Srpen 2010

Motto pro 31. srpen

31. srpna 2010 v 2:02 | E. Caddy |  Motto dne
Budeš-li postaven před problém, věz, že na něj existuje odpověď a nikdy nedovol problému, aby tě pohltil.
Dívej se na něj jako na zkušební kámen, dívej sa na něj jako na výzvu a řešení se ti samo objeví.


Sen o spirále na obloze

31. srpna 2010 v 0:13 | Marie Blankytná |  Sny a jejich výklad
ochranný obrázek
Drahá Marie.
Chtěla bych Vás požádat o výklad snu.
Poslední dobou se mi zdají sny při jejichž výkladu mi vychází duchovní propojení. Ale na ten poslední, který mám stále v mysli, nemůžu najít odpověď.
Ve snu jsem viděla různé předměty na obloze a také různé obrazce, myslím spirálu. Toto mám trochu zastíněné a část snu si nevybavuji detailně. Co si pamatuji zcela jasně a zanechalo ve mě intenzivní pocit je, že obloha byla zatažená světlými mraky. Ty se najednou rozestoupily do kruhu a z nebe spadl člověk. Byl nahý. Nevím zdali to byl muž nebo žena, ale můj pocit je, že to byl muž. Absolutně mě nenapadlo, že by se ten člověk měl při dopadu zranit.
Mnohokrát Vám děkuji, jestli budete mít čas a odpovíte. Přeji Vám krásné dny.
S láskou X

Odpověď:

Přeji Vám klidný a slunečný den.
Posílám opis vyjádření k Vašemu dotazu, převzala jsem je pomocí autom. písma.

"Ano, mohu odpovědět.
Různé obrazce na obloze, to jsou znaky jemných energií nanebevzatých Mistrů.
Všichni procházíte vývojem, který se uskutečňuje po spirále času a všichni, ať vědomě v současnosti, nebo nevědomě, směřujete k jednotě a harmonii.
Při vědomém vývoji se nakonec vyloupne čistý člověk - čistá duše, která si uvědomí, že nahý přišel na svět a také nic hmotného si z tohoto světa neodnese jakmile dospěje na konec spirály, kde bude nový začátek.
Před tváří Věčnosti má váhu jenom čistota.
Proto je třeba prosvětlovat energie, utíkat se o rady k čistotě duše Ježíše Krista, aby jeho čisté energie se staly základem tvorby všech energií, které tvoří člověk svým myšlením, cítěním i konáním. Je to výzva k čistotě. "

Přeji Vám hodně štěstí v životě.M.

Pozvání na celosvětovou meditaci v neděli 12. září 2010

30. srpna 2010 v 22:58 | Prosba Panny Marie |  Meditace

♥♥♥♥♥
Dostala se k nám naléhavá prosba Ježíšovy matky Panny Marie, abychom se v jeden den, jednu hodinu a jednu minutu spojili v modlitbě růžence za záchranu lidí a planety. Matka Boží nám dala čas 3 až 6 měsíců na přípravu tohoto řetězu lásky a prosí o rozšíření této prosby do celého světa. Začali jsme pracovat a vybrali jako nejvhodnější termín pro splnění prosby naší Nebeské Matky  12. září 2010 ve 21.30 hod. V tento den a v tuto hodinu se všichni máme modlit růženec a rozjímat nad bolestnými tajemstvími. Kdo nebude moci v tuto hodinu se uchýlit do samoty a klidu, připojte se alespoň duchovně krátkou modlitbou. Kdo se neumí modlit růženec, pak má čas naučit se to, anebo se může  k světelnému řetězu připojit modlitbou křížové cesty, anebo pohroužením se do modlitby vlastními slovy, anebo jednoduše ztišením, kdy budeme myslet na utrpení a spásné dílo Kristovo. Poslední způsob, jak se ke světelnému řetězu pro záchranu duší a Země připojit,  je číst si v Písmu svatém o umučení a smrti našeho Spasitele. Je důležité, abychom se tímto způsobem spojili přesně v tuto hodinu (12.9.2010 v 21.30 - modlitba by měla probíhat 30 minut). Tak vytvoříme obrovskou světelnou vlnu, velmi silný zdroj pozitivní energie. Umíte- li cizí jazyky a máte-li příbuzné či známé kdekoli v zahraničí, informujte je a poproste je o spolupráci a rozšiřování této prosby. Děkujeme vám.

NALÉHAVÁ  PROSBA  PANNY  MARIE

Drazí a milovaní, děti moje! V této době poslední, když svět a lidé tonou v stále hustější tmě, když temnota obestírá Zemi a rdousí mé děti nevědomostí, lhostejností a strachem, volám k vám, slyšte můj hlas plný úzkostí a starostí o vás. Páchnoucí dech toho  Zlého pronikl i do srdcí věrných duší a starost o chléb váš vezdejší vám zabraňuje pozvednout své oči k Nebi a svá srdce k Bohu; usínáte vysíleni, zemdlení a netušíte jak moc je právě teď potřeba být bdělým a čilým. Děti moje drahé, slyšte můj hlas! Pomozte mi, připojte se k mým prosbám a modlitbám za vás a planetu Zemi. Váš hlas, náš společný hlas, hlas tisíců a tisíců mých dětí spojený s hlasem vaší nebeské Matky po celé zeměkouli prorazí těžký, temný příkrov, který dusí vás, ničí planetu, staví hradby mezi vás a milosrdnou Lásku Boží. Děti moje, volám vás, aby jste se spojili do jednoho velkého řetězu v modlitbě a pokoře. Umdléváte a usínáte nejen starostmi o hmotný život, jste ukolébáváni falešnými naukami, které vám brání poznat pravdu a bránit se Zlému. Děti moje, vytvořte v jeden den, jednu hodinu a jednu minutu na celém světě světelnou řetěz; každý z vás ať je jednou částečkou  řetězu, který spoutá Zlého a vyšlete mocný paprsek světla a lásky pro Zemi, pro vás, celý svět, pro tuto dobu. Rozešlete mé přání do celého světa, přeložte do mnoha jazyků, rozšiřujte s největším úsilím, obětavostí  a láskou tuto moji pokornou prosbu k vám. Žijete poslední časy, hmota a její pozlátko vás uvěznilo v jednosměrném myšlení - jen mít, ne být. A zatím vám jde o to BÝT! Být a žít i nadále. Zanechte pachtění za pozlátkem a úpěnlivě vás prosím, děti moje milované, pomozte mi! Vy nevíte a nevidíte jak krutý boj ve vyšších rovinách probíhá, je to boj temnoty o vaše duše, o vaše životy a svobodu, o vaši Zemi. Zemi, která je posvěcena životem a utrpením Kristovým. Nezáleží na tom, jakého vyznání jste, jakou víru praktikujete, stačí vaše osobní touha pomoci. Všichni jste mé děti. Alespoň pro tuto chvíli se spojte navzdory všemu, co vás rozděluje. Děti moje, jsem a budu stále uprostřed vás. Potřebuji vás, pomozte mi.

♥♥♥♥♥

Na adrese http://kapka-milosti.webnode.cz/ je zveřejněný i anglický překlad tohoto poselství Panny Marie, rovněž je tam i překlad do esperanta.
Citace z těchto stránek:

15.06.2010 18:02
Máme překlad do angličtiny a doufáme, že teď už nic nebrání rychlému rozšíření přání a prosby Panny Marie. Pro velkou důležitost tohoto textu, umístnili jsme jej na hlavní stránku, aby byla snadno k nalezení. Srdečně děkujeme překladateli, který takto učinil zcela nezištně.

