Prosinec 2012

ŠŤASTNÝ DALŠÍ ROK

31. prosince 2012 v 6:17 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů


Recept na hezký rok


Vezme se 12 měsíců, pořádně se očistí od veškeré zlomyslnosti, chamtivosti a nenávisti.
Každý měsíc se rozdělí střídavě na 28, 30 a 31 dílků tak, že vystačí na celý rok.

Potom se každý den upraví tak, že se vezme
1 porce důvěry, 1 dávka poctivé práce,
2 dávky dobré nálady, přidají se 3 vrchovaté lžíce optimismu, čajová lžička snášenlivosti, zrnko taktu a špetka trpělivosti.

To vše se promíchá a bohatě zalije láskou. Takto připravený pokrm
se ozdobí kytičkou pozornosti.
Podává se s milým úsměvem
a dobrým slovem.
Přeji všem úspěšný rok. M.

ZÓNY ČAKER

29. prosince 2012 v 6:05 | Marie Blankytná |  Zdraví
PŘEVZATO Z : B L O G . E U G E N I K A
Masáže reflexních zón čaker
Pro mnohé lidi je dnes již známý fakt, že každá část těla a každý orgán má na několika místech těla svoje "reflexní zóny". Nejznámější reflexní zóny pro celý organismus jsou na chodidlech. Reflexní zóny věrně zrcadlí stav příslušných částí organismu. Je-li nějaký orgán přetížený nebo nemocný, hned se to na nich pozná. Dalšími místy s reflexními zónami jsou např. ruce, obličej, uši, hlava. Rozložení reflexních zón na chodidlech však není jen nejznámější a nejvíce používaný systém tohoto druhu, ale také jeden z nejjednodušších.
Tradiční terapie reflexních zón na nohou spočívá ve speciálních tlakových bodových masážích chodidel. Existuje k tomu již velký počet publikací i schématických vyobrazení a proto nepovažuji na tomto místě za nutné toto více rozvádět.
Ne všichni však možná ví, že také každá ze sedmi čaker má na chodidlech svoji vlastní zónu a máme tedy možnost z těchto míst velmi účinně všechny čakry ovlivňovat. Několika správně umístěnými "hmaty" lze výrazně změnit stav energie v čakrách. Můžete si masáž udělat i sami, ale účinnější a především příjemnější je od druhé osoby. (reflexní zóny ve vztahu k čakrám viz ilustrační obrázky reflex1 a reflex2)
Podle všech nashromážděných zkušeností, má největší účinek lehká jemná masáž prováděná krouživými pohyby na reflexních zónách čaker. Na rozdíl od známých reflexních terapií je vhodné při tom použít jemný krém.
*
reflex1
*
reflex2
*
Masáž započneme s reflexní zónou pro první čakru. Dvě až tři minuty prováděná masáž je dostačující. Měli bychom si uvědomovat tak nějak "vnitřně", že nejde ani tolik o masáž "hmoty", jako o práci s energií. Proto také na rozdíl od běžné reflexní terapie není nutné používat větší síly. Nejlepších výsledků je možno dosáhnout, když se jednou rukou lehce masíruje krouživým pohybem reflexní zóna na nártu nohy a zároveň druhou rukou reflexní zóna odpovídající téže čakře na chodidle. Je možné pracovat jedním, dvěma nebo třemi prsty, jak je to podle místa nejvhodnější.
Reflexní zóny pro každou čakru jsou na obou nohách, proto po masáži zóny určité čakry by měla hned následovat masáž té samé zóny na druhé noze.
Masírovaná osoba by vždy měla být klidná a uvolněná. Zároveň je vhodné, aby seděla nebo ležela v poloze, která uvolnění umožňuje. Rozhodně může pomoci, když se masírovaná osoba soustředí na čakru, jejíž reflexní zóna je zrovna masírována. Účinky masáže reflexních zón čaker se zvyšují, jestliže masírujeme zónu krouživým pohybem a to ve směru, který odpovídá směru otáčení příslušné čakry. Zjevně je tímto způsobem optimálně povzbuzován a vyrovnáván přirozený tok energie.
Během ošetření nebo po něm dochází někdy k určitým ozdravným reakcím. Někdy se může zažít také uvolnění emocí, které se projeví pláčem nebo smíchem. Reakce by se neměly potlačovat, protože se jedná o účelovou samoregulaci našeho organismu.
Po masáži reflexních zón čaker by měl pacient ještě chvíli zůstat v klidu. Při tomto závěrečném "odpočinku" doporučuji, aby pacient svým "vnitřním" zrakem prozkoumal celé tělo a snažil se zjistit nějaké změny.
Terapii se doporučuje opakovat každý druhý den, přičemž by měla být dodržena řada sedmi masážních dnů v řadě.
*
Zdroj: http://www.ananke.g6.cz/news.php

