Prosinec 2009

Letošní Silvestr je v úplňku

31. prosince 2009 v 19:52 | Zdenka Blechová
Silvestrovský den bude silný, je v úplňku a tak bude tahat naše stíny. Dávejte si pozor na roztržky, jsou to vaše nezpracované složky osobnosti. Přijměte raději nový rok ve slunci, v lásce a odevzdanosti. Nový rok vám přináší zdraví duše, teplo, klid a vnitřní lásku. I když se to na vnější úrovni nemusí tak jevit, v duchovním světě už všichni kráčíme ke slunci. A tak nastavte svoji tvář tomuto zázraku.
S přáním vnitřní krásy Zdenka Blechová

PF 2010

31. prosince 2009 v 17:55 | Mgr. Eva Lipinová
Tuto krásnou mandalku nám poslala Evička ze stránek http://duhovaposelstvi.blog.cz/.
My vám přejeme, ať vás po celý rok doprovází tato modrá barva klidu a míru, růžová barva všeobjímající lásky a zlaté paprsky našeho slunce v duši - našeho duchovního vedení.
Marie a Milada

Motto pro 31. prosinec

31. prosince 2009 v 2:53 | Milada |  Motto dne
Zvuk andělského hlasu se můžeme naučit rozeznat často tehdy, když nasloucháme tiché pobídce učinit správnou věc, ujít další míli.

Model karmické nádoby

31. prosince 2009 v 1:52 | A. Svijaš: Karma |  Moudrosti od různých autorů
Představme si naše prohřešky proti vesmírným zákonům čili naše hříchy jako nějakou tekutinu, která potrubím přitéká do "karmické nádoby" s omezenou kapacitou. Objem tekutiny v karmické nádobě charakterizuje množství nahromaděných hříchů. Současně ale s přílivem hříchů úměrně našim zásluhám před Bohem pomaloučku vytéká tekutina záklopkami dole. Vytékání je očišťování karmy. Když obsah karmické nádoby dosáhne jisté hladiny (tj. když se v ní nahromadilo určité množství hříchů), spustí se mechanismus karmické výchovy a člověk je nějakým způsobem zbavován toho, čemu připisuje příliš velký význam.
Naše planeta je místem, kde lze poměrně rychle zmenšit obsah karmické nádoby. Je to očistec, jenž umožňuje, abychom se dost rychle zbavili starých hříchů. Právě proto se obyvatelé nižších poschodí Neprojeveného světa velice často snaží dostat na náš svět.
Pro své předešlé chyby se však octnou v zemích a rodinách postižených chudobou, nemocemi, válkami atd. Takové prostředí nedává mnoho inspirací k milosrdenství a odpouštění, pokud však přesto někdo nezatrpkne vůči světu, hladina v jeho karmické nádobě prudce klesá.
To znamená, že utrpení lze považovat za dobro jen v případě, že ho člověk přijímá s pokorou a vděčně. Utrpení samo o sobě sotva očišťuje duši od hříchů. Není podstatné, že trpíme, ale jak utrpení přijímáme: zda jako poučení nebo jako křivdu.
Pro čisté duše je náš svět místem odpočinku nebo osvícení.
Mnoho čistých duší přichází na Zem, i když nemusí. Vyberou si tělo k nové inkarnaci a s nejlepšími úmysly se vypraví na Zem. Lidem chtějí přinést dobro, šlechetnost, učit je a léčit. Někteří obyvatelé horních poschodí v Neprojeveném světě však mohou žádat na svět jen proto, aby se nabažili pocitů, které je možno prožít jedině v reálném světě a v lidském těle - tělesné lásky, rozkoše z jídla, z lidských vztahů a tvorby. A právě ti se rodí obvykle do zámožných rodin, hned po narození se stávají boháči, v životě nepoznají žádné materiální problémy - pokud se ovšem chovají tak, jak se máme chovat na exkurzi. Po příchodu do našeho očistce ne všichni bohatí pamatují na své sliby a čisté úmysly. Člověka se zmocní pozemské vášně a zapomene, že na tomto světě je pouze na krátkém výletě. Krátkém proto, že těch 70-90 let je pouhý okamžik ve srovnání s miliony let existence naší nesmrtelné duše.


Co přinese rok 2010

30. prosince 2009 v 19:44 | Mgr. Alžběta Šorfová |  Moudrosti od různých autorů
Jde pouze o výtah z přednášky. Celá nezkrácená přednáška je na videu

