Červenec 2009

Vzkaz archanděla Michaela

31. července 2009 v 16:08 | Marie Blankytná |  Meditace
V současné době, kdy probíhá transformace a naše těla přecházejí na vyšší frekvence energií a kdy čistíme naše jemnohmotná těla od energií z aktivovaných karmických životů, je třeba být zvlášť opatrný na vytváření jakýchkoli negativních myšlenek, slov a činů a také si všímat všech reakcí na svém fyzickém těle.
Upozorňuje na to následující vzkaz od archanděla Michaela, který Marie zachytila pomocí automatického písma:
 • "Nepřecházejte bez povšimnutí žádnou negativní odezvu vašeho těla!
 • Nenechávejte bez povšimnutí žádnou myšlenku, negativní cit, pocit ani bolest fyzického těla!
 • Na vše negativní reagujte krátkou meditací.
Příklad:
napadla vás kritická nebo pomlouvačná myšlenka vůči určité osobě nebo jste ji pomlouvali.
Náprava:
 • 3 hlubší nádechy a výdechy
 • prosím čistou energii Ježíše Krista - očisti mne, odveď ode mne všechny nesouhlasné energie, které mne vedou ke kritice osoby X (poprosit 3x)
 • položte pravou dlaň na klíční kost a 3x řekněte: "Pane Ježíši Kriste, pomoz mi odpustit"
 • přesuňte ruku na čelo nad 3. oko a 3x řekněte: "Odpouštím si, odpouštím X."
 • poděkujte J. K. za pomoc očisty.
Buďte tvořiví a tvořte věty dle vaší potřeby.
Například vás začala bolet levá ruka. Změňte větu po rozdýchání:
"Prosím čistou energii J. K., odveď ode mne všechny nesouhlasné energie, které vyvolávají bolest levé ruky."
Po skončení meditace můžete provést některý z následujících úkonů:
 • vědomě očistit ruku vodou, to znamená s myšlenkou:
  "Prosím energii vody o smytí nesouhlasných energií",
 • nebo můžete pokračovat v meditaci a mentálně vystavit ruku vesmírnému vodopádu křišťálové vody,
 • nebo můžete orgonovým zvonečkem podpořit proudění energie v meridiánech,
 • nebo můžete ruku procvičit, promasírovat a pomačkat akupresurní body.
Vzbuďte svoji intuici a obrazotvornost."

Tímto končí vzkaz.
Protože v současné době je ve vzduchu velké množství škodlivých látek, které dýcháme, je dobré požádat každodenně o očištění i od energií těchto škodlivin.

Motto pro 31. červenec

31. července 2009 v 2:35 | Milada |  Motto dne
Když rozeznáte přítomnost andělů kolem sebe, může to být stejný pocit, jako když vyjdete ze stínu do slunečního tepla.

Napojení energetických upírů na naše čakry

31. července 2009 v 0:51 | Alla Svirinskaja |  Moudrosti od různých autorů
Napojení upírů na naše čakry pomocí energetických šňůr
 • Napojení na první čakru - tato čakra představuje v auře centrum pro přežití. Jestliže se někdo napojí na tuto naši první čakru, je to jakoby říkal "Potřebuji tvou energii". Tato šňůra vzniká přirozeně mezi rodiči a dětmi, když se o ně starají a pomáhají jim přežít. Vznikají ale tyto energetické šňůry i v zaměstnání, pokud spolupracovníci využívají vaše myšlenky a nápady a vydávají je za vlastní.
 • Druhá čakra je čakrou sexuální a emoční intimity. K jejímu propojení může dojít mezi vámi a jinou osobou, když se zajímá o vás pouze jako o sexuální objekt a nikoli jako o plnohodnotného člověka. Také může jít o lidi, kteří intenzivně spoléhají na vaši emoční podporu.
 • Třetí čakru lze přirovnat k elektrárně těla. Jestliže se přes třetí čakru propojíte s energií jiné osoby, lze to interpretovat tak, že jeden z vás touží po energii druhého. Podobá se to propojení přes první čakru s tím rozdílem, že dotyčná osoba chce sdílet vaši osobnost.
 • Čtvrtá čakra je čakrou lásky. Jestliže k někomu cítíte lásku nebo hluboké, upřímné city a on cítí totéž k vám, vytvoříte přes toto centrum pevné energetické spojení.
 • Pátá čakra je centrem estetiky a komunikace. Propojení znamená:chci s tebou komunikovat. Někdy vám může vyvolat i bolest v krku, když
  je vám sděleno, že šéf chce s vámi mluvit a vy po tom zrovna netoužíte.
 • Šestá čakra je centrum intuice a jasnozřivosti. Pokud na vás někdo neustále myslí anebo když nedokážete někoho vypudit z hlavy, pak je mezi vámi silná energetická vazba.

