Listopad 2011

" ABYCHOM BYLI ŠŤASTNI...

29. listopadu 2011 v 9:01 | Marie Blankytná |  Motto dne
...musíme na sebe být nároční a přijímat výzvy, které vyžadují našich schopností. Protože tváří v tvář náročné výzvě se maximálně soustředíme na to, abychom ze sebe vydali to nejlepší.
Přinese nám to pocit uspokojení. "
Laurent Gounelle.

CVIČME S ENERGIÍ....

29. listopadu 2011 v 8:50 | Marie Blankytná |  Práce s vyššími těly
ADAM DREAMHEALER - Doktor snů 3 - Jak vnímat energii

Následující cvičení pomáhají rozvíjet schopnost vnímat a vidět svou vlastní energii a přivádět vesmírnou energii do těla.

 • Krouživými pohyby třete dlaně o sebe. Vnímejte teplo, které vzniká. To je vaše energie.
 • Podržte dlaně 5 cm od sebe. Tlačte je k sobě, ale ve skutečnosti je nechte bez pohybu.Pouze si to představujte. Vnímejte odpor podobný tomu, jako když se odpuzují dva magnety.
 • Oddalujte dlaně na různé vzdálenosti a zkuste pocítit, jak se odpor mění.
Zjistěte, jak daleko můžete dlaně od sebe oddálit, abyste ještě energii cítili. Cvičením, které zvyšuje vaši vnímavost, se tato vzdálenost prodlužuje.

Jak vidět energii
 • Proti tmavému pozadí podržte před sebou ruce s prsty mířícími na sebe navzájem a vzdálenými asi 5 cm od sebe.
 • Pohybujte prsty pomalu nahoru a dolů, k sobě a od sebe. Představujte si energii proudící z jednoho konečku prstu do druhého. Uvidíte bledou čáru energie, která mezi nimi prochází. Zprvu se jeví jako zamlžený proužek.
Cvičení cvičte na pozadí různých barev. Postupem času bude proud energie ohraničenější.
Jak přivést vesmírnou energii
 • Představte si, že veškerá energie vesmíru vám proudí a krouží nad hlavou a je vám plně k dispozici.
 • Přiveďte energii do těla temenem hlavy a soustřeďte ji v oblasti srdce.
 • Pošlete ji od srdce do pravé paže, do konečků prstů pravé ruky, z nich do konečků prstů levé ruky a vzhůru levou paží zpátky do srdce.
 • Představujte si tento proud jako energetický okruh.Srdce- pravá paže- pravá ruka- konečky prstů pravé- levé- levá ruka- levá paže- srdce.
Zpočátku uvidíte poze bledou čáru. Budete překvapeni, jak rychle s postupující praxí uvidíte jasně vymezený proud energie.
Jak sledovat proud energie

Kolem zdravého těla bez úrazu či nemocí proudí energie harmonicky. Energie těla, které bylo právě poraněno, nebo onemocnělo, začíná ztrácet svou dráhu či směr.Tělo těžce zraněné nebo nemocné, má narušený tok energie.
Následující cvičení je pro pokročilé a učí vidět proud energie. Mějte na paměti, že jde o cíl dlouhodobý.
 • Postavte se před velké zrcadlo
 • Rozostřete zrak, na nic ho nezaměřujte.
 • Zkoušejte vidět a vnímat proud vlastní energie.
Cvičte při světle i ve tmě. Cvičení můžete provádět také s druhou osobou a pozorovat proud energie vzájemně. Zpočátku ji spíše vytušíte, později i uvidíte.
Všechno, co sdělujeme myšlenkami, slovy, emocemi a názory, přenášíme prostřednictvím jemné energie, tedy různými frekvencemi světla. Jemná energie má širokou škálu frekvencí.
Nejmocnějším nástrojem tohoto procesu je úmysl, záměr. Musíme se spojit s vlastním vědomím.

.

Pracujte s energiemi....