http://www.cestyksobe.cz

Příští rok je nesmírně důležitý pro střední a severní Evropu a možná i Ameriku. Další rok 2011 bude důležitý pro Asii a další zbývající kontinenty.
Příští rok bude ve dvou energiích - ve dvou proudech, a to bude velmi silná pozitivní energie a velmi silná negativní energie. Budou to velmi silné očistné energie a velmi silné světelné energie.
Doteď jsme byli v jednom proudu, duchovní lidé, kteří jdou do Světla i neduchovní lidé, kteří se stále drží toho starého systému a ať se děje cokoli, prožíváme to všichni - strachy, existenční obavy atd. Od příštího roku se tato jedna skupina začne štěpit na dva proudy, kdy jedna se bude odebírat do Světla - do ní se dostanou ti, kteří se již probudili nebo se probouzí a začínají chápat, co se děje a změní své myšlení i chování a ta druhá skupina, co ještě spí, tak ti budou potřebovat mnohem silnější energii, aby se probudili. Ty silnější energie začínáme vnímat již teď, to je určitý tlak, který se bude vyvíjet na lidi, aby se tím tlakem probouzet. Ten tlak začínáme vnímat ve formě destrukce, to znamená ve formě strachu. Čím více budou lidé pod tlakem, tím více se budou pozastavovat nad tím, co se děje a proč se to děje a budou muset začít všechno řešit. Tato skupina - ti stále spící - budou pod takovým tlakem, že buď se úplně rozdrtí anebo je to začne probouzet nebo evokovat, aby začali přemýšlet o svém životě, o svém životním úkolu a o smyslu života.
Ta první skupina, která se probouzí nebo se už probudila, ta půjde o to rychleji a bude mít maximální podporu ve Světle a půjde o to rychleji do Světla. To znamená, že my začneme měnit myšlení, začneme si uvědomovat skutečné zákony a ne ty iluzorní, ve kterých žijeme - něco za něco, potom to veliké ego, které stále něco očekává, stále něco drží, stále se něčeho bojí. To všechno když je člověk schopen opustit, bude mít obrovskou podporu v tom světelném proudu, kdy najednou bude zjišťovat, že velmi lehce může odkládat jeden blok za druhým, jedno trauma za druhým, jeden negativní zážitek za druhým, a o to rychleji se bude vyvíjet dál. Čili bude jak jedna podpora, tak druhá.
Rok 2010 proti 2009 má úplně jiné vibrace. Rok 2009 jsem nazvala Jobovým číslem, kdy člověk pod určitým náporem skrze zkoušky a určité bídy se očišťuje od svého ega, od toho svého iluzorního já.
Rok 2010 má jiné vibrace v tom, že to, co si člověk očistil, to čisté, co zůstalo, to může zúročit. To jeho jádro, ta cibulka, se najednou začne probouzet. Bude mít najednou obrovskou šanci a podporu začít žít svůj nový život. Číslo dvacet jednička je číslo ukončení a je to velmi šťastné číslo, když se jde tou správnou cestou. Ti duchovně velmi zralí a velmi duchovně vyspělí lidé se budou moci setkat se svým dvojpaprskem, s ním žít a spolupracovat a něco vytvářet. Kdo se do takové míry očistil, že už je zralý na dvojníka, což je úžasná věc, tak se setká se svým dvojníkem. Jakoby vztahy měly zelenou.
Další dobrá zpráva, pokud se týká vztahů a probouzení se do Světla, se týká střední Evropy. Teď je střední a severní Evropa vývojově nejdál, ať se to týká jak materiálního, tak duševního a duchovního potenciálu. Ta střední a severní Evropa - beru to od Anglie až po Ukrajinu, že jsme si dokázali udržet relativně duchovní a duševní potenciál, přesto žít ve stavu materiální hojnosti, tady se ta transformace bude nejvíc projevovat, tady bude jakoby první, tady začne.
Měla by začít ve středu Evropy, měla by začít tam, kde je práh, kde je vstup, kde je brána, a jak jste si určitě všimli, spousta cizinců, když projíždí Prahou, zastaví se tady na nějakou přednášku a začínají předávat Čechům informaci, že tady se spustí transformace. Najednou se to všechno začíná otvírat, co jsme už dávno tušili, co se už psávalo v knížkách, že Češi mají tady své poslání, a když už jsem u maximální pokory a skromnosti, což je třeba, tak ty podmínky by u nás mohly být dobré nebo v celé střední Evropě, protože máme určitý materiální standard, máme určitý duchovní i duševní potenciál. To znamená, že nejsme v žádném extrému, jsme opravdu ve středu jak duchovně, tak duševně a materiálně, což jsou ideální podmínky pro to, aby se mohlo změnit myšlení lidí.
