Květen 2009

Motto pro 31. květen

31. května 2009 v 2:53 | Marie Blankytná |  Motto dne
Když pláčeme a jsme sami, nevšimneme si andělských rukou na svých ramenech. Přesto tam jsou.

Zrušení rodového zatížení dědičné bolesti

31. května 2009 v 0:47 | Marie Blankytná |  Meditace

Záměrem této večerní meditace byl pokus o zrušení mechanismu, podle kterého dochází ke stále stejné bolesti - u matky, dcery i vnučky. Je to bolest a křeče svalů na ramenou s bolestivými boulemi ve svalech. Jsou to stěhovavé bolesti.

· Po rozdýchání a uklidnění jsem pozvala svoje průvodce, učitele, anděly strážné, anděly lékaře a poprosila jsem je o léčení a očištění, o zničení mechanismu, kterým je předávána tato bolest.
Přihlásili se barvami ve 3. oku - modrá, zelená, červená, fialová.
·
Přizvala jsem vizualizačně vnučku, dceru, mamku, její matku a prapředky - celkem 7 generací.
·
Poprosila jsem, aby tento řetěz držících se za ruce vynesli Vesmírem, mezi hvězdami k čistému vodopádu křišťálové vody.
· Požádala jsem o odplavení této bolesti
· Pak jsem poprosila o vynesení do zlatého Světla pro požehnání pro všechny.
· Po návratu k Zemi jsem poděkovala a čekala jsem na odezvu ve 3. oku. Nepřišla, usnula jsem. Při probuzení přišla krátká vize. Viděla jsem tmavou nevzhlednou krabici, která byla položená nahoře u schodiště na samostatném sloupu. Při sestupování po schodech jsem tuto krabici shodila na zem do přízemí. Tam se obal rozbil na mnoho kousků a drobnosti - drobné nářadí se rozptýlilo po zemi. Myslela jsem, co jsem tím nepokazila, ale nikdo se k tomu zničení nehlásil a bylo tam dole dost lidí.
Vysvětlení:
Ten sen byl vyvrcholením večerní meditace. Uskutečnila jsi meditaci na uzdravování určitých bolestí, které se objevují po několik generací - nedostala jsi odezvu - ta přišla v tom snu. Za pomoci andělů se ti podařilo rozbít "mechanismus", který opakovaně navozoval tuto bolest u dalších potomků, i u tebe, u dcery, u vnučky.
Teď musíš tuto práci dokončit. V další meditaci očisti tyto duše od těchto střepů, odstraň ji světlem, aby přestaly zraňovat.
Následovala tedy meditace, v níž jsem pozvala vnuky, děti, sebe, moji mamku a její sourozence, jejich rodiče, prarodiče i jejich rodiče - celkem 7 generací. Vzali jsme se zase za ruce, vytvořili kruh, do něhož jsem pozvala naše anděly strážné, kteří se přihlásili pomocí barev ve 3. oku. Prosila jsem, aby nás opět vynesli pod krůpěje vesmírného vodopádu Křišťálových vod k očistě.
Pak jsem poprosila o naplnění pohárů Poznání energií pokory a odpuštění.
Nakonec jsem poprosila o zlaté Světlo, které očistilo naše duše od zbylých střepů a požádala jsem o požehnání.
Po vymizení zlatého Světla následoval návrat a zase čekání.
Práci jsem dokončovala za 3 dny. Bolesti se zvětšily, ve svalech na pravém rameni se vytvořila velká boule velikosti asi pingpongového míčku. Zůstal tam ten poslední "zraňující střep". Teď už jsem začala pracovat na fyzickém těle. Po rozmasírování, obkladech a protažení zvonečkem se boule úplně rozplynula a s ní odešly i bolesti těchto tělesných partií.

Motto pro 30. květen

30. května 2009 v 2:50 | Marie Blankytná |  Motto dne
Strávili jsme tolik času pohádkami a vyprávěním o čarovných místech. A přece je každý z nás milován a chráněn bytostí z jiného světa. Je to víc než nezbytné "Byl jednou jeden.." Je to podstata věčnosti.