MEDITACE PRO ZÁCHRANU LIDÍ A ZEMĚ

08.06.2010 09:31
  Připojte se k celosvětové meditaci růžence pro záchranu lidí a planety Matky Země dne 12.9. 2010 ve 21,30 hod.   Poznámka : celé znění růžence najdete na  http://kapka-milosti.webnode.cz/ a kdo neumí růženec, pro koho je příliš složitý, můžete meditovat podle příkladu  na záložce. Pokud se vlastními slovy modlíme sami, není potřeba nějaký řád. Prostě - modlete se, jak to právě cítíte. Můžete přeskakovat z modlitby díků do proseb a hned na to chválit - Bůh rozumí našemu srdci a slyší.
PROČ?
06.06.2010 12:28
Pokusila jsem se vysvětlit, proč vlastně Panna Maria žádá tak velikou oběť od nás, obyčejných lidí. Pravda, je mnoho těch, kteří vnímají modlitbu růžence jako radost a osvobozující proces, ale ještě více je těch, kteří odmítají všechno křesťanské a považují se za osvícené duchovní bytosti. Nikomu jejich víru nechceme brát, ani kritizovat způsob víry jakéhokoli jednotlivce, ani Matka Boží to nedělá. Pro tuto veledůležitou půlhodinu je potřeba odhodit všechno, co nás rozděluje, především způsob víry.
Každý se může připojit, Matka Boží nežádá o tento světelný řetěz modlitby jen katolíky, ale VŠECHNY LIDI DOBRÉ VŮLE.Chrám Slunce

30. srpna 2010 v 20:54 | Jana Michaela |  Meditace
Chrám Slunce

Posílám Chrám Světla, je to energie Slunečních andělů....energie pomáhá zbavit se
 strachů, omezení a závistí.


 AFIRMACE:


 VŠECHNY SEBEKRICKÉ A SEBEOBVIŇUJÍCÍ MYŠLENKY PŘEMĚŇUJI V LÁSKU A ÚCTU K SOBĚ.


 S KAŽDÝM NÁDECHEM VDECHUJI ENERGII SVĚTLA....S KAŽDÝM VÝDECHEM UVOLŇUJI SVÉ
 TĚLO, SVOU MYSL A SVÉ EMOCE.


 VZDÁVÁM SE VŠECH STRACHŮ, OMEZENÍ A ZÁVISLOSTÍ.


 ZBAVUJI SE VŠECH NEGATIVNÍCH A SEBEDESTRUKTIVNÍCH VZORCŮ CHOVÁNÍ, KTERÁ NEJSOU V
 JEDNOTĚ S MÝM VYŠŠÍM JÁ.


 S DŮVĚROU A LÁSKOU PŘIJÍMÁM ENERGII ANDĚLŮ SLUNCE.


 s láskou
 JanaMichaela

Janičce se podařilo naladit na tak vysoké duchovní sféry, že při vnímání energií, které z obrázku vyzařují, se až tají dech.

Motto pro 30. srpen

30. srpna 2010 v 2:58 | E. Caddy |  Motto dne
Je na tobě učinit dnešek tím nejpodivuhodnějším dnem, který jsi kdy prožil, svým správným přístupem, svým pozitivním myšlením.

Potíže s krční páteří a uzdravování pomocí Boží energie

30. srpna 2010 v 0:39 | Marie Blankytná
ochranný obrázek
   Milá paní Maruško,
jsem pravidelnou návštěvnicí Vašich stránek, moc bych Vás prosila o výklad mého snu. Už od března se léčím s krční páteří a mé zdravotní problémy byly hodně nepříjemné, celé dny se mi točila hlava vůbec jsem nemohla spát a tak ani odpočinout. Je mi už líp, ale chtěla bych Vás poprosit měla jsem takový zvláštní sen. Bylo to už nad ránem, kdy se modlívám růženec, zdálo se mi, že si mi někdo lehl ke mě za krk dokonce jsem slyšela že i otevřel a přišel dveřmi, byl to moc příjemný pocit, víte prožívám zvláštní životní období, stratila jsem zaměstnání, pořád prosím Matku Boží o pomoc, ráda bych věděla, pokud je to možné, co ten sen znamená. Předem Vám Bůh zaplať.
Mockráte Vám děkuju.

Odpověď:

Přeji Vám klidný den.
O vysvětlení snu jsem poprosila své duchovní vedení.:
" Ano, mohu vysvětlit to, co ve snu cítila. Tímto snem jí bylo dáno do vědomí jejími ochránci to, že i touto duchovní cestou se dá bojovat s fyzickými neduhy, zvláště , jsou-li způsobeny stresem a psychickými zátěžemi a ještě není poškozeno fyzické tělo. Čisté energie z božího Zdroje jsou silnými léčivými prostředky. X je zhmotňuje svými modlitbami. Bylo to takové pohlazení a ubezpečení, že její slova jsou slyšet.
Modlete se za to, aby bylo uděláno to, co je pro vás prospěšné, protože Vesmír a všichni vaši ochránci to vědí. Ponechejte jejich pomoc na jejich vůli."
Přeji Vám hodně klidu do duše. M.

Rodinné - vesmírné - vztahy

29. srpna 2010 v 19:19 | http://zlata.dusicka.sweb.cz |  Moudrosti od různých autorů
29.8.2010

V nové fázi měsíce již bude vše připraveno k nástupu nového řádu. Stále více lidí je znepokojeno  nad tím, co se kolem děje. Je stále ještě velice těžké pro vás všechny vidět skryté souvislosti, avšak mnozí začínají pohlížet na situace kolem sebe pátravým zrakem a uvědomují si změny kolem sebe, ale také manipulaci a neustálý strach, který tato manipulace přináší.
Vše z tohoto velice oslabuje psychiku, což se bude ještě stupňovat. Mnozí podlehnou tlaku a odejdou. Tento rok se pomalu blíží ke svému konci a s ním přichází velice důležitá událost. Sami v sobě nalézáte sílu a stále více jste naladěni na zvyšující se vibrace. Mysl se účastní nového pohledu na svět a vy stále častěji pronikáte do vyšších dimenzí. To, co zažíváte, vás uvádí v úžas, i když jsou to stále jen malé střípky poznání.
Země již nastupuje svou cestu a stejně tak také vy všichni. Země se stále očišťuje. Je to nutné. Mnozí jsou velice oslabeni z těchto procesů. Období od září do konce roku bude velice význačné pro celý svět. Rozhodne se zde o budoucnosti Země a celého lidstva.
Mnohé informace pronikají mezi lidi, avšak jen velice malá část ze skutečné "pravdy". Všichni však můžete svou budoucnost ovlivnit. A proto se snažte ještě dvojnásobně více, abyste pomohli sami sobě. Všechno, co přijde, je výsledkem vaší minulosti, to, co žijete nyní, se zobrazí v budoucích dnech. V těchto dnech je také možnost velkého urychlení vývoje duší. Duší, které však poznají a využijí svou příležitost. Velice rychle se mohou posunout ve svém vývoji a je toho třeba, neboť Země potřebuje co nejvíce světla. Čím více bytostí zazáří, tím více světla se rozlije po Zemi. Světelná podstata je v každém z vás. Je zde možnost velkého očištění a odkrytí této podstaty uvnitř vás všech.
Každodenní starosti vás v tomto velmi omezují. Avšak nic není nemožné. Tyto dny jsou dny proměny osobností u mnohých. Jakoby se najednou před vámi otevřely dveře, které vám poskytnou zcela jiný obraz, nežli ten, který jste dosud znali. Tento obraz vás však velice přitahuje a nejste schopni od něho odtrhnout pohled, neboť jste to vy, vaše podstata, která se zde promítá. Vaše duše vám ukazuje váš domov, cítíte spojení s vaší vesmírnou rodinou. Možná právě potkáváte nové lidi. A cítíte, že i když se vidíte poprvé, jste spolu spojeni již věky. V této chvíli si přicházíte vzájemně do životů. Ne tak, jako tomu bylo dosud, ale proto, abyste zformovali svou budoucnost za pomoci rodinného štěstí a lásky.
Čím více lidí se takto potká a spojí, tím silnější energie budou vyzařovat. Pravděpodobně tím také spálíte větší množství rodinné karmy. Jsou to vztahy založené na lásce a vzájemném pochopení a také na rodinných poutech. Vztahy založené na nepochopení a násilí zde již nemají šanci. Tyto vztahy budou stále častěji měněny. Také duše přicházející do této reality, přijdou na základě lásky a vzájemného spojení.
Nebude zde možnost počít dítě tak úspěšně jako dosud, pokud dva lidé nebudou vibrovat na vibracích lásky. Ještě to však potrvá, nežli se vše očistí. Vám všem přejeme mnoho štěstí a síly v proplouvání životem na Zemi. Ať vás láska provází. Amen.


