Červenec 2010

V ČR už stát nesmí trestat rodiče, kteří odmítnou očkování svých dětí

31. července 2010 v 14:17 | www.osud.cz |  Moudrosti od různých autorů
Verdikt soudu je po mnoha podobných sporech prvním, který se přiklonil na stranu rodičů odmítajících očkování svých dětí. Nejvyšší správní soud ministerstvu zdravotnictví vzkázal, že povinnost očkování musí přejít z vyhlášky do zákona, jinak nemá stát na udělování pokut právo. Informaci přinesly Lidové noviny.

"Za porušení takového zákona pak může stát sankcionovat. Musí se ale smířit s tím, že pokud by se prováděla změna, bude to obtížnější," řekl pro LN Jaroslav Vlašín, předseda senátu Nejvyššího správního soudu, jenž měl případ na starosti.

Motto pro 31. červenec

31. července 2010 v 2:02 | E. Caddyová |  Motto dne
Přestaň být vtahován do víru zmatku a nepřádku, ničení a pustošení a začni se hned soustřeďovat na divy a krásy světa kolem sebe.
Vzdávej za vše díky. Žehnej všem duším, s nimiž se stýkáš.
Odmítej vidět to nejhorší v lidech, ve věcech či podmínkách a hledej vždy to nejlepší.


Vnitřní promluva sama k sobě

31. července 2010 v 0:29 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
ochranný obrázek
Přeji krásný den paní Marie,
mám prosbu. Dnes ráno jsem měla, ani se tomu nedá říct sen. Najednou jsem promluvila vnitřně sama k sobě. Přišlo to samo, jako kdyby mi někdo dával slova do úst. Ta slova byla: Važ a užívej si každého dalšího dne se svým dítětem, jeho čas se krátí. Mám osmiletého syna.
Přemýšlela jsem ještě ráno po cestě do práce co to znamená. Dnes v práci jsem se dozvěděla, že můj nadřízený, (jsem jeho sekretářkou)zemřel v pondělí ráno. Pracuji s nevidomými lidmi. Velkou shodou náhod tzv. si mě sami našli a požádali o spolupráci. Pracuji u nich třetím rokem - je mi s nimi se všemi tak dobře, jako kdyby byli moje rodina. S ředitelem, který zemřel jsme si velice rozuměli pracovně i jako přátelé.
Snažím se to rozkódovat - syna mám velice ráda, je malý, ale mám pocit, jakoby se ta slova nevztahovala tak úplně k němu.
Můžete mi prosím pomoci to vyložit.
Navštěvuji Vaše stránky každý den a pomáhají mi v životě!!!
Děkuji Vám, za to že jste.

Opis odpovědi vřevzaté pomocí automatickým písmem:

" Ano, mohu promluvit.
Vím, že byla zaskočená tím, co bezděky myslela a řekla.
Toto rčení se vztahuje ke všem lidem, žijícím na planetě Zemi. Je zapotřebí očistit si všechny vztahy od zbytečných a zraňujících energií. Toto je doba přeměny, obnovy vašich energií, kterými tvoříte to, co bude následovat. Očistíte-li sebe a vedete-li k čistému životu také děti, zmírňujete tlak na Zemi, která se všemožně snaží o očistu svého organizmu v zájmu udržení života na planetě.
Očistěte se odpuštěním všem, s nimiž vás váže jakékoliv nedopatření. Věnujte pozornost všem svým dětem, protože některé děti to mají na Zemi obzvláště těžké. Řešte s nimi jejich těžkosti, jakkoli by se vám zdály malicherné.
Vymezte dětem přesné mantinely a s láskou dbejte na jejich dodržování. Dbejte na to, aby vaše děti šly životem s naplněním. Žijte den ode dne se svými dětmi.
Syn X je dítě, které si tuto pozornost zaslouží. Děti této generace potřebují hodně lásky, která nebude na úkor přesného a přímého vedení."

???Můžeš se přesněji vyjádřit k větě , která se vztahuje k synovi???

"Tato věta je míněna jako rada, která má matku povzbudit k tomu, aby vedla syna životem tak, aby ho výchovou dovedla k takovému přístupu k životu, který by potlačoval jeho přílišné nadšení bez rozmyslu. Prostě výchovou mu pomoci najít takové vlastnosti, které jsou psány v jeho energiích."

Charakterové číslo 3 :
Mají radostnou povahu, vlastní nadání a hluboký zájem o učení. Jsou nadšení, optimisté, překypují energií. Nepříjemnosti v životě přijímají jako nevyhnutelnou součást svého života. Jsou dynamičtí, málokdy panovační,dají se snadno ovlivnit druhými. Jsou k sobě shovívaví a proto někdy sobečtí. Rádi jdou vlastní cestou, pohodlí a peníze pro ně znamenají mnoho.
Osobnost:
Neobyčejně společenští, nesmírně oblíbení, rádi chodí na návštěvy, rádi baví lidi, a jsou rádi baveni. Jsou dobří kuchaři s velkou představivostí,většina z nich dovede dobře konverzovat. Jsou-li rozhněvaní , bývají pichlaví .
Láska a manželství :
Nechtějí nikomu ublížit, když se usadí, stane se z nich oddaný duch. Jsou láskyplní, vroucí, ale ne ulpívající. Dovedou se pečlivě starat o domov, partnera i o děti. Mají však hodně zájmů, na což si mohou jejich druhové stěžovat. Po manželské rozepři málokdy trucují.
Povolání :
Jsou vysoce tvořiví, mají velkou představivost, a to jim dává úspěch v mnoha odvětvích. Jsou z nich dobří spisovatelé, fotografové, umělci, dobře se uplatňují v zábavních podnicích, hodí se tam, kde je styk s veřejností, kde jim jejich šarm může přinést plné uplatnění. Málo z nich má trpělivost být lékařem, právníkem, úředníkem. Jako nadřízení jsou inspirací pro své podřízené, jsou iniciativní, pokud je práce baví.

Motto pro 30. červenec

30. července 2010 v 2:57 | E. Caddyová |  Motto dne
Nemůžeš tvořit nové, zůstáváš-li ponořen ve starém.
Nemůžeš žít ve dvou světech najednou. Volba je na tobě. Drž se směru vpřed.
Je-li cesta příliš drsná, můžeš zatoužit po tak zvaných starých dobrých časech a chtít se vrátit.
V tomto životě však není žádné cesty zpět. 
Život nemůže jít nazpět, musí jít vpřed, vždy vpřed.

