Červen 2009

Dějí se divné věci

30. června 2009 v 20:58 | http://zlata.dusicka.sweb.cz |  Moudrosti od různých autorů
30.6.2009

Stále více lidí cítí, že vše, co se děje na Zemi, má původ v energetické změně. Přírodní katastrofy přibývají jedna za druhou, mění se vzhled okolí, lidské vědomí se probouzí.
Všude kolem ještě proudí i mnoho negativních energií ve snaze uchytit se ještě na alespoň kraťounkou chvíli a je stále více obtížné tyto negace odstraňovat.
Všude kolem se dějí "divné" věci. Mnozí jsou zmatení z toho, co je potkává, panikaří a nevědí, co si počít se svým životem. Nyní v této velice těžké době přicházejí nejtěžší zkoušky. Osud lidem odnímá ty nejdůležitější věci a osoby. To, na čem nejvíce lpěli, je strženo do propasti. Avšak úplně nové také ještě nepřichází. Nyní je mezidobí, kdy ještě nejste nikde. Ani v minulosti, ale ani v budoucnosti, jste tady a teď, ale přesto nemáte pevné stanoviště.
Novinky, které se dozvídáte, vás většinou šokují. Informace, které se zveřejňují, vyvolávají velké množství otázek, většinu z nich neumí nikdo zodpovědět, jsou zde pouze dohady. Prosvětlují se energetické obaly a posilují fyzická těla. Světlo se násobí a pohlcuje stále větší množství negativní energie. Stále se ptáte, co vás čeká, ale odpověď je stále stejná. Je to všechno čistě na vás. Energie během léta vás povedou rychle vpřed. Takový tlak, který jste již párkrát zažili, se bude opakovat ve velice krátkých časových intervalech po sobě a bude vás stát mnoho sil projít si tímto obdobím. Zde se uvolní ohromné množství emocí, které budou násobeny tlakem energií. Lidé budou smýkáni ze strany na stranu a bude se od nich očekávat pohotová reakce. Nebude zde možnost otálení. Mnozí pocítí vyčerpanost a budou si klást otázky, zda je možné vydržet ještě více. Avšak odpověď je ano.
Tíha, která na vás bude ležet, bude během podzimních dnů sejmuta. Každý si projde cestou očisty a dostane se na cestu porozumění a lásky.
Ještě v tomto roce přijde událost, která souvisí s rozdělením světa na několik částí. Svět bude vržen do velkých pokušení a "odměnou" za to budou veliké nepokoje a chlad v některých oblastech. Mnozí si uvědomí závažnost této situace a jen s velkým vypětím bude moci toto nerovnoměrné rozložení sil být odvráceno. Spojením sil se však může podařit i nemožné. Stálí spojenci světla budou zde velice často podnikat své cesty a budou velice významně působit na vnímavé lidi. Již nyní je zde mnoho z vás, kteří již získáváte schopnosti zpracovávat mnohonásobně vyšší energie a regenerovat (alespoň částečně) svá těla. Transformační příznaky budou ustupovat, místo nich však nastoupí změny v klimatu a elektromagnetických polí. Změny počasí budou na denním pořádku. Je zde velice rychlé střídání teplých a chladných dnů, deštivých a suchých a mnoho projevů během nočních hodin, kdy se obloha vyjasní jako ve dne a naopak. Vše bude pokračovat.
Je zde souvislost mezi tím, co přichází a tím, jak všichni smýšlí. Mnoho myšlenek může ovlivnit budoucnost. Každého z vás očekává výrazná změna, která ho transformuje a přesune na tu pravou životní cestu, stejné si přitáhne stejné.
Mnohonásobně vyšší počet všech lidí pozná duchovní zákony a také se začne více zajímat o duchovní stránku svých životů.
Mnoho z vás očekává tyto změny s radostí a nadějí na lepší život a nejraději by je přivítali do svých životů již nyní. Všechno je možné, vše závisí jen na vás. Amen.

Motto pro 30. červen

30. června 2009 v 3:05 | Marie Blankytná |  Motto dne
O dobrotě a světle se můžeme od andělů dozvědět mnohem více, než se kdy naučíme od světa, v němž existujeme.

Motto pro 29. červen

29. června 2009 v 4:03 | Marie Blankytná |  Motto dne
Andělé přicházejí pomoci uspokojit náš hlad, který máme po lásce.

