Srpen 2008

Motto pro 31.srpna

31. srpna 2008 v 6:14 | Marie Blankytná |  Motto dne
Prudká povaha letí, ale ne tak daleko jako modlitby a andělé.

Cesta k naplnění našich tužeb

31. srpna 2008 v 3:57 | Rhonda Byrne: The Secret |  Moudrosti od různých autorů
Zkratkou k naplnění vašich tužeb je vidět své touhy jako absolutní skutečnost.
Vaše síla je ve vašich myšlenkách, proto si jí buďte vědomi.
Zbavte se těžkostí z minulosti, nedejte na kulturní kódy a společenské mínění. Jedině vy sami můžete tvořit život, jaký si zasloužíte.
Je vám k dispozici nekonečná nabídka myšlenek. Veškeré vědění, všechny objevy a vynálezy existují v univerzální mysli jako možnosti, které čekají na to, až je z ní lidská mysl získá.
Jste duchovní bytostí. Jste energie a energie nemůže být stvořena ani zničena - jen mění formu. Proto je tu vaše čistá podstata odjakživa a bude navždy.
Vesmír vzniká z myšlenky. Jste tvůrci nejen vlastního osudu, ale i Vesmíru.
Všechno je energie. Vy jste energetickým magnetem a tak vše, po čem toužíte, elektricky nabíjíte a přitahujete k sobě a zároveň elektricky nabíjíte sebe a přitahujete se ke všemu, co chcete.
Mnoho lidí má pocit, že jsou v životě obětí, a často poukazují na události v minulosti - třeba vyrůstali s rodičem, který se choval hrubě, či v disfunkční rodině. Většina psychologů prohlašuje, že kolem 85% rodin je disfunkčních, a tak najednou nejste až tak unikátní. Nějaký příběh má v určité podobě každý. Podstatnou otázkou je, co budete dělat nyní. Co si teď vyberete? Protože buď se můžete zaměřit na minulost, nebo na to, po čem toužíte. A když se lidé začnou zaměřovat na to, co chtějí, tak to, co nechtějí , se vytratí a to, co chtějí, se rozšíří a ostatní vymizí.
Člověk, který upne svou mysl na stinnou stránku života, který neustále prožívá rány osudu a zklamání z minulosti, se tím modlí za podobné neštěstí a zklamání do budoucnosti. Pokud nebudete vidět do budoucna nic jiného než smůlu, modlíte se za ni a určitě vás stihne.
Pokud si zpětně projdete svůj život a zaměříte se na těžkosti z minulosti, přivedete k sobě složitější situace. Nechte je všechny plavat, ať už jsou jakékoli. Udělejte to pro sebe. Pokud chováte vůči někomu zášť nebo jej obviňujete za cokoli z minulosti, jen si tím ubližujtete. Jen vy sami jste tím, kdo může tvořit život, který si zasloužíte. Když se záměrně soustředíte na to, po čem toužíte, když začnete vyzařovat dobré pocity, zákon přitažlivosti bude reagovat. Musíte jen začít, a když začnete, pak se budou dít neuvěřitelné věci.
Na vlastním životě a na životě jiných jsem zjistila, že o sobě nesmýšlíme dobře, ani sebe sama zcela nemilujeme. Neláska k sobě samému nám může bránit, abychom získali to, po čem toužíme. Když nemáme rádi sami sebe, doslova tím od sebe vše odstrkujeme. Vše, po čem toužíme, a může to být cokoli, je motivováno láskou. Jde o to, zakoušet pocity lásky z toho, že máme mládí, peníze, ideálního partnera, práci, postavu nebo zdraví. Abychom to, co milujeme, přitáhli, musíme vysílat lásku a vše se okamžitě objeví. Háček je v tom, že pokud chcete vysílat nejvyšší frekvenci lásky, musíme mít rádi sebe sama, což může být pro mnoho lidí obtížné.
Abyste mohli sami sebe plně milovat, musíte se zaměřit na svou novou dimenzi. Musíte se zaměřit na přítomnost uvnitř sebe. Na chvíli se tiše posaďte. Zaměřte se na pocit přítomnosti života, který ve vás je. Když se zaměříte na přítomnost uvnitř, začne se vám odkrývat. Je to pocit čisté lásky a dokonalého štěstí, a právě to je dokonalost. Tato přítomnost je vaší dokonalostí. Tato přítomnost představuje vaše skutečné já. Když se zaměříte na tuto přítomnost, když ji budete pocitově vnímat, milovat a chválit, tehdy budete plně milovat sebe sama - a je dost možné, že poprvé v životě.
Kdykoli se na sebe podíváte kritickýma očima, přepněte okamžitě své zaměření na přítomnost uvnitř a ihned se vám ukáže její dokonalost. Když to uděláte, veškeré nedokonalosti, které se ve vašem životě projevily, zmizí, protože nedokonalosti nemohou ve světle přítomnosti existovat.
Absolutní pravda je, že JÁ je dokonalé a úplné. Skutečné JÁ je duchovní, a proto nikdy nemůže být méně než dokonalé.

Motto pro 30.srpna

30. srpna 2008 v 6:12 | Marie Blankytná |  Motto dne
Dobře vykonaná denní práce, pot, výzva těžkého úkolu, dobře odvedená práce.
Dokonce ani andělé nemusí znát radost, jakou zná osoba, která se jednoduše pustí do svého úkolu a s uspokojením ho ukončí.