PÉČE O ČAKRY

27. prosince 2012 v 6:00 | Marie Blankytná |  Zdraví
PŘEVZATO Z : BLOG . EUGENIKA

Odblokování čaker - cvičení pana K. Sherwooda

Autor Dátum 19. December 2012
Tři velmi účinná kontrakční cvičení k uvolnění blokované energie v čakrách. Provádění těchto cviků má okamžitě pociťovaný blahodárný a vyrovnávací účinek na celý organismus. Nejlépe je ležet při nich na podlaze nebo sedět s rovnou páteří v lotosovém sedu nebo na patách. Zavřeme oči a zklidníme se. Náš dech je klidný a uvolněný. Někteří cvičící při tom počítají pomalu od desíti do nuly, přičemž při každém čísle klesají hlouběji k dokonalému uvolnění.
1. cvičení: Kontrakce první čakry
Volně vydechneme a pak se pokusíme stáhnout co největší silou břicho dovnitř do spodní části pánve. Nejprve tlačíme řitní a hýžďové svalstvo k sobě a vtahujeme ho dovnitř těla, jako bychom chtěli zabránit vyprázdnění střev. Pak podobným způsobem co nejvíce vtáhneme pohlavní orgány. Nakonec se pokusíme ještě podbřišek v oblasti pupku vtáhnout co nejvíce směrem k páteři. Tento poslední krok cvičení podporuje obě předchozí kontrakce, neboť konečník a pohlavní orgány jsou tak vtahovány zároveň dozadu a vzhůru.
Dosáhli jsme teď stavu maximální kontrakce břicha a pokusíme se ho několik vteřin udržet, než se znovu zcela uvolníme a vrátíme do výchozí situace. Po několika vteřinách klidu provedeme tento cvik v jeho třech postupných krocích znovu a udržíme opět stažení v celé pánevní oblasti po několik vteřin, potom se opět uvolníme.
Celé cvičení pak vykonáme potřetí. Potom si dopřejeme několik minut odpočinku, při němž setrváme s naším vědomím v místech předchozí kontrakce. Tento cvik uvolňuje především blokády v první a druhé čakře a povzbuzuje sílu kundaliní. Vzniklý pocit energie nebo tepla je žádoucí a normální.
2. cvičení: Kontrakce bránice
Setrváváme i nadále v našem uvolněném stavu vnitřního klidu a míru. Dech je klidný a pravidelný. S výdechem se nyní pokusíme vtáhnout bránici nahoru směrem k hrudníku. Přitom jsou zároveň orgány z horní části břicha tlačeny dozadu směrem k páteři. Také toto silné stažení se pokusíme několik vteřin udržet. Pak se na několik vteřin uvolníme a opakujeme toto cvičení ještě dvakrát. V následující chvíli klidu setrváme opět s naší pozorností ještě v této oblasti. Obvykle zde pociťujeme lehké až silné svědění nebo "mravenčení". Někdo pociťuje také teplo nebo až horko. Tuto reakci vyvolává energetizování čakry solar - plexu. Část uvolněné energie přitom stoupá vzhůru ke čtvrté čakře, která se tímto cvičením také aktivuje. Rozšíří se pocit hluboké vnitřní spokojenosti. Zůstaneme úplně uvolnění a jsme pouze svědky dění.
Po několika minutách klidu přejdeme ke třetímu cvičení.
3. cvičení: Kontrakce krku
Při tomto cvičení nadechneme nosem a zkoušíme z naší uvolněné polohy vtáhnout popř. stlačit zároveň týl a bradu směrem k tělu. Přitom ramena tlačíme nahoru, takže se krk zkracuje. Toto napětí držíme několik vteřin, přičemž se koncentrujeme na náš týl. Potom se opět zcela uvolníme. Po několika vteřinách opakujeme celé cvičení a uvolnění ještě dvakrát.
Toto třetí cvičení uvolňuje energie zadržené v krční čakře a pročišťuje tento důležitý kanál, spojující hlavu a srdce. Když tudy energie znovu protéká, cítíme silné "žhnutí" v týlu a horní části ramen, doprovázené pocitem vnitřní síly, přímosti a sebedůvěry. Síly jin a jang se tímto cvičením harmonizují a vyrovnávají.
Po postupném provedení těchto tří popsaných cvičení se budete okamžitě výrazně lépe cítit. Přesto se doporučuje cvičení nepřehánět. Dvakrát denně, ráno a večer, je zpočátku plně dostačující.
Kdo už má více zkušeností, může tyto cviky praktikovat ve stejném pořadí vícekrát za sebou. Je však zapotřebí stále sledovat svoje pocity. Neměli bychom nikdy překračovat své přirozené vnitřní hranice, které nám jasně ukážou, kdy už máme přestat.
Pro mnoho lidí se staly tyto cviky pevnou součástí jejich života, protože stačí jen pár minut a získáme překvapivě mnoho. Ale není to znalost cvičení, která nás dostává dál, ale jeho každodenní praktikování.