Motto pro 29. srpen

29. srpna 2010 v 2:53 | E. Caddy |  Motto dne
Modlitba všechny sjednocuje, navzájem všechny přitahuje a vytváří dokonalou jednotu.

Jak žít tady a teď

29. srpna 2010 v 0:07 | R. Schache |  Moudrosti od různých autorů
Dopřejte si vysněné pocity už teď. Můžete rozšiřovat své schopnosti a znalosti a projevit se. Tento okamžik je to jediné, co máte jisté.
Bez ohledu na to, v jaké fázi vztahu se s partnerem nacházíte, může to přinášet víc lásky a nových intenzivních prožitků, tolik, kolik jen chcete. Tento pocit může být stále hlubší a hlubší právě s člověkem, kterého máte po svém boku. Existuje jen jeden předpoklad, a to, abyste o tom oba věděli a oba to chtěli.
Jestliže se tomu váš partner neotevře, nečekejte na něj!
Budete-li čekat, pocítíte nedostatek a uzavřenost a váš magnet bude také vyzařovat nedostatek a uzavřenost.
Při každé změně musí jeden z partnerů udělat první krok. Někdy dokonce dva nebo tři. Není to problém, pokud víte, že každý krok děláte sami pro sebe. Děláte to jen pro sebe, abyste se už déle neuzavírali. Otevřete se víc pocitu lásky ke svému vlastnímu životu. K tomu svého partnera nepotřebujete. Zůstaňte u sebe a udělejte sami pro sebe to, co jste očekávali od druhého.
To může někdy zapůsobit jako zázrak.

Ozdravení lásky - pokuste se vidět, co tu skutečně je

Pokud jste se rozhodli, že si nechcete dále ubližovat a své srdce uzavřete, nebudete už čekat, až přijde někdo, kdo vaše srdce dobude.
To, co dáte přitažlivosti ze svých pocitů, to budete přitahovat i tomto případě.
Jestliže očekáváte, že vám někdo otevře své srdce, objeví se ten, kdo čeká, že své srdce otevřete vy jemu. Nebo někdo, kdo bude chtít vaše srdce otevřít, a to není dobrý pocit.
Pokuste se dobýt raději sami. Čím více byste chtěli ve svém nitru cítit druhého člověka, tím víc přijde takových, kteří se také chtějí cítit lidmi.
Sejdete-li se s někým, máte na vybranou. Můžete vnímat setkání jen povrchně. Posloucháte vyprávění, sledujete dění a chování, abyste je porovnávali se svými představami. Přemýšlíte, co byste mohli od druhého dostat. Nebo cítíte, co se právě ve vás děje.
Jaké pocity při tom máte?
Jak se cítí ten druhý?
Je to nejistota nebo strach?
Je to i ve vás?
Přitažlivost vás svedla dohromady proto, abyste cítili vzájemnou blízkost.


Řešení pro srdce i pro lásku


 • Rozhodněte se jednou provždy, že už nebudete obětí své minulosti.
 • Rozhodněte se, že nechcete vědět, co můžete od druhého člověka dostat, ale chcete cítit, co se stane při setkání s ním.
 • Nehledejte partnera nebo jiný druh ctitelů, ale prožitek, kdy budete vnímat člověka jako takového, jaký skutečně momentálně je. Zajímejte se o to, co miluje, co právě cítí, po čem touží, jaké má v hlavě plány do budoucna.
 • Bavte se mnohem méně o minulosti, zvlášť tehdy, jde-li o bolestivé vztahy. Váš protějšek to také zažil, a jestliže dojdete k tomuto tématu, je nezbytné, abyste oba aktivovali staré citové vzory a předali je své přitažlivosti.
 • Méně srovnávejte, více pozorujte.
 • Klidně si dovolte nezaujmout k určitým problémům žádný názor, nepřestávejte se však zajímat o mínění druhých. Mnohem zajímavější než názor sám je často otázka, proč ten druhý zaujímá takový postoj.
 • Dopřejte si luxus o některých věcech radši nic nevědět. Poznáte, jak krásně a volně se přitom budete cítit.
Začněte tím, že přestanete brát svou minulost tak vážně. Čím častěji si ve svém podvědomí vybavíte, kde momentálně jste, co právě cítíte, s kým zrovna jste a co prožíváte, tím víc si budete uvědomovat, že vaše minulost opravdu není důležitá. To, co prožíváte teď, je to jediné, co máte. Čím víc to budete cítit, tím získáte víc odvahy, abyste do svého nitra vpustili lásku.

Motto pro 28. srpen

28. srpna 2010 v 2:50 | E. Caddy |  Motto dne
Život bez modlitby je prázdný a bezvýznamný, protože modlitba tě spojuje s tvou nejušlechtilejší částí.
Nechť jsou tvé modlitby opravdu pozitivní a tvořivé a děkuj za to, co máš dostat, ještě dříve, než se za to začneš modlit.

Zánět v těle a vnímání energií

28. srpna 2010 v 0:31 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
ochranný obrázek
Dobrý den paní Marie,

mohla by jste mi prosím vysvětlit následující tři otázky níže? Vím, že toho máte hodně a že pomáháte

spoustě lidičkám, jste neskutečně láskyplná bytůska:-)) Jestli můžete , prosím odpovězte.

1)před 10 dny se u mne objevil zánět močového měchýře, únava, jakési závratě. Myslím, že příčina
je, že z mého těla odcházejí negativní energie, protože se mé tělo i duše čistí.
Byla jsem před 10dny zasvěcena do energie .... a také denně medituji a čistím, myslím, že ten zánět a závratě je následkem toho, že se tělo čistí a mé vibrace se zvyšují. Je to tak? Nebo je to příznak nějaké nemoci(RS)?
Můžete se prosím zeptat Vašich pomocníčků?
2)Den ode dne mám pocit, že cítím nějaké energie. Když chvíli doma sedím, tak ucítím jakýsi vánek,
nebo uvidím něco jako průhledné teplé světlo, které se mihne. Nevidím to přímo, ale periférním viděním a jen chviličku.
Také jsem cítíla tuto energii u kamarádky doma.

