Srpen 2011

30.8.2011

30. srpna 2011 v 6:29 | Marie Blankytná |  Motto dne
Dnešní den nám říká : " Změň a povznes své myšlenky. Použij afirmace a modlitby k tomu, aby ti pomohly povznést se ve tvých myšlenkách a pocitech nad negativitu.. "
Pěkný den. M.

Poslední přání

30. srpna 2011 v 6:23 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
Splněný sen - přišel mi krásný email.

26 letá matka upřeně hleděla na svého šestiletého synka, který umíral na smrtelnou leukémii. Srdce bylo plné smutku a zoufalství, ale přesto uvnitř cítila silné odhodlání, jako každý rodič. Přála si, aby její syn vyrostl a splnily se mu jeho sny... Nyní to již ale nebylo možné. Leukémie to rozhodla za ni. Ale ona si přesto přála, aby se jejímu synovi jeho sny splnily.
Vzala jej za ruku a zeptala se: "Bene, přemýšlel jsi někdy, čím bys chtěl být až jednou vyrosteš? Měl jsi někdy nějaký sen a přání, co bys chtěl v životědělat?"
"Mami, vždycky jsem si přál být požárníkem až vyrostu."
Máma se na něj usmála a řekla: "Uvidíme, jestli se nám podaří ti tvůj sen splnit." Později ten den zašla do místní požární stanice v Brisbane, kde potkala požárníka Boba, který měl srdce velké jako samotný Queensland. Vysvětlila mu poslední přání jejího syna a poprosila,zda by bylo možné svézt 6 letého synka v požárním autě kolem ulice. Požárník Bob řekl: " My můžeme udělat daleko více. Jestli bude Váš syn připraven ve středu ráno v 7 hodin, jmenujeme ho čestným požárníkem celého dne.
Zůstane s námi na základně, bude s námi jíst, jezdit na všechny výjezdy, v plné parádě! A když nám dáte jeho velikosti, necháme mu vyrobit opravdovou uniformu, pravý požárnický klobouk, ne hračku - pravý, se znakem Queeslandské záchranné a požární stanice, žlutý gumový kabát, stejný jako nosíme my a gumové boty. Vyrábí se přímo tady v Brisbane, takže to bude vše rychle hotové." O tři dny později, požárník Bob vyzvednul Bena, oblékl ho do jeho požární uniformy a doprovodil jej z nemocničního lůžka k čekajícímu požárnímu speciálu. Ben si mohl sednout na přední sedadlo a pomoci řídit ho na stanici. Byl v sedmém nebi. Ten den byly v Brisbane tři požární poplachy. Ben se účastnil všech tří zásahů a řídil tři různá požární auta. Mimo jiné ho i natáčeli na filmový záznam pro místní zpravodajský kanál.
Splněný sen a veškerá láska a ohromná pozornost, která mu byla věnována zapůsobily na Bena tak hluboce, že žil ještě další tři měsíce. Déle než všichni doktoři považovali za možné. Jednou v noci jeho vitální funkce začaly dramaticky klesat. Vrchní sestra, která věřila v princip hospice domova kdy by nikdo neměl umírat sám a opuštěný, začala volat rodinné příslušníky do nemocnice. Najednou si vzpomněla také na den, který Ben strávil jako člen požárního sboru a zavolala i na požární stanici. Požádala, zda by bylo možné, aby se jeden z požárníku dostavilv uniformě do nemocnice k Benovi a stát u něj jako čestná stráž v jeho poslední chvíli. Sloužící důstojník odpověděl: "My můžeme udělat daleko více! Budeme tam do 5 minut! Máme jen malou prosbu. Až uslyšíte houkat požární sirény a světla, můžete prosím oznámit v rádiu, že se nejedná o žádný požár? Že to jen Hasičský záchranný sbor přijíždí naposled vzdát čest jednomu z jeho nejlepších členů. A můžete prosím nechat otevřené okno do jeho pokoje?" O 5 minut později za zvuku sirén a světel dorazilo požární auto a vysunulo žebřík do otevřeného okna Benova pokoje ve 3.patře. 16 požárníků v plné výzbroji vstoupilo dovnitř. S dovolením jeho mámy ho objali, drželi ho a řekli mu, jak moc ho mají rádi. Ben vzhlédl na velitele a s poslednim dechem řekl: "Veliteli, je ze mě už skutečně požárník?" Ano, Bene, jsi velkým požárníkem a nejvyšší velitel, drží tvou ruku," řekl důstojník. S těmito slovy se Ben usmál a řekl: "Já vím, držel mě za ruku celý den a andělé mi zpívali." A naposled zavřel své oči.

Přítomnost A.M.

