Listopad 2009

Vyjádření archanděla Michaela k budoucnosti života na Zemi

30. listopadu 2009 v 20:32 | Marie Blankytná
Marie položila dnes ráno tuto otázku:
"Málo se v současnosti ptám pomocí automatického písma proto, že mám obavy z toho, že přijdou katastrofické zprávy o stavu života na Zemi a já bych je zamlčela, protože se snažím učit a ne strašit?"

Odpověď:
" Ano, vím to, proto tě také záměrně ráno nebudím a nechávám tě spát, aby sis to v sobě vyjasnila.
To nebezpečí je tady vždycky, ale NEHROZÍ OD NÁS, ALE OD VÁS SAMOTNÝCH.
Stále můžete něco dělat. Stále můžete rozšiřovat svoje pole Lásky, Odpuštění i Světla a zahrnovat do něj ty, od nichž nebezpečí cítíte.
Vy, kteří pracujete se Světlem a Láskou, jste možná už vyřešili svoje vztahy s nejbližšími a je na čase, abyste začali svoje pole Lásky a Světla rozšiřovat na vám vzdálené - politiky, na ty, kteří zajišťují vaši bezpečnost, na ty, kteří vás reprezentují politicky ve světě, ale také na ty, kteří bojují přímo ve válkách, ale nejen na ty, kteří mají vaše sympatie,
ALE I NA TY, S NIMIŽ NESOUHLASÍTE. TEPRVE AŽ POCHOPÍTE, ŽE VEŠKERÉ DUŠE SI ZASLOUŽÍ LÁSKU, ODPUŠTĚNÍ I SVĚTLO, TEPRVE TEHDY JSTE POCHOPILI PODSTATU ZÁCHRANY ŽIVOTA. ZAČNĚTE TAK PRACOVAT!
PŘESTAŇTE MYSLET NA TO, KAM A KDY PŮJDE JEDNOU VAŠE DUŠE, ALE MYSLETE NA TO, JAK SE MÁTE CHOVAT V SOUČASNOSTI, ABY BYLO POMOŽENO ZACHOVAT ŽIVOT.

Tuto láskyplnou světelnou síť budujete, ale jste nedůslední. Pracujte denně a řekněte si, že do ní každý den zabudujete další jméno - další duši.
STOJÍME PŘI VAŠICH SNAHÁCH A POMÁHÁME VÁM.
S POMOCÍ ENERGIÍ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI SE O TO SNAŽTE."

Zachytila písmem M.

Učiňte rozhodnutí

30. listopadu 2009 v 2:49 | http://zlata.dusicka.sweb.cz |  Moudrosti od různých autorů
29.11.2009

Nadchází konec roku 2009. Stále častěji se objevují informace ohledně objevu mimozemských civilizací na nebi v různých částech Země. Tyto bytosti jsou zde již dlouhou dobu, avšak jejich množství každým dnem narůstá. Stále častěji zde nacházíte různé světelné efekty, které na jejich přítomnost upozorňují. Jsou zde, aby byli účastníky událostí spolu s lidmi.
A také budou stále více pomáhat, neboť ti, kteří si nepřejí změny, stále více pokračují ve svých pokusech překazit vše, co se chystá. Vy však na planetě Zemi můžete velice přispět k oslabení síly těch nepřejících. Je důležité, abyste se zbavili strachu a nenechali se ovlivňovat událostmi, které vám každý den podsouvají různé zprávy, šířící se jak internetem, tak také rádiem, či televizí.
Mnoho z těchto informací se zakládá na nepravdě a manipulaci. Řiďte se svými srdci a vnímejte vše, co se kolem vás děje. Již jen pár dní zbývá do ukončení 09 a tyto dny opět budou provázeny velice silným vzrůstem energií. Je důležité, aby se odstranily poslední zbytky energií 09, které zde již nemají své opodstatnění.
V posledních dnech tohoto roku také již budou působit energie roku 10 a tímto se také probudí události příslušící roku 2010. Každé období má svůj specifický význam, a proto se dá říci, že začátek roku 10 bude mít velice silný nástup.
První dny budou velice problematické a ještě ke všemu budete cítit velikou únavu, neboť energie nového roku se vám budou snažit odnést vše, co již nepotřebujete, což vysílí zejména ty, kteří stále lpí na minulosti.

Vánoční svátky proběhnou klidně a pokojně, očistné energie budou procházet každým, kdo o to požádá.