Zvyšování energie v zaměstnání

29. června 2009 v 0:48 | J. Redfield a C. Adrienne: Celestinské proroctví |  Moudrosti od různých autorů
 • Pohodlně se posaďte na židli a soustřeďte se. Představujte si, že jste ve spojení s energií země a oblohy. Koupejte se ve svém vnitřním světle.
 • Dejte si na svůj pracovní stůl významné osobní předměty jako fotografie, pozitivní ujištění nebo citáty.
 • O přestávce jděte na procházku. Vnímejte krásu kolemjdoucích, krásu vodotrysku, soch nebo parku.
 • Každých pár hodin se protáhněte.
 • Dejte si na stůl čerstvé květiny a několik minut vdechujte jejich krásu.
 • Pokud možno poslechněte si nějakou nahrávku přírodních zvuků.

Motto pro 28. červen

28. června 2009 v 2:58 | Marie Blankytná |  Motto dne
Andělé nám nedávají život, ale pomáhají nám ho co nejvíce využít. Andělé nás nemilují nejvíc, ale pomáhají nám naučit se milovat.

Motto pro 27. červen

27. června 2009 v 3:01 | Victor Hugo |  Motto dne
Dobré činy jsou jako neviditelné závěsy na dveřích do nebe.

Zvyšování energie doma

27. června 2009 v 0:39 | J. Redfield a C. Adrienne: Celestinské proroctví |  Moudrosti od různých autorů
Zvyšování energie nemusí být ani složité, ani nákladné. Energie se zvyšuje, když žijete plně v přítomnosti. Nejdůležitější je soustředit se na přítomný okamžik. Zkuste některá z následujících cvičení:
 • Vědomě vdechujte energii do různých částí svého těla. Dýcháte samozřejmě stále plícemi, ale v představě jste vaším vědomím ve zvolené části těla a necháte dech jako kyvadlo procházet touto částí - s nádechem jde kyvadlo zpředu těla dozadu, s výdechem se vrací zezadu dopředu.
  Je to osvědčená pomoc při bolesti třeba kyčelního kloubu, buď se bolest zmírní nebo po pár minutách odezní, záleží na její intenzitě.
 • Poslouchejte svou oblíbenou nahrávku přírodních zvuků nebo bubnů.
 • Vnímejte krásu kytice čerstvých květin
 • Pracujte na zahradě
 • Kochejte se pohledem ze svého domu nebo z okolí.
 • Meditujte, abyste uklidnili svou mysl, a pak se koupejte ve svém vnitřním světle.

Motto pro 26. červen

26. června 2009 v 2:52 | Marie Blankytná |  Motto dne
Naděje je jako slunce, které, když k němu směřujeme, vrhá stín našeho břemene za nás.

Motto pro 25. červen

25. června 2009 v 2:50 | Marie Blankytná |  Motto dne
Prudká povaha letí, ale ne tak daleko jako modlitby a andělé.

Třetí poznání na cestě duchovního vývoje

25. června 2009 v 0:19 | J. Redfield a C. Adrienne: Celestinské proroctví |  Moudrosti od různých autorů
Dnes si již uvědomujeme, že nežijeme v materiálním vesmíru, nýbrž ve vesmíru dynamické energie. Všechno existující je polem posvátné energie, kterou jsme schopni vnímat.
Navíc my lidé můžeme přenášet svou energii soustředěním pozornosti žádoucím směrem ( kam jde pozornost, tam jde energie), čímž ovlivňujeme ostatní energetické systémy a zvyšujeme množství koicidencí v našem životě.
Na základě mnoha objevů moderní fyziky a jejich skloubení s moudrostí Východu si začínáme uvědomovat, že vesmír je nesmírné pole energie, kvantový svět, v němž jsou všechny jevy navzájem spojeny a vzájemně se ovlivňují. Moudrost východního myšlení nás učí, že k této univerzální energii máme přístup. Svými myšlenkami a úmysly ji můžeme promítat ven a ovlivňovat realitu vlastní i realitu druhých.

