Leden 2012

Názory na život

29. ledna 2012 v 14:50 | Marie Blankytná |  O naší duši
Ptali se Dalajlámy čím ho překvapují lidé -
  • obětují zdraví, aby získali peníze,
  • potom obětují peníze, aby získali zdraví,
  • potom se znepokojují minulostí i budoucností tak, že si neužívají přítomnost,
  • a tak tedy nežijí ani v minulosti ani v budoucnosti,
  • a žijí tak, jako by neměli nikdy zemřít
  • a potom zemřou aniž by žili.

Intuitivní rozhodování

29. ledna 2012 v 6:44 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
PENNY PEIRCEOVÁ - CESTOU INTUICE / úryvek z knihy /
INTUITIVNÍ ROZHODOVÁNÍ / z 9. kapitoly /

Vždycky existuje více možností, více cest k cíli. Život nás opakovaně staví před rozhodování - každé řešení má svoje přednosti, každý směr " má něco do sebe."
Kudy se dá osvícená mysl ?
Jako vždy, cestou intuice : Svěří se vedení těla.
Jistý ředitel velké společnosti užíval zvláštní, vysoce intuitivní styl řízení.
Představoval si konečné řešení nějakého problému jako kus potravy. Pomyslně se snažil ho sníst. Když se dal lehce spolknout, chutnal dobře či po něm zůstával příjemný pocit, bral to jako známku správnosti uvažovaného rozhodnutí.
Ale když mu řešení " uvázlo v krku ", tížilo ho v žaludku " jako kámen",nebo cítil, že v něm leží " nestrávené", pak to bral jako definitivní důkaz neschůdnosti této cesty.
INTUITIVNÍ ROZHODOVÁNÍ ZA ÚČASTI SMYSLŮ VÁM POSKYTNE RYCHLOU ORIENTACI V NEJRŮZNĚJŠÍ PROBLEMATICE.
.
ROZHODOVÁNÍ POMOCÍ SMYSLŮ
Zvolte si jeden svůj problém a předestřete několik možných řešení. Zavřete oči, zklidněte mysl a soustřeďte se. Dejte svému tělup rocítit nutnost věc řešit.
  • představte si každé z možných řešení jako kus potravy a sledujte, co se stane, když ji pomyslně "spolknete". Sledujte, jak se při tom vaše tělo cítí, registrujte pocity a přirozenou reakci na každé z řešení. Reakce si poznamenejte.
  • představte si jednotlivá potenciální řešení jako druh hudby. Jeden po druhém si vybavujte tóny, naslouchejte jim a poznatky si zaznamenejte.
  • každé z řešení si představte jako vůni nebo pach.Probírejte jedno po druhém a u každého zapátrejte, jak vám voní. Výsledek si zaznamenejte.
  • každé z řešení si představte jako něco hmatatelného, co má různě drsný či hladký povrch. Se zavřenýma očima probírejte jedno po druhém mezi prsty a hodnoťte, jak na vás působí. Výsledek zaznamenejte.Carolyn Myssová

27. ledna 2012 v 6:42 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
" Intuice neznamená ani schopnost zastávat nějakou profesi, ani nástroj k odvrácení finančních ztrát, či způsob, jak se zbavit nepohodlných vztahů.
Je to schopnost využít zdrojů vnitřní energie ke správnému rozhodování v danou chvíli. "

