Říjen 2013ZMĚNA V SOBĚ A PRO SEBE

26. října 2013 v 18:38 | Marie Blankytná |  Transformace

Co se stalo se všemi mými přáteli?

Otázka na Jennifer Hoffman:

Jsem přátelská, je se mnou snadné vyjít, je se mnou legrace a ještě před šesti lety jsem měla spoustu přátel, s nimiž jsem ráda trávila čas. Pak, úplně náhle, jsem začala o přátele přicházet a nemám už nikoho, s kým bych chtěla trávit čas. Kolem mne je spousta lidí, ale není mezi nimi nikdo, komu bych věřila dost na to, abych s ním sdílela důvěrné věci, ačkoliv si mnozí vylévají své srdce u mne. Jsem velmi osamělá a chci mít dobré přátele, kteří mne mají rádi, váží si mne a respektují mne. Jenže pokaždé, když se vůči druhým otevřu, dveře se mi zabouchnou přímo před nosem, nebo mne začnou využívat. Hodně se to podobá tomu, co jsem zažila se svou rodinou - takové ,,tam a zase zpátky", a neschopnost důvěřovat jim. Co mohu učinit pro to, abych do svého života pozvala nová přátelství a měla znovu blízké přátele?

Odpověď:

Vím, že být ponechána takto sama vyvolává pocit osamělosti a že když jste změnila svou energii, přišla jste o přátele, kteří se nezměnili stejným způsobem. Znamená to, že všechna vaše blízká přátelství, jichž jste si považovala, vypovídala něco o vás a roli, kterou jste hrála v jejich životech. Jako léčitel nebo ten, kdo udržuje pro léčení prostor, jste k sobě přitahovala lidi, jimž jste mohla pomoci. Stále máte lidi, jimž můžete pomáhat, avšak začala jste si uvědomovat, že celá situace je nevyvážená - vy jste tu pro ně, ale ne oni pro vás. Což je skvělé a vy jste nyní připravena učinit další krok.

Tento příští krok zahrnuje několik věcí včetně lásky k sobě, důvěry a přijetí. Lásky k sobě proto, abyste sama sebe milovala dost na to, abyste též přitahovala láskyplné lidi, kteří mají, co vám dát, a vy víte, že si zasloužíte získat lásku a spojení s nimi. Důvěra je součástí lásky k sobě, ale souvisí také s propuštěním minulosti. Naučila jste se od své rodiny, že nemůžete věřit lidem, u nichž ,,se předpokládá", že vás milují, a pokud je to pravda, tak jak byste měla být schopna věřit lidem, kteří vás milují jen proto, že chtějí, a neexistuje pro ně v tom směru žádná povinnost nebo závazek? Jestliže se naučíte důvěřovat, že lidé vás budou milovat čistě proto, že chtějí, a jste ochotna tuto lásku přijmout, můžete najít nová přátelství, po nichž toužíte.

A je třeba si promluvit o přijetí, protože tady nejde jen o to, nemít kolem sebe lidi, kteří vás nemilují, jde o to, že kolem sebe nemáte nikoho, od koho byste mohla přijmout lásku a přátelství… a kdo to stvořil? Jestliže si dáte záměr, že budete obklopena lidmi, kteří vás milují, ctí a respektují, s nimiž budete schopna se spojit na těch nejhlubších úrovních, kteří budou skvělými přáteli, a taktéž si dáte záměr tuto lásku přijmout, naleznete přátele, které chcete, neboť jste ochotna přijímat to, co oni mohou nabídnout.

Stanovte si tedy takový záměr právě teď a stvořte báječná přátelství, po nichž vaše srdce touží. Jen si pamatujte, že musíte být ochotna také přijímat všechno, co vám mohou poskytnout. Dokud toto nezvládnete, budete stále přitahovat lidi, kteří nemají nic, co by vám mohli dát, protože se nenacházíte v prostoru, kde jste schopna přijímat.

Copyright ©2013 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc. http://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pouze pro bezplatné/nekomerční webové stránky, a pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj/autora a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 20. 10. 2013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážení přátelé,
kteří navštěvujete naše stránky a píšete si o rady k Vašim problémům, prosím Vás o shovívavost. Moje odpovědi budou přicházet trochu opožděně. Procházím ambulantní lázeňskou léčbou, při níž mi, jak dojíždění, tak víc procedur denně dělá čáru přes moje plány. Děkuji Vám za pochopení. M.

