Květen 2012


UKÁZKA Z KNIHY.....

29. května 2012 v 7:45 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
STANISLAV GROF - KDYŽ SE NEMOŽNÉ STANE - / Dobrodružství za hranicemi vědomí /
Tato kniha přináší fascinující příběhy, které obsahují jeho půl století trvající průzkum oblastí, konvenční psychologií dosud nezmapovaných.
"Stanislav Gorf je průkopnický psychiatr, světově proslulý pro svůj obrovský přínos oboru psychiatrie." - Ralf Metzner, PH.D.,profesor psychologie
.............................BOLEST, KTERÁ PŘETRVALA TŘI STALETÍ...............................................
Tento příběh pojednává o Norbertovi, jedenapadesátiletém psychologovi a pastorovi, který se zúčastnil semináře.
.....................................při skupinovém úvodu si stěžoval na úpornou chronickou bolest v levém rameni a na prsou, která mi způsobovala nesmírné utrpení . Opakovaná lékařská vyšetření žádnou příčinu tohoto problému neodhalila. Selhávaly i veškeré pokusy o vyléčení.
Na začátku holotropního dýchání se Norbert snažil opustit místnost, jelikož mu velice vadila hudba, kterou jsme hráli a z níž měl pocit, že ho "zabíjí." Dalo nám velkou námahu přesvědčit ho, aby v procesu pokračoval a pokusil se zjistit, proč mu ta hudba tolik vadí.
Téměř tři hodiny pociťoval na prsou a v rameni prudkou bolest, která postupně sílila až k nevydržení. Sváděl úporný zápas, jako by byl ve vážném ohrožení života, přitom kašlal, dusil se a vydával celou škálu hlasitých výkřiků. Pak se uklidnil, uvolnil a ztišil. Ke svému úžasu si uvědomil, že tento prožitek ho zbavil napětí v rameni a svalech a rovněž veškeré bolesti.
Později nám vyprávěl, že se jeho prožitek skládal ze tří vrstev.
Na té nejpovrchnější úrovni prožil znovu děsivou příhodu z dětství, při níž málem přišel o život. Když mu bylo asi 7 let, vyhrabal si s kamarády na pláži písečný tunel. Když byl tunel hotový, vlezl si do něj, aby ho prozkoumal. Jak ostatní děti kolem dováděly, tunel se propadl a zaživa ho pohřbil. Než ho dospělí, přivolaní dětským křikem vyhrabali, téměř se udusil.
Potom se ocitl uprostřed hrůzostrašné vzpomínky na vlastní , velice obtížný porod, kdy mu dlouhou dobu uvízlo rameno za mančinou stydkou kostí. Společným prvkem, spojující tento děj s předchozí událostí byla kombinace dušení a prudké bolesti v rameni.
V závěrečné části se jeho zážitek dramaticky změnil. Uviděl kolem sebe vojenské uniformy a koně a poznal, že se ocitl v zuřivé bitvě. V jednom okamžiku ucítil velkou bolest a uvědomil si, že má rameno probodnuté kopím. Pak spadl z koně a cítil, jak mu běžící koně kopyty drtí hruď.
Polámaný hrudní koš mu působil trýznivou bolest a začal se dusit v krvi, která mu pronikala do plic.
Po čase nesmírného utrpení se Norbertovo vědomí oddělilo od umírajícího těla, vzneslo se vysokonad bitevní pole a odtud, z ptačí perspektivy celou scénu sledovalo. Po smrti těžce zraněného vojáka, v němž poznal sám sebe v minulém životě, se Norbertovo vědomí vrátilo do přítomnosti a znovu se napojilo na tělo, které ho náhle, poprvé po mnoha letech utrpení, přestalo bolet.
Ukázalo se, že úleva od bolesti, kterou mu tento zážitek přinesl, je trvalá................................

