Květen 2014

ZÁKON PŘÍČINY A NÁSLEDKU

31. května 2014 v 7:00 | Marie Blankytná |  O naší duši
Vážení přátelé,
dnes bych Vám předložila k přečtení příběh starší ženy o tom, jak navazují karmické životy, jak jsme vedeni k řešení, abychom negativní děje zrušili.
Jako předmluvu vybírám úryvek z knihy paní Boženy Koubové - U KARMICKÉHO SOUDU.
" To, co člověk udělá dnes, odrazí se v zrcadle budoucnosti, ve které bude kosmický zákon příčiny a následku sestavovat stejné životní situace. Člověk se pak dostane do kontaktu se stejnými událostmi, které kdysi sám vymyslel a udělal. Aby konečně skončilo násilí a utrpení, je třeba odpuštění, při kterém se z člověka odpojí energetická vlákna, kterými je připoutám k druhým lidem.. S každým odpojeným vláknem se zruší vytvořený děj, který se periodicky opakuje. Bez odpuštění by negativní děje nikdy neskončily. Každým odpuštěním je člověk ušetřen jistého utrpení a ve světě je o jedno neštěstí méně.
Počet inkarnací není nikdy předurčen, nýbrž je ovlivněn člověkem samým."................................................................................................................
Příběh současný:
Starší žena, dnes už překročila věk 70 let, měla ve svém životním plánu , který si předurčila, 3 děti.
Třetí dítě se mělo narodit ve věku 38 let. Manžel s tímto nesouhlasil a trval na přerušení těhotenství, což žena nemínila přijat. Byla však stále v nepohodě, protože se jí nedařilo manžela přesvědčit k přijetí tohoto třetího dítěte, o kterém byla přesvědčena , že to bude chlapec.
Nakonec zasáhla Prozřetelnost. Vybuchl jí pod rukama kotel, který ji nespálil, vyšlehl "studený " modrý plamen, který okamžitě zhasl. Žena utrpěla šok a za pár dní byla tato záležitost vyřešena . Skončila v nemocnici a po tomto spontánním potratu se nemohla dostat do normálních kolejí života. Všichni se divili, jak ji mohl tak banální zákrok vykolejit na 3 měsíce. Pak nastoupila do práce, ale provázel ji stálý smutek a bolest na pravé straně v místě pravého vaječníku. Za dva roky jí byl operativně odebrán levý vaječník a bolest zůstala. Někdy byla tak silná, že napadala na pravou nohu. Tato situace trvala do věku 52. let, kdy začala vnímat duchovní příčiny nemocí, začala se zamýšlet nad životem a zjistila , že dušička odešla z tělíčka, ale žije v její auře. Nakonec vše pochopila, odpustila, dušičce nabídla pomoc a ta odešla do Světla.
Stále nevěděla, proč toto zažila, proč musela zjistit, co je bolest z odchodu dítěte.
Souvislost se ukázala nedávno.
Seděla na zahradě a prováděla meditaci s pojmem ŠAMBALA.
Při této meditaci se ukázala souvislost mezi minulostí a současností.
KARMICKÁ MINULOST :
Duše dnešní ženy žila v těle muže, duše jejího současného manžela žila v těle ženy, která vychovávala svého syna.
Muž se s touto ženou oženil, ale nepřijal chlapce s láskou do svého života. Právě naopak, všemožně jej od sebe odháněl, zapuzoval, trápil a týral ho. Matka se jej nezastávala, neprojevila mu pochopení , nechávala manžela při tomto jednání. Oba, jak muž, tak žena upřednostňovali jenom lásku tělesnou a pro chlapce jim už nic nezbývalo. Zpronevěřili se pravé energii Lásky. Rozhodl se opustit život a tím jim uštědřit lekci. Nezasáhlo to ani otčíma ani matku.
Duše se rozhodla přijít znovu a to byl život současný. Tehdejší matku - v současnosti otce tato událost nijak nezasáhla.
Ale tehdejšího otce- současnou matku zasáhla a dovedla ji k vyřešení této karmické provázanosti.
Při řešení této karmy si odpouštěla a čistila od negativních energií svévolného trápení syna, odpouštěla duši svého partnera tehdejšího i současného, oba jsou součástí osudu, který bez výjimky přijala. Dodatečně prosila o odpuštění i duši nenarozeného syna. S tímto karmickým řešením z ní doslova spadl kámen, který nosila jako velké závaží na pravé straně těla.
Přiznává, že při prosbách k Ježíši Kristu o zapojení očištěných duší do čisté mysli Vesmíru skončila v pláči.
Při těchto očistných meditacích s odpuštěním viděla vnitřním zrakem barvy a tím mohla usoudit, kdo jí pomáhal řešit tuto její zátěž.
Viděla prolínající se barvy - růžovou, čistou zelenou, červenou, modrou, krásnou nachovou. Prosila o naplnění svého srdce Vyšší Láskou a za tuto pomoc vzdala všem vesmírným pomocníkům díkůvzdání.

