Září 2013


VZKAZ......

29. září 2013 v 6:26 | Marie Blankytná |  Transformace
Předávám slova, která jsem převzala od svých duchovních průvodců :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moji milovaní,
my, bytosti Světla , jsme stále s vámi a podporujeme vaše snahy o zdokonalování duchovních vědomostí. Na počátku dalšího věku, do něhož jste vstoupili, vám musím připomenout, abyste nepolevovali ve svém úsilí v úrovni poznávání toho, co vaše duše do života přinesly, ale vy jste toto zatlačili hluboko do podvědomí.
Nezapomínejte také na to, že vaše děti mohou být také vašimi učiteli. Mezi nimi je mnoho nositelů duchovní lásky, která znamená rozvoj a správný duchovní přístup k životu a ke všemu, co život tvoří.
Zdokonalujte a prohlubujte odpuštění na všech úrovních, aby váš život byl čistý, abyste se beze strachu naučili přijímat do života smrt na Zemi jako plynulý přechod duše do života jiné dimenze.
Budujte láskyplné vztahy ve vašich rodinných společenstvech, neodvracejte své tváře a srdce od těch, kteří potřebují pomoc.
Veškerá náprava věcí musí přijít od nápravy jedince. Pokud chcete, aby se vaše společenství obrodilo, začněte každý sám u sebe. Zamýšlejte se nad svými přístupy k sobě, k druhému, ke světu, k přírodě ...............
Zdokonalování jedince přinese hluboké vhledy do života společnosti. Pochopíte, co je v životě špatně.
Teprve citlivý jedinec pochopí, co je svobodný člověk, který nehledá ve svobodě svoje nároky, práva, ale především zná svoje povinnosti.
Probouzejte ve svých duchovních srdcích všeobjímající lásku, kterou vám pomohou najít vaši duchovní průvodci, proto se naučte ve chvílích ztišení se rozmlouvat s nimi. Buďte pozorní k tomu, co se kolem vás děje, vnímejte vzkazy vesmíru a on vás znovu naučí to, co jste už zapomněli, ale co je uloženo ve vaší duši."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celý náš život je naším učitelem, přeji Vám v něm hodně štěstí. M.

SEN O MATCE

28. září 2013 v 5:56 | Marie Blankytná |  Sny a jejich výklad
Měla jsem kratičký sen. Viděla jsem svoji mrtvou matku , jak sedí u šicího stroje a šije švestkově modré šaty. Právě šila rozhalenku- fazonku. Šila v úplné tmě, ale švy viděla červeně. Rozsvítila jsem jí stolní lampu a řekla jí, aby si neničila oči.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" ANO, MOHU TI SEN VYSVĚTLIT. TVOJE MATKA ONEMOCNĚLA BRZY. VE SVÝCH TŘICETI LETECH SE U NÍ ROZVINULA CUKROVKA.
CELÝ ŽIVOT SE PACHTILA PO PŘÍČINĚ SVÉ NEMOCI. VYSVĚTLENÍ MĚLA NADOSAH, MĚLA HO V SOBĚ. STAČILO POŽÁDAT SVÉHO DUCHOVNÍHO OCHRÁNCE O VYSVĚTLENÍ. NEDOKÁZALA TÍMTO ZPŮSOBEM ODHRNOUT TU ČERNOU ZÁSTĚNU - TMU, KTERÁ JI DĚLILA OD INFORMACÍ.
BARVY, KTERÉ JSI VE SNU VIDĚLA TI NAPOVĚDĚLY, ŽE TVOJE MATKA MĚLA STEJNÉHO DUCHOVNÍHO OCHRÁNCE JAKO MÁŠ I TY.
BYLA NEVĚDOMKY NÁPOMOCNÁ TVÉMU DUCHOVNÍMU NÁVRATU.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Děkuji svému duchovnímu ochránci - Archandělu Michaelu - za tuto nápovědu. Děkuji, děkuji, děkuji. M.