Motto pro 29. červenec

29. července 2010 v 2:50 | E. Caddyová |  Motto dne
Den začínej tím, že se na Mne naladíš ztišením a nalezneš onen vnitřní mír a klid, který nemůže být ničím zničen.

Prudké změny počasí ve střední Evropě

29. července 2010 v 1:21 | Jiří Mašek |  Moudrosti od různých autorů

Ptáte se, proč území střední Evropy postihují tak prudké bouřky a přívalové deště a třeba přímořské státy ne? No, kdo četl můj druhý díl 2012 Apokalypsa v přímém přenosu, možná cosi tuší a může se mu to pospojovat. Ví totiž, že na vině toho všeho, čemu říkáme "transformace", je v hmotném vyjádření zatím statická elektřina. Obrovská kvanta slané vody nedovolí elektřině vyvádět to, co vyvádí ve střední Evropě. Proto je i onen "transformační tlak" v našich zemích, jak myslím potvrdíte vy, kteří jezdíte často vyjíždíte do ciziny, mnohem větší. Jako by naše území bylo přikrytou dekou, nebo poklicí. Někteří tomu příhodně říkáte papiňák.

Jak se zbavit strachu

29. července 2010 v 0:33 | E.aJ.Hicks:Sára |  Moudrosti od různých autorů
Sára si říkala:
"To je skvělý pocit být svobodná. Je skvělé cítit se skvěle. Je skvělé ničeho se nebát.
Áááááá!"
vyjekla znenadání a vyskočila vysoko nad zem, aby nešlápla na toho největšího hada, jakého kdy viděla. Ležel roztažený přes cestu a zdál se nekonečný. Když ho přeskočila, rozběhla se Sára jako o život a uháněla, dokud si nebyla jistá, že nechala hada daleko za sebou.
"No, možná nejsem tak nebojácná, jak jsem si myslela," zasmála se Sára.
Šalamoun už trpělivě na Sáru čekal:
"Co tě tak rozveselilo, Sáro?"
"V posledních dnech se mi dějí zvláštní věci, Šalamoune. Jakmile začnu mít dojem, že už něčemu rozumím, stane se něco, co mi ukáže, že jsem to nepochopila ani trochu. Jen pomyslím, že jsem opravdu statečná a ničeho se nebojím, v tu chvíli se objeví něco, co mě vyděsí až k smrti. Je to všechno tak zvláštní, Šalamoune. Teď už se směju,, ale když mi v cestě ležel ten obrovský had a chystal se mě uštknout, to mi do smíchu rozhodně nebylo. Zrovna jsem si říkala, jak odvážná a nebojácná teď jsem, a hned nato jsem dostala obrovský strach a uháněla jak o život."
"Ach tak,"
řekl Šalamoun. "Nebuď na sebe tak přísná, Sáro. Je úplně normální, že prožíváš silné emoce, když musíš čelit situaci, která je nějakým způsobem nepříjemná.
Tvé vibrace - nebo vibrace objektu tvého zájmu - neurčuje tvá prvotní reakce na danou  věc. Dlouhodobý účinek má to, co s těmi emocemi uděláš pak."
"Jak to myslíš?"
"Pročpak tě asi ten had tak vystrašil, Sáro?"
"Protože je to had, Šalamoune. Hadi jsou nebezpeční! Had tě uštkne a otráví. Na hadí jed můžeš klidně zemřít."

Pak zmlkla, aby nabrala dech a trochu se uklidnila. Oči jí blýskaly a srdce divoce bilo.
"Jak myslíš,  že se díky tomu, co jsi teď říkala, cítíš - líp nebo hůř?"
Sára se musela na chvíli zamyslet, protože si předtím vůbec nevšimla, jak na ni vlastní slova působí, jen vzrušeně líčila, co si myslí o hadech.
"Vidíš, Sáro, to jsem měl na mysli, když jsem říkal, že nejdůležitější je, co uděláš následovně.
Když o tom hadovi mluvíš pořád dokola, když rozebíráš, co  všechno mohou hadi lidem provést, zůstáváš stále na té původní vibraci. A koleduješ si tím o další nepříjemné zážitky s hady."
"Ale, Šalamoune, co mám dělat? Když tam  ten had prostě ležel? Uviděla jsem ho na poslední chvíli. Skoro jsem na něj šlápla. Bůh ví, co mi mohl udělat..."
"A jsme zase tam, Sáro. Pořád si představuješ a opakuješ něco, co nechceš.
Především si musíš pamatovat, že tvým hlavním úkolem je najít nějaký příjemnější pocit. Když budeš mít jiný cíl, sejdeš ze správné cesty. Když budeš přemýšlet o tom, kde všude mohou být hadi, bude ti ještě hůř. Když se rozhodneš být neustále ve střehu, aby tě žádný had nepřekvapil, bude to nad tvé síly. Když se budeš snažit poznat všechny hady, abys věděla, kteří jsou neškodní a kteří nebezpeční, zjistíš, že je to nadlidský úkol. Jejich tříděním ničeho nedosáhneš a všechno ještě zhoršíš. Tvým jediným úkolem je pokusit se přistoupit k celé záležitosti tak, aby ses cítila lépe, než když jsi vzala nohy na ramena a utíkala před tím hadem."
"A jak to mám udělat, Šalamoune?"
"Můžeš si třeba říct něco jako:"Ten velký had se tady vyhřívá jenom na sluníčku. Je rád, že zima už skončila, a slunce mu dělá dobře stejně jako mně."
"Pořád se ale necítím líp."
"Můžeš si taky říct:"Toho velkého hada vůbec nezajímám. Ani se na mě nepodíval, když jsem kolem něj běžela. Má spoustu jiné práce, než kousat malé holky."
"Tak to už je o něco lepší. Co ještě?"
"Jsem ostražitá. Je dobře, že jsem si toho hada všimla a vyhnula se mu, abych ho nerušila. On by to samé udělal pro mě."
"Opravdu? Jak to můžeš vědět, Šalamoune?"
"Hadi žijí kolem nás, Sáro. Jsou u řeky i na pastvinách, kudy chodíš. Když jdeš kolem, uhýbají ti z cesty. Vědí, že je tu dost místa pro všechny. Rozumí dokonalé rovnováze tvé fyzické planety. Mají své ventily otevřené, Sáro."
"Hadi mají také svůj ventil?"
"Jistěže mají. Všechna zvířata na této planetě ho mají. A jejich ventily jsou většinou úplně otevřené."
"Hmm,"
zamyslela se Sára. Cítila se mnohem lépe.
"Tak vidíš, Sáro, že je ti mnohem lépe. Přitom se nic nezměnilo. Ten had leží pořád na stejném místě, kde jsi ho viděla. Okolnosti se nezměnily. Ale tvé pocity ano.
Až si příště vzpomeneš na hady, nebudou tě už děsit. Tvůj ventil bude otevřený a budete žít ve vzájemné harmonii."
"Myslíš, Šalamoune, že se ještě někdy budu bát hadů?"
"Možné to je, Sáro. Ale jestli tě ještě někdy vylekají, budeš už vědět, jak si s tím poradit. A nakonec zmizí tvůj strach docela. Nejen z hadů, ale ze všeho!"


