jater, třeba tinktura z ostropestřece. Játra mimo jiné mají na starosti produkci některých trávicích enzymů a pokud má maminka dlouhodobě průjem, mohlo by to signalizovat, že potrava, která přichází do střev, není dostatečně strávená, dráždí sliznici tenkého střeva, a to se snaží tohoto dráždivého činitele zbavit pomocí průjmu.

Zaklínání

24. července 2008 v 0:08 | MUDr.T.Rosinský CSc.: Energoinformační systém člověka |  Moudrosti od různých autorů
Specifické varianty zaklínání v jiných kulturách:
Sem lze zařadit mnohokrát popsanou, i když mnohdy nekorektně, trestnou praktiku některých původních kmenů Austrálie, tzv. ukázání kostí, což je vlastně kolektivní zaklínání vykonané po
rozhodnutí soudního tribunálu jako trest za závažný zločin dle jejich zvykového práva. V seriozní literatuře není tento právně-trestní institut, prý vykonávaný občas i v současnosti, podrobněji rozebrán a nebudu se jím blíže zaobírat, protože jsme se s konkrétním případem poškození nesetkali (jelikož je prý na 100 % smrtelný, asi by se to ani nedalo). V mnohých náboženstvích v Asii, Africe, Karibské oblasti i Oceánii jsou chrámy a obdobné rituální posvátné místa chráněna před nevhodným chováním návštěvníků, především cizinců, neboť domácí se tak svatokrádežně nechovají, a to tak, že strážci ví, jak výtržníka potrestat právě použitím zaklínání. Podobně je nebezpečné z nevědomosti a evropanské povýšenosti narušit lidové rituály a zvyky. O neblahých až smrtelných následcích takového počínání Evropanů a Severoameričanů (typických svým zcela neodůvodněným povýšenectvím vůči jiným kulturám) jsou k dispozici podrobné referáty poškozených i terapeutů. Shodné případy jako je následující příklad hlásili i terapeuti ze zahraničí, i se stejným výsledkem.

Příklad na ilustraci:
Manželský pár z Německa byl na turistické cestě po jižní Asii, kromě jiného navštívili i Malajsii. Tam v rámci potulek jen oni dva navštívili nějaký chrám na venkově, kde vešli i do místnosti, kam neměli přístup kromě kněze ani místní. Strážce chrámu je vyháněl a oni se tvářili, že tomu nerozumí, protože obsah té svatyně byl zajímavý; strážce tedy zavolal kněze, asi kahunu, který se je snažil vypoklonkovat, ale oni místo opuštění chrámu dokonce vzali do rukou nějaké sošky, což vyvolalo hněv kahuny a ten prý vyslovil nějakou formuli a přitom ukazoval na ně. Potom odešli a považovali to za žertovné zpestření namáhavé cesty. Po návratu domů, asi pět dní po té příhodě propukly u obou bolesti v celém zažívacím traktu, se zvracením, průjmy a teplotami.
Přirozenou reakcí byla obava z nějaké infekce, vyšetření to však neprokázala a běžná léčba infuzemi nepomáhala. V takovém stavu požádala ta paní o pomoc.
Výsledek diagnostiky byl jednoznačný, šlo o zaklínání zhoubnějšího typu než je běžné v Evropě. Proto jsem kromě úpravného zákroku doporučil paní, která pochopila, co vyvedli, i olitování činu. Její manžel však požádat o pomoc odmítl s tím, že nevěří ani na zaklínání ani na jinou léčbu než v nemocnici. Po dalších deseti dnech byla paní zdravá jen po zavodňovaní a vitamínech, její manžel po 12 dnech od prvních příznaků zemřel na rozvrat metabolizmu.
Oba byli ve středních letech a předtím celkem zdraví.