DOTAZ A ODPOVĚĎ

26. září 2013 v 5:38 | Marie Blankytná |  Zdraví
VÁŠ DOTAZ : co pro mne znamená bolest loktů z vnitřní strany paže, zvláště výrazná bolest na paži levé ????
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Ano, mohu odpovědět, co znamená tato bolest. PRVOTNÍ PŘÍČINA JE V DUCHOVNÍ OBLASTI SRDCE. SRDCE VYDÁVÁ SVŮJ VNITŘNÍ PLÁČ- STAROST O NĚKOHO BLÍZKÉHO, MILOVANÉHO, KOHO MÁTE RÁDI A NA KOM VÁM ZÁLEŽÍ. TUTO BOLEST TEDY VYVOLÁVÁTE VAŠIMI MYŠLENKAMI A CITY K TOMUTO ČLOVĚKU - TRÁPÍTE SE JEHO VLASTNÍMI NEDOSTATKY. OBEJMĚTE HO, ZEPTEJTE SE HO, JAK MU MŮŽETE POMOCI, ALE NETRAPTE SE. JEHO STAROSTI A BOLY JSOU JEHO A VAŠE OBJETÍ A PŘÍVĚTIVOST JE MŮŽE ZMÍRNIT. POKUD TO NEPOCHOPÍTE A NEZMĚNÍTE SVŮJ PŘÍSTUP, TYTO VAŠE NEGATIVNÍ POCITY SE PO DELŠÍ DOBĚ ZAČNOU ZHMOTŃOVAT A DOJDE KE ZKOSTNATĚNÍ - ZNETVOŘENÍ KLOUBNÍHO POUZDRA A TOTO SAMO POTOM VYVOLÁVÁ BOLESTI KLOUBU, KTERÉ SE ŠÍŘÍ PO CELÉ VNITŘNÍ STRANĚ PAŽE. NETRAPTE SAMI SEBE CIZÍMI NEPŘÍJEMNOSTMI . "
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Svému duchovnímu průvodci za odpověď děkuji, děkuji, děkuji. M.PRINCIP POLARITY

22. září 2013 v 5:54 | Marie Blankytná |  Zákony Vesmíru
D.V. Božská magie - 4. posvátný princip - PRINCIP POLARITY
PRINCIP POLARITY BY BYLO MOŽNO TAKÉ NAZVAT "PRINCIPEM PRAKTIČNOSTI".
Protože nabízí velice praktický nástroj pro život, pro manifestaci, uzdravení a praktikování Božské magie.
Tento 4. princip říká, že všechno má dvě polarity - krajnosti. Tyto zdánlivé protiklady jsou součástí téže stupnice s tím rozdílem, že leží na opačných koncích. Například horká a studená jsou krajnosti stupnice "teplota."
V Kybalionu se praví : "Rozdíl mezi naprosto protikladnými věcmi je pouze ve stupni." Mezi dvěma polaritami - horké a studené - je nespočet stupňů tepla a chladu. Stejně je tomu i u všech ostatních zdánlivých protikladů " tvrdý a měkký , hlučný a tichý, světlý a temný, dobrý a zlý, láska a strach, atd...Když se setkáte s jednou věcí , najdete také potenciál pro její opak.
Jestliže je ve vašem životě přítomno něco nežádoucího, znamená to, že je přítomen i její opak.
Tento princip funguje tak, že zvýšíte své mentální vibrace na vyšší úroveň, abyste odstranili nežádoucí a přitáhli žádoucí.
Vezměme si jako příklad peníze.
Jeden konec stupnice je "blahobyt", v němž máte tolik peněz , kolik si žádáte. Na druhém konci stupnice je - "chudoba ", kde není dost peněz na to, aby se zabezpečily vaše potřeby. Mezi těmito dvěma krajnostmi je bezpočet finančních možností.
Jestliže si děláte starosti ohledně peněz nebo si stěžujete, že jich máte nedostatek, vaše myšlenky se pohybují směrem ke konci označenému jako " CHUDOBA". Následkem toho ji právě přitahujete.
Představte si rysku, která klouže nahoru a dolů po sloupci - stupnici peněz. Abyste přitáhli více peněz, můžete změnit své vibrace směrem vzhůru tak, že si vizualizujete rysku, která je na nejvyšším možném stupni sloupce. Tato stupnice je ve vaší mysli, proto je to váš osobní sloupec peněz.
Vizualizace může přitáhnout nečekaný příliv prosperity za podmínky, že sledujete rysku, abyste zajistili, že zůstane na nejvyšším místě stupnice.
Jestliže si nedokážete ve své mysli představit prosperitu, tak v duchu posuňte rysku na takovou pozici sloupce peněz, jakou si dokážete představit. Musíte si vizualizovat možnost, kterou dokážete přijmout...................................více se dočtete v knize.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kybalion:
" Vše je duální , všechno má póly, všechno má své dvojhice protikladů, stejné a rozdílné je totéž, protiklady jsou ve své podstatě totožné- liší se jen svým stupněm, krajnosti se setkávají - všechny paradoxy lze uvést v soulad. "

