Duben 2013

ZAMĚŘTE SE NA SEBE

30. dubna 2013 v 6:17 | Marie Blankytná |  Transformace


29.4.2013
Zaměřte se na sebe
Mnoho dní a nocí se stále cítíte slabí. Jste často unaveni a život může být pro některé otupující. Cítíte se pod vlivem negativních energií, ale to není ta pravá příčina únavy. Jste na cestě vzestupu. Síla energií, které na vás působí, přesahuje hranici, kterou jste dosud zvládali. Toto je ale nutné. Je potřeba urychlit to, co je potřeba zpracovat. Jsou někteří, kteří sami sebe brzdí ve vývoji svými strachy a obavami. Chápeme, že je velice těžké překonat sám sebe, změnit ze dne na den to, co jste byli zvyklí dělat celé věky. Tato proměna je velice těžká. Nicméně také velice důležitá. Pokud se budete bát cokoli změnit, nikdy se nedostanete na cestu do nové reality. Vždy budete uzavřeni ve světě, který se vám v mnohém nelíbí. Neustále kolem dokola budete prožívat to, co nechcete a co vás dusí. Toto není vaše cesta, neboť vaše duše přišly právě pro tuto změnu samou. Nyní jste vystaveni tlakům, na které reagujete velice různě. Díky tomu se však probouzíte. Čím více lidí bude probuzeno, tím rychlejší postup vás čeká, tím méně času strávíte tam, kde mnozí z vás zůstávají již jen silou vůle, neboť vaše touha vás vede vzhůru. Je nyní mnoho duší vystaveno tlakům a velké množství z nich odejde do konce tohoto roku. Nenechte se pohltit smutkem, pokud to bude někdo, koho znáte. Je to proto, že tyto duše nejsou schopny přijmout podmínky postupu. Čas vám však napomáhá a jakmile si připustíte, že vše je pro vaše dobro, budete ještě více usilovat o pokrok sebe samých. Vždyť víte, co máte dělat! Pro někoho se může zdát zcela nepochopitelné, jak jsou někteří lidé schopni neustále dělat ty stejné chyby, i když přesně ví, kde ty chyby jsou. I když přesně ví, co udělat pro to, aby mohli pokročit dále. Ale to je škola duše. Máte možná pocit, že nejste schopni uvolnit se z chození "dokola". Pokud si uvědomíte, že stačí jen být pevný a uplatnit svou vůli, můžete vystoupit a nemusíte se dále namáhat. Síla energií vás vede k tomu, abyste již déle nepodléhali manipulaci, ale zaměřili se na svobodu. Abyste hledali lásku a pochopení. A odmítali lež a pokrytectví. Abyste se nenechali nutit k tomu, abyste poslouchali jiné a dělali to, co chtějí oni. Zaměřte se na sebe. Věnujte svůj čas sami sobě. Vždyť dávno víte, co máte dělat. Nelze to donekonečna opakovat. Je potřeba růst. To je vaše realita. To je váš smysl života. Být připraven na výzvy života a přijímat je. Učit se a milovat. Vzpomínat si a uvědomovat si souvislosti. Hledáte složitosti, ale nevidíte tu jednoduchost.
+ 420 775 675 197
ICQ: 222-449-560


NAPIŠ LIDEM

25. dubna 2013 v 6:45 | Marie Blankytná |  Transformace
Bylo mi řečeno - NAPIŠ LIDEM...........
" Nečekejte a nebojte se stále toho co vás čeká s předpovídaným koncem světa. Zánik světa a života na něm se nekoná , pokud sami k tomu nedáte popud.
Burcujte v sobě kvalitní pozitivní síly, které povedou k vzájemné sounáležitosti se všemi.
Budujte energie světla a těmito energiemi se propojujte se Světlem Lásky boží. Těmito léčebnými paprsky zásobujte zákonodárce, kteří o vás a za vás rozhodují, aby pochopili to, co je pro lidstvo prospěšné, aby přestali myslet na moc a sílu moci, kterou chtějí ovládnou a využívat, ale naopak, aby začali pracovat pro blaho bílých i černých, malých i velkých, aby se postarali o všechny, kteří trpí hladem a žízní doslova.
Země produkuje dostatek obživy pro všechny, ale chamtivost a nenasytnost některých je bezmezná.
Na přední místo hodnot všichni postavte LÁSKU a odsuňte peníze, které jsou také důležité, ale ne všemocné.
Stále platí - " NAHÝ JSI PŘŠEL - NAHÝ ODEJDEŠ.".
Přeji Vám pěkné zážitky při meditacích. M.

PŘEDNÁŠEJME SVOJE PŘÁNÍ VLASTNÍMI SLOVY

23. dubna 2013 v 6:30 | Marie Blankytná |  Modlitba
VŽDY PO PROBUZENÍ PROSÍM STVOŘITELE , KTERÝ MI DAL ŽIVOT, TĚMITO SLOVY :
"Prosím Stvořitele, aby mi umožnil být tvořitelem mého malého kosmu.
Ať u mne všechno začíná a také končí.
Ať karma, pokud ji vytvořím, nepřechází na moje potomky, ať mám vždy sílu a odvahu ji vyřešit a odčinit.
Ať můj život a každý den plyne v kruhu, v němž se setkává začátek a konec.
VŽDY DĚKUJI -
- za požehnání dobrého spánku, který mi přinesl novou energii
- za požehnání momentu probuzení do nového rána
- za požehnání tohoto dne, který budu milovat jako svůj život."
Přeji všem hodně lásky k sobě, k jiným i od jiných. M.


STRACH ZE SMRTI

21. dubna 2013 v 6:10 | Marie Blankytná |  O naší duši

Dana Urbancová: Smrt a umírání - jaká je pravda?