Nový rok vás vítá již nyní, neboť někteří jsou velice často během spánku neseni do tohoto roku, aby připravili sami sobě cestu k následujícím událostem. Během spánku se ostatně děje mnoho procesů, které vás připravují na to, co přijde. Vaše energetická centra se stávají přístupnější změnám a přizpůsobují jim i fyzická těla. Nelze počítat s tím, že by byl váš postup zastaven. Je zde možnost krátké pauzy, avšak lépe je co nejrychleji postupovat ve své práci. Mnozí stále doufají, že je osud přivede tam, kde by měli být. A tak to i z části je, avšak nezapomeňte, že vy sami se k tomuto musíte rozhodnout. Nečekejte na něco, co nemusí přijít.

Učiňte rozhodnutí a sami se snažte směrovat svůj život. Každopádně buďte stále vstřícní jeden k druhému a staňte se láskyplnými bytostmi.Motto pro 30. listopad

30. listopadu 2009 v 2:36 | Milada |  Motto dne
Někdy, když máme pocit, že při nás nikdo nestojí, musíme si připomenout, že ať jsou na naší cestě jakékoli životní překážky, nikdy nejsme opuštění, protože po našem boku kráčí anděl.

Motto pro 29. listopad

29. listopadu 2009 v 2:33 | Milada |  Motto dne
Andělé přinášejí do každodenního života nebeskou dimenzi.

Máte doma indigové dítě?

29. listopadu 2009 v 1:45 | Marie Blankytná |  Vychovatelům dětí

Jsou to děti, které v sobě nosí univerzální myšlení vývoje lidstva, tyto děti a jejich
schopnosti bývají potlačovány nesprávnou výchovou a sociálními vlivy.
Psychologie zatím tento fenomén nezná, přesto v Americe a Číně vznikají speciální školy pro děti s indigovou barvou duše, protože potřebují cílevědomou výchovu, aby byly vytaženy na světlo jejich schopnosti.
Uváděné znaky jsou charakteristické pro děti mezi 6-10.rokem věku.:
1. má jiné stravovací návyky než rodiče, ví přesně , co potřebuje a co bude jíst
2. je plné nadbytečné energie, která ho žene vpřed
3. často je příliš unavené a nemůže vstát, obléci se a jít do školy
4. je nepozorné a nesoustředěné
5. pobuřuje ho nespravedlnost
6. nereaguje na obvinění, cítí se být nevinným
7. je dost tolerantní ke všemu a ke všem
8. nebojí se o sebe, ale o své blízké
9. mnohdy přivádí rodiče na hranice sil i možností
10. jeho sociální cítění je extrémně silné
11. má sklon k samotářství
12. tráví čas raději s dospělými než s vrstevníky
13. touží po lásce a spravedlnosti
14. má silnou vůli a často proti něčemu protestuje
15. nenechá se omezovat názory, pokud je považuje za překonané
16. chce znát vždy pravdu
17. cítí se nadřazeně a vyžaduje odpovídající přístup
18. má pocit, že mu nikdo nerozumí
19. materiální svět považuje za nudný a nemá k němu žádný vztah
20. miluje duchaplné rozhovory
21. působí mnohdy léčivě na lidi
22. rozumí lidským i duševním souvislostem
23. může se cítit jako vyděděnec na Zemi
Pokud ohodnotíte tyto otázky stupnicí 0-3 body a máte-li většinu odpovědí 2,3,
máte doma indigové dítě.

Motto pro 28. listopad

28. listopadu 2009 v 2:31 | Milada |  Motto dne
Bůh k vám napřahuje svou ruku prostřednictvím andělů, které jste nikdy neviděli, stejně jako nevnímáte lidi, s kterými trávíte většinu času.

Co bychom měli vědět o vakcinaci a prasečí chřipce

28. listopadu 2009 v 0:03 | http://duchovnipomoc.estranky.cz |  Moudrosti od různých autorů