Jdu člověku vstříc

30. srpna 2008 v 0:50 | Hana Hájková: Všechno je jinak |  Moudrosti od různých autorů
Slova Kristova:
Jsem tady a jdu člověku vstříc, jen tak bez hmotných darů, se srdcem čisté lásky, myslí naplněnou světlem a moudrostí. Nepožaduji ani nevnucuji, nekladu žádné pdomínky, nepřesvědčuji o čem člověk přesvědčen již jest. Přináším vysvětlení způsobem vám blízkým a přirozeným - pokládám k vaším nohám dary tak, jak je Slunce dává Zemi. TAk jako Slunce svými hřejivými paprsky přivádí k životu vše, co je v přírodě, tedy i člověka, neboť i on je součástí přírody, tak i já přivádím k životu přirozenost - jediným tvorem žijícím na Zemi, který ji ztratil, je člověk - to je Poselství, které přináším.
Naprosto volnou, nenásilnou cestou vedu svou přítomností lidstvo k výšinám Světla, k Boží lásce. Nekladu žádné podmínky. Respektuji každou volbu. Svobodná vůle zůstává nedotčena. Jsem živým úkazem toho, co nového se rodí ve vás. Jsem celým oceánem nikoli kapkou v něm. Ve jménu této pravdy přicházím učinit to, co učiněno být má tak, aby pravda byla pochopena - učení lásky přijato.
Postupně, jak se mění vaše myšlení a vnímání, mění se i zákonitosti národů i celé planety Země. Ke změnám nedochází pouze na vaší Zemi, ale v celém Vesmíru. Máte za sebou veliký kus cesty a ne kratší je před vámi. Každá doba pozvedá lidskou rasu do jiné úrovně myšlení a jednou z nich je i oproštění od ortodoxního náboženství, z jehož sevření se někteří jedinci nevymanili dodnes.
Neuchovávejte v sobě zvyky, které vám mimo hrůzy a strachu nemohou nic poskytnout. Vzpomínky minulosti nechte minulosti a nevyvolávejte představy ani pocity z ní vzešlé.
Nejste o nic víc svobodnější než před pěti sty lety. Jste jen chytřejší, vynalézavější a tím i chtivější. Každá doba, kterou procházíte, zanechává stopy bolesti, strachu a utrpení, které se vrství. Vaši předkové vám předali své strachy, k nimž jste přidali ty své. Nejsou vaše, a přesto se jich nechcete vzdát. Nesete je v sobě, chcete s nimi kráčet dál, sami vidíte, že to není snadná cesta.
Dokud se nezbavíte strachu z nedostatku, slinu odporu a hořkosti pocítíte, ať vstoupíte do jakékoli strany a vyznáváte jakoukoli víru. Strach z nedostatku lásky, úcty, bezpečí, odvahy, sebevědomí, ale i peněz a majetku, který je vaším společníkem dnem i nocí, budete pociťovat do té doby, dokud se nerozhodnete s ním skoncovat.
NAbízí se vám možnost napít se z průzračné studánky, tak už se nesklánějte nad tou špinavou louží, z níž už tak dlouho pijete.
Nesnesitelné utrpení a bída pomohly změnit myšlení lidí. V čele tohoto velikého zvratu stálo mnoho duchovně vyspělých bytostí, ne jinak je i v tomto čase. Duchovně vyspělých lidí přibývá tak, jak si doba žádá.
Každou myšlenkou sami sobě udáváte směr, a tím také jdete.
Láska není na objednávku, neohlašuje svůj příchod, vstupuje bez vyzvání.
Nedám se vám ve známost ničím mimořádným, žádným zvláštním projevem, jejž zázrakem nazýváte. Je mnoho obrazů s tváří Ježíše Krista, ale neexistuje jediný, kterému bych se podobal. Není malíře, pod jehož rukou by mohl vzniknout obraz mé nynější podoby. Musel by umět namalovat takovou tvář, v níž je možno spatřit všechny tváře světa. Nikdo a nic nemůže zachytit mou tvář, tu lze spatřit v očích kohokoliv z vás - v dítěti, ženě, muži či starci. Všechno je jiné, protože i vy jste jiní. Vámi dosažené vědomosti vám umožňují pochopit mnohem více, než lidem žijícím před dvěma tisíci lety.
Setkávám se s vámi se všemi v jediném okamžiku, v němž máte možnost mne poznat. Nezáleží na tom, na kterém z kontinentů se právě nacházíte. V jedné hodině mohu rozmlouvat s celým lidstvem a hledět každému z vás do očí.
Ten, kdo dokáže rozmlouvat na úrovni srdce, ten mi dobře rozumí. Ten ví, kdy a jak se naše oči setkají, ten ví, že kohokoli se dotknu, ten pocítí dosud nepoznanou lásku ve svém srdci, způsobující změnu pohledu, a tím i přístup ke každé bytosti, k celému tvorstvu, k celé planetě Zemi. A zároveň záleží jen na něm, zda v sobě dokáže udržet tento stav blaženosti a setrvat i nadále v pocitu plném lásky a víry v dobro nebo zda se navrátí zpět do své cely, do otroctví.
Nemějte strach ani dychtivě neočekávejte, že bez vyzvání či svolení vstoupím do vašeho života. Já dobře vím, kdo se vzpírá a kdo se otevírá Boží lásce. Přistupuji ke každému tak, jak je mi dovoleno, s velkou ohleduplností a s jemností vkládám do jeho srdce klid a mír, jenž vede k poznání nepoznaného.
Nejsem neviditelný, jsem jen nespatřitelný pro toho z vás, kdo nedokáže milovat bez očekávání a kladení podmínek. Rozhlédni se kolem sebe ty, který pročítáš tyto řádky, přilož si ruku na srdce a řekni: "Ano, já jsem bytost, která miluje druhého jako sebe samého. Mám úctu k sobě i k ostatním. Dokážu se podělit o poslední sousto. Za svou lásku ničeho nežádám. Jsem šťasten, že mohu milovat. Nežádám o lásku, neboť jsem láska."
Vím, a tak se neptám, jak je ti po těchto pár větách, směřujících k tobě, člověče milý. Polož si nyní otázku a odpověz tak, jak nejúpřimněji dovedeš. "Jsem takovým člověkem?" Pokud tvá odpověď zní ano, pak můžeš říci, že jsi mne spatřil.
Není snadné zbavit se ostnů, zabodnutých hluboko do srdce i mysli. Pomohu vám získat trpělivost a sílu, potřebnou k jejich odstranění, což lze jen s vaší pomocí. Mnohé věci přehodnotíte, zejména dosavadní vztahy. Dokážete přijmout každého jako sobě rovného, tedy i mne. Poznáte ve mně přítele, jehož nelze zradit ani ukřižovat, jen milovat, protože budete vědět, co znamená úcta, láska, svoboda, čestnost i naprostá otevřenost, to je přátelství, které k vám chovám.
Nemá pražádný smysl v tuto chvíli se vracet k dávné minulosti, týkající se mého ukřižování. Shrnu vše do jedné zcela jednoduché věty:
Lásku nelze ukřižovat, ani mne nalézt v jesličkách ve chlévě.
Vnímejte jeden druhého, dívejte se častěji jeden druhému do očí. Může se stát, že v nich zachytíte jiskru Boží. Tehdy se na nic neptejte, obejměte se, projevte si úctu a radost nad tím setkáním, nad tím, že jste spatřili svou přirozenost, že jste se v ní poznali. Tato láskyplná jiskra je věčná, nemění se, prozáří nejen tvé srdce, ale každého, kdo bude schopen unést tuto Boží čistotu. S tímto světlem v oku nemůžeš nikdy zabloudit, vždy tě vyvede z nebezpečí bez jediného šrámu na těle či duši.
Takto procházím světem také já, nesmrtelný, a tím nezranitelný. Jsem tady s vámi, živ a zdráv, abych vám připomenul, že jste syny a dcerami jednoho Boha - Lásky - Nejvyšší inteligence.