Naše zavazadla

30. května 2009 v 0:54 | H. Hájková : Všechno je jinak |  Moudrosti od různých autorů
Potkávám se denně s nádhernými lidmi, vidím jiskru Boží v jejich očích, slyším hlasy našich srdcí, jak spolu láskyplně promlouvají. Právě v tuto chvíli, kdy píši tyto řádky, mi volá jedna z těch překrásných bytostí, z jejichž úst padají do mého nitra láskyplná slova, jimiž mě zahrnuje a děkuje za knihu Čas se naplnil, kterou jsem s pomocí Boží napsala.
Je velmi příjemné a posilující naslouchat a přijímat krásu slov vonících láskou a upřímností. Vzbuzují ve mně sílu a odvahu psát tuto knihu. Kdyby oslovila a pomohla k probuzení byť jedinému člověku a potěšila jeho duši, pak splnila svůj účel.
Nepřestávám děkovat svým přátelům ze světlých sfér, kteří mi pomáhají, vedou mě a ochraňují dnem i nocí. Využijí každé možnosti k objasnění věcí, kterým není snadné vždy porozumět. Vědí dobře, kdy jsme přístupní a kdy nepřístupní. Neočekávají žádnou odměnu za své služby, protože nic z toho nepotřebují. S láskou, o které velmi málo víme, nám pomáhají vyzdvihnout se z bláta a očistit se z něho.
Krásnému životu předcházejí vznešené myšlenky, jejich tvůrcem je každý z nás. Stačí se jen rozhlédnout kolem sebe a ihned spatříme, jakými myšlenkami se kdo zabývá, co hýčká ve své mysli, na čem ulpívá a čeho se nechce vzdát. Je třeba si dobře rozmyslet, čím svá slova naplňujeme, neboť taková bude i naše další cesta.
První hodina je zahájena, co dřímalo, dalo se do pohybu a nelze to zastavit. Vykročili i ti, kteří zůstali stát ze strachu a nevědomosti. V tuto chvíli již všichni víte, kam vaše kroky směřují, i ti, co si myslí, že nevědí. Víte dobře, co všechno je třeba vyčistit, dokonce víte, co skrýváte před sebou i svým okolím. Také víte, že dívat se můžete jen tak daleko, kam dohlédnete, a vidět jasně jen to, co je vašemu oku bližší.
Mnoha cestami lze dojít tam, odkud jste vyšli. Jedna z nich je ta, po níž právě jdete a sami nejlépe víte, jak se vám jde. Nikdy nekráčíte sami. Nenechte se ukolébat tím, že jste staří nebo naopak příliš mladí, do sítí bezmocnosti se chytáte tím, že si to o sobě myslíte.
Síla a odvaha sídlí ve vás, stejně jako strach. Tato zavazadla nelze uložit do žádné úschovny světa, putujete s nimi již velmi, velmi dlouho. Mění svou podobu i velikost podle toho, čím se právě zaobíráte.
Otevřete svá zavazadla a přeberte vše, co jste do nich kdy vložili, co není vidět pro špínu, co se nedá použít, odložte a eliminujte svatým ohněm lásky. Vyřaďte, co vás tíží a ponechte, co vás činí lehčími a svobodnějšími. Není nutné vláčet s sebou víc, než je žádoucí.
Záhy pochopíte, že doba utrpení již skončila, a že trpíte už jen ze setrvačnosti. Stále je ještě v pohybu to, co jste kdysi nastartovali a co nyní můžete zastavit tím, že přehodnotíte své myšlenky, postoje i názory.
Když zachováte ve své mysli jen ty čisté, léčivé a vypustíte ty, které ničí a sužují, když poskytnete svojí mysli i srdci koupel v čisté lásce, potom zvládnete vše, i to, co jste považovali za nepřekonatelné a nemožné.