CESTOU INTUICE

27. ledna 2012 v 6:36 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
PENNY PEIRCEOVÁ - CESTOU INTUICE / úryvek z kapitoly 9 /
Jestlipak se vám někdy někdo zadíval upřímně do očí a řekl vám: " Chtěl bych si někdy s tebou vyjít na večeři", a přestože to mělo znít srdečně, zachytili jste falešný tón.
Dávali jste někdy někomu podrobné instrukce a najednou jste si uprostřed výkladu všimli, že neposlouchá a museli jste všechno opakovat ještě jednou ?
Největší problém komunikace tkví v různých úrovních, na nichž probíhá. Nemá-li mluvčí v sobě sladěny všechny tři úrovně, pak se k posluchači dostávají signály smíšené, proměnlivé intenzity a to ho musí nutně zmást.
Čím víc jste přesvědčeni o správnosti toho, co říkáte a čím reálnější vám to připadá, tím víc se aktivují vaše smysly, vaše tělo se stává ozvučnou deskou, která zprostředkovává sdělení přímo posluchačům.
Komunikace probíhá současně na všech třech úrovních, odpovídajícím složkám osobnosti : na úrovni tělo - tělo, mysl - mysl, duch - duch / podvědomí, vědomí, nadvědomí./
Komunikace se zahajuje na spirituální úrovni s cílem nalézt harmonii, dojít ke vzájemné shodě či navázat spojení. Většina z nás si se zvážením tohoto faktu nedá práci.
Úroveň duch - duch :
- než promluvíte, zklidněte se
- vyšlete vlastní duši vstříci jeho- její - jejich duším, aby jim zvěstovala váš upřímný záměr : "Přála bych si, abychom pracovali ke vzájemné spokojenosti a co nejproduktivněji....."
" Ráda bych se s vámi podělila o důležitou informaci ......."
" Chci, abychom dosáhli shody......."
" Ráda vyslechnu vaše návrhy......"
- svůj záměr si připravte písemně, psanou formulaci si uložte do paměti a pak ji použijte jako hlasitý projev.
Úroveň tělo - tělo :
-je to úroveň senzorická, angažující smysly. Dopřejte si čas, abyste si mohli zvizualizovat to, o čem chcete mluvit,
- vzniklý obraz si podržte ve svém povědomí a zatímco hovoříte, vědomě jej vysílejte směrem k posluchači.
- když si dokážete vědomě představit to, co říkáte, stává se to pro vás realitou, cítíte, že jste se s tím ztotožnili, že to funguje.
Úroveň mysl - mysl :
Přejete-li si argumentovat rozumově, nespouštějte ze zřetele pozitivní konečný cíl.
-


Intuice v životě

25. ledna 2012 v 7:19 | Marie Blankytná |  Motto dne
BEN HEI HEI

"Jsme tu, abychom jednali,
.....prostřednictvím jednání se učili,
..........skrze učení došli k poznání,
...............skrze poznání zažili zázrak,
....................dík zázraku poznali moudrost,
.........................prostřednictvím moudrosti došli k oproštění,
..............................dík oproštění poznali význam soustředění
...................................a dík soustředění pochopili, jak je třeba jednat. "

AMEZDAS - Rozpouští se moc...

23. ledna 2012 v 21:09 | Marie Blankytná |  Transformace
Aktuálně
23. 1. 2011
V prostoru probíhají zápasy
Rozpouští se moc tajné vlády starého lidského světa
Na bolesti a křeče pomáhají transformační minerály
V těchto dnech se tajná vláda starého lidské světa, která mimo jiné pracuje také na bázi démonismu, snaží udržet svoje pozice; tajná vláda tohoto světa si uvědomuje, že na Zemi již existuje duchovní síla, která její moc rozpouští. K rozpouštění této moci pomáhá správná práce se znaky archandělů, zejména se znakem archanděla Michaela. Od doby, kdy byly znaky v nové úpravě a s podrobnějším komentářem na tomto webu zveřejněny, se prostor kolem Země a v Zemi pročišťuje a projasňuje. Je vidět, že se znaky začalo pracovat více lidí.
Znak archanděla Michaela, viz stránka Spojení s Archanděly chrání před útoky démonů a temných sil a usnaďňuje Michaelovi cestu ku pomoci a nápravě. Správným použitím Michaelova znaku zapojujeme do spolupráce s Michaelem naši lidskou duchovní složku . Jestliže při kladení znaku zapomeneme na význam znaku tj bílý štít = působnost lásky Boží a dvě zlaté lipové ratolesti = bratrské ruce podané ku pomoci ve vítězství Kristovy lásky a tvořivé činnosti, účinnost působení Michaelova znaku se oslabí nebo vůbec neprojeví. Strana destruktivních duchů potom takové počínání může chápat jako útok na ně.