LEKCE ŽIVOTA

28. května 2012 v 8:35 | Marie Blankytná |  O naší duši

12 základních lekcí života

01.06.2012 17:34

12 základních lekcí života

Z knihy "Spiritual psychology" od Steva Rothera
1. Přijetí - sebedůvěra, sebepřijetí a umění laskavého přijetí - lidé pracující na této lekci se vidí jako oběti a jsou zaseknuti v tomto dramatu. Energetické bloky se projevují jako sabotáž, kdy dotyčná osoba působí dojmem, že dělala vše správně, a přesto v jejím životě nic nefunguje. Tento člověk může být velmi tvořivý, ale jakmile se energie, kterou přeměňuje, vrací zpátky k němu, mívá potíže ji přijmout. Tito lidé trpí nedostatkem sebeúcty. Základní příčinou těchto pocitů je přesvědčení, že jsou bezcenní. Tito lidé mohou mít velmi silný, i když nevědomý odpor k ostatním lidem. Přijímání je umění umožnit energii námi proudit. Pokud začne proudit, je to čistý potenciál. Přijetí představuje umění nechat energii protékat vlastní bytostí. Je důležité energii umožnit, aby skrze nás proudila všemi možnými cestami. Pokud se podíváme na oblasti v našem životě, kde je blokovaná energie, může to být tím, že blokujeme přijetí. Tito lidé mají potíže s přijímáním zodpovědnosti za vlastní skutečnost, proto je důležité se naučit přijmout realitu tak, jak věci jsou, a uvědomit si, že si člověk může vytvořit život, který chce žít, že se sebou může být spokojený. Po ovládnutí této lekce se člověk naučí přijímat tok změn ve svém životě a získá silný pojem o vlastním Já.
2. Adaptace - změna - naše přirozená podstata je schopna během krátké doby velké změny. To, co se brání změně, je naše fyzická forma. Lekce adaptace se týká vyrovnávání se se změnou. Změna pro nás všechny znamenají neznámo, ale pro tyto lidi je vyrovnávání se se změnou ještě desetkrát těžší než pro zbytek z nás. Mají v této oblasti totiž velké slabiny, že si vůbec nedokáží uvědomit, co se s jejich životy děje. Proto působí tak neflexibilně. Pokud nevíme, co se může stát, máme pocit, že jsme ztratili kontrolu nad světem, a ztrátu kontroly přirovnáváme k bezmocnosti. Když čelíme změně, je dobré si pamatovat, že bez změny není možné dosáhnout vyšší vibrační úrovně. Tito lidé dělají vše proto, aby udrželi vlastní životy pod kontrolou. Věří tomu, že bezpečí získá jedině tehdy, když udrží status quo. Tito lidé vnímají svou mysl, ale zapomínají na své pocity. Vše si důkladně promyslí, než udělají rozhodnutí. Tito lidé se pokouší dělat stále dokola tutéž věc a očekávají, že to dopadne jinak a často se jim musí něco drastického stát, aby si uvědomili, že je něco v nepořádku. Tito lidé se stále učí "jít s proudem".
3. Bytí - ucelená existence - lidé pracující na této lekci stráví spoustu času hledáním vnější věci, které by mohli sloučit s vlastním Já, nebo se snaží žít způsobem, jenž by jim dal pocit, že jsou celiství. V některých případech musejí tito lidé nalézt či vzít si něco, co by jim pozvedlo náladu. Někteří lidé v této situaci propadnou jídlu, aby se cítili bezpečně. Jiní jsou posedlí svým zevnějškem, další propadnou studiu, protože věří, že získávání diplomů jim umožní být tím, kým si přejí být. Ať už se rozhodnou pro cokoliv, může se to snadno zvrtnout v obsesi či závislost, což je dokonalá možnost, jak zvládnout tuto lekci. Závislost znamená, že tito lidé hledají mimo sebe věci, které jim mají pomoci cítit se celiství. V případě lidí, kteří se snaží dosáhnout celistvosti prostřednictvím vztahů, ústí toto úsilí ve vztahy, jež jsou založeny na závislosti. Tito lidé jsou na sobě zcela závislí. Oba věří, že ani jeden z nich není bez druhého kompletní a že celistvost si udrží jen když budou spolu. Problém spočívá v tom, že je pro dva lidi nemožné, aby se rozvíjeli stejnou rychlostí, takže to bývá jen záležitostí času, než jeden začne druhého vývojově přerůstat, a druhý partner tak nevyhnutelně přestane partnerovi stačit. Dochází k situacím, kdy lidé bývají tak zraněni, že musí strávit většinu života v sebeobranném režimu. Lidé, kteří se rozhodli zkombinovat zvládnutí několika pravidel během jediného života, mohou utrpět těžké emocionální zranění už v nízkém věku. Tyto duše si vystavějí kolem svých srdcí zeď a vzápětí vyšlou obrovský díl své energie, aby mohli manipulovat s lidmi, kteří stojí za těmito zdmi. Když dosáhnou dospělosti, stávají se z nichmistři manipulace. Problémem je, že jsou v tom tak dobří, že si to ani neuvědomují. Často si přitahují lidi, kteří mají problém s definicí hranic. Lidé, kteří mají problém s nadváhou, nejsou schopni vnímat svou krásu. Je třeba se naučit ctít a milovat vlastní tělo, nalézt v sobě posvátné místo, kde můžete prostě jen být, bez toho, aniž byste se pořád snažili být něčím nebo někým, kým nejste, kde se budete moci učit oceňovat to, čím již jste, a užijete si to. Najděte, co si myslíte, že vám uvnitř chybí. Lekce bytí často předchází lekci pravda. Nakupené životní zkušenosti, které nutí duši k tomu, aby zvládla lekci bytí, poskytnou lekci pravdy.
4. Dobročinnost - harmonie - dobročinnost znamená ctít spojení, které máme se všemi lidmi, a praktikovat ji při každé činnosti. Když naše jednání ctí ostatní lidi, rozvíjíme se. Abychom mohli dobročinnost aplikovat, musíme se nejprve naučit dát své energii hranice. Záleží na tom, kam člověk soustřeďuje tyto schopnosti. Když jsou zaměřeny dovnitř, vnímáme lidi pracující na lekci dobročinnosti jako prospěchářské, sobecké a egoistické. Kvůli nedostatečnému spojení se obracejí do svého nitra. Ať dělají cokoliv, nedokáží naplnit své touhy. Mohou nám připadat bezohlední, a že se zajímají jen o své emoce. Celiství se můžeme cítit pouze v případě, když jsme spojeni s ostatními. Tito lidé jsou velmi citliví a je pro ně těžké navázat spojení s ostatními, protože mají strach z reakcí, které by jejich slova mohla vyvolat. Pokud jsou obráceni ven, vztahy jim slouží ke kompenzaci jejich nedostatků. Může se zdát, že chtějí být středem pozornosti, velmi se snaží, aby byli milováni. Tito jedinci se postupně odcizí sami sobě a mají schopnost vysávat osoby v bezprostředním okolí. Jakmile zvládnou tuto lekci, zjistí, že štěstí dosáhnou prostřednictvím spojení s ostatními lidmi, nikoliv snahou o to, aby je každý miloval. Musejí se naučit toto spojeni vycítit. Jedním z nejsnažších způsobů ovládnutí této lekce spočívá v tom, že se ze své slabosti vypíšeme nebo se otevřeme okolí a začneme s ním o svém problému upřímně mluvit. Může říct: "Vím, že na lidi takto působím, a opravdu to chci změnit. Potřebuji k tomu ale vaši pomoc. Jsem si vědoma, že mám slabé místo v tom, jak na ostatní působím. Chtěla bych od vás upřímnou zpětnou vazbu, pokud budete přitom, až se zase dostanu do podobné situace." Klíčem k uvolnění energetické stopy je najít rovnováhu mezi tím být ohleduplný ke svým potřebám a být citlivý k ostatním, posílit spojení, které je přítomno mezi námi a vším, co nás obklopuje.
