Prosinec 2013


PŘÁNÍ S PODĚKOVÁNÍM

30. prosince 2013 v 5:24 | Marie Blankytná |  Poděkování

Vážení přátelé,
děkuji vše, kteří mne podpořili dobrými a laskavými slovy přání a omlouvám se, že neodpovídám každému zvlášť.
Přeji Vám všem, aby Vás navštěvovaly vlastnosti, které jsou uvedeny na vánočním přání a tím abychom všichni vstřebávali čisté duchovní energie. Marie Marta.

PŘEDSTAVUJTE SI VÝSLEDEK

28. prosince 2013 v 6:46 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
JOE VITALE - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI - KAPITOLA : PŘEDSTAVUJTE SI VÝSLEDEK
Další energie, kterou potřebujete prožít, je energie, která vychází z představy, jaké by to bylo mít, či dosáhnout toho, co chcete, nebo tím být. To bývá zábavné. Představujte si, jaké by to bylo mít to, co chcete, tím být, čím byste rádi byli, dělali to, o čem sníte.
Vnímejte ty elektrizující pocity, které takové představy doprovázejí. Tyto pocity dokáží vytvořit život, po jakém toužíte. Mohou se vám uskutečnit.
Jaksi vás tyto pocity vedou, navádějí, směrují k věcem, které ty události uskuteční.
---------
Velký německý myslitel Goethe to asi vyjádřil nejlépe, když napsal následující inspirující poselství :
Dokud se člověk nezaváže , je tu zdráhání,
možnost couvnout, vždycky neúčinnost.
Stran všech činů platí jedna elementární pravda, jejíž neznalost zabíjí nesčetné myšlenky a nekonečné plány :
že v okamžiku, kdy se člověk definitivně zaváže, dá se do pohybu i Prozřetelnost.
Stávají se všechny možné věci, které spějí k jedné, k níž by jinak vůbec nedošlo.
Z jednoho rozhodnutí pramení celý proud událostí, které pozvednou ve prospěch jedince všemožné nepředvídané incidenty a setkání a hmotnou pomoc, o jaké se nikomi ani nesnilo, že ho někdy potká.
Cokoliv dokážete nebo o čem sníte, pusťte se do toho !
Smělost má v sobě genialitu sílu a magii.


ZÁHADNÉ COSI V NÁS

25. prosince 2013 v 6:05 | Marie Blankytná |  O naší duši
JOE VITALE - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI.
V každé lidské bytosti, ať už je to císař nebo kovboj, princ nebo chuďas, filozof nebo otrok, existuje záhadné cosi, co člověk nechápe a neovládá. Může to spát tak dlouho, až je to skoro zapomenuto, může to být tak potlačeno, že to člověk považuje za mrtvé. Jednoho dne se však ocitne sám v poušti pod hvězdným nebem, jednoho dne stojí se sklopenou hlavou a zvlhlýma očima nad otevřeným hrobem, nebo přijde hodina, kdy se zoufale drží mokrého zábradlí lodi zmítané bouří, a pak náhle toto záhadné cosi vyskočí ze zapomenutých hlubin jeho bytosti.
Překoná to zvyk, odstrčí to rozum a hlasem, který nelze přeslechnout, vykřikuje své pochybnosti a svou modlitbu.
Co můžete udělat ? Je to snadné.
Soustřeďte se na to, co chcete, učiňte jedním ze svých záměrů najít někoho, kdo vám pomůže očistit se od starých přesvědčení, abyste si mohli vytvořit život, jaký chcete. Pomoc existuje. Sdělte svůj záměr světu a dovolte, aby přišel za vámi.
Je tuze snadné zapadnout zpět do starého způsobu myšlení, litovat se a hrát roli oběti.
Převážná většina vašich současných přátel pravděpodobně nepodpoří vaši touhu vytvářet zázraky.
Právě proto je vytvořený program pomoci, jsou lidé, kteří vám pomohou.
Jednou se mne jedna žena zeptala, co znamená " získat jasno" ve své víře. Odpověděl jsem jí, že se to dá vysvětlit na situaci ve fotbalovém mužstvu. Stačí, aby jeden hráč byl rozladěný, v nepohodě, ublížený a může tímto ohrozit úspěch celého družstva.
Vy jste jako celé fotbalové mužstvo. Jestliže jsou všechny vaše části, všechna přesvědčení, všechny vize vašeho nitra v souladu, nic se neděje. Přitahujete to, co potřebujete.
Jestliže však každé vaše přesvědčení nepodporuje váš záměr, bude vás to ohrožovat nebo sabotovat. Některá část vás o to nestojí. Tu část musíte uzdravit. Až to dokážete, budete zcela pročištěni.
Až budete pročištěni, potom dokážete přitáhnout všechno, co si představujete.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přeji Vám ve všem Vašem konání úspěch. M.