Moje drahé sluníčka, nemohla jsem si tento článek nechat jen pro sebe.
Čtěte pozorně a vytvořte si vlastní názor.
Vaše Kytička
zdroj infa - WM MAGAZÍN 93 14
Zdraví
Vyšetřovatelé skrytých činností na poli farmaceutického průmyslu objevili dokumenty demaskující mezinárodní skupinu obchodníků s léčivy se sídlem v New Yorku, která je zodpovědná za zastrašovací kampaň okolo viru prasečí chřipky H1N1 a přípravu hromadné vakcinace. Horowitz a investigativní Dr. Leonard G. novinářka Sherri Kane podali v této věci místopřísežná prohlášení.
Na základě získaných informací jsou přesvědčeni, že za"pandemickou" chřipkou, včetně jejího zdroje a údajné prevence pomocí očkování, jsou přední představitelé soukromých firem globální biotechnologie.
Dokumenty předané jejich právními zástupci FBI podle nich dokazují, že v pozadí vytvoření pandemie, mediální kampaně, příprav vakcinace a podněcování zdravotnických činitelů je zločinné spolčení průmyslníků pod hlavičkou "Partnership for New York City" (PNYC). Jak píše Dr. Horowitz řediteli FBI: "Trust Davida Rockefellera, který na Wall Street sdružuje několik mocných společníků, mezi něž patří mediální magnáti Ruppert Murdock, Morton Zuckerman, Thomas Glocer a bývalý předseda Ředitelů newyorské Federální rezervní banky Jerry Speyer, je zapleten do již rozpoutané globální genocidy." "Toto 'společenství' organizovaného zločinu má globální kontrolu nad výzkumem a vývojem biotechnologie.
Trust má prakticky úplnou kontrolu nejen nad celým mezinárodním komerčním zdravotnictvím, ale téměř zcela kontroluje i všechny hlavní sdělovací prostředky, jejichž prostřednictvím
prosazuje či propaguje produkty a služby farmaceutického kartelu. V podstatě libovolně tedy vytváří anebo likviduje trhy s farmaceutickými i přirozenými léčivy, v první řadě prostřednictvím společnosti vlastnících masové sdělovací prostředky a reklamní agentury, které se věnují sociálnímu inženýrství a vytvářejí potřebný tržní prostor," napsal Dr.Horowitz.
Podle odhalení Horowitze a Kane, je ve spojení s geopolitickými, ekonomickými a na redukci populace zaměřenými aktivitami tohoto farmaceutického kartelu i Larry Silverstein (Silverstein Properties, Inc.). Pan Silverstein, nájemce Světového obchodního centra, který autorizoval "stržení" jeho budovy 7 [demolicí pomocí trhavin] je mimo to hlavním podezřelým komise "9-11 Truth", vyšetřující teroristický útok z 9.11.2001. Silverstein je spoluvlastník a společník biotechnologického trustu Davida Rockefellera. Vzhledem k bezprecedentní povaze a důležitosti těchto zjištění, Dr. Horowitz zveřejnil své místopřísežné prohlášení na internetu v naději, že rozšíření těchto informací přiměje vlády po celém světě k okamžitému zastavení příprav k hromadnému očkování, aby se vyvarovaly jeho důsledkům.
Škůdci v pozadí?

WM MAGAZÍN 93 15 "Když jsem posledně kontaktoval FBI, upozornil jsem je na hrozící útoky antraxem už týden předtím, než se o prvních smrtících zásilkách rozepsal tisk," připomíná Dr. Horowitz. "Trvalo jim 6 měsíců, než o sobě dali vědět. Když se pak ozvali, přišli s podezřením, že jsem ty poštovní zásilky poslal já!
Tentokrát jsem upozornil Ministerstvo spravedlnosti měsíc předem na hrozbu nejsmrtonosnější genocidy v dosavadní historii. Jen se modlím, aby brali mou žádost o vyšetřování PNYC vážně a vydali soudní příkaz k zastavení očkování, kvůli ochraně veřejnosti .
před iatrogenocidou." (Termín "iatrogenocida" je odvozen z kombinace slov "iatrogenese",což znamená lékaři přivozené onemocnění, a "genocida", definovaná jako "masové zabíjení anebo zotročování lidí z ekonomických, politických, anebo ideologických důvodů". Iatrogenocida tedy je "genocida prostřednictvím onemocnění způsobeného lékaři nebo lékařskými zákroky, jako je třeba očkování nevyzkoušenými nebo kontaminovanými
vakcínami".) Zdroj: www.theflucase.com www.ahrp.org/cms/content/
view/617/9/ http://www.fluscam.com/
Affidavit_files/AFFIDAVIT
Notorized.pdf http://www.fluscam.com/
Affidavit_files/AFFIDAVIT
OF LEONARD G.pdf
DESET VĚCÍ, KTERÉ PRAVDĚPODOBNĚ NEVÍTE O VAKCÍNĚ PROTI PRASEČÍ CHŘIPCE.
Výroba séra byla"uspěchaná" a vakcína nikdy nebyla testovaná na lidech. Vakcína může obsahovat nebezpečnou pomocnou látku, která v těle vyvolává permanentní zánětlivou reakci.
.. Vakcína proti prasečí chřipce ve skutečnosti může zvýšit riziko úmrtí na toto nemocnění potlačením odezvy imunitního systému. Lékaři dodnes neví, proč vakcína proti prasečí chřipce z roku 1976 paralyzovala tolik lidí. Farmaceutické společnosti neponesou žádnou
zodpovědnost, i kdyby vás injekce jejich vakcíny zabila. Žádná vakcína vás neochrání před chřipkou tak dobře, jako vitamín D. I kdyby vakcína skutečně účinkovala, pak, matematický
vzato, když ji dostanou všichni kolem vás, žádnou nepotřebujete! Farmaceutické společnosti vydělaly výrobou vakcíny proti prasečí chřipce miliardy dolarů.