Když jdete do jakéhokoli extrému, třeba i duchovního, a dáte tam novou myšlenku, oni ji nepřijmou, protože mají svou cestu. Když jdete tam, kde mají hodně silný materiální směr a dáte jim duchovní myšlenku, oni ji nepřijmou, protože se nechtějí vzdát svého pozlátka, dobrého bydla a když jdete tam, kde mají extrémně vyvinutý duševní směr, kde třeba drží psychologické nebo psychoterapeutické postoje, jako je třeba Švýcarsko, které má určitou představu o tom, jak se má správně říci Ježíš, to je zase extrém. A když tak procestujete celou Evropu, tak zjistíte např. jako duševní extrém třeba Švýcarsko, duchovní extrém třeba Polsko nebo Itálie a materiální extrém třeba v zemích jako Anglie, Itálie nebo Francie.
Češi jsou schopni přijmout jen takovou autoritu, která je čistá a pravdivá. Přednášející slyšela zprávu, že bude více avatárů, tedy lidí, kteří jsou plni Světla a povedou ostatní lidi.
Další dobrá zpráva je, že ta desítka roku 2010 nás začne spojovat, spojovat náš národ. Lidé, kteří pracují na duchovním poli, už pochopili, že je třeba spojit potenciály jednotlivců, a tím vznikne velký silný potenciál. Duše se začnou navzájem přitahovat. Každý člen skupiny bude hledat sám sebe a své poslání, a tím se stane silným. Transformace je právě o tom, že přestaneme být ovečkami, ale budeme sami sebou - nikdo nikoho nesráží, neponižuje, ale bude sám sebou. Nikdo nebude za nás rozhodovat, co máme dělat, co studovat atd.
Nastane "otevírání duší" = naše duše se začne sama otevírat. Duše sama se otevře do vědomí a začne propojovat sama sebe se svým vědomím, a to vědomí začne propojovat nejen se svou duší, ale i s duchem čili vedením. To vědomí se stane jakousi křižovatkou pro informace z vlastní duše a informace z kosmu skrze naše duchovní vedení, což je úžasná věc.
Otvírání duše je náročné, je doprovázené fyzickými potížemi, jako je zvedání žaludku, rozhozené trávení, neurózy střevní a žaludeční. Má se poprosit nahoře, aby se to zklidnilo a přiložit přitom ruku na žaludek.
Budou i bolesti hlavy - vzadu v hlavě máme programovací centrum - protože současně s uvolňováním ega se to vzadu v hlavě odblokovává, člověk se tím otevírá. Příští rok budou plné ordinace lidí s těmito potížemi, protože se to bude zesilovat, nastane silnější otevírání duší tak, aby ta duše byla schopná se propojit s vědomím a předávat vědomí, kudy a kam jít. To bude mít úžasný výsledek v tom, že náš život se stane mnohem smysluplnějším a nebude časově proplýtvaný. Vy budete třeba vědět, že máte někam jít a s někým se setkat, a proč to tak má být. Člověk si začne uvědomovat, že má své vlastní vnitřní vedení. Každé setkání bude mít nějaký přínos, ušetříme spoustu času.
Naše mladá generace je mnohem dál než my, oni velmi těžce nesou, že se musí něco nesmyslně učit, co už třeba dávno ví. Těm dětem stačí jen jedna myšlenka, jedna informace, protože oni mají odblokovanou pravou hemisféru více než my. Oni chtějí mnohem míň informací, ale konkrétních a zajímavých informací, které se týkají více života a ne nějakého teoretického systému, který není aplikovatelný pro život. Mládež se bude vzpírat současnému pojetí výuky a bude přijímat tzv. transformační učitele, kteří jim budou předávat věci, které pro ně mají smysl. Spoustu duchovních dětí dávají nyní do škol Montessori a waldorfských škol, tam je výuka opřena o pravou hemisféru.
Při transformaci budeme více kreativní, nebudeme už jako stroje, ovečky, které se něco teoretického učí, a pak je to k ničemu. Od příštího roku budeme chtít žít víc kreativně, chtít víc tvořit, protože když se nám otevírá duše, otevírá se nám potenciál. Duše pochází ze světelného systému a ve Světle se tvoří, tam má každá duše svůj úkol a podílí se na společném tvoření. Příští rok se probudí obrovská chuť tvořit, ať na poli duchovním nebo duševním, což značí, že se člověk probouzí do Světla. Forma žití a bytí ve Světle znamená, že se tvoří, to je úplně jiná forma bytí.
Světlo, které sem dopadá, přichází ze čtvrté úrovně. V současnosti ho dopadá málo, ale příští rok ho bude mnohem víc a bude dopadat až do hloubky našich fyzických těl. To dobré, co to přinese, je, že bude mnohem rychlejší léčení těla, mnohem rychlejší probouzení se do Světla a mnohem větší podpora Světla v nás.