V dnešních dnech probíhá zápas o to, aby nenastala silná všem zjevná duchovní radiace, která začíná hrubohmotný systém duchovních lidí postupovat již od 21. 12. Probíhá útok na naši rovnováhu, citovost a láskyplnost, neboť to jsou naše základní prostředky pro pomoc a záchranu pro nás samotné a pro všechny.
Odmítněte jakékoliv pocity a myšlenky, které zatemňuji vaši láskyplnost, rozkládají vaše vibrace do chaosu. Naše základna je láska a mír v srdci a mysli. Nedovolme, aby nám byly vzaty. Jakmile to dovolíme, jsme velmi oslabeni. Pomáhá práce se znakem archanděla Gabriela.
Útoky temných sil mohou vyvolávat (někteří lidé mi již tyto problémy nějakou dobu hlásí) tlaky nebo bolesti v naší hlavě, v kostech, kloubech, také jizvách po operacích, křeče ve svalech, vyrážky, exémy. Nebojte se, zakotvěte v míru a lásce! Jste v ochraně Boží a v ochraně vysokých duchovních světů. Kdo dokážete pracovat se znaky Archandělů a úkony Amezdas, chráníte sebe i ostatní. Pokud se znaky neumíte pracovat, doporučuji alespoň vystavit si znak archanděla Michaela.
Některé z problémů, které pociťujete, mohou být však také projevem transformačních projevů v našem těle a v našem prostoru.Proti nevolnostem od žaludku a točení hlavy pomáhá transformační minerál 1 a 2, proti křečím v kostech i ve svalech doporučuji transformační minerál 3. Na bolest v kloubech a prstech doporučuji transformační minerál 5, na exémy transformační minerál 4. Tyto radiace by měly být doplněny radiací Růže 13.
Abychom se vyvarovali nenadálého vyostření transformačních příznaků, měli bychom dělat všechny transformační minerály. Stačí, pokud některé vyloženě aktuálně nedoporučím, jedna minuta až dvě minuty každý denně, nebo alespoň obden několik minut každý. Je skvělé, jestliže můžete věnovat transformačním minerálům více času.
Láska je a vítězí. Na to nezapomínejte v žádné sekundě vašeho bytí.
.
Pokud budete potřebovat další vysvětlení - najděte si duchovní stránky - AMEZDAS.

Ochrana stránek i čtenářů

22. ledna 2012 v 8:29 | Marie Blankytná |  Ochrana
Přítomnost energií A.M. chrání tyto stránky, nechť je to vaše ochranná energie.

Naše přesvědčení mohou změnit svět

22. ledna 2012 v 8:27 | Marie Blankytná |  Duchovní literatura
ZÁKON REZONANCE :
MŮŽE JEDINEC NĚCO ZMOCI VŮČI 7 MILIARDÁM ?
Můžeme si zpočátku myslet, že nemůže zmoci nic, ale měli bychom vědět, že i toto je pouhé PŘESVĚDČENÍ.
A přesvědčení mají sílu změnit svět.
Když se připojíme k názoru, že problémy světa není možné zvládnout, že to s námi jde s kopce, že násilí bude stále přibývat, potom svou vírou přispíváme k tomu vývoji. Spolupodílíme se na výstavbě světa strachu, negativních postojů a očekávání.
- Nepřebírejte názory druhých a nepovažujte je pro sebe za správné, protože byste je roznášeli dál. Myslete svou vlastní hlavou.
- Pokud jste přesvědčeni, že na světě můžete něco dokázat, brzy potkáte lidi se stejným přesvědčením.
- Myslete na to, že jen 100 lidí stačí k tomu, aby změnili chování až 1 milionu lidí.

Thomas A.Edison- další

21. ledna 2012 v 16:41 | Marie Blankytná |  Motto dne
" Kdybychom dělali všechno, čeho jsme schopní, nevycházeli bychom z údivu."

