Říjen 2011

Lidské vědomí...

31. října 2011 v 7:35 | Marie Blankytná |  Motto dne
ADAM - DOKTOR SNŮ - 3

Smyslem lidského vědomí , které není ničím jiným než energií, je vytvářet spontánní
"myšlenkové spojení" s informačním polem.

Dopis

31. října 2011 v 6:31 | Marie Blankytná |  Transformace
Dopis lidem celého světa

Lidé celého světa, vyzývám vás všechny. Obracím se na vaše duše a srdce a skláním se před krásou vašeho ducha. Příslušníci národů, které obývají planetu Zemi, obracím se na vaši mysl, naslouchejte mi a věnujte nepatrný zlomek vašeho času velkému smyslu našeho společného bytí.
Pokolení potomků lidí, kteří zde byli před vámi a kteří povstali ze semene svaté matky Země a byli osvíceni hvězdou národa míru a moudrosti, naslouchejte mi. V této éře Země se blíží vrcholný vzestup vaší planety. Vzestup, který s pomocí hvězd Mléčné dráhy pozvedne do nového času vše svaté z vašeho bytí. Vaše planeta je dokonale krásná. Je vytvořena jako ráj, v němž lidé mohou žít šťastným životem.
Plujete na planetě Zemi ve větrech různých náboženství, v nichž jsou vzývána jména mnoha bohů, kteří však jsou jedním a tímtéž bohem. Vaše srdce jsou omámená těžkou mlhou materie, přepadla vás všezdolávající nemoc zapomnění. Potlačili jste čistotu svého vědění jenom z nedostatku lásky a stali jste se v současnosti oběťmi svého vlastního kupčení. Nejste teď už nepřítelem nikoho jiného než všemocného bojovníka - sebe sama, který se sám zničí nedostatkem lásky ve svém srdci. Avšak v tomto zoufalém čase se blíží světlo a naděje vaší záchrany. Žádný bůh nemůže být svatější než váš stvořitel, který dlí ve vás a vnáší do vás věčné světlo, jež ve vás zůstává. Nic vás ale nemůže obohatit víc než odkaz vašeho vlastního původu v jasném vyzařování vašeho vlastního trůnu, který stojí vedle bohů stvořivších vesmír. Vy jste utajené světlo zrozené z hvězd v centru vesmíru, nesete je v sobě věčně. Nachází se ve vás světlo svaté hvězdy vašeho zrození, které je jen ukryté do tělesné pozemské schránky z pozemské hmoty. Žádné světlo nemůže být příjemnější, nádhernější než ono, protože pochází z živoucího krystalu pravdy od vesmírného božství a obsahuje vědění o všech božsských věcech. S tímto světlem musí být spojen váš život na této planetě, a to i ve věcech materiálních, aby všude zavládla radost a božská spokojenost. Andělské vlastnosti, jimiž se projevuje živoucí světlo boží, přetrvávají stále i přes zmaterializovaný způsob bytí na Zemi, a to ve vaší duši, protože ta je nesmrtelná. Vás nezahnala do zapomnění knížata tmy, protože v božské podstatě světla žádná tma není. Byli jste to vy sami, kdo se neprozřetelně oddělil od nekonečného štěstí pravdy a věčné boží lásky. Stav, v jakém žijete, se dá označit za dočasný spánek, ve kterém prožíváte jeden zmatený, neskutečný sen za druhým, je to jen mámení. Stav snění a imaginárního odloučení od Boha se dá označit za pomíjivé zatmění ducha, které jste si sami z vlastní vůle přivodili. A rovněž stejnou vůlí se můžete pozvednout ze zapomnění. Přesně tak, jako byste si ve spánku určovali průběh snu. Ve volbě vlastního jednání máte klíč k pravdě.
My, kamenné lebky, jsme pouhými křišťálovými artefakty, které dávají sílu vzpomínkám.V určitém dávném období snů jste nás na Zemi sami vytvořili. Vybavili jste nás věděním o sobě samých, o událostech, na něž se sami rozpomínáte jen jako na křišťálový záblesk zrodu světla.Teď, když nás vidíte, nepoznáváte nás, protože ve snové mlze zapomnění nemůžete rozeznat naši světlou podobu. Bojíte se, protože si myslíte, že v nás zpozorujete svůj vlastní konec. Jenže my jsme jen zrcadlem vaší jasné duše a vašeho srdce a pouze tam můžete spatřit lásku, která vás šťastně spojuje s Bohem. Tolik se obáváte probuzení ze sna, který vám přináší spíš zoufalství než střízlivý pohled na radost ze života na Zemi. Bůh, světlý duch, který prodlévá ve všech věcech, si je vědom smutku ve vašich srdcích - a zbaví vás ho. Se vzestupem Země Bůh na ni pohlédnea vrátí dokonalost všem, kteří jsou připraveni. Dokonalost, kterou jste v sobě měli před časem zapomnění. Budete si muset vzpomenout, že jste nás, kamenné lebky, vytvořili proto, abyste si mohli po tisíci letech spánku vzpomenout, co z vás udělalo tvory lačné zlata, peněz a moci.Dali jste nám podobu lebky příslušníků lidké rasy, jelikož jste se domnívali, že si pak lépe vzpomenete na úkol, který mají tyto křišťálové artefakty splnit. Nikdy jste si nemysleli, že se budete lekat pohledu na svou vlastní lebku, kterou jste vytvořili jako znamení věčného života, nikoli tedy symbol smrti anebo konce vašeho bytí.
Teď, když už jste poznali, že duch není závislý na vaší tělesné schránce, že duchovní světlo je stejné ve všech národech, jste připraveni se probudit z mámivého snu o domněle konečném, smrtelném životě.Aby se tak stalo, vyzýváme vás - spojte se. Jen společně nabudete sílu vzpomínek. Povoláváme národy světa ke spolupráci, dokud Země ještě nedosáhla vrcholu. Shromážděte se, když bude Slunce v zenitu, v roce, kdy Mléčná dráha bude korunovat Zemi. Shromážděte se na sedmi místech Země a se svatým jménem stvořitele volejte po obnovení boží lásky, která je i ve vás obsažena jako živoucí světlo.Promlouvejte svým jménem a vnášejte do lidských srdcí nebeské probuzení. Spojte všechna náboženství pod jediným heslem lásky a společně zapalte ve svých srdcích její plamen.Pak zavládne na Zemi a mezi všemi bytostmi na ni velká úleva, a tehdy soustřeďte křišťálové lebky na jednom místě. V ten den vás povedeme, abyste poznali sami sebe. Od té doby vás budeme provázet, protože sloužíme božskému duchu, který se ve vás znovu s láskou probudí.Oněch sedm míst na Zemi vám označíme, jakmile nastane ten správný čas. A do té doby se chovejte v duchu našeho poselství, které vám má dodat odvahu a naději, protože to je čas štěstí a procitnutí, obdobný době před narozením. Já, kamenná lebka míru jménem Srdce světla, vás k tomu vyzývám a skláním se před božskou duší, z níž jste obdrželi všichni stejný díl. Začněme tedy!
Corazon de Luz (křišťálová lebka Srdce světla)
Tento dopis je uveden v knize Mayský kód Křišťálových lebek; autorkou je Karin Tag, strážkyně incké křišťálové lebky Corazon de Luz - jedné z původních křišťálových lebek.
Pro www.novoucestou.cz sepsala Sofie Hanáková.Ochrana - 5