Pro ty, kteří jsou neprobuzení, bude to provokovat jejich ego, budou ještě agresivnější, možná to probudí více násilí, depresí, konfliktů, vlny strachu, protože systém nechce pustit svou formu života. Na jednu stranu jde o určitý boj Světla se Zlem, ale protože je Světlo vždycky silnější a ví, že vyhraje, tak je to jenom otázka času. A když si uvědomíme, že ty agresivní vlny jsou pouze součástí vývoje, tak zůstaneme klidní a uvědomíme si, že jinak to nejde, že dochází k závěrečnému boji.
Jak můžeme pomoci? Začít pracovat sami na sobě, tím zvedáme i ostatní. Transformační postupy budou veřejně dostupné pro všechny, kdo budou chtít. Bude možné se napojit na světelné bytosti a poprosit - mám v sobě tolik bloků, prosím, pomozte mi.
Nad Prahou i ostatními evropskými městy je transformační chrám, zatím není ještě plně spuštěný, ale je možnost se na něj napojit a začít se prosvětlovat. Od příštího roku je v galaktické radě plánováno nechat tyto zdroje přístupné všem, kdo se chtějí prosvětlovat, tzv. transformovat z duálního systému do světelného systému. S vyššími frekvencemi bude účinnost mnohem vyšší. Bude nám dovoleno spoustu bloků a programů, podle kterých fungujeme již tisíce let (např. formy našich strachů), přes Světlo rozpustit, pokud je máme na úrovni hrubé formy zpracované, to je na úrovni vědomí čili víme o svém strachu, o své závislosti na něčem, tak nám bude dovoleno to skrze Světlo nechat rozpouštět. Intenzita tohoto léčení bude mnohem silnější než dosud.
Nebudeme se bát, že se tady něco hroutí a bortí, totiž to staré se hroutí, a to proto, aby mohlo vzniknout něco nového. Když se nebudeme bát změn a přijmeme všechny změny s radostí, tak celou transformací projdeme úplně v klidu a s radostí. Jenom naše ego nám brání to tak prožít, protože má pocit, že musí trpět, něco si odžít a cítit se provinile - je to naše ego, co trpí. Naše duše se maximálně raduje, protože konečně přichází čas, který stojí za to žít. Nebojme se žít a nesmíme se toho bát, zatím jsme se naučili jen přežívat.
Do společnosti se budou pouštět nesmírně cenné informace. Že se Amerika zhroutí ekonomicky, to víme. Ta jejich iluze, že jediný Bůh je hmota, se zhroutí a že jediný smysl života je ve hmotě, to se úplně zbourá. Bude to vypadat úplně strašidelně, ten proces bude pro ně velmi bolestivý a nejen pro ně, ale i pro ty Evropany, kteří žijí jen skrze hmotu. Ta hmota musí být úplně rozdrcená, musí ztratit svou hodnotu. Náš postoj k tělu - my z těla děláme kult - ta vnější krása je na prvním místě, to všechno je iluze. To všechno se jim hroutí, čili budou i problémy s tělem. To všechno je povede k tomu, že přestanou lpět na tom těle, na tom hmotném, nedělat z něj Boha.
Všechno jenom pozorovat, i ty hrůzy, vše bude k našemu prospěchu.
Protože je málo času, tak 2-3 roky, bude to na úrovni šoku, abychom se rychle zbavili bloků. Za tím šokem přijde uvědomění. Všechno brát tvořivě, žádné utrpení, pustit to, a tím končím.
Určitě jsme se nenarodili proto, abychom trpěli. Utrpení je iluze a ve Světle se nedrží, příští rok to bude, doufám, myšlenkou roku:
"Nebudu trpět, budu se radovat a budu tvořit."
Utrpení se koná jenom tehdy, když nemáme řešení na daný problém. Ve Světle se to dělá jinak. Tam se netrpí, tam se problémy řeší. Třeba my milujeme někoho a on nás nechce. Tak se tedy vymění informace, proč to není možné, a když to není možné, tak jdeme dál, protože se určitě najde někdo druhý, kdo vás bude tolik milovat - prostě vidět to tvořivě, pořád to vidět dál.
My v současnosti v tom omezeném světě někam dojdeme a nemůžeme dál, děsná deprese, trpíme, nevíme, jak dál a tam nahoře si říkají - kdy mu to dojde, má to pustit a jít dál!
Ve tmě řešení není, tam je problém, člověk běhá dokola v tom problému a tak dlouho, dokud se neuštve, úplně se neumučí k smrti a pak, když si myslí, že to už dál nejde, tak to pustí, a pak možná je o kousek dál.
