Březen 2012

T I C H O

31. března 2012 v 6:56 | Marie Blankytná |  Motto dne
" Naučme se znát sami sebe a včas reagujme na psychické anomálie. "
Meditace " TICHO "
Ticho je zvláštní stav prostředí a mysli. Vyvolejme si jeho představu a tu opět vylepšeme. Zase máme možnost vyřadit cosi rušivého, abychom z pozice tohoto zdánlivého vrcholu mohli ještě více prohloubit oceán ticha.
Představu si podmalujme třeba obrazem padajících vloček sněhu. Na přání si budeme moci svoje ticho vybavit.
Klid, klid, klid,
který tolik potřebujeme a naříkáme, že se nám nedostává, je vlastnost, která není ke koupi. Jediným zdrojem klidu jsem my sami. Můžeme si ho správným chováním zajistit a předat ho také blízkým a našim dětem.
Zdroj - Jan Hnilica.


Pravda o kalendáři Mayů je prostá....

31. března 2012 v 6:43 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
Ukázka z knihy - James Redfield - DVANÁCTÝ VHLED - hodina rozhodnutí .

Domorodci vždycky považovali hory za posvátná místa, která nás pozvedávají nad úroveň běžného vědomí, abychom zahlédli posvátného Ducha. Ten Duch nás teď žádá, abychom se k němu přiblížili. Mayové to věděli a přišli na tento svět proto, aby nám přinesli zprávu o onom kalendáři.
" Ale jak ta zpráva přesně zní, Tommy?" zeptal jsem se.
" Média z ní udělala proroctví o zkáze světa. A není snadné rozhodnout se, které interpretaci uvěřit."
"Pravda o tom kalendáři je velmi prostá," pokračoval Tommy. " Se zkázou světa nená vůbec nic společného.Předznamenává časovou přímku pro celý vesmír a odhaluje skutečný smysl lidských dějin. Podle Mayů byl vesmír stvořen před šestnácti miliardami let, ale nestalo se to naráz.
Jejich kalendář uvádí devět kroků tvoření, které probíhaly od samého začátku a končí rokem 2012."
Odmlčel se, jako by počáteční datum kalendáře bylo nějak významné. Věděl jsem proč. Teprve nedávno se vědci shodli na datu, kdy při Velkém třesku vznikl tento vesmír, a to datum je velmi blízké tomu, které uvádí Mayové-a tím vyvstává otázka:jak mohli Mayové před mnoha staletími tak přesně znát datum začátku vesmíru.? Jsou ostatní části kalendáře také tak přesné?
"Jistý vědec, pokračoval Tommy, "jasně ukázal, že data uvedená v kalendáři označují jednotlivé kroky tvoření. Jak už jsem řekl, první krok tvoření začal přibližně před šestnácti miliardami let, v té době vznikl vesmír a hmota se spojila v galaxie, hvězdy a planety a také vznikl život počínající prvními buňkami, které se vyvinuly v mnohem složitější organizmy.
Druhý ze čtyř kroků tvoření přinesl savce, lidoopy a nakonec před dvěma miliardami let i lidi.
Zbývající kroky tvoření se pak zaměřily na rozvoj lidského vědomí. Postupně se rozšiřovalo až se asi před třemi tisíciletími vyvinulo v regionální vědomí spojené se vznikem různých jazyků a vnímáním existence jiných skupin lidí žijících ve větších geografických oblastech.
Další kalendář mluví o vnímání národní příslušnosti začínajícím kolem roku 3115 před naším letopočtem, kdy se lidé seskupovali do říší a potom vznikly národy.
Pak 24. července 1755 začal další krok tvoření přinášející planetární vědomí. Právě tehdy jsme si poprvé uvědomili, že kapacity této planety nejsou neomezené, a proto jsem k ní začali přistupovat mnohem šetrněji.
Tommy pokračoval. " Je důležité, abychom si uvědomili, že tyto kroky nejsou jen symbolické. Znamenají skutečný posun našeho vědomí. Například jsem se již dostali k planetárnímu kroku, získali jsme schopnost vyladit se na vědomí přesahující plošné vnímání Země. Mnohem silněji jsme cítili, že jsme všichni společně na kulaté zeměkouli plující vesmírným prostorem.
A další vlna tvoření, k níž došlo 5. ledna 1999 - nazývá se galaktické vědomí- nám dala schopnost rozšířit naše vědomí ještě dál. Dala nám schopnost vnímat celý rozsáhlý vesmír. A tím se urychlil přesun od materiálního pohledu do bdělejšího duchovního stavu.
Chtěli jsem znát skutečnou pravdu o naší existenci. Tehdy se také začala zpochybňovat náboženství, protože jsem vyžadovali úplnější odpovědi na své otázky.
Právě to dovedlo ideologické fanatiky k přesvědčení, že musí hájit své doktríny, dokonce je lidem vnucovat, občas i násilím. Propukly války o to, které náboženství je lepší.
....................................Kalendář předpovídá ještě jeden krok tvoření. Ten, který už přichází a dá se vycítit.Jeho cílem je vytvořit ideální svět.
" Řekni mi víc o tom, co ten kalendář předpovídá", řekl jsem.
............................................................
"Můj kmen věří, že k tomu poslednímu nebudeme násilím přinuceni. Bude třeba, aby dostatečný počet lidí se naučil vyladit na další úroveń tvoření".
"Nevím, jak velkou část osmé integrace jste už stačil přečíst.Tady je to celé."
Stálo tam, že k úplnému spojení myslí je zapotřebí jednota záměru, ale zároveň se musíme vrátit do láskyplného stavu, jenž zcela překoná sexuální problémy. Tato emoce byla v textu nazývána AGAPÉ.
Agapé je řecký výraz a označuje určitý druh lásky , lásky duše ke všemu, co bylo stvořeno, ale především lásku k druhým, která je v podstatě platonická..............
........................Pokaždé, když někdo dospěje k agapé, vyvolá to ve všech kolem něj velké vlny lásky podobné teplu ve skleníku, nebo konverzi v přeplněném venkovském kostele....................J A K

