Leden 2013

LÁSKA VE VÝCHOVĚ

27. ledna 2013 v 6:50 | Marie Blankytná |  Vychovatelům dětí
Dnešní sen starší ženy - babičky :
Ve snu pracovala ve školství. Na škole v té době probíhala celková inspekce prověřující veškeré dění školy. Všichni byli napnutí a v tom okamžiku se účastnili nějaké větší závěrečné schůze, kde probíhalo hodnocení. Do místnosti vtrhlo dítě této ženy, začalo se jí drát do náruče, vztekalo se, plakalo, domáhalo se její pozornosti, ta vůbec nevěděla, jak jej uklidnit. Schůze byla kvůli tomuto incidentu přerušena.
Než se probudila, přemýšlela ve snu, kde ve výchově udělala chyby, co v přístupu k dítěti zameškala, co ho nenaučila, co opomněla. Pak se raději rychle probudila.
.................................................................................................................................
Vysvětlení se vztahuje všeobecně k výchově dětí :
" Tento sen se týká všeobecně dětí, které se projevují jako zlostné, zlobivé, neposlušné, nerespektující rodiče.
Rodiče musí svůj přístup k dětem prokládat láskou, ale tato láska nesmí být dotována žádnými "uplácedly "- hračkami , pamlsky, penězi atd...
Musí to být láska, která vychovává všemi výchovnými aspekty, mezi které patří i omezování a stanovené hranice. Láska, která povoluje po určitou hranici. Toto je ještě dovoleno - toto už - NE.
Ditě musí pochopit, že i láska k němu se řídí určitými zákonitostmi, aby nevedla k růstu sobeckosti, ale ke klidu.
S klidem, který každý člověk v sobě může najít, se člověk dovede podívat s větší otevřeností a přímostí.
Děti potřebují stanovit hranici možností a pak se v takové rodině lépe cítí.
..............

MILUJME JINÉ I SEBE..

25. ledna 2013 v 7:27 | Marie Blankytná |  Motto dne
V Tvém životě přijde okamžik, kdy si uvědomíš:
  • na kom záleží
  • na kom nikdy nezáleželo
  • na kom nikdy záležet nebude
  • a na kom vždycky bude

    Netrap se lidmi ze své minulosti.
    Je důvod pro to, že se nedostali do Tvé budoucnosti.

    Dej tyto květiny každému,
koho nechceš ztratit v roce 2013,


PŘEJME SI BOŽÍ POŽEHNÁNÍ...

23. ledna 2013 v 17:02 | Marie Blankytná |  O naší duši
Prečítaj si pozorne túto vetu!

Keď ti Boh niečo berie, k čomu si veľmi viazaný, On ťa netrestá, ale dá ti
možnosť získať oveľa lepšie! Sústreď sa na nasledujúcu vetu:
"Božia vôľa nikdy ťa nevedie na také miesto, kde by ťa Božia milosť nechránila ."
Niečo dobrého sa stane s tebou dnes, nejaké novinky, čo čakáš.
Prosím, neprerušuj to. Len 27 slov:
"Môj Bože, prechádzaj po mojom dome a zober všetky moje starosti a
choroby, a prosím, zachráň a uzdrav moju rodinu, v mene Svojom. "

..........................................................................................................................
Převzala jsem tato slova a posílám je všem čtenářům, nejen 12-ti přátelům. M.ÚTOKY NAŠICH CHUTÍ

19. ledna 2013 v 6:02 | Marie Blankytná |  Zdraví
DOREEN VIRTUE :
" ANDĚLÉ, CHCI VÁS VIDĚT, CHCI, ABYSTE VSTOUPILI DO MÉHO TĚLA, MÉ MYSLI, MÉHO SRDCE A VYLÉČILI STRACH A PRÁZDNOTU , KTERÉ MNE PŘIVÁDĚJÍ KE KONZUMACI POTRAVIN MĚNÍCÍCH NÁLADU . RÁD/A/ BYCH BYL/A/ ZBAVEN/A/ POTŘEBY JÍST SLADKOSTI NEBO PÍT ALKOHOL.
VÍM, ŽE TYTO SUROVINY JSOU JEN SLABOU NÁHRAŽKOU BOŽSKÉ LÁSKY A SÍLY.
DĚKUJI VÁM, AMEN.

