Listopad 2013

MY A VZTAHY

30. listopadu 2013 v 8:31 | Marie Blankytná |  Transformace

Poselství na rok 2014

- přijala Zdenka Blechová 20. 11. 2013 v 8.26 hod.
Toto poselství můžete v nezměněné formě šířit s uvedením autora - Zdenka Blechová www.zdenkablechova.cz
Ano
V příštím roce vás čeká ještě více vřavy než v letošním roce. Lidé, kteří si nevážili svého zdraví a zaprodávali ho druhým skrze pomoc jim, budou stále více chřadnout a budou se cítit nespokojeni ve svém žití. Nebudou vědět proč, ale bude to v rámci vztahů, které je třeba opustit a ne se stále doprošovat vzájemné pomoci. Vždyť oni si vzájemnou pomocí škodí a jejich stav se stále více dostává do bodu vzkříšení, kdy si uvědomí, že už takto nemůžu dál, a tím se můžou začít zabývat jinými cestami.
Dokud se budou zabývat jen cestou k druhým, budou se potýkat stále více s nedostatky ve svém životě, a to nejen ve formě financí, ale i ve formě zdraví. Každá duše si bude muset vybrat, buď svoji tvořivost, a tím se dostat k uzdravení a stálé radosti, to je ten Ráj, o kterém sníte, nebo si bude moci vybrat vztahy, a tudíž bude stále žít v černé díře, ze které se nebude moci dostat ven, protože jí v tom budou bránit vztahy s ostatními, se kterými se nechce rozejít.
Jen duše, která bude odhodlaná se pustit a jít si svojí cestou, se může dostat z černé díry do Světla. Ve Světle bude žít sama za sebe, s odpovědností k sobě a tím i k druhým, nebude se bát, že se neuživí a bude se snažit pro to udělat maximum. Každá duše ví, že její podstatou je tvořivost, skrze kterou přišla na Zemi, a že se ztratila ve vztazích, ji odvedlo od její podstaty. Přišel čas se vrátit ke své podstatě a ke svému cíli, skrze který má být prospěšná nejen sobě, ale i druhým. Druzí jí budou v jejím úkolu nápomocni a všichni se stále více budou cítit dobře ve vesmírné rodině, kterou budou vytvářet.
Už to nejde být jen ve své rodině, je čas se rozpustit ve všem, aby vše bylo součástí vás, a vy jste se mohli stát součástí všeho. Jen tak dokážete pochopit vesmírné zákony a přírodu v jejím bytí. Vždyť příroda je vám také neustále nápomocná a nerozlišuje, zda bude svítit na pohodlného či pracovitého člověka. Svítí na všechny stejně a nikoho neposuzuje. Vše je jen v rámci vědomí každého jednotlivce, co zvolí pro sebe do budoucnosti. Příroda ví, že se v rámci zákonů vše vypořádává samo, a proto nesoudí.
A tak každý by měl mít toto na zřeteli, aby jeho další cesta byla dlážděna růžemi a ne kamením, které za sebou nezanechává žádné stopy a spíše je to cesta útrpná pro další, kteří kráčí za ním a on za dalšími. Růže vám můžou dát nádech svěžesti, radosti, dokonalosti, pochopení, lásky a sounáležitosti. Není třeba se ptát, půjde druhý se mnou? Je třeba se ptát, chci jít sám? A pokud se odhodláte jít sami dál, nebudete sami, budete cítit podporu celého Vesmíru, celý Vesmír půjde s vámi a vy půjdete s dalšími dušemi, které už také vykročily, takže vás bude stále více a vy se nebudete cítit sami, protože ve skutečnosti vám nebude dáno moc času na to, abyste byli sami.
Přes tvořivost se člověk dostává do vesmírného reje, ve kterém není čas na smutek a nudu, tvořivost člověka pohltí a on se neustále sytí vším, co mu přichází do života a má z toho užitek, takže je rád, když je chvíli o samotě sám se sebou. Všichni tvoří a všichni jsou si blízko sebe. Když člověk netvoří, nudí se, stýská se mu po ostatních, ale ti ostatní na něho budou mít stále méně času, protože budou tvořit. Když člověk nebude tvořit, bude upadat do beznaděje a depresí, ze kterých si bude muset pomoci sám, protože nebude nikdo, kdo by mu pomohl, když bude tvořit.
Takže buď se někdo uvolí pomoci pohodlnému člověku a sám spadne do propasti, nebo ho opustí a půjde si dál svojí cestou. Vztahy budou nabírat nové roviny žití, a to tvoření. Už nebude důležité, kdo s kým a kdo pro koho, ale bude důležité jak, kdo sám pro sebe. A tak se nebojte nového žití, protože vám přináší bohatství a radost. Když budete všichni tvořiví, můžete se dostat do stálé energie Slunce, kde není čas na pláč a smutek, protože duše žije z minuty na minutu a ona se řídí svým srdcem a ne už hodinami a tím, že bych měla být s někým, s kým mi bude blízko. Toto duše bude přestávat vnímat a stále více bude vnímat, že je mi dobře se sebou, a tím i s ostatními.