Bolesti v kolenou a patách

23. července 2008 v 2:17 | Marie Blankytná |  Duchovní příčiny nemocí a duchovní léčba
Při bolestech v kolenou zpravidla zpracováváme téma pokory.
Klečení a pokleknutí , to jsou gesta, kterými se podrobujeme. Dříve se takto uctíval král nebo jiní hodnostáři.
Moderní lidé nemají potřebu dávat pokoru najevo poklekem, protože pokora jako taková mizí. Ideálem je vzpřímený a nepoddajný člověk, který je svým vlastním pánem. I práce, které nás nutily jít na kolena se mechanizují a dělají se v jiné pozici, čili přirozeně přestáváme kolena trénovat. Protože takto máme kolena netrénovaná, dochází často k poranění menisku i při malé námaze. Tyto bolesti poukazují na naši pýchu.
Místo dobrovolné pokory se podrobujeme jenom tehdy, když nás osud dotlačí k pokoře.
Jde o to, abychom se zahloubali do sebe a abychom se lépe poznali.
Meditovat na témata :
Jakou roli v mém životě hraje skromnost ?
Skláním se dobrovolně nebo jenom tehdy, jsem-li k tomu dotlačena?
Pokouším se z něčeho vykroutit?
Mám sklony k tomu, abych se fyzicky šetřila ?
Mám v sobě klid a pohodu?
Nebo je to jen hrané z mé strany ?
Nejsem moc ctižádostivá, uspěchaná ?
Z toho všeho vyplývají také bolesti v patách, protože paty znamenají naše životní postoje.
Budete muset moc přemýšlet o svém životě, přehodnocovat svoje myšlenkové pochody, pozorovat svoje myšlení a měnit negativní postoje na pozitivní postoje.
Kromě toho se podívat na stravu, začít s lehčí a čistější stravou, odlehčit tělu od cukrů, tuků- hlavně, hodně pít, neslazené nápoje bez bublinek, prostě začít si dělat pořádek v životě.
Prohlédněte si svůj dosavadní život, svoje postoje k lidem, zjistěte svoje chyby, nebo chyby jiných a začněte se čistit odpouštěním všech vin jak sobě , tak i jiným.
Přeji Vám hodně síly, poddajnosti, pokory, víry a s tím i návrat ke zdraví. M.

Pozor na sekty

22. července 2008 v 3:54 | MUDr.T.Rosinský CSc.: Energoinformační systém člověka |  Moudrosti od různých autorů
Následující text je výňatek z publikace předního slovenského lékaře, jednoho z nestorů akupunktury, psychotroniky a naturální medicíny, primáře MUDr. Teodora Rosinského, CSc.
Manželé-intelektuálové udržovali dlouholeté přátelské kontakty s jiným podobným manželským párem, i jejich děti školního věku si spolu hrávaly a navštěvovaly se. Tito druzí manželé měli chatu na venkově, kde se obě rodiny často scházely.
Jednou je opět pozvali k návštěvě chaty, s tím, že jejich další přítel, kterého znali zběžně i pozvaní manželé, by měl předvést něco mimořádného. Ukázalo se, že šlo o rozezvučení sady tibetských mís s nějakými mantrami. Nic netušící manželé se najednou stali svědky jakéhosi zasvěcovacího rituálu a až dodatečně pochopili, že jejich přátelé i ten další známý byli členy nějakého společenství, které nebylo přímo buddhistické, ale nějakou synkretickou sektou, a bez jejich souhlasu chtěli do toho zapojit i je. Manžel se vzepřel a zůstal jen nezúčastněným pozorovatelem, paní se však podřídila rituálu ze zvědavosti, včetně nějakých manipulací typu masáží od toho známého, dýchacích a jiných rituálů. Hned potom u ní nastaly jisté vegetativní těžkosti, ale nepřipisovala tomu význam. Po několika dnech se však všechno vystupňovalo, začaly stavy úzkosti, nespavosti a prohlubovala se deprese, objevily se sebevražedné myšlenky
a jednou skoro vyskočila z okna, v poslední chvíli ji zachránil manžel.
Psychofarmaka nezabrala, prošetření skončilo jasným nálezem vodorovného napojení. Jelikož ona sama neměla zájem v kontaktu s tou skupinou pokračovat, bylo možné učinit zákrok na zrušení napojení, což se i stalo. Dostala velmi jasné a přísné instrukce ohledně zákazu jakékoliv i minimální snahy o kontakt s kýmkoliv z té společnosti a odmítnutí jakékoliv jejich snahy o kontakt s ní.
Dodržovala to několik týdnů, oni se neozývali, věděli o jejím stavu a možná cítili spoluzodpovědnost. Ona si však po čase vzpomenula, že jejich děti měly nějaké problémy, a tak celkem bez uvažování vytočila telefonní číslo té druhé paní a informovala se ohledně jejích dětí, rozhovor samozřejmě pokračoval, zmínily i toho známého s tibetskými mísami, dokonce se dohodly na střetnutí jejich dětí. Ještě v ten den se obnovily problémy, nabraly akutní ráz a
následujícího dne se opět objevilo sebevražedné nutkání, které jakž-takž překonala, ale žádala zase pomoc, protože cítila, že by další nutkání už nezvládla. Nález byl obnovený, jakoby pevnější, ale jelikož její postoj byl opět vůči oné společnosti odmítavý, byl možný druhý zákrok. Po něm konečně pochopila, co je to absolutní moratorium na kontakty, a stav zůstává normální už pár let.