Motto pro 28. červenec

28. července 2010 v 2:47 | E. Caddyová |  Motto dne
Nechť není chtivých myšlenek v tvém duchovním životě.
Čekej, že nemožné se stane možným. Žiješ-li podle Mých zákonů, může se kdykoliv cokoliv stát, protože jsi v souzvuku s vyšší mocí a řídíš se vyšší úrovní vědomí.
Jsi sjednocen s Univerzální Myslí, se Mnou.


Motto pro 27. červenec

27. července 2010 v 2:40 | E. Caddyová |  Motto dne
Pravda musí žít, projevovat se a být v tobě. Pak tě osvobodí a ty poznáš pravý význam svobody srdce, mysli i ducha.

Jak zažívat obrovské štěstí

27. července 2010 v 0:06 | E.aJ.Hicks:Sára |  Moudrosti od různých autorů
"Šalamoune, ty se na Jasona s Billym nezlobíš, že tě zastřelili?"
"Proč, Sáro, proč bych se na ně měl zlobit?"
"Vždyť tě zastřelili, Šalamoune!"
zopakovala Sára nevěřícně. Jak je možné, že Šalamoun její otázce nerozumí, a jak to, že se na ně nezlobí, když udělali něco tak strašného?
"Ne, Sáro. Kdykoli na Jasona s Billym myslím, oceňuji je za to, že tě ke mně přivedli."
"Ale, Šalamoune, copak není důležitější to, že tě zastřelili?"
"Pro mě je důležitější můj dobrý pocit, Sáro.
Nedokážu mít dobrý pocit, a přitom se na někoho zlobit. Nejdůležitější je udržet si otevřený ventil, Sáro. Proto si vždycky vybírám myšlenky, které mi umožňují cítit se dobře."
"
Počkej, Šalamoune, chceš tím říct, že i když je někdo doopravdu zlý a dělá ty nejhorší věci, ty na to nebudeš myslet? Že nikdo nikdy nemůže udělat něco tak špatného, aby ses na něj naštval?"
"Všichni to myslí dobře, Sáro."
"Ale no tak, Šalamoune. Oni tě zastřelili! Jak hrozně špatné musí něco být, aby sis uvědomil, že to je špatné?"
"Můžu se tě na něco zeptat, Sáro? Myslíš, že když se budu na Jasona a Billyho hodně zlobit za to, že mě zastřelili, tak s tím střílením přestanou?"
Sára mlčela. Nemyslela si, že by Šalamounova zlost něco změnila. Tolikrát už se na oba kluky za jejich střílení zlobila, ale nikdy je to ani na chvíli neodradilo.
"Ne, Šalamoune, asi ne."
"Napadá tě něco jiného, k čemu by můj vztek mohl být dobrý?"
I nad tím se Sára zamyslela.
"Kdybych se na ně rozzlobil, možná by to trochu tvůj hněv ospravedlnilo, Sáro, jenomže tím bych se připojil k tvému řetězci bolesti, a z toho by nemohlo vzejít nic dobrého.O tom, jaké činy jsou správné a jaké špatné, bychom se mohli bavit celý den a celou noc. Můžeš strávit celý zbytek svého života tím, že se budeš snažit určit, jaké chování je vhodné, jaké ne, za jakých podmínek je vhodné a za jakých podmínek je nevhodné. Já jsem přišel na to, že jakýkoli čas - třebas jen jediná minuta, kterou věnuješ ospravedlňování svých špatných nálad, je ztracený. A také jsem se naučil, že čím dříve dosáhnu stavu, kdy je mi dobře, tím lepší můj život je, a tím víc můžu nabídnout ostatním.
Tak jsem díky spoustě životů a množství zkušeností došel k poznání, že si můžu vybírat mezi myšlenkami, které můj ventil zavírají, a těmi, které ho udržují otevřený. Vždy je to jen moje volba. A tak jsem už dávno přestal obviňovat všechny Jasony a Billy, protože to nepomáhalo ani mně, ani jim.
Sára mlčela. O tomhle musí ještě popřemýšlet. Už se rozhodla, že ten strašný čin Jasonovi nikdy neodustí, ale to ještě netušila, že se k ní Šalamoun odmítne přidat.
"Pamatuj si, Sáro, když necháš vnější okolnosti, aby určovaly tvé pocity, vždycky budeš v pasti. Ale jakmile své pocity dokážeš sama ovládat - pak budeš opravdu svobodná.
Sára si vzpomněla, že něco podobného od Šalamouna slyšela už dřív, jenomže tenkrát nemusela čelit něčemu tak závažnému. Pořád se jí zdálo, že něco takového se odpustit nedá.
"Sáro, v tomhle velkém světě, kde má tolik lidí odlišné představy o tom, co je dobré a co je špatné, budeš často svědkem chování, které se ti třeba bude zdát nepřijatelné. Hodláš po všech těch lidech vyžadovat, aby se změnili jenom proto, aby tě potěšili? A i kdyby to šlo, opravdu bys to chtěla?"
Myšlenka, že by se všichni chovali podle jejích představ, se Sáře do jisté míry zamlouvala, ale bylo jí jasné, že něco takového je dost nepravděpodobné.
"Ne, asi ne."
"Tak jakou jinou možnost máš? Budeš se skrývat v ústraní, abys neviděla odlišné chování jiných lidí? Staneš se na tomto krásném světě dobrovolně vyhnancem?"
Tahle možnost se jí opravdu nezamlouvala, ale Sára si uvědomila, že se ještě nedávno chovala velmi podobně, když se v duchu vzdalovala od ostatních, zalézala do své mysli a nikoho tam nevpouštěla. Tou dobou jsem nebyla právě šťastná, připomněla si Sára.
"Sáro, až dokážeš udržovat svůj ventil otevřený, ať se děje, co se děje, budeš zažívat obrovské štěstí. Až budeš schopna přijmout skutečnost, že spousta lidí se chová jinak, že si vybírají něco jiného, až pochopíš, že to všechno přispívá k ještě dokonalejšímu celku a nijak tě to neohrožuje - (protože jediné, co na tebe má vliv, je stav tvého ventilu) - pak budeš žít svobodně a šťastně."
"Ale Šalamoune, Jason s Billym tě neohrožovali, oni  tě zastřelili! Zabili tě!"
"Ty ses ještě přes to nepřenesla, Sáro, viď? Cožpak nevidíš, že nejsem mrtvý? Jsem plný života, Sáro. Ty sis myslela, že v tom unaveném, starém sovím těle jsem chtěl žít navždycky? To tělo jsem opustil s radostí, protože jsem věděl, že až budu chtít, můžu vlít svou energiii do jiného, mladšího, silnějšího, rychlejšího těla."
"Chceš říct, že sis přál, aby tě zastřelili?"
"Každý v tom sehrál svou roli, Sáro. Proto jsem se jim ukázal. Díky tomu jsme mohli spoluvytvořit tuhle velmi důležitou zkušenost. Nejenom pro mě, Sáro, ale i pro tebe.
Musíš porozumět dvěma skutečnostem, Sáro.
Zaprvé: Vše je v naprostém pořádku a nezáleží na tom, jak to vypadá z tvé fyzické perspektivy.
Zadruhé: Když máš otevřený ventil, přichází k tobě jen to dobré.
Sára řekla:
"Vždycky mi říkali, že když někdo udělá něco špatného, měl by být potrestaný."
Šalamoun:
"Potíž je v tom, že je pro vás těžké rozhodnout, kdo má určovat, co je špatné. Většina z vás věří tomu, že pravdu máte právě vy, a z toho vám vychází, že ti ostatní se mýlí. Fyzické bytosti se právě kvůli  tomu odnepaměti vraždí. Ale ani po tisíciletích válek a zabíjení jste na své planetě k žádné dohodě nedošli.
Byli byste na tom všichni mnohem lépe, kdybyste věnovali pozornost svým vlastním ventilům. Život by byl hned o mnoho lepší."
"Myslíš, že lidé budou ochotni dozvědět se o svých ventilech? Myslíš, že se to mohou naučit všichni?"
Sáře se ten úkol zdál nesmírně obtížný.
"To není důležité, Sáro. Pro tebe je důležité jen to, aby ses to naučila ty."
To už tak obtížné nevypadalo.
"Dobrá, Šalamoune, ještě na tom zapracuju."
"Dobrou noc, Sáro. Nesmírně jsem si tuhle návštěvu užil."
"Já taky, Šalamoune. Dobrou noc."Motto pro 26. červenec

