Únor 2012


Sedm klíčů ke zdraví - 7 .

27. února 2012 v 6:00 | Marie Blankytná |  Motto dne
Kurt Tepperwein : ZA TO MŮŽEŠ TY !
Klíč 7 .
Meditace a modlitba :
"Tento poslední klíč je tím nejdůležitějším, neboť bez něho nemůže být naše štěstí dokonalé. K opravdové modlitbě patří odevzdání veškeré své vůle a ochota radostně plnit boží vůli.
V modlitbě mluvím já k Bohu, při meditaci hovoří Bůh ke mně."

Sedm klíčů ke zdraví - 6.

26. února 2012 v 7:29 | Marie Blankytná |  Motto dne
Kurt Tepperwein - ZA TO MŮŽEŠ TY !
Klíč 6.
Milovat bližního svého :
" Cokoliv činíte nejnepatrnějšímu z mých bratří, i mně jste učinili ", řekl Ježíš, a to je zároveň to nejlepší, co pro sebe můžeme udělat.
Čiňte okolní šťastnými a budete šťastní. Bez ohledu na to, o koho jde, dáváme tomu, kdo náš dar právě teď potřebuje, neboť Bůh je příjemce, dar i dávající v jednom. "
Děkuji naší příznivkyni za poskytnutí její automatické kresby. M.Sedm klíčů ke štěstí - 5.

25. února 2012 v 16:17 | Marie Blankytná |  Motto dne
Kurt Tepperwein - ZA TO MŮŽEŠ TY !!
Klíč 5.
Nalézt štěstí sám v sobě :
" Neměli bychom hledat štěstí pro své současné "já", ale realizovat své pravé JÁ.
Štěstí k nám nepřichází jako vnější statky, ale jen jako vnitřní bytí. Tak se naivní hledání a příležitostný pocit, že máme štěstí, mění ve stálý stav štěstí, protože jsme v harmonii s tvořením. "


Sedm klíčů ke štěstí - 4

24. února 2012 v 8:22 | Marie Blankytná |  Motto dne
Kurt Tepperwein - ZA TO MŮŽEŠ TY !
Klíč 4.
Naplnit každý okamžik :
Všechno, co děláme, bychom měli dělat v plném nasazení, neboť když už nám něco stojí za to, abychom to vůbec učinili, musí to potom také stát za to, abychom to dělali dobře.
Poznejme úlohu, kterou nám zrovna v této chvíli život dává, a beze zbytku ji naplňme.
Tak k sobě postupně řadíme jeden naplno prožitý okamžikn za druhým a vytváříme si tím " naplněný " život.


Sedm klíčů ke štěstí - 3

23. února 2012 v 8:55 | Marie Blankytná |  Motto dne
Kurt Tepperwein - ZA TO MŮŽEŠ TY !
Klíč 3 :
Správně myslet , cítit a jednat
My všichni neustále vymýšlíme a tím, že to děláme, hledáme či si vymýšlíme ke všemu nějakou příčinu.
Správné myšlenky následuje správné jednání.
Vrcholem toho celého je však víra. Nám všem se všechno děje na základě naší víry.
TO JE DUCHOVNÍ ZÁKON.
Postarejme se tedy o to, abychom věřili v to správné..


