Červenec 2013


PŘEKONAT STRACH

28. července 2013 v 9:55 | Marie Blankytná |  Spřátelené stránky
Článek byl převzat - zlata.dusicka

6.7.2013
Proč se bojíte měnit své životy?
Máte v sobě mnoho strachu. Jsou to emoce, které se nastřádaly za dlouhou dobu, jsou uloženy v podvědomí a pokud se objeví spouštěcí situace, jsou aktivovány, okamžitě vyvěrají ve vaší přítomnosti. Nejste dokonalí ve svých životech, mnohé věci potřebujete zpracovat. Pro někoho se dokonce jeho život stává přítěží. Necháte se strachy ovlivňovat a mnohdy i pohltit. Ale máte přece tolik síly…. Máte možnosti. Jenomže co často děláte? Pouze útrpně čekáte na to, až vás z nepříjemné situace něco nebo někdo dostane. Bojíte se cokoli změnit, protože nevíte, co vás čeká. Jako klíšťata se držíte toho, co znáte. Projektujete svá očekávání do své budoucnosti. Co vás k tomu však vede? Možná jste si kdysi něco podobného prožili a tím se opět spustí vaše podvědomé reakce. Přesto však máte pokaždé možnost nepoddat se tomu. Proč se bát cokoli změnit? Z vyššího pohledu se vše pouze transformuje, nic nezaniká, mění se struktury a formy. Z vašeho přízemního pohledu však vidíte ve všem problémy a někdy dokonce nemožnost. Tvrdíte, že se nemůžete hnout z místa, že nevíte, co změnit, co udělat. Ale vy to víte. Jen to nechcete vidět. Necháte se ovládat svými strachy. V tomto pomůže pouze vědomá kontrola sebe sama. Pomůže hrdost a odhodlání, chtění zažívat něco lepšího. Proč se celý život trápit v situaci, která vám nic nepřináší? Proč se obětujete a neustále si nakládáte další a další náklad na vaše záda, až již nemůžete dál? Co asi můžete vnímat, přikrčení a sražení k zemi, na té nejnižší vibrační úrovni? A děláte to dobrovolně! Přece jste děti Boží a toto není váš svět. Váš svět je láska, radost a štěstí. Proč se bát je prožívat? Za to nemusíte nic zaplatit, jak si někteří myslí. Je to zvláštní, že pokud si můžete vybrat osvobození a nebo setrvalý stav, zůstáváte nehybní a nevědomí. Vaše strachy vás ubíjí a dusí. Kolik z vás je spokojených se svým životem? A kolik z vás se upřímně snaží toto změnit? Máte spoustu informací, ale neumíte je aplikovat v praxi. Copak není nic, co by vás motivovalo? Uvědomte si, jak žijete nyní. Jaká si myslíte, že může být vaše budoucnost? A pak se již dostáváte do zapeklité situace, neboť si sami dobrovolně tvoříte začarovaný kruh a máte pocit, že z něho neumíte vystoupit. Ale to je lež. Vždy máte možnosti provést změnu. Můžete cokoli. Ale ze strachu uděláte jen minimum. Chápeme, že lze jen pomalu překonávat sama sebe, své sklony a zvyklosti. Ale nic není nemožné. Kdybyste věděli, jak by se vaše životy změnily, kdybyste to dokázali. Životní síla by proudila a váš život by byl radostí samou. Byli by jste volní jako ptáci. Vyzýváme vás, abyste přestali být zkostnatělí. Abyste se rozhodli změnit vše, co již neslouží. Vyberte si lásku a radost, odevzdejte nepotřebné. Zvedněte se ze země, ať začnete růst. Milujte sami sebe a nedopusťte, abyste se trápili a abyste trpěli. Nebuďte oběťmi sami sebe. Není třeba se litovat. Je potřeba překonat strach a konat. Milujeme vás.
+ 420 775 675 197
ICQ: 222-449-560

O PROCESU PROBOUZENÍ SE

27. července 2013 v 14:33 | Marie Blankytná |  Transformace
Kryon - Několik tezí o životě a procesu probouzení a transformace
Uveřejnil(a) Láďa
Sobota, 29 Červen 2013 22:38
Připraveno z několika channelingů, které přijal Láďa M. - květen/červen2013
O životě a probuzení:

Život není o zkouškách, ale o žití a uvědomování. O probuzení vnímání sebe jako Mistra Tvůrce a projevování se tak. Je to o uvědomění si sebe, o svém sebevědomí, sebeuvědomění, síle své víry, také o své vnitřní síle (jejím vědomí si) apod. Ale také o své odpovědnosti za své Tvoření. To, co vytváříš musíš žít. Minimálně tak dlouho, než dojde k potřebnému uvědomění a projevíš změnu, jestliže jsi něco nedomyslel apod.
Ovšem nechci tvrdit, že jiný směr, jenž neuplatňuje v plné míře či vůbec tyto jmenované hodnoty, není správný. Je správný, jelikož je to cesta k Bohu. Je-li o Lásce ke Světlu, ke Všemu-co-je, k životu, a to vše je správné. Ale schází tomu ten osobní prvek vědomí sebe a Tvoření. Nelze stále jen např.čekat, že dojde k 100% očištění, a pak bude řečeno, že už tedy můžete tvořit, že Vám již nic nebrání, teď už jste Mistři Tvůrci, jelikož jste odklidili blokační vrstvy energií, které Vám v tom bránili.Ale tak to není. Tak to nefunguje. Vše je o Vaší síle a schopnosti uvědomění. Nikdy Vám nikdo nedá souhlas. ten si musíte dát sami na podkladě toho, jak vnímáte sebe, jak vnímáte své Srdce, jak vnímáte Boha, jak vnímáte ostatní a jak tomu všemu věříte. Jinak řečeno, jak udržíte tvořivou myšlenku, bez pochybností a strachů.

Pokud se sami nerozhodnete, tak se nikdy nedostanete do této vyšší fáze. Jen se dostanete, někteří, do fáze relativního klidu a harmonie, v rámci čehož budete schopni žít své aktuální životy, jak je znáte. Avšak, chyběla by Vám síla ke změnám reality dle svého tvůrčího uvážení. Požadavkem doby, jak je nyní na Vás kladen, je, být Mistrem svého života, šaman.

O práci s Akášou

Velmi intenzivně pracujte se svou Akášou, abyste i takto dokázali ovládnout svou DNA, tj. abyste s ní dokázali komunikovat a skrze tuto komunikaci ji dokázali měnit. Pro lepší, kvalitnější, zářivější i delší žití. Čím více a déle budete vyzařovat své Světlo, tím více prospějete.

Takže znovu opakuji, pracujte s Akášou, vytahujte do své Přítomnosti vše, co potřebujete, to nejlepší, co v ní máte, abyste žili Mistrovství, abyste byli Tvůrci, abyste žili příkladné a přitažlivé životy. A věřte, že ve své Akáši, máte opravdové skvosty. Kéž byste to mohli vidět! Tak neváhejte a aktivujte vše, co můžete resp. co nyní potřebujete pro svůj kvalitní život. Ničeho se nebojte! My víme v jakém rozsahu lze to či ono aktivovat a jaké to má souvislosti. Nic nepoškodíte. Vaše VJ to vše zajistí.

O čištění (Bytí):

Nemůžete si myslet, že jste zcela čisté bytosti prosté nižších energií. To ne. Vaše čištění, jak jste je dělali, bylo potřebné. Ale čištění dále probíhá. Probíhá v nových energiích novým způsobem. Posunuli jste své Vědomí blíže, jinak řečeno, více do úrovně, kde se dotýkáte energií Tvůrce, jímž jste. Uvědomujete si to, více či méně, jak kdo a k tomu jste upravili své postoje, názory i vztah k dosavadním způsobům práce. Ale, nadále máte v Bytí ještě množství nižších energií a jen došlo k silnějšímu sebevyjadřování, ke koncentraci Vašeho vnitřního Já ve vyšších vibracích.