26. července 2010 v 2:38 | E. Caddyová |  Motto dne
Pozvedni své srdce k hluboké Lásce, chvále a vděčnosti a buď v dokonalém Míru, protože konáš Mou vůli a jdeš Mými cestami.

Motto pro 25. červenec

25. července 2010 v 2:35 | E. Caddyová |  Motto dne
Přestaň hledat pomoc u jiných a hledej ji v sobě, a najdeš ji. Vždy jdi pro odpověď ke Zdroji a nespokojuj se něčím, co není z toho opravdu nejvyššího. Žij, jednej a buď celým svým bytím zakotven ve Mně. Nechť tě naplňuje a objímá Můj Mír a Láska.

Bezpodmínečná láska a jak mít stále otevřený příjem životní energie

25. července 2010 v 0:15 | E.aJ.Hicks:Sára |  Moudrosti od různých autorů
A vtom zasáhlo Sáru velmi silné poznání.
"Jason a Billy zastřelili Šalomouna, a ten je pořád miluje. Šalomoun dokáže udržovat svůj ventil otevřený i za těchto okolností. Možná i já se učím, jak ho mít otevřený. Možná je pro mě můj život konečně tak důležitý, že mi nezáleží na tom, co dělají nebo říkají ostatní."

Šalomoun odpověděl:
"Sáro, teď jsi právě vyslovila nejdůležitější tajemství života. Začínáš chápat, co opravdu znamená bezpodmínečná láska. Začínáš chápat, že miluješ. Jsi ztělesněním čisté, pozitivní nehmotné energie, neboli lásky.
A jakmile jsi schopna nechat tu čistou energii lásky proudit, bez ohledu na vnější okolnosti, pak jsi dosáhla bezpodmínečné lásky.
Tehdy, a pouze tehdy, naplňuješ svůj potenciál tím, kým opravdu jsi a kým ses tady měla stát.
Tehdy, a pouze tehdy, opravdu naplňuješ svůj smysl bytí.
Výborně, Sáro!
Víš, Sáro, je mi jasné, že ti to z počátku bude znít divně. Pro většinu lidí je to úplně nové pojetí, ale dokud tomu neporozumíš, nikdy nebudeš skutečně šťastná. Alespoň ne nadlouho.
Existuje proud čisté, pozitivní energie a ten k tobě bez přestání přitéká. Někdo tomu říká životní energie. Říká se tomu různě, ale je to proud energie, který stvořil tuto planetu. A ten samý proud energie tuhle krásnou planetu udržuje při životě. Stará se o její pouť po oběžné dráze v dokonalém odstupu od ostatních planet. Tenhle proud energie udržuje vaše tělo v dokonalé rovnováze. Také se stará o dokonalou rovnováhu koloběhu vody na planetě. Díky němu tvé srdce bije, i když právě spíš.
Je to úžasný, mocný proud pohody, Sáro, a proudí ke každému z vás každičkou minutu, dnem i nocí.
Jako bytost žijící na této planetě můžeš ten nádherný proud kdykoli přijmout, ale také odmítnout, Sáro. Můžeš ho nechat, aby proudil k tobě a skrze tebe, můžeš mu v tom ale i zabránit."
"Jak je možné, že někdo ten proud nechce?"
"Ach, Sáro, všichni by ho chtěli, kdyby mu rozuměli. Nikdo ho neodmítá vědomě. Jenže lidem brání jejich návyky, které odkoukali od ostatních.
Víš, Sáro, hlavní důvod, proč se lidé uzavírají před proudem pohody spočívá v tom, že věří důkazům, které vytvořili uzavření lidé."
Sára vypadala zmateně. Moc tomu nerozuměla.
"Víš, Sáro, když něčemu věnuješ pozornost, třeba jen tím, že si to prohlížíš, začneš vibrovat stejně jako to, na co ses zaměřila. Řekněme například, že vidíš nemocného člověka. Dokud se na něj budeš dívat jako na nemocného, dokud budeš mluvit nebo přemýšlet o jeho nemoci, bráníš přístupu proudu pohody. Abys k sobě pohodu pustila, musíš ji nejprve vnímat."
Sářina tvář se začala vyjasňovat.
"Aha. Je to jako s těmi vránami, co sedají jedna k druhé, viď?"
"Přesně tak, Sáro. Platí tu zákon přitažlivosti. Když chceš přitahovat to příjemné, musíš vysílat příjemné vibrace. Pokud ale věnuješ pozornost tomu, že je někdo nemocný, nebudeš se cítit dobře."
Sára přemýšlela o tom, co Šalamoun říkal, a na čele jí naskočily vrásky:
