Únor 2014

S LORNOU O VDĚČNOSTI

25. února 2014 v 6:49 | Marie Blankytná |  Duchovní literatura
LORNA BYRNEOVÁ - ANDĚLSKÉ POSELSTVÍ NADĚJE
----------------------------------------------------------------------
"VĚŘÍM, ŽE KAŽDÉMU Z VÁS SE JIŽ NĚKDY V ŽIVOTĚ PROKÁZALA SÍLA MODLITBY "
............................................" příliš často zapomínáme projevit vděčnost, pomodlit se děkovnou modlitbu. Když to uděláme, pomůže nám to více ocenit požehnání, kterých se nám dostává a prohlubuje to a posiluje to naši víru a vztah s Bohem. Modlitby vděčnosti pomáhají, abychom si uvědomili, co všechno máme a probouzejí v nás naději a důvěru v budoucnost.
Chtěla jsem do této knihy zařadit některé speciální modlitby, a proto jsem prosila archanděla AMEN o pomoc. Amen skutečně přiška, když jsem pracovala u počítače, sedla si vedle mne a řekla několik slov modlitby. Zdálo se mi to jako chvilka, i když to trvalo určitě déle. Potom zmizela. Měla jsem strach, že tu modlitbu zapomenu, ale objevil se anděl Hosus a pomohl mi rozpomenout se na slova, která mi Amen řekla, abych se s vámi mohla o ně podělit. Je to modlitba díkůvzdání.

..................................MODLITBA DÍKŮVZDÁNÍ..........................................................
Děkuji ti za všechno díkůvzdání , ó Bože :
za požehnání daru duše, té jiskry tvého světla,
za požehnání daru anděla strážného, kterého jsi mi navěky dal a který mne ani na okamžik neopouští,
za požehnání míru a lásky, které ve mně přebývají,
za požehnání rodiny, kterou si mne obdařil,
za požehnání těch, které jsi mi seslal do života, aby byli mými společníky,
za požehnání harmonického soužití s těmi, kteří mne obklopují,
za požehnání práce,
za požehnání všech materiálních věcí, které v životě mám, velkých i malých,
za požehnání tohoto nádherného světa a okolní přírody.
Děkuji ti , Bože, i za to, za co ti zapomínám děkovat.
Ale ze všeho nejvíce ti, Bože, děkuji, že i nadále žehnáš mému životu.
AMEN.
Modlit se s druhými má velikou moc. Zejména, když se společenství modlí za stejnou věc...................................
Kterékoliv místo, kde se někdo modlí, může být posvátné. Určitá místnost, či křeslo u vás doma nebo nějaký kout nebo lavička v parku. Je to asi tak, že když se modlíte pravidelně na určitém místě, andělé modlitby tam něco zanechají a na tom místě je potom klidněji. Je to asi jeden z důvodů, proč se lidé rádi modlí v určitých místech.
Někdo k modlitbě používá růženec, jiný modlitební knížku, jiný svíčku, další vonné tyčinky. Je to asi tak, že tyto předměty nám pomáhají lepší návaznost s Bohem při naší modlitbě. Potřebujeme je jenom my, ne Bůh.
Svíce je symbol Božího světla- symbol naděje......................................................."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tento krátký výňatek byl z kapitoly 5. -Modlitba hory přenáší.
Často mezi Vaše dotazy patří také dotaz - co pomůže k povznesení duše a ducha. Jsou to právě modlitby, i děkovné, pravidelně zařazené do rozvrhu dne. Hodně štěstí ve Vašem duchovním růstu. M.

DUCH - DUŠE - TĚLO

23. února 2014 v 6:13 | Marie Blankytná |  Práce s vyššími těly
PŘEVZATO OD : WWW.AGAPEBRNO.CZ
-------------------------------------------------------

Jiří Sedláček - Léčivá síla na planetě Zemi

Člověk je duch, duše a fyzické tělo. O jeho plném zdraví a životním štěstí rozhoduje kvalita prožitku jeho vlastního života v duchovní, duševní i fyzické rovině. Duchovní rovina je kvalitou vůle (kvalita vůle utváří stav v rovině duchovního vědomí člověka). Duševní rovina je kvalitou prožitku (kvalita prožitku vůle utváří stav v rovině duševního vědomí člověka).
Vlastnímu stavu člověka v rovině jeho duchovního a duševního vědomí odpovídá kvalita myšlenky, kterou jedinec přijímá. Myšlenky jsou duchovní síly v rovině duše. Člověk sám rozhoduje na základě své svobodné vůle o kvalitě vůle, kterou přijme, i o kvalitě myšlenky, kterou bude ve svém životě následovat. Pozitivní myšlenky znamenají příjem energie pro duševní i fyzické tělo. A naopak, negativní myšlenky uzavírají duševní tělo člověka příjmu vyšší energie.
Podstatou člověka je duch, tedy podstatným předpokladem pro příjem léčivé síly je živé spojení ducha s rovinou duchovní harmonie a rovnováhy a s rovinou Božského světa. Léčivá síla je přítomna tam, kde duch člověka uchovává klid, lásku a mír ve svém srdci a žije ve vědomí o své jednotě s Prapodstatou, s Bohem. Člověk sám je, jako bytost s duchovní podstatou, na planetě Zemi v předurčení k duchovnímu i k duševnímu pohybu skrze svou víru v Boha, skrze svůj duchovní kontakt (tj.vztah) k Bohu. Vstoupí-li v tu vůli poznávat a ctít vyšší vůli rezonující s Prapodstatou, je ve spojení s léčivou silou. Člověku, který hledá pomoc a uzdravení náleží tato slova: Důvěřuj a věř, Boží síla pomáhá a léčí!
Každý člověk se v průběhu svého duchovního a duševního vývoje na planetě Zemi dostává postupně i k poznání o svém vlastním životě, k poznání a k pochopení jeho smyslu. Poznává tak hodnotu a význam své vlastní vůle, poznává hodnotu a význam své vlastní myšlenky a poznává příčinu i následek svých činů.
Vrcholem životního poznání každého člověka je jednota jeho vůle s vůlí Prapodstaty a z této vůle vyplývající kvalita jeho myšlení i kvalita jeho činů. V nejvyšším bodě této skutečnosti jde o vzestup do vyšší roviny bytí (duchovní dimenze-království nebeské).
Kdo dosáhne této úrovně jednoty s Prapodstatou, v rovině prožitku své vůle - v rovině svého myšlení - v rovině svých činů, ten dosahuje stavu přijetí boží milosti, stavu přijetí KRISTA (druhý příchod Krista). Stává se tak osobností, která vstupuje do prostoru působení Boží léčivé síly. Stává se prostředníkem této léčivé síly. Čím výše je člověk v rovině své vůle - myšlenky - činu - tím výraznější je působení Boží léčivé síly skrze něj na druhé. Tak tomu bylo a je v případě Bruna Gröninga. (viz. Ježíš Nazaretský: "Kdokoliv ve mne věří bude činit ty stejné skutky jako já činím, ba nad to i větší, protože jdu k Otci.")
Dospět do stavu trvalého zdraví je možné jen skrze následování čisté vůle, čisté myšlenky a s ní spojeným čistým slovem i citem ve svém činu. Čistota v rovině vůle, myšlenky i činu, znamená plné zdraví na duši i na těle.
Každý, kdo směřuje svou vůli k Bohu a je odpovědný ve svém jednání Bohu, roste v rovině své vůle, myšlenky i činu, a tak se propojuje k Boží milosti, která je silou nejvyšší pomoci a uzdravení !!!
(Pojem - KRISTUS - náleží nejvyššímu stavu vědomí ducha a duše člověka na planetě Zemi. Není náboženskou formulací, tedy nenáleží žádné z existujících věrouk. Nenáleží žádné pozemské organizaci, která by s Ním chtěla, na základě svého doposud nevyspělého a omezeného mentálního i emočního stavu vědomí, operovat).MODLITBA LORNY...

