Prosinec 2011

A.Saint Exupery

31. prosince 2011 v 14:49 | Marie Blankytná |  Motto dne
" Neprosím o zázrak, Pane, ale o sílu pro všední život.
Nauč mě umění malých kroků."Sen o bratranci

29. prosince 2011 v 7:36 | Marie Blankytná |  Sny a jejich výklad
V noci na dnešní den se mi zdál sen, o který se s Vámi podělím.
Ve snu mne navštívil můj starší bratranec, který zemřel před dvěma roky. Měl tvář zarostlou hnědým plnovousem. Povídal mi, že pracuje v Bruselu a že se tam zanedlouho vrací. Povídali jsme si a já jsem byla ráda, že jej vidím. Uvědomovala jsem si, že jsem nebyla na jeho pohřbu, protože parte přišlo pozdě. Za chvíli se rozloučil, řekla jsem mu, že ho mám moc ráda a on odešel na autobus, který měl zastavit na kopečku nedaleko od našeho domu. Jestli odejel, to jsem už neviděla.
Probudila jsem se asi hned po skončení snu a říkala jsem si, proč mi říkal, že pracuje v Bruselu, v pozemském městě, když už mezi námi není. Uvědomila jsem si, že jeho duše potřebuje pomoc.
Odpověď, o kterou jsem požádala , zněla:
"Duše tvého bratrance Antonína přišla za tebou na návštěvu, protože vidí, že mu pomůžeš.
Svým zarostlým obličejem říká, že potřebuje očistit nejen od vousů.
Vousatá tvář = zakrytá tvář- tvář potřebuje prokouknout, prohlédnout, potřebuje pomoc, potřebuje sílu, která mu pomůže odejít. Vybral si tebe, protože ho vnímáš. Ví, že mu podáš ruku. Řekla jsi to ve větě - mám tě ráda. "
Poděkovala jsem za odpověď a začala jsem "pracovat."
Modlila jsem se, odpouštěla jeho duši za sebe i jiné, prosila jsem o odpuštění pro sebe i jiné, prosila jsem průvodce duší o světlo pro jeho duši tak dlouho, až jsem si byla jistá svými pocity i barvami ve 3.oku, že jeho duše dostala pomoc, o kterou žádala.
Milujme duši vlastní i duše jiných, protože Láska jdoucí z našich srdcí pomůže nám i jim. M.

Naše přesvědčení

29. prosince 2011 v 7:00 | Marie Blankytná |  Motto dne
Soren Kirkegaard :
" Člověk se může mýlit dvěma způsoby.
Může věřit něčemu, co není pravda, nebo se může bránit uvěřit tomu, co pravda je. "

Symboly ve snech

28. prosince 2011 v 8:14 | Marie Blankytná |  Snář - duchovní význam symbolů
28. prosinec 2011- sen o uvíznutí v šachtě:
celkový význam tohoto snu je v pochybnostech o správnosti vlastního vývoje na duchovní cestě
-budova - sestup do nížších pater s překážkami :návrat k původnímu ke starému není správné rozhodnutí
-muž s nohou v sádře : nemožnost volného pohybu , uvíznutí v čase
-uvíznutí v šachtě: návrat je špatné rozhodnutí
-oblečená do 3/4 čerrveného kabátu : nedostatek motivace, nedostatek energie ke 100procentnímu rozhodnutí ke změně na vlastní duchovní cestě.

Rezonance = souznění

28. prosince 2011 v 7:44 | Marie Blankytná |  Motto dne
Vyjímečná síla spočívající s zákonu rezonance je nejspíš jedním z největších objevů pro náš život.
Pokud se naše přání dosud neplnila, pokud naše touhy zůstaly nenaplněny, pokud nám do života vstupovaly věci, které jsme vůbec nechtěli, byli jsme nešťastní, museli jsme skrývat porážky, můžeme najít klíč v zákonu rezonance.
Pokud začneme chápat zákon rezonance a porozumíme tomu, jak ho využít, můžeme v našem životě uskutečnit cokoliv.
Pierre Franckh