Štědrý den

24. prosince 2013 v 6:57 | Marie Blankytná |  O naší duši

Vážení a milí,
ještě jednou Vám přeji Vánoce plné duchovního usebrání, rozjímání, které nás všechny povede k vytvoření ušlechtilých myšlenkových energií, které proměníme ve správné cítění i konání v dalších životních etapách.
Přeji Vám, aby všechny další stříbrné a zlaté neděle příštích adventů se neleskly jen kovem mincí, utracených za dárky, ale aby byly postříbřené a pozlacené leskem Vašich energií myšlenek a citů.
Přeji nám, abychom se dokázali navrátit k tradičním prožitkům tohoto svátečního času, abychom více vnímali hlas zvonů, které probudí naše srdce, abychom více vnímali jas světla svící, abychom tak projasnili svoje nitro, abychom si uvědomili, že hladem trpí také naše duše, které potřebují tuto duchovní stravu více, než naše tělo , které zásobujeme v této době ve zvýšené míře.
Aby naše duše poznaly, že pracujeme i pro ni.
Více ji procítíme a ona nás lépe povede, lépe poznáme to, co potřebujeme vědět k léčení vlastního těla.
K tomu prosme a děkujme našim duchovním průvodcům a učitelům a ochráncům.
Ať se v každém znás znovu narodí Beránek Boží.
Marie Marta.

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS

22. prosince 2013 v 6:50 | Marie Blankytná |  O naší duši

VÁŽENÍ A MILÍ,
VŠEM VÁM PŘEJI KLIDNÉ A POŽEHNANÉ SVÁTKY,
AŤ SI UDĚLÁTE ČAS NA POHÁDKY,
AŤ SE NA VÁS ŠTĚSTÍ SMĚJE,
AŤ VÁS LÁSKA STÁLE HŘEJE,
AŤ VÁS ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ PROVÁZÍ I V ROCE, KTERÝ PŘICHÁZÍ. M.

JAK SE PROJASNIT ?

