Říjen 2012

PŘEVZATO ZE STRÁNEK AGAPE BRNO

30. října 2012 v 5:30 | Marie Blankytná |  Naše omyly
Krach jasnovidců v Česku?
Rubrika: Společnost (08.05.2011, 3210 přečtení)

Nutno uznat, že v pátrání po zmizelé dívce Aničce jasnovidci zcela selhali. Podávali zmatečné údaje, jak se následně prokázalo. A to v zemi, o které se povídá, že co Čech, to šaman a léčitel! Své paraschopnosti neukázali ani "zástupy" těch, kteří esoteriku školí, ani jimi vyškolení. Setkávám se dokonce dost často se zájemci o esoterické poznání, kteří jdou z jednoho esoterického kurzu do druhého a mají tolik absolventských diplomů jako svého času sovětští generálové metálů. A to není nějak málo. Vždyť až sem se z Egypta po roce 1968 "donesl rozhovor" dvou krokodýlů z Nilu, ve kterém si jeden stěžuje druhému: Je to na tom světě čím dál horší! Představ si, před týdnem jsem sežral jednoho ruského vojenského poradce a ještě po týdnu prdím kovové metály!

Ilustrační obrázekV případě Aničky nejen selhali všichni jasnovidci a telepatové, ale také "kontaktéři s přítomnými mimozemskými civilizacemi". Ufouni jim zjevně neporadili. Také jasnovidní "pisatelé s dvanácti čakrami", kteří ve svých knihách a přednáškách o minulých a budoucích dějinách lidstva naprosto přesně popisují, co se odehrávalo v "Atlantidě a Hyperboreji" před 324841 roky a co bude na světě v roce 8453, mlčeli jako ryby. Není divu, vždyť je pravidlem, že naprosto mlčí o tom, co ve státě a světě bude za týden, měsíc a rok. Zdá se, že před eventuálními kalamitami nedokáží varovat obyvatelstvo ani tak, jako to učinili sibiřští šamani před pádem tunguzského meteoritu. Zřejmě to s jejich schopnostmi nebude tak horké. A tak, ať se nám to líbí nebo ne, v reálných prognózách lidé citlivci za zvířaty "o třídu" pokulhávají. V souvislosti s nejistou prognózou další existence života jako celku na této planetě není nakonec mizení druhů formou "útěku" zvířecích druhů ze zeměkoule jako před tsunami?

V těchto souvislostech se u mnoha lidí oprávněně vynořuje otázka, nakolik a jak časově dopředu je individuální a kolektivní budoucnost předurčena? A jestli je v dispozicích člověka alespoň s určitou přesností ji zachytit? A také, jestli existují vlivy, které tyto eventuální schopnosti pozitivně či negativně ovlivňují?

Těmito otázkami a vlivem těch kterých vlivů na přesnost mimosmyslového vnímání se zabývám od osmdesátých let. Nejprve jsem se samozřejmě přesvědčil, že jevy "vidění na dálku, do minulosti a budoucnosti" skutečně existují. Z prvotního "sisyfovského typu skepse" mě před čtvrt stoletím pomocí přesných telepatických diagnóz a dat úmrtí jednotlivců vyvedl brněnský "šaman" Karel Kožíšek. S ním jsem se blíže seznámil v souvislosti s jeho prosbou, abych ho "vyučil" včelaření. Při té příležitosti jsem poznal, že Karel Kožíšek byl nejen nesmírně srdečný a kamarádský člověk, ale skutečný telepatický fenomén. Jím předvedené výkony mě tak zaujaly, že jsem mu později při jeho pokusech asistoval. Tak jsem se mimo jiné přesvědčil, že je to tak disponovaný člověk, který z fotografie kohokoliv pomocí automatické kresby bezchybně zjistil, zda nejen dotyčný žije, ale jaký je zhruba jeho zdravotní stav. Přede mnou bez jediné chyby určil podle fotky nebo písma žití či nežití stovek lidí. Nezaznamenal jsem však, že by byl věrohodně schopen zjistit, kde se dotyčný mrtvý nachází. (Týká se to také úsilí o nalezení hrobu Metodějova a Anežky České.)

V době oněch pozorování a následných ověřovacích experimentů mě ovšem, jako každého, strašily dvě skupiny mých známých a kamarádů. První množinou "strašičů" byli vědecky a rozumově pracující kamarádi, kteří vyzbrojeni sisyfovskou logikou mi vědecky předvídali "zbláznění se". Druhou skupinou "strašitelů" byl ideovou jednotou sevřený klan jen o bibli se opírajících křesťanů. Ti mě na základě scholasticky (ne)pochopených biblických citátů jasně viděli v pekle. Znejistěn těmito nevábnými "vyhlídkami" začal jsem jezdit po republice, abych se u informovanějších poradil o rizicích prováděných pozorování a pokusů. Mimo jiné do Prahy, za dalším Kahudovým esoterickým "esem", paní Bohunkou Cíchovou. Ta na mne po přesně postavených dotazech vždy přísně pohlédla a se zdviženým prstem řekla: "Víte, co o těch věcech napsal Abdrushin? Jak je to nebezpečné!" Říkám, že vím. Ale život je souborem rizik. Bez rizika nemůžete jít ani na rande! Kvůli překonání rizik dokonce žijeme. Po takovém úvodu paní Cíchová otočila své oči bělmem ke mně, kamsi pohlédla a řekla: "Ale vy můžete! V záhrobí jste za omyly minulého života, i když vedené dobrou vůlí, tak trpěl, že máte v sobě mimořádně vysokou míru opatrnosti. Máte dostatečnou citlivost se nástrahám oněch transcendentních dimenzí vyhnout. Stejně časem magických kousků a experimentů necháte." Měla pravdu! A navíc mi řekla jak omyly minulého života, tak budoucí klíčové životní události dopředu. V té době naprosto nepředvídatelné a dokonce nepředstavitelné osobní události! Přiznám se, že jsem tomu moc nevěřil. Ale překvapení bylo na mé straně. Předpovězené se stoprocentně naplnilo! Dokonce na roky přesně! Až na jednu předpověď, která má čas až po smrti. Po těchto zkušenostech nepochybuji, že budoucnost jednotlivce i národů jsou naším duchovním vedením v hrubých rysech předurčeny. Její jednotlivé události mají nenahraditelný smysl pro náš duchovní vývoj a proto je můžeme měnit jen v detailech. Přesně předurčit průběh nemoci ostatně uměl konec konců i Kožíšek. Když k němu přišel na "magnetickou léčbu" nemocný, o kterém jinak nic nevěděl, tak ho "přeléčil". Pacientovi se obvykle ulevilo, ale když odešel, Karel mi řekl: "Toho volají 'nahoru', má tolik a tolik času. Toho jsem léčil jen na oko. Já se s Pánem Bohem neperu!" Když jsem naplnění prognóz následně kontroloval, s asi desetiprocentní chybou a mírnými časovými "plus mínus" předpovědi vycházely.