Ve Světle je vždy na všechno řešení, třeba něco nefunguje, my jdeme dál a najdeme řešení. A tomu se konečně začneme učit - vypadnout z těch programů trpět a začít se vyvíjet. Člověk hledá řešení na daný problém - tím naše ego nebude mít žádný prostor - my mu řekneme: ty nemáš řešení, já ho mám, já mám vývoj. Kdo trpí, je ego, ve Světle se netrpí. Naučit se, že ve Světle je hojnost. Příklad - podnikatel, který jde duchovní cestou a podniká čistě, říkal přednášející, že sice je krize, ale jemu se daří čím dál líp. Podnikatelé, kteří jedou stále pořád ve hmotě, v tom starém systému, na ně krize dopadla. Světlo bude přát všem těm, kteří chtějí žít ve Světle a v duchovní hojnosti.
Aby se nám začalo dařit, musíme vystoupit z našeho malého sobeckého já a začít myslet na všechny a prospívat všem. Ten, kdo se bude snažit žít ve Světle, tomu se bude dařit čím dál lépe. Kdo se bude držet ega, kdo se bude držet hmoty, sobectví, tomu se bude dařit čím dál hůře. Ti, kteří podnikají, ale nesprávně tak, že porušují zákony Světla a podnikají v rámci svého vlastního okruhu a vlastního, možná egoistického já a pracují jen sami pro sebe, dostávají se do obrovských dluhů.
Nabíhání transformace v posledních dvou létech v nás vzbuzuje pocit, že se máme vnímat jako součást celku, nežít pouze pro sebe, ale být součástí celku, nebýt sobecký a nebrzdit si ten proud hojnosti. My si ho brzdíme neustále, protože máme pocit, že všechno je tady jen pro nás, hromadíme, máme plné sklepy, plné chaty, plné půdy a plná konta ze strachu, že bude hůř. Ono bude hůř, ale jinak.
My se máme stát součástí jednoho celku a máme mít jenom to, co potřebujeme. A když náhodou nemáme, tak objednáme nahoře a ono nám to přijde.
A kdo nebude chtít pustit to, co si nahromadil, tak stejně o to přijde. A úplně zázračným způsobem, proto spousta podnikatelů nedokáže vysvětlit, jak se dostali do dluhů, co se stalo a najednou mají obrovské minus. Jiní jim přestali platit dlužné částky. Mají začít přemýšlet, co dělají nesprávně, napravit to, vystoupit z malého sobeckého já a hned se jim začne dařit. Nemáme poškozovat celek a sami si prospívat, máme prospívat všem a bude se nám okamžitě dařit. Kdo to pochopí dobrovolně, tím lepší, kdo to nebude chtít pochopit, tak ho to bude nesmírně bolet.
To všechno se promítne úplně všude - i do politiky, od vlády až do rodin.
Když půjdeš postaru, my se postaráme o to, abys byl pod takovým tlakem, abys to musel pochopit, bude tě to bolet a my počkáme, až to pochopíš a potom ti pomůžeme.
Starý systém nám nařizoval, co máme a nemáme dělat a najednou přichází fáze lidstva = adolescence čili dospívání, kdy se začneme bouřit proti tomu systému tím, že budeme chtít sami rozhodovat o tom, co budeme dělat. Budeme to prožívat v práci, v rodině, úplně všude. Od příštího roku budeme hledat sami sebe - to je to otevírání duší.
Bude to nesmírně bouřlivá fáze, protože jeden bude narážet na druhého. Od každého budeme chtít, aby nám nedělal hranice, aby nám dal svobodu, protože my si hledáme svůj nový prostor. Ale my to všechno zvládneme, protože je to důležitý článek do cíle, jinak to nejde. Starý systém nás nebude chtít pustit.
Jakmile se lidé naučí poznat sami sebe, nebudou už chtít být ovládáni nikým a ničím. Jakmile budou dozrávat, dospívat, nebudou chtít být ovládáni nějakým hloupým, iluzorním systémem, ani zlem. Najednou pochopíme a pocítíme, že už nechceme, aby zlo ovládalo nás, ale ucítíme obrovskou potřebu, abychom my ovládali ten svůj stín, všechny ty své chyby, strachy, závislosti a fixaci na někom nebo něčem. To je právě to probouzení, ta adolescence lidstva.
Jak tu bude obrovská vlna strachu, která bude podporovaná ze všech stran současného systému, tak najednou se lidé začnou probouzet a říkat: "Já tohle nechci, aby mě od rána do večera válcovali strachy."
Tímto postojem začneme zrát, dospívat. Najednou zjistíme, že to všechno je lež, že můžeme být sami sebou. Tím, že se naučíme ovládat svůj vlastní stín, tím vyspějeme. Uvědomíme si, že můžeme zaujmout postoj, a sice zeptat se sám sebe: "Teď se budu bát - ANO nebo NE?" A zjistíme, že máme svobodnou volbu.
Dostaneme obrovskou podporu tím způsobem, že dostaneme velkou sílu překonat ty naše strachy a dostat se do Světla, kde žádné strachy neexistují.