21. prosince 2013 v 6:28 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
JOE VITALE - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI
Z kapitoly PROSLOV
Dovolte mi, abych vám uvedl jednu metodu, jak se projasnit. Nestojí žádné peníze, vyžaduje málo času, vůbec nebolí a zaručeně vždycky zabere.
Máte zájem ?
Metoda zahrnuje jednoduchý projev, který odříkáte nahlas, abyste se zbavili přesvědčení nebo pocitu, o který už nestojíte a nahradili je něčím, čemu dáváte přednost.
Naučil jsem se ji od své přítelkyně Karol Trumanové, autorky vskutku úžasné knihy POCITY POHŘBENÉ ZAŽIVA NIKDY NEUMÍRAJÍ.
Tento mocný nástroj je tak jednoduchý, že je snadné ho přehlédnout.
Žádá se po vás jen odříkat pár odstavců slov a je to !A přesto tento proslov přeprogramuje vaši základní strukturu DNA. Promlouvá k vašemu duchu a žádá ho, aby vám pomohl očistit se na nejfundamentálnějších rovinách vašeho bytí.
Proslov stačí odříkat, vložit jej na patřičné místo, kde máte v dané chvíli potřebu projasnění a vsunout na to místo to, co byste nejraději cítili. Bude to dávat větší smysl, jakmile budete znát slova proslovu, takže tady jsou :
---------------------------------------------------------------------------------------
" DUCHU, PROSÍM, NAJDI PŮVOD MÉHO POCITU-MYŠLENKY NA NEGATIVNÍ POCIT STRAN
/vložte pocit nebo přesvědčení, kterého se chcete zbavit./
----------------------------------------------------------------------------------------
ZAVEĎ K TOMUTO PŮVODU KAŽDIČKOU VRSTVU, ROVINU, OBLAST A STRÁNKU MÉHO BYTÍ. ANALYZUJ A VYŘEŠ TO DOKONALE, S BOŽÍ PRAVDOU.
VRAŤ SE V ČASE, ZHOJ KAŽDÝ INCIDENT ZALOŽENÝ NA ZÁKLADECH PRVNÍHO PODLE BOŽÍ VŮLE. AŽ BUDU V SOUČASNOSTI NAPLNĚN SVĚTLEM A PRAVDOU, BOŽÍM MÍREM A LÁSKOU, ODPUŠTĚNÍM SOBĚ ZA SVÉ NESPRÁVNÉ POSTŘEHY, ODPUŠTĚNÍM VŠEM LIDEM, MÍSTŮM, OKOLNOSTEM, KTEŘÍ A KTERÉ PŘISPĚLI K TOMUTO POCITU / MYŠLENCE.
S ÚPLNÝM ODPUŠTĚNÍM A BEZPODMÍNEČNOU LÁSKOU MAŽU STARÉ ZE SVÉ DNA, PROPOUŠTÍM JE A ODPOUŠTÍM TEĎ ! CÍTÍM /sem vložte, jak se chcete cítit./
---------------------------------------------------------------------------------
NECHÁVÁM VŠECHNY FYZICKÉ, DUŠEVNÍ, EMOCIONÁLNÍ A DUCHOVNÍ PROBLÉMY A NEPATŘIČNÉ CHOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA STARÉM CÍTĚNÍ RYCHLE ZMIZET.
DĚKUJI TI DUCHU, ŽES MI PŘIŠEL NA POMOC A POMÁHÁŠ MI DOVRŠIT MÉ STVOŘENÍ. DĚKUJI TI, DĚKUJI TI, DĚKUJI TI.