Skrytá nebezpečí, která způsobují ztráty energie

I když jste se naučili zdůrazňovat všechno pozitivní ve svých postojích a dokonce vědomě používáte pozitivního jazyka, přesto můžete trpět ztrátami energie, které zdánlivě zpomalují váš vývoj.
Zlost, strach, zášť, skepse, rezervovanost a obyčejná únava jsou pro většinu z nás běžnými stavy. Zpočátku, když začnete svou mysl otevírat vyššímu vědomí, můžete tyto stavy prožívat častěji a intenzivněji. Známky toho, že vaše energie klesla, jsou stavy, že máte těžkosti rozhodnout se a reagujete na své okolí se strachem, úzkostí a nedůvěrou. Co tedy dělat?

Soustřeďte se na svůj dech

Na několik minut se soustřeďte na svůj dech tím, že začnete zhluboka vědomě dýchat, ideální je plný jógický dech. Přitom si představujte pevnou šňůru, která vede z vaší páteře do země. Představujte si, jak touto šňůrou s každým nádechem čerpáte mocnou energii země do středu své hrudi. Pak si představujte, jak z temena hlavy vede stříbrná šňůra vzhůru do nebe. Nechte s každým nádechem léčivou, osvěžující energii proudit touto šňůrou do středu své hrudi, kde se spojí s energií země. Brzy budete cítit příliv energie.

Obklopte se světlem

Energetizovat se můžete také tím, že si představíte, jak se obklopujete světlem. To je zvlášť vhodné o pracovních přestávkách nebo kdekoli, kde na sebe nechcete upoutávat pozornost. Na chvíli zavřete oči. Představte si, jak po vás stékají kapky křišťálového světla a obklopují vás svou září. Koupejte se v této sluneční záři. Vnímejte teplo a záři. Představujte si, jak se místnost, ve které sedíte, zaplavuje tímto světlem. Tuto představu několik minut zesilujte. Zkoušejte to několikrát denně po dobu jednoho týdne a všimněte si změn v sobě i ve svém okolí. Lidé ve vašem okolí totiž také dostávají toto světlo a energii, ať už si to uvědomují nebo ne!


Rozhodnutí

24. června 2009 v 20:17 | http://zlata.dusicka.sweb |  Moudrosti od různých autorů
22.6.2009

Minulo období, které předznamenávalo vysokou aktivitu energií. Nyní vše dovršilo a nastává klid. Tento klid bychom však mohli nazvat klid před bouří, neboť ve skutečnosti nebude již mnoho klidných dnů.
Všechny události jsou propojeny. Vaše životy nabírají spád a procházejí stále větším tlakem. Jsou mezi vámi bytosti, které tento tlak a stres milují, živí se jím. Proto se snažte vše řešit v klidu a vše si řádně rozmyslete, nevystavujte se příliš strachům a depresím.
Každý den se probouzí stále více světla mezi vámi. Spojujete se a setkáváte na stejných úrovních a vaše světlo se šíří po celé Zemi. Nadále toto světlo šiřte kolem sebe a buďte vnímaví ke všemu kolem vás. Země se velice mocně očišťuje. A nadále bude.
Vše vidíte hlavně ve střídání počasí a různých klimatických změnách.
Události, které v současné době každý den udivují svět, nabírají na intenzitě. Brzo se budete moci doslechnout například to, že den a noc se změní v jedno. Nastane období, kdy opravdu bude světlo souviset s tmou a naopak. Světlo se ukáže za tmy a tma přijde za denního světla. Obloha se také mění, všichni tyto změny registrujete.
Slunce se probouzí a ukazuje své energetické výběžky, které postupem času budou zasahovat stále dál. Je stále více pozorování lodí, které se vyskytují kolem planety.
Tato pozorování budou stále častější a intenzivnější. Každý z vás dostane svou životní lekci a každý si odnese velice silný zážitek. Někteří zde již nechtějí spolupracovat, chtějí zůstat tam, kde jsou. Je to jejich volba. Tito lidé budou postupně oddělováni tak, že je životní události povedou jiným směrem. I oni se budou sdružovat, zrovna tak jako lidé hledající světlo.
Světlo se šíří velice rychle a mnoho z vás ví, jakou sílu má. Stále další a další oblasti budou pomoc světla velice potřebovat. Vaše pomoc je velice zapotřebí. Jste součástí této planety a vaše životy jsou s ní pevně spjaty. Máte za sebou již spoustu práce, ale také mnoho před sebou. V tomto roce se opravdu daří víceméně jen to, do čeho vložíte svou vnitřní sílu, chuť na změnu a odhodlání změnu provést. Vaše budoucnost ještě není vůbec jistá. Změny probíhají ze dne na den. Proto buďte připraveni a staňte se akčními, abyste své životy řídili vy sami. Nalezněte propojení se svým vyšším já a jděte cestou lásky. Láska vás provází na každém kroku a rozechvívá vaše srdce. Láska vás vede na cestě domů. Buďte silní a nenechte nikoho, aby do vašich srdcí zasel pochybnosti. Máte sílu a energii na to, abyste změnili budoucnost svoji i celé Země. Přijměte tuto energii a využijte ji pro sebe, abyste se stali milujícími bytostmi, plnými lásky a odhodlání změnit své životy a v nich to, co už není funkční a nalézt cestu ke světlu. Stále je zde možnost tohoto rozhodnutí. Učiňte je co nejdříve a budete pozvednuti k Bohu. Amen.


