Červen 2013PŘITAHOVÁNÍ HOJNOSTI

27. června 2013 v 7:57 | Marie Blankytná |  Transformace
PROČ SE NĚKTERÝM LIDEM, STÁLE FINANČNĚ NEDAŘÍ?


ČÍM SI NEJČASTĚJI BRZDÍME FINANČNÍ PROSPERITU?

O vztahu k penězům, už bylo napsáno mnoho slov. V této době, nám už ale nestačí jen teorie, jen něco moudrého si přečíst a pochopit. Všechny tyto pravdy je nutné uvádět do praxe, protože pokud to co nejdříve neuděláme, budeme vtažení do reality III., jak je popsáno v tomto článku. http://www.duchovnipomoc.estranky.cz/clanky/poselstvi-zemi/poselstvi-mistra-serapise-beye.html
V této realitě je nejsilnějším spouštěčem všech negativních postojům vlastní strach. Pokud nechcete uvíznout v tomto negativním systému, je v prvé řadě důležité zbavit se strachu. Uvědomte si, jak silně lpíte na určitých věcech, jak velká je neochota udělat ve Vašem životě jakoukoliv změnu. Možná už tušíte, že čas od času je dobré přehodnotit své staré systémy v životě, změnit své zkostnatělé postoje, názory a přizpůsobit se plynoucímu času. Stojíte příliš dlouho ve stojatých vodách materiálních vzorců, které Vám vložili do podvědomí Vaši rodiče, prarodiče, a vlastně všichni, kdo se jakýmkoliv způsobem dostali do Vašeho života a ovlivnili Vaše myšlení. Pak je nejvyšší čas udělat změnu. Nejčastější chybné vzorce, které máme v podvědomí o penězích.

PENÍZE KAZÍ CHARAKTER

Tento vzorec slyšíme poměrně často. Není tomu tak. Peníze a jejich stoupající množství, pouze náš charakter prověří. Člověk, který zbohatne,má nové možnosti, které předtím neměl. Je postaven do nových situací, ve kterých se doposud neocitl. Proto se jeho charakter v těchto nových životních situacích ukáže buď v plné kráse, nebo ve své negativitě. Podstata člověka však zůstává stejná. Znám bohaté lidi, kteří mají ryzí charakter a konají dobro ve všech směrech. Zrušme proto tento vzorec z našeho podvědomí.

BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE

Ani toto pravidlo, které naši předkové považovali za moudré, neplatí. Hojnost můžeme přitahovat, aniž bychom vyvinuli jakékoliv pracovní úsilí. Zákon přitažlivosti není podmíněn prací, ovlivňuje ho především naše nastavení. To, co vyzařujeme. Stačí, abychom měli pevnou víru a dokázali věřit tomu, že to, po čem toužíme, skutečně přijde a abychom si tuto hojnost zasloužili, abychom se z ní dokázali upřímně radovat. Mojí kamarádce nedávno vzdálená teta odkázala dům. Tato hojnost k ní přišla zcela nečekaně a bez práce. Jiné známé nabídl bohatý sponzor, zaplatit její dost vysoké pohledávky ve firmě vůči bance, aby jí pomohl rozjet nové podnikaní. Další kamarádce daroval movitý přítel její dcery, téměř nový vůz. I takové věci se stávají. Ani jedna z těchto jmenovaných žen, nemusela vyvíjet žádné zvláštní pracovní úsilí, aby hojnost přišla. Je tedy pro nás dobré, zrušit tento vzorec z podvědomí.