V souvislosti s možnostmi předcházení a identifikace zločinu pomocí intuitivního poznání jsme samozřejmě také prováděli pokusy. Vždy neúspěšně. Karel mi ukazoval, tehdy na Saddámovi Husajnovi, jak místa zločinných dějů a myšlenkový svět zloduchů je tak nabit "černou energií", produkovanou démony, kteří je řídí, že on nemá šanci je prorazit. Temná energie kolem okamžitě rozhodí stabilitu každého duchovně nedokonalého, který do kruhů temných duchů vkročí. Tyto energie jsou tak silné, že rozvrátí rovnováhu je detekujícího citlivce a dovedou jej k zesměšnění. Pro temné duchy je takové "laškování" s citlivci povyražením. Ve stylu: takový šašek nám sem leze! Silou kolem zločinů nashromážděné negace by mohl projít jen dokonalý člověk. Negativní energie by se v tomto případě nemohly na negacích duše uchytit a její intuitivní integritu rozladit! Přítomnost a účinek negativních energií v dimenzi astrálu bylo příčinou toho, proč staří zasvěcenci (faraónovi velekněží, Pythagoras, Orfeus apod.) přibírali do iniciačních rituálů egyptských a řeckých mystérií jen eticky čisté osobnosti. Stejný důvod, proč esoterické metody nejsou použitelné v současném lidstvu, uvádí Abdrushin. Píše, že síly duchovních temnot jsou v astrální dimenzi současného upadlého lidstva tak silné, že nechají kohokoliv uhádnout jen věci podružné!!! Použijí-li se k prognóze hmotné esoterické "pomůcky", např. kyvadlo, virgule, temný duch stojící za každým člověkem, výsledek ovlivní směrem ke zlu. Zmýlí jej, dá argumenty hmoťákům a udělá z citlivce před druhými "blázna". Podstatné vědomosti, které by mohly být duchovně užitečné, nelze esoterickými školeními zvýšit. Lze je oživit jen všestranným duchovním úsilím k povznesení duše. Pak se v každém člověku přítomné intuitivní schopnosti samočinně otevírají. Vždyť jsou zablokované právě k dobru nezralého!

Při použití esoterických prostředků k intuitivnímu poznání jsem po létech hodnocení mimo jiné dospěl k závěru, že čím je člověk ve zkoumaném oboru rozumově kvalifikovanější, tím lepšího výsledku může intuitivním poznáním dosáhnout. Ale i intuice má své háčky. Uvedu dva mně se přihodivší konkrétní ale protikladné příklady.

Zkoušel jsem využít intuitivní (esoterické) diagnostiky ve včelařství. To byl obor, který jsem tehdy poměrně slušně vědomostně zvládl. Nejprve jsem šíření roztoče varroa v Česku v tichosti sledoval i esoterickými metodami. Vycházelo mi stále, že invaze roztoče v krajině postoupila dále, než bylo zjištěno oficiálními laboratorními metodami. Z takové situace vyplývalo, že oficiální "radikální metoda likvidace varroázy" nemůže být úspěšná. Počkal jsem v tichosti rok a když se správnost minulého testování následným laboratorním vyšetřením potvrdila, dostal jsem odvahu a veden čistě altruistickou pohnutkou, zabránit státním zbytečným výdajům a šikaně kočujících včelařů, napsal jsem osobní varovný dopis tehdejšímu řediteli SVS Dr. Polákovi. O esoterickém způsobu získání informací v něm ovšem nebylo ani slova! Jediný v celé veterinární službě a včelařské veřejnosti jsem na celostátním fóru vystoupil proti navrženému způsobu tlumení invaze. Proto mě možná "temní" nechali správně roztoče najít kyvadlem a virgulí, protože po onom vystoupení nastal všeobecný "hon" na mne. To jsem si užil! Obvinili mě z "rozvracení schváleného ozdravného postupu" a někteří funkcionáři navrhli i zbavit mě titulu. Prý jsem nepochopil základní vyučované protinákazové postupy. Následovalo kárné řízení na Krajském veterinárním zařízení a z následného trestního obvinění pro rozvracení ekonomiky ve státě mě tehdy zachránil právě ředitel Státní veterinární správy. Ke zklamání přesvědčených "radikálů" mne navíc přizval do komise SVS pro nákazy včel. Průběh následující invaze roztoče mi však dal tak plně za pravdu, že se mi většina těch, kteří na mne původně pořádali "hon", přišla po několika létech omluvit. Dobrodružné "individuum" se v jejich očích náhle proměnilo ve včelařskou "kapacitu".

Po tomto úspěchu v esoterické prognostice postupu roztoče varroa mě "začal brát fantaz", že bych těchto utajovaných dispozic mohl využít také pro sebe, zejména komerčně. Např. v diagnostice počátku rojové nálady ve vlastních včelstvech bez prohlídky včelstva. Doufal jsem v možnost odstranit nasazením kyvadla nebo virgule pracnost při ošetřování vlastních včelstev a podstatně zvýšit medný výnos. Ale v tomto případě jsem zaznamenal úplný krach esoterické diagnostiky vzniku rojové nálady. Nespolehlivost byla neúnosně veliká. Přičítám tento neúspěch "kvalitě" pohnutek, tj. vlastnímu egoizmu a zištnosti. Tyto pohnutky otevřely vstup rušivých energií do neurosvalových reakcí, řídících pohyby virgule a kyvadla. Později se mi to mnohokrát potvrdilo, že jakmile citlivec nechá do své duše vstoupit duchovní vadu, dochází k poruchám intuice a následně ke krachu správnosti intuitivní diagnostiky.

Došel jsem tak vlastními pozorováními k potvrzení správnosti výše zmíněného Abdrushinova názoru o tlaku temných jemnohmotných energií na lidstvo. On dále uvádí, že nepokřivené esoterické sdělení může být v současnosti získáno jen bez hmotných pomůcek, tj. vizí ve změněném stavu vědomí nebo skrze správně vyluštěné poselství snů. I to mohu potvrdit.

Po tomto obšírném úvodu jsem dospěl k vyjevení těžiště článku. Vidíme kolem sebe pozoruhodné společenské a přírodní události, jejichž další vývoj se jeví jako nevypočitatelný. Společenské procesy jakoby rozkládaly a znevěrohodnovaly všechno, čemu věřili naši předkové. Lidstvo se samo k sobě a k přírodním zdrojům chová tak, že už i vědeckými (rozumovými) prognózami je možné vypočítat jeho zánik. Západní civilizace (např. EU) je sice schopna nařídit normy upravující zakřivení banánů nebo šikanování slušných občanů nesmyslnou byrokracií, ale není schopna zvládnout na jedné straně mafie spekulujících zbohatlíků, žijících parazitním a rozmařilým životem; a na druhé straně rychle narůstající vrstvy tzv. nepřizpůsobivých občanů. První neschopnost vládnoucí mocenské elity je způsobena tím, že bohatí paraziti mají vždy čas a peníze na to, aby podplatili za kvalitní zákony odpovědné strany a politiky. Než to hodnoty vytvářející občané zjistí (nemají pro práci čas), padlé mocenské elity vytvoří zákony, vyhovující jen bohatým. Jsou úmyslně vytvářeny tak, aby je bylo možné obcházet pomocí mafií "informovaných drahých" advokátů. Tím je zákulisní pseudoelitě vlastně dovoleno vše. Viz běžné odsuzování malozlodějíčků soudy a žádný odsouzený velkotunelář. Snad kromě sólo diletanta z H-systému. Obcházení zákonů se děje také pomocí jejich "správného" výkladu "pozitivně" motivovanými úředníky a soudci. Současná zdánlivá demokracie u nás i na Západě je nynější společenskou pseudoelitou pojata jako forma manipulace krátkozrakých konzumních "hejlů" prostřednictvím volebních kampaní a ohlupujícího působení médií. Mají to snadné. Materialistický člověk opuštěním svých transcendentních tradic ztratil vazbu na nadčasovost a tím nevědomky rezignoval na budováním sebe sama jako samostatně uvažující osobnosti.