Rozvoj vzájemné komunikace

21. července 2008 v 22:18 | http://zlata.dusicka.sweb.cz/ |  Moudrosti od různých autorů
Nová doba sebou nese spoustu změn.
Tento rok se již přehoupl do své druhé poloviny a také máte již spoustu za sebou. Mnozí jsou již unaveni z neustálých problémů, které je potkávají a doufají, že vše už co nejdříve skončí.
Velký vliv na všechno dění má také samotný rok 2008. Tento rok opravdu řeší veškeré vztahové problémy až do jejich nejhlubších problémů a také velkou měrou umazává karmu.
To, co v tomto roce bude vyřešeno, se již nikdy nevrátí a naopak to, co bude neustále odsouváno do pozadí, ať již z různých důvodů, bude ohromnou silou vytaženo na světlo Boží. Není možné utíkat před řešením jakéhokoliv problému nebo situace. Lidé si již uvědomují, že to takto funguje a také to velice silně pociťují. Avšak to, co bude v tomto roce vyřešeno, přinese skvělé výsledky a odměnu pro toho, kdo to zvládne.
Mnoho vztahů bude nyní rozloučeno a ukončeno. Z toho důvodu, že již nevyhovují. Místo nich nastoupí nové, lepší, láskyplnější.
Kolem lidí žijících v souladu s vesmírem, se začíná vytvářet energetická hradba, která časem již neumožní průchod negativních energií, které by jedince stahovaly zpět. Není to natrvalo, a je to z toho důvodu, aby tyto bytosti byly schopny udržet svou dosaženou vibraci a aby mohly pomoci ostatním, kteří ještě mají různé problémy. Tím také dojde k tomu, že vibračně se začnou dorovnávat rozdíly mezi lidmi.
To však neznamená, že ti, kteří zvládají a budou mít energetickou hradbu, zůstanou na místě, bez možnosti postupu. Tak to nebude. Naopak. Oni budou mít poté možnost několikanásobného skoku. V tomto období také někteří silně vnímají energetický stav ostatních a neustále platí možnost dobrovolné energetické podpory jedince ostatním.
Z hlediska zdravotního neustále trvají určité transformační příznaky, obzvláště bolesti kříže a kostí a tlaky v oblastech srdce, hlavy a spousta krčních onemocnění.
V mnohých případech se projeví problémy s komunikací. Vzájemná komunikace mezi lidmi je velice zásadní problém a nyní i do budoucna je na ni kladen největší důraz.
Rozvíjení komunikace povede k odstranění blokád v energetických drahách a probouzení schopností, které se projeví silným produševněním hlasových projevů a také příjemnou intonací. Takové projevy budou celkově vnímány velice pozitivně a lidé, kteří těchto projevů budou dosahovat, budou velice oblíbeni a také následováni ostatními.
Odstraňování energetických blokád je také velice důležité pro zdravotní stav fyzického těla.
Lidé se učí a naučí sami upravovat tok a proudění energie ve svém těle a za několik let budou schopni sami ovlivnit průběh svých onemocnění. To však pouze ti, kteří budou svému rozvoji věnovat mnoho úsilí a snahy.
Nyní tedy je pro vás velice důležité uvědomovat si, co je součástí vašeho života a vás samých. Naučit se vidět projevy příchozích událostí ve vašich životech a hlavně práce sama na sobě. Věřte, že to, že některé věci vidíte, ale nerealizujete je, nevede k žádnému výsledku. Právě jejich realizace bude velmi silnou hybnou silou pro váš život. A pokud cítíte, že byste něco měli udělat, tak na nic nečekejte. Nemějte strach a obavy a věřte, že toto vás velice povznese a posune na cestě vpřed.