28. března 2012 v 11:22 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
28. března 1592 - 15. listopadu 1670 - uplynulo 420 let od narození
............................IOHAN AMOS COMENIUS - Jan AMOS KOMENSKÝ...................................
" Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělávat. "
" Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem. "
" Kdykoli se přimísí nějaké nařizování, naše mysl hned cítí odpor a odvrací se . "
" Teorie zůstane pouhou teorií, dokud nepřikročíme k činům. "
" Boháči bez moudrosti, co jsou jiného než vepři v blátě ležící ? "
" Veřejné záležitosti patří do veřejnosti. Co se všech týká stejnou měrou, měli by všichni řešit, nebo o tom přinejmenším vědět. "

" VĚŘÍM I JÁ BOHU, ŽE PO PŘEJÍTÍ VICHŘIC HNĚVU, HŘÍCHY NAŠIMI NA HLAVY NAŠE UVEDENÉHO, VLÁDA VĚCÍ TVÝCH K TOBĚ SE ZASE NAVRÁTÍ, Ó LIDE ČESKÝ."

Se zlem bojujeme jen se znalostí věcí!!!

28. března 2012 v 7:23 | Marie Blankytná |  Motto dne
CHRAŇME SE ZLÉHO
" Ochrana proti zlu je složitější. Jde o souhrn různých projevů a sil, které útočí na naše zájmy nebo osobu. Zlo přichází nejvíce od lidí, kteří se nedokáží vyrovnat se svým osudem, tak škodí. Zlo proti zlu nepůsobí, ale naopak zvětšuje jeho sílu. Zlo odmítáme, ale ne nenávistí k původci zla, který bývá většinou nešťastný.
Nejlépe se zla zbavíme, politujeme-li původce a také jsme -li schopni mu udělit odpuětění.
Základ je v tom, že sami nejsme zlí.
Proti zlu kolem nás chrání nejlépe diamant, a to svojí čistou a silnou energií, kterou působí na všechny strany.
Také chalcedon, který působí uklidňující silou, nepustí ho do situací, které jsou nebezpečné.
Podobně působí i platina- tlumí některé negativní vlastnosti, které by se mohly stát osudovými ve vypjatých situacích.
Bráníme se zvenčí a zevnitř.
Autor: Jan Hnilica