21. února 2014 v 6:08 | Marie Blankytná |  Modlitba
LORNA BYRNEOVÁ - ANDĚLSKÉ POSELSTVÍ NADĚJE

" MŮŽEME BÝT SVĚTLEM V ŽIVOTĚ JINÉHO ČLOVĚKA , BYŤ JEN NA KRÁTKÝ ČAS. "
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Modlitba má mimořádnou sílu za všech okolností a může být i velkým zdrojem pomoci při depresi. Andělé mi předali modlitbu, kterou se modlím, když na mě padne smutek a sklíčenost.
MODLITBA ZA RADOST ZE ŽIVOTA.
Pane Bože, prosím, odežeň tento temný mrak.
Ozař mě svým světlem. Pošli mi na pomoc své anděly.
Dodej mi odvahu a sílu, ať cítím, že do mého života opět vstoupila radost.
Amen.
Jestliže víte o někom, kdo je v depresi, vynasnažte se mu pomoct. Cenné jsou i maličkosti.Někdy stačí usmát se na něho, zatelefonovat mu, pozvat ho na šálek čaje, zastavit se s ním a trpělivě mu naslouchat. Drobné laskavosti pomáhají lidem , aby si uvědomili, co je v jejich životě dobré. Z projevů laskavosti mají užitek všichni - ti, kdo je dávají, ale i ti, kdo je přijímají.
Pár slov, která prohodíte s někým, koho jste nikdy neviděli-, může pro něj znamenat hodně. "

CO VÍ DOKTOR PETR LUKEŠ

19. února 2014 v 6:05 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
Přepálené oleje nám způsobují vysoký krevní tlak, říká Petr Lukeš


Co člověk má jíst

Člověk má prý jíst to, co se vypěstuje doma? Ano, v mírném pásmu. Někteří lidé se chlubí tím, že se cpou množstvím mandarinek, pomerančů a podobně. Mě osobně po tomto zas tak moc dobře není. Jižní ovoce se trhá ne úplně zralé. Takže je tam podstatně víc kyselin, než bychom si přáli. Tělo je musí něčím vysrážet, aby to nevadilo organismu. A k tomu tělu slouží vápník a hořčík. A když to jedí ženy po přechodu, zjistí jim osteoporózu. A najednou musí brát preparáty, aby se zachovala ženská hormonální aktivita spolu se správnou vápenatostí kostí - tedy ženské hormony a kalciové preparáty, které jsou poměrně drahé. Tak to je začarovaný kruh. Chlapi tento problém nemají, protože místo jezení citrusů a džusu pijí pivo. Přepálené oleje nám způsobují vysoký krevní tlak
Vazivo nám likvidují přepalované oleje. A to jsou věci, které nenajdete v knížkách. Oleje se přepalují při 125 stupních. Kdežto sádlo se přepaluje až při 180 stupních. Kdyby se všichni vrátili do dob našich předků a zvlášť těch, kteří se dožili vysokého věku, zjistí, proč tu byli tak dlouho - vařili na sádle. Oleje, které se mají používat za studena, jsou drahé a smažit se na nich nemá. Oni ale na flašku napíšou, že se na nich může smažit. Dal jsem si tu práci, že jsem si vytáhl z matrik nejstarší obyvatele tady na Boskovicku - v Kunštátě, Olešnici, Letovicích, Boskovicích. Obcházím stařečky, kteří nejsou na Sadové a ptám se jich, jak to dělají, že jsou takoví čiperní a co vaří. Teď už jsem důchodce a když přijdu za tím pětadevadesátiletým staříkem, tak on mi říká: jó, mládenečku, to my za mladších let jsme toto vůbec neměli. Když jdeme do obchoďáku a vidíme barevné regál, tak zrychlíme krok, protože tam je nejvíc těch šméček. Tito staříci dokázali, přes všechny ty žvásty v masmédiích, že jejich životní zkušenosti svědčí o správnosti jejich životosprávy. Dal jsem si tu práci a vypsal jsem si, co by člověk neměl dát do pusy podle těchto staříků. Tento seznam dám k dispozici, které doporučuji jako Lukeší desatero. Ti staří lidé smaží jen na sádle?
Mám zážitek z Kunštátu. Po sametce jsme začali prohlížet děti v ordinacích a ne ve škole a já jsem z celé kunštátské školy vytestoval 45 dětí, které měly vyšší krevní tlak. Byl tam jeden, který měl tlak 180/120. Poslal jsem ho do nemocnice a za 14 dnů ho vrátili, že mu tlak klesl s diagnózou juvenilní hypertenze. Za tři měsíce se objevil v ordinaci znovu, tak jsem mu změřil tlak a zase měl 180/120. Tak jsem ho poslal znovu do špitálu, on za tři neděle zpět, diagnóza potvrzená. Náhodou jsem se octl o desáté přestávce ve škole a z těch 45 dětí jsem potkal minimálně polovinu, jak chodí po chodbě a každé si nese pytlík slaných buráků nebo čipsů. Říkal jsem jim: děcka nejezte to, vždyť ten vysoký tlak máte z toho! Byli před pubertou nebo už v pubertě a tak mi řekli: nestarejte se! Pozval jsem si rodiče a začal jsem jim to vykládat. A zrovna matka toho, co měl tlak nejvyšší, neměla na synka čas, ale byla velice šikovná podnikatelka. A tak jsem jí doporučil, ať toho podnikání nechá, protože nebude mít dědice. Ona mě řekla, ať mu dám nějaké patáky a nestarám se, co jí. Takový tlak, jako měl její syn ve 13,5 letech má dospělý chlap v pětasedmdesáti. A to srdce to nevydrží déle než pět, sedm let; kdyby byl sportovec, tak deset. On je mladý, dejme mu dvojnásobek, dejme mu patnáct. To se stalo v roce 1993. Kluk dnes má 28, je v invalidním důchodu, váží 130 kilo a chodí se dívat na děcka, jak bruslí a sportují, pohybuje se jak malý golem a moje prognóza se asi naplní.
Když mi někdo řekne, že olej je zdravý a že opakovaně přepalovaný ve fritéze neškodí, tak mu musím oponovat. Já jsem čipsy a slané buráky miloval taky, když jsem je viděl, slintal jsem jak Pavlovův pes. A tlak mi začal postupně stoupat. Od roku 1993 jsem neměl v ústní dutině nic, co by bylo připravováno na přepáleném oleji. Zatím se mi to vyplácí. Smažené prostě zvyšuje tlak. Když sníte sto tisící pytlík buráků či čipsů na 100x přepáleném oleji, je to, jako byste snědla tabletečku cyankáli. Přepalované tuky vyčerpávají žluč a žlučové kyseliny, které jsou nosiči sírových můstků do našeho vaziva, aby bylo pružné. Proto po smažených jídlech máme bolesti kloubů a úponů svalů, které dostávají zabrat ještě rychlosolemi. Sůl jako taková je zdravá
Existuje něco jako sodnodraselná pumpa v buňkách, kdy draslík vynáší binec mimo buňku a na jeho místo nastupuje sodík. Vzápětí se vymění. Měli by si všichni biochemici oprášit tento mechanismus. Sůl ale škodí, když už máte poškozené ledviny. To zadržuje vodu a způsobuje nástup vyššího tlaku. Naopak, když jsme zdraví, podporuje rychlejší očistu veškerých nedobrot z organismu. Jak je to s rychlosolemi?
Ony ty rychlosoli se sypou nejen do uzenin, ale i do tavených sýrů. Ten čím je víc roztíratelný, tím víc je tam rychlosoli. Rychlosůl je dusitan draselný s dusičnanem sodným v poměru 2 : 5. Dusitan draselný rozpouští sírové můstky v elastinu, což je základ cévní stěny. Proto se vyskytují křečáky, hemoroidy, krvácení z dásní při čištění zubů. Dusičnan sodný rozpouští sírové můstky v našem kolagením vazivu, které je základem chrupavek kloubních, úponů šlach a plotének. Proto je tolik tenisových loktů, bolavých ramen, vyskočených plotének a ostatních pohybových poruch. Rychlosůl se u nás začala používat od roku 1968. Od té doby vzkvétá ortopedie, výměna kloubů kyčelních a koleních a stává se královnou medicíny. Ve veřejných stravovnách i ve školách se musí vařit na oleji, což dokončuje dílo zkázy našeho pohybového aparátu. Tyto potraviny jsem kdysi miloval hodně. Dostával jsem je. Za pouhých 11 měsíců jsem si utrhl achilovku a přemýšlel potom proč. Pak jsem měl taky 21x vyskočené plotýnky a když mě odvezli do Brna na operaci a řekli mi, že každá druhá tato operace končí ochrnutím a na vozíku, rozsvítilo se mi v hlavě. Držel jsem 17 dnů hladovku, pil jsem 6 litrů denně a dal jsem
se do pořádku. Vzpomněl jsem si, že to stejné jedí mí pacienti, kteří za mnou chodí. Jenže oni stejné množství jedli průběžně po celý rok a já za měsíc. Následek byl ten, že jsem kvůli tomu málem ochrnul. Velkou chybou našeho zdravotnictví je jeho atomizace. Celostní medicínu již téměř nikdo neumí. Když jsme se přistěhovali po válce do Boskovic, bylo zde na celý boskovický okres 20 doktorů včetně zubařů a stále se na giganty obvoďáky vzpomínalo, jak zvládali 50 tisíc obyvatel - doktoři Mareš, Výbora, Kocman, Zeman, Treu a další, kteří uměli všechno a diagnózu, velice přesnou, dělali na podkladě anamnézy (pohovoru s pacientem). Teď se převážně spoléhá jen na laboratoř a ostatní přístroje a nad pacientem se málokdy sejdou jednotliví odborníci všichni najednou. Nyní je tu přes 200 doktorů bez zubařů a nevypadá to, že by si váleli šunky. Někde je chyba a protože lidi nesladí, tak se jim ani nerozbřeskne.
LUKEŠÍ DESATERO NEDOPORUČENÝCH POTRAVIN
bylo sestaveno na podkladě zkušeností občanů Boskovicka, kteří jsou starší 85 let a jsou soběstační, kteří se neřídí dle reklam a nečtou "odborné" časopisy a tisk typu AHA, BLESK, SPY a jiné.