"Ale, Šalamoune, já myslela, že mám nemocným lidem pomáhat. Jenže jak jim mám pomáhat, když se na ně nesmím dívat?"
"Dívat se na ně můžeš, Sáro, ale nesmíš na ně hledět jako na nemocné. Zkus vidět to, jak se uzdravují, nebo ještě lépe, dívej se na ně jako na zdravé nebo si vzpoměň, jak jako zdraví vypadali. Pak nebudeš mít žádný důvod, proč by ses kvůli nim měla vzdávat proudu pohody.
Lidé tohle neradi slyší, protože jsou příliš zvyklí sledovat všechno, co se kolem nich šustne. Když se dívají na něco, co v nich vzbuzuje nepříjemné pocity, netuší přitom, co jim právě tyto pocity signalizují. Nevědí, že se tím uzavírají před proudem pohody. Kdyby to tušili, pak by se přece schválně nedívali na něco, kvůli čemu se cítí nepříjemně. Sáro, teď se na chvilku nesnaž pochopit, co dělá většina lidí. Jenom mě poslouchej.
Existuje nepřetržitý proud pohody, a ten k tobě proudí neustále. Když se cítíš dobře, přijímáš ho, když se necítíš dobře, odmítáš ho. Když to teď víš, co si přeješ ze všeho nejvíc?"
"No, chci se cítit tak dobře, jak to jen jde."
"Dobře. A co když se budeš dívat na televizi a tam uvidíš něco nepříjemného?"
"Třeba když tam někdo někoho zastřelí nebo zabije nebo zraní při nehodě?"
"Ano, něco takového. Když tohle uvidíš a budeš se cítit špatně, poznáš, co se děje?"
Sára se zasmála:
"Ano, Šalamoune, bráním se proudu pohody."
"Přesně tak, Sáro! Kdykoli se cítíš špatně, bráníš se proudu pohody. Kdykoli říkáš ne, vzdoruješ, a tím odmítáš proudění.
Sáro, když někdo řekne ne rakovině, ve skutečnosti se brání proudu pohody.
Když někdo řekně ne vrahům, brání se proudu pohody.

Když někdo řekne ne chudobě, brání se proudu pohody - to všechno proto, že věnuješ-li pozornost něčemu, co nechceš, naladíš se na stejné vibrace.
To pak znamená, že se bráníš i tomu, co bys chtěla.
Klíčem k úspěchu je proto rychle rozpoznat, co nechceš, ale hned poté se soustředit na to, co si přeješ, a to také přijmout."
"A to je všechno? Tohle stačí? Jenom říct ANO MÍSTO NE? " Sára nemohla uvěřit, že je to tak snadné. Zmocnila se jí radost. "Je to tak jednoduché, Šalamoune! To zvládnu! Myslím, že tohle musí zvládnout každý!"
Šalamoun se bavil Sáříným nadšením z nového poznání.
"Ano, Sáro, zvládneš to. A právě tohle musíš naučit i ostatní. Pár dní to trénuj. Sleduj sebe i lidi kolem a všímej si toho, jak je většina lidí zvyklá mnohem častěji věci odmítat než přijímat. Až to budeš chvíli sledovat, pochopíš, co nejčastěji vede lidi k odmítání přirozeného proudu pohody. Dobře se při tom bav, Sáro."

Celý další den se Sářiny myšlenky vracely k tomu, o čem si se Šalamounem povídala. Pamatovala si, že ji Šalamoun nabádal, aby sledovala ostatní, jak často říkají NE a jak málo ANO.
"Sáro, byla bych nerada, kdybys večer přišla pozdě," varovala ji máma. "Přijdou k nám na večeři přátelé, takže tě budu potřebovat. Nechceme přece uvést návštěvu do nepořádku, že ne?"
"No jo,"
vzdychla si Sára bez nadšení. Návštěvy neměla právě v lásce.
"Takže Sáro, myslím to vážně. Ne, abys přišla pozdě! Sáro! Nestůj ve dveřích a nepouštěj sem ten průvan! Proboha Sáro, koukej běžet. Ať nepřijdeš pozdě do školy."
Páni,
pomyslela si Sára. To bylo něco. Její máma stihla za pouhé dvě minuty vyslovit pět vět, ve kterých jasně řekla, co si nepřeje, ale ani v jediné větě nezaznělo, co by chtěla. Překvapivé na tom bylo, že si máma vůbec neuvědomovala, co dělá.
Sářin táta právě odhrnoval sních z chodníku před domem a byl už skoro hotový, když Sára seskála ze schodů.
"Dávej pozor,, Sáro. Klouže to, tak ať nespadneš."
Sára se usmála od ucha k uchu. "Tys mě neslyšela, Sáro? Říkal jsem, abys dávala pozor, nebo sebou sekneš."