Motto pro 29. květen

29. května 2009 v 2:46 | Marie Blankytná |  Motto dne
Často jsme hrubí, protože se bojíme - bojíme se, že nám bude ublíženo. Můžeme si vzít příklad z andělů, kteří věří svému Stvořiteli a strach nemají, mohou se něžně dotýkat svých svěřenců.

Cesta do nové dimenze

29. května 2009 v 1:09 | H. Hájková : Všechno je jinak |  Moudrosti od různých autorů
Zasejete-li zrno, nejsou hned žně, nesklízíte vzápětí úrodu, všechno vyžaduje své.
Obdobným procesem procházíte i vy lidé. Každému z vás byla poskytnuta doba pro dosažení žádoucího růstu a zrání, nyní nastal čas zrození. Sami můžete spatřovat, jak a zda vůbec jste posilovali svého ducha moudrostí, čistotou a láskou Boží. Kdo pečoval a rozvíjel jiskru života v sobě, ten ocení světlo z ní vyzařující, které mu v této chvíli svítí na cestu, a s jehož pomocí může snadno přejít "na druhou stranu břehu", kam vykročil.
Nesete sebou jen to, co jste si sami naložili - své zkušenosti z prožitků, své myšlenky, představy, názory a předsudky. Sami záhy zjistíte, zda se vám jde lehce či těžce, poznáte, co je třeba sejmout ze svých beder, co zachovat a co ponechat.
Nikomu není upíráno vyvíjet se, vždy mají šanci i ti, co se nedokázali rozhodnout, když byla největší. Šanci, kterou jeden odmítne, dostává vzápětí ten, kdo stojí nejblíže, kdo se jí chopil jako první. Ale i ten, jenž odmítnul, ji stále má, jenže jinou. Začíná od začátku, od semínka. Zatímco kolem něho se vypínají vzrostlé stromy, on je malým výhonkem, který sotva zapustil kořínky.
Každá šance přichází ve své podobě jen jednou, nikdy není stejná a nikdy se neopakuje. Vždycky je jiná, žádná další není úplně stejná.


Motto pro 28. květen

28. května 2009 v 2:42 | Marie Blankytná |  Motto dne
Nové začátky přicházejí častěji ke smrtelníkům než k andělům, neboť smrtelníci jsou omezeni časem a andělé se těší věčnosti.

Cesta ke zjemnění hrubohmotného těla

28. května 2009 v 0:41 | H. Hájková : Všechno je jinak |  Moudrosti od různých autorů
Když je mysl plná těžkých destruktivních myšlenek, těžkne také tělo, ztrácí pružnost, pevnost a rychle stárne. Proud informací se sice nezastavil, ale není vám umožněno přijímat je a uvést je do srozumitelného stavu, a tak je necháváte bez povšimnutí odejít.
Nastal čas k tomu, abyste začali rozebírat vysoké, neprodyšné, silné zdivo, jímž jste se obestavěli. Tyto hradby je nutné odstranit - jednu část po druhé, aby nedošlo k poškození či zničení vás samotných i druhých.
Jinými slovy - odlehčí-li se mysli, odlehčí se také tělu. Postačí k tomu jen jedno - čistá láska, v ní naleznete vše, čeho je třeba.
Je nutné, aby každá myšlenka i slovo nesly v sobě čistotu, bez níž nelze porozumět životu dimenze, do které jste vykročili.
Každý z vás se svobodně rozhodl, zda nastoupí a půjde přes "most" nebo zůstane stát. Je třeba našlapovat velmi opatrně a chovat se zodpovědně, protože je sice pevný, ale také velmi křehký. Není vhodné se pokoušet převést "na druhou stranu" toho, kdo se brání, kdo nedozrál, kdo se rozhodl jinak, i kdybyste jej milovali sebevíc, ba právě proto. Udrží se jen ten, kdo vykročil s láskou a pokorou, kdo věří, že všechno může být jinak. Tento krok musí být naprosto svobodný, bez sebemenšího náznaku násilí. Je nutné projít určitými zkouškami, abyste byli schopni žít v jiné dimenzi.