Motto pro 30. prosinec

30. prosince 2009 v 2:51 | Milada |  Motto dne
Andělé sledují tvé kroky stejně snadno, jako bys vždy kráčel v čerstvě napadlém sněhu.

Motto pro 29. prosinec

29. prosince 2009 v 2:48 | 2 Ezdráš 5:15 |  Motto dne
A tak anděl, který přišel, se mnou promluvil, podržel mě, utěšil a postavil mě na nohy.

Sen o škole

29. prosince 2009 v 1:18 | Marie Blankytná |  Sny a jejich výklad
Dobrý večer Marie,
chtěla bych napsat ještě pár řádků ke snu - Setkání s Andělem (co jsem Vám psala 9.11.-viz dole)
Korunky na S.O.S. vesničky určitě pošlu, to jsem zamomněla v emailu napsat :-)

Než se mi zdál sen o Andělovi, tak jsem se celý den bála o svoji rodinu, že by nám mohl někdo uškodit, ublížit. Bála jsem se jedné konkrétní osoby, jejích negativním myšlenek, že by mohly nějak ohrozit mě a mou rodinu. A večer se mi zdál tento sen o Andělovi. Možná mi tím chtěl říci, že jsme chráněni, že se nemusím bát. Druhý den jsem se cítila v bezpečí a jistější. Možná byste mi prosím mohla napovědět, jestli to cítím správně nebo jestli by to šlo, spojit se s Andělem co mi chtěl sdělit. Co asi znamená ta krásná modrofialová barva a ty ornamenty v oblasti srdce? Vidím to pořád jasně před očima. Bylo to krásné, hezký zážitek.
Víte,chtěla bych být lepší člověk, myslet pozitivně, vím co negativní myšlenky dokáží. Chtěla bych se zlepšovat, jít správnou cestou, snad se mi to daří-nevím.
Asi 3 dny před tímto snem o Andělovi jsem před usnutím poprosila Anděly o to, aby mi ukázali ve snu, jak mám pokračovat dál na mé duchovní cestě - zde.
Zdálo se mi: Byla jsem dospělá a měla manžela a děti, vše bylo jako v současnosti. Jenom s tím rozdílem, že jsem se uvnitř cítila jako školačka základní školy. Ráno jsem měla jít po 2měsících letních prázdnin do školy na mou základní školu(kam jsem dříve ve skutečnosti chodila) ale nějak jsem se vypravovala pomalu, zkrátka jsem to nestihla, druhý den jsem zaspala, manžel mě vzbudil v půl 10. A já se špatným pocitem zjistila, že to zase nestihnu. Odpoledne jsem potkala kamarádku ze školy, ona byla také dospělá jako já, šla do svého fit centra(její současná práce), a najednou mi to ve snu došlo. Vždyď Ty už nemáš chodit na základní školu (proč se tam pořád ch ceš vracet?) ty už chodíš dávno na jinou školu a mnohem výš. To zjištění bylo pro mne úlevou. Aha, tak já patřím výš. Proto jsem se nestihla vypravit, nebo zaspala. Nic není přeci náhoda, mělo mě to napadnout dřív. Takhle jsem uvažovala přímo ve snu.
Jestli se Vás mohu zeptat ještě na tento sen, co si o tom myslíte?
Děkuji moc za pomoc a rady, které nabízíte, že jste tu lidem k dispozici. To je od Vás hezké. Od Vás všech, kdo na těchto stránkách pracujete. Je to úžasné čtení. Takové odlehčení, při tom veškerém stresu okolo. Je z nich cítit láska a opravdovost.
Mějte se hezky.

Odpověď:
V tomto snu jste dostala přímo návod, jak řešit sny , které nejsou příjemné, které nás lekají.
NÁPRAVA SE STALA PŘÍMO VE SNU A PROTOŽE JSTE SI TO ZAPAMATOVALA, MÁTE NAD TÍM PŘEMÝŠLET. SAMA ŘÍKÁTE, JAK SILNÁ ENERGIE SE MŮŽE ODVÍJET OD MYŠLENKY, BUĎ OD NEGATIVNÍ NEBO I OD POZITIVNÍ.
Tak, toto je asi velmi důležité, protože počítač bez mého přispění přehodil písmo na velká písmena. I to se stává. Zvedla jsem hlavu ke kontrole, až jsem to dopsala.
Obrazotvornost a správná volba myšlenek, to jsou naši velcí pomocníci. Každý sen, který leká, straší, bychom měli v myšlenkách přeprogramovat po probuzení na pozitivní konec = konec dobrý - všechno dobré.
Příklad - stále padám a padám a padám, jsem po probuzení vystrašená , představím si , že pode mnou je velký stoh sena a já dopadnu do sena jako do peřin. Párkrát to uděláme a máme pokoj. Prostě dosnít to po probuzení do pozitiva.
Tak jako u dětí tyto děsivé sny a jejich příšery léčíme tak, že dítě toto po probuzení nakreslí a následně spálí a má pokoj. Vždycky najít pozitivní konec, to je síla energií, která nás chrání a pomáhá.
Toto se stalo přímo ve Vašem snu - uvědomila jste si, že tam už nemusíte, protože jste dospělá.
Pošlu Vám výtažky ze dvou knih, kde se mnohé dovíte. Hodně štěstí ve Vaší spolupráci s Vašimi ochránci skrze sny. Když se nad nimi zamyslíte, jsou jasné. M.

Afirmace pro každý den v roce 2010

28. prosince 2009 v 21:21 | http://duchovnipomoc.estranky.cz
Abychom snáze přijali nové světelné energie o vyšších frekvencích, které nás čekají v nastávajícím roce 2010 v hojném množství, a abychom lépe připravili svá jemnohmotná tělíčka na tuto událost, aspoň jednou denně si říkejme tuto afirmaci:

Zbavuji se starých názorů a přesvědčení, které mi už neslouží a neprospívají mi.
Zbavuji se potřeby někoho posuzovat a odsuzovat.

Bylo by vhodné dát si tyto dvě věty někam na oči, aby se vám častěji připomínaly.

Motto pro 28. prosinec

28. prosince 2009 v 2:45 | Milada |  Motto dne
To není představivost. Náhodu někdy doprovází spousta andělského úsilí.

Motto pro 27. prosinec

27. prosince 2009 v 2:43 | Milada |  Motto dne
Naslouchejte svým andělům a oni vám zazpívají melodii. Ale jen když budete pozorně naslouchat.