A tak, jak na vás nové a kvalitnější, vyšší, energie působí, dochází k reakcím a uvolňování těch nižších energií a je třeba na ně nějak zareagovat, aby mohly odejít, určit jim směr a místo v Bytí.Protože jste bytosti duality, která je ve vás a nelze ji oddělit, z ní vystoupit, pokud jste na Zemi. A právě tak k tomu také dochází, když např. pracujete s Akášou, tou specifickou vrstvou, částí DNA (a která není specifická, že?...Smile). Tak do Vašeho aktuálního Bytí vejdou vysoce kvalitní energie o vysokých vibracích a ty, které v rámci duality vyjadřují jejich opak a které dosud neobdržely tu řídící informaci, jak se mají zachovat, se tedy zachovají, tak jak dosud znají tj. vystoupí či se o to pokouší do Vědomí a dávají o sobě aspoň jakkoliv vědět, pokud se jim přitom nezdaří VašeBytí (a tím i žití, život) plně ovládnout a stát se Vámi ve vnější realitě. Takže je třeba, je nutné, je jen příslušně zpracovat. Je třeba nadále zůstat ve spojení se svým středem, s podstatou sebe sama coby vysokovibrační vnitřní a světelné Bytosti. A zůstat tak napojen na čisté, VV energie svého VJ i své Duše. A udržet také tak svou srdeční čakru otevřenou.

Takto to budete zažívat po určitou dobu - různě dlouhou - individuálně, než ve svém Vědomí vytvoříte mnohem silnější představu sebe sama, to uvědomění si pravdy kým jste a spolu s tím i určitý druh řídících energií, které tuto "práci" budou vykonávat mimo vaše vnější Vědomí.Nicméně, vy budete vědět, že obsahujete i tmavé, nižší energie a budete-li se chtít rozhodnout v nějaké situaci některé použít, pak vám i tak zůstává svobodná vůle je použít vč. i toho v jakém rozsahu a způsobu.

Vložte do své Současnosti však i takové kódy, které povedou k rozsáhlejšímu a silnějšímu, hlubšímu uvědomění a projevení se jako Boží Přítomnost, Tvůrce sebe sama. Tím výrazně stoupne síla Vašich energií. Pak již nebude nutné, abyste žádali o Milost Boží, jelikož budete bytostně vnitřně vědět, že takto žádáte sami sebe, že Vy jste Přítomnost Boží, část Boha, Tvůrce, Mistr. A budete jednat jako Mistr, jako Bůh, v tom nejlepším slova smyslu. A nebudete tak překračovat vůli Boží, neboť Vy sami budete/jste tou vůlí Boží (budete ji vnímat jako sebe sama, svůj vnitřní, splynutý pocit). Na úrovni Srdce to ani jinak nelze.

Jistě budou mnozí protestovat, ale to je zase jejich svobodná vůle, která vychází z dané okamžité úrovně Vědomí každého. A energie tady stále je a je připravená Vám sloužit. Vždy byla. Jen jste měli zavřené Srdce a tedy i přístup k ní. S otevřeným Srdcem se vše mění a energie Bytí získávají a získaly novou strukturu. To je výsledkem Vaší vytrvalé duchovně-energetické práce. Že jste se restrukturalizovali čili rekalibrovali.

Ale tento proces stále probíhá, je svým způsobem na počátku, jakkoliv je v plném proudu a změny jsou značné. Nicméně pokračuji a čekají vás další a další změny. A spolu s další a další prací s vaší Akášou, pokud se k ní rozhodnete, se tyto změny prohloubí a více významně ve vaší realitě projeví, ukáží.

Finálním projevem toho všeho bude, že Vaše těla budou zdravější, resp. zdravá a vy budete silné, sebevědomé Bytosti tvořící realitu a svým Světlem ozařující své okolí. Budete pak plně vyzařovat kristovské Světlo, budete Mistři. Tento proces má své etapy a přinese vám i mnohé radosti a potěšení, tak jak je budete naplňovat. Vstoupili jste do tohoto procesu a již z něj nebudete chtít odejít. Jedině tak také cítíte, budete cítit štěstí a radost, ale i úžas nad vším novým.

O pomoci duchovních Bytostí

Obracíte se na nás se svými žádostmi o pomoc a my to rádi děláme, protože je mnoho věcí, které nejste schopni postihnout a musíte je nechat bez svých vědomých zásahů, aby se mohly dobře, kvalitně odehrát, uskutečnit.