Jestliže lidé začnou ve větších počtech na prasečí chřipku umírat, buďte ujištěni, že mezi nimi bude většina těch, kteří se nechali očkovat.
Očkovací centra proti prasečí chřipce, která se v nastávajících měsících patrně objeví po celém světě, nejsou až tak úplně neužitečná - poskytnou snadný způsob, jak rozpoznat velkou skupinu opravdu stupidních lidí.

WM MAGAZÍN 93 16 Zdraví V době, kdy se masové sdělovací prostředky věnují další z kampaní (viz sars, ptačí chřipka, atd.) volajících po zásahu na základě zákona o šíření poplašných zpráv, současně cudně tají informace, které mohou být životně důležité. Následující nesporně patří k nim. Bylo zjištěno, že vakcíny schválené zodpovědnými státními úřady pro očkování proti údajné H1N1 chřipce A, prasečí chřipce, obsahují nanočástice. Výrobci vakcín po několik let dělali pokusy s nanočásticemi jako způsobem k "urychlení účinku" očkovací látky.
Teď vyšlo najevo, že vakcíny schválené k použití v Německu a dalších evropských zemích obsahují nanočástice ve formě, která, jak je uvedeno, napadá zdravé buňky a může způsobit smrt. Roku 2007 výzkumníci z Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) v článku v žurnálu "Nature Biotechnology" oznámili, že vyvinuli"¨nanočástice, které mohou doručit vakcínu efektivněji, při menších vedlejších účincích a za zlomek ceny oproti současným očkovacím technologiím".
Článek pokračoval popisem účinků jejich zásadního objevu: "Při pouhých 25 nanometrech, je tato částice tak drobounká, že po injekčním zavedení, protečou extracelulární maticí pleti a vyrazí přímo k lymfatickým uzlinám. Během okamžiku tam dosáhnou
tisíckrát větší koncentrace DCS, než v pokožce. Imunitní odpověď pak může být neobyčejně silná a účinná." Vakcíny obsahující nanočástice skrývají jeden malý problém - mohou být
vražedné a způsobit přinejmenším těžké a nenapravitelné poškození zdraví.

Nanočástice, propagované masmédii jako nová podivuhodná revoluce ve vědě, jsou částečky, které jsou nesmírně menší než smrtící azbestová vlákna, která předtím, než bylo použití osinku zakázáno ze zákona, působila těžká poškození plic a měla na kontě spoustu úmrtí. Částice o nanovelikosti, (nm = 0,000000001 metru) doslova splynou s membránami buněk lidského těla. Podle nedávných studií v Číně a Japonsku - jakmile jsou jednou zavedeny do těla, nepřetržitě hubí buňky.
Jakmile jednou proniknou do buněčné struktury těla, už z ní nemohou být nijak odstraněny. Moderní medicína tento fenomén eufemisticky nazývá, "trvalá infekční reakce". Po skandálu s azbestem je považováno za nesporné, že částice o velikosti milióntiny metru, kvůli své enormní přitažlivé síle, prostupují všemi typy buněk, přičemž zahubí všechny, s nimiž se spojí. Nanočástice jsou ale ještě mnohem menší než azbestová vlákna.
Studie provedená v Pekingu potvrdila smrtící účinky u lidí Vzhledem ke skutečnosti, že WHO, European Medicines Evaluation Agency, německý Institut Roberta Kocha a další zdravotnické orgány dnes chtějí umožnit aby obyvatelstvu byla vstřikována naprosto neověřená nová vakcína s nanočásticemi, vypovídá spíš o vlivu mocné farmaceutické lobby v evropské politice než o zdravém rozumu či nějaké morální integritě státních zaměstnanců zodpovědných za zdraví veřejnosti. Nové vydání respektovaného žurnálu
"European Respiratory", které vyšlo 19. srpna 2009 a je od 21 srpna dosažitelné i online, obsahuje vědeckou oponenturou prošlý článek pod titulem: "Exposure to "
Dojemná starost o naše zdraví.V době, kdy dvě schválené vakcíny, plánované pro hromadné očkování v Německu a jinde, tyto nanočástice prokazatelně obsahují, nelze neschopnost významných funkcionářů zodpovědných za veřejné zdraví a epidemiologii přikázat okamžité nouzové zmrazení distribuce libovolné vakcíny obsahující nanočástice považovat za nic jiného, než trestuhodnou nedbalost. Doufejme, že se odpovědné úřady vzpamatují, uvědomí si, proč vlastně byly založeny a včas zareagují tak, aby odvrátily možnou
zdravotní katastrofu, která by byla mnohem horší, než ten nejhorší dodnes proklamovaný průběh "prasečí chřipky".
zdroj - WM MAGAZÍN 93 17
Obrazek

Naši lékaři nejsou hloupí (Jana, 27. 11. 2009 17:13)

TOTO JSEM SI PŘEČETLA PŘED CHVÍLÍ NA INTERNETU

Nečekaně se proti očkování postavila značná část lékařů a sester. Odmítají vakcínu proto, že není dostatečně vyzkoušena.