MILUJI TĚ A CHVÁLÍM BOHA OD NĚHOŽ PLYNOU VŠECHNA TATO POŽEHNÁNÍ.
----------------------------------------------------------------------------------

STÁLE NĚCO DÁVÁME

18. prosince 2013 v 5:32 | Marie Blankytná |  Zákony Vesmíru
VZKAZ
" JSTE TO , CO MÁTE V MYŠLENKÁCH ,TO SE TÝKÁ CÍTĚNÍ, MLUVENÍ I MLČENÍ . "
Dnes o mlčení.
Jsou dva základní způsoby mlčení. Jedním kolem sebe rozdáváte klid, mír, pohodu, spokojenost, druhým zásobujete svoje okolí i sami sebe nepokojem, neklidem, rozmrzelostí, zlostí atd...
Pokud máte ve vašem vědomí nevyřešené spory, jste s někým rozhádaní, někomu něco vyčítáte a nic neřešíte třeba pomocí odpuštění, pokud si neuvědomíte, že vina je oboustranná a pokud vše přecházíte jenom mlčením, kterým ve vás narůstá jenom rozháranost a nenávist, je toto vaše mlčení pro všechny kolem vás nesnesitelné.
Při tomto způsobu mlčení se kolem vás šíří oblak energie nenávisti, kterou cítí i ti, kteří jsou méně citliví.
Zamořujete ovzduší i pro nezúčastněné na vašich sporech. Tito se snaží z vaší blízkosti zmizet, začínáte být sami a propadáte se do beznaděje.
Toto mlčení je nedůstojné.
MLĆENÍ , KTERÉ JE ČISTÉ, KTERÉ JE OPROŠTĚNO OD NEGATIVNÍCH MYŠLENEK, TO JE NEJLEPŠÍ ZPŮSOB MODLITBY.
Tímto čistým mlčením se přibližujeme ke své božské podstatě svého Vyššího Já. Tímto způsobem můžeme rozmlouvat s Dárcem života.
V tomto čistém mlčení nevytváříte svými představami žádné vědomé negativní představy, ani neupřednostňujete žádné špatné vzorce vašich životů, ani nepodporujete žádné destruktivní pochody ve vašich tělech.
V tomto čistém mlčení, v němž je životadárným pochodem dech, přijímáte čistou energii Boží Lásky, která osvěží a povznese vaše myšlení i cítění k lepšímu konání a toto vše se zobrazí na ozdravění organizmu Země i organizmu vašeho těla.
Toto mlčení, oproštěné od negativních energií, je blahodárné pro vás i pro vaše okolí, které je vašimi čistými energiemi posilováno.
BUĎTE S BOHEM."PROSBA K OTCI

15. prosince 2013 v 6:18 | Marie Blankytná |  Modlitba

Bože, Otče náš, projdi mým domem a vezmi všechny moje starosti a choroby. Prosím, shlédni na nás a uzdrav mou rodinu. Amen."
-----------------------------------------------------------
Tuto modlitbu jsem dostala k přeposlání, proto ji posílám Vám všem. M.