Budou vznikat svazky, které budou pevné, ale nebudou si zpočátku tak nablízku, jak byste chtěli. Svazky budou prověřovat každou duši, zda je jí důležitější vztah s druhým, nebo její činorodost. Jen ty duše, které obstojí ve svém tvoření, se můžou setkat se svým dvojpaprskem, který s nimi časem bude tvořit. Tvořivost je tedy mottem příštích dnů a není třeba se nadále ploužit ve vztazích, ve kterých netvoříte, ale živoříte.
Ve Vesmíru žije mnoho duší, které čekají, až přijde jejich čas pro jejich tvořivost, a mnoho z nich se už těší, až začne tvořit. Škoda, že duše někdy skrze druhého zapomenou na svůj úkol a těžko se pak přes věky k němu dostávají. Vy máte nyní tu šanci vzpomenout si a dostat se ven z černé díry, do které jste spadli díky vztahům. Stačí se vzhlídnout v někom a už je po tvoření. Je třeba si zachovávat svůj cíl a ten druhý pak se mnou může žít ve Světle. To Světlo, které si představujete, není nic jiného než vaše tvořivost. Je to zdroj, ze kterého se vše tvoří, a když se netvoří, přestává existovat Světlo, protože se vše ponoří do tmy, ze které není úniku. Jen Světlo vám může dát radost. Všichni ve Vesmíru tvoří a žádná duše zde není proto, aby se vezla na úkor druhých, a proto pomoci vůči druhým duším, které se rozhodly lelkovat, bude stále méně.
Každá duše si bude postupně rozpomínat na svůj cíl a bude se mu náležitě věnovat. Bude jí dělat radost, že může tvořit pro sebe a pro druhé, už to nebude brát jako oběť, ale jako dar. A tam budou všechny duše zdravé a radostné. Každá duše přijme s láskou svůj dar tvořivosti a všichni se budete moci stále více vzájemně radovat z toho, co jste vytvořili. Tím zmizí faleš, přetvářka a iluze vztahů. Chápeme, že je to pro vás bolestné přijmout, ale věřte, že to co žijete, je větší bolestí než to, co se máte naučit žít. Záleží na každém z vás, co si vybere, dle toho se bude vyvíjet jeho další cesta.
Andělé již nyní hlídají každou bytost a dávají jí znát její nový směr, ale některé duše nenaslouchají, ještě to neumí, je zapotřebí se to učit. Tyto duše by měly častěji pobývat samy o samotě, aby mohly slyšet. Další duše se nyní loučí se svými vztahy a učí se žít nově. Je zapotřebí být stále obezřetný v tom, co jsem už pochopil a neopakovat stejné chyby. Vědět, kam která cesta vede a neslibovat si od ní, že povede jinudy. Být dostatečně bdělý. A pak jsou duše, které už tvoří a radují se ze své činnosti a žijí už Ráj na Zemi. Těmto duším je vše dáno a je jim dostatečně vždy požehnáno. Jsou pod neustálou ochranou Vesmíru.
Zdraví člověka se bude prohlubovat v rámci vztahů. Buď bude člověk uvězněn ve svých pochybnostech o sobě a bude stále nemocen svojí duší, a tím i vztahy s ostatními. Nebo si člověk bude vážit svého těla, které bude využívat pro vše, co se mu nabízí k obohacení a bude se o něj s láskou starat, protože si bude uvědomovat, že díky jemu zde může žít naplno a nemusí strádat.
Děti se budou stále méně podvolovat vůli rodičů a budou od nich chtít více, než jim můžou dát. Bude to zkouška pro rodiče, zda podlehnou iluzi, nebo se naučí se svými dětmi zacházet jako s rovnocennými partnery, které k sobě váže láska citů a ne láska pomoci. Je zapotřebí být obezřetný k požadavkům dítěte, abychom společně nespadli do černé díry svojí závislostí. Když si dopřeje každý svoji samostatnost, můžou žít v rámci citů v lásce a v nezávislosti. Mnohé maminky, které se shlédly ve svých dětech, budou trpět, aby se naučily žít pro sebe a ne pro děti, což jim nedovoluje se rozvíjet.
Každý, kdo bude cítit, že chce tvořit, nebude mít nouzi o práci, každý, který bude chtít žít na úkor druhých, bude mít stále větší problémy v práci. Vše okolo vás je jen taková realita, jakou chováte ve svém srdci. Pokud už máte v srdci lásku, vše okolo vás je v lásce, pokud máte v srdci negace, vše okolo vás je negací. Negativní stav neexistuje, je to jen vaše odsuzování věcí, které nechcete pochopit a naučit se. Pokud přijmete svojí sílu, budete se stále více zbavovat strachu. Člověk, který se nebude poutat na vztahy, bude daleko tvořivější než člověk, který se bude poutat na vztahy. Vztahy ho budou obírat o energii.
V roce 2014 vše bude dozrávat a v dalším roce se bude sklízet. A tak začněte sázet plody, ať máte co sklízet.