5. Komunikace - upřímnost - lekce komunikace se týká našich intimnějších vzájemných vztahů. K jejímu zvládnutí si vybereme vhodného partnera. Cílem partnerství není doplnit vlastní Já někým jiným, ale naučit se kráčet bok po boku a prožívat život společně bez toho, aby na sobě byli partneři příliš závislí. Podstatou dobrého vztahu je upřímnost. Lidé s touto lekcí mají problém s mluvením už od dětství. Mívají řečové problémy. Pokud dělají ve zvládání lekce pokroky, naučí se nakonec poměrně dobře komunikovat. Přesto pro ně i nadále představuje problém vyjádřit to, co mají na srdci. Vyjádřit pocity slovy, a k tomu ještě upřímně, stejně jako odkrýt tužby a potřeby, není pro ně nic jednoduchého. Naučili se vše si pečlivě promyslet, než něco řeknou. V tomto procesu se naučili potlačovat všechny emoce, takže to, co vychází z jejich úst, je velmi konkrétní, úsečné a pod neustálou kontrolou. Mají tendenci couvat před komunikací až za oponu mlčení a ticha, kdykoli jsou unaveni, ve stresu či pod tlakem. Jedná se o pštrosy, kteří strkají hlavu do písku při každé možné příležitosti. Dokonce i v případech, kdy se znovu sejdou dva milenci, kteří spolu trávili několik předchozích životů, spočívá jejich problém v tom, že si nepřiznají nutnost vyjadřovat své city slovy. Tuto lekci si často vybírají muži. Již několik tisíciletí potlačují muži v naší kultuře své pocity a s tím, jak k nám proudí nová energie, se tento stav mění. Tito lidé pořád myslí, myslí, a pak se něco stane, a oni neví, co si o tom mají myslet. Často zakrývají potíže s komunikací svou upovídaností a zdokonalováním svých komunikačních dovedností a zakrývají tak vnitřní prázdnotu a nejsou schopni se otevřít svému partnerovi či dětem a upřímně vyjadřovat své emoce a pocity. Tito lidé často vyrůstali v rodině, kde nikdy nebyli svědkem žádné cituplné komunikace ani vyjádření sounáležitosti a lásky mezi svými rodiči. Je důležité, aby tito lidé objevili, co cítí a naučili se svým blízkým postupně říkat, jak se cítí a co cítí - tady začíná intimita. Poté se i druzí začnou kolem tohoto člověka otevírat. Tento člověk se může naučit vědomě zastavit a nechat energii procházet svým tělem bez odporu a naučit se vyjadřovat jakýkoliv pocit.
6. Tvorba - vyjádření osobní síly - lidé často zadržují tvořivou sílu ve svých myšlenkách. Lidé pracující na lekci tvoření buď na svou tvorbu zapomínají, nebo k ní bývají naprosto slepí, anebo ji mají problém uvést do praxe. Mohou to být umělci, kteří celé roky pracují na skvělém díle, a když je pak prvně vystaví, jsou šokováni, že je někdo chce zakoupit, a často přijmou první nabídku, kterou dostanou. Nebo jsou to schopné sekretářky, které na projektu odvedou všechnu důležitou práci a pak nechají vedoucího, aby místo nich získal veškeré uznání. Mohou to být ženy, které skrývají své tvůrčí schopnosti před svými partnery, nebo ženy, které tvoří skrze své manžely. Lidé pracující na lekci tvorba nejsou schopni vnímat své nadání, anebo nevěří, že by se svým nadáním mohli uživit. Přesvědčení, že budou mít smůlu, a obvykle také perfekcionismus - "nic z toho, co udělají, není dost dobré" - jim poskytuje dokonalou záminku, proč sami ani nezkusí tvořit. Tito lidé mohli v minulosti převzít přesvědčení, že se při tvorbě nesmí dopouštět omylů, a že každé jejich rozhodnutí musí být "správné". Opravdový problém nastává, pokud je tvořivá síla potlačována. Brzy dochází k obrovskému vnitřnímu přetlaku a ten zapříčiní zpětný tok energie, čímž se tělo dostane pod napětí, které vyústí ve fyzické onemocnění. Pokud člověk netvoří, má problém se sebedůvěrou. Někteří lidi nebudou mít nikdy pocit, že jsou úspěšní a budou se cítit "nedostateční". Klíčem k pochopení lekce tvorba je pochopení, že budou mít vždy chabé mínění o vlastních schopnostech - pokud by na výstavu malíře přišlo 300 lidí, bude se člověk pracující na této lekci užírat tím, že jich nepřišlo 1000. Jejich obrovský talent jde ruku v ruce se slabinou, jež jim brání akceptovat vlastní nadání. Mnohdy je třeba začít tvořit opatrně a budovat své nové zázemí opatrně. Položte si otázku: "Jaká je má vášeň?" Co rozehřeje mé srdce? Je v pořádku dělat chyby? Miloval mě někdo natolik, že by mi dovolil dělat chyby?" Je třeba vstoupit do své vášně, vyjádřit svůj božský talent a nechat sebe být tím nejlepším vyjádřením vesmíru, jakým mohu být, což samo o sobě otevírá dveře k úspěchu. Být ve své síle a přijmout své nadání, přestat těšit ostatní a dát sebe na první místo.
7. Hranice - vyjádření osobnosti prostřednictvím jejich hranic - lidé pracující na této lekci mají sklon vykonávat léčitelskou praxi a mají velkou emocionální empatii. Tito lidé bývají náchylní k tomu, že na sebe nakládají energii a emoce ostatních a často si ani neuvědomují, že energie, kterou cítí, nepatří jim. Kvůli tomu mají potíže s tím, aby si pro sebe nastavili jasné osobnostní hranice. Jestliže tito lidé odejdou ze vztahu a nevyřeší si tento systém, vytvoří si ten samý vztah. Tito lidé mají často silnou energii a slabé hranice. Klíčem ke zvládnutí této lekce spočívá v osvojení si umění klást své Já do popředí, jinak je jejich energie špatně směrovaná, naučit definovat své hranice a zvyknout si klást vlastní Já do popředí za všech okolností. Není to nic lehkého, pokud nás jeden z rodičů (často mistr manipulátor, často vřelý a milý člověk, který pevně věří, že to, co dělá, je naprosto v pořádku, a jehož základní motivací je chránit sebe a své milované) naučil, že život bude snazší, pokud budeme klást potřeby jiných před své vlastní. Klást své Já do popředí znamená dávat mu přednost před vlastními dětmi, partnerem, sourozenci, přáteli a kolegy. Je rozdíl být sobecký, kdy záměrem je naplnit sebe sama na úkor všech ostatních, a být sebevědomý, kdy naplním sebe sama na prvním místě, protože pak budu mít více co nabídnout ostatním. Tito lidé se potřebují naučit se pohybovat ve své vlastní energii, nastavit si pevné hranice a říkat: "Toto je moje a toto patří tobě. Nechci přestat vnímat tvou energii a ponořovat se do tvých emocí, ale přestávám na sebe brát za tvé pocity zodpovědnost." Poté, co se tito lidé naučí říkat "ne", se stávají mocnými léčiteli.
