Květen 2013ŽIJTE TAK..........

29. května 2013 v 6:48 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
......................ABYSTE MOHLI UMŘÍT ŠŤASTNI
R.S.SHAVE : kDO BUDE PLAKAT, AŽ TADY NEBUDEŠ ? - lekce číslo 100 - poslední
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Většina lidí zjistí, co je v životě důležité, až teprve těsně před smrtí. V mládí trávíme své dny úsilím naplnit své vyhlídky a udržet krok se společenským děním. Honbou za těmi velkými životními radostmi jsme tak vytížení, že zcela pomíjíme ty malé, ať už je to třeba tanec s dětmi v parku naboso za letního deštivého dne nebo vysázení zahrady plné růží nebo pozorováním východu slunce. Žijeme v době, kdy sice zdoláváme ty nejvyšší vrcholy, ještě jsme však nedokázali ovládnout sami sebe. Stavíme budoby do stále větší výšky, ale často se cítíme pod psa, máme více majetku, ale málo štěstí, máme přesycenou mysl, ale o to prázdnější život.
Neotálejte !!!!!
Je pozdě pochopit smysl života a vzácnou úlohu, jakou v něm máte sehrát až na smrtelné posteli. Lidé až příliš často prožívají život v opačném sledu : tráví své dny usilováním o to , aby získali věci, které by je udělali šťastnými, místo toho, aby intuitivně chápali, že štěstí není věc, ale stav, který vytváříte. Štěstí a hluboké životní naplnění se dostavují tehdy, když se z hloubi své duše zavážete, že své nejlepší vlohy dáte do služeb takovému záměru, který významnou měrou pozitivně ovlivňuje životy ostatních. Jakmile ze svého života odstraníte všechno to zbytečné haraburdí, vaše skutečné poznání se stane zřejmým. Žít pro něco, co vás přesahuje.
Prostě a jednoduše : smyslem života je smysluplný život.
Jelikož je to poslední z životních rad, které mám tu čest s vámi sdílet, rád bych vám popřál život naplněný moudrostí, štěstím a uspokojením. Přeji vám, abyste trávili své dny prací, která je zajímavá a v činnostech, které jsou inspirující, a s lidmi, kteří vás mají rádi.
Na závěr bych vám citoval slova Bernarda Shawa : " Opravdovou životní radostí je zužitkovat své vlohy pro záměr, který považujete za mocný a smysluplný, být skutečnou silou Přírody namísto ukřivděné hromádky neduhů a ukřivděností, žehrající, že svět se neobětoval pro její blaho. Jsem toho názoru, že můj život náleží celému společenství a dokud jsem na světě, je mou výsadou udělat pro něj maximum.
Až budu umírat, chci být zcela opotřebovaný. Neboť čím tvrději pracuji, tím více žiji. Život mne těší ze samotné své podstaty. Život pro mne není svící, která zakrátko dohoří, ale je pro mne nádhernou pochodní, kterou mohu na okamžik nést.
Chci aby zaplála tím nejjasnějším plamenem, než ji předám budoucím generacím. "

SPOLEČNÉ STOLOVÁNÍ

28. května 2013 v 6:24 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
R.S.SHARMA : KDO BUDE PLAKAT , AŽ TADY NEBUDEŠ ?
lekce číslo 84 :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jednou z mnoha skvělých rodinných tradic , kterou moje matka dodržovala, když jsem byl malý, bylo každodenní setkávání u společného jídla. Bez ohledu na to, co jsme měli zrovna v plánu, jsme můj otec, můj bratr a já cítili povinnost přjít domů na večeři, strávit spolu pár chvil a vzájemně se podělit o zážitky uplynulého dne.
Můj otec často obcházel kolem jídelního stolu a chtěl, abychom mu řekli, co nového jsme se ten den naučili. Nebo vytáhl novinový výstřižek, který měl schovaný v kapse u košile a rozpoutal živou debatu vztahující se k oné zprávě.
Tato vyjímečná tradice každodenního stolování naši rodinu sblížila a zanechala ve mně mnoho pěkných vzpomínek. Stejnou tradici jsem teď přenesl i do své rodiny a jen doufám, že v ní budou pokračovat i mé děti.
Společné stolování nemusí znamenat jen setkávání se u večeře. Žijeme v uspěchané době. Máme spoustu osobních závazků a povinností, naše děti chodí na různé tréninky, na hodiny klavíru, houslí, do baletních a tanečních i jiných kroužků, proto může být obtížné sejít se všichni u společné večeře. Můžete se scházet třeba při snídani nebo při obědě. Prostě v době, kdy vám to váš denní režim umožní.
Podstatné je, že si každý den najdete čas na - " společné lámání chleba " s těmi, které máte rádi, jsou vám nejbližší a s nimiž sdílíte touhu budovat bohatší a smysluplnější rodinný život.