28. srpna 2011 v 6:59 | Marie Blankytná |  Ochrana
PŘÍTOMNOST ARCHANDĚLA MICHAELA CHRÁNÍ TYTO STRÁNKY

Modlitba pro rok 2012

28. srpna 2011 v 6:55 | Marie Blankytná |  Modlitba
  1. Autor - DIANA COOPER

    Žádejte, aby se stalo to nejvyšší dobro. Pokud to bude sku­tečně pro nejvyšší dobro všech, pak se celý vesmír postará o to, aby se to naplnilo. Proto si nepředstavujte, jak by to mělo vypadat, natož co se má vlastně stát. Bůh pro vás může mít v zásobě nějakou lepší alternativu.
Vaše modlitby budou ještě účinnější, když požádáte dru­hé, aby se modlili s vámi a pomohli vám udržovat vaši vizi.
,.., Modlitby vděčnosti ,..,
Tyto modlitby jsou modlitbami páté dimenze, v nichž vyjadřujete svoje díky s přesvědčením, že to, oč žádáte, je již naplněno. Pak se s elánem připravujete na to, jak toho dosáhnete, přičemž hluboko ve svém nit­ru víte, že to již máte. Víra a vděčnost jsou mocnými energiemi, které vyvolávají bezprostřední reakci nebes. V páté dimenzi žijete v jasném proudu Božího vědomí, takže žádáte výhradně o to, co je pro nejvyšší dobro.
Kolektivní modlitba vyjadřovaná mnoha lidmi, jako je například Modlitba vize o roce 2012 a letech dalších, vytváří obrovské světlo a vysílá čirý záměr přímo k Bohu. Pokud to alespoň trochu jde, zapalte před modlitbou svíci.
,.., Modlitba vize ,..,
Mám vizi, v níž všichni lidé žijí v míru, nasyceni a se střechou nad hlavou, kde je každé dítě milováno a vychovává­no k rozvíjení svých schopností,
kde srdce je důležitější než rozum
a kde moudří jsou uctíváni víc než majetní.
V tomto světě vládne spravedlnost, rovnost a čestnost.
Příroda je ctěna, vody proudí čisté a jasné, vzduch je svěží a průzračný.
Rostlinám a stromům se dostává výži­va a všem zvířatům úcta i laskavá péče.
Vládne tu štěstí-a smích.
Lidské bytosti kráčejí ruku v ruce s anděly.
Děkuji za lásku, pochopení, moudrost, odvahu a po­koru, díky níž přispívám k šíření světla.
Nechť vzestoupí celý svět.
Tak se staň.

Zákon Proměny-7

25. srpna 2011 v 6:33 | Marie Blankytná |  Motto dne
Paolo Coelho - KNIHA PASTÝŘOVA

" Učiň mne nástrojem svého pokoje, protože kdo dává, ten dostává.
Když odpouštíme, je i nám odpuštěno. A když umíráme, jsme zrozeni k životu věčnému.
NEBOŤ TAK ZNÍ ZÁKON PROMĚNY."

Umění říci NE

25. srpna 2011 v 6:32 | Marie Blankytná |  Zdraví
PROČ SE BOJÍME KOMUNIKOVAT OTEVŘENĚ A PŘÍMO ?
- nechceme riskovat, že budeme kritizováni a zavržení
-nejsme zcela přesvědčeni o správnosti svých názorů
-chceme se vyhnout nepříjemným konfrontacím
- nejsme přesvědčeni o tom, že naše komunikace bude k něčemu dobrá.
Východisko najdeme v principu OTEVŘENOSTI. Nedostatek otevřenosti je jednou z největších příčin stresu.
Nadřízený by měl být přesvědčen o tom, že má právo na to, aby uzavřel své dveře od pracovny na dobu, kdy potřebuje nerušeně pracovat. Neustálé vyrušování a přerušování práce je příčinou napětí.
Manželé mezi sebou často hrají jakousi hru na " čtení myšlenek". Snaží se uhádnout, co si ten druhý myslí, co chce říct, místo toho, aby oni sami řekli, co potřebují říci.
Lidé se zdráhají jasně stanovit své požadavky a svá omezení. Nechtějí riskovat to, že budou odmítnuti.
Bojí se, že už nebudou oblíbeni.
Chceme vypadat jako ti, kteří jen dávají a milují. To je příčinou toho, že své dítě nepotrestáme, i když by si to zasloužilo. To je příčinou toho, že říkáme " ano ", když chceme říci " NE ".
A to je příčinou našeho rozčilování se nad maličkostmi, místo abychom je zvládali.
Nevyřešené věci se nám hromadí a kupí a nakonec vše vybouchne v té nejméně vhodné nebo očekávané chvíli.
Jak je tedy možné otevřeně komunikovat, jak je možné upokojit požadavky těch druhých, ale mít na zřeteli i požadavky vlastní ?
1.Respektuj sebe samého - pokud nerespektuješ sebe, nmůžeš být otevřený ani k jiným.
2.Tyto otevřené odpovědi - Ne, raději ne, necítil bych se dobře, kdybych to udělal. Nebo jednoduše- Ne , děkuji.
3.Zbytečně se dlouze neomlouvej - nejsi nikomu dlužný vysvětlení ke své odpovědi. Když se omlouváš, otevíráš cestu k polemice.
4. Také malé - ne, může stačit. Možná chceš teď říci - ne, ale v budoucnu - ano.Proto odpověz - opravdu bych to rád udělal, ale ne hned, ne dnes...
Je-li člověk otevřený, neznamená to, že je sobecký.
Dobří přátelé spolu komunikují jemně, klidně , s láskou otevřeně vyjadřují svoje názory a touhy.