Co je hřích?

27. prosince 2009 v 0:59 | Milada |  Práce s vyššími těly
Jestliže naše názory a myšlenky v nás budí pocit nespokojenosti se světem, dostáváme se s ním do konfliktu. Není podstatné, jde-li o nespokojenost s celým životem, s konkrétním člověkem, s nějakou událostí nebo sám se sebou.
Člověk má a může mít jakékoliv názory na život, jestliže však takové názory budí negativní emoce vůči jiným lidem, rodině, společnosti, to už je hřích. To znamená, že můžete být pacifista, nacionalista atd., ale nemůžete odsuzovat jiné lidi, kteří nesdílejí váš názor.
Jestliže vy jako nacionalista připustíte, aby jiní lidé měli vlastní názory a řídili se jimi, nebudete mít žádné specifické problémy. To znamená, že nepřípustná (čili hříšná ) je situace, kdy člověk cítí nespokojenost s okolním světem. A kdy takovou nespokojenost cítíte? Když trváte na tom, jaký má svět být. Máte určitou představu, ale svět není takový, jak byste si představovali. Proto jste nespokojeni.
Stav, kdy v našich myslích existuje něco jako vyhraněná představa o tom, jaký má být svět, který nás obklopuje, nazýváme idealizací.
Co je idealizace? Když přemýšlíte o tom, jaký má být svět, který vás obklopuje, to ještě není idealizace. Teprve když na základě svých úvah začnete být podráždění nebo cítíte jakékoli negativní emoce.
Idealizovat znamená připisovat nadměrnou důležitost nějakému modelu uspořádání okolního světa, tj. prožívat jakékoli negativní emoce v situaci, kdy se reálný svět neshoduje s takovým ideálním modelem (nenávidět, žárlit, urážet se atd.).
Máte, řekněme, vyhraněný názor na svůj život (nějaký ideální model života). Při srovnávání ideálního modelu s vlastním reálným životem zjistíte, že je mezi nimi velký rozdíl a začnete se trápit. Jakmile se začnete trápit, začínáte hromadit hříchy.
Idealizace nastává, když máte nějakou vyhraněnou představu o tom, jak má jednat muž nebo žena, dítě, nadřízený, pracovník státní instituce atd..Víte, jak se má chovat. On se však chová jinak. To znamená, že neodpovídá vašemu ideálu. Stáváte se proto agresivním a snažíte se ho přinutit, aby se choval tak, jak vy považujete za správné. Anebo jste smutní, případně zoufalí, že se nechová tak, jak je třeba. V obou případech nepřijímáte toho člověka (a přes něj celý svět), protože neodpovídá vašemu ideálu. Neidealizujeme jenom lidi, ale i různé situace.


Zdroj - A.Svijaš:Karma

Motto pro 26. prosinec

26. prosince 2009 v 2:41 | Milada |  Motto dne
Nemotorní a tápající, s pocitem osamělosti se probíjíme některými dny, jen abychom zjistili, že až se zvedne mlha, jsme právě tam, kde máme být - ve společnosti andělů.

Motto pro 25. prosinec

25. prosince 2009 v 2:38 | Milada |  Motto dne
Je známo, že kolem nás se vznáší bezpočet duchovních bytostí, je to světelná stráž z nebes.

Sen o kánoi a dřevěné loďce

25. prosince 2009 v 0:47 | Marie Blankytná |  Sny a jejich výklad

Přeji dobrý den paní Marie.
Dnes jsem měla zvláštní sen. Mohl být odpovědí na moje myšlenky, které jsem měla večer před spaním, kdy jsem přemýšlela o tom, že v současnosti máme k dispozici více druhů meditací, které by nás mohly přivést na vyšší vibrace a že člověk vlastně neví, kterou si vybrat, aby šel pokud možno dobře a rychle.
Byla jsem v jakémsi malém domku s okny a dveřmi a přímo před prahem dveří tekla nějaká astrální řeka. Dívala jsem se z okna a viděla jsem, že po řece připlouvá prázdná dřevěná loďka, spíš malá pramice a také se přibližuje kánoe jakoby z alobalu, které je ale naplněné vodou, na jejíž hladině je hodně kvítků. Řekla jsem vnukovi, že by se ta dřevěná loďka měla zachytit a vytáhnout a sama jsem šla ke dveřím a snažila jsem se zachytit kánoe. To se zatím začalo potápět a minulo práh dveří a já jsem se snažila zachytit aspoň špičku zádi, ale nepodařilo se mi to, scházel jen kousíček. Uviděla jsem pak, že u protějšího břehu na voru leží už vytažená ona dřevěná loďka, je suchá a je ve správné poloze dnem dolů čili nepřevrácená.
Děkuji za výklad snu X


Odpověď:
? Je tento sen odpovědí na přemýšlení o vhodnosti meditací?