MENTÁLNÍ ALCHYMIE

21. září 2013 v 5:02 | Marie Blankytná |  Zákony Vesmíru
Úryvek z 2. kapitoly knihy - Božská magie - Doreen Virtue,Ph.D.
Bez ohledu na to, co se děje ve vašem životě, co byste z něj chtěli eliminovat, bez ohledu na to, co byste chtěli přitáhnout nebo vytvořit...můžete toho dosáhnout rychle. Jeden z důležitých aspektů Božské magie se týká transmutace.
Ve slovnícícj je pojem " tarnsmutace " definován následovně :
1. proces proměny jednoho prvku v druhý jeho ozářením nebo bombardováním radioaktivními částicemi
2. změna formy něčeho, například kinetické energie v energii potencionální, či modifikace struktury atomu, molekuly , či krystalu
3. změna hrubé síly v jemnější
4.změna energie v hmotu, nebo hmoty v energii.
Pro hermetiky znamená transmutace - změnu nežádoucího jevu v žádoucí jev.
Povšimněte si slova "jev", které zde znamená, že všechno, co chcete přitáhnout nebo čeho se chcete zbavit se pouze !jeví" - je pouhou iluzí. Je to souhrn energie stejně jako myšlenka.
Proto je stejně tak snadné zbavit se nebo přitáhnout něco velkého stejně jako uzdravit nebo manifestovat v realitě něco méně významného.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kybalion :
" Mysl /stejně jako kovy a živly / mohou být transmutovány z jednoho stavu do stavu jiného,
z jednoho stupně do stupně jiného, z jednoho pólu a na druhý pól,
z jedné vibrace do vibrace jiné.
SKUTEČNÁ ALCHYMISTICKÁ TRANSMUTACE JE MENTÁLNÍ UMĚNÍ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Více se dočtete v knize - Božská megie- Doreen Virtue,Ph.D.DĚTEM PRO RADOST

15. září 2013 v 6:51 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
DĚKUJI EVĚ A MARII ZA MOŽNOST UVEŘEJNIT VIDEO I NA NAŠEM BLOGU. M.

SEDM POSVÁTNÝCH TAJEMSTVÍ...

15. září 2013 v 6:04 | Marie Blankytná |  Duchovní literatura
DOREEN VIRTUE,Ph.D.
Hermova posvátná učení v Kybalionu se dělí na sedm vzájemně propojených principů. Tyto principy se běžně studují v chronologickém pořádku, protože jeden vychází z druhého..
Některé z těchto proncipů vám budou připadat povědomé, protože duchovní učitelé je studovali a psali o nich od té doby, co je Hermés před mnoha staletími přinesl.
Studium těchto principů vytváří pevný základ pro vaše přirozené duchovní dary. Hlubší porozumění těchto principů vám pomůže zvládnout vaše vrozené schopnosti manifestace. Naučíte se udržovat své nálady, myšlenky, vibrace na vysoké úrovni. To následně udrží na vysoké úrovni i vaše vztahy, finance, zdraví a další zkušenosti.
Sedm posvátných principů:
I. MENTALISMUS - VŠECHNO JE MYSL- VESMÍR JE MENTÁLNÍ
II.SOUVZTAŽNOST - JAK NAHOŘE, TAK DOLE, JAK DOLE, TAK NAHOŘE
III.VIBRACE - NIC NESPOČÍVÁ V KLIDU, VŠECHNO SE HÝBE , VŠECHNO SE VLNÍ
IV.POLARITA - VŠE JE DUÁLNÍ - VŠE MÁ PÓLY
V.RYTMUS - VŠE PLYNE VEN A DOVNITŘ- VŠECHNO MÁ SVŮJ PŘÍLIV A ODLIV ...
VI.PŘÍČINA A NÁSLEDEK - KAŽDÁ PŘÍČINA MÁ SVŮJ NÁSLEDEK - KAŽDÝ NÁSLEDEK MÁ SVOU PŘÍČINU
VII.ROD - ROD JE VE VŠEM - VŠECHNO MÁ SVŮJ MUŽSKÝ A ŽENSKÝ PRINCIP- ROD SE PROJEVUJE NA VŠECH ROVINÁCH....
" PRINCIPŮ PRAVDY JE SEDM, TEN, KDO JE ZNÁ A CHÁPE, VLASTNÍ MAGICKÝ KLÍČ, POD JEHOŽ DOTEKEM SE VŠECHNY CHRÁMOVÉ DVEŘE OTEVÍRAJÍ."
- Kybalion