8. Integrita - život v souladu s vlastním Já - už jste někdy v televizi viděli hovořit někoho, a přestože to, co říkal, znělo zcela logicky, z nějakého důvodu jste mu nemohli uvěřit? Už se vám stalo, že jste si s někým povídali a měli jste přitom jasný pocit, že se jeho pocity neshodují s tím, co říká? Pokud ano, pak jste pravděpodobně měli co dělat s osobou, která pracovala na lekci integrita. Každý z nás má mnoho složek, které je třeba integrovat a srovnat tak, aby vysílaly jedinou shodnou vibraci. Lekce integrita lze definovat jako schopnost srovnat všechny aspekty osobnosti tak, aby zformovaly jedinou harmonickou, vibrující a celistvou linii. V rámci energetického pole každého člověka existují čtyři linie vibrace. Jsou to jemné vlny, které vysíláme nevědomky. Jedná se o energetickou vibraci, která nás předchází, než vstoupíme do místnosti. Přátelé, kterým voláme, díky ní předem vytuší, že jsme to my, kdo jim zatelefonuje. Tyto čtyři vibrační linie reflektují - co říkáme, jak jednáme, co si myslíme, čemu věříme. Pokud jsou v plném souladu, vysílají velmi jasný signál, který v každé situaci pomáhá uplatnit nejvyšší potenciál. Pokud se jedna nebo více energetických linií neslučuje s ostatními, je vibrace, kterou vysíláme, zastřená a nejasná.
Občas jedna vibrační linie překryje ostatní, ruší je a zastírá celkový signál, který vysíláme do vesmíru, a naše činy mají nejasné výsledky, ostatní nám mají potíže věřit či nás chápat, vypadáme zmateně, což má za následek, že o sobě pochybujeme. Dobrým příkladem je herec, který je v roli naprosto nepřesvědčivý. Může být velmi talentovaný, ale z nějakého důvodu jeho výkon nepřijímáme, takže se do představení nedokážeme pořádně zabrat. "Něco tu nehraje". Nedokážeme ale pojmenovat co, což vyvolává nepříjemné, podezíravé pocity, jakoby dotyčný lhal či s námi nejednal upřímně. Pokud dosáhneme vibrační jednoty, budeme vycházet s ostatními dobře a usnadní nám to plně se spojit a sloučit s vyšším Já. Naučíme se žít v naprosté vnitřní harmonii. Je důležité se naladit na své vibrace. Zajímavé je, že mnozí lidé, kteří se zabývají lekcí integrita, si často vybírají profese, jež jim umožňují pohybovat se na očích veřejnosti a jsou to sportovci, politici nebo léčitelé, což ostatní lidé neodhadnou, a nechají se zlákat šarlatány, falešnými vůdci a jinými lídry s postranními úmysly. Ironické je, že právě tato disharmonie může často za to, že nás tito lidé přitahují. Přitahuje nás to, co je skoro dokonalé, ale má to nepatrné, drobounké chybičky na kráse. Tyto nepatrné nedostatky způsobují zlomky nesoudržnosti, jež nás doslova zhypnotizují. Osoby, jež jsou celistvé, nikdy nepřitahují tolik pozornosti, protože v nás vzbuzují zájem právě lidské nedostatky.
9. Láska - sebeláska - klíč ke zvládnutí lekce láska spočívá v tom, že se naučíme bezpodmínečně a v první řadě milovat sebe sama. Láska je základ toho, čemu říkáme univerzální energie. Všichni vnímáme tuto základní energii jako emoci lásky. Emoce představují pojítko mezi energetickou trubicí a energetickou matricí, jimiž prochází život. Lidé pracující na této lekci často nenajdou naplnění v žádném ze svých blízkých vztahů a z tohoto důvodu tuto mezeru způsobenou nedostatkem lásky zaplňovat emocí strachu a žijí různými konspiračními teoriemi a hrůzostrašnými scénáři. Tito lidé často působí dojmem, že dávají lásku všemu a všem, problém je v tom, že to dělají ze strachu, aby nezůstali sami. Tito lidé se bojí být sami, proto hledají někoho, kdo by je miloval a kde mohou dostat lásku. Potíž je v tom, že lásku a přijetí hledají mimo sebe, často se cítí uvnitř prázdní, a proto se často zamilovávají. Je dobré, když se člověk pracující na lekci lásky sám sebe zeptá: "Chtěl bych být zamilovaný do někoho, kdo se cítí uvnitř prázdný? Chtěl bych být pro druhého kus, který druhému zaplní prázdnotu?" Tito lidé často, a podvědomě rádi, zažívají ve svém životě dramata, a někteří v nich chtějí zůstat, protože je pro ně příliš těžké se postavit své prázdnotě. Problém je v tom, že jejich motivací je strach být sám. Bojí se prázdnoty, kterou uvnitř cítí. Je třeba se naučit, jak směřovat lásku dovnitř, ne směrem ven. Bůh je uvnitř, ne venku. Dříve většina našich vztahů byla založena na podmíněné lásce, dokonce i náš manželský slib. Ve vyšších vibracích budeme zažívat více bezpodmínečné lásky. Čím více bezpodmínečné lásky vložíme do našich vztahů, tím snadnější pro tyto vztahy bude stoupat vstříc vyšším dimenzím.
10. Důvěra - důvěra v sebe sama - pokud si člověk pracující na lekci důvěra zvolí pozitivní katalyzátor, který jim práci na důvěře usnadní, dodají jim odvahu uvěřit, že mohou dokázat, cokoliv si budou přát, pokud se tomu budou dostatečně věnovat. Pokud si lidé zvolí negativního životního katalyzátora, tento člověk je zneužívá (násilník) nebo přehlíží toto zneužívání, čímž zajistí, aby se zneužívaný rychle odnaučil věřit sobě a okolí. Tito lidé se opakovaně dostávají do situací, ve kterých jsou ujišťováni, že lidem se prostě nedá vůbec věřit. Je třeba se v dospělosti konfrontovat a postavit se katalyzátoru a vypořádat se se svým hněvem. Lekce důvěry vyžaduje, abychom se nejprve ze všeho naučili důvěřovat vlastnímu Já a pak teprve ostatním, abychom se naučili přijímat a udržovat si svou moc. Po zvládnutí lekce důvěry tito lidé působí dojmem, jako by kráčeli životem s jakýmsi vnitřním smyslem pro směr. Vždy vypadají a jednají, jako by přesně věděli, kam jdou, a nakonec se naučí sobě důvěřovat natolik, že již nespoléhají tolik na rozum, jsou s proudem. Je zajímavé, že jen málokdo z nás má problém věřit v Boha, a doslova všichni však máme problém akceptovat, že Bůh je v každém z nás. Dále je třeba se naučit pustit z hlavy všechny obavy a věřit sobě a svým instinktům. Zvládnout lekci důvěry je velmi důležité, neboť důvěra nám umožňuje uvědomit si, že jsme součástí celku a umístí nás přímo do proudu univerzální energie. Pokud nám chybí důvěra, chybí i víra. Když se naučíme důvěřovat světu, můžeme si dovolit být zranitelní. A jakmile si dovolíme být zranitelní a bezbranní, proměníme svou slabost v sílu. Od křišťálových dětí, které se nyní rodí, se učíme, že bezbrannost je zdrojem naší největší síly.