 • Sedmá čakra je čakrou opravdového poznání. Jestli vás někdo hodlá ovládat nebo chce, abyste se řídili podle něho, tak vám vnutí toto energetické propojení. Je známo, že v některých okultních školách vytvářejí učitelé takové spojení s žáky, aby si je udrželi a získali jejich poslušnost. Jiným příkladem je způsob, jakým se nám někdy snaží politici vymýt mozek, jen aby mohli ovládat nás a naše myšlení. Vzniká tak propojení mezi vámi a silnou energií politického systému.
Ruce
S lidmi se také můžete propojit prostřednictvím energie svých rukou. Ty jsou centrem tvůrčí energie. Jestliže k takovému propojení dojde, máte pocit, že máte svázané ruce a všechno vám z nich padá.
Chodidla
Tato africká centra vás silně spojují se zemí. Pokud zde dojde k zablokování energie, ztratíte smysl pro realitu a téměř se začnete vznášet v oblacích, začnete se chovat nerozumně a neuváženě.


Motto pro 30. červenec

30. července 2009 v 2:32 | Milada |  Motto dne
Andělé jsou smělí, neboť vědí, čí autoritě podléhají a jsou pokorní, protože vědí, že nepracují z vlastní moci. Smělí a pokorní jsme i my, když žijeme ve jménu lásky.

Osvobození od všech závislostí

30. července 2009 v 1:03 | Radka |  Práce s vyššími těly


Osvobození-uvolnění od všech závislostí
8-o

Osvobozuji se teď a tady od všech pout připoutanosti,má vnitřní svoboda dává svobodu všemu a všem.
Jsem volný a svobodný jako pták. Jsem to uvnitř znova já,tak čistý,průzračný a nespoutaný.
Je jen tady a teď a nekonečná svoboda,mír a blaženost, a nekonečná moudrost v mém srdci.


Sedm osvobození

Osvobození první:
Vina

Pocity viny
Tvoří tvé stíny
Přestaň být pohádkář
Ukaž svou pravou tvář
Už je jenom na tobě
V jaké znáš se podobě
Přijmi svoje viny
Prosvětli ty stíny
Nech je projít k nicotě
Vnitřně dojdeš k čistotě..

Osvobození druhé
Posuzování

Soudíš druhé a sám nemáš klíč
Dlouhos byl z domova pryč
Nevíš,jaké v proudu viny
Propletly se pavučiny
Náhled máš jen částečný
Přesto nebuď netečný
V sobě hledej druhou půli
Co je k celku dobrou vůlí….

Osvobození třetí
Zloba, zlost a agrese

Zloba,zlost a agrese
Námi mnohdy zatřese
Nebraň se žít to co cítíš
Sám se sobě v náruč řítíš
Přijmi i své emoce
Ať tě minou nemoce
S kým se spojí tvoje zloba
Ukáže ti konce oba…Osvobození čtvrté:
Nezasahování do cest druhých


Neber druhým jejich cesty
Mají svoje staré vesty
I když touhou pomoct hoříš
Dualitu zase tvoříš
A pak s tváří nevinnou
Bloudíš vlastní krajinou…

Osvobození páté:
Pýcha


Osvoboď se od své pýchy
Projektuje jen tvé hříchy
Pak za pýchy závorou
Setkáš se zas s pokorou
Nikdo nejsme míň či více
To jsou jenom tahanice….