Druhá neschopnost současné vládnoucí vrstvy se vyznačuje neschopností zvládnutí tzv. nepřizpůsobivých vrstev a občanů. Tuto neschopnost vyvinout účinný tlak na asimilaci necivilizovaných přistěhovalců vytváří blokující kampaň ateistických pseudohumanistů. Pseudohumanisté vnucují veřejnosti ateisticko-anarchistické pojetí svobody člověka. Jeho základním paradigmatem je teze, že není-li vyšší moc, rozumí se svobodou libovůle člověka. Zejména když tento má dost peněz nebo drzosti. Takto pojatá svoboda není vázána na předchozí naplněnost povinností jedince, uložených mu jeho "Konstruktérem". U věřících Bohem, u agnostiků (něcistů) svědomím. Kant jej agnostikům definoval jako tzv. "kategorický imperativ". Podle domněnky ateistů se člověk sestavil sám od sebe. Tím není odvoditelná příčina jeho bytí a tudíž mluvit o smyslu života či odpovědnosti jednotlivce je "nevědecké". (Viz vědecký světový názor.)

Před 20 roky "uhynul" komunismus na neschopnost nastoupení opravného vývoje. Ke škodě celého lidstva se západní demokracie se ztrátou svého ohrožení komunismem nejen neuvolnila a nerozkvetla, ale naopak rychle začala působením jen na peníze věřících finančních mafií degenerovat. Jejich vliv zesílil vytrácení vnímání transcendentního rozměru v celé civilizaci! Svět začal žít zásadou, že kdo má sílu a peníze, má všechno. Alespoň po dobu svého života.

Říkám a píši již dávno, že vzhledem ke své povaze jsou Češi jakousi "zkumavkou" nastupujících společenských procesů v celé Evropě. To proto, že jsou povahou neurotici (genetická promíchanost) a postrádají "móresy" (vychování, protože to leckdy zastírá skryté smýšlení). Že Česko touto zkumavkou nastupujících procesů je, si můžeme ověřit na průběhu evropských dějin. Zde začala husitstvím jak reformace křesťanství, tak sektářská náboženská 30letá válka. Zde se současně s německým objevil úzkoprsý nacionalismus. Mezi Čechy byla v roce 1938 nejsilnější antinacistická fobie - v době, kdy jinde v Evropě hleděli ještě na nacisty jako na neškodný "pochodovací a hulákající kolorit". Zde v Česku následovala nejsilnější poválečná protiněmecká msta, která nerespektovala netotožnost nacistického a německého. Po ní, nebo v jejím důsledku, následovalo nejsilnější "prokomunistické" národní pominutí smyslů, vyjevené ve volbách 1946 (KSČ 41% hlasů), následované nejzběsilejšími stalinskými procesy v "lidodemo". Tyto šílenosti vystřídala kocovina z předchozího konání, která většinově prostoupila komunistickou stranu (nikde jinde) a vyvolala v roce 1968 jediný pokus o reformu komunismu. Potlačení tohoto pokusu sovětskou armádou opět vystřídalo odporné, jinde neviditelné lízání okupantských důtek. A následoval opět kotrmelec původně prvomájových normalizačních "jásačů". Stejní lidé vystupovali o několik let později při kolabování komunismu ve světovém "maxikinu" známém pod názvem sametová revoluce. Není proto divu, že opět v Česku lezou první z "pytle" degradace, do kterých upadla celá občanská společnost. Zjevují se příznaky "mafiánské demokracie".

Tyto přemety myšlení davu v Česku se mohou dít jen proto, že v důsledku postupného vytěsňování výchovy etických principů mase národa, dříve vsazovaných dětem skrze školu a církve, vystoupily na povrch již důsledky této výchovné absence. Masa národa přestala žít základní duchovní principy.Její myšlení se stalo tržním. Žitý ateismus většiny vyjevil prázdnotu lidiček konzumní společnosti a ten se již několik let manifestuje ve formě neřešitelných vládních krizí. Jaký národ, takové vlády!Neřešitelnost společenských problémů už i méně chápavým vyjevily, že formální znaky demokracie mohou být v ústavě sice zakotveny, ale v mase lidiček "se nekonstituují demokrati"! Ve veřejném životě se až na výjimky neobjevují osobnosti státního, ba ani okresního a místního formátu. V jiném provedení zase vyplavala na povrch stará "totáčová" vada: "Nejsou lidi!" (Myšleno na práci.) Na "fasuňk" jich zde vždy bylo dostatek! Právě tak jako dnes uchazečů o funkce! Je čas se zamyslet nad tím, proč ty osobnosti nevyrostly? Odpověď je jasná. Protože z komunistického ani z konzumního školství vyrůst nemohly! A už vůbec se nemohly konstituovat z veřejného života! Vždyť po jeho dehonestaci komunismem se politika pod vlivem vyhraněného prospěchářství opět zvrhla v prováděnou "pozitivní a negativní motivaci"! Jak pravil mládežnický odchovanec ODS poslanec Morava, nyní se přetransformovavší do zjevu poslankyně Kočí.

Prohnilost stavu společenských věcí navíc dokresluje jev, kdy kulisy těchto žabomyších šarvátek osobnostních nul po celou dobu spokojeně "tvrdí" osazenstvo právní soustavy státu. Její představitelé jsou svým základním principem myšlení nastaveni tak, že na nic víc než na rozbor větný zákonů v kontrastu s napsaným a nahraným nemají předpoklady! Pro ateistu a postmodernistu přece Spravedlnost jako projev přirozenosti věcí neexistuje! Realitou mají být jen psané zákony a zájmy za nimi skryté!

Jako republika jsme v kontextu zeměkoule zanedbatelný subjekt. Kdyby nebylo vidno z výše zmíněného, že zdejší rvačky jen předznamenávají otřesy celé civilizace, nestála by situace za zmínku! Pozorný pozorovatel si ale musel všimnout, že společenské destruktivní síly stejně bezzábranového typu jako u nás, působí i na Západě. Jen mají lepší mimikry. Tuto obecnou civilizační bezvýchodnost cítí lidé už i tam, o rozvojových zemích nemluvě. Takto pociťovaná situace bez viditelného řešení vyvolala jev negativního a apokalyptického očekávání. Na internetu si jejich variant může každý přečíst "zdarma kornout". I Indiáni, když dostanou zaplaceno, jezdí do Evropy prorokovat konec starých časů! Zvědavé a již ne příliš dobré zítřky tušící Evropany zajímá, jak i předkové Indiánů, když upadli do transu, popisovali děje soumraku této civilizační éry. Éry posledního století, kterou je možné po právu považovat za éru vzestupu různých forem "vědeckého světového názoru" (cudný název ateismu). Mne chod dějů úpadku lidstva zajímá také! Ale ještě více mne zajímá, jaké je východisko z toho duchovního úpadku člověka! Již dávno nedbám na "vědecké prognózy" renomovaných společensko-vědeckých institucí, které skrze materialistické brýle ekonomického růstu stále ještě rýsují pochod za bohy se považujících ateistů do velkých "konzumišť".

Protože realitu světa kolem nás vnímám jako směs racionální a irracionální dimenze bytí, používám k předpovědi vývoje ve světě kombinaci metod racionálních a esoterických. Popisovat je nebudu, protože by je bez zkušeností okamžitě použili mnozí čtenáři a napáchali by si škody podle staré antické pravdy: neučený horší nedoučeného. Z racionálních metod pozorování zmiňuji mj. závěry z pozorování na diagnostickém přístroji Oberon (viz internet včetně hesla Metatron), z esoterických výklad snů a vizí. Předpověd vývoje uveřejňuji proto, že moje pozorování a závěry mohou být mnohým užitečné. Navíc si je všichni mohou následně porovnat s reálným děním. V posledních 40 letech mi prognózy dost přesně vycházely, až na častý časový posun. To časové opožďování mě štve, ale nemohu to ovlivnit. Např. konec éry normalizace se mi z pěti let protáhl na dvacet. Někdy si připadám jako onen na Štědrý den olovo lijící pilot z "Pelíšků" s jeho výkladem: "Dávám bolševikovi rok, nejvýš dva!" Časový posun předpovědí přičítám své duchovní vadě - netrpělivosti. Netrpělivost je projev nižšího vnímání faktoru věčnosti duší. Otec mi ji často vyčítal se slovy, že se celou válku modlil, aby se na mně ty válečné nerváky "nepodepsaly". Ale ony se zřejmě do mé psychické konstituce promítly, a to ve formě netrpělivosti. Ale i tento nedostatek vyjevil svou kladnou stránku. Skrze tento můj duchovní nedostatek jsem poznal, že a jakým způsobem duchovní vady citlivců ovlivňují odečítání dějů z astrální roviny reality.