ODKLÁDÁME SI FINANČNÍ REZERVU NA ZLÉ ČASY

Už víme, že svými myšlenkami si tvoříme budoucnost. Tento postoj přímo vyvolává představu, že zlé časy opravdu přijdou. Dostáváme se do přímého rozporu se svým podvědomím. Na jednu stranu chceme přitahovat hojnost a na stranu druhou, očekáváme, že se nám dařit nebude. Dáváme své intenzivní představě dokonce fyzickou podobu. Naše ušetřená finanční hotovost čeká, až přijdou zlé časy. Přímo očekáváme, že bude hůř a přestane se nám dařit. Tento vzor změňte ihned. Už si nikdy neodkládejte své peníze na horší časy. Tvořte si takovou finanční rezervu, jakou jen chcete, ale na LEPŠÍ ČASY, na DOVOLENOU, ODDYCH V LÁZNÍCH, NA SVÉ ZÁLIBY, KONÍČKY, nazvěte to například FINANČNÍ REZERVA NA REALIZACI MÝCH SNŮ. Vy si přece zasloužíte splnit si své sny. A že ještě žádné nemáte? Změňte to a začněte snít.
JSTE POSEDLÍ SLEVAMI, MÁTE RADOST, ŽE JSTE LEVNĚ NAKOUPILI?

Českým pravidlem se stalo, nakoupit co nejvíc, co nejlevněji a nehledět na kvalitu. Naše země se stala smetištěm pro levné prodeje. Naše potraviny stejné značky jsou horší kvality než v Německu, Rakousku, protože u nás se vše odvíjí od ceny. A tyto firmy nám své výrobky na rozdíl od distribuce do výše jmenovaných zemí dodávají levněji, ale zato s mnohem menší kvalitou. Jsme tak nastaveni na slevy, že nakupujeme i to, co vlastně nepotřebujeme, ale za to LEVNĚ. Pozorujte chvíli lidi v supermarketech, ráno, když je zboží ve výrazné slevě. Jsou tak nasupeni, když se na ně nedostane, jsou vztekem bez sebe, že nedostanou slevněné mléko, na kterém ušetří 3 Kč. S nevraživými pohledy tlačí své košíky a snaží se urvat co nejvíc, a pak spokojeně počítat kolik ušetřili. A přivezou si domů tekutinu, která jejich tělu stejně nijak neprospívá, protože je určená mláďatům úplně jiného druhu. Pokud jsou velké slevy, jsou lidi schopní se ušlapat před supermarkety. Pokud Vy nechcete stále počítat peníze a mít finanční problémy -PŘESTAŇTE LOVIT ZBOŽÍ VE SLEVĚ. Protože jinak si nastavíte program - Mohu si dovolit nakupovat jen, když je to levné. A tímto dáváte najevo své finanční omezení a počítáte s ním. Změňte ihned tento program. Radujte se z toho, že jste svým nákupem podpořili i hojnost jiných lidí.
PŘEJI VÁM HOJNOST VE SMĚRECH FINANCÍ, ZDRAVÍ I VZTAHŮ.
O dalších brzdách si napíšeme v příštím tréninku.
S láskou Kytička
BYLO S DÍKY PŘEVZATO ZE STRÁNEK -DUCHOVNÍ ŠKOLA MONÁDA.

STOUPAT VZHŮRU

21. června 2013 v 5:56 | Marie Blankytná |  Transformace
12.6.2013
Odpouštění
Nová Země se odpojuje. Čas zde nehraje roli. Není zde jiná možnost, nežli stoupat vzhůru. Jedinci světla jsou neseni a budou znovu a znovu podporováni. Člověk si uvědomí, že je zde proto, aby se učil tvořit. Aby se naučil hledat a nalézat, aby se naučil žít mír ve svém srdci. Od roku 1980 se Země sama rozhodla stoupat a nic jí v tom nemůže zastavit. Nový život se probouzí i přesto, že starý ještě neodešel. Tento předěl je úžasný z hlediska učení duší. Pro lidské tvory je však velice zátěžový. Během tohoto roku se mnohé mění velkou rychlostí. Stále více se stáváte součástí vyšších světů, lidé Země. Vaše píle a rozhodnost dojdou cíle. Mnoho z vás se stává součástí obnovy a návratu ke všemu ryzímu, původnímu, k hodnotám lásky a soucítění. Neuvidíte celkový vliv, který váš postup má na dění ve vesmíru. Přesto je tato síla nezměrná. Děkujeme za to, že se stále znovu snažíte, že nepolevujete. Naučte se ale více odpouštět, protože čím lépe to zvládnete, tím méně tíhy budete pociťovat. Svět žádá a potřebuje odpouštět. A také buďte i nadále pevní ve svých rozhodnutích a stůjte si za svým. V mnohém jste podobní svým tvůrcům, vzpomeňte si. Není zde mnoho času, abyste se rozmýšleli. My jsme tu pro vás, stejně jako vy jste s námi. Pokračujte dále a pomáhejte si navzájem. Je to velice potřebné. S láskou a navždy…