DEN - 26. BŘEZEN

26. března 2012 v 7:00 | Marie Blankytná |  Motto dne
" VĚŘTE, I KDYŽ SE CÍTÍTE SAMI. VĚŘTE, I KDYŽ NESLYŠÍTE ŽÁDNOU PÍSEŇ.
VĚŘTE, I KDYŽ NECÍTÍTE ŽÁDNÝ DOTEK. VĚŘTE, PROTOŽE VŠUDE KOLEM SEBE MŮŽETE VIDĚT PRÁCI JEJICH RUKOU. "

Dávejme lásku i v pozdravu ....

26. března 2012 v 6:34 | Marie Blankytná |  Naše omyly
Lásku můžeme vracet mezi lidi i pomocí pozdravu - převzato 25.3.od A.M.
" Naučte se chovat se s láskou nejen k těm, s nimiž žijete v domácnostech, ale ke všem lidem, i k těm, kteří žijí osamoceně, i k těm, kteří se projevují hrubě, majetnicky, i k těm , kteří o vás rozhodují.
Všeobjímajíci láska je láska, která miluje každou duši, bez ohledu na tělo.
Chcete-li něco negativního v projevech lidí měnit k lepšímu, nezměníte to dalším násilím, ani arogancí, další negativitou, protože násilí plodí zase jenom násilí.
Zahrnujte tyto lidi dlouhodobě vašimi pocity, vašimi myšlenkami lásky k jejich duši, aby se jejich duše probrala k tomu, proč přišla do života, jaký tady má pravý úkol, aby napravila svoje chyby minulé i současné.
Pro mnohé z vás je to velmi těžké.
Soustřeďte se v meditacích opakovaně na duše vašich politiků a halte je do barev lásky. Zahrnujte je přílivem růžového světla, aby se probudila energie lásky i v jejich srdci, aby na prvním místě v jejich srdcích stáli lidé, ne peníze a vlastní zisky.
Vracejte lásku mezi lidi i projevovanou v pozdravu.
Míjíte se bez pohledů a bez pozdravů.Dívejte se na lidi, které potkáváte, nejen očima, ale také srdcem. Zachytíte-li jeho pohled, s úsměvem pozdravte. Uvolní se vám mimika v obličeji ,odplouvá napětí, uklidňují se myšlenky. A něco z toho se projeví i u míjejícího. Zjistí, že se cítí lépe a začne se chovat stejně.
Postupně si společnost přestane být tak cizí, budete mít k sobě blíž a ti, kteří žijí osamoceně si uvědomí, že nejsou tak sami, bez povšimnutí.
Říká se, že láska hory přenáší, láska změkčuje, láska odplavuje hoře, láska buduje a staví, a nemusí se to jen říkat. Může se to stát skutečností i vaším přičiněním. "
Přeji Vám klidný den plný úsměvů a lásky. M.

J A R O

25. března 2012 v 6:09 | Marie Blankytná |  Motto dne
"Jaro začíná šepotem nových květin, tichým rozhovorem andělů procházejících se po louce."

Zaměřme se na pozitivní energie....