Motto pro 29.srpna

29. srpna 2008 v 6:06 | Marie Blankytná |  Motto dne
Andělé přicházejí pomoci uspokojit hlad, který máme po lásce.

Jak pomoci světu

29. srpna 2008 v 0:09 | Rhonda Byrne: The Secret |  Moudrosti od různých autorů
Světu nemůžete pomoci tím, že se zaměříte na vše negativní. Jakmile se zaměříte na negativní události světa, nejenže k nim ještě další přidáte, ale také přivedete víc negativních věcí do svého života.
Čemu se vzpíráte, to přitahujete, neboť se na to svými emocemi silně zaměřujete. Abyste něco změnili, vstupte do svého nitra a myšlenkami a pocity vysílejte nový signál. Místo soustředění na problémy světa věnujte svou pozornost a energii důvěře, lásce, hojnosti, vzdělání a míru.
Chvalte a žehnejte všemu na světě. Odstraníte tak negativitu a disharmonii a dostanete se na nejvyšší frekvenci, kterou je láska.
Matka Tereza byla úžasná žena. Prohlásila:
"Nikdy se nezúčastním protiválečného shromáždění. Pokud bude mírové, pozvěte mě."
Věděla proč. Všimněte si, co ve světě dokázala.
Pokud jste tedy proti válce, buďte místo toho pro mír. Pokud jste proti hladomoru, buďte pro to, aby lidé měli hojnost jídla. Jste-li proti určitému politikovi, buďte pro jeho oponenta. Často se volby nakloní ve prospěch osoby, proti které lidé stojí, protože dotyčná osoba dostává veškerou energii a pozornost.
Lidé mají tendenci dívat se na věci, které chtějí, a říkat :"Ano, líbí se mi to, chci to." Dívají se však i na věci, které nechtějí, a věnují právě tolik energie, ne-li víc, myšlence, že je mohou potlačit, eliminovat, zlikvidovat.
V naší společnosti jsme se spokojili s bojem proti něčemu. Bojujeme proti rakovině, chudobě, válce, drogám, terorismu, násilí. Máme sklon bojovat proti všemu, co nechceme, což v podstatě vytváří více boje.
Cokoli, na co se zaměřujeme, vytváříme. Pokud jsme opravdu rozhněvaní, s někým ve vleklém sporu nebo s někým bojujeme či trpíme, dodáváme tomu svou energii. Usilujeme o to a tím vytváříme odpor.
Protiválečné hnutí jen vytváří další války. Protidrogové hnutí ve skutečnosti vytvořilo více drog. Protože se zaměřujeme na to, co nechceme.
Lidé věří, že pokud chceme něco skutečně eliminovat, musíme se na to zaměřit. Jaký to dává smysl, když do daného problému investujeme veškerou energii, místo toho, abychom se zaměřili na důvěru, lásku, život v hojnosti, vzdělání nebo mír?
Odpor k čemukoli je jako zkoušet změnit vnější obrazy poté, co byly odeslány. Je to marná snaha. Musíte vejít dovnitř a vyslat nový signál svými myšlenkami a pocity, abyste vytvořili obrazy nové.
Jakmile vzdorujete tomu, co se dostavilo, přidáváte energii a sílu těm představám, které se vám nelíbí, a zběsilým tempem ji umocňujete. Událost nebo okolnosti mohou jen narůst do větších rozměrů, protože takový je zákon Vesmíru. Kdybychom z nich naši mysl odpojili a zaměřili se místo toho na lásku, nemohla by ona událost existovat. Vypařila by se a zmizela.

Motto pro 28.srpna

28. srpna 2008 v 6:09 | Marie Blankytná |  Motto dne
Andělé nám nedávají život, ale pomáhají nám ho co nejvíce využít.
Andělé nás nemilují nejvíc, ale pomáhají nám naučit se milovat.

