Červenec 2011

Žít v souladu se svým srdcem.....

31. července 2011 v 10:50 | Marie Blankytná |  Transformace

Napsáno pomocí automatického písma:

"V současné době je pro vás důležité naučit se žít v souladu se svým srdcem, které jste mnozí už naplnili čistou energií, která vám umožňuje i usnadňuje mnohá vaše rozhodování, co se vztahy, které nejsou v pořádku. Nechte se vést energiemi, které vzbuzují jak pocity pokory, tak oddanosti, víry, odpuštění, tak také pocit sounáležitosti s čistými energiemi Vesmíru.
Vaše srdce nebolí tehdy, když žijete v souladu s tímto, ale bolí tehdy, když se odkláníte a začnete projevovat sobectví v různých podobách.
Mějte také pěkný vztah k vaší planetě jako k matce, která vám dává stravu v mnoha směrech. Obracejte se tváří ke každému kousku země a snažte se poznat to, co vám dává, v čem žijete v čem jste zasazeni. Starejte se o půdu, nenechávejte ji bez povšimnutí.
Obnovte pěstování zeleniny, ovoce, bylinek, protože i tou péčí o ně čerpáte energie pro své zdraví, poznáváním bylinek zjišťujete , že vám nabízí i ruku k léčení mnoha neduhů.
Staráte se tak o prostředí, v němž žijete, ale obracíte pozornost i vůči sobě. Máte rádi i sebe a to je důležité pro pocit vašeho srdce.
Nabízíte tak pomoc jiným, ale nezapomínáte ani na sebe.
Choďte přírodou s pocity, které dávají sílu vašim smyslům - očím - uším - chuti i hmatu, dostávají tak pocit uspokojení.
Pocitem vlastního pokoje lépe zvládáte nepříjemnosti, které vás životem provázejí.
Dívejte se na vše kolem vás jako na živý organizmus. Nevidíte jenom kámen, který vám leží v cestě, ale je to součást života, která také vydává určité energie. A zrovna tyto energie vám mohou pomoci.
Jste součástí života vaší planety.
Jste součástí jeden druhého.
Jste součástí celého Vesmíru.
Chcete vše zachovat ?????
Proto žijte čistými energiemi Všeobjímající Lásky, která plní i vaše srdce a buďte tak součástí čistých energií Zdroje - součástí Přítomnosti Boží Lásky, která se tak stává základem pro vytváření čistých energií myšlením cítěním i konáním."
Ať se Vám vše daří. Marie.

"Nedomlouvej posměvači..............,

29. července 2011 v 7:07 | Marie Blankytná |  Motto dne
..............................................aby tě nezačal nenávidět. Domlouvej moudrému a bude tě milovat".
Přísl 9,8


Co s urážkou ?

27. července 2011 v 13:16 | Marie Blankytná |  Motto dne
Russel Lynes:

"Jediným elegantním způsobem, jak přijmout urážku , je ignorovat ji: nemůžeš-li ji ignorovat, přeskoč ji: nemůžeš-li ji přeskočit, vysměj se jí: nemůžeš-li se jí vysmát , je pravděpodobně zasloužená. "