"Nebudeme nikomu dělat pokusné králíky," řekl Právu Milan Kubek, prezident České lékařské komory.

Děkuji Kytičce za informace
Jana

Motto pro 27. listopad

27. listopadu 2009 v 2:28 | Milada |  Motto dne
Držet někoho za ruku je zkušenost, kterou andělé znají jako životní styl. Spojit se smysluplným způsobem s jinou lidskou bytostí znamená cítit se tak, jako se andělé cítí po celý čas.

Sen o rozcestí a autobusech

27. listopadu 2009 v 0:19 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
Prosila bych o výklad následujícího snu:
Ocitla jsem se na nějakém rozcestí s několika autobusovými zastávkami.
Jakoby periferním viděním jsem zahlédla asi 2 autobusy chystající se odjet. Přijelo auto a někdo z něj rychle přestoupil do autobusu. Neorientovala jsem se v cizím prostředí. Měla jsem na výlet čas pár hodin během odpoledne. Napadlo mě, do jakého města bych měla zajet (už jsem zapomněla, snad Polička, odkud je jedna přednášející). Poblíž mne stály 2 ženy, chtěla jsem se poradit o stanovištích dopravy. Jedna mi vysvětlila, že cestuje do Roštína. Vybavila jsem si jen, že je tam kaple. Shodly jsme se, že ten kraj znám.
Výklad:
Sen je o tom, že v současnosti máte možnost dovídat se o různých duchovních cestách, o různých směrech
Více linek - více autobusů = více možností.
Kaple - správná volba pro ni je cesta - Maria- Ježíš.

Motto pro 26. listopad

26. listopadu 2009 v 2:22 | Milada |  Motto dne
Život je vždy pestřejší, než ho vnímáme. Nezapomínejte, že všichni kolem nás jsou chráněni a milováni alespoň jednou neviditelnou bytostí.

Motto pro 25. listopad

25. listopadu 2009 v 2:19 | Milada |  Motto dne
Když se překonáme, jsme nejblíže k tomu roztáhnout křídla a vzlétnout.

Dotaz na práci s kyvadlem

25. listopadu 2009 v 1:06 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
Pěkný den. Napíši Vám opis autom. písma :
" Ano, mohu mu k tomu říci pár slov. Pokud vůbec bude chtít slyšet pravdu.
Má spojení se svým Vyšším Já, ale kyvadlo není ten správný nástroj, který by měl používat. Kyvadlo samo o sobě odebírá energii a každý, kdo s ním pracuje, by měl vědět, jaký je jeho limit, jaký čas může pracovat, aby nebyl oslabený. Tato doba, po kterou pracoval, je velmi dlouhá.
V době vyčerpanosti je kyvadlo ovlivnitelné jinými silnějšími energiemi, které má ve své auře i silnějšími energiemi kolem něj.
S kyvadlem by měl pracovat člověk silný a čistý- potom je neovlivnitelné. Proto nemá kontrolu výsledku. Byl nulový."

Víte, já bych k tomu řekla tolik. Také jsem odložila kyvadlo. Zjistila jsem to, co bylo řečeno. Věděla jsem, jakou dobu smím pracovat, ale nechala jsem toho úplně.
Místo toho jsem si pořídila orgonový zvoneček. Ten pracuje na jiném principu. Dokáže i čistit, dokáže i doplnit energii a když večer cítím velký úbytek energie na temeni hlavy a postavím jej nad hlavu, dotočí mne tak, že se začnu cítit zase doma. Poprosím archanděla Michaela o to, aby mou ruku vedl on a je to v pohodě. Nevím, kde se teď prodávají, ale kdysi jsem narazila na stránky, kde psal člověk, který stál u jeho zrodu.
K těm energiím kolem Vás. To znamená, že v místnosti, kde tuto práci děláte, máte nahromaděné negace z meditací atd... Takže málo prostor čistíte, je to třeba. Řeknu Vám svůj příklad. Už asi 14 dní trvalo to, že jsem po příchodu ke kamarádce, která denně medituje, začala kašlat, aniž bych kašlala i jindy, začalo se mi chtít spát, nehorázně jsem začala zívat a dnes ráno mne začalo svědit tělo na zádech a na zátylku. Jsou to moje kritická místa. Svědění mne donutilo podívat se i na sebe. Měla jsem na sobě její odmeditované negativní energie, přesto, že medituje se svíčkou. Buď ji nepoprosila o pomoc, nebo hořela krátkou dobu a nestačila čistit, nebo byly silné a potřebovaly ještě další zásah. Tak včera čistila ještě píšťalkou a zvonkem. Tak jsem zvědavá, co bude dnes. Na toto všechno musíme velmi dávat pozor. Čistím kresbou. Hodně štěstí.M.

