Listopad 2010

Poselství přijaté na mayské pyramidě

30. listopadu 2010 v 1:47 | D. Virtue Ph.D. |  Moudrosti od různých autorů
Vylezla jsem na pyramidu a posadila jsem se na schod. Schody byly velmi příkré a postrádaly zábradlí. Zavřela jsem oči a tiše zavolala na Ixchel a její sestru Ixtab.
"Přijďte ke mně, prosím. Prastaré bohyně, prosím, předejte mi poselství pro mé zdraví a růst, a také pro ty, kdo je budou číst."

Ihned mi přišla odpověď:
"Když je rozdělení bohatství nespravedlivé, nemůže mít nikdo skutečný úspěch nebo řádně přežít. Základem úspěšné civilizace je hojnost pro všechny. Vznešenost znamenala pro mayské a toltécké předky ducha a moudrost, nikoli bohatství. Nikdo se před ostatními nesnažil získat náskok. Každý si budoval své místo na světě jako spolupracující v rámci celku a nechoval se nadřazeně nebo jako dobyvatel. Dávali místům jména, ale nikdy si nedělali na Zemi vlastnické nároky. Považovali Zemi a hvězdy za své učitele a ne za svůj majetek.
Panoval vzájemný respekt mezi přírodou a člověkem. Navzájem se o sebe starali. Například pokud hořelo, podrost mohl znovu vyrůst, než ho začali sklízet. A tak je to i s lidstvem: naprostá úcta vůči přírodním cyklům, uznávaná rovnoprávnost pro všechny, pro city každého a pro dary života."


Motto pro 30. listopad

30. listopadu 2010 v 1:12 | Lazarev |  Motto dne
Čím větší je naše ochota uchovávat si lásku a odpouštět milovanému člověku, který pošlapal naše nejsvětější a nejušlechtilejší city, tím víc harmonických vztahů, schopností, intelektu a toho, čemu říkáme lidské štěstí, nám bude dopřáno. Jen díky tomu, že jsem tohle všechno pochopil, jsem dokázal přežít a právě to mi umožnilo pomoci jiným lidem, jejichž neobyčejně těžké choroby byly jen důsledkem neschopnosti zachránit láskuve složité situaci.


Motto pro 29. listopad

29. listopadu 2010 v 2:22 | Lazarev |  Motto dne
Aby člověk mohl žít statky hmotnými i duchovními zároveň, musí především umět žít láskou.


Archanděl Michael a Rafael

29. listopadu 2010 v 1:30 | D. Virtue Ph.D. |  Moudrosti od různých autorů
Při svých workshopech jsem nechala anděly, aby mě vedli a radili mi, co mám říkat, protože přesně věděli, co potřebuje každé obecenstvo slyšet. V tento den mě andělé navedli k tomu, abych o nich vyprávěla cestou řízené meditace. Během první meditace jsem popsala archanděla Michaela a archanděla Rafaela.
Lidé se mě často ptají, zda si myslím, že archandělé jsou bílé pleti, a já jim odpovídám,  že andělé nejsou rozděleni podle rasy nebo barvy kůže, protože nemají kůži. Ale zato mají barevné aury a Michaelova aura se skládá hned ze dvou odstínů. U těla mu září silné zlaté světlo a nad touto vrstvou je nádherné purpurové zabarvení smíchané s kobaltovou modří. Mnozí lidé popisují vize záblesků purpurového a modrého světla, což je znamením Michaelovy blízkosti.
Archanděl  Rafael, který dohlíží na léčení fyzického těla a na léčitele, není tak vysoký jako Michael. Má velkou svalnatou hruď a krátké silné nohy. Rafaelova aura
je jasně smaragdově zelená, což mu propůjčuje nadpozemský vzhled. Rafael pomáhá léčitelům, reaguje na modlitby za uzdravení, spolupracuje s Ježíšem a dalšímí nanebevzatými mistry, pomáhá zbavit se závislostí, hledat ztracené domácí mazlíčky, pomáhá také cestovatelům během jejich cest a bdí nad zvířaty.
Poté, co jsem popsala Michaela a Rafaela, jsem obecenstvu řekla:

"Představte si tyto dva archanděly, jak stojí před vámi a  láskyplně vás objímají. Představte si a prociťujte, jak vás archandělé nesou k nebesům. Jste v bezpečí, milováni a chráněni a na zem se můžete vrátit, kdykoliv se vám zachce.
Michael a Rafael vás nesou k velkému, krásnému purpurovému nebeskému oblaku, kde je mnohem vyšší vibrační frekvence. Tento oblak pozvedne vašeho ducha a otevře před vámi nové cesty v životě."


Mé meditace se neustále mění a vyvíjejí, protože mi andělé stále ukazují další vize, které mohu popisovat. S každou meditací cestuji spolu s obecenstvem a po skončení si občas nemohu vzpomenout, co jsem viděla nebo řekla, protože se nacházím ve změněném stavu vědomí.