Jak se stavět k životním událostem

28. srpna 2008 v 3:45 | Hana Hájková: Všechno je jinak |  Moudrosti od různých autorů
Ve Vesmíru panuje pevný řád a dochází v něm k podobným přechodům, které ovlivňují život na všech planetách - Země není výjimkou. A k tomuto přechodu právě dochází.
Mnohým z nás z daleka ještě nedochází, co se to vlastně děje. Zaznamenáváme určitý zmatek v sobě, ve svých rodinách a i v celé společnosti.
Máme plná ústa slov vyjadřujících nespokojenost nad tím vším, čím procházíme. Nevíme a ani nechceme připustit, že si tento tlak způsobujeme sami. Daleko bližší nám je obviňovat ostatní.
Začít však se vším u sebe, učit se brát věci takové, jaké jsou, se nám říká podstatně snadněji, než se do vlastního života uvádí.
Má-li člověk přijmout věci nepříjemné s klidem a mírem, je nutné ten klid a mír v sobě mít. Nám však působí potíže nalézt jej ve chvíli, kdy je ho nejvíce zapotřebí.
Dokážeme zachovat klid, když se nás událost takzvaně netýká, v opačném případě je oheň na střeše, do kterého ještě přiléváme oleje, abychom jeho životnost prodloužili a tím i své trápení. Udržujeme se v bolesti a utrpení, abychom vyvolávali ve svém okolí soucit a pozornost. Považujeme se za oběti, kterými se stáváme díky svému stále se opakujícímu tvrzení.
Ten klid mír je v každé bytosti, není třeba jej hledat, zcela stačí si jej uvědomovat - vypozorovat. Ať svým chováním vyvoláme jakoukoli situaci, je nutné stát se pouhým divákem - pozorovatelem, nikoli činitelem.
Člověk plný zloby a pomstychtivosti rozsévá zase jen zlo a nenávist. Pokud v něm tyto emocionální prvky přetrvávají, nemůže dosáhnout klidu.
Chce-li poskytnout druhým Světlo, musí ho sám v sobě spatřit.
Mohu pomoci jen tomu Světlo rozžehnout, kdo je připraven jeho záři přijmout a připraven je vždy ten, kdo se rozhodl, přestože v jeho mysli je usazen opačný názor.
Je nesmírně důležité dívat se na události očima vnitřního světa.
Vnitřním okem lze spatřit jednotu, kterou fyzické oko neobsáhne a rozum nepojme.
Zdání, že se věci nedějí tak, jak si přejete, vás uvádí do slepé uličky, ze které se snažíte vyjít. Pocit, že jdete špatně, vám nedovoluje pokračovat ve vámi vyvolené cestě. Nenechte se proto vyvést z míry pocitem, že jsou věci horší než jsou - nejsou horší a nejsou lepší.
Z každé sítě se můžete vymotat, když sebou nebudete zmateně házet.
Kde panuje zmatek, strach a nedostatek lásky, tam se věru těžko vstupuje se slovy
 • ber věci takové, jaké jsou, tak jak přicházejí
 • buď vděčný za každou situaci, kterou zažíváš, neboť tě vede k Poznání, a to zase k pochopení
 • každá zkušenost přináší důležitou informaci o směru tvé cesty
 • čeho se nejvíc bojíš, to přitahuješ!
 • vše se děje v pravou chvíli
 • čas vyléčí každou bolest
Když se člověk dostane do situace, ze které nevidí východiska, nechce nic podobného slyšet, chce znát řešení, které ho vyvede z nepříjemné situace, z pocitů plných úzkosti, strachu a smutku. V tom daném okamžiku zůstává hluchý k moudrostem i zvěstem, jež z dané situace plynou, nechce slyšet, že prochází určitou událostí pro jeho dobro, že ji do svého života přitáhl sám. Je toho hodně, co člověk nechce slyšet i toho, co si slyšet přeje.
Každý nechť si z těchto ponaučení vezme tolik, kolik unese a kolik odpovídá jeho duchovnímu vývoji. Vesmír nám dává dostatek času na náš vývoj, i když to je pak za různých podmínek.Motto pro 27.srpna

27. srpna 2008 v 6:05 | Marie Blankytná |  Motto dne
Oči dítěte a oči anděla jsou téměř stejné, v mnoha směrech se sobě podobají.
Oči dítěte se dívají skrz clonu vlastní nevinnosti, oči anděla hledí skrze clonu nevinnosti vlastní moudrosti.

