Srpen 2013

LASKAVOST - VLASTNOST DUŠE

31. srpna 2013 v 6:22 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů

Buďte soucitem, v praxi uplatňujte laskavost

Soucit je kvalitou duše, která se na Zemi projevuje prostřednictvím laskavosti. Vlastnosti duše se vyjadřují ve třetí dimenzi v podobě emocí, a s tímto vyjádřením přichází potenciál ke zneužití těchto energií. Je-li soucit vyjádřen v podobě nižší frekvence, stává se lítostí, která není laskavostí a ani není prospěšná, představuje jen váš souhlas s něčí slabostí a bezmocí. Jestliže udržíte energii soucitu, dovolujete její frekvenci, aby se vyjádřila skrze vaše jednání s druhými, a stáváte se světlem soucitu, vyjádřeného na vaší stezce a v rámci vaší frekvence v podobě laskavosti.

Pakliže používáte laskavost při svém jednání s druhými lidmi, dáváte jim dar přijetí, lásky a soucitu. Laskavost je něco více, než jen to, že jste k ostatním milí, je to stav duchovní ohleduplnosti, kde dovolujete své duchovní podstatě, aby zářila a osvítila životy lidí kolem vás. Pokud praktikujete laskavost, vaše světlo září jasněji než jakákoliv temnota kolem vás. Jste-li laskaví k druhým, v každé situaci, umožní vám to setrvat pevní, ve své síle, a vybrat si, jak s jednotlivými lidmi kolem sebe budete jednat. Laskavost vzešlá ze soucitu vytváří stezku pro průběžné, bezpodmínečné odpouštění a osvobození od soudů, strachu a omezení.

Být laskavý znamená být jemný k druhým, uznávat je a pomáhat jim, avšak ne tím, že bychom je litovali nebo se kvůli nim trápili. Někdy akt laskavosti zahrnuje fakt, že jednoduše odcházíme od určitých situací nebo konfrontací, do nichž bychom se za jiných okolností zapojili.

Jste laskaví sami k sobě, když si vyberete to, co podporuje vaši nejvyšší stezku a klid, lásku a radost, jež si přejete mít ve svém životě. Pokud se rozhodnete být laskaví, můžete se i vyhnout karmě s druhými, neboť tak můžete uplatňovat odpuštění. K aktu laskavosti patří ohleduplnost a takt projevené ke druhým, včetně toho, že berete ohled na stupeň jejich duchovního růstu a chápání a na to, jak to ovlivňuje jejich jednání vůči vám.

Jestliže jste laskaví k ostatním, vytváříte energii, s níž se oni musí spojit, když jsou s vámi v kontaktu. Takto se laskavost stává energetickou hranicí, která k vám laskavost zve a přitahuje. Jste-li laskaví k druhým, dělíte se s nimi o své duchovní dary. Oni je mohou přijmout (anebo ne) podle svých možností. To, zda jejich odezva je podobná či odlišná, je nepodstatné, váš dar laskavosti otevírá dveře novým druhům vzájemného jednání, které jsou prosty sporů a strachu.

Jestliže si zvolíte laskavost jako energetickou frekvenci, kterou chcete sdílet s ostatními, vytváříte léčení pro sebe sama a dar léčení nabízíte i jim. Též tuto frekvenci vytváříte pro svět kolem sebe a pro planetu, protože každý váš individuální čin je ve světě zesílen a projeven.

Představte si, jaký by mohl být svět, kdyby všichni byli k sobě navzájem laskaví. Je to něco, co můžete vytvořit pro sebe i pro svět, jste-li laskaví jeden k druhému. Udržujte tuto vizi a vězte, že každý laskavý čin je důležitý pro léčebný proces, jenž v současnosti zakouší Země i lidstvo. Naučíte-li se vzájemné laskavosti jako způsobu vyjádření aspektu soucitu vaší duše, je to dar, jenž můžete věnovat sami sobě a též druhým, a to každý den.

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc.

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 21. 8. 2013
Autor článku: Jennifer HoffmanLÁSKA JE SKUTEČNÁ