Můžete se prosím zeptat, co to znamená?


3)Ještě prosím mám poslední dotaz. Chvíli se dívám na nějaký předmět, věc a potom, když zavřu oči vidím
  tuto věc jako  když máte rengenový snímek. Okolí je tmavé a přemět září barevnou energií(zlatou,růžovou atd.).
Znamená to nějakou schopnost nebo si to namlouvám?

Moc Vám z celého srdce děkuji a přeji krásný večer.

Odpověď:

Dobrý den.
Odpovědi jsem zjišťovala pomocí automatického písma.

-bod 1." Zánět v těle a zasvěcení mají souvislost. Zánět u X souvisí s energiemi, které převzala od osoby, která tento zasvěcovací postup prováděla. Ať se očistí od těchto energií konkrétního jména a uzavře si auru."
-bod 2. " Ano, je citlivější, tyto vlohy v sobě má, byly více otevřeny."
-bod 3." Je to vlastnost probouzejícího se 3. oka / 6. čakra/ "

Tyto vlastnosti v sobě máte, duše si přinesla určité svoje věno a na nás je, abychom to v sobě našli.

Motto pro 27. srpen

27. srpna 2010 v 2:41 | Marie Blankytná |  Motto dne
Negativním myšlením, špatnými myšlenkami měníme  vyzařování naší aury.
Měníme zářivé barvy čaker v temné a těžké energie, které zaznamenávají lidé jako nepříjemnosti kolem člověka.

Malá konverzační příručka intuitivních odpovědí

27. srpna 2010 v 0:20 | R. Schache |  Moudrosti od různých autorů
Postupem času poznáte své intuitivní pocity tak přesně, že nebudete potřebovat žádného tlumočníka. Budete prostě vnímat, jak se cítíte, a nebudete již jednat proti tomu. Chcete-li probudit svou intuici jako poradce na nějaké téma, mohou vám přitom pomoci následující jednoduché otázky:

Zdá se vám to dobré a v pořádku?
V případě, že ne, co by vám připadalo dobré?
Upusťte od vysvětlování. Důvěřujte! Stačí jen, jestli vám to připadá dobré nebo nikoli. Když nevíte, jak to máte vnímat, představte si, jaký pocit máte, když pomyslíte na tu či onu alternativu.
Můžete také začít něco dělat určitým směrem a přitom dávat pozor, jak se cítíte.
Nebo se odeberete na nějaké místo (do nového bytu, nového bydliště nebo na budoucí pracovní místo) a pozorujte, jak vám přitom je. Jestliže tam necítíte žádnou jasnou odpověď nebo si nejste jisti, zeptejte se přesně, zda zní odpověď ANO či NE.

Intuitivní "NE" nebo "ŠPATNĚ" (záležitost stagnuje)
 •  Něco tu není v pořádku.
 • Něco je komplikované nEbo obtížné (jako zátěž).
 • Vnímám to jako nevysvětlitelnou a neviditelnou překážku, jako by mě něco nebo někdo brzdil.
 • Chci odsud pryč. Nemám to rád.
 • Kolem mě se objevují stále nová protivenství a problémy.
Intuitivní "ANO" nebo "DOBŘE" (záležitost je v pohybu)

 • Cítím lehkost a radost při myšlení a jednání.
 • Považuji to za snadné.
 • Vypadá to, jako by mi něco nebo někdo pomáhal.
 • Chci sem. Mám to rád.
 • Přede mnou se jako zázrakem otevírají stále nové dveře. 
Můžete tyto otázky velmi dobře použít i při setkání s lidmi. Pozorujte, jak se cítíte, když se začne vyvíjet nějaký vztah.
Když nevidíte žádný jasný směr nebo odpověď, může to být proto, že momentálně nemáte dělat vůbec  nic. Zeptejte se:
Je to skutečně pravda, že se teď musím rozhodnout?
Jak se budu cítit, když se rozhodnu, že budu všechno snášet tak dlouho, dokud se neobjeví nějaké určité pocity?
Může se stát, že právě v tom okamžiku se jasné pocity dostaví.