Tak tedy, níže uvedu své výsledky dlouhodobých pozorování a předpověď dalšího dění.

Pozoruji (jako pamětník) zásadní poznenáhlé změny jak klimatu, tak rovnovážných stavů v přírodě, ale i chování zvířat! Dále si všímám, že navzdory prodlužování průměrné délky života lidí klesá jejich celková vitalita, zhoršuje se jejich metabolická odolnost, nervová rovnováha, mezilidské a rodinné vztahy. V poslední době se tento vývoj z nějakého důvodu jakoby urychlil. Pozorovanými změnami klimatu, mám na mysli celkové oteplení, zvýšení výkyvů počasí ve stylu sucho, pak záplavy, neúměrné teplo pak velký teplotní pád. Jako změny rovnovážného stavu v přírodě vnímám degradaci lesů (např. mizení lesních plodů), degradaci ornice na polích (mizení humusu), zmizení rozmanitosti flory na mezích (i těch přetrvávajících), změny poměru zvířecích druhů v přírodě a stěhování některých za člověkem. U lidí mj. pozoruji rychlé narůstání poškození celé nervové soustavy neznámým činitelem. Na Oberonu se poškození vyjevuje tím, že přístroj příslušné nervy a nervové pleteně označuje červenou barvou. Zatím jsem nenašel ani jediný prostředek, který by postupující nervovou degradaci zlepšoval. Tím neznámým negativním působením může být jak působení všudypřítomného elektrosmogu, tak jedovatý účinek civilizačních reziduí v prostředí. Ale také účinek života ve stresu, nebo i působení dosud se v dějinách lidstva nevyskytujícího typu záření z kosmu! Dále nacházím poškozený cévní (arterioskleróza) a imunitní (brzlík) systém. U těchto degenerační tendencí jsem pozoroval příznivý účinek snížení hladiny homocysteinu v krvi Ravitem a dodání mastných omega kyselin potravními doplňky. Další příznivý účinek na tyto degenerace jsem zaznamenal také konzumací šťávy z červené řepy, černých jeřabin a z přidávání česneku. Celkově nepochybně příznivě působí omezení potravin živočišného původu! Kromě nárůstu degenerativních změn se projevuje i rychlé zvyšování incidence obecných metabolických poruch, tzv. civilizačních nemocí. V případě diabetu jsem zaznamenal velmi negativní působení kombinace lepku (pšenice), rafinovaného tuku a cukru!!! Tato kombinace třeba v "čokoládových" oplatcích se zdá být přímo "diabetogenní". Na oplatcích už dávno mělo být varování ministerstva zdravotnictví, jako na cigaretách: Způsobuje časem cukrovku!

Manifestací poruch nervové rovnováhy lidí je obecný nárůst mezilidské agresivity a vzrůst incidence vykořeněných lidí a "úchylů" všeho druhu. Rodiny se masově rozpadají a z dětí jsou typem výchovy a působením okolí vychováváni sobci a bezzábranoví asociálové. To na ně má působit ona reklama: Nevaž se (předsudky správného chování), odvaž se (ke svobodě bez hranic)!

V rozpoložení z těchto výsledků jsem v meditaci usnul. Ocitl jsem se v malém městě (asi Břeclav), kde bylo pusto "jak po vymření". Pohybovalo se tam velmi málo a jakoby otřesených lidí. Neviděl jsem žádná auta. Snažil jsem se s lidmi komunikovat, ale nikdo mě neregistroval, jakoby mě nevnímali. Jen otřeseně bloumali kolem prázdných budov. Tak jsem šel dál a na kraji města jsem viděl nějakou "rozbředlou" opuštěnou kolonii z umělých hmot. Sloužila původně k bydlení, ale byla nějak podivně stavěna. Jakoby na oddělený pohodlný život jednotlivců, tzv. singls. Komunita byla vyprázdněná, černá a rozteklá.

Když jsem se z vize probral, snažil jsem se jejímu sdělení porozumět. Došel jsem zatím k tomuto: během relativně krátké doby společenské, přírodní a kosmické katastrofy zničí vše špatným směrem se ubírající. Zřejmě ve dvou fázích rozvrátí to, co nyní považujeme za vyspělou civilizaci. Nejprve se rozpadne globalizovaná dělba práce a mezinárodní obchod. Tento rozpad by mohl být kromě společenských otřesů posílen i nepříliš vzdáleným klimaticko-katastrofickým zásahem. Rozpad vyjeví zbytečnost masové dopravy všeho. Kolabování mezinárodní směny zboží vynese na povrch reálný stav věcí, jako že v zemích, kde mají naftu a nemají zemědělství, zahynou lidé v hladomoru. Naopak v zemích, kde jsou zemědělství a řemesla mechanizovaná a závislá na energii, zhroutí se produkce těchto odvětví kvůli nedostatku nástrojů a energie. Zhroutí se dělba práce ve společnosti. Co si kdo neudělá a nevypěstuje, nebude mít. Ekonomů a manažerů bude náhle "za halíř kornout". Ve městech začnou řádit loupeživé bandy vybíjející se v bojích o zbytky zásob potravin. Teprve po tomto psychickém rozvratu přijde záchrana pro zbytek těch, kteří si i za těchto těžkostí zachovají relativně neporušeného lidského ducha. Zřejmě nějaké záření z kosmu, typu zmizení ionosféry, magnetického přepólování země nebo slunce, záření galaktického rovníku, zapůsobí na vše živé? Vliv tohoto záření masově "probudí" v dosud přežívajících ale psychicky rozvrácených lidech skrytá metabolická onemocnění. (Možná už, zatím slabě, působí?) Chemoterapeutické léčebné postupy klasické medicíny přestanou zabírat! Za odumřením oné "vymřelé kolonie z umělých hmot" stavěnou pro "singels" cítím jednak rozpad konjunktury umělých hmot v životě člověka a jednak konec civilizace bez kvalitní rodiny. Klimatické výkyvy a úder záření z vesmíru přežijí jen ti, kteří žijí přirozeně, tj. bez stresu, s rovnováhou v duši, s přirozenou a převažující vegetariánskou stravou.

V následném snu se mi k mému překvapení jako nejjednodušší a všem srozumitelný návod pro nastolení oné žádoucí rovnováhy v duši vybavilo vnitřní žití osmi Ježíšových blahoslavenství z kázání na Hoře! Dokonce za nimi prosvítala tvář z Turínského plátna. Zopakuji je ve zkratce, jak jim rozumím já:

1. stav pokory v duchu
2. vnímání nedokonalosti sebe a lidí
3. umírněnost ve všem konání
4. vnitřní snaha každého po dosažení spravedlnosti
5. milosrdenství
6. čistota úmyslů
7. vlastní uklidňující účinek na okolí
8. nemstivost

Kdo tedy nyní "neuklidí v duši" negativní vibrace, tomu zářivý úder z vesmíru tyto negativní vibrace přemění v duchu pravidel psychosomatických zákonů v nemoc těla. Takoví jedinci nemají šanci na přežití obratu světa. Zářivý úder tedy zasáhne nerespektováním Řádu stvoření narušené duše a očistí tím zemi. Poučený zbytek přežilých lidí, odnaučených "hvízdat" proti přirozenosti (Řádu stvoření), vytvoří pak postupně novou vyšší civilizaci, ono indiánské šesté lidstvo.

