Březen 2010

Léčení pramatky Země skrze nás

31. března 2010 v 18:57 | Eva Lipinová |  Pomoc planetě Zemi
Milá Miládko a Maruško, posílám obrázek, který vznikl díky Hance Kupkové a nese s sebou poselství Léčení Země skrze nás. Jako by tam došlo k setkání minulosti a přítomnosti a hlubokému pochopení bezčasovosti, prostě to nedovedu vyjádřit.
Je věnován všem, kteří nějakým způsobem pomáhají Zemi i těm, kdo teprve pomáhat budou.
S láskou a vděčností Eva

Léčení ZeměDěkujeme Evičce za zaslání tohoto krásného obrázku, který sám vybízí k ponoření se do hluboké meditace. Doporučujeme zamyslet se nad všemi zobrazenými symboly a vnímat nádherné vibrace, které proudí z obrázku.

Motto pro 31. březen

31. března 2010 v 2:45 | Winston Churchill |  Motto dne
Jsem si jist, že jsme pány svého osudu, že naše úkoly, které před námi leží, nejsou nad naše síly a že žádná dřina a úsilí nejsou větší, než můžeme unést.

Odstranění zbytkových energií cizí duše

31. března 2010 v 0:40 | Marie Blankytná |  Sny a jejich výklad
Dobrý deň p. Marienka,
na začiatok by som Vám chcela zo srdiečka popriať hlavne veľa lásky v Novom roku, ktorou pomáhate ľuďom hľadať ich vlastnú a otvárate ich srdcia a veľa Božej pomoci pri Vašej práci.
Mávam zvlášne sny už od malička. Niektoré si viem sama vysvetliť, no iné mi robia problém. Jeden z tých, ktoré neviem, čo mi chcú povedať, som mala i dnes poobede. Pred obedom som si v posteli trochu prečisťovala čakry a prosila som Pannu Máriu, aby mi pomohla sňat zo mňa negativitu a bloky, ktoré som si nahromadila v telách v tomto i minulých životoch. A potom ma začalo hnať do spania. Zaspala som a sníval sa mi nasledovný sen :
ležala som v posteli a cítila som, že vedľa mňa niekto leží.
Nevidela som nikoho, ale vedela som, že vedľa mňa je nejaká duša.
Začala som sa s ňou bozkávať a ona mi bozky opätovala. A keď som sa jej dotkla rukami, a cítila som jej prítomnosť, tak som sa trochu zľakla. Povedala som, že ak je niečo zlé, nech odo mňa odíde. Nič sa nedialo. Povedala som to druhý krát a opäť sa nič nedialo. Až keď som to zopakovala tretíkrát, zacítila som, ako mi celé telo stŕplo a cez spodnú časť tela zo mňa niečo odchádzalo. Aj som v sne videla niečo rozmazané akoby s pokrivenou tvárou ako zo mňa odchádza. V sne som sa zľakla a zobudila som sa. Bol to neuveriteľne živý sen, až som nevedela či som ho snívala, či to bola skutočnosť. Ak by ste bola taká dobrá a pomohli mi zistiť význam toho zaujímavého sna moc mi pomôžete.
Ešte raz zo srdca ďakujem a prajem krásny zvyšok dňa.

Odpověď:

Přeji Vám klid do dušičky.
" Ano, vysvětlím tento krátký a jasný sen. Čisté energie Boží Přítomnosti pomohly odstranit zbytkové energie cizí duše."
Ve snu Vám bylo napovězeno také to, že naše prosby máme opakovat alespoň 3krát, ať už je to v meditaci nebo v modlitbách.
Hodně štěstí. M.

Růženec o Velkém Pátku

30. března 2010 v 19:58 | Neznámý |  Meditace


 Můžeme mnohé získat a vůbec nic neztratit!

  Představte si, co by se mohlo stát, kdyby se všichni  na světě modlili růženec v tentýž den! Jako příklad uvádím říjen roku 1573, kdy byla zachráněna Evropa před nájezdem Turků proto, že se všichni křesťane modlili růženec!
 Pojďme se tedy o Velkém pátku pomodlit růženec za mír ve světě a za vrácení morálních hodnot do našich společenství. 
Prosím, modleme se v době od poledne do 3:00 hodin odpoledne.

 Pošlete tento mail dál. Pojďme se spojit v modlitbě růžence, jedné z nejúčinnějších, na tento úmysl a tento den, který je jedním z nejsvětěších v  roce.


  Bůh vám žehnej!
 Tento mail obletí celý svět.