PROSBA

14. prosince 2013 v 8:21 | Marie Blankytná |  Poděkování
Vážení přátelé, příznivci našich stránek.
Obracím se k Vám s poděkováním i s vlastní prosbou. Děkuji Vám za přízeň i za Vaše slova díků.
Prosím Vás o pomoc při shánění knížky s názvem - ANDĚL PO TVÉM BOKU - MYŠLENKY NA KAŽDÝ DEN.
Je to menší knížka, zpracovaná jako stojací kalendář, kde na každý den v roce je citát s obrázkem andělů, vydaná v KK v roce 2008, kde už není na skladě.
Pokud byste měli to štěstí a viděli ji někde v prodejně, v knižním antikvariátu , nebo by ji chtěl někdo prodat, prosím, upozorněte mne pomocí mé známé pracovní adresy:
m.magdalka@seznam.cz
Děkuji Vám za Vaši ochotu a vstřícnost a přeji Vám hodně klidu a rozvahy v tomto předvánočním období. Marie Marta.


CHRAŇME SVOJE ZDRAVÍ

9. prosince 2013 v 6:16 | Marie Blankytná |  Zdraví
Bylo převzato:
Všem mým drahým přátelům: Přeji Vám zdravý život Pacienti s rakovinou by neměli umírat. Lék na rakovinu je objeven. Jde o to, zda tomu věříte nebo ne. Je mi líto stovek pacientů kteří zemřeli při konvenční léčbě. Děkuji a Pan Vám požehnej. Dr. Stephen Mak Pojídání ovoce ... My všichni si myslíme že jíst ovoce znamená koupit ho, očistit a jen tak hodit do úst.
Není to tak jednoduché jak si myslíte. Je důležité vědět, kdy a jak ho jíst. Jaký je správný způsob konzumování ovoce? Znamená to nejíst ovoce po jídle! Ovoce by se mělo jíst na prázdný žaludek. Pokud tak jíte ovoce, bude to hrát hlavní roli při detoxikaci, dodávající vám velkou dávku energie na hubnutí a jiné životní aktivity. Ovoce je velmi důležité jídlo. Řekněme že sníte dva krajíce chleba a pak plátek ovoce. Ovoce je připraveno jít rovně přes žaludek do střeva, ale je mu v tom zabráněno. Mezitím všechno jídlo hnije a kvasí a mění se na kyselinu. V minutě, když přijde ovoce do kontaktu s jídlem a trávicími šťávami, celá masa jídla se začne kazit. Takže, prosím, jezte ovoce na prázdný žaludek nebo před jídlem! Když chcete pít džus, pijte jen čerstvý, ne z láhve. Nepijte ani ohříván džus. Nejezte upečené ovoce, protože vůbec nedostanete živiny. Dostanete jen chuť. Pečení ničí všechny vitamíny. Ale jíst celé ovoce je lepší než pít džus. Pokud máte pít džus, pijte ho pomalu po doušcích, protože ho musíte nechat smíchat se slinami, než ho spolknete. Můžete jít na 3 denní rychlou očistu těla ovocem. Jezte jen ovoce a pijte jen džus během 3 dní a budete překvapen, když vám vaši přátelé řeknou, jak zářivě vypadáte!
KIWI - Malé ale mocné. Je dobrým zdrojem draslíku, magnezia, vitaminu E a vlákniny. Obsahuje dvakrát tolik vitamínu C než pomeranč.
JABLKO - Jablko denně, vás udrží od doktora. Přestože jablko obsahuje málo vitamínu C, má antioxidanty a flavony, které podporují aktivitu vitaminu C, což pomáhá snížit riziko rakoviny infarktu a mrtvice.
JAHODY - Ochranné ovoce. Jahody mají nejvyšší celkovou sílu antioxidantů mezi ovocem a chrání tělo před onemocněním rakovinou, ucpáním cév volnými radikály. POMERANČ - Nejsladší medicína. Jedením 2-4 pomerančů denně se chráníte před chřipkou, vysokým cholesterolem, ledvinovými kameny a snižuje riziko vzniku rakoviny. VODNÍ MELOUN - Nejchladnější hasič žízně. Skládá se z 92% vody, která je zabalena ve vysoké dávce glutathionu což pomáhá imunitnímu systému. Také obsahují lykopen proti rakovině. Obsahují také vitamín C a draslík.
GUAVA A PAPAYA - Nejvyšší cena za vitamín C. Jsou jednoznačnými vítězi v soutěži o obsah vitamínu C.. Guava je také bohatá na vlákninu, která pomáhá při prevenci zácpy. Papaya je bohatá na karoten, ten pomáhá zraku. Pití studené vody po jídle = rakovina! Věříte tomu?? Pro ty, kteří rádi pijí studenou vodu, tento článek je pro Vás: Je sice příjemné popít chladný nápoj po jídle, avšak tento chladný nápoj způsobí ztuhnutí tuků v jídle, které jste zrovna zkonzumoval. To způsobí zpomalení zažívacího procesu. Jakmile tento ztuhlý tuk reaguje ze žaludečními kyselinami, rozpadne se a bude absorbován střevem rychleji, než solidní jídlo. Tento tuhý tuk se usadí na stěně střev a vytvoří podmínky pro rakovinu & artritidu. Nejlépe je pít horkou polévku nebo horkou vodu po jídle. Snad bychom měli přijmout za své zvyky Číňanů a Japonců, totiž popíjet horký čaj během jídla, ne chladnou vodu.
Seriózní poznámka o infarktu: Ženy by měly vědět, že symptomem každého infarktu je bolest levého ramene. Mějte se na pozoru před intenzivní bolestí v čelistech. Nikdy nemusíte mít bolest v hrudníku při infarktu. Nauzea (zvedání žaludku) a intenzivní pocení jsou také příznaky. 60% lidí, kteří měli infarkt ve spánku, se neprobudili. Bolest v čelisti vás může probudit do kritické zdravotní situace. Buďme opatrní a mějme se na pozoru. Čím víc toho víme, tím větší šanci máme na přežití. Kardiolog řekl, že když ten, kdo dostal tento email, jej pošle 10 lidem, může si být jistý, že zachránil alespoň jeden život.

OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ DO NITRA

7. prosince 2013 v 5:25 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
EILEEN CADDYOVÁ pronesla na den 7. prosince tato slova :
Nejsi-li v souladu s božským řádem věcí, přitahuješ k sobě disharmonii a rozpolcenost. Shledáš, že plaveš proti proudu, což tě nikam nedovede a jen tě vyčerpá. Proč neplynout s proudem a nevejít do harmonie s tím, co se děje.? Až se to naučíš, uvidíš, že budeš v harmonii se vším a se všemi kolem tebe. Už nebudeš více čnít jako kůl v plotě, ale splyneš dokonale se svým okolím a prostředím. Budeš v harmonii sám se sebou, a tato vnitřní harmonie se bude odrážet navenek. Tvůj život poplyne hladce a vše bude dokonale zapadat na své místo. Po celý čas se ti bude zjevovat zázrak za zázrakem. Tento způsob života se ti stane běžným, protože budeš naladěn na MNE, JÁ budu moci v tobě pracovat a tvým prostřednictvím ti přivodím divy a slávu.


V Z K A Z

5. prosince 2013 v 6:50 | Marie Blankytná |  Transformace
SVÉMU DUCHOVNÍMU UČITELI JSEM POLOŽILA DOTAZ ? MÁŠ VZKAZ PRO ČTENÁŘE STRÁNEK MARIE BLANKYTNÉ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Ano, my ochránci čistých energií světových stran- Michael, Rafael, Gabriel a Uriel, jsme zároveň ochránci vašeho příchodu na svět, vašeho odchodu ze světa, vašeho životního prostředí a tím i vašeho zdraví.
Je jenom na vás samotných, do kterých dimenzí vašeho života nás pustíte tím, že nás požádáte o pomoc a radu. Máte osobní svobodu v celém vašem rozhodování, ve vašem přístupu k lidem, k přírodě, ke zvířatům, které s vámi sdílejí životní prostředí na planetě Zemi a tím si tvoříte přístup k vám samotným.
My vám můžeme pomáhat přes vaše myšlení, pomocí myšlenek, pomocí cítění, pomocí snovývh obrazů, ale výkonnými jednotkami ve vašich životech jste vy sami. Obrazem vašeho myšlení , cítění a konání je dění kolem vás.
Nejste-li spokojeni, vše je výsledkem vašich myšlenkových činů. Jací jste vy, takové máte také zástupce na vyšších místech, komu jste dali důvěru, ten za vás nyní rozhoduje. Zaměřujete se na čistotu myšlení pro větší okruh lidí.
Nuzavírejte se za dveře vašich domovů. Přestaňte se utěšovat tím, že za vašimi dveřmi, u vás doma je vše v pořádku a ostatní vás nezajímá. Každý se jednou dopracuje do věku, kdy mu přestane stačit jenom ten jeho domov, dostanete se do situací, v nichž budete potřebovat pomoc i cizích lidí.
A co potom zjistíte ? Že jsou ubližující ? Že se vám jejich přístup nelíbí ? Pracovali jste na tom, aby byli jiní ?
Začněte okamžitě. Stmelte se ve společnost, která bude pomáhající ostatním potřebným, která bude citlivá k bolestem lidí i zvířat, která bude citlivě vnímat i potřeby pramatky Země.
Uvědomte si, že to, co kolem sebe tvoříte, co vysíláte svým myšlením, konáním a cítěním, to se vrátí ve zvýšené míře i k vám.
Zákony vesmíru pracují všude stejně, ve všech oblastech života. V oblasti fyzické, mentální i duchovní.
Odpovězte si na otázku, kdo se dovede s těmito Zákony srovnat lépe a kdo hůře. Je potřeba chtít jim rozumět. Nebo si myslíte, že jste dost chytří a nepotřebujete je ?
Mějte svoji silnou víru v sebe a ve svoje schopnosti, ale tyto jsou v pořádku dokonale tehdy, když do nich přijmete i vedení vašich duchovních otců, protože oni pravdu znají.
Potom se dočkáte i změny kolem vás i v uspořádání společnosti.
Přejeme vám, abyste dokázali povznést svého Ducha ke klidu duše i srdce. "
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opakovaně uvádím SEDM POSVÁTNÝCH PRINCIPŮ :
První posvátný princip se nazývá - MENTALISMUS : celý Vesmír / včetně vás a vašiho života / sestává z všeobsažné Božské Mysli, jejích myšlenek a myšlenkových forem. BŮH JE VŠECHNO - VŠECHNO JE MYSL.
Druhý posvátný princip se nazývá - SOUVZTAŽNOST :jak nahoře, tak dole, jak dole, tak nahoře. Ve všch rovinách - fyzické, mentální, duchovní.
Třetí posvátný princip se nyzývá - VIBRACE : nic nespočívá v klidu, všechno se vlní, i v tzv.neživých předmětech vibrují atomy a energie Všeho.
Čtvrtý posvátný princip se nazývá - POLARITA : vše je duální, všechno má svůj pól.
Pátý posvátný pripcip se nazývá - RYTMUS : vše plyne ven a dovnitř, vše má příliv a odliv, všechno se zvedá a zase padá, ve všem se projevuje kyvadlový pohyb.
Šestý posvátný princip se nyzývá - PŘÍČINA A NÁSLEDEK :každá příčina má svůj následek a každý následek má svoji příčinu.
Sedmý posvátný princip se nyzývá - ROD :rod je ve všem, všechno má svůj ženský a mužský princip. Tento princip se nevztahuje k tradiční roli muže a ženy, ale každý člověk má ve svém těle jak energie mužské, tak ženské, protože celý Vesmír je složen z nich obou.
Přeji nám všem pochopení těchto základních principů života. M.


I. NEDĚLE ADVENTNÍ

1. prosince 2013 v 15:30 | Marie Blankytná |  Meditace
X
Doba předvánoční je časem meditací pro nalezení klidu, míru, pokoje, i časem, v němž nalézáme odvahu k vyřešení konfliktů pomocí odpuštění. Přeji Vám, aby tato Cesta Vás dovedla k duševnímu klidu, který se překlene i do oblasti fyzického zdraví. M.