AŤ Vás při Vašem konání provázejí Vaši duchovní průvodci. S Vámi Bůh. M.

BOŽÍ MOC

30. května 2014 v 6:23 | Marie Blankytná |  Motto dne
WM. PAUL YOUNG :
" AŤ JE BOŽÍ MOC JAKÁKOLIV , NA BOHU NENÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ TO , ŽE JE ABSOLUTNÍM PÁNEM, VŠEMOCNÝM. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE TO , ŽE SE SNÍŽIL NAŠI LIDSKOU ÚRROVEŇ - ŽE SE OMEZIL. "

LÁSKA JE NEJSILNĚJŠÍ ENERGIE

29. května 2014 v 13:08 | Marie Blankytná |  Motto dne
WM. PAUL YOUNG : " ŽÍT NEMILOVÁN JE , JAKO KDYŽ PTÁKŮM ZASTŘÍHNOU KŘÍDLA A ZBAVÍ JE TAK JEJICH SCHOPNOSTI LÉTAT . "


SVĚTLO A RŮŽE

25. května 2014 v 11:42 | Marie Blankytná |  O naší duši

ANDĚLÉ, KTEŘÍ POMÁHAJÍ, tuto knihunapsala Doreen Virtue.


V únoru roku 1991 mi po dlouhé bitvě s chronickou obstrukční plicní chorobou zemřela tchýně. Umírala dlouho a v bolestech a bylo to velice těžké období. Mému prvorozenému synovi, jejímu vnoučeti, byly v době její smrti teprve čtyři měsíce. Věřím tomu, že ji ty poslední měsíce držela jenom touha spatřit ho.
Asi týden po její smrti jsem měla sen, v němž jsem se nějakým způsobem přenesla do svatostánku církve, kde se konal tchýnin pohřeb. Asi minutu jsem tam byla sama. Pak se objevila tchýně. Byla překrásná. Vypadala jako dřív, měla vysokou postavu, kulatý obličej a celá zářila. Nikdy jsem ji neviděla vypadat tak zdravě a plnou života.
Pozdravila mne svým žoviálním způsobem a řekla :" Neboj, jsem v pohodě. Už mi nic není, je to paráda. !"
Měla na sobě dlouhé vlající šaty. Řekla mi, že ty šaty nosí, protože ji Bůh nechal žít v zahradě, která je mnohem krásnější, než co si kdy dokáže představit. Jak mi ty květiny popisovala, úplně jsem je cítila. V duši se mi rozhostil úplný klid. A pak si pamatuji, že mne vzbudil manžel. Chodba před naší ložnicí byla naplněná skvostným světlem. V domě nesvítila žádná světla, protože už bylo hodně po půlnoci. A jak světlo sláblo, růže, kterou jsme si nachali ve váze z pohřbu, se ve váze otočila.
Byla jsem tak ráda, že jsme toho byli svědky oba dva, protože asi bych si myslela, že jsem se zbláznila.
Tento příběh vyprávěla Cheryl Anne.