Motto pro 24. listopad

24. listopadu 2009 v 2:17 | Milada |  Motto dne
Jakmile si začneme uvědomovat moc, která nás každý den provází, můžeme k životu přistoupit z pozice vlivu, a ne zpětného účinku.

Poselství pro rok 2010

23. listopadu 2009 v 21:06 | www.duchovnipomoc.estranky.cz |  Moudrosti od různých autorů
Poselství - rok 2010

Milovaní, rok 2009 byl rokem vztahů. Mnoho vztahů prošlo těžkými zkouškami.
Mnoho lidí tento rok rozdělil. Zvyšující se vibrace planety Vám dávají větší nadhled a taktéž posilují širší vnímání spojitostí a myšlenek, které k Vám posíláme, abychom Vás probudili z toho strnulého spánku. Nadcházející rok bude plný proměn a těžkých bojů. Budou to Vaše vnitřní boje, kdy se budete snažit jít správnou cestou. I když události kolem Vás budou plné bolesti, strachu a napětí, nevzdávejte svou naději a víru. Posilujte vnitřní odhodlání modlitbou a meditací.
Vytvářejte s neochvějnou vytrvalostí světelné mosty lásky. Láska andělů je čistá, uzdravující.

V roce 2010 se život bude opět stávat více vzácným, protože mnozí tento vzácný dar ztratí, jiní jej zahodí v domnění, že uniknou smyčce, která je více a více stahuje. Číslo roku, kterého se obáváte je dvanáct. Dvanáct je měsíců v jednom Vašem pozemském roce. Dvanáct bylo apoštolů, pomocníků našeho Pána. 12 bylo také Izraelských kmenů, 12 izraelských soudců, 12 bylo také králů izraelských. Také dvanáctá hodina má Boží symboliku.
Ve 12 žalmu svatého písma se píše - Pomoz Hospodine, věrných ubývá. Všichni čestní lidé mizí ze světa.
Věřte milovaní, že pokud by čas existoval, ukazoval by zapět minut dvanáct. Je čas se probudit, otevřít své srdce lásce. Čas k zastavení Vám právě vypršel. Je čas jít rychle kupředu.

I v nadcházejícím roce budou pokračovat velmi bolestné události a ještě více duší bude muset rychle odejít zpět do duchovního světa. Nebude zde místa pro všechny. Každá duše neunese změnu vibrací, a pokud někdo z Vás půjde tvrdošíjně proti proudu, smete jej vlna spravedlnosti, která přichází od Pána stvoření. Nepřemýšlejte o tom, jestli je jiný člověk schopen pochopit Boží tajemství a víru, tak jak jste ji pochopili Vy. Mluvte. Prosím mluvte. O důležitosti lásky, změny myšlení a obrácení těch, kteří páchají zlo ať už ve svých činech, nebo myšlenkách. Ve všem Vám budeme v této hraniční době nápomocní. Budeme řídit Vaše kroky, pokud nás o to požádáte. Vaše životy se promění, pokud VY opravdově uvěříte této proměně a nebudete klesat na kolena pod výčitkami a obrazy minulosti. Uvědomte si, že minulost se nedá vrátit. Přítomnost této minuty už je zde a s ní žádnou změnu neuděláte. Můžete s láskou a vytrvale měnit svou budoucnost a budoucnost celé planety.

V roce 2010 ztratí některé Vaše léky účinek, protože tím, že se zvyšují vaše vibrace, jste více citliví na škodlivé chemické látky a uměle vyrobené přípravky a léky.
Vracejte se k tomu, z čeho jste Vy sami povstali, a to je Boží láska a Boží stvoření. To jsou všechny léčivé rostliny a přírodní látky. Vše, co k léčení potřebujete, Vám Stvořitel už dávno dal, když Tvořil Vaší planetu. Milujeme Vás. Pomáháme Vám. I Vy nás milujte a pomáhejte.
Nepřestávejte věřit v naší pomoc.
Boží bytosti světla.
Obrazek