1. Nekonzumujte cizokrajné ovoce: kiwi, mandarinky, pomeranče atd. (jen v omezeném množství). Dováží se nezralé, dozrávají bez sluníčka, obsah vitamínů je minimální, zato obsah organických kyselin maximální. Odvápňují a při značné konzumaci způsobují osteoporózu.
2. Kupované jahody z ciziny obsahují oparové viry a způsobují afty a žloutenku typu A.
3. Nejezte nic, co obsahuje kyselinu citrónovou, která je z organických kyselin nejagresivnější. Dává se do všech limonád, kromě čisté vody (pouze originální Coca-cola a Pepsi-cola jsou konzervovány kyselinou fosforečnou). Je i ve spoustě potravin a bonbónech. Odvápňuje organismus - způsobuje křeče svalů a leptá sliznice, které pak snadno propouští infekční viry a bakterie.
4. Nesmažte na oleji pro jeho nízký stupeň přepalu a vznik dioxinů při opakovaném smažení ve fritézách.
5. Nepoužívejte margariny - umělé tuky. Máslo je zdravější. Žádná kráva své telátko neotráví - to raději zdechne, ale člověk člověka pro pár mincí otráví postupně, jak potkana.
6. Nejezte jogurty s dlouhou dobou trvanlivostí. Jsou plné konzervantů a jsou mrtvé. Pak musíte kupovat ACTIVII, která má položivé bakterie.
7. Nejezte ve větším množství tavené sýry a uzeniny. Obsahují rychlosoli a ty štěpí sirné můstky v kolagenu a elastinu v cévách, šlachách a kloubech.
8. Nekonzumujte pražené arašídy - obsahují jedovaté aflatoxiny. Dále chipsy pro opakovaný olejový přepal.
9. Nejezte pečivo uskladněné v igelitu. Již po 3 hodinách na něm začíná růst plíseň Candida albicans.
10. Nekonzumujte ve větším množství vlašské ořechy, nedozrálé banány, dlouze vyluhovaný černý čaj - pro velký obsah tříslovin, které rovněž na sebe vztahují vápník s hořčíkem.

DOPORUČENÉ POTRAVINY jsou ty, které jedli Vaši předkové, kteří se dožili nejvyššího věku a nepotřebovali žít v domově důchodců. Pokud Vás nevyměnili v porodnici, máte to dáno geneticky do vínku.
Cukr je pro nás požehnání, tvrdí například Petr Lukeš

Jaké jsou dnes nejrozšířenější choroby, kterým lze předcházet?
Mezi obyvatelstvem je rozšířena řada plísní, které nám snižují vitalitu a hlavně imunitu. Nejčastější plíseň je moučná - Candida albicans. Ta se objevuje již za 3 - 12 hodin na pečivu, které necháme uloženo v igelitu. Tato plíseň způsobuje moučnivku na sliznicích dutiny ústní, hlavně u dětí a u žen na přirození. Situaci podporují i ostatní plísně, hlavně na burácích, které produkují nejhorší jedy - aflatoxiny. Dále podporují plísně antibiotika braná opakovaně a dlouhodobě. Plísně jsou zákeřné proto, že nám nedělají teploty, pouze je nám slabo a divně a snadno pak chytáme běžné infekce. Proč?
Protože se navazují na receptory T-lymfocytů, což jsou naši buněční zabíječi v první linii v obranyschopnosti. Ty ztratí svou důležitou funkci makrofágů a pak viry a bakterie mají volný vstup do těla. Pak se divíte, že jste opakovaně nemocní. Když to pacientům vysvětlím a oni dodržují určité zásady, pak za půl roku přijdou a řeknou - víte, že jste měl pravdu. Teď už je mi podstatně líp a mám více energie. Pijme colu, je v ní cukr!
Když řeknu, že Coca cola je nejzdravější nápoj u nás, tak 90 procent lidí, kteří jsou zblblí podplacenými lékaři, se chytne za hlavu a myslí si něco o mé pomatenosti. Když chci psát nebo povídat o Coca cole, tak své tvrzení musím mít podložené, což se o mnohých pisatelích říci nedá. Já vypiju denně 2 litry coly. Nepředpokládám, že by doktoři byli tak hloupí sami od sebe, když vystudovali medicínu, a že by si nepamatovali, že například kyselina fosforečná je pro nás nejdůležitější kyselina na této planetě. Drží totiž genetický kód DNA, protože ta jediná je schopna tvořit esterické můstky, které drží šroubovici DNA, aby se nerozpadla. Kdybychom tu kyselinu neměli, budou se rodit různé zrůdy. Coca cola, která je konzervovaná kyselinou fosforečnou nám vůbec neškodí, právě naopak. Další důležitou funkcí kyseliny fosforečné je její schopnost tvořit makroenergetické vazby v ATP, dále s glukózou a fruktózou a kyselinou pyrohroznovou. Při odštěpení jedné molekuly této kyseliny se uvolní energie 12 kcal, která je okamžitě zpracována pro další funkce a reakce v buňce (opakování pro lékaře). Rovněž s despektem je tvrzeno, že výborně vypucuje záchod a povolí šrouby. Zkoušel jsem to, ale není to pravda. Když chcete vypucovat varnou konvici, použijete na to ocet nebo kyselinou citrónovou a nikdo vám neříká, kromě mě, že je to šméčko pro tělo. Kyselina fosforečná a fosfáty se dřív, kdy ještě nebyl farmaceutický průmysl tak hladný, používali do mýdel, čistících prostředků a saponátů. Nyní se fosfáty pomalu odstraňují a do čistících prostředků a saponátů se dávají bioenzymy, které člověku škodí. Fungují totiž jako dráždidlo a alergen na sliznici dýchacích cest. Takže, když si kupujete prací prostředek, kde je psáno velkým písmem bez fosfátů, je velmi pravděpodobné, že si přivodíte alergii. Jakou cestou jsme v minulosti získávali kyselinu fosforečnou?
No, ze stravy. Když jíte maso, tak ze stavby masa samého, ale i z buněk ostatní stravy, protože obsahují DNA. Coca-colu piju již od roku 1963, kdy jsem ji dostal jako odměnu za to, že jsem udělal příjmačky na zdejší gympl. Vím, že je to nejzdravější nápoj u nás, protože obsahuje kromě kyseliny fosforečné trávící fermenty, které jsou podobné wobenzymu.
A za ten platíme velké peníze, když ho potřebujeme. Coca colu vymyslel v roce 1885 americký lékarník John S. Pemberton z Atlanty v Georgii a při výrobě mimo jiné použit extrakt z cocy a colových ořechů. Nápoj se prodával v okolních lékárnách jako "tonik stimulující mozek". Kdo má trávící problémy jako například zvracení a nechutenství a dá si vyštěrchanou a mírně naředěnou ledovou coca colu, tak se mu udělá dobře. Bohužel přesto, že to lidé již vyzkoušeli, se nikomu nerozbřesklo. Že by si řekli, že na
zanícený trávící trakt se dá šméčko a ono se to vyléčí... Dále by si měli doktoři vzpomenout, že naše kosti jsou složeny z 85 procent z fosforečnanu vápenatého. To je ohromná zásobárna vápníku a kyseliny fosforečné. A jak někdo tvrdí, že Coca cola odvápňuje, tento proces není tak jednoduchý. Protože naše kost je tvořena a odbourávána dvěma druhy buněk. Jedny se jmenují osteoblasty, které tu kost staví za pomocí alkalické fosfatázy. A dále máme osteoklasty, které kost odbourávají a tuto reakci katalyzuje (spouští) kyselina citrónová. Ta je ale dnes téměř ve všech potravinách. Ano, díky kyselině citrónové, která se dnes sype téměř do všeho, je tolik osteoporóz a mnoho lidí je léčených vápníkem, hořčíkem a ženy ženskými hormony. No a co ten cukr?
Nechápu, proč je cukr tak zavrhovaný, když ve fyziologii ve 2. ročníku na medicíně je napsáno, že srdíčko jedním stahem vypudí 1,2 dcl krve, za 1 minutu je to kýbl krve a za den cisterna o 10.000 litrech. Osmdesátiletý člověk načerpá srdíčkem 350 milionů litrů krve, což je celá Křetínka, než začne přetékat. Měli by si všichni uvědomit, na co to srdíčko jede. Myslíte si, že na cereálie, jogurty, na makrobiotické potraviny jako například naklíčené obilí a podobně? Ne - jede na cukr, a to právě na hroznový cukr - glukózu, která je obsažena v řepném cukru společně s ovocným cukrem - fruktózou. Další orgán, který jede na cukr, jsou játra. Bez glukózy a kyseliny glukuronové bychom nestrávili a nezlikvidovali spoustu toxinů, které dostáváme v každodenní potravě. Hroznový cukr nám jede do svalů, takže když sportovec chce podat výkon, musí dostat dostatek cukrů. Ale nejdůležitější orgán, na který cukr jede, je naše mozkovna. A to opět na hroznový cukr. Zase se najdou lékaři, kteří budou tvrdit, že cukr je jed. Můj otec, také lékař, říkával mé matce: "Slaď tomu Petrovi trochu víc, jeho příroda neobdařila jiskrným intelektem, tak ať mu to více myslí a všechno si pamatuje." Myslím, že díky otci jsem to co jsem, že jsem si třeba udělal i druhou vysokou školu. Dále fruktóza, která je druhá molekula v sacharóze, je důležitá jako velký zdroj energie, ale hlavně pro pány je motorem bičíku našich spermií. Proč se tedy potom všichni diví, že máme tak nízkou pohyblivost spermií a spousta pánů nemůže oplodnit svou partnerku. Také tvrzení, že cukr a jeho nadměrný přísun, by mohl způsobit cukrovku, je rovněž mylné. Při glukozotolerančním testu je slinivka schopna zpracovat za 2 hodiny 7 dkg podaného cukru a glykemie nám klesne na normál. A o slinivce platí totéž, co o každém jiném orgánu v těle. Když chcete mít vyfachčené svaly a srdce, musíte je trénovat. Víte dobře, že když si člověk zlomí nohu a dají mu ji do sádry, tak za 3 týdny proběhne atrofie z inaktivity a stehenní sval se zmenší o ¼ svého objemu. Takže u mě je nejvíce vypracovaná slinivka, protože už od rána dostává 5 kostek cukru v kávě, v zápětí mnoho sklenic Coca coly a moje beta buňky langerhanzových ostrůvků si patrně už říkají, kdy nám dá pokoj, abychom mohly také atrofovat. Své povídání bych rád zakončil zvoláním citátu Julia Fučíka "LIDÉ, MÁM VÁS RÁD, SLAĎTE!" (snad se vám rozbřeskne a přijdete na to, komu to prospívá...)