Vzkaz

28. prosince 2011 v 6:34 | Marie Blankytná |  O naší duši
Převzala jsem tento vzkaz:
" Važte si osobní svobody a každému ji dopřejte. Nikoho nespoutávejte vlastními myšlenkami, představami nebo činy.
V dalším roce bude důležité uvědomit si, že náprava přichází od každého jednotlivce. Začněte se více dívat do svého svědomí, vyhodnoťte svoje činy a sjednávejte nápravu. Nenechávejte ji až napotom. Je třeba vstoupit do dalšího období s čistým svědomím a smířený sám se sebou, smířený s ostatními, s odpuštěním v srdci a s odhodláním tvořit dobro, mír a lásku.
Je třeba, aby rodiny zase k sobě našly cestu, aby se setkávaly, aby se společně radovaly,aby si pomáhaly, je-li to třeba. Aby rodina zase žila jako buňka, z níž vycházejí silné osobnosti, které budou mít odvahu, správné sebevědomí, ale vše pod vlivem klidu, míru a lásky. Aby lidé byli sebevědomí, ale zároveň pokorní a láskyplní.
Začněte být více tolerantní a ohleduplnější k matce, z níž pochází život a které ho zase jednou vrátíte. K matce ZEMI.
Dívejte se na ni jako na živý organizmus, který žije tepotem svého žhavého srdce. Ona má také svoje potřeby a je na vás, abyste je dokázali předvídat a respektovat.
Jsem s vámi."
Zapsala M.

Lorna Byrne

27. prosince 2011 v 15:58 | Marie Blankytná |  Modlitba

24. prosinec

24. prosince 2011 v 6:45 | Marie Blankytná |  Motto dne
Andělé uviděli narozené dítě, o němž mnozí si mysleli, že spasí svět.
Andělé viděli pastýře poklekat.
Viděli nejmoudřejší krále sklánět se s dary. Tu noc viděli lásku jasnější než najjasnější hvězda, která kdy zářila .Vánoční dárky

24. prosince 2011 v 6:00 | Marie Blankytná |  Spřátelené stránky
Převzato - KYTIČKA :
CO UDĚLAT S VÁNOČNÍM DÁRKEM, NEŽ HO DÁME TOMU, KOMU PATŘÍ

1/ PŘEDSTAVÍME SI ČLOVĚKA, KTERÉMU JE DÁREK URČEN A POŽÁDÁME ANDĚLY, ABY NÁM POMOHLI CÍTIT K TOMUTO ČLOVĚKU TY NEJVYŠŠÍ VIBRACE.

2/ POŽÁDÁME V DUCHU O ODPUŠTĚNÍ VŠEHO, CO JSME UDĚLALI ŠPATNÉ VE VZTAHU K TOMUTO ČLOVĚKU, AŤ UŽ VE VĚDOMÉ, ČI NEVĚDOMÉ ROVINĚ, V CELÉ LINII ČASU.

3/ ODPUSTÍME VŠECHNO, CO UDĚLAL ZLÉHO TENTO ČLOVĚK NÁM, AŤ UŽ SI JAKOUKOLIV KŘIVDU UVĚDOMUJEME, ČI NEUVĚDOMUJEME.

4/PŘEDSTAVÍME SI JAK STOJÍ TENTO ČLOVÍČEK PŘED NÁMI, V DUCHU HO OBEJMEME A VNÍMÁME PROUD SVĚTLA Z NAŠÍ SRDEČNÍ ČAKRY, KTERÉ PROSVĚTLUJE CELOU JEHO POSTAVU.

5/ POLOŽÍME OBĚ RUCE NA DÁREK A PRONESEME TYTO SLOVA. PROSÍM MILOVANÉHO STVOŘITELE A JEHO SVATÉ ANDĚLY O POŽEHNÁNÍ PRO DUŠI ČLOVĚKA, KTERÉMU DÁVÁM TENTO DAR. ŽEHNÁM JEHO DUŠI, PŘEJI MU JEN TY NEJVYŠŠÍ VIBRACE V KAŽDÉ SITUACI, KTEROU BUDE PROŽÍVAT. PROSÍM O LÁSKU,ZDRAVÍ, HOJNOST, PROSÍM O JEHO OCHRANU OD VŠECH NEGATIVNÍCH VIBRACÍ. VE JMÉNU NEJSVĚTĚJŠÍHO BOHA ŽEHNÁM TOMUTO ČLOVĚKU, AŤ HO PROVÁZÍ BŮH A ANDĚLÉ NA KAŽDÉM JEHO KROKU.

5/ PODĚKUJEME S NEJVĚTŠÍ LÁSKOU A POKOROU STVOŘITELI I ANDĚLŮM.