Motto pro 28. listopad

28. listopadu 2010 v 1:18 | Lazarev |  Motto dne
Moje chronická bronchitida ve vojenské škole polevila proto, že jsem podvědomě pochopil: buď budu svět přijímat takový, jaký je, a začnu se poznenáhlu radovat a posilovat vlastní aktivní vnější vliv, nebo v sobě budu hromadit stále větší nespokojenost s okolním světem a jeho základními principy, pročež onemocním i zemřu.


Finanční potíže a plnění životního úkolu

28. listopadu 2010 v 1:06 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
ochranný obrázek
Dobrý den, paní Marie,

obracím se na Vás, protože mám velký neklid, že neplním svůj životní úkol. Můžete mi prosím pomoci nebo poradit?
Chtěla bych poradit v následujícím:
 - zda moje potíže souvisejí s tím, že neplním svůj životní úkol, svoje poslání
- co mohu udělat proto, abych našla pro sebe vhodnou práci a vyřešila své finanční potíže.
 Uvažovala jsem i o Bachových esencích, ale přijde mi, že nic neřeší, protože člověk vlastně nepochopí, kde udělal chybu, a nepřičiní se vlastním úsilím o její odstranění.
 S pomocí Boží a svatého Archanděla Michaela, děj se vůle Boží k nejvyššímu dobru všech zúčastněných.

Děkuji X

Odpověď:

Přeji pěkný den.
Jaký je Váš životní úkol, to víte, ten jsem Vám psala už dříve.
Abyste jej plnila, musíte se naučit myšlenky tvořit pozitivně, aby z nich vycházely také pozitivní city a aby se všechno odrazilo v konečném chování. Vlastně všechno je skryto v našem myšlení a změnit myšlení, to je někdy dost obtížné. proto je práce na sobě mnohem těžší, než pomáhat změně někomu jinému.
Naše problémy jsou spojeny i s tím, že neumíme formulovat svoje myšlenky, prosby správně. Zvláště se zaměstnáním je to v této době vyhrocené jak pro mladé, tak pro starší.
Život nás tak učí, uděluje nám lekce a zjišťuje , zda jsme dost vytrvalí a zda máme dost víry v dobré konce. Musíme mnohdy přijmout i to, na co si myslíme, že nemáme, že neumíme a vyzkoušet to. Máme v sobě mnoho různých možností, jenom o nich nevíme. Podívejte se zpět do svého charakterového čísla, tam jsem Vám napsala konkrétně, co můžete v sobě objevit a na co se tedy i možná zaměřit se zaměstnáním.
Hodně zdraví, víry, vytrvalosti a statečnosti. Ty Bachovy esence mají v nás podpořit právě tyto energie, které potřebujeme, třeba odbourat strach, pochybnosti, najít statečnost, čili najít sílu k jednání.M.


Motto pro 27. listopad

27. listopadu 2010 v 2:14 | Lazarev
To nejdůležitější, co v sobě má­me rozvíjet, není umění bránit se a útočit, ale umění dobrosrdeč­nosti, citlivosti, schopnosti porozumě tomu, že lidské já se všemi svými přednostmi je odvozené a že rozhodující je láska k Bohu.

Léčivé poselství

27. listopadu 2010 v 1:03 | D. Virtue Ph.D. |  Moudrosti od různých autorů
Zavřela jsem oči a modlila jsem se k Matce, ženskému duchu Stvořitele:
"Svatá Matko, Panno Marie, Ixchel, Bohyně Stvořitelko, zdá se, že svět je plný šílenství. Prosím obdaruj mne léčivým poselstvím."

Do hlavy mi ihned začal vysílat silný ženský hlas. Tvořilo ho vlastně mnoho hlasů a já měla vizi nádherné mayské královny oblečené jako pták. Byla to Ixchel! Srdce mi poskočilo radostí, když začala promlouvat:
"Často na svého bližního nahlížíš s nedůvěrou a cítíš se zranitelná a nejistá. Zahal každou situaci pláštěm mateřské lásky. Přikryj zemi vyživující energií, kterou hledá a právem si zaslouží. Využívej studnice svého vědění,"  řekla, při čemž poukazovala na to, že toto posleství je určeno všem, nejen mně, "k její očistě pro nadcházející generaci připravující se ke vstupu na tuto planetu. Rovněž ve své zemi (USA) nastol naději. Naděje byla zničena, protože byla považována za naivní, jako když hlupák věří lžím. Naděje a víra přesto omývají tvou duši a uspokojují potřebu vyšších vibračních frekvencí, které pociťuje tvé tělo. Naděje je jako magnet, který přitahuje úsvit nových zážitků a dobrodružství, jaká by sis přála. Přestaň si představovat negativní nebo děsivé scénáře, jinak je nakonec úspěšně přeneseš do své reality."
Zeptala jsem se na nové děti a odpovědí mi bylo:
"Deštný prales byl poražen, ale objevuje se čerstvá úroda."