Věrná ruka proseje....

24. srpna 2011 v 7:02 | Marie Blankytná |  Motto dne
George ELIOT :

" Ó pohodlí, nevýslovné pohodlí, když se člověk cítí bezpečně vedle druhé, chápající osoby, když nemusí vážit myšlenky a měřit slova, ale může je všechny vylít tak, jak jsou - plevy i zrní pospolu.
Ví, že je věrná ruka vezme a proseje, ponechá si to, co je hodno ponechat a pak dechem laskavosti odfoukne zbytek pryč. "

Dvě minuty tvého času- 2

24. srpna 2011 v 7:00 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
Zamyšlení

Subject: Nejhezčí e-mail

Ten nejhezčí kolující dopis na světě, nad kterým bychom se měli opravdu zamyslet! Na tomto příběhu je opravdu něco pravdivého.

Pro informaci: trvá to jen dvě minutky si ho přečíst. Obětuj ten čas!!!

Můj nejlepší přítel otevřel šuplík od komody své manželky a vyňal v hedvábném papíru zabalený balíček. Nebyl to jen tak obyčejný balíček, bylo v něm krásné dámské spodní prádlo. On ten balíček rozbalil a zadíval se na to hedvábí a ty jemné krajky: "To jsem jí koupil, když jsme byli spolu poprvé v New Yorku. To mohlo být asi tak před 8 nebo 9 roky. Nikdy si to neoblékla. Chtěla si to obléci při zvláštní příležitosti. A teď, myslím, že je ten pravý okamžik". Přiblížil se k posteli a položil to hedvábné prádélko k jiným věcem, které byly připraveny pro pohřební službu. Jeho žena totiž zemřela. Pak se ke mě obrátil a řekl: "Neukládej nikdy nic na zvláštní okamžik. Každý den, který žiješ je zvláštní okamžik." A já stále dodnes myslím na jeho slova ........ta změnila můj život. Dnes čtu více a uklízím méně. Sednu si na balkon, kochám se přírodou a ignoruji plevel, který se rozrůstá mezi mými květinami.Trávím více času s rodinou, s mými přáteli a méně v práci. Pochopil jsem, že život je sbírka zkušeností, kterých si máme vážit. Od teď si už nic neschovávám na později. Denně používám své křišťálové sklínky. Když se mi chce, tak si obléknu mou novou koženou bundu i když jdu jen přes ulici do sámošky. I můj nejdražší parfém použiji, když se mi zachce. Slova jako např. "jednou" nebo "při příležitosti" už v mém slovníku neexistují. Když to stojí za to, tak chci dělat, slyšet i vědět vše hned. Nejsem si jistý, co by žena mého přítele udělala, kdyby věděla, že už zítra nebude. "Zítra", které každý z nás bere na lehkou váhu. Myslím, že by určitě ještě zavolala své rodinné příslušníky a své blízké přátele. Třeba by i zavolala pár lidí, s kterými by urovnala pár nedorozumění a nebo by se i pár lidem omluvila za věci, které byly nevyjasněné. Odpustila by možná vše, čím jí kdo ublížil. Ta myšlenka, že by třeba ještě šla do čínské restaurace /její zamilovaná kuchyně/ se mi líbí.

To jsou ty nevyřízené maličkosti, které by mě rušily, kdybych věděl, že mé dny jsou počítané. Na nervy by mi také šlo, že vím, že se už nemohu sejít s přáteli, které jsem chtěl jednoho "vhodného" dne navštívit. Na nervy by mi také šlo, že vím, že již nenapíši dopisy, které jsem chtěl jednoho "vhodného" dne napsat. Že jsem svým milým dost často neříkal, že je miluji. Teď nepropasu, neodložím a neuložím nic, co mi dělá radost a co přináší smích do mého života. Stále si říkám, že každý den je zvláštní. Každý den, každá minuta, každá vteřina je zvláštní.
Dostaneš-li tento dopis, znamená to, že existuje někdo, kdo ti přeje něco dobrého. Jsi-li ale tak zaneprázdněn, že nemáš pár minut času přečíst a poslat toto poselství dále, protože "za chvíli, zítra, za týden ....." je také dost času, možná už to nikdy neuděláš. Tato Tantra přichází ze severní Indie. Udělej si trochu času na přečtení a zamyšlení. Je to Tantra, která přináší štěstí. Obíhá již dlouho kolem světa. Nenech si toto poselství jen pro sebe.