4.6.2013
+ 420 775 675 197
ICQ: 222-449-560


MODLITBA ZA ZDRAVÍ DÍTĚTE

19. června 2013 v 6:48 | Marie Blankytná |  Modlitba
Modlitba byla vybrána z knihy - LÉČEBNÉ SÍLY V NÁS - JOSEPH MURPHY
MATKA SE MODLÍ ZA UZDRAVENÍ DÍTĚTE :
" Duch, jenž je Bohem, je životem mého dítěte. Duch nemá horečku, není nikdy nemocný nebo horečnatý. Pokoj Boží zaplavuje mysl a tělo mého dítěte.
Harmonie. Láska, Zdraví a Dokonalost Boží se nyní zjeví v těle a mysli mého dítěte. Uvolňuje se plné lehkosti, rovnováhy, jasu a klidu.
Vkládám nyní tento Boží dar do / ...jméno.../ a všechno je v pořádku."
..........................................................................................................................................
Matka zaměřila svoji pozornost na myšlenku dokonalého zdraví svého dítěte. Síla Všemohoucího vytryskla z tohoto bodu její pozornosti a následovalo uzdravení.
Vkládáme své ruce na dítě- ruka = Boží síla, rukou tvoříte, hnětete, tvarujete, usměrňujete.
Ruka je symbol pro Tvořivou sílu nebo Inteligenci, která je ve všech lidech.
Matka pozvedá své dítě rukou v tom smyslu, že pozvedla myšlenku zdraví, harmonie a pokoje až k bodu přijímání a Síla Všemohoucího jí odpověděla. Dítě se uzdravilo.


Přání

17. června 2013 v 6:01 | Marie Blankytná |  O naší duši
Dnes chci říci :
Chci Ti říci, kromě toho, že Tě mám moc ráda, ještě mnoho jiných věcí, ale nechci, abys je bral jako poučování někoho staršího. Chci Ti jenom připomenout pravdy, které máš ve své mysli, ale někdy na ně rádi všichni zapomínáme.
Musíme dávat pozor na duchovní hodnoty a umět přijímat hodnoty, které by měly v životě každého z nás být přítomné - ŠTĚSTÍ - POKOJ A SVOBODU.
Musíme se stále učit a cvičit svoje myšlenky, pocity, emoce a schopnosti. Bloudí-li myšlenky někde jinde- přiveď je zpět a řekni jim: " Dávejte pozor na zdraví, pokoj, svobodu a na to dobré, na co jste se zaměřily."
Uvědom si, že myšlenky, pocity, nálady a všechny postoje mysli jsou Tvoji - SLUHOVÉ. Slouží buď ušlechtile, nebo v závislosti na rozkazech, které jsou jim vydávány. Proto pozor na to, jaké rozkazy jim dáváte, protože mohou být také špatným sluhou a mohou velmi ubližovat.
Nikdy nedovol špatným myšlenkám - nenávisti, strachu, předsudků, žárlivosti, zlosti, chamtivosti atd, aby si s tebou pohrávaly.
Žádné cizí názory, cizí tvrzení Tě nemohou ovlivňovat, s výjimkou myšlenek vlastních. To je jediná emocionální síla, kterou máš.
Takové cvičení mysli, zvané - Souznění s Nekonečnem - Tě připraví na to, že budeš umět brát toto duchovní léčení sebe i jiných.
Svojí představivosti můžete dát tedy sílu k vytvoření nedostatku, ztráty , nebo i neštěstí, nebo ji můžete vycvičit, usměrnit a zaměřit na vytvoření
ÚSPĚCHU - ZDRAVÍ - PROSPERITY .VZTAHY A POSTOJE