Hrubý manžel

21. července 2008 v 2:28 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
Milá paní Marie,
žiji v dnes již prázdném manželství téměř dvacet pět let. Život s mým mužem nikdy nebyl jednoduchý. Vztek, zloba, strach výčitky. Vše jsem zvládala, k tomu tři děti. Myslím že jsem jej měla hodně ráda. Roky šly a vše se horšilo. Reagoval zlobou na každou hloupost. Před čtyřmi roky měl mozkovou encefalitidu a následně mozkovou mrtvici a pak začalo peklo.
Kolik nadávek a zloby jsem si vyslechla jen když jsem se zeptala, zda mě má ještě rád. Více toho psát nebudu, ale je toho dost. Moje srdce pořád doufalo v nějakou změnu, ale postupně se zavřelo. Došla jsem až tam, kde bych naprosto ztratila sebeúctu. Hledala jsem proč. Četla, přemýšlela. Začala odpouštět a posílat vnitřní lásku. Měla jsem pocit, že to vše posílám kameni. Chtěla jsem tedy rozchod.
Nedá se sním komunikovat, vše je absolutně podle něj moje vina. Mám pocit, jako by chtěl, abych ho odprosila a milostivě by mne vzal za služku. Teď jsem ve fázi, kdy si chci s dětmi najít nějaký podnájem, i když peníze nejsou. Ale stejně nerozumím tomu, proč je tak vůči mě zlý a zatvrzelý. Já už dávno se mu snažím vše odpustit a je toho dost a naladit se vůči němu pozitivně, ale skutečně mám pocit , že je proti mě kámen. Budu vděčná za vaše slova.
Děkuji a přeji hodně sil do vaší práce.
Odpověď:

Zdravím paní X. a posílám jí pár slov.
Automatickým písmem přišlo toto povzbuzení.:
"Ano, mohu paní X. říci pár slov.
Do života duše nepřicházejí proto, aby si život protrpěly, ale proto, aby trápení odčinily a žili jako lidé spokojený život. Žádný člověk není nucený žít celý život s člověkem, u kterého nenachází odezvu ke své lásce, když učinil kroky k nápravě "minulého".
Životní těžkosti vedou člověka k síle Ducha, kdy se duše otevírá a přijímá duchovní pomoc, kdy se učí odpouštět a napravovat to, co nestačili nebo neuměli vyřešit a odpustit v
" minulosti".

Pokud už toto udělali a nedošli k žádné odezvě z druhé strany, nikdo je nemůže držet ve vztahu, v němž duše nenachází posilu, pomoc, lásku, porozumění. Pokud má X. dojem, že vše odpustila a vyřešila, že bude odcházet z tohoto svazku v klidu, laskavě, může klidně z tohoto svazku odejít.
Ať prosí duchovní ochránce o pomoc a sílu k rozvázání tohoto karmického svazku."
Pokud jste rozhodnutá ještě udělat něco, co jste neudělala, třeba vyčistit Vaše karmické životy s manželem, abyste se v budoucím věku zase nepotkali a nedostali se do stejného postavení, tak mi napište jméno manžela i dětí.
Myslím, že u něj pohled už nezměníte, ale člověk nikdy neví, alespoň by mohl klidněji přistupovat k rozvodu.
Naučte se ochraňovat si auru před jeho zlobou, čistěte si domácí prostředí, věnujte se každý den po probuzení očistě pomocí Zákona odpuštění, to je pár minut.

Čtěte i úvodní stránky na adrese http://www.marieblankytna.ic.cz
tam najdete také teorii duchovní léčby.
Přeji Vám sílu ke správnému rozhodnutí. M.