Motto pro 27. červen

27. května 2009 v 2:56 | Marie Blankytná |  Motto dne
Andělé nestárnou. Oni nevědí, jak se cítíme, když pohlédneme do zrcadla a vidíme, že se měníme. Neznají však ani naši radost z toho, že si pamatujeme roky a okamžiky, které uplynuly.

Motto pro 27. květen

27. května 2009 v 1:39 | Svatý Tomá Akvinský |  Motto dne
Naprostým vrcholem lidského intelektu je schopnost spojit se s anděly prostřednictvím rozjímání.

Přivtělené duše

27. května 2009 v 0:53 | Marie Blankytná |  O naší duši
Po odchodu duše z těla mnoho duší zůstává na planetě.
Pokud duše neodejde do jiných sfér, kde má možnost očisty, pokud se znovu vtělí do těla, nese si všechny negativní energie, s nimiž odešla.
Tyto neočištěné energie, neodpuštěné ze strany jiných nebo ze strany vlastní, jsou příčinou toho, že se rodí mnoho negativních jedinců, kteří nezvládají svoje negativní zaměření, které se obrací proti nim, nebo proti ostatním.

Každá duše si nese veškeré informace činů, bolestí, strastí i nemocí zažitých v životě, a toto vše nám předá při přivtělení se k nám. Tyto duše nevědí, že nám tím velmi ubližují, protože přebíráme jejich energie s následky, které u nás vyvolají. Onemocníme, mnohdy skončíme na psychiatrii.
Snažte se čistě žít, snažte se vše řešit v míru a pokoji, s odcházející duší se vždy rozlučte odpuštěním a prosbou o odpuštění také pro sebe a staňte se svými modlitbami a prosbami tichými pomocníky odcházejících duší.
Uvědomme si, že život máme prožít v pokoře, v lásce, s odpuštěním, a tím připravovat duši na správné počínání po ukončení žití.
Naše duše se musí očistit od negací nasbíraných za života na Zemi. A to zde nejde. Musí do láskyplných duchovních prostor, kde Světlo a Láska jsou očistnými prostředky. Potom budou přicházet nazpět duše čisté a lidé přestanou krást, vraždit, podvádět, brát si dobrovolně život a přestanou znevažovat lásku.

Budou-li přicházet duše, které prošly očistou, začne se vše na planetě lepšit. Teprve pak nastane obroda, po které tolik voláme.
Chovejme se odpovědně k životu, tím ke své duši, protože tím nejvíce pomůžeme naší planetě k zachování její existence a života na ní. Zemi zatěžujeme všemi svými negacemi, tvořenými během života a tím, že naše duše buď neumějí nebo nechtějí odejít.