Vždyť si to představte, jak by asi vypadlo Vaše trávení, když by jste si ho řídili sami, nebo dýchání atd. a vše dohromady a najednou? A tohle je stejné. Takže mějte si svůj plán, záměr cíl, stanovte jej, věřte mu, své síle, věřte v jeho správnost, ale jak a kdy, to nechejte vždy na nás. My to zařídíme. To proto, že naše vnímání i konání je interdiomenzionální, tudíž postihujeme více skutečností najednou. v jediném okamžiku a dáváme jim požadovaný charakter a směr. Váš úkol je následovat nás. A to na podkladě intuice. My Vám dáme znamení, co máte kdy udělat, aby věc mohla pokračovat. Protože ono to samozřejmě až tak zcela bez Vaší účasti není. Zvl. u větších záměrů, plánů, jsou dílčí kroky a u těch je nutný nějaký Váš čin, pohyb.

Kryon

V rámci několika poselství Kryona přijatých e dnech 29.5., 4.6. a 6.6. přijal Láďa M.(www.transformace.info) pro potřeby všech poutníků na Cestě Lásky. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje i s aktivním odkazem.

Kdo je online?

Právě připojeni - hostů: 47

Vyhledávání

Obrázek z galerie

Namibie,Kena,Tanzanie,Zanzibar - 11_21_2012 16-28-34.jpg


MARIE MAGDALÉNA

22. července 2013 v 13:44 | Marie Blankytná |  Poděkování


CHUTNÝ LÉČIVÝ NÁPOJ

20. července 2013 v 14:07 | Marie Blankytná |  Zdraví
Z čeho se nápoj vyrábí?
Recept je velmi jednoduchý, potřebujete pouze:
1 červenou řepu
2 mrkve
1 jablko

Postup:
Vše je třeba pořádně umýt, očistit, nakrájet na malé kousky a umixovat s trochou minerálky. Můžete použít mixér, případně "Frud Juicer". Komu se žádá, může přidat i trochu citronu, aby měl nápoj občerstvujúcejšiu chuť. Nápoj třeba vypít hned po přípravě, neskladovat!

Kdy pít tento nápoj? Hned ráno a nalačno! O hodinu byste se měli nasnídat.

Pokud chcete, aby se výsledky dostavily rychle, pijte nápoj dvakrát denně:
Jeden pohár ráno a druhý před 17:00.
Je důležité, abyste nápoj vypili hned po jeho přípravě, nikdy to nebudete litovat!

Tento zázračný nápoj účinkuje při následujících onemocněních:
1. zabraňuje vzniku rakovinových buněk / již vzniklým zabraňuje se dále rozvíjet,
2. chrání před nemocemi:
a) jater,
b) ledvin
c) pankreatu,
d) také před vředy
3. a) Posiluje plíce,
b) chrání před infarktem srdce a vysokým krevním tlakem.
4. Posilňuje imunitní systém.
5. Je dobrý na:
a) oči (zrak),
b) odstranění červených nebo unavených očí, nebo pocit sucha v očích.
6. a) Zlepšuje fyzickou kondici,
b) odstraňuje bolesti svalů.
7. Odstraní z těla škodlivé látky:
a) pomáhá se vyprázdnit, (zabraňuje zácpě),
b) pokožka bude zdravá a zářivá, pomáhá i při akné.
8. Pomůže při infekci v hrdle.
9. Tlumí menstruační bolesti.
10. Odstraní sennou rýmu.

Tento nápoj nemá žádné vedlejší účinky a má vysokou výživnou hodnotu. Je také velmi
účinný, pokud potřebujete zhubnout. Pokud dodržíte správný postup, už asi po dvou týdnech si uvědomíte, že váš imunitní systém se (díky jablkům) zlepšil.

"To, o co se nepodělíš, zmizí. To, o co se podělíš, se znásobuje. Proč se nepodělit o poznatky, dobré rady, veselost a výbuchy štěstí? Kdo se podělí, získá dobrou odezvu! "

> Zdroj: Anam Mare Investigaciones
> Pára NCVN TV. 9-11-2012 / -12:06 H