Podfuk s cholesterolem

20. července 2008 v 3:15 | http://janoch.borec.cz |  Zdraví


Za obrovský podfuk s cholesterolem může pochybná věda

Opět jedna teorie plná děr se vyklubala za rozšířenou vírou, že "špatný cholesterol" (cholesterol LDL) je hlavní příčinou srdečních chorob, a že léky snižující jeho hladinu mohou chránit proti osudným infarktům.
Léky nazývané "statiny" jsou nejpředpisovanějšími prášky v historii humánní medicíny. V roce 2007 činil celosvětový obrat z jejich prodeje 33 miliard dolarů. Obzvlášť populární jsou samozřejmě v USA, kde je bere na 18 milionů Američanů. Gigantický kšeft… P Mysleli jsme si, že víme jak tyto skvělé léky účinkují. Ale když pak firma Merck/Schering Plough konečně zveřejnila deprimující výsledky klinických zkoušek s lékem Zetia, cholesterol snižující drogou předepsanou zhruba miliónu lidí, nevycházel lékařský svět z údivu.

Primář kardiologického oddělení na Clevelandské klinice Dr. Steven E. Nissen diplomaticky označil zveřejněné výsledky za "šokující". Ukázalo se totiž, že přestože Zetia snižuje hladiny cholesterolu, studie nevykázala žádné znatelné léčebné výsledky. Toto oznámení způsobilo, že se (někteří) lékaři a (některé) sdělovací prostředky (nezávislé na příjmech z farmaceutické reklamy) konečně pustili do zkoumání původu všeobecně přijatého názoru tvrdícího, že "špatný cholesterol" hraje hlavní roli jako příčina srdečních chorob.

Je to tak," říká Dr. Jon Abramson, klinický lektor na Harvardské lékařské fakultě a autor knihy Overdosed America, "že statiny sice vykázaly zřetelný prospěch pro skupinu lidí pod 65 let, kteří už prodělali infarkt nebo ty, kteří trpí cukrovkou. Ale nemáme k dispozici žádné studie dokládající, že tyto léky ochrání i pacienty nad 65 nebo mladší, kteří zatím cukrovkou nebo zjištěnou srdeční chorobu před fatálním infarktem netrpí. Přesto 8 nebo 9 miliónů pacientů patřících do této kategorie pravidelně bere tyto léky. To ovšem znamená, že jsou zbytečně vystavení riziku, které s braním statinů souvisí, riziku jenž může zahrnovat prudké bolesti svalů, ztráty paměti a sexuální dysfunkci."

Nakonec, a to je přímo omračující, se ukazuje, že nemáme žádný jednoznačný důkaz toho, že statiny snižováním hladin cholesterolu vůbec nějak pomáhají první skupině. Je sice pravdou, že se jim daří snížit cholesterol, ale mnozí výzkumníci už vůbec nejsou přesvědčeni, že by to pacientům nějak pomáhalo vyhnout se dalšímu infarktu. Nyní se jeví jako pravděpodobnější, že pouze redukují záněty. Jinými slovy, tyto velmi drahé léky, jak se zdá, účinkují jako prostý aspirin.Existenční potíže a velký strach