Klíč ke zdraví

27. srpna 2008 v 2:16 | Rhonda Byrne: The Secret |  Moudrosti od různých autorů
Dr.John Hagelin píše:
"Naše tělo je opravdu produktem našich myšlenek. Šťastnější myšlenky vedou v zásadě k lepší biochemii a šťastnějšímu a zdravějšímu tělu. Ukázalo se, že negativní myšlenky a stres vážně nabourávají organismus a činnost mozku, protože jsou to právě naše myšlenky a emoce, které neustále obnovují, reorganizují a opětovně utvářejí naše tělo."
Dr.Ben Johnson doporučuje:
"Zbavte své tělo fyziologického stresu, a tělo bude dělat to, k čemu je konstruováno. Samo se uzdraví. Nemusíte bojovat, abyste své tělo zbavili choroby. Stačí jen jednoduchý proces osvobození se od negativních myšlenek, který umožní, aby ve vás zavládl přirozený stav zdraví. A vaše tělo se uzdraví. Vstupujeme nyní do éry energetické medicíny. Vše ve Vesmíru má frekvenci a vy musíte jen změnit frekvenci nebo vytvořit frekvenci opačnou. Takto jednoduše změníte cokoli na světě, ať už je to nemoc nebo emocionální otázky nebo cokoli jiného. Je to ta největší věc, s jakou jste se kdy setkali."
Náš organismus vyvolá nemoc, kterou nám zpětně dává na vědomí, že životní peerspektivy a hodnotový systém jsou nevyvážené nebo že se nesnažíme milovat a být vstřícní a vděční. A tak znaky a symptomy těla nejsou nic hrozného."
Výše uvedené řádky nám sdělují, že láska a vděčnost rozpustí v našem životě veškerou negativitu, ať je v jakékoli formě. Láska a vděčnost mohou oddělit moře, přenést horu a tvořit zázraky. Láska a vděčnost mohou navíc zlikvidovat jakoukoli nemoc.
Osobní příběh Cathy Goodmanové
Lékaři mi zjistili rakovinu prsu. Upřímně jsem ve svém srdci věřila, že už jsem se uzdravila. Každý den jsem říkala: "Děkuji za své uzdravení." Neustále jsem opakovala: "Děkuji za své uzdravení." Ve svém srdci jsem tomu věřila a uzdravila jsem se. Vnímala jsem se tak, jako by rakovina nikdy v mém těle nebyla.
Jedna z věcí, kterou jsem dělala, abych se vyléčila, bylo sledování hodně zábavných filmů. Jen jsme se smáli a smáli. Nemohli jsme si dovolit zatížit můj život jakýmkoli stresem, protože jsme věděli, že stres je jednou z nejhorších věcí, kterou při léčení můžete mít.
Od doby, kdy mi nemoc diagnostikovali, do doby mého uzdravení uběhly přibližně tři měsíce. A došlo k tomu bez ozařování a chemoterapie.
Tento nádherný a inspirující příběh Cathy Goodmanové ukazuje v činnosti tři pozoruhodné síly: sílu vděčnosti, která uzdravuje, sílu víry, pomocí které dokážeme to dobré přijímat, a sílu smíchu a radosti, která v našem těle likviduje nemoc.
Cathy napadlo začlenit smích jako součást uzdravování poté, co vyslechla příběh Normana Cousinse.
Normanovi lékaři diagnostikovali "neléčitelnou" chorobu. Sdělili mu, že bude žít jen několik měsíců. Norman se rozhodl, že se vyléčí. Tři měsíce nedělal nic jiného, než se díval na zábavné filmy a smál se u nich, až se za břicho popadal. V oněch třech měsících nemoc jeho tělo opustila a lékaři prohlásili jeho uzdravení za zázrak.
Když se smál, osvobodil se Norman od veškeré negativity a nemoci se zbavil. Smích je skutečně nejlepším lékem.
Dr. Ben Johnson prohlašuje:
Všichni na svět přicházíme se základním vestavěným programem. Nazývá se samoléčba. Když se zraníte, rána se zacelí. Když máte bakteriální infekci, nastoupí imunitní systém a o tyto bakterie se postará a vyléčí vás. Imunitní systém je vytvořen, aby sám sebe vyléčil.
Dr. John Hagelin
Ve skutečnosti jsou části našeho těla doslova každý den vyměňovány. Věda dokázala, že některým částem těla trvá výměna několik let. Ale během několika let máme celé tělo zbrusu nové.
Když se nám tělo každých několik let vymění, jak je možné, že degenerace nebo nemoc zůstává v těle celá léta? Může ji tam držet jen myšlenka, sledování nemoci a pozornost, kterou jí věnujete.
Bob Proctor
Máte-li nějakou chorobu a jste na ni zaměřeni, mluvíte-li o ní s ostatními, vytvoříte více nemocných buněk. Vnímejte své tělo jako dokonale zdravé. Ať se o nemoc stará lékař.
Nemocní lidé často o své nemoci neustále mluví. Je to proto, že o ní neustále přemýšlejí, a tak jen vyjadřují své myšlenky nahlas. Pokud se necítíte právě dobře, nemluvte o tom, pokud nechcete, aby se nemoc zhoršila. Víte, že za ni byla odpovědná právě vaše myšlenka, a co nejčastěji si opakujte:"Cítím se úžasně. Cítím se tak dobře," a opravdu to tak vnímejte. Pokud se necítíte skvěle a někdo se vás zeptá, jak se cítíte, buďte jen vděční za to, že vám dotyčná osoba připomněla, aby vaše myšlenky byly zaměřené na to, že se dobře cítíte.
Nemůžete nic "chytit", pokud si nemyslíte, že můžete, a pokud se domníváte, že můžete, svou myšlenkou to zvete k sobě. Také zvete nemoc, pokud nasloucháte lidem, kteří mluví o svých nemocech. Když jim totiž nasloucháte, všechny vaše myšlenky a pozornost zaměřujete na nemoc, a když k něčemu zaměřujete své myšlenky, žádáte si o to. A navíc jim zcela jistě nepomáháte. Dodáváte energii jejich nemoci. Pokud skutečně chcete dotyčnému člověku pomoci, přesuňte, pokud je to možné, hovor na pozitivní věci nebo odejděte. Když odejdete, zaměřte své myšlenky a pocity na to, že tuto osobu budete vnímat jako zdravou, a pak to nechte plavat.
Spisovatel Morris Goodman
Můj příběh začíná 10.3.1981. Tento den opravdu změnil celý můj život. Zřítil jsem se s letadlem a skončil ochrnutý v nemocnici. Měl jsem rozdrcenou míchu, zlomil jsem si první a druhý krční obratel, můj polykací reflex byl pryč, nemohl jsem jíst ani pít, měl jsem zničenou bránici, nemohl jsem dýchat. Mohl jsem jen mrkat očima. Lékaři samozřejmě tvrdili, že ze mě po zbytek života bude živá mrtvola. Mohl jsem jenom mrkat. Tak mě viděli, ale nezáleželo na tom, co si mysleli. Hlavní věcí bylo, co jsem si myslel já. Představil jsem si sebe opět jako normálního člověka, který vychází z oné nemocnice.
V nemocnici jsem musel pracovat jedině s myslí, a když máte mysl, můžete něco složit do původního stavu.
Byl jsem napojený na dýchací přístroj a tvrdili mi, že sám nebudu moci už nikdy dýchat, protože mám zničenou bránici. Nějaký tichý hlas mi však nepřestával šeptat:" Dýchej zhluboka, dýchej zhluboka." Nakonec mě z přístroje odpojili. Byli v rozpacích, jak to vysvětlit. Nemohl jsem si dovolit vpustit si do mysli cokoli, co by odvrátilo mou pozornost od cíle nebo vize.
Stanovil jsem si cíl, že o Vánocích z nemocnice odejdu. A také jsem odešel. A odešel jsem sám po vlastních nohou. Řekli mi, že to nikdy nebude možné. Na ten den nikdy nezapomenu.
Čtenářům, kteří právě zakouší bolest, chci říci, že kdybych měl zrekapitulovat svůj život a říci lidem, co v životě mohou udělat, shrnul bych to do slov:"Člověk se stává tím, na co myslí."

Motto pro 26.srpna

26. srpna 2008 v 6:02 | Marie Blankytná |  Motto dne
Andělé jsou smělí, neboť vědí, čí autoritě podléhají, a jsou pokorní, protože vědí, že nepracují z vlastní moci.
Smělí a pokorní jsme i my, když žijeme ve jménu lásky.

Co je třeba k snadnému přechodu na druhý břeh

26. srpna 2008 v 2:49 | Archanděl Michael |  Dotazy a názory
"Chcete-li, aby vaše duše neváhala, až jednou přijde její čas, žijte poctivě.
Šiřte kolem sebe energii lásky, ale neulpívejte na ničem a na nikom.
Dávejte i těm, které milujete, naprostou volnost, nesvazujte nikoho svými city.
Nezaměňujte energii lásky s energií lpění.
Mějte majetek, ale nelpěte na něm, aby duše tímto lpěním nebyla přivázána k Zemi.
Lpění je velká síla, která působí mnohonásobné zvětšení přitažlivosti zemské a přes její sílu se pak duše nemůže odpoutat a vznést se za dalším bytím do jemnohmotného Světla.
Bude-li váš život vezdejší v souladu se zákony Vesmíru, nemějte obavy o vývoj své duše."
Otázka:
Můžeš mi naznačit, co od nás potřebuje naše planeta?
"Jednou z věcí, které pro ni tvoříte, jsou také energie. Jinou energii tvoří třeba svou chůzí ženy, jinou muži.
Přestaňte smazávat rozdíl mezi ženou a mužem!
Můžete se toho zhostit i volbou oblečení - stále více žen volí kalhoty.
Je velký rozdíl mezi chůzí ženy, která kráčí v kalhotách a chůzí ženy, která je oblečená v sukni, v létě široké a dlouhé a kroky vlní její okraje, které tvoří různé obrazce. Vraťte se k tomuto oblečení.
Ženě vždy náleží její specifická úloha při udržení lidského rodu.
Toto je neměnné, nechtějte důležitejší roli, než je ta, která je vám dána.
Vaše velká touha vyrovnat se mužům vám mnohdy bere šanci dodržet tuto hlavní úlohu."

