Březen 2014

NEJLEPŠÍM CHRÁMEM JE CELÁ PŘÍRODA

30. března 2014 v 7:06 | Marie Blankytná |  Práce s vyššími těly
ČÍM BYCHOM MĚLI ŘÍDIT SVOJE ŽIVOTNÍ KROKY ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Ano, mohu říci pár slov i k této otázce. Při každém vašem rozhodování byste se měli nechat vést svým srdce, které by mělo být zbaveno veškerých pochybností. Jakmile se do vašich myšlenek vloudí stín pochybností o krocích, které hodláte udělat, je třeba zastavit se, zamyslet se, znovu promeditovat zamýšlené kroky a požádat o pomoc v nerozhodnosti svého anděla strážce.
Pusťte ho k sobě tím, že ho pozvete. Tím mu otevřete bránu do vašich jemných těl aury.
Váš anděl strážce má na mysli vždy jen vaše dobro.
Zdá-li se vám, že vaše cesta je bolestivá- má nějaký význam, který je vám možná ještě skrytý, ale je důležitý pro očistu vašich vlastních energií.
Máte-li pochybnosti o zdraví a funkcích vašeho srdce, ptejte se na čistotu energií těla éterického- energetického, těla emocionálního a těla mentálního.
Tato smrtelná jemnohmotná těla aury musí být čistá, zbavená přítomnosti negativních energií, aby se srdce ve vašem těle cítilo doma = dobře.
Proto nedopusťte znečištění jakýmikoliv negativními přístupy k řešení ve vztahu k sobě, k jiným, k přírodě, k Bohu.
Ať jsou vaše myšlenky a city jasné a čisté všude tam, kde se nacházíte.
Váš Otec Stvořitel je všudypřítomný a tedy nejlepším přirozeným chrámem je celá příroda, která je svojí rozmanitostí zázrakem Stvoření.
Buďte její čistou součástí. Při čistotě myšlenek a citů, bude vaše konání čisté a budete se cítit dobře - zdravě.
Ať je s Vámi váš archanděl strážný. Michael."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Děkuji mému duchovnímu učiteli za projevené myšlenky. M.

P O V Í D K A...............

19. března 2014 v 5:15 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
...................O TOUZE PŘEKONÁVAT PŘEKÁŽKY
E.T.SETON - PAVEL ČECH - STOUPÁNÍ NA HORU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daleko na vyprahlém Jihozápadě stojí indiánská vesnice a za ní se tyčí z pouště vysoká hora. Vyšplhat na tuto horu znamenalo velký čin, tak všichni chlapci ze vsi toužili, aby se o to mohli pokusit.
Jednoho dne jim náčelník řekl : " Nu tak, dnes se můžete pokusit na tu horu vylézt. Vyjděte hned po snídani a jděte každý tak daleko, jak dokážete. Až budete unaveni, vraťte se, ale každý z vás mi přinese větvičku z toho místa, kam až došel."
Vydali se na cestu plní naděje, že každý dorazí až na vrchol.
Ale brzy se loudavě vrátil tlouštík a vztáhl k náčelníkovi ruku, v níž držel kaktusový list.
Náčelník se usmál a řekl : " Milý hochu , ty ses vůbec nedostal k úpatí hory, ani jsi nepřešel poušť."
Později se vrátil druhý chlapec. Přinesl šalvějovou snítku. " Došel jsi na úpatí hory, ale vzhůru jsi nešplhal." Řekl náčelník.
Další hoch měl větvičku lindy. " Dobře ", řekl náčelník, "ty ses dostal až k pramenům."
Později přišel další chlapec s trnitou větvičkou. Když ji náčelník uviděl , usmál se a řekl : " Ty jsi šplhal vzhůru, dostal ses až k prvnímu kamenitému splazu."
Odpoledne dorazil hoch s cedrovou snítkou a stařec řekl: "Podal jsi dobrý výkon, dostal ses až do poloviny hory."
O hodinu později dorazil hoch s borovou větvičkou. Tomu náčelník řekl :" Výborně ! Ty jsi vyšplhal až ke třetímu pásmu, měl jsi za sebou tři čtvrtiny výstupu."
Slunce už stálo nízko, když se vrátil chlapec poslední. Byl to vytáhlý chlapec vznešené povahy. Přicházel k náčelníkovi s prázdnýma rukama. Oči mu zářily.
"Můj otče," řekl, " dostal jsem se tam, kde nebyly žádné stromy - neviděl jsem žádné větvičky, ale spatřil jsem Zářící Moře."
Také starcova tvář se rozzářila, když slavnostním hlasem řekl: "Poznal jsem to ! Když jsem ti pohlédl do tváře, poznal jsem to. Ty ses dostal na vrchol. Nepotřebuješ žádnou větvičku. Je to psáno v tvých očích, zvoní to v tvém hlase. Pocítil jsi nadšení, můj hochu, viděl jsi nádheru hory."
...............................................................................................To, co jste nasbírali jsou pouhé větvičky, které vám mají ukázat, jak daleko jste se dostali při stoupání na horu.