Nízkotučné potraviny, tvarohy, jogurty
To je to největší šméčko, které může být. Ten tuk je chemicky odstraněn. Nikdo z dlouhověkých, s nimiž jsem mluvil, by si nekoupil nízkotučný tvaroh, nejedí Hery, Flory, jedí máslo. Žádná kráva své telátko neotráví, to raději zdechne, ale člověk člověka za pár mincí zlikviduje jako potkana.... Jogurt už se nedělá tak jako dřív. Ten se dělá tak, aby vydržel co nejdéle. Za našich mladých let jste snědla dva jogurty a víc jste nemohla, protože jste si zažívací trakt osídlila mikroby, které potřebujete - laktobacilem, který měl reprodukční schopnost. Pak už jste jogurt
nemusela, protože si tělo řeklo, že má dost, stačilo třeba dvakrát do měsíce. Ten laktobacil, který je třeba v aktimelu, je udělán velice šikovně - on má enzymatické schopnosti dál, ale hlubokým zmrazením ztratil reprodukční schopnost. To, co má odvést, tam odvede. Ale musíte ho denně. To je velice geniálně vymyšleno. Je to opravdu tak, že je to úmysl?
To už si přeberte jak umíte. Ten lék nezmizí, farmaceutické firmy na něm vydělávají . Říká se, že cholesterol je strašný, ale opak je pravda. Všichni by měli vědět, že cholesterol je základní stavební kámen našich nejdůležitějších pohlavních (ženských i mužských) kůry nadledvin - kortikosteroidů proti zánětu a hormonů udržujících náš minerální metabolismus - aldosteronů. Dále je základní stavební kámen buněčných membrán spolu s fosfolipidy a bílkovinou tvoří celistvost buňky. Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal ve Zdravotnických novinách článek, že léky na snížení cholesterolu zhoršují paměť, sexuální funkce, způsobují deprese, zhoršují pohyb, spánek, vyvolává pneomopatii. Internista by se měl zeptat - spíte dobře? Už nebudete. Máte dobrou paměť? Už si budete pamatovat kulový. Jediný, co vás bude těšit je to, že máte nízký cholesterol. Jestli jste měl dobrou náladu, budete trpět depresemi. Jestli jste dosud vyběhl jako fretka do třetího patra, nyní už polezete zadýchaný, protože budete mít instersticiální pneomopatii. Jediný, na co nemá vliv je, že se dobře vymočíte. To napsal ústav pro kontrolu léčiv! Ten lék už by dávno zmizel, ale protože farmacie na něm vydělává, prodává se i nadále. Lidi se akorát musí seznámit s jeho negativními účinky. Nepřipadá vám to tak, že je potřeba nás jaksi udržovat jako méně schopné?

Tímto způsobem probíhá tichá genocida bílého obyvatelstva. Jediná moudrá plemena, která si do tohoto nenechá kecat, jsou žlutí a Rusové. Jak jsem je dřív moc nemusel, teď je obdivuju, protože odtajnili tolik věcí včetně parazitologie, že vám lezou oči navrch hlavy. To všecko jsou odtajněné věci, které se dělaly jako kosmický výzkum. Vedle těch informací, které jste teď podal, byste měl podat informace relevantní tak, aby si lidi neřekli - vždyť on je úplný magor. Já jsem svoje ego už dávno poslal ke všem čertům, takže mě je jedno, jestli si o mě někdo myslí, zda jsem či nejsem magor. Ten, kdo je ješitný, by toto nepustil. Ti, co jsou moudří, si to přeberou a řeknou - asi to nebude tak hrozný, já vyzkouším. Třeba někdo, kdo to vyzkoušel, řekne - ty jeho metody byly hrozný a víc nepřijde...

MYŠLENKY JAROSLAVA DUŠKA

17. února 2014 v 6:11 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů

Jsme pokrytci

Díky čtenářce za tip na pěkný článek od Jaroslava Duška.