7. srpna 2013 v 6:08 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
převzato - zlatá.dusicka
Modlitby a přání
Lidé Země, čas bude stále více zhuštěný a vy pochopíte, že pouze přítomnost je odpovědí a řešením. Mnohé informace, které v životě získáváte, jsou cenné v tom smyslu, že vám pomáhají utřídit si sami v sobě vše, co jste dosud prožili, pomáhají vám rozpomenout se na to, co jste kdysi znali. Vaše nesmrtelná duše je plná radosti, neboť cítí, že vaše cesta není nová, to jen vy sami jste našli ten pravý směr. Vše se v dobré obrací. Mnohé životy prošly změnou, aby v této fázi konečně rozkvetly. Vy všichni, kteří jste dosud tápali, již získáváte to, co ve svém srdci hledáte. A jsou to velké objevy! Možná budete mít pochybnosti, ale sami uvidíte a sami na sobě poznáte, že vše, co dosud bylo neúspěšné, bude změněno. Jste na cestě, která vás vede k hojnosti. Probouzíte se a vycházíte ze svých ulit, abyste se chopili příležitosti, abyste konečně prokázali odvahu a uskutečnili vše, co jste si předsevzali. Mnozí postupují jen velice zvolna, přesto se životy všech mění. Člověk bude stále více souznít s přírodou a stále více se bude ladit na kolektivní vědomí, stále častěji bude "načítat" odpovědi. Čas i doba se mění. Ale vy již dávno nejste tak bojácní jako dříve. Máte odvahu a stále sílíte. Postupujte vpřed, lidé Země a sami sebe milujte jako nikdy předtím. Fáze obnovy započala a vy se vezete na této vlně. Brzy uvidíte změny ve svých životech. Byli jste do této chvíle ubíjeni a sráženi. Ale ten čas minul. Neboť nyní přichází spravedlivá odplata. Lidé Země, naučte se ve svých modlitbách žádat o vše, po čem toužíte. Nebojte se žádat více, nechtějte být skromní, ale proste za všechny potřebné a za vše, čeho se vám může dostat. Zdroj je neomezený. A pokud uvěříte, mohou se dít zázraky. Již dávno přece víte, že vše je pouze na vás samých. Ať jste překonali cokoli, zůstaňte nezlomeni. Můžete dostat vše, věřte tomu! I vaše těžkosti se zlehčí, neboť prožíváte svobodu ducha. Jen láska je skutečná.
+ 420 775 675 197
ICQ: 222-449-560
ŽIJME TAK, JAK TO POTŘEBUJEME

3. srpna 2013 v 9:00 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
Převzato - zlata.dusicka
Nepřinášejte oběti
Spoustu z vás cítí sílu současných dnů. Projevuje se mnoho energie slunce a jeho silný vliv na životy lidí. Stále ve vašich srdcích zní otázky ohledně toho, co máte v životě pochopit, co se naučit, ale také to, zda jste na správné cestě. Mnozí hledají potvrzení svých myšlenek, avšak u jiných lidí, ne ve svém srdci. Jakoby jste nedůvěřovali sami sobě, jediné bytosti, za kterou se můžete zaručit. Chybí vám víra a sebeláska. Učíte se pomáhat ostatním, ale proč ne sami sobě? Jste ve svých životech konzervativní. To, co se vám líbí u druhých, nejste schopni aplikovat sami u sebe. Někdy se může stát, že se bojíte prožívat to, co cítíte. Jakoby jste byli odstrkováni, jakoby jste si říkali ne, tohle já nemůžu. Ale proč? Proč se bránit tomu, co cítíte. Jsou to pro vás výzvy, které vám mohou zkvalitnit a zpříjemnit vaše životy. Nevyhýbejte se vědomě ničemu, co byste chtěli. Jste tady, abyste život prožili. Ne abyste ho odmítali. Vše, co chcete, je k dispozici. Tento čas vás vybízí, buďte otevření a nebojte se dostat ze sebe vše, co vás trápí, vše co máte na srdci. Nebojte se sdílet své pocity. Učte se důvěřovat sami sobě stejně, jako lidem kolem vás. Hledejte v každém jeho pravou podstatu. Budete konfrontováni se svými nezpracovanými věcmi i nadále. Stále více budete potkávat protějšky, které ve vás budou otvírat " tajemnou komnatu", kde leží ukryté vaše nezpracované a zasuté myšlenky, bloky, které jste se báli vynést na světlo. Nyní přichází nejtěžší fáze, uvolnění toho, co je uloženo v největších hlubinách. Pro mnohé to může být složité období, ale přesto je zde naděje, že duši se výrazně uleví. Měňte své životy a nebuďte zatuhlí. Vše, co neslouží, odstraňte. Ať je to jakkoli bolestné. Nehledejte výmluvy, nebuďte pohodlní a lehkomyslní. Neboť poté vás čeká ráj na zemi. Buďte těmi, jakými jste ve svých vizích. Nesklánějte se a nepodlézejte. Učte se milovat sami sebe a hrdě zvednout hlavu a kráčet dále. Nebojte se realizovat své touhy, své sny. Ani své lásky. Mnoho z vás žije ve vztahu, který mu nic nepřináší. Nepřinášejte ani zbytečné oběti. Uvolněte se a jděte za svou láskou. Nebuďte připoutaní k děravé lodi, co se potápí. Cožpak toto vás těší? Kampak až chcete dojít ve své bolesti? Mnohé je iluze. Vaše vnímání světa kolem je často krátkozraké, ovlivněné vašimi očekáváními tím, co vidět chcete. Zbořte tyto zdi a začněte život tak, jak to potřebujete. Milujeme vás.
+ 420 775 675 197
ICQ: 222-449-560