Osvobození šesté
Minulost


Nezkoumej už minulost
I tak tu máš práce dost
Na přítomné žití
Teď ti slunce svítí
Vrať se jen pro poučení
Co ti navždy náhled změní….


Osvobození sedmé
Touhy


Osvoboď už i své touhy
Výlet v čase byl tak dlouhý
Po čem vnitřně toužíš?
Sám se zase soužíš
Užívej co život dává
Jak sis o to ty sám žádal…

S láskou Radka -zlatesvetlo :-))

http://nightlife.mypage.cz/

Motto pro 29. červenec

29. července 2009 v 2:29 | Milada |  Motto dne
Neposlouchejme špatné prognózy o budoucnosti, které v nás vyvolávají strach a tím nás oslabují a nedívejme se na katastrofické filmy. Zamořujeme těmito negativními energiemi sebe a svoje nejbližší okolí.

Energetičtí upíři

29. července 2009 v 0:43 | Alla Svirinskaja |  Moudrosti od různých autorů
Vzájemné energetické zneužívání se stává epidemií naší doby. Když spolu komunikujeme, máme tendenci vyvést druhého z rovnováhy a narušit vzájemné vnitřní naladění.
Lidé, kteří nás obírají o energii, se objevují v mnoha přestrojeních - mohou mít podobu našich rodičů, zaměstnanců, šéfa v práci, může to být muž či žena, co vedle nás sedí v autobuse. O energii nás dokáží připravit dokonce i zvířata a rostliny.
UPÍŘI
Jsou trojího druhu: úmyslní, neúmyslní a dočasní.
1. Úmyslní upíři vědomě využívají vaši energii. Zkušenost je naučila, že když někomu ukradnou energii, cítí se lépe. Tito lidé úmyslně provokují lidi, aby vyvolali ostrou reakci - často hněvivou, taková energie pak přejde na ně, a oni si tak zajistí svou denní dávku. Zpravidla si k tomu vybírají nejméně nápadné a nejslabší jedince a pronášejí na jejich adresu ponižující poznámky. K upírům patří všichni násilníci, protože čerpají energii ze zoufalství, strachu a podřízenosti svých obětí. Když s takovým člověkem jednáme, začneme se cítit špatně, zatímco on se cítí lépe než předtím. Tito upíři se snaží vyvolat u druhých pocit viny, strachu a úzkosti. S oblibou bědují a naříkají.
2. Neúmyslní energetičtí upíři - bohužel často se jedná o matky. S matkou jsme napojeni neviditelnou energetickou šňůrou podobnou pupeční. Do pěti až šesti let jsme na ni napojeni prostřednictvím druhé čakry a sdílíme s ní stejné africké vejce, tedy jakýsi ochranný obal. Po dovršení šestého roku začíná tato šňůra mizet a získáváme vlastní, úplnou, individuální bublinu. Jestliže má matka silnou potřebu přítomnosti dítěte, často v důsledku rozvodu, použije jeho energii k tomu, aby sama zůstala emočně nad vodou. Nevědomě si dítě emočně přitahuje a předává mu energii, aby zabránila oddělení. Při tomto propojení dochází k tomu, že matčina energie se proměňuje v dusivou lásku nebo ve velice turbulentní vztah, přecházející od lásky k nenávisti a naopak. Dítě se pak celý život neumí postavit na vlastní nohy.
3. Dočasní energetičtí upíři se vyskytují nejčastěji.
Ve chvílích, kdy se cítíme nemocní a toužíme si postěžovat, můžeme svým utěšovatelům upít něco z jejich energie. Zejména starší lidé mívají potřebu načerpat tímto způsobem energii. Tento typ lidí nepřestavuje pro naši energii zvláštní hrozbu a nijak neuškodí, když se o ni dočasně s někým podělíme. Aura rychle předanou energii doplní. Když se nad tím zamyslíte, určitě zjistíte, kdo jsou vaši energetičtí upíři. Patří k nim ti, jejichž zavolání se bojíte, protože víte, že ve vás vyvolají špatnou náladu a depresi. Jsou dokonce lidé, kteří vám vysají energii, sotva je zahlédnete.