Dub162013

Od té doby, kdy byl v Konstantinopoli vydán dekret o vyloučení reinkarnace z náboženské výuky (a pochopitelně odstranění i z Bible - 553 n. l.), dolehl na lidstvo strach ze smrti. Přesvědčení, že máme jen jediný život a za ním není nic, mělo a dosud má silný vliv na životy lidí, na jejich chování, snažení, cíle, na jejich pořadí hodnot, a v důsledku této nevědomosti se jako kola na vodě šíří zbytečné utrpení.
I když si to neuvědomujeme, myšlenka na smrt coby definitivní konec je v nás přítomna prakticky stále a podvědomě se podle ní rozhodujeme.
Též medicína dneška vidí smrt jako nepřítele nebo prohru. Neexistuje systém, který by lidem nabídl jinou verzi - že smrt je jen transformační proces. Lidé jsou tak vyděšeni a obklopeni samou technologií, že místo mezi svými milými umírají na jednotkách intenzivní péče, což je způsob, jak je "odsoudit k životu". Západní způsob myšlení považuje smrt za chybu, ale to je veliký omyl; není tomu tak.
Smrt je jen část přirozeného běhu věcí. Je to něco jako návrat domů z internátní školy, a po prázdninách postoupíme pak do vyšší třídy (nebo budeme opakovat). Tělo odložíme jako školní uniformu, neboť doma můžeme být přece jen tak "nalehko". Šaty jsou navíc už opotřebované, materiál se sype, už neslouží, jak potřebujeme, a tak do další třídy dostaneme zase šaty nové.
Z pohledu teorie reinkarnace jsme rozvíjející se bytosti. Každý z nás je právě v jiné fázi duchovního vývoje, ale všichni, kteří jsme zde na Zemi, se nacházíme na stejném stupni vědomí, ve stejné třídě. Tahle "třída", (jak zdůraznil už Buddha), je přeplněna lidmi, kteří reprezentují pět kvalit, pět druhů negativních vlastností: chtíč, lakomství, rozčilování, nenávist, pochyby. Takoví jsme. Jestliže máme nějakou z těchto vlastností, pak přesně proto jsme se narodili na téhle úrovni. Zasloužili jsme si to.
Většina lidí už jistě někdy slyšela nebo četla o NDE (near death experience), tj. o zážitku blízkém smrti. Existuje celá řada studií o lidech, jež byli klinicky definováni jako mrtví, a pak byli opět vráceni do života. Popisovali, co se jim v okamžiku smrti stalo, co prožívali, a v jejich vyprávění se objevilo mnoho totožných a podobných zážitků. (Více např. knihy dr. Raymonda A. Moodyho, jr.) Toto je velice dobré, protože jejich zážitky posunuly běžný názor leckterého cynického technokratického intelektuála našich dnů poněkud dále. U nás těmto výzkumům přála především 60. léta, kdy se mnozí badatelé v této oblasti čehosi dotkli. Něčeho velmi hlubinného. Ještě nyní po desítkách let říkají, že se snaží nějak dorůst do onoho "cosi", co tenkrát ochutnali.
Oblast smrti vědci rozdělili na tři části: na proces umírání, vlastní okamžik smrti a to, co se děje po smrti. S úžasem postupně zjišťovali, že na cestě traumatem a bolestí existuje možnost obratu od kontrolované moci - je tam jakési okno, možnost otevřít se hlubší pravdě bytí. Lidé totiž prociťují značnou dávku bolesti a utrpení právě tím, že kladou odpor. Je-li však člověk trénován (nebo alespoň informován) a obklopen při umírání správnou atmosférou, je pak více při vědomí, a snáze tak dosáhne jakéhosi stavu usmíření a vyrovnanosti. Tedy žádné zoufalé držení se života, žádný zoufalý marný boj, ale také ani žádný povyk a nářky okolí. Ty naopak uklidnění brání, umírajícího vyčerpávají a strhávají jinam, než míří. Někdy vnější fyziologické symptomy klamou; stačí se však podívat, co mají takoví lidé v očích.
První věc, kterou musíme udělat, chceme-li skutečně umírajícímu pomoci, je vyprázdnit svou mysl. Prostě zapomenout na své představy, názory, zavedené zvyklosti, modely, jak bychom se my či on v této chvíli "měli" chovat, co tomu kdo řekne, apod. Umírající potřebuje klid, lásku a naslouchání. (To slovo naslouchání je klíčové!) Většinou jde o to s člověkem prostě jen tak být, kdy mezi námi neexistují hranice a překážky, nic nás nerozděluje, vzájemně sdílíme své vědomí. Tomu se říká vědomá láska.
Teprve v takové atmosféře si uvědomíme ten narůstající pocit izolace. Kolem člověka nikdo jiný neumírá, nikdo tedy neví, co cítí, čím právě prochází. Sestřičky a lékaři jsou zaneprázdněni svou aktivitou a povinnostmi, a umírající vlastně zůstává naprosto sám. Nikdo ho neposlouchá. Všichni jsou tak zaměstnáni vlastními reakcemi na symboliku umírání, že nikdo neslyší bytost vevnitř. A právě tato izolace je nejhlubším zdrojem strachu, který smrt vzbuzuje.
Vliv okolí na kvalitu umírání je veliký; má to hodně společného s rezonancí - tj. cosi jako ozvěna, zpětný odraz, souznění. Mnozí lidé totiž dokáží zažít tyto hlubší úrovně vědomí pouze v rezonanci s někým jiným. Je třeba jim proto poskytnout bezpečné a vstřícné prostředí bez jakéhokoli hodnocení či manipulace, byť sebelépe myšlené. Pokusit se vytvořit takovou atmosféru, aby v tomto čase mohli nalézat svou opravdovou ryzí podstatu i lidé bez duchovní praxe.
Jak vyplývá ze značného počtu studií, okamžiku smrti si člověk může být perfektně vědom, je-li k tomu trénován. Protože se však touto oblastí nikdo oficiálně seriózně nezabývá, lidé trénováni nejsou, tudíž fyziologické, tělesné procesy na sebe strhávají veškerou pozornost a vědomí. Je-li ale člověk připraven, dokáže si i v takovém okamžiku udržet své vědomí nad vším, a získá tím úplně jinou perspektivu, takže prochází nesrovnatelně snáze dramatem umírání a smrti - protože smrt svým způsobem vskutku drama je.
Když se na ulici rozhlédneme, vidíme spoustu lidí na různých úrovních evoluce. Někteří jsou z hlediska reinkarnace velmi "noví" a většinou ještě nerozvinutí - to jsou duše, které právě začaly. Jsou zde ale i "staré" duše, které tím vším prošly už mnohokrát; vždy se něco naučily a vždy byly osvíceny. V momentu smrti pak atraktivita nebo averze všechno spouští znovu, a začíná nová verze, nová fáze, nová manifestace.
Z duchovního hlediska potom umění smrti znamená vstoupit do tohoto bodu vlastně jen jako do dalšího okamžiku našeho bytí. Lidé evolučně "noví" procházejí okamžikem smrti nevědomě. Odcházejí v jakémsi spánku do jiné formy, ale nejsou si vědomi (např. možnosti rozhodnutí), jak proces pokračuje. Stále se ještě identifikují s onou hrubší úrovní, s "hmotou".
"Staré" a "nejstarší" duše jsou však schopny si smrt uvědomit, jako by byla prostě jen dalším momentem dění. Dostávají se na astrální úroveň a potkávají tu spoustu dalších bytostí, které třeba zemřely dávno, ale které znají. Také potkávají bytosti, které září a jsou moudré, a které dokáží v jedné vteřině přečíst celou inkarnační historii bytosti. Rázem vidí vše, co už bylo uděláno a co ještě zbývá udělat. Je to jakási inventura či účetnictví s výhledem do budoucna. Z toho pak vyplývá, že na určitých úrovních je možné se rozhodnout, učinit vědomou volbu. Něco hlubšího v nás se rozhoduje, (v závislosti na tom, kolik jsme toho už zvládli), jaká bude muset být naše příští inkarnace.
Jestliže člověk dostatečně kultivuje tuto pozornost vědomí - které nemá nic společného se zrozením a smrtí - může pozorovat své umírání, ale přitom neumírá. Pozornost, (vědomí), prostě projde skrz. Člověk se rodí dál a znovu, neboť jeho osobní karma ( = cosi jako osobní učební plán) ještě nebyla dokončena, něco zbylo. Mimo to je zde také i tzv. kolektivní karma lidstva; kvůli ní se sem rodí takové bytosti jako Kristus, Buddha, apod. Možnosti, kam a jak jít, až člověk zemře, jsou nekonečné.
Dana Urbancová, hledání pravidel a zákonitostí
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel

MOJE PROSBA

20. dubna 2013 v 19:49 | Marie Blankytná |  Kontakt
Vážení přátelé,
obracím se s prosbou na všechny, kteří se chtějí zeptat na různé věci, které je trápí. Nedejte se k tomuto kroku přesvědčit někým jiným, musí to být Vaše vlastní rozhodnutí na základě toho, co si přečtete v článcích, které jsou uveřejněny hlavně v prvních dvou letech existence tohoto blogu.
Jde o to být naladěn na stejnou " vlnovou délku", hledat pomocí stejných energií.
Všechny metody se neshodují s Vaším naladěním.
Přeji Vám šťastná rozhodnutí. Marie

Marie Magdaléna

18. dubna 2013 v 3:42 | Marie Blankytná |  Transformace

JAK NAPLNIT SVŮJ OSOBNÍ PŘÍBĚH ?