***************************************************************************************


V Z K A Z Č T E N Á Ř Ů M

27. listopadu 2013 v 10:45 | Marie Blankytná |  Kontakt
Vážení přátelé,
bylo mi doporučeno mým duchovním vedení, abych věnovala větší úsilí i vlastní změně. Také potřebuji víc síly k přijetí a zvládnutí všech změn, s nimiž se vyrovnáváme. Proto na dobu neurčitou zastavuji svoji pomoc pomocí dotazů na známé adrese. Adresu nezruším, ale pomoc obnovím až v době, kdy načerpám tolik síly, abych ji mohla věnovat i Vám, což zase s radostí udělám, bude-li mi to dovoleno.
Děkuji Vám za Vaši důvěru, za slova uznání i díků. Přji Vám hodně síly ke zvládnutí tohoto procesu, kterým procházíme. Tyto stránky Blogu budou stále doplňovány.
Marta Marie.

LÉČEBNÝ KÓD

27. listopadu 2013 v 8:24 | Marie Blankytná |  Zdraví

PRÁCE S LÉČEBNÝM KÓDEM
(zpracoval Pepa Skřivánek a přátelé, kteří kód používají
jako aplikaci knihy Alexandra Loyda Léčebný kód)

Léčivá energie je zaměřená na 4 léčivá centra těla. Aktivujeme je pomocí sepnutých prstů. Konečky prstů jsou asi 5 - 7 cm od povrchu těla. Není důležitá přesná pozice a vzdálenosti. Pomoc dostává ten, kdo chce dělat dobré z hlediska věčnosti, upřímně po tom touží a o pomoc prosí.
Léčivá centra (dále 1. až 4. pozice):
1. Mezi kořenem nosu a obočím - hypofýza a epifýza
2. Adamovo jablko přímo nad ohryzkem - páteř, CNS a štítná žláza
3. Čelist: po obou stranách hlavy u spodní části dolní čelisti - reaktivní emocionální mozek včetně amygdaly a hipokampu, dále páteř a CNS
4. Spánky: po obou stranách hlavy asi 1,5 cm nad spánky a 1,5 cm dozadu - obě mozkové hemisféry a hypotalamus
5. Odpočinkové pozice jsou na konci textu

Tvorba afirmace
To, co chceme změnit a co vkládáme do léčebného kódu jako afirmaci, je nějaký náš problém, jehož závažnost ohodnotíme na stupnici 1- 10. Na stejné stupnici budeme pak vyhodnocovat vyléčení. Afirmace ať vyjadřuje stav, kdy je stoprocentně vyřešen náš problém, tedy cílový stav, kterého chceme dosáhnout. Pokud máme např. spory s dcerou, tak vložíme afirmaci Miluji svoji dceru se všemi jejími chybami a nedostatky. Pokud jsme závislí na jídle, tak vložíme např. Nelpím na jídle.
V knize je instrukce, že jako afirmaci máme dávat svůj problém v nevyřešené formě (tady by to znělo "Nedokážu se dohodnout s dcerou") a traumatickou vzpomínku k němu (např. nějaká hádka s dcerou) - toto se neosvědčilo. Problém se tím fixuje a neřeší. Upozornil mě na to Dr. Staněk z AGAPE, když jsem to dělal špatně a všechno se mi v těle zablokovalo.
Velmi špatně dopadlo, když jsem dával afirmaci "Lidé mě neodmítnou, i když dělám chyby". Formulace "dělám chyby" je pro moji duši tak nepříznivá, že mě to úplně zbořilo, měl jsem panický strach dělat cokoliv, kde bych mohl udělat chybu. Je dobré ctít další instrukci z knihy a dávat do afirmace jen pozitivní věci.
Pracuji radši jen s jednou afirmací, jedním problémem. Když jsem zařadil více afirmací několik afirmací, tak na všem se v mojí duši pracovalo, ale nebylo to k žití.
Do afirmace radši dávám stav, kdy je problém vyřešený, např. "uvolnil jsem ve své duši …". Tedy NE "uvolňuji ve své duši …". Ale vždy musí být formulace taková, abych jí věřil.
V afirmaci může být zápor (Nelpím na jídle). Ale nesmí tam být náš problém v neřešené formě. Pokud dám Nejsem závislý na jídle, tak formulace "závislý na jídle" je náš původní problém a mohl by se dále fixovat v duši.