PŮLNOČNÍ MŠE

24. prosince 2012 v 6:35 | Marie Blankytná |  O naší duši
AŤ JSOU VAŠE SRDCE ZAPLNĚNA BOŽÍ LÁSKOU. M.


MILÝ JEŽÍŠKU......

24. prosince 2012 v 6:31 | Marie Blankytná |  Meditace
Milí čtenáři,
dostala jsem od přítelkyně toto přání, posílám ho Vám všem a přeji Vám splnění Vašich přání.M.

JAN JAKUB RYBA

23. prosince 2012 v 6:18 O naší duši
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍŽIVOT PLNÝ ZMĚN

19. prosince 2012 v 15:02 | Marie Blankytná |  Transformace
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ DO NITRA - EILEEN CADDYOVÁ
Duchovní život je život činů, život plný změn. Kéž nepoznáš sebeuspokojení, protože jsi-li spokojen sám se sebou, snadno můžeš zapadnout do vyjetých kolejí, které vedou ke stagnaci. Musíš konat svou vlastní duchovní práci. Musíš hledat svou vlastní cestu. Zjisti, kde se musíš změnit, a pak proveď činy nutné k uskutečnění této změny. Je-li změna nepohodlná, je tím snazší, čím se provádí rychleji. Je méně bolestivé strhnout obvaz rychleji, než pomalu.
Vykonej tedy vše, co musí být vykonáno, aniž bys ztrácel čas přemýšlením. Vstup bez váhání do nových časů a prostě věz, že budou mnohem krásnější než ty staré, cos nechal za sebou. Se změnou přichází naplněný a skvělý život. Ten se ti teď nabízí.
Přijmi jej a vzdávej za něj věčné díky.

--------------------------------" TO NEJKRÁSNĚJŠÍ ,

12. prosince 2012 v 6:20 | Marie Blankytná |  Motto dne
---------------------------------------------------------CO MŮŽEME ZAŽÍT , JE TAJEMNO.
JE TO ZDROJ VEŠKERÉHO UMĚNÍ A VĚDY. TEN , KOMU JE TENTO SVĚT CIZÍ , KDO UŽ SE NEDOKÁŽE ZASTAVIT A ZÍRAT V NĚMÉM ÚŽASU , JE JAKO MRTVÝ. MÁ ZAVŘENÉ OČI ."
Albert Einstein.