25. března 2012 v 6:00 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
17.03.2012
Pro všechny bytosti lásky a světla
Milé Bytosti Světla,
Čeká nás teď docela dost důležité období. Prosím zkuste to brát vážně, co napíšu.
Chtěla bych Vás poprosit, abychom na měsíc, to je do 11.května, zkusili nevytvářet strach a
jakékoliv emoce zlosti, nenávisti a bolesti. Těmito pocity se živí temnota. Která chce i nadále
udržet svou vládu na zemi. Pokud ji přestaneme poskytovat potravu, přestaneme se bát a
budeme sami sebe naplňovat láskou a světlem, bude se muset vzdát a buď se přizpůsobit a
přijmout světlo, nebo odejít.
Je to velmi jednoduchá a nádherná a inteligentní cesta, jak se probudit do vědomí, do světla a
stát se dokonalými bytostmi, které ví kdo jsou, ví co chtějí,rozumí tomu, co se děje a přinášejí
světlo, lásku a uvědomění i pro ostatní, kdo ji přijme.
Není čas všechny podrobnosti vysvětlovat. Po tomto činu stejně všichni všechno najednou
uvidíme a vzpomeneme si na všechno co je třeba. Jenom malinko přemýšlejte. Čím se liší
člověk od strojů a od ostatních nevědomích věcí? Tím, že cítí, má pocity, emoce. Jsou o tom
filmy.
Emoce jsou buď láska, tj. světlo nebo strach, tj. temnota. (v tom nejzákladnějším vědomí).
Některé bytosti živí láska a některé strach. Strach je temnota a zapomnění, nevědomí. Láska
je světlo a vědomí. To o co tu jde na téhle Zemi v téhle Době je boj o vládu Světla a Tmy.
Myslím, že tmy už tu bylo dost a Bytosti světla ať ve fyzické podobě, nebo v podobě éterické
se snaží a hodně se snaží, naplnit Zemi světlem. Pomozme jim v tom. Pokud je na Zemi
hodně strachu, Bytosti Světla spalují tuto energii ve svých tělech, aby jejich snaha dosáhla
cíle. Pokud přestaneme strach tvořit, budou mít více sil a možností zesílit proud Světla na
Zemi. Pojďme to zkusit. Jde o měsíc. Zkusme každý přestat vytvářet emoce strachu a
zloby.Stejně to nechcete dělat. Zjistili jste, že nejvíce se zlobíte na ty, které byste chtěli
milovat. Na rodiče, na děti, na přátele, na příbuzné. Uvědomte si to, prosím. Záměrně je v nás
zloba a strach pěstovány. Aby byla potrava. Rozhodněte se, že to nechcete. Že tu hru s
nějakou neznámou autoritou hrát přestáváte. Jen se k tomu rozhodněte. To úplně stačí. A
stane se to. Naučili nás si myslet, že nic nevíme, nic nemůžeme změnit, nic nedokážeme,
nikdy nezjistíme kdo jsme. Je to jen iluze a hloupost, které jsme uvěřili. Jsme dokonalé
bytosti, můžeme vědět kdo jsme, každý z nás má schopnosti změnit svět a tvořit vesmíry,
každý z nás je láskyplnou bytostí,která dokáže svým rozhodnutím rozpustit temnotu. Temnota
to ví a tak nám to úmyslně tají.Je to její záměr. Ale už je to profláklé. Teď jenom stačí se
rozhodnout pro lásku, světlo, harmonii a uvědomění.
Pokud si třeba zatím moc nevěříte, zkuste třeba toto. Zkuste si představit, jak s každým
nádechem do Vás proudí zlatobílé světlo a naplňuje Vaše tělo. Prosvětluje celou Vaši bytost a
rozpouští strach a zlobu. To úplně stačí.
Děkujte Bytostem Světla, že jsou s Vámi. Je jich zde mnoho, neskutečně mnoho. Proste
Bytosti Světla, aby Vás vedli, aby Vám dali inspiraci a důvěřujte svým myšlenkám, že víte co
je správné. Nevadí, když budete ze začátku pochybovat. Ale rozhodněte se, že chcete o sobě
zjistit pravdu. Rozhodnout se pro něco je velmi důležitý akt, kterým tvoříte svou budoucnost a
v tomto případě i budoucnost planety Země nejen pro Vás,ale i pro Vaše děti a jejich děti.
Přírodní katastrofy, hromadné nehody, sopečné výbuchy, zemětřesení se dějí, aby se vyráběl