Postup při léčebném kódu
Opakujeme 3× denně vždy celkem aspoň šest minut. Říkáme modlitbu z knihy i s afirmací. Končíme vždy ve čtvrté pozici "spánky".
Modlitbu s afirmací říkáme radši polohlasně, v duchu jen když to jinak nejde:
"Přeji si, ať všechny vědomé i nevědomé negativní představy, nezdravé názory, destruktivní buněčné vzpomínky a všechny fyzické problémy spojené s tím, že (v duchu si doplním, aby to dávalo smysl:nejsem schopen dosáhnout stavu, kdy) (afirmace), jsou nalezeny, otevřeny a vyléčeny tím, že mne prostoupí Světlo, Život a Láska Boží. A též si přeji, ať se účinnost této léčby zvýší stonásobně, případně i víc."
Každou pozici držíme nejméně 30 sekund. Pokud to i s modlitbou 30 sekund nedá, tak říkám afirmaci víckrát.
Po určité době ohodnotíme na stupnici 1 - 10 do jaké míry je náš problém vyřešen. Pokud se dostaneme na jedničku, můžeme použít další afirmaci. Do jaké míry je problém vyřešen poznáme nejlépe v reálném životě - například jak laskavě reagujeme na dceru, nebo jak si dovedeme odepřít jídlo (když jsem zpracovával přejídání). Když se problém v reálném životě neprojevuje, tak vnímejte své pocity při zaměření mysli na problém - zda už nás to nerozčiluje apod.
Léčebný kód léčí pouze určitý obraz v srdci, ale neodstraňuje obrazy a výjevy v paměti. Ztrácí se emoční náboj vzpomínky, ale vzpomínka nezmizí.
Doporučení - hodně pít, odcházejí toxiny, může být bolest hlavy, únava, emoční problémy.

Další poznatky

Léčebný kód směřujeme na hromadění lásky k Bohu (všemu a všem) v duši a ne na odstranění problémů (bolavé koleno). Protože problémy nás tlačí ke změně. Nemá cenu odstraňovat signální žárovku (bolesti kolena) skutečné příčiny (pocit nadřazenosti nad neduchovními lidmi). A láskou k Bohu (všemu a všem) se řeší všechny problémy. Člověk, dávající tady teď bezvýhradnou lásku, si objednává jen dobrou budoucnost.

Afirmace, kterými bych asi začal. Dávám je do diskuse.
· Dávám maximum energie tomu, co je dobré z hlediska věčnosti
· Vidím a nade vše miluji Boha ve všem stvořeném i ve všem dění
· Cítím bezpodmínečnou lásku k …(blízké osobě)… ať se děje cokoliv
· Cítím bezpodmínečnou lásku k sobě, ať se děje cokoliv
· Jsem vděčný Bohu za právě ten a právě takový život, jaký žiji
· Vím, že před Bohem máme všichni stejnou hodnotu. Přijímám s láskou i ty, kteří žijí úplně jinak, než já. ("neduchovní lidi")

Doporučuji nemoci těla převádět do psychické roviny třeba pomocí knihy Miroslav Hrabica: Co nám tělo říká.
Například mě trápí levý kyčelní kloub, tak v knize zjistím, že může jít o tendenci kriticky, bez lásky a opakovaně rozebírat jednání lidí a situace. Moje energie jde tím z "tady a teď" do minulosti a do věcí, které neovlivním. Tak zařadím do léčebného kódu afirmaci "nepitvám lidi a situace". Zažil jsem na vlastní kůži, že za dva dny kyčelní kloub úplně přestal bolet. A podobně jsem řešil i bolest kolen a karpálního tunelu.

Příklad práce s léčebným kódem

- ve všech pozicích říkám modlitbu i s afirmací:
"Přeji si, ať všechny vědomé i nevědomé negativní představy, nezdravé názory, destruktivní buněčné vzpomínky a všechny fyzické problémy spojené s tím, že(v duchu si doplním, aby to dávalo smysl:nejsem schopen dosáhnout stavu, kdy) dávám maximum energie tomu, co je dobré z hlediska věčnosti jsou nalezeny, otevřeny a vyléčeny tím, že mne prostoupí Světlo, Život a Láska Boží. A též si přeji, ať se účinnost této léčby zvýší stonásobně, případně i víc."
- po pozicích 1., 3. a 4. zařazuji odpočinkové pozice (jsou zde na konci), každou po dobu nejméně 30 sekund, což je asi deset nádechů a výdechů. Dr. Staněk doporučuje: Při odpočinkové pozici si představujeme vymazání negativních záznamů a spojení s hadí silou (cítíme to až na konci páteře). Hlava změní v kalich a požádám o přívod prány z grálu do tohoto kalichu.
- takto pracuji nejméně šest minut, až dojdu do pozice, kterou vždy končím - čtvrté pozice: "spánky".