CITRONY JINAK

16. března 2014 v 6:15 | Marie Blankytná |  Zdraví
CITRON do mrazáku http://www.cinnamonhearts.com/LemonLime.gif

V žádném případě to neberte jako lékařskou pomoc, ale pokud to pomůže jen jediné osobě, bude to stát za to.
Mnoho profesionálů v restauracích používá nebo konzumuje citron a je možné používat jej tak, aby nic nevyšlo nazmar.

Jak můžete využít celý citron bez odpadu?
Jednoduše .. dejte umytý citron do mrazícího boxu lednice. Jakmile je citron
zmrzlý, celý citrón nastrouhejte (není potřeba loupat) a posypte jim vaše potraviny. Posypte whisky, vína, zeleninový salát, zmrzlinu, polévky, nudle, špagety, omáčky, rýži, suši, rybí pokrmy - cokoliv. Všechny potraviny budou mít nečekaně nádhernou chuť, něco, co jste možná nikdy předtím neochutnali.

S největší pravděpodobností si jen myslíte, že citronové šťávy mají mnoho vitaminu C. To už není úplná pravda. Co je hlavní výhodou použití celéh citronu kromě zabránění jeho plýtváním a přidávání nové chuti? Citronové slupky obsahují 5 až 10krát více vitamínů než samotná citronová šťáva.
Ano, to je to, co je plýtvání, ale od této chvíle tento jednoduchý postup zamrznutí celého citronu pomůže zkonzumovat všechny živiny a ještě mnohem zdravěji. Je také dobré, že citronové kůry jsou schopny z těla odstranit
zdravotně závadné toxické prvky.

Takže dejte citron do mrazáku a pak každý den s ním posypejte svá jídla. Je to klíč k tomu, aby byly vaše potraviny chutnější, a vy budete žít zdravěji a déle! To je tajemství citronu! Lepší pozdě než nikdy!

Překvapující výhody citrónu: citron (citrus) je zázračný produkt, zabíjí rakovinné
buňky. Je 10.000krát silnější než chemoterapie.
Proč o tom nevíte? Protože laboratoře mají zájem dělat syntetickou verzi, která jim přinese obrovské zisky. Nyní můžete pomoci příteli v nouzi tím, že mu dáte vědět, že citronová šťáva je prospěšná v prevenci onemocnění. Jeho chuť je příjemná a nepřináší strašlivé účinky chemoterapie. Kolik lidí zbytečně zemře při tomto přísně střeženém tajemství jen proto, aby nedošlo k ohrožení multimili-onářských velkých společnosti?

Jak víte, jsou známy citronovníky s více odrůdami citronů a limetek. Můžete jíst ovoce různými způsoby:
můžete jíst řízky, džusy, připravené nápoje, sorbety, pečivo, atd. Má mnoho ctností, ale nejzajímavější je efekt, vyvolán u cyst a nádorů. Tato rostlina je osvědčeným lékem proti rakovině všech typů. Někteří říkají, že je velmi užitečný ve všech variantách rakoviny a je považován i jako antimikrobiální spektrum proti bakteriálním infekcím a plísním, účinný proti vnitřním parazitům a červům, reguluje krevní tlak, který je příliš vysoký, je antidepresivem, bojuje proti stresu a nervovým poruchám.