16. června 2013 v 6:19 | Marie Blankytná |  Transformace

MŮJ OKAMŽIK PROZŘENÍ

15. června 2013 v 6:56 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
Jill Bolteová Taylorová,PhD.,narozená v roce 1959, se věnuje neuroanatomii, přednáší na univerzitě a je mluvčí střediska Harvard Brain. Ve svých 37 letech prodělala mozkovou mrtvici s rozsáhlým krvácením do levé hemisféry a o svých zkušenostech napsala unikátní knihu, která vzbudila velký ohlas a získala mnoho ocenění - MŮJ OKAMŽIK PROZŘENÍ.
Učila se znovu veškeré dovednosti, přesto se dokázala za dva roky vrátit ke své práci. Tato poutavá kniha je zakončena jakýmsi "vodítkem" pro ty, kteří se starají a těžce stižené lidi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ČTYŘICET VĚCÍ, KTERÉ JSEM POTŘEBOVALA NEJVÍC :
 • utrpěla jsem zranění, chovejte se ke mně, prosím , s úctou, nejsem hloupá
 • pojďte ke mně co nejblíže, mluvte pomalu a zřetelně
 • všechno mi opakujte, předpokládejte, že nic nevím a začínejte vždy od začátku
 • když mne něco učíte podvacáté, buďte při tom tak trpělivý, jako když jste začínali
 • přistupujte ke mně s otevřeným srdcem, usměrněte svou energii, nikam nespěchejte
 • uvědomte si, co mi prozrazuje řeč vašeho těla a váš výraz
 • dívejte se mi do očí- jsem tady, jenom mne musíte najít
 • nezvedejte, prosím, hlas- nejsem hluchá, mám nemocný mozek
 • nebojte se mne povzbudivě dotknout, snažte se se mnou navázat kontakt
 • respektujte, že spánek pomáhá léčit
 • chraňte mou energii- žádné rádio, televize, či nervózní návštěvníci. Na návštěvu stačí 5 minut
 • když mám energii naučit se něco nového, dávejte mému mozku podněty, ale uvědomte si, že mě i nepatrná námaha může velmi rychle vyčerpat
 • když mě něco učíte, používejte vzdělávací pomůcky i knihy určené pro batolata
 • ukazujte mi svět i přes doteky. Nechte mne, ať si všechno osahám - jsem malé dítě.
 • učte mě tak, že mi všechno předvedete, abych tu činnost mohla po vás opakovat
 • věřte mi, že se snažím, ale ještě jsem nedosáhla stejného stupně dovedností jako vy
 • pokládejte mi otázky, kde si mohu vybrat z více odpovědí. Vyhněte se otázkám, na které mohu odvědět jenom - ano - ne
 • pokládejte mi otázky, na které existuje specifická odpověď.Dopřejte mi čas
 • nehodnoťte mé poznávací schopnosti podle toho, jak rychle dokážu myslet
 • zacházejte se mnou jemně, jako byste měli co dělat s novorozenětem
 • mluvte přímo ke mně. Nebavte se o mé osobě v mé přítomnosti jako bych tam nebyla
 • povzbuzujte mě- dejte mi najevo, že čekáte, že se uzdravím, i kdyby to mělo trvat 20 let
 • věřte, že můj mozek se nepřestane nikdy učit
 • rozfázujte mi činnost na jednotlivé kroky
 • zkuste včas odhadnout překážky, které by mi mohly bránit ve splnění úkolu
 • vždycky mi vysvětlete, k čemu směřuji , jaký bude další krok
 • nezapomínejte, že musím dokonale zvládnout každou úroveň nějaké činnosti, abych mohla postoupit k úrovni další
 • radujte se ze všech mých úspěchů , i malých, je to pro mne inspirace
 • prosím, nedokončujte za mne věty a nedoplňujte do mé řeči slova, na která si nemohu vzpomenout.Potřebuji si cvičit mozek
 • když nemohu v paměti najít nějakou "starou složku", pomozte mi vytvořit novou
 • možná se budu snažit, abyste si mysleli, že něco chápu, i když tomu nebudu rozumět
 • je lepší, když se zaměříte na to, co už umím, než byste nadávali nad tím, co ještě nezvládám
 • seznamujte mne s mým starým životem. Nečekejte, že mě jenom proto, že neumím hrát na hudební nástroj jako dříve, přestane bavit hudba
 • nezapomínejte, že jsem sice o některé funkce přišla, ale na druhou stranu, jsem nějaké jiné dovednosti získala
 • připomínejte mi členy mé rodiny, přátele a všechny ty, kdo mne s láskou podporují.Vytvořte mi na stěně koláž z pohlednic a fotografií, abych je měla pořád na očích. Označte fotografie jmény, abych si je mohla prohlížet a učit se z nich
 • ZAVOLEJTE SI POSILY!!!!!vytvořte pro mne celý ozdravný tým. Rozešlete zprávy všem příbuzným i známým, aby mi mohli posílat slova povzbuzení. Poskytujte jim informace o tom, jak probíhá moje uzdravování a požádejte je, aby mne podporovali. MŮŽOU SI MNE TŘEBA PŘEDSTAVOVAT JAK BEZ POTÍŽÍ POLYKÁM, JAK SE NA POSTELI KOLÉBÁM TAK DLOUHO, AŽ SE MI PODAŘÍ POSADIT SE.
 • mějte mne rádi takovou, jaká jsem. Nenažte se mne nutit, abych byla taková, jaká jsem byla dříve. Můj mozek je teď jiný
 • snažte se mne chránit, ale zároveň mi nestůjte v cestě, abych mohla dělat další pokroky
 • přehrávejte mi staré rodinné filmy, na kterých jsem, abych si připomněla, jak jsem dříve chodila a jaká jsem používala gesta.
 • nezapomínejte, že léky, které beru, mi vyvolávají únavu a že kvůvi tomu mohu dočasně ztrácet schopnost, jaké to je být sama sebou.