17. dubna 2013 v 21:31 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
KATARÍNA ZACHAROVÁ - JAK DOSTAT DO ŽIVOTA CO CHCEME
---------------------------------------------------------------------------------------------
Všichni máme svůj osobní příběh, který jsme do tohoto života přišli prožít a naplnit. Ne vždy však dokážeme dostatečně brzy rozeznat a pochopit své poslání. Nikdy předem nevíme, kam nás cesty života zavedou, čemu se budeme věnovat, koho potkáme, kdo z našeho života odejde. Jen postupně odhalujeme vizi svého osobního příběhu.
Naše sny, touhy a cíle jsou nám na této cestě kompasem. Buď se je rozhodneme naplnit nebo ignorovat.
Svůj osobní příběh naplníme, budeme-li neustále směřovat ke svým touhám a ideálům. Každý osobní příběh posouvá hranice možností. Boří staré hierarchie. Otevírá nové horizonty. Ukazuje nové způsoby s cílem zlepšit život, rozvíjet a vytvářet přidanou hodnotu pro všechny lidi, včetně nás samých. Hledání důvodů proč jsme tu a co jsme přišli vykonat, je hledáním svého osobního poslání.
Na správné cestě za svým posláním a cílem jsme tehdy, když v každodenním životě nacházíme dostatk nadšení, inspirace, radosti, entuziasmu. Když posouváme hranice možností. Pokud nám v životě tyto pocity chybějí, je to znamení, že nejdeme po správné cestě. Vyrovnat se se všemi těmito změnami nám pomůže právě uvědomění a přijetí skutečnosti, že život je jízda po různých cestách, klikatých, hrbolatých, rovných, se zákruty. Je plný protikladů, které nám umožňují dostat se tam, kam chcete jít a naplnit svůj osobní příběh.
Počátkem změny je uvědomit si, že nejsme na správné cestě. Nástrojem změny bude právě naše odvaha změnit směr a udělat všechno pro to, abychom žili život, po jakém toužíme, jaký si zasloužíme.
A tato vnitřní síla a odhodlání dokážou změnit změnit i náš vlastní osud.

O PÁDU ŘÍŠE ŘÍMSKÉ ŘEKL....

17. dubna 2013 v 13:21 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
CIVILIZACE - Čti Pozorně .......

1. Valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací.
2. Tradiční role otců jako živitelů rodiny je zpochybňována, množí se rozvrácené vztahy a svobodně žijící matky bez otců.
3. Senioři jsou zanedbávání. Lidé pečuji o domácí mazlíčky více než o svoje staré rodiče.
4. Literatura a umění se stávají bezduchým. vytváří se planá zábava za každou cenu. Takzvaná umělecká díla jsou ošklivá, nevkusná, nic neříkající, ale přesto za ně bohatí zaplatí horentní sumy.
6. Čestná vojenská služba vlasti je odmítána, zpochybňována vysmívána a posléze zákonem zrušena. Armádu tvoří nájemní žoldnéři.
7. Lidé pilně pracující jsou zesměšňováni a jako vzor se staví prázdní pokrytci, populisté, pochybní umělci a tak zvané celebrity.
7. Daňové zatížení obyvatelstva stále roste a stát přerozděluje neúměrně vysoké částky. Lidé se nebojí nepracovat, protože stát se o ně vždy nějak postará.
8. Úroveň vzdělání rapidně klesá.
9. Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše.
10. Přestává se vyrábět a pěstovat, protože výroba doma je moc drahá a potraviny a výrobky se dovážejí ze satelitních zemí.
11. Kdo se dostal do pozice, kde může ze státního krást, většinou tak činí. Postižitelnost těchto zločinů je velmi malá.
12. Početí a výchova dětí je vnímáno jako obtěžující a dětí se rodí stále méně.
13. Léty osvědčené mechanizmy, chránící poctivé před podvodníky, náhle selhávají.
14. Veřejné funkce se stávají předmětem kořisti, zisku, udělují se za úplatky, a kdo je získal, chce z nich kořistit, aby se mu vložený úplatek několikanásobně vrátil.
15. Staletími předků prověřené hodnoty - jako je čest, smysl pro povinnost, zodpovědnost, nadšení pro práci, pro dobročinnost, zápal pro věci veřejné, jsou vysmívány a zesměšňovány.
16. Šíří se cynismus.
17. Šíří se plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovednosti a poctivé práce.
18. Do země přichází velké množství cizinců.
19. Politikové nadbíhají iluzi, která si vynucuje zábavu a státní podpory (chléb a hry)
20. Občané stále na všechno nadávají.

Tolik Edward Gibbon v roce 1775 o pádu Říše Římské.

NA ÚROVNI DUŠE JSME VŠICHNI JEDNO

16. dubna 2013 v 18:17 | Marie Blankytná |  O naší duši
JESTLIŽE JSME VŠICHNI JEDNO, JAK JE MOŽNÉ, ŽE JSME KAŽDÝ JINÝ ?
Následující příklad je z jedné knihy. Nabízí se jednoduché vysvětlení. Duše je jako vzduch v domě.
Je úplně všude, naplňuje každou místnost.
Když matka peče v kuchyni koláč, vzduch v kuchyni bude vonět jinak než v ložnici.
Když otec kouří doutník v obývacím pokoji, vzduch bude mít úplně jinou vůni v kuchni než v obýváku. Je to ale stále tentýž vzduch, má jen různé vůně.
A přesně tak je to i s námi lidmi.
Všichni jsme ta samá energie, lišíme se jenom svojí fyzickou schránkou a myslí.
A ještě i jinak voníme.
Katarína Zacharová - Jak dostat od života, co chceme.

