Srpen 2012


zlata.dusicka - převzato

30. srpna 2012 v 9:07 | Marie Blankytná |  Transformace
15.8.2012
Máte to, co potřebujete
Čas se zrychluje, na vše máte čím dál méně času. Tak, jak o tom často mluvíte. Doba je opravdu rychlá, události se velice výrazně mění ze dne na den, nic není jisté. To, s čím jste počítali, se neuskuteční, naopak to nečekané přichází velmi rychle. Sami jste si mohli všimnout, že některé vaše myšlenky jsou velice rychlé a okamžitě dostáváte odezvu v podobě fyzického prožitku. To je důležité si uvědomovat, neboť tím získáváte "důkaz" o tvoření si svého života, ale také o tom, že ve vyšších dimenzích takto funguje život. Na co pomyslíte, to se zhmotní. Proto je velice důležité, hlídat si své myšlenky a zbavovat je strachu a negativity. Dny se začínají krátit a přichází podzimní období. Můžete cítit vůni podzimního vzduchu i přes to, že jsou ještě teplé letní dny. Podzim přijde rychle a než se nadějete, bude tu konec roku. A vy jste neustále něčím svazováni a spoutáváni. Čistí se vaše podvědomí a vaše duše se připravuje na posun. Čas běží. Dostává se k vám řada informací o proměně tohoto světa. Přesto všechno si nemůžete ani představit, co se děje s vašimi těly a s vámi samými. Stáváte se novými bytostmi, i když podstata zůstává. Rozhodnutí již padlo. Přesto mnozí stále ještě doufají ve změnu. Jejich duše se však rozhodly. Začnete kolem sebe vídat energetické víry, které jakoby vás vtahovaly. Přesto budete stále vnímat svou realitu a i lidi v ní. Výboje energie mohou také způsobit dočasnou nefunkčnost přístrojů. Vy však zůstávejte v klidu. Ve svém srdci. Možná očekáváte mnoho, možná nic. Každopádně však netvořte katastrofické scénáře, neboť jak již bylo uvedeno, materializace probíhá velmi rychle a katastrofy přeci ve svém životě nechcete. Užívejte nádherných dnů a k ničemu se nenuťte. Nechte svá těla odpočívat, velice to potřebují. Vypněte mysl a pouze buďte. Během podzimu budete již v akci, proto užívejte klidné dny. Pro mnoho z vás se velice zásadně mění život. Ztrácíte půdu pod nohama, ztrácíte vše známé. Jste mezi starým a novým. Cítíte nápor na své nervy a vynořují se skryté obavy. To vše je součástí procesu. Prociťte vše a uvolněte. Neustále si opakujte, že to, co prožíváte, je pro vás tou největší zkušeností. Nechtějte vědět, co vás čeká, žijte v přítomnosti. A nezapomínejte na přírodu. Mnohému vás může naučit. Možná se vám zdá, že informace jsou stále stejné nebo podobné. Ale proč bychom vám je poskytovali, kdybyste je nepotřebovali? Kolik z vás si myslíte, že se těmito radami řídí? Ve svých modlitbách žádáte o pomoc, o radu. Ale to, co máte přímo před očima, přehlížíte. Čekáte, že vás něco "bouchne do očí"? Naučte se vyhodnocovat ty nejběžnější informace. Nic není skryté, máte vše na očích. Nikde není žádný háček. Vše, co potřebujete, dostáváte. Jen to někdy nechcete vidět. Jsme s vámi neustále. Můžete se na to spolehnout. Nepochybujte o tom. Věřte. Maytreia
http://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_4.htm
+420775675197
ICQ: 222449560
METODA - RUŠ

25. srpna 2012 v 18:54 | Marie Blankytná |  ZdravíAmygdala

23. srpna 2012 v 6:38 | Marie Blankytná |  Motto dne
Robin S.Sharma
" Potřebujeme nesmírné vnitřní odhodlání , abychom se pořádně podívali na to, jak žijeme, abychom upravili své směřování tak, abychom se dostali zpět na správnou cestu.
Pohled zblízka na naše lidské nedostatky v nás probouzí vědomí, že se musíme změnit, ale lidé se změně brání. Je v nás snaha pokračovat v zaběhnutých způsobech. Je vědecky dokázáno, že v našem mozku je nejstarší část mozku - amygdala, která lpí na rutině a brání se jakékoli osobní změně. Touží po neustálém bezpečí a kontrole. Toto se hodilo našim předkům, ale v dnešní době je to spíše na škodu. "

PUTUJEME K CELISTVOSTI

21. srpna 2012 v 8:53 | Marie Blankytná |  Transformace
NADĚJE

Každá duše přišla na Zemi se slibem,
že naplní misi, na niž se vypravila ve službě Jednomu.
Touto misí může být specifický druh služby
nebo to nejdokonalejší vyjádření vašeho vlastního Já.