Zpracoval Ing. Josef Skřivánek, CSc. http://duchovni-oaza.webnode.cz/PODPORUJME JEDEN DRUHÉHO

24. listopadu 2013 v 8:05 | Marie Blankytná |  O naší duši

20.11.2013
Odkrývání skrytého
Dny temna se šíří Zemí. Čas odvál mnohé krutosti. Přesto zde v tomto čase je stále mnoho násilí a válek. Lidé válčí mezi sebou. A není to pouze zbraněmi. Války jsou vedeny ve všech možných oblastech, v různých zemích jiným způsobem. Je možné říci, že tento čas vůbec není klidný. Blíží se čas zrození Krista, čas vánoční. V tomto čase všichni vědomě zaměří své mysli na lásku a pochopení, na sdílení svých pocitů radosti a štěstí. Bohužel tyto pocity, toto zaměření myslí, není trvalé. Jakmile pominou tyto dny, každý opět opustí tyto své úmysly cítit se radostně a šťastně a opět se rozhoří boje, někdy boje o vlastní životy, o přežití. Země sténá a její pohyby se projevují velice často. Toto nelze utlumit, musí být uvolněno vše, co je drženo uvnitř. Stejně tak v srdcích lidských. Neboť vy, lidé Země, jste ti samí, jako bytosti světelné, ti stejní, neboť pocházíte z jednoho. A proto hledejte radost a klid, po kterých toužíte. Hledejte toto vše uvnitř sebe. Nebojte se kráčet po nových stezkách, prožívat vše, co vám život přinese. Nelitujte sami sebe a postavte se nepřízni. Nemůžete být smutní z toho, co vám život přináší, neboť vy jste toho strůjci. Není zde jiné cesty, nežli zdokonalovat sami sebe, není zde jiné cesty. Neboť pokud nechcete ustrnout, musíte se hýbat. Nyní jste konfrontováni se sebou samými. Vše, co zůstávalo uvnitř, vychází ven. Tak, jako u matky Země. To, co se vynořuje, vám přináší mnoho pochopení, ale také je to velká síla, vaše emoce se zmítají nahoru a dolů. Jste konfrontováni s minulostí, s tím, co jste uvěznili v sobě. S tím, co jste mysleli, že jste ze svého života vytěsnili. Toto je jedno z nejsilnějších období, kdy se odkrývá vaše nitro. Není zde možnost, jak uniknout. Jediným řešením je pochopit, zpracovat a uvolnit. Budete i nadále potřebovat velkou sílu, abyste byli schopni dále pokračovat, neboť ještě není konec. Uvolňování přichází ve fázích. Nesmíte však projevovat obavy, neboť jste pod ochranou Boží. Podporujte jeden druhého. Blízkost milých a láskyplných lidí vám může v mnohém ulevit. Lidé Země, buďte silní a vězte, že temnota nad vámi nemá moc, pokud přijmete do svých srdcí lásku. Buďte s Bohem.
Písmo bylo převzato - zlata.dusicka.