OTÁZKY A ODPOVĚDI

11. června 2013 v 7:41 | Marie Blankytná |  Zákony Vesmíru
Svému duchovnímu vedení jsem položila otázky a odpovědi jsem přijala pomocí automatického písma.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-má nedostatečné nebo příliš velké sebevědomí podíl na vzniku nemocí ?
Mnoho chorob je způsobeno nedostatečným sebevědomím. Sebevědomí je pohotovost organizmu reagovat na určité, hlavně negativní situace, do nichž jste se dostali. Je to dostatečně rychlá reakce organizmu pro svoji obranu tak, aby nebyl druhý zraněn, nebo zesměšněn.
Sebevědomí nesmí vyústit v útočnost. Útočnost je negace i v sebeobraně.
Sebevědomí je síla zvládat svoje i cizí emoce- negace bez útoků.
-co je důležité pro myšlení člověka ?
Aby viděl důsledky-následky svých činů v tom věku, v němž žije.Když má oči a srdce otevřené a vidí a cítí správně, může svoje viny napravit, může ze svého vědomí vyloučit negativní důsledky svých činů, myšlenek, konání, může tak předejít uložení těchto negací do podvědomí a předejít tak onemocnění fyzického těla. Musí dbát o čistotu myšlenek, emocí, rozhodnutí, aby jeho duše byla ztotožněná s konáním fyzického těla. Pak budete zdraví.
-v jaké fázi onemocnění může být zvrácený jeho průběh k ozdravění ?
Když pochopíte duchovní zákonitost , tak může být průběh zvrácen v každém stadiu onemocnění.
V počáteční fázi, kdy není fyzické tělo příliš poškozeno, může dojít k úplnému vyléčení.
V pokročilejší fázi se může nemoc o mnoho procent zlepšit a dá se žít i s tělem částečně poškozeným.
Je třeba pochopit -odstranit - odpustit a začít žít v souladu s duchovními zákony.
-čím máme vylepšit svoje těla ?
H o u ž e v n a t o s t í, s níž hledáte odpovědi na svoje otázky,
mějte t o u h u zlepšit svoje zdraví,
pomocí z b o ž n o s t i duše,
pomocí M i l o s t i b o ž í - která vás ochraňuje a vede vás po cestách, na nichž vaše duše nachází občerstvení,
pomocí n e b o j á c n o s t i pracovat ve jménu božím,
proste správnými s l o v y a bude vám dáno,
klepejte na správné dveře a bude vám otevřeno,
pomocí p r o s e b o pomoc a bude vám dána,
pomocí d í k ů za tuto pomoc, které budou vždy přijaty,
MÍR A HARMONIE V DUŠI UZDRAVUJE I TĚLO FYZICKÉ.
-při realizaci zákona odpuštění dochází v mozku k nějakým změnám ?
V mozku se uvolňují látky, které vytěsňují z podvědomí negace, uložené jako jiné chemické látky, způsobující nesrovnalosti vyvolávající nemoc - nerovnováhu. Uvolněná materie se už do podvědomí nevrátí, pokud vše proběhlo dostatečnš silně, ale může vyvolávat až bolest hlavy v případě, že se jí nahromadí víc. Proto je potřeba pít více tekutin, nebo jinou metodou tyto látky z těla vylučovat. Uvolněné negace musí z těla ven.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Děkuji svému duchovnímu vedení za tento "rozhovor". M.