Sen

20. ledna 2012 v 15:43 | Marie Blankytná |  Sny a jejich výklad
V programu těchto stránek už neuvádím Vaše problémy, ale dnes Vám předkládám sen:
Bol to jeden z veľmi zaujímavých snov.
Odohrával sa u nás doma. Bola som v svojej izbe v podkroví a zrazu som počula vonku ruch. Sestra s priateľom vybehli von. Zistili, že skupina ľudí nám porozbíjala na dome okná a so zbraňami a palicami v rukách sa niečoho dožadovali. Vybehla som von aj ja. Títo ľudia chceli od nás niečo, čo sami nemali. Sestrin priateľ sa s palicou v ruke opätoval útoky ľudí. Ja som tiež chytila do rúk palicu, no len som jemne do ľudí štuchala, nemala som útočný úmysel. Na to som ľuďom pomocou energie a pokojnej reči niečo vysvetlila a oni zložili palice a zbrane. So zahanbením v tvári sa nám ospravedlnili, že nám spôsobili problémy a porozbíjali okná. Na to sme sa vrátili dnu a ja som zbadala, že nám do miestnosti začali lietať predmety. Kreslo sa začalo samo pohybovať. Ja som držala v ruke akýsi displej (podobný ako GPS). Vedela som, že táto energia, ktorá pohybovala predmetmi bola negatívna. Dokonca som vedela, že je to najvyššia forma negatívnej energie. Odhodlane, pokojne ale rozhodne som začala odolávať tejto energii, ktorá sa mi zo všetkých síl snažila vytrhnúť displej z rúk.Akosi som tiež vedela, že jedine ja sa musím tejto energii postaviť. Sila energie bola veľmi mocná, ale ja som displej nepustila. Zrazu displej zoskratoval a objavilo sa na ňom slovo "kódy" a meniace sa písmená.....
Výklad snu :
" Ano, je to sen o působení energií. Negativní odezva na negativní energie rozproudí další negativní násilí, ale působením pozitivní energie, která je dostatečně silná působí opačně - uklidňuje.
V další části snu bylo řečeno to, že na silné pozitivní jedince je v současnosti zaměřeno dost silných negací, které mají nahnat strach a strachem tyto jedince zastavit.
Člověk sílí každodenní pravidelnou duchovní prací na sobě. Tato pravidelná práce dokáže naprogramovat - opravit, čili vytvořit určité zápisy - kódy v DNA, v buňkách těla i v auře."

.

A.Saint Exupéry- 2

18. ledna 2012 v 7:08 | Marie Blankytná |  Motto dne
Pane, daruj mi střízlivé poznání, že těžkosti, porážky, neúspěchy a zklamání jsou přirozenou součástí života díky kterým rosteme a dozráváme.

ODPOUŠTÍM ......

18. ledna 2012 v 6:53 | Marie Blankytná |  O naší duši
Ukázka z knihy : PAULO COELHO - ALEF
........akustika v kostele je tak dokonalá, že všecko, co říká, jako by se ozývalo kolem dokola.
" Slzy, jež mne přinutili prolévat - odpouštím.
...Bolesti a zklamání - odpouštím.
......Zrady a lži - odpouštím.
.........Pomluvy a intriky - odpouštím.
............Nenávist a pronásledování - odpouštím.
...............Utržené rány - odpouštím.
..................Zničené sny - odpouštím.
..................Zmařené naděje - odpouštím.
...............Nelásku a žárlivost - odpouštím.
............Lhostejnost a zlovůli - odpouštím.
.........Nespravedlnost ve jménu spravedlnosti - odpouštím.
......Hněv a týrání - odpouštím.
...Přehlížení a zapomnění - odpouštím.
Světu se vším jeho zlem - odpouštím "
Spustí paže, otevře oči a rukama si přikryje tvář. Přistoupím k ní a chci ji obejmout, ale ona mě pohybem ruky zarazí.
" Ještě jsem neskončila. "
Znovu zavře oči a zdvihne hlavu.
" Odpouštím také sama sobě, nechť už mě v srdci netíží prožité strázně. Na místo hořkosti a zášti stavím porozumění a pochopení. Na místo vzpoury stavím hudbu vycházející z mých houslí. Na místo bolesti stavím zapomnění. Na místo pomsty stavím vítězství.
Budu schopna přirozeně milovat přes všechnu nelásku, dávat, ač všeho zbavena.
Radostně pracovat přes všechny zábrany, podat ruku třebas v naprosté samotě a opuštěnosti, osušit slzy, ač s pláčem, věřit, ač se mi nevěří.
Otevře oči, položí mi ruce na hlavu a řekne s veškerou autoritoupřicházející z Výšin:
" Tak se staniž a tak se stane. "Archanděl Michael

15. ledna 2012 v 8:33 | Marie Blankytná |  Transformace

A.Saint Exupéry

15. ledna 2012 v 6:49 | Marie Blankytná |  Motto dne
" Pane, ochraň mne před naivní vírou, že v životě všechno musí jít hladce."


ZÁKON REZONANCE

12. ledna 2012 v 9:23 | Marie Blankytná |  Motto dne
Pierre Franckh

" Naše rezonance je jako druh matrice, která kmitá hluboko v nás.
Vysílá navenek informace, které odpovídají našemu základnímu jádru a přitahují to stejné do našeho života."