Březen 2011

Dopis

31. března 2011 v 17:29 | Marie Blankytná |  Pomoc planetě Zemi
Bylo převzato z jiných stránek.

Dopis Dr. Masaru Emoto

Všem lidem na světě,

prosím pošlete svou modlitbu lásky a vděčnosti vodě v jaderných elektrárnách japonské Fukušimy.
Mohutné zemětřesení o velikosti 9 stupňů Richterovy stupnice a masivní tsunami zapříčinilo smrt více než 10 000 lidí, kteří jsou stále nezvěstní. Od této katastrofické události již uběhlo16 dní. Co dělá situaci ve Fukušimě ještě horší
je to, že kontaminovaná voda z jaderných elektráren začala prosakovat do oceánu, vzduchu a okolních vod.
Tento problém je dosti opomíjen, protože veškerá pozornost je zaměřena na zchlazování radioaktivních materiálů v reaktorech.
Opravdu se nedá udělat víc?
Myslím, že ano. Během dvaceti let výzkumu a měření krystalů vody prostřednictvím fotonové techniky jsem byl svědkem toho, že se voda může proměnit v pozitivní, jakmile obdrží čisté vibrace z pozitivní a upřímné modlitby bez ohledu na to,
jak daleko od ní se zdroj vysílající modlitbu nachází.
Energetická rovnice Alberta Einsteina, E = mc2 opravdu znamená, že množství energie = počet lidí a plochy jejich vědomí.
Teď je čas, abychom pochopili pravý význam toho všeho. Pojďme se všichni sjednotit ve společné modlitbě za planetu Zemi. Tímto bych chtěl poprosit všechny lidi nejen v Japonsku, ale na celém světě, prosím, pomozte nám najít cestu z krize této planety!
Postup naší společné modlitby je následující:
Den a čas: 31.3. 2011, 12:00 poledne v každém časovém pásmu
Řekni prosím následující větu: "Vodo z Fukušimské jaderné elektrárny, omlouváme se ti za to, že tolik trpíš. Prosím, odpusť nám. Děkujeme ti a máme tě rádi."
Prosím řekněte si tyto věty nahlas nebo ve své mysli. Opakujte je třikrát s rukama sepjatýma v modlitební pozici, prosím pošlete vodě tuto svou upřímnou modlitbu.
Děkuji Vám z celého srdce,
s láskou a vděčností,
Masaru Emoto
Messenger of Water

Fukušima

31. března 2011 v 17:20 | Marie Blankytná |  Pomoc planetě Zemi
Převzatá prosba o pomoc.

Všechny zdravím,
mám jedno poselství z Japonska od jednoho mistra. Nebudu dlouze vysvětlovat tak jen v rychlosti o co jde.
Zítra 31.3. ve 12h v poledne bude probíhat akce na pomoc vodě, potažmo lidem v Japonsku (nevím jak lépe to nazvat). Kdo budete mít na 1-2 minutky čas, tak se připojte. Více lidí má větší sílu.

Je to "modlitba" kdy sepneme ruce a 3x řekneme větu (každý si ji můžete říci svými slovy):
"Radioaktivní vodo ve Fukušimě,. Litujeme, že jsme ti způsobili utrpení. Prosím odpusť nám. Máme tě rádi. Posíláme ti lásku a vděčnost."

3x zopakujeme a je to :)
Nemusí to být přesně ve 12h... ale bude to lepší... :) Nastavte si klidně upomínku.

Děkuji zdravím HankaO zákonech

31. března 2011 v 7:15 | Marie Blankytná |  Motto dne
KAHLIL GIBRAN - PROROK

"Nacházíte potěšení v sestavování zákonů, a přesto nacházíte ještě větší potěšení v jejich porušování.
Jako malé děti hrající si na břehu oceánu, kde vytrvale staví hrady z písku a pak je se smíchem zboří.
Ale zatímco vy stavíte své hrady, oceán přináší stále více písku na pobřeží, a když je zboříte, oceán se směje s vámi.
Oceán se vždy směje s nevinnými."