11. Pravda - zodpovědnost - lidé pracující na lekci pravda mají potíže rozpoznat svou pravdu, zdůraznit vlastní úsudek a stát si za ním. Mají sklon přijímat pravdu ostatních za svou, mají potíže být soudný a stát ve své síle, často hledají nejnovější knihu, koncept, systém, který by mohli následovat. Pravda - slabina. Jestliže se nacházíme v raném stádiu mistrovství, obvykle nejsme schopni být k sobě upřímní. Je to těžká situace, protože nikdy nevíme, za čím vlastně stojíme, a proto jsme nuceni poměřovat sebe s ostatními. Nejenže je pro nás pravda nepolapitelná, ale navíc si vytváříme iluze, abychom racionalizovali svá rozhodnutí. Tito lidé hledají jakýkoli možný způsob, aby se zbavili zodpovědnosti za své jednání. Často se chytají do pasti a hledají vodítko mimo sebe, místo aby poznávali sami sebe. Někdy můžou mít problém s čestným jednáním vůči ostatním. Mohou lhát a vymlouvat se místo toho, aby poctivě zhodnotili, jak se vyvíjí jejich život. V mnoha případech žijí ve světě fantazie. Opravdu velký problém vzniká tehdy, když lidé začnou věřit vlastním lžím. To je pak oddělí od vlastního Já. Je třeba na chvíli pustit z hlavy názory svých blízkých a jasně si uvědomit, co skrýváme ve svém srdci. Věčné hledání pravdy mimo vlastní nitro mate lidi v našem okolí. Je třeba změnit perspektivu a soustředit se na to, co pro nás představuje pravdu. Jak rosteme a vyvíjíme se, stejně roste a vyvíjí se i naše vnímání pravdy. V určitý vývojový moment si musíme uvědomit, že naším úkolem není předělávat lidi. Jediná věc, za kterou neseme zodpovědnost, spočívá v tom, že si musíme stát za svou pravdou. Očima ostatních. Ti, kdo se nově zabývají touto lekcí, vnímají sebe samé očima ostatních lidí. Jedná se o lidi, kteří se neustále soudí podle toho, co si podle nich o nich myslí druzí.
Lidé si myslí, že největší dar, který mohou svým dětem dát, je stabilní, šťastný rodinný život s oběma rodiči, kteří ho milují. Pravda ale někdy může být taková, že se rodiče nedokáží přimět k ničemu, co by narušilo zaběhlý stav věcí, jsou uvězněni ve svém trápení, a tím rodiče děti učí, že je pro člověka normální postrádat celistvost a radost a žít ve lži. Z tohoto úhlu pohledu může být vhodnější nalézt odvahu projevit své názory, zjistit, co je pro něj opravdu důležité (namísto přijímání cizích pravd a standardů), a žít život, který se shoduje se záměrem jeho duše. Pokud se člověk nenaučí pracovat na pravdě a stát si za svým, pak přese všechny své dobré záměry nebude schopen tuto lekci zvládnout. Krutá upřímnost. Tuto lekci lze zvládnout pouze tím, že k sobě budeme krutě upřímní. To znamená, že přijmeme plnou odpovědnost za vlastní myšlenky a jednání. Neznamená to, že tyto myšlenky a činy musí být dokonalé. Je třeba, aby byly naše vlastní. Jakmile začneme přijímat zodpovědnost za svou vlastní realitu, začínáme být mistry pravdy. Naučit se nepředělávat lidi, ale naučit se stát si za svou pravdou, naslouchat vnitřnímu hlasu a jít za svým srdcem. Naučit se klást otázky, po kterých přijde odpověď z nitra. Zvládnutí této lekce zpravidla zabere několik životů a jeho zvládnutí má velký vliv na posun celého lidstva dopředu. Když pracujeme na lekci pravdy na vyšší úrovni mistrovství, je docela běžné, že se z nás stanou učitelé nebo lídři, kteří jsou schopni zahrnout mnoho druhů pravdy bez připoutání se k jedné z nich. Zvládnutím této lekce vede k pochopení, že pravda je plně závislá na našem vnímání a že jen skrze umění posunu vnímání můžeme vidět mnohé další pravdy stojící za naší vlastní.
12. Laskavost - život v harmonii se světem - laskavost je poslední krok k mistrovství. Člověk se učí, že cíl není důležitý, a to, na čem opravdu záleží, je cesta sama o sobě a laskavost, kterou na cestě zakoušíme. Abychom pochopili význam této lekce, je dobré si položit následující otázku: "Jak často se ráno probudím a řeknu si: Miluji svůj život, nemůžu se dočkat, co dnešek přinese?" Když opravdu vidíme sami sebe jako hráče této hry a hrajeme tuto hru s láskou, pak je ovládnutí všech zbývajících energetických matricí nejen snazší, ale i mnohem příjemnější. Neužíváte si život na Zemi? Táhne vás to někam jinam? Necítíte se ve svém těle dobře? Pokud jste na tyto otázky odpověděli "ano", pak jste lekci laskavosti neovládli. Lidé pracující na lekci laskavosti hledají ten nejširší obraz světa, jaký lze vidět, neboť je zajímá, jak je vše propojeno. Nezajímají je tajemství života, chtějí znát pouze tajemství vesmíru. Dobře vychází s lidmi a zároveň dokážou vnímat interdimenzionální vazby každého z nás. Jakmile je uslyší, uvidí či začnou vnímat v jakékoli formě, vnitřně docházejí k pravdě. Tato lekce posiluje spojení s univerzální energií, která prochází všemi věcmi a bytostmi. Toto spojení nám umožňuje porozumění času, prostoru a energie, které zažilo jen velmi málo lidí v historii. Tito lidé se ale necítí, že jsou něčím výjimeční. Dívají se na věci z vyššího pohledu. Dobře vycházejí s lidmi a také jsou spojeni s dalšími dimenzemi a vnitřně ví, když vidí, slyší nebo zažívají něco pravdivého. Pro lidi pracující na lekci laskavosti je problémem přijmout, že jen málo jedinců chápe hluboké univerzální pravdy, jež oni znají, a zatím je nedokáží vyjádřit slovy.
Tato kapitola byla převzata z uvedených stránek, děkujeme. M