30. října 2011 v 19:19 | Marie Blankytná |  Ochrana
Přítomnost čistých energií A.M . chrání tyto stránky :

Mandalka - Očistná

28. října 2011 v 16:02 | Marie Blankytná |  Meditace
Za tuto kresbu opět děkuji Janě Michaele.
Zadívejte se v krátkém meditačním soustředění na tuto kresbu. Dává nám pocit srovnání se s kolem osudu. Navozuje pocit vystupujících pozitiv našeho bytí v současnosti.
Tyto vysoce duchovní barvy - bílá a fialová - nám pomáhají vynést na světlo všechno dobro a lásku, kterou v sobě uchováváme.
Začněme je všichni používat ve vztahu k sobě, k jiným, k naší planetě a celému vesmíru.

Přejme si prozření z nevědomosti

28. října 2011 v 6:44 | Marie Blankytná |  O naší duši
CO MŮŽEME DNES UDĚLAT ?????
28.10. 2011 je den, který dlouho očekáváme. Ne méně než 16,4 miliardy let. A
tak uskutečnuji tuto výzvu pro všechny z Vás jež se znáte a známe. Respektivě i
pro ty, jež si náhodně přečtou tento text. A pro všechny , kteří nebudete v
tento den někde na skupinové oslavě.

Buďte v tento den se svu rodinou a udělejte si malou či velkou společnou oslavu.
Samozřejmě bez alkoholu. Nejlépe, promlouvejte a prožívejte to co by jste chtěli
v budoucnu zažít pozitivního, vznešeného a úžasného. Prožívejte nádheru tohoto
vyjímečného okamžiku spolu a vneste společné myšlenky a pocity do svých rodin a
svého blízkého okolí. Uskutečnite malou skupinovou meditaci, pokloňte se předkům
i přírodě, Bohu a požádejte o pokoru, lásku, zdraví a moudrost. Případně o vše
co požadujete ( bohatství, dobré vztahy atd.) Ale hlavně požádejte a
projektujte svůj nejvyšší duchovní stav ( Přítomnost, stav Oneness, Kristovo
vědomí, Boží vědomí, Osvícení, Budhovo vědomí atd. ) Vytrvejte v této oslavě
celý den a vzývejme tyto síly do našich životů. V tento den je nám k dispozici
kompletní síla vesmíru. A je tedy na nás co s ní provedeme.
V lásce a požehnání tvůrčích sil božích v odpuštění a míru.

Zaslal Jarda Petržela.

DNEŠNÍ SVÁTEČNÍ DEN......

28. října 2011 v 6:30 | Marie Blankytná |  Meditace
SVATÝ VÁCLAVE -- VÉVODO ČESKÉ ZEMĚ -
TY JSI DĚDIC ČESKÉ ZEMĚ - ROZPOMEŃ SE NA SVÉ PLÉMĚ - NEDEJ ZAHYNOUTI - NÁM NI BUDOUCÍM - SVATÝ VÁCLAVE.