Postupné přeprogramování vědomí

26. května 2009 v 19:38 | http://zlata.dusicka.sweb.cz |  Moudrosti od různých autorů
25.5.2009
Dnešní den je velice důležitý z hlediska energetických změn. I mnoho dalších dnů bude velmi důležitých.
Mnozí očekávají ohromné změny, které budou mít za následek pokles hodnoty peněz a vzdání se jejich vlastnictví. Avšak nežli k tomu dojde, budou muset ještě ujít dlouhou cestu. Dnešní den velice silně působí na lidské bytosti. Změny se týkají postupného přeprogramování vědomí, aby lidé byli schopni pokračovat v dalším postupu.
Současná situace vyžaduje veliké soustředění a sílu vnímání toho, co se děje, neboť síla energií tlumí reakce lidí, lidé se cítí ospalí a unavení. V poslední době je tomu tak hodně často. Způsobuje to síla vesmírných energií, které se mísí s energiemi Země.
Nové možnosti, které k lidem přicházejí, jsou základem pro budoucnost. Lidé jsou směrováni tam, kde mají být, nacházejí podmínky pro nový život. Není ještě jasné, zda a kdo se zúčastní vzestupu, neboť volba je na vás. Vy určujete běh svého života, vy jste strůjci svého štěstí.
Vy také rozhodnete, co se stane kolem vás a co se stane s vámi. Slunce prozařuje Zemi a přináší blahodárný vliv na přírodu. Přijde však další očista, Země bude omyta. Stále přicházejí další přírodní jevy. Jakmile se upevní vztahy mezi lidmi, upevní se také vztahy mezi lidmi a Zemí. Mnoho problémů ještě nastane. Lidé budou potřebovat jíst a pít, množství peněz bude za toto vynaloženo. Není v možnostech všech, aby se podíleli na změně organizace a struktury na Zemi. Avšak mnozí mohou ovlivnit příští události. Nejdůležitější však je nutnost zachovat si "zdravý rozum", neboť to, co vás bude časem potkávat v denním žití, vás bude velice často vyvádět z míry, budete překvapeni, ale je možné, že ve vás bude ještě více zesilovat strach z budoucnosti.
Mnoho z vás je ve fázi, kdy se ocitáte v místech přechodu dimenzí, kdy čas stagnuje. Je zde bezčasovost. Vracíte se zpět a poznáváte, že utekla velmi dlouhá chvíle. Do bezčasové zóny se budete dostávat již napořád, dokud se nepřizpůsobí vaše fyzika a psychika. Natrvalo budete přemístěni, jakmile nastane posun. Na každý pád budete předem vědět, kam půjdete. Stále více se rozvíjí možnost změnit plán a odejít tam, odkud jste přišli, pokud nechcete být součástí nastávajícího dění. Avšak byla by to velká škoda odejít, neboť se zde budou dít velké věci. Brána se otevře pro velké množství lidí, kteří budou moci projít. Do té doby je však zde ještě mnoho práce. Každá pomoc je důležitá. Nyní více, než kdy jindy. Současnost vás připraví na budoucnost.

Motto pro 26. květen

26. května 2009 v 2:37 | Marie Blankytná |  Motto dne
Naděje létá na křídlech andělů. Naděje zpívá bez ohledu na tmu nebo světlo. Naděje žije dál, když máme víru, že můžeme věřit v dobré věci a v sebe sama.

Meditace na odstranění zděděných vzorců chování

26. května 2009 v 0:45 | Neznámý |  Práce s vyššími těly


Generacemi je předáváno mnoho bolestí a utrpení. Mnoho rodinných nevyřešených vzorců chování pokračuje dál a dál. Existují otázky, které udržují příliš mnoho duší uvězněných v hutném energetickém poli okolo planety Země, což způsobuje, že se musí stále znovu a znovu inkarnovat.
Andělé jsou připraveni a touží nám pomoci se osvobodit a osvobodit také naše předky.

1. Nadechněte se až dolů do chodidel, dokud v nich nepocítíte tíži a příjemný pocit. Pak dýchejte do svých nohou, dokud nejsou také velmi uvolněné. Totéž udělejte se svýma rukama, zády, tělem.
2. Pozvěte anděly a relaxujte v jejich nádherné energii.
3. Vysvětlete andělům, s jakým vzorcem chování potřebujete pomoci.
4. Představte si živě řadu předků, kteří všichni nesou břemeno tohoto vzorce chování.
5. Dovolte andělům, aby vás vynesli vesmírem, výš a výš, až uvidíte zářící bílé světlo.
V tomto světle přebývá božská Prapodstata.
6. Spolu s anděly poklekněte a požádejte o milost pro sebe a své předky.
7. Pokud je vám tato milost poskytnuta bude vám dáno znamení.
8. S tímto symbolem se vraťte zpět na Zemi a pošlete jej řadě svých předků.
9. Poděkujte těmto andělům.
10. Otevřete oči.


Motto pro 25. květen

25. května 2009 v 2:33 | Marie Blankytná |  Motto dne
NApadlo vás někdy, zda se andělé smějí, když tak tvrdě pracují, pečují o nás, a mnoho z nás si pořád ještě není jisto, zda vůbec existují?