POSELSTVÍ

9. června 2013 v 6:47 | Marie Blankytná |  O naší duši
Zdenka Blechová - poselství

Jedna paní se mě zeptala: "Mám ještě karmu? Bylo mi sděleno, že už žádnou nemám." Kdybychom neměli karmu, už bychom tu nebyli. Karma je vlastně učení a dokud se tu učíme, máme něco pochopit a naše duše chce pochopit. Pokud jsem líná pochopit, karmu si prodlužuji, pokud se přičiním porozumět, karmu si zkracuji, a když pochopím, už ji nemám.
* * * *
Ano
Všichni cítíme v současné době tlak z okolí na to, abychom byli lepší. To, že na vás tlačí určité události, vás žene vpřed a vy si uvědomujete, že nic se nedá obejít, že nic se nedá hodit za hlavu, a tím se stáváte vůči společnosti zodpovědnější, a tím i váš život nabírá nový směr, protože se můžete mít lépe. Čím více je člověk odpovědný k druhým, tím více může být okolí odpovědno k němu, a tím lepší může být váš život. Nebojte se, že to nezvládnete, je to vždy jen o vůli a chtění. Když budete chtít, dokážete vše, ale když se budete poddávat iluzím, bude se vám zdá, že se nic zvláštního ve vašem životě neděje a vy stále na něco čekáte. Nečekejte, nic nepřijde, ale vy můžete jít vstříc novým začátkům. Přeji vám na vaší nové cestě hodně lásky a pochopení, neboť Vesmír říká: "Když se chcete učit a přijímáte situace, ze kterých se máte naučit, žijete v pokoře, když odmítáte učení, žijete v pýše."