19. července 2008 v 2:07 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
Před čtyřmi roky se mi zhroutilo naprosto všechno. Uvědomila jsem si, že jsem zůstala na světě naprosto sama. Bez rodičů, sourozenců, příbuzných, přátel.
Nejhorší je, že trpím hrozným strachem. Mít nad sebou šéfa, který mi bude poroučet, to bych nezvládla. Takže vůbec nevím, jak se uživím.
Odpověď:
Přeji pěkné nedělní odpoledne.
První část odpovědi je psána pomocí automatického písma, další část bude můj názor.
" Ano, jsem zde a mohu říci svůj názor, pokud jej paní bude chtít přijmout.
Trpí tím problémem, že nedokáže srovnat svoje kroky s realitou života. Není vnitřně připravena nést život podle svých představ. Aby mohla stát na vedoucím místě, musí napřed znát, co v ní samotné je, co je skryto v jejích energiích, ale nejenom to, měla by znát také city a postoje svých podřízených, umět se s nimi sžít, umět se vcítit do potřeb jiných a nejen svých a tomuto všemu se ona brání.
Především by si měla uvědomit svoje klady a zápory .
Neměla by tedy trvat na vlastním podnikání, protože nemá v sobě vnitřní svobodu, pohodu, harmonii, které by ji vedly k úspěchům. Nedovede správně reagovat, zaujímat správné postoje, má negativní smýšlení a přitahuje stejnou odezvu- neúspěchy.
Neměla by pracovat tam, kde vše záleží na jejím úsudku, na jejích reakcích, toto by měla přenechat těm, kteří cítí svoji vnitřní harmonii, jsou tedy vnitřně silní.
Měla by přistoupit na kompromis - nechtít za každou cenu " velet" ,ale učit se poslouchat také jiné, ponechat odpovědnost jiným a začít se pravidelně věnovat sama sobě. Najít na sebe čas - začít pravidelně cvičit takové cvičení, které spojuje potřeby těla fyzického a potřeby duše.
Zamyslet se nad svou stravou, nad svým myšlením, začít se učit správně meditovat, pracovat na svých čakrách a jemných tělech aury. Musí konečně přijmout do života i Smrt jako nedílnou součást života. Duše se potřebuje vzbudit k víře, naději i lásce. Odmítáte jí k tomu dát prostor.
Vaše vnitřní svoboda má větší cenu než Vaše podnikání, protože k úspěšnému podnikání je třeba vnitřní vyrovnanost.
Strach je spojen s prvotním strachem ze smrti a v současnosti to má spojeno se strachem po smrti rodičů. Začněte se modlit a proste Vaše ochránce o pomoc pro duše rodičů, aby našly posmrtný klid, aby došly obě do náruče Světla tam, kde je domov čistých duší.
ABY MĚLY ŠANCI V NÁRUČI sVĚTLA A lÁSKY VYČISTIT SVOJE ENERGIE A DOSTAT TAK ŠANCI K NOVÉMU ZRODU.Odpusťte jim to, že Vás opustili / rodiče/, vyčistěte tímto odpuštěním všechny nesrovnalosti, ke kterým určitě během společného života došlo. Poproste je také o odpuštění pro sebe.
Je velmi důležité, abyste v sobě zpracovala svoje postoje k rodičům i manželovi.
Odpouštějte a zase odpouštějte jim i sobě. Tím se začnete osvobozovat".
Tady automatické písmo skončilo.
Pokračuji svými vlastními slovy a navazuji na automatické písmo, z něhož vycházím.
Každé ráno při vstávání prosím kromě jiného o to, abych měla sílu přijímat životní úděl, abych dokázala rozlišit přicházející události na podstatné a nepodstatné, tyto druhé aby mne netrápily, a podstatné abych dokázala rozdělit na řešitelné a neřešitelné. Z mého pohledu neřešitelné abych přijímala bez reptání a se smířením.
K těm řešitelným abych nacházela správná řešení.
Z tohoto pohledu se Vaše starosti dají rozdělit na dvě skupiny.
Do těch pro nás neřešitelných musíme zařadit smrt, protože s tou nemůžeme diskutovat a poslat ji pryč. Tu musíme přijmout do života, ona se neptá , zda ji chceme nebo nechceme. s tou se musíme jenom smířit. Je to psáno i v autoomatickém psaní, sem patří smrt Vašich rodičů. Toto musíme přijmout bez výčitek a reptání. Důstojně se rozloučit, oplakat,oželet, odpustit vše, co se během života přihodilo a jít dále.
Pokud tento postoj nedokážeme přijmout, ztěžujeme duším jejich odchod tam, kam se mají odebrat a velmi tím škodíme i své dušičce.
Najděte si na blogu články o smrti a správném přístupu z naší strany a zbavte se strachu ze smrti. Kdo se bojí smrti, ten neprožije svůj život s plným nasazením, nedokáže otevřít všechno , co v sobě má, čeho by mohl dosáhnout, nevyužije potenciál do něj vložený. Přemýšlí v negativních energiích, je potřeba pracovat na změně myšlení. Přečtěte si třeba knížku - Eckhard Tolle- Moc přítomného okamžiku.
Další je spojeno s problémy v manželství. Také jsem tak žila. Oznámit ukončení vztahu a vykonat to, to jsou dvě rozdílné věci. Uražená ješitnost mužů není pro společný život dobrá.
Zamýšlela jste se nad duchovním řešením Vašeho vztahu ? Nad tím, co Vám možná vrací "jako dluh" z minula? Proč se tak chová ? Co z dávné minulosti se asi dostalo do současnosti? Co jste kdysi nestačili vyřešit ? Proč jste se dostali k sobě teď a co máte řešit ? Jaké máte karmické životy? Jste připravená na to, meditační cestou řešit to, co se případně dovíte? Protože chtít to vědět ze zvědavosti a nic s tím neudělat , to by mohlo znamenat ještě další zhoršení. Na toto řešení se musíme naučit meditovat a tak všechno rozpustit Světlem. Potom byste se začali chovat jinak.
Najděte si o přípravě na meditace - na blogu - učte se to, připravujte se na toto řešení. Najděte si tam návrhy Zákona odpuštění s archanděly Michaelem a Rafaelem, zkuste si to.
Ještě mne napadá, zkusila jste se účastnit nějakého sezení rodinných konstelací? Vím, že tam nemusí být nutně všichni, jichž se to týká, stačilo by, kdybyste se účastnila sama. Poradenskou činnost těchto léčitelů najdete na internetu.
Další kámen úrazu je v tom, co píšete v závěru dopisu - nezvládla bych mít nad sebou šéfa.......Myslím si, že všechny životní neúspěchy a karamboly Vás směřují právě sem .
Naučit se být pokornější k životu , k Vesmíru, k lidem, vedou Vás k respektu k jiným lidem.
Člověk, který je sám pokorný, uznalý, láskyplný, lásku kolem sebe šíří- ten lidi přitahuje, od toho se neodvracejí. Potom dokáže být úspěšný i v podnikání, protože těmito vlastnostmi získá i sílu i vyrovnanost i harmonii. Vyrovná sílu Ducha i těla.
Naučte se mít sebe ráda, nechejte se někým zaměstnat, získáte tím čas , který potřebujete na svoje sebezdokonalování a učte se v tomto čase duchovním naukám. Podnětů k této práci najdete všude dost. I u nás.
Pokud se dostanete do takového rozpoložení, že budete chtít duchovně vyčistit Vaše karmické životy, napište mi jména rodičů, manžela i dalšího muže.
Přeji Vám sílu k této dlouhé, ale úspěšné cestě. M.


