Prosinec 2010

Motto pro 31. prosinec

31. prosince 2010 v 2:54 | Doreen Virtue Ph.D. |  Motto dne
Dr. Emoto řekl, že voda je zrcadlem lidské mysli a že je třeba, abychom dbali jak o své myšlenky, tak o vodu. Zeptala jsem se ho, jestli si myslí, že běžně prodávaná balená voda je zdravá, a on odpověděl, že ano, ale pod podmínkou, že jí dáme požehnání lásky a vděčnosti.

Průvod v Lurdách se svíčkami

31. prosince 2010 v 0:02 | D. Virtue |  Moudrosti od různých autorů
Se Stevenem jsme se přidali k dalším sedmi tisícům lidí na nádvoří před bazilikou, abychom se účastnili průvodu se svíčkami, který se koná každý večer od dubna do října. V průvodu před námi vyskočilo malé křišťálové dítě ze svého kočárku. Běželo potěšit staršího muže, který před sebou tlačil svou ženu na invalidním vozíku. Jako mnohé křišťálové děti i ono bylo nastaveno na soucit, léčení a pomoc druhým.
Když jsem té noci usínala, zeptala jsem se Marie:"Proč nemůže na celém světě vládnout tak nádherná energie jako v jeskyni?"
Když jsem se probudila, uslyšela jsem odpověď:
"Protože je voda magnetická a voda je zde prodchnuta vroucími modlitbami. To je ten rozdíl. Vroucí modlitba je umocněna emocemi a je elektricky nabitá. Tak funguje homeopatie a proutkaření."
Protože jsme  odlétali do Paříže až odpoledne, mohli jsme se Stevenem znovu navštívit jeskyni. Když jsme se dostali k léčivé studni, její energie mě opět zahalila jako milující objetí tisíce andělů. Dotkla jsem se vody tekoucí ze skal jeskyně a přiložila si ji na své třetí oko, ucho a temenní čakru. Poté jsem položila bílou růži mezi plot a léčivou studnu, na místo velké síly, kde mohou být vyslyšeny mé modlitby za děti. Zeptala jsem se Marie: "Co dalšího chceš, abych věděla, psala nebo o tom učila?"
Svým líbezným, přesto však silným hlasem mi odpověděla:
"Šiř slovo o úsvitu nového světla. Je dávné, přesto však nové. Začíná nová fáze života. Nový zdravý rozum opět zavládne, zvěstován tímto novým světlem mateřství, které odkazuje lidstvu znovu se probouzející novou citlivost. Toto je úsvit pravého soucitu sloučeného s vůdcovstvím, kde opět zavládne ženství.
Pravá rovnost pramení ze soucitu, který se dotýká a cítí božství uvnitř sebe sama a uvnitř každé druhé osoby. Abys pocítila božství, musíš cítit soucit vůči každičké bytosti a nevybírat si, komu požehnáš. Toto je pravý význam duchovního hnutí, pokud kráčíš správně.
Více než kdy jindy je nyní potřeba konat. Smyslem hnutí je konat podle Božího vedení. Vysílej ke všem světlo naprostého a dokonalého soucitu. Nevynechej nikoho, dokonce ani ty, kteří ti ubližují nebo po tobě šlapou. To jsou osoby, které nejvíce potřebují tvé soucitné porozumění."


Slovo "soucitné porozumění" mě zaujala a požádala jsem ji, aby mi k nim řekla víc. Vysvětlila mi:
"Znamená to cítit porozumění a odpuštění vůči druhé osobě, namísto pouhého intelektuálního pochopení."

Poté pokračovala ve svém poselství:
"Blažená a pokojná energie jeskyně se rozšíří a ustálí po celé planetě. Mateřskost bude novou vůdčí silou. Stejně jako matka ví, co je nejlepší pro její rodinu, a musí rozdělovat domácí práce, tak musí všechny matky rozdělit úkoly pro záchranu velké rodiny, kterou je celá vaše civilizace.
Následuj mé vedení a buď silná, čistá a milující vládkyně. Už se nezříkej ženství, zvláště pak role Matky. Mír tobě, kdož se snažíš pomoci druhým, protože já budu ve vašem středu. Udržuj si svou naději a víru, protože pro zítřek ti slibuji nový úsvit, nové slunce vládnoucí mateřskou láskou. Stejně jako v rodině. Matka instinktivně ví,
co má dělat, prostě to ví. A pak, moudrá žena požádá o pomoc ostatní členy rodiny. Požádá svého silného muže a syny o to, co vyžaduje svaly a požádá svou chytrou dceru o to, co vyžaduje schopnost psát a počítat. Řídí svou domácnost s moudrostí, která je vlastní jen Matce. Síla vůdcovství a odvaha povstat a učit druhé, kterou prokázala Bernadetta, a moudrost Matky jsou nyní velice zapotřebí. Zvednete tento meč? Přijmete tento úkol? (Cítila jsem, že Maria mluví k nám všem). Nastal čas vůdcovství, v němž je přesvědčení. Zvol si poctivý život ve jménu moudrosdti, soucitu a vůdcovství. Udělej to pro mě a všechny ostatní, nestarej se o osobní zisk, ale o osobní růst.
Máš vše, co potřebuješ. Věř, že během cesty ti bude poskytnuto více, právě tolik, kolik ti ukázal můj syn během svých dnů na Zemi. Nechť každý najde, co hledá, a nechť ví, že je všeho dost pro všechny."Motto pro 30. prosinec

30. prosince 2010 v 1:21 | Doreen Virtue Ph.D. |  Motto dne
Důležitá afirmace přijatá z duchovního světa:
"Důvěřuji svému vnitřnímu zdroji a studnici přetékající moudrostí.  Důvěřuji všem situacím.
Všechno se děje na základě Božího řádu a přesně podle plánu, i když ten plán nevidím, nevím o něm nebo mu nerozumím. Důvěřuji. Důvěřuji v sebe. Vím, že když konáme bezúhonně a řídíme se svým božským vedením, je pro nás jednodušší si důvěřovat."