Zlo neexistuje

31. března 2011 v 7:08 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
ALBERT EINSTEIN :

Zlo neexistuje

Pan profesor na univerzitě položil svým studentům otázku: Je všechno, co existuje, stvořené Bohem?" Jeden ze studentů nesměle odpověděl: "Ano, je to stvořené Bohem." "Stvořil Bůh všechno?" - ptal se dál profesor. "Ano, pane", odpověděl student. Profesor pak pokračoval: "Jestli Bůh stvořil všechno, znamená to, že Bůh stvořil i zlo, které existuje. A díky tomuto principu naše činnost určuje nás samotné. Bůh je zlo." Když toto student vyslechl, ztichl.
Profesor byl sám se sebou spokojený.
Najednou zvedl ruku jiný student. "Pane profesore, mohu vám položit otázku?"
"Samozřejmě" - odpověděl profesor. Student se postavil a zeptal se:
"Existuje chlad?" Co je to za otázku? Samozřejmě, že ano, tobě nikdy nebylo chladno?"odpověděl profesor. Studenti se zasmáli otázce spolužáka, ale ten pokračoval.
Ve skutečnosti, pane, chlad neexistuje. V souladu se zákony fyziky je ve skutečnosti chlad pouze nepřítomnost tepla. Člověka a předměty můžeme popsat a určit jejich energii na základě přítomnosti anebo vytvoření tepla, ale nikdy ne na základě přítomnosti, či vytvoření chladu. Chlad nemá svoji jednotku, kterou ho můžeme měřit. Slovo chlad jsme si vytvořili my lidé,abychom mohli popsat to,co cítíme v nepřítomnosti tepla." Student pokračoval: "Pane profesore, existuje tma?" "Samozřejmě, že existuje" - odpověděl profesor. "Znovu nemáte pravdu, tma stejně tak neexistuje. Ve skutečnosti je tma díky tomu, že není přítomno světlo. Můžeme zkoumat světlo, ale ne tmu. Světlo se dá rozložit.
Můžeme zkoumat paprsek za paprskem, ale tma se změřit nedá.Tma nemá svoji jednotku, ve které bychom ji mohli měřit. Tma je jen pojem, který si vytvořili lidé, aby pojmenovali nepřítomnost světla."
Následně se mladík zeptal: "Pane, existuje zlo?" Tentokrát profesor nejistě odpověděl: "Samozřejmě, vidíme to každý den, brutalita ve vztazích mezi lidmi,trestné činy, násilí, všechno toto není nic jiného, než projev zla." Na to student odpověděl: Zlo neexistuje, pane. Zlo je jen nepřítomnost dobra, tedy Boha. Zlo je výsledek nepřítomnosti lásky v srdci člověka.
Zlo přichází tak,jako když přichází tma nebo chlad - tedy v nepřítomnosti světla, tepla,lásky."
Profesor si sedl. Ten student byl mladý Albert Einstein.

Cesty

30. března 2011 v 6:41 | Marie Blankytná
OSHO : PERLY V KAPSE U VESTY

" Ani ty nemůžeš jít zpět. Jít zpět je v existenci nemožné, můžeš jít jen dopředu.
Řeka musí podstoupit to riziko a vstoupit do oceánu. A jen tehdy , když vstoupí do oceánu, strach zmizí, protože řeka pozná, že to není rozplynutí se v oceánu, ale bytí oceánem.
Z jedné strany je to zmizení a z druhé strany je to ohromné vzkříšení."