Názor a konflikt

27. července 2011 v 13:16 | Marie Blankytná |  Zdraví
Někdy se naše názory dostávají do konfliktu s názory těch druhých. Jak řešit tyto stresové situace ?
1.Pozorně vybírej, kvůli čemu budeš bojovat. Nespotřebuj svoji energii na to, že budeš bojovat s každým maličkým problémem, který se vyskytne. " Velikost osobnosti se měří velikostí věci, která ho rozčiluje."
2.Důsledně se věnuj určitému problému. Jestliže je problémem to, že je třeba opravit dům, tak se nehádejte, kde budete trávit dovolenou, nebo jaké si koupíte auto.
3.Nezabývej se tím, co už bylo. Nalepováním " štítků " na lidi nic nezměníme.
4.Nepoužívej léčbu " tichou domácností. " Ticho není na místě tehdy, kdy je třeba odpovídat. Jestliže je tvůj protějšek zticha, snaž se jej povzbudit k mluvení tím, že budeš akceptovat jeho pocity, ujisti ho, že jsi ochoten naslouchat a také něco udělat.
5.Útočte na problém, ne jeden na druhého. Vyjadřuj svoje pocity způsobem, který nikoho neosočuje. Vyhni se vhánění druhé osoby do úzkých, protože zaskočení lidé bojují nečistě.
6.S kritikou nabídněte také řešení . Buďte ve svých požadavcích pozitivní, vyjádřete víru ve schopnosti druhé osoby, očekávejte jen to nejlepší.
7.Nečekejte, že ten druhý bude přesnou kopií vás samotných. Každý člověk je jiný, má vlastní sílu, slabosti a názory. Ptejte se sebe o co vám jde. Chcete mu pomoci ? Nebo ho chcete předělat k obrazu svému ?
8.Buďte pokorní - třeba se mýlíte. Jeden člověk prohlásil: " Aby bylo tvoje manželství stále naplněno láskou, připusť také, že se mýlíš a máš-li pravdu - mlč."
9.Nikdy neříkej : " Ty nikdy ........" , ale jenom -" nepřeháněj".
10.Nemusíš mít vždy poslední slovo. Jestliže jste se nedohodli, můžete se dohodnout později. Vyhýbejte se znovuotevření hněvivé situace - diskuze. Přestaň se tímto zabývat, odlož ji stranou, nechej ji v klidu.

Přísl 14, 29
" Shovívavý oplývá rozumností, kdežto ukvapený vystavuje na odiv pošetilost."

Neříkej........

25. července 2011 v 6:35 | Marie Blankytná |  Motto dne
Mortimer Adler : " Neříkej - podívej se, když myslíš - prosím, naslouchej. "

Jak lépe vycházet s lidmi....

25. července 2011 v 6:34 | Marie Blankytná |  Zdraví
Nástin postupu: 1.Vyhraď si čas a místo k rozhovoru - dohoda o času a místě rozhovoru, udělejte to tak, abyste byli sami a měli dostatek času.
2.Vyjádři svůj záměr a svoje očekávání - " Chtěl bych s tebou mluvit o způsobu, jakým bychom mohli spolupracovat. Doufám, že najdeme řešení, které bude přijatelné pro nás oba."
3.Vysvětli celou záležitost
4.Vyjádři své pocity a ukonči otázkou - co si myslíš ty ? jaký je tvůj názor ?
5. Přezkoumejte všechna důležitá fakta , interpretace, pocity, které se týkají dané věci. " Rád bych ti řekl jaký mám já názor a rád bych slyšel i tvůj názor." V této chvíli se vyhněte hledání řešení.
6.Zopakuj názor, který jsi slyšel od partnera. " V pořádku, zopakuji ti, co jsi řekl/a, jestli jsem to dobře pochopil. Říkáš, že".............mluv tak dlouho, dokud se neshodnete.
7.Hledejte řešení, které by uspokojilo obě strany : " Nyní, když jsem pochopil, co jsi tím myslel/a a co jsi cítil/a, a i ty chápeš oč šlo mně, nyní už bychom mohli najít nějaké řešení do budoucna. Co bych měl udělat ? A jak bys mohl/a pomoci ty mně? Proberte všechny možné alternativy.
8.Nabídněte jeden druhému nějaké fér řešení. " V pořádku, já udělám toto a ty zase toto...".
9.Zkontrolujte, do jaké míry se to dá uskutečnit v praxi. " Opravdu si myslíš, že to tak bude v pořádku ? Co bude , když jeden z nás poruší dohodu ?

To byl náčrt rozhovoru, který by mohl vést k řešení. Každý z nás má jiný styl řeči, jiné výrazové prostředky, jiné schopnosti. Rozhovor musí být konstruktivní, musí brát v úvahu všechny stránky věci.

Přísl. 4,29

24. července 2011 v 14:47 | Marie Blankytná |  Motto dne
" Shovívavý oplývá rozumností, kdežto ukvapený vystavuje na odiv pošetilost. "

Duchovní příčiny ......

24. července 2011 v 14:21 | Marie Blankytná |  Zdraví
Pokud hledáte duchovní příčiny nemocí, převzali jsme pro Vás.