Návštěva Lurd

30. prosince 2010 v 0:43 | D. Virtue: Bohyně a andělé |  Moudrosti od různých autorů
Návštěva Lurd
Steven a já jsme se vydali za baziliku a namířili si to přímo k jeskyni, kde Marie instruovala Bernadettu, jak má kopat v zemi, a kde nakonec vytryskl léčivý pramen.
Byla jsem na silnou energii léčivého pramene naprosto nepřipravena. Vzrušení bylo silnější a intenzivnější než cokoliv, co jsem na Zemi zažila. Cítila jsem, jako bych právě přešla na druhou stranu a byla s anděly. V hlavě mi bušilo, mé oči se spontánně pohybovaly, jako bych cestovala velkou rychlostí. Chtělo se mi plakat - ne kvůli bolesti, ale z čisté krásy silné mateřské lásky obklopující studnu.
Věděla jsem, že Matka Marie je všude na Zemi, ale léčivý pramen byl rozhodně ústředním bodem její přítomnosti, posílen ještě energií miliardy andělů. Vznášela jsem se ve vzduchu v čisté blaženosti a euforii. Kdyby za mnou v řadě nestáli lidé, vydržela bych tu hodiny. Odešla jsem k místu na sezení před jeskyní a začala plakat. Tak sladká, milující a extaticky naplňující energie to byla.
Když jsem se vzpamatovala, šli jsme si se Stevenem znovu stoupnout do řady. Podruhé to bylo ještě silnější. Zažila jsem vizi, ve které jsem procházela skrze vodopád čisté léčivé energie. Mé pocity vnitřního klidu a blaženosti se nedají popsat.
Sedla jsem si na lavičku naproti jeskyni, abych si popovídala s Marií. I když jsem ji neviděla, samozřejmě jsem cítila její přítomnost a slyšela jsem její hlas. Požádala jsem ji, aby mi řekla více o požadavku, který vůči mně vznesla, když jsem podstupovala terapii na léčivé krystalové posteli.
"Jak mohu pomoci dětem?" zeptala jsem se.
Její líbezný hlas ke mně promluvil velmi rychle a já jsem si její slova zapsala:
"Všechny modlitby vedou k úspěchu. Udržuj své modlitby stále svěží, činné a živé. Nezačni se modlit jen pro modlitbu samotnou nebo ze zvyku (obzvláště, abys tak zmírnila své pocity viny).
Modlitba je pro planetu nutností a tady její energii silně pociťuješ. Je svěží, probuzená a živoucí, protože lidé přijíždějí sem do Lurd v očekávání, že se uzdraví ze své nynější bolesti a reality. Většina z nich zoufale touží nalézt uzdravení, Boží vedení, odpovědi a zázraky.
Mnozí jsou příliš zdrženliví na to, aby žádali o takovou laskavost sami pro sebe, ale rádi prosí ve prospěch někoho, koho vroucně milují. Jejich tváře se rozzáří jako světlo svíčky a vědí naprosto přesně, co chtějí (jako třeba uzdravení) a projevují uzdravení tím, že vůči mně, Nebesům, kněžím a ošetřovatelkám, jež jsou zde přítomni, vysílají své myšlenky ve formě modliteb.
Vášeň, intenzita, zápal a soustředění v jejich modlitbách je podnítí k činu. K uzdravení vede intenzivní a čistá modlitba. Uzdravení nemůžeš vynutit, ale můžeš je objevit. Neboj se prožívat zázraky. Přijmi je s povděkem jako přirozenost, tak jako dítě je šťastné, že je jeho matka nakrmí.
Odhoď všechny obavy, pochybnosti a odmítání a soustřeď se výhradně na světlo, které tady zastupuje množství svíček. Tyto plamínky vás přivádějí k uvědomění si svatého plamene ve vašem nitru, a obklopujícího každého z vás.
Co se týká dětí, hledej je také ve svém nitru. Zapaluj za ně svíčky, doslova i symbolicky. Osvětli jejich cestu světlem.
Obracím se na všechny dospělé: berte svoji roli pečovatele dětí velmi vážně, protože je požehnáním z Nebe a povznese všechny vaše bližní (ženy, muže i děti). Děti v dnešní zmatené době, která na planetě vládne, potřebují a vyžadují zvláštní péči.
Děti mají přístup k přílišnému násilí, je to jako časovaná bomba. Je hrůzostrašné, že se na násilí nahlíží jako na zábavu a obchod. Z našeho pohledu vytváří násilí, které děti používají při hře, v jejich srdcích plameny zuřivosti - zuřivosti, která je reálná a hrozí, že se vymkne kontrole jako lesní požár. Zábavní průmysl musí být buď ovládnut, nebo rodiče musí přestat podporovat v dětech touhu po násilí tím, že si ho sami přestanou dopřávat.
Řešením je požehnání a očištění vašeho vlastního těla i těl dětí. Budou-li jejich srdce naladěna na nádherné kouzlo čisté mateřské lásky, budou růst do jemnosti a přívětivosti. Tato zvýšená citlivost pak zredukuje chuť po násilí, včetně vnitřního násilí proti sobě samým, například ve formě sebeponižování nebo jeho vnějších forem jako projevení násilí navenek.
Děti musí být chráněny před násilím partiček svých vrstevníků, před násilím prezentovaným v mediích i před domácím násilí. Násilí je vyjádřením nejhorších jedů v lidské duši. Nechť se děti vykoupou v mých vodách, aby se očistily a jejich duše byly požehnány.
Podejte dětem sklenici vody, která byla požehnána modlitbou, ať už tady z Massabielle nebo ještě lépe, je-li prodchnuta čistými a něžnými úmysly rodičů. Rodiče, zažehněte nad svými dětmi své světlo jako strážný oheň. Nebojte se mluvit s dětmi o své pravdě. Čas a snahu, kterou věnujete jim a pravdě, děti ocení. Tím bude zvěstován nový zlatý věk, kdy se bude více rodičů věnovat svým dětem v upřímných rozmluvách jdoucích z čistého srdce.
Dnešní děti jsou přirozeně zvídavé a žízní po tradiční rodině, hladoví v životě po duchovním základu a hluboce potřebují své rodiče, aby jim ukazovali cestu. Ve vaší kultuře posedlé mládím se chce příliš mnoho rodičů chovat jako dospívající a nechce přijmout zralost a stárnutí. Nechtějí dospět. To má zničující důsledek na vaše mladistvé, kteří potřebují zralé vůdce, aby řídili jejich cestu. Rodiče, dospějte a přestaňte se chovat jako přerostlá mládež.
Přestaňte být vrstevníky svých dětí a namísto toho se staňte jejich strážci.
Milujte, milujte, milujte je tolik, abyste jim mohli ukazovat cestu. K tomu je zapotřebí použít svou vnitřní sílu k tomu, abyste se stali jejich spolehlivým vzorem. Nikoli jen tehdy, když máte chuť, ale vzorem pevným jako skála, který žije život plný soucitu, odvahy a úcty vůči sobě, životu a ostatním.
Zvyšte očistný účinek svých modliteb žehnáním svého jídla a vody před tím, než je pozřete. Udělejte to pro své děti, děti vašich dětí a své zvířecí miláčky. Vaši vědci brzy potvrdí sílu působení modliteb a tónů na vodu. Modlitby a požehnání ruší mnoho negativních účinků toxických látek ve vašem těle i prostředí. Svit hvězd pravidelně nabíjí vodu povznášející energií. Špína ve vašem ovzduší tento efekt snižuje, ale léčbu pomocí přikládání rukou dává stejné světlo jako je světlo hvězd, proto si svou vodu můžete nabít i tímto způsobem.
Podrž v ruce láhev nebo sklenici vody a krátce se nad ní pomodli. Pokud chceš, vyslov mé jméno a já spojím svou energii s tvojí."