Nevláčejte sebou to, co již dávno nepotřebujete

25. srpna 2008 v 20:53 | http://zlata.dusicka.sweb.cz |  Moudrosti od různých autorů
24.8.2008
Doba je silně emoční. Emoce se vyplavují všem a stále větší měrou, nežli dosud. Kontrola pocitů není možná.
Je nutné vše, co se objevuje, dostat na povrch, procítit, uvědomit si a pustit. Toto jsou obrovské emoční nánosy ze spousty věků a jediným řešením těchto problémů je jejich vytažení na povrch a zpracování.
Ne všichni si uvědomují, co jim jejich potlačené, zasunuté a neprožité emoce způsobují. Jedná se o velice silné tlaky v oblasti žaludku a srdce, spoustu strachu usazeného za předešlé životy, a toto vše vede ke stále silnějším pocitům zoufalství a neschopnosti projít dál, cestou postupu. Mnozí lidé nechápou, že to, co si na své cestě nastřádali, budou také nuceni na této cestě zanechat.
Nelze se již dále vláčet s těžkým břemenem, které stále více táhne a strhává k zemi a nutí vás sklánět hlavu stále níže. Zbavte se tohoto břemene a ihned si uvědomíte a pocítíte tu lehkost žití a bytí, vše, co vás potká, pak půjde lehce samo od sebe.
Veškeré dění nyní tomuto procesu velice napomáhá, neboť toto je jednou z hlavních podmínek postupu. Nechat vše staré a nepotřebné za sebou. Energie vesmíru stále více podporují očistu a transformaci a stále větší důraz je kladen na jedince a jejich práci sama na sobě.
Jelikož uskutečňujete nejtěžší etapu své cesty, budete také neustále konfrontováni se svou minulostí a sami se sebou a budou vám nastavována zrcadla se všemi, se kterými se setkáte. Tak budete nalézat svou hodnotu, sebevědomí a propojení s vesmírem a nacházet se v jednotě s vesmírem a ostatními bytostmi. Energetický potenciál je již dávno daleko silnější, nežli před několika lety. Lidé jsou schopni vydržet a zvládnout daleko více, nežli dosud. Také jejich psychika je stále více posilována ke zvládnutí časového zrychlení a také nástupu bezčasovosti a postupu do nových realit. Možné následky vedoucí k psychickému zhroucení již byly z velké části eliminovány. Nyní již vše běží přirozeným tempem.
Lidstvo celkově postupuje krok za krokem jako jeden a také za pomoci svých průvodců dosahuje prvních cílů na své cestě. Mnoho z vás již dokáže spoustu věcí vnímat z pohledu shora, a proto jste nedotčeni emocemi probíhajícími uvnitř vás.
Nová doba se stále více rozpíná v lidských myslích a vnímání se mění velmi rychlým tempem.
Vše se již nachází uprostřed celku a během několika let dojde k propojení dimenzí, takže bude možné účelně svá těla posouvat v několika vibračních vrstvách naráz. Vše spěje k vyřešení problémů, nastane období klidové. Naleznete sami sebe skrze Boha.

Motto pro 25.srpna

25. srpna 2008 v 5:59 | Žalm 103 |  Motto dne
Dobrořečte Hospodinu, andělé jeho, kteříž jste mocní v síle a činíte slovo jeho, poslušní jsouc hlasu slova jeho.

Klíč k mezilidským vztahům

25. srpna 2008 v 2:42 | Rhonda Byrne: The Secret |  Moudrosti od různých autorů
Když chcete v životě něco získat, zajistěte, aby vaše činy nebyly v rozporu s vašimi tužbami. Jeden z nejbáječnějších příkladů uvádí Mike Dooley. Je to příběh o ženě, která chtěla získat ideálního partnera. Udělala všechny správné věci:
ujasnila si, jaký by měl být,napsala si podrobný seznam jeho vlastností a vizualizovala si ho v životě. Přestože toto všechno udělala, neobjevil se.
Pak jednoho dne dorazila domů a zaparkovala auto uprostřed garáže.Jen zalapala po dechu, když si uvědomila, že její činy jsou v rozporu s její touhou. Když auto stálo uprostřed garáže, nezbylo už v ní místo pro auto jejího ideálního partnera! Její činy jasně říkaly Vesmíru, že nevěří, že obdrží to, o co požádala. A tak okamžitě uklidila garáž a auto zaparkovala na jednu stranu, přičemž na druhé straně garáže nechala místo pro auto svého ideálního partnera. Pak šla do ložnice a otevřela šatní skříň, která byla plná oblečení. Pro šaty ideálního partnera už tam nezbylo místo. A tak některé šaty přesunula jinam, aby místo uvolnila. Také spala uprostřed postele, a tak začala spát na "své" straně a nechávala místo pro partnera.
Tato žena vyprávěla Mikeovi Dooleymu svůj příběh na večeři a vedle ní u stolu seděl její ideální partner. Poté, co podnikla všechny tyto kroky a jednala, jako by již ideálního partnera získala, vstoupil do jejího života a teď jsou šťastně svoji.
Ve vztazích jsme zvyklí stěžovat si na jiné lidi. Například velmi často říkáme:"Moji spolupracovníci jsou neskutečně líní lidé, manžel mě dohání k šílenství, s dětmi to není vůbec lehké."
Pokaždé se zaměřujeme na někoho jiného. Aby však naše vztahy mohly skutečně dobře fungovat, musíme se zaměřit na to, co na druhém oceňujeme, a ne na to, na co si u něj stěžujeme. Když si na všechny ty věci pořád jenom stěžujeme, tím víc jich potom získáváme.
I když je vám ve vztahu opravdu těžko - věci nefungují, s partnerem nevycházíte, někdo vám jde na nervy, stále můžete ten vztah zlepšit.
Vezměte si kus papíru a třicet dní si zapisujte vše, čeho si na svém partnerovi vážíte. Přemýšlejte o všech důvodech, proč ho/ji milujete. Oceňujte jeho smysl pro humor, podporu. A zjistíte, že když se zaměříte na jeho pozitivní stránky a uznáte je, dosáhnete jich víc a problémy zvolna vymizí.
Shrnutí:
 • Když chcete navázat vztah, přesvědčte se, že vaše myšlenky, slova, činy a okolnosti nejsou v rozporu s vašimi tužbami.
 • Jednejte se sebou samými s láskou a respektem, a přitáhnete lidi, kteří lásku a respekt projeví vám.
 • Když sebe vnímáte negativně, blokujete lásku a místo toho přitahujete víc lidí a situací, z kterých se neustále budete vnímat negativně.
 • Zaměřte se na vlastnosti, které na sobě obdivujete, a zákon přitažlivosti vám na vás ukáže víc úžasných vlastností.
 • Aby vztah fungoval, zaměřte se na to, co na jiné osobě oceňujete a nesoustřeďte se na stížnosti a reptání. Když se zaměříte na kladné stránky, víc jich tak získáte.