strach a bolest, potrava pro temnotu. Lidé se k tomu propůjčili. Pojďme to prosím zastavit.
Každý může udělat velmi mnoho. Každá bytost, která se zapojí je velmi důležitá. Stejné je to
s reklamou, televizními pořady. Proč se nevysílá ve zprávách kdo co udělal dobrého?
Nevytváří to strach. Přemýšlejte. Vraždy, násilí, katastrofy vytváří strach. To je dobrý důvod pro temnotu to hlásit. Začněte milovat každého, kdo Vás nemá rád. S kým se nechcete potkat.
Naplňte se láskou a naplňte i jeho láskou a obejměte ho světlem a odpusťte mu. Prosím.
Odpusťte mu, proste ho za odpuštění a milujte ho. Děkujte mu. Prosím. Má to obrovskou
láskyplnou sílu. Tvořivou sílu lásky a světla.
Velmi dlouhou dobu jsme zodpovědnost za to co se děje nechávali na bytostech temnoty. Oni
tvořili události a situace, které nás ohrožovaly.Tím v nás vyráběly strach a mohly se živit.
Pojďme už přestat živit temnotu a začít se dívat na sebe jako na Bohy. Zaměřte pozornost do
sebe. Tam je Váš největší poklad. Je tam ukrytá Vaše podstata. Pozorujte své emoce. Ne že by
jste emoce byli Vy, ale emoce Vás vedou. Vedou každého do světla, nebo do temnoty.
Přemýšlejte o tom kdo jste. A pokud to chcete zjistit, zase se jen rozhodněte, že chcete zjistit,
kdo jste. Je to úžasně jednoduché. Všechny odpovědi na to, co chcete vědět, jsou ve Vás.
Každý ví, co je dobré a co je špatné. Každý ví, co mu dělá dobře a co ne. Každý ví, co chce a
co ne. Každý ví, že spoléhat se na něco mimo Vás nepřináší užitek. Zaměřte se na sebe.
Komunikujte se sebou a přijdete na všechno. Když přestaneme vytvářet emoce strachu,
Bytosti Lásky zesílí příliv Světla na Zemi a každý z nás si velice snadno vzpomene, kdo je.
Bude to všechno velmi jednoduché, když temnota nebude mít potravu.
Je ale důležité proti temnotě nebojovat. Boj vyvolává protitlak. Jistě si vzpomenete na
některou pohádku, kdy Láska dokáže všechno. Láska hory přenáší, Láska zlomí zlé kouzlo,
Láska může změnit zlo jedině když s ním nebude bojovat, ale naplníme ho láskou.....
To je všechno pravda. Pokud se necháme vyprovokovat k boji, zase vytvoříme strach. Prosím
nenechte se strašit. Je možné, že se začne dít ještě trochu více bolestivých událostí. Nenechte
se tím prosím vyprovokovat. Temnota bude chtít vytvořit strach. Mějte tohle na vědomí.
Naplňujte to láskou. Propouštění, zdražování, nemoci a cokoliv dalšího. Naplňujte to láskou.
Pokud Vás něco bolí - milujte to. Rozpusťte to v Lásce. Naplňte to Láskou.
Pokud Vás straší, že je krize (uměle vyvolaný stav na výrobu strachu) -začněte krizi milovat.
Naplňte ji Láskou. Je to jediná účinná cesta ke Světlu. Láska. Pozorujte co cítíte a strach
naplňujte Láskou. Pokud Vás někdo uhodí, nebo na Vás křičí, pokud se Vám nelíbí, jak se
chovají děti, pokud vidíte násilí, začněte lidi i situace milovat. Prosím zkuste to. Měsíc. Do
11. května. Uvidíte, že už se potom nebudete chtít vrátit ke starému způsobu života. A
porozumíte tomu, co se děje.
Udělejte něco, abyste si to mohli neustále připomínat. Vytiskněte si tenhle papír a noste ho s
sebou. Přivažte si na ruku růžovou mašličku, na kterou když se podíváte, nebo ji pocítíte,
uvědomíte si, že je jen Láska. Nebo cokoliv jiného. Nic Vás to nestojí, jenom trochu
pozornosti a uděláte nesmírně i vesmírně moc.
Děkuji Vám za Bytosti Světla, za Lásku, za Vědomí, které se chce Uvědomit. Důvěřujte
Inspiraci v Sobě, ničemu jinému. Ničemu co je mimo Vás. Vy víte nejlépe, co potřebujete.
Děkuji.
S láskou a úctou Šárka Vondrášková