O POKOŘE

25. května 2013 v 6:04 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
R.S.SHARMA . KDO BUDE PLAKAT , AŽ TADY NEBUDEŠ ?
Lekce číslo 76 :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jednou z vlastností, které si u lidí cením je pokora.
" Nejvíc plodů dává ten strom, který se sklání k zemi ", říkával mi můj otec, když jsem dospíval.
a i když existují jistě výjimky, mohu z vlastní zkušenosti říct, že je to pravda. Lidé, bohatí věděním a zkušenostmi , kteří v životě něčeho dosáhli, jsou zároveň lidmi, kteří jsou nejblíže k zemi. Zkrátka řečeno - vyznačují se pokorou.
Být v přítomnosti pokorného člověka je něčím zvláštní. Projevování pokory ukazuje, že respektujete druhé a připomíná nám, že se máme hodně co učit. Pokorný člověk vysílá všem lidem kolem sebe pokorný signál, že je otevřen tomu, aby přijímal dar jejich poznání a dopřál sluchu tomu, co mají na srdci.
Dostalo se mi té výsady, že jsem se během života setkal s mnoha slavnými lidmi.
Nejpozoruhodnější bylo setkání s mistrem světa v boxu - Muhammadem Alí. Zcela v rozporu s image suverénního a domýšlivého člověka, který si pěstovat v médiích, to byl pravý gentleman a přímo vzor skromnosti. Když jsem se s ním setkal, kladl mi více otázek než já jemu a projevoval upřímný zájem o mou osobu. Mluvil tichým hlasem a vyzařovala z něj srdečnost a slušnost, které dokládaly, jaký je člověk.
Naučil mne, že čím významnější jste člověk , tím menší máte potřebu dokazovat to ostatním.

Modlitba pokory

24. května 2013 v 6:31 | Marie Blankytná |  Motto dne
REINHOLD NIEBUHR : " BOŽE, DEJ MI POKORU, ABYCH PŘIJÍMAL VĚCI, KTERÉ
......................................................ZMĚNIT NEMOHU, ODVAHU, ABYCH MĚNIL VĚCI, KTERÉ MĚNIT
......................................................MOHU , A MOUDROST, ABYCH JE UMĚL OD SEBE ODLIŠIT."


ZNÁME POTŘEBY VLASTNÍ DUŠE ?

22. května 2013 v 16:26 | Marie Blankytná |  O naší duši
ŘÍKÁ SE , ŽE : " KDYŽ TĚ BOLÍ SRDCE, ZAMĚSTNEJ MOZEK.
.........................................KDYŽ TĚ BOLÍ HLAVA, ZAMĚSTNEJ RUCE - SVALY.
.........................................NEMŮŽEŠ V SOBĚ NAJÍT SÍLU K TĚMTO KROKŮM ?
.........................................ZAČNI HOVOŘIT SE SVOU DUŠÍ, MÁŠ NEJVYŠŠÍ ČAS. "
Jednou jsem četla knížku o potřebách duše. Dostala jsem se ke kapitolce, kde při meditaci zkouším najít zvuk své duše. Zkoušela jsem vibrační slabiky - OU- A- EL- I- Om, každou slabiku pomocí stupnice C-dur. Velmi dobrý pocit jsem měla při zpěvu slabiky I při tónu dvoučárkovaného C.
Pocítila jsem, že ten tón patří k mé duši. Dobře zněl a cítila jsem pohodu. Nějakou dobu jsem si prozpěvovala a pak meditaci zakončila. Posnídala jsem a šla jsem pracovat na zahrádku. Po dvou hodinách jsem se vracela, vstoupila jsem do bytu a zarazila jsem se, protože jsem slyšela hlasitý zpěv - slabiky I- při tónu C. Zpěv se linul z pokoje, v němž mám svoje meditační místo. Stála jsem na chodbě , dokud zpěv neodezněl.
Potom jsem si vzala tužku a papír a poprosila jsem o vysvětlení automatickým písmem:
" DOSTALA JSI DALŠÍ DŮKAZ, ŽE JEMNOHMOTNÝ SVĚT KOLEM TEBE EXISTUJE. NAŠLA JSI SPRÁVNÝ TÓN TVÉ DUŠE, JE TO JEJÍ DUCHOVNÍ STRAVA. NIKDY NEJSI SAMA. NEBOJ SE A VĚŘ NÁM. "
Přestaňme se tedy bát, dávejme vlastní duši stravu, kterou potřebuje a s její pomocí překonávejme těžkosti, které nás provázejí životem. Jsme tady také proto, abychom se to konečně naučili a začali kolem sebe šířit SVĚTLO.
Přeji Vám hodně síly, víry, pokory, odhodlání, dobré vůle. M.