" Povzbuzování

22. srpna 2011 v 8:06 | Marie Blankytná |  Motto dne
.........................vyjadřuje schopnost vcítění se a nazírání světa z perspektivy vašeho partnera.
Nejdříve musíme pochopit, co je pro něj podstatné. "

Gary Chapman : Pět jazyků lásky.


Ochrana stránek pokračuje

21. srpna 2011 v 19:17 | Marie Blankytná |  Ochrana
ENERGIE A. MICHAELA CHRÁNÍ SVOU PŘÍTOMNOSTÍ TYTO STRÁNKY

Nový cyklus

19. srpna 2011 v 15:18 | Marie Blankytná |  Spřátelené stránky
17.8.2011
Uvolněte své emoce
Nový cyklus nastává. Dny se mění. Mění se vše, co jste dosud znali. Mění se složení vašich těl, příroda, Země, Vesmír. Tyto změny provází vše odjakživa. Nyní se stále více odchylujete od svých zažitých postojů, vše se směřuje k novému. Sami se stále snažíte vracet k tomu, co bylo.Ale ono to nefunguje! Jste na začátku nové cesty. Vesmír se mění. Přichází konečný vzestup planety. Během listopadu začne nejdůležitější fáze. Celá společnost se bude měnit. Nastanou ohromné tlaky ze strany lidí na své vládce. Také ohromné tlaky na změnu systému. Začíná se hroutit staré a s tím také všechny instituce, které toto představují. Pokrok je nutný. Změny jsou možná bolestné, ale jsou velice osvobozující. Mnoho změn proběhne ve vnitřním uspořádání států. Negativita se také rozrůstá. Ego nechce opustit svou pozici. Já se chce propojit a stát se celkem. Chce v sobě ukotvit obě polarity a stát se jedním. Vše, co obsahuje duše, je obsaženo v celém vesmíru. Nové duše přicházejí na Zemi. Jsou to duše pokročilých bytostí, které se připravují učit lidstvo novému životu, novému pohledu na svět a vést lidstvo počátečním stádiem věku Vodnáře. Během konce roku zde bude mnoho vysokých bytostí připravených na svou práci. Každým dnem se probouzí množství duší. Takto to bylo domluveno před jejich vstupem na Zemi. Také mnoho dalších si teprve teď začne uvědomovat svou cestu. Teprve v těchto dnech se začíná otevírat paměť duší a někteří si začínají vzpomínat. Bude to pro ně ohromující a z počátku budou zmateni tím, co se to děje. Není nutné mít obavy, časem se všechno srovná a přizpůsobí. Je zde mnoho nepochopeného a špatně interpretováno. Pravda je jiná, nežli se prezentuje. Je zde možnost začínat vidět věci v pravém světle. Pouze však skrze své srdce, neboť pravda je pro každého jiná. Srdce ví, co je jeho pravda. Neustále se proto s ním propojujte. Zůstaňte zde i v časech bolestných a v době potřeby objetí. Objetí je velice důležité. Objímejte své vnitřní dítě a poskytněte mu oporu, lásku a důvěru. Ukazujte mu, že je milováno. Vaše srdce roztaje a uvolní se emoce, které je potřeba uvolnit. Na tomto pracujte. Nebojte se a nestyďte se uvolnit své emoce. Probuďte své srdce, probuďte sami sebe. Vaše duše si to žádá. Již je čas. Nalezněte v sobě svůj ohromný potenciál a staňte se tvůrci, kterými každý jste. Vaše podstata je zářivá jako mnoho sluncí. Rozsviťte světlo a vykročte. Světlo vás povede. Nemusíte bojovat. Stačí vše přijmout a být ve svém středu. To je vše. Není nic jiného. Máte tu sílu, to si neustále připomínejte. M.

Skutečná láska

18. srpna 2011 v 6:05 | Marie Blankytná |  Motto dne
GARY CHAPMAN

" Skutečná láska nespočívá v tom, že budete mít všechno, co chcete, ale že budete dělat dobré věci pro toho, koho milujete. "

Teplá voda při jídle

18. srpna 2011 v 6:00 | Marie Blankytná |  Zdraví

Subject: Fw: Heart Attack and Drinking Warm Water

Tento článek může zachránit někomu život. Prosím berte na vědomí.


Infarkt a pití teplé vody

Toto je dobrý článek ne jenom o teplé vodě, ale také o infarktech.
Snad bychom měli přijmout za své zvyky Číňanů a Japonců, totiž popíjet horký čaj během jídla, ne chladnou vodu.