Vysvětlila mi, že nový život se vždy a stále znovu objevuje, aby nahradil škody napáchané předchozí generací. Zeptala jsem se:
"Takže si nemusím dělat starosti o budoucnost planety nebo nových dětí?"
Načež Ixchel odpověděla:
"Trápení niíkdy nedokázalo nic dobrého, ale činy založené na touze po konání dobra vždy přinesly do tohoto světa více světla."


Motto pro 26. listopad

26. listopadu 2010 v 2:09 | Lazarev |  Motto dne
Ukázalo se, že rakovina plic je výraz protestu, nesouhlasu s děním ve světě kolem nás. A čím víc se člověk zlobí a tento svět v duchu odsuzuje, tím tvrdší je odezva zvenčí.

Vize čistých vesmírných pomocníků

26. listopadu 2010 v 0:52 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
ochranný obrázek
Dobrý den, paní Marie,
musím se na Vás opět obrátit s žádostí o pomoc při rozkódování následujících událostí a fyzikých těžkostí v mém životě. Po řešení problému s mrazením na lopatce jsem si myslela, že odpuštěním sobě a mému chlapečkovi budu mít zas na chvíli pokoj, ale tak jednoduché to zřejmě zase není. V meditaci jsem odpouštěla několikrát, protože mrazení se mi vracelo, momentálně je to výrazně lepší, ale zcela to ještě neustalo. Od té doby se ale chlapeček začal v noci budit po hodinách a hodně pláče, někdy vydrží spát i dvě hodiny v kuse, ale pak se to zas opakuje. Přes den je to zlaté miminko, nedovedu si uchopit proč se to děje. Po odpouštěcích meditacích se mi také palčivá bolest přestěhovala do levého kotníku. Myslela jsem si, že to odezní, ale bolest pokračuje.K tomu se mi přidal víkendový fyzický zážitek, který mě přiměl opět Vás poprosit o pomoc. Byli jsme na mojí milované chaloupce na Šumavě. K večeru se mi udělalo velmi špatně, nejdřív jsem si myslela, že se mi vrací moje předešlé tachykardie, ale naštěstí díky metodám, které jsem u Vás načerpala, ten stav měl daleko lehčí průběh...musela jsem si lehnout, prosila jsem o pomoc anděly strážné a všechny vesmírné síly, jak jsme ležela (máme postel pod střešním oknem) najednou jsem viděla, co mě nejprve trochu zaskočilo, ale pak přišla úleva. Viděla jsem jako když se začne v horku tetelit vzduch, úplný var a v tom poletovaly malé třpytivé, stříbrné částice, něco neuvěřitelného, tak jsem vztáhla ruce a měla jsem pocit, jako když mi do nich proudí teplo. Pak mě ale vyrušila moje mladší dcera, která se na mě přišla podívat . Vstala jsem, už mi bylo lépe a začala jsem si uvědomovat souvislosti..
Před tím než se mi udělalo špatně, byla u nás na návštěvě naše sousedka, napadlo mě, jestli se nám neotevřel spol. k.ž. , tak jsem odpouštěla všem zúčatněným, přesto, že nedovedu zatím uchopit ten příběh, mohlo se to týkat kohokoliv, byla u nás se svým manželem a dcerou..Navíc jí v současné době umírá otec a přišla na to řeč tak nevím, chytaly se mě vždycky všechny dušičky.. Doufám, že nedělám chybu, když přes to že neznám konkrétní příběh provádím odpuštění. A ráda bych věděla co to bylo za energii, co jsem měla možnost vidět a trochu i cítit, byla nádherná! A ještě jeden prožitek na závěr, ani při tom když mi bylo špatně, ani při příchodu té krásné energie jsem neměla stach. Ten mě vždycky úplně ovládl! Mnohokrát Vám děkuji za možnost podělit se s Vámi o moje prožitky, moje okolí mě sice už za úplného blázna nemá, ale zcela normální jim také zatím nepřipadám. Přeji Vám krásné slunečné dny. X

Odpověď:

Přeji Vám hodně klidu, na kterém musíte pracovat. Víte, my všichni, kteří přemýšlíme přece jenom trochu jinak než to naše okolí, jim občas připadáme jako podivíni.
To, co jste zažila, dostala jste se na jemnou hladinu vlnění, kde se Vám zobrazili čistí vesmírní pomocníci. Kdybyste měla digitální fotoaparát, tak je zachytíte také. I rukama jste mohla cítit jinou hustotu energie, její hladkost, úlevu psycickou i fyzickou.
Odpuštěním nikdy nic nemůžete pokazit, buď je to lepší, nebo to zůstane, ale nikdy ne horší.
Nevydávejte energii tím, že budete někoho přesvědčovat o své pravdě, vždycky si jenom přitížíte.
Ještě jste měla po jejich odchodu vyčistit chatu od energií, které tam přinesli. Ono stačí, když někdo Vám předá energii, která není negativní, ale je tzv. nesouhlasná vzhledem k Vašim energiím. Já to také cítím a je to velká bolest, která až úží dech.
Chce to lepší každodenní ochranu aury a její posílení během dne. Když přijde na návštěvu někdo, o kom si myslíte, že nepřinese zrovna čisté energie, tak si rozsviťte svíčku a poproste plamen svíčky, ať pohltí všechny nesouhlasné a negativní energie, abyste byla chráněná.
No, vidíte, co Vám sousedky přinesly. Musíme být více pozorné a naučit se vnímat to, co jsme dříve nevnímaly, nebo jsme to zahrnuly pod náhody. Ty ale nejsou.
Vnímáte dobře. K synkovi posílám automatické písmo jako odpověď.:

" Ano, mohu odpovědět.
Chlapeček se budí proto, že jeho dušička cítí úzkost. Ještě se nedokázala vyrovnat s tím, že po narození zapomněla na to, s jakým úkolem přišla do současnosti. Cítí se také trochu "zrazená", protože byla před narozením ve společenství v těsném spojení se svou matkou a cítila se více chráněna. Po narození tuto sounáležitost ztratila, ztratila pocit bezpečí z doby, kdy byla chráněna mateřským tělem jako brněním.
Matka musí dát pocit, že dítě se nemusí bát usnout ani ve dne ani v noci. Ať si vypracuje určitý rituál, kdy v modlitbě před jeho usnutím jej svěří do péče a ochrany andělských strážců. Dítě tuto modlitbu přebere svým vědomím a později, až se naučí mluvit, ji bude samo používat. Modlitbu hlasitou.
Matka může dítě také v meditaci halit do bílé , nebo růžové energie světla a tak posilovat jeho ochranu s pomocí energie Přítomnosti Boží Lásky."
Pamatujte na to, že vždy, když cítíte, že se Vám v domě usadily nějaké nečisté energie, tak je musíte vyčistit.
Hodně trpělivosti a klidu všem.M.
Pošlu Vám další výpisky, které jsem pořídila z knih a tam bude něco, co Vám bude prospěšné.
Všechno je dílem myšlenek. Klidnou noc.M.


Motto pro 25. listopad

25. listopadu 2010 v 2:54 | Lazarev |  Motto dne
Když člověk své okolí tvrdě odsuzuje a špatně o něm smyšlí, trpí nejvíc játra.
Když se někoho často dotkneme nebo naopak
propadáme záchvatům ukřivděnosti, pak trpí srdce.
Když se
člověk hodně uráží, a to nejen na sebe, ale i na své nejbližší a na situaci, projeví se to na žaludku.
Nejrozsáhleji se však stavy ukřivděnosti projevují v jemných hladinách - v neznatelných, ale trvalých dávkách. A čím širší je rejstřík našich výhrad, tím je to nebezpečnější. Nespokojenost s okolním světem,
s vlastním osu­dem, trvalý vnitřní nesouhlas se základní životní situací přináší ty
nejhlubinnější stavy ukřivděnosti, což nejčastěji vrcholí rakovi­nou plic. Když máme štěstí, tak jen tuberkulózou nebo trvalými
bronchitidami a zápaly plic.


Modlitba s prosbou o ochranu

25. listopadu 2010 v 0:12 | Doreen Virtue Ph.D. |  Modlitba
Ochranná:
Žádám a zvu svatou přítomnost a vedení Ducha svatého a Ježíše do této místnosti.
Žádám a zvu archanděla Michaela, aby na nás během tohoto čtení dohlížel.
Také žádám a zvu lásku a vedení našich andělů a duchovních průvodců.
Nyní zapečeťuji tuto místnost bílým světlem lásky.
Jestliže do tohoto sezení vstoupí nějaký duch, který zde není pro náš nejvyšší a nejlepší účel,
žádám, aby archanděl Michael a jeho družina vyprovodila tyto duchy do světla v zájmu jejich vlastního pokroku a užitku. Žádáme a dotvrzujeme jasné vedení k nejvyššímu cíli, kvůli kterému je zde dnes ( jméno ).
Žádám, aby mně tyto informace byly předány jasně a také abych je jasně uměla předat dál.
Amen.


Motto pro 24. listopad

24. listopadu 2010 v 2:33 | Seneca |  Motto dne
Život je dost dlouhý, když víš, jak ho prožít.