ENERGIE SVĚTLA A TMY...

20. května 2013 v 6:41 | Marie Blankytná |  Transformace
PŘEVZATO: JIŘÍ LOJEK
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jiří Lojek: Světlo se chystá překonat tmu, klíč k našim srdcím leží v Praze

Kvě142013

Zatímco téměř všichni vidíme kolem sebe stále to samé, máme už od začátku letošního října našlápnuto do zcela jiných dimenzí. Tzn., že aniž to tušíme, začaly kolem nás soupeřit staré energie s novými, a tento boj energií teď potrvá zhruba do léta příštího roku. Tohle vše má přirozeně vliv i na člověka, protože od něho odchází vše staré, co tam být nemá, přičemž každá z obou energií ho přetahuje na svou stranu a chce si ho co nejvíce přivlastnit.
Energie totiž narozdíl od nás moc dobře vědí, co se děje a že už není příliš mnoho času… Negativní síla je přitom silnější, protože je prozatím nabita plnější energií. Obě energie nyní působí proti sobě jako dva obrácené magnety, což s sebou nese řadu průvodních jevů, ať už u člověka nebo v přírodě. Vše, co chceme, přestává fungovat, a co funguje, nebude mít žádnou budoucnost, protože se to stejně zhroutí. Stačí si jen připomenout nedávnou superbouři Sandy v USA nebo další přírodní živly ve světě.
Nyní nás čeká něco podobného i v Čechách, ale v jiné verzi. Dotkne se to našich citů, pocitů i myšlení a půjde to z Prahy. Ptáte se proč právě odsud? V Praze se totiž aktivuje světelný řád, který se bude šířit dál. Začne se zde probouzet minulost, která je vyryta v pražských zdech, sochách nebo domech, a lidé si to začnou dobře uvědomovat, podobně jako když v roce 1989 zvonili klíči na náměstích. Teď to ale bude vše trochu jinak, i atmosféra bude jiná.
Vše začne na Václavském náměstí u Myslbekovy jezdecké sochy sv. Václava, v níž leží klíč ke všemu. Je tam něco dané z vesmíru. Jde o jakési tělísko, které skenuje celou Prahu a její okolí. Přímo nad hlavou koně začne z nebe proudit zvláštní energie, jakoby energetický proud, který známe například z egyptských pyramid, postavených pod určitými hvězdami. Také Praha je postavena pod něčím, co je zhruba tak velké jako město samotné a nedá se to slovy popsat. Tam nahoře vnímají sochu na Václavském náměstí jako něco živého, co symbolizuje rychlost a sílu. Tento kůň, který je nejvyšší podstatou Prahy a je v něm klíč ke všemu, bude proto po městě energeticky neviditelně klusat k určitým místům a potom je rozsvěcovat a aktivovat - třeba Prašnou bránu a další.
Nemusí to být ale vůbec příjemná záležitost. Vidím pod koněm rodící se proud lidí, který bude pochodovat ulicemi Prahy a kolem se začne tvořit něco zvláštního. Může to v lidech vyvolat rozsáhlou vzpouru - energeticky i fyzicky, která bude hodně vidět a o Praze se bude dlouho mluvit. V tu chvíli začne totiž energeticky houstnout tma, což ale není vůbec na škodu, protože čím více tmy přijde, tím větší šanci pak dostane světlo tmu pohltit, a čím více negativní energie se v jednom momentě sejde, tím více ji může světlo prozářit. A to je i úkol koně na Václavském náměstí, do něhož bude proudit z nebe energetický proud a odsud se dál šířit po Praze. Vše ukazuje na boj za světlo a za to, co ožije. Tma i světlo budou šílené - až se začne aktivovat světlo do tmy, tak to bude obě strany bolet. V tomto boji musí být ale zastoupeny, jinak by to nefungovalo. Přijde mi, že se světlo s tmou propojí.
Na Staroměstském náměstí je rovněž něco ukryto a někteří lidé to vědí, jen to ostatním neukázali. Pod pomníkem Jana Husa je totiž hřbitov, jehož duše oživnou v bojovnosti pravdy a přijdou podpořit lidstvo. Duše se budou vracet nejen odsud, ale i z nebe, soch a katedrál. Takhle to bude všude, kde jsou velké sochy. V českých sochách je asi z osmdesáti procent uloženo světlo lidmi, kteří je před staletími s tímto účelem vytvářeli, a jsou jiné než jinde ve světě. Všechny sochy po celé Praze začnou tedy díky tomu získávat duši a bude jedno, o jakou sochu půjde - zda o lva nebo ďábla. Vše na energetické úrovni ožije a tím se Čechy ve světě proslaví. O Praze se bude hodně mluvit.
Tyto energie totiž uvrhnou 60 až 70 procent lidí na planetě do chaosu, z něhož nenajdou cestu zpět, zatímco ti ostatní projdou jakousi energetickou bránou a tento boj se jich už nebude týkat. Nejvíce si s touto energií bude umět poradit právě Praha - víc než ostatní města nebo státy. V Praze leží velká moudrá kniha pro celý svět, kterou se lidé postupně naučí číst. Půjde o významný a nečekaný objev, který měl být objeven už před mnoha lety, ale lidé v té době ještě příliš používali mozek. Bude to zvláštní, co se začne odehrávat - může to být drsné i krásné zároveň, ale jinou volbu nemáme, protože vše za nás určí ti nahoře - čím si projdeme v posledním kole přeměny. A jak bychom se na to měli připravit? Je důležité, aby lidé žili v pokoře, beze strachu, s citem a láskou, a v tuto chvíli žádali o pomoc toho Nejvyššího - Ježíše Krista. To jsou jediné zbraně proti negativní energii. A kdy to přijde? Až vstoupí znamení do Střelce, který představuje Kentaura - tedy koně s lidskou hlavou, tak zde můžeme hledat jisté spojení a nápovědu. Netroufám si ale odhadnout, zda to bude letos nebo později…
Jiří Lojek, jasnovidec, kartář a energetik
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel


POSTĚTE SE OD ....................

18. května 2013 v 5:18 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
R.S.SHARMA : KDO BUDE PLAKAT , AŽ TADY NEBUDEŠ ? / 47. lekce /
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Negativní zprávy prodávají. V současné společnosti si většina lidí vybere raději sledování soudního procesu s nějakou celebritou než četbu životopisu skutečného velikána. Novinových plátků, které líčí poslední tragédie se prodá víc než výtisků, které uvádějí informace o nejnovějším vědeckém průlomovém objevu. Vážný problém spočívá v tom , že na čtení a sledování negativních práv se můžeme stát závislí.
Nic proti tisku a televizi v jakékoliv podobě. Po pravdě řečeno v mnoha novinách nacházím přínosné informace a mnohému jsem se přiučil z inteligentních televizních přenosů programů, které jsem v průběhu let zhlédl.
Chci říct jen jediné : buďte náročnější při výběru zpráv, jejichž vlivu vystavujete svoji mysl. Přistupujte ke čtení novin a sledování televizních pořadů uvážlivější. Než se pustíte do čtení ranních novin, ujasněte si, s jakým záměrem to vlastně děláte. Používejte je jako informační nástroj, který vám má sloužit a který vás má vzdělávat, nikoli jako prostředek k tomu, jak zabít čas.
Jedním z nejlehčích způsobů jak se vymanit ze závislosti na zprávách, kterou tolik z nás trpí, je dát si prostě sedmidenní půst. Dejte si předsevzetí, že nepřečtete ani jedinou negativní zprávu v novinách a nebudete se dívat ani na jednu televizní reportáž.
Zaznamenáte dvě věci . Za prvé o většinu informací pravděpodobně nepřijdete. O těch nejdůležitějších věcech se dovíte z rozhovorů, které kolují na pracovišti nebo také doma.
Za druhé se budete cítit daleko uvolněnější a lépe naladěni.
Kromě toho zjistíte, že tento sedmidenní půst vám přináší spousty volného času, který můžete věnovat činnosti, která zkvalitní váš život.