Jsme pokrytci
http://czechnewstv.cz/jsme-pokrytci/

Máme plnou pusu bezpečnosti na silnici, dítě strčíme do sedačky, spoutáme i psa, protože pes má mít také bezpečnostní pásy, a vedle toho jezdí naše auta dvě stě kilometrů v hodině!
To je to, co považuji za pokrytectví! Kdybychom chtěli opravdovou bezpečnost a záleželo nám na lidech, nikdo by tak rychle nejezdil. Nejezdily by kamiony po stejné silnici, jako jezdí malá auta. Ale tady nikomu o skutečnou bezpečnost nejde. Hlavní je, aby se autosedačky prodávaly, aby se prodávaly helmy! Možná budeme chodit v helmách dokonce i po ulicích, nebo nám přikážou nosit brnění, protože se to bude někomu hodit. Vhodná by byla třeba molitanová vrstva, kdyby do nás někdo narazil, aby to tak nebolelo. Když to někdo vymyslí, tak si to koupíme. Protože to bude předpis.
Taky se rádi věnujeme drogové problematice, protože to vypadá ušlechtile. Když se však zeptáme skutečných odborníků na drogy, dozvíme se s úžasem, že největší negativní dopad mají léky a alkohol. Jenomže nenápadná, plíživá závislost na lécích a alkoholu je společností tolerována. Stejnou společností, která začne otravovat pěstitele kaktusů, aby v sobě náhodou neměly mescalin!
Za chvilku se jistě dozvíme, že si z pokojových rostlin můžeme vypreparovat nějakou látku, která by nás mohla nějak povzbudit, a pak zakážou i je. A nám to svým způsobem patří. Jestliže si to totiž my, lidé, necháme líbit, tak nebudeme pěstovat žádné kaktusy, ale klidně si necháme do sebe sypat léky ve velkém. Proč se na benzinové pumpě prodává alkohol? To nikomu nevadí? Vadí někomu herny? A co závislost na automatech? Nikomu nevadí ta ohromná závislost?
Tečou z toho prachy, pro stát zisky… Vždyť je to směšné a legrační.
Když přestaneme vidět celek a soustředíme se na detailní pitomosti, vymyslí nějaký blázen zákaz kaktusů určitého typu jen proto, že mu to jeho pozice v politické straně umožňuje.

Když se objevil záměr stavět Kaplického Chobotnici na Letné, všichni o ní diskutovali jako diví, aniž si všimli, že tam roste jaroslav_dusek450víceúrovňová křižovatka jako kráva. Zdá se, že celá akce okolo budovy Národní knihovny mohla být jenom zástěrkou, měla odvést pozornost. Protože - jak všichni víme - Chobotnice se nakonec nestaví. Byla to jenom taková legrace. Ale ta křižovatka tam nejspíš bude, pokud se tunel Blanka nepropadne celý úplně.

Když totiž předhodíš lidem problematiku kaktusů, jestli je mohou pěstovat, nebo ne, tak odvedeš jejich pozornost od jiných závažných problémů. Třeba od těch, které se týkají medicíny nebo fungování zdravotnictví vůbec, pojišťoven… Odvedeš pozornost od jádra problémů. Bude se řešit, jestli můžeš mít doma kaktus.

Myslím si, že obecně nejvíc vadí látky, které by mohli být lidem opravdu prospěšné. Které by je vytáhly z celého farmaceutického kolosu, vyjmuly by je z působení černokněžníků. Najednou bychom se vyléčili sami pomocí přírodních látek, díky svému důvtipu. Protože takové ,,nebezpečí" tady skutečně existuje, pořádají se tažení proti těmto látkám. Lobby chce, abychom se cpali ibuprofeny, ibalginy, které má dnes v kabelce každá holka na střední škole. Když ji při menstruaci není dobře, tak šup, a všechno je v nejlepším pořádku. Člověk má pocit, že jde hlavně o to, abychom nezačali být nějak zdraví sami od sebe. Abychom si doma nepěstovali něco, co by nám pomohlo.

Když jsem se ptal kluků, kteří pěstují technické konopí, proč je proti němu takové tažení, řekli mi, že je to obrovský konkurent pro ropu.
Z konopí můžeme totiž vyrobit úplně všechno! Olej, mouku, provazy, látky, pohonné hmoty, laky, masti, krémy, stavební materiál, tepelné izolace, brikety. Je to univerzální materiál, najde využití v odvětví potravinářském, oděvním, energetickém a stavebním. Konopí je přímý konkurent ropy. Proto o něm debatujeme jako o droze, jenže jde hlavně o to, aby se náhodou nerozšířilo. Co kdyby narušilo zavedené hegemonie…
Slyšel jsem přednášku doktora Greena, která zazněla na konferenci v Barceloně v červnu roku 2009. Mluvil o tom, kolik se ročně protáčí peněz v petrolejářském průmyslu. Pamatujte si to číslo: čtyři sta trilionů eur! Doktor Green je americký obvodní lékař, který celý život bojuje za rozšíření informací kolem tzv. volné energie reprezentované vynálezy Nikoly Tesly a dalších vědců. Hovořil o tom, že komunikoval s prezidenty Clintonem a Obamou, kteří mají snahu tyto informace uvolnit. Tento lékař tvrdí, že od roku 1902 už nemusel být spálen ani litr ropy, ani kilo uhlí. Přístroje, které by to umožnily, už tady v té době byly. Green dokládá, že v Americe je přijato 1600 patentů na volnou energii a na všechny je uvaleno národně bezpečnostní embargo, protože patentovací úřad má v případech některých vynálezů právo na jejich zmrazení. Přijmou je, patentují, ale dál už je nepustí. Green říká, že přístroje na výrobu volné energie viděl, že existují. Vyjmenovává lidi, kteří byli kvůli tomu zabiti, dokonce včetně ředitele CIA, jenž byl ochoten na takovouto komunikaci přistoupit a určité informace uvolnit - v případě malých generátorů pro rodinné domy. Nalezli jej mrtvého dva dny před důležitou schůzkou.
Pořád nějak nechápeme základní princip našeho manipulativního světa, který spočívá v tom, že nějací ,,chytřejší lidé" něco zakazují. Nacpou nám na hlavy helmy, do těla strčí čipy, oočkují nás, přikážou nám povinnou péči v tom či onom jenom proto, aby se náhodou někdo ze systému nevymanil. To by se jim nehodilo, je přece potřeba pro nějakou úzkou vrstvu lidí, majitelů korporací, aby všichni makali a minimálně padesát procent svých příjmů odevzdávali na daních, pojistkách a poplatcích. Hra je jasná, není na ní nic složitého.
Viděl jsem film Home, který ukazuje, jakým způsobem ničíme planetu.
Všechno jsme ,,zobchodovali" a připadá nám to jako normální. Unikl nám pocit celku. Nechápeme, že když chceme hospodářský růst, roste náš dluh. Myslím hospodářský růst, jak je dnes definovaný. Tím pádem je logické, že nejvíc rostou dluhy. A protože se nedíváme na svět celostně, myslíme si, že je výhodné plundrovat Zemi. Dneska už jsou státy jako Gabon, jejichž představitelé říkají: ,,Ano, budeme těžit vzácné dřeviny z pralesa, ale na jeden hektar pokácíme jen jeden strom za rok. Najdeme způsob, jak udržet celek. Ne že vykácíme všechny krásné stromy na židle, na podlahy a trámy. Nebo že je ztopíme…"

Nemusíme přece krásné stromy zničit, dokud židle, podlahy, trámy slouží. Nemusíme mít přece každý půlrok nové židle. Je to nesmysl a choroba naší mysli. Toužíme po věcech, které nepotřebujeme. Necháme si naoktrojovat nějakou společenskou reklamní masáží, že potřebujeme zbytečnosti, bez kterých bychom se klidně mohli obejít.
Kvůli téhle dysfunkci naší mysli může nekonečně fungovat obrovská nadvýroba a celé se to bude hájit hrozbou nezaměstnanosti. Nakonec se vždycky najde někdo, kdo ti řekne: ,,No, hele, počkej, a co by dělali ti nezaměstnaní?" Já mu na to odpovím: ,,Dělali by to, co by bylo potřeba! Uklidili by ulici, zahrabali by vykopaný výkop, někomu by pomohli."
Slyšel jsem takovou věc. Nějaký člověk údajně mluví s gorilami. Zná jejich posunkovou řeč. Zeptal se jich: ,,Proč používáte nástroje mnohem méně, než to dělají šimpanzi?" A gorila mu odpověděla: ,,My používáme nástroje méně, protože od nich je příliš blízko ke zbraním."
Když toto odpoví gorila, nastavuje nám zrcadlo. Uvidíme svůj strach, ztrátu bdělosti. Uvidíme, jací jsme pitomci. Slovo ,,pitomý" původně znamenalo ,,krmený". ,,Husa pitomá" byla ,,husa vykrmená". Naše pitomost spočívá v naší vykrmenosti. Zejména naše civilizace obchodující s čímkoli. A především s našimi dušemi. Pitomci, kteří ztratili bdělost. Neboť jestli gorila toto odpoví, je to vrchol bdělosti. Protože se obejde bez nástrojů, zvládne věci, které potřebuje, a neví, proč by si připravila problém, že se těmi větvemi začnou všichni nakonec mlátit. Téhle příhodě věřím, protože vím třeba od spisovatelky Anick de Souzenelle, že na planetě existují domorodé kmeny, jež ovládají metalurgii, ale záměrně ji nepoužívají. Říkají, že metalurgie je přílišný zásah do těla Země. Že nástroje si mohou vyrobit z kamene a z kostí, a to jim stačí. A viděl jsem filmový dokument o Křovácích, jak kamennými sekyrami pokácejí strom. Slyšel jsem, že dodnes v některých afrických vesnicích je kovář něco jako kat. Žije trochu stranou jako zvláštní bytost.
Při metalurgických procesech se musejí dodržovat velice přísná pravidla, zvyky a očistné rituály. Takže si dovedu připustit myšlenku, že gorily nepoužívají nástroje vědomě. Stejně jako Mayové neužívali kolo, ačkoli ho museli znát, ale z nějakých důvodů ho nechtěli užívat. My, jak jsme lační a neklidní, nechápeme celek, začneme se rýpat v genech, protože chceme být bohy naší umolousané části světa, a vyrábíme umělé myši. Nenechaví černokněžníci chtějí štěpit atom, chtějí se cpát do genetického kódu. A proč? Co tím získáme? Že vyrobíme umělou myš? Nebo že rozštěpíme půl zeměkoule v atomu a že nebudeme kam pak mít uložit odpad? Že otrávíme všechny podzemní vody kyselinou sírovou, abychom mohli vytěžit uran? Získáme větší pocit důležitosti, který nás ještě více zaslepí? Jak dlouho ještě chceme pěstovat svou nepozornost?
Zdroj: Jaroslav Dušek - ZE MĚ (kniha)