Otevřené třetí oko a vize různých barev

24. listopadu 2010 v 0:00 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
ochranný obrázek
Dobrý den!
Moc Vás zdravím a chtěla bych poprosit o vaši radu.Velmi by mi to pomohlo.
Je to asi třičtvrtě roku co jsem se rozvedla.Měli jsme problémy s manželem,které se vyhrotily až tak,že jsem se loni dostala do nemocnice a když se pak zhroutila i dcerka,tak nějak jsem se rozhodla k rychlému řešení a rozvedla se.Stále jsem prosila Boha,aby mi ukázal správnou cestu.Ve svém srdci cítím,že je to spávně,i když je to bolestné,že se člověk musí také chránit a svoje děti taky.
Už delší dobu také se snažím navazovat kontakt s anděly podle D.Wirtue a moc mi to všechno pomáhá,jenže stále tak nějak hledám cestu,jak ve svém životě uplatnění,tak v osobním životě.Chtěla bych s nimi umět lépe pracovat,což ještě neznám.Vidím fialové světlo/asi odpuštění/ taky mělo i modré záblesky a i s otevřenýma očima,ale to jen někdy.Co mi scházelo bylo naučit se uzemnění a to jsem krásně našla na Vašich stránkách popsané,tak už to chápu.
Neustále mně něco hnalo a hnalo ke kresbě,jak inuitivní,to spíše jen pro sebe,svoji potřebu,tak portréty a kresbu tužkou i barvami,nyní přemýšlím,jak to všechno uplatnit v praxi.Bavila by mně práce s lidmi,právě s kombinací s kresbou.
Intuitivní kresbou jsem na několika obrázcích kreslila barevné oválky a nevěděla co to jako má být,pak jsem si všimla na fotkách bílých obláčků,pak jsem vyčetla,aniž bych věděla co to je z knížky od D.W.,že se dají andílci i vyfotit a já si myslím,že je to ono na fotkách.Pokud se chcete podívat,mohu i zaslat fotečky/Jsou i
barevní,žlutí,červení,růžoví,modří,zelení.Bylo mi řečeno,že bych měla s tím vším pracovat a tak teď nevím od čeho začít,jak to všechno po pořádku skloubit dohromady.Přemýšlím už dlouho,nad studiem arteterapie,kde bych mohla skloubit moc věcí pro dobro nejen své,ale i dalších lidí.Určitě vím,že se po mně něco chce,mohli byste mi prosím poradit?
Nedávno jsem měla také sen.Pamatuji si,že jsem tam byla já moje dcerky a hoch jedné z nich.Najednou se před námi ojevilo malé bílé světýlko a ono rostlo,až bylo obrovské-postava a pak se zase zmenšilo a ta zářivá bílá postava mě chytila za ruce a já ji,obličej vidět nebyl,jen přes ramena a kolem krku mněla nádheně modrý šál,říkala jsem jí aby neodcházela,ale ona mi řekla,že už musí jít a že zase přijde ale uvidím ji jenom já a pak zmizela.Slyšela jsem pak jak hoch od mojí dcerky říká,že jsme měli slyšet hudbu a nic.Já náhle v uších uslyšela tak nepopsatelně nádhernou hudbu a slyšela jsem dcerku jak volá,že slyší nádhernou hudbu.
Druhý den jsem viděla v televizi film o matce Tereze.bylo tam jak vysvětlovala proč bude mít to bílé roucho a vysvětlovala co znamenají ty pruhy.je to zvláštní,náhoda?Bílá na rouchu je nejvyšší láska a čistota a modré pruhy na znamení panny Marie.Velmi mne to zaujalo a tak prosím,co to pro mne znamená,jestli to všechno mám nějak skloubit dohromady,kresbu a učit se i duchovní práci.Vím,že je to dlouhá cesta a pracná,ale od něčeho musím začít,poradíte mi,prosím?Nechci nic hned a hrr do toho,musím vše pochopit a učit se a sand budu pak něco platná i pro ostatní lidi,třeba pomáhat druhým atd....
Vím,že práce na sobě je nejdůležitější,provádím čištění a odpuštění,možná svým pomalým tempem,snažím se jít podle srdce.Necítím zlobu ani nenávist,jen někdy lítost ,učím se zvládat sebe,ale na to všechno se musí člověk vypracovat,to si uvědomuji.Potřebuji si ještě dořešit osobní život,to s tím asi taky souvisí,myslím,že s bývalým manželem mám v sobě jasno,nezlobím se ani nevyčítám,mám ho pořád ráda,jako tátu našich dětí,ale už se vracet nechci,to cítím dost jasně,alespoň v tuto chvíli.Jsou tu ,ale jiné věci,ale to zase příště,bylo by toho už hodně.Moc si vážím vašeho času a děkuji.
                                                                                       S pozdravem X

Odpověď:

Zdravím Vás po delší době.
Co jste udělala a jak jste se rozhodla bylo správné. Nežijeme proto, abychom si nechali ubližovat, všichni stojíme na stejné příčce a všichni máme nárok na štěstí, klid a mír. Ale musíme pro to vždycky něco udělat.
Nejdříve Vám posílám opis odpovědi, kterou jsem získala s pomocí automatického písma.

" Všichni jste stvořeni k obrazu Boha Stvořitele a máte v sobě i jeho energie, jenom je musíte v sobě otevřít a nechat je volně proudit. Člověk se všechno naučí, jenom se k sobě musí chovat poctivě, pracovat sám se sebou odpovědně, pravidelně a zvát si ke spolupráci Boží pomocníky. Tím, že vidí barvy energií, má otevřenou a funkční 6. čakru = 3.oko. Barvy jsou znakem přítomností Božích energií ve vaší blízkosti."