ENERGIE STROMŮ

24. května 2014 v 6:51 | Marie Blankytná |  Zdraví
Stromy nám nabízejí sílu, lásku i zdraví
Každý strom žije, má duši a také obrovskou životodárnou sílu. V minulosti lidé tuto sílu dokázali využívat; měli své posvátné háje velkých dubů, buků či kaštanů, které mnohde působily také věštírny. Jakmile se lidé odebrali do posvátného háje a pod jejich mohutnými větvemi se uložili ke spánku, duchové stromů jim nabídli vyřešení jejich problému. Také nemocní přicházeli pro zdraví a mnozí je také tímto způsobem získávali. Proto i pouhé ulomení větve v posvátném háji bylo považováno za hřích a věřilo se, že poraněný strom pachatele potrestá buď smrtí, nebo nemocí.
Dnes opět objevujeme uzdravující sílu stromů. Je známo, že léčit může už samotný pobyt v lese. Výzkumy prováděné v Rusku prokázaly, že větve sibiřské jedle umístěné poblíž nemocného, snižují množství mikrobů až o 50 %. Borové a jalovcové větve zase urychlovaly rekonvalescenci zvláště u pacientů s nemocnými plícemi. Přinášely úlevu také při nepříjemných migrénách.
Mnozí z nás se již sami přesvědčili, jak blahodárně působí stromy či lesní prostředí na ztrápenou duši. A že psychický stav člověka ovlivňuje i jeho fyzické zdraví již uznává i klasická medicína.
Nabízíme vám způsob, jak využít darů této "lesní ozdravovny" zejména na jaře, kdy se celá příroda probouzí a projevuje se v plné své síle a kráse. Chceme-li přijímat sílu stromu, měli bychom se napřed přesvědčit, zda na něm neroste jmelí nebo zda nemá hřibovité výrůstky (takový strom je pravděpodobně nemocný). Vybraný strom obejmeme a přitiskneme se k němu celým tělem. Zavřeme oči, zapomeneme na všechny problémy a soustředíme se jen na sjednocení se stromem. Představujeme si a vnímáme, jak ze stromu přechází do našeho těla proud energie. Doporučuje se zůstat takto 15 až 20 minut. Pak nezapomeneme strom pohladit a poděkovat mu za jeho pomoc.
Ještě předtím, než začneme využívat sílu stromu, měli bychom vědět, jaký strom je nám v tuto chvíli nejvíce užitečný. Každý druh stromu má poněkud odlišný charakter a některé by vám při určitých problémech nejen nepomohly, ale mohly by i uškodit. Například tis má tu vlastnost, že namísto dávání energie, sám ji přijímá od druhých živých bytostí. Nebo vrba sice rozjasňuje mysl, napomáhá k tomu, abychom si uvědomili své problémy a pochopili sebe samého, ale zároveň nás přivádí k pesimismu a v krajních případech až k sebevraždě. Proto její pomoc by měli využívat jen lidé sebevědomí, bez komplexů a bez vnitřního strachu a obav.
BOROVICE (Pinus)
Borovice byla uctívána už ve starověku. Kultovním stromem byla především v Číně a v Japonsku. Tam byla považována za strom, který posilňuje jak živé bytosti, tak i duše zemřelých. I v Evropě byla borovice symbolem síly, zdraví, dlouhověkosti a plodnosti. Keltové ji považovali za "matku moudrosti" a strom zdraví.
Hojivých účinků borové pryskyřice využíval už Hippokrates. Léčivé jsou také pupeny, ovšem jejich jarní sběr lze provádět jen se souhlasem majitele lesa. Odvar z čerstvých nebo sušených pupenů se používá při chronických bronchitidách, při neurózách a také při revmatismu.
Pobyt u borovice, zvláště pak v borovém hájku, napomáhá k vyostření intelektu, posiluje paměť a navrací emocionální rovnováhu. Také zklidňuje zlost a stres a dokonce je prospěšný i při hubnutí. Borovice mají také antiseptické účinky, léčí a chrání před infekcemi a v jejich blízkosti se můžeme snadněji zbavit rýmy či nachlazení.