Mohlo by se zdát, že takové události by byly nespravedlivé vůči těm, kteří, dle svého názoru, nic špatného nedělají a k rozhodování o dění a politice nejsou připuštěni. Zejména ateisty by mohla napadnout myšlenka: Kdyby byl Bůh, tak by se na utrpení těchto relativně nevinných nemohl dívat! Takto uvažující neberou do úvahy božskou Prozřetelnost při zrozování jednoho každého z nás! Bůh nás vždy a všude uvádí do pro duši dotyčného správné doby a na správnou planetu. Třeba se nyní rodí mnoho těch, kterým konání proti Řádu stvoření za života v těle, v minulém životě nebo i na jiné planetě, zdánlivě prošlo. Proto konají, jak konají. Jejich podvědomí se na základě toho domnívá, že si mohou v dimenzi hmotnosti (vesmír) dělat co chtějí. Dočasně sice mohou, mají svobodnou vůli, ale vždy sklidí následky. Třeba i tak, že na základě minulého života jim boží mlýny vyplatí dlužný otcovský "výprask"!!! Z hlediska věčnosti je to projev lásky a pozornosti k nim, protože výprask potřebují k vystřízlivění z ateismu. Po něm už si určitě nebudou myslet, že jsou bohové a že si na "pronajaté vinici" (zeměkoule) mohou dělat, co chtějí. Možná, že právě pro inkaso "Otcovského výprasku" se narodily právě na tuto zeměkouli a v této době.

Z výše uvedeného vyplývá, že bez ohledu na současný šílený způsob myšlení a nepříčetné konání okolí za účelem zbohatnutí je třeba se starat o střídmost těla a klid v duši! Ostatní je moudré neboli nevyčerpávající ponechat božím mlýnům. Až se přicházející krize zase odvalí, bude svět a lidstvo určitě daleko krásnější, než před tím. Tak nějak to už v roce 1929 říkal Abdrushin!


MVDr. Josef Staněk

ODPUŠTĚNÍ-převzato z tredoxe .blog

28. října 2012 v 6:08 | Marie Blankytná |  Modlitba

Modlitba pro odpuštěníPane Bože
nebeský Otče
a Matko Země,
pokorně Vás prosím
zaplavte mou bytost
svou čistou energií
ODPUŠTĚNÍ
Prosím Vás,
abyste mi pomohli
zcela a bezpodmínečně
odpustit všem lidem,
kteří se na mě provinili,
ať vědomě či nevědomě.
Prosím, pomozte mi pustit vše,
co mi brání žít šťastně a v lásce.
Prosím, pomozte mi pustit vše,
co omezuje mou tvořivost a svobodu.
Prosím, pomozte mi se očistit od všeho,
co škodí mě i mým blízkým,
ve jménu lásky
a nejvyššího dobra.
Přijímám Vaši pomoc
s vděčností a láskou v srdci a děkuji.
AMENSEN MATKY

27. října 2012 v 8:31 | Marie Blankytná |  Sny a jejich výklad
Matka i dcera žily každá ve své domácnosti, ale ve stejném sídle. Dcera zatoužila po velkém domě, odstěhovala se s rodinou do jiného sídla.
Matka se ve snu rozhodla, že se vydá na návštěvu do nového bydliště dcery, bez pozvání. Šla pěšky, ve vsi začala bloudit, protože neznala tento terén. Tu správnou cestu nemohla najít, silnice byla rozkopaná, plná výmolů a bláta, ve kterém se po kotníky brodila.
Pak procházela zahradami, nacházela lidi příjemné i méně příjemné, ale nerozuměli si.
Nakonec se rozhodla k návratu a litovala , že se na cestu vydala, protože dceru ani neviděla.
Posléze se domů vracela autobusem aniž by postřehla, kdy do něj nastoupila.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Je to sen, v němž se podvědomí matky zbavovalo předcházejích úvah o to, že ji oddělili od milovaných vnoučat a žijí někde, kam nemůže.
Každý má vlastní teritorium života a žije tak, aby byl, třeba zdánlivě, spokojený.
Mladá rodina není na duchovní úrovni matky a babičky, proto by se neměla snažit na jejich úroveň se vrátit.
Oni se "nechtějí snížit" na její úroveň, zatím se jí neotevřeli zcela. Šli tam, kde se cítili rovni s ostatními obyvateli.
Vracela se autobusem, šla rychlejší cestou.
Přirozeností každé duše by mělo být - odcházet ze života čistá.
Uzavřela se kapitola karmických spojení s dcerou, napověděla to i bolest fyzického těla- ramene.
Teď by bylo potřeba pracovat na obnově fyzického těla. "
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hodně štěstí. M.

Dubnový sen

27. října 2012 v 8:09 | Marie Blankytná |  Sny a jejich výklad
Sen ženy:
Zdálo se jí, že byla učitelkou u malých dětí, do školy se chodilo i v sobotu. Mezi žáky byla také její mladší sestra. Odešly spolu někam pryč, zřejmě ještě před koncem vyučování.
Ocitly se spolu někde v nějakém sále, kde probíhalo promítání filmu.
Ze sálu vedly dveře do velké kuchyně, kde se vařilo pro mnoho strávníků.
Pak se ocitly na návštěvě u známého muže. Ten měl celou tvář porostlou a schovanou šedočerným vousem.
Starší žena - učitelka , četla na jeho čele myšlenky, měl strach, že se chce ze něj provdat.
Vysvětlila mu, že se vdávat nechce.
Domů se vrátily ve 2 hodiny a 45 minut a to už bylo po vyučování.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vyscětlení snu :
" Putování různými situacemi- to je jeviště života.
Únik ze školy v době povinností - životní úlet, který však netrval dlouho.
Promítání filmu - hledání životní iluze.
Kuchyně poblíž - co si kdo navaří, to si musí také sníst.
Návštěva u známého muže , který měl vousatou tvář, která ani nebyla patrná - informace o skrývání jeho identity - ukrývá svou pravou tvář.
návrat domů - uvědomění si špatného úseku cesty, ponaučení, že každý nese výsledky svého rozhodnutí sám, třeba ve výčitkách.
Tento sen vede k přemýšlení o tom, co ještě je v životě k čištění, aby byl život bez bolestí. Je potřeba odstranit tyto příčiny bolestí těla."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Význam čísla - 245 - v andělských číslech Doreen Virtue -
" Měj i nadále víru ve změny, které zvažuješ a jimiž procházíš. Andělé tě během tohoto přechodného období podporují. "
Přeji všem hodně štěstí. M.

Sen ženy

26. října 2012 v 7:32 | Marie Blankytná |  Sny a jejich výklad
Sen:
-žena se navracela z divadelního představení
-návštěvníci už seděli v autobusu, který byl tmavý a špinavý
-vydala se k autobusu po podmáčené, ale pod nohama pevné zemi
-když se už blížila k autobusu, ten nastartoval a odjel jí před nosem, zůstala stát na místě
-myšlenka při probuzení - co jsem zase zpackala?
Odpověď :
" Návrat z divadla znamená prožívání života - divadlo života
- podmáčená zem- znamená narušená životní rovnováha vašimi myšlenkami, city nebo konáním
- přítomnost vody - informace o možnosti očisty působením živlu Vody
- tmavý a špinavý autobus - informace o stavu dosavadní životní pouti
- autobus ujel a myšlenka po probuzení - uvědomení si současnosti - nechci žít stejný život jako v minulosti
- zůstala na místě stát - zastavit se, přemýšlet nad životem, jak žít lépe."
Každý sen nám něco chce říci. Hodně štěstí. M.