Archandělé disponují více barvami, ale platí, že fialová barva je vysokou duchovní barvou archanděla Metatrona, také saint Germaina, a je to také barva naší 7. čakry.

Barva bílá je barvou uzdravujícího paprsku Ježíše Krista, také je barvou arch. Gabriela, zahrnuje v sobě celé široké spektrum duchovních energií.
Barva zelená i růžová je barvou naší 4. čakry, je to barva i arch. Rafaela, barva odpuštění.
Barvy čaker najdete i na stránkách.
Zřejmě budete moci jednou pracovat i pro lidi, pokud Vás k tomu povedou jenom ušlechtilé myšlenky. Zatím se stále vzdělávejte a pracujte pro sebe a na sobě.
Barva bílá také barvou Všeobjímající lásky- nejvyšší duchovní lásky J.K., který odpustil všem i těm, kteří ho zbavili pozemského života. Je třeba oprostit se od energií, které nás znečišťují a spoutávají.
Barva modrá - barva i ve spektru barev arch. Michaela, tmavá je barvou naší 6. čakry, světlá je barvou naší 5. čakry. Je barvou i P.Marie- Bohorodičky.
Je třeba naučit se komunikovat s těmito čistými energiemi a když je vidíte, máte usnadněnou práci s harmonizací svých čaker. Pošlu Vám nějaké nové výpisky, návrhy, podle nichž budete moci pracovat a zdokonalovat se.
Měla byste tedy zřejmě:
- zharmonizovat svoje čakry
- naučit se ovládat svoje myšlenky
- číst kvalitní duchovní literaturu
- vybírat si lidi, s nimiž můžete diskutovat o těchto věcech. Neztrácet energii na diskuzi s lidmi, kteří o to nestojí.


Motto pro 23. listopad

23. listopadu 2010 v 3:32 | Lazarev |  Motto dne
Ukazuje se, že aby člověk zůstal člověkem a stal se lidštějším, je třeba co nejčastěji opakovat, že člověk je lidským tvorem jen svým zevnějškem, kdežto v jeho nitru sídlí božský princip, a že tento božský princip se skládá z věčné lásky - a jako včela hromadí med, člověk se rodí proto, aby ve své duší hromadil tento pocit. Oč reálněji člověk pocítí božský princip ve vlastní duši, o to bude lidštější.


Meditace na čištění a vyrovnání čaker

23. listopadu 2010 v 0:59 | Doreen Virtue Ph.D. |  Meditace
Chcete-li zlepšovat svoje matafyzické schopnosti, dělejte po ranní meditaci také pročištění a vyrovnání čaker. Tento krok zlepší vaši vnímavost a nabije vás energií.

Začněte základní meditací - každodenní ranní a pokračujte meditací čakrovou.:
1.čakra= kořenová čakra je na dolním konci páteře. Vizualizujte si
průzračnou kouli rubínově zbarvenou, jak se vznáší v blízkosti dolního konce páteře. Je to místo vaší kořenové čakry, kde je centrum vaší síly a individuality. Pozorujte tuto červenou kouli. Má-li nějaké tmavší šmouhy, je to známka energetické nerovnováhy a můžete ji teda hned umýt. Jednoduše tak, že budete chtít, aby byla čistá. Zhluboka dýchejte a čistěte. Udržujte si obraz čisté rubínové koule.
Pak si představte, že je zevnitř osvícena bílým světlem. Je to univerzální světlo Zdroje, světlo moci, lásky i poznání. Hlubokým dýcháním zvyšujte intenzitu bílého světla, až bude koule dokonale čistá a průzračná.
2.čakra= sakrální čakra. Přeneste pozornost výše po páteři  do místa  sakrální čakry, je to  ragulátor vašich fyzických tužeb. Vizualizujte si oranžovou skleněnou kouli, nechejte ji vznášet se. Prohlédněte si ji, zda je čistá. Pokud je zkalená, proveďte čištění- chtějte, aby byla čistá a průzračná. Potom pkračujte zažehnutím bílého světla a prozářením této koule.
3.čakra je čakra solárního plexu. Přeneste svou pozornost těsně za pupek, to je místo této čakry solárního plexu. Vnímejte kouli žlutou, která září jako slunce. Je to čakra, kterou ovlivňujeme našimi názory na moc a kontrolu. Pokud není čistá, dýcháme zhluboka tak dlouho, až začne zářit
čistým žlutým světlem. Zažehněte bílé světlo a nechejte je prozářit tuto kouli.
4.čakra je srdeční čakra, je to sídlo vaší láskyplné energie. Přeneste pozornost do tohoto místa a vizualizujte si krásnou kouli zeleného světla. Vyčistěte ji hlubokým dechem a bílým světlem.Vnímejte, jak se vám hruď plní teplem a dobrou energií. Dýchejte tak dlouho, dokud zelená barva nebude úplně čistá.
5.čakra je krční čakra, je to místo vaší komunikace. Soustřeďte se na svůj krk a vizualizujte si kouli naplněnou světlým modrým světlem. Vyčistěte tuto kouli hlubokým dechem a prosvětlete ji bílým světlem. Dýchejte tak dlouho, dokud nebude úplně jasná.
6.čakra  je čakra třetího oka, je umístěna na čele mezi očima nad kořenem nosu. Tam přeneste svoji pozornost. Prohlížejte si ovál mezi očima, aniž byste se do něčeho nutili, až se vám objeví zbarvení tmavomodré. Může se mísit s purpurovou a bílou. Pokud neuvidíte ovál nebo něco, co má tvar oka, stále dýchejte, stále čištěte bílým světlem, až obraz třetího oka uvidíte. Všimněte si, zda je otevřené nebo zavřené. Jestliže je zavřené, požádejte je, ať se otevře a zkontaktujte ho se sebou. Dovolte třetímu oku, ať vám předá jakékoliv milující poselství, které by pro vás mohlo mít velký význam. Potom postupte dál.
7.čakra je oblast korunní čakry v nitru temene hlavy, je to oblast, která vám
umožňuje přístup k univerzální moudrosti. Vnímejte ji jako purpurovou  nebo sytě fialovou kouli. Pomocí dechu ji vyčistěte do úplné čistoty. I nadále zhluboka dýchejte a poděkujte svému Božskému Stvořiteli za to, že vás naplnil láskou a moudrostí.
Obklopte se vrstvou bílého,
zeleného a fialového světla. Tato trojitá světelná pečeť vás udrží ve spojení s vaším středem při vaší metapsychické práci.