ObrazekPoselství Archanděla Uriela

Milovaní, prosíte nás neustále o uzdravení a o záchranu. Nemocné však nejsou Vaše těla, ale Vaše myšlenky. Vaše jemnohmotná struktura Vašeho bytí žádá uzdravení.
Náš Pán Vás netrestá. Pán Vám neposílá nové původce nemocí. To je omyl.To vše je Vaše dílo.
Přicházíte na svět, abyste se naučili milovat, léčit Vaše vztahy, aby Vaše láska překročila hranice smrti a Vaší nevědomosti. Máte se naučit milovat své nepřátele a tím z nich tvořit přátele. Léčit, milovat, odpouštět. Místo toho věnujete Váš tak drahocenný čas tvorbě nových mutací virů a schopnosti zabíjet ještě ve větším měřítku.Tvořte ve svých myšlenkách a představách pouze dobro, to je naše poselství. Síla zla ve Vás stále více rozpoutává vnitřní boj a tím kolaps jakési vnitřní sebekontroly. Nepodléhejte emocím. Neztrácejte tak důležitou kontrolu nad svým chováním. Přišla doba, kdy matky zabíjejí své děti. Děti stále častěji zvedají ruce a obracejí sílu proti svým rodičům. Nikdo se nedovolá práva a život ztratil svou hodnotu. Hrajete si s oblibou na vrahy. Hrají si tak i Vaše děti.

Touto nebezpečnou zábavou se ve Vašich duších uvolňuje čím dál větší prostor pro nepřítele, pro zlo. Upozorňovali jsme dlouhý čas na varovné signály, které přijdou. Hromadné neštěstí, živelné pohromy, přírodní úkazy, znamení na obloze. Varovali jsme,že přijdou nové druhy chorob, na které už nebudou fungovat běžné léky a které velmi mnoho lidí odvedou zpět do duchovního světa. Nyní už nevarujeme, jen upozorňujeme, že jste tímto rokem vstoupili do nové očistné vlny Vaší planety.
Tato doba již přišla, jste uprostřed této očistné vlny. To co bude přicházet přinese hodně změn v myšlení a ve správném postoji k životním hodnotám. Myšlenkami tvoříte budoucnost. Každá myšlenka je děj, odehrávající se na plátně Vašeho podvědomí. Každé umělecké ztvárnění myšlenky, je předzvěst Vaší budoucnosti. Myšlenka je nejrychlejší metoda Tvoření.
Stvořitel vyslal další naše bratry, další světelné mistry, aby pomáhali Vašim myšlenkám tvořit.
Cílem nás všech je vytvořit milující svět, na základech lásky a světla.
Váš milující archanděl Uriel

Motto pro 23. listopad

23. listopadu 2009 v 2:14 | Milada |  Motto dne
Vedle nás, za námi, před námi, pod námi. Na každém představitelném místě s námi někdo je.

Sen o sochách a pobytu v Anglii

23. listopadu 2009 v 0:46 | Marie Blankytná |  Sny a jejich výklad
Dobrý večer!
Dnes jsem měla velmi zřetelný sen. Jakoby mi měl napovědět, jak dál - což, upřímně, nevím.
Byla jsem ubytována s kamarádkami v hotelu v zahraničí. Vím, že to bylo v Anglii. Nevím, proč. Dohadovaly jsme se, jak budeme trávit večer společně, zda navštívíme kino. Během diskuse jsem nabyla dojmu, že v této skupině nejsem vítána. Proto jsem se vymluvila na únavu a odešla zpět do svého hotelového pokoje. Tam jsem si řekla, že strávím večer sama a že si před usnutím vypiju trochu vína, abych lépe usnula. Rozhodla jsem se, že si nějaké víno koupím, jen jsem nevěděla, kde. Vzpomněla jsem si, že jsme před tím navštívily společně nějaký obchod nedaleko hotelu. Vypravila jsem se tam - v pyžamu a županu, a po cestě potkala své kamarádky, jak debatují nad programem kina, který film navštíví. Když mne uviděly, zarazily se a pak mne přizvaly. Nebylo to upřímné pozvání, odmítla jsem taktně a pokračovala. Obchod jsem nenašla. Snažila jsem se tedy najít cestu zpět do hotelu, ale ve tmě jsem zabloudila na velmi nebezpečnou cestu. Stále jsem balancovala nad nějakými propastmi a potkávala nebezpečné lidi. Tři z nich mne ohrožovali na životě, ale jaksi jsem je zneškodnila. Pak jsem se ocitla v jakési zahradě se sochami, z nichž některé spolu rozmlouvaly a já v tu chvíli věděla, že ony mi poradí. Byl to velmi příjemný pocit. Zkusila jsem se jich zeptat a ony mi odpověděly. Ukázaly směr a poradily, že tam potkám sochu Vodnáře. A tam už budu vědět. Došla jsem k ní, a vše se rozjasnilo. Najednou jsem věděla, že i když stále nemůžu najít cestu, už je koho se zeptat a jistě dorazím do hotelu. Cítila jsem se úplně bezpečně. Až po probuzení jsem si uvědomila, že Vodnář je znamení, ve kterém jsem se narodila.
Můžete mi, prosím, tento sen objasnit?
Předem děkuji a přeji vše dobré.