27. listopadu 2011 v 8:17 | Marie Blankytná |  Meditace
Vážení čtenáři,
dnešní silné datum 27. = 9 - přeje a přímo vede k práci na posílení vlastního Ducha.
Pracujte s energiemi Ježíše Krista, která je silně zastoupená v této předvánoční době mezi čistými energiemi Vesmíru, které nás obklopují.
Pracujte s bílou energií ochrany a uzdravování a hlavně - věřte jejím účinkům, protože Kristus řekl: " Staniž se vám podle vaší víry."
Pracujte s jeho ochranou tak, že budete v představách aktivovat energii bílého květu- bílé růže, která má plátky lemované zlatou energií.
S touto představou si budujete ochranu aury a celého bytí.
Nakonec spojte tento ochranný symbol se symbolem ochrany A.Michaela, s rubínovým srdcem.
Tyto symboly můžete v představě rozmístit v bytě i kdekoliv jinde.
Opatřte si tímto symbolem- touto ochranou svůj dopravní prostředek a kdykoliv jej aktivujte myšlenkou ochrany J.K.a A.M.
Bylo vybráno ze vzkazu A.Michaela pro dnešní den.
Přeji Vám, vytvořte si mír v duši i srdci a budete mít i mír a klid v těle. Hodně štěstí. M.

sluneční posila

27. listopadu 2011 v 7:39 | Marie Blankytná |  Meditace
Děkuji Janě Michaele za tento obrázek automatické kresby. Přívětivou tvář Slunce, které je v současnosti "schované", si dopřejmě v meditaci pro obnovu energie slunečného záření.


Dnešní den ??

25. listopadu 2011 v 15:08 | Marie Blankytná |  Motto dne
Pátek - 25. 11. 2011 - 13
Doreen Virtue - " Nanebevzatí mistři tě žádají, aby sis udržoval/a/ pozitivní postoj a odevzdal/a/ jim všechny pochybnosti a obavy, tak aby je mohli uzdravit a proměnit.
Toto číslo rovněž znamená posvátné ženství, bohyni a intuitivní stránku, protože v roce je 13 lunárních cyklů. "
13 - 4
" Andělé jsou s tebou. Obrať se na ně s prosbou o pomoc, radu i pocit lásky a bezpečí."

TROJPLAMEN

25. listopadu 2011 v 9:30 | Marie Blankytná |  Meditace
Božena Koubová - MEDITACE S ANDĚLY - Spojení našeho trojplamene s trojplamenem Země

Každý člověk, i každý živý tvor má v sobě na úrovni srdce - jako důkaz svého původu - zakotvenou boží jiskru, obecně nazývanou trojplamen. Boží jiskra je pro každého zdrojem života, jímž je řízen, přestože u materialistického člověka o tento post vedení neúprosně bojuje mozek.
Trojplamen je složen ze třech světelných energií- paprsků. Z našich duchovních srdcí tedy vyzařuje bleděmodrý paprsek - boží vůle, která vše řídí,
růžový paprsek- univerzální láska, všepronikající stavební hmota celého vesmíru a
zlatý paprsek - moudrost, boží inteligence.
Základní nejnižší velikost trojplamene je zhruba jen 5 cm. Každý člověk má povinnost dát možnost a volnost růstu svému trojplameni, čímž zaručuje správné řízení svého života. Pokud je však vliv trojplamene potlačován , dostává se do vedení a řízení života ego člověka, čímž nekonečně porušuje harmonický vývoj sebe i všeho živého.
Pro podpůrný růst našeho trojplamene velmi pomáhá meditace, při níž můžeme svůj trojplamen napojit na obrovský trojplamen Země, jenž prýští z překrásného chrámu města Šambaly.
V éterické úrovni Tibetu nad pouští Gobi se nachází rozlehlé království Aghartha, v němž bylo tehdy za velmi strastných vybudováno hlavní město Šambala. Již samotný příběh důvodu a vzniku města Šambaly rozjitří lidská srdce.
Bylo vybudováno pro záchranu života na Zemi.