Motto pro 28. červenec

28. července 2009 v 2:23 | Milada |  Motto dne
Naše myšlenky by měly být vždy laděny pozitivně, protože u duchovně vyspělých lidí mohou mít velikou sílu. Tato síla vyzařuje do okolí těchto lidí a působí na svět kolem nich.

Historie vývoje zvápenatělého místa na mozku u X.

28. července 2009 v 0:56 | Marie Blankytná |  Zdraví
Lékařský název pro toto zvápenatělé místo na mozku je MENINGEM.
Historie tohoto zvápenatělého místa sahá daleko do minulých životů, v nichž byla tato duše v jiných tělech zneužívána po mnoha stránkách.
Vlivem těchto negací klesala na Duchu, ztrácela víru ve vlastní síly, které bylo třeba zmobilizovat k sebeobraně.
V současnosti se tato událost vztahuje k manželství, v němž snášela vlastně totéž při dlouhodobém přizpůsobování se alkoholismu blízkého člověka. Vše se změnilo po smrti její matky.
Vlivem stresu, vlivem útoků všech nastřádaných a neřešených konfliktů, když byla na životním dně, zjistila, že chce VZHŮRU.
To byl počátek vápenatění = léčení tohoto nemocného místa. Po otevření třetího oka, při změně myšlení, pomocí duchovní práce pro svou duši, začala nevědomky pracovat na léčení = vápenatění. To nikdy v minulých životech neudělala. Zjišťuje svou cenu v životě, váží si sama sebe a učí se žít tak, aby k událostem minulým již nedocházelo.
Kdyby v současnosti nepodstoupila vyšetření pomocí magnetické rezonance, nikdy by se nedověděla, co pro sebe - pro svůj život v současnosti udělala.


Celosvětová meditace dne 29.července 2009

27. července 2009 v 20:36 | Milada |  Meditace
Zveme všechny lidi dobré vůle, aby se zúčastnili celosvětové meditace, která se koná
ve středu 29. července v 0:19
V tuto dobu je možnost optimálního připojení se k celosvětové energii a bude trvat asi hodinu, běžně ale bude energie dostupná po celý zmíněný den. Datum i čas je v koordinaci s bytostmi světla a lásky.
Kdo budete v práci, tak aspoň pár minut posílejte myšlenky plné lásky a světla všem lidem a naší planetě.
Cílem této meditace je probuzení všech duchovně spících lidí, obnova naší planety, aktivace a oprava celosvětové mřížky.
Název této meditace je FIRE THE GRID II., což značí česky ZAPALTE SÍŤ. POPRVÉ TATO CELOSVĚTOVÁ MEDITACE PROBĚHLA 17.7.2007 a spustila tehdy vlnu obnovy naší planety Země, aktivaci a opravu celosvětové mřížky a probuzení lidí.

Bližší informace v různých jazycích včetně uvedení časů pro jednotlivá časová pásma jsou na adrese

Omlouváme se za omyl v časovém údaji, správný údaj je 19 minut po půlnoci ve středu!!!!
Je to tedy v noci z úterka na středu 19 minut po půlnoci.


Motto pro 27. červenec

27. července 2009 v 2:20 | Milada |  Motto dne
Když začne myslet pozitivně jeden člověk, přidají se další a další a jejich pozitivní vyzařování začne zasahovat větší celky. To je jediná správná cesta pro nás.

Přeprogramování mysli

27. července 2009 v 0:57 | Milada |  Práce s vyššími těly
Je naprosto nutné přijmout osobní zodpovědnost za svůj život a zdraví:
znamená to často přeprogramovat svou mysl a změnit životní styl.
Nesprávné názory a emoční zátěže omezují náš vývoj a vyčerpávají nás.
Každý z nás má krize, je třeba pochopit, co nás blokuje, bloky odstranit, zbavovat se starých obav, zlostí a bolestí, které v sobě dlouho potlačujeme, to znamená vyjádřit svoje pocity.