Láska miluje pravdu

23. července 2011 v 6:48 | Marie Blankytná |  Motto dne
KOR 13,6 :

" Láska nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy."

Vodou proti stresu

23. července 2011 v 6:47 | Marie Blankytná |  Zdraví
V O D A - " PLNOU PROSÍM "

Vedle kyslíku je voda nejdůležitější částí lidského těla pro život nezbytnou. Tělo obsahuje 70% vody a toto vyjádření v % je ještě vyšší u kojenců a malých dětí.
Pro vodu jsou v těle důležité ledviny, které filtrují odpadové produkty a když se voda vyčistí, může znovu vstupovat do jiných funkcí v těle.
Jak může voda pomáhat v boji proti stresu ?
Voda pomáhá vytvářet lymfatický systém a odstraňovat tak nečistoty a přetížení zapříčiněné stresem.
Kdykoliv - třeba při práci přes čas, když si podvrtneš kotník, cítíš, že přichází nemoc- potřebuje tvoje tělo dostatečnou zásobu vody.
Zdravé tělo potřebuje denně asi 4 - 6 čtvrtlitrů vody. Může trvat delší dobu, než si vybuduješ systém příjmu vody.
Pamatujme si :
 1. tělo potřebuje skutečnou VODU, nenahrazujme ji jinými tekutinami
 2. pij tu nejčistší vodu jakou můžeš mít
 3. nejlepší je pít vodu, která má tělesnou teplotu, je nejlépe zpracovatelná.
 4. Odnauč se pít vodu studenou
 5. místo pomalého pití horké kávy vypij hrníček teplé vody
 6. vodu pij mezi jídly, ne v průběhu jídla, narušovala by proces trávení a zpomaluje proces vyprázdnění žaludku. Pij tedy půl hodiny před jídlem a 2 hodiny po jídle
 7. každé ráno, jakmile vstaneš, vypij hrníček teplé vody, očistí zažívací systém
 8. voda je užitečná i zvenčí. I koupel nebo sprcha je dobrým pomocníkem proti stresu

Jak probudit krevní cévy a uvolnit nervy sprchou ?
Začni teplou vodou a postupně zvyšuj teplotu, až je docela horká. Asi 3 minuty se sprchuj touto horkou vodou. Pak si na minutu pusť vodu studenou, můžeme několikrát vystřídat. Osuš se froté ručníkem. Ten, kdo má problémy s k.tlakem ať prodiskutuje s lékařem.
Pro lepší spánek - vyhýbat se extrémním teplotám - ani studená ani horká, raději pozvolné uschnutí než tření ručníkem.
Mnozí lidé snižují i bolest hlavy teplou koupelí nohou.

Voda je tekutinou života a je na Vás, co s tímto poznatkem uděláte.

Trvalost přátelství

22. července 2011 v 7:28 | Marie Blankytná |  Motto dne
Mark Twain

"Svatá vášeň přátelství má tak něžnou, stálou, loajální a vytrvalou povahu, že přetrvá celý život - není-li ovšem požádána o půjčení peněz."

Přátelství proti stresu

22. července 2011 v 7:27 | Marie Blankytná |  Zdraví
Osamělost
je nedostatek lidského společenství, náhlá ztráta lásky, chronická osamělost. To všechno jsou činitelé, kteří přispívají k nemocem srdce, cév a k předčasné smrti člověka.
Velkým faktorem v našem úspěšném zvládnutí stresu osamělosti je systém oslovování druhých lidí, naše prosba o pomoc.
Přátelstvím proti stresu :
 1. Je třeba ujasnit si pořadí ve svém přátelství. Je třeba vynaložit více času k tomu, abychom prohloubili své vztahy s několika osobami, na kterých nám záleží.
 2. Je třeba být upřímný, čestný a otevřený. Otevřeme-li své srdce, budeme sami sebou, odváží se toho i ostatní vzhledem k nám.
 3. Je třeba mluvit o svých pocitech. Podstata lásky spočívá v činu, láska nevyjádřená brzy umírá.
 4. Je třeba osvojit si projevy přátelství. Je třeba vědět, co přivádí přátele k radosti. Může to být nějaké gesto pomoci, květy, společná vycházka, sváteční oběd - maličkosti, které pomáhají vytvářet silné přátelské pouto.
 5. Je třeba ve vztazích i přátelských vytvářet přiměřenou svobodu. Přivlastňování si druhého člověka zničí přátelství stejně jako nepozornost vůči druhému. Jestli máme někoho rádi, dáme mu svobodu. Jestliže se vrátí, je náš, jestliže se nevrátí, nikdy náš nebyl.
 6. Je třeba našim přátelům naslouchat, rozumět, věřit, pomáhat si. Lidé touží po tom, aby jim někdo naslouchal - aby je poslouchal.
Rozhovory přátel nesmí znít tak, jako by to byly rozhovory hluchých.