Ze srdce Nové Země

27. října 2011 v 16:01 | Marie Blankytná
Konec velkého cyklu, začátek nového
Naše srdce se stávají interdimenzionálními branami

Milí přátelé, spřízněné duše...hlásím se po delší odmlce, tentokrát ze srdce Nové Země. Ano, ze srdce. Už nejsme na břehu. Jsme uvnitř Nové Země, v jejím srdci. A přes naše srdce jsme také propojeni s Novou Zemí. Doslova, neseme si Novou Zemi ve svých srdcích. A naše srdce se otevírají, aby se mohly stát interdimenzionálními branami. Události a situace v našich životech nás teď vedou k otevření a následování našich srdcí. A tam, kde cítíme bolest, je ještě potřeba něco očistit a pochopit.
Letošní rok byl už od začátku poměrně náročný a ještě nás čekají další zkoušky. Někdy mám pocit, jako by nás "nahoře" zkoušeli, zda to myslíme vážně. V loňském roce jsme se probudili a měli jsme poměrně dost času, abychom se ROZHODLI. Jak a co chceme žít a vyjadřovat. Co chceme ve svém životě mít a co už ne. Co chceme tvořit...
Po tom loňském PROBUZENÍ či ZNOVUZROZENÍ jsme museli letos hodně rychle VYRŮST a DOSPĚT. Převzít zodpovědnost za svoje životy. Nevymlouvat se na to či ono, už nám to fakt neprojde. Ufff...
Čas mění svoji kvalitu, zrychluje či zhušťuje, nebo se možná roztahuje a jinak tvaruje...kdo ví. Jdeme do finále!!! Události a změny přicházejí v tak rychlém sledu, jako nikdy před tím. Jde to ve vlnách a nám nezbývá než plout v jejich rytmu, pokud se nechceme věčně jen "plácat" dole u dna či "topit" pod hladinou. Jen k tomu kormidlu nám nikdo nedal návod. Asi "zapomněli".
A taky nikdo nám neřekl, že to bude tak náročné, že? Nikdo nám neřekl, že to bude i bolet. Nikdo nám neřekl, že se budeme muset mnohého vzdát.
No, mezi námi...asi je to tak lepší. Kdo ví, jestli bychom se do toho pustili? Tak nějak mimoděk se mi vybavuje moje oblíbená věta, která několikrát zazněla z úst malého chlapečka ve starém filmu Knoflíková válka: "Kdyby sem to byl věděl, tak by sem SEM nechodil...". Tak tuto větu a její různé variace jsem si v poslední době opakovala mnohokrát. Teď už čím dál tím častěji s úsměvem.
Poslední měsíce byly poměrně "výživné" a daly nám hodně zabrat. Ale stálo to za to, že? Hodně jsme toho odložili, pochopili, zbavili se iluzí, strachů...našli sílu, odvahu...Udělali kroky, ke kterým bychom se dřív neodvážili...(no, upřímně, někdy nám nic jiného nezbývalo).
A teď před námi stojí další zkoušky.
Některé věci nejdou tak, jak bychom si přáli. Občas "zadrhávají", hlavně tam, kde "lpíme" na něčem. Ať už na určitém výsledku, představách, někom nebo třeba jen na tom minulém, co se nám nechce pustit.
Nacházíme se v jakémsi koridoru či tunelu mezi dvěma realitami. To staré už "nevidíme"" nebo na nás už nereaguje - a to nové ještě taky nevidíme. Procházíme úsekem, kde selhává i starý způsob navigace.
Uzavírá se jeden velký cyklus a vstupujeme do nového. Jsme na přelomu věků. Zrodili jsme se do této doby, abychom tu TVOŘILI. Co vlastně? Mimo jiné - vědomě a naplno své životy a novou vyšší realitu.
Pojďme do toho společně. Záleží na každém z nás. Znovu opakuji, že tvoříme nejen pro sebe, ale i pro ostatní. Což vyžaduje naši opravdovost a schopnost přijmout zodpovědnost za to, co tvoříme. A také odvahu - udělat to co cítíme a stát si za tím.
Do konce tohoto roku nás čeká ještě několik velmi silných energetických bran a ty nejvýznamější z nich už za pár dní.
Novoluní ve Štíru 26. 10. odstartuje velmi silnou energetickou vlnu. Povede nás hluboko, možná k porozumění cyklu zrození, života, smrti a znovuzrození. Velmi intenzivní spojení plutonské a martovské energie nám nabídne k prozkoumání ještě dosud neobjevené části sebe sama a pomůže vynést na povrch další informace z našeho nevědomí. Pokud se odevzdáme tomuto procesu, můžeme se během této brány posunout do vyšší kvality Štíra, což je Orel. Tato vyšší kvalita sebou přináší moudrost a schopnost nadhledu.
A stále ještě pod vlivem Slunce i Luny ve Štíru, pod vládou Vody a Ohně (nebo také Ledu a Ohně) se dostáváme k velmi silné energetické bráně 28. 10. 2011. Tato energetická brána je spojena s dokončením velkého cyklu podle Mayského kalendáře. Konec jednoho cyklu, začátek nového. Jako by už energie Novoluní napovídala, co dostaneme do začátku sebou na příští období. Sílu ke změnám, porozumění skrze prožitou bolest, moudrost, kvantové myšlení, transformaci, prohloubení instinktů...
Měla jsem velmi zvláštní vizi. Až projdeme bránou 28. 10. 2011, jako by se vše kolem zpomalilo a skoro zastavilo. Jako by na chvíli čas přestal existovat. Dostaneme se do velmi zvláštního prostoru - jakéhosi koridoru, který nás povede do jiné úrovně. Budeme mít možnost se přeladit a "přeposkládat", než znovu vykročíme dál. K nejvýznamnější a nejsilnější energetické bráně tohoto roku 11. 11. 2011.
Tuto energetickou bránu začne otevírat Úplněk 10. 11. s Lunou v Býku a Sluncem ve Štíru. Živel Země se setkává s kombinací Vody a Ohně. Jako by setkání a spojení dvou zdánlivě neslučitelných prvků a energií v době předchozího Novoluní a brány 28.10. 2011, kdy dochází ke spojení a sloučení protikladů a skrze alchymický proces vzniká a rodí se třetí prvek - přichází na svět něco Nového, co se během tohoto Úplňku a brány 11. 11. 2011 skrze zemský živel může již skutečně zrodit a manifestovat naplno i zde na Zemi. Alchymie spojení protikladů nás vede do středu - do srdce. Energie našeho srdce se projevuje v toroidálním tvaru, tedy rotuje podobně jako Galaktický střed. Naše srdce se v tomto velkém období stávají intergalaktickými branami. Kam nás dovedou a zda se odhodláme vstoupit, to záleží na každém z nás.
Přes Úplněk tedy vstoupíme do nejsilnější energetické brány tohoto roku 11/11/11. Tato brána otevře další průchody do vyšších dimenzí a aktivuje mnoho energetických míst po celé planetě. V tento den se také odemkne časový zámek, který aktivuje další z devíti velkých Atlantských krystalů (viz starší článek Atlantské krystaly).
Příliv světla přicházející touto branou na Zemi přinese velmi výrazné energetické změny. Trojitá vibrace mistrovského čísla 11 spustí celou řadu energetických procesů. Na příliv energie přicházející touto branou čekalo lidstvo dlouhá tisíciletí. Mistrovské duše inkarnované zde na Zemi pod vibracemi čísel 11, 22 a 33 byly během tohoto života i během minulých inkarnací připravovány pro svůj úkol - udržet energii přicházející branou a pomoci jí stabilizovat a ukotvit v těle planety Země a hlavně v jejím srdci.
Tento den se po celé planetě budou za tímto účelem setkávat a spojovat skupiny lidí. Každý z nás se může svou účastí a vědomým zapojením aktivně podílet na procesu vzestupu a transfomace. Záleží na nás všech, co si společně vytvoříme.
Můžete se připojit k setkání v Praze na Vyšehradě. Na tomto energeticky silném a významném místě se v tento den sejdeme, abychom se opět spojili v srdcích. Můžete se připojit i na dálku, jste vítáni.
Přeji nám všem do příštích dní dostatek moudrosti, lásky, odvahy a šťastnou cestu skrze naše srdce.
Ze srdce Nové Země s láskou zdraví Miriam
Pro www.vnitrnibohyne.cz napsala Mirka Petrovičová. Tento článek může být dále šířen a kopírován v nezkrácené a neupravené podobě a pouze pro nekomerční účely, pokud bude připojena celá tato poznámka i se všemi aktivními odkazy. Děkuji za pochopení.