Zdroj těchto informací je fascinující:
pochází od jednoho z největších výrobců léků na
světě, který říká, že po více než 20 laboratorních testech od roku 1970 extrakty ukázaly, že ničí zhoubné buňky ve 12 druzích rakoviny, včetně rakoviny tlustého střeva, prsu, prostaty, plic a slinivky břišní.
Sloučeniny tohoto stromu ukázaly 10000 krát lepší výsledky než produkty Adriamycin, drog běžně používané v chemoterapii na celém světě, který zpomaluje růst nádorových buněk.
A co je ještě více udivující:
tento typ léčby s extraktem z citronu pouze ničí zhoubné rakovinné buňky a nemá vliv na zdravé buňky.

Bylo napsáno - pošlete to všem lidem, na kterých Vám záleží. proto Vám to posílám také.M.MYSL A PAMĚŤ DUŠE

9. března 2014 v 7:09 O naší duši
22.2.2014
Mysl
Není vždy v lidské moci nalézt řešení problému. Neboť lidská mysl poskytuje informace pouze o tom, co zná ze své vlastní zkušenosti. Umí ukázat mnohá řešení, většinou však se jedná o taková, která jsou v paměti duše, v kolektivní mysli nebo nemusí vůbec patřit zkušenosti konkrétní osoby. Není zde však možnost, aby mysl projevila tvořivost a ukázala to, co ještě není v této databázi. Lidská mysl umí člověka probudit, ale také utlumit. Je zde mnoho myšlenek, které nepatří přítomnosti. Také je zde mnoho strachů, které oslabují. Každý člověk má své zkušenosti, které mu umožňují reagovat na běžné životní situace. Přesto však mnohé reakce jsou zcela automatické. Proto je důležité vždy si uvědomit, co taková reakce přináší. Není účelem konat vždy podle svého zažitého způsobu chování. Spíše je potřeba v tomto se zcela odlišit. Hledat nová řešení, která přinášejí produktivní výsledek. Tento čas vybízí k tomu, aby probíhala transformace i v tomto. Nejen tělesná, ale obzvláště změna všeho uvnitř vás. Abyste se oprostili od zátěží, které jste si sami vytvořili a které již nepotřebujete. Ba dokonce je ani nechcete. Ale stále je sebou nosíte, i když cítíte, že vás v mnohém omezují. Je potřeba osvobodit se od diktátu mysli. Je potřeba vnímat řeč srdce a naučit se obojí sloučit v jedno. Jste tu na Zemi jako duše, které hledají nové cesty, učí se získávat nové prostředky, skrze které dojdou k naplnění svého plánu. V tomto čase vaše duše poznávají, že to, co si předsevzaly, je pro ně velkou výzvou. Mnozí ve svých fyzických tělech cítí zodpovědnost. Ale také strachy, které vyvěrají z temnoty minulosti a ukazují na mnohé nedokonalosti lidské bytosti, lidských životů a prožívání. Tato škola života přináší neuvěřitelné možnosti rozvoje duše. Vy však, lidé Země, jste již obeznámeni se svými úkoly. Mnozí hledáte naplnění, cítíte touhu po změně, děsíte se svých ztrát, ale také oslavujete své pokroky. Je zde široký záběr toho, co si můžete vybrat. Jste sami tou možností, která vás utvrzuje v tom, že lidská bytost je také bytostí s neomezenými možnostmi. Jste tlačeni a manipulováni. Ocitáte se na dně a opět se dostáváte nahoru. Vaše síla je nezměrná. Mnohé bytosti už toto vnímají automaticky, naučili se s touto silou pracovat. Vnímají, že je potřeba za každých okolností uvolnit svou cestu a získat přímý náhled na to, co jim život může poskytnout, ale také na to, co životu dovolí, aby bylo projeveno. Veškeré snahy jsou korunovány úspěchem. Je však potřeba přijmout, že ne vždy se může stát to, po čem toužíte, právě proto, že se to neslučuje s plánem vaší duše. Přesto lidé Země věřte, že jste to vy, kdo jsou schopni pozvednout sebe a své blízké, kteří jste schopni projevit lásku a kteří uzdravujete. Vaše dny plynou a čas vám přináší zármutky a bolesti, potýkáte se s nemocí, čelíte mnohým negativním postojům. Vaše duše mnohdy potřebuje vyléčit, neboť se cítíte unaveni. Kdyby jste jen viděli, jak jste schopni ze dne na den měnit svět, ba i celý Vesmír…Často o sobě pochybujete a cítíte nedůvěru k sobě samým. Ale proč to děláte? Vždyť jste dokonalí. Dívejte se na sebe očima svých tvůrců. Byli jste stvořeni k obrazu Božímu, nemůžete být jiní, nežli dokonalí. Tak proč pochybovat? Věřte, že stojí za to být na sebe pyšní, stojí za to milovat sami sebe. To vaše mysl pochybuje. My však ne. My víme, že děláte to, co v danou chvíli umíte nejlépe. Váš postup se nezastaví. A co přestane být vaší pravdou nyní, stane se novou v příštím okamžiku. Proto buďte sami sebou. Milujeme vás.
Bylo převzato od - http://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_4.htm