POZORUJTE A SPRÁVNĚ ROZHODNĚTE

10. listopadu 2013 v 6:07 | Marie Blankytná |  Vychovatelům dětí
HARVEY KARP - NEJŠŤASTNĚJŠÍ DĚŤÁTKO V OKOLÍ / poslední uveřejněná stať, ostatní si přečtěte sami v uvedené knížce, dětem to bude ku prospěchu /.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZLATÝ OKAMŽIK : ULOŽTE MIMINKO KE SPÁNKU DŘÍV, NEŽ BUDE VYČERPANÉ.!!!!
Většina lidí si myslí, že miminko se má dát spát, kydž se mu zavírají oči, a hlavička mu padá na naše rameno. V takovém okamžiku je však už PŘETAŽENÉ.
Mnoho kojenců dovede usnout kdykoli a kdekoli. Ale ti, kteří mají náročnější temperament nebo se špatně ovládají, žijí neustále na hraně. Rostoucí únava může náhle překročit onu mez a uvrhnout je v mžiku z pohodové nálady do zoufalé vyčerpěnosti.
Takže, jestli vám sousedka v dobré víře radí, abyste své unavené miminko udržovala ve dne vzhůru a tím zlepšila jeho noční spaní, nedělejte to !!! To může být dobré pro dospělé, ale u miminek to vede spíš k mnohem větším potížím při usínání, děti se pak i často v noci budí.
Doktor - odborník na spánek dětí tvrdí : "SPÁNEK ZASE VYVOLÁVÁ SPÁNEK." Má pravdu. A proto zkušení rodiče dávají svá miminka spát dřív, než jsou přetažená.
Je zřejmé z různých pozorování, že nejvhodnější je dítě dát spát po jedné a půl až dvou hodinách bdění, a je-li to možné, dát dítě spát dříve, než se u něj zašne projevovat únava:
-snížená aktivita, méně úsměvů a broukání nebo dokonce časté mračení
-zívání
-upřený pohled, mrkání, mnutí očí
-stupňující se pláč.
!!!!!!!!!!DOBRÝ NOČNÍ SPÁNEK ZAČÍNÁ SPOKOJENÝM BŘÍŠKEM!!!!!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POSLEDNÍ POUČENÍ : NUKLEÁRNÍ RODINA - NEBEZPEČNÝ EXPERIMENT
Všechny společnosti vědí, že být matkou čerstvě narozeného miminka je velmi těžké. Proto jsou v některých společenstvech matky sto dní v péči celé rodiny. Ta jim pomáhá s miminkem i s celou domácností.
V naší společnosti však mnoho rodičů ztratilo záchrannou sociální nebo rodinnou síť. A co hůř, mnozí rodiče takovou pomoc nechtějí a dokonce si myslí, že je naprosto normální, když si rodiče miminka musí projít vším sami.
Neexistuje však nic, co by bylo dále od pravdy než tato domněnka.!!!!
Nukleární rodiny - rodiče a jejich děti- je obrovský experiment, který existuje pouze jedno století. A to je nejméně inteligentní a nejriskantnější experiment v lidské historii. Požádat o pomoc není ani projev extravagance, ani známka selhání.
Je to mimimun toho, co potřebujete - co si zasloužíte.!!!!!!!!!

BÍLÝ ŠUM - ZVUKY TICHA

8. listopadu 2013 v 8:21 | Marie Blankytná |  Vychovatelům dětí
HARVEY KARP - NEJŠŤASTNĚJŠÍ DĚŤÁTKO V OKOLÍ
Jednou ze zásad tišení dítěte jsou zvyky ticha- bílý šum.
Pro miminko je silný zvuk "ššššššššššššššššššššššššš" zvukem zklidnění. Může se zdát nepřirozené, že našim něžným miminkům by se mohl líbit takový hrubý zvuk, který se nám uklidňující nezdá. Ale nezapomeňte, že zvuk, který slyšelo miminko v děloze, byl silnější než zvuk vysavače.
Takže klidné pokoje, které se nám zdají pro odpočinek vhodné, ve skutečnosti malé kojence znervozňují. Začnou obvykle křičet, jakoby prosili,: "Prosím, udělejte někdo trochu hluku." Je velmi snadné dát jim to , co potřebují.
Hučivé a dunivé zvuky dělají s malými dětmi zázraky. Je to mocný podnět ke zkavalitnění jejich spánku.Tento zvuk dosáhneme, když našpulíme ústa a u jeho ucha děláme hlasité " šššššššššššššššššššš". když se dítě uklidní, snížíme hlasitost na úroveň hlasitosti sprchy / 65-70 decibelů/. Tím udržíme utišující reflex aktivní.
Abyste pomohli miminku snadno usnout a dobře se vyspat, je bílý šum nutností.
Utišující reflex po 3- 4 měsících vymizí, ale do té doby si však miminko uvědomí spojení mezi bílým šumem a potěšením ze spánku.
Využijte nahrávky CD a MP3.
VAROVÁNÍ :chytré telefony vysílají mikrovlnné záření- v blízkosti dítěte ho přepněte na režim letadlo.
Telefony a počítače nevydávají vhodné zvuky pro děti, zvuk je ostrý, syčivý, není dostatečně hluboký a hučivý.
Chcete vědět, co slyší miminko v děloze? Napouštějte si vanu vodou plným proudem, slyšíte hlasitý a dunivý zvuk. Potom dejte hlavu pod hladinu vody- zvuk je dunivější a hlubší. Podobá se zvuku v děloze.
Bílý šum není žádné narkotikum a nemůže miminko omámit.