Pohled na duši a ducha člověka po smrti

27. srpna 2010 v 0:04 | J. Brzobohatá, A. Červený |  Moudrosti od různých autorů
V dubnu 1997 jsme měli v Brně setkání a besedu s našimi čtenáři vztahující se hlavně k vydání tehdy nové knihy "Člověk jako víceúrovňová bytost". Na této přednášce zazněla i slova, co si myslíme, že se děje s člověkem po jeho smrti. Na základě prosby některých lidí (nově po vyslechnutí nahrávky v rubrice "Archivní nahrávky") tuto část povídání uvádíme jako samostatný článek.
Člověk je víceúrovňová bytost, po jeho smrti se jeho smrtelná část hmotného těla opět spojí s pozemskou hmotou a přejde do přírodního koloběhu života. S tím rozdílem, že i tento neživý obal lidského ducha nese jeho posvátnou vibraci. Je tedy nutná úcta k mrtvým pozůstatkům člověka. Nesmrtelná část, tj. duše a duch, setrvávají několik dní v blízkosti mrtvého těla. Lidé, kteří vidí auru duševního těla, mohou pozorovat, že mrtvé tělo ztratí svoje záření, svoji auru. V jeho blízkosti se objeví záře, která zachovává tvar lidského těla, spíše však je to tvar oválný, který má modrofialovou barvu promísenou s tmavými skvrnami. V této podobě se drží v blízkosti mrtvého těla, těsně nad jeho povrchem, až do pohřbu. Při posledním rozloučení se tento obal odpojí a část se ho rozptýlí do prostoru i do každého přítomného člověka.
   Co se děje dále s lidskou duší a lidským duchem? To záleží individuálně na každém člověku, jaká propojení si vybudoval v astrálním a vesmírném společenství během všech minulých inkarnací, i v mezidobí v posmrtném životě. Čím více paprsků duchovního světla si každý vytvořil, tím lépe bude překonávat zákon tíže, kam bude jeho duch přitahován na Zemi i po smrti. Dle vidění, uváděné černé skvrny v těle duše jsou ta závaží, kterými se vytváří vazba ke hmotě na Zemi. Abychom přiblížili tyto skutečnosti, uveďme si případ jedné naší klientky.
   Tato při astrálním cestování i ve spánku, opakovaně viděla, jak prochází mrtvými městy a krásnými domy i do podzemí. Nikde však neviděla živého tvora, neslyšela ani hlásku. Později se jí zjevily dvě bytosti, muži kteří dávali rady. Objevilo se u ní automatické písmo, kterým se dovídala, co má činit a co jí čeká. Předpověděli ji, že se v jejím životě objeví partner a že se již nemusí jí zjevovat. V této době opravdu našla životního přítele. Položila nám dotaz, jak jí toto vše vysvětlíme. Odpověď kterou jsme jí uvedli, vám může objasnit, co se děje s duší po fyzické smrti.
   Domníváme se, že vše co člověk prožil, pochopil nebo vykonal, zůstává zachyceno v jeho nesmrtelném vědomí, v jeho duši a duchu, nazýváme ho v naší terminologii - vědomém duchu (spojení duše a ducha) po smrti, dále pak v informačních polích, tj. v informačních zdrojích v astrálu, pokud jde tedy o informace z fyzické a duševní úrovně člověka. Informace z jeho duchovní úrovně jsou zachyceny v jemnohmotných sférách vesmírného společenství, tj. v rovině duchovního světa. Po fyzické smrti by mělo vědomí duše a ducha splynout v jednotu, do vědomého ducha, a přejít skrze sféry astrální do jemnohmotného duchovního světa k plnění úkolů a poslání dle záměrů božích. Např. to mohou být i andělské služby.
   Na Zemi člověk a jeho jemnohmotné tělo, duše a duch, prochází třemi stupni poznání. Probíhá to během všech reinkarnací v pozemském životě. Tento vývoj se dá dobře připodobnit ke škole života, tj. života od narození po nejvyšší bod dosaženého poznání. V této škole na Zemi má vědomý duch získat úplné a nejvyšší vzdělání. Často však musí některou třídu několikrát opakovat, neboť nesplnil svůj úkol. Vrací se tedy znovu na Zem, na základě karmických zákonů, aby mohl postupovat do vyšších ročníků. Opakuje-li stejné chyby, dostává možnost, tj. milost, varovného karmického vedení, např. vrozená nemoc fyzického nebo psychického charakteru. Není-li duše schopna toto pochopit, a nadále nedodržuje morální principy v každodenním životě, nemá-li dost pokory a moudrosti se tímto varováním řídit, je z vůle boží prozřetelnosti odvolána z pozemských škol, tzn. dalších reinkarnací vědomého ducha na Zemi. Další vývoj v mezidobí, tj. v nehmotném světě po fyzické smrti, pak plní v nejnižších astrálních sférách. O těchto sférách se v náboženství hovoří jako o očistci.
   V nejnižších astrálních prostorách dochází k očišťování duše člověka. Tento prostor má své zákonitosti a své vládce. V náboženství se uvádí satan - představitel destrukce, zla, moci a inteligence, dále hierarchie démonů a negativních energií a struktur. Tyto temné síly mají těžké a hrubé vibrace a nemohou vystoupat tam, kde jsou toky vibrací čistoty a světla, odkud pochází duch člověka, který vznikl z boží vůle, lásky a moudrosti.
   Je ale božím záměrem vycvičit ducha člověka v podmínkách dobra a zla, které tvoří ramena rovnováhy sil na překrásné planetě Zemi, nad kterou ho učinil vládce tím, že mu dal svobodnou vůli. I když člověk selže, tak si Bůh svoji planetu ochrání.
   Dle našich poznatků se nám jeví, že se v současné době urychlují karmické děje a dochází k rychlejšímu ukončení inkarnací lidí na Zemi. A to hlavně těch kteří se spojili se zlem a jejich destruktivní činnost by mohla ohrozit boží planetu. Po fyzické smrti těchto selhávajících duchů nebudou možné již jejich další inkarnace na Zemi. V běžném životě ale člověk nežije ideálně podle všech vesmírných principů a zákonů. To si můžeme doložit na uváděném příkladu naší klientky. 
   Podle automatické kresby, kterou jsme na žádost výše uváděné paní dělali, vědomí duše této paní silně porušilo v minulých inkarnacích zákon tíže, neboť se celou svou energií a touhou připoutala k materiálním věcem, speciálně ke svému domu. Tato porucha vědomí přetrvávala v podvědomí její duše karmicky i v tomto životě. Vystupovala vždy najevo při jejím astrálním cestování, neboť si tuto karmu ještě v tomto životě nijak neodčinila. Její vědomí v astrálu nezaznamenávalo nic živého, jenom bloudilo bez možnosti se s někým spojit. Proniknout na pomoc k ní mohli pouze její strážní duchové z vyšší astrální úrovně se kterými měla navázán kontakt již v minulých mezidobích, tj. v posmrtných životech. Z poznatků osobní analýzy jejího jemnohmotného těla vyplývalo, že pokud by se tato žena nezměnila, tzn. neodčinila karmický zákon tíže a přespříliš lpěla dále na hmotných věcech, tak by přesně takto bloudil její vědomý duch i po smrti fyzického těla, byla by pouze v hmotném prostoru a viděla pouze neživé prostory. Navíc vystoupila skutečnost, že její počet inkarnací je již konečný a tento její život je poslední příležitost jak se odpoutat od nižšího astrálního světa a postoupit do vyšších dimenzí.
   Zde je však nutno upozornit i ostatní na nebezpečí astrálního cestování, při kterém mohou vystoupit na povrch vědomí zlé skutky, kterých se člověk dopustil a které nedokáže odčinit, což mu může způsobit těžké deprese a psychické poruchy. Toto je nebezpečí, do kterého mohou padnout slabší a duchovně nevyzrálí lidé po absolvování některých kurzů. Po smrti karmicky poškození duchové, tj. nejnižší astrální duše, mají ve svém vědomí trýzeň uvězněného jemnohmotného ducha a hledají vysvobození a vykoupení v blízkosti karmických dějů, kde se provinili, tj. v blízkosti míst a lidí, kde došlo k těžkému přestupku proti zákonům božím, tzn. mohou to být např. místa vraždy, destrukce přírody, znásilnění apod.. Bolest poškozeného ducha může být tak silná, že se v těchto místech může zjevovat v astrální lidské podobě (např. známé jako strašidla, nebo jsou slyšet zvuky, vidět pohyby předmětů), aby tak mohli na sebe upozornit a přivolat pomoc. Touto pomocí se rozumí odpuštění a modlitba, neboť sám uvězněný duch nemůže komunikovat s jemnohmotnými energiemi a vysvobodit se z vězení své hrubohmotně poškozené duše, a tím mu umožnit návrat do další reinkarnace na Zemi, pravděpodobně do těžce poškozeného těla.
   Tyto nejnižší astrální duše se mohou pohybovat volně v astrálním smogu při Zemi, mezi útržky negativních energií a kolem lidí, kteří ji ve zlobě a rozčílení vysílají do okolí. Tuto energie čerpají v podobě shodných vibrací pro zachování své negativní duše. Jejich duch se touto energií nevyživuje, neboť sám je jemnohmotné podstaty a postupně se takto rozpadá do antiprostoru. V určitých případech se tyto nejnižší astrální duše vyživují energií shodně rezonujícího člověka tím, že se napojí do trhlin v jeho auře (známo jako tzv. posedlý člověk), duch se však postupně stejně rozpadá, nenalezne-li duchovní pomoc. V případě nejtěžších provinění, např. Hitler, Stalin, masoví vrazi apod. nám automatická kresba ukazuje, že po smrti dojde k boji mezi těžce degenerovaným vědomím duše a těžce poškozeným duchem. Duše se rozpadá na negativní struktury nenávisti zla a zloby, přežívající v astrálních sférách a duch těchto vyvrhelů podléhá bolestivému rozpadu a přechází jako negativní destruktivní energie do antiprostoru, kde jsou protipólem tvořivých sil božích.
   U každého člověka po smrti, množství neodčiněné karmy táhne jeho jemnohmotného ducha dolů do hrubohmotných vibrací. Čím větší karmou je člověk tedy zatížen, tím hlouběji je jeho vědomý duch po smrti tažen dolů, tzn. klesá. Tato poznání nás vedou k závěru, že každý člověk by měl svůj život vést s lidskými, přírodními a vesmírnými zákony, ve smyslu trojnosti boží - lásky, tvořivosti a moudrosti - tak, jako by byl již jeho poslední inkarnací na Zemi. To znamená, aby odcházel z tohoto světa bez vědomé karmické zátěže a tím umožnil svému duchu dostat se z astrálního smogu do vyšších astrálních nebo výjimečně přímo do nižších duchovních sfér. Tím si zaručí, že bude po smrti uchráněn jeho vědomý duch od toho, aby bloudil nebo bolestivě trpěl v jiných rovinách než jaké jsou mu předurčeny božími záměry.