Meditace Šambala

V pohodlné pozici uvolníme tělo a mysl soustředíme do své srdeční čakry, za kterou bliká náš trojplamen. Přestavíme si, jak srdeční čakra plynule rotuje a svojí představivostí se snažíme rozzářit ji na maximum. Pak nahlédneme do srdeční čakry, kde uvidíme plápolat náš trojplamen. Je jako malá, trojbarevná kytička s modrými, růžovými a zlatými lístky. Někdo může svůj trojplamen vnímat jako barevné kruhy.. Nyní se budeme více nadechovat a při každém dlouhém výdechu řekneme nahlas nebo v duchu dlouze a protahovaně - ŠÁÁMBÁÁLÁÁ. po několikerém výdechu, provázeném slovem ŠÁÁMBÁÁLÁÁ uvidíme, jak se náš barevný plamínek zvětšuje.
po chvíli nastane napojení našeho trojplamene na trojplamen v Šambale. Děje se tak podle kosmického zákona - silnější pomáhá slabšímu. Napojení ucítíme náhlým zvětšením vnitřního pocitu lásky.
Velký trojplamen Země nyní pomáhá našemu malému trojplameni v jeho růstu. Jsme ponořeni ve velkém trojplameni Země, neustále vydechujeme slovo ŠÁÁMBÁÁLÁÁ a náš plamínek se šťastně mihotá a roste. Modrá - vůle, růžová - láska, zlatá - moudrost, začínají vyzařovat ven ze srdeční čakry. Jsme ponořeni v blaženém stavu, náš trojplamen se neustále zvětšuje a prozařuje naše okolí.
Po několika minutách ukončíme meditaci poděkováním.
Po ukončení meditace je náš trojplamen mnohem větší, ale nebude-li člověk jednat úměrně k jeho velikosti, začne se zmenšovat, někdy opět na jeho původní velikost před meditací.
Při udržení velkého trojplamene nastává u člověka charakterové vybrušování, následně i celá jeho vnitřní proměna.
Tím je duchovní boj člověka vyhrán.

Laurent Gounelle

23. listopadu 2011 v 7:28 | Marie Blankytná |  Motto dne
" Lidé velmi lpí na tom, čemu věří. Nehledají pravdu, chtějí jen dosáhnout určité rovnováhy. Vybudují si proto svět založený na představách, který jakž takž dává smysl a ke kterému se vědomě upnou. Uvědomte si to, že čemu věříme, se stává naší skutečností. "
.
Z knihy L. G.- Muž, který chtěl být šťastný.

Jsme tvůrci

23. listopadu 2011 v 7:22 | Marie Blankytná |  Transformace

Jak urychlit svůj růst

21. listopadu 2011 v 7:00 | Marie Blankytná |  Motto dne
Sanaya Roman :

" Osvícení můžete dosáhnout v tomto životě. Můžete dát přednost růstu v radosti před růstem v boji. Růst prostřednictvím radosti zabere mnohem méně času a spotřebuje daleko méně energie, než růst v boji. "


Láska léčí

20. listopadu 2011 v 7:58 | Marie Blankytná |  Motto dne
Sanaya Roman - Duchovní růst

" Každá negativita je voláním po větší lásce. Přitahujete k sobě lidi podobných vibrací, jako máte vy.
Druhé posílíte, obklopíte-li je láskyplnými myšlenkami. "

Ochrana všech a všeho

20. listopadu 2011 v 7:52 | Marie Blankytná |  Ochrana


Sanaya Roman

18. listopadu 2011 v 13:49 | Marie Blankytná |  Motto dne
Sanaya Roman - Duchovní růst :

" Nemáte zodpovědnost za to, jak se daří druhým v jejich životě. To je jen na nich.
Když dáte druhým svobodu, budete sami svobodnější. "

DOKTOR SNŮ- AFIRMACE

18. listopadu 2011 v 13:43 | Marie Blankytná |  Zdraví
ADAM DREAMHEALER- Doktor snů 3 - Afirmace