Poznámka Milady:
Marie říkala, že má dojem, že když si udělá kolem sebe tyto tři obaly, jeden bílý, druhý zelený a třetí fialový, tak ji to velmi dobře chrání před nesouhlasnými energiemi druhých lidí v porovnání s jinými ochrannými technikami.

Motto pro 22. listopad

22. listopadu 2010 v 2:05 | Seneca |  Motto dne
Šťastný není ten, kdo se druhým tak zdá, ale ten, kdo se za šťastného pokládá.

Sen o maturitě a cestě letadlem

22. listopadu 2010 v 0:42 | Marie Blankytná |  Sny a jejich výklad
ochranný obrázek
Milá paní Blankytná
Znovu se na vás obracím  (můj dotaz byl zveřejněn na vašich stránkách 11.2.2010) a prosím vás o vysvětlení mé vize.
V polospánku jsem viděla tento nápis   VAŠEK ROK bylo to 17.5.2010 - myslím si, že toto je pro mě velmi důležitá informace, ale neumím jí rozkódovat .
A dnes, než jsem se probudila jsem viděla bílou složenku a na ní číslo 9093.

Napadlo mě varování, že pokud do roka něco nezměním, nevyřeším, tak budu platit (obrazně) to ta stvrzenka. Doreen Virtue píše o číslech 9 a 3, 0 a 9 , že toto je vzkaz od Stvořitele , že má být uskutečněna změna, zakončení určité fáze v  životě.
Nic jiného mě nenapadlo, než,  že mám odejít ze vztahu s mým mužem. Ale je to opravdu pro mě těžké. Mé sny jsou: o jízdě v autě, které já řídím a stále couvám a narážím do stěny, jezdím zatáčkami a nemohu vyjet kopec ani na jedničku a tak vylézám z auta a chci kopec (skálu)vylézt a nejde mi to,  málem mi ujede autobus, který mě má odvést do školy, kde mám skládat maturitu, ale mám strach, že jí nezvládnu, že nejsem dostatečně připravena a těch hodně předmětů, že nemohu stihnout se doučit, nastupuji do letadla s kamarádkou, povídáme si a jdu k východu, kde nastupuje můj muž, který si neočistil holiny od špíny, vzlétli jsme a najednou se letadlo převrátilo vzhůru nohama…. i to vypovídá, že jsem bržděna.
Moc bych vám byla vděčná za pomoc .

Přeji pevné zdraví a děkuji VÁM X

Odpověď:

Přeji Vám pěkný den.
Nejdříve Vám posílám opis odpovědi získané automatickým písmem.