Motto pro 24.srpna

24. srpna 2008 v 5:55 | Marie Blankytná |  Motto dne
Mezi námi a věčností je přímé spojení.
Naše duše jsou nekonečné jako duše andělů.
Pevně se držíme svých těl, protože to je to jediné, co známe.

Duchovní příčina bolesti na levé straně břicha v podžebří

24. srpna 2008 v 2:29 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
Pisatelka se táže na případnou duchovní příčinu bolesti v podžebří na levé části břicha. Bolest se nepodařilo operací zlikvidovat, kdy byly odstraněny srůsty v těchto místech.
Odpověď:
" Ano, mohu říci pár slov, ale už je slyšela. Po operaci / jakémkoliv zásahu do těla/ je třeba :
-očistit energie všech lidí, kteří jí zasahovali do její aury a fyz. těla. Přítomností cizích energií dochází k nerovnováze mezi pravou a levou polovinou těla.
- v místech operace je třeba navazovat cesty přerušených meridiánů, energie hledá cestu tlakem, který vytváří pocit bolesti
-je třeba meditačně očistit všechna těla od účinku narkozy.
V místech operací zpravidla vznikají srůsty, proto je třeba neustále pracovat na průchodnosti meridiánů."
Pokud necítí žádnou úlevu po očišťování fialovým plamenem, může vyzkoušet meditace, které jsou na blogu a dodá do nich konkrétní název negace, pokud zná také jména, dodává i jména, k nimž se toto vztahuje. Musí si to přizpůsobit svému obrazu a potřebě. Zapojit intuici, vizualizaci.
Kromě toho může použít i jiný způsob očisty.
Bachovy esence nemusíme už kupovat za drahé peníze, jsou kolem nás, Vesmír nám přihrává mnoho možností. Můžeme si je zapojit pomocí meditace s vizualizací.
Zjistila jsem, že příčina bolestí na levé straně je na citovém těle - beznaděj a zoufalství.
Tyto negace u tazatelky pomůže čistit
esence číslo 9 - bílá lesní réva - Clematis
a číslo 10 -plané jablko.
Tato negace se aktivuje z karmických životů do současnosti a našla jsem ji hlavně při početí, v 5. roce a v 50. roce.
Udělala bych to tak, že bych se snažila vzpomenout , co se asi dělo, jaká to byla situace, z čeho to mohlo vzniknout, pak bych šla do meditace , představovala bych si uvedené byliny a prosila bych je o odstranění této negativní energie. Pak bych si ještě vzala zvoneček a požádala ho, aby pomohl této esenci odstranit tuto negaci. Zapojit svůj 6. smysl a hlavně vydržet u toho, dělat tak dlouho, až barvy 3. oka řeknou, že stačí.
U únavy jsem našla příčinu - přílišná péče o blaho druhých - esence 31 - sporýš lékařský.
Zase představa této rostliny, třeba se v nich koupat meditačně nebo ve vaně, pít odvar a vždy prosit o odstranění této negace.
Přílišná péče o někoho neprospívá ani jemu.
Tato doba, v níž máme tolik příležitostí vypořádat se s negacemi nebude trvat neomezeně. Skončí za pár měsíců. Čím více se očistíme, tím lépe.
Chce to pevnou víru v duchovní pomoc, výdrž, pokoru a lásku i k sobě.

Motto pro 23.srpna

23. srpna 2008 v 5:52 | Marie Blankytná |  Motto dne
Andělé nás vyvádějí z naší vlastní temnoty do Božího Světla.