KRÁSA PŘÍRODY

27. května 2012 v 16:02 | Marie Blankytná |  Meditace

Lidová moudrost : Naplň si srdce krásou. V mládí tě okouzlí , ve stáří zahřeje.

Ztráty a nálezy

26. května 2012 v 7:10 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů

Eckhart Tolle: Rozhovor s Geneen Roth 4


Rozhovor s Geneen Roth 4
Eckhart: (56) Teď o něčem trochu jiném, i když to souvisí. O tom, co vyprávíte ve vaší nejnovější knize Lost and Found (Ztráty a nálezy). Je to o velmi zajímavé výzvě, která přišla do vašeho života před nedávnou dobou, a ta výzva vám byla milosrdně poskytnuta vaším zřejmě nejdůležitějším duchovním učitelem, jehož jméno je Mistr Bernie Madoff. (:-)))) Ten vám milosrdně odebral třicetileté úspory, veškeré životní úspory, aby vám pomohl zažít podstatu toho, kdo jste. I když jste nezažila podstatu toho, kdo jste, bezprostředně hned ...
Geneen: Řekla bych, že je to slabé vyjádření ...
E. A popisujete to nádherně v knize, v kapitole jedna či dvě, jak to bylo, ta neuvěřitelně obrovská reakce strachu, když došlo ke ztrátě veškerých životních úspor... Popisujete, co to udělalo se stavem vašeho vědomí. Je to nádherně vysvětleno a illustrováno. Možná byste chtěla o tom krátce pohovořit...
G.: Pro těch několik málo z vás, kteří by snad nevěděli, kdo je Bernie Madoff: provozoval Ponziho systém (Pozn. Orgonet: U nás "letadlo" nebo "pyramida", viz např.http://www.investujeme.cz/ponzi-a-jeho-nasledovnici-past-na-hlupaky/)
v podstatě po celém světě, a podařilo se mu ukrást obyčejným lidem 65 miliard dolarů. A jak velmi rád říká můj manžel, když vypráví tu historii, "není to všechno moje".
My jsme v tom tedy měli své životní úspory, a jednou mi někdo zavolal, manžel byl zrovna pryč. My jsme mysleli, že ten systém je velmi bezpečný, i naši přátelé tam měli peníze, jejich otec a jejich přátelé byli u Madoffa, bylo to v kurzu, mít peníze u Barnieho Madoffa. Každý mohl do jeho fondů vložit cokoli, 600 dolarů nebo 1000 dolarů, kolik jste měli. A my jsme tam dávali všechny naše peníze. Někteří naši přátele tam byli i 30 let. A jak říká můj manžel, v těžkosti začnete věřit teprve, když se systém zhroutí. My jsme si celou dobu mysleli, že je to absolutně bezpečné. A ono nebylo. A pak přišel ten telefonát, že peníze jsou pryč. Byla jsem v šoku. Nejprve v šoku, a pak v hrůze, a pak hysterická. A v tom stavu hrůzy jsem zavolala několika velmi drahým přátelům, duchovním učitelům, a říkala jsem jim: Přišli jsme o všechny naše peníze. To bylo zanedlouho po tom telefonátu. A dva z nich mi řekli: "Přišli jste o peníze, ale nepřišli jste o nic cenného." A já jsem jim v tom stavu šoku řekla: "Teď není čas na duchovnost". (:-))))) Byla jsem o tom přesvědčená. "To mi neříkejte! My přišli o peníze! Co budeme dělat? Budeme bezdomovci! Budeme bydlet na ulicí! A co budeme jíst?" Byla to absolutní panika.
Mně se i teď těžko mluví o tom okamžiku šoku a paniky. Poté jsem zavolala manželovi, který byl kdesi v Antarktidě. Ten telefonát byl velmi drahý, přes satelit, ale musela jsem mu říci, že nemáme ani vindru. Našla jsem správné číslo, dostala ho k telefonu, a on řekl:
"Kdo umřel?" Já na to: "Nikdo, ale přišli jsem o všechny naše peníze." A on byl klidný, i já byla klidná, on řekl, že to bude dobré, a oba jsme plakali. A jeden z nás měl duchapřítomnost říci: "Musíme zavěsit. Už nepatříme mezi lidi, co si mohou dovolit mluvit přes satelitní telefon za deset dolarů za minutu." Zavěsili jsme, a já si začala za chvíli uvědomovat, že to bude nesnesitelné, abych žila uvnitř své mysli. Absolutně jsem nemohla žít uvnitř své mysli, která mi říkala: "Co jsi to udělala, to je neuvěřitelné, jak to, že jste peníze neinvestovali na různá místa, i čtyřleté dítě ví, že se musí peníze diverzifikovat!" A začala jsem samozřejmě všechny obviňovat, včetně sebe samé, a to řvaní a blouznění bylo tak silné, že skoro okamžitě, během jednoho dne, jsem si uvědomila, že se musím vrátit k tomu, co mám, ne být s tím, co jsem ztratila. Co mohu najít místo peněz, které najít nemohu. Co je už tady, to je ta oduševnělá živost, uvnitř sídlící živost, o které mluvíváte. A musela jsem sama sebe k tomu přivádět znovu a znovu a znovu, chvíli za chvílí. Každou chvilku moje mysl zabloudila k tomu, že budu ztracená, že budu žít v bídném děsu. Tak jsem pořád prováděla to cvičení v bdělosti, a pokaždé, když jsem to neudělala, panika a hysterie mi to připomněly. Někdy je těžké to místo bdělosti najít, a já jsem si ani neuvědomovala, že jsem na tom místě, až do chvíle, kdy jsem cítila, že zvládám tak reagovat na každé co budu dělat, kde budu bydlet - zařídila jsem, že budeme bydlet u přátel, jedna přítelkyně mi řekla, že můžu u ní bydlet, jak dlouho chci, že mě bude mít jako vlastní, ale že musím omezit počet svých svetrů, vzít si jich jenom pár. ...
Víte, ta věc byla sice hrozná, ale ukázala se jako největší požehnání. Opravdu to považují za požehnání, právě to mě naučilo vracet se k sobě, ať se děje cokoli, v kterékoli chvíli.
Považuji to za dramatickou illustraci toho, že to, co dělá mysl ve chvíli katastrofy, dělá vlastně pořád! Byla to jenom zostřená verze toho, co se děje každičký den. A tak do dvou dnů jsem byla šťastná, velice šťastná. Když mi zavolala matka, jak se mám, řekla jsem jí: "Mám se skvěle." To bylo asi po 48 hodinách, co jsem zjistila, že jsme přišli o peníze. A ona řekla velmi starostlivým hlasem: "Drahoušku, musím se tě na něco zeptat. Nebudu tě obviňovat ani soudit". A já jsem řekla "Co, mami"? A ona se zeptala: "Jsi na drogách?" A já řekla: "Ne, ale pochopila jsem tu bezdůvodnou radost, radost prostě z toho, co je."
Je skoro nemožné pochopit ji z konvenční perspektivy, kdy váš život závisí na tom, co máte. A když ztratíte své bezpečí, jste ztracení. Tím vlastně ztrácíte něco většího, než jste ztratili.
Eckhart: Když jsme spolu před pár dny mluvili, řekla jste, že vaše vydavatelka řekla, že nemůžete napsat, že jste cítila tu intenzívní radost, protože tomu nikdo nebude věřit. Že máte jenom napsat, že jste byla "docela šťastná". (:-)))) (1.06)
Geneen: Ano, byla to panenská čistá radost. Ale ona cítila, že to je nesdělitelné. Nebylo to ani tak štěstí, byla to prostě radost, téměř exstatická. Protože jsem uviděla, o co jsem přicházela. Uviděla jsem velmi jemné způsoby, jak se mysl soustředí na to, co je špatně. Velmi jemné pasti mysli, do nichž jsem předtím byla chytána. Po celá ta léta, kdy jsem cvičila, meditovala, jsem pořád žila v mysli.
Eckhart: A to byla ta dezidentifikace od formy. A nedošlo k ní plně, dokud situace ve formě nebyla mimořádně neuspokojivá, protože formy, s nimiž se identifikujeme, se rozpouštějí, a leží za nimi prázdný prostor, který je pro vědomí založené na egu velmi hrozivý. Kdyby se to nebylo stalo, nebylo by ve vás došlo k onomu velkému zlomu, ke skutečnému odtotožnění od formy. I když formy mohou slibovat, že vám dávají jstou míru bezpečí, neodtotožníte se od nich, dokud se nestane něco opravdu drastického, a vy uvidíte, jak nestabilní formy ve skutečnosti jsou. Vnější formy, které se zdály tak stabilní. (1:08)
,
Vystavil Orgonet