O radosti a žalu

30. března 2011 v 6:39 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
KAHLIL GIBRAN - PROROK - O radosti a žalu

..............žena řekla: "Promluv k nám o radosti a žalu."
A on odpověděl :" Vaše radost je váš neskrývaný žal. A táže studna, z níž pochází váš smích, bývá často naplněna vašimi slzami.
A jak jinak by to mohlo být?
Čím hlouběji se žal zarývá do vašeho bytí, tím větší radost můžete pocítit.
Není to snad tak, že džbán, v němž je vaše víno, je tentýž džbán, jaký byl vypálen v hrnčířově peci?
A není to tak, že flétna, jež zklidňuje vašeho ducha, je totéž dřevo, do něhož byly vyřezány dírky nožem?
Cítíte- li radost, pohlédněte do hlubin svého srdce a zjistíte, že právě to, co vám způsobuje žal, vám poskytuje i radost.
Cítíte-li žal, pohlédněte znovu do svého srdce a uvidíte, vpravdě pláčete pro to, co bylo vaší radostí.
Někteří z vás říkají, že radost je větší nežli žal a jiní zase říkají, že žal je větší.
Ale já vám pravím, že je nemůžete od sebe oddělovat. Společně přicházejí a když si jeden z nich sedne s vámi ke stolu, pak si buďte vědomi toho, že druhý spí pod vaší postelí.
Skutečně se pohybujete jako váhy mezi svým žalem a svou radostí.
Pouze tehdy, jste-li prázdní, dosáhnete klidu a vyrovnanosti.

Cesta řeky

29. března 2011 v 6:49 | Marie Blankytná |  Motto dne
OSHO : PERLY V KAPSE U VESTY

Je známo, že těsně před tím, než řeka vpluje do oceánu, klepe se strachy. Dívá se zpět na celou svoji cestu, na vrcholy hor, na dlouhou klikatou cestu skrz lesy, skrz lidi a před sebou vidí tak ohromný oceán, že vstup do něj nemůže znamenat nic jiného, než rozplynutí se navždy. Ale není jiné cesty.
..............Řeka nemůže jít zpět..

Jemná rovnováha

29. března 2011 v 6:48 | Marie Blankytná |  Meditace
O jemné rovnováze v meditaci- vybráno z Tibetské knihy o životě a smrti.

V meditaci musí být tak jako ve všech uměních jemná rovnováha mezi  uvolněním a pozorností. Kdysi studoval meditaci u jednoho z Buddhových  nejbližších žáků mnich jménem Šróna. Dělalo mu potíže najít správný rámec mysli. Velmi usilovně se snažil soustředit a přivodil si tím silnou bolest hlavy. Potom svou mysl uvolnil, ale tak důkladně, že  z toho usnul. Nakonec se obrátil o pomoc k Buddhovi.
Buddha, jemuž bylo známo, že mnich byl dříve slavným hudebníkem, se ho zeptal: "Nehrával jsi na vínu, dokud jsi byl ještě laik?"
Šróna přisvědčil.
" A jak jsi dostal ze své víny nejlepší zvuk? Bylo to tehdy, když byly struny velmi napjaté, nebo když byly volné? "
"Ani tak, ani tak.Když měly správné napětí a nebyly ani příliš napnuté ani příliš volné."
"No, a tak je to s tvou myslí".
Jedna ze znamenitých učitelek Tibetu řekla: "Buď bdělý, buď bdělý, a přece se uvolni, uvolni se. "

To je v meditaci rozhodující:

"Zbystři svou pozornost, ale současně buď uvolněný, a to tak uvolněný, že si ani nepředstavuješ

představu uvolněnosti."

O jídle 3

28. března 2011 v 5:54 | Marie Blankytná |  Motto dne
KAHLIL GIBRAN - PROROK - O jídle a pití

"A když drtíte jablko svými zuby, promluvte k němu ve svém srdci takto:
tvá jádra budou žít v mém těle a květy tvého zítřka vykvetou v mém srdci a tvá vůně se stane mým dechem a společně se budem radovat ve všech obdobích roku."