SÍLA ENERGIE V SYROVÉ STRAVĚ

13. dubna 2013 v 5:12 | Marie Blankytná |  Zdraví
PŘEVZATO Z - OSUD.cz
Markus Rothkranz - síla syrové stravy
Nejsilnější zvířata na planetě - sloni, nosorožci, hroši nejedí maso a přesto mají přes 2000kg svalů. Z čeho mají tuto svalovou hmotu?
Všichni jedí zelenou stravu.
Markus Rothkranz, filmař, malíř a jeden z představitelů Hnutí syrové stravy v USA je autorem e-knihy "Léčit sám sebe 101" a nedávno vydal DVD s názvem "Jídlo a lék zdarma," o tom, jak divoce rostoucí rostliny poskytují vynikající výživu a mohou nás i léčit.
Markusovi je 50 let, ale vypadá o 20 let mladší. V dětství byl stále nemocen a téměř i čtyřikrát zemřel, jelikož měl slabý imunitní systém.
Zkoušel všechno možné, aby si zlepšil fyzickou kondici. Postupně přešel na vegetariánství, pak veganství, ale stále něco chybělo. Ve 27 letech téměř zemřel, měl ucpaná játra, zasaženy ledviny, srdce nepracovalo, jak mělo. Rozhodl se všeho nechat, zbavil se veškerého majetku a odešel do pouště, kde byl 40 dnů. Měl mimořádný zážitek, zažil jednotu se všemi zvířaty kolem, přicházely k němu všechny odpovědi a po této události Markus poznal, že příroda sama poskytuje všechny živiny, které živé bytosti k životu potřebují.
Začal od základu a postupně se vypracovával nahoru. Ve chvíli, kdy se začal zabývat něčím, co člověk vyrobil, co bylo uvařeno, vyrobeno, dáno do sklenice, balíčku, krabice, tašky, začal se cítit špatně.
Markus říká, že příroda je dokonalá, syrová zelenina a ovoce poskytuje ze všech jídel největší ochranu proti rakovině.
V okamžiku, kdy se pokusíte přírodu změnit, jestliže vaříte jídlo, zabijete enzymy (nějak kolem 40-46 stupňů Celsia), tak začnete zabíjet své tělo. Enzymy jsou silou života, to je to, co naše tělo potřebuje.
Jedení živočišných produktů a pití alkoholu nás zabíjí.
Markus vypráví o svém otci. Vždy jedl maso, pil alkohol, žil typickým životem. Dostal agresivní rakovinu prostaty a lékaři mu dávali jen krátkou dobu života. Musel udělat radikální rozhodnutí o změně života, změnit životní styl, stravu, všechno. On to udělal, což mnoho lidí nechce udělat, a během 30 dnů jeho výsledky testů klesly na nulu. Pět let uplynulo a nic se neděje.
Markus říká, že každý by se měl vyhnout zpracovanému jídlu a neničit si své tělo. Každému, kdo je na syrové stravě, zdravotní problémy zmizí pryč.
Markus vysvětluje tajemství divokých rostlin. Plevel roste všude, kde je špatná půda. Začne šířit kořeny a rozrušovat ornici. Plané rostliny nevědí, kdy budou zavlaženy, aby přežily, proto jsou vybaveny dlouhými kořeny, které jdou velmi, velmi hluboko do země. Tam vysávají všechny saponiny, steroly, alkaloidy, glykosidy, minerály, vitamíny a tak jsou nejbohatšími rostlinami na světě. Když začnete jíst tyto plané rostliny, začnete se cítit jako znovuzrozený a plný energie.
Tyto rostliny jsou doslova super jídlem na planetě a jsou zcela zdarma.
Markus doporučuje konzumovat tyto věci v tekutém stavu, jelikož mají vyšší energii a nespotřebují tolik energie na trávení.
Pokud máte vážné zdravotní problémy, nic nedělejte, buďte chvíli o vodě a pak jen dělejte šťávy, jen proto, že 70% energie se spotřebovává trávením jídla. A pokud budeme jíst pevnou stravu, pak většinu energie vezme trávení. Takže přestaňte jíst a jen pijte čerstvé zeleninové šťávy, které jdou přímo do krevního oběhu.
Markus zmiňuje některé plané rostliny a jejich účinky:
Chaparral- je křoví rostoucí na poušti, domorodé národy je po staletí využívaly na léčení nemocí včetně rakoviny. Je to silný antioxidant, který zabraňuje dělení buněk, je nejsilnějším lékem proti rakovině, jaký existuje. Kolem chaparralového keře nic neroste, protože nic nemůže zdvojit a rozmnožit buňky.
Yucca má pozoruhodné vlastnosti, které omlazují tělo. Yucca je prášek. Vezmete střed rostliny, když upadne a začne hnít, vezmete prach a dáte do vody a vypijete. Apači používali yuccu na vlasy, které jim potom rostly jako blázen.
Pampelišky se v celé historii používaly kvůli jejich léčivým účinkům. Žlutý květ je jeden z nejbohatších zdrojů lecitinu na světě. Je to kompletní strava se všemi osmi esenciálními aminokyselinami, které tvoří bílkoviny, silně čistí krev, játra, rozpouští ledvinové kameny, pomáhají při akné, cholesterolu, zabraňují rakovině, snižují cukrovku.
Lopuch - málokdo ví, že je jednou z deseti TOP léčivých bylin světa! Je protizánětlivý, protiplísňový, protinádorový, čistí krev, odstraňuje kyseliny z krve, což je ohromné pro ekzémy a lupénku. Vyrovnává hormony, artirické a žlázové problémy.
Mléčný bodlák- vysoká bylina se špičatými ostrými listy obsahuje bílou mléčnou kapalinu, kterou když si potřete mateřské znaménko, bradavici nebo kožní rakovinu, rozeženete problém. Pomáhá léčit hepatitidu, stejně jako sklerózu jater. Semena obsahují látku zvanou Silymarin, která zakrývá a chrání jaterní buňky před vstupem toxických látek do buněk a pomáhá regenerovat jaterní buňky.
Sléz - je běžná rostlina a je dobrá na zánět průdušek, astma, rozedmu plic, na zbavení hlenu, pomáhá celému dýchacímu systému, zvláště, když trpíte nachlazením. Také pomáhá při zažívacích problémech, žaludečních vředech, otocích, zánětech močových cest.
Jitrocel - Nejlepší věc na sennou rýmu, alergii, astma, tuberkulózu. Pomáhá se zbavit problémů s píchnutím hmyzu, infekcí, kožním onemocněním, je proti jedu, čistí krev, dobrý na kolitidu, bolení břicha, průjem a prostatu.
Markus radí, jak požívat tyto byliny.
Všechny pampelišky, bodláky, trávy jsou jedlé. Sléz a jitrocel roste všude po celém světě a jsou dvěma z nejlepších věcí, které můžete konzumovat.
Cokoli živého, když trháte, umírá, začne oxidovat, aby se navrátilo do země. Přirozený proces čehokoli.
Pokud moc dlouho čekáte, nic uvnitř nezůstane. Většinu rostlin stačí jen vzít, vložit do úst a sníst. Většina rostlin je hořká, proto nejlepší způsob, jak je pozřít, vložit je do mixéru s něčím sladkým, třeba kokosovou vodou, ovocem, fíky, datly a cokoli dalšího, celer, okurek.
Samozřejmě z nich můžete udělat salát, šťávu, čaj a vypít je.
Příroda nám poskytuje vše potřebné a zcela zdarma a najdeme to mnohdy hned za našimi dveřmi.
Pro více informací navštivte: www.GoRawNow.com
E-book "Uzdrav sebe 101"
a DVD set "Jídlo a lék zdarma"
Převzato ze SupremeMasterTelevisio
www.suprememastertv.cz

Pozn. redakce: Na OSUD.cz připravujeme k syrové stravě cyklus článků a dokonce živé vysílání a konzultace na našem kanále! Máte se na co těšit.