O ŠTĚSTÍ

23. května 2012 v 8:11 | Marie Blankytná |  Motto dne
Jan Werich řekl o štěstí :
" Lidská štěstí, to jsou takové šňůrečky, na které navlíkáme malé korálky, taková malá štěstí.
Čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je to jejich štěstí větší. "


V D Ě Č N O S T

19. května 2012 v 6:31 | Marie Blankytná |  Transformace

VDĚČNOST - inspirativní video pro každý jeden nový den!


4 věci

18. května 2012 v 8:21 | Marie Blankytná |  Motto dne

4 V Ě C I, K T E R É N I K D Y N E V E Z M E Š Z P Ě T :
- Kámen , když už jsi ho hodil
--------------------------------------Slovo, když už jsi ho vyslovil
----------------------------------------------------------------------------Příležitost, když jsi ji propásl
---------------------------------------Čas, když už se rozplynul.J E Ž Í Š

13. května 2012 v 7:31 | Marie Blankytná |  Motto dne

Neměl žádné lékařské vzdělání a přece byl považován za největšího lékaře v dějinách.


K D O J S E M ???

12. května 2012 v 5:38 | Marie Blankytná |  Motto dne
Brandon Bays : CESTA
" Jaké vlastosti přirozeně vycházejí se Z D R O J E ? "
- svoboda, neohraničenost, radost, čistota, hojnost, odpuštění, synchronizace, vědomí, pokoj, humor, plynulost, slušnost, klid, nebojácnost, otevřenost, ticho, božství, odevzdání, bytí, hbitost, spontánnost, lehkost, moudrost, péče, soucit, snadnost, krása, důvěra, inspirace, uzdravení, vitalita, zábava, smích, čirost, hravost, vzrušení, naplnění, jednota, lidskost, pochopení, přijetí, potěšení, úcta, síla, kuráž, rozlehlost, životnost, život, vášeň, rovnováha, nadčasovost, mírnost, zvědavost, jednoduchost, čistá energie, jemnost, celost, dokončenost, upřímnost, pravda...???
" Vaše tělo je barometr vaší duše. Chcete-li vědět, zda jdete správnou cestou, zkontrolujte svoje tělo. "