Převzato - Aktuálně z AMEZDAS

23. února 2012 v 8:47 | Marie Blankytná |  Meditace
Aktuálně
12.2.2012
Ranní duchovní meditační myšlenky - soustředění
Pro duchovně i lidsky plně relizovaný den
Nejlépe ráno hned během probuzení
Někteří z vás nebudou mít čas vykonat všechny myšlenky hned po probuzení, vykonejte je tedy alespoň ve chvílích, kdy máte čas.
Uvědomte si, že jste duchovní bytost a sjednocujte v jednotu všechny svoje existenční složky. Sjednoťte všechny duchovní složky v jeden proud svého lidství. Uvědomte si, že jako tento proud vyšlehnete jako silný duchovní aktivní plamen v prostoru kolektivního lidství, že správně prokonaným sjednocením posílíte sjednocení existenčních složek i u ostatních lidí, a že se tak stanete pevným sloupem pro spolupráci s anděly, archanděly a vysokými bytostmi na pomoci lidem, Zemi, všem bytostem a celému vesmíru.
Sjednocením svých existenčních složek se chráníte před pronikáním negativních chaotických energií do vašeho bytostného systému.
Sjednocení všech existenčních složek
Skrze duchovní srdce se spojte s Kristem
Děkujte Bohu, chvalte Boha.
Uvědomte si v prostoru nad hlavou něžný zlatý obláček, který je hebký, neprostupný tajemný, živý. Pociťujete ho ve svém nitru. Pocítíte svoji duši.
Uvědomte si svoje lidství. Pocitem i myšlenkou si uvědomte důležitost svého životního osobního úkolu, důležitost vašich pocitů, myšlenek, vjemů.
Uvědomte si svoji mysl. Pevně ji obejměte, aby byla silná a odolná vůči negativním myšlenkovým proudům a vibracím a aby byla otevřená pro vysoké duchovní impulzy. Uvědomte si, že toužíte, aby do vaší mysli přicházely vysoké duchovní impulzy. Uvědomte si, že času na splnění svého životního úkolu máte méně než málo. Zvyšujte ve své mysli bdělost a ostražitost vůči přicházejícím impulzům.
Otevřete svoji mysl moudrosti.
Uvědomte si svůj cit a pocit. Uvědomte si, že váš cit i pocit prostupuje jemnost, něha, ušlechtilost a láskyplnost.
Uvědomte si svoje tělo. Uvědomte si ho jako tělo zdravé, mladé a krásné. Uvědomujte si, že jím prostupuje duchovní světlo. Toto duchovní světlo laská, hýčká, konejší a projasňuje a harmonizuje každou buňku vašeho těla. Uvědomte si krásnou čistou energii světla, která vaše tělo posiluje a harmonizuje a zjemňuje váš pohyb. Uvědomte si, že vaše tělo splývá s vaší duší.
Uvědomte si svoje rty. V nich pulzují tajemné vibrace lásky, které vytvářejí nesčetné světelné obrazce. Když se usmíváte a promlouváte láskyplná slova, nebo jenom dýcháte láskou, či jste pohrouženi hluboko do svého duchovního srdce, energie vašich rtů se rozechvívá do tvarů okvětních lístků růží a voní.
Uvědomte si svoji vůli a s její pomocí všechny existenční složky propojujete pro život a konání v Kristu, pro dobro všech. Propojené existenční složky sjednocujte v jeden proud vašeho bytí a v tomto proudu si uvědomujte svoje JÁ.
Skrze spojení s Kristem uvádíte všechny takto si uvědoměné a sjednocené složky v rovnováhu, dáváte je Kristu k dispozici.
Zahajte svůj den s Kristem. Nechť On je kormidelníkem vaší loďky.
Je velmi důležité, abychom hned na začátku dne dali svůj den a všechny aktivity toho dne Kristu do rukou. Vložte celý svůj den a všechny svoje aktivity do rukou Krista. Proste o sílu a světlo a lásku a moudrost.
Potom do rukou Krista vložte den a aktivity svojí rodiny, všech přátel a spolupracovníky a postupně rozšiřte na všechny lidi a na celý svět.
PROSTE ZA TY, kteří se proviňují, nezapomeňte na ty, kteří jdou po křivých duchovních cestách a dělají nebezpečné "duchovní" techniky
Potom proste za všechno tvorstvo a přírodu Země a za všechny bytosti ve vesmíru, PROSTE ZA TY, kteří útočí.
Potom proste za anděle, archanděle a pomáhající vesmírné bytosti a poděkujte jim za pomoc.
VZDEJTE BOHU DÍKY A CHVÁLU za pomoc a velikost, kterou nám dává. DĚKUJTE BOHU, CHVALTE BOHA.

Sedm klíčů ke štěstí - 2.

22. února 2012 v 8:30 | Marie Blankytná |  Motto dne
Kurt Tepperwein - Za to můžeš TY !
Klíč 2.
ODPOUTAT SE
" Každé spojení zcela nutně způsobuje zármutek či trápení, takže opravdu šťastni můžeme být jen tehdy, když se odpoutáme ode všech vazeb. Také od všech očekávání, které máme na své bližní, neboť každý má právo být takový, jaký právě je. Jakmile se " pustím " všeho, co je menší, nepatrnější než Bůh, jako jistý přídavek pak získám štěstí a harmonii. "

Sedm klíčů ke štěstí - 1.

21. února 2012 v 16:21 | Marie Blankytná |  Motto dne
Kurt Tepperwein - Za to můžeš TY !
Klíč 1.
" OMEZIT POTŘEBY :
Skromnost vychází ze schopnosti " dobře se vyznat". Je tím míněno pochopení, jak málo člověk potřebuje, aby byl šťastný. Štěstí se totiž nedá ulovit, ani vlastnit.
ŠTĚSTÍ JE STAV DUŠE A ČLOVĚK HO MŮŽE NALÉZAT JEN A JEN V SOBĚ. "


Rok 2012 ???