Odpověď:

Přeji Vám klidný den.
Je to sen,který se nevysvětlí pomocí znaků uvedených ve snářích. Je jenom specielně pro Vaši duši. Uvádím doslovný přepis autom. písma :
" Ano, mohu Petře říci pár slov ke snu.
Vaše duše si před příchodem do života stanovují cíle svého příštího života. Aby je splnily, vybírají si i svoje rodiče- rodiny, do nichž se chtějí narodit a v nichž svoje cíle budou naplňovat.
Příchodem na svět však na toto zapomínají a je na nich, jak doplňují duchovní stravu své duše, aby si je znovu vybavili. Mnozí jsou svým životem rozčarováni, ale měli by si uvědomit, že nesnázemi člověk roste a učí se .
Vaše duše přišla do života s cílem změnit ty, s nimiž v rodině nemáte dobré vztahy.
Řešíte tím mezi sebou to špatné, co jste si přinesli jako " dluhy " ze svých karmických životů. Nadále na ně působte svými myšlenkami naplněnými láskou a odpuštěním.
Nebuďte dotčená, milujte svoji duši za to, že vám tento postup a přístup k nim vnukla.
Ke snu - v Anglii jste žila několik životů a nebyly to životy lehké, ať se odehrávaly na hradech nebo v podhradí. Angličtina je vám blízká a lehce byste se ji učila.
Kamarádky ve snu, to jsou lidé, kteří vám i tehdy působili určité problémy a s nimiž jste to nikdy neměla lehké. I ve snu jste vycítila jejich neupřímnost a " stáhla " jste se do pozadí.
Vaše putování kolem roklin a strží, setkání s lidmi, kteří vám usilovali o život, to je symbolika těžkých životů.
Chtít- přát si víno , to je chtít utéci od reality. Touha po něčem, co vás odvede od těžkostí života. Je to vyjádření touhy po lásce, po něčem , co přinese uspokojení. Útěkem od reality se nikdy nic nevyřešilo, proto jste také ten obchod nenašla. Díky svému šarmu a inteligenci jste nacházela ty správné cesty.
Zahrada a sochy - našla správnou cestu.
Domluva se sochami - to je telepatické dorozumívání.
Vodnáři jsou filozofové, kteří mají ve své duši přirozené předpoklady k duchovní práci. Jenom ne každý člověk toto dokáže přijmout do svého života.
Je třeba nacházet ty správné lidi, s nimiž je možné vést diskuzi i o duchovních věcech a přijímají to s povděkem. Tato stránka života není " mrtvou " součástí života, to jenom lidi zapomněli, že život je spokojený , když je budovaný na duchovních základech, tyto pilíře života dávají sílu k překonání těžkostí.
Nemůže být štěstí u toho člověka, který neživí, ale odstrkuje svoji duši, je třeba rozvíjet duchovní cítění člověka."
Říká se, že pokud je žák připravený, učitel přijde. Naučte se komunikovat se svými ochránci a oni Vám určitě ukáží Cestu. Když nebudete chápat jejich vzkazy ve snech, klidně napište. Hodně štěstí. M.


Recept na šťastný život

22. listopadu 2009 v 23:16 | Milada |  Meditace
Zdenka Květinka nám poslala elektronickou poštou Recept na šťastný život, jehož myšlenky jsou velmi šťastně voleny a pomáhají člověku povznést se na vyšší vibrace. Je vhodné tyto myšlenky promeditovat a sledovat, jakou mají odezvu ve vašem nitru.

Recept na šťastný život

1. Ve Vesmíru i v mém životě je jen láska a harmonie.

2. Žiji zde, abych tvořil/a/ Boží život tj. RÁJ tady a teď.

3. Radost a štěstí jsou se mnou. Doprovází mě na každém kroku.

4. Má Víra v dobro je větší než si dovedu představit.

5. Naděje na lepší život je vždy.

6. Jsem Boží posel a konám službu již tím, že jsem.

7. Modlím se za sebe, za tebe i za ostatní, ať se naše srdce otevřou ještě větší lásce.

8. Odpouštím sobě i tobě.

9. Jsem zářivá hvězdička.

10. V mém životě je vše v absolutním pořádku.

Prasečí chřipka a očkování

22. listopadu 2009 v 19:17 | Milada |  Nemoci
Velmi dobrý a přehledný článek o současném stavu prasečí chřipky a očkování je na adrese

Motto pro 22. listopad

22. listopadu 2009 v 2:11 | Milada |  Motto dne
Dotek Slunce o teplém slunném dni musí být stejně příjemný jako dotek anděla.

Motto pro 21. listopad

21. listopadu 2009 v 2:09 | Milada |  Motto dne
Život nás bombarduje informacemi o tom, kdo jsme a kým bychom měli být. Více či méně tomu nasloucháme, ale musíme si udělat vlastní závěry. Naši andělé budou při nás.