Pokud takto pozitivně ošetříme všechny dárky, intenzivně šíříme světlo a lásku. Pak už tak moc nezáleží na tom, co je uvnitř té krabičky, nebo balíčku. Může to být jen drobnost, ale je darována s tou největší láskou a nejčistějším úmyslem.

PROSÍM VÁS MOJE NEJZLATĚJŠÍ SLUNÍČKA. DARUJTE LETOS K VÁNOCŮM, JEN DÁRKY ZE SVĚTLEM A POZITIVNÍ ENERGII.

PŘEJI VÁM MNOHO RADOSTI S PŘÍPRAVOU LETOŠNÍCH VÁNOC A POSÍLÁM DO VAŠICH DOMOVŮ POŽEHNÁNÍ A LÁSKU.

KYTIČKA"

23. prosinec

23. prosince 2011 v 6:30 | Marie Blankytná |  Motto dne
" Tedy řekl jim anděl "
Nebojtež se, nebo aj, zvěstuji vám radost velikou, kteráž bude všemu lidu. "
Lukáš 2, 10

22. prosinec

22. prosince 2011 v 6:15 | Marie Blankytná |  Motto dne
Byl kdysi chór andělů, kteří zpívali o světě plném radosti. Možná bychom je zaslechli i dnes, kdybychom seděli tiše a poslouchali.
Přeji Vám klidný den. M.

Přání

21. prosince 2011 v 6:32 | Marie Blankytná |  Spřátelené stránky
Vánoční přání nám všem posílá také Jana Michaela.

Nám všem

20. prosince 2011 v 15:37 | Marie Blankytná |  Spřátelené stránky
Paní Eva Lipinová nám všem poslala svoje přání. Moc děkujeme.
.
Vánoce plné kouzel,
úsměvy na tváři,
štěstí a radost ať nám všem neschází.
Zdraví a sílu, duhová objetí,
přátelská setkání -
to vše po celý další rok.
E.L.

Navzdory všemu

19. prosince 2011 v 7:44 | Marie Blankytná |  Motto dne
Lisa Nicholsová :

" Když vám nefungují nohy, musíte si vypůjčit cizí sílu.
...............Ztratíte-li zrak, musíte se spolehnout na jasnozřivost druhých.
..........................Když vás bolí srdce, spolehněte se na lásku svých bližních.
Nevidíte-li světlo na konci tunelu, vezměte si na pomoc víru někoho jiného"
Navzdory všemu je název knížky, kterou je možno najít na www.knižniweb.cz

Vánoce

19. prosince 2011 v 7:35 | Marie Blankytná |  Zdraví
Přeji Vám všem klidné ráno a uvádím krátký vzkaz A.M. :
" Vánoce, to je období, kdy lidé bilancují i plánují. Ale rozhodně by tak neměli konat se smutkem v duši.
Toto období je obdobím nadějí, kdy se rodí navá předsevzetí a všechna tato předsevzetí by neměla zůstat jenom v této rovině, jinak nemají šanci přejít do života.
Z roviny úvah a zamyšlení ať jsou převedeny do formulací - myšlenek, které budou dále převedeny v činy. Jenom tak dojdou naplnění.
Mějte odvahu převést svoje pozitivní myšlenky v činy naplnění.
Jenom tak budete štastní se svými úspěchy, budete spokojeni se svým životem.
Vaše štěstí je tedy i v naplňování vašich předsevzetí." A.M. rukou M.

Vánoční přání

18. prosince 2011 v 6:39 | Marie Blankytná |  O naší duši
Vážení přátelé,
Přeji Vám klidné, harmonické, láskyplné a požehnané Vánoce. Ať Vás hřeje Vaše vzájemná láska, soucítění a porozumění, ať při Vás neustále stojí Vaši andělští průvodci a vedou Vás správnými cestami osudu.


Každý má své hranice

17. prosince 2011 v 6:51 | Marie Blankytná |  Motto dne
Lisa Nicholsová :

" Lidé vás dokážou milovat jenom natolik, kolik jsou schopni mít rádi sami sebe.
Odpouští jenom natolik, nakolik jsou schopni odpustit sobě. Dávají jenom tolik, kolik umí."

16. prosinec

16. prosince 2011 v 7:44 | Marie Blankytná |  Motto dne
Henry Ward Beecher:
" Nežijeme pouze mezi lidmi, ale jsou zde také éteričtí hosté, požehnaní diváci, kteří vidí, znají, hodnotí naše myšlenky, pocity a činy."
Přeji Vám klid a mír v duši a srdci. M.