20. února 2012 v 10:07 | Marie Blankytná |  Transformace
Odpověď na otázku s prosbou : Prosím o odpověď na otázku pro všechny, které zaměstnává strach z konce roku 2012 !!!
----------- ------------ --------------
" Ano, mohu odpovědět.
Všichni lidé na vaší planetě by si měli uvědomit to, že katastrofy plánujete už tím, že tak přemýšlíte. Věříte-li v konec, zřejmě to pro vás - jednotlivce tak bude, protože jste si to naplánovali - navodili - přitáhli do svých energií. Myšlenkami jste destrukci zabudovali do svých vlastních energií a ty potom kolem sebe i šíříte.
KONEC - O NĚMŽ TOLIK MLUVÍTE A PÍŠETE PŘIJDE A ODEHRAJE SE NA JEMNOHMOTNÉ ENERGETICKÉ ÚROVNI VAŠEHO VĚDOMÍ. VĚDOMÍ PROCHÁZÍ PROMĚNOU - UTVRZUJE VÁS V NEGATIVITĚ NEBO POZITIVITĚ.
Pozitivně ladění lidé přijmou do svých energií čisté energie duchovní, pozvednou svého Ducha, který je přivede k lepší provázanosti s Přírodou, s pramatkou Zemí i otcem Vesmírem. Tito lidé se postupně stávají součástí Jednoty Vesmíru a Země.
Odlehčují Zemi, přestávají ji zatěžovat těžkými nečistými energiemi svého života, umožňují jí očistu beze strachu z toho, že jim usiluje o život.
Země usiluje také o čistotu svých energií, z nichž všichni čerpáte svůj životní plamen.
Snažte se svým životem - čistotou svého života být spojnicí - osou mezi Vesmírem a Zemí.
Naplňujte svoje srdce duchovní čistými energiemi Univerza. Čistými božími energiemi, ke kterým nechť vám pomáhají vaši duchovní ochránci.
Žádejte je při svých energetických cvičeních o to, aby jejich jméno bylo nositelem těchto čistých energií, kterými zaplníte svoje srdce a ze srdce je pak rozšíříte do celé aury i do prostoru kolem vás. Mějte zásobu čistých energií také pro všechny ty, kteří pomoc potřebují.
O totéž požádejte matku Zemi. Ať vám dovolí vstoupit vlákny vašich čaker do jejího podzemního chrámu a také z čistého krystalu čerpat životní oheň do vašich srdcí.
Tyto dvě čisté energie propojte, prodýchávejte celou osu Země - Srdce - Vesmír a zpět.
Stáváte se tal součástí Jednoty.
 • Udržujte svoje energie jemnohmotných těl i čaker čisté
 • čistěte se meditací
 • zůstávejte ve spojení s vašimi ochránci, zvěte je do vašich činností
 • čistěte se neustálým odpuštěním
 • čistěte se s pomocí obrazů s duchovním námětem
 • čistěte se příjemnou meditační hudbou
 • čistěte se pomocí správné četby
 • čistěte se správným přístupem k přírodě a ke všemu, co k ní patří
 • čistěte se čistou mluvou
 • pročistěte svůj život i správnou skladbou hodnot, které uznáváte
 • ale také se čistěte cestou fyzickou - vodou, stravou, cvičením .......
 • čistěte i svoje domovy a pracoviště
 • a přestaňte myslet na konec světa !!!!!!!!!!!
Ať vás vedou vaši ochránci a s jejich pomocí se naučíte dobře řídit všechny životní kroky ." A.M.

Planetární andělé - MICHAEL

19. února 2012 v 8:52 | Marie Blankytná |  Ochrana
M I C H A E L - vládce Slunce
Michaelovy korespondence :
živel - oheň,
kov - zlato ,
barvy - žlutá , zlatá, zvířata - lev- všechny kočkovité šelmy, pták - kos,
hmyz - žlutí a oranžoví motýli,
kameny - rubín, tygří oko, jantar, chryzolit,
koření - skořice, hřebíček, bílý a černý pepř, zázvor, šafrán,
vůně - kadidlo, myrha, kopál, skořice, bergamot,
květiny - pivoňka, měsíček, slunečnice, mučenka, brambořík,
stromy- ořech, javor, citronovník, vavřín, jalovec,
jídla - hrozny, rýže, jahody, olivy, mandle,
byliny - meduňka, heřmánek, světlík, třezalka, rozmarýn, jmelí,
tělesné části - srdce, páteř, solar plexus, oči,
tělesné funkce - krevní oběh, distribuce tepla a energie,
ctnosti - zdraví, vitalita, organizace , síla,
profese - vládnoucí osobnosti ve všech profesích,
aktivity - veškeré tvůrčí aktivity,
klíčové slovo - VITALITA.
Michaelovo jméno znamená - " TEN, KDO JE JAKO BŮH "
Michael je ve své roli planetárního anděla regentem neděle, zosobňuje sluneční charakteristiky, zmírňuje veškeré tendence k výstřelkům a podporuje sluneční přednosti.Sluce představuje hojnost, vitalitu, energii a sílu. Také odpovídá za fyzický i duchovní růst a dokonalost. S Michaelovou pomocí se chraňme před, pýchou, sobectvím, egocentrismem, získejme osvícení vedoucí k pokoře a milosrdenství.
Pak můžeme vyzařovat lásku a dělit se o ni s bližními.
UCTÍVÁME TĚ A DĚKUJEME TI, ANDĚLI MICHAELI, ŽE VE JMÉNU VŠEMOCNÉHO NAPLŃUJEŠ NAŠE PŘÁNÍ A OCHRAŃUJEŠ NÁS. ZDRAVÍME TĚ A BUĎ S BOHEM.
.
Za kresbu děkuji Janě Michaele. M.R.B. - MOC