"Také by se tomu tak dalo rozumět, ale tento sen byl spíše o loďce, převážející duše na jinou stranu života.
Loďka lehká, lesklá = život plný lesku- dostatku materiálního a zábavy - hmotného zabezpečení- vede spíše do záhuby, proto potápějící se krásná loďka.
Loďka dřevěná, hrubě opracovaná- život plný dřiny, práce, život střízlivý a bez přepychu vede k cíli = zakotvená loďka dřevěná- pevný základ.

Motto pro 24. prosinec

24. prosince 2009 v 2:34 | Milada |  Motto dne
Andělé jsou síla a umělecký výtvor dobra. Dodávají sílu těm, kteří rovněž činí dobro.

Přání nejen k letošním Vánocům

23. prosince 2009 v 20:08 | Marie Blankytná |  Kontakt

Milí přátelé,

přejeme Vám nejen pro tuto vánoční dobu

- abyste vždy měli úsměv pro ty , kteří jsou smutní
- abyste měli vždy otevřené srdce i pro zatvrzelé a uměli je obměkčit
- abyste dovedli být přítelem pro hledající
- abyste vždy měli po ruce radu pro bezradné
- abyste měli vodu pro žíznivé
- abyste měli krajíc pro hladové
- abyste nikdy neopustili bez pomoci zraněné
- abyste uměli odpouštět všem, kteří někdy ublížili
- přeji Vám, abyste toto všechno měli i sami pro sebe, pro svou duši, protože všichni někdy jsme
SMUTNÍ , ZATVRZELÍ , BEZRADNÍ , ŽÍZNIVÍ , HLADOVÍ , ZRANĚNÍ , I UBLIŽUJÍCÍ , A VŠICHNI JSME NEUSTÁLE HLEDAJÍCÍ.

Přejeme Vám klidné a požehnané Vánoce
Marie a Milada


Motto pro 23. prosinec

23. prosince 2009 v 2:32 | Milada |  Motto dne
Kam paměť sahá, andělé pro nás byli spojením s nebesy. Zdá se, že nebeským andělům nepřipadá žádný důvod dost malý nebo nehodný toho, aby sestoupili na zem a nabídli své vodicí světlo.

Neklidný spánek kojence

23. prosince 2009 v 0:10 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
Pekný deň pani Mária,už dlho chodím na Vaše stránky a čerpám z nich múdrosť a poučenie.

Veľakrát som sa chystala Vám napísať,keď som mala ťažkú chvílku, alebo som nerozumela situácii v ktorej som sa nachádzala.Nakoniec som ale nič nenapísala a riešenie časom prišlo samo.Tentokrát však mám pocit,že mám požiadať o radu.
Chcela by som Vás poprosiť o radu a o pomoc.
Viem...máte toho veľa..veď toľko ľudí chce pomôcť...poradiť.
Ide o môjho vnúčika.Dcéra rodila cisárskym rezom a pred vianocami sa nám narodil nádherný chlapček.
Od malička je veľmi citlivý,neustále vyžaduje matkinu pozornosť.V noci sa často budí s veľkým plačom a upokojí sa iba po priložení prsníka. Našťastie dcérka ešte stále kojí.Cez deň je veselé a spokojné bábätko, iba večer je to s ním ťažšie. Dcérka začína byť vyčerpaná a niekedy aj podráždená na maličkého. Pani Maria,prosím o odpoveď a pomoc pre maličkého.
Je príčina jeho nepokojného spánku v minulých životoch?
Alebo robíme niečo nesprávne a on nám takto dáva najavo svoju nespokojnosť.
Veľmi ho ľúbime a často mu to aj hovoríme.
Vopred ďakujem za prípadnú odpoveď.
Želám dni plné lásky a harmónie.

Odpověď:

Přeji Vám všem klidný večer.
" Ano, mohu odpovědět.
Syn hledá tu nejlepší cestu ke své matce, k jejímu srdci. Poznává ji i tím, že nasává její energie s mateřským mlékem.
Jeho duše touží po projevech lásky, protože v minulosti mu to bylo mnohdy odepíráno.
Narodil se k ní jako k matce proto, že chce toto napravit.
Ve dne - při světle je jeho dušička jistější, vidí projevy lásky a přízně, ale v noci - za tmy, se bojí, že je ztratí a může je jenom vyciťovat, proto hledá tento kontakt.
Je na matce, aby pracovala na posílení vědomí svého syna,že je milován celým srdcem.
Ať mu zpívá ukolébavky, ať jej hladí a laská, ať prosí anděle strážné o jeho ochranu, ať jej v meditaci po usnutí syna halí do růžové barvy lásky, ať mu mentálně předává láskyplné myšlenky v době jeho spánku. Jeho duše to bude zachycovat a upokojí se po nějaké době.
Ať mu všemi způsoby svoji lásku ukazuje. Toto musí dělat matka, babička na to nestačí, nemůže suplovat místo matky. "
Přeji hodně štěstí.M.

Motto pro 22. prosinec

22. prosince 2009 v 2:28 | Milada |  Motto dne
Když si děláte starosti o toho, kdo je vám drahý, upřete své myšlenky, modlitby a přání k jeho andělovi. Milujte ho z dálky, pak si uvědomíte, že je v dobrých rukou.