Motto pro 29. prosinec

29. prosince 2010 v 2:55 | D. Virtue |  Motto dne
Od návštěvy Lurd jsem pokaždé požehnala svému jídlu a nápojům předtím, než jsem je zkonzumovala. Představila jsem si Matku Marii ve sklenici vody a cítila jsem, jak se energie vody změnila. Také jsem zjistila, že mohu naplnit své jídlo energií modlitby žehnající mému jídlu tím, že nad ním budu mávat rukou. Spatřila jsem barevné geometrické tvary, jak opouštějí mou dlaň a vstupují do jídla, jako máslo roztékající se na horkém toustu.

Bydlení v bytě s mnoha dušemi

29. prosince 2010 v 0:33 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
ochranný obrázek
Krásný pátek paní Blankytná,
tak Vás nakonec asi přeci jen budu muset poprosit o pomoc, včera odpoledne se dušička opět ozvala a večer jsem musela dělat další odvádění, které bylo hodně silné a měla jsem při něm intenzivní prožitky, bezprostředně po něm jsem cítila znatelnou úlevu, ale dnes jsou pocity opět zvláštní.. Nevím, jestli se jedná o jednu dušičku, která se vrací, jestli potřebuje nějakou "speciální pomoc", odpustit něco konkrétního apod., nebo je to více duší. Moc by mi pomohlo, kdybyste se na to mohla podívat, jestli budete tak hodná, abych mohla dušičce pomoci přesně tak, jak potřebuje. Myslím, že idcerka tu něco cítí, předevčírem za mnou přišla, že se bojí do kuchyně, že tam jsou nějací lidi..
Mrzí mě, že Vás s tím obtěžuju, ale s některými věcmi si ještě nevím rady, ještě to chce asi čas :)

Moc Vám děkuju.! 

Odpověď:

Milá X,
myslím, že mohu říci, už abyste odsud byli pryč.