Motto pro 24. červen

24. června 2009 v 2:48 | Marie Blankytná |  Motto dne
Ani andělé nevidí za zákruty života, pouze vědí, že ať tam čeká cokoli, je tam i Bůh.

Mandalka k léčení pomocí energie bytostí Světla

24. června 2009 v 0:06 | Eva Lipinová |  Meditace
Mandalka léčení, skrze kterou k nám přichází léčivá energie bytostí Světla a naznačena je osnova vesmírnch tónů, kdy hlubiny božské podstaty k nám posílají hudbu sfér k léčení našich duší.
Všechny květiny v přírodě pro nás zpívají, jen my jsme zapomněli jim naslouchat .
Vesmír k nám promlouvá skrze stromy, rostliny, kameny, které vysílají onu hudbu pro nás tolik důležitou. I když ji naše ucho neslyší, vnímá ji naše duše.

Motto pro 23. červen

23. června 2009 v 3:46 | Marie Blankytná |  Motto dne
Když skutečně odpustíme všem, kteří nás oklamali a ublížili nám, cítíme se lehcí jako andělská křídla.

Karma ze života v 1. století

23. června 2009 v 0:08 | Marie Blankytná |  O naší duši
Otázka:
"Proč se lidem otevírá karma ze života v prvním století?"
Odpověď:
"Moje odpověď zní - je to přímé a citelné odpuštění Ježíše Krista všem lidem. Lidé dostali možnost rozvázat svazky svých duší, aby přeťali neustálý koloběh zrození z důvodů naplňování karmy.

Kristus nepřijde ve fyzické podobě, Kristus přišel v podobě jemných vibrací Světla.
Tyto jemné vibrace Světla, které zachycujete svou intuicí pomocí 6. čakry = třetího oka, vám pomáhají porozumět tomu, co znamená rozvázání karmy a tím ukončení koloběhu zrození z těchto důvodů.
Je to rozvázání dvoustranného svazku duší, který vznikl z nějakého důvodu ublížení. Kdo ublížil, ublížil jiné duši i sobě, protože ublížená duše vysílala svoje negativní přijetí nazpět. Touto dvojí negací se duše přiblížily a navázaly vztah, který je k sobě přitahuje třeba několik století do té doby, než ten kruh bude rozťatý, než bude rozpuštěný, než bude zrušený pozitivní energií ODPUŠTĚNÍ. Tato energie odpuštění zruší oboustranné zatížení, ale 100% dopad na tělo jedince má tehdy, když proběhne oboustranně.
Vzájemným časným odpuštěním nebude tolik duší zůstávat v tomto pro ně tolik nevyhovujícím prostředí.
Energie planoucího meče archanděla Michaela, energie jeho plamene= červeně-nachová energie kterou vidíte, to je upravená energie orgonová = původní čistá energie, která je silná tak, aby byla silnější než negativní energie, které rozpouští a čistí.
Každá zneužitá energie je jako rakovina, jako radioaktivita, kterou jste stvořili zneužitím čisté energie. Je silná, proto energie archanděla Michaela je silnější, aby byla schopna toto čistit.
Světelné energie archandělů jsou zesíleny Světlem Kristovým, jsou silné, aby se otevřely tomuto vnímání další duše lidí.