12 ZÁKLADNÍCH DUCHOVNÍCH PRAVIDEL

9. dubna 2013 v 6:05 | Marie Blankytná |  Transformace

12 základních duchovních pravidel

Steve Rother
Umění mistrovství. Všechny životní lekce jsou zaměřeny na zvládnutí situací uvnitř sebe sama. Lekce přijetí není o přijetí lidí kolem, ale o přijetí sebe sama. Dosažení mistrovství znamená, že pokud zpracujeme konkrétní atribut, přestane pro náš život přinášet problém. Rozdíl po zvládnutí lekce bude v tom, že je člověk dobře rozpozná a bude vědět, co potřebuje, aby v určité situaci změnil směr energie. Nikdo není dobrý nebo špatný člověk. Jedná se pouze o způsob, jakým na sebe jejich životy vzájemně působí. Dívka může mít na čele napsáno: "Mám slabé hranice. Pojď mi je narušit." Po zvládnutí lekce bude vysílat tu samou zprávu, ale nebude ji už možné zmanipulovat a nebude to pro ni představovat jako problém.
1. Přijetí - sebedůvěra, sebepřijetí a umění laskavého přijetí - lidé pracující na této lekci se vidí jako oběti a jsou zaseknuti v tomto dramatu. Energetické bloky se projevují jako sabotáž, kdy dotyčná osoba působí dojmem, že dělala vše správně, a přesto v jejím životě nic nefunguje. Tento člověk může být velmi tvořivý, ale jakmile se energie, kterou přeměňuje, vrací zpátky k němu, mívá potíže ji přijmout. Tito lidé trpí nedostatkem sebeúcty. Základní příčinou těchto pocitů je přesvědčení, že jsou bezcenní. Tito lidé mohou mít velmi silný, i když nevědomý odpor k ostatním lidem. Přijímání je umění umožnit energii námi proudit. Pokud začne proudit, je to čistý potenciál. Přijetí představuje umění nechat energii protékat vlastní bytostí. Je důležité energii umožnit, aby skrze nás proudila všemi možnými cestami. Pokud se podíváme na oblasti v našem životě, kde je blokovaná energie, může to být tím, že blokujeme přijetí. Tito lidé mají potíže s přijímáním zodpovědnosti za vlastní skutečnost, proto je důležité se naučit přijmout realitu tak, jak věci jsou, a uvědomit si, že si můžete vytvořit život, který chce žít, že se sebou můžete být spokojený.
2. Adaptace - změna - naše přirozená podstata je schopna během krátké doby velké změny. To, co se brání změně, je naše fyzická forma. Lekce adaptace se týká vyrovnávání se se změnou. Změny znamenají neznámo. Pokud nevíme, co se může stát, máme pocit, že jsme ztratili kontrolu nad světem, a ztrátu kontroly přirovnáváme k bezmocnosti. Když čelíme změně, je dobré si pamatovat, že bez změny není možné dosáhnout vyšší vibrační úrovně. Tito lidé dělají vše proto, aby udrželi vlastní životy pod kontrolou. Věří tomu, že aby dosáhli úspěchu, musí vše udržet v aktuálním stavu, nezměněné, tedy pod kontrolou. Tito lidé vnímají svou mysl, ale zapomínají na své pocity. Vše si důkladně promyslí, než udělají rozhodnutí. Těmto lidem se musí něco drastického stát, aby si uvědomili, že je něco v nepořádku.
3. Bytí - ucelená existence - lidé pracující na této lekci stráví spoustu času hledáním vnější věci, které by mohli sloučit s vlastním Já, nebo se snaží žít způsobem, jenž by jim dal pocit, že jsou celiství. V některých případech musejí tito lidé nalézt či vzít si něco, co by jim pozvedlo náladu. Někteří lidé v této situaci propadnou jídlu, aby se cítili bezpečně. Jiní jsou posedlí svým zevnějškem, další propadnou studiu, protože věří, že získávání diplomů jim umožní být tím, kým si přejí být. Ať už se rozhodnou pro cokoliv, může se to snadno zvrtnout v obsesi či závislost, což je dokonalá možnost, jak zvládnout tuto lekci. Závislost znamená, že tito lidé hledají mimo sebe věci, které jim mají pomoci cítit se celiství. V případě lidí, kteří se snaží dosáhnout celistvosti prostřednictvím vztahů, ústí toto úsilí ve vztahy, jež jsou založeny na závislosti. Tito lidé jsou na sobě zcela závislí. Oba věří, že ani jeden z nich není bez druhého kompletní a že celistvost si udrží jen když budou spolu. Problém spočívá v tom, že je pro dva lidi nemožné, aby se rozvíjeli stejnou rychlostí, takže to bývá jen záležitostí času, než jeden začne druhého vývojově přerůstat, a druhý partner tak nevyhnutelně přestane partnerovi stačit.
Dochází k situacím, kdy lidé bývají tak zraněni, že musí strávit většinu života v sebeobranném režimu. Lidé, kteří se rozhodli zkombinovat zvládnutí několika pravidel během jediného života, mohou utrpět těžké emocionální zranění už v nízkém věku. Tyto duše si vystavějí kolem svých srdcí zeď a vzápětí vyšlou obrovský díl své energie, aby mohli manipulovat s lidmi, kteří stojí za těmito zdmi. Když dosáhnou dospělosti, stávají se z nich mistři manipulace. Problémem je, že jsou v tom tak dobří, že si to ani neuvědomují. Často si přitahují lidi, kteří mají problém s definicí hranic. Lidé, kteří mají problém s nadváhou, nejsou schopni vnímat svou krásu. Je třeba se naučit ctít a milovat vlastní tělo, nalézt v sobě posvátné místo, kde můžete prostě jen být, bez toho, aniž byste se pořád snažili být něčím nebo někým, kým nejste, kde se budete moci učit oceňovat to, čím již jste, a užijete si to. Najděte, co si myslíte, že vám uvnitř chybí. Lekce bytí často předchází lekci pravda. Nakupené životní zkušenosti, které nutí duši k tomu, aby zvládla lekci bytí, poskytnou lekci pravdy. Pokud toto udělají, pocítí rozdíl v jejich energetickém poli a poté ve svém životě.
4. Dobročinnost - harmonie - dobročinnost znamená ctít spojení, které máme se všemi lidmi, a praktikovat ji při každé činnosti. Když naše jednání ctí ostatní lidi, rozvíjíme se. Abychom mohli dobročinnost aplikovat, musíme se nejprve naučit dát své energii hranice. Záleží na tom, kam člověk soustřeďuje tyto schopnosti. Když jsou zaměřeny dovnitř, vnímáme lidi pracující na lekci dobročinnosti jako prospěchářské a sobecké. Kvůli nedostatečnému spojení se obracejí do svého nitra. Ať dělají cokoliv, nedokáží naplnit své touhy. Mohou nám připadat bezohlední. Celiství se můžeme cítit pouze v případě, když jsme spojeni s ostatními. Pro tyto lidi je těžké navázat spojení s ostatními. Pokud jsou obráceni ven, vztahy jim slouží ke kompenzaci jejich nedostatků. Může se zdát, že chtějí být středem pozornosti, velmi se snaží, aby byli milováni. Tito jedinci se postupně odcizí sami sobě a mají schopnost vysávat osoby v bezprostředním okolí. Jakmile zvládnou tuto lekci, zjistí, že štěstí dosáhnou prostřednictvím spojení s ostatními lidmi, nikoliv snahou o to, aby je každý miloval. Musejí se naučit toto spojeni vycítit. Klíčem k uvolnění energetické stopy je najít rovnováhu mezi tím být ohleduplný ke svým potřebám a být citlivý k ostatním, posílit spojení, které je přítomno mezi námi a vším, co nás obklopuje.
5. Komunikace - upřímnost - lekce komunikace je vymezena v rámci sféry vztahů. K jejímu zvládnutí si vybereme vhodného partnera. Cílem partnerství není doplnit vlastní Já někým jiným, ale naučit se kráčet bok po boku a prožívat život společně bez toho, aby na sobě byli partneři příliš závislí. Podstatou dobrého vztahu je upřímnost. Lidé s touto lekcí mají problém s mluvením už od dětství. Mívají řečové problémy. Pokud dělají ve zvládání lekce pokroky, naučí se nakonec poměrně dobře komunikovat. Přesto pro ně i nadále představuje problém vyjádřit to, co mají na srdci. Vyjádřit pocity slovy, a k tomu ještě upřímně, stejně jako odkrýt tužby a potřeby, není pro ně nic jednoduchého. Mají tendenci couvat před komunikací až za oponu mlčení a ticha, kdykoli jsou unaveni, ve stresu či pod tlakem. Jedná se o pštrosy, kteří strkají hlavu do písku při každé možné příležitosti. Dokonce i v případech, kdy se znovu sejdou dva milenci, kteří spolu trávili několik předchozích životů, spočívá jejich problém v tom, že si nepřiznají nutnost vyjadřovat své city slovy. Tuto lekci si často vybírají muži. Již několik tisíciletí potlačují muži v naší kultuře své pocity a s tím, jak k nám proudí nová energie, se tento stav mění. Tito lidé pořád myslí, myslí, a pak se něco stane, a oni neví, co si o tom mají myslet. Často zakrývají potíže s komunikací, např. svou upovídaností. Je důležité, aby tito lidé objevili, co cítí a naučili se svým blízkým postupně říkat, jak se cítí a co cítí - tady začíná intimita. Poté se i druzí začnou kolem tohoto člověka otevírat. Poté se z workholika může stát muž, jemuž opravdu záleží na rodině.
