Březen 2011

Volba

2. března 2011 v 7:02 | Marie Blankytná |  Motto dne
Dan Millman : ZÁKONY DUCHA

"Jsme nejen obtěžkáni, ale i požehnáni velikou zodpovědností svobodné vůle- mocí volit.
Naše budoucnost je z větší části předurčena volbou, kterou nyní děláme."

Zákon rovnováhy

2. března 2011 v 6:58 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
Dan Millman: Jak najít zlatou střední cestu

Moudrá tiše nasměrovala můj pohled k rybníku, kde tiše stál na jedné noze bílý pták: dokonale udržoval rovnováhu. "Umíš balancovat jako tahle volavka?" zeptala se mě.
"Tím myslíš, jestli umím stát na jedné noze?"
"Tím myslím, jestli cítíš to, co ta volavka cítí uvnitř. Dokážeš i uprostřed každodenních starostí zůstat v klidu?"
"Ano....možná....nevím. Vlastně se v jednom kuse pokouším vymyslet, jak se tam či onam dostat."
Zopakovala svoji otázku: "Takovouhle vyrovnanost nejspíš moc často nepociťuješ, viď?"
"Ne, to je pravda, myslím, že ne."
"Upřímná odpověď, to je dobrý výchozí bod, řekla Moudrá. "Na chvilku zkus uvažovat o tom, jakou důležitost má v přirozeném řádu lidského života právě rovnováha. Jsme stvoření, které se vyznačují umírněností: nedovedeme plavat jako ryba, běhat jako gepardi ani neuzvedneme tolik co gorily. Máme veškeré tyto vlastnosti v umírněné míře, v rovnováze. Každé lidské tělo prahne po stavu vnitřní rovnováhy, vnitřního míru a je-li v tomto stavu, prospívá. Dokážeš něco podobného cítit v sobě?"
V okamžiku, kdy mi položila dlaň na prsa, začal jsem vnímat, jak mé tělo prostupuje niterný pocit míru, který uklidňuje i mou mysl. "Teď to cítíš," zašeptala.
"Ano", vzdychl jsem blahem.
"Tenhle pocit vyrovnanosti Ti bude orientačním bodem. Díky němu si budeš lépe uvědomovat stavy nerovnováhy, a nebudeš k nim shovívavý. "
Jakmile člověk jednou zažije bytostné hluboké uvolnění, získá orientační bod, díky němu snáze postřehne, kdy v něm vzniká napětí, a dokáže podniknout kroky, aby ono napětí odstranil.
Když jednou člověk zjistí, jak chutná pocit opravdové rovnováhy, začne vnímat vyšinutí rovnováhy ve všech sférách vlastního života.
Získá automatický signál, který ho upozorní na to, že se má vrátit do toho místa, které leží uprostřed.
Tím, že bude registrovat své nerovnovážné stavy, uplatní zákon rovnováhy.
"Je to tak prosté, ale ne vždycky jednoduché, poněvadž už jsi zvyklý na to, že napětí, nebo jinou nevyváženost považuješ ve svém životě za normální".
"Jak tedy dospět k opravdové rovnováze?"
"Odeber se na to klidné místo, které v sobě nosíš, na ten klidný rybník, dívej se, naslouchej, věnuj pozornost jakékoliv vlnce, jež se Ti rozbíhá po těle nebo po životě a v důsledku toho, že děláš v nějakém směru příliš mnoho nebo příliš málo- a může se jednat o jídlo, pití, cvičení, komunikaci či práci".
Když jsem to zvažoval, vyvstala mi na mysli další otázka: "Ale v dnešním světe to tak chodí, že pokud veškerou energii věnuji vhlížení do svého nitra a hledání rovnováhy a vyrovnanosti, může to působit jako sebestřednost."
Moudrá mi odpověděla" "Mnoho lidí si plete sebestřednost se sobectvím, jakmile však jednou najdeš rovnováhu, dospěješ také k vnitřnímu klidu a vnitřní síle, což Ti umožní dělat ve světě skutečné změny."
"Touhy, náklonnost Tě táhnou vpřed, strach, vzdor a nechuť k něčemu Tě táhnou zpět. Extrémy jakéhokoliv druhu, to Tě může vykolejit, vychýlit z bodu rovnováhy. Rozumíš ?"
"Myslím, že ano, ale nejsem si tím jistý", odpověděl jsem.
"Dobře, to znamená, že jsi připraven začít se učit"...........
Úryvek byl vybrán z kapitoly- Zákon rovnováhy- Jak najít zlatou střední cestu.
Přeji Vám úspěšný den, přeji Vám nalezení Vašeho rovnovážného bodu všeho konání. M.

Vše je v našem nitru

1. března 2011 v 7:01 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
Galileo Galilei:
Lidi nemůžeme naučit ničemu, dá se jim pouze pomoci, aby vše objevili ve svém nitru.
Dan Millman: Zákony Ducha
Zákony Ducha náleží každému z nás. Jsou k nalezení v našich srdcích a spočívají v srdci každého náboženství, kultury a morálního systému.
Jedna z metod, které jsem používal, abych k těmto univerzálním zákonům mohl dospět, byla vymezena otázkou: "Kdybych se v horách setkal se svým vyšším já a ono by na sebe vzalo podobu moudré bytosti, čemu by mě tato bytost naučila?"
Tato otázka otevírá zřídlo moudrosti, kterou v sobě nosíme my všichni.
Všechny cesty jsou pravdivé, ale ne všechny jsou skutečné.
V Zákonech Ducha představuji duchovní zákony, jež v životě platí, prostřednictvím několika rozhovorů a zážitků se smyšlenou moudrou bytostí - se ženou obdařenou výjimečnou laskavostí a pochopením, která se díky živoucímu snění učí od světa přírody.
Tyto zákony mi rozšířily obzor a daly mi do rukou nástroj, abych jím změnil směr svého života. Doufám a věřím, že totéž poskytnou i vám.
Dan Millman, jaro 1995

Rovnováha

1. března 2011 v 6:57 | Marie Blankytná |  Motto dne
Dan Millman: ZÁKONY DUCHA

Jestliže je gravitace lepidlem, které drží svět pohromadě, pak rovnováha je líčem odemykajícím
jeho tajemství.
Rovnováha se vztahuje na naše tělo, mysl a city, na všechny roviny naší existence.
Je nám připomínkou toho, že ať už děláme cokoliv, můžeme to přehnat, anebo to dělat nedostatečně, a pokud se kyvadlo našeho života či zvyků vychýlí příliš daleko do jedné strany,
nevyhnutelně se vzápětí musí zhoupnout na stranu protější.