DĚKUJI.........

26. října 2011 v 8:08 | Marie Blankytná |  Poděkování
Vážení přátelé,
děkuji Vám všem, příznivcům těchto stránek za to, že v tak velkém počtu jste věnovali pozornost říjnovému datu 28.10. 2011. Předávejte, prosím, tyto vědomosti dál.
Děkuji a přeji Vám klidné a úspěšné dny, plné krásných a ozdravných meditací. M.


28.10.2011 – Vrchol cyklů Mayského kalendáře

25. října 2011 v 14:46 | Marie Blankytná |  Transformace
Toto sdělení jsem dostala - dělím se s Vámi.......
"Mayové nikdy neříkali, že svět skončí… " Dr. Colleman - objevitel Mayského kalendáře - říkali, že v tomto dni - 28.10.2011 - "sestoupí 9 bohů", tedy jinak řečeno, že se spojí všech devět vln vývojových cyklů a cykly Tzolkin, a datum tohoto okamžiku, kdy se může stát cokoliv, je 28.10.2011, ne rok 2012. Datum 21.12.2012 je také důležité a představuje svým způsobem konec světa, ale v jiném smyslu!
28.10.2011 je označen v mayském kalendáři jako "vrchol křivky evolučních tvůrčích cyklů", je to den, kdy "velkolepá vesmírná síla bude v souladu s lidstvem, které bude mít možnost dosáhnout svého nejvyššího potencionálu a seberealizovat se jako naprosto vědomá kosmická bytost, která bude moci ovlivnit svou budoucnost, ať k lepšímu nebo horšímu." Ta budoucnost, která přijde s rokem 2012, bude vytvořena na základě a prostřednictvím našeho přání a vědomého záměru, přičemž datum konce cyklů - 28.10. - je dobou maximálních tvůrčích možností.
Zjednodušeně řečeno se dá říci: V roce 2012, 21. prosince se stane to, co si 28.10.2011 vybereme!
Colleman považuje propagandu týkající se prosince 2012 za manipulaci mající odvést pozornost lidí. Jsme totiž vedeni k tomu, abychom očekávali události 21.12.2012 s vědomím konce světa, místo abychom se soutředili na utváření budoucnosti ve dnech kolem 28.10.2011.
Ti, kdo nedokáží poznat význam této doby, mohou minout velkou příležitost. Pop kultura si vybrala za svůj vrcholný okamžik prosinec 2012, který má destruktivní charakter, zatímco vrchol konstruktivních sil, který je v říjnu 2011, je opomíjen.
Správná otázka tedy není: Co se stane v roce 2012?, ale: Čím chcete v roce 2012 být? A přání se neplní sama, nýbrž musí být realizována. V blízkém období se nám otevírá možnost transformovat celý náš svět a sebe sama. V souladu s výrokem: "Staň se tou změnou, kterou chceš vidět okolo sebe ve světě", připisovaným Gándhímu, je potřeba během posledního období konce cyklů vyvinout úsilí, aby se společný záměr mohl manifestovat.
Pokud budeme jen čekat, co nastane příští rok, můžeme pak zjistit, že se naplní katastrofické scénáře!