BĚŽNÉ MÝTY O DĚTSKÉM SPÁNKU

6. listopadu 2013 v 5:52 | Marie Blankytná |  Vychovatelům dětí
KNIHA - HARVEY KARP - NEJŠŤASTNĚJŠÍ DĚŤÁTKO V OKOLÍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. MÝTUS - MIMINKA BÝVAJÍ DOBRÝMI SPÁČI
Miminka sice spí hodně, ale jejich spánek je během dne roztříštěný na krátké úseky.Mohou být tak rozrušená každodenními domácími událostmi, že nemohou usnout. Což způsobí, že jsou přetažená a nešťastná a je pro ně pak těžší "opustit večírek" a usnout.
------------------------------------------------------------
2.MÝTUS - NIKDY NEPROBOUZEJTE SPÍCÍ MIMINKO
Někdy je naprosto nezbytné spící miminko probudit. Například, když se pokaká ve spánku, musíme děťátko vzbudit a vyměnit mu plínku, musíte chránit jeho pokožku. Také probuzení kolem 23. hodiny, abyste mu ještě podala krmení ve spánku, může být klíčem ke zlepšení jeho spánku.
----------------------------------------------------------------
3.MÝTUS - KOLEM SPÍCÍHO MIMINKA JE TŘEBA NAŠLAPOVAT PO ŠPIČKÁCH
Možná, že vám se v úplném tichu bude spát dobře, ale vaše miminko to přijímá jako nepřirozené.To proto, že v děloze bylo neustále obklopeno symfonií vjemů- pocitem objetí, jemnými doteky, hučením krve v žílách a spoustou kolébání.
Takže spánek v naprostém tichu je pro miminko něco jako smyslové strádání. Řinčení nádobí bude rušivé, ale správný bílý šum / hučivý a hluboký/ to jsou nástroje pro zlepšení usínání a spánku.
---------------------------------------------------------------------
4. MÝTUS - BUDETE-LI SVÉ DÍTĚ KAŽDÝ VEČER PŘED SPANÍM HOUPAT, STANE SE NA TOM ZÁVISLÉ
No, to je poněkud složitější.
Je pravda, že tímto způsobem oddálíte okamžik, kdy se dítě naučí usínat samo. Nicméně kolébání a kojení před spánkem je pro něj úžasné, takže se tyto okamžiky stanou tím nejcennějším , co jej uvádělo do života. Je na to zvyklé z dělohy. Z vašim navyklým činnostem přidejte další utišující metody - BÍLÝ ŠUM A ZAVINOVÁNÍ.
----------------------------------------------------------------------
5. MÝTUS - PLÁČ PŘI KOLICE JE ZPŮSOBEN ZÁHADNÝMI BOLESTMI BŘÍŠKA
Po tisíciletí byla novorozenecká kolika / náhlý záchvat křiku, který trval tři nebo i více hodin denně/ lékařskou záhadou.Tento pláč se začíná objevovat mezi druhým a třetím týdnem po narození, vrcholí mezi 6. a 8. týdnem a kolem třetího měsíce postupně mizí. Avšak skutečnost, že většina dětí může být uklidněna " metodou pěti zásad" ukazuje, že tento pláč není způsoben bolestí.
-10 až 15 % dětí se uleví, když maminka změní stravu, nebo změní značku sušeného mléka- tam o něco podobného jde- může ho "pálit žáha"
-u 90% povykujících miminek se po těchto změnách neprojeví zlepšení
-pláč často utichá při zvuku vysavače, při jízdě po nerovném terénu. Hluk ani dynamická jízda nedovedou zmírnit bolest
-většina dětí s kolikou se uklidní během několika minut, když jejich rodiče napodobí pocity, které miminko zažívalo v děloze.
Abyste spustili utišující reflex, použijte "metodu pěti zásad ".
PĚT ZÁSAD:
I. ZAVINOVÁNÍ -těsné zabalení s rukama podél těla
II. BOK/BŘÍŠKO - pokládání miminka na bok nebo bříško !!!!!NIKDY NENECHÁVEJTE LEŽET MIMINKO NA BOKU NEBO NA BŘÍŠKU BEZ DOZORU. TATO POZICE JE VHODNÁ JENOM POKUD DÍTĚ DRŽÍTE.!!!
III. ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ -hlasitý bílý šum
IV. HOUPÁNÍ - rytmický pohyb od jemného pomalého kolébání k rychlému a jemnému drncácní.
V. SÁNÍ - sání prsu, čistého prstu, lahvičky či dudlíku
O tyto metody vaše miminko opravdu stojí, jsou tím přeneseni do stavu klidu a pokoje..Tuto metodu používejte, když křičí a chcete ho uspat.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznámka : rodiče musí těmto metodám věnovat pozornost a vyzkoušet, co jejich dítěti prospívá. Zvláště zavinování - někdy je třeba více utáhnout, někdy více povolit, bude-li zavinuto příliš volně, bude o to víc bojovat atd....
Pro zavinutí - čtvercová látka 120 krát 120 cm, nebo zavinovačka- zavinuté miminko může spát jedině na zádech- ujistěte se, že není přehřáté, teplá, ale ne červená horká ouška, ani zpocený krk- hlavu dítěti nepřikrývat na spánek, jedině na doporušení lékaře- zavinovat jedině na spaní, nebo ve chvílích, kdy ho nelze jinak utišit.
NENECHÁVAT ZAVINUTÉ PO CELÝ DEN.
6. MÝTUS - je zdravé nechat dítě plakat, aby vypustilo páru
"Pláč je pro plíce stejně důležitý jako krvácení pro žíly." Souhlasím.
Jen proto, že je vaše dítě schopné křičet, neznamená to, že je pro něj zdravé křičet celé hodiny.
7. MÝTUS - některé děti nesnášejí zavinování
Někdy to tak opravdu vypadá, jakmile je zavinete, bojují, aby se osvobodila. Ale nezapomeňte, že v děloze jsou miminka naprosto spokojená, přestože svobodu pohybu nemají.
8.MÝTUS - měli bychom děti naučit spát v jejich pokoji
Všichni bychom chtěli vychovat ze svých dětí nezávislé bytosti. Je to však úkol, který vyžaduje delší čas - to vám potvrdí všichni rodiče patnáctiletých.
9.MÝTUS - dítě se musí přizpůsobit rodině, nikoli rodina dítěti.
TOTO JE VELMI ŠKODLIVÝ NÁZOR.
10. MÝTUS - dítěti trvá několik měsíců než se naučí v noci dobře spát.
Tento mýtus opakuje mnoho knih o rodičovství. Tvrdí, že mozek novorozence není dostatečně vyvinutý, aby se mohl naučit spát šest hodin před třetím nebo čtvrtým měsícem. Já však nesouhlasím.