6. Tvorba - vyjádření osobní síly - protože žijeme v poli duality, nevidíme, že jsme tvůrci, a tudíž zadržujeme tvořivou sílu ve svých myšlenkách. Lidé pracující na lekci tvoření na svou tvorbu zapomínají, bývají k ní naprosto slepí anebo ji mají problém uvést do praxe. Mohou to být umělci, kteří celé roky pracují na skvělém díle, a když je pak prvně vystaví, jsou šokováni, že je někdo chce zakoupit, že přijmou první nabídku, kterou dostanou. Nebo jsou to šikovné sekretářky, které na projektu odvedou všechnu důležitou práci a nechají vedoucího, aby místo nich získal veškeré uznání. Často jsou to ženy, které skrývají své tvůrčí schopnosti před svými partnery, nebo ženy, které tvoří skrze své manžely. Přesvědčení, že budou mít smůlu, a obvykle také perfekcionismus poskytuje těmto osobám dokonalou záminku, proč sami ani nezkusí tvořit. Tito lidé mohli v minulosti převzít přesvědčení, že se při tvorbě nesmí dopouštět omylů. Opravdový problém nastává, pokud je tvořivá síla potlačována. Brzy dochází k obrovskému vnitřnímu přetlaku a ten zapříčiní zpětný tok energie. Tělo se tím dostane pod napětí, které vyústí ve fyzické onemocnění. Pokud člověk netvoří, má problém se sebedůvěrou. Položte si otázku: "Jaká je má vášeň?" Co rozehřeje mé srdce? Je v pořádku dělat chyby? Miloval mě někdo natolik, že by mi dovolil dělat chyby?" Je třeba vstoupit do své vášně, vyjádřit svůj božský talent a nechat sebe být tím nejlepším vyjádřením vesmíru, jakým mohu být, což samo o sobě otevírá dveře k úspěchu. Být ve své síle a přijmout odpovědnost za svůj talent, přestat těšit ostatní a dát sebe na první místo.
7. Hranice - vyjádření osobnosti prostřednictvím jejich hranic - lidé pracující na této lekci mají sklon vykonávat léčitelskou praxi a mají velkou emocionální empatii. Tito lidé snadno proniknou do emocí ostatních skrze vzorce jejich chování a vyzařovanou energii a často si ani neuvědomují, že energie, kterou cítí, nepatří jim. Kvůli tomu mají potíže s tím, aby si pro sebe nastavili jasné osobnostní hranice. Jestliže tito lidé odejdou ze vztahu a nevyřeší si tento systém, vytvoří si ten samý vztah. Tito lidé mají často silnou energii a slabé hranice. Klíčem ke zvládnutí této lekce spočívá v osvojení si umění klást své Já do popředí, jinak je jejich energie špatně směrovaná, naučit definovat své hranice a zvyknout si klást vlastní Já do popředí za všech okolností. Není to nic lehkého, pokud vám celé dětství říkají, že myslet na sebe je špatné. Klást své Já do popředí znamená dávat mu přednost před vlastními dětmi, partnerem, sourozenci, přáteli a kolegy. Je rozdíl být sobecký, kdy záměrem je naplnit sebe sama na úkor všech ostatních, a být sebevědomý, kdy naplním sebe sama na prvním místě, protože pak budu mít více co nabídnout ostatním. Poté, co se tito lidé naučí říkat "ne", se stávají mocnými léčiteli.
8. Integrita - život v souladu s vlastním Já - už jste někdy v televizi viděli hovořit někoho, a přestože to, co říkal, znělo zcela logicky, z nějakého důvodu jste mu nemohli uvěřit? Už se vám stalo, že jste si s někým povídali a měli jste přitom jasný pocit, že se jeho pocity neshodují s tím, co říká? Pokud ano, pak jste pravděpodobně měli co dělat s osobou, která pracovala na lekci integrita. Každý z nás má mnoho složek, které je třeba integrovat a srovnat tak, aby vysílaly jedinou shodnou vibraci. Lekce integrita lze definovat jako schopnost srovnat všechny aspekty osobnosti tak, aby zformovaly jedinou harmonickou, vibrující a celistvou linii. V rámci energetického pole každého člověka existují čtyři linie vibrace. Jsou to jemné vlny, které vysíláme nevědomky. Jedná se o energetickou vibraci, která nás předchází, než vstoupíme do místnosti. Přátelé, kterým voláme, díky ní předem vytuší, že jsme to my, kdo jim zatelefonuje. Tyto čtyři vibrační linie reflektují - co říkáme, jak jednáme, co si myslíme, čemu věříme. Pokud jsou v plném souladu, vysílají velmi jasný signál, který v každé situaci pomáhá uplatnit nejvyšší potenciál. Pokud se jedna nebo více energetických linií neslučuje s ostatními, je vibrace, kterou vysíláme, zastřená a nejasná.
Občas jedna vibrační linie překryje ostatní, ruší je a zastírá celkový signál, který vysíláme do vesmíru, a naše činy mají nejasné výsledky, ostatní nám mají potíže věřit či nás chápat, vypadáme zmateně, což má za následek, že o sobě pochybujeme. Dobrým příkladem je herec, který je v roli naprosto nepřesvědčivý. Může být velmi talentovaný, ale z nějakého důvodu jeho výkon nepřijímáme, takže se do představení nedokážeme pořádně zabrat. "Něco tu nehraje". Nedokážeme ale pojmenovat co, což vyvolává nepříjemné, podezíravé pocity, jakoby dotyčný lhal či s námi nejednal upřímně. Pokud dosáhneme vibrační jednoty, budeme vycházet s ostatními dobře a usnadní nám to plně se spojit a sloučit s vyšším Já. Naučíme se žít v naprosté vnitřní harmonii. Je důležité se naladit na své vibrace. Zajímavé je, že mnozí lidé, kteří se zabývají lekcí integrita, si často vybírají profese, jež jim umožňují pohybovat se na očích veřejnosti a jsou to sportovci, politici nebo léčitelé, což ostatní lidé neodhadnou, a nechají se zlákat šarlatány, falešnými vůdci a jinými lídry s postranními úmysly. Ironické je, že právě tato disharmonie může často za to, že nás tito lidé přitahují. Přitahuje nás to, co je skoro dokonalé, ale má to nepatrné, drobounké chybičky na kráse. Tyto nepatrné nedostatky způsobují zlomky nesoudržnosti, jež nás doslova zhypnotizují. Osoby, jež jsou celistvé, nikdy nepřitahují tolik pozornosti, protože v nás vzbuzují zájem právě lidské nedostatky.
9. Láska - sebeláska - klíč ke zvládnutí lekce láska spočívá v tom, že se naučíme bezpodmínečně a v první řadě milovat sebe sama. Láska je základ toho, čemu říkáme univerzální energie. Všichni vnímáme tuto základní energii jako emoci lásky. Emoce představují pojítko mezi energetickou trubicí a energetickým matrixem, jimiž prochází život. Lidé pracující na této lekci bývají polapeni v bludném kruhu strachu. Příkladem je člověk, který žije různými konspiračními teoriemi a hrůzostrašnými scénáři. Tito lidé často působí dojmem, že dávají lásku všemu a všem, problém je v tom, že to dělají ze strachu, aby nezůstali sami. Tito lidé se bojí být sami, proto hledají někoho, kdo by je miloval a kde mohou dostat lásku. Potíž je v tom, že lásku hledají venku, ne v sobě a často se cítí uvnitř prázdní, a proto se často zamilovávají. Je dobré, když se člověk pracující na lekci lásky sám sebe zeptá: "Chtěl bych být zamilovaný do někoho, kdo se cítí uvnitř prázdný? Chtěl bych být pro druhého kus, který druhému zaplní prázdnotu?" Tito lidé často, a podvědomě rádi, zažívají ve svém životě dramata, a někteří v nich chtějí zůstat, protože je pro ně příliš těžké se postavit své prázdnotě. Problém je v tom, že jejich motivací je strach být sám. Bojí se prázdnoty, kterou uvnitř cítí. Je třeba se naučit, jak směřovat lásku dovnitř, ne směrem ven. Bůh je uvnitř, ne venku. Dříve většina našich vztahů byla založena na podmíněné lásce, dokonce i náš manželský slib. Ve vyšších vibracích budeme zažívat více bezpodmínečné lásky. Čím více bezpodmínečné lásky vložíme do našich vztahů, tím snadnější pro tyto vztahy bude stoupat vstříc vyšším dimenzím.