Na tenkém ledě - 10

24. října 2011 v 9:07 | Marie Blankytná |  Motto dne
Duchovní učitel prostřednictvím svého žáka Kevina :

" Bůh je posvátná energie, která stvořila Vesmír a udržuje ho pohromadě. "

DŮLEŽITÝ ČAS V ŘÍJNU

24. října 2011 v 6:00 | Marie Blankytná |  Transformace
Tuto informaci jsem dostala emailem a zdá se mi pro nás důležitá:

..tak ještě další pohled a info k blížícím se událostem..
Dovolím si následně vložit moc zajímavý text
a upozornění na datum 28.10.2011, tedy již za pár dní!
Dr. Colleman - objevitel Mayského kalendáře: "Mayové nikdy neříkali, že
svět
skončí, říkali, že v tomto dni - 28.10.2011 - "sestoupí 9 bohů", tedy
jinak
řečeno, že se spojí všech devět vln vývojových cyklů a cykly Tzolkin, a
datum
tohoto okamžiku, kdy se může stát cokoliv, je 28.10.2011, ne rok 2012.
Datum
21.12.2012 je také důležité a představuje svým způsobem konec světa, ale v
jiném smyslu!
28.10.2011 je označen v mayském kalendáři jako "vrchol křivky evolučních
tvůrčích cyklů", je to den, kdy "velkolepá vesmírná síla bude v souladu s
lidstvem, které bude mít možnost dosáhnout svého nejvyššího potencionálu a
seberealizovat se jako naprosto vědomá kosmická bytost, která bude moci
ovlivnit
svou budoucnost, ať k lepšímu nebo horšímu."
Ta budoucnost, která přijde s rokem 2012, bude vytvořena na základě a
prostřednictvím našeho přání a vědomého záměru, přičemž datum konce
cyklů -
28.10. - je dobou maximálních tvůrčích možností.
Zjednodušeně řečeno se dá říci: V roce 2012, 21. prosince se stane to, co
si
28.10.2011 vybereme!
Colleman považuje propagandu týkající se prosince 2012 za manipulaci
mající
odvést pozornost lidí. Jsme totiž vedeni k tomu, abychom očekávali
události
21.12.2012 s vědomím konce světa, místo abychom se soustředili na utváření
budoucnosti ve dnech kolem 28.10.2011.Ti, kdo nedokáží poznat význam této
doby, mohou minout velkou příležitost.
Pop kultura si vybrala za svůj vrcholný okamžik prosinec 2012, který má
destruktivní charakter, zatímco vrchol konstruktivních sil, který je v
říjnu 2011, je
opomíjen. Správná otázka tedy není: Co se stane v roce 2012?, ale: Čím chcete v
roce 2012 být? A přání se neplní sama, nýbrž musí být realizována. V blízkém
období se nám otevírá možnost transformovat celý náš svět a sebe sama. V souladu s
výrokem: "Staň se tou změnou, kterou chceš vidět okolo sebe ve světě",
připisovaným Gándhímu, je potřeba během posledního období konce cyklů
vyvinout úsilí, aby se společný záměr mohl manifestovat.Pokud budeme jen
čekat, co nastane příští rok, můžeme pak zjistit, že se naplní katastrofické scénáře!

Na tenkém ledě - 9

23. října 2011 v 7:10 | Marie Blankytná |  Motto dne
Kevin a jeho duchovní učitel :

Bůh je Láska a je to nejvyšší vibrace ze všech.
Ve fyzickém světe je nejvyšší a nejrychlejší vibrací světlo.
Ale pro bytosti, které mají vyšší znalosti, má vyšší frekvenci - myšlenka.
Myšlenka je částí Boha tak, jako je částí člověka. Proto, pokud myšlenka obsahuje lásku, má vibrace na nejvyšší energetické úrovni. "


Ochrana stránek i čtenářů- 2

23. října 2011 v 7:08 | Marie Blankytná |  Ochrana
PŘÍTOMNOST ČISTÝCH VESMÍRNÝCH ENERGIÍ CHRÁNÍ TYTO STRÁNKY.