O CITRONU I O ZÁZVORU

12. února 2014 v 6:55 | Marie Blankytná |  Zdraví
13 důvodů, proč pít vodu s citronem. Znáte je?
Když pravidelně každé ráno vypijete sklenici vlažné vody se šťávou s citronů, budou se dít zázraky. Vyčistí se vám pleť, nastartujete svůj metabolismus a dopřejte tělu kompletní detoxikaci.
Teplá voda se doporučuje z prostého důvodu. Studená voda je pro organismus silným teplotním šokem, který je stejně vyčerpávající, jako stresové situace. Proč pít teplý citrusový drink hned ráno a nalačno?

Kontrola tlaku
Citron velmi poctivě kontroluje srdeční činnost. Když ráno vypijete tento levný elixír, pomůže vám udržet tlak na uzdě a zároveň dokáže uvolňovat tělo i mysl, čímž zredukuje stres a sklony k depresím.

Zásadujte tělo
I když se to může zdát jako vtip, že zrovna kyselý citron by měl zvládat "zásadovat" tělo, je tomu opravdu tak. Citron se považuje za nejvíce alkalickou potravinu, při jeho pravidelné konzumaci upravuje pH tak, aby naše tělo nezatěžovalo.

/Náš tip: Nemůžete překonat únavu? Zkuste "zásadovat" tělo/

Posiluje imunitní systém
Díky vysokému obsahu antioxidantů a vitaminu C, jsou citrony velmi prospěšné pro správnou funkci a posílení imunitního systému, obzvlášť v období častého výskytu infekcí horních a dolních cest dýchacích.

Urychluje hubnutí
Citrony obsahují pektinovou vlákninu, která dokáže nastartovat metabolismus. Je prokázané, že citronová voda napomáhá při shazování přebytečných kilogramů.

Zlepší hojení
Kyselina askorbová udržuje v kondici všechny pojivové tkáně, kosti a chrupavky. Vitamin C je také známý pro své protizánětlivé účinky, proto je vhodný při rekonvalescenci po úraze či nemoci.

/Doporučujeme: Recepty: Jak dostat céčko na talíř/

Zklidní žaludek
Voda s citronem pomáhá s mnoha zažívacími problémy jako je pálení žáhy, zácpa nebo žaludeční nevolnost. Podporuje činnost jater při produkování žluči, která je nezbytná pro dobré zažívání.

Pečuje o dásně
Je pravda, že čerstvá citronová šťáva, která se aplikuje na dásně, pomáhá zastavit krvácení a mírnit bolest zubů. Stejně tak je výborná v boji se špatným dechem. Spolehlivě s vodou funguje jako prevence proti paradontóze.

Čistí pleť
Denní konzumace vody s citronem zajistí pravidelný přísun vitaminu C, který omlazuje a prozáří pleť. Všechny antioxidanty bojují s volnými radikály, především z UV záření nebo toxinů, kterých je v životním prostředí víc než dost. Kromě toho můžete vodu s citronem aplikovat přímo na malé jizvičky na obličeji nebo na stařecké skvrny.

Dostatečná hydratace
Mnoho lidí si neuvědomuje, že je organismus po dlouhé noci dehydrovaný. Dehydrovaný organismus vede ke zhoršení funkcí organismu, ke stresu, zácpě a únavě. Velká sklenice s citronovou šťávou dodá potřebné množství tekutin a dobře nastartuje organismus na dlouhý a náročný den. Zároveň ze svého těla vyplavíte toxiny, které se usadili v trávicím traktu během noci.

/Čtěte také: Tajemství zázvoru: Lék na chřipku i nadváhu/

Čistí krev
Citronová voda funguje jako čistič krve.Vitamin C také krev ředí, čímž se stává vhodnou prevencí proti trombóze. Svými silnými účinky bojuje proti vysokému cholesterolu a následnému usazování v tepnách.

Působí močopudně
Pomáhá vyplavit nežádoucí látky z těla, jelikož zvyšuje frekvenci močení. ¨Díky pravidelnému vyplachování bakterií a toxinů s těla nevědomky bojujeme i s artritidou.

Dýchací problémy
Voda s citronem ulevuje od problémů s dýchacími cestami. Pomáhá s alergiemi a uvolňuje astma. Navíc jako přírodní antibiotikum chrání sliznice před infekcí.

Detoxikace pro organismus
Ranní teplá voda by se podle některých měla stát pravidelným rituálem. Zejména pro detoxikaci organismu má voda s citronem stejný efekt, jako pro někoho první hrnek kávy, pročistí střeva tak rychle, že se budete divit.

Na závěr
Voda nemusí být vždy teplá, stačí jen lehce vlažná. Použijte velkou sklenici, do které vymačkáte půlku čerstvého citronu a dolijete vodou.
Ti, co ráno nedostanou do svého žaludku nic, by měli začít s malou sklenicí a postupně dávku vlažné vody zvýšit až na 300 ml. I když vás chuťově nijak neoslní, sami se budete divit, co s vámi taková obyčejná teplá voda dovede a ještě rádi se na ní stanete závislí.
Máte i vy nějaké své ranní rituály? Patří mezi ně pití vody s citronem? Máte i vy zkušenosti s tímto zázračným drinkem? Napište nám své postřehy do diskuze pod článkem.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:
7 důvodů, proč je kokosový olej zázračný
Zázvorové recepty: Sušenky, polévka, zelí a další...
Jak levně vyčistit připálenou žehličku?

/Ilona Víchová/


http://zena.centrum.cz/zdravi/clanek.phtml?id=799179
20.1.2014 - Tajemství zázvoru: Lék na chřipku i nadváhu
Ať trpíte nevolností, jste nachlazení nebo toužíte po spalování přebytečných tuků, měli byste se co nejrychleji seznámit se zázvorem. Jeho pozitivní účinky na organismus vás ohromí.
Na bolest hlavy, kloubů či svalů není třeba užívat prášky. Stačí se porozhlédnout a domů si koupit čerstvý zázvor. Když se ho naučíte konzumovat a zařadíte ho pravidelně do svého jídelníčku, už se nemusíte bát zákeřného zimního počasí ani bolestí žaludku ze stresu.

Jak vybrat dokonalý zázvor
Tropická vytrvalá rostlina pochází z jihovýchodní Asie, proto se není čemu divit, že na něj narazíte v asijských restauracích a v jejich specializovaných prodejnách. Naštěstí už není problém ho koupit v obyčejném obchodě se zeleninou. Používá se v kuchyni i léčitelství.
Nejlevnější medicína: K dispozici vám bude sušený či mletý, ale nejlepší a nejaromatičtější je právě čerstvý. Vybírejte menší a světlejší oddenky, budou šťavnatější a jemnější. Cena se pohybuje okolo 110 Kč/kg, jedna rostlina vás tak vyjde na pár korun. Avšak je jen na vás, jak velký kus si vyberete. Jen se nemusíte bát, v lednici vydrží klidně několik týdnů.