MY BUDOUCNOST ?

24. října 2012 v 7:20 | Marie Blankytná |  Transformace
" Na tuto otázku je odpověď vždycky nejistá. Člověk se chová v různých situacích různě, nechová se přesně stejně jako v době předpovědi.
Ti, kteří předvídají budoucnost si toho musí být vědomi.
Předpověď může vyjít tehdy, když člověk během života nezmění vůbec nic na svém chování, cítění, myšlení. Čas se ubírá stále ve stejných kolejích.
Lidé jsou však v tomto životě proto, aby na sobě pracovali, aby se neustále učili, aby pochopili svoje negativní postoje, city i myšlení, aby je nahradili jednáním opačným.
Ten, kdo se o to snaží, ten ví, že žije v nových vibracích, které přinášejí i změny, které z pohledu lidí mohou být pro něj, z jeho pohledu, v tom okamžiku negativní, ale pak se ukáže jejich pozitivní stránka.
Každý má svůj osud ve svých rukou, záleží na každém jednotlivci, co s ním udělá. "
Přeji Vám hodně štěstí na Vaší životní Cestě. M.

P Ř Á N Í - VII.

22. října 2012 v 6:04 | Marie Blankytná |  O naší duši
Angela Donovanová - Přání a sny se mění ve skutečnost
kapitola 23. - Zbystřete si paměť
Jak moc zapomínáte ? Jestliže trpíte výpadky paměti, tak jako většina z nás, můžete si paměť cvičit, můžete to zkusit silou své mysli. Jakmile uslyšíte nebo uvidíte něco, co nechcete zapomenout, na chvilku se zastavte a vyzkoušejte si tuhle metodu :

Dotkněte se navzájem prsty obou rukou na úrovni břicha, roztáhněte je a namiřte je směrem od břicha / prsty se navzájem dotýkají jedním článkem /.Pak řekněte třikrát za sebou v duchu nebo nahlas to , co si chcete zapamatovat, nadechněte se a s uvolněním rukou vydechněte. To je všechno.
Pokud si chcete zapamatovat něčí jméno, třikrát toto jméno vyslovte. Pokud si chcete zapamatovat něčí narozeniny, třikrát vyslovte jméno té osoby a datum jejího narození.
Později, až si budete chtít vybavit jméno či datum narozenin, spojte ruce stejným způsobem, nadechněte se a vydechněte. Během několika vteřin vám vaše paměť vydá informaci, kterou potřebujete.


Tenhle recept na paměť se osvědčuje, zvláště když máte plný pracovní plán, ale dá se použít i k uložení a vyvolání příjemných prožitků. Můžete jej zkusit také při tvoření Přání, abyste si dokázali udržet nadšení a očekávání" jednoduše užijte těchto slov - "JSEM PŘIPRAVEN V ŽIVOTĚ TVOŘIT ".
Abyste si uvědomili svou sílu kdykoli bude potřeba.
Přeji Vám hodně štěstí, funguje to. M.

Pohlazení pro duši

21. října 2012 v 6:57 | Marie Blankytná |  Spřátelené stránky
Vážení přátelé,
Pokud máte rádi obrázky automatické kresby Jany Michaely, podívejte se, jaké pohlazení pro duši, srdce i oko, nám připravila pro příští kalendářní rok. M.

Cit pro vědění

20. října 2012 v 6:10 | Marie Blankytná |  Motto dne
Angela Donovanová
" Nikdy nezavrhujte mocné a prospěšné spojení srdce s duší, jež obohacuje a rozvíjí váš život.
Budete-li se řídit svým vnitřním věděním, vaše pravé schopnosti se tisícinásobně zvýší. "

Krátký sen

19. října 2012 v 17:08 | Marie Blankytná |  Sny a jejich výklad
Krátký sen babičky:
Babička odpočívala někde u vody a měla v kočárku chlapečka, zřejmě svého vnoučka.
Nevydržela na tom místě dlouho, protože ji začaly obtěžovat dotěrné vosy.
Vydala se tedy nazpět a při cestě si všimla, že chlapeček má osypanou pokožku.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odpověď zněla:
" Přítomnost vody znamenala možnost očisty, ale nevyužila jí, protože ji od této možnosti odváděly vosy, kterým věnovala větší pozornost.
Přítomnost vosí znamenala nějaké utkělé myšlenky o nebezpečí, hrozící jí i jiným.
Osypaná pokožka chlapečka- byl zasažený negativními myšlenkami a potřebuje od nich očistit.
Je malý, neumí to, musí jej očistit ten, kdo to způsobil, asi babička svým myšlením.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


KOLOIDNÍ STŘÍBRO

19. října 2012 v 6:22 | Marie Blankytná |  Zdraví

ZPŮSOBY UŽÍVÁNÍ

 • Základní 21ti denní čistící kůra
 • Desinfekce vody
 • Chřipka
 • Akné
 • Zánět dásní
 • Plísňové onemocnění nohou
 • Infekce horních cest dýchacích, nachlazení
 • Pásový opar
 • Infekce močového měchýře a močových cest
 • Výplach tlustého střeva (klystýr)
 • Další možné použití
 • Domácí zvířata
 • Léčení chronických, smrtelných a "neléčitelných" nemocí
 • Nežádoucí účinky
 • Maximální dávka
Doporučení před prvním užitím koloidního stříbra: Nejdříve vyzkoušejte rozetřít trochu koloidního stříbra na zápěstí, kvůli možné alergii na stříbro (velmi vzácné) a teprve po cca. 1 hodině jej užít vnitřně. Těhotné ženy a kojící matky by měly použití koloidního stříbra konzultovat se svým lékařem.


Koloidní stříbro by mělo být užíváno pouze orálně, bez polykání, podrženo v ústech po dobu 5-10 minut, aby došlo ke vstřebání Ag+ iontů ústní sliznicí a poté by mělo být vyplivnuto, aby nebyla zbytečně namáhána střevní mikroflóra. Koloidní stříbro se tímto způsobem stejně účinně vstřebá, jako při vnitřním užití.


Pokud si nejste jisti s výběrem vhodné koncentrace koloidního stříbra, zavolejte na tel.: 733 659 567 , rádi Vám poradíme.
(Můžete i jen "prozvonit", zavoláme Vám zpět)