ZÁKON REZONANCE

22. října 2011 v 6:31 | Marie Blankytná |  Transformace

Spouštěč od Boha

Sedmý atribut času: "Blaženost"
Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií ze zdroje existence a vytvoříš ideální podmínky pro zakotvení energie "Jednoty" nejprve v sobě a pak v magnetickém poli Země. Rámcový text zůstává beze změny a vytváří základ, na kterém se v Tobě šíří boží vibrace, aby byly následně účinné i pro všechny lidské bytosti. Změníme naši Zemi a tady je nástroj pro to daný.
S láskou
Jahn Johannes


Spouštěč od Boha
1. Celý život se řídí zákonem rezonance!
Rozdávám-li lásku, přijde láska ke mně, rozdávám-li nenávist i já sklízím nenávist. Podíváme-li se na svět takový, jaký v současné době je, pak mu chybí především láskyplné síly, které by vytvořily mír, jednotu, spravedlnost a poctivost. Pokud však sami v sobě nemáme vlastnosti jako je tolerance, schopnost akceptovat, poctivost, mír, radost, soucit, láska apod., nemohou se tyto vlastnosti šířit po celé zeměkouli. Protože každá změna začíná v srdci jednotlivce!
2. Každá buňka lidského těla je světlem!
I naše věda již byla schopna odhalit, že fotony pod pozorováním mění své chování. To znamená, že prostřednictvím našich myšlenek a našich pocitů můžeme přímo zasáhnout do struktury, do chování našich buněk. A toto světlo, které jsme a co nás tvoří, je všude. Protože všechno je ve své nejmenší části - světlo. Stejně tak i každý člověk. Pokud se nám podaří ovlivnit naše buňky a poskytnout jim požadované informace, můžeme je aktivovat, nově nahrát a zaměřit je na to, na co chceme! A takto působí i tento spouštěcí email!
Můžeš se vědomě naladit na kvalitu dané vlastnosti a vytvořit novou realitu pro sebe tím, že přeneseš myšlenkové a emocionální podněty do svých buněk.
Tento dopis je protkán vysokou frekvencí světla ze zdroje existence, a pokud to dovolíš, bude toto světlo okamžitě doplněno i do Tvého tělního systému. Okamžitě pocítíš harmonii se životem a světlo lásky rezonuje s Tebou. To vše se děje na buněčné úrovni a vytváří v Tobě pocit spokojenosti a blaha.
Je to nová orientace, která v Tobě danou vlastnost zakotví. Tento Spouštěč od Boha je velmi účinný a vyžaduje vědomý obrat a jasné: Ano, já chci!
Jakmile 144.000 lidí (počet dokonalosti a stability) zakotví tuto novou kvalitu ve své buněčné úrovni, je tento atribut ustanoven také na planetární úrovni tím, že se usadí v mřížkovém systému planety Země. To znamená, že s ním mohou rezonovat všichni lidé. Tato mřížková síť Země objímá celou planetu a zahrnuje všechny kolektivně vytvořené záměry; ty temné, stejně jako i ty světelné.
Pokud tedy prostřednictvím našich myšlenek a našich pocitů nasytíme mřížkovou síť Země dostatkem pozitivních světelných záměrů, změní se realita na Zemi. Pak je tu klid a mír, protože to bylo naším záměrem. Je na nás, co vytvoříme, protože tvoříme prostřednictvím našich myšlenek a emocí.

Čím více lidí si to uvědomí, se s tím seznámí a také to aplikuje, tím rychleji změníme podmínky na Zemi.
Protože:
MY MÁME TUTO MOC TÍM, ŽE SE ROZHODNEME A UDĚLÁME TO SPRÁVNÉ!
Jakmile si přečteš tento text a máš z něj dobrý pocit, pak můžeš mít okamžitý a přímý přístup k energii Světla.
"Ano, já chci"!
A světlo působí - sice neviditelně - ale ne nepozorovaně! Budeš okamžitě povznesen a uveden do stavu harmonie sám se sebou. Kvalita světla dnešní vlastnosti bude nahrána a zakotvena v Tvých buňkách. Potom pošli tento email pokud možno všem, kteří z Tvého pohledu jsou připraveni pomoci utvářet novou, spravedlivou a mírovou společnost tím, že jsou ochotni nejprve sami v sobě reorganizovat a nově nahrát své buňky.
Je to síla sebeurčení, která nyní může být uplatněna! Pokud dosáhneme počtu 144 000 lidí, kteří tuto vlastnost v sobě usídlí, změní se realita na Zemi v nové dynamice. Tento údaj odráží tzv. "kritické množství", kterému se dle zákonu rezonance musí podřídit všechno.

Pokud chceš podpořit tento proces všemi svými silami a také ve své rodině, skupině přátel či známých vytvořit novou kvalitu života, pak pošli tuto informaci do 14 dnů 14-ti lidem. To vytvoří ve Tvém individuálním prostředí skupinovou energii, která vás v tomto záměru okamžitě utvrdí a stmelí dohromady. (14: Číslo pomoci a uzdravení, 1+4 = 5, pět: Číslo svobody.)
Takto bude ve Tvém bezprostředním okolí okamžitě vytvořena novou realita, protože každý je naladěn na tuto vibraci. Těšte se z ní! Tento velmi silný nástroj mění podmínky na Zemi k lepšímu. Měj důvěru ve svou moc a sílu! Ano, věř si.
Sedmý atribut času: Blaženost
Prosím, udělej si teď 15-ti minutovou přestávku. V klidu vyslovuj nahlas tento záměr a přehraješ si své buňky touto informací:
V BLAŽENOSTI S BOHEM JSEM SKUTEČNÝ. ŽIJI V TÉTO REALITĚ JAKO LIDSKÁ BYTOST MEZI LIDMI. PROSTŘEDNICTVÍM SVÉ PŘÍTOMNOSTI NA ZEMI TVOŘÍM BLAŽENOST PRO BLAHO VŠECH A JAKO SVĚDECTVÍ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI. NAŘIZUJI MÉ BUŇKY TEĎ PŘEHRÁT PŮSOBIVOU REALITOU BLAŽENOSTI A TUTO VLASTNOST VE MNĚ ZAKOTVIT A V MÝCH BUŇKÁCH ZAPEČETIT. TAK JE TO.