Dodatek od Milady

Kdo chce přispět ke světovému míru a k návratu morálních hodnot do součaného života a neumí nebo nechce se pomodlit růženec v určenou dobu, prosím, připojte se ke světovému hnutí tím, že budete v meditaci posílat lásku všemu lidstvu, všem tvorům a celé planetě Zemi. V nebesích se tím vytvoří velké množství pozitivní energie, která může posunout vývoj lidstva více na stranu Světla a mohou tím být zmírněny katastrofické události, kterými se v současnosti planeta Země čistí.


Motto pro 30. březen

30. března 2010 v 2:40 | Milada |  Motto dne
Čas ti utíká pod rukama jako zrnka písku a nikdy se nevrátí. Ti, kteří jej užívají moudře od mládí, budou odměněni bohatým a spokojeným životem.

Motto pro 29. březen

29. března 2010 v 2:36 | Milada |  Motto dne
Nikdy neobětuj štěstí pro úspěch a žij každý den tak, jako by byl tím posledním.

Vlastní budoucnost si vytváříme i svým myšlením

29. března 2010 v 0:22 | E. Cayce: Léčivá síla lásky |  Moudrosti od různých autorů

Náš osud, který je řízený zákonem příčiny a následku / tak jak zaseješ, tak sklidíš/, nezávisí pouze na našich pocitech a chování, ale i na našem způsobu myšlení. Vlastní budoucnost si vytváříme i naším myšlením.
Nesobecké a laskavé myšlenky se dříve nebo později projeví ve zlepšených životních podmínkách a naopak. Mýlí se však ti, kteří věří, že vytvoříme-li si v mysli obraz bohatého a slavného člověka, pak nám tato mentální činnost napomůže těchto cílů dosáhnout. Problémem v tomto případě je, že výše zmíněné cíle jsou sobecké, a tudíž náš život nedokáží učinit lepším, ale naopak ho zhorší.
Je známý případ dvou přátel, kteří se rozhodli, že pomocí své představivosti k určitému datu získají jistou peněžní částku. Každý den si na obrazovce své mysli několikrát vytvořili obraz sebe sama s danou sumou. Dny ubíhaly a nic nenaznačovalo, že by se situace měla změnit. Naopak, měli automobilovou nehodu a následně byli hospitalizováni.Poté v den, kdy se jejich sen, týkající se zmíněné peněžní částky měl splnit, od pojišťovny obdrželi finanční odškodnění za zranění, jež během nehody utrpěli. Byla přesně tak vysoká, jak si přáli.
Zákon je v tomto ohledu jasný - jsou-li naše myšlenky či skutky sobecké, budujeme základy pro život, v němž budou převládat bolest a zklamání. Takový život nám nikdy nepřinese spokojenost. Ta přichází výlučně tehdy, jsou-li naše myšlenky a skutky motivovány touhou pomoci spíše druhým než sobě, stojí-li zájmy ostatních nad našimi vlastními.


Velikonoční gratulace

28. března 2010 v 17:45 | Marie a Milada
velikonoční králíčci

Motto pro 28. březen

28. března 2010 v 3:34 | Milada |  Motto dne
Všichni z nás máme své poslání. Přestaň být vězněm vlastní minulosti, staň se architektem své budoucnosti.

Motto pro 27. březen

27. března 2010 v 2:48 | Milada |  Motto dne
Radost nás stejně jako andělská křídla donese do jasnějšího dne, kde se budeme víc smát než plakat a budeme dávat víc, než oč můžeme požádat.

Sen o černém komínu a kojenci s hadrovýma ručičkama

27. března 2010 v 0:11 | Marie Blankytná |  Sny a jejich výklad
Měla jsem následující sen.
Byla jsem někde s mou sestrou, kde bylo moc lidí, připomínalo to velkou ubytovnu nebo nemocnici. Moje sestra tam měla dceru v kojeneckém věku, která ale vypadala jako panenka, protože měla hadrové ručičky a nožičky. Sestra mě poslala s tou hočičkou ven do zahrady na procházku. Dlouho jsem ji nosila v náručí a poslouchala jsem, jak dýchá. Zvenčí budovy byl obrovský černý komín, z něhož se valil hustý černý dým.
Když jsem to uviděla, chtěla jsem se vrátit a ukrýt se s holčičkou, ale nemohla jsem najít správné patro. Vyšla jsem zase ven , chodila velkou zahradou a hledala někoho, kdo mi pomůže. Šla se mnou paní, která do budovy nepatřila, ještě s dalšími dvěma lidmi. Nakonec jsem našla ten správný vchod, ale zjistila jsem, že dítě nedýchá. Zmocnila se mne panika a začala jsem se třást. Divila jsem se, že jsem panenku považovala za dítě. A kupodivu - dítě začalo opět dýchat!