10. Důvěra - důvěra v sebe sama- pokud si člověk pracující na lekci důvěra zvolí pozitivní katalyzátor, který jim práci na důvěře usnadní, dodají jim odvahu uvěřit, že mohou dokázat, cokoliv si budou přát, pokud se tomu budou dostatečně věnovat. Pokud si lidé zvolí negativního životního katalyzátora, tento člověk je zneužívá, čímž zajistí, aby se rychle odnaučil věřit sobě a okolí. Lekce důvěry vyžaduje, abychom se nejprve ze všeho naučili důvěřovat vlastnímu Já a pak teprve ostatním, abychom se naučili přijímat a udržovat si svou moc. Po zvládnutí lekce důvěry tito lidé působí dojmem, jako by kráčeli životem s jakýmsi vnitřním smyslem pro směr. Vždy vypadají a jednají, jako by přesně věděli, kam jdou, a nakonec se naučí sobě důvěřovat natolik, že již nespoléhají tolik na rozum, jsou s proudem. Je zajímavé, že jen málokdo z nás má problém věřit v Boha, a doslova všichni však máme problém akceptovat, že Bůh je v každém z nás. Zvládnout lekci důvěry je velmi důležité, neboť důvěra nám umožňuje uvědomit si, že jsme součástí celku a umístí nás přímo do proudu univerzální energie. Pokud nám chybí důvěra, chybí i víra. Když se naučíme důvěřovat světu, můžeme si dovolit být zranitelní. A jakmile si dovolíme být zranitelní a bezbranní, proměníme svou slabost v sílu. Od křišťálových dětí, které se nyní rodí, se učíme, že bezbrannost je zdrojem naší největší síly.
11. Pravda - zodpovědnost - lidé pracující na lekci pravda mají potíže rozpoznat svou pravdu a stát si za ní. Mají sklon přijímat pravdu ostatních za svou, mají potíže být soudný a stát ve své síle, často hledají nejnovější knihu, koncept, systém, který by mohli následovat. Pravda - slabina. Jestliže se nacházíme v raném stádiu mistrovství, obvykle nejsme schopni být k sobě upřímní. Je to těžká situace, protože nikdy nevíme, za čím vlastně stojíme, a proto jsme nuceni poměřovat sebe s ostatními. Nejenže je pro nás pravda nepolapitelná, ale navíc si vytváříme iluze, abychom racionalizovali svá rozhodnutí. Tito lidé hledají jakýkoli možný způsob, aby se zbavili zodpovědnosti za své jednání. Často se chytají do pasti a hledají vodítko mimo sebe, místo aby poznávali sami sebe. Někdy můžou mít problém s čestným jednáním vůči ostatním. Mohou lhát a vymlouvat se místo toho, aby poctivě zhodnotili, jak se vyvíjí jejich život. V mnoha případech žijí ve světě fantazie. Opravdu velký problém vzniká tehdy, když lidé začnou věřit vlastním lžím. To je pak oddělí od vlastního Já. Když pracujeme na lekci pravdy na vyšší úrovni mistrovství, je docela běžné, že se z nás stanou učitelé nebo lídři, kteří jsou schopni zahrnout mnoho druhů pravdy bez připoutání se k jedné z nich. Zvládnutím této lekce vede k pochopení, že pravda je plně závislá na našem vnímání a že jen skrze umění posunu vnímání můžeme vidět mnohé další pravdy stojící za naší vlastní.
Brutální upřímnost. Tuto lekci lze zvládnout pouze tím, že k sobě budeme brutálně upřímní. To znamená, že přijmeme plnou odpovědnost za vlastní myšlenky a jednání. Neznamená to, že tyto myšlenky a činy musí být dokonalé. Je třeba, aby byly naše vlastní. Jakmile začneme přijímat zodpovědnost za svou vlastní realitu, začínáme být mistry pravdy. Příklad - spousta rodičů se snaží dětem vytvořit "šťastný", bezproblémový domov, kde zachovávají status quo, na úkor své celistvosti a štěstí. Z pohledu lekce pravdy je důležitější zjištění na vlastní kůži, co je pro nás opravdu důležité. Očima ostatních. Ti, kdo se nově zabývají touto lekcí, vnímají sebe samé očima ostatních lidí. Jedná se o lidi, kteří se neustále soudí podle toho, co si podle nich o nich myslí druzí. Lekci pravda je velmi těžké zvládnout. Raději než soudit osoby, které na této lekci pracují, bychom je měli bezpodmínečně milovat a tleskat jejich odvaze. Zvládnutí této lekce zpravidla zabere několik životů a jeho zvládnutí má velký vliv na posun celého lidstva dopředu.
12. Laskavost - život v harmonii se světem - laskavost je poslední krok k mistrovství. Člověk se učí, že cíl není důležitý. To, na čem opravdu záleží, je cesta sama o sobě a laskavost, kterou na cestě zakoušíme. Abychom pochopili význam této lekce, je dobré si položit následující otázku: "Jak často se ráno probudím a řeknu si: Miluji svůj život, nemůžu se dočkat, co dnešek přinese?" Když opravdu vidíme sami sebe jako hráče této hry a hrajeme tuto hru s láskou, pak je ovládnutí všech zbývajících energetických matrixů nejen snažší, ale i mnohem příjemnější. Neužíváte si život na Zemi? Táhne vás to někam jinam? Necítíte se ve svém těle dobře? Pokud jste na tyto otázky odpověděli "ano", pak jste lekci laskavosti neovládli. Lidé pracující na lekci laskavosti hledají ten nejširší obraz světa, jaký lze vidět, neboť je zajímá, jak je vše propojeno. Nezajímají je tajemství života, chtějí znát pouze tajemství vesmíru. Dobře vychází s lidmi a zároveň dokážou vnímat interdimenzionální vazby každého z nás. Jakmile je uslyší, uvidí či začnou vnímat v jakékoli formě, vnitřně docházejí k pravdě. Tato lekce posiluje spojení s univerzální energií, která prochází všemi věcmi a bytostmi. Toto spojení nám umožňuje porozumění času, prostoru a energie, které zažilo jen velmi málo lidí v historii. Tito lidé se ale necítí, že jsou něčím výjimeční. Dívají se na věci z vyššího pohledu. Dobře vycházejí s lidmi a také jsou spojeni s dalšími dimenzemi a vnitřně ví, když vidí, slyší nebo zažívají něco pravdivého.
Závěrem. Nejsme tu od pouze od toho, abychom ovládli lekce života. Ve skutečnosti naše životní lekce jsou jen rozptýlení, které má za úkol udržet nás v činorodosti. Těchto 12 základních lekcí života se nemění, mění se ale vztah k prožívání 7 etap života, čemuž se ve spirituální oblasti říká vzestup. Nejde o to, abychom opustili svá fyzická těla a posunuli se do vyšší roviny existence. Vzestup vyžaduje, abychom znovu začali nový proces života ve fyzické formě. Z tohoto důvodu je možné začít prožívat 7 etap života během jednoho pozemského života. Představte si své všechny životní zkušenosti a pak se rozhodněte, kterou si chcete ponechat a přenést do dalšího života a kterou chcete uvolnit. Přesně to děláme v 7. etapě života, jež přichází po fyzické smrti. Představte si, jaké by to bylo, kdybychom si mohli naplánovat svou příští inkarnaci a uzavřít všechny dohody, aniž bychom museli opustit současný život. Nebyl by to ten největší evoluční krok, jaký si lze představit? Je to další krok ve vývoji lidstva. Dalším krokem v evoluci lidstva je to, že se rodí děti, které mají vyšší potenciál než děti předchozích generací. Jsou to ony, které v nás aktivují dělat věci, o kterých se zmiňuji v části spirituální psychologie. Indigové a křišťálové děti směrují lidstvo směrem, jejíž záblesky začínáme vnímat.
Celá práce spirituální psychologie se týká posílení osobnosti. Nic z toho, co je tu napsáno, neobsahuje jedinou pravdu. Sami si tyto informace přefiltrujte a soustřeďte se na ty částí, které rezonují s vaším srdcem. To je pravá podstata soudnosti. I kdyby tu byla obsažena jediná informace, která vás přiměje vkročit do své vášně a žít svůj život naplno, pak se naplnil účel, proč jsem tyto informace dala na své stránky.
Poznatky převzaty z úžasné knihy Spiritual psychology od Steva Rothera, která v českém jazyce vyšla pod názvem 12 základních duchovních pravidel.