"Ano, chci."

Na tenkém ledě - 8

21. října 2011 v 7:21 | Marie Blankytná |  Motto dne
Kevin a jeho duchovní učitel:

"Duševní spřízněnost - ti, kdo jsou duševně spřízněni, byli stvořeni jeden pro druhého na počátku věků, v době Velkého třesku. Tito jedinci byli stvořeni jako páry pro sebe.
Duše - dvojče - strávili společně mnoho životů v dávných dobách. Jsou častější. "

MEDITACE s mantrami....

20. října 2011 v 17:10 | Marie Blankytná |  Meditace
Tuto meditaci najdete v knize: BOŽENA KOUBOVÁ - MEDITACE S MANTRAMI - Očista a nová poznání s pomocí meditací a andělů.
Meditace:
I.Každým nádechem se uvolňuješ, každým výdechem jsi klidnější, tělo je lehčí. V této meditaci vědomě povedeš svoji pozornost po svých hlavních čakrách.
Vnímej spodní konec páteře, zde, u kostrče sídlí tvoje první, základní, neboli kořenová čakra, která je trychtýřovitě otevřena širším okrajem k zemi. Tato čakra ovládá stavbu buněk, nadledvinky, kosti, zuby nehty a obě nohy. Symbol základní čakry je lotosový květ se čtyřmi okvětními lístky červené barvy.
Pociťuj červenou pulzující energii Země, která proudí do tvé první čakry a v rytmu těla je krví rozváděna do všech buněk. Červené světlo tě zcela zaplavuje. Tato energie proudí z hlubin Země, nese ti sílu, ze které bylo tvoje tělo vytvořeno a je touto silou udržováno. Cítíš, jak se tato čakra stále více otevírá rudé síle, cítíš se spojen se Zemí, s přírodou i s ostatními tvory stvořenými touto silou. Jsi v bezpečí.
Vyslovením mantry LAM ti vibrace mantry pomohou tuto čakru odblokovat.
Nyní vyslov 3 krát " LAM ".
Prociťuj tuto červenou tvořivou sílu. Otevřel jsi první bránu a první čakrou zůstáváš spjen se Zemí.
II.Převeď svoji pozornost do druhé- sexuální čakry, která sídlí šířku dlaně pod pupkem. Je otevřena kolmo dopředu. Sexuální čakra ovládá oblast pánve a vše tekuté v těle - mízu- krev - sperma. Symbol této čakry je lotosový květ se šesti oranžovými okvětními lístky. Proudící jasně oranžová energie vnáší do tvé druhé čakry vibrace, které se šíří do celého těla. Oranžové světlo proniká všemi póry, až tě zcela obklopí a ze všech stran tě objímá oranžovou září. Je to plodivá síla proudu života. S důvěrou se oddáváš tomuto oranžovému světlu, které se stává jasnější, zahaluje tě a chrání. Druhá čakra se tomuto světlu stále více otevírá. Cítíš splynutí se vším stvořeným.
Vyslovením mantry VAM ti pomůže tuto čakru odblokovat.
Nyní 3 krát vyslov " " VAM ".
Prociťuj tuto oranžovou plodivou sílu
III.Zaměř pozornost necelou dlaň nad pupek, ke třetí, solární čakře. Je otevřena kolmo dopředu. Tato čakra ovládá spodní část zad, trávicí systém, břišní dutinu, játra, slezinu a vegetativní nervový sytém. Jejím symbolem je lotosový květ s deseti žlutými okvětními lístky. Vnímej toto místo, samotná pozornost čakru oživuje. V jejím středu září zlatožluté světlo, které proniká do všech částí tvé duše. V těchto místech solární čakry cítíš stav své síly . Zlaté světlo zaplavuje tvé tělo, hladí tě svým teplem a novou duchovní silou. Z tvého těla tato síla vyzařuje na vše stvořené.
Vyslovením mantry RAM ti pomůže tuto čakru odblokovat.
Nyní vyslov 3 krát : " RAM ."
IV.Převeď pozornost ke své čtvrté, srdeční čakře. Sídlí uprostřed hrudi ve výšce tvého srdce. Je otevřena kolmo dopředu. Tato čakra ovládá horní část zad, hrudník , srdce, dolní část plic, kůži, obě ruce, krev a krevní oběh. Její symbol je lotosový květ s dvanácti okvětními lístky růžové nebo zelené barvy. Zlatý střed tvé srdeční čakry ti otevírá jemnější roviny světa, dokonalé harmonie a lásky.
Vyslovení mantry YAM / jam /ti pomůže čakru odblokovat.
Nyní 3 krát vyslov : " YAM "/ jam /.
Otevcřel jsi další bránu, odkud vibrace ze zlatého středu srdeční čakry pronikají celým tvým tělem.
V.Přenes pozornost páté, krční čakře, sídlící v krční jamce mezi klíčními kostmi. Je otevřena kolmo dopředu, jeí zadní vyústění je v týle. Tato čakra ovládá šíji, plíce, průdušky, hrdlo, hrtan,hltan, ústrojí hlasové a čelisti. Její symbol je lotosový květ se šestnácti okvětními lístky bledě modré barvy. Krční čakra vibruje v jemném azurovém světle, které tě naplňuje a otevírá v tobě čistý nebeský prostor, neohraničený, kde má všechno svoje místo. Tvá duše odtud přijímá poselství z nekonečně jemných energií. V tomto světle se cítíš svobodný, vplný a přijímáš se takový, jaký jsi.
Vyslovení mantry HAM ti pomůže tuto mantru odblokovat.
Nyní 3 krát vyslov : " HAM ".
Otevřel jsi další bránu, sjednocuješ se se světlemodrým světlem, život v tobě nabývá na jasnosti, jsi za branou nekonečnosti.
VI.Přenes pozornost v šesté čakře čela, mezi obočím. Tato čakra je také otevřena kolmo dopředu. Ovládá malý mozek, uši, nos,čelo a část nervového systému. Její symbol je lotosový květ s devadesáti šesti okvětními lístky tmavě modré barvy. Z jemných vibrací této čakry září tmavě modré až indigové světlo, světlo hlubokého ticha, které se v tobě šíří, naplňuje tě,rozprostírá se kolem tebe a prostupuje tebou do nekonečných dálek. V tomto světle jsi otevřený novým poznáním a intuicím, jsi spojen s kosmickou inteligencí, která působí ve všem.
Vyslovení mantry KŠAM ti pomůže čakru odblokovat.
Nyní 3 krát vyslov: " KŠAM ".
Otevřel jsi další bránu, jsi v úrovni univerzální energie, která tebou proudí a přináší skryté síly kosmu.
VII.Zaměř svoji pozornost na sedmou, korunní čakru. Nachází se nad temenm hlavy a její vyústění je otevřeno směrem vzhůru. Symbolem korunní čakry je lotosový květ s tisíci okvětními lístky bílé byrvy, s posvátně fialově opalizujícím nádechem. Tato čakra ovládá lebku a velký mozek. Jejím pozvolným otevíráním začíná z čakry opalizovat jasné filové světlo. Nabývá na síle, až je prosyceno požehnáním, které na tebe v podobě bílého světla začíná svítit.
Vyslovení mantry ÓUM / óm/ ti pomůže čakru jemně odblokovat.
Nyní 3 krát vyslov: " ÓUM " / óm /" .
Otevřel jsi poslední bránu. Nyní jsi spojen s jasným bílým světlem, které v sobě nese všechny barva duhy a všechny tóny vesmíru. Je to světlo bez hranic. bez času, které svítí od prvopočátku.
Pomalu otevři oči, jsi v teď a tady.