BŘÍZA (Betula pendula)
Bříza je strom pro melancholiky; zahání chmury a způsobuje dobrou náladu. Už samotný pohled na štíhlé bílé kmeny břízy a její jemné větve působí na nás uklidňujícím dojmem. Bříza byla kdysi považována za magický strom především při překonávání nemocí. Pokud někdo trpěl třesavkou, zašel do březového hájku, kde postupně zatřásl třemi břízkami, a pak vyslovil magickou formuli: "Zatřes se mnou, jako já s tebou, a pak přestaň!" Potíže pak ustaly, neboť
strom převzal lidskou chorobu na sebe.
Spánek pod břízou se doporučuje lidem, kteří se cítí vyčerpáni nemocí nebo těžkou prací. Z mladých březových pupenů (jsou však chráněny!) si můžeme připravit salát, z čerstvých mladých listů zase čaj. Extrakty z břízy jsou elixírem pro zdraví a krásu. Čaj z mladého listí působí protizánětlivě a močopudně a napomáhá rozpouštění močových kamenů. Užívá se při revmatických potížích a při poruchách funkce slinivky břišní. Zevně působí na pročištění a regeneraci pokožky, též vyhlazuje vrásky.
Když obejmeme kmen břízy, přinese nám to klid a celkové posílení. Napomůže také při rozvíjení intuice a vnímavosti.
BUK (Fagus sylvatica)
Buk je stromem plodnosti, například Řekové přiváděli k bukům "jalová" zvířata a také neplodné ženy. Slované věřili, že tam, kde rostou buky, nemohou nikomu ublížit žádné čáry a kouzla. Také plody - bukvice (sbírané na podzim) byly praženy a jedly se pro očistu organismu. Ovšem jen v malých dávkách, jinak působily stejně, jako hodně silný alkohol. Z bukvic se získává také jedlý olej, který, lisovaný za studena, se vyrovná oleji olivovému. Čerstvé bukové listí se žvýká při vyrážce v ústech. Odvar z listí buku je také účinný na svědivou vyrážku.
Pobyt u zdravého buku uleví od stresu, bolestí hlavy a prospívá při léčbě krevního tlaku (normalizuje ho). Bukový les nám poskytuje pocit bezpečí a nepříjemné problémy pak dokážeme vnímat z nadhledu. Buk posiluje v člověku schopnost tolerance k ostatním. Máte-li problémy ve svém okolí, ve všem chcete mít jen svoji pravdu, obejměte buk, který vám pomůže najít společný jazyk s ostatními a dovede vás ke kompromisu.

DUB zimní (Quercus petraea) a letní (Quercus robur)
Duby byly považovány za posvátné stromy. Ze šumění jejich listí uměli kněží starověkého Řecka "číst" božská sdělení. Také Keltové a Slované uctívali duby, dávali jim obětní dary, a když potřebovali důležité rady usínali v jejich stínu s vírou, že větve dubu jim přinesou prorocký sen. Rovněž mnozí svatí z počátků křesťanství trávili svůj život v prostoru starých vykotlaných dubů. Například sv. Bernard tvrdil, že za veškerou svoji energii i moudrost vděčí dubu, v jehož dutině často pobýval.
Dubová kůra (sbírá se z mladých tenkých větví v dubnu) je důležitým léčebným prostředkem, obsahujícím hodně tříslovin a hořčin. Svým protizánětlivým účinkem (též zastavuje krvácení a průjem) se využívá při špatném trávení nebo zevně při hemeroidech, kožních zánětech, špatně se hojících ranách, nebo proti potivosti nohou.
Dub nám svojí energií dodává zdraví a sílu, podporuje myšlenkové procesy a především rozhodování. Pobyt pod ním se proto doporučuje těm, kteří mají nějaké neřešitelné problémy, neboť dub jim dodá sílu a napoví to nejlepší řešení.