12.12.2012 - 21.12.2012

11. prosince 2012 v 11:21 | Marie Blankytná |  Transformace
S LÁSKOU VÁM PŘEDÁVÁM, S LÁSKOU PŘIJÍMEJTE SLOVA PANA JAROSLAVA DUŠKA
Jaroslav Dušek

Transformace započne 12.12.2012 ve 12.00 hodin a dokončí se právě 21.12.
2012. V těchto dnech máme s vděčností děkovat za vše, co k nám v životě
přišlo, poděkovat za všechny zkoušky a příležitosti, které nám Vesmír poslal
k překonání a poučení. S Láskou máme myslet na všechny lidičky na této
planetě a každý s největší Láskou na svoje bližní, ať už má s nimi vztahy
jakékoliv. Síla učiněného odpuštění sobě i všem, kteří nám někdy snad mohli
ublížit... a někdy naprosto neúmyslně, nás posune neuvěřitelně kladným
směrem. Díky posílání vlídna a láskyplných myšlenek dostane naše Země
úžasný příliv pozitivní energie a rozzáří se Láskou do celého vesmíru. Čím
více lidiček bude Lásku podporovat a vysílat, tím krásněji bude naše planeta
zářit i pro všechny ostatní. To, co pak bude následovat, si ani neumíme
představit :-). Bude to znovuzrození nejen planety Země, ale povznesení lidí
na vyšší úroveň bytí. Nezapomínejme, že LÁSKA je nejsilnější energie ve
Vesmíru :-) a má moc vše změnit k lepšímu.

S velikou Láskou, pokorou a díkem Vesmíru."NEPŘESTÁVEJ KLEPAT

10. prosince 2012 v 6:14 | Marie Blankytná |  Motto dne
----------------------------------------------------------------------A RADOST UVNITŘ NAKONEC OTEVŘE OKNO, ABY SE PODÍVALA, KDO TAM JE. TATO VOLÁNÍ TĚ POVEDOU URČITÝM SMĚREM - JSOU TO HLASY TVÉHO SRDCE VEDOUCÍ TĚ K TVÉMU OSUDU.
MĚJ ODVAHU STANOUT UPROSTŘED TAJEMSTVÍ TVÉHO ŽIVOTA A BUDEŠ ZDÁRNĚ POKRAČOVAT NA CESTĚ. "
RÚMÍ - súfijský básník.STŘÍPKY NAŠEHO ŠTĚSTÍ.....

7. prosince 2012 v 6:59 | Marie Blankytná |  Meditace
- štěstí je dětství, v němž je máma a táta ,
- štěstí je rodina , jsou to rozesmáté tváře dětí,
- štěstí je, když máš kolem sebe hodně lidí, s nimiž žiješ v pohodě, lásce a míru,
- štěstí je když pro někoho něco znamenáš, když někomu radost uděláš,
- štěstí je, když o někoho opřít se můžeš, když ochotně každému pomůžeš, když někdo rád vzpomene si na tebe, když nechceš všechno jenom pro sebe, když vážíš si toho, co máš, když lepšího nic nehledáš, když vůbec nevíš, co je závist, když nemáš v srdci svém nenávist, když i přes slzy dokážeš se smát, když tě má někdo dopravdy rád.
Když umíš odpouštět a taky snít,
- štěstí je to, co každý chtěl by mít.
Ne každý však o štěstí má stejnou představu.
Někomu stačí málo,
---------------------------někdo chce bohatství a slávu.
Někdo zas touží po tom, co druhý má, proto mnoho lidí vůbec štěstí nezná.
Přeji Vám všem, abyste s pokorou, vírou, láskou a nadějí v srdci štěstí potkávali často. M.

Š T Ě S T Í ??

5. prosince 2012 v 6:45 | Marie Blankytná |  Meditace
J.B.BOSSUED :
" Lidské štěstí se skládá z tolika kousků, že stále některý chybí."