MEDITACE PRO ŠTĚSTÍ

11. května 2012 v 5:08 | Marie Blankytná |  Meditace
To nejdůležitější - přehled
• Pocity štěstí vznikají v hlavě, jsou následkem biochemických reakcí v mozku.
• Nejdůležitější látky vyvolávající štěstí jsou dopamin, noradrenalin, serotonin a endorfin.
• Strava, pohyb a světlo se rozhodující měrou podílejí na výstavbě těchto látek.
• Smát se je zdravé, udržuje člověka fit a dělá ho šíastným!
Udělejte si někdy následující meditaci:
Pohodlně se posaďte nebo si lehněte a uvolněte se. Zavřete oči. Několikrát se vědomě a zhluboka nadechněte a vydechněte. Potom před svým vnitřním zrakem vidíte osobu, která je vám příjemná, - někoho, koho možná znáte nebo ani neznáte, prostě se podívejte, kdo se před vámi vynoří. Tato osoba na vás pohlíží přímo, s přívětivým, laskavýma zářivým úsměvem. Cítíte, co s vámi tento úsměv dělá, vstřebáváte ho do sebe -a opětujete ho. Začnete se přátelsky a uvolněně usmívat. I když druhá tvář možná zmizí - prostě pokračujte a prohlubujte svůj úsměv. Ucítíte, jak se tento úsměv zvolna rozprostírá dál - můžete ho zcela vědomě řídit.
Nechte ho nejdřív rozšířit do svých očí, usmějte se na ně a pocítíte, jak se vaše oči usmívají zpátky. Na tuto zkušenost máte hodně času. Vychutnejte si ji. Potom můžete poslat úsměv ke svému mozku - a nechat mu na to dost času. Usmějte se na svá ramena - i tady si na to nechte dostatek času. Usmějte se na své srdce, zcela ho vyplňte tímto úsměvem a vědomě vní-mejte, jak dobře vám to dělá! Také ostatní orgány se těší z vašeho úsměvu. Právě tak i vaše kosti, klouby, svaly, nervy, veškerá tkáň. Jakmile vás napadne kam, či kdekoliv máte pocit, že by tam úsměv udělal dobře - pošlete ho tam se svými myšlenkami. Zakusíte a pocítíte, že úsměv může způsobit zázraky!
Budete-li se svou meditací smíchu u konce, opět se několikrát zhluboka nadechněte a vydechněte, protáhněte se a pomalu otevřete oči. Uvidíte - svět vypadá docela jinak!
Vzpomeňte na lidovou moudrost:
"Úsměv, který vyšleš, se k tobě zase vrátí."
Nebo si připomeňte Heinze Ruhmanna, který řekl: "Úsměv, to jsou drobné mince štěstí!"
Mé tělo je optimálně zásobené hormony štěstí. Jsem veselý a šťastný.
Pozitivní psychologie
Jen ten, kdo nežije v čase, ale v současnosti, je šťastný.
LUDVÍK WITTGENSTEIN
www.osud.cz - převzato z těchto stránek

JARNÍ ALERGIE

10. května 2012 v 6:06 | Marie Blankytná |  Zdraví
Rady Dr. Zanga z naturalnews
Jablečný ocet
K nekonečnému seznamu potíží, na které pomáhá jablečný ocet, můžeme přidat i alergie. Alergie vznikají jako reakce histaminu na nadměrný kontakt s pyly, alergeny, prachem a podobně. I když tyto látky samy o sobě můžou být neškodné, imunitní systém lidského těla je vnímá jako cizí útočníky, které je třeba zničit. Lidé s alergiemi trpí zvýšenou imunitní reakcí na stimuly, které člověka běžně neohrožují. Jablečný ocet funguje tak, že blokuje reakci histaminu a uklidňuje zánět. Čistý, organický jablečný ocet lze koupit ve většině supermarketů a v každém obchodě se zdravou výživou. Ráno si jako první věc dejte štamprli směsi jablečného octa a vody v poměru 1:1 a berte to až 3x denně. Když se napijete jablečného octu před odchodem z domu, můžete předejít alergické reakci, ještě než začne. Dávejte pozor, ať si nespálíte hrdlo tím, že jej vypijete příliš rychle.
Místní med
Med má báječnou chuť a navíc vám pomůže alergie omezit nebo se jich úplně zbavit. Každý, kdo má alergii, obecně ví, co alergickou reakci spouští. Pokud to jsou pyly, dá se určit, která květina nebo strom vyvolává nejhorší příznaky. Většinou jsou to rostliny, které se opylují větrem a hmyzem. Když budete brát několik lžic místního medu vyrobeného z rostliny, která vám způsobuje problémy, můžete si vybudovat toleranci na její pyl a snížit celkovou imunitní reakci a tak si vyléčit své alergie. Nafarmářských trzích se obvykle dá koupit místní med a někdy na něm bývá uvedeno, ze kterých rostlin pochází. Kupte si med z rostliny, která vám způsobuje alergii. Pokud není k dostání, kupte si med z co nejbližšího zdroje, protože ten bude pravděpodobně obsahovat pyly z mnoha různých rostlin v dané oblasti, což dál podpoří vaši odolnost.
Pokud vám vadí chuť jablečného octa, přidejte si do směsi trochu medu pro zjemnění chuti. Tyto dva přírodní léky můžou pomoci alergikům, aby si opět užívali pobyt venku bez hromady kapesníků.
translation 2012 OSUD.cz


V Z K A Z

6. května 2012 v 8:11 | Marie Blankytná |  Motto dne
VZKAZ A.M.- 6. května
" ANO, všem těm, kteří chtějí slyšet moje myšlenky, uvádím :
Probuďe ve svých duchovních srdcím energii Lásky a přeneste ji i dosvých srdcí lidských, která vedou a uvádějí a motivují v činnosti vaše těla. Obě srdce naplněné energií Lásky vás povedou po správné Cestě, na níž naleznete a vytvoříte spojnici mezi vaší duší a vaším tělem, mezi vámi samotnými, mezi láskyplnými a těmi bez lásky.
Láskou působte na ty, kteří vám způsobují bolest, na ty, kteří způsobují problémy v životě, vytvářejí podněty pro hořkost života.
Jenom, to, že budete probouzet jejich duše tou správnou energií Lásky, docílíte toho, že i oni se jednou probudí ve svých duchovních srdcích a "uvidí" zkázu, kterou kolem sebe způsobili.
Nenávist plodí další nenávist, Láska probouzí další lásku, která je prospěšná všem.
S Láskou se obraťte také k planetě Zemi. Více se s ní spojte tím, že ji budete lépe ochraňovat.
Obraťte se k ní i tím, že se vrátíte k minulým hodnotám, které tvořili vaši předchůdci tím, že ve spolupráci s půdou Země vytvářeli pro sebe a svoje děti hodnotnější stravu v podobě vypěstovaných plodin svým vlastním úsilím. I tím jí budete věnovat víc pozornosti, která i vás samotné zásobí energií k životu. Podpoříte tak více svoje zdraví.
Slevte ze svých nároků na vymoženosti, které vám nabízí současnost. Energie vaší Země i energie vaše jsou vyčerpatelné. Jsou ale i obnovitelné, ale Země v současnosti k tomuto kroku nedostává od vás dostatek času.
Zamyslete se !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Budujte v sobě mír a mírumilovnost a jednou bude tato energie i kolem vás.
Budujte a rozdávejte Lásku a jednou bude i kolem Vás ve společnosti, v níž žijete.
K tomu je potřeba i víra a pokora.
Žijte tedy v míru, lásce, pokoře s vírou. A.M."
Prosme a s pokorou v srdci žádejme A.Michaela o pomoc, vedení a ochranu při našich meditacích a modlitbách. M.M.