O HERMETISMU

13. září 2013 v 6:39 | Marie Blankytná |  Duchovní literatura
Doreen Virtue,Ph.D.
Ve starém Egyptě psal jeden velký duchovní učitel knihy a přednášel o schopnosti mysli tvořit a uzdravovat. Jeho nauky byly tak závažné a revoluční, že byl dáván do souvislosti s Hermem, Velkým božstvem - poslem a Thotem- egyptským bohem psaní a mystiky. Tento učitel je nejčastěji označován jako Hermés Trismegistros, což znamená Třikrát veliký , nebo Trojnásobně veliký. Nikdo neví s jistotou, které tři atributy se tímto titulem míní. Má se za to, že byl současníkem i učitelem patriarchy Abrahama, jiní tvrdí, že byl současníkem Mojžíšovým.
Možná právě kvůli těmto nesrovnalostem bylo Hermovo učení vždy zahaleno závojem tajemství.
Hermetické principy byly předány pouze těm, kteří byli připraveni, prošli několika stupni zasvěcení, což znamenalo očišťování, učení a pěstování dovedností.
Principy se vyučovaly ústně a vskrytu. Toto učení bylo začleněno do mystického židovského učení............................................Více se dočtete v knize.

KYBALION - jako příručka

11. září 2013 v 6:26 | Marie Blankytná |  Duchovní literatura
Doreen Virtue,Ph.D.
Máte magické schopnosti, s nimiž jste se už narodili a které pocházejí od Boha. To, že máte tvůrčí schopnosti a božskou moc je logické, protože jste se narodili k obrazu a podobě Stvořitele. Jedním z Vašich životních úkolů je naučit se své dary používat tak, aby výsledkem byly láskyplné a pozitivní činy.
Kybalion je tedy praktická příručka, která vás poučí, jak rozumět svým božským magickým schopnostem a jak je používat. Jde o klasickou ezoterickou knihu pro samouky, která vyšla poprvé v roce 1908 a naučila bezpočet lidí - včetně mne - jak hermetické principy proměnit v činy.
/Hermetické - pojem odvozený od Herma- zakladatele hermetické filosofie/.
Vzhledem k tomu, že jazyk Kybalionu byl pro dnešní dobu zastaralý a poněkud nesrozumitelný, byla jsem vedena k tomu, abych rukopis zredigovala,převedla do současného jazyka a dodala k němu poznámky a praktické metody aplikace.....................................................více se dočtete v knize.

KYBALION

9. září 2013 v 6:11 | Marie Blankytná |  Motto dne
" KAM VKROČILY NOHY UČITELE, UŠI PŘIPRAVENÝCH NA JEHO UČENÍ SE OTEVÍRAJÍ.
KDYŽ JSOU UŠI STUDENTA PŘIPRAVENY SLYŠET, PŘICHÁZEJÍ ÚSTA, ABY JE NAPLNILA MOUDROSTÍ."
Když je žák připraven přijmout pravdu, tato kniha k němu přijde. Takový je Zákon. Hermetický princip Příčiny a Následku ve svém aspektu Zákona přitažlivosti přinese toto učení každému, kdo je připraven je přijmout. Staniž se !
Doreen Virtue, Ph.D.
VZTAHY V RODINĚ