NAUČME SE VNÍMAT NEBESA - 2

17. ledna 2013 v 7:24 | Marie Blankytná |  Zákony Vesmíru
DOREEN VIRTUE
Další z věcí, které nám brání v setkání s anděly je kromě strachu i naše přílišná snaha. Na seminář přijde žena se zájmem o toto setkání, je členkou andělského klubu, má na sobě tričko s andělem, v uších andělské náušnice, na krku přívěšek s andělem a přece je její snaha marná.
Přijde muž, který na sobě nedává znát zájem o setkání a přece je úspěšný.
Ženin problém je v tom, že se snaží anděla spatřit za každou cenu, že po tom touží až příliš.
Ten, kdo má nenucený postoj je otevřeněnjší a uvolněnější.
NUCENOST A PŘÍLIŠNÁ SNAHA MOHOU BRÁNIT VE SPOJENÍ S NADĚLY. STRACH, KTERÝ JE PŘÍČINOU NAŠÍ ÚPORNÉ SNAHY, PRAMENÍ Z POCITU SAMOTY, Z PŘESVĚDČENÍ, ŽE ZÁLEŽÍ JENOM NA MNĚ, JESTLI SE NĚCO STANE.
Naše setkání s anděly se však konají prostřednictvím Boha, andělů, nebo nanebevzatých mistrů a našich zemřelých.
Jak se zbavit strachu ?
Kromě toho, že můžeme poprosit archanděla Michaela o pomoc, máme ještě další způsoby, jak se přestat bát a jak překonat bloky .
I. MRAZÍCÍ METODA- napište na papír , čeho se bojíte . Můžete detailně popsat, nebo jenom stručně napsat, že se bojíte duchovna. Papír dejte do mrazáku. Můžete jej zmrazit v nádobce s vodou. Ponechte papír v mrazáku po dobu tří měsíců.
Tato metoda dobře funguje i tehdy, potřebujete-li se zbavit jiných životních problémů, jako jsou starosti se vztahy, závislosti, či finanční krize.
II. METODA SNŮ - NĚKDY ODVÁDĚJÍ ANDĚLÉ NEJLEPŠÍ PRÁCI V DOBĚ NAŠEHO SPÁNKU, PROTOŽE SPÍ I NAŠE STRACHY.
Před usnutím poproste v duchu archanděly Michaela, Rafaela - který má na starosti fyzické zdraví a Uriela - uzdravuje duši, aby vstoupili do vašich snů. Povězte jim:
" PROSÍM VÁS, VSTUPTE DO MÝCH SNŮ, DO MÉHO TĚLA, DO MÉ MYSLI A DO MÉHO SRDCE A ZBAVTE MNE VŠECH STRACHŮ A ZÁŠTÍ, KTERÉ BY MI MOHLY ZABRÁNIT V SETKÁNÍ S ANDĚLEM."NAUČME SE VNÍMAT NEBESA

15. ledna 2013 v 6:51 | Marie Blankytná |  Zákony Vesmíru
VYBRÁNO Z KNIHY DOREEN VIRTUE - ANDĚLÉ KTEŘÍ POMÁHAJÍ
Anděly nepřetržitě potkává každý z nás, ale někteří si to neuvědomují. Je pravda, že občas nemusí být lehké si jich všimnout.
Většina lidí přistupuje ke kontaktu s nadpřirozenými bytostmi se smíšenými pocity. Na jedné straně by si velmi přáli potkat anděla, ale na druhé straně se obávají, že uvidí něco strašidelného.
"Co, když se vystavím temným silám?"
Tento strach je přirozený, lidé se bojí, že nad sebou ztratí kontrolu, nebo že je něco k smrti vyděsí. Setkání s andělem je pozitivní a radostný zážitek.
Před děsivými setkáními vás může ochránit i jeden z nejmocnějších andělů, Michael. Stačí mu jen v duchu říct :
" Archanděli Michaeli, prosím, odežeň ode mne každého, kdo není mým andělem, mým průvodcem nebo bytostí, která je ztělesněním Božího světla."
Michael potřebuje tuto prosbu slyšet výslovně, jelikož Boží zákon svobodné vůle mu brání zasahovat do našeho svolení. Michael umí být naráz se všemi, kteří ho povolají, místo ani čas ho nijak neomezují. Není proto špatný nápad jej poprosit, aby stál po vašem boku. Požádejte ho, aby prověřil bytosti ve vašem životě- ty fyzické, i ty duchovní, aby vás obklopovaly jen samé dobré entity. Jakmile poprosíte o pomoc, můžete být klidní. Vyslyší každého, bez ohledu na životní styl, náboženství nebo povahu.
Je také velmi důležité zbavit se strachu, protože ten může stát v cestě vašemu setkání s nebesy.
Nerozhodní lidé si šlapou zároveň na plyn i brzdu.