" Ano, mohu odpovědět. Místo, kam se s rodinou odstěhovala, to jsou místa, kde běžela historie a někdy velmi krutá. Zůstávají duše, které byly za života zatíženy těžkými vinami bratrovražd, otcovražd a vždy za těmito vraždami stály touhy po majetku, po moci, po vládě nad lidmi. Bylo v tom velmi kruté ego lidí, kteří to zastírali nutností ve prospěch země.
Duše cítí blízkou pomoc, protože tento očistec bloudících duší je také krutým osudem .
Ať jim X odpustí již zmíněné, ať poprosí o odpuštění, pokud někdy žila mezi nimi. "


Děti mají otevřené jiné vnímání, vidí je a musí z toho být asi pěkně vyděšená.
Přeji Vám hodně štěstí i síly fyzické i duchovní. M.Motto pro 28. prosinec

28. prosince 2010 v 2:00 | Dr. Emoto |  Motto dne
Láska i vděk jsou mocné a spojení obou vibrací vytváří nejlepší a nejkrásnější vodní krystaly.

Uzdravující síla vody a ohně

28. prosince 2010 v 0:08 | D. Virtue |  Moudrosti od různých autorů
Po workshopu jsem jeli navštívit Brigitinu studnu. Studna s léčivou vodou byla postavena na místě bývalé katedrály zasvěcené Brigit ve městě Kildare u Dublinu.
Je zajímavé, že bohyně ohně má studnu, pomyslela jsem si během cesty. Energie parčíku odrážela staletí, po která byla útočištěm, místem útěchy a uzdravení. Zavřela jsem oči, abych se spojila s Brigit a požádala ji, aby mi něco řekla o živlech ohně a vody.
Brigitin mocný, přesto však ženský hlas, ke mně okamžitě promluvil. Bylo to to nejčistší spojení, jaké jsem s ní dosud navázala:

"Oheň je esencí vnitřního světla, nekonečnou spalující vášní ke konání služby ve jménu lásky.
Vzývej plamen, aby tě motivoval, pozvednul tvoji odvahu a sílu, očistil tvé úmysly, povzbudil tě a nabil energií. Řekni lidem, že když vzývají plamen, nepotřebují se posilovat kofeinem. Mohou se přirozeně vyburcovat a povzbudit tím, že každé ráno stráví nějaký čas meditací, předtím, než vstanou z postele nebo chvíli poté (je to velice důležité). Stejně jako vychází slunce, rozsvítí se i jejich vnitřní oheň a oni nebudou potřebovat umělé prostředky k jeho zažehnutí.
Pokud si lidé osvojí zvyk každé ráno rozdmýchávat svůj vnitřní oheň, nebudou ráno okamžitě spěchat do akce a očekávat, že musí být okamžitě nabiti, a tak přestanou cítit potřebu svou energii uměle zvyšovat.
Zvláště ženy mívají studené končetiny, což souvisí s nedostatkem odvahy. Takže obzvláště ženy potřebují vzývat a vyživovat svůj vnitřní plamen. Ten jim poskytuje více odvahy, větší výdrž a dodá odolnost jejich energetickému poli, ale také více vášně do jejich života a tím další důvod zůstat naživu."
Zeptala jsem se jí:"Brigit, proč jsi také spojena s vodu?"
Odppověděla:
"Lidé mi kdysi dávno tuto studnu zasvětili z úcty a lásky za uzdravení, na kterých jsem se podílela, a také proto, že se báli ohně. Voda je více spojena s ženstvím. Já mám ohnivého ducha, a přesto jsem dokonalou ženou. Ti, kdo mě znali jako smrtelnici, mluvili o mé prudké povaze, ale podle dnešních měřítek by moje povaha byla považována za mírnou. Pravdou je, že můj hněv narůstal tím, jak vlády a ostatní královské instituce špatně zacházely s dětmi a s naší zemí. Příslušníci vládnoucích vrstev společně rozhodovali, co je v "našem nejlepším zájmu"
, ale mě normy vlády nezajímaly, zvláště když snižovaly naši schopnost nakrmit naše děti. Omezení týkající se obilí a dalších produktů byly tehdy, když jsem ještě žila, hlavním tématem."
Zeptala jsem se, zdali se někdo u její studny uzdravil.
Samozřejmě!" odpověděla. "Modlitby ve vodě očišťují, přinášejí požehnání a velmi silně posilují léčivé schopnosti organismu."
Poté mluvila pomalu a uváženě:
"Modlitba je oheň a modlitba nad vodou je cestou ke spojení a proniknutí dvou živlů. Pod vodním proudem je také země a spousta vzduchu. Taková svatyně je místem dokonalého vyvážení všech čtyř živlů s Duchem obsaženým ve víře a očekávání každého, kdo sem vstoupí. Prosím, řekni lidem, aby přicházeli a navštěvovali mou studnu, aby  mohla i nadále vzkvétat."
Přešla jsem k Brigitině studni, k nádrži s temnou nehybnou hladinou vod vyvěrajících z hlubin země, obestavěné kameny. Dotkla jsem se vody a pocítila ohromnou sílu a energii, jak stoupá skrze mé prsty do celého těla.
Když jsme opuštěli park, zastavili jsme se u kamenného chrámu, kde klečel chlapec a modlil se před zapálenou svíčkou. V mysli se mi ozvala Brigitina slova:
"Modlitba je oheň."
Té noci jsme byli tak uvolnění, že jsme usnuli už před večeří. Díky Brigit jsem se cítila vyživená a naplněná. Jak jsem usínala, řekl mi hlas:
"Studny tě udržují zdravou."