Odpojení se.......

21. července 2011 v 13:47 | Marie Blankytná |  Transformace

Zásady ve stravování

20. července 2011 v 7:32 | Marie Blankytná |  Motto dne
Zlepšení a dodržování stravovacích zásad nám může vrátit pokoj a vitalitu, která nám dosud chyběla.Marie.

S pomocí stravy na stres

20. července 2011 v 7:27 | Marie Blankytná |  Zdraví
STRES A VÝŽIVA

Každý z nás bude asi souhlasit s tím, že naše výživa není ideální. Pro jednoho jsou všelékem mega-vitamíny, druhý tvrdí - žádný tuk, třetí kříčí - nahradit všechny sladkosti medem.
Množství informací jsme si roztřídili do krátkého seznamu sedmi bodů, uvažte, zda jsou vyhovující pro potřebu člověka.

SEDM PRAVIDEL SPRÁVNÉ VÝŽIVY
1.Zredukuj konzumaci živočišných i rostlinných tuků a cholesterolu:
Nejlehčí je omezit viditelné tuky v mase, mražených výrobcích, pomazánkách, nádivkách.
2.Sniž spotřebu masa:
Používej více masa drůbežího a ryb.Naplánuj si bezmasé dny s tím, že první chod po předkrmu bude následovat luštěnina, nebo nízkokalorický sýr.
3.Zredukuj spotřebu cukru:
Velké množství cukru je obsaženo v kečupu, limonádách, alkoholu, chlebě, ovoci i zelenině a také keksy jsou velkým dodavetelem cukru.
4.Sniž spotřebu soli:
Není lehké zahodit solničku, ale odložit ji - toho lze postupně dosáhnout.
5.Zvyš spotřebu ovoce, zeleniny a výrobků z celozrnné mouky:
Touto přirozenou stravou získáš potřebné množství vitamínů, minerálů, ale také potřebnou dužninu - otruby, které tělo potřebuje ke správnému zažívání. Příprava může trvat déle, ale je bude to zdravější lepší i lacinější.
6.Všimni si, kdy a kde jíš :
Jeden týden si zaznamenávej co a kde jsi jedl.Budeš překvapený, kolik jídla jsi snědl mimo hlavní jídlo. Vychovej se tak, abys dodržoval správné odstupy mezi jednotlivými jídly.
7.Vyčleň si na jídlo čas, aby tělo mělo dostatek času na jeho zpracování.:
Zažívací systém potřebuje na zpracování potravy asi 3-4 hodiny. Podstatné množství jídla bychom měli dodat ráno.
Jedno staré přísloví říká:

SNÍDEJ JAKO KRÁL , OBĚDVEJ JAKO PRINC, VEČEŘEJ JAKO ŽEBRÁK.

Boží Léčebná Síla

19. července 2011 v 7:08 | Marie Blankytná |  Motto dne
Joseph Murphy - Léčebné síly v nás

" Chcete-li dosáhnout uzdravení svého těla, odpoutejte se duševně od příznaků a důkazů vašich smyslů a začněte přemýšlet o Boží Léčebné Síle ve vás.Pět vnějších smyslů se obrátí dovnitř a zaměří se na zdraví a harmonii. Veškerá pozornost je zaměřena na zdraví a pokoj mysli. "

Projasnit mysl

18. července 2011 v 13:27 | Marie Blankytná |  Motto dne
Mc Carthy : " Zvýšení pulzu u člověka zaostří jeho mysl jasněji , než pozvednutí číše."
Proto - 2 kilometry uběhnuté v přírodě vyčistí hlavu, vrátí pocit identity, uvolní krevní cesty a cítíme se lépe.