Bolest zad mezi lopatkami

25. května 2009 v 0:34 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
Hrudní páteř a bolesti svalů této oblasti - duchovní pohled / podle Mir.Hrabici/.
Optimálně tvarovaný a zdravý hrudní koš a plný dech odrážejí radost ze života.
V hrudní oblasti vycházejí z míchy nervy, které ovlivňují činnost srdce, jater, žlučníku a slinivky.
Bolest mezi lopatkami nebo v mezižebří této oblasti tedy vnímáme jako oslabení těchto orgánů. Můžeme je oslabit našimi vlastními špatnými reakce na životní situace.
Aby se náš první hrudní obratel měl " jako v bavlnce ", mluvme o všech lidech jenom dobře.
Všechno, co děláme a je duchovně nevhodné, bolí na duši a oslabuje naše srdce. Šetři se a zapomeň na tvrdé jednání, neprosazuj tvrdošíjně svoje " vize".
Dopřávej druhým prostor jednat svobodně a volně.
Zachovej si čas i na vlastní zájmy, potěšíš tak svou duši přispěješ ke zrání a růstu ducha - a oblast kolem 3. hrudního obratle bude v pořádku.
Důvodem spasmů a bolestí kolem 4. a 5. hrudního obratle jsou přetížená játra a špatně fungující žlučník a žlučové cesty. Trvá-li toto příliš dlouho, vznikají na obratlech - osteofyty - srůsty.
Jsou odrazem nespokojenosti s tím , co vnímáš svými smysly.
Duchovní léčba této oblasti je jednoduchá - přestaň vidět " rudě". Vinu a možnost nápravy nehledej v jiných a jejich chování, ale jenom v sobě a svém chování.
Oblast bolestí v oblasti 7.a 8. hrudního obratle - nabádá Tě slinivka, zastav se myslí i tělem, dávej lásku a také se nauč přijímat ji.
V meditaci pros : " Bože, prosím Tě, odpusť mi, čeho jsem se vůči druhým, možná nevědomě, dopustil. Lidi, kterým jsem posílal bolest a pomluvy, zahrň láskou a zahoj jejich rány. Děkuji Ti za vyslyšení mé prosby, dobrotivý Pane můj."
Bolest v oblasti hrudních obratlů -9.,10.,11. - souvisí s nadledvinkami, ledvinami a močovody - vyluč ze svého života všechno nepotřebné, nelpi na křivdách a nehledej odplatu.
Hrudní obratel 12. - souvisí s tenkým střevem. Najdi si sladkosti pro svůj život/ pochvaly, pohlazení, úspěchy, příjemné zprávy /, je jich kolem tebe dostatek, jenom je musíš hledat.
Ztuhlé svaly podél páteře, hlavně mezi lopatkami - to je následek tvého myšlení- nikdo mne nemá rád, nedoceňují moji práci, neváží si mne. Nemáš pravdu. Zapracuj na sobě, pozitivně začni myslet, chtěj vidět všechno a nejenom to, co vidět chceš.
Jsou to rady obtížně splnitelné, protože všechno vidíme na jiných, ale na sobě už méně a nechceme si nic přiznat. Ale jsou to rady velmi cenné.


K pozitivnímu myšlení se vztahuje dobrá kniha - Eckhart Tolle- Moc přítomného okamžiku,
možná by bylo dobré přečíst si knihu - Božena Koubová - U karmického soudu.
Mezi lopatkami se nachází 4.- srdeční čakra, její barvy jsou zelená a růžová - barvy odpuštění a lásky.
Asi by bylo dobré meditační cestou si vyřešit všechny komplikované vztahy jak rodinné, tak milostné i pracovní. Všechno odpustit a vyčistit si tak současné vědomí. Stačí to, co se nám tam hrne z otevírajícího se podvědomí. Tak proč k tomu přidávat ještě negace ze současnosti. Probudit v srdci lásku, opravdovou a odpouštějící.