MODLITBA PRO VÁŠ DŮM

13. ledna 2013 v 6:25 | Marie Blankytná |  Modlitba
do Tvého domu vejde láska, porozumění, pokoj,
spokojenost, zdraví a štěstí.


Prosím nepřerušovat - Je to jen 22 slov!

" Bože, Otče náš, projdi mým domem a vezmi všechny moje starosti a choroby.
Vzhlédni na nás a uzdrav mou rodinu. Amen."
.................................................................................................................................
Tato modlitba mi chodí z mnoha stran, proto ji posílám Vám všem, kteří čtete tyto řádky. M.

Svoboda .......

12. ledna 2013 v 6:52 | Marie Blankytná |  Motto dne
" SVOBODA JE V NÁS. MUSÍ VZEJÍT Z NAŠEHO NITRA.
NEČEKEJME, ŽE SE OBJEVÍ ODNĚKUD ZVENČÍ . "
Citát z knihy : Bůh chodí po světe vždycky inkognito.

Z M Ě N A

11. ledna 2013 v 5:17 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
Citát:
" MY SAMI SE MUSÍME STÁT ZMĚNOU, KTERÉ CHCEME DOCÍLIT VE SVĚTĚ. "


Ptáte se, čím se budu řídit při svém konání v příštích dnech?
Právě touto pravdou. Ve svém srdci jsem procítila, jaké změny chci docílit. Vložím do své volby volbu mého srdce. Nemohu říkat chtěla bych, ale vykonám to, co chci podle mého nejlepšího vědomí.
Mnozí říkáte - " chtěl bych "- ale volíte kompromis a to neřeší vůbec nic. M.

3. ANDĚLÉ NÁM POMÁHAJÍ

10. ledna 2013 v 5:49 | Marie Blankytná |  O naší duši
Doreen Virtue - Andělé, kteří nám pomáhají / pravdivé příběhy lidí, kteří se setkali s anděly./
..................................... T U L I P Á N Y...........................................
-příběh Barb Hacking :
Nedávno jsem se zúčastnila "oslavy života" za přítelkyni Kim, která zemřela po dlouhé nemoci a zanechla po sobě dvě malé děti a milujícího manžela. Jednou z mluvčích byla na oslavě její sestra, jež hovořila o tom, jak jí tulipány vždy budou připomínat Kim.
Jakmile totiž Kim zjistila, že pravděpodobně na jaře už nebude mezi živými, zasadila spousty cibulek tulipánů. Každé jaro ji tak budou rodině připomínat veselé tulipány.
Když jsem se tenkrát večer vrátila domů, šla jsem své sedmileté dceři přečíst pohádku před spaním. Než jsem začala, Rachel se ke mně naklonila a řekla mi, že voním jako tulipány.! Páni!
Děti opravdu dokáží vycítit, co se kolem nich děje !
Dcera na té oslavě nebyla a netušila nic o odkazu tulipánů, který za sebou Kim zanechala.


2. ANDĚLÉ NÁM POMÁHAJÍ

8. ledna 2013 v 5:33 | Marie Blankytná |  O naší duši
Při meditaci dne 2. ledna jsem převzala písmem, bez stanovení otázky :
" Ano, moji milovaní, my, bytosti Světla jsme stále s vámi a podporujeme vaši snahu o zdokonalování vašich duchovních vědomostí.
Na počátku dalšího věku, do něhož jste vstoupili, vám musím připomenout, abyste nepolevovali ve svém úsilí na úrovni poznávání toho, co si vaše duše do života přinesly, ale způsobem života jste toto zatlačili hluboko do nevědomí. Nezapomínejte také na to, že vaše děti mohou být vašimi učiteli.
Mnoho z nich jsou nositeli duchovní lásky, která znamená rozvoj a správný duchovní přístup k životu a ke všemu, co život tvoří.
Zdokonalujte a prohlubujte odpuštění na všech úrovních, aby váš život byl čistý, abyste se naučili beze strachu přijímat smrt na Zemi jako plynulý přechod do života duše jiné dimenze.
Budujte láskyplné vztahy ve vašich rodinných společenstvích, neodvracejte tváře a srdce od těch, kteří potřebují jakoukoliv pomoc.
Veškerá náprava věcí musí přijít od nápravy jedince. Pokud nezačnete každý sám u sebe a za sebe, celá společnost se neobrodí. Zamýšlejte se nad svými přístupy k sobě, k druhým, k přírodě, k Bohu, ke světu.
Zdokonalování jedince přinese hlubší vhledy do způsobu života celé společnosti.
Pochopíte, co je v životě špatně.
Teprve citlivý jedinec pochopí, co je svobodný člověk, který nehledá ve svobodě jenom svoje nároky, ale především také svoje povinnosti. Do veškerého činění je třeba zavést rovnováhu.
Probouzejte ve svých duchovních srdcích všeobjímající lásku, kterou vám pomohou najít vaši duchovní ochránci, proto se učte ve chvílích ztišení " rozmlouvat s nimi, buďte pozorní a vnímaví ke všemu, co se kolem vás děje, naučte se vnímat "vzkazy" vesmíru a on vás vše znovu naučí.
Naučí vás to, co jste už dávno zapomněli. Jsme s Vámi. "