18. února 2012 v 17:01 | Marie Blankytná
MOCNÉ BODY :
 • Co svému tělu budete bez ustání dávat svými přesvědčeními a pocity, to v těle také dostanete. Každý pocit, který zažijete, sytí každičkou buňku a orgán v celém těle.
 • Vy jste vládcem království a vaše buňky jsou ti nejoddanější poddaní, kteří slouží bez ptaní, takže vše, co si myslíte a co cítíte, se stává ve vašem království zákonem- zákonem uvnitř vašeho těla.
 • Když máte negativní myšlenky a pocity týkající se toho, co nechcete, síla zdraví ve vašich buňkách se oslabuje !!!!! Když cítíte k něčemu lásku - ke slunnému dni, novému domu, příteli nebo povýšení v práci, vaše tělo dostává zdraví plnou silou.
 • Vděčnost je skvělý násobitel, proto každý den za svoje zdraví děkujte.
 • Řekněte z celého srdce - děkuji - za to, co máte na svém těle rádi a ignorujte to, co v lásce nemáte.
 • Chcete-li vidět, jak se vaše zdraví zlepšuje, dávejte mu lásku ve více než 50% času.Už 51% času lásky nakloní váhy od nemoci ke zdraví.
 • Čelíte-li nemoci, snažete se ji ze všech sil nepřijímat myšlenkami a slovy za vlastní. Místo toho dávejte lásku zdraví, svému vlastnímu zdraví a přijměte to za vlastní.
 • Dávejte lásku dokonalé hmotnosti, dokonalému tělu, dokonalému zdraví, představujte si, že je máte a buďte na 100% vděčni za to, že je máte.
 • Jestliže věříte, že se stav vašeho těla bude s věkem zhoršovat, vysíláte toto přesvědčení a zákon přitažlivosti vám pak musí takové okolnosti vracet.
 • Vnímejte se jako mladí a přestaňte cítit svůj věk.
 • Vaše tělo se změní, jak budete chtít, prostřednictvím vašich láskyplných a vděčných pocitů.
R.Byrne - Mocné body

16. února 2012 v 19:46 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
MOCNÉ BODY :
 • Život vám předkládá všechny možnosti, abyste si vybrali, co milujete !
 • Jestliže má někdo jiný něco, co chcete, buďte tím stejně nadšeni, jako byste to měli sami. Když k tomu vyšlete lásku, přitáhnete tutéž věc k sobě.
 • Když vidíte něco, co chcete, jste s tím na stejné frekvenci.
 • Katalog života obsahuje věci, které nemilujete, proto si je nevybírejte tím, že budete vysílat špatné pocity.
 • Odvraťte se od věcí, které nemáte v lásce, a nevěnujte jim žádné pocity. Místo toho řekněte "ano", když uvidíte něco, co milujete.
 • Zákon přitažlivosti reaguje na vaše pocity! Počítá se jenom to, co vydáte. Zákon přitažlivosti, to je váš zákon.
 • Vydávejte soudy a kritiku, dostane se vám jich zpátky. Vydávejte lásku a ocenění druhému člověku či nějaké věci a dáváte ji sobě.
 • Když lidé vidí, že se něčeho nedostává, je to prostě a jednoduše jen nedostatek lásky.
 • Váš zákon se formuje podle vašeho přesvědčení, ať už je pravdivé nebo nepravdivé.
 • Vaše představivost je reálnější než svět, který vidíte, protože svět, který vidíte, vychází z toho, co si představujete a v co věříte. To, čemu věříte a co cítíte jako pravdu, se stane vaším životem.
 • Ať vyprávíte jakýkoliv příběh, dobrý , či špatný, bude to příběh vašeho života.Proto začněte hovořit o úžasném životě a zákon přitažlivosti vám zaručí, že se vám ho také dostane.

Tvorba - Daniela Filipi

15. února 2012 v 7:28 | Marie Blankytná |  Meditace