Neharmonický vztah s přítelkyní

27. prosince 2010 v 19:07 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
ochranný obrázek
Pani Blankytná,
prosím Vás, zda byste mi nemohla pomoci vyřešit příčinu mého neharmonického vztahu s přítelkyní. Náš vztah začal před dvěmi lety . Stále se hádáme, protože se mně snaží přivlastnit a vadí jí i jakýkoliv můj vztah s kamarády i s mojí matkou. Vím ,že tento vztah by bylo dobré ukončit ,ale prostě to z nějakého důvodu nejde. Bylo mi řečeno, že je to karmické,ale proč jsme spolu a jak tento vztah ukončit,abychom už spolu nemuseli válčit v dalším životě? Nechci jí, ublížit to je pro mě podstatné. Budu velmi vděčný za Vaši odpověď.

Odpověď:

Přeji Vám klidný den.
Opis odpovědi pomocí automatického písma:

" Tyto dvě duše se našly z jednoho prostého důvodu. Aby si odpustily svoje přehmaty proti sobě navzájem. Společných karmických životů je opravdu hodně. Nemusí vědět konkrétní náplň. Jsou charakterizovány velmi těsnými svazky.
Žili i jako manželé, kdy X ovládala svého druha tak dalece, že na její příkaz dokázal ublížit jiným. Ovládala jej nepříliš čistými energiemi.X byla ta "silnější", která ovládala.
Byla negativní, sobecká, majetnická, všechno si přivlastňovala, mluvila záměrně nepravdy, aby získala to, co patřilo jinému.
V jiných životech byla zaměstnavatelem, vykořisťovatel, mezi zaměstnanci, kteří přišli o práci byla i duše Vaše. Duše X má být odpuštěním očištěna, ale musí si odpustit i ona sama. Má karmu i s mnoha dalšími lidmi.
Vaši duši potřebuje vlastnit proto, aby mohla uplatňovat svoje minulé praktiky.
Jenom odpuštění smyje viny. Své duši máte  odpustit i Vy, protože jste ji velmi nenáviděl. "

K tomuto aktu odpuštění musí "dozrát" každý sám. S uzavřenými lidmi se o tom ani nemluví, protože se situace ještě přiostří. Je to práce na svém egu a u těchto lidí je příliš vysoké na to, aby vůbec takový akt přijmuli.

Pokud se Vám povede očistit se od jejích vin / jsou tam uvedeny/, přestanete k ní být vstřícný, přestane Vás uvádět do nepříjemných stavů a klidně se rozejdete, ale musíte si vůči ní nějaký čas budovat psychickou ochranu, protože Vás bude atakovat svými energiemi. Až zjistí, že je neúspěšná, nechá toho.
Můžete se také pokusit o " léčbu" pomocí rodinné terapie, tam můžete být sám a mělo by to dopadnout i na ni.
Přeji Vám hodně síly. M.Motto pro 27. prosinec

27. prosince 2010 v 2:57 | Dr. Emoto |  Motto dne
Existují lidé, kteří vědí, že za pomoci modliteb můžeme snížit znečištění vody.
Narůstá počet lidí, kteří si uvědomují význam vody. Tentokrát je to jiné než v minulosti, protože o významu vody ví více lidí.

Motto pro 26. prosinec

26. prosince 2010 v 1:06 | AMMA |  Motto dne
Dětská nevinnost hluboko ve vašem nitru je Bůh.

Živly a jejich očišťovací a ozdravné účinky

26. prosince 2010 v 0:32 | D. Virtue Ph.D. |  Moudrosti od různých autorů
Živly představují základy keltské spirituality a já jsem se rozhodla, že zajdu k léčivému pramenu Chalice Well a že budu meditovat.
U studny jsem při meditaci o vodě, ohni a jejich praktickém využití zaslechla:
"Voda je vyživující matkou, která smývá nečistoty. Oheň je mocným otcem, který nečistoty spaluje."

Zeptala jsem se, zda nás mohou také očistit živly vzduchu a země.
"Oheň se používá při svátku Imbolc (keltský svátek plodnosti konaný 1. února) ke spálení zbytků předchozích plodin, aby uvolnily cestu pro plodiny nové. Očišťuje tak, že odstraňuje odpad a všechno staré. Má okamžitý efekt.
Voda, stejně jako matka, je mírnější v uvolňování všeho starého z jeho kořenů, takže staré spíše spláchne a úplně nezničí, jako je tomu u ohně."
Zeptala jsem se, zdali vzduch očišťuje.

"Vzduch okysličuje a spolupracuje s ohněm, dík němuž hoří světlejším plamenem. Je také součástí vody."
Poté jsem se zeptala na zemi. Očišťuje země?