Zdroj: http://www.agapebrno.cz

Motto pro 26. srpen

26. srpna 2010 v 2:19 | Kytička |  Motto dne
Žádný člověk ať je to přítel, parner, rodič, či naše vlastní dítě nám nepatří.
Nejsou naším majetkem. Tito lidé vstupují do našich životů a zase odcházejí.
Někdy  pouze na nějaký čas, jindy nás opouští trvale, bez naděje na návrat.
Nevytvářejme si závislost na lidi, věci, místa, či události. Ušetříme si tím později velké duševní útrapy.

Očekávejte jen to nejlepší a získáte vše, o co usilujete

26. srpna 2010 v 0:50 | N. V. Peale: Síla pozitivního myšlení
"Všechno je možné tomu, kdo věří" /Marek, IX.23./

Všechno se zlepší, když očekáváte jen to nejlepší místo toho nejhoršího. Tím, že se osvobodíte od pochybností o sobě samém, můžete se zplna věnovat svému úsilí. Člověku, který se beze zbytku zaměřil
na nějaký problém, nestojí nic v cestě. Pokud přistupuje k překážce jako celistvá osobnost, ta překážka, která je jenom projevem vaší rozpolcenosti, bude postupně zanikat.

Když plně soustředíte všechnu svou sílu, sílu těla i ducha, nic těmto spojeným silám, jsou-li dobře zaměřeny, neodolá.

Očekáváte-li to nejlepší, znamená to, že vkládáte celé své srdce do toho, čeho chcete dosáhnout.
Lidé utrpí porážku v životě ne proto, že by měli málo sil, ale proto, že jim chybí nadšení.
Neočekávají, že doopravdy uspějí. Plně se tomu nevěnovali, nevložili do toho své srdce.
Životu se dávejte celí. Většina lidí to naneštěstí nedělá. V tom je příčina neúspěchů. Jeden známý trenér říká, jsou to otáleči.
Jsou to lidé, kteří si nechají vždy nějakou rezervu, nevrhnou se do života na 100 %. Nebuďte otáleči.
Srdce je symbol tvůrčí činnosti, vložte do srdce svoje nadšení pro to, čeho chcete dosáhnout. Co chcete, co myslíte, toho se vám dostane.

Nijaké cíle vedou k nijakým koncům. Chcete-li to někam dotáhnout, musíte vědět kam.
Chcete-li něco dělat, musíte vědět, co chcete dělat. Musíte to vědět, musíte mít v hlavě jasno dříve, než to začnete dělat.
Jestliže máte jen matnou představu, nikdy to nikam nedotáhnete.
Člověk, který měl tyto problémy a dopracoval se posléze tam , kam chtěl, používal neustále tento citát:
Člověk, který si věří, je optimista a vykonává svou práci s jistotou, že dosáhne úspěchu, se stává jakýmsi magnetem. Přitahuje k sobě tvořivé síly celého vesmíru."
Toto rčení nosil neustále v peněžence a často si je četl.
Lidské vědomí je neustále v očekávání toho, co máme v myšlenkách a to přitahuje.
Příběh.
Jeden člověk vyprávěl, jak se zbavil bolesti jednoho prstu na noze. Protože cítil neustálou bolest, chodil od jednoho lékaře k druhému a vždy se dověděl, že má prst v pořádku a není důvod, aby bolel. Koupil si i knihu anatomie, aby se seznámil se stavbou prstu, ale k ničemu mu to nebylo. Nenašel nikoho, kdo by mu dokázal pomoci. Tak si jednou sedl zadíval se na prst a začal si povídat hlasitě s Bohem. " Pane Bože, ty jsi ten prst vyrobil ve tvé továrně, tak ti ho posílám zpátky, protože na něm bude asi nějaká vada. Já dělám ve své továrně vysavače
a když se vyskytne vadný výrobek, vrátí mi jej do továrny k opravě.
Já znám výrobu ledniček a ty znáš výrobu mého prstu, protože jsi jej stvořil. Tví opraváři - doktoři zřejmě nevědí, jak jej opravit. Proto ti jej posílám, abys jej opravil ty sám, aby správně fungoval. Když dovolíš, Bože, rád bych měl ten prst co nejdříve v pořádku, protože mne opravdu bolí."
Dnes je prst úplně v pořádku.
Je to možná bláznivá historka, když ji vyprávěl, oba jsme se hodně smáli, ale také se potom rozplakali. Je to příklad dobře zacílené modlitby.
Nesmíte pochybovat.


Poselství od Hilarion pro současnost

25. srpna 2010 v 21:38 | www.cestyksobe.cz |  Moudrosti od různých autorů

Hilarion poselství pro 8.- 15.8. 2010

Mnoho věcí čeká na to, že je objevíte, všechna vaše vrozená nadání a schopnosti, které čekají těsně pod povrchem vašich myšlenek. Nastal čas na opětovné zasvěcení vás do objevování vlastní jedinečnosti a majestátnosti. Každý z vás je mocná Bytost a nyní nastal čas, abyste se znovu spojili s tím, čím ve skutečnosti jste.
Milovaní Pracovníci Světla,

Mnozí z vás cítí tu tíhu, která z vás nyní opadává a vy jste opět schopni cítit radost, štěstí a duševní pohodu. Dlouho jste bojovali se svými klíčovými problémy a teď díky tomu, že jste statečně a ochotně zažili svoje hlavní strachy a problémy, nastal čas, abyste je propustili a pohnuli se dále. Mnoho věcí čeká na to, že je objevíte, všechna vaše vrozená nadání a schopnosti, které čekají těsně pod povrchem vašich myšlenek. Nastal čas na opětovné zasvěcení vás do objevování vlastní jedinečnosti a majestátnosti. Každý z vás je mocná Bytost a nyní nastal čas, abyste se znovu spojili s tím, čím ve skutečnosti jste.

Každá situace a problém, s nimiž jste konfrontováni, vám dává možnost vybrat si buď ponoření se do prožitku nebo možnost stát stranou, jít dovnitř, najít příčinu problému a zvolit si nejlepší cestu. Toto může být obtížné v případě, že jsou do toho zapleteni ti, jež milujete a vy se distancujete od dramatu, který se odehrává před vámi. Setrvejte ve svém středu, naši drazí a věřte své vlastní intuici. Vy znáte odpovědi a ty jsou ve vašem nitru. Najděte si čas na meditaci nebo alespoň na tichou chvilku v přírodě a dovolte si cítit cokoliv, co se potřebuje přes vás projevit. Díky tomu se dokážete na situaci podívat z pravdivější perspektivy.

Lidstvo jako celek si začíná být více vědomo sebe a mnoho lidí po celé planetě žádá ty, kteří jsou u moci, aby jim zlepšili podmínky pro život. Čím více lidí objevuje svoje nejniternější pocity a myšlenky, tím více začínají dělat dobrá rozhodnutí a jsou odpovědnější a vědomi si úsilí, které je bude jejich rozhodnutí stát. Toto mění mysli a srdce všech, kteří procházejí tímto procesem a není to snadný proces, jak víte. Nejdůležitější věc je pamatovat si, že Láska je odpovědí na každou situaci a každý problém, protože rozhodující faktor je ten, že Láska je všechno, co je. Někdy je nejdůležitější milovat sebe sama.