"Její sen je jak o Cestě životní, tak o vývoji na Cestě duchovní. Obě jsou ne plně fukční. Naučit se žít aktivním životem duchovním, to znamená, naučit se pracovat s čistými energiemi, které tvoří svými myšlenkami, které ztvárňuje ve slovech a také v citech a pocitech.
Naučit se přijímat čisté energie a to- nejčistší - bílou, která v sobě zahrnuje všechny ostatní barevná spektra duchovních energií- je to čistá všeobjímající Láska Ježíše Krista, čili naučit se žít s Ježíšem / po svém boku/, naučit se žít v Kristu. Potom se zdá všechno v životě lehčí a lépe zvládnutelné. Naučit se doplňovat energie do čaker, aby se zharmonizovaly, aby začalo pracovat " třetí oko", aby měla kontrolu nad svým konáním= naučit se s ním komunikovat přes barevné spektrum. Potom půjde všechno snadněji a také snadněji vyčistí svůj vztah s manželem. Pohroužit se do sebe, nalézt sporná místa společného života, nelhat si, pravdivě přiznat viny a všechno smazat odpuštěním jak manželovi, tak také sobě. Začít mít víc ráda sebe v sobě.
Nejprve tedy "vyčistit" manželství odpuštěním a teprve potom si s manželem otevřeně promluvit, je možné, že on o problémech, které X cítí, vůbec nepřemýšlí, protože je za problémy nemá. Nepřkládá jim žádnou váhu.
Tedy napřed odpustit a potom se rozhodovat."

Četla jsem znovu minulou odpověď ( děkuji, že jste mne navedla na její uvedení, protože já už ji v počítači nemám), tam bylo hlavní to, že máte pracovat na změně svého myšlení, naučit se komunikovat a pozorovat svoje myšlenky, odpouštět a potom mluvit s manželem a tak i jeho přivést k vašemu společnému osudovému určení. Myslím si, že to bylo to letadlo vzhůru koly a jeho zablácené holiny. Ty říkají něco o čistotě, ale ne těla, ale duše. Měl by udělat za Vašeho přispění nějaký " kotrmelec " ve svém přístupu k životu, k duchovnu v životě, za Vaší asistence. Proto jste tam byli společně.
Knížku o významu čísel asi máte, tak čísla psaná v dopise si přečtete. Když si sečtete čísla 11.2.2010 = (7)+ 17.5. 2010= (7)+ 9093= ( 21= 3), dostanete 773 = Nanebevzatí Mistři plně podporují tuto duchovní cestu. Děláš úžasnou práci, která je pro svět velmi důležitá.
Sečtu-li nápis VAŠEK vyčíslený v číslech jiné nauky , dostanu číslo 41= Andělé říkají: "Sleduj své myšlenky a mysli pouze na lásku a úspěch. Takto bude ve tvém životě jenom láska a úspěch." Andělé jsou připraveni ti ve volbě pozitivních myšlenek pomoci, když je zavoláš na pomoc.
41= 5 a toto číslo se Vám tam několikrát opakuje = toto číslo souvisí se změnou, transmutací, alchymií. Něco se ve tvém životě mění, nebo začíná měnit k lepšímu.
Číslo 9093 = 909 + 3 :S Nebesy ve středu tvého božského životního poslání rozmlouvej s Bohem o každém aspektu svého poslání a naslouchej s otevřenou myslí a srdcem laskavému vedení, jehož se ti dostává, nanebevzatí Mistři jsou nablízku, slyšeli tvé modlitby a chtějí ti pomáhat.
Závěrem bych řekla, že máte veškerou podporu Vesmíru, proto jste také onemocněla, bylo to takové "zatřepání", abyste se probudila. Jenom se musíte naučit komunikovat s těmito čistými energiemi.
Možná byste si mohla přečíst knihu : Norman Vincent Peale: Síla pozitivního myšlení. Mám nějaké výpisky, tak Vám je pošlu.
S manželem byste měla mluvit tak, aby pochopil, že to není o chození do kostela, ale že jde o jeho vnitřní víru, kterou v sobě máme všichni.Jsou lidé, kteří ani nejsou pokřtěni, nechodí do kostela, ale vnitřně se modlí a žijí podle duchovních zákonů.
Přeji Vám hodně štěstí, klidu a míru v duši.M.

Motto pro 21. listopad

21. listopadu 2010 v 3:02 | Lazarev |  Motto dne
Čím víc lásky a znalostí vynakládáte, tím víc údajů přichází.

Ranní meditace

21. listopadu 2010 v 0:38 | Doreen Virtue Ph. D. |  Meditace
Dodržujet základní kroky.
Vizualizujte si temeno hlavy, jak se otevírá jako nebeská báň, nebo plátky květiny  lotosu.
Představujte si nad hlavou krásný oblak, který má barvu vaší oblíbené barvy.
Tento oblak je nekonečná Láska a moudrost všeobjímající lásky našeho Stvořitele.
Požádejte oblak, ať vstoupí do vaší hlavy.
Stále zhluboka dýchejte a představujte si, jak tento oblak prostupuje celé vaše tělo.
Vidíte se obklopeni a naplněni tímto krásným světlem, které jste si zvolili.
Potom už potřebujete jenom pomyslet na tuto barvu, aby se vám vybavila. Získáte tak
přístup k odpovědím a informacím, které potřebujete.
Myšlenka na tuto barvu vám připomene, že jste milováni a že bude o vás postaráno.
Požádejte svého vnitřního průvodce o to, aby vás navedl na správné otázky, abyste dostali správné odpovědi. Můžete zakončit meditaci léčením čaker.