DEPRESE

21. května 2014 v 6:12 | Marie Blankytná |  Zdraví

Co se stavy deprese

Vždy, když se ve vašem životě mění myšlení, je to prudký náraz do duše a člověk má pocit, že se dostává do depresí. Ale je to jen proto, že nerozumí tomu, co se v něm děje. Každá změna myšlení je pro nás deprimující a stojí nás hodně sil. Připadáme si unavení, bez vlády nad svým tělem, smutní, nenaplnění. Ale je to vše jen proto, že neznáme pravou skutečnost. Když pochopíme, že uvnitř duše je lépe než venku, budeme vděční za tyto změny a nebudeme se jich bát.

Člověk, který trpí depresemi, je stejný jako každý jiný člověk, jen si neví rady s tím, co se v něm odehrává. Je slabý ve svém postoji a bojí se toho, že to tak bude stále, a proto se začne léčit. Člověk silný už ví, že ten stav zase odejde a řeší ten stav buď tím, že si dopřeje odpočinek nebo naopak dá do života aktivitu. Každému pomáhá něco jiného. Ale určitě si nepůjde pro léky.

Sama si na sobě uvědomuji, jak mi přicházejí do života stále stejné situace a jak je řeším stále více jinak. Dříve jsem se klepala strachem, hledala pomoc u lékaře, u druhých, pak utíkala do přírody a dnes vím, že to musím vyřešit, ale už mě to nestresuje. A právě lidi, kteří jsou ještě v prvotní fázi řešení, jako jsem byla já a jsou vystresovaní, jako jsem byla i já, začnou hledat pomoc u lékaře a už se jí nezbaví.

Člověk, který jde dál, čím více opakuje stejné lekce, tím si je v nich jistější a vše řeší s přehledem. Vše se učíme stejně a opakováním rosteme na síle. Když dostanete první pohlavek, zaskočí vás to, když to bude desátý, už vám to ani nepřijde. Už se nebojíte zranění, bolesti a facky od života přijímáte s čím dál větším klidem a odevzdaností. Není to tak, že jste pasivní, ale je to tak, že se nebráníte změnám a novým postojům a díky tomu se dokážete v životě stále lépe pohybovat ve všech oblastech.

Lékaři říkají, že deprese je způsobena snížením serotoninu v mozku, ale neví, jak k tomu dochází. A právě myšlení ovlivňuje i naše tělo a když dojde k poklesu serotoninu, je to právě v době, kdy se dostáváme do jiných hladin myšlení a je zapotřebí nechat tento stav odeznít, časem se vše upraví samo. Ale jakmile se necháte vyšetřit a zjistí vám závadu ve vašem mozku a vy uvěříte tomu, že jste nemocní, už se té myšlenky těžko budete zbavovat, protože se budete bát. Tento stav můžeme přirovnat stavu, kdy budete mít nedostatek spánku. Vaše tělo také vykáže jiný potenciál, než když se pak pořádně vyspíte.

Strach nejvíce produkuje rozpor v našem těle a díky němu jsme nemocní nejen na těle, ale i na mysli. A tak víra tvá tě uzdraví. Vše brát jako dočasný stav, který se časem změní a já musím jen přečkat přechodnou dobu. Zkuste si představit vaši mysl jako mnoho provázků a při každé změně myšlení je to, jako když se zatáhne za jeden provázek a celá mysl provázků se zbortí. Pak se musí znovu všechny provázky poskládat, ale už jinak. Je to mnoho vnitřní práce, která si zasluhuje trpělivost a čas.

Pokud si chcete více popovídat o nemocech, přijďte na přednášku do Frýdlantu nad Ostravicí - již tuto sobotu.

******************************

Koncem května se budu pohybovat na Slovensku
a vy si můžete zakoupit mé knihy, CD a karty s výraznou slevou
a ode mě při zakoupení obdržet do knihy channelingové poselství pro vás.