SEN

20. října 2013 v 7:05 | Marie Blankytná |  Sny a jejich výklad
Sen starší ženy:
Ve snu šla pěšky se svojí sestrou, šly z kopce do doliny a na ruce nesla malé dítě. To dítě mělo růžovou čepičku, byla to tedy dívka. Dítě měla zabalené v sukni, kterou měla na sobě.
Míjely různá zákoutí a v jednom bylo hodně starších lidí oblečených v krojích a mezi nimi byla cimbálová muzika.
Měla strach , že dítěti bude zima, nebo že bude mít hlad, proto se rozhodla pro návrat.
Cestou zpět se proplétala mezi mnoha muži, kteří seděli na hrázi rybníka a lovili ryby.
Dítě pak v klidu přiložila k prsu, divila se tomu a říkala si, že nemá mléko.
Pak se viděla s malým koženým a šedivým batůžkem na zádech.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" ANo, mohu vysvětlit tento sen.
Vypovídá něco o té, které se zdál jako o dítěti.Dítě s růžovou čepičkou je ona sama a její vnitřní dítě, které v sobě každý nesete.
Pečovala o ně, ale také ho zanedbala. Cimbálovou muziku jenom minula, nezastavila sem nezazpívala si s nimi. Neuskutečnila to, co v ní neustále dřímá. Cit pro hudbu, zaujetí pro zpěv.
Opomněla lidový zpěv, který kdysi milovala, ale neudělala nic víc.
Přece jenom se navrátila k hodnotám duchovním jinak, ukázali jí to rybáři lovící symbol duchovního rozvoje- rybu. Toto ji oddělilo od pouti se sestrou. Každá jde svojí vlastní cestou.
Šedý batůžek - to je ten balíček viny. Uvědomit si, že člověk dokáže ublížit sám sobě, když v sobě zapře to, co sám chce. "
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POMOC DĚTEM

19. října 2013 v 6:21 | Marie Blankytná

CITÁT Z KNIHY KŘIŽOVATKY

17. října 2013 v 5:45 | Marie Blankytná |  Motto dne
BLIND WILLIE McTELL :
" ČTU JI HOJNĚ , PEČLIVĚ, A POKUD TOMU ROZUMÍM, NENÍ BIBLE NIČÍM JINÝM NEŽLI SVĚTLEM PLAMENNÝM."

ÚRYVEK Z KNIHY....

16. října 2013 v 5:30 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
WM. PAUL YOUNG - K Ř I Ž O V A T K Y
...............................................................................................................................

................................................Tony se odhodlaně nadechl. "A co se tedy se mnou stalo ?Jestli jsem tohle místo skutečně já, jak jsem mohl skončit jako zpustošená, zubožená krajina bez života ?"
" Ty to vidíš asi tak, že se ti život přihodil : větší a menší ztráty v rámci každodennosti, schvalování a hromadění lží a zrad, nepřítomnost rodičů, když jsi je potřeboval, selhání systému, rozhodnutí chránit sám sebe, které tě sice udrželo naživu, ale zároveň utlumilo tvou schopnost otevřít se právě tomu, co by to vyléčilo srdce."
" A jak to vidíš ty?"
"Já to vidím tak, že to nebyl život, ale smrt: neskutečnost, pro jakou jsi nikdy nebyl stvořen.
Byla to neláska, nepravda, nesvoboda, nesvětlo, .....byla to smrt."
"Takže já umírám.....proto se to všechno děje?"
"Synu, umíráš ode dne, kterého jsi byl počat.. A ačkoli je smrt strašlivé zlo, lidé jí přiřkli daleko větší moc, než jakou si zasluhuje, než jakou ve skutečnosti má. I pouhý stím smrti vás děsí."
"Tomu nerozumím."
"Tenhle rozhovor má mnoho vrstev a většina z nich není na dnešek. Prozatím postačí, když porozumíš, že hlavní důvod, proč se bojíš smrti, spočívá v atrofovaném a nedostatečném vnímání života.Právě nesmírnost, velkolepost života bez přestání pohlcují a odstraňují přítomnost smrti a její moc. Ty věříš, že smrt je konec, okamžik v němž zaniknou věci, na nichž záleží a proto ji vnímáš jako velkou hradbu, jako nevyhnutelného ničitele radosti, lásky a vztahů.Vidíš smrt jako poslední slovo, konečné odloučení.
Pravdou je ale, že smrt je jenom stínem toho všeho. To, čemu říkáš smrt, je vskutku určitým odloučením, ovšem zdaleka ne tak, jak si ho představuješ. Ty ses soutředil na to, abys vymezil svou existenci vůči strachu z jediného okamžiku posledního dechu, místo aby sis uvědomil všudy přítomnost smrti ve všem kolem sebe- ve svých slovech, svém dotyku, ve svých volbách, své lítosti a nevíře, ve svých lžích a soudech, ve své nesmiřitelnosti, ve svých předsudcích, své touze po moci, i ve svých zradách a skrývání.
Okamžik smrti je jen nepatrným vyjádřením té přítomnosti, ale ty jsi ho udělal vším, aniž sis uvědomil, že se v moři smrti topíš každý den...............................................................