VZKAZ OD ZDEŇKY

3. prosince 2012 v 5:59 | Marie Blankytná |  O naší duši

Světelný "před"vánoční pozdrav
Milovaní
Letošní rok byl pro mnohé z nás velmi náročný. Vztahově, finančně ale i změnami, které se odehrály na fyzických úrovních našich těl. Někteří z nás prožívali velká utrpení v hlavě, jiní na úrovni prvních 4 čaker. Věřte mi, že vše bylo pro naše nejvyšší dobro.
Vše co se dělo v úrovni mysli bylo jen velké divadlo pro naše nejvyšší pochopení. Pochopení, že se na svět máme dívat srdcem. Máme otevřít své srdce lásce bez podmínek. Miluji tě, a proto tě nechám jít svou cestou. Miluji tě, proto si na tebe nedělám žádný nárok.
Ono se dobře řekne, hůř udělá, protože jsme zvyklí mít vše pod kontrolou a toužíme vlastnit a mít důkazy. Pokud se to děje jinak než chceme, nesmírně nás to zraňuje a bolí. Věřte, ale že Nejvyšší ví, co dělá a chce pro nás jen to nejlepší. Boha totiž nikdy nikdo nepřechytračí.
Proto prosím, poděkujte za vše, čeho se Vám letos dostalo. Poděkujte, skloňte své hlavy a potom je zvedněte, roztáhněte své ruce a přijměte to, co k nám přichází. Jsou to nádherné bílé, světélkující do stříbra energie, ty které zde ještě nikdy nebyly. Jsou nádherné a čisté a jsou všeobjímající a milující. Jsou už zde na planetě Zemi a chystají se na 15. prosinec, kdy se rozpustí rok 2012 a nastoupí rok 2013. Rok změn, příležitostí a vy budete moci pochopit, že Váš život má smysl, že to co se dělo není trest, ale poučení a že máte velikou šanci na změnu.
Snažte se do 15 prosince urovnat své spory, neshody, nedorozumění. Řekněte lidem, že je máte rádi třeba jen pro to, že je denně potkáváte na ulici. Pokud máte pocit, že jste něco nevyslovili, udělejte to. Navštivte své příbuzné, které máte rádi. Naučte se využívat svůj čas ve svůj prospěch a své dobro. Dělejte radost sobě, potom pro druhé. Pak to bude fungovat na všech úrovních.
Nebude konec světa, končí jen starý svět a my se máme probudit. Máme se sejít v lásce. Chci napsat, že milovat někoho neznamená dovolit mu všechno. Všichni toužíme po lásce. Ale ne po té, která spoutává, ale ta která nám dává křídla.
Odpusťme sami sobě, pak můžeme odpustit druhým.
Každý potřebujeme trochu víry. Ve splněná přání, zdraví, setkání.
Věřte, že i nás, co píšeme tyto vzkazy někdo zranil, potrápil, že nás bolí zuby i srdce, že to nejsou jen "chytrá"slova, ale naše prožitky.
Že máme své rodiny a své zkoušky. Pro některé z Vás jsme "jiní", ale pro Nejvyššího jsme Poslové světla, pracovníci a jdeme v řadě jako předvoj toho, co nás čeká a nemine.
Přestaňte se děsit a ptát jestli 21. 12. 2012 bude konec světa. Ne, je to jen příležitost přestat se bát.
S láskou (Zdeňka) Esterka

A D V E N T

2. prosince 2012 v 6:04 | Marie Blankytná |  Meditace
1. NEDĚLE ADVENTNÍ - DNE 2. PROSINCE- k tomuto datu uvádí Eileen Caddyová :
" Vždy je třeba průkopníků - duší , které mají sílu a odvahu razit cestu k novému. jsou to ti, kteří mají svoji vizi stále před sebou a vidí ji rozvíjet se. Avšak každý člověk je jedinečný a nelze jej proto vměstnat do šablony. Musíš být volný, abys mohl růst, rozvíjet se a být inspirován oněmi hlubokými vnitřními impulzy, které uvádějí do pohybu tvé bytí.
Žij duchovně, jednej podle podnětů Ducha, jakkoliv pošetilými se ti budou zdát.
Je mnohem pohodlnější sedět v pozadí a čekat, že někdo jiný udělá ten velký skok do neznáma.
Tento skok vyžaduje víru a odvahu :jestliže sám nemáš odvahu jej učinit, nepokoušej se zdržovat nebo zastavit ty průkopníky, kteří ji mají. Buď stále vděčný, neboť bez nich by Mé nové nebe a nová Země nikdy nemohly vzniknout."
Přeji Vám do tohoto předvánočního času hodně klidu k probuzení Vašich srdcí. Využijte možnosti očisty odpuštěním, aby Vaše vztahy byly láskyplné. Vytvořte pro sebe i Vaše milované atmosfáru Vánoc, která bude prodchnuta laskavostí, vírou ve své síly, která Vás povede po správné Cestě bytí. Marie.