Sára vlastně neslyšela tátu říkat výslovně ne, ale svou řečí dával jasně najevo, co by nechtěl.
Sára se rozhodla sestavit si seznam všech ne, ktará slyšela, z tašky vytáhla notýsek a napsala:
NECHOĎ POZDĚ.
NECHCEME UVÉST HOSTY DO NEPOŘÁDKU.
NEPOUŠTĚJ SEM TEN PRŮVAN.
NECHOĎ POZDĚ DO ŠKOLY.
AŤ NESPADNEŠ.
TOHLE NEBUDE SNADNÉ.

Ve škole pak připsala do zápisníku:
ZÁKAZ MLUVENÍ V HODINÁCH.
ZÁKAZ ŽVÝKÁNÍ ŽVÝKAČEK PŘI VYUČOVÁNÍ.
ZÁKAZ NOŠENÍ VENKOVNÍ OBUVI VE TŘÍDĚ.

Sára byla v šoku. Šalamoun měl pravdu. Většina z nás proud pohody odmítá. Při dalším setkání se Šalamounem mu řekla:
"Teda, Šalamoune, máš úplnou pravdu. Skoro všichni říkají ne místo ano. Dokonce i já. Vím, co mám dělat, ale nedokážu to."
"Víš, Sáro, není to zas tak těžké, jakmile si uvědomíš, co hledat a co je tvým cílem. Přečti mi něco ze svého seznamu a já ti ukážu, co mám na mysli."
"NECHOĎ POZDĚ."
"Přijď včas."
"NECHCEME UVÉST HOSTY DO NEPOŘÁDKU."
Chceme, aby u nás doma bylo našim hostům příjemně."
"NEPOUŠTĚJ SEM TEN PRŮVAN."
"Ať tu máme hezku teplo."
"AŤ NEPŘIJDEŠ POZDĚ DO ŠKOLY."
"Opravdu je lepší chodit včas."
"TOHLE NEBUDE SNADNÉ."
"Já na to přijdu."

Rád bych, abys pochopila, jak vycházet vstříc chtěnému, namísto vzdorování tomu, co si nepřeješ.
Tvá slova samozřejmě naznačují, kam směřuješ, ale ještě důležitějším ukazatelem  tvého přijímání nebo odporu je to, jak se cítíš.
Když vzdoruješ tomu, abys říkala ne, stále vzdoruješ. Jde o to, mluvit víca víc o tom, co chceš. Čím víc se ti to bude dařit, tím víc se bude všechno zlepšovat. Uvidíš."
Motto pro 24. červenec

24. července 2010 v 2:29 | E. Caddyová |  Motto dne
Nebuď netrpělivý, budeš-li muset projít testy a zkouškami, ale buď vděčný za to, že jsi byl vybrán, abys sledoval tuto duchovní cestu.

Pokora

24. července 2010 v 1:33 | Ing.Katarína Jankacká |  Meditace
pokora

Tento obrázek, jehož autorkou je ing.K.Jankacká, může mnohým z nás napomoci při meditaci, při které prosíme o vnesení pokory do našeho srdce.

Motto pro 23. červenec

23. července 2010 v 2:27 | E. Caddyová |  Motto dne
Je mnoho věcí, které čekají, aby se ti zjevily, až budeš připraven. Musíš se naučit životně důležitým lekcím, dříve než se odvážíš vpřed. Musíš se naučit základním lekcím poslušnosti a kázně. Proto musíš být zkoušen a prověřován.

Důsledky oceňování

23. července 2010 v 0:34 | E.aJ.Hicks:Sára |  Moudrosti od různých autorů
Sára se zeptala Šalamouna:
"Šalamoune, co se stalo s panem učitelem Jorgensenem? Je z něj úplně jiný člověk."
"Je pořád stejný, Sáro. Jenom si všímáš jiných věcí."
"To bych neřekla. Podle mě se začal chovat jinak.Třeba se usmívá mnohem víc než dřív. A někdy zapíská, ještě než zazní zvonek. To nikdy nedělal. A dokonce na mě zamrkal. A vypráví ve třídě lepší příběhy, kterým se všichni smějí. Zdá se mi, že je mnohem šťastnější než dřív, Šalamoune."
"Vypadá to, Sáro, že se tvůj učitel možná připojil k tvému řetězci radosti."
"Chceš říct, že je pan učitel šťastnější díky mně?"
"No, není to jenom tvojí zásluhou, Sáro, ale pomohla jsi mu v tom. Pan učitel Jorgensen si skutečně přeje být šťastný, a ty jsi mu pomohla, aby na to nezapomínal. A také jsi mu připomněla, proč se rozhodl stát učitelem. To všechno jsi dokázala tím, že jsi pana Jorgensena ocenila, Sáro. Víš, pokaždé, když se na něco nebo na někoho zaměříš a zároveň při tom pocítíš ten nádherný pocit ocenění, přispíváš k jejich pocitu pohody. Zaléváš je svým oceněním."
"Jako bych je pokropila zahradní hadicí?"
"Ano, Sáro, je to hodně podobné. Ale než můžeš začít kropit, musíš nejdříve připojit hadici ke kohoutku a tím otočit. A přesně tohle dělá oceňování. Kdykoli cítíš vděčnost nebo lásku, kdykoli vidíš na někom nebo na něčem to hezké, jsi napojená na kohoutek."
"Tak proč je tak málo lidí, kteří s ním kropí?"
"Protože většina lidí se od kohoutku odpojila, Sáro. Ne schválně, ale protože nevěděli, jak zůstat připojení. A tam, kam proud svého ocenění namíříš, uvidíš velmi zřetelné změny."
"Páni!"
zašeptala Sára, když si začala uvědomovat velikost toho, co se právě naučila. "Šalamoune, to je jako kouzlení!"
"Ze začátku to jako kouzla vypadá, Sáro, ale po čase už ti to přijde úplně přirozené. Cítit se dobře a následně se stát prostředníkem k dobrému pocitu těch okolo, to je ta nejpřirozenější věc, jakou můžeš dělat. Nezapoměň, Sáro, tvým úkolem je zůstat napojená na kohoutek."
"Je na to nějaký fígl, Šalamoune? Jak to mám udělat, abych se neodpojila?"
"Ze začátku to bude chtít trochu procvičování, ale půjde ti to stále líp a líp. V příštích dnech jenom zkoušej myslet na různé věci a sleduj, jak se při tom cítíš. Zjistíš, Sáro, že když něco oceňuješ, když někoho chválíš, někomu tleskáš nebo necházíš kladné stránky věcí, cítíš se báječně. To znamená, že jsi napojená na kohoutek. Ale když budeš obviňovat, kritizovat, hledat chyby, tvé pocity příjemné nebudou. Pokud se nebudeš cítit dobře, bude to pro tebe signál, že ses odpojila."