Jak zázvor zpracovat
Nezapomeňte ho před používáním oloupat, následně ho klidně nastrouhejte nebo nakrájejte. Okamžitě ucítíte dokonalé zázvorové silice a éterické oleje. Takto ho lze použít v kuchyni na mnoho způsobů. Jen si k němu musíme najít tu správnou cestičku.

/Náš tip: Těstoviny jsou zdrojem energie: Jak vybrat ty správné?/

Výborný je i sušený, ale před používáním ho nezapomeňte na chvilku namočit. A pamatujte si, že jedna čajová lžička sušeného zázvorového prášku odpovídá zhruba jedné polévkové lžíci jemně nastrouhaného čerstvého zázvoru.

Pusťte se do vaření
Indie a Čína jsou proslulé svými zázvorovými pokrmy. Tento oddenek je pro ně velmi cenným kulinářským zázrakem. Pokrmům dodá citronovou a pikantní příchuť. Najdete ho téměř v každé orientální směsi koření. Sušený zázvor mletý stojí okolo 14 korun za sáček (20 g).
Málem bychom také zapomněli zmínit, že patří i do pekařských a cukrářských výrobků. Najdeme ho v perníčkách, sušenkách a pro dobré trávení si ho můžete přidat i do domácího chleba, marmelád a čatní.

Všelék, který vám doma nesmí chybět
Patří mezi přírodní léčiva, která určitě stojí za to vyzkoušet. Každého "nového konzumenta" mile překvapí.
Mezi jeho účinky patří:
je antibakteriální a protizánětlivý
usnadňuje trávení a pomáhá proti žaludečním nevolnostem
snižuje cestovní nevolnost
zmírňuje nevolnost při těhotenství
je prevencí proti chřipce a rýmě
pomáhá zmírnit potíže při chřipce a rýmě
uklidňuje a tiší bolest hlavy
zpomaluje některé druhy rakoviny
pomáhá relaxovat
je prevencí proti stresu

Chřipka a špeky nebudou mít šanci
Je prokázáno, že dokáže vyléčit prvotní příznaky chřipky a nachlazení. Posiluje imunitu celého organismu. Na bolest v krku pomáhá žvýkat kousek čerstvého zázvoru. Kdo si na to netroufne, může tak učinit s kandovaným zázvorem (cena 199 Kč/kg).
Zázvorový čaj je protizánětlivý, preventivně posílíte imunitní systém a chřipka nebude mít šanci. Stejně vám pomůže na bolest hlavy a proti žaludečním nevolnostem.

Recept na zázvorový čaj
Budete potřebovat:
lžičku čerstvého zázvoru, 250 ml horké vody, 1 lžičku medu, citronovou šťávu
Čerstvý zázvor zalijte horkou vodou (okolo 80 °C). Po pěti minutách čaj přeceďte a po mírném vychladnutí přidejte lžičku medu a čerstvou citronovou šťávu. Tento recept využijete jako celkovou prevenci a posílení organismu.
Recept na zázvorový sirup
Budete potřebovat:
70-100 g čerstvého zázvoru
1 kg přírodního cukru
vodu

Musíte zachovat základní poměr vody a cukru 1:2, aby se sirup dostatečně zakonzervoval. Čerstvý zázvor nakrájejte na plátky, přidejte vodu a cukr. Za stálého míchání vařte asi 17 minut, poté sundejte z plotny a nechte ještě 15 minut louhovat.
Následně sirup sceďte a naplňte do lahví. Vylouhovaný zázvor nevyhazujte. Můžete ho cucat proti bolení v krku. Takto připravený sirup můžete použít do čaje nebo jako prevence proti nachlazení postačí jedna malá čajová lžička každé ráno.

Recept na hubnoucí tajemství
Budete potřebovat:
170 g čerstvého zázvoru
3-4 citrony
hrst čerstvé máty
1,5 l horké vody
4 lžíce medu
Oloupaný a nastrouhaný zázvor si dejte do hrnce, přidejte nastrouhanou kůru z citronů a vymačkanou šťávu. Jako poslední přijdou na řadu nasekané bylinky a med. Přilijte horkou vodu a na 20 minut nechte vylouhovat. Zázračnou tekutinu přeceďte přes sítko a vychlaďte v lednici.

/Čtěte také: Nenechte chřipku zvítězit!/

Zázvor dokáže dokonale prohřát celé tělo, čímž nastartuje metabolismus, zrychluje krevní oběh, snižuje cholesterol a odbourává tukové buňky. Netvrdíme, že jen pitím čaje či tohoto sirupu zhubnete 10 kg, ale formování postavy půjde snáz a rychleji.

Dopis čtenáře: Ohledně zázvoru máte pravdu, až na jednu nepřesnost. Citron jeho léčebné účinky cela zneguje. Tuto informaci jsem získal od jednoho významného léčitele. Chci se s touto informací podělit, aby se veřejnost nedivila, že pije neúčinný čaj. (JUDr. Antonín Kousal)

Zajímavosti a další léčitelské zázraky
Přijdete-li domů zmrzlí a se zimnicí, ponořte si nohy do horké lázně s přídavkem zázvorové šťávy. Nohy nahřejte a rychle se zabalte do teplé deky.
Na nepříjemnou rýmu a kašel je dobrá zázvorová koupel. Kromě prohřátí silice uvolní ucpaný nos.
Na zkažený žaludek či přejedení pomůže neslazený čaj či kandované kousky ovoce.
Nevolnost z cestování zaženou zázvorové bonbony nebo kandované ovoce.
Zázvor neutralizuje kyseliny v zažívacím ústrojí, proto se podává při zažívacích potížích, obzvlášť v případě nadměrné plynatosti, pálení žáhy, nadýmaní a říhání.
Pomáhá při zánětech kloubů a tiší svalové bolesti.
Při bolestech hlavy či svalů se doporučuje smíchat několik kapek zázvorového oleje se lžičkou mandlového či jiného oleje a vmasírovat na postižená místa.
Využíváte zázvor v kuchyni nebo jako přírodní lék? Máte nějaké zajímavé recepty či tipy, jak ho ještě více zařadit do běžného života? Podělte se s námi v diskuzi pod článkem.

/Ilona Víchová/


ZAMYŠLENÍ NAD VZTAHY

7. února 2014 v 6:41 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
Zamyšlení nad naším vztahem k dětem
Všechny duše, které se sem přišly učit, jsou si rovny, nemůžeme se srovnávat věkem, či zdravím nebo bohatstvím. Každá duše tu má nějakou roli, kterou je prospěšná dalším duším v jejich programu. Všichni zde hrajeme divadlo jeden pro druhého k pochopení toho, co se máme naučit. Vše okolo nás je jen iluze, takže svět jako takový neexistuje. Každý žije ve své iluzi svého světa, která mu pomáhá k jeho rozvoji. Jakmile pochopí, změní se iluze a člověk žije v jiném světě.

****

Děti je třeba brát jako rovnocenné partnery a zrovna tak, s nimi zacházet. Pokud se sami chováme jako děti a nejsme zodpovědní k sobě, děti se stávají našimi rodiči a vystupují v nadřazené roli. Není třeba poutat zbytečně pozornost dětí neustálým vybízením k něčemu a vyptáváním se na něco. Ony už dokáží mlčet, ony už nepotřebují tolik kontaktu jako my. Jim stačí láska jako taková, kdy spolu sdílíme srdcem a ne rozumem. Děti vycítí vaše naladění, vaše nálady, vaši slabost, vaši falešnost a dle toho se k vám chovají.