Rozčarování nám mohou přinést druzí,
ale též my sami.
Propusťte myšlenku ,,selhání" a vězte,
že žádný okamžik vašeho života nebyl nikdy promarněn.
Všechno je příprava na to, co bude.

Nechte své vědomí pochopit rozdíl mezi
,,učením" a ,,děláním chyb".
V obou případech se pohybujete
od menších znalostí k větším.
Přesto se ,,učení" může odehrávat za nepřítomnosti posuzování,
což u ,,dělání chyb" možné není.

Celý život je putováním k větší celistvosti.
Bez ohledu na události, které tyto cestu provázejí,
vstřebává z nich vždy duše vědomosti o tom, jak má žít.

,,Být přítomen" v přítomném okamžiku se může stát
duchovním cvičením a způsobem života.
Nechte své záměry zcela čisté, abyste skutečně vnímali
sluchem, zrakem, čichem a pocity to, co se děje ve vás a kolem vás.
Můžete si připadat příliš malí, příliš vytížení či příliš zaměstnaní,
abyste to mohli udělat.
Avšak ,,být přítomen" je v rámci lidské zkušenosti způsobem poznání Nejvyššího Zdroje.


(Reprodukce celku tohoto českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojena tato poznámka - pro
www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 6. 8. 2012

http://www.reiki-centrumpraha.cz/duchtrans-novinky.html


Bolest nás nutí ke změně

21. srpna 2012 v 6:27 | Marie Blankytná |  Motto dne
Robin S.Sharma
" "Život je školou růstu.
Každý člověk a každá situace k nám přicházejí, abychom se naučili lekci, kterou v dané fázi své cesty nejvíce potřebujeme. Buď si tuto přirozenou skutečnost uvědomíme, nebo ji přehlédneme a opakujeme svoje minulé chyby, dokud není bolest těla tak silná, že nemáme jinou možnost se změnit. "Bohatství srdce...

19. srpna 2012 v 6:19 | Marie Blankytná |  Motto dne
Emerson :
" Bez bohatého srdce je bohatství jen ošklivým žebrákem. "


Dívej se dovnitř

17. srpna 2012 v 6:16 | Marie Blankytná |  Motto dne
Carl Jung
" Pohled se ti vyjasní, až nahlídneš do svého srdce. Kdo se dívá ven - ten sní.
Kdo se dívá dovnitř - ten se probudí. "

Léčba nemocí

16. srpna 2012 v 5:38 | Marie Blankytná |  Zdraví

Místo v srdci

15. srpna 2012 v 9:12 | Marie Blankytná |  Motto dne
Robin S. Sharma
" Štěstí není místo , kam se dostaneš. Je to vnitřní stav , který si vytvoříš."

Čím jsme ?

14. srpna 2012 v 5:37 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů

http://www.pratele-nebe.cz/

Čím jsme ...


Převzato-cetyksobe.cz"... Jsme částí Země a ona je částí nás.
Voňavé květiny jsou našimi sestrami.
... Jelen, kůň, orel - to jsou naši bratři.
Skalnaté vrcholky hor, šťavnaté louky,
poníci a člověk, ti všichni patří do stejné rodiny.
Víme, že bílý muž nerozumí našemu způsobu života. Kterýkoliv díl naší Země je mu lhostejný, žije zde jako cizinec, který se objevuje v noci a bere Zemi to
co sám potřebuje.
Země není jeho sestrou, ale jeho nepřítelem..."
"Víme jediné: náš Bůh je stejný pro všechny.
Tato Země je pro něho cenná.
Tato Země nepatří člověku, člověk patří k Zemi.
Všechny věci jsou vzájemně propojeny.
Cokoliv se stane se Zemí,
stává se i se syny této Země.
Cokoliv člověk dělá zvířatům, činí i sám sobě.
Člověk neutkal síť života, je pouze jednou jeho nití.
Cokoliv způsobí této síti, způsobí také sám sobě."

Ukázka z knihy Výživa pro člověka na Zemi
- Christian Opitz


SRDCE NELŽE

13. srpna 2012 v 6:50 | Marie Blankytná |  Motto dne
" ŽIJ VE SVÉM SRDCI - JEHO MOUDROST NIKDY NELŽE. NÁSLEDUJ TICHÉ POKYNY SVÉHO SRDCE A ONO TĚ DOVEDE K TVÉMU OSUDU."