Motto pro 22. červenec

22. července 2010 v 2:21 | E. Caddyová
Nikdy se neboj vykročit do neznáma, do nového. Čiň tak bez obav a očekávej vždy to nejlepší. Dovol Mi, abych ti byl stálým průvodcem a společníkem.

Katyň a nedávný pád letadla u Smolenska

22. července 2010 v 1:46 | Josef Oršulík |  Moudrosti od různých autorů
Nedávno spadlo letadlo u Smolenska. Polský prezident Lech Kaczynski zahynul a s ním celá řada vysokých hodnostářů. Do Katyně se už nedostali. Je to příležitost, abychom si připomněli něco důležitého.
   V Katyni bylo v r. 1940 postříleno tisíce polských důstojníků. Nebyli to vrazi, ani to nebyli zločinci jiného druhu, nýbrž Poláci, vesměs vzdělaní lidé. 
   Různé velké události mají své pozadí a hlubší nebo i hlubokou vážnou příčinu.
   Světový vývoj je řízen velkým Nejvyšším Zákonem a ten má svůj vlastní rozvrh a vlastní program. Kdo se tomuto Zákonu nepodřídí, kdo mu překáží, bývá různým způsobem postihován nebo odstraněn z cesty.
   Ten Nejvyšší Zákon není všeobecně znám, avšak existuje. Newtonovy zákony známe od momentu, kdy je objevil slavný Isaac Newton. Avšak ony byly a ony účinkovaly už před svým objevením. Tedy obdobně Nejvyšší Zákon je, i když ho ještě neznáme. Neznalost zákona není důkazem proti jeho existenci.
   Národ slovensko-polsko-český měl za úkol vytvořit unii. Tento úkol trvá dodnes a musí být realizován v rámci EU, avšak nikoliv proti zájmům EU.
   S tímto úkolem se na představitele polského národa opakovaně obracel kňaz Ján Maliarik hlavně ve třicátých letech, ale i dříve. K.J. Maliarik byl oficiálně evangelický kněz, ve skutečnosti však vysoký zasvěcenec. Podepisoval se K.B.N.
   Ve svých dopisech K. J. Maliarik. vysvětloval velké zásady a zákony, ovšem setkal se vždy s nepochopením a s odmítáním polských intelektuálů. Nebyli schopni pochopit velké věci, i když byli vysokoškolsky vzdělaní.
   K.J. Maliarik je opakovaně upozorňoval na blížící se nebezpečí. Svou výstrahu formuloval takto: "Nechcete-li se nechat vychovávat otcovsky, budete vychováváni otčímovsky, Rusi a Němci vás budou vychovávat." V Katyni proběhla jedna drastická výchovná lekce. Na tomto místě je vhodné poznamenat, že jsou uvedeni konkrétně Rusi a Němci.
   Zdá se, že i prezident Kaczynski se dostal do rozporu s nadřazeným zákonem, nejspíše z nevědomosti, v důsledku neznalosti dotyčného zákona.
   Je vhodné si to připomenout. Prezident Kaczynski není sám, nevědomých je mnoho. Nebezpečné je, že zastávají zodpovědná místa a vedou národy po nebezpečných stezkách. K.Ján Maliarik dovedl předvídat velké světové události.
Kdyby aspoň jeden z oslovených polských intelektuálů pochopil K.J. Maliarika, mohl změnit vývoj událostí a zabránit vraždám v Katyni. Jedinec může mít vliv na osud národa a celého světa. 
   K.J. Maliarik se obracel na vzdělané občany, kteří však nepochopili velikost příležitosti a vážnost situace. Reagovali svým běžným obvyklým způsobem, avšak bezděčně vzali na sebe dalekosáhlou zodpovědnost. Mohli zabránit masakru Katyni a snad i druhé světové válce nebo ovlivnit aspoň její průběh a trvání.
   Kdyby Poláci přistoupili na otcovskou výchovu, zabránili by vraždám v Katyni a Lech Kaczynski s početným doprovodem nemusel cestovat o sedmdesát let později do Katyně a nemusel zahynout i s doprovodem.
   K. J. Maliarik napsal a vydal celou řadu knih. Kniha "Svaté vážné provolání" byla vydána v roce 1934 a obsahuje několik nevšedních informací, které lze označit jako prorocké předpovědi světodějných událostí.
   V knize je otištěn dopis adresovaný Adolfu Hitlerovi s datem 8.1.1934. V dopise je obsažen požadavek, aby byl popolštěn Gdaňsk, Východní Prusko a celé Slezsko. Dnešní hranice mezi Polskem a Německem, hranice Odra Nisa, vznikla po 2. světové válce. Tím došlo ke splnění požadavku K.J. Maliarika násilným a bolestným způsobem. Druhá možnost je dobrovolné provedení.
   K.J. Maliarik se obracel na bratry bolševiky, komunisty. Nabádal je, aby se chovali humánně. Humanita se vrací k původci, opak humanity se rovněž vrací k původci. Vysvětloval jim, že humanita jim umožní dlouho vládnout, avšak opak humanity že je svrhne.
   Od balkánských národů K.J. Maliarik požadoval, aby se sjednotily. Jinak že se dopustí zločinu sebevraždy. Epištola má datum 15.2.1932.
   Nelze usuzovat dle toho, co udělal Hitler, Stalin, Mussolini, Beneš a jiní. Je třeba vycházet z toho, co zmeškali udělat správně Poláci, Němci, Češi a ostatní.
   Českému národu vytýká K.J. Maliarik hroznou až zlotřilo - sobeckou politiku praktikovanou během dvaceti let od roku 1918 do roku 1938. Byla to velice pochybná demokracie, spíše jen formální, s mizerně placenými dělníky, nezaopatřenými nezaměstnanými, s žebráky, s vrahy a zoufalými sebevrahy, s bídnými drotáry ze Slovenska. Na druhé straně byl přepych a marnotratnost. To byla příčina zániku první republiky, Němci byli jen nástrojem.
   Dnes, v dnešní přítomné době se najde občas, řekl bych: sprostý drzoun, a mluví o právním státě, o tom současném. Není to ani bídná atrapa právního státu. Je to snad právní stát, ale postavený na hlavu, a slouží zločincům, zlodějům a mafiánům. Bude třeba provést radikální, a sice morální obrat. Různé jiné zdánlivé reformy jsou neúčinné a klamné. Je třeba jednat dobrovolně, aby to nemuselo proběhnout nuceně a násilně jako např. v Katyni. Předběžných příznaků katastrofy je celá řada, tsunami, zemětřesení na Haiti, erupce sopky na Islandu, povodně v roce 1997 a v roce 2002 u nás. Seznam by byl rozsáhlý.
   K.J. Maliarik napsal: "Unie slovensko-polsko-česká je svatou, všemi Bílými Mocnostmi uloženou a požadovanou Povinností!" Slováci, Poláci a Češi by se měli vzchopit a začít s vážností zakládat Unii slovensko-polsko-českou, aby se vyhnuli dalšímu a důraznějšímu napomenutí.
   Zdá se, že ztroskotání letadla bylo napomenutím k plnění velké povinnosti. Tento dopis je upřesněním, abychom pochopili velkou věc. Kdyby se někomu zdálo, že je to jinak, potom je to jen klamné zdání. Je třeba počkat a uvidíme.
Tento dopis je možno pochopit, anebo nepochopit, je možno ho pochopit a uznat, a je možno ho pochopit a neuznat. Každý má možnost vybrat si, avšak volba je spojena vždy se zodpovědností.
   Se zřízením Unie bychom neměli otálet. Vše je vymezeno časem a lhůta ubíhá. Navrhuji, aby se tohoto úkolu ujali prezidenti Slovenska, Polska a Česka. Mají k tomu dány dobré hmotné podmínky. Tohoto úkolu se však může ujmout kdokoliv, např. některé občanské sdružení se smyslem pro idealismus a s příslušnými teoretickými znalostmi.
   Zákon příčiny a následku a každý zákon pracuje matematicky přesně a spravedlivě. Začneme-li např. dnes zřizovat Unii slovensko-polsko-českou, příslušný zákon to bude zaručeně respektovat. Poskytne nám přiměřenou pomoc, podporu a ochranu. V opačném případě se může vyskytnout něco jako Katyň, každopádně nějaké postižení.  J. Oršulík, 30.4.2010