Zároveň za akční cenu můžete do konce května obdržet nové CD Dýchací techniky a navíc ZDARMA knihu ROK 2012.

Na akcích rozdáváme i poukázky s 50% slevou na návštěvu našich lázní v Plzni pro 1 - 4 osoby, platnost je rok.

Jsou možné ještě osobní konzultace v Košicích

Více informací včetně letáčků naleznete

Zdenka Blechová
vydavatelka časopisu Mysteria tajemna
mobil: 603 847 278
e-mai: Zdenka BlechováPOMOC Z PŘÍRODY

17. května 2014 v 6:45 | Marie Blankytná |  Zdraví


ŘEKNI LIDEM, ŽE JE MILUJEŠ

4. května 2014 v 6:16 | Marie Blankytná |  Meditace


ANDĚLÉ LÁSKY
všichni andělé jsou ve své podstatě andělé lásky, protože odrážejí světlo všemocného, které je láskou a neustále pracují na harmonickém rozvoji vesmíru- Ze všech andělů je však archanděl HAGIEL , planetární vládce Venuše, základním andělem lásky v mezilidských vztazích a pomáhá v harmonii, lásce a náklonnosti mezi lidmi. Spolupracuje s ním mnoho andělů a každý z nich odpovídá za určitý aspekt lásky a vztahů.
ANAEL - je jiné jméno pro archanděla Hagiela, vládce Venuše, která je planetou lásky. Je andělem sňatku a žehná párům, které si zvolily posvěcení lásky spojením svých osudů a uzavřely sňatek.
ITGAL - je jedním z andělů sféry Venuše a znamení Vah, který spolupracuje s archandělem Hagielem. Tradičně se volá k urovnání rozporů a utišení hádek.
JELIAL - je prý serafínem, jehož jméno je napsáno na stromu života. Jelial je vzýván, aby zažehl plameny vášně v pevném svazku a aby zajistil věrnost.
TEZALEL - VĚRNOST. Ze všech problémů, která podrývají milostný vztah, je překonání nevěry patrně tím nejobtížnějším. Pocity zranění a zrady mohou zabraňovat znovunastolení důvěry. Pokud jste rozhodnuti, že vztah udržíte, můžete si volat určité anděly, kteří jsou zde proto, aby vám pomohli.
HABIEL - ODDANOST.
TAHARIEL - CUDNOST. Láska andělů ke Stvořiteli i k lidstvu je bezpodmínečná a neutuchající. Tomáš Akvinský napsal : "Andělé musejí milovat již sílou své přirozenosti." Naše pojetí lásky je zabarveno láskou romantickou, což může být minovým polem. V životě někdy nastává čas, kdy se chceme stáhnout z někdy bolavého světa romantických vztahů. Celibát znamená pouhé zdržení se sexuálních vztahů.
Cudnost však znamená také čistotu a oddanost nejvyšší, platonické lásce Božské.
Anděl čistoty je tu proto, aby nám pomáhal oddat se - byť sebekrátkému - období cudnosti umožnňující očistit srdce i duši i tělo.
KNIHA - FRANCIS MELVILLE - ANDĚLÉ.

Prosba všem

1. května 2014 v 11:16 | Marie Blankytná |  Motto dne

"NEJMENŠÍ Z NEBESKÝCH ANDĚLŮ JE MOCNĚJŠÍ NEŽ NEJVĚTŠÍ Z POZEMSKÝCH PROBLÉMŮ. "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážení čtenáři,

kteří jste se přišli podívat na tyto stránky, přijměte plnou náruč Všeobjímající lásky, protože tato velká láska dovede pohnout i hvězdami . Věnujte tuto lásku , danou do modliteb, duši Ivety, která odešla s duší své velké lásky hledat klid a mír. Přejme její duši, aby tohoto klidu došla. Ať ji přijme do náruče Světla své Lásky Ježíš Kristus. Prosme modlitbami andělské průvodce o doprovod na této její cestě.
Děkuji Vám z celého srdce. M.