Základní 21ti denní čistící kůra: Mnoho lidí zaznamenalo velký nárůst fyzické a psychické energie poté, co absolvovali tzv. 21ti denní čistící kůru. Během této kůry dochází k masivnímu pročištění organismu od patogenů. Pro zvýšení a urychlení efektivity se po dobu trvání kůry nedoporučuje konzumace masa, ryb a vajec, výrobků chemicky konzervovaných a pochutin jako jsou alkohol a cigarety. V průběhu trvání celé kůry se doporučuje pít nejméně 1 litr minerální vody denně, důkladně rozžvýkat konzumovanou stravu. Doporučuje se též pít podmáslí pro obnovu střevní mikroflóry nebo užívat probiotika a prebiotika. Pro tuto čistící kůru je určeno koloidní stříbro o koncentraci 10 ppm. Po dobu prvních 5 dnů užívejte orálně 10ml 1x denně, dalších 5 dnů 2x 10ml denně, dalších 5 dnů 3x 10ml denně a posledních 6 dnů 4x 10ml koloidního stříbra denně.
Desinfekce vody: 1 ml koloidního stříbra 10 ppm na 1 litr vody. Pro domácí zvířata dávka 1 ml koloidního stříbra 5 ppm na 1 litr vody.
Chřipka (jakákoliv): Aplikujte koloidní stříbro o koncentraci 15-20 ppm, orálně 5-6x 20ml denně, po ustoupení příznaků nemoci snižte dávku na 2x 20ml denně. Pijte dostatečné množství tekutin, alespoň pak 2 l denně k vyplavení patogenů.
Akné: Ráno a večer před spaním vyčistěte důkladně pokožku a osušte. Naneste koloidní stříbro o koncentraci 10-30 ppm (postřikem nebo použitím vatového tampónu) přímo na postiženou oblast. Nechte uschnout. Kombinujte s orálním užitím koloidního stříbra 10 ppm a to 3x 10ml za den. Poté, co se kůže vyčistí, používejte jako udržovací dávku 10ml koloidního stříbra orálně jednou za den minimálně ještě dalších 14 dnů.
Zánět dásní: Pro tuto kůru je určeno koloidní stříbro o koncentraci 10-15 ppm. Aplikujte nezředěné koloidní stříbro přímo na dásně, 3x 10ml denně. Poté, co příznaky ustoupí, pokračujte s udržovací denní dávkou 10ml ještě dalších 14 dnů.
Plísňové onemocnění nohou: Řádně chodidlo umyjte a usušte. Aplikujte koloidní stříbro 30-40 ppm nástřikem přímo na postiženou oblast a nechte uschnout. Současně doporučujeme užívat orálně koloidní stříbro o koncentraci 10 ppm 2x 30ml denně, dokud příznaky onemocnění nezmizí.
Infekce horních cest dýchacích, nachlazení: Pro tuto kůru je určeno koloidní stříbro o koncentraci 15-20 ppm. Aplikujte sprejem koloidní stříbro přímo do nosní dutiny 2-3x 1ml denně spolu s 30 ml užitých orálně. Po ustoupení příznaků nemoci pokračujte s udržovací dávkou 1x 15 ml denně aplikovaných orálně až do úplného uzdravení.
Pásový opar: Pro tuto kůru je určeno koloidní stříbro o koncentraci 10 ppm + 30 ppm spray. Při pocitech příznaků pásového oparu, užívejte orálně 3x 20 ml koloidního stříbra denně spolu s přímou aplikací koloidního stříbra spray na postižené místo. Pokud pásový opar nepropukne přímo, užívejte udržovací dávku 20 ml koloidního stříbra denně.
Infekce močového měchýře a močových cest: Pro tuto kůru je určeno koloidní stříbro o koncentraci 10 ppm. Orálně 3x 30 ml denně po dobu 5 dní, po odeznění příznaků nemoci, užívejte 30 ml denně. Pijte dostatečné množství tekutin, alespoň pak 2 l tekutin denně.
Výplach tlustého střeva (klystýr): 10 ml koloidního stříbra 10 ppm na 1 litr vody.
Další možné použití: Používá se buď nanesením roztoku bezprostředně na kůži pomocí obkladů nebo pomocí rozprašovače v těchto případech poranění: Popáleniny, spálení kůže při opalovaní, svědění kůže, opar, kvasinková nákaza, měkké kožní bradavice, obměna pokožky, infekce uší a nosu, akutní zánět spojivek, kožní houby, spalničky, kožní záněty, otevřené rány a zranění, štípnutí hmyzem, lupénka.

POZOR: Nevystavujte místa ošetřená koloidním stříbrem přímému slunečnímu záření!
Domácí zvířata: Spousta majitelů domácích zvířat má dobré zkušenosti s užíváním koloidního stříbra při jejich léčení. Koloidní stříbro může být použito orálně, k léčbě očí, uší, nosu a malých ran. Může být také použito k odčervení zvířat a jako prevence před různými druhy parazitů. 1 ml koloidního stříbra 5 ppm na 1 litr vody. Výsledky vás určitě mile překvapí.
Při léčení chronických a "neléčitelných" nemocí jsou používány mnohem vyšší dávky, a to až do množství 1 litru koloidního stříbra denně (10 mg Ag). Tyto vysoké dávky jsou aplikovány po dobu 3 týdnů až 4 měsíců, někdy i déle.
Například v případě chronických virových infekcí dochází k pozorovatelnému zlepšení až po podávání 475 ml (4,75 mg Ag) denně po dobu 1 měsíce. V těchto případech je nezbytné používat koloidní stříbro s co nejnižší koncentrací - 5-10 ppm, silnější koncentrace koloidního stříbra (15-40 ppm) by mohly znamenat zbytečně vysokou zátěž pro organismus.
Například: Chřipka a její pandemické mutace, rýma, záněty mandlí - angíny, vředy, svědění análního otvoru, zánět slepého střeva, kapavka, úplavice, hemeroidy, vydatné bílé výtoky, zánět močového měchýře, otrava způsobená působením toxinů v krvi, záškrt, zánět nadvarlat, zarděnky, artritida, zánět pohrudnice, sepse, rakovina, revma, cholera, cukrovka, opar, zánět stafylokokem, nákaza streptokokem, žaludeční záněty, syfilis, střevní potíže, AIDS, malárie, kvasinková nákaza, krevní paraziti, zánět mozkových blan, nachlazení, zánět tračníku, průjem, hypertrofie prostaty, zápal plic, břišní tyf.
Nežádoucí účinky: Ve výjimečných případech se může objevit Herxheimerova reakce (Náhlé zhoršení příznaků po podání antibiotik - je způsobena rozpadem mrtvých bakteriálních buněk a uvolněním velkého množství bakteriálních endotoxinů do organismu. Může být až život ohrožujícím stavem, kdy je v tomto případě nutné dávku antibiotik dočasně snížit), která je vyvolána pročištěním organismu od nashromážděných toxinů, které v průběhu uvolňování se do krevního oběhu mohou způsobovat krátkodobé potíže jako: únavu, pocity slabosti, lehký průjem (v tomto případě je vhodné doplnění prospěšných střevních bakterií konzumací jogurtu nebo acidofilního mléka, doporučuje se také pít větší množství vody, aby se zabránilo odvodnění) a zdánlivé zhoršení zdravotního stavu. V takovém případě je vhodné snížit dávku na polovinu. U osob přecitlivělých na stříbro se mohou mimo jiné objevit otoky, vyrážky, hnisání v očích a silná rýma.
Maximální dávka, kterou je možno bezpečně přijímat: Agentura Ochrany životního prostředí USA (EPA) zjistila, že denní dávka 325 mikrogramů koloidního stříbra je pro lidský organismus při hmotnosti 75 kg netoxická. Pokud je v 5 ml koloidního stříbra (koncentrace 10 ppm) obsaženo 50 mikrogramů stříbra, můžeme bezpečně používat 30 ml denně, jestliže je naše hmotnost alespoň 72 kg. Jestliže dítě váží o polovinu méně, přiměřená dávka bude asi 15 ml denně. ÄŒasem by si měl každý stanovit svoji individuální dávku s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav, používání jiných minerálních preparátů, např. koloidních minerálů, individuální snášenlivost a ostatních faktorů.

P Ř Á N Í - VI.

19. října 2012 v 6:00 | Marie Blankytná |  O naší duši
Angela Donovanová - Přání a sny se mění ve skutečnost
Kapitola 21 - ZLATÉ SVĚTLO SEBEUZDRAVOVÁNÍ

Sebeuzdravovací metoda spočívá ve zpracování příkazů vizualizační technikou v kombinaci s hlubokým procítěním těla.
Je to jednoduché a přesto jde o nesmírně účinnou metodu a fungovalo to vždy s ohromující samozřejmostí. To proto, že věřím, že všechno je možné a že myšlenkovými příkazy dokážeme, cokoli si přejeme.