Afirmace jsou krátce formulovaná přesvědčení, která můžeme pronášet nahlas nebo v duchu za účelem sebeposílení. Pomáhají změnit stávající názory, které vám možná brání v rozvinutí vlastního potenciálu- ve všech životních aspektech. Afirmace rovněž posilují pozitivní názory, které posílení ještě potřebují. Na cestě ke zdraví vám pomohou dosáhnout maximální míry léčitelských schopností.
Těžké onemocnění bývá zdrcující. Možná je to poprvé v životě, kdy vám k uzdravení nestačí jedna návštěva u lékaře a jeden recept. Krize si žádá změnu. Bez ohledu na nemoc nějakou dobu trvá, než se projeví příznaky, nebo než se zjistí diagnoza. Jakmile ale pocítíte obtíže nebo je nemoc diagnostikována, už ji nemůžete přehlížet.
..Tato výzva k činu však může být pozitivní zkušeností, která vám změní život. Na svůj chorobný stav zareagujete způsobem, který si sami vyberete. Buďte aktivní a nenechte se pobízet, učiňte nezbytné změny. Nemoc chápejte jako příležitost k ovládnutí svého života a zdraví. Vymyslete si afirmace, které vás posílí a podpoří sebepřijetí. Afirmace stejně jako vizualizace odpovídají vašim potřebám a problémům. Čím přesněji si tyto příklady ušijete " na míru ", tím budou účinnější.
Na afirmace si vyčleňte během dne zvláštní čas. Jestliže si je říkáte hned ráno po probuzení, naladí pozitivně celý den.
Podívejte se do zrcadla, dívejte se sami sobě do očí. U druhých očekáváte, že se vám při setkání také budou dívat do očí, dopřejte tedy tuto zdvořilost i sami sobě. Soustřeďte se na slova, zatímco je budete soustředěně a s citem vyslovovat.
Příklad:
 • Miluji sám sebe
 • Miluji ostatní a oni milují mne.
 • Jsem spokojený s tím, kdo jsem, co si myslím a co říkám.
 • Cítím se skvěle a hýřím léčivou energií.
 • dnes je báječný den plný nových příležitostí.
To si opakují i ti, kteří tvrdí : " Jo jasně, ale já se rád ve skutečnosti nemám."
Rozhodněte se, že se začnete mít rádi. Opakovaně si ve cvičeních odpouštějte a sledujte svoje chování, dokud se nezačnete měnit.
Schopnost mysli ovládat tělesné funkce je dnes už běžně uznávaná. Schopnost mysli ovládat tělo byla pozorována v lékařských studiích, v nichž se hodnotila úspěšnost léčby: pacienti se často zlepší i v případech, že dostávají místo léku tabletku cukru. Je to proto, že věří, že je to lék, který je zdravý. Tento jev je známý pod pojmem placebo efekt.
 • Přesvědčení má velkou moc, proto se na léčení musíte podílet i my sami.
 • Opakujte si pozitivní afirmace. Meditujte a rozjímejte.
 • Snažte se v životě dosáhnout harmonické rovnováhy.
 • obklopujte se lidmi, kteří vám mohou být oporou.
 • Základem však je, abyste vy sami byli připraveni a ochotni provést nezbytné změny zaměřené na zlepšení zdravotního stavu.


Přispíváme ke zlepšení života....?

15. listopadu 2011 v 16:30 | Marie Blankytná |  Motto dne
Duchovní růst :
" Dříve než promluvíte, zeptejte se sebe sama, jak to, co chystáte říci, přispěje ke zlepšení života druhých lidí. ? "

VIZUALIZACE BUBLINEK

15. listopadu 2011 v 16:26 | Marie Blankytná |  Meditace
Adam - Doktor snů 3

Tato metoda je vhodná pro lokalizování postižení jakékoliv části těla, například nádory.
Většina z nás si občas zapraská bublinkami na izolačním obalu- a tahle vizualizace toho využívá. Je to dobré pro ty, kteří se chtějí zbavit problému omezeného na jedno místo, například tumoru, cyst.

-Představte si postižené místo jako vrstvy bublinkového plastového obalu.
-Věnujte tomuto místu soustředěnou pozornost.
-Při nádechu vdechněte čerstvý vzduch a léčivou světelnou energii do všech bublinek na obalu a naplňte je téměř k prasknutí.
-při výdechu jich co nejvíce popraskejte. Představte si, jak se vám v tom místě napínají svaly, aby se to podařilo.
-Celý postup opakujte, dokud nepopraskáte všechny bublinky.
-Mohutně vydechněte, abyste z těla vyhnali veškerý nežádoucí materiál. naplňte se nezměrnou léčivou energií.

Sledujte, jak bublinky praskají.
Vnímejte příval vzduchu, který je roztrhá.
Naslouchejte všem těm miniaturním explozím.
Přivoňte ke svěžímu vzduchu a ochutnejte jej.
Uskutečněte to.

Ochrana všech

13. listopadu 2011 v 8:20 | Marie Blankytná |  Ochrana
OCHRANA BOŽÍ LÁSKY NECHŤ JE NEUSTÁLE S NÁMI VŠEMI. M.
Z D R O J - děkuji Janě Michaele. M.