O práci

28. března 2011 v 5:53 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
KAHLIL GIBRAN - PROROK - O práci

Potom řekl oráč, promluv k nám o práci.
A on odpověděl těmito slovy: " Pracujete, abyste udrželi krok se zemí a s duší země. Neboť zahálet znamená odcizit se ročním obdobím a vyčlenit se z koloběhu života, jenž kráčí důstojně a hrdě pokořen vstříc nekonečnu.
Když pracujete, jste flétnou, jejíž srdce proměňuje šeptání hodin v hudbu.
Každý z vás by chtěl být rákosím, němým a tichým, když ostatní zpívají jednotně společným, hlasem?
Když vám bylo říkáno, že práce je prokletí a dřina a neštěstí, ale já vám říkám, že když pracujete, naplňujete část nejsmělejšího snu země, jenž vám byl přiřknut ve chvíli, kdy se sen zrodil. A v neustálé práci se spojujete s životem milujícím pravdu.
A milovat život prostřednictvím práce znamená být v těsném spojení s největším tajemstvím života.
Jestliže však ve své bolesti nazýváte zrození utrpením a své maso a kosti kletbou vepsanou na své čelo, pak vám na to říkám, že nic než pot na vašem čele nemůže smýt to, co je na něm psáno.
Říkali vám také, že život je temnotou, a ve své vyčerpanosti jste se stali ozvěnou toho, co říkali vyčerpaní.
A já říkám, že život je vskutku temnotou, jestliže je o tom člověk přesvědčen.
A takové přesvědčení je slepé, dostaví-li se poznání.
A veškeré poznání je zbytečné, není-li spojeno s prací.
A všechna práce je nadarmo, když jí chybí láska, a když pracujete s láskou, poutáte sebe k sobě samému a k ostatním lidem a k Bohu.
A co znamená pracovat s láskou ?
Utkat oděv z nití vytažených ze svého srdce, jako kdyby měla tento šat nosit vámi milovaná bytost.
Postavit dům s upřímným zanícením, jako by ho měla s vámi sdílet milovaná bytost.
Zasít semínka s něžností a sklízet úrodu s radostí, jako kdyby její plody měla s vámi jíst milovaná bytost.
Obdařit všechny věci, které tvoříte, dechem svého vlastního ducha, a uvědomit si, že všichni požehnaní zesnulí stojí blízko vás a dívají se.
Často jsem slýchat jak říkáte, jako by jste mluvili ze snu - ten, kdo vytesává z mramoru a nachází tvar své duše v kameni, je vznešenější, než ten, kdo zorává půdu.
A ten, kdo chytá duhu, aby ji přenesl přes látku, jež se bude líbit lidem, je lepší než ten, kdo vyrábí sandály pro naše nohy.
Ale já říkám, nikoliv ze sna, ale při plném vědomí, že vítr nepromlouvá jemněji k obřím dubům nežli k těm nejmenším stéblům trávy.
A velký je ten, kdo promění hlas větru v píseň jež je prosycena jeho vlastní láskou.
PRÁCE JE LÁSKA, KTERÁ JE VIDĚT.
A NEDOKÁŽETE- LI PRACOVAT S LÁSKOU, ALE JEN S NECHUTÍ, PAK JE LEPŠÍ, ABYSTE ZANECHALI PRÁCE A SEDLI SI K BRÁNĚ CHRÁMU A BRALI ALMUŽNU OD TĚCH, KTEŘÍ PRACUJÍ S RADOSTÍ.
Neboť pečete-li chléb bez zájmu o svou práci, upečete hořký chléb, jenž zasytí jen polovic hladového žaludku.
A jestliže Vás nebaví lisovat vinné hrozny, pak vaše nechuť vmíchává do vína jed.
A i když zpíváte jako sám anděl, ale ve vašem zpěvu není láska, bráníte uším druhých, aby vnímali zvuky dne a zvuky noci.

O jídle 2

27. března 2011 v 12:38 | Marie Blankytná |  Motto dne
KAHLIL GIBRAN - PROROK - O jídle a pití

A on poravil: "Když zabíjíte zvíře, promluvte k němu ve svém srdci takto. Stejnou silou, jaká zabíjí tebe, jsem zabíjen i já, a také já budu pozřen.
Neboť zákon, jenž mi svěřuje tebe do mých rukou, svěří i mne do rukou mocnějších.
Tvá krev a má krev není ničím jiným, než mízou vyživující nebeské stromy."

Orgonitová mandalka

27. března 2011 v 10:54 | Marie Blankytná |  Spřátelené stránky
Orgonitovou mandalku pro Vás automatickou kresbou připravila Jana Michaela.