Přeji hodně štěstí.M.

Seminář na uzdravování vztahů v rodině havajskou technikou

24. května 2009 v 19:32 | Magdaléna Šarmírová
Přišla nám následující pozvánka na seminář na uzdravování vztahů v rodině pomocí havajské techniky.

Dobrý deň pani Mária,

organizujem v Bratislave seminár Ho´oponopono a chcela by som vás poprosiť, či by ste boli taká dobrá a preposlali túto informáciu Vašim klientom a záujemcom o uvedenú techniku.
Terezka mi oznámila, že sa semináre nebudú momentálne organizovať v Čechách, tak možno by mal niekto záujem prísť aj k nám do Bratislavy.

Ďakujem a prajem krásny deň

Magdaléna Šarmírová


Ho´oponopono II
- Uzdravovanie vzťahov v rodine

Havajskí liečitelia vyvinuli spôsoby očistenia pocitov viny a uzdravovania traumatických zážitkov. Vedeli s láskou a správnym chovaním podporovať svoj život a vzťahy v ňom. Techniky ho´oponopono boli objavené dávno pred modernými technikami súčasnej psychológie. I v dnešnej dobe znovu objavujeme múdrosť Kahunov. Ho´oponopono nie je jednoduchý rituál alebo modlitba, ale veľa rozhodnutí a činov, ktoré vedú k hlbokým zmenám vo vzťahoch. Ho´oponopono prináša do života rovnováhu a možnosť opätovného navrátenia šťastia v našich vzťahoch.
Terenia Pomai´kai Mocna
Terenia Pomai´kai Mocna časť svojho života strávila na Havaji, kde študovala a objavovala korene havajského liečenia a kultúry priamo u domorodých havajských Kahunov, Kupunov a Kumu. Viac ako 20 rokov používa tradičné postupy vo svojej praxi, či už ako terapeutka alebo učiteľka. V súčasnej dobe vučuje a odovzdáva havajské tradičné postupy svojím študentom a klientom po celej Európe.
Aloha!
Magdaléna Šarmírová
Organizačné detaily:

Termín: 12. 06. - 14. 06. 2009
12. 06. 2009 - piatok - od 17,00 h do 21,00 h
13. 06. 2009 - sobota - od 10,00 h do 20,00 h
14. 06. 2009 - nedeľa - od 10,00 h do 18,00 h

Miesto konania: Centrum Zlatá špirála, Drieňová 40
1. posch. - vchod cez terasu www.zlataspirala.sk


Cena: 100,- €
Prihlásiť sa môžete tak, že pošlete svoje meno a priezvisko s tel. kontaktom na:


1. e-mail: slenderlife@gmail.com
2. fax: 02/547 77 345
3. telefonicky: 0905 155 946 p. Magdaléna Šarmírová

Účastník je záväzne prihlásený až po úhrade poplatku za seminár 100,- €
Číslo účtu: 4201018221/8360 /mBank/
Variabilný symbol: vaše telefónne číslo
Do správy pre prijímateľa napíšte svoje meno a priezvisko

Na seminár si treba priniesť karimatku /podložku na sedenie a ležanie/, vankúšik, deku /prípadné veľkú šatku na zakrytie/,prezúvky, poznámkový blok, pero, pohodlné oblečenie,vreckovky, stravu a pitný režim na celý deň.

Počas seminára budú krátke prestávky a prestávka na obed cca 1 h - 1,5 h.Na terase je možnosť lacného a chutného stravovania :-) !

www.slenderlife.estranky.sk - sekcia havajske techniky uzdravovania alebo www.havajskatechnika.estranky.sk

Motto pro 24. květen

24. května 2009 v 2:30 | Marie Blankytná |  Motto dne
Jako zranitelné děti si lehce představíme, jak u naší postele prodlévají andělé. Ovšem když vyrosteme, představíme si je jen stěží. A přesto tam jsou.