"Země absorbuje toxiny ze vzduchu, vody a pozůstatky ohně a proměňuje je svou hlubokou láskou.
Všechny čtyři živly spolu dokonale spolupracují. K dosažení nejvyšší účinnosti spolu musí být přesně vyváženy. Podobně jako musí být stejnou měrou využívána, milována a uzdravena mužská a ženská energie, musíš se také naučit žít ve vzájemném souladu se živly.
Můžeš toho dosáhnout navštěvováním různých míst a životem v různých lokalitách: hory poskytují příležitost ke spojení se zemí a vzduchem, pláže, jezera a řeky ti umožní spojit se s vodou a pouště tě spojí s ohněm.
Použij všechny čtyři živly k očistě sebe sama, nejdříve v myšlenkách, poté ve skutcích, nakonec na úrovni těla. Vzývání bohyň a andělů pracujících s danými živly ti proces usnadní, protože oni už jsou s jednotlivými živly spojeni. Hlavně se snaž udržovat kontakt se všemi živly ve stejné míře a nepracuj například pouze s ohnivými živly, aniž bys začlenila i živly ostatní. Pokud budeš například pracovat pouze s ohnivou Brigit, stane se tvůj život nevyváženým. Je potřebné vzývat a žádat o pomoc stejný počet bohyň vody (jako je Afrodita, Sedna, Yemanja), vzduchu (Arianrhod nebo Nut), země (Déméter nebo Persefona) a ohně (Brigit, Pele nebo Vesta)."
Poté jsem se zeptala, proč je tolik uzdravení spojováno s posvátnými prameny a jezery. Odpovědí mi bylo:

"Vodu lze ze všech čtyř živlů nejsnadněji konzumovat. Nezapomeň, že voda také obsahuje vysoké množství minerálů, což je země. Obsahuje kyslík, což je vzduch. Vyživující kvalita vody (zvláště pozvolně tekoucí vody) usnadňuje lidem otevřít srdce, pocítit důvěru a stát se vědomě zranitelnějšími, když ji pijí nebo se v ní koupou.
Víra má v procesu uzdravení velký význam. Modlitby a víra vložené do vody jsou mocné, jak sama zjistíš v Lurdách. Voda je spojena s koupáním, což ji blízce spojuje s očištěním. Oproštění se od viny zlepšuje zdraví a stojí za mnohými uzdraveními. Voda nám umožňuje fyzickou příležitost vinu odkrýt a očistit se od ní skrze obřad - smýt minulost, chceš-li to tak nazvat.
Voda v oceánech je důvěrně spojena s lunárními cykly, a tím i s ženskými cykly a ženskou energií. Oceány ukazují sílu Luny."

Té noci mi bylo ve snu ukázáno, že naše temenní čakra je nejjasnější, podobně jako Polárka. Také mi bylo řečeno, že to často není pochopeno správně a my se snažíme, abychom měli všechny čakry stejně silné a jasné. Ale protože temenní čakra je čakra Boží, musí prostě být tou nejjasnější.Motto pro 25. prosinec

25. prosince 2010 v 2:02 | AMMA |  Motto dne
Ne tvé srdce, ale mysl potřebuje očistit.
K očistě srdce musíš očistit svou mysl a naučit se ukáznit své myšlenky.


Dotaz na účast v určitém kurzu

25. prosince 2010 v 0:50 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
ochranný obrázek
Dobrý den paní Maruško,
už asi dva roky sleduji vaše stránky a čerpám z nich poučení, inspiraci a naději.
Snažím se hledat cestu životem sama, protože si myslím, že jsme vedeni tou nejlepší cestou jeden každý z nás.Vlastně proto vám i píši, sama se snažím spíše intuitivně zpracovávat veškeré informace, které získám.Bohužel mám málo času a sil, před lety jsem prodělala boreliosu, která se pozdě zachytila a tak si následnou únavu a ostatní problémy(vy je dobře znáte) nesu s sebou. Pracuju jako fyzioterapeutka sama na sebe a fyzicky i sama na vše, prací počínaje a administrativou konče. Mám dva pejsky, kteří mi také zaberou nějaký čas, takže není mnoho času na knihy. Abych se už dostala k tomu, proč vám píši. Velmi mě zaujala technika hooponopono(dočetla jsem se o ní také na vašich stránkách, poté zakoupila knihu Svět bez hranic) a přihlásila jsem se do kursu, který zahajuje 1,5 leté studium. Neustále váhám a nevím jestli se skutečně mám zúčastnit a vlastně pořád nevím proč váhám, určitě cítím strach a nevím proč. Chtěla bych vás požádat jestli by jste mi nemohla pomoci v rozhodnutí.
Děkuji, přeji vám mnoho sil a lásky, upřímně zdravím

Odpověď:

Paní X,
přeji Vám pěkný den a klid do duše.
Odpověď pro Vás zní :
"X má v podvědomí určitou opatrnost, protože v karmických životech prožila i věci, které se staly výsledkem zneužití čisté energie. Má strach, že by se to mohlo v současnosti obrátit vůči ní.
Odpouštějte si a očišťujte se od vin minulosti, aby na vás neútočily strachy uvolńující se z podvědomí. Může se stát to, že při setkání s duší, třeba neznámého člověka, můžete cítit nevolnost, bolest, napětí, strach. Může to být někdo, s kým jste si ublížili v dávné minulosti a neřešily jste to. Proti těmto energiím se nedá dopředu bránit, protože jdou volně z vašeho podvědomí, dal se do pochodu proses, kdy máte možnost vše odpustit jak sobě, tak dotyčnému. A za to musíme být vděční, protože se tak naše viny zmenšují.
Může se také stát, že vznikne nějaký nesoulad - nový- mezi účastníky kurzu, nebo také mezi účastníkem a přednášejícím. Citlivý člověk toto na sobě také zachytí a proti tomuto se můžete bránit psychickou ochranou vaší aury. Je potřeba se to naučit. Z těchto věcí máte přirozený strach."