O jídle

26. března 2011 v 6:23 | Marie Blankytná |  Motto dne
KAHLIL GIBRAN - PROROK - O jídle a pití

-----------majitel hostince řekl : "Promluv k nám o jídle a pití"
A on pravil:
"Měli byste žít z vůle země a jako mnohé rostliny být vyživováni světlem. Dokud však musíte zabíjet, abyste měli co jíst, a brát mláďatům mateřské mléko, abyste uhasili žízeň, pak z toho učiňte obřad uctívání.
A nechť je váš stůl oltářem, na němž jsou čisté a nevinné dary lesa a plání obětovány za to, co je v člověku ještě čistší a nevinnější."

Orgonit

26. března 2011 v 6:16 | Marie Blankytná |  Spřátelené stránky
Poznatky o orgonitu pro Vás poslala Jana Michaela. Je možno s nimi pracovat v praktickém životě i při meditaci s automatickou kresbou orgonitové mandalky, která bude k článku připojena zítřejšího dne.

Neutralizuje negativní působení elektromagnetického záření vysílačů a veškeré elektroniky.
Toto technické záření, zejména v oblasti mikrovln a včetně skalárních a skrytých polí, působí velmi disharmonicky a destruktivně na strukturu buňky všeho živého. Orgonit dokáže transformovat negativní energie na přijatelné tím, že je harmonizuje. Intenzivně a s překvapivě širokým dosahem.

- Eliminuje působení geopatogenních zón na minimum.
Není pravda, že by je orgonit zcela rušil, to je nesmysl. Musel by se jedině zrušit jejich zdroj v podloží. Orgonit je však velmi účinně transformuje. Nejvhodnější je, položit orgonit do negativního ohniska křížení několika zón. Orgonit toto ohnisko velmi do široka rozptýlí, rozředí, takže v místě původního ohniska již po několika minutách nenaměříme téměř nic - ve smyslu negativního působení, pouze velmi zanedbatelnou hodnotu intenzity původního negativního pole. Nerozptýlí však pole patogenní zóny jako takové, spíše je transformuje a harmonizuje, takže původně disharmonicky působící rozdílné vlnové délky jsou již minulostí (dokud je orgonit v daném místě).

- Čistí vodu, rybníky, řeky, studny a vodu podzemní.
V tomto zkušenosti zatím sbíráme, ale informace ze zahraničí jednoznačně potvrzují již několikaleté úspěchy s využitím orgonitů do domácí studny, zahradních nádrží i bazénů. Dle našeho měření však orgonit neovlivňuje působení pole podzemních toků, působící negativně vedle ostatních geopatogenních a technických zón; pouze jej harmonizuje a eliminuje negativní působení.

- Je silným zdrojem záporných iontů.
Dnes je v našem životním prostředí stále méně záporných iontů. Je otázkou, zda je to důsledkem negativních dopadů dnešní doby na životní prostředí, nebo i záměrem, ale naše životní prostředí je stále více přeplněno kladnými ionty (pocit těžkého vzduchu jako ve skleníku, nejen v parném létu, kdy se člověk dříve zadýchává atd.). Známe ten lahodný pocit ve svěžím parku u fontány, u horského potoka, po bouřce, kdy je ovzduší plné záporných iontů. Záporné ionty produkuje také orgonit. Zvláště to máme ověřeno při větším množství v místnostech, velice citelně.

- Čištění a ochrana potravin v ledničkách
Lednička působí kovovými stěnami jako faradayova klec, v níž se násobí elektromagnetická pole od motoru kompresoru a další elektroniky instalované pro chod lednice. Orgonit umístěný k potravinám toto prostředí čistí od vznikajícího stálého elektrosmogu, neutralizuje negativní pole a tak potraviny v uzavřeném prostoru čistí a vitalizuje, podporuje udržení jejich nutriční hodnoty.