Je sice příjemné popít chladný nápoj po jídle, avšak tento chladný nápoj způsobí ztuhnutí tuků v jídle, které jste zrovna zkonzumoval.

To způsobí zpomalení zažívacího procesu.
Jakmile tento ztuhlý tuk reaguje ze žaludečními kyselinami, rozpadne se a bude absorbován střevy rychleji, než pevné jídlo. Tento tuhý tuk se usadí na stěně střev a vytvoří podmínky pro rakovinu & artritidu.
Nejlépe je pít horkou polévku nebo horkou vodu po jídle.
Obecné příznaky infarktu…

Důležitá poznámka o infarktu - měl-a byste vědět, že ne každý infarkt se projeví left arm hurting (bolest levé paže)


Uvědomte si intenzivní bolest v čelisti.

Nemusíte mít nejdříve bolest v hrudi v průběhu infarktu.

Zvedání žaludku a intensivní pocení patří také k obecným jevům.

60% lidí, kteří dostanou infarkt ve spánku se již neprobudí.
Bolest čelisti vás může probudit z hlubokého spánku.
Buďme opatrní a buďme si toho vědomi.
Čím více toho víme, tím lepší šanci máme přežít.

Jeden kardiolog řekl, že když každý, kdo čte tuto zprávu, ji pošle
10 dalším lidem, zachráníme tak přinejmenším jeden život.
Přečtěte si to a pošlete článek přátelům.
Můžete zachránit život.
Tak prosím, buďte opravdovými přáteli a pošlete tento článek všem přátelům, které máte rádi.
JÁ JSEM TO PRÁVĚ UDĚLAL

11. 11. 2011

16. srpna 2011 v 12:30 | Marie Blankytná |  Transformace
Srpen 2011
Přílivová vlna 11. 11. 2011 a nový rytmus Země
Předtím, než potkáte nového partnera nebo změníte práci, se často stanou události, kdy musíte něco pochopit nebo se něčeho vzdát, abyste mohli přijmout nějaký dar a vstoupit do nové zkušenosti. Ze spirituálního hlediska musíte uvolnit nefunkční systémy, abyste mohli postoupit na novou vibrační úroveň. Tato energie proudí z vašeho vyššího Já v podobě vlny, která vás "opláchne" a smyje vše, co vám už neslouží. Tento proces může být velmi dramatický a otřesný, nebo se této vlně můžete oddat a "surfovat" na její hladině.
Existují další vlny energie, které jsou rozsáhlejší a zasahují větší množství lidí. Tato vlna projde naší planetou v období kolem 11. 11. 2011, kdy dojde k rozsáhlejší změně našeho vibračního statusu a vibračního vzorce. Tato vlna je podobná lanu. Představte si, že držíte lano a chcete ho rozpohybovat a uděláte vlnu. Tento příliv energie je podobný ruce, která rozpohybuje lano, které jde nejprve nahoru a pak dolů. Tato vlna má své vrcholy a pády, nicméně pohyb, který je touto vlnou vyvolaný, je nesmírně důležitý z důvodu, aby námi nová energie mohla projít.
Pokud zachytíte tuto přívalovou energii (část lana je nahoře), cítíte se velmi dobře, jste naplněni, jste otevření, užíváte si kontakt s lidmi a život vám dává smysl. Nicméně poté přichází spodní část vlny, která vás může překvapit, a vy najednou začnete pochybovat a nepamatujete si, kým jste, jste ztraceni a nemáte ponětí o tom, že jste "v proudu vlny". Možná jste ztratili práci, rozešel se s vámi partner nebo jste ztratili to, co pro vás mělo velkou cenu. V tomto stavu vám nezbývá nic jiného, než abyste se podívali na to, kým doopravdy jste, místo toho, abyste se dívali na to, kým jste předstírali, že jste. V období, kdy prožíváte tuto ztrátu, máte možnost se spojit se svou esencí.
Spousta lidí podvědomě cítí přicházející vlnu a touží po změně, např. změně místa pobytu, nové práce nebo záliby, potřeby více volného času atd. Může se stát, že s přicházející vlnou máte potřebu se sobě více otevřít a udělat důležité rozhodnutí, což způsobí 90% obrat ve svém životě. Toto rozhodnutí uděláte, i když vám bude unikat smysl tohoto rozhodnutí. S přicházející vlnou už nemusí platit, co bylo dříve - co vás dříve dělalo spokojeným vás už nemusí těšit.
Tato změna byla plánována před dlouhou dobou. Těšili jste se na ni. Přílivová vlna, která na Zem proběhne 11. 11. 2011, nám pomůže se sladit s novým rytmem Země. V nedávné době totiž došlo díky zemětřesení v Chile a v Japonsku ke změně rotace Země, což způsobilo změnu vibračního vzorce Země a z toho plynoucí vyzařování nových vibrací Země do vesmíru, což vede k příležitosti vytváření nové reality. Nastavte svůj rytmus na to, co je vám příjemné. Jaké máte sny? Po čem toužíte? Pokud vám v životě něco nevyhovuje, změňte to. Najděte způsob, jak být úspěšný a aplikujte ho ve všech oblastech života.
Můžete být vědomou součástí vlny energie, která proběhne v období 11. 11. 2011. Je to nová vlna vědomé energie, která je vytvořená lidmi na celé planetě. Toto vědomé sjednocování lidí začalo Harmonickou konvergencí v roce 1987. Přílivová vlna je určena všem lidem a slouží ke vstupu do další evoluční etapy. Je určena lidem, kteří se rozhodli žít ve své síle a společnosti, která podporuje principy empowermentu. Znamená to, že jste tvůrce a máte zodpovědnost užívat své tvořivé síly. Nejste ale jediným tvůrcem a proto musíte užívat své síly v souladu s dalšími tvůrci kolem vás. Spousta lidí ale nedělá to, co by chtělo, protože si myslí, že by to napadalo druhé lidi nebo jejich soukromí nebo je to příliš ovlivnilo. Je to ale naopak. Je to spíše váš čin a vyjádření vaší energie, co ve vesmíru chybí, a pokud vyjádření sebe v sobě potlačujete, nebe na Zemi nemůže být úplné. Každý má nějaký dar a tento dar můžete zadržovat, protože se necítíte dostatečně připravení a dostatčně dobří. Neprojevení vašich schopností může být součástí rezistence, která vám, druhým lidem a celé planetě zamezuje, abychom se posunuli dále.