O BUDOUCNOSTI

5. června 2013 v 6:23 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
Ukázka z knihy:
PAULO COELHO - RUKOPIS NALEZENÝ V AKKONU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A jeden mladíl požádal : " POVĚZ NÁM O TOM, CO NÁM CHYSTÁ BUDOUCNOST."
A on odpověděl:
Všichni víme, co nás čeká v budoucnu. Nevítaná .Ta může kdykoliv přijít neohlášená a říci : "Pojď, musiš jít se mnou."
Třebaže nemáme chuti ji následovat, nemáme na vybranou. V tu chvíli v nás největší radost nebo snad největší smutek vzbudí pohled do minulosti.
A odpověď na otázku : " Miloval jsem dost ?"
Miluj, nemluvím zde jen o lásce k jinému člověku. Jestliže milujeme , jsme otevřeni zázrakům, vítězstvím i porážkám, všemu tomu, co se děje každý den, kdy nám bylo dovoleno kráčet po povrchu Země.
Naší duši vládnou 4 neviditelné síly : láska, smrt, moc a čas.
Musíme milovat, protože nás miluje Bůh. Musíme si být vědomi existence Nevítané, abychom správně chápali život.
Musíme bojovat, abychom sílili, avšak nesmíme při tom upadnout do pasti moci, kterou tak získáme. Víme totiž, že tato moc je bezcenná.
A konečně se musíme smířit s tím, že naše duše, jakkoli věčná - v této chvíli vězí v předivu času se všemi jeho možnostmi a omezeními.
Náš sen, ona touha v naší duši, se nevzal odnikud. Někdo ho tam vložil. A ten Někdo, který je čistá láska a chce jenom naše štěstí, tak učinil jenom proto, že spolu s touhou nám dal nástroje, jak ji naplnit.
Když procházíš obtížným údobím, pamatuj : třebaže jsi prohrál velké bitvy, přežil jsi a jsi tady. To je vítězství.Dej najevo radost a kráčej dál. Oslavuj vlastní schopnost kráčet dál.
Nikdy nepromarni příležitost projevit lásku. Hlavně svým blízkým - k nim se chováme nejopatrněji, protože se bojíme, že nás zraní.
Ve chvíli,kdy budeš věřit, že máš vše na dosah, musíš dávat pozor víc, než kdy jindy............................................................................................................................................................................................................................................

RUKOPIS NALEZENÝ V AKKONU

3. června 2013 v 6:14 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
PAULO COELHO - RUKOPIS NELEZENÝ V AKKONU
.......................................................................................................................................
V předvečer útoku křižáků na Jeruzalém svolává místní řecký učenec Kopt obyvatele města. Nehodlá jim dávat rady jak se bránit proti nepříteli, nechce vychvalovat jen jedno náboženství ani položit základy náboženství novému. Podělí se s nimi o to nejlepší, co v životě vyslechl a čemu ho naučila vlastní zkušenost.
Přítomní se ptají, kdo je jejich skutečným nepřítelem, kladou Koptovi otázky týkající se smyslu boje, krizí a změn, strachu, krásy i milostného vzplanutí a chtějí také vědět, jak najdou svou vlastní cenu.
Ještě po tisíci letech si odpovědi řeckého filosofa uchovávají svou platnost.
Jejich význam je dnes možná větší než kdykoliv předtím.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V prosinci roku 1949 dva bratři hledající místo, kde by si odpočinuli, našli v jedné jeskyni v oblasti hornoegyptského Hamra Dómu nádobu plnou papyrů. Místo aby uvědomili místní úřady- jak to vyžadoval zákon- , rozhodli se postupně rozprodat tyto nelezené věci na trhu se starožitnostmi.
Některé papyry se pak dostaly do Koptského muzea v Káhiře, kde dostaly název, který nesou do dnešní doby - rukopisy z Nag Hammádí.
Historik náboženství Jean Doresse, pochopil význam objevu. Po roce 1952 byla většina materiálu odevzdána tomuto muzeu a byla prohlášena za národní kulturní památku. Ztratil se jen jeden rukopis a ten se objevil v jednom belgickém antikvariátu. Tento dokument , známý jako Jungův kodex, se pak vrátil do muzea v Káhiře.
Dnes je shromážděno asi 1000 stran a zlomků rukopisů z Nag Hammádí.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nalezené papyry jsou řeckými překlady textů sepsaných od konce 1. století křesťanského letopočtu do roku 180 po Kristu.

PAULO COELHO

2. června 2013 v 6:42 | Marie Blankytná |  Motto dne
" NEJHORŠÍ NENÍ KLESNOUT , NEJHORŠÍ JE NEZVEDNOUT SE ZE ZEMĚ . PORAŽENÝ JE JEN TEN , KDO TO VZDÁ . VŠICHNI OSTATNÍ JSOU VÍTĚZOVÉ ."