SOLIDARITA S NEMOCNÝMI

15. října 2013 v 7:19 | Marie Blankytná |  Kontakt
VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ,
mnozí z Vás, kterým jsem poskytla pomoc od mých duchovních učitelů se ptáte, kam můžete zaslat nějakou peněžitou odměnu. Uvádím tedy další číslo účtu ve prospěch nemocných cystickou fibrozou: číslo transparentního účtu je : 2800073776/2010.
Děkuji Vám . M.

KNIHA O ŽIVOTĚ A SMRTI

14. října 2013 v 6:09 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
WM. PAUL YOUNG : K Ř I Ž O V A T K Y

Tony je sebestředný a bezcitný boháč, pyšný na své "úspěchy" v práci, kde se ho všichni bojí, i v rodině, kterou chladnokrevně rozvrátil. Po úrazu hlavy se ocitne na JIP. Jeho tělo leží bez hnutí obklopeno přístroji, jeho mysl se však probouzí v surreálném světě, "v živoucí" krajině, která zrcadlí Tonyho dosavadní pozemský život - zarostlá a nehostinná, obklopená vysokou hradbou a opuštěná.
Až na toho, který se rozhodl Tonyho nikdy neopustit a dovést ho k přezkoumání jeho života.


ÚRYVEK :
"Pane, hovoříte v metaforách a někde v překladu se mi ztrácíte. O této zemi mluvíte, jako byste si to bral osobně, jako o někom, koho znáte a milujete. Jak by to mohlo být možné, když přitom jde jenom o hlínu a kamení, kopce, divoké květiny a plevel, vodu a tak podobně ?"
"A to je právě to, proč vůbec nerozumíš, co říkám. Nepoužil jsem ani jedinou metaforu a držíš se jich, nevidíš, co je pravda.
Tony ustal v chůzi, rozepjal teatrálně paže, jako by do nich chtěl pojmout celé prostranství a teatrálně prohlásil : "Ale vždyť je to jen hlína! Není to žádná živoucí osoba. Je to hlína !"
"Ale Tony, právě jsi to sám řekl.....z prachu v prach. Hlína. "
Tohle bylo spojení, které mu unikalo.
"Chceš mi říct, že tohle všechno, a nejen to, co jsem viděl uprostřed hradeb, ale i všechno venku, že všechno tohle je živoucí bytost ?"
Ten muž Ježíš nezakolísal ani neuhnul pohledem.
"Říkám ti daleko víc, než jen to. Říkám, že tahle živoucí bytost...jsi ty."
"Já, ne, to nemůže být pravda. To je nemožné, to nejde."
Měl pocit, jako by se zhroutil pod neviditelnou pěstí, která ho praštila do žaludku. Obrátil se, udělal pár vrávoravých kroků a ohlédl se zpátky. V okamžení se jeho vidění změnilo, oči se mu otevřely, ale teď zoufale litoval, že jimi vidí.......................................................


OCHOTA POMOCI

10. října 2013 v 17:01 | Marie Blankytná |  Zdraví
CO JE CYSTICKÁ FIBRÓZA A JAK POMOCI ?
Tato nemoc postihuje dýchací a zažívací systém a způsobuje tvorbu abnormálně hustého hlenu v orgánech. Léčí se vysokými dávkami antibiotik, inhalacemi a rehabilitací, které se musí provádět několikrát denně. i přes tuto léčbu se nemoc s rostoucím věkem zhoršuje. Přestože je tato nemoc neléčitelná, existuje možnost, jak zlepšit zdravotní stav pacientů. Studie provedená na mnoha osobách, které se zúčastnily léčebného pobytu u Mrtvého moře, prokázala viditelné zlepšení zdravotního stavu nemocných.
POKUD SE ROZHODNETE POMOCI TĚMTO NEMOCNÝM, PŘISPĚJTE BANKOVNÍM PŘEVODEM NA TRANSPARENTNÍ ÚČET ČÍSLO : 2800073776/2010.
Děkuji Vám za to, že Vám osud nemocných není lhostejný. M

LÉČEBNÉ KÓDY

10. října 2013 v 5:53 | Marie Blankytná |  Zdraví


PATRONKA SV.TEREZIE

3. října 2013 v 5:42 | Marie Blankytná |  Modlitba
UŽ JSTE SI NĚCO PŘÁLI? Když si nic nebudete přát, tak nic nedostanete.

MODLITBA SVATÉ TEREZY:
Nechť dnes pokoj a mír kraluje ve Tvém nitru. Důvěřuj Bohu, že se nalézáš přesně na
tom místě, kde jsi měl být. Nesmíš zapomínat na nekonečné možnosti , které
vyplývají z tvé víry. Použij vděčnosti, které se ti dostalo a užij si ji s láskou, kterou
jsi dostal/a...Buď spokojený/á s vědomím, že jsi dítě Boží...
Nech, aby se jeho přítomnost vlila až do tvých kostí a dovol své duši svobodně
zpívat, tancovat, chválit a milovat. On je pro každého z nás a zároveň i v každém z
nás. Amen.