****

Pamatuji si, když mi dcera před léty řekla: "Mami, ale ty jsi falešná." Nechápala jsem, protože jsem si připadala upřímná. Ale byla jsem falešná, tehdy jsem nedokázala být ke každému stejně upřímná a zvláště k dceři. Tam jsem si nedovolila být natolik přímá, jako byla ona ke mně. Velmi mě její chování vůči mně zraňovalo, tolik jsem toužila po porozumění a její lásce. Ale dokud jsem nerozuměla sama sobě a neměla se tolik ráda, abych nevyžadovala její pozornost, nedařilo se mi s ní navázat rovnocenný vztah. Když jsem něco koupila, chtěla jsem se s ní o to podělit, chtěla jsem od ní pochvalu, schválení, vidět, že i jí se to líbí. Ale dočkala jsem se nezájmu a právem. Vždyť jsem to kupovala pro sebe a ne pro ni, a proto jí to bylo jedno. Ona, když si koupila něco pro sebe, jen mi to ukázala a bylo jí jedno jaký postoj k tomu zaujmu. Ona totiž věděla, že to chce. Čím více jsem se snažila podlézat, tím více se mi vzdalovala a cítila jsem, že stále méně si máme o čem povídat. Když jsme se jednou bavily o dovolené, řekla mi, že by se mnou nejela, prý co by tam se mnou dělala. Já bych s ní jela a snažila se, abychom tam měly spolu co dělat. Jaký rozdíl, ona mi řekne pravdu a já se budu snažit, aby nám tam bylo spolu dobře o pohádku, i když sama cítím, že by to bylo náročné, protože každá upřednostňujeme něco jiného. Proč se vysilovat, proč raději neříct pravdu tak, jak to dokázala moje dcera. Dnes už bych jí to také dokázala říci. Už nelpím na její přítomnosti a přitom cítím, že jsme si blíž, stačí srdce, mlčení a úcta. Ona mě učila celý můj život úctě k sobě, aby mohla najít úctu ke mně. Dokud jsem okolo ní lítala a dávala jí opičí lásku, nemohla si mě vážit. Teprve, když jsem našla své srdce, našly jsme se. Stále více budou vztahy o našem srdci a mimosmyslovém vnímání, než o vlastnění a přítomnosti druhého.

****

Pusťte své děti ze svých sítí, nechte je volně dýchat, umožněte jim rozvoj, zranění, poznatky, samostatnost, uvědomění, jen skrze to můžou růst. Věnujte jim čas, když o to budou stát, a ne když o to stojíte vy.

Respektujte jejich prostor. Dnes mi jedna paní v poradně řekla: "Napadlo mě, že dceři vymaluji její pokoj na fialovo." "A zeptala jste se jí, na jakou barvu by chtěla mít pokoj vymalovaný?" Když budu mít úctu k sobě, budu mít úctu i k druhému a nechám o rozhodovat o jeho prostoru, aby se v něm cítil dobře, nehledě k tomu, že i barvy léčí naší duši, a každý ke svému zdravení zrovna potřebuje jinou barvu.

***

Zrovna tak, zda si dítě vyčistí zuby či nikoliv, je jeho věc. Znám mnoho lidí, kteří si nečistí zuby a mají je zdravější než ti, kteří jim věnují péči. Zuby jsou o rozhodování, a když budu nerozhodný, můžu se snažit o zuby pečovat a můžu o ně stejně přijít. Takže vaše dítě si nemusí čistit zuby a může je mít zdravější než vy, kteří si budete čistit zuby.

Zda se dítě nají či nenají by mělo by být také jeho záležitostí. Ne vždy máte sami hlad nebo chuť na něco, co vám druhý vnucuje. Nejlepší kuchař je hlad. A tak nechte děti vyhladovět, bude jim lépe chutnat než vnucováním a podbízením.

***

Jedna paní mi zase řekla: "Můj syn je na mě hubatý, stále mi něco vyčítá. Když ho ráno honím do školy, protože jedou na výlet, nadává mi, a když by mu ujel autobus, tak to zase odnesu." Chápete, jak jsme malí, jako rodiče? Kdyby ta žena měla respekt k sobě, měla by ho k druhým a druzí by ho měli k ní. Stačilo by říci: "Buď sebou pohneš nebo ti ujedou," a více se nestarat. A kdyby mu ujeli, dále se nestarat, aby syn mohl přijmout odpovědnost za následky svého chování a respekt k mámě, že ona za něj odpovědnost nepřevezme.

Rodiče si mi stěžují, že děti nechtějí večer jít spát a pak ráno vstávat do školy. Je třeba opět nechat odpovědnost na dětech. "Mně je jedno, kdy půjdeš spát, ale ráno budeš muset vstát. Já tě ráno nebudu tahat z postele." A opravdu dát do svého postoje k dětem více laxnosti, to co dělají ony vám.

***

Děti nás dobře učí a je dobré sledovat jejich chování a učit se z něj. Jsou daleko více ve své mysli než jejich rodiče. Rodiče ještě žijí chaos, ale děti jsou více v sobě, a proto mnohdy své rodiče ani nevnímají. Čím více se budete snažit vetřít do přízně dítěte, protože na něm lpíte, tím méně si budete rozumět a děti vám budou muset ubližovat, tak jak přišlo v mém poselství již před dvěma lety. Poselství na jednotlivé roky naleznete na mých stránkách. Děti mají za úkol vás naučit lásce a úctě k sobě, pak vás budou milovat a ctít. Ale dokud vy se budete od nich dožadovat lásky a pozornosti, budou vám unikat. A tak začněte více žít pro sebe, aby vaše děti mohly žít také pro sebe a budete si všichni mnohem víc blízcí.

****

Můj přítel mi říká: "Dnes mi volala sestra, že rodiče mají propadlou technickou, a tudíž si nemůžou dojet na nákup, a tak že bychom se mohli střídat a každý měsíc jeden z nás jim dojet na nákup." Uvědomila jsem si, jak naši rodiče, když se neuměli starat v životě o sebe, jak jsou pak ve stáří závislí na nás. Rodiče mého partnera se nestarali o své zabezpečení, aby si teď třeba mohli ještě ve stáří užívat života, dojet si, kam potřebují, a moje maminka se nestarala o své zdraví a také je závislá na mé pomoci, protože také se sama nikam nedostane. A přitom znám mnoho lidí v jejím věku, kteří si ještě užívají život naplno. Moje maminka, ale stále lpí na tom, že by pro nás udělala všechno, ale nevidí, že my pro ni děláme všechno. Říká: "Já na vás stále myslím." A zase bych jí mohla říci, jako tehdy moje dcera mně, že je falešná a také by to moje maminka neviděla.

****

Jedna paní mi napsala:
Dobrý den paní Blechová,
mojí dceru jsem už u vás řešila. Zase měla telefonáty, že jí kradu energii a ona nemůže pracovat a plete si v bance čísla. Prosím, zeptejte se Vesmíru, zda je možné, abych jí tu energii brala, a když ano, tak jak se toho zbavit. Já jsem z toho asi zblázním.

Ano, bere jí energii, protože se bojí střetu. Měla by být dospělá a ne malou holkou ve vztahu k dceři. Vždyť ona se stále snaží s ní navázat kontakt a dcera si hlídá své soukromí, je třeba to respektovat.

****

A na závěr se podívejte, jak dospělé a šikovné jsou dětiPřehled všech akcí, na kterých se můžeme setkat, naleznete na mých stránkách v přehledu akcí.
Letáčky si můžete rozbalit tím, že na ně klepnete.

Zdenka Blechová
vydavatelka časopisu Mysteria tajemna
mobil: 603 847 278

OCHRANA ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

4. února 2014 v 6:21 | Marie Blankytná |  Zdraví
Velmi důležitá informace pro ženy, které chodí na mamografii !

Při rentgenování si vyžádejte límec na ochranu štítné žlázy.
Volně přeložené: Ve středu měl Dr. Oz televizní program o nejrychleji rostoucí rakovině u žen, rakovině štítné žlázy. Byl to velmi zajímavý program. Řekl, že to může být kvůli zubním rentgenům a mamografům. Ukázal, že na zástěře, kterou zubař založí na osobu, je malý "límec", který může být zdvihnutý nahoru a otočený okolo pacientova krku. Mnoho zubařů se nenamáhá zdvihnout ten límec.
Též existuje něco jako "ochrana štítné žlázy" na použití po čas mamograf u. Náhodou, já (pisatelka e-mailu) jsem měla roční mamograf včera. Cítila jsem se trochu hloupě, ale zeptala jsem se na ochranu. Technik měl jednu zástěrku v zásuvce. Zeptala jsem se, proč nepoužívá zástěrku rutinně. Odpověď: "Nevím. Musíte si ji vyžádat." Tedy, kdybych neviděla program, nevěděla bych, oč si mám požádat. Potřebujeme poslat tuto informaci našim dcerám, neteřím, matkám a všem našim kamarádkám a přítelkyním.
Muži, povězte to svým manželkám. Někdo byl tak hodný a poslal mi to. Pošlete nyní i vy tuto informaci všem svým známým a rodině. Já jsem to právě udělala.