- Čistí atmosféru od chemtrails, smogu, kyselých dešťů, jedovatého spadu všeho druhu.
Těmto působením věnujeme podrobnější stránku, jakmile získáme konkrétnější a popsatelné zkušenosti. Evidentně, a dle více zkušeností našich přátel, orgonity v provedení s měděnými trubkami coby rezonátory nasazenými na krystal zalitý v orgonitové bázi (zvané chembuster, cloudbuster), mají více kilometrový dosah a dokáží rozptylovat a negovat různá znečištění v atmosféře. Zda dokáží negovat chemtrails nebo contrails, jak a s jakou účinností, tyto zkušenosti nemáme.

- Dle zkušeností uklidňuje bouře a vichr
(bouře a černé mraky jsou v podstatě ohromná peřina DOR - negativních destrukčních energií) Význam při uzdravení atmosféry mají také vodní plochy s ponořeným orgonitem, stromy, pod nimiž jsou umístěny orgonity...

- Orgonit léčí a uzdravuje nejen lidi.
Zdraví je otázkou správné funkce buněk všeho živého. Disharmonické energie, elektrosmog i patogenní zóny správnou funkci buněk narušují, buňka vynakládá více námahy na udržení rovnováhy pro svoji správnou činnost, čímž se více zanáší odpadními sloučeninami a nemá tolik sil je vylučovat, je oslabována a pozvolna umírá. Postupně ve velkém dochází k nemoci a pokud je živý organismus člověka, zvířete i rostlinné vegetace nadále vystavován takové trvalé disharmonické zátěži, degeneruje a pozvolna chřadne a umírá. Přiložený orgonit okamžitě, intenzivně a nepřetržitě harmonizuje všechna přítomná pole, negativní neutralizuje a přitahuje množství živé prány a očištěnou ji vrací a odráží do okolního prostoru, čímž se pobyt v blízkosti i jediného orgonitu stává podobně léčivým, jako pobyt a hluboké dýchání ve voňavém lese či na louce prosáklé čistou životní pulzující pránou a slunečním zářením. Tělo či buněčný systém konečně pocítí úlevu a jeho potenciál a schopnosti samoléčby jakoby se probudily a ihned dochází k samoléčbě, opravě, celkové úlevě těla, často překvapivě rychle i od různých dlouholetých bolestí.

- Transformuje destruktivní energie, čistí, vitalizuje a nabíjí tělo, domy, okolí živou energií.
Orgonit je hodně silná pračka energií. Přitahuje všechnu, ale neutralizuje všechen disharmonický špatný charakter a transformuje na léčivou živou zdravou pránu. Do domu se doporučuje rozmístit do rohů místností, především ložnice, nebo alespoň na nejhorší kumulace patogenních zón, aby je neutralizoval. Tělo včetně aury je v blízkosti orgonitu vitalizováno a nabíjeno zdravou léčivou pránou - živou energií. Transformace a čištění probíhá i na psychosomatické úrovni (psychické a jiné zátěže, nánosy a bloky jsou rozpouštěny, protože přestávají být živeny na své nízkovibrační úrovni)

- Čistí prostory od negativních nízkých astrálních a jiných entit a forem.
Čekárny, vlaková nádraží, putiky, zákoutí temných uliček a starých domů a sklepů, staré štoly hloubené zajatci, blázince, veřejné domy, dopravní prostředky - tam všude je větší výskyt negativních myšlenkových, astrálních a jiných forem, kde mnohdy dochází i k nepříjemným pocitům nebo projevům. Jsou to všechno těžké psychosomatické nízké energie a formy, které orgonit svým účinkem odpuzuje. Nižší a disharmonické formy, energie, entity nemohou v blízkosti orgonitu dlouho vydržet. Opět je to široké a zásadní téma k postupnému průzkumu, informace budeme doplňovat.