SPÁNEK DĚTÍ

4. listopadu 2013 v 14:18 | Marie Blankytná |  Vychovatelům dětí
VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
PROTOŽE SE ČASTO PTÁTE NA PŘÍČINY NESPAVOSTI DĚTÍ, BUDEME NĚKOLIK KAPITOL VĚNOVAT TOMUTO PROBLÉMU.
POUŽILA JSEM KNIHU - HARVEY KARP - NEŠŤASTNĚJŠÍ DĚŤÁTKO V OKOLÍ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PŘÍPRAVA PROSTORU - hlavní body :
- osobnost miminka ovlivňuje jeho chování v době bdělosti, ale také to, jak dobře spí
dobrý spánek začíná s dobrým ovládáním stavu - schopností dítěte se samo uklidnit a neprobudit se ani kvůli světlu či hluku
- novorozenci mají úžasnou schopnost se učit, což nám umožňuje rychle je naučit, jak spát lépe a déle
- vaší důležitou úlohou je zajistit bezpečí dítěte- to také znamená udělat vše pro prevenci syndromu náhlého úmrtí a udušení kojenců.
Sdílení lože s kojencem je velmi riskantní, uděláte tedy lépe, když se tomu v prvních měsících vyhnete.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAK SCHOPNOST OVLÁDAT SVŮJ STAV POMÁHÁ DÍTĚTI, ABY SE NEPROBUDILO ?
Až bude dítě spát , vezměte baterku a tiše přistupte k jeho postýlce. Na jednu vteřinu mu posviťte na zavřené oči. Pravděpodobně sevře víčka, trošku se pohne a začne trošku rychleji dýchat. Někdy se trošku lekne.
Chvilku počkejte, aby se znovu ponořil do spánku a zopakujte stejně. Možná zareaguje stejně, možná už klidněji.
Několikrát to zopakujte a budete svědkem něčeho velmi zajímavého : jeho reakce se bude výrazně zmenšovat až nebude reagovat vůbec.
TO ZNAMENÁ, ŽE JEHO SCHOPNOST OVLÁDAT SVŮJ STAV HO CHRÁNÍ TÍM, ŽE BRÁNÍ MOZKU VĚBOVAT SVĚTLU DALŠÍ POZORNOST.!
Je jasné, že mozek dítěte se nemůže běhen spánku "vypnout" .Stále pracuje a snaží se nevnímat vyrušování.
Mnohé triky, které jsou v této knize uvedeny, jsou určeny ke zvyšování schopnosti ovládat svůj stav a pomoci dítěti, aby se nenechalo vyrušovat a klidně spalo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HARVEY KARP - NEJŠŤASTNĚJŠÍ DĚŤÁTKO V OKOLÍ - průvodce spokojeným spánkem- jednoduchá řešení pro děti od narození do pěti let.