Trénujte soustředění se na to, co chcete mít ve svých životech neustále každý den a toto vám pomůže vytvořit to. Používejte své vizualizační schopnosti k vytvoření filmů v mysli, které si můžete přehrávat stále dokola s vědomím, že vytváříte svůj život a okolnosti, které jste si vybrali. Pokud zjistíte, že jste "zaseknutí" v negativním myšlení, identifikujte tyto myšlenky a vytvořte pozitivní myšlenky, kterými je nahradíte. Dělejte to, dokud to nebude pro vás přirozené a ujistěte se, že do tohoto procesu zapojujete i emoce, protože prožitek emocí doprovázejících vaše touhy k vám přinese to, po čem toužíte mnohem rychleji a snadněji. Začněte s nějakým malým projektem a když zažijete úspěch, bude tím vaše sebedůvěra vzrůstat až do bodu, kdy se stanete mistrem v kreativní vizualizace.

Vy, kteří jste zapojeni do procesu vzestupu, už máte plody svého úsilí na dosah, tak neztrácejte naději nebo víru, ale udržujte si je! Dosáhli jste víc, než si pravděpodobně nyní myslíte a teď je třeba, abyste setrvali a nevzdávali se. Každý z vás má k dispozici Vzestoupenou Bytost a my jsme jen rádi, že vám můžeme sloužit. Vím, že je to něco, co jsem vám říkal mnohokrát, ale je to pravda a pravda je i to, že vy naši milovaní doháníte ve svých pozemských životech to, že jste často zapomínali žádat nás o pomoc. Jenže my potřebujeme vaši prosbu, aby jsme vám mohli pomoci. Takže vás znovu prosím, volejte nás na pomoc!
Do dalšího týdne ...

JA SOM Hilarion


Motto pro 25. srpen

25. srpna 2010 v 2:32 | R. Schache |  Motto dne
Když se zabýváte nepříjemnými vzpomínkami, vytváříte pocity, pro něž už není v tomto okamžiku žádný důvod.
Programují vaši přitažlivost tak, aby přitahovala další lidi a zážitky, které produkují podobné pocity.


Síla přítomnosti a intuice

25. srpna 2010 v 0:50 | R. Schache |  Moudrosti od různých autorů
Čím víc žijete v minulosti nebo s vaší minulostí, kterou cítíte jako zátěž, tím víc se opakovaně utápíte ve starých pocitech. Vytváříte tak ve svém srdci sílu, která přitahuje lidi, kteří s vámi chtějí prožít tyto staré pocity. Přenášíte svou minulost prostě dál do budoucnosti jako v začarovaném kruhu. V oblasti života, která je postižena tímto efektem, se můžete cítit jako křeček v točícím se kole. Můžete běhat rychle nebo pomalu, jak chcete, přesto však zůstáváte stále ve stejném kruhu.
Existuje možnost, jak se z toho kruhu vymanit a vytvořit budoucnost, která bude opravdu nová. Skutečnost, která bude méně ovlivněna vaší minulostí a zbavena tíhy starých ran.

Prožívejte svůj život stále víc právě teď! Rozhodujte se a jednejte víc v přítomnosti!

Co k tomu potřebujete, je víra v cestu vašeho života a možnost se rozhodnout, aniž byste museli neustále volat na radu minulost. Získáte obojí tak, že necháte do svého života vstoupit určitý druh jednání, který je ještě v této chvíli málo využívaný.
VYUŽÍVEJTE  SÍLY  SVÉ  INTUICE.

Rozum je dobrý analytik, plánovač a realizátor, ale má k dispozici jen velmi skrovný repertoár skutečných faktů, které navíc všechny pramení v minulosti. Většina informací je už takříkajíc zastaralá.
Jakou rychlostí pracuje rozum?
Naše vědomí zvládne, jak se odhaduje, přibližně padesát základních jednotek informací = bitů za sekundu. To je relativně pomalé a množství informací je malé.
Podvědomí pracuje naopak rychlostí několika milionů bitů za sekundu. V okamžiku, kdy začínáte přemýšlet o problému, má vaše intuice řešení hotové a třese se na to, aby vám ho mohla sdělit. Nemůžete ho však ještě patrně slyšet, protože váš rozum je dosud zaměstnán, při čemž stejně nedojde k žádnému rozumnému řešení. Místo toho, aby naslouchal intuici, začíná znova od začátku, protože pojme podezření, že se přepočítal.

Vždy, když rozhoduje rozum, rozhoduje minulost.
Jen malý kousek odvahy - vzhledem k takovému rozhodnutí přímo zanedbatelný -
bude odměněn tím, čemu se říká nový prožitek.

POCIT JE ŘEČÍ VAŠÍ INTUICE.
Výsledek intuitivní odpovědi je natolik úplný, rozmanitý a závažný, že ho svým omezeným rozumem nedokážete pochopit. Proto je vám předáván formou pocitu.

Jedny pocity se označují jako "pocity v břiše", druhé jako "vnitřní vedení" nebo prostě jako intuice. Míněna je tím vždy stejná schopnost. 
Dokud jste intenzivně zaujatý přemýšlením, jste nesoustředěný a nemůžete toto citové poselství vnímat. To je důvod, proč tolik inspirujících poznatků přijde teprve v okamžiku, kdy se člověk přestane problémem zabývat.
Enormní schopnost intuice už máte. Nemusíte pro to nic udělat. Musíte jen začít jí naslouchat a to je také jednoduché. Ptejte se, soustřeďte se, prověřte ji a zjistěte, jestli je správná. Je to stejné, jako byste se učili cizí jazyk. Čím víc cvičíte, tím přesněji a samozřejměji budete rozumět, co se říká, a vaše víra ve vlastní schopnosti poroste.