V odpovědi nebylo nic o tom, zda máte, nebo nemáte se kurzu účastnit. Ptala jsem se kresbou a tam byla zamítavá odpověď.

S boreliozou se potýkám už dlouho. Stále mám na paměti, že při každém oslabení může " vystrčit růžky" a zaútočit. Proto mám neustále v zásobě přípravek Samento, který se už musí objednávat v cizině a v současnosti jsem začala kůru čištění organizmu od cizopasníků pomocí 55% výtažku z ořešáku amerického,
zdá se, že to dobré je. Snáším to, ale kamarádka tuto kůru nesnesla.
Rozhodovat se musíte jenom sama, nikdy Vám nikdo neřekne, co máte dělat, protože výsledek je jenom Váš.
Pošlu Vám krátké meditace, zkuste se lépe napojit na svoje ochránce a poprosit je o nápovědu.
Hodně štěstí. M.

Motto pro 24. prosinec

24. prosince 2010 v 1:57 | AMMA |  Motto dne
Ammina konejšivá slova zněla, jako když mluví matka:
"Utiš se, přestaň plakat, netrap se a nerozčiluj. Tak, tak. Všechno bude v pořádku."

Ammino objetí, její hlas a energie byly naprosto uklidňující, naplňující a mateřské.

Velikost aury

24. prosince 2010 v 0:27 | D. Virtue Ph.D. |  Moudrosti od různých autorů
Moje vnitřní síla mého muže inspirovala. Bylo to jako na naší první schůzce, kdy měl s mou silou problémy. Řekla jsem mu tehdy:"Podívej, nechystám se stáhnout svou auru na velikost, která by ti vyhovovala, takže pokud mou sílu nezvládáš, tak radši zvětši tu svou. Staň se silnější!" A to také udělal.
Když jsem na svých kurzech andělské terapie vzdělávala své posluchače k tomu, aby se i oni mohli stát andělskými terapeuty, vedla jsem podobnou debatu i s nimi. Ujišťovala jsem je, že síla není totéž co agresivita a soutěživost. Tato domněnka pochází ze strachu z toho, že musíte ukořistit svůj podíl předtím, než to udělá někdo jiný. Vnitřní síla spočívá v tom, že zcela jasně víte, po čem toužíte, aniž byste si dělali starost, jak se to uskuteční. Přijde to samo tím, že se budete bez odkladů řídit svými vizemi a božským vedením.
Ženská síla znamená být vnímaví ke všem darům, které život neustále nabízí. Konec konců ženská síla je založena na přijímání. Ženy se stanou nevyvážené, když pouze dávají a nedovolí si také přijímat. Mnoho studentek si stěžuje, že jejich modlitby zůstávají nevyslyšeny. Nicméně se tak děje proto, že nejsou ochotné přijmout dary Nebes, které přicházejí z různých zdrojů. Jedním takovým zdrojem je nabídka pomoci od jiné osoby. Byli byste překvapeni, kolik lidí odmítá pomoc. Říkejte ano, když vám někdo nabídne pomoc, a děkuji za každý dar a sledujte, jak se váš život začne magicky proměňovat.
Při meditaci jsem přijala následující zprávu:
"Andělští terapeuti jakožto poslové světla jsou silnější a citlivější. Ty jsi citlivější ke svému vlastnímu přirozenému rytmu, vůči volbám týkajícím se tvého zdraví a také vůči svému vnitřnímu vedení. Stáváš se dost silnou, abys podnikla kroky, které ti pomohou udržet zdravý životní styl, a také dost silnou, aby ses řídila svým vnitřním vedením. Je důležité vyvážit sílu a citlivost. Pokud jsi silná, aniž bys byla citlivá, může být tvá síla příliš agresivní. Pokud jsi citlivá bez toho, abys byla silná, pak nebudeš mít dostatek sebedůvěry, abys uskutečnila, co ti říká tvé vedení."

Motto pro 23. prosinec

23. prosince 2010 v 3:06 | AMMA |  Motto dne
Zdobíme své domovy krásnými obrázky Matky Přírody, ale přesto ji znečišťujeme.
Potřebujeme zkrášlit naši mysl, a aby to bylo možné, musíme vyhlásit válku negativitě, válku bez jediné kapky krve.

Sen o tom, že se jeho bratr utopil

23. prosince 2010 v 0:34 | Marie Blankytná |  Sny a jejich výklad
ochranný obrázek
Moc Vás zdravím paní Marie,
rád bych se na Vás obrátil se žádostí o výklad snů, které se mi zdály.

V noci z pátku na sobotu 18.9.

Bohužel si ze snu pamatuji jen to, že jsem byl někde se svou manželkou Marcelkou a pak jsem šel do místnosti, kde byl větší záchod a v něm byl pod vodou nasoukán můj bratr Michal, utopený, ve zcela nepřirozené poloze. Pokoušel jsem se ho za ruce vytáhnout a chtěl mu dát první pomoc,ale vzbudil jsem se. Bylo to tak strašné, vidět utopeného bratra, navíc v poloze, kdy bylo jasné, že mu tam asi někdo pomohl, že jsem byl z toho flustrovaný a zničený celý zbytek noci a nemohl jsem obraz mého utopeného bratra vypustit z hlavy.