Cesta ke štěstí

18. července 2008 v 5:00 | neznámý |  Moudrosti od různých autorů
Jeden 92-ti letý malý, starý člověk se pěkně učesal, oholil, oblékl a ráno v 8 hodin odešel do Domova pro seniory. Jeho 70-ti letá manželka nedávno zemřela, proto cítí, že musí opustit svůj domov.
V Domově pro seniory čeká na chodbě, usměje se na nás, když mu říkáme, že má připravený pokoj.
Přitom, jak jdeme k výtahu, v krátkosti mu řeknu, jaký je jeho malý pokoj. Vyprávím mu, jakou barvu má záclona a jakou barvu má přikrývka na postel.
"Velmi se mi líbí," rozzářily se mu oči jako malému chlapečkovi, který dostane v životě první vlastní pokoj.
"Milý Michale, ještě jste ani neviděl svůj pokoj, počkejte ještě chvíli."
"To nevadí," říká. "Štěstí nezávisí na množství věcí. Štěstí si nezávisle vybírám. To, že se mi pokoj líbí - ano nebo ne, to nezávisí na nábytku nebo na doplňcích, ale závisí na tom, jak já to chci vidět. Já jsem si to už rozhodl ve své hlavě, že pokoj se mi bude líbit. Svoje rozhodnutí každé ráno se vstáváním potvrzuji. Rozhodnout se mohu i tak, že svůj den strávím v posteli a budu počítat, kolik orgánů mi v těle nefunguje, které části těla mě bolí anebo děkovat nebesům za orgány v mém těle, které ještě dobře fungují. Každý den je jako dáreček, když umím otevřít oči, na nový den se koncentrovat, na pěkné vzpomínky, které jsem během svého života nashromáždil. Stáří je jako bankovní konto. Vybereš si to, co jsi tam nashromáždil.
Proto moje rada je: hodně, hodně radosti a pěkného odkládej stranou na vzpomínkové bankovní konto. Děkuji Ti, že jsi se přičinil něčím pěkným do mého bankovního konta, děkuji Bohu, že ještě dále mohu odkládat."
Vzpomeň si na tyto obyčejné body, které ti zaručí, abys byl šťastný:
1. Osvoboď se od nenávisti
2. Osvoboď se od zbytečných starostí
3. Žij obyčejně
4. Dávej více
5. Čekej méně