O odpuštění ........

17. května 2013 v 5:26 | Marie Blankytná |  Motto dne
....napsal MARK TWAIN : " ODPUŠTĚNÍ JE VŮNĚ, KTEROU ZANECHÁVÁ FIALKA NA BOTĚ, KTERÁ JI ZAŠLÁPLA."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odpuštění je aktem velké osobní odvahy. Je také jedním z nejlepších způsobů, jak zlepšit kvalitu vašeho života.
Každá minuta, kterou marníte přemýšlením o někom, kdo vám ublížil, je minutou, o niž jste ukrátili úsilí daleko cennější : PŘITAHOVAT LIDI, KTEŘÍ VÁM POMOHOU.

DĚTI JSOU POŽEHNÁNÍM

16. května 2013 v 6:46 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
R.S.SHARMA - KDO BUDE PLAKAT, AŽ TADY NEBUDEŠ ? / 33.LEKCE /
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na den otců přinesl můj syn Colby domů ze školy ručně vyrobené blahopřání. Na přední straně byl otisk jeho malé ručky a uvnitř nad fotkou mých dětí byla napsána tato slova :
" Někdy si dělám starosti, protože jsem tak malý.
A každou chvíli nechávám otisky na nábytku a na stěnách. Ale každý den rostu a jednoho dne budu dospělý. A všechny ty drobné otisky budou dávno pryč.
Takže tady je zatím poslední otisk mojí ruky, aby sis mohl přesně vybavit, jak moje ruce vypadaly, když jsem byl malý.
S láskou Colby ".
Děti vyrůstají rychle. Zdá se mi, že to bylo teprve včera, kdy jsem stál v porodnici a čekal na narození svého prvního syna a pak, o dva roky později, na narození dcery Bianky.
Je snadné, že budete slibovat si, že budete trávit více času se svými dětmi, " a až se věci trochu zklidní " nebo " až dosáhnete povýšení " nebo " příští rok, až budete mít více času" .
Pokud aktivně neovlivňujete svůj život, život má tendenci ovlivňovat vás. Dny přejdou v měsíce, měsíce v roky, a než se nadějete, to malé dítě bude dospělé a bude mít svou vlastní rodinu. Ten největší dar, jaký můžete svým dětem dát, je věnovat jim svůj čas.
A největším darem, jaký můžete dát sami sobě je radovat se ze svých dětí a chápat je jako to, čím skutečně jsou : malé zázraky života.
Velmi výmluvně to vyjádřil Chálil Džibrán v knize Prorok : " Vaše děti nejsou vašimi dětmi. Jsou syny a dcerami touhy Života po sobě samém. "

Hospodařit s časem.....

15. května 2013 v 6:54 | Marie Blankytná |  Motto dne
R.S.Sharma :
" Slibte si, že budete efektivněji hospodařit s časem. Podpořte v sobě podnikavé uvědomění toho, jak důležitý váš čas ve skutečnosti je. Nedovolte ostatním, aby vás ochuzovali o tento nejvzácnější zdroj. Investujte svůj čas pouze do těch činností, které za to opravdu stojí."

Dvě uši - jedna ústa

14. května 2013 v 6:25 | Marie Blankytná |  Motto dne
R.S.Sharma : " Máme dvě uši a jedna ústa z jednoho jediného důvodu : abychom dvakrát tolik naslouchali, než mluvili. A pokud nasloucháte víc, než váš partner, má to ještě jednu výhodu : jelikož mlčíte, proniká k vám spousta vědomostí, které by vám byly unikly, pokud byste se soustředili na svůj monolog."

ZALOŽTE SI ÚČET LÁSKY

13. května 2013 v 6:19 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
ROBIN S.SHARMA . KDO BUDE PLAKAT, AŽ TADY NEBUDEŠ ?
Sto životních lekcí od Mnicha, který prodal své ferrari - lekce č. 29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abyste se pocvičili v tom, jak být láskyplnější, vytvořte si účet lásky. Každý den proveďte pár vkladů do této velice speciální rezervy tím, že uděláte nějaký skutek, který vnese radost do života někoho z vašich blízkých. Můžete jen tak, bez konkrétního účelu, koupit své partnerce květiny, poslat příteli výtisk své oblíbené knihy, nebo si najít čas na to, abyste svým dětem řekli, co k nim cítíte- to všechno jsou pro začátek dobré výchozí body.
Jestli jsem v životě něco pochopil, tak je to skutečnost, že ty malé věci jsou těmi největšími. Ty drobné každodenní vklady na účet lásky zúročí vaše štěstí daleko víc, než tučné konto v bance.
Jak výstižně řekl T.W.Emerson :" Bez bohatého srdce je každý boháč jen ubohým žebrákem."
Nebo jak napsal Tolstoj : " Prostředkem k tomu, jak získat štěstí, je rozhodit kolem sebe jako pavouk všemi směry lepkavou síť lásky a do ní chytit všechny, kdo se přiblíží."