8. září 2013 v 7:00 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
Rodiče, děti a vztahy
Situace je taková, že svět se mění. Člověk již nežije tak, jak dříve. Mění se zastaralé vzorce chování. Nastupuje doba, kdy je důležitá svoboda, ne manipulace a ovládání. Staré způsoby žití vztahů již nefungují. Trvání vztahu za každou cenu, pokud člověk cítí, že tento vztah mu již nic nepřináší, je zbytečná oběť. Je to bolestné a nenaplňující. Lásku je potřeba sdílet, cítit ve svém srdci. Omezení všeho druhu přinášejí vztahu smrt. To, že uvnitř vztahu žijí děti, které na toto doplácí, je z jedné strany bolestné. Z pohledu druhého však jsou to samostatné bytosti, které si z nějakého důvodu vybraly tuto zkušenost. Mnohdy je pro ně přínosnější žít v sice rozděleném vztahu, zato však v prostředí klidném a láskyplném, bez hádek a křiku. Mnohdy si rodiče myslí, že děti nevnímají atmosféru vztahu. Věnují pozornost sami sobě a svým problémům a nevšímají si chování svých dětí, ani výstražných signálů, že něco není v pořádku. Vnímání dětí je však velice zesílené. Vztahy, které nejsou založeny na lásce, vcítění se do druhého a jeho chápání, na vzájemné důvěře a úctě, budou dříve, či později skutečně procházet krizí a nakonec budou zrušeny. Zmizí důvod jejich trvání. V tomto čase je potřeba cítit se volně. A pokud je jeden partner svazován tím druhým, pokud je zde v čemkoli nerovnováha, již zde není to, co dělá partnerství smysluplným. Není potřeba si nalhávat, že se vše může změnit. Pokud by to šlo, již dávno by se tak stalo. V ojedinělých případech je možná změna, avšak jen tehdy, pokud si nesoulad uvědomují oba partneři a chtějí svůj život změnit, chtějí pracovat sami na sobě. Častěji však mnozí ustrnou a nechtějí změnu, bojí se změnit, jsou pohodlní a díky tomu odepíší zpočátku ještě fungující vztah, který by se ještě dal napravit. Není zde žádná rada, jak se zachovat. Přesto, jakmile se projeví alarmující příznaky nespokojenosti, je potřeba toto okamžitě řešit. Komunikovat s partnerem. V případě nemožnosti vztah obnovit, je však potřeba dívat se již jen sami na sebe a na to, co v životě chcete. Žádné obětování a plané sliby. Čas plyne a vy máte nárok na smysluplný a radostný život. Nesetrvávejte dobrovolně tam, kde se cítíte pokoření, méněcenní či zatracovaní. Vaše strachy blokují vše, čeho byste mohli změnou dosáhnout. Nedovolte jim to. Uvědomte si, co v životě chcete a za tím si jděte. Řešení se vždy najde.

23.8.2013
PŘEVZATO OD - ZLATA.DUSICKA http://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_4.htm
+ 420 775 675 197
ICQ: 222-449-560


ÚRYVEK Z KNIHY

7. září 2013 v 6:57 | Marie Blankytná |  O naší duši
JAROSLAVA ĆERNÁ - PŘÍSAHA
Umírající otec mluví ke svému synu:
¨"Vše, co jsem mohl, jsem ti dal.
Ale jedno, synu můj, jedno ti dát nemohu. Svou víru, která mne vedla životem a za kterou jsem šel.
Pamatuj, že víru druhým předat nemůžeme.
Jazyk víry, synu, k nám hovoří jazykem srdce. Ne argumenty, ne nasloucháním pravdy jiných, jen naše duše ví, k čemu jsme byli stvořeni a miluje nás nezištnou láskou, tak, jak to my sami nikdy nedovedeme. Naslouchej proto svému srdci, své duši a pak tvá cesta bude jediná pravdivá........"
--------------------------------------------------------------------------
Přejme si, aby poznání, které nás vede životem bylo poznání pravé víry. M.