Zvládnout stres

18. července 2011 v 13:26 | Marie Blankytná |  Zdraví
Jak umíme zvládat stres ???

Jednou z nejdůležitějších technik ke zvládání stresu je schopnost najít radost umět se od srdce zasmát. Pak bude naše tělesné, emoční i citové zdraví na mnohem lepší úrovni.
Je samozřejmé, že stres není vůbec žádná legrace.
Jestliže jsme už museli říci poslední sbohem někomu, koho jsme měli rádi, jestliže jsme se museli rozloučit s nějakým snem nebo představou, poznali jsme, co je to mít ŽAL .
Jestliže se budeme dívat na životní stresory jako na UČEBNÍ POMŮCKY, jestliže je nazařadíme mezi PROBLÉMY, pak můžeme kývnou hlavou, zasmát se, pokrčit rameny a podívat se na světlejší stránku celého problému- a to i tehdy, jsou-li na denním pořádku našeho života defekty a "zlomené podpadky."
Chraňme svůj humor a "okopávejme" ho jako by šlo o naši oblíbenou květinu a pomůže nám bojovat proti trápení.
Při narození jsme zdědili určitou zásobu ADAPTAČNÍ ENERGIE.
Nevíme, jaké množství jí máme, ale můžeme ji ovlivnit ZPŮSOBEM , JAKÝM JI UŽÍVÁME.
Hlubokou rezervní energii nemůžeme nikdy obnovit, musíme:
-regulovat způsob, jak ji vyčerpáváme
-žít v harmonii s přírodními zákony
-snažit se o vyváženou aktivitu.
V současném životě jsme vystaveni mnoha škodlivým vlivům, které nám přinášejí budoucí šoky:
 1. je to ve smyslové úrovni - hlavně hluk - 75 - 80 decibelů- tam začíná podráždění
-vypneme nebo ztišíme radio, televizi atd.
-přístroje, které tvoří silnou hladinu zvuků, nezapínáme najednou
-v extrémech nosíme sluchátka, nebo jinak chráníme sluch
-poslouchejme uklidňující hudbu, bublající potůček, jemný smích, zpěv ptáků, šumění větru v listí, příjemný hlas, četbu poezie, nebo duchovní literatury.
  1. v informační úrovni
  2. v rozhodovací úrovni.
Mnoho stresů v našich životech vzniká tím, že necháváme hromadit malé problémy, které nás postupně více a více ubíjejí, mučí až týrají.
Všichni máme společné problémy všedních dnů - ztráta věcí nebo naše zapomětlivost, tělesný zjev a přemíra povinností, které je třeba zvládnout.

Jak nejlépe zvládneme ŽAL ? Když jej vezmeme jako pozitivní věc, jako uzdravující proces.
1 . Nebraňme se pláči - pamatujme na to, že žal NENÍ PROBLÉM. Je to řešený výsledek. Dejme si čas, abychom se z něj dostali.
 1. Hledejme situaci a lidi, kterým můžeme dát svou lásku a energii.
 2. Zachovejme si víru.
 3. Obraťme se také na druhé. Mluvme s druhými o své situaci.

Modlitba muže

17. července 2011 v 6:57 | Marie Blankytná |  Motto dne


Marianne Williamson : Kouzelná láska

DRAHý BOŽE
Dnes se modlím za svou lásku. Modlím se, abych viděl její něžnost, modlím se, abych viděl její nevinnost a modlím se, aby ona viděla tu mou. Modlím se, aby byla obklopena světlem a aby Tvoji andělé přiletěli a požehnali jí.
Modlím se, aby byla šťastná a její srdce bylo plné lásky.
Modlím se, abych jí mohl být mužem, který ji ctí a vroucně miluje.
Jsem šťastný, když se raduje.
Děkuji Ti , Bože. Amen.
Přeji Vám klidný a láskyplný odpočinkový den. Marie