Pak lze snáze změnit své zvyky, přestaneme se vracet stále k minulosti - to je přeprogramování.


Změny

26. července 2009 v 21:44 | http://zlata.dusicka.sweb.cz |  Moudrosti od různých autorů
26.7.2009
Dnešní den je velice významný z hlediska meziplanetárního dění. Souvisí s tím také zvýšená aktivita UFO. Mnoho z vás má pocit, že současné dny jsou velice zátěžové a také se tyto pocity zakládají na pravdě. Stále více přichází tlak do všech oblastí života, mnozí stále vyčkávají a nesnaží se tak, jak by měli. Je mnoho z vás, kteří cítí, že toto dění je velice neobvyklé. Mnoho událostí tomu odpovídá.
Neustále se projevuje střídání počasí, což je nyní jev zcela běžný. Počasí však ještě daleko více změní svůj ráz. Nebude možnost rozeznat, o jaké roční období se jedná, neboť dny budou vypadat podobně jako v ostatních obdobích. Klima se mění a stále se zvětšuje množství velmi rychle mizejících živočišných a rostlinných druhů.
Země spěje velice rychle k výraznému pokroku. Vliv vyšších vibrací je den ode dne zřetelnější. Toto zahrnuje celou škálu prožitků, které velmi ovlivňují další smýšlení. Vibrační vlny přicházejí již velice pravidelně. Nejvyšší tlak bývá mezi 8-10 hodinou ranní. Poté se tlak zmírňuje a lidé začínají být unavení. Únava převažuje hlavně u lidí, kteří zcela nesouhlasí s procesem transformace a nebo se z nějakého důvodu brání řešení různých životních situací. Mnohdy přichází únava také proto, že se ocitáte mezi velkým množstvím jiných lidí a neuvědomujete si, že nyní vzniká daleko vyšší spotřeba energie nežli dříve. Energeticky jsou dny opravdu náročnější. V noci bývá energie doplňována tak, aby organismus mohl další den opět fungovat na vyšší vibraci.
Současné dny také velice silně ukazují, jak zesiluje zájem světelných bytostí o probouzení lidí. Je to důležité, neboť je zde stále jen malé množství těch, kteří by vedli ostatní a zodpovídali jejich otázky, dávali odpovědi. Během několika let dojde k probuzení minimálně 100 tisíc lidí. Je období, které lidi uvádí do nového způsobu žití i prožívání. Mnozí z vás již v této chvíli obracejí své zraky do nové budoucnosti a dostávají obrazy, které je na toto připravují. Je zde mnoho lidí, kteří se stále uzamykají ve své osamocenosti, ačkoliv touží po opaku. Možností změny je u nich velmi mnoho, avšak pokud u nich nebude projevena aktivita, tyto možnosti stále neuvidí, neboť neodstraní ze svého zraku mlhu, která znemožňuje prohlédnout. Proto je velice důležitá aktivita.
Dále je důležité zaměřit se na to, co si od života přejete a podle toho vytvořit svůj záměr. Je to proto, že je ve vašich možnostech materializovat si vše, co ke svému životu potřebujete. Máte možnost, máte sílu. Stačí jen chtít. Každý z vás je toho schopen. Nejprve však je důležité uvědomění toho, co je pro vás důležité.
Mnoho dnů již nezbývá a přijde další roční období. Čím více se budou dny blížit konci roku, tím očekávejte důležitější a výraznější události a změny. Je důležité výrazně "zahýbat" vším kolem, neboť už není v moci Země dále držet tuto situaci, vše se dožaduje změn. Proto nečekejte, až budete nuceni, ale začněte sami od sebe, tady a teď. Stále jste podporováni na svých cestách, věřte sobě a věřte vesmíru, že chce pro vás jen to nejlepší. Amen.

Motto pro 26. červenec

26. července 2009 v 2:17 | Milada |  Motto dne
Mysleme a jednejme kladně, nenaslouchejme negativně naladěným lidem a katastrofickým scénářům a předpovědím. Chtějme být civilizací, která svůj svět a život chrání a ne jej boří!