Opakující se dráždivý kašel u malého chlapce

24. května 2009 v 0:15 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
Dobrý den paní Maruško,

moc Vás prosím o radu pro mého 5 letého synka , v uplynulém měsíci měl dráždivý kašel, hlavně v noci, týden měl horečky, u lékařky jsme byli 3x, zdálo se to dobré, a tak minulý týden chodil do školky, dnes byli se školkou v plavání a odpoledne ten kašel začal znovu. Jsem už bezradná, kdykoliv je nachlazený, nebo má jiný zdravotní problém, vždy má k tomu navíc ještě kašel. Loni měl měsíc salmonelózu a k tomu také kašel. Co pro něj mohu udělat, aby to bylo v pořádku.
Moc Vám děkuji, vím, že toho máte hodně, denně čtu Vaše stránky a jsem za ně nesmírně vděčná.
Ještě jednou za vše děkuji s láskou X

Odpověď:
" Ano, mohu promluvit.
Chlapec patří mezi velmi citlivé děti a tyto zaznamenávají svou srdeční čakrou vše, co není v souladu s jeho energiemi duše.
Má oslabenou 4. čakru- tam patří srdce i plíce. Vše nevhodné , co zaznamená jeho duše, všeho se snaží zbavit kašlem, protože jej to nějak ruší. Duší zaznamenává i jemné rozpory a neshody mezi rodiči. Zvláště ve spánku je duše citlivá, je nejpřístupnější.
Plíce i srdce jsou energeticky spojeny i se střevem, proto i při těchto problémech se ozývá čakra srdeční, která takto chce pomoci tělu zbavit se toho, s čím nesouhlasí, co pro něj není dobré, co jej nějak ruší atd.. Víte, že 4 čakra je láska, tak mu jí dostatek dávejte, berte jej do náruče, i když jej musíte třeba potrestat. "

Myslím si, že je čas na to, aby si pomalu, nikoliv razantním způsobem začal zvykat na prostředí, kde budou ve spánku jeho energie. Vaši ložnici i byt byste měla často čistit jak fyzicky, tak duchovně. K tomu Vám pošlu dokument - Alla a tam si můžete vybrat čistící metody bytu.
Pošlu Vám adresu na Diamantovou vodu, odkud ji můžete zdarma získat. Pročtěte si vše, co je o ní uvedeno. Přidávejte ji pomalu do jídel, do pití a vždy si přejte to, co chcete docílit. Jednejte s ní jako se živou osobností, protože má paměť a v ní má uloženo mnoho programů.
Přidávejte ji do koupele a opět s přáním.
Dávejte ji do kapaliny ke kytičkám a pod., vylévejte ji do potoků, rybníků , do vody na zalévání zahrádky.
Přidávám ji třeba do barelu, kde stojí voda na záhonky a je čistá, přesto, že je barel posetý na stěnách vším možným.
Žijte tak, abyste všechno odpouštěli, protože jenom tak jsme poměrně čistí.
Přečtěte si knížku - Ježíš- léčitel těla i duše - je tam mnoho užitečného.
Můžete v meditaci jeho srdce zásobovat svojí láskou, proste Krista o lásku a ochranu pro syna a můžete to dělat i tak, že budete myslet při dýchání na jeho srdíčko a plíce a budete při nádechu myslet slabiku _ JE a při výdechu slabiku - ŽÍŠ . TAK HO ZÁSOBUJETE OBĚMA LÁSKAMI. JAK TOU VAŠÍ ŽIVOTNÍ, TAK TOU DUCHOVNÍ JEŽÍŠE.
Hodně štěstí. M.Motto pro 23. květen

23. května 2009 v 2:13 | Marie Blankytná |  Motto dne
Andělé k nám mohou přicházet v mnoha podobách, mnoha tvarech a velikostech, se smíchem stejně jako v slzách, ve štěstí i v zármutku. Andělé nás provázejí ve všech obdobích našeho života, pomáhají nám, milují nás a učí milovat.