Vnímejme hmatové počitky

24. března 2012 v 11:44 | Marie Blankytná |  Motto dne
" Pěstujme umění dotyku a používejme ho správně."
Zvláště po ránu je důležité aktivovat funkce organizmu. Bosýma nohama se projdeme po bytě tak, že našlapujeme celými ploskami a třeme si je o podlahu. Vyhledáváme drsnější místa.
Dlaněmi třeme drsnou podložku krouživými pohyby.
Dlaně i plosky můžeme vystavit také střídavému teplu a chladu.

Už Vám řekl někdo, že...

24. března 2012 v 11:37 | Marie Blankytná

Meditace "srdce"

22. března 2012 v 13:14 | Marie Blankytná |  Motto dne
" Prožívejme lásku jako krásnou hru života. "
Zkusme " vyskočit " ze stereotypu všedního dne. Překvapme toho, koho máme rádi nečekaným dárkem. nebo jinou pozorností.
Meditace " srdce " :
Představíme si symbol lásky - srdce.Nakreslíme si ho do našeho podvědomí a zamyslíme se nad jeho významem. Nejde jenom o představu tvaru tohoto orgánu. Vidíme totiž dvě poloviny spojené stejnými křivkami. Nevíme, která je původní, která je levá nebo pravá. ?
Jsou zrcadlovým odrazem té druhé. Dokážeme-li se spojit s milovanou bytostí srdcem, máme vyhráno. Milujeme ji.

Posilujme svůj organizmus

21. března 2012 v 7:00 | Marie Blankytná |  Motto dne
Snažme se všemi, pro nás dostupnými prostředky, posilovat imunitu!!!
Není možné být nezodpovědný vůči sobě a osobám, které máme rádi a s nimiž chceme žít co nejdéle. Vyhledávejme prostředky, které podpoří náš imunitní systém a v rozumné míře je používejme. Své zkušenosti předávejme dál, pokud o to mají zájem. Nic nevnucujme.
Snažme se o vyrovnanou hladinu vitamínů a minerálů.
Před každým jídlem snězme menší porci čerstvého salátu ovocného, nebo zeleninového.
Dbejme na čistotu svých vibrací i s pomocí vhodných kovů a minerálů:
Z kovů podporuje náš imunitní systém především zlato s podporou granátu. Aby došlo k vyvážení, můžeme doplnit magnetit.
Bohatý zdroj železa je melasa.

Vítejme jaro s rozumem.....

19. března 2012 v 7:43 | Marie Blankytná |  Motto dne
Meditace naděje
V klidu naslouchejme jaru. Prociťujme nastávající rašení, v němž vidíme naději něčeho nového.
Vnímejme však také to, že je to něco nového, proto neznámého."
Rady do tohoto období:
  • používejme barevné světlo na podporu správných vibrací. Můžeme se obklopit správnými barvami na oděvu, květinami, můžeme doma vymalovat a nejjednodušší je používat světlo s barevnými foliemi nebo barevnými filtry
  • v tomto období je důležitá světlá žlutá, která podporuje rozvoj životních sil, není agresivní
  • ve stavu ochablosti přidáme světlou červenou, nepřeháníme to
  • pozornost věnujeme levanduli - pomáhá přemáhat deprese
  • provádíme nenáročné cvičení k rozvinutí energií - pomocí ukazováčků jemně mneme nos odshora dolů asi 5 - 7 tahů a opakujeme celkem 3 krát.