Vysvětlení od mého duchovního vedení:
"Ano, vysvětlím ti všechno.
Tvůj život se odehrává ve společnosti lidí, z nichž někteří ti věří a někteří nevěří.
Sestra má kolem sebe hodně lidí, ale nejsou to ti správní, kteří by ji vedli správným duchovním směrem. Svěřila ti dceru, která sice žije, ale nemá ty správné duchovní zásady, je povrchní, a tedy žije či vlastně nežije.
Pod vlivem duchovně založených lidí neví, zda má tyto zásady přijmout nebo nepřijmout a v důsledku svého rozhodnutí žít či nežít.
Měla jsi strach, že tu tvou duchovní péči nepřijala, a tudíž nežila.
Velmi se ve snu zmenšila na panenku, což znamená, že se zbavila balastu. Až byla čistá, tak začala dýchat čili žít.
Dech je důležitý prvek života.
Černý komín je symbolem zamračujícího prvku společnosti, což je nevíra v duchovní podstatu života a další projevy nevíry: neschopnost odpouštět, nepokora, pýcha, zloba, nenávist, chuť zabíjet a odpor k míru. "


Motto pro 26. březen

26. března 2010 v 2:44 | Milada |  Motto dne
Bez ohledu na to, kolik lásky v sobě lidské srdce chová, se nikdy kvůli tomu nezlomí.
Srdce se zlomí jedině tehdy, když je prázdné.
Vzdá to pouze, když je osamělé. Proto je přítomnost andělů tak důležitá.


Aktivity funkcí našeho mozku během 24 hodin

26. března 2010 v 0:38 | T. Kejvalová |  Zdraví
Vědci podrobně prostudovali a experimentálně prokázali vysvětlit aktivity našeho mozku během čtyřiadvaceti hodin. Upřímně řečeno, dá se samozřejmě očekávat, že v noci mozek spí a ve dne pracuje, ale - je to daleko složitější. A samozřejmě se to týká nejen našeho mozku, ale celého našeho organismu. Všechny naše útroby dobře poznají, co mají v tu kterou hodinu dělat a co se od nich očekává! Jak mohou játra vědět, co mají v šest hodin ráno dělat , když já to pomalu nevím ani v devět? Představte si , jak jsou naše vnitřnosti chytré. Je to velice zajímavé.

Tak od tří do pěti ráno se vám regenerují vlasy, nehty a kůže.

Od pěti do sedmi maká tlusté střevo a ustupuje spánkový hormon.

Od sedmi do devíti narůstá hladina adrenalinu a vy dostanete chuť na jídlo.

Od devíti do jedenácti se dře slinivka a slezina.

Do jedné hodiny se pak váš vnitřek soustředí na srdce a slábne vám krevní oběh.

Na další dvě hodiny se probere vaše tenké střevo a vyplavují se prý hormony štěstí. Už jste to někdy pozorovali? Tak to trvá až do tří hodin.

Od tří do pěti doplácí váš močový měchýř na všechna piva, co jste zmákli u oběda. A vaše tělesná výkonnost stoupá.

Od pěti do sedmi si dejte pozor, ať se vám nezavaří ledviny. Celý váš organismus by měl být teď v pohodě.

Od sedmi do devíti jste citliví jako mimóza - aktivizovaly se vaše smyslové orgány.

V devět se vám zblázní žlázy s vnitřní sekrecí a nabíráte energii na další den.

V jedenáct večer maká žlučník - co dělal celý den? - a obrňujete se proti stresu.

V jednu ráno přijdou na řadu játra a vaše tělo se zbavuje škodlivin až do tří ráno.

Motto pro 25. březen

25. března 2010 v 2:40 | Milada |  Motto dne
Andělé nás obdarovávají, milují a učí.
Jsou na světě proto, aby nám pomohli být štědřejší, láskyplnější a moudřejší.
Děláme dobře, když přijímáme jejich dary a ponaučení a nasloucháme jejich vzkazům.