  Maliarikova myšlenka je správná, ale dle mého názoru bohužel neproveditelná proto, že ve všech třech zmíněných státech, a Evropě obecně, jsou u moci lidé s černou nitkou. Vhodná doba byla třikrát promeškána - 1918, 1945 a 1989. Teď již cítím v chodu drtící boží mlýny a nové řešení. 
   Uvítám jakoukoliv diskuzi k tomuto tématu. J. Staněk


Zdroj:http://www.agapebrno.cz
Odstraňování negativních vzorců s anděly

22. července 2010 v 0:07 | Doreen Virtue |  Práce s vyššími těly

www.cestyksobe.cz - Články - Léčivé meditace - Doreen Virtue - odstraňování negativních vzorců s Anděly


Naše myšlenky se manifestují v realitě, někdy se vracejí i ty, které již nechceme. Můžete ovlivnit, jaká energie vás obklopuje. Zde je návod, který obdržela od Rafaela známá autorka andělských karet Doreen Virtue.
Tento týden, v reakci na mé modlitby, jsem přijala vize a zprávy o mechanice, jak se naše znovu objevující myšlenky manifestují v realitě.
To je tak vzrušující, protože mi andělé ukázali, jak energetický základ, tak i řešení pro znovu objevující se negativní vzory.
Jakýkoliv negativní vzorec, se kterým máte zkušenost, se skládá z jednotlivých myšlenek, které vypadají jako malé vibrující mikroskopické globy, stejně jako jádra atomů.
 Tyto atomy jsou hned vedle vašeho těla, všechny spojeny magnetickou vazbou s Vámi.
Pouto je vaše spojení s myšlenkami, které máte o sobě, svém životě, a vaše vzorce.

Jakýkoliv libovolný vzorec, který zakoušíte ve svém životě, je výsledkem těchto atomů/globů kolem vašeho těla.
Andělé mi ukázali, že univerzální energie jsou jako přikrývka z čistého sněhu.
Sníh padá všude stejně na zemi, ale přesto na sebe bere tvar a formu na základě krajiny, na kterou dopadá.
Takže pokud sníh padá na skalnatý terén, pak to bude tvar, jak bude sníh vypadat, pokud sníh padá na rovnou krajinu, pak bude sněhová pokrývka vypadat hladce.
Jinými slovy, univerzální energie jsou neutrální, a pouze na sebe berou formu podle energie, která vás obklopuje!

A skvělá zpráva je, že můžete ovlivnit, jaká energie vás obklopuje.
Takže je pro nás důležité mít hladký povrch, na kterém univerzální energie může přistát.
Andělé mi ukázali, jak nám mohou pomoci odstranit skalnaté vzory z krajin našich životů.

Léčení Archanděla Rafaela smaragdově zelenou léčivou energií může rozpustit a uvolnit pouta atomů negativních vzorů.
Věnujte prosím chvilku tomu, abyste se pomocí dechu dostali do svého centra a pak řekněte nahlas nebo potichu:
"Archanděli Rafaeli, prosím, obklop mne svým léčivým světlem, rozpusť všechny na strachu založené myšlenkové vzorce. Smyj všechny mé minulé strachy pryč."

Budete pravděpodobně cítit, jak zelené světlo rozpouští a odplavuje staré myšlenkové formy z těla.
Potom se budete cítit lehčí a volnější, což je základ pro vnitřní klid a zdraví.
Doreen

(překlad Laďa M / e-newsletter from http://www.angeltherapy.com/ )

Zdroj: http://cestyksobe.cz