- Orgonit působí i na rostliny, které rostou rychleji a do větších výšek, rozměrů, plodnosti a zdraví.
Díky orgonitu se rostliny mnohem lépe brání proti napadení hmyzem, plísněmi, viry. Orgonit rozptyluje případné přítomné destruktivní patogení a technická pole, díky kterým byly rostliny oslabovány. Díky tomu rostliny po umístění orgonitů do jejich blízkosti poměrně rychle reagují zjevně větším vzrůstem, kvalitou plodů, vegetace často dosáhne až dvojnásobné kvality i vzrůstu - umístit si několik orgonitů do své zahrádky, studny, domu je ideální.

- Ruší psychopatogenní zóny a pole, podpoří vztahy a rodinu.
Projevuje se změna v náladách lidí, nastává větší uvolnění a radostnější nálada, harmonizace. Orgonit všeobecně zlepšuje a uklidňuje i "atmosféru" doma a v sociálních prostorách všeho druhu. Vysvětlení je zase to stejné: neutralizuje negativní charakter původních otisků polí ze starých událostí, mnohaletých nánosů hádek, tragédií v místnostech, starých pohřebiští, ale i nízkých a destruktivních vyzařování některých lidí v současnosti, v kanceláři, podporuje otevřenost, kladné jednání ve smyslu tolerance a lásky obecně. Ve vztazích takto prohlubuje intenzitu a hloubku lásky, společných sdílení a prožitků, protože všemu kladnému vytváří jakoby ještě stabilnější základnu a odrazový můstek plný živého a zářivého potenciálu.

- Podporuje meditace, rozjímání, různé terapie.
Pročištěná atmosféra a přítomné energie jiskřivé zdravé prány samozřejmě působí blahodárně na somatických i ostatních úrovních, proto i myšlenkové pochody jsou v kladném a konstruktivním smyslu podporovány a rozdíl je brzy znatelný s umístěním orgonitu do blízkosti masérského či jiného lůžka, kde se provádí léčivé terapie, práce s energiemi nebo myslí.

- V kombinaci více orgonitů blízko sebe se účinek ještě umocňuje.
Orgonit přitahuje energie ze svého okolí, i ty již očištěné svým kolegou sousedem druhým orgonitem, a ještě je tím pádem pozvedne výše. Takto navýšené je zase odráží do okolí, a jejich část ve smyslu akčního rádiusu si zase přitáhne sousední orgonit, a zase je o něco pozvedne, a tak dokola vlastně probíhá rezonance mezi dvěma a více orgonity a jejich účinek v prostoru se umocňuje přímou úměrou.

ZDROJ TEXTU:http://www.orgonity.cz

Dáváte-li sami sebe.....

25. března 2011 v 6:12 | Marie Blankytná |  Motto dne
KAHLIL GIBRAN - PROROK - O dávání

Pak řekl jeden boháč: "Promluv k nám o dávání."
A on odpověděl : " Dáváte jen trochu, když rozdáváte ze svého majetku. Jen tehdy, dáváte-li sami sebe, rozdáváte opravdově."

O dávání

25. března 2011 v 6:12 | Marie Blankytná |  Duchovní literatura
KAHLIL GIBRAN - PROROK - O dávání.

Co je váš majetek jiného než jen věci, které uchováváte a střežíte ze strachu, že byste je mohli zítra potřebovat?
A co je strach z chudoby než chudoba sama ? Není obava ze žízně, když je studna plná, samotnou žízní, jež se nedá uhasit?
Jsou ti, co dávají málo z mnoha, které mají - a rozdávají jen proto, aby se jim dostalo uznání a jejich skrytá touha mění dary v cosi ošklivého.
A jsou ti, co mají málo a rozdají to všechno. Ti věří v život a v štědrost života a jejich pokladnice není nikdy prázdná.
Jsou ti, co rozdávají s radostí a radost je jim odměnou.
A jsou ti, co rozdávají s bolestí a bolest je jejich křestem.
A jsou ti, co dávají a neznají bolest rozdávání, nehledají radost, ani nerozdávají s pocitem vykonaných zásluh, rozdávají, jako když ve vzdáleném údolí myrta vydechne svou svěží vůni do vesmíru.
Prostřednictvím takových promlouvá Bůh a zpoza očí se usmívá na zem.
Je dobré dávat, jste-li požádáni, ale lepší je dávat bez požádání, z pocitu porozumění, a pro ty, kteří mají ruce otevřeny, je hledání někoho, kdo bude přijímat, větší radostí, než dávání.
A je snad něco, co byste měli odepřít?
Vše, co máte, by mělo být jednoho dne rozdáno. Proto dávejte hned teď, doba rozdávání přísluší vám, nikoliv vašim potomkům.
........A vy přijímající - vy všichni jste přijímající - nezvažujte nijak hodnotu vděčnosti, jinak spoutáte pevným jhem sebe i toho, kdo dává.
Raději se vzneste s dávajícím na jeho darech jako na křídlech.
ROZVAŽOVAT O SVÝCH DLUZÍCH TOTIŽ ZNAMENÁ POCHYBOVAT O ŠTĚDROSTI, JEŽ JE ZEMÍ OTEVŘENÉHO SRDCE PRO MATKU A BOHEM PRO OTCE.