STRACH

5. dubna 2013 v 6:32 | Marie Blankytná |  Zdraví
BYLO PŘEVZATO ZE STRÁNEK PANÍ ZDENKY BLECHOVÉ :


Ano

Strach je vibrace, která přináší smutek, emoce a také nepříjemné pocity z toho, že nejsem milována a nikdo okolo mne mě nechápe. Je to stav, kdy nevím, co se děje a nemám chuť se dozvědět více. Pokud se člověk chce zbavit strachu, musí se zajímat o to, odkud pramení, z čeho a jak s ním naložit. Ale to vy většinou nechcete, a tak se o něj raději dělíte s druhými a nakazíte druhé. Je dobré se nedělit o strach, ale snažit se s ním vypořádat jako s protivníkem. Pokud se chcete s ním dělit, je to jako když nakazíte další svými emocemi.Vlastní osud

2. dubna 2013 v 10:43 | Marie Blankytná |  Transformace
Poselství přijaté 28. 3. Ve 22.41 hod.
Ano
Vaše těla se stále více stávají jemnějšími a stále více se snaží na sebe poutat více pozitivních vlivů, než tomu bylo dříve. Buďte stále v sobě a nepouštějte se do cizích těl, ať se vaše schránka stane pevnější a odolnější. Není radno si zahrávat s osudy druhých, ale je třeba se snažit co nejvíce řešit osud svůj. Nebojte se jít do nových situací a vytvářet si nové návyky. Budou zdobit vaše tělo po čas další a nebudete se bát, že se znovu vrátíte zpět. Je třeba následovat čas v tom, že se učím poznávat své chyby a díky nim rostu. Není třeba se ptát, kdy se mi to splní, když ani nevím, co vlastně chci. Je třeba se stále ptát, kde dělám chybu a co mám napravit, než kdy už to bude a kdy se to stane. Nic se nestane bez vašeho přičinění. Buďte stále na stráži a nebojte se být jiní, jedině tudy vede cesta k vašemu uspokojení.
Zdenka Blechová
vydavatelka časopisu Mysteria tajemna
mobil: 603 847 278
e-mai: Zdenka Blechová