zlata.dusicka@seznam.cz
+ 420 775 675 197
ICQ: 222-449-560


STAVBA NAŠÍ AURY

2. března 2014 v 17:11 | Marie Blankytná |  Čištění aury
Naše těla
Člověk se skládá z těla fyzického a ze šesti těl jemnohmotných :
  1. ÉTERICKÉ ČILI ENERGETICKÉ :je přesnou kopií těla fyzického, které kopíruje ve vzdálenosti asi 3-5 cm.Je složeno z látky- éter, což je přechod mezi pevnou hmotou a jemnými energiemi. Éterické tělo tvoří matrici lidského těla, které odpovídají naše orgány.Takže musíme léčit toto tělo, abychom dosáhli čení orgánů. Zůstává v blízkosti nebožtíka a zaniká asi za 9 dní. Tím se vysvětlují přízraky nebožtíků.
  2. ASTRÁLNÍ NEBOLI EMOCIONÁLNÍ TĚLO- je do vzdálenosti 5 - 10 cm a tvoří je neustále se měníci shluky energie, která reaguje na naše emoce.Čím větší emoce, tím tmavší shluk. Umírá asi po 40 dnech po smrti.
  3. MENTÁLNÍ TĚLO :je to tělo, kde se zaznamenávají naše myšlenky a poznatky. Je do vzdálenosti 10 - 29 cm a kopíruje tvar těla. Má žlutou barvu. Umírá po 90 dnech po smrti. ÉTERICKÉ , ASTRÁLNÍ A MENTÁLNÍ TĚLA - PATŘÍ K NAŠEMU SVĚTU MATERIÁLNÍMU.
  4. KARMICKÉ NEBOLI KAUZÁLNÍ TĚLO :je to nesmrtelná složka člověka. Reinkarnací přechází z jednoho života do druhého.Je to tělo duše, ve kterém jsou obsaženy všechny příčiny našich skutků. Vypadá jako oblak složený z barevných shluků energie. Vystupuje do 20 - 30 cm od těla. Po smrti odchází s duší domů.
  5. INTUITIVNÍ NEBOLI SATVICKÉ TĚLO :je to matrice, podle níž se formuje naše éterické tělo. Když nastane porucha v těle éterickém, obnovuje se podle této šablony. Jasnovidci je vidí jako modrou elipsu do vzdálenosti asi 60 cm.
  6. KÉTERICKÉ TĚLO :Vystupuje k hranici 80 - 100 cm od těla a má nazlátlou barvu. Uzavírá všechna předcházející těla, na povrchu má pružnou slupku - blánu, která má zabránit pronikání vnějších vlivů. Uvnitř tohoto vejce je možno rozlišit hlaví energetický proud, který prochází páteří a spojuje oba vrcholy vejce. Toto tělo obstarává spojení se Stvořitelem , od něhož dostává nezbytné informace o povinnostech, které na sebe duše vzala, když se vydala do další inkarnace. Karmické tělo pravděpodobně srovnává tento program duše s našimi skutečnými činy a myšlenkami a v případě neshod začíná s naší výchovou.

NAŠE AURA JE TEDY SOUHRN JEMNOHMOTNÝCH TĚL, SMRTELNÝCH I NESMRTELNÝCH.

7. JEMNOHMOTNÉ TĚLO - JE TĚLO NEBESKÉ.