ČAS

12. května 2013 v 6:57 | Marie Blankytná |  Motto dne
R.S.SHARMA : "Čas je tím nejcennějším zbožím a přesto většina z nás žije, jako bychom ho měli nekonečné zásoby. Skutečným tajemstvím, jak získat vládu nad svým životem, je obnovit postupně svou soustředěnost a vědomí záměru.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mudrc Konfucius : " Člověk, který chytá dva králíky, nechytí ani jednoho. "

Peter Drucker : "Není nic neužitečnějšího než dělat efektivně něco, co by nemělo být děláno vůbec."

Marcus Aurelius : "Chceš-li vést klidný život, nerozptyluj se mnoha činnostmi."

ŽEHNEJTE SVÝM PENĚZŮM

11. května 2013 v 6:46 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
ROBERT S. SHARMA : KDO BUDE PLAKAT, AŽ TADY NEBUDEŠ ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANEB - STO ŽIVOTNÍCH LEKCÍ OD MNICHA, KTERÝ PRODAL SVÉ FERRARI- LEKCE Č. 25 :
Před pár lety jsem našel knihu "OBJEVTE KOUZLO SVÉ MYSLI" , kterou napsal muž jménem Al Koran. V kapitole nazvané - " Tajemství bohatství " píše následující :
" Když vydáváte peníze, nikdy jim nezapomeňte požehnat. Požádejte, aby byly požehnáním pro každého, kdo se jich dotkne, a přejte si, aby nasytily hladové a oblékly nahé, a přikažte jim, aby se k vám vrátily milionkrát zúročené."
Zkuste během několika následujících dnů následovat Al Koranovu radu a uvidíte, co se stane.
Když platíte v potravinách svůj nákup, v duchu požehnejte všem, kdo se podíleli na tom, že se toto jídlo dostalo až k vám.
Farmářům, kteří je vypěstovali, dodavatelům , kteří je doručili, zaměstnancům, kteří je uskladnili a doplňovali zásoby.
Když vyplňujete šek, platíte za vzdělání svých dětí, zkuste vyslovit tiché uznání všem učitelům, kteří tráví své dny tím, že formují osobnost vašich dětí a všem ostatním , kteří jejich práci umožňují.
Když vytahujete pár drobných, abyste si koupili svůj oblíbený časopis, požehnejte člověku, který se plahočí za pultem a doufá, že peníze zlepší jeho životní úroveň.
JAK ŘÍKÁ JEDNA NADČASOVÁ PRAVDA : "RUKA, KTERÁ DÁVÁ , JE RUKOU, KTERÁ DOSTÁVÁ."

VSTÁVEJTE ZA KUROPĚNÍ.....

10. května 2013 v 6:23 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
R.S.SHARMA :
Je nutno mít na paměti, že nezáleží na délce - na kvantitě spánku, ale velmi záleží na kvalitě spánku. Lepší je šest hodin hlubokého spánku než deset hodin neklidného převalování.
Čtyři tipy, které vám mohou pomoci ke kvalitnějšímu spánku:
-když ležíte na posteli, nepřehrávejte si znovu film uplynulého dne,
-nejezte po osmé hodině večer a když musíte, dejte si polévku,
-před spánkem nikdy nesledujte zprávy,
-nečtěte v posteli.

Dejte si pár týdnů na to, aby se tento zvyk znovu upevnil.Říkat po týdnu snažení, že se vám tento pokus nevyvedl, protože je to moc těžké, je stejné jako tvrdit, že po týdnu navštěvování kurzu francouzštiny nejste schopni mluvit francouzsky. Životní změny vyžadují svůj čas, úsilí a trpělivost. Ale výsledky, které se dostaví , vám tento počáteční stres bohatě vynahradí.