V noci z neděle na pondělí 20.9.

Byl jsem na útěku s několika dalšími lidmi (asi odbojáři) před německými vojáky (z 2. světové). Utíkali jsme a přitom stříleli. Po cestě jsem běžel kolem náklaďáku s municí, na zemi byly také bedny s municí, vytáhl jsem 2 granáty a hodil je směrem k němcům. Pak si myslím, ale možná že to už ve snu nebylo - nejsem jistý zda jsme doběhli někam do civilizace - hospody a tam se snažili vmísit mezi ostatní lidi. Pak přišli němci a já jsem začal ještě střílet ze samopalu. Oni palbu opětovali a zasáhli mě. V tom okamžiku jsem se uvolnil z těla, podíval se na tělo a viděl, že jsem muž, asi 50 let, docela hezkých rysů, s pokrývkou hlavy a světle modrýma očima. Přišel ke mě něm. důstojník a zblízka mi ještě střelil revolverem směrem na srdce. Ale asi netrefil komoru, protože já byl zřejmě ještě trochu naživu a kamarádi mě posadili na motocykl (asi jsem motorky miloval), nastartovali, a já odjel umřít.

Mějte se báječně,

ať je Vám žehnáno

Odpověď:

Přeji Vám klidný den.

Vysvětlení snů jsem převzala automatickým písmem:
" Z prvního snu je zřejmé, že jeho bratrl potřebuje kolem sebe čistou vodu jako očistný živel. Nepřirozená poloha a náznak utonutí naznačují, že každý tlak - nátlak tímto směrem , třeba i psychický- přesvědčováním, je špatný. Pro věc očisty své duše se musí každý otevřít sám, lze mu jenom podat pomocnou ruku, až je otevřený a přístupný.
Ve druhém snu se dostal do doby 2. světové války, kdy bojoval na straně Němců. Během války přišel k poznání velké nespravedlnosti vedených válek. Byl tedy válečným zběhem, který sympatizoval s napadeným národem. Chtěl se mezi nimi skrýt, ale jeho strach byl příliš velký a prozradil se sám střelbou. Tehdy povýšil fyzický život nad život věčný a klid duše. Na vyšší stupínek hodnot v tomto okamžiku strachu postavil možnost života nad čistotou duše. Podvědomí je třeba očistit od těchto negativních vzpomínek. V meditaci celou situaci prosvětlit, vymazat světlem blokující negativní energie.
Hodně štěstí a souznění v manželství. M.


Motto pro 22. prosinec

22. prosince 2010 v 2:04 | AMMA |  Motto dne
Láska je jediná věc, která může pomoci lidstvu, protože nezná rasy, náboženství ani pohlaví. Kde je rozdělení, tam nemůže existovat sjednocení. Jen málo lidí je ochotno zkoumat svůj vnitřní svět, namísto toho se zabývají světem vnějším.

Jak správně požádat anděly o pomoc

22. prosince 2010 v 0:24 | D. Virtue Ph.D. |  Moudrosti od různých autorů
V rámci naší autogramiády  jsem se Stevenem cestovala do Dublinu v Irsku a před svým celodenním workshopem jsem si ještě chtěla zacvičit v hotelové posilovně. Vše jsem si přesně rozvrhla s tím, že dorazím přesně ve chvíli, kdy se otevírá, díky čemuž bych měla na cvičení alespoň hodinu. S jedním jsem však nepočítala, a to, že až dorazím, bude zavřeno.
Požádala jsem archanděla Michaela, aby mi pomohl:
"Prosím, ať se osoba zodpovědná za otevření dostane do tělocvičny z dopravní zácpy včas."
Michael odpověděl:
"Neříkej mi, jak mám zařídit, aby se tělocvična otevřela. Prostě si představ, jak se otevírá."

Tak jsem také učinila a okamžitě se objevil člověk ze zadní místnosti a odemknul. Muž vůbec neuvízl v zácpě, jak předpokládala moje představivost. Byl prostě v zadní místnosti. Archanděl Michael mi pomohl soustředit se jen na to, čeho jsem chtěla dosáhnout, namísto toho, abych řešila, jak toho dosáhnout. Skvěle jsem si zacvičila, což mě v každém případě před seminářem, pořádaným před 800 lidmi, posílilo.
V průběhu semináře mi archanděl Michael řekl:
"Každý se chce zbavit toxinů. Potřebují k tomu jen odvahu, sílu a motivaci."
Požádala jsem archanděla Michaela, aby mluvil skrze mě k obecenstvu a on řekl:
"Můžete si myslet, že se vám vaši andělé snaží kazit zábavu, když po vás chtějí, abyste změnili stravu a životní styl, ale ve skutečnosti se jedná z jejich strany o odpověď na vaše modlitby a oni vás tak vedou k dosažení vyšší úrovně energie. Vědí, že nejjednodušší cesta ke zvýšení vaší energetické frekvence je vyhnout se jídlům a nápojům jako jsou cukr, bílá mouka, maso, alkohol, káva, nikotin a mléčné výrobky. Andělé mohou eliminovat nebo zmenšit vaši touhu po těchto produktech, pokud je o to požádáte a přijmete jejich pomoc."