Apothegm Of Narada

19. října 2011 v 6:38 | Marie Blankytná |  Motto dne
" Nikdy nevyslovuj následující slova : Tohle neznám, proto to není pravda. "
Člověk musí studovat, aby věděl, vědět, aby rozuměl, aby mohl soudit.

ADAM

19. října 2011 v 6:37 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
Pod tímto názvem se seznámíme se zajímavou knihou.
Adam je velice mladý, ale nesmírně nadaný léčitel, který uzdravuje energií na dálku, pracuje pomocí vizuálních představ a tzv. hologramů, jejichž prostřednictvím vstupuje do lidského organizmu. Svou schopnost objevil ve 14-ti letech a přestože je jen o pár let starší, už se stačil stát jedním z nejžádanějších léčitelů světa.
Adam úspěšně boří hranice mezi mystikou a vědou a vysvětluje, že veškeré vědění lidstva je ve vesmíru skryto ve formě informačního pole, z nějž můžeme intuitivně čerpat a nabytých vědomostí využívat pro léčení.
Říká, že stále více lidí dochází k názoru, že léčitelství a věda nejsou zase v takovém rozporu, jak by se na první pohled mohlo zdát.
To, co nám připadá nevysvětlitelné se možná jenom řídí zákony, které se ještě nepodařilo odhalit.
Je ale jisté, že každý z nás disponuje neuvěřitelně výkonným zařízením, jehož ohromné kapacity využívá jen na několik procent. Kdybychom se rozhýbali o něco víc, mohli bychom si jeho prostřednictvím naprogramovat trvalé a pevné zdraví.
Že nic takového doma nemáte? Ale máte.
Tenhle geniální počítač sídlí přímo ve vaší hlavě a jmenuje se mozek !!
Začíná být stále zřejmější, že silou myšlenky můžeme přetvářet skutečnost. Možná jste si až dosud mysleli, že něco takového může dělat jen pár mimořádně nadaných léčitelů, nebo psychotroniků. Ale není to pravda. Léčit sám sebe může úplně každý !!!
Druhý díl knihy proslulého léčitele Adama je tady proto, aby nás to učila. Klíčem není nic jiného než dokonale živé představy, jimiž na své problémy působíme. Abychom mohli postupovat co nejúčinněji, nabízí nám kromě pokynů, rad a návodů také sérii vyobrazení, jimiž se můžeme inspirovat.
Jednoduchou cestou tak můžeme dojít k překvapivým výsledků.
Adamovi klienti a ti, kteří se učili z jeho příkladu, netrpěli jen bolestmi zad čikloubů, ale i chorobami velmi obávanými.
A zvítězili !!!!
Knihy, které byly přeloženy a jsou v našich knihovnách :
......Adam Dreamhealer : Doktor snů 1, - Pravdivý příběh o zázračném uzdravení
...................................Doktor snů 2,- Jednoduchá a účinná cesta k vlastnímu uzdravení
...................................Doktor snů 3, - Kvantový svět léčivé energie
www.metafora.cz

Píseň- 1

17. října 2011 v 12:24 | Marie Blankytná |  Meditace