Jakmile přijde potřeba, lehněte si v klidu vodorovně na zem.
Zavřete oči, uvolněte se a několikrát se nadechněte a vydechněte.
Řekněte si : " TEĎ JSEM HLUBOCE UVOLNĚNÝ/Á." Beze spěchu to třikrát opakujte.
Soustřeďte své myšlenky na potřebnou oblast svého těla, která potřebuje uzdravit. Pak připojte slovní příkaz, aby vás nemoc opustila a sice podle následujícího příkladu.
Tři důležité složky jsou tyto:
-v duchu si vybavte zónu, či oblast ve svém těle, kde vás trápí bolest, vyrážka, otok či cokoli jiného
-pak si představujte, jak se toto místo uzdravuje - a tuto představu si podržte- dokud místo neuvidíte plně uzdravené- vyléčené- zdravě vypadající
-současně vyslovujte příkazy a mluvte k sobě ve druhé osobě: " NYNÍ TI ZDRAVÍ VÝBORNĚ SLOUŽÍ, KYPÍŠ ENERGIÍ, POCIŤUJEŠ HARMONII A VYROVNANOST ."
-za druhé si dejte stejný příkaz a přidejte k němu dvě data v budoucnosti /jedno třeba za měsíc a druhé za tři měsíce a pozorujte, jak je v těchto dnech vaše tělo vyléčeno.
Nakonec zapojte emoce a zkuste opravdu procítit dojem dokonalého zdraví - prožívejte vnitřní lásku a radost.
Několikrát se nadechněte a vydechněte a vnímejte tu změnu.
Přeji Vám pevné zdraví a víru ve vlastní sílu. M.


Radost z vlastního poznání

18. října 2012 v 6:05 | Marie Blankytná |  Motto dne
Angela Donovanová :
" Když se dobře znáte a máte dost síly pozitivně využívat každého dne a radujete se z každého přítomného okamžiku, otevírá se před vámi něco úchvatného. "

Problémy v oblasti 1.čakry

17. října 2012 v 7:07 | Marie Blankytná |  Zdraví
Problémy starší ženy:

- pocit nespokojenosti v oblasti podbřišku
- pociťovaná bolest na konci kostrče
-pocit nutkání, puzení, nucení v oblasti vyústění močové trubice
PŘÍČINA - V DUŠEVNÍ OBLASTI .Všechny úkoly v mysli probrat, pevně se rozhodnout, netápat, stanovit určité řešení problému.
Kostrč souvisí s pevností rozhodování, rozhodni se a dál nepřemýšlej. Neustálé přemítání vykořeňuje, zbavuje pevnosti, jsi málo připoutaná k zemi.
Kostrč - 1. čakra- dodat energii, která jí náleží - červená energie + energetické cviky na spojení s matkou Zemí.
"Zobecnění odpovědi: při nerozhodnosti, při dlouhém přemýšlení o určitém řešení, v neustálém a zdlouhavém přemýšlení se vytváří energie velké nerozhodnosti, rozptýlené pozornosti, mozek se musí vyrovnávat s vícero nastíněnými možnostmi a tím se dostáváte do chaosu, v němž se nemůžete rozhodnout definitivně. Mozek nedokáže zvládnout víc kroků - obrazů než 3. Vybrat tedy 3 řešení a definitivní tečku udělat za jedním z nich a tím se začít řídit.
Nastane uklidnění, ukotvení, ustálení - psychosomatické problémy těla se začnou řešit.
Odplývá ztrnulost, svázanost, jste stabilnější, klidnější a to se projevuje i v úpravě krevního tlaku, v srdečním rytmu, ve spánku, v trávení, uklidní se i nutkání, prostě dostaví se stabilita ve všech směrech. "
Přeji Vám hodně klidu a tím tedy i zdraví. M.

Poučení i pro jiné

15. října 2012 v 6:45 | Marie Blankytná |  Poděkování
Vážení přátelé,
děkuji Vám , že navštěvujete tyto stránky.
Vím, že mnozí jste od toho upustili z toho důvodu, že jsem přestala zveřejňovat příklady, z nichž jste si mohli vzít poučení i pro sebe.
Bylo to proto, že mnozí jste začali reptat proti tomuto způsobu práce, přesto, že nikdy nebylo uvedeno jméno.
Tvořit náplň stránek z věcí přejatých nevyhovuje ani mně, protože se vytratil ten původní záměr.
Z toho důvodu se vracím k původnímu plánu, to znamená, že budu opět zveřejňovat ty životní události a jejich řešení, které mohou poskytnout radu i jiným čitatelům.
Nikdy nebude uvedeno jméno a budou to věci, které nebudou příliš osobní.
Náplň tedy bude tvořena z věcí vlastních i přejatých.
Věřím, že pokud píšete o radu, není to z pouhé zvědavosti, ale z touhy pomoci sami sobě.
Přeji Vám hodně štěstí na všech Vašich cestách životem.M.

Moc nad sebou

14. října 2012 v 6:30 | Marie Blankytná |  Motto dne
OTEC MIKE Z KNIHY - Mudrc, surfař a byznysmenka.
" Stránky tvé povahy, nad nimiž nemáš moc, mají moc nad tebou.
Když nemáš moc nad temnou sobeckostí, ovládá ona tebe. Má nad tebou moc. "

Otáčivost hlavy

13. října 2012 v 6:24 | Marie Blankytná |  Zdraví
Dotaz : trpím občasnou špatnou otáčivostí hlavy, svaly na šíji jsou blokované a tuhé.
Odpověď : "Ano, mohu ti napovědět. Občasná špatná hybnost hlavy - k omezení dochází momentálním rozpoložením mysli. Každá rozmrzelost, každá výčitka, každý strach, roztěkanost, zlost- vzniklé negativní energie, které nebyly zpracovány, nebyly očištěny, to jsou příčiny blokace hybnosti svalů, které dovolují otáčivost. rozhled hlavy. Důsledná práce se svou myslí. okamžité rozpouštění, zbavování se negací, uvědomění si své vlastní chyby.
Náprava je tedy v uvědomění, v odpuštění jak sobě, tak tomu, komu byla rozmrzelost určena."

Symboly ve snech

12. října 2012 v 6:15 | Marie Blankytná |  Snář - duchovní význam symbolů
Nebe plné hvězd - příslib dobrého do budoucnosti
zářivé hvězdy - zářící vědomí těch, kteří pracují pro šíření vědomí Krista
temné mraky - rušivé energie těch, kteří nechápou, ale maří .

SEN O HVĚZDÁCH

12. října 2012 v 6:02 | Marie Blankytná |  Sny a jejich výklad
Měla jsem noc,kdy tělo odpočívalo v klidu, ale mysl byla bdělá. Nad ránem jsem opravdu usnula a měla jsem krátký sen.
Uviděla jsem nebe, které bylo poseto zářivými hvězdami. Stála jsem, dívala jsem se vzhůru, volala jsem na ostatní, ale nevím, zda přišli.
Po čase připluly temné mraky, které dělily nebe do úseků, kam se hvězdy shromažďovaly.
Probudila jsem se s myšlenkou na krásu nebe plného hvězd a měla jsem pocit plnosti energie i po probdělé noci.
" ANO, dám ti vysvětlení i k tomuto snu.
Nebe plné hvězd- to je jakýsi příslib do budoucnosti, které není třeba se obávat.
Budete žít tak, jak vám bylo určeno žít pro splnění svého životního poslání. Ale životní podmínky se vám zhorší nebo zlepší podle toho, jak poctivě život berete, jak pracujete duchovně pro očistu duše.
Velké množství hvězd - to jsou zářící vědomí vás všech, kteří pracujete pro šíření čistého vědomí Ježíše Krista a je vás už hodně.
Temné mraky - je však také dost těch, kteří nechápou a kteří vaše úsilí maří."
Přeji Vám inspirující a uklidňující sny. M.