Lidé mají možnost pracovat na vyšších vibracích Světla, zanášet Světlo do svých životů, prosvětlovat tímto svoje myšlenky, city a svoje chování. Prosvětlování toho všeho, co produkují, mají možnost čistit svoje aury i svoje okolí, pracovat na sobě tak, aby zůstávali zdravější, aby rychle nestárli a dožívali se vysokého věku.
Kdo se tomuto záměrně brání, ten bude mít tělo víc a častěji nemocné, bude rychleji stárnout a odcházet v mladém věku.
Světlo Krista spolu se Světly archandělů vám pomáhají přijímat vyšší a jemnější vibrace energií, které se projevují jako zrychlování vašeho času. Kdo bude na ně naladěný, ten zrychlení nebude vnímat. Kdo se bude bránit, pocítí velmi rychlý běh života.
Přestaňte konečně aktivovat energie zániku vaší domovské planety!
Tento zánik programujete v knihách a ve snímcích filmů, které natáčíte.
Obraťte se k programu pomoci planetě Zemi a tím k programu života na ní!"


Motto pro 22. červen

22. června 2009 v 4:42 | Svatý Tomáš Akvinský |  Motto dne
Ne každý, kdo je osvícen andělem, ví, že ho osvítil právě on.

Motto pro 21. červen

21. června 2009 v 4:40 | Marie Blankytná |  Motto dne
Hořkost spaluje energii, která by jinak mohla sloužit andělským snahám.

Proč je X stále bez partnera?

21. června 2009 v 0:20 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
Odpověď pomocí automatického písma:
"Vysvětlím tento její problém. V minulém životě, který žila v 19. století byla velmi těžce nemocná. Měla nevyléčitelnou nemoc a trpěla velkými bolestmi. V těchto bolestech prosila anděla strážce, aby zanesl její prosbu a slib na místo, kde bude slyšet. Její anděl strážce odevzdal její slib.
Slíbila, když bude nadále ušetřena krutých bolestí, že v příštím životě zasvětí svůj život duchovním pravdám. To neznamená, že by měla být knězem, který by měl žít v celibátu, aby zůstával čistý, to znamená, že by měla otevřít srdce současnému dění, kdy se mezi lidmi šíří Světlo Krista. Měla by se seznámit s lidmi, kteří mají zájem o problematiku udržitelnosti planety Země a života na ní. Poznala by nový okruh lidí, měla by odpovídající náplň života, náplň, která plyne z rozhodnutí její duše.
Měla by se s tímto plánem ztotožnit už v tomto životě, aby tento plán nepřecházel do životů dalších.
Nemusí žít sama, ale měla by najít duši, která jí pomůže plnit plán života, s nímž se narodila.
To je to, co ona nazývá kruhem, který je kolem ní. Z tohoto kruhu nejde vystoupit, ale nastolit změnu jeho plněním. Pak se upraví i další životní věci."


Vzkaz archanděla Michaela pro tyto dny

20. června 2009 v 17:02 | Marie Blankytná |  O naší duši
V současné době jste silami Zla velmi oslabováni.
Děje se to určitými formami, ale hlavní je dopad negativních účinků chemických sloučenin i uměle připravovaných spouštěčů nemocí, které aktivují dřímající viry a bakterie nemocí, které jste prodělali.
Jste oslabováni na své odolnosti, na schopnosti bránit se těmto sílícím tendencím zvenčí i zevnitř. Je důležité, abyste posilovali duchovními cestami svoje duše.
Silná duše podpoří i fyzické tělo k ochotě bránit se probouzejícím se pochodům, které v těle vyvolávají i ty nemoci, vůči nimž jste byli už imunní pomocí očkování nebo proděláním nemoci. Dávejte své duši všemožné duchovní impulzy, aby sílila. Je mezi vámi energie Krista, proste a žádejte energii jeho Světla o posilu duše, čaker i jemnohmotných těl. Vdechujte do své aury a do duchovního srdce jeho energii.

Motto pro 20. červen

20. června 2009 v 4:38 | Marie Blankytná |  Motto dne
Někdy potřebujeme pomoc, abychom odmítli dobré a přijali nejlepší. Andělé nám pomáhají. A třebaže nám šeptají do ucha, je na nás, abychom se sami rozhodli.