Zážitek s rebalancingem

18. března 2012 v 6:51 | Marie Blankytná |  Zdraví
Úryvek z knihy - Návrat do vědomé rovnováhy / navazuje na úryvek uveřejněný v sobotu./
Píše účastnice kurzu Gisela:
Moje nohy, především pravá, byly dlouhá léta jako odumřelé. Hodně jsem klopýtala, padala a při běhu jsem byla nejistá. Přes řadu cvičení na uzemnění a dýchání se můj stav nezměnil. Kde je příčina, mi bylo jasné teprve při jednom sezení.
Když jsem procházela směsí pocitů odporu, nechuti a velmi silného pocitu odumření, prožila jsem za bílého dne jako ve snu onu klíčovou situaci, ve které mne zastihla zpráva o smrti mého přítele. Tehdy jsem upadla do bezvědomí a za pomoci léků jsem spala několik dní. Nyní mi bylo jasné, že jsem tuto bolest nechtěla unést - něco ve mně odumřelo.
Viděla jsem, jak jsem svému příteli dala do hrobu svoji pravou nohu.
Zeptala jsem se ho tedy :" Mohl bys mi dát mou nohu zpátky ? " Okamžitě se to stalo a pak jsem nejdříve viděla, jak dorůstají kosti, potom svaly, šlachy a konečně kůže a chlupy. Dlouhou dobu byla noha ještě ledová a také moje nejistota se vytrácela jenom pomalu.
Dnes však svou nohu cítím vědomě. Především cítím, jak se vyvinulo moje pochopení.
Vidím, že se mohu lépe přijmout taková, jaká jsem a v životě stojím jako citlivá a otevřená a živá žena.

Člověk - organická jednotka

17. března 2012 v 6:35 | Marie Blankytná |  Zdraví
Ukázka z knihy - Návrat do vědomé rovnováhy
Člověk by měl žít jako organická jednotka. Do toho by mělo být zahrnuto celé tělo, včetně nohou. Neboť prostřednictvím nohou jsi spojen se zemí - jsi uzemněn. Když ztratíš kontakt se svýma nohama a s jejich silou, pak se stanou mrtvými přívěsky - již dále nebudeš v zemi zakořeněn.
Pak jsi právě tak slabý jako strom, jehož kořeny jsou mrtvé nebo shnilé. Takový strom nemůže žít jako organická jednotka a nebude moci ani přežít. Tvoje nohy musí být zakořeněny v zemi : jsou tvými kořeny.
Být uzemněn znamená, že se staneš téměř částí země a dovolíš zemské přitažlivosti, aby do tebe proudila, aby tě zavalila.
------------------
Zkus jednou následující experiment. Jednoduše stojíš nahý někde na pláži, u řeky, nahý na slunci. Začni skákat, běhat a pociťuj svoji energii, jak skrze tvá chodidla, skrze tvé nohy proudí do země. Po pár minutách běhu se zastav a stůj klidně, zakořeněn do země a prociťuj spojení svých nohou se zemí. Náhle se budeš cítit velmi zakořeněn , uzemněný, pevný.
Pak uvidíš, že země komunikuje, uvidíš, že tvoje nohy komunikují. Vznikne dialog mezi tebou a zemí.
Toto uzemnění se ztratilo, lidé jsou vykořenění a pak nemohou žít. Život patří k celému organizmu, nejenom k hlavě.
Cvičení :
Pozorovali jste se někdy při chůzi a při stání ?
Víte kolik námahy se skrývá v těchto činnostech ?
Pomalu se procházejte, pozorujte svoje tělo, pokuste se nalézt pozici, ve které budete mít pocit, že vaše váha je rovnoměrně rozdělana na špičky a paty chodidel. Potom uvolněne kolena a nechte proudit energii země do břicha a do oblasti čelistí.
Představte si, že máte na temeni přivázanou šňůrku, která vás táhne lehce vzhůru.
Zjistěte, jak se vám s touto představou chodí, stojí, zda jste uvolněnější.