O tento směr jsme kdysi požádali. Je to schopnost žít vědomí duše tady na Zemi. Ještě tuto vizi nedokážeme naplnit, ještě tam nejsme, ale jsme tomu blíže každým dnem. Každý den se něco děje. Na Zemi je chaos, dějí se tu různé tragédie, ale také si lidé uvědomují svou světlou stránku, spojují se přes srdce, což nám umožňuje se harmonicky spojit s každým člověkem a se vším, co je na Zemi. Toto vědomí přináší na Zem lásku a důvěru. Tato vize se začíná naplňovat a vy můžete pomoci vytvořit tuto vlnu.
Současná doba a Atlantida
Toto období můžete pociťovat tak, jakoby se něco chystalo, ale ještě to není vidět. Na určité úrovni zavládl v hospodářství a v mezilidských vztazích chaos a nepokoj. Toto období souvisí s obdobím před pádem Atlantidy. Můžete jít do regrese a podívat se, jak jste se tenkrát zachovali. Pokud jste tenkrát uvízli v nějakém vzorci chování, stáhli jste se do sebe a nesplnili svůj úkol nebo přehlédli důležitou skutečnost, můžete to tentokrát udělat jinak a přijmout zodpovědnost a jednat na základě své celistvosti.
Nový přístup a nové vzorce
Přichází další větší vlna. Tuto energii můžete přijmout na poslední chvíli a být jí uchvácen, anebo můžete na vlně této energie surfovat a přijmout ji hladce a v klidu. Tato vlna vám pomůže vidět nové vzorce v mnoha různých oblastích, například se dostanete k nové léčebné metodě, která v minulosti fungovala a pak byla na této planetě blokovaná - my sami jsme si tento přístup k informacím blokovali a my sami jsme rozhodovali, jak daleko můžeme "zajít". Začnete se na věci dívat z jiné perspektivy a všimněte si věcí, které jste předtím neviděli. Tyto zapomenuté vzorce začnou být funkční, např. znečištění planety může být vyřešeno způsoby, které je způsobily.
Planeta je na úrovni svobodné vůle. Cesta, po které jdeme, ještě není vybudovaná. Obrazně řečeno, cesta není daná do té doby, než dáte nohu na zem. Přijďte na to, jak ji vytvářet. Přijďte na to, co vám nejvíc prospívá. Hrajte si s tím. Jste tvůrci. Najděte způsob, jak vyjádřit svou vášeň. Může se stát, že po dlouhou dobu jste chtěli např. postavit dům, dali jste do toho spoustu energie, ale šlo to ztěžka, protože jste bojovali se svou rezistencí. Teď se může stát, že se dveře začnou sami otevírat a vaše rezistence zmizí. Najděte si v této nové realitě své místo. Najděte si svou cestu. Najděte tu část, kterou nikdo jiný nemůže v sobě nést a vyjádřit, pouze vy.
V této nové energii nedělají pokroky vůdci a myslitelé. Dělá je každý z nás. Síla je ve spojení lidí. Například lidstvo dříve neakceptovalo většinu díla Nikola Tesly, protože na něj nebylo připraveno. Teď záleží na tom, kolik lidí se otevře možnostem ve svém srdci. Jsme tu pro to, abychom si vzpomněli, kým doopravdy jsme. Můžeme převzít příležitost udělat velkou změnu v životě. Každý den máme možnost zažívat novou příležitost vedoucí k harmonii. Přijměte ji. S čím více lidmi se dokážeme spojit, tím jsme silnější. Náš rytmus se bude měnit různými způsoby, což ovlivní naše volby a preference. Jděte s proudem a neustálou proměnou.
Fyzické změny
Všichni budeme ovlivněni novým vibračním vzorcem. Naše vlastní malé světy projdou změnou vzorce rytmu. Náš denní rytmus se začíná měnit, což ovlivňuje naše další cykly. Tyto změny souvisí se změnou žlázy s vnitřní sekrecí zvanou šišinka, která ovlivňuje naše biorytmy, spánek a bdění, činnost pohlavních žláz, vědomí pozice ve vesmíru. Šišinka se adaptuje na tento nový rytmus Země, což ovlivňuje naše fyzické a emoční vzorce.
Prakticky se tyto změny projeví tak, že můžete přibrat na váze nebo spát více hodin. Pokud se v noci probudíte, využijte toho a vnímejte, co se děje ve vašem vnitřním světě. V tomto stavu jste více naladěni na zprávy duše, které přes den nemusíte vnímat. V tomto stavu máte také přístup ke zvýšené tvořivosti - cokoliv, co si v tomto stavu představíte, má vyšší účinnost na zhmotnění. Během noci se vám mohou dít zvláštní věci, což vás povede do nových příležitostí. Také vaše sexuální touha se nalaďuje na tento nový rytmus. Někteří lidé se stále bojí své sexuální energie, někteří lidé ji úplně potlačili. Můžete být překvapeni, když se vaše sexuální touha začne více aktivovat. Sexuální energie totiž vytváří velmi silné spojení mezi tělem a duší.
V současné době je ten nejlepší čas najít v sobě novou rovnováhu. Protože když přichází přílivová vlna, tato energie na nás tlačí a je pro nás těžké být v harmonii. Nejlepší zharmonizování v každé situaci je vnímat svůj dech. Pokud se chcete už teď slaďovat s novým rytmem země, stačí, když se pořádně nadechnete a vydechnete.
Spojení se skupinou duší
V současné době máme příležitost se telepaticky spojovat se svou skupinou duší. Nejlépe toto spojení můžeme zažívat před usnustím a těsně po probuzení, protože v tomto období zažíváme silnější komunikaci s duší. Toto vědomé propojení zajišťuje, aby se každému dostalo po celý den podpory, dále nám poskytuje synchronicitu a intuici, které jsou nám od přírody dané, a které nás přes den povedou v každé myšlence, pocitu a konání. Skupina duší nám pomáhá najít autentičnost, sílu, odvahu a pocit, že je vše tak, jak má být. K naší skupině duší nás váže zodpovědnost. Čím více jste sami sebou, tím větší užitek z toho má vaše skupina duší. Při rozhodování se můžete zeptat: "Prospěje tento čin mé skupině duší?" Vědomí skupiny duší se tak postupně stane součástí vašeho každodenního rozhodování a směřování.
Inspirace: Steve Rother - www.lightworker.com, Children of the Sun.