Dávejte jim svou lásku

24. března 2011 v 6:53 | Marie Blankytná |  Motto dne
KAHLIL GIBRAN - PROROK -O dětech

................řekla:" Promluv k nám o dětech."
A on pravil : " Můžete jim dát svou lásku, ale nedávejte jim své myšlenky, neboť oni mají své vlastní myšlenky."

Život se nezabývá včerejškem

24. března 2011 v 6:49 | Marie Blankytná |  Vychovatelům dětí
KAHLIL GIBRAN : PROROK - O dětech

" Můžete vlastnit jejich těla, ale nikoliv jejich duše, neboť jejich duše sídlí v domě zítřku, do něhož nemůžete vstoupit, dokonce ani ve svých snech ne.
Můžete se snažit být jako oni, ale zjistíte, že je nepřimějete k tomu, aby vás milovali. Neboť život nekráčí vzad, ani se nezabývá včerejškem.
Vy jste luky, z nichž jsou vaše děti jako živoucí šípy vyslány vpřed. Lukostřelec vidí značku na cestě nekonečna a ohýbá vás svou mocnou vůlí, takže Jeho šípy vyletí vpřed hbitě a daleko.
Neboť je toto ohýbání v rukou lukostřelce všem pro radost, neboť i když miluje šíp, jenž letí, zároveň miluje i luk, jenž je stále na místě."

O dětech

23. března 2011 v 6:48 | Marie Blankytná |  Motto dne
KAHLIL GIBRAN :

" A žena, jež chovala na prsou své dítě, řekla: Promluv k nám o dětech.
A on pravil: Vaše děti nejsou vašimi dětmi. Jsou syny a dcerami touhy Života po sobě samém.Procházejí vámi, ale nevycházejí z vás, a ač jsou s vámi, přesto vám nenáleží."

Velká úleva

23. března 2011 v 6:42 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory


Dostala jsem od jedné ženy odpověď- její zkušenost po odvedení přivtělené duše. Velmi jí za odpověď děkuji, je to odměna za práci, kterou společně děláme. Marie.
Odpověď:
"Ještě Vám dlužím info, jak to je se mnou. Můžu říct, že mi je parádně a jsem sama sebou. Zbavila jsem se některých negativních vlastností nebo se aspoň zmírnily. Myslíte, že je možné, že jsem tak trošku mucholapka na duše? Musela jsem rituál opakovat asi před měsícem. Na pohřbu sestřenice jsem byla velice rozrušená a odnesla jsem si sebou nějakou dušičku. Asi 3 týdny jsem si snažila namluvit, že se mýlím. Příznaky byly však stejné jako předtím. Ukrutná únava (jakobych fungovala jen na 10 %) a k tomu tupá bolest hlavy. Mizerná koncentrace, jen únava. Po odvedení duše jsem se druhý den probudila naprosto odpočatá, bez bolesti a tak lehká. Další dny už jen obrovská úleva."
Dušičky dobře vidí a také vědí, kdo je duchovně bohatý, kdo jim bude moci nabídnout pomoc při jejich odchodu do Náruče Světla Ježíše. M.