VZKAZ A.MICHAELA

15. března 2012 v 17:18 | Marie Blankytná |  Motto dne
" Nic není důležitější než to, abyste vytvářeli energii lásky, abyste se milovali. Toto fluidum se pak začne šířit kolem vás a bude se chovat jako jasné světlo, které pohlcuje tmavé negativní útvary.
Pokud se tak začnete chovat, bude to vaše vítězství, protože všeobjímající láska odpouští a rozpouští vaše provinění. "

Návrh k meditaci za AMAZONII

15. března 2012 v 17:13 | Marie Blankytná |  Pomoc planetě Zemi
From: "KURZY Zdeňka Ocelíková" <zdenka.ocelikova@seznam.cz>
Subject: Můj názor a VÝZVA v souvislosti s PETICí za Amazonii

Přátelé, běžně podobné věci neposílám, ale toto mi připadá zásadní.

níže pod tímto mý dopisem je důležitá informace, která mi přišla od Simonky. Připadá mi důležité se k tomu následovně vyjádřit: Svoje údaje do formuláře petice jsem sice vyplnila, abych neměla výčitky, že jsem neudělala nic faktického a nechci zpochybňovat potenciální účinek petice.

Nicméně jsem přesvědčena, že když se spojíme v neděli večer od 20:30 na meditaci,jako to s některými z vás děláváme, ale tentokrát budeme cíleně meditovat - a teď pozor - nelekněte se! To, co napíšu má svůj důležitý význam a kdo jste četli Celestinské proroctví a Tajemství Shambally, byste tomu měli rozumět:

Pojďte v neděli od 20:30 meditovat 15 až 30 minut za Nejvyšší dobro pro prezidentku Brazílie, která o ničivém projektu rozhodla a o Nejvyšší dobro pro všechny, kteří mohou kladně či záporně tento projekt přímo = fakticky ovlivnit a ovlivňují!!! A současně o Nejvyšší dobro pro všechny zúčastněné - lidí, žijících po generace v této oblasti, zvířata i rostliny, celou Amazonii a celou Zemi.

Víte proč budeme žádat o nejvyšší dobro pro prezidentku a pro lidi, kteří to mohou záporně ovlivnit? Protože díky naší spojene modlitbě se zvedne hladina lásky a svědomí v těchto lidech. Nejvyšší dobro může člověka zastavit v jeho záměrech, pokud nejsou v souladu s Nejvyšším dobrem. Nemá smysl přát si prezidentku zničit nebo jí přát zlo. Tím bychom jen posílili její vlastní zlo a realizace toho projektu by byla ještě pravděpodobnější. A kromě toho - co my víme, co je Nejvyšší dobro v rámci tohoto projektu a lidí s tím
spojených?Třeba začnou a něco je v tom zabrzdí. Nemůžeme vědět, co má Bůh v projektu :-)proto není dobré žádat o jeho zastavení, ale opravdu o Nejvyšší dobro. Svým srdcem. A představovat si, jak se v prezidentce a těch ostatních studených čumáků rozsvítí světlo, které je povede k láskyplnému rozhodnutí. A představovat si, jak jsou původní obyvatelé Amazonie šťastní.

Co vy na to? Společná meditace je mnohem silnější než jednotlivá. A můžeme to opakovat každou neděli od 20:30 a přitom si zameditovat i na naše nejvyšší dobro :-)abychom nezapomínali na sebe...a na blaho uzdravení pro celou Zemi.

Zdeňka Ocelíková
602 748 729
www.kurzy-leceni-energii.cz
www.kranio-sakralni-terapie.cz
www.slunecnikruh.cz
Připojme se k této meditaci. Je v souladu s myšlenkami, které jsem převzala a které uvádím jako motto dnešního dne. M.