Bez plenky

26. července 2009 v 0:41 | Ingrid Bauerová |  Vychovatelům dětí
Kniha Ingrid Bauerové odkrývá u nás téměř neznámou metodu přirozené komunikace s miminkem týkající se jeho vyměšování. Nabízí laskavou výchovnou filosofii, která vám ukáže, jak prohloubit vztah se svým dítětem a odkrýt dosud neznámé komunikační metody a zároveň se chovat ekologicky a ušetřit spoustu peněz.
Čisté, suché a spokojené miminko. Bez plen nebo s jejich minimálním použitím! Průlomová kniha o přirozené hygieně nemluvňat vám ukáže, jak na to.


Motto pro 25. červenec

25. července 2009 v 2:11 | Milada |  Motto dne
Tak jak svými vlastními myšlenkami, city, postoji a reakcemi ovlivňujeme svůj vlastní osud, tak jsme součástí velkého celku, který svými myšlenkami, slovy a činy může ovlivnit a zasahovat do širšího vývoje.

Boží memorandum

25. července 2009 v 0:32 | Og Mandino |  Moudrosti od různých autorů
Toto Boží memorandum je hluboký text, který je schopný měnit životy.

Nech si poradit.
Slyším tvůj pláč.
Line se tmou, proniká mraky, mísí se svitem hvězd a po slunečním paprsku nachází cestu do mého srdce.
Prožíval jsem muka, když jsem uslyšel křik zajíce chyceného do pasti, vrabce vypadlého z matčina hnízda, dítěte bezmocně se zmítajícího v rubníku, i syna cedícího krev na kříži.
Věř, že i tebe uslyším. Uklidni se.
Přináším ti úlevu ve tvém trápení, protože znám jeho příčinu... i jak ji léčit.
Pláčeš pro všechny tvé sny z dětství, které se postupem let rozplynuly.
Pláčeš pro veškerou svou sebeúctu, kterou zničil nezdar.
Pláčeš pro své schopnosti, které jsi vyměnil za bezpečí.
Pláčeš pro svou individualitu, která se rozplynula v davu.
Pláčeš pro své bohaté nadání, které bylo promarněno nesprávným uplatněním.
Hledíš na sebe s nechutí a v hrůze se odvracíš od svého obrazu ve studánce.
Kdo je tenhle výsměch lidstva hledící na mě bezkrevnýma očima studu?


Motto pro 24. červenec

24. července 2009 v 2:06 | Marie Blankytná |  Motto dne
Při práci na odpuštění vzhledem k těm, kteří již nejsou ve fyzickém těle, máme možnost v meditaci požádat naše anděly strážné, aby přenesli naše prosby o odpuštění na adresu, která je našim pozemským listonošům neznámá a nedosažitelná.

Prosba k Panně Marii

24. července 2009 v 0:43 | Radka |  Modlitba
Marie, matko milosrdné čistoty,

prosím tě, probuď ve mně tady a teď jemnou ženskou kreativní energii,
jež
se v mém nitru spojí s energií Kristovou.

Prosím, pročisti svou láskyplnou Milostí mého ducha až do jeho ryzí průzračnosti, aby připraven byl splynout s Duchem Universa.
Zcela se odevzdávám tvé zářivé svaté čistotě a Milosti.
Tuto modlitbu jsem přijala přesně před rokem a velmi mi pomohla propojit se sama se sebou.
Dnes ji sdílím s těmi, co chtějí naslouchat.
Radka.laska.zlatesvetlo
http://nightlife.mypage.cz/
http://omniavincitamor.ning.com/Motto pro 23. červenec

23. července 2009 v 2:00 | Milada |  Motto dne
Vždy zjednejme nápravu všeho, co jsme pokazili.
Máme k tomu dostatek nástrojů - třeba úsměv, laskavá slova, laskavé ruce, laskavé oči a místo kritiky pochopení, odpuštění, toleranci a smířlivost.