První jazyk lásky

16. srpna 2011 v 10:58 | Marie Blankytná |  Motto dne
GARY CHAPMAN : Pět jazyků lásky

Šalomoun, autor starověké židovské moudrosti, napsal :

"V moci jazyka je život i smrt.
Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost. "

Manželství

15. srpna 2011 v 8:08 | Marie Blankytná |  Motto dne
Gary Chapman : " Potřeba lásky a intimity zároveň má být naplněna v manželství."

Skrytá citová nádrž

15. srpna 2011 v 8:06 | Marie Blankytná |  Zdraví
GARY CHAPMAN - PĚT JAZYKŮ LÁSKY

ÚKOLEM této knihy není upozornit na všechny nesprávné interpretace slova láska, ale spíše se zaměřit na ten druh lásky, který je nezbytný pro naše emocionální zdraví.
Dětští psychologové nás ujišťují, že každé dítě má určité základní emocionální potřeby, které je nutno naplnit, pokud nechceme, aby bylo psychicky labilní. Žádná z těchto emocionálních potřeb však není tak důležitá jako potřeba lásky a pozornosti. Potřeba pocitu, že ona nebo on někam patří a že je o ně zájem. Při odpovídající míře pozornosti a péče se z takového dítěte stane velmi pravděpodobně odpovědný dospělý.
Bez lásky ale zůstane takový jedinec deformovaný jak emocionálně, tak sociálně.
Uvnitř každého dítěte je skrytá emocionální - citová nádrž, která je tam proto, aby mohla být naplněna láskou. Když dítě cítí, že je milováno, bude se vyvíjet normálně, ale když citová nádrž zůstane prázdná, chování dítěte bude z normálu nějakým způsobem vybočovat. Podstatná část tohoto nenormálního chování je způsobena nenaplněnou touhou- prázdnou citovou nádrží lásky.
Narušené chování dětí je hledáním - tápáním po lásce, kterou necítily.
Hledaly lásku tam , kde ji najít nemohly a snažily se k ní dostat všemi možnými cestami, které je k ní nemohly dovést............