Léčivé účinky česneku

17. července 2008 v 5:00 | Dr.V.Vojtíšek, Masarykova univerzita Brno |  Zdraví
Česnek povzbuzuje imunitní buňky k rychlejšímu dělení a větší aktivitě. Má protibakteriální účinky a po staletí se používá jako lék proti rýmě, zánětu v krku, dýchacích potížích a napomáhá vykašlávání. Snižuje hladinu cholesterolu v krvi, snižuje vysoký krevní tlak a podporuje volný průtok krve v cévách. Snižuje též hladinu cukru v krvi.
Měl by se užívat aspoň jeden strouček denně. Účinek každodenního užívání 1 - 2 stroučků denně na zdravotní stav srdce se projeví po několika týdnech.

Vzkaz pro všechny

16. července 2008 v 4:00 | I. Sedláčková |  Práce s vyššími těly
Vždy si pamatuj, že všechny cesty vedou ke Mně. Některé mohou být více spletité a klikaté než jiné. Některé se ti mohou zdát podivné nebo dokonce pro tebe zbytečné, ale nenech se tím znepokojit.
Prostě nech každou duši, aby našla svou vlastní cestu a sledovala ji, a ty najdi tu svou.
Nezáleží na tom, jak odlišná se ti může jevit. Věz,že nakonec všichni dosáhnete téhož cíle: vytvoření jednoty se Mnou.
Existuje přímá a úzká cesta, která vede přímo ke Mně, ale mnohým duším se jeví příliš jednoduchá a přímočará a nemohou pochopit, že by mohla vést ke Mně.
Místo toho volí mnohem obtí
žnější a spletitou cestu a domnívají se, že sebeobětováním a utrpením získají větší zásluhu. Všechno jejich usilování je docela zbytečné, ale lidské bytosti mají svobodnou vůli, a jsou tedy zcela svobodné, aby si zvolily tu cestu, kterou si přejí.
Žij tedy a nech žít a nebuď kritický ke svým bližním.

Zatmění Slunce 1.srpna 2008

15. července 2008 v 1:33 | http://www.astro.cz |  Moudrosti od různých autorů
Z našeho území budeme moci pozorovat přibližně 24 % sluneční zákryt. Čím budete na území ČR severněji a východněji, tím větší zatmění spatříte (velikost zatmění se však liší jen v řádech desetin procenta). Údaje v SELČ.
2008.08.01 - postup zatmeniMěstoZačátekStředKonecVelikost
Praha10:50:2311:40:2112:31:0623,6%
České Budějovice10:53:3511:40:5812:29:0420,4%
Karlovy Vary10:48:3111:37:4112:27:4823,0%
Brno10:54:5411:44:3912:34:5822,7%
Ostrava10:54:4611:47:0212:39:4225,6%
Časy pro další větší města v ČR najdete zde (pdf).

Fakta:
  • Zatmění Slunce proběhne v ČR dne 1. srpna zhruba od 11:50 do 12:40
  • Sluneční kotouč bude u nás zakryt zhruba z 25%
  • Úplné zatmění spatří lidé v úzkém a dlouhém páse, který prochází např. Ruskem a Čínou
  • Další zatmění Slunce pozorovatelné z území ČR nastane v úterý 4. ledna 2011 (zákryt cca z 80%)