Meditace dnes 24.3.2010 v 21 hodin

24. března 2010 v 19:39 | Kytička
Celá dnešní mariánská meditace se bude dotýkat vztahů k rodičům. Prosme naši Přítelkyni a Matku Marii, za laskavý přístup k našim rodičům. Prosme o sílu k odpuštění a prosbám, které se týkají našich RODIČŮ.
Dobře si pročtěte tyto úvahy a pak posílejte nekonečné množství lásky.
ObrazekOdpusťme rodičům všechno, co je v našich očích nedokonalé a co nám ublížilo.
Poprosme o odpuštění všeho nedokonalého a sobeckého, co jsme jim udělali My.
Poděkujme jim za všechno dobré, co nás pozvedlo a posílilo.
Poděkujme, za všechny lekce, které nám poskytli.
Poprosme za odpuštění, pokud jsme je zanedbávali a zanedbáváme.
Poprosme za jejich pocit samoty, když na ně nemáme čas.
Posílejme lásku za všechno, čeho se vzdali, abychom my, mohli být šťastní.
Poděkujme, že nás přijali jako své děti.
Prosme o zrušení nezdravých vazeb vztahů, které nás k nim poutají.
Odpusťme sobě i jim, ten pocit vlastní nedostatečnosti, pokud projevovali větší lásku našim sourozencům.
Pro ty, jejichž rodiče se rozvedli, nebo spolu vůbec nežili
Odpusťme jim, že nedokázali žít spolu a vzájemně se radovat z našeho života.
Odpusťme jim, ten spalující pocit samoty, který jsme cítili, když s námi nebyli.
Odpusťme jim všechny zlé slova, které jsme museli poslouchat.
Odpusťme jim pocit zrady, když odešli za jiným partnerem.
Představme si oba rodiče v objetí, obalené zlatým láskyplným světlem.
Pro všechny, kteří své rodiče v tomto životě ztratili
Prosme o jejich klid a nalezení světla.
Odpusťme jim bolest, kterou jsme cítili při jejich odchodu.
Poprosme za odpuštění, pokud jsme je zanedbávali a žili o samotě.
Odpusťme sami sobě, pokud jsme jim neřekli jak moc je milujeme.

S láskou Kytička
Obrazek

Velikonoční symboly

24. března 2010 v 19:07 | Marie Jakešová
velikonoční symboly

Jarní pozdrav

24. března 2010 v 16:57 | Marie a Milada
Jarní gratulace

Motto pro 24. březen

24. března 2010 v 2:34 | Milada |  Motto dne
Andělé jsou naplněni mírem, protože znají své poslání.
Kdybychom se tuto jedinou věc od nich dokázali naučit, byli bychom mírumilovnější.


Léčení duše

24. března 2010 v 0:04 | T. Kejvalová: Amrita vám vzkazuje |  O naší duši

Někdy stačí pro léčení nitra zajít do lesů, položit se v létě do voňavého mechu, vnímat nádheru všech vůní kolem, poslouchat zpěv ptáků včetně ťukání datla nebo monotónního volání kukačky. Vysíláme pak pohled nad hlavu do modré nádhery nekonečných nebes se zavěšenými bílými obláčky, v nichž jsme tak často v dětství hledali nejrůznější tvary a obrazce.

Já si s duší léčím zároveň i tělo, a to cvičením jógy. Zasvěcenci vědí, o čem mluvím, nezasvěcencům doporučuji, aby se někdy zkusili přidat, aby se seznámili s účinky těchto cvičení, této filozofie.
Lidé, kteří přistupují k jógovému vědění jako k životnímu stylu, mění svůj život, procházejí duchovními změnami, poznávají nové světy své mysli, vědomí a duše. Jejich vyzařování se prosvětluje, sílí, vibruje láskyplností a soucitem. Kdo tento přístup k životu pochopí, žije jógu.

Žije ji, když
· dokáže odpustit
· láskyplně objímá
· pomáhá potřebnému
· daruje úsměv
· nezkrátí život kytce tím, že ji utrhne
· zaklání hlavu, aby stačil spočítat vlaštovku
· dá najevo svou přízeň opuštěnému štěněti
· se ráno těší na nový den
· dokáže pochopit mizející minuty, aniž by ho to děsilo
· je jeho nitro schopno rezonovat s hudbou, zpěvem nebo verši
· mu pohled na nekonečný mořský obzor umožní pochopit nesmrtelnost
· těžkosti tohoto světa dokáže změnit na radosti
a večer děkuje Stvořiteli za velkorysý dar života.

Bystrý čtenář již zajisté pochopil, že mám na mysli hlavně radost ze života, eliminaci všeho nedobrého a negativního, co by nás takzvaně mohlo rozhodit a ovlivnit, zkazit nám náladu, vyvolat obludné emoce. Zároveň jsem si jistá, že pochopil i to, že se všechny výše uvedené řádky týkají všech přesvědčení a náboženství na celém světě - jde prostě o normální lidskou slušnost, noblesu duše a životní velkorysost. Není to jednoduché, jistě že ne, větší část našich prožitků je složitá, a tím se stává těžší i nejtěžší práce v životě člověka - práce na sobě.
Každý z nás určitě touží po spravedlnosti, klidu a míru, po lásce. Mnozí z nás vkládají tyto touhy do podvečerních modliteb, tužeb, vyslaných duchovním světům, Stvořiteli.

Motto pro 23. březen

23. března 2010 v 2:29 | Milada |  Motto dne
Víc než vrásky prozrazují náš věk zatvrzelý postoj a dlouho chovaná hořkost.
To jsou věci, které zpomalují snahu andělů, kteří se nás pokoušejí udělat lepšími.