OCHRANA

14. srpna 2011 v 7:22 | Marie Blankytná |  Ochrana
ARCHANDĚL MICHAEL CHRÁNÍ SVOU PŘÍTOMNOSTÍ TYTO STRÁNKY

Dvě minuty tvého času

14. srpna 2011 v 7:17 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
Zamyšlení

Subject: Nejhezčí e-mail

Ten nejhezčí kolující dopis na světě, nad kterým bychom se měli opravdu zamyslet! Na tomto příběhu je opravdu něco pravdivého.

Pro informaci: trvá to jen dvě minutky si ho přečíst. Obětuj ten čas!!!

Můj nejlepší přítel otevřel šuplík od komody své manželky a vyňal v hedvábném papíru zabalený balíček. Nebyl to jen tak obyčejný balíček, bylo v něm krásné dámské spodní prádlo. On ten balíček rozbalil a zadíval se na to hedvábí a ty jemné krajky: "To jsem jí koupil, když jsme byli spolu poprvé v New Yorku. To mohlo být asi tak před 8 nebo 9 roky. Nikdy si to neoblékla. Chtěla si to obléci při zvláštní příležitosti. A teď, myslím, že je ten pravý okamžik". Přiblížil se k posteli a položil to hedvábné prádélko k jiným věcem, které byly připraveny pro pohřební službu. Jeho žena totiž zemřela. Pak se ke mě obrátil a řekl: "Neukládej nikdy nic na zvláštní okamžik. Každý den, který žiješ je zvláštní okamžik." A já stále dodnes myslím na jeho slova ........ta změnila můj život. Dnes čtu více a uklízím méně. Sednu si na balkon, kochám se přírodou a ignoruji plevel, který se rozrůstá mezi mými květinami.Trávím více času s rodinou, s mými přáteli a méně v práci. Pochopil jsem, že život je sbírka zkušeností, kterých si máme vážit. Od teď si už nic neschovávám na později. Denně používám své křišťálové sklínky. Když se mi chce, tak si obléknu mou novou koženou bundu i když jdu jen přes ulici do sámošky. I můj nejdražší parfém použiji, když se mi zachce. Slova jako např. "jednou" nebo "při příležitosti" už v mém slovníku neexistují. Když to stojí za to, tak chci dělat, slyšet i vědět vše hned. Nejsem si jistý, co by žena mého přítele udělala, kdyby věděla, že už zítra nebude. "Zítra", které každý z nás bere na lehkou váhu. Myslím, že by určitě ještě zavolala své rodinné příslušníky a své blízké přátele. Třeba by i zavolala pár lidí, s kterými by urovnala pár nedorozumění a nebo by se i pár lidem omluvila za věci, které byly nevyjasněné. Odpustila by možná vše, čím jí kdo ublížil. Ta myšlenka, že by třeba ještě šla do čínské restaurace /její zamilovaná kuchyně/ se mi líbí.

To jsou ty nevyřízené maličkosti, které by mě rušily, kdybych věděl, že mé dny jsou počítané. Na nervy by mi také šlo, že vím, že se už nemohu sejít s přáteli, které jsem chtěl jednoho "vhodného" dne navštívit. Na nervy by mi také šlo, že vím, že již nenapíši dopisy, které jsem chtěl jednoho "vhodného" dne napsat. Že jsem svým milým dost často neříkal, že je miluji. Teď nepropasu, neodložím a neuložím nic, co mi dělá radost a co přináší smích do mého života. Stále si říkám, že každý den je zvláštní. Každý den, každá minuta, každá vteřina je zvláštní.
Dostaneš-li tento dopis, znamená to, že existuje někdo, kdo ti přeje něco dobrého. Jsi-li ale tak zaneprázdněn, že nemáš pár minut času přečíst a poslat toto poselství dále, protože "za chvíli, zítra, za týden ....." je také dost času, možná už to nikdy neuděláš. Tato Tantra přichází ze severní Indie. Udělej si trochu času na přečtení a zamyšlení. Je to Tantra, která přináší štěstí. Obíhá již dlouho kolem světa. Nenech si toto poselství jen pro sebe.