Jak mohou ženy změnit svět

24. srpna 2010 v 21:04 | Iva Uhlířová
Není asi v současnosti nikdo, kdo by si nevšiml, že s přírodou není v poslední době něco v pořádku. Nevyzpytatelné počasí a opakující se katastrofy nutí zamyslet se i lidi, kteří by se jinak otázkami tohoto typu vůbec nezabývali. Už dlouho se ozývají hlasy upozorňující na nebezpečí narušování přírodní rovnováhy, ale až donedávna byla jen hrstka těch, kteří byli ochotni jim naslouchat či se jimi dokonce řídit. Teď přichází doba, kdy si budeme muset, ať chceme, či nechceme, začít Matky Země všímat všichni. Problém je v tom, že jsme nechali situaci zajít příliš daleko a není moc času na nápravu.
Léta kořistnického a dobyvačného přístupu Zemi vážně narušila. Celé generace vnímaly Zemi pouze jako zdroj bohatství a uspokojení svých potřeb a naprosto samozřejmě si braly vše, co si myslely, že potřebují ke svému životu. Schválně píšu "co si myslely, že potřebují", nikoli "co potřebovaly". Bohužel toto drancování naprosto samozřejmě a suverénně pokračuje. My všichni k němu tiše dáváme souhlas.  A stejně jako dřív ani dnes určité zájmové skupiny neváhají kvůli uspokojení svých zájmů vyvolávat  konflikty a dopouštět se násilí.
Problém je ale v tom, že počet lidí na Zemi za posledních několik desetiletí rapidně stoupl. Pro srovnání: kolem roku 1000 př. n.l. bylo na Zemi asi 80 milionů lidí, počátkem letopočtu 250 milionů, v roce 1650 asi 500 milionů, v roce 1830 cca 1 miliarda, v roce 1930 2 miliardy a dnes je to přes 6 miliard.
6 miliard lidí, kteří svými myšlenkami a činy ovlivňují život na Matce Zemi!
Často slyším od lidí argumenty, že přece násilí a válečné konflikty byly vždycky a že dnešní doba není v tomto směru jiná. Jenomže JE jiná. Nejenom kvůli technice, díky které mají lidské činy mnohem větší dopad a sílu, ale také kvůli množství lidí, kteří v současné době na planetě Zemi žijí, mají své potřeby a sdílí spolu určité myšlenkové vzory, představy o životě, životní styl. Všechno, co děláme, co tvoříme, co si myslíme, má tedy mnohem větší sílu než dřív a mnohem rychleji se to zhmotňuje. A když sečteme to, co děláme vědomě, s tím, co děláme nevědomě, není divu, že velmi rychle a citelně zakoušíme výsledky toho, co jsme způsobili.
Dříve lidem leccos prošlo a nemuseli vždy hned na vlastní kůži pocítit důsledky toho, co způsobili. Dnes je to ale jiné. Už nám neprojde vůbec nic. Nemůžeme si dovolit tvářit se, že netušíme, co děláme a jaký mají naše myšlenky, emoce a činy dopad. Navíc nás tlačí čas, protože přírodní rovnováha na Zemi už je vážně narušena.
Souhlasím s proroctvími, která říkají, že Zemi můžou zachránit ženy, potažmo ženská energie. Ne, není třeba vyjít do ulic, není třeba tlačit se hned do vedoucích funkcí, do politiky. Existuje mnoho velmi účinných nástrojů, které mohou ženy k proměně světa použít, aniž by opustily svůj domov, své obvyklé prostředí. Pokusila jsem se nastínit alespoň některé z nich:
·         Děkujte neustále za to, že vám Matka Země poskytuje dostatek jídla pro vás i vaše děti. Děkujte, když nakupujete, když vaříte, dáváte na stůl, když jíte. Vaše myšlenky vděčnosti budou zpátky energeticky sytit Matku Zemi. Veďte k tomu i své děti. Nelze pouze brát, je třeba Zemi také něco vrátit. Kromě patřičné péče, kterou bychom měli Zemi věnovat, by to měla být i naše úcta a vděčnost.
·         Važte si vody. Je posvátná. Máme tendenci ji brát jako něco samozřejmého, obyčejného. Ale voda je výjimečná a nenahraditelná. Bohužel na mnoha místech už se ztrácí, Matka Země ji stahuje zpět, protože si jí nevážíme. Voda je nástrojem pro vytvoření a udržení života, je nosičem, který přenáší vibrace. Naše emoce ovlivňují nejenom vodu v našem těle, v naší sklenici, ale i kvalitu vody na celém světě. Proto promlouvejte k vodě, děkujte jí. Vkládejte do vody pozitivní slova. Dr. Masaru Emoto svými fotografiemi vodních krystalů ukázal světu, jaký vliv mají na vodu např. slova nalepená na nádobu, ve které se nachází. Můžete si vyrobit kartičky se slovy LÁSKA, VDĚČNOST, KRÁSA, ZDRAVÍ, HARMONIE, RADOST... a pokládat na ně nádoby s vodou, můžete třeba svým blízkým vyrobit hrníčky, na kterých budou ta krásná slova napsaná.
·         Chraňte svůj domov a své děti před negativními vibracemi. Mějte odvahu a zabraňte svým dětem hrát agresivní počítačové hry a dívat se na filmy plné násilí. Omezte sledování televizních zpráv. Nepodléhejte argumentům, že je přece nutné vědět, co se děje ve světě. Není. 99% zpráv, které se na vás z televizní obrazovky valí, je pro váš život naprosto nedůležitých. Tím, že všechny ty negativní informace sledujete, nejenom snižujete svou vlastní energii a přidáváte si starosti, ale zároveň nechtěně posilujte existenci všech těchto negativních jevů ve světě. Protože, čím více lidí uvěří, že je to pravda, že je to realita, tím pevněji se daná skutečnost v našem světě zabydlí.
·         Nenechávejte se masírovat reklamou. Nepodléhejte ženským časopisům, které vytvářejí falešný obraz ženství. Vyhýbejte se bulvárním časopisům a pořadům, které parazitují na lidkém neštěstí a přiživují lidskou závist, zlobu a povrchní životní styl.
·         Kupujte co nejvíce výrobky firem, které neničí přírodu a kterým nejde jen o zisk, ale taky o člověka a kvalitu jeho života. Často stereotypně kupujeme určité výrobky a nepřemýšlíme, koho a co svým nákupem podporujeme. Porozhlédněte se trochu mimo svůj obvyklý okruh a nespoléhejte se pouze na reklamní letáky supermarketů, čtěte etikety, hledejte na internetu a zjistíte, že existuje řada výrobků, kterými můžete nahradit ty, které běžně kupujete, např. velmi kvalitní a cenově dostupné ekologické čisticí prostředky a prací prášky české výroby.
·         Zamyslete se nad tím, pro koho a pro co pracujete. O co jde vaší firmě? Jaké má hodnoty? Co vlastně svou každodenní prací podporujete? Pokud to jen trochu půjde, snažte se živit prací, která je pozitivní, prospívá lidem i planetě a nepodporuje lidi v jejich závislostech a negativním konání.
·         Mluvte o tom, jak věci vnímáte a cítíte. Nebojte se mluvit před svými partnery, přáteli, svými nadřízenými. Mluvte se svými dětmi. Nebojte se, co si o vás budou druzí myslet. Nebojte se, že se vám vysmějí. My ženy víme, co je to žít v souladu se životem. Rodíme děti a přejeme si pro ně mír, hojnost a lásku. Nesoutěžíme, nebojujeme, nedrancujeme, nezabíjíme, ale soucítíme, podporujeme, živíme a milujeme. Končí doba, kdy jsme se krčily v koutě ze strachu, že se někdo vysměje naší "ženské logice". Téměř všechny jsme matkami, mnohé z nás jsou učitelkami. Mějme odvahu ukázat dětem jinou cestu - cestu lásky,  vzájemné spolupráce a  úcty ke všemu živému. Učme je rozlišovat, co je skutečná potřeba a co už je konzum a nenasytná touha.
·         Modlete se, meditujte, vizualizujte, praktikujte ho'oponopono či jiné techniky, které jsou vám vlastní. Snažte se udržet ve svém srdci lásku, snažte udržet svou mysl pozitivní. Je to víc, než se na první pohled zdá.

Věřím, že určitě najdete řadu dalších cest, jak přispět k ozdravění světa. Můžeme udělat samozřejmě mnohem víc. Kdo cítí, že má dostek odhodlání a sil, jistě najde způsob, jak pro životní prostředí a ozdravění naší společnosti pracovat mnohem aktivněji. Ale já věřím, že tak, jak dnes každodenní drobnosti a životní styl 6 miliard lidí vychylují život na planěte Zemi z rovnováhy, může zítra řada jiných každodenních drobností rovnováhu Zemi vrátit.

(c) 2010 Iva Uhlířová (Článek smí být kopírován a dále šířen pouze v neupravené podobě a pokud bude připojeno jméno autorky a aktivní odkaz.)