ANDĚLÉ NÁM POMÁHAJÍ

6. ledna 2013 v 14:58 | Marie Blankytná |  Duchovní příčiny nemocí a duchovní léčba
Modrá lampička - noc mezi 5- a 6. lednem
Celý den jsem byla včerejšího dne velmi unavená na fyzickém těle. Proto jsem se odebrala brzy na lože. Jakmile jsem ulehla do postele, okamžitě jsem přestala zívat a potřeba spaní byla pryč.
Rozsvítila jsem si modré světýlko v podobě koule, uvnitř s bublinkami, které vypadá jako mnoho malých světlých bublinek uzavřených v tmavší modré kouli. Celá koule zevnit září. Toto světýlko, kromě svíček, používám ke zklidnění se před meditací, ke spojení s mým duchovním vedením.
Začala jsem se s pomocí mého duchovního učitele modlit za Lásku Boží pro klid a mír duše mého zemřelého otce, který zemřel před 38 léty, narodil se právě 6.1. a jmenoval se Melichar. V minulém týdnu jsem jej ve snu viděla v nedobré situaci. Už několik dní jsem se modlila, prosila, odpouštěla mu i prosila jeho duši za odpuštění pro sebe i moje sourozence.
Při meditaci jsem začala upadat do nějakého spánku, z něhož mne vytrhlo slyšitelné lupnutí a tma. Probrala jsem se, vstala jsem, abych se přesvědčila, zda je světlo vypnuté , nebo spálená žárovička. Bylo vypnuto. Zjistila jsem, že jsem byla v tomto stavu meditace asi dvě a půl hodiny. Ještě chvíli jsem se modlila s poděkováním za celý prožitý den, za vedení a ochranu, za neustálou přítomnost čistých energií a nakonec jsem poprosila o vysvětlení, proč lampička zhasla, aniž by se spálila.
" ANO, to ti mohu vysvětlit. Byla jsi už dost zdeptaná na fyzickém těle, že jsem tě potřeboval ukolébat do spánku, abys načerpala i sílu fyzickou, protože dnes, 6.1. se budeš snažit pomoci odvádět další duše do Světla náruče Ježíše Krista.
Dnešního dne, v neděli - 6.1. více odpočívej, aby ses zregenerovala. Mysli i na sebe, nedovol , aby tvoji sílu někdo odčerpával.
Proto jsem zhasnul i světlo fyzické, abys měla dobrý spánek. "
Děkuji čistým vesmírným pomocníkům za veškeré dobrodiní. M.


VSTUP DO DALŠÍHO ROKU - 2013

1. ledna 2013 v 7:05 | Marie Blankytná |  O naší duši
EILEEN CADDYOVÁ - PRO DEN 1. LEDNA
" Povznes své srdce a vstup do nového roku s vědomím, že je před tebou opravdu nádherný rok.
Jak ze všeho vychází to nejlepší. Mohu ti říci, jak slavný rok nadejde. To se však nestane, dokud nepřijmeš to, co to říkám, se srdcem plným vděčnosti a nebudeš očekávat to nejlepší, dokud neuvěříš a nebudeš důvěřovat Mému slovu. Musíš pomoci, aby se tak stalo.
Musíš stále pevně věřit Mým skvělým slibům. Není to otázka důvěry tvé mysli.
Musíš věřit intuitivně, oním vnitřním poznáním, které přichází od Nejvyššího, ode Mne.
Představuj se Mne, jak ti předem připravuji cestu a proměňuji zdánlivě nemožné v možné. To opravdu, opravdu nejlepší, to dokonalé, je jenom pro ty duše, které Mne opravdu milují a kladou Mne ve všem na první místo."
.....................................................................................................................................
Všem Vám přeji jasnou vizi Vaší současné cesty.M.
...............................

P R O S B A

1. ledna 2013 v 5:50 | Marie Blankytná |  Modlitba
" Bože, Otče náš, projdi našimi příbytky a vezmi všechny naše starosti a choroby.
Vzhlédni na nás a uzdrav naše rodiny.. Amen."