Účinné metody ke změně osudu-vizualizace

23. srpna 2008 v 2:32 | Rhonda Byrne: The Secret |  Moudrosti od různých autorů
Vizualizace je metoda, kterou vyučovali po staletí všichni věhlasní učitelé, a kterou učí významní učitelé dodnes. Vizualizace má takovou moc proto, že vytváříte-li v mysli obrazy o sobě se vším tím, po čem toužíte, generujete myšlenky a pocity, že už jste to získalli. Vizualizace je jednoduše silně zaměřená myšlenka v představách, která způsobuje tak silné pocity.
Když si něco představujete, vysíláte onu mocnou frekvenci do Vesmíru.
Zákon přitažlivosti se tohoto mocného signálu chopí a představy vám vrátí - a budou právě takové, jaké jste je viděli v duchu.
Dr. Denis Waitley sděluje svoje zkušenosti s vizualizační metodou následovně.
Vizualizační metodu jsem si odnesl z programu Apollo a zavedl jsem ji během 80. a 90. let dvacátého století do OLympijského programu. Nazval jsem ji Vizuální zkouška motoru.
Když si něco vizualizujete, pak to materializujete. Rád bych zmínil jednu zajímavou věc o mysli:
Nechali jsme olympijské atlety běžet závod jenom v jejich mysli a přitom jsme je napojili na složité zařízení měřící všemožnou tělesnou odezvu.
Kupodivu se přesně v tom okamžiku, kdy atleti běželi závod pouze v duchu, zatnuly stejné svaly jakoby běželi závod ve skutečnosti. Jak se to mohlo stát? Protože mysl neumí rozlišit, zda něco děláte skutečně nebo jestli jde jen o cvičení. Pokud je u toho přítomná vaše mysl, půjde tam i vaše tělo.
Možná si řeknete: "Ale já nemám takovou mysl, abych to dokázal, já si to vůbec neumím představit."
Ale pravda je taková, že takovou mysl máte a dokážete ještě daleko víc.
Když si něco představujete a ta představa se vám přehrává v mysli, pokaždé soustřeďte svou pozornost na konečný výsledek. Tady je příklad.
Podívejte se hned teď na hřbet svých rukou. Pozorně se na něj podívejte - na barvu kůže, vrásky, cévy, prsteny, nehty. Nasajte do sebe veškeré detaily. Ještě než zavřete oči, představte si, jak se tyto ruce a prsty obtáčejí kolem volantu vašeho zbrusu nového auta. Je to tak holografický prožitek - tak skutečný v tuto chvíli, že ani necítíte, že byste to auto potřebovali, protože máte pocit, jako byste je už měli. Navodíte si pocit, že v tom autě skutečně jste.
Žádné: "Kéž bych tak mohl to auto získat," nebo "Jednoho dne to auto budu mít," protože jde o velmi určitý, s tím spojený pocit. Není zakotven v přítomnosti, ale v budoucnosti. Zachováte-li si ten pocit, bude vždy zakotven v budoucnosti!
Tento pocit a ono vnitřní vidění se stanou otevřenou branou, kterou začne přicházet síla Vesmíru. Vesmír zná vždy nejkratší, nejrychlejší a nejharmoničtější cestu mezi vámi a vaším snem.
Ještě jedna pomůcka, aby se vám vizualizace dařila a udrželi jste svou představu déle v mysli. Pokud ve své mysli vytvoříte stastickou představu, pak je obtížné tuto představu udržet. Proto představu utvořte tak, aby v ní bylo hodně pohybu. Například přejete si mít krásnou moderně vybavenou kuchyni. Postup vizualizace by mohl být tento - představte si, jak do této kuchyně vstupujete, jdete k lednici, berete za kliku, otevřete dvířka a podíváte se dovnitř, kde najdete láhev studené vody. Teď po ní sáhněte a uchopte ji. Ucítíte chlad, jakmile láhev pevně sevřete. V jedné ruce držíte láhev a druhou zavřete lednici. Když si teď vizualizujete kuchyň do detailu s využitím pohybových prvků, je snadnější si to představovat a onu představu si udržet.
Zkušenost autorčiny matky s vizualizační metodou při koupi nového domu. Kromě matky odevzdalo nabídku na tento konkrétní dům i několik dalších zájemců. Matka se rozhodla, že k tomu, aby dům získala, použije vizualizační metodu. Sedla si a začala psát své jméno a novou adresu toho domu - stále dokola. Pokračovala v tom, dokud nezískala pocit, že je to skutečně její adresa. Pak si představila, jak do onoho domu stěhuje všechen nábytek. Během několika hodin zazvonil telefon a sdělili jí, že její nabídku přijali. Byla nesmírně nadšená, ale nebylo to pro ni žádné překvapení, protože věděla, že ten dům je její. Zvítězila.
Chce to dělat denně, ale nikdy by se z toho neměla stát povinnost. Tajemství je v tom, že se při všem cítíte dobře. Chcete, aby vás tato metoda bavila. Chcete být silní, šťastní a mít správnou náladu, jak to jen jde.
Shrnutí:
Rozhodněte se, po čem toužíte. Věřte, že to můžete získat. Věřte, že si to zasloužíte.
A pak každý den na několik minut zavřete oči a tuto touhu vizualizujte a zapojte rovněž pocity, že vám to již patří.
Opusťte tuto myšlenku a zaměřte se na to, za co jste vděční, a opravdově se z toho těšte.
Pak žijte svůj každodenní život a přenechejte tu věc Vesmíru a mějte důvěru, že Vesmír vyřeší, jak ji k vám dovést.


Tříletý chlapeček, který nemluví

22. srpna 2008 v 21:46 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory

" Ano, mohu jeho matce sdělit pár vysvětlujících slov.
Duše jejího syna sem, do současného života , přila s úkolem probudit duši matky tak, aby byla otevřená duchovní cestě, protože ona sama musí " napravit" svoje i jeho chyby ve společné minulosti jejich duší.
Jeho duše je velmi nespokojená se svým jménem, které se mu zdá velmi tvrdé, nelaskavé, nevzbuzující lásku - tak ho cítí.
Má tedy dva důvody / možná i více / proč nekomunikovat.
Jeho duše přišla na tuto planetu proto, aby zde očistila svoje karmické zatížení.
Ale čas neúprosně běží. Doba, která je nyní velmi přející této činnosti, brzy skončí.
Maminka by si měla pospíšit, měla by se chtít naučit meditovat, měla by duchovně pracovat na sobě pomocí odpuštění a na základě této činnosti by měla na sobě poznat, že odpuštění je velmi ušlechtilé gesto, které ulevuje, odlehčuje duši, protože ji očišťuje od negativních energií.
Děti mají otevřeno podvědomí, proto umí to, co dospělí dávno už neznají. děti dovedou komunikovat nonverbálně. K této své komunikaci má " kamaráda ", kerého vidí a " diví se ", proč dospělí na něj nereagují. Je to duše, která neodešla, ale odejít by měla. Není ještě přivtělená." K této problematice byste si mohli přečíst knihy paní Boženy Koubové - Nesvobodné duše a Tajemství zbloudilých duší.
" S touto duší komunikuje. Tohoto človíčka je nutno brát úplně vážně, láskou ho přesvědčovat o tom, aby začal mluvit, aby mohl svou matku učit .
Je to indigová duše. Tyto duše chtějí pomoci lidem pozvednout morálku, vrátit se k původnímu božímu plánu jejich životů."
O indigových dětech toho najdete ne internetu dost. Charakteristika a návody jsou v knize, která u nás vyšla : Caroline Hehenkamp - Fenomén indigové barvy.
Ve Spiritu vyšel článek o těchto dětech. Je potřeba čistit ze všech aur negaci strachu - všechny možné varianty strachu. Zkuste to.